Ügyintézés egy helyen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyintézés egy helyen"

Átírás

1 XIX. évfolyam 23. szám december 4. INGYENES VÁROSI LAP Belsô melléklet: Helyi Téma plusz 4 oldalon Csabai Mérleg és Helyi Téma jabb tartalommal gazdagodik a Csabai Mérleg: mostantól mellékletként négy oldalon a Helyi Téma címû lapot kapják kézhez olvasóink. Ezzel is szeretnénk többet nyújtani önöknek reméljük, sikerül. Elképzeléseink szerint mindnyájan gazdagodunk azzal, hogy a csabai történéseken túl ablakot nyitunk az országos ügyekre is. Úgy gondoljuk, hogy a Csabai Mérleg nem szenved hátrányt, sôt fejlôdik, hiszen az eddigi lapfelület és tartalom megôrzése mellett innentôl fogva teljes egészében színes nyomtatású az újság. Sajnos egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy országos lapot fizessenek elô és olvassanak, ezért az önkormányzat és szerkesztôségünk is azt szeretné, ha ilyen módon legalább részben betölthetnénk az ûrt. Fehér József, a Csabai Mérleg felelôs szerkesztôje Ú Ügyintézés egy helyen Egyablakos ügyintézés, de csak idézôjelesen vagy még egyszerûbben fogalmazva: integrált ügyfélszolgálati rendszert vezettek be a polgármesteri hivatal Szabadság téri épületében. Most már, ha nem is A szolidaritás napszámosai A közgyûlés Kiváló Szociális Munkáért díjjal ismerte el Gyôri Antalné, a Pásztor utcai bölcsôde vezetôjének munkáját, és posztumusz elismerést adományozott Zahorán Antalnak, aki ötven évvel ezelôtt indította útnak városunkban az alkoholizmus elleni mozgalmat. A Békéscsaba megbecsülését jelzô kitüntetést és elismerést a szociális munka napja alkalmából novemberben adták át a városháza dísztermében. Herczeg Tamás tanácsnok ünnepi beszé- dében kiemelte, hogy ma, a válság idején összeroppanhat a pénzpiac, ezrével mehetnek tönkre a vállalkozások, megszorítások jöhetnek megszorítások után, de a szociális terület mûvelôi semmiképp nem fújhatnak visszavonulót. Mint mondta, amikor nô a munkanélküliség, egyre rémisztôbb arcát mutatja a mélyszegénység és tele vagyunk gondokkal, valamint egyre több magányos ember szenved a hagyományok és a közösségek hiánya miatt, FOLYTATÁS A 3. OLDALON egy ablaknál, de egy helyiségben intézhetik ügyeiket a magánszemélyek és vállalkozók, sok esetben rengeteg idôt, energiát megtakarítva ezzel. Az egykori Party vendéglô helyén kialakított ügyintézési centerben háromszáz négyzetméteren összesen tizenkét ügyfélszolgálati boksz létesült, amelyek közül eddig ötben fogadják az ügyfeleket. A Békéscsabai Víziközmû Társulat, a Békés Megyei Víz- mûvek Zrt., a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. parkolási üzletága, illetve a Tappe Kft. munkatársait már októberben is a megújult helyiségben találhattuk meg, de ahogy azt Vantara Gyula polgármestertôl megtudtuk, az önkormányzat más szolgáltatókkal is folytat tárgyalásokat az egyelôre üresen álló hét boksz bérbeadásáról. A beruházás a megyeszékhely lakosságbarát önkormányzat programjának keretében valósult meg, amelynek célja a békéscsabaiak ügyintézési lehetôségeinek egyszerûsítése tájékoztatott Vantara Gyula. Hozzátette, hogy a városban már mûködô WAP-alapú ügyintézés és az integrált ügyfélszolgálat kialakítása az országban egyedülálló módon teszi egyszerûbbé a helyiek mindennapjait, a szolgáltatók pedig egy helyiségben, akadálymentesített és korszerû környezetben fogadhatják ügyfeleiket. K. K. P. Itt a Mikulás! Szent Miklós püspök emléknapja (december 6.) hazánkban az Oláh Miklós püspök prímás alatt 1560-ban tartott zsinat döntése szerint ünnep volt, de az évi nagyszombati zsinat törölte a kötelezô ünnepek sorából. Szent Miklós a kisázsiai Myrában mûködött, a görögkeleti egyháznak máig legtiszteltebb szentje. Csodatevô híre akkor terjedt el a nyugati egyházban, amikor ereklyéit 1087-ben a dél-olaszországi Bariba vitték. Reméljük, hogy a Mikulás minden békéscsabai számára is meghozza a várva várt ajándékokat. Vadi Útfelújítások márciustól Az önkormányzat aláírta a belterületi közutak felújításának, korszerûsítésének megvalósításáról szóló támogatási szerzôdést, így jövô márciusban az alább felsorolt útszakaszokon megkezdôdnek a felújítások: 1. Ihász utca, burkolatfelújítás 235 méter hosszúságban. Összköltség: Ft, támogatás Ft 50%. 2. Csiki utca, burkolatfelújítás 414 méter hosszúságban. Összköltség: Ft, támogatás Ft 50%. 3. Tölgyfa utca, burkolatfelújítás 114 méter hosszúságban. Összköltség: Ft, támogatás Ft 50%. 4. Kerekes György utca, burkolatfelújítás 228 méter hosszúságban. Összköltség: Ft, támogatás Ft 50%. 5. Ôr utca, burkolatfelújítás 309 méter hosszúságban. Összköltség: Ft, támogatás Ft 50%. 6. Szerdahelyi utca Szabolcs utca, a csomópont burkolatának felújítása 90 méter hosszúságban. Összköltség Ft, támogatás Ft 50%. Idén lett ötvenéves a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar

2 2 Testületi ülésen történt CSABAI MÉRLEG Nem halasztják el az összevonást Adr. Ferenczi Attila vezette József Attila-lakótelepi településrészi önkormányzat kezdeményezésére a közmûvelôdési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság a közgyûlés elé terjesztette, hogy január 1-je helyett július 1-jére módosítsák a közmûvelôdési intézmények korábban elfogadott racionalizálását. Mint ismert, az önkormányzat a múlt évben pályázatot nyújtott be az Agóra közösségi központ kialakítására. A pályázat az elsô fordulón túljutott, az illetékes hatóság a projektet 1,7 milliárdos támogatásra javasolta, a második forduló elbírálását ôszre ígérték. Az ifjúsági ház helyén megépítendô békéscsabai kulturális központ megvalósításának feltétele volt a racionalizálás, ezért a közgyûlés korábban úgy döntött, hogy jövô év elejétôl a Lencsési Közösségi Ház, a Békési Úti Közösségi Házak és az Arany János Mûvelôdési Ház telephelyként és nem önálló jogi személyként mûködik tovább. A részönkormányzat most fél év haladékot kért. Dr. Ferenczi Attila a közgyûlésen megjegyezte, hogy az általa jegyzett beadványt közvetlenül nem, csak a bizottságon keresztül terjeszthette a közgyûlés elé. Takács Péter köszönetet mondott a részönkormányzat tagjainak, akik valamennyien támogatták ezt a javaslatot. Hozzátette, hogy az Agóra második fordulós döntését már háromszor halasztották el, mint mondta, fél év alatt kiderülhet, hogy egyáltalán nyer-e a projekt. Miklós Attila, Hrabovszki György és Benkóné Dudás Piroska is a fél év halasztás mellett foglalt állást, Köles István azonban úgy vélte, ez veszélyeztetné a projekt nyerési esélyeit, megvalósításának lehetôségét. A közgyûlés végül tizenhárom igen, hét nem szavazat és egy tartózkodás mellett nem fogadta el a részönkormányzat javaslatát, tehát az intézményeket januártól vonják össze. M. E. A Sade a csatornázás kivitelezôje A csatornázás kivitelezôi munkáira kiírt közbeszerzési eljárás eredményes volt, a határidôig összesen tizennégy ajánlat érkezett be. A beruházást három szakaszra bontották volt, aki csak egyre, és olyan is, aki háromra adott be pályázatot. Az ajánlatokat a bírálóbizottság értékelte; hogy ki végezheti el az óriási munkát, arról november 19-én döntött a közgyûlés. A beérkezett tizennégy ajánlat közül öt érvénytelennek bizonyult, a többi pályázó között dôlt el az eredmény. A legkedvezôbb ajánlatot az I., II. és III. szakasz megvalósítását illetôen is a budapesti Sade Magyarország Mélyépítô Kft. tette, a munkát ôk nyerték el. Az elsô szakasz megvalósítását nettó 4,2 milliárd, a másodikat 3,1 milliárd, a harmadikat mintegy nettó kétmilliárd forintért vállalták. A második legkedvezôbb ajánlatot mindhárom szakasz esetében egy három cégbôl álló konzorcium tette. Mikóczy Díjszabás és menetrend A Körös Volán Zrt. helyi menetrendjének tavaszi módosítása után hamarosan újabb változtatásokkal számolhatnak az utasok a békéscsabai járatokon. A jelentôs futásteljesítmény-csökkenést tartalmazó áprilisi változtatást követôen az idôközben felmerülô lakossági bejelentések figyelembevétele mellett újabb módosító csomag vált szükségessé. A tíz helyi járatot érintô, december 13-ától érvénybe lépô menetrend-korrekció mellett január 1-jétôl változik a helyi közlekedés díjszabása is. A szolgáltató az inflációt és a forgalom visszaesését tekintve javasolt átlagosan 7%-os tarifaemelést, amelyet végül enyhítô módosításokkal fogadott el a közgyûlés. A tarifákra vonatkozó végsô döntés értelmében a tanuló- és a nyugdíjasbérletek maximum 4%-kal kerülhetnek többe jövôre, a többi kategóriában pedig marad a 6-7%-os áremelkedés. A menetjegyeket érintô kedvezô változtatás az elôvételben vagy a buszokon váltott jegyek érvényességi idejének meghosszabbítása, eszerint az érvényesítéstôl számított 60 percen belül a város összes helyi járatán ugyanazzal a menetjeggyel utazhatunk. A Körös Volán szakemberei valószínûsítik, hogy a módosítással új utaskör vonható be a helyi járatok használatába. Több képviselô is szóvá tette, hogy nehéz a fényesi településrészt busszal megközelíteni. Erre a gondra a helyi bérletek érvényességének kiterjesztése nyújtana megoldást a Békéscsaba Gyula helyközi járatokon. A közgyûlés kezdeményezte az ehhez szükséges minisztériumi hozzájárulás beszerzését, ezt követôen helyi bérlettel lehet majd utazni a békéscsabai autóbusz-állomás és a Veszei csárda megállók között. k. k. p. Kímélik a lakosságot Lassan magunk mögött hagyjuk ezt az évet is, és ahogy ez lenni szokott, az új évben új árakkal kell megbarátkoznunk. A legutóbbi közgyûlésen számos díjemelés került napirendre. A szolgáltatási díjak január 1-jétôl az infláció mértékével átlagosan négy-öt százalékkal emelkednek a köztisztasági szolgáltatások, a temetkezés, a közterület-használat és a parkolási díjak tekintetében. Ezt meghaladó, hétnyolc százalékos lesz a drágulás a helyi járatok menetjegyei, bérletei, esetében. Mint azt Vantara Gyula elmondta, a helyi közlekedés díjait befolyásolta az idei áfaemelés, a jövedéki adó emelése, de hátrányosan érinti a Körös Volánt az is, hogy 2006 óta nem változott a tanuló- és nyugdíjasbérletek árkiegészítése. A város egyedül nem tudja ellentételezni ezek hatását, az emelkedô költségeket ezért meg kell osztani az önkormányzat és az utazóközönség között. A lakossági víz- és csatornadíjak mintegy tíz százalékkal nônek január 1-jétôl. A díjemelés figyelembe veszi a fürdô beruházási hitelének törlesztését és a rekonstrukciós költségeket. Az inflációnál nagyobb mértékû emelésben szerepet játszik, hogy a múlt évben több mint 22 százalékkal emelkedett a villamos energia ára, ami jelentôsen megdrágította a víz továbbítását, a szivattyúrendszerek üzemeltetését. Mikóczy Erika Szolgáltatási munkatársakat képeznek Új oktatási projekt a BRKK-ban A jelenlegi iskolarendszerû képzés keretei között nem fordítanak kellô figyelmet számos, a hatékony munkavégzéshez szükséges kompetencia kialakítására és fejlesztésére. Ilyen például a megfelelô gyakorlati tudás, a hatékony kommunikációs készség, az alkalmazható idegennyelv-ismereti szint és az ügyfélorientált szemlélet olvasható a Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány sajtóanyagában, amelybôl az említett problémákra megoldást kínáló szolgáltatóipari alapképzést nyújtó programja ismerhetô meg. Az alapítvány által kidolgozott oktatási projekt az országban elsôként a Békéscsabai Kiváló pedagógusok A képviselô-testület november 19-én döntött a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetés odaítélésérôl. A rangos elismerést ezúttal Adorján Lászlóné, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanára, Nagy Sándorné, a Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda óvónôje és Braunné Fodor Zsuzsanna, a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa kapja. A kitüntetést januárban, a magyar kultúra napján, ünnepélyes keretek között vehetik át Békéscsaba kiemelkedôen jó munkát végzô pedagógusai. E. Csabai Mérleg ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelôs szerkesztõ: Fehér József. Nyomdai elõkészítés: Várhegyiné Szántó Anikó, Várhegyi János. Felelõs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt., Kozma János cégvezetõ. Szerkesztõség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér I/28. Telefon: 66/ Megjelenik kéthetente példányban. Terjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/ Regionális Képzô Központban indulhatott el: október 28-tól a Budapest Bank Békéscsabai Bankmûveleti Központjának tizenöt munkatársa vesz részt a képzésen. A közel egy éven át tartó kurzus célja, hogy a banki dolgozók hatékonyabban tudják kiszolgálni ügyfeleiket, de a program keretében számos egyéb szolgáltatási ágazat specifikus ismereteit tartalmazó modulból lehet választani, tehát a képzés rugalmasan szabható az adott régió vagy munkáltató igényeire. Lasetzky Frigyes, a bankmûveleti központ vezetôje elmondta: A mai gazdasági helyzetben pénzügyi területen is komoly piaci elônyt jelenthet a szakszerû és ügyfélközpontú szolgáltatási eszközök és módszerek alapos ismerete és alkalmazása. A részt vevô kollégák szakmai kompetenciáinak erôsödését és az általuk képviselt banki szolgáltatások minôségének javulását várjuk a képzéstôl. Molnár György, a BRKK igazgatója hozzátette: A banki alkalmazottak részvételével intézményünkben egy mintaprojekt megvalósítására nyílt lehetôség, amely a minôségi képzés kötelezettségén túl komoly felelôsséget is ró szakembereinkre. Az igazgató leszögezte, hogy a központ rövid távú céljai között a program kiterjesztése szerepel a dél-alföldi és észak-alföldi régió valamennyi megyéjében, ennek Telefon: 66/ , 30/ Békéscsaba, Szent István tér 20. érdekében együttmûködési megállapodást kötöttek a kecskeméti és a debreceni központokkal. Hosszú távú cél a program határon túli bevezetése a BRKK által koordinált Pannon-Forrás Kárpát-medencei Felnôttképzési és Szolgáltatási Hálózat keretei között. Ennek érdekében is tettek már lépéseket, tájékoztatott Molnár György. November 12-én a hálózat klaszterré alakult, amelybe az SZTMK Alapítvány is belépett. Az így létrejött Pannon- Forrás Elsô Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter Kárpát-medencei partnerséggel nyújt lehetôséget a szolgáltatóipari képzések továbbfejlesztésére és széles körû kiterjesztésére. Kárász-Kiss A Heti Válasz közönségtalálkozója Karácsony közeledtével interjúkötetet jelentetett meg a Heti Válasz Kiadó Mit ad Isten? címmel. Az ifjúsági házban a közelmúltban megtartott közönségtalálkozón ezt, valamint Borókai Gábor Pannon pumák, hun hiénák és más állatságok címû kötetét mutatták be a kiadó munkatársai. A találkozó résztvevôit Vantara Gyula polgármester köszöntötte, majd Borókai Gábor fôszerkesztô mesélt a hetilapról, amelyet öt évvel ezelôtt poraiból támasztottak fel. Meglátása szerint az újság ma egy véleményformáló orgánum, amely szembesíti az olvasót azzal, hogyan mûködik az ország, és hogyan kellene mûködnie. Borókai Gábor saját könyvét olyan publicisztikai gyûjteménynek nevezte, amely kortörténeti látlelet, emberi-társadalmi közéletrajz, kis magyar politikai pornográfia. Bódis András rovatvezetô elmondta, a Mit ad Isten? interjúkötetben 22 embert kértek arra, hogy beszéljenek a hitükrôl. Olyanokat kerestek meg, akik annak a világnak az erkölcsi december 5-én órától az evangélikus kistemplomban Szekeres Adrienn adventi koncertje Jegyek: 3500 Ft-os vagy Ft-os (családi jegy 4 fô részére) áron válthatók a Diáktanyán, az ifiházban, a Tourinform-irodában, a Filharmóniánál és a Csaba Center információs pultjánál Információ: 66/ dilemmáiról is számot adhatnak, amelyet hitelesen képviselnek. A megkérdezettek között van például Süveges Gergô, Ablonczy László, Levente Péter, Hegyi Gyula, Hack Péter, Köves Slomó és Oberfrank Pál. Ablonczy Balázs rovatvezetô-helyettes a Heti Válasz egy cikksorozatára hívta fel a figyelmet. Mint mondta, manapság sok ember menekül a valóság elôl a neopogányság, a sámánizmus vagy az ezotéria világába. Sorozatukban ezt követik nyomon, rávilágítva: a menekülés csökkenti annak a lehetôségét, hogy változtassunk azon, ami rossz. m.e.

3 CSABAI MÉRLEG Takarékosság, pontos tervezés, folyamatos felülvizsgálat és tartalékképzés e fô alappilléreken nyugszik Békéscsaba 2010-es költségvetési koncepciója, amelyet csaknem háromórás kimerítô szócsata után fogadott el a képviselô-testület legutóbbi ülésén. Vantara Gyula polgármester a vitát megelôzôen leszögezte: Sajnos városunk sem függetlenítheti magát az állami költségvetés bizonytalan, szakszerûtlen, túlélésre játszó, hibás alapértékekkel Takarékos városi költségvetés számoló koncepciójától, éppen ezért ennek megfelelô, a helyi lehetôségeket maximálisan kiaknázó, takarékos városi költségvetéssel kell készülnünk a 2010-es évre. A polgármester hangsúlyozta, hogy a fenti célok mellett a városnak mindenképpen el kell kerülnie a mûködési hitelek igénybevételét. A már folyamatban lévô pályázatok akadálytalan lebonyolításának biztosítása mellett, csakis indokolt esetben nagy öszszegû támogatás és kis önerô esetén lehet új pályázatokon indulni. Dr. Ferenczi Attila (Fidesz) módosító javaslatainak értelmében a végsô határozat része az is, hogy az önkormányzat a legkörültekintôbben állította össze a koncepciót, de a kormány elvonásaival szemben teljesen kiszolgáltatott. Emellett felszólítják a kormányt, hogy tegyék lehetôvé a tervezhetô, biztonságos költségvetés készítését, szüntessék meg az átgondolatlan és kapkodó változtatgatások okozta folyamatos bizonytalanságot. A városfejlesztési bizottság elnöke felvetette azt is, hogy a vagyonért vagyont elv mintájára vezessék be az energiáért energiát elvet, miszerint az energiamegtakarítással megspórolt pénzt újabb energiamegtakarítást eredményezô beruházásokra kellene felhasználni. Az ellenzék képviselôi közül többen a helyi és országos problémák közötti különbségtételre szólították fel a polgármestert. Baji Lajos (MSZP) szerint a város költségvetési irányelvei nem a feladatok megoldására, hanem a problémák tudatos felnagyítására szolgálnak. A költségvetési koncepció elfogadásával egyidejûleg a képviselô-testület dr. Szvercsák Szilvia jegyzôt kérte fel, hogy végezze el az elôirányzatokkal kapcsolatos egyeztetést a város intézményeinek vezetôivel Testületi ülésen történt 3 és a kisebbségi önkormányzatok képviselôivel. Az elôzetes megbeszélések eredményei a költségvetési rendelettervezet részét képezik majd, amely várhatóan januárban kerül a képviselô-testület elé. Kárász-Kiss Meleg étel a rászorulóknak Az önkormányzat a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen keresztül, a szociális étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg ételt biztosít azoknak, akik önmaguk és eltartott családtagjaik számára ezt valamilyen okból átmenetileg nem tudják megoldani. Az elmúlt idôszakban folyamatosan nôtt az igénylôk száma: míg 2007 júniusában 685-en, addig idén szeptemberben már 1174-en voltak kénytelenek így megoldani az ebédet. Az étkeztetés teljes költsége két évvel ezelôtt 113 millió forint volt, ebbôl 25,8 milliót fizettek az ellátottak, 57,4 milliót az állam. Az idén várhatóan több mint 247 millió lesz az évi teljes költség, ebbôl 49,5 millió forintot fizetnek az érintettek, az állam pedig 82 milliót. Az intézmény eddig részben a nyereséges szolgáltatásaiból fedezte a különbözetet, most azonban a városhoz fordult segítségért ben az önkormányzat eddig 56 milliós támogatást nyújtott a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézménynek, kérésükre a legutóbbi közgyûlés további 21 milliót szavazott meg számukra. A szociális étkeztetést igénybe vevôk köre bôvült, az ellátottak között egyre nagyobb számban jelennek meg a munkanélkülivé vált aktív korúak és a gyerekek, akiknek az étkeztetése iskolai idôben megoldott, de iskolaszünetben és hét végén csak így juthatnak meleg ételhez M. E. FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL A szolidaritás napszámosai akkor sem múlhat el az emberi-közösségi kapcsolatokból a segítés szándéka, a szolidaritás, amelynek elhivatott napszámosai a szociális munkások. Ebben az évben három személyt és egy kollektívát javasoltak a különbözô közösségek a kitüntetésre. Herczeg Tamás szerint fontos megemlíteni mindegyiküket, hiszen már a felterjesztés is a kiváló munkájukat jelzi. A jelöltek a következôk voltak: Faragó Antalné, Gyôri Antalné, posztumusz Zahorán Mátyás, valamint a 3. számú bölcsôde. A díjat végül Gyôri Antalné kapta, és halála után elismeréssel adózott a közgyûlés Zahorán Mátyás tevékenységének is. Gyôri Antalné 1975-tôl gondozónôként dolgozott a Pásztor utcai bölcsôdében, és folyamatosan képezte magát tôl a Békés Megyei Módszertani Bölcsôde szaktanácsadója lett, 1992 novemberétôl a Pásztor utcai bölcsôde vezetôje, emellett részt vállal a Bölcsôdés Gyermekekért Alapítvány munkájában is. Zahorán Mátyás 1956 óta szervezte az alkoholizmus elleni mozgalmat; a békéscsabai klubot gyógyult és kezelés alatt álló alkoholistákkal december 9-én alapították. Zahorán Mátyás felismerte, mennyivel könnyebb lett volna évekig tartó iszákosságától megszabadulnia, ha valaki segít neki, ennek tudatában határozta el, hogy egész életét alkoholbeteg embertársainak megsegítésére szenteli. Szoros szakmai együttmûködésben dolgozott dr. Soóky András pszichiáter fôorvossal, akivel közösen fektették le javaslataikat. Nemzetközi szinten elismerték, hogy a Békés megyei koncepció nem az alkohol, hanem az alkoholizmus ellen lép fel. Zahorán Mátyás 1983-ban hunyt el; idén éppen ötven éve annak, hogy a nevével jelzett mozgalom elindult. M. E. ANYAKÖNYVI HÍREK HÁZASSÁGKÖTÉSEK Juhász Jácinta és Vincze Ferenc, Obsuszt Anita és Vitéz Zoltán, Ökrös Krisztina Katalin (Békés) és Batta Tamás (Mezôberény), Égerházi Judit (Kamut) és Kovács Tibor (Kamut). SZÜLETÉSEK Gál Tamás és Balog Tímea Alina fia Milán (Tarhos), Varga Sándor Zoltán és Veres Mariann Ágnes leánya Réka (Békés), Tóth Gábor és Kardos Szilvia Lenke leánya Klaudia (Mezôkovácsháza), Csasztek Tibor és Iványi Edit leánya Nóra (Dévaványa), Széplaki Hunor és Kendrella Ágnes leánya Réka (Mezôgyán), Szigeti Csaba és Kotroczó Henrietta leánya Zsanna, Fábián András és Laukó Nikolett Anett fia Máté. Kocsondi Tibor Zsolt és Dr. Tóth Mariann leánya Sára, Schneider István és Papp Edit leánya Zsófia Judit. HALÁLESETEK Boros Antalné Tusz Julianna (1924, Köröstarcsa), Kajla Jánosné Gschvindt Magdolna (1925, Mezôberény), Szabó Mihály (1929, Mezôberény), Nagy Gábor (1934, Köröstarcsa). Szabó János (1942), Lukucz Ibolya (1963, Köröstarcsa), Bandzsal Jánosné Pintér Katalin (1935, Kondoros), Szekerka András (1919, Kondoros), Bereczki Mihályné Andrési Zsuzsanna (1909, Mezôberény). Lencsési Közösségi Ház 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/ December 4-én, pénteken 17 órakor Bácsfalvi Zoltán békéscsabai alkotó festményeibôl összeállított kiállítás megnyitója. Megnyitja dr. Szvercsák Szilvia, Békéscsaba város jegyzôje. Közremûködik Gáll Annamária és Péterfy Lajos színmûvész. A kiállítás megtekinthetô december 18-ig, hétköznapokon 8 18 óráig a közösségi ház nagytermében. December 6-án, vasárnap a természetjáró kör hagyományos Mikulás-gyalogtúrája PÓSTELEKRE. Indulás 9.00 órakor az Arany János Kollégium bejáratától. December 9-én, szerdán 16 órakor adventi játszóház MÉZESKA- LÁCS-sütés és -díszítés. A foglalkozást Mazán Erzsébet óvónô vezeti. December 14-én, hétfôn órakor Vozár Márton tart elôadást Karácsonyi gasztronómia címmel a nyugdíjasklubban. December 16-án, szerdán 16 órakor adventi játszóház KARÁCSO- NYI ASZTALI DÍSZ készítése. A foglalkozást Ujj Éva vezeti. December 16-án, szerdán 17 órakor ADVENT A LENCSÉSIN a részönkormányzat és a közösségi ház szervezésében. Köszöntôt mond dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat vezetôje. Közremûködnek: a Lencsési Lakótelepi Óvoda székhelyóvodájának csoportjai, a Napsugár Integrált Óvoda pedagógusai, Karácsonyi történetek címmel irodalmi összeállítást mutat be Gáll Annamária és Péterfy Lajos színmûvész. December 20-án, vasárnap a természetjáró kör túrája a DOBOZ- MAKSÁRI ERDÔBEN. Indulás 8.40 órakor a békéscsabai buszpályaudvar 14-es kocsiállásáról. December 21-én, hétfôn órakor KARÁCSONYI KONCERT fellép az evangélikus egyház kórusa. Áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendôt kívánunk a Lencsési lakótelep és városunk valamennyi kedves polgárának! A közösségi ház munkatársai December 3 9. Arthur: Maltazár bosszúja (szinkronizált francia animáció) BA Alkonyat Újhold (amerikai fantasy) 12 év 2012 ( szinkronizált amerikai kanadai dráma) 16 év Max Manus (norvég dán német háborús dráma) 12 év Holdhercegnô ( szinkronizált magyar angol francia fantasy) 12 év Az admirális ( szinkronizált orosz történelmi) 16 év December Arthur: Maltazár bosszúja ( szinkronizált francia animáció) BA Alkonyat Újhold (amerikai fantasy) BA Paranormal Activity (amerikai horror) 16 év District 9 (amerikai sci-fi) 18 év Poligamy (romantikus magyar vígjáték) 12 év Tiszta napfény (amerikai vígjáték) 12 év 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1. pf. 60 Tel.: 66/ Fax: 66/ December 4., péntek, 20.00, Casinó BLIND MYSELF (elôzenekarok: Worning és a Magor) koncert MIKULÁSFESZTIVÁL December 4-én órától DÖK-MIKULÁSJÁRÁS a belvárosban MIKULÁS-NAP december 5-én, szombaton, óra között az ifiházban Zenés gyermekprogramok, SZÁJTÁTI PRÓBAHELYEK, csemegézôsarok, MikulásVár-JátékLak ügyességi játékokkal, arcfestéssel, kézmûves foglalkozással, madaras ZÖLD CSÜTÖRTÖK, ünnepváró PRAKTIKÁK, és még sok más meglepetéssel vár: a MIKULÁS, ÉVI TÜNDÉR ÉS VENDÉGEI, valamint a téltündérek és kiskrampuszok December 8., kedd, óra, ifiház Operettek, versek, népdalok Farkas Major Annamária énekmûvész és Farkas Csaba Elek zeneszerzô mûsora magyarságról, hazaszeretetrôl December 11., péntek, óra, ifiház, nagyterem ROAD-koncert December 12., szombat, óra, ifiház GUZSALYAS TÁNCHÁZ December 15., szerda, óra, ifiház NEMZETI FILMKLUB A Napba öltözött leány rockopera, rendezô: Koltai Gábor December 17., csütörtök, óra, ifiház, nagyterem A CSABAI SZÍNISTÚDIÓ KARÁCSONYI KONCERTJE December 18., péntek, óra, ifiház,nagyterem A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar évzáró hangversenye December 19., szombat, óra, Munkácsy-emlékház ALKOTÓ NÔK KÖRE KIÁLLÍTÁSOK: Munkácsy-emlékház idôszaki kiállítása: DUDÁS LÁSZLÓ Munkácsy-díjas iparmûvész kiállítása. Megtekinthetô: december 16-ig BARTÓK ÉVA Munkácsy-díjas textiltervezô iparmûvész kiállítása Megnyitó: december 17., csütörtök, óra. Megtekinthetô: január 20-ig IFIHÁZ, ART CAFFÉ GALÉRIA: MONZINGER EDIT absztrakt festményeinek kiállítása Megnyitó: november 20., péntek, óra Megtekinthetô: január 20-ig INGYENES! KONTAKT TÁNC KURZUS DECEMBER Új tánc- és mozgásszínházi technikák, színpadi mozgás, inprovizáció JÖÖÖN A BULI! DECEMBER Y KONCERT és ne feledd: minden szombaton RETRO PARTY a Casinóban a Juventus Rádióval

4 4 Gazdaság CSABAI MÉRLEG A polgármester javaslatai Vantara Gyula a Magyar Köztársaság évi költségvetésérôl szóló törvényjavaslatához Domokos László és Babák Mihály országgyûlési képviselôkön keresztül módosító javaslatokat terjesztett elô, amelyeket november harmadikán tárgyalt az országgyûlés. Interjúnk Békéscsaba polgármesterével készült. Polgármester úr, miért éppen most folyamodott ehhez az eszközhöz? Naponta újabb tények bizonyítják, hogy a kormány az elmúlt húsz év legveszélyesebb költségvetését nyújtotta be. Ez a Bajnai-csomag tovább rontja hazánk helyzetét, mert ahelyett, hogy saját lábára állítaná az országot, folytatja a megszorítások kudarcokkal teli útját. A növekedés beindítása helyett továbbra is a nemzetközi hitelek és segélyek lélegeztetôgépén tengeti az országot. Ezt nem hagyhatjuk. Melyek voltak a módosító javaslatai? Javasoltam Kondoros és Békéscsaba között, a 44-es számú, elsôrendû fôút négynyomúsításának megkezdését. Ez a 19 kilométeres útszakasz javítaná Békéscsaba elérhetôségét, és munkahelyek létesülését is elôrevetíti, hiszen a megközelíthetôség Szavazások november 3. Módosító javaslatok (megnevezés) Molnár László Tóth Károly Velkey Gábor (MSZP) (MSZP) (SZDSZ) M44-es gyorsforgalmi út nem nem jelen, nem szav. Kondoros Békéscsaba kerékpárút nem nem igen Fürjesi út nem nem jelen, nem szav. Vasút-korszerûsítés nem nem nem Járdahálózat, Békéscsaba nem nem jelen, nem szav. A Barnevál újraindítása nem nem jelen, nem szav. A hajléktalanszálló átépítése nem nem nem A Szabó Pál téri iskola felújítása nem nem nem Békéscsabai gasztronómiai rendezvények nem nem nem Békéscsabai Gabonamúzeum nem nem nem K + F központ, Békéscsaba nem nem nem alapvetô feltétele egy-egy vállalkozás letelepedésének. A következô a Kondoros és Békéscsaba közötti, 19,3 kilométeres, Körös-völgyi kerékpárút kiépítése, amely segítené a biztonságos munkába jutást, csökkentené az elsôrendû út forgalmát és megteremtené a kerékpáros-turizmus feltételeit. Fontosnak tartom a Fürjesi út korszerûsítését, kiépítését, mert ez a belváros elkerülését is lehetôvé tenné. Szorgalmaztam a Budapest Szolnok Lökösháza vasútvonal korszerûsítésének megkezdésé. Szükség van a járdahálózat építésére és felújítására, ehhez szintén szeretnénk központi forrásokat szerezni. Fontosnak tartom a Barnevál újraindítását nyarán a szocialista kormány elhatározta, hogy véghezviszi az ezerkétszáz dolgozót foglalkoztató és mintegy tízezer fôt érintô baromfifeldolgozó privatizációját. Ehhez asszisztált annak idején a városi és a megyei MSZP SZDSZ-veze - tés, amely jóváhagyta ezt a döntést. Az üzem újraindítása biztosítaná a foglalkoztatottság növekedését és a kapcsolódó gazdasági ágazatok fejlôdését. Javasoltam továbbá a békéscsabai hajléktalanszálló teljes átépítésének támogatását és a Szabó Pál téri iskola épületének korszerûsítését. Ezekhez a fejlesztésekhez összesen több mint 3,2 milliárd forintra van szükség. Az országgyûlés többsége egyik javaslatát sem szavazta meg. Mit szól ehhez? Úgy gondolom, az ország megújításához, váro sunk és térségünk elôrelépéséhez elengedhetetlenül fontos a növekedés megindulása. A jelenlegi kormányzó párt és támogatói erre mondtak nemet. Megdöbbentônek tartom, hogy a város érdekeit szolgáló javaslatokra nemmel szavazott Molnár László és Tóth Károly országgyûlési képviselô. Velkey Gábor a kerékpárút építését támogatta, több javaslatom szavazásakor jelen volt, de nem szavazott, és voltak olyan javaslataim is, amelyekre ô is nemet mondott. M. E A válság utánra készülnek A gazdaság szinte minden területére kiterjedô válságot a kis- és nagyvállalkozók napjainkban egyaránt megérzik, de Sztankó János, a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezetôje szerint fontos, hogy már most készüljünk a válság utáni idôkre. A Kétegyházi úti inkubátorházat mû - köd tetô és a Békéscsabai Almáskerti Ipari Parkot (BAIP), valamint a Mezôgazdasági és Élelmiszer-ipari Innovációs Központot menedzselô társaság ezt teszi. Hogyan érintette az inkubátorházat a válság? A nagyvállalkozásoknál tavaly kezdôdött, nálunk inkább 2009 elsô felében történt visszalépés. Korábban százszázalékos volt a kihasználtságunk, ez az év közepére húsz százalékkal csökkent, mára a betelepülô vállalkozásokkal újból élénkülés tapasztalható. Vannak építôipari kisvállalkozásaink, amelyek idén tavasszal alig kaptak megrendelést. A gépipari fejlesztô és gyártó cégek kapacitáskihasználtsága csökkent, de a vállalkozások megmaradtak, mert olyan egyedi termékeket és mûszaki megoldásokat kínálnak, amelyek mással nem helyettesíthetôk. A szolgáltatók jellemzôen a helyi piacra dolgoznak, munkájukra továbbra is igény mutatkozik. A korábbi negyvenhez képest most harmincnégy vállalkozásnak ad otthont az inkubátorház. Mit tesznek a helyzet javításáért? A kínálatot még inkább a piaci igényekhez igazítjuk, pályázatok segítségével fejlesztünk, és figyelünk a költségek minimalizálására. A vállalkozások ma rendkívül költségérzékenyek, a logisztika területén mûködô cégeknél, ahol lehetett, fûtetlenné konvertáltuk a fûtött területeket, és vezetékek kiváltásával, egyedi fûtés kiépítésével is csökkentettük a kiadásaikat. A kis bérleményekkel szemben a néhány száz négyzetméteres üzemterületek felé ment el a kereslet, ezért pályázatot nyújtottunk be inkubátorház-fejlesztésre, és nyertünk. Több mint százhétmilliós beruházást valósítunk meg, fele-fele részben támogatásból, illetve saját erôbôl. A BAIP területén, egy 3000 négyzetméteres telken építünk 930 négyzetméteres inkubátorházat két nagy üzemterülettel és két adminisztrációs területtel. A közbeszerzési eljárás elôkészítése folyamatban van, a beruházást jövô ôszre szeretnénk befejezni. Idén zárult a Leonardo da Vinci program, amelyben az unió támogatásával egy kutatásban vettünk részt. Az ipari parkban egyébként már csak három kisebb eladható telkünk van, itt két vállalko - zó élelmiszer-ipari üzemeket szeretne létesíteni, amennyiben pályázati támogatást kap. Ötödik éve mûködô innovációs központunkban pedig jól prosperál a szárazkolbász - üzem és a fûszercsomagoló, ételízesítôt gyártó üzem is, mára megnégyszerezôdött a forgalmuk. A helyi vállalkozások fejlesztésére tavaly tízmilliót, idén ötvenmilliót fordított az önkormányzat, a kérelmek önökhöz futnak be. Jelentôs szelete a tevékenységünknek ez a program, az év felében ad többletfeladatot számunkra a meghirdetés, a döntés-elôkészítés, a szerzôdéskötés és a teljesí - tések ellenôrzése. Az eddigi három fordulóban összesen mintegy százötvenen pályáztak. Nagyon pozitívak a viszszajelzések; fontos tôkeinjekció ez a helyi vállalkozásoknak, egyben lehetôség arra, hogy készségeiket pallérozzák és felkészüljenek a sokkal bonyolultabb kormányzati vagy uniós pályázatok beadására is. Mikóczy Erika A munkaviszony megszüntetése III. A felmondási védelem azt jelenti, hogy a munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt bizonyos idôtartamok alatt, melyek a következôk: betegség miatti keresôképtelenség (betegszabadság, táppénz, legfeljebb egy év); beteg gyermek ápolására táppénz igénybevétele; közeli hozzátartozó otthoni ápolására kapott fizetés nélküli szabadság (legfeljebb két év); terhesség, a szülést követô három hónap, szülési szabadság, gyed, gyes ideje; rehabilitációs járadékban részesülô személy esetén a Munkajog mindenkinek (6. rész) keresôképtelenség teljes idôtartama. (Ha valamelyik fenti védelmi idôszak véget ért, de a 15, illetve 30 napot meghaladta, akkor a felmondási idô is csak 15, illetve 30 nap elteltével kezdôdhet el.) Ha a munkavállaló nyugdíjasnak minôsül, nincs felmondási védelem! A felmondási idô legalább 30 nap, de ha ugyanannál a munkáltatónál folyamatosan hosszabb idôt tölt el a munkavállaló, akkor ez is meghosszabbodik: három év után összesen 35 nap, öt év után 45 nap, nyolc év után 50 nap, tíz év után 55 nap, tizenöt év után 60 nap, tizennyolc év FIAT gépjármûvek javítása Min den faj ta ke le ti-nyu ga ti sze mély gép ko csi és ha szon jár mû KI PU FO GÓ-KA TA LI ZÁ TOR ja ví tá sa, for gal ma zá sa, cse ré je Olaj cse re, ki sebb ja ví tá sok Bé kés csa ba, Mo gyo ró u. 7. (Do bo zi út Eiffel-toronytól jobb ra 50 m-re) Te le fon: 06-66/ , 06-30/ Nyit va tar tás: hét fõ tõl pén te kig órá ig után 70 nap és húsz év után 90 nap lesz, ezektôl lefelé eltérni nem lehet. A munkáltató rendes felmondása esetén köteles a munkavállalót a munkavégzés alól felmenteni legalább a felmondási idô fele részében. Erre az idôre a munkavállalót átlagkeresete illeti meg. Nincs akadálya annak sem, hogy a teljes felmondási idô egyben felmentési idô is legyen, sôt: felmentési idô alatt akár másik munkahelyen is el lehet helyezkedni. A munkavállalót akkor illeti meg végkielégítés, ha munkaviszonya munkáltatói rendes felmondás, munkavállalói rendkívüli felmondás vagy a Hocz és Medvegy Kft. Bé kés csa ba, Ka zin czy u. 31/B Tel./fax: Mo bil: 06-30/ Min den fé le TA KA RÍ TÁS, KÖL TÖZ TE TÉS ga ran ci á val. In gye nes ár aján lat és cso ma go ló do bo zok biz to sí tá sa. Rak tá ro zá si le he tõ ség rö vid idõ re is. MSZ EN ISO 9001:2001 munkáltató jogutód nélküli megszûnése következtében szûnik meg, de nyugdíjasnak ilyenkor sem jár végkielégítés. A végkielégítés mértéke legalább három év munkaviszony esetén 1 havi, öt év esetén 2 havi, tíz év esetén 3 havi, tizenöt év esetén 4 havi, húsz év esetén 5 havi, huszonöt év esetén 6 havi átlagkereset összege. Ez a mérték + 3 havi átlagkereset összegével emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya az öregségi vagy korkedvezményes öregségi nyugdíjra va - ló jogosultság megszerzését meg elôzô öt éven belül szû - nik meg a fenti módokon. Dr. Kálmán Viktor ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓK GYÁR TÁ SA, BE ÉPÍ TÉ SE Tel.: , 30/ Min den, ami ÜVE GE ZÉS Polykarbonát Épü let la ka tos mun kák Bé kés csa ba, Szer da he lyi út 20. (a Ví dia-ud var ban) Álmaim esküvôje a békéscsabai Phaedra Közéleti Központban H ihetetlen! Megkérték a kezem! Férjhez megyek! Azt sem tudom, mihez fogjak. Idõpont? Helyszín? Ruha? Elõször is gyors számolást végzünk a családdal. Kereszték, Laciék meg Manyi néni, és még ott vannak a pestiek is Akárhogy számoljuk, ez körülbelül 250 vendég. De hol? Mint minden menyasszony, én is arról álmodtam kiskoromban, hogy azon a bizonyos napon királylány leszek, és ehhez persze elengedhetetlen a megfelelõ, elegáns helyszín. Az interneten böngészve ráleltem az igazira a oldalon! Olvasom: A Phaedra Közéleti Központ a belváros szívében található, a századelõ hangulatát idézõ épület, háromperces sétára a polgármesteri hivataltól. Akár 300 fõs rendezvény lebonyolítását is vállaljuk, teljes körû rendezvényszervezéssel. Gyorsan tárcsázom is a 30/ es telefonszámot, mert én még ma látni akarom a termet! Kicseng Egy kedves hangú hölgy veszi fel; elmondom, mit szeretnék. Javasolja, hogy találkozzunk személyesen a helyszínen még ma! A helyszín gyönyörû! Az egykori filmszínház épületét felújították, korszerû technikai berendezésekkel szerelték fel. Ahol egykor szerelmek szövõdtek, most szerelmek teljesednek be! Resetár Orsolya, a Phaedra rendezvényszervezõje felsorolja a szolgáltatásokat. Kiderül, hogy minden elképzelt és képzeletet is felülmúló álmot is teljesíteni tudnak: jégszobor, sztárvendég, koktélok, különleges ételek. Mi egyszerû, hagyományos esküvõt szeretnénk, teljes körû rendezvényszervezéssel mondom szerényen. Remek! Az egyedi meghívó tervezésével kezdünk, aztán jöhet a zenekar, võfély, dekoráció, étel folytatja lelkesen Orsolya. Minden kezd összeállni. Az árak nem magasak, viszont a minõségbõl nem engednek! Sõt! Még akciót is hirdettek: akik január 30- ig lefoglalják lakodalmuk helyszínéül a Phaedrát, 200 ezer forint értékû nászutat nyerhetnek. Lehet, hogy éppen mi leszünk a szerencsések? Már nem izgulok, biztos vagyok benne, hogy az a nap gyönyörû lesz, épp olyan gyönyörû, mint amilyennek kislánykoromban megálmodtam.

5 CSA BAI MÉR LEG Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények 5 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének /2009. (...) önkormányzati rendelete a haszonállattartásról szóló 8/1995. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a haszonállattartásról szóló 8/1995. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következô rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja. 1. A rendelet 3. -a helyére a következô rendelkezés lép: (1) Az állattartást korlátozni, illetve megtiltani az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén a jegyzônek van hatásköre a települési önkormányzat jegyzôjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreirôl szóló 245/1998. (XII. 31.) kormányrendelet alapján. 2. A rendelet 4. (5) bekezdése és (9) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 3. A rendelet 6. -a a következô bekezdésekkel egészül ki: (5) Békéscsaba Megyei Jogú Város belterületén a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével lovat tartani tilos. (6) Fuvarozási tevékenység céljából maximum 4 darab ló tartása engedélyezett Békéscsaba Megyei Jogú Város azon belterületein, amelyek nem tartoznak az (1) és (3) bekezdésben meghatározott nagytestû haszonállat tartását tiltó területek közé. Az engedélyezés feltétele, hogy a fuvarozó belterületi székhelyre szóló és e szabályozás hatályba lépése napján érvényes vállalkozói engedéllyel rendelkezzen. (7) Azokon a külterületi ingatlanokon, amelyek a belterületi határmódosítás során kapcsolódtak, illetve kapcsolódnak Békéscsaba Megyei Jogú Város belterületéhez, maximum 4 darab ló (ebbôl két anyaállat) tartható azzal a kiegészítéssel, hogy szaporulatuk választásig az anyaállattal együtt maradhat. (8) A polgármester az állat-egészségügyi, közegészségügyi, környezetvédelmi hatóság szakvéleményének figyelembevétele mellett Békéscsaba Megyei Jogú Város belterületein maximum 2 darab ló tartását engedélyezheti. Az engedélyezési eljárás során mellékelni kell a telekhatáros szomszédok (tulajdonosok, bérlôk, lakáshasználók) legalább felének a lótartáshoz történô írásbeli hozzájárulását. Az eljárás során a polgármester a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezései alapján jár el. 4. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet 6. (5) (8) bekezdése július 1. napján lép hatályba. (3) A rendelet 6. (5) (8) bekezdése hatályba lépését megelôzôen jogszerûen folytatott állattartás december 31. napjáig nem kifogásolható. Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia polgármester jegyzô Az adósságkezelési szolgáltatás kiterjesztése és a szociálisan hátrányos helyzetben lévôk lakhatását segítô adósságkezelési szolgáltatás mûködtetésérôl szóló 33/2003. (XII. 11.) önk. rendelet módosítása A közgyûlés 23 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 38/2009. (X. 26.) önk. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévôk lakhatását segítô adósságkezelési szolgáltatás mûködtetésérôl szóló, a 21/2004. (V. 27.), 25/2004. (VII. 8.), 7/2005. (IV. 21.), 49/2006. (XII. 18.), 26/2007. (IX. 24.), 16/2008. (III. 31.), 11/2009. (IV. 6.) önk. rendelettel módosított 33/2003. (XII. 11.) önk. rendelet módosításáról. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 55/C (1) bekezdés a) pontjában és a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociálisan hátrányos helyzetben lévôk lakhatását segítô adósságkezelési szolgáltatás mûködtetésérôl szóló 33/2003. (XII. 11.) önk. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 2. E rendelet október 26. napján lép hatályba. Vantara Gyula sk. Dr. Szvercsák Szilvia sk. polgármester jegyzô 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az adósságkezelési szolgáltatás kiterjesztése és a szociálisan hátrányos helyzetben lévôk lakhatását segítô adósságkezelési szolgáltatás mûködtetésérôl szóló 33/2003. (XII. 11.) önk. rendelet 2. g) pontjában meghatározott adósságtípus az alábbi hitelintézettel kötött lakás célú kölcsönszerzôdésbôl fennálló hátralék. 1. az OTP Bank Nyrt, 2. a CIB Bank Zrt. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN BÉRBE ADHATÓ LAKÁSBAN TÖRTÉNÔ ELHELYEZÉSRE Pályázható bérlakás: Békéscsaba, Aradi u. 12. fszt. 2. szám alatti, amely egyszobás, komfort nélküli, 40 m 2 alapterületû (fûtési mód: vegyes tüzelés, a bérleti díj összege: bruttó 4840 Ft/hó). Pályázati feltételek 1. Szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati bérlakás bérleti jogának megszerzésére az alábbi személyek pályázhatnak: a) Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezô magyar állampolgárok; b) a bevándoroltak és a letelepedettek; c) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek; d) a hontalanok; e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezô személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezô személyek, amennyiben az ellátás igénylésének idôpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A pályázó személynek vagy házastársának, illetve a vele jogszerûen együtt költözô közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nem lehet: a) beköltözhetô lakás vagy családi ház; b) forgalomképes építési telek, hétvégi ház vagy üdülôtelek; c) egyéb jelentôs értékû vagy nagyságú ingatlan, kivéve a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 50/2008. (XI. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. (4) bekezdésében meghatározott esetet. 2. A szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati bérlakások bérbeadása pályázat útján történik. 3. Nem pályázhat a bérleti jog elnyerésére az a személy, aki bár a rendelet 7. (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, de a) ô vagy a vele jogszerûen együtt költözô közeli hozzátartozója rendelkezik olyan vagyontárggyal, értékpapírral, amely vagy amelyek együttes összege a pályázat benyújtásakor meghaladja a rendelet 1. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott összeget; b) nem rendelkezik békéscsabai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. 4. Az 1. és 3. pontban foglalt feltételek megléte esetén is csak akkor érvényes a pályázat, ha a pályázó és a vele jogszerûen együtt költözôk együttes jövedelmébôl számított egy fôre jutó nettó jövedelem a pályázat benyújtásának idôpontjában nem haladja meg a pályázat idôpontjában megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ( Ft) a) egyedülálló személy esetén 300%-át ( Ft); b) gyermekét egyedül nevelô személy esetén 280%-át ( Ft); c) 2 4 fôs család esetén 250%-át ( Ft); d) 5 vagy több fôs család esetén 200%-át ( Ft), ugyanakkor az egy fôre jutó havi nettó jövedelem a pályázat benyújtásának idôpontjában nem kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének e) komfort nélküli lakás esetén 60%-ánál ( Ft); f) félkomfortos lakás esetén 80%-ánál ( Ft); g) komfortos és összkomfortos lakás esetén 100%-ánál ( Ft). 5. A bérleti jog megszerzésére irányuló szándékot pályázati nyomtatványon kell bejelenteni. 6. A bérlô kiválasztásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága a közgyûlés által elfogadott és a rendelet 4. számú mellékletét képezô, szociális rászorultságot meghatározó szempontrendszer alapján dönt. 7. A pályázó a pályázati eredmény írásbeli közlésétôl számított 30 napon belül köteles beköltözni a bérlakásba. Ezen idôpont elmulasztása esetén elveszti a pályázat során elnyert bérleti jogot és a szociális rászorultság alapján bérbe adható lakás bérleti jogának megszerzésére az ôt követô, legtöbb pontszámot elért pályázó jogosult. A szerzôdést az önkormányzat nevében az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke köti meg. 8. A pályázóval megkötött lakásbérleti szerzôdés legfeljebb 3, bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkezô pályázó esetén legfeljebb 5 évre megállapított határozott idôre szólhat, amelyet további meghatározott idôre meghosszabbíthat az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság, ha a bérlô/bérlôtársak (a vele/velük együtt élô családtagok jövedelmi, vagyoni helyzete alapján) igazolja/igazolják a szociális rászorultság fennállását. 9. A szerzôdés meghosszabbításánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a bérlô a beköltözéstôl számított 10 évig lakhat a bérlakásban. A bérlakásra kötött bérleti szerzôdés 10 év után nem hosszabbítható meg. Formanyomtatvány igénylésének és a pályázat benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Szociálpolitikai Osztály (Békéscsaba, Szabadság tér földszint 21-es iroda). Telefonszám: /4019-es mellék. A formanyomtatvány a menüpontról is letölthetô. A pályázat benyújtásának határideje: december óra. A pályázatok elbírálásának várható idôpontja: január hónap. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyûlés 21 igen szavazattal, 3 tartózkodással alkotta meg rende - letét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 39/ (X. 26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 34/2008. (IX. 22.) önk. rendelettel és a 10/2009. (IV. 6.) önk. rendelettel módosított 7/2008. (II. 29.) önk. rendelet módosításáról. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2008. (II. 29.) önk. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 2. (1) bekezdése az alábbi k) ponttal egészül ki: k) szociális bolt: élelmiszert és a mindennapi életben használt cikkeket (kivéve élvezeti cikkek) árusító üzlet, amellyel a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. szerzôdést köt, hogy az átmeneti segély természetbeni ellátásra jogosultságot tartalmazó határozattal rendelkezô polgárok részére az üzemeltetô lehetôvé tegye az üzletben árusított termékek kedvezményes áron történô megvásárlását. 2. A rendelet 19. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Átmeneti segély pénzbeli és természetbeni ellátásként is nyújtható. (2) Az átmeneti segély összege a pénzbeli és természetbeni ellátás összesen naptári évenként nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresénél. (3) A természetben nyújtott ellátás kizárólag e rendelet 2. (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott boltban használható fel a jogosultságot megállapító határozat átadásával és a jogosult személyazonosságának igazolásával. 3. A rendelet az alábbi 16/B -sal egészül ki: Válságkompenzációs támogatás (1) Válságkompenzációs támogatás nyújtható annak a békéscsabai személynek, akinek a Békéscsaba közigazgatási területén található ingatlantulajdonát a hitelintézettel kötött lakás célú kölcsönszerzôdésbôl a válsággal összefüggésben kialakult fizetésképtelensége miatt fennálló hátralék miatt végrehajtási eljárás keretében elárverezték, és az ingatlanból kilakoltatták. (2) A fizetésképtelenség akkor tekinthetô a válsággal összefüggônek: a) ha a kérelmezô vagy a vele együtt élô hozzátartozója munkáját szeptember 30. napját követôen veszítette el vagy, b) ha a kérelmezô családjában az egy fôre esô jövedelem a szeptemberi hónaphoz képest 20%-ot meghaladó mértékben csökkent vagy, c) ha a lakás célú kölcsönszerzôdésbôl eredô fizetési kötelezettsége, a törlesztôrészlet a szeptember havi összeghez képest 20%-ot elérô mértékben emelkedett. (3) A válságkompenzációs támogatás mértéke Ft/hó. (4) A válságkompenzációs támogatás a kérelem benyújtását követô hónap elô napjától legfeljebb 6 hónapig adható. (5) A válságkompenzációs támogatás egy családban csak egy személynek adható és a jogosultsági feltételek fennállása esetén is egy alkalommal állapítható meg. (6) Nem jogosult válságkompenzációs támogatásra a) az a személy, aki normatív, illetve az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó, valamint a helyi lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy b) aki az elárverezett ingatlanon kívül más beköltözhetô ingatlantulajdonnal rendelkezik. 4. A rendelet az alábbi 16/C -sal egészül ki: (1) A válságkompenzációs támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: a) a végrehajtási eljárást és a kilakoltatást igazoló iratokat, b) a munkahely elveszítésérôl szóló igazolást vagy c) a 20%-ot elérô jövedelemcsökkenést bizonyító igazolást vagy d) a bank igazolását arról, hogy a lakás célú kölcsönszerzôdés törlesztôrészlete 20%-ot elérô összeggel emelkedett. 5. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel november 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévô ügyekre is alkalmazni kell. (2) E rendelet 2. (3) bekezdése az e rendelet 1. -ában meghatározott szociális bolt mûködésének megkezdését követô napon lép hatályba. Vantara Gyula sk. Dr. Szvercsák Szilvia sk. polgármester jegyzô Thermál AUTÓSISKOLA BÉKÉSCSABA, Bíbic köz 5. Telefon: (66) (30) Horváth László Jogosítvány? Thermál Autósiskola FIGYELEM! Új tanfolyam indul december 7-én, még garantáltan a régi feltételekkel és árakkal! Helyszín: Békéscsaba, ifiház. Jelentkezés a fenti idôben és helyszínen. Elôzetes információ: Horváth László, 30/ , Színvonalas oktatás olcsón? Thermál Autósiskola MEGHÍVÓ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a cigány, lengyel, román, szlovák kisebbségi önkormányzatok tisztelettel meghívják önt és kedves ismerôseit a nemzetiségek napja alkalmából december 9-én 17 órakor rendezendô ünnepségre. Helyszín: városháza, díszterem (Békéscsaba, Szent István tér 7.)

6 6 Vegyes vágott CSA BAI MÉR LEG Rákász Gergely a kistemplomban December 12-én, szombaton 18 órától az evangélikus kistemplomban ad hangversenyt Rákász Gergely koncertorgonista. Az est folyamán felhangzanak az orgonahangversenyek legkedveltebb ráadás darabjai, Bach d- moll Toccata és Fúgája, Widor Toccatája, Vierne Westminsteri harangok címû darabja és sok egyéb remekmû. A zeneszámok között az elôadó az adott korszakról, a zeneszerzôrôl, vagy ha izgalmas, akkor a darab keletkezési körülményeirôl mesél a hallgatóságnak. Az interaktív zenetörténeti barangolásra jegyek elôvételben a Csaba Center Alexandra könyváruházában és az Andrássy úti Alexandra könyvesboltban válthatók. M. E. Repdesi dal (Petrovics-Petôfi Sándor után, szabadon) Ball-fy hí a haza magyar Nem ér ily szerencse hamar Bár csak patád van te szamár Röpdöshetsz itt mint a madár Hogy egypár kört még e porban Akik pont ugyanígy jártak Nadrágszíjat ráncigáltak Húzd az igát pusztulásig Edd is amit jóapáid Csak egypár kört még e porban Forint-kétszáz most egyet ér Százszorta drágább a kenyér S hívhatnak is autón menni Újra nem de virslit enni Csak egypár kört még e porban Nem lehet az okos ember Élni szépen aki nem mer S mozgatja ars poetica Mintsem lenge politika Csak egypár kört még e porban Úgy döntött hogy ide tegyem A magyar név kit érdekel Régi utcavége kôhöz Dörgölôzöl új idôkhöz Csak egypár kört még e porban Ezt a kört meg mindenképpen Ha patákkal porban égben Erre kóborló nemzetek Ragasszanak le bélyeget Csak egypár kört még e porban (S hogy merre rak le majd a szél A kinek üzensz -és-miér Az már senkit se érdekel Mert koporsódon térdepel És nem káromolhatod a Sorsot mert Hisz nem leszel egyéb csak mint Kukac-vert ) ZanaZol Zatyko István HEVESI IMRE Varázsének baba-mama foglalkozása már Békéscsabán is! Hétfônként délelôtt a Diáktanyán, januártól minden pénteken a Lencsési Közösségi Házban. Minden babát várunk! A Békési Úti Közösségi Házak decemberi programja December 4-én 20 órától: a Dresch quartet koncertje December 5-én 14 órától: Apáról fiúra családi hagyományôrzés December 8-án 9 órától: környezetvédelmi vetélkedô általános iskolások részvételével December 10-én 9 órától: tréfás mesemondó verseny 3 4. osztályosok részvételével December 12-én 20 órától: a Borneo zenekar koncertje November 21-én ünnepelte nyolcadik születésnapját a Csaba Center, Magyarország legnagyobb és talán legkedveltebb vidéki plázája. Ahogy már megszoktuk, az ünnepelt most is különleges programokkal, akcióval és ezúttal 2009 szeletes tortával várta a vásárló- és nézôközönséget. Nekünk 8 elnevezéssel no - vember 13-ától nyolcnapos nyereményakciót hirdettek; a játékban azok vehettek részt, akik a bevásárlóközpont valamelyik üzletében nyolcszáz forint feletti értékben vásároltak. A vevôk a blokk ellenében megforgathatták a születésnapi szerencsekereket, amellyel az egyes boltokban Adventi ökumenikus programok December 6., Jézus Szíve római katolikus templom Ifjúsági mise Tomanek Gábor gyermekmûsora, jön a Mikulás A belvárosi ifjúsági csoport gyertyagyújtása Szentmise December 13., jaminai evangélikus templom Mézeskalácssütés gyermekeknek Velünk az Isten! az evangélikus gimnázium diákjainak és tanárainak elôadása Ádventi gyertyagyújtás zenés áhítat a templomban December 20., Jézus Szíve római katolikus templom Csiszér László koncertje Gyertyagyújtás a templomban Szentmise Csiszér László zenéjével Betlehemes játék a templom elôtt felállított szalmás istállóban, élô állatokkal Réka ezüstérmes Az idén immár nyolcadszor hirdették meg Debrecenben az országos népi kézmûvespályázatot. A csabai egyéni pályázók közül Adamik Réka, a Jankay általános iskola nyolcadik osztályos tanulója lett a legeredményesebb: ô második helyezést ért el a fazekasok kategóriájában. Réka, akit Prekop János pedagógus készített fel, negyedik éve tanulja a fazekasságot a helyi kéz - mûves-szakiskolában. Mint megtudtuk, az idén ételhordóval, fésûtartóval, gyertyatartóval és bögrével pályázott. V. A. beváltható kedvezményt vagy sorsjegyet nyerhettek. A sorsjeggyel rendelkezôk közül húzták ki a legszerencsésebbeket, akik a születésnapi rendezvény keretében tízezer forintos vásárlási utalványokat kaptak. Itt talált gazdára a fôdíj is, egy kétszemélyes wellness hétvége, amelynek a békéscsabai Fekete János örülhetett. Aki nem nyert, annak sem kellett bánkódnia, hiszen a nap során számos bemutató és szórakozási lehetôség közül választhatott, megkóstolhatta az óriási tortát, örülhetett Király Viktor vagy SP koncertjének, és élôben hallhatta Rúzsa Magdi szívhez szóló hangját. Mikóczy December 19-én, szombaton az ifiház nagytermében: a 30Y zenekar koncertje. Belépôjegy elôvételben: 1200 Ft, a helyszínen: 1500 Ft. Jegyek december 1-jétôl megvásárolhatók az ifiházban. A békéscsabai Ifjúsági Ház és Általános Társaskör nyertes pályázatairól számolt be nemrégiben Szente Béla igazgató és Paulikné Tóth Krisztina projektmenedzser. Az európai uniós nyertes pályázati program az Építô közösségek a békéscsabai ifjúsági házban (TÁMOP / ) címet viseli, és az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében valósulhat meg. Szente Béla arról is beszámolt, hogy az építô közösségek pályázat I. és II. ütemében Sarkad és Battonya is részt vesz. Az elnyert összeg százmillió forint. Paulikné Tóth Krisztina projektmenedzser az Építô közösségek a békéscsabai ifjúsági házban elnevezésû pályázatról elmondta, hogy a támogatási összeg több mint 82 millió forint, s a Közmûvelôdési intézmények az egész életen át tartó tanulásért és a Közmûvelôdés a nem formális és informális tanulás szolgálatában témákban valósul meg. A nyáron kezdôdött projekt 2011 februárjáig tart, s tulajdonképpen az iskolán kívüli felnôttképzésekre nyert forrást jelenti. Paulikné kiemelte a projekt céljait, öt fô komponensét. Saját erôt nem igényel, és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. vadi A KÖZÖS PONT EGYESÜLET december 7-én 18 órakor kezdôdô adventi teaházának programja a SZÜ-NET internetkávézóban (Békéscsaba, Kossuth tér 8.) : Beszélgetés a téli napforduló jeles napjairól, a Szent Család-járás népi misztériumjáték énekeinek gyakorlása, az egyesület ez évi tevékenységének értékelése, a jövô évi tervek megbeszélése, téli csemegék, gyógyteák kóstolgatása. A Magyar Román Kereskedelmi és Iparkamara magyar román tagozata, az ITD Hungary Zrt. és a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a közelmúltban konferenciát szervezett a Fiume Hotelban a magyar román külgazdaság témakörében. Az eseményt dr. Orosz Tivadar, a kamara magyar román tagozatának elnöke és Hódsági Tamás, a megyei kamara elnöke nyitotta meg. Az üzletember-találkozóval is kiegészült közel százfôs konferencián Farkas Zoltán Békés megyei közgyûlési alelnök mellett Sárközi Sándor, a Békés Bihar megyei vegyes bizottság román oldali társelnöke, a Bihar megyei tanács tagja tartott elôadást. Farkas Zoltán a határ menti külkapcsolatokról szólva ki - emelte a testvérmegyékkel (Hargita, Kovászna), testvértelepülésekkel együttmûködésben megvalósuló törekvéseket, s elmondta, hogy felvették az együttmûködési Nyolcéves a Csaba Center Forrás a közösségeknek Tôkekiviteli konferencia kapcsolatot Nyugat-Flandriával is. Békés megye számára a turizmus és a kultúra lehet kitörési pont a határ mindkét oldalán. Sárközi Sándor a Békés Bihar megyei vegyes bizottság munkájáról, a kereskedelmi kamarák külgazdasági stratégiájáról szólt. Természetesen a válság a konferenciára is rányomta a bélyegét, ám a fehér asztal mellett könnyebb volt a piac- és partnerkeresés. Az ITD Hungary Zrt. vezetô tanácsadója, Szatmári János és Bogár Ferenc, a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövetségének gazdasági tanácsosa a cég tôkekiviteli tevékenységérôl, a magyar román gazdasági kapcsolatokról, Fandly Máriusz nagyváradi adó- és pénzügyi szakértô a Romániában életbe lépett változásokról, Románia budapesti nagykövetségének gazdasági tanácsosa, Imre István pedig hazája makrogazdasági törekvéseirôl szólt. Vándor

7 CSA BAI MÉR LEG ALencsési lakótelepen élôkkel szoros együtt - mûködésben, a lakossági igényeket és a városi fejlesztési programokat figyelembe véve segítette és segíti a négyes számú választókerület elôrelépését dr. Ferenczi Attila. A körzet egyéni képviselôje a településrész háziorvosaként, a részönkormányzat vezetôjeként, bizottsági elnökként és a fórumok aktív résztvevôjeként elsô kézbôl értesül arról, hogy mire van szükségük a Lencsésin élôknek. Mint mondja, a választópolgárok szószólóként küldték ôt a közgyûlésbe, ezért orvosi munkáján túl minden erejét, idejét és energiáját ar - ra fordítja, hogy egészségesebb, biztonságosabb, szebb legyen a Lencsési. Az átfogó programok mellett odafigyel a kisebb közösségek igényeire, ennek eredményeként meg - Élhetô, biztonságos Lencsési újult a kerékpárút, járdákat építettek, járdalapokat raktak le, és több helyen javították a burkolatot. Megtörtént például az Endresz utca aszfaltozása és az összekötô utak felújítása. A rendelônél bôvítették a parkolót, másutt lámpatesteket szereltek fel, a Pietro ABC-nél pedig felújították a jelzôlámpát. Rendbe tették többek közt a Szabó Pál tér felé vezetô járdát, a Tölgyfa utcai és a Pipacs közben levô, valamint az óvoda melletti járdát; összesen hetven pad szépült meg, és megtörtént a Tölgyfa utcánál lévô szennyvízátemelô biofilterének cseréje. Dr. Ferenczi Attila nagy eredménynek tartja, hogy a zárható kukatárolók építésében a város egyik legszebb zöldövezete, a Lencsési jár az élen, ennek köszönhetôen a korábbiakhoz képest nagyobb a tisztaság a lakótelepen. A Szabó Pál téri iskola mögött most egy olyan szabad - idôpark kialakítását tervezik, ahol sakkozhatnak, szalonnát süthetnek, focizhatnak majd az ott élôk. A képviselô célja egy élhetôbb, tisztább és biztonságosabb lakókörnyezet kialakítása, ez utóbbiban segít az is, hogy a polgárôrséggel és annak vezetôjével rend - kívül jó munkakapcsolatot alakítottak ki. Dr. Ferenczi Attila gyakran vesz részt az óvodák, iskolák, a családsegítô vagy a nyugdíjasok rendezvényein, és a lehetôségekhez mérten támogatja programjaikat. Kezdeményezésére több hagyományteremtô rendezvénnyel tették vonzóbbá az egyébként sem szûkös kínálatot, kapcsolódva a Lencsési Közösségi Ház színvonalas programjaihoz. Ilyen az adventi ünnepség, az Andrásnapi látványdisznótor, az egészséghét vagy a Lencsenapok. A rendezvények a közösség erejét, összetartó képességét erôsítik ebben az elmagányosodó, egyéni küzdelmekkel teli világban, és annak bizonyítékai, hogy a lakótelepen is lehet egészséges és teljes életet élni mondta dr. Ferenczi Attila. Mikóczy Utak, járdák, parkoló a körzetben Hanó Miklós Békéscsaba alpolgármestereként az elmúlt két évben csaknem minden lakossági fórumon részt vett, hogy közvetlenül a város polgáraitól tájékozódjon arról, mire van szükségük, hol tud segíteni az önkormányzat. Így történt ez körzetében, a tizenegyes számú választókerületben is. Városi szinten legtöbbször az utak, járdák állapotára panaszkodnak az emberek, azonban mintegy négy-ötmilliárd forint kellene ahhoz, hogy a fórumokon felvetôdött igényeket ki tudják elégíteni. Mint azt Hanó Miklós elmondta, ennyi pénzt nem tud rászánni az önkormányzat, de saját forrásból pályázat híján hat év alatt egymilliárd-kettôszázmillió forintot költenek Sorsolás a Tourinformnál Nyereménysorsolást tartottak közjegyzô jelenlétében a Tour - inform-irodában. Fôdíjként egy háromnapos pihenést sorsoltak ki, amelyet a Körös-völgye panzióban, Szarvason tölthet el a szerencsés nyertes. A sorsolás második és harmadik helyezettje a Harruckern János Közoktatási Intézmény által felajánlott Harruckern bonbonokat vihette haza. A hétvégi pihenést és ezzel az elsô helyet a csabai ifjú Herczegné Szabó Marianna nyerte meg tudtuk meg az iroda vezetôjétôl, Glózik Klárától. járdafelújításra. Odafigyelnek arra, hogy a lakosságot leginkább érintô kommunális fejlesztések szintén megvalósuljanak, a dr. Ferenczi Attila vezette városfejlesztési bizottsággal igyekeznek a körzetek között arányosan elosztani az erre szánható évi kétszázmilliós keretet. A tizenegyes választókerületben elsôsorban szintén ezen a téren léptek elôre. Ütemezték a legsürgetôbb út- és járdafelújításokat, buszváró épült a Berényi úton és többek közt a Lipták András utcában, valamint Kisréten a közvilágítást is javították ban a körzetben több mint harmincötmillió forintot fordítottak fejlesztésekre, húszmillió forintba került például a Mokry utca burkolatfelújítása, és csaknem nyolcmillióba az Sugár Géza tárlata Takács Péter, a ház igazgatója és Bartus Gyula színmûvész közremûködésével dr. Pap István, a megyei mûvelôdési központ nyugalmazott igazgatója nyitotta meg nemrégiben a Sugár Géza békéscsabai alkotó festményeibôl rendezett kiállítást a Lencsési Közösségi Házban. Sugár Gézát házassága révén fûzik szoros szálak Békéscsabához. Korábban külföldön, Budapesten és vidéki városokban is voltak egyéni kiállításai, a legsikeresebb a Néprajzi Múzeumban, 1991-ben. V. A. Akácfa utcán az útalap építése és az aszfaltozás. A következô két évben mintegy tizennégy tizennégy millió jutott hasonló fejlesztésekre, de 2009-ben ez az összeg jelentôsen megemelkedett, hetvenmilliót tesz ki. Idén a körzetben a legnagyobb tétel több mint harminchétmillió forint a Tevan Andor utca útburkolatának felújítása volt, amely a Békéscsabára települt Mondit jól megközelíthetôvé teszi, de a Mokryn is hétmilliós fejlesztés történt. Jövôre a Berényi úti temetô mellett épül parkoló tizennégymillió forintból, és szintén a Berényi úton, a Szarvasi úttól a temetôig tízmillió forintot szánnak járdára. Hagyományteremtô szándékkal ebben az évben harmadszor tartottak majálist a Mokryn, ahol családias hangulatban vágtak disznót és töltötték el közösen a napot zene mellett a környék lakói. A közösségformáló majálist Hanó Miklós aktív részvételével jövôre ismét megrendezik. M. E. Nyert a Zöld Kör egyesület Kétmillió-háromszázezer forintot nyert pályázaton a Nemzeti Civil Alapprogramtól a Békés Megyei Zöld Kör Egyesület fenntartható fejlôdés kerekasztal létrehozására A projektet villásreggelivel egybekötött sajtótájékoztatón ismertették nemrégiben a Csaba Honvéd Kulturális Egyesület (volt FEK) székházában. Fehér Ibolya projektgazdától, fôpályázótól megtudtuk, hogy a pályázati támogatást egy év alatt kell felhasználniuk. A tájékoztatón ott voltak a partnerek: Szántó Sándor, a Csaba Honvéd Kulturális Egyesület vezetôje; Juhász Attila a békési Körös Régió Természetjáró Egyesület részérôl; közremûködôként Kalcsó Istvánné, Kétegyháza polgármestere; Rákócziné Tripon Emese a kétegyházi Családért Egyesület képviseletében; Bendel Gyöngyi, a BéKSZI tanára; szakértôként pedig dr. Mucsi Gyula, az ÁNTSZ dél-alföldi regionális tiszti fôorvosa és Andó Tímea projektasszisztens. A projektben az állami, az önkormányzati, a civil és gazdasági szektor összefogásával az érintettek arra a kérdésre keresik a választ, hogyan lehet a társadalmi, egészségi és környezeti fenntarthatóságot megvalósítani az egyes szektorok mûködésében. Vándor Andrea GAZDIKERESÔ Panoráma Könyörgô szemek a rácson túl némán, de érthetôen mondják a látogatóknak, gondozóknak: szabadíts ki innen, vigyél haza, legyen nekem is otthonom! A menhely jobb idôben sem egy kutyaálom, mégis elviselhetôbb, hiszen nyáron több az aktivista, hosszabbak a napok, több a séta, a szabad mozgás, a játék, a simogatás, a jó szó. Ilyen rossz idôben éppen csak a legszükségesebb dolgokat lehet elvégezni. Minden menhelyi kutya epekedve várja a szeretô gazdit, köztük egy nagytestû, fiatal keverék, Müli is. Gyerekek és idôs emberek mellé nem ajánljuk. Ideális hely lenne számára egy telep, ahol nappal egy kennelben, éjszaka pedig szabadon védhetné a területét. A jóságot biztosan meghálálná. Várja megmentôjét! A békéscsabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. szám alatt található, honlap: tel.: 30/ , Az evangélikus gimnázium elôtt fedett buszváró épült, megtörtént a Szarvasi úti víztorony jégcsapmentesítése, javítottuk a közvilágítást, volt út- és járdafelújítás. Emellett fontosnak tartom, hogy a város a maga eszközeivel igyekszik enyhíteni a válság hatásait is számolt be dióhéjban a tízes választókerületben és a szociális területen történtekrôl Herczeg Tamás egyéni képviselô, tanácsnok. Az önkormányzati képviselôk munkáját bemutató sorozatunk lassan befejezôdik, lapunkban végigkövethették, mi valósult meg az egyes körzetekben. Ahogy Herczeg Tamás fogalmazott, talán nem túl izgalmas arról olvasni, hogy utcák egész sorában újultak meg a járdák, viszont nagyon is fontos lehet annak, akinek végre nem kell attól tartania, hogy megbotlik a töredezett járdán hazafelé menet. A tízes körzetben nem volt mindenhol pormentes az út, de végre megtörtént a Trefort utca, Kisszik utca, Nagy Antal utca útfejlesztése, és megoldották a Trefort utcában a csapadékvíz-elvezetést is. Idén a jelentôs fejlesztések közé sorolható az említett buszváró megépítése, a Szív utca burkolatfelújítása és többek között a Szarvasi úti jelzôlámpák felújítása is. Tavasszal, amint az idô engedi, gyöngykavicsot szórnak az Élôvíz-csatornánál a sétányon, és családi napot tartanak a körzetben. A képviselô említést tett arról, hogy pályázatot nyújtottak be a Szarvasi úti kerékpárút megépítésére és a Lipták András utcai csapadékvíz-elvezetés megoldására. Elsô körben nem kaptak támogatást, de újra pályáztak az önerô kiegészítésére. A napokban érkezett 7 Megépülhet a kerékpárút az értesítés, hogy a Szarvasi úti kerékpárút megépülhet, nyert a város a pályázaton. A lakosság kezdeményezte a Teleki és a Bocskai utca egyirányúsítását, ehhez a közlekedési koncepció módosítása szükséges, amelynek az alakítása most van folyamatban. Próbálják óvni, szépíteni a környezetet, rendszeresen gyûjtik a veszélyes hulladékot, és egyedül itt vannak virágok a kandelábereken. A körzetben több iskola, óvoda és szociális intézmény mûködik. A szociális ellátásra, a kedvezményes étkeztetésre egyre nagyobb az igény városszerte utóbbira nemcsak az idôsek, hanem az aktív korúak és a gyermekek esetében is. Herczeg Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy a köz - gyûlés kibôvítette az adósságkezelési szolgáltatást, kiterjedt rendszerként mûködik a lakásfenntartási támogatás, és több mint nyolcszázan vesznek részt a közfoglalkoztatásban. Rövidesen szociális bolt és népkonyha nyitását tervezik, de jövô év januárjától segítség lehet az is, hogy a hetven éven felüliek szemétszállítási díjának egyharmadát átvállalja az önkormányzat. A város többek között így próbál könnyíteni azok terhein, akik nehéz helyzetbe kerültek. Mikóczy Erika KONFERENCIA ESKÜVÔ CATERING KULTURÁLIS PROGRAMOK december 10., csütörtök óra Anima Gospel Choir & Band karácsonyi nagykoncert Jegyek elôvételben kaphatók: Center Mozi Diáktanya Tourinform Békéscsaba, Gyula Békéscsaba, Irányi u. 10. Tel.: , Hitelügyintézés CSABACREDIT KFT. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér ) Lakásvásárlási hitel és szabad felhasználású hitel A-tól Z-ig! BAR-LISTA és végrehajtás nem akadály! Eladó ingatlanokat keresünk ügyfeleink számára! Ingyenes regisztráció! Idôpontegyeztetés: 06-20/ Elefánt Sörözô Klasszikus sörözô jelleg. Hanyag elegancia DECEMBER 17., CSÜTÖRTÖK SZEZONZÁRÓ KONCERT VITÉZ LÁSZLÓ ÉS A TÖBBIEK & ÉDESKESERÛ ZENEKAR Nyitva tartás: naponta ig vagy 3.00-ig Családi, baráti rendezvények, dartsklub. Kéthetente csütörtökön a kultúra jegyében blues, népzenei és egyéb koncertek. NEM DOHÁNYZÓ SZAFARI TEREM. A mûsor kezdete: 21 óra. A BELÉPÉS DÍJTALAN! Békéscsaba, Illésházi u. 1. Telefon: 06-30/

8 8 Kultúra CSA BAI MÉR LEG Dányi könyve Karsairól Dr. Dányi László csabai újságíró, történész tollából jelent meg a Szemben Gyurcsánynyal, Bajnaival és a bankuralommal címû, az Egy szociáldemokrata Battonyán Dr. Karsai József avagy Hogyan fosztották ki az ország éléskamráját? alcíme(eke)t viselô könyv. Az írás a búzaégetô, 43 találmányt jegyzô MSZP-s országgyûlési képviselôrôl, Battonya polgármesterérôl szól. A Csaba Honvéd Kulturális Egyesület székházában (a volt FEK-ben) megrendezett könyvbemutatón a szerzô elmondta, hogy tíz éve kezdett komolyabban foglalkozni a 2008 nyarán dinnyeháborút is nyert politikussal: Megírtam ezt a könyvet, melyben az is rögzítve vagyon, hogy miért nem támogatja Bajnai Gordon (miniszterelnöki) munkásságát sem. Egyébiránt mit tagadjam, igazából csupán Békés megye élelmiszer-feldolgozó iparának a mélyrepülésérôl, az ország egykor volt éléskamrájának a kifosztásáról szólt volna. Ámde amihez soha senki nem vette a bátorságot a rendszerváltozás óta, dr. Karsai József millió fenyegetés közepette 2009 nyarán szembeszállt a népet húsz év alatt tönkretett, népnyúzó bankuralommal De nemcsak errôl szól a mû: ha kíváncsiak, olvassák el! Ezt ajánlotta a Magyar Rádió egykori megyei tudósítója, Cseh Éva is, aki moderátori feladatokat látott el az esten. Vadi Szárnyashajótól a bélyegig Szárnyashajótól a bélyegig címmel nyílt kiállítás november 12-én a Munkácsy Mihály Emlékházban, az Új utakon Munkácsy nyomában Munkácsy-díjas iparmûvészek bemutatója sorozat keretében. Dudás László ipari formatervezô és bélyegtervezô grafikusmûvész különleges tárlatát Nikodém Gabriella, a budapesti Bélyegmúzeum igazgatója nyitotta meg. A kamarakiállítás december 16-ig látogatható. e. Szu csik in gat laniro da IKERHÁZAK Békéscsabán, a Szepesi utcában, 825 nm-es telken 60 nm-es, kétszobás ikerházrész eladó. Az ingatlanhoz garázs is tartozik. Ár: 7,3 M Ft. Békéscsabán, a Lorántffy utcában, 362 nm-es telken 100 nm-es, háromszobás ikerház eladó. Ár: 10,9 M Ft. Békésen, a Hajnal utcában, a strand közelében kétszintes, három és fél szobás ikerházrész külön bejáratú udvarral, garázzsal eladó. Ár: 13 M Ft. Békéscsabán, a Kastély utcában110 nm-es, kétszintes, két és fél szobás, nappalis sorház eladó. Ár: 20 M Ft. Békéscsabán, a Szigetvári utcában, 380 nm-es telken 150 nm-es, Csa ba Cen ter a fõ be já rat mel lett Te le fon/fax: 66/ Mo bil: 06-30/ Gyu la, Vá ros ház u. 20. Te l./fax: 66/ Kecskemét, Wesselényi u. 5. Tel.: 76/ szu csik lasz e ma il.hu, csi kin gat lan.hu Web: csi kin gat lan.hu, gat lan ta jo lo.hu, kes csa ba-in gat lan.hu BÉKÉSCSABA, DECEMBER 3. Javor, a világ hôse Szarka István költô, katonaorvos, fogorvos, kiváló sportember Szárnyas delfinem címû irodalmi estjére invitálták az érdeklôdôket nemrégiben a szervezôk az ifjúsági ház és a Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház a Munkácsy-emlékházba. Szente Béla, az ifiház igazgatója köszöntô szavai után Kôszegi Barta Kálmán, a könyvesház ügyvezetôje beszélgetett a Dévaványáról indult, méltatlanul kevéssé ismert költôvel. Az 1941-ben született Szarka István tizenéves korától, komolyabban 1957-tôl ír verseket, többször publikált az Ezredvégben. Kötetei a kétszintes, három + két fél szoba + két nagy nappalis ikerház eladó. Ár: 22,5 M Ft. SORHÁZAK, TÁRSASHÁZAK Békéscsabán, a Kézay utcában, 350 nm-es telken 108 nm-es, kétszintes, négyszobás családi ház eladó. Ár: 12,5 M Ft. Békéscsabán, a Degré utcán polgári típusú, 100 nm-es, háromszobás társas családi ház eladó. Ár: 12 M Ft. Békéscsabán, a Felsô Körös-soron 120 nm-es, tetôtér-beépítéses, négy szoba + amerikai konyhás, klímás, igényes, Köröspartra nézô sorház eladó. Ár: 26 M Ft. GARÁZS Békéscsabán, a Szabolcs utcai garázssoron jó állapotban lévô, 17 nm-es, betonozott, elôtetôs garázs eladó. Ár: 1,6 M Ft. Szárnyas delfin Szender a holdudvarban, A bíbor oroszlán, a Balzsamos sebek csorognak, A dér tüze, Húsvéti kert és a Minden versem felölelik több évtizedes munkásságát. Utóbbi vaskos kötet az 1957 és 1996 között született mûveket tartalmazza Szuromi Lajos tanulmányával fûszerezve, melyben poeta natusnak, született költônek aposztrofálja a szerzôt. Ebbôl a kötetbôl hallhattuk a költô elôadásában A nyárfák alatt címû költeményét. Szarka István verseivel a Ritka madár címû irodalmi antológiában is találkozhatunk. Az irodalmi esten a költô így foglalta össze hitvallását: az A regisztráció és a címkiadás ingyenes! Javor vitéz, mint minden hasonló mesehôs, abban vitézkedik, hogy bátor, furfangos, védi a gyöngébbeket, elesetteket, és jóra fordítja a legveszélyesebb helyzeteket is. Ivan Holub szlovák színpadi szerzô énekes mesejátékában ilyen vitéz Javor, aki a szlovák kultúra hónapja alkalmából érkezett a csabai színházba, hogy kalandos vándorlásai közben szellemekkel, szörnyekkel és démonokkal is megküzdjön életre-halálra. Akad-e nézôlurkó, aki mindezt látva ne szeretne Javor vitéz lenni? El is mennének vele akár a világ végéig, hogy megünnepeljék a szörny feletti diadalt: Javor vitéz legyôzte ôt, éljen mindörökké! Persze a helyzet nem mindig ilyen rózsás, mert Átokházi Laci bácsi, a gonosz démonok fejedelme gyûlöli Javor vitézt, akirôl pontosan tudja, hogy képes megmenteni a Földet, a tiszta, becsületes, jó embereket, de hát akkor mi lesz a világuralommal? Így aztán Kospert, a rusnya kis démont kényszeríti, hogy járjon Javor nyomában, és ölje meg ôt. A nagy tévedés azonban a démonok fejedelmét sem kíméli: Kosper megszereti Javor vitézt, míg végül az életét is odaadná, hogy megmentse a haláltól új barátját. Czajlik József rendezô jól érti és értelmezi Ivan Holub színpadi mesejátékát, ötletes, szép, vetített díszletháttérrel (Lonovics László képei), világítási effektusokkal, mozgásszínházi játékkal és egyszerû, szavakban fénylô alakításokkal sugallja a lényeget: a jónak kell gyôznie minden helyzetben, nem lehet, hogy a gonosz uralja a világot. Nincs könnyû dolga, amikor az önállósuló jelenetekbôl jelenetsort igyekszik összehozni, és felépíteni az elôadást. Törekvése különösen a második részben érvényesül, akkor nemcsak látványos, hanem hatásos is, a mesenézô gyereksereg együtt él a színpaddal, bekiabál, biztat, örül és tapsol. Hogy aztán egy háromtagú zenekar is beszáll, lehet táncolni, sodró, izgalmas pillanatokat kreálni, felragyogtatni az élet csodáit, a szeretetet, a szerelmet, a barátságot. A jelmeztervezô Ôry Kati is felsorakozik a tapsra méltók társaságába, a koreog - ráfus Born Gergely ugyanúgy, és a szereplôk: a mesélô Mészáros Mihály, Javor vitéz szerepében Vadász Gábor, a sokszínû, igencsak tehetséges Szabó Lajos mint Kosper, Szôke Pál, a démonok félelmetes fejedelme, az óriás Halál, ahogy Nagy Erika elképzelte, és mind, a többiek. Mese volt, igaz volt. A jó mesék már csak ilyenek. A díszelôadás után többek között Stefan Dano, a Szlovák Köztársaság békéscsabai fôkonzulja nyitotta meg a szlovák hónapot, és a szlovák tájakat bemutató fotókiállítást a színház elôcsarnokában. Este a kassai színészek Adriana Krupová Zoznamka (Ismerkedés) címû vígjátékát játszották a nagyszínpadon. Sass Ervin igazi jövônek minden részletben meg kell valósítania a természet humanizációja és a humánum naturalizációja közötti harmóniát. Az esten Kerepeczky Nóra szemelvényeket olvasott fel. Vándor Andrea Békéscsabán, az Ôzike utcában 18 nm-es, elektromos kapuval felszerelt, jó állapotban lévô garázs eladó. Ár: 1,5 M Ft. Békéscsabán, a Tolnai utcai garázssoroneladó egy jól megközelíthetô, 15 nm-es garázs. Villany van. Ár: 1,8 M Ft. Békéscsabán, a Bartók Béla úton16 nm-es, szigetelt, bepolcozott, biztonsági záras garázs eladó saját villanyórával. Ár: 2,05 M Ft. Békéscsabán, a belvárosban 18 nm-es garázs hideg meleg vízzel, lefolyóval, ház alatti építéssel, zárt udvarban, beépített szekrénnyel eladó. Ár: 3,5 M Ft. ELADÓ ÜZLETHELYISÉGEK, IRODÁK Békéscsabán, a belvárosában, a Luther utcában 13 nm-es irodahelyiség ingyenes parkolási lehetôséggel, plusz egy tárgyalóhelyiség-használattal eladó. Ár: 1,65 M Ft. Dobozon, központi helyen 16 nm-es, jól mûködô, gázfûtéses üzlethelyiség kis udvarral eladó. Ár: 4 M Ft. Békéscsabán, a Bartók B. úton56 nm-es üzlethelyiség vizesblokkal, egy nagy eladótérrel, szociális helyiségekkel eladó. Ár: 10,9 M Ft. Kétegyházán, a Damjanich utcában 240 nm-es üzlethelyiség mûködési engedéllyel, élelmiszerbolti berendezéssel eladó. Az uniós szabványnak megfelel. Ár: 12 M Ft. Szarvas központjához közel 240 nm-es, téglablokkos ipari ingatlan közmûvekkel, ipari árammal eladó. Ár: 13,4 M Ft + áfa. Békéscsabán, a Bátori utcában 140 nm-es, vendéglôként funkcionáló üzlethelyiség eladó. Ár: 16,9 M Ft. Békéscsabán, a Lázár utcában 200 nm-es területû iroda/üzlethelyiség eladó. Ár: 28 M Ft. Csárdaszálláson, a Felszabadulás utcában, a 46-os fôút mellett 2006-ban épült, jelenleg is mûködô melegkonyhás kisvendéglô tetôtéri lakással eladó. Ár: 41 M Ft. PROGRAMAJÁNLÓ November 12. december 16. Dudás László kamarakiállítása a Munkácsy-emlékházban November január 14. Baji Miklós Zoltán képzômûvész kiállítása a Jankay-galériában November 28. december 19. Ligeti zöldkarácsony a Körösök Völgye Natúrpark Egyesületben December 6., 13., 20. Adventi foglalkozások a Diáktanyán November 29. december 31. Karácsonyi falu az Andrássy úton December 4-én 19 órától Ismerôs Arcok-koncert az ifiházban December 6-án Mikulás-nap a Vasutasban Tel jes kí ná la tun kat meg te kint he ti a internetes hon la pon. December 7-én 18 órától Adventi Teaház a Szü-Net internetkávézóban December 7-én 17 órától Négyezres hegyek világa Kiss János földrajztanár elôadása a TIT-ben December Az ókor híres asszonyai elôadás a TIT-ben December 11-én A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar évadzáró hangversenye a Vasutas Mûvelôdési Házban December 13-án Luca-túra: dobozi Kettôs-Köröshíd Marói erdô Póstelek Veszei volt KISZ-tábor A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják! TOURINFORM-BÉKÉSCSABA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. Tel./fax: 66/ , Nyitva tartás szeptember 1-tôl június 14-ig: hétfôtôl péntekig: , hét végén: zárva. Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és országos rendezvényekre, (Interticket, Ticket Express, Ticket Pro és Ticketportal jegyek); ingyenes prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl. Megvásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék, hátizsákok, tollak, tollkészletek, kitûzôk, kulcstartók, sapkák, noteszek), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turizmus Kártya, térképek, képeslapok, útikönyvek. Békéscsabán, a Dobozi úton320 nm-es területû sportlétesítmény eladó. Ár: 88 M Ft. HÁZRÉSZEK Medgyesegyházán, a Damjanich utcában utcafronti, 72 nm-es, egy + fél szobás házrész eladó. Ár: 3,3 M Ft. Békéscsabán, a Vörösmarty utcán 86 nm-es, két szoba + nappalis udvari házrész eladó (kétlakásos). Ár: 3,9 M Ft. Békéscsabán, a Szív utcában 68 nm-es, kétszobás, felújításra szoruló házrész eladó. Ár: 4,2 M Ft. Szentesen, a Mágocsi utcában 60 nm-es, kétszobás házrész eladó. Ár: 4,3 M Ft. Békéscsabán, a József utcában 63 nm-es, kétszobás, teraszos házrész eladó. Ár: 4,3 M Ft. Békéscsabán, a Corvin utcában 100 nm-es, kétszobás házrész eladó. Ár: 4,5 M Ft. Békéscsabán, a Békési úton utcafronti, egyszobás házrész eladó. Ár: 4,6 M Ft. Békéscsabán, a Kisfaludy utcában 46 nm-es, egy szoba + konyhás házrész eladó. Ár: 4,8 M Ft. Békéscsabán, a Kis-Tabán utcában kétszobás, nem utcafronti házrész eladó. Ár: 5 M Ft. Békéscsabán, a Botyánszki Pálné utcában utcafronti, 94 nm-es, kétszobás, felújítandó házrész eladó. Ár: 5,2 M Ft. Békéscsabán, a Fiumei utcában egyszobás, utcafronti házrész külön bejárattal, kerttel, melléképülettel eladó. Ár: 5,5 M Ft. Békéscsabán, a Teleki utcában szoba, konyha, fürdôszobás utcafronti, felújított házrész gázfûtéssel eladó. Ár: 5 M Ft. Békéscsabán, a Szív utcán 40 nm-es, egyszobás házrész eladó. Ár: 6 M Ft. Jubiláló zenekar A fennállásának ötvenéves jubileumát ünneplô Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenyével indult a Filharmónia es bérleti sorozata. A különleges esemény rendhagyó mûsorválasztással párosult, és Somogyi-Tóth Dániel, aki két éve állandó karmestere és mûvészeti vezetôje az együttesnek, ezúttal nemcsak vezényelt, hanem Mozart d-moll zongoraversenyének szólistájaként is szerepelt. A szerzônek ez a versenymûve, úgy formai, mint tartalmi szempontból, kétségkívül egyike legérettebb kompozícióinak. Nem véletlen, hogy a nagy utódok közül Beethoven és Brahms is kedvenc mûvei között tartotta számon, és mindketten kadenciát írtak hozzá. Mozart d- moll koncertje mentes minden konvencionális fordulattól, öncélú virtuóz elemtôl. Drámaisága és eredeti zenei ötletei olyan remekmûvekre emlékeztetnek, mint a Don Giovanni vagy a Requiem. Somogyi-Tóth Dániel remek forma- és stílusérzékkel oldotta meg kettôs feladatát: lendületesen és magabiztosan zongorázott, irányítása alatt pedig megvalósult a zenekar és a zongora folyamatos párbeszéde. Míg szólistaként objektívebb elôadásmódra törekedett, addig ezt a zenekar válaszaiban ízléses expresszivitással ellenpontozta. A zenekar nemcsak a kíséretben jeleskedett, hanem felnôtt ahhoz a nem mindennapi feladathoz is, amelyet Beethoven IX. szimfóniájának elôadása jelent. A mû hossza (75 perc), a szokottnál nagyobb apparátus (zenekar, énekkar, szólisták), a technikai nehézségek és a fölöttébb igényes zenei szöveg igencsak próbára teszik az elôadókat. Összességében tetszett az interpretáció, különösen a Scherzo. Kevésbé megvalósítottnak éreztem viszont az elsô tételt, és idekívánkozik még néhány gondolat a tempóvételt illetôleg: bár elôször szokatlanul lassúnak tûnt a 3. tétel, hamar nyilvánvaló lett számomra a tempóvétel jogossága így sem vált statikussá, és a benne lévô hatalmas feszítô erô ebben a tempóban csak még jobban izzott. Nyilvánvaló volt, hogy a karmester érti és érzi Beethoven muzsikáját. Mozgáskultúrája is sokat változott az elmúlt két év folyamán, gesztusai plasztikusabbá és kifejezôbbekké váltak. A zenekar, karmestere, a közremûködô Debreceni Kodály Kórus és az énekes szólisták valamennyien méltán örülhettek a közönség szûnni nem akaró tapsának Farkas Pál Békéscsabán, a Bartók Béla úton, 400 nm-es osztott telken 85 nm-es, kétszobás családi házrész eladó. Ár: 9,5 M Ft. Békéscsabán, a Szent Imre utcában 100 nm-es, kétszobás utcafronti házrész eladó. Ár: 9,2 M Ft. Békéscsabán, a Kis Tabán utcán 100 nm-es, két és fél szoba + nappalis házrész eladó. Ár: 10,5 M Ft. Békéscsabán, az Aulich utcában 90 nm-es, háromszobás utcafronti házrész garázzsal eladó. Ár: 11,7 M Ft. Békéscsabán, a Puskin utcában 76 nm-es, két szoba, konyha + étkezôs házrész eladó. Ár: 12,5 M Ft. Békéscsabán, a Trefort utcában három szoba + étkezôs házrész saját kertrésszel, két fürdôszobával eladó. Ár: 13 M Ft. Békéscsabán, a Corvin utcában112 nm-es utcafronti házrész két szobával + nappalival eladó. Ár: 16,5 M Ft. HÉTVÉGI HÁZ, NYARALÓ Békéscsabán, a Kendervágó utcában, 1000 nm-es területe 28 nm-es, tetôteres hétvégi ház eladó. Villany, víz bevezetve. Ár: 3,5 M Ft. Gyula-Szanazugban, 600 nm-es telken 80 nm-es, földszint + tetôteres hétvégi ház teljes közmûvel eladó. Ár: 4,2 M Ft. Békéscsabán, a Mester utcában, 980 nm-es telken lévô 2 x 36 nm-es, tetôteres hétvégi ház eladó. A villany be van vezetve. Ár: 3,5 M Ft. HORGÁSZHELY Békéscsabán, a Borostyán Sütôkert-tavon horgászhely 10 m-es vízparttal, cölöpözött mólóval, villannyal, parkosított területtel, fákkal beültetve, télen is járható út mellett eladó. Ár: 1,75 M Ft.

9 CSA BAI MÉR LEG Mûvészet Múzeumok éjszakája Körkörös jubileum Szekeres Adrien Csabán A lassanként hagyományossá váló Múzeumok éjsza - kája sikerén felbuzdulva ugyancsak hagyományteremtô szándékkal rendezték meg Békéscsabán (is) a Múzeumok ôszi éjszakáját nemrégiben a Munkácsy-múzeumban, mely a Múzeumok Ôszi Fesztiválja programsorozat zárórendezvénye volt. Az ünnepélyes megnyitón Tóth Imre, a megyei önkormányzat tanácsosa, Sarkad város polgármestere elmondta: az országos kampányhoz harminc budapesti és negyvenhét vidéki múzeum csatlakozott. A szónok Széchenyire hivatkozva a kimûvelt emberfôk sokaságát, a hozzá - adott érték szerepét hangsúlyozta, aminek eléréséhez elengedhetetlen a múlt ismerete. Csabán hajnalig várták a zenét, színházat, táncot kedvelôket, s nem maradhattak el a Márton-napra jellemzô ôszi hangulatok, ízek, illatok sem. A programot tárlatvezetés, játszóház, a Kukucska színház a Békés Megyei Napsugár Bábszínház mûvészeivel, a Viandante Régizene Együttes és a Bizony mondom, hogy gyôz most a magyar irodalmi öszszeállítás színesítette a Színitanház növendékeinek elô - adásában. Nosztalgiaesten csendültek fel a 60-as, 70-es évek slágerei Kolarovszki Sarolta és Szák Kocsis Péter tolmácsolásában, éjféltôl pedig Hevesi Imre és a La Bomba zenélt. vadi Igazán szép teljesítmény a napokban megjelent Körkörös antológia, a Körös Irodalmi Társaság tízéves, jubileumi kiadványa. (Szerkesztôk Kiss László és Szabó Tibor Benjámin, borítóterv Lonovics László.) Nem kevesebb, mint 33 író, költô, tollforgató irodalombarát írásait olvashatja az érdeklôdô, József Attila-díjasoktól a tehetséges amatôrökig, akik (ha a tehetség tényleg képes utat törni magának) egyszer remélhetô, hogy mi - elôbb igazi írók, költôk lesznek, igazi gondolatokkal, hittel és reménnyel. Miközben a hírt hozza számunkra ez az antológia, mely sokkal nagyobb körbôl merít, mint a nyolc éve esztendônként meg - jelenô, orosházi kiadású A Jelen almanach vagy a hét éve hétszer érkezô békéscsabai Ritka madár, hogy milyen sikerrel, azt a szerzôi tudják a legjobban. A Körkörös antológia tíz év irodalmi termésébôl válogat, nem árt neki, hogy országosan ismert és alig publikáló írók és költôk fogtak össze, hogy meglepetéssel szolgáljanak, mert a kötet kétségtelenül meglepetés. Túl ezen igazolása is annak, hogy van irodalmi erô ezen a tájon (is), van felfedezni való tehetség, van készség az összefogásra, mert igazi, értékes, bölcs irodalmat csinálni itt is csak öszszefogással lehet. A Körös Irodalmi Társaság tudja ezt: a Körkörös kötet a példa erre. A szerkesztôk (egyben szerzôk is) bonyolult, vagy inkább nehezen teljesíthetô feladatot vállaltak: összhangot építeni-rendezni a harminchárom szer zô mûvei között, félreérthetetlenné tenni, hogy a kötet fô iránya a már említett összefogás és annak számos összetevôje, az is, hogy empátia, azaz megértés, hogy bölcsesség, szeretet, humanitás. Látszólag természetes, megélni korántsem könnyû dolgok. A Körkörös antológia ilyen könyv, tükre és összefoglalója e tájvidék irodalmi életének. Ha majd egy elkövetkezô méri fel a helyzetet, teszi mérlegre azt, ami van, ami a valóság: bizonyára még többen lesznek, a válogatás is sokrétûbb, még jelentôsebb. De hát az élet is olyan lesz már akkor, sokrétûbb és jelentôsebb. Itt, ezen a körkörös tájon is. Az elôszó pedig igencsak fontos, és különösen Elek Tibor elnök egyik mondata: Társaságunk célja az értéket hordozó kortárs magyar irodalom iránti igény felkeltése és megtartása, a megyei irodalmi élet szervezése, az itt megalkotott mûvek népsze rû - sítése, bekapcsolása a magyar irodalom vérkeringésébe. A tízéves, jubileumi antológia errôl szól, érdemes olvasmányul választani. Sass Ervin 9 December 5-én az evangélikus kistemplomba várja rajongóit a népszerû énekesnô, Szekeres Adrien. Tavaly hat nagyvárosban lépett fel karácsonyi mûsorával, most az advent jegyében tizenhét koncertet ad majd. A csabai sajtótájékoztatóra férjével, Kiss Gáborral és a szlovákiai születé - sû Takács Nikolasszal érkezett, akivel duettet énekelnek majd. A helyszín sem éppen szok - ványos, de még érdekesebb, hogy az énekesnô a Petôfi utcai általános iskola több mint öt venfôs gyermekkórusával együtt énekel majd. Szabó Béla turnészervezô elmondta, hogy tizenhat városban kínálnak adventi programot a családoknak. A családi jegy forint, mellyel egy négytagú család vehet részt a koncerten. V. A. Tavaszi hadjárat a Munkácsyban Litográfiák, papírpénzek, fegyverek Február 28-ig látható a Munkácsy-múzeumban az a kiállítás, mely a dicsôséges tavaszi hadjárat 160. évfordulója alkalmából nyitotta meg kapuit. Innen majd Aradra viszik a tárlatot, amelynek különlegessége, hogy ötvözi a köz- és magángyûjtemények ben fellelhetô kincseket. A megnyitó alkalmából lovas huszárok indultak a centertôl a múzeumig, s ott egy ben szolgált ágyút is elsütöttek, mely Torkos György magánygyûjtô jóvoltából került ide. A kiállítótérben a különleges tárgyak mellett mozgó padló kápráztatja el a nagy - érdemût. A látogatók felmenôi között bizonyára találnánk olyanokat, akiknek közük volt ALencsési Közösségi Ház, a Csaba TV és a Márvány Fotómûhely az idén immár negyedik alkalommal hirdette meg az országos digiporámafesztivált az önkormányzat közmûvelôdési, ifjúsági, oktatási és sportbizottsága, a Vagyonkezelô Zrt. és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A pályázatra elektronikus adathordozóra írt, zenei aláfestéssel ellátott fotósorozatokkal lehetett nevezni. Az idén 30 alkotó 39 pályamûvét értékelte a szakmai zsûri. Az alkotásokról egyéni értékelést tartott Szôke János fotómûvész, a zsûri elnöke, aki elmondta, hogy a képanyaggal nem mindig állt összhangban a zenei választás. Az értékelést követôen az alkotók egyéni tanácsadást is kaphattak a zsûritôl: Martin Gábor fotómûvésztôl és Gál Csabától, a Csaba TV December 4-én 12 órától a Korzó téren INGYENES ÉTELOSZTÁST tart a Tóth Produkció. Mindenkit szeretettel várunk! Szakképzett kutyakozmetikus és okleveles kutyamasszôr az Ön kedvencének szolgálatában. Tel.: 06-20/ az es forradalomhoz. Láthatók itt litográfiák, papírpénzek, fegyverek, és Knezich Károly szablyája, melyet eredeti helyérôl, a gyulai várból hoztak át. IV. Digiporáma-fesztivál szerkesztôjétôl. A díjakat Takács Péter, a ház igazgatója és Bazsó Imre, a Márvány Fotómûhely vezetôje adták át. Különdíjat kapott Monostoriné Hrabovszky Éva Orosházáról a Jó lenne címû alkotásáért és Csomor Imre Salgótarjánból az Oraculumért. Harmadik lett Szakács Ildikó (Szeged) A próbateremtôl a színpadig (Csipkerózsika) címû mûvével, második helyezést ért el A megnyitó elôtti sajtótájékoztatón Domokos László megyei közgyûlési elnök ki emelte: egyik ünnepünkhöz sem kötôdik annyi érzelem, mint az 1848-as forradalomhoz. Dr. Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke, valamint Hermann Róbert történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora is méltatta az anyag jelentôségét. A tárlat rendezôje dr. Basics Beatrix, a Budapesti Történeti Múzeum igazgatóhelyettese. Vándor Puskel Zsolt (Budapest) Romeo and Juliet Multi Game-jével, az elsô pedig Bottyán Katalin lett Pásztóról Tükröm az esôben címû digiporámájával. Utóbbiról Szôke János elmondta, hogy az alkotást lírai összhang jellemezte. Az alkotó kreatívan, alázattal nyúlt a témához, uralta a kép- és hanganyagot, nem használt felesleges effektusokat. Vándor Andrea IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK ILS Békéscsabai Nyelviskola Kft. Békéscsaba, Szigligeti u. 6. Fsz. 12. Telefon: 30/ Nyitva tartás: Hétfôtôl csütörtökig: Pénteken: A4 A3 Iratmásolás, nyomtatás egyoldalas: 8 Ft 16 Ft Iratmásolás, nyomtatás kétoldalas: 12 Ft 20 Ft Laminálás: A4, 200 Ft. Spirálozás (100 oldalig): A4, 300 Ft. Scannelés: A4, 60 Ft. DVD-írás: (lemezzel együtt) 800 Ft. CD-írás: (lemezzel együtt) 500 Ft. Fordítás, tolmácsolás, lektorálás: megegyezés szerint. A P R Ó H I R D E T É S KIADÓ Békéscsaba belvárosában 137 nm-es ingatlan irodának, üzletnek kiadó. Tel.: 30/ Lencsési B területen garázs kiadó. Tel.: 30/ IN GAT LAN Békéscsabán, a Széchenyi liget mellett, az épülô welnesspanzióval szemben 130 nm-es lakóépület 400 nm-es telken eladó. Tel.: 30/ Békéscsabán, Fényesen 100 nm-es építési telek áron alul, 1 M Ft-ért, sürgôsen eladó. Tel.: 70/ Békéscsabán, a belvárosban 3 szobás, amerikai konyhás, nappalis, étkezôs, 87 m2-es, panorámás lakás eladó. Tel.: 20/ Békéscsabán, a Lencsésin fûtött garázs eladó. Érd.: 30/ nm-es fûthetô üvegház eladó. Érd.: 30/ Vasútállomásnál egyedis lakás eladó tel.: 30/ Békéscsabán, Bánát u. 48. sz. alatt ház eladó. Tel.: 30/ Fényesen felújításra szoruló ház eladó. Tel.: 70/ Békéscsabán, a Pásztor utcában 59 nm-es, kétszobás, étkezôs, I. emeleti, felújított lakás eladó. Tel.: 30/ Békéscsabán, a Kastélyszôlôkben, a Mester u. 57. sz. alatt új építésû családi ház eladó. Irányár: 24 millió Ft. Tel.: 20/ A Réti panzió mögött garázs kiadó. Tel.: 30/ Köröstarcsán hétvégi ház eladó. Ár: 850 ezer Ft. 30/ , tarcsa. atw.hu. Garázs kiadó. Békéscsaba, Tulipán u. 8. Tel.: 30/ Békéscsabán, Tulipán u. 10. szám alatt 53 nm-es, egyedi fûtéses lakás eladó vagy elcserélhetô. Tel.: 30/ Garázs eladó. Békéscsaba, Andrássy út 42. Érdeklôdni: 30/ Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelepen 50 nm-es, IV. emeleti, egyedis lakás tárolóval eladó. Tel.: 30/ Békéscsabán kertes ház eladó. Érd.: Két belvárosi, 17 m 2 -es iroda hosszú távra kiadó. Telefon: 30/ Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, háromszobás, téglablokkos, 3. emeleti, egyedi gázfûtéses lakás eladó. Irányár: 11,5 millió Ft. Tel.: 20/ Újkígyóson 400 négyszögöles telken lévô, összkomfortos családi ház eladó. Békéscsabai csere is érdekel. Telefon: 70/ SZOLGÁLTATÁS Iroda, lépcsôház takarítását vállalom számlaképesen. Tel.: 30/ Festés, mázolás, tapétázás, homlokzatfestés. Kômûvesmunkák, utólagos hôszigetelés, nemesvakolatozás. Térkövezés, családi házak építése tervezéstôl a kulcsátadásig. Marik István, Békéscsaba, Tavasz u. 83., Telefon: 30/ Csempézést, hidegburkolást vállalok. Tel.: 30/ Könyvelés egyéni és társas vállalkozóknak, teljes körû ügyintézéssel. Telefon: 20/ OKJ-s személy- és vagyonôri tan - folyamra várunk jelentkezôket. Részletfizetés lehetséges. Hölgyek is jelentkezhetnek. Tel.: 30/ Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenzô szerelése. Tel.: 30/ Utánfutókölcsönzés! Békéscsaba, Dobos István u. 20. Tel.: 70/ , 66/ Nonstop duguláselhárítás kedvezõ áron, bontás nélkül, garanciával Békéscsabán. Telefon: 20/ , Péter József. Laminált parketta fektetését vállalom. Tel.: 30/ Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. Tel.: 20/ és 20/ Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást, szalagparkettázást, homlokzatfestést, hõszigetelést, nemesvakolatok készítését vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6. Tel.: , 30/ OKTATÁS Angol-, németnyelv-oktatás. Tel.: 20/ Középiskolai angoltanár korrepetálást és nyelvvizsga-felkészítést vállal. Tel.: 30/ Matematikából korrepetálás, telefon: 66/ Olasz-, spanyolnyelv-oktatás. Tel.: 20/ EGYÉB Vegyen igénybe feng-shui tanácsadást üzletének és magánéletének javítására! Tel.: 70/ Új cserép féláron eladó. Telefonszám: 30/ ETI 10-es gázkazán eladó. Telefon: 20/ Digitális csecsemômérleg kölcsönzése. Érdeklôdni: 30/ Dohányzásról leszoktatás biorezonanciával, pénzvisszafizetéssel, garantált eredménnyel. Érdeklôdni: 30/ Gépelést, szövegszerkesztést, szakdolgozat-készítést rövid határidôvel vállalok. Tel.: 66/ esti órákban. 90 nm-es fûthetô üvegház eladó. Érd.: 30/ MUNKA Jövedelmezô munka interneten! Tel.: 20/ Alkalmi ruhák varrását vállalom. Tel.: 70/ Ingatlanközvetítô magas keresettel fix + jutalék munkatársat keres, nem ügynöki munkára. Tel.: 30/ Angol, német üzleti nyelvoktatás. Telefon: 30/

10 10 Kaleidoszkóp CSA BAI MÉR LEG Emléktábla Kálvin Jánosnak A békéscsabai református egyházközség méltóképpen szeretne emléket állítani Kálvin János francia származású svájci reformátornak, keresztyén tudósnak, a kálvinizmus névadójának, aki 1509-ben, éppen ötszáz évvel ezelôtt született. A jeles évforduló alkalmából emléktábla állítását tervezik a Kálvin utca 1-es számú ház kerítésén, amelyhez a legutóbbi közgyûlésen hozzájárulásukat adták a képviselôk. e. Benedek Zsolt országos bajnok A csepeli semi-contact ob két ezüst- és egy bronzérmet hozott a Békés megyeieknek. A debreceni full-contactosok országos bajnokságán a békéscsabai Benedek Zsolt elsõ lett a 67 kg-os kategóriában, így indulhat a felnõtt világbajnokságon. Harruckern János György báró, Csaba újratelepítôje március 24-én, háromszáznegyvenöt évvel ezelôtt született. Egyszerû linzi takácsmester fia, aki papnak készült, végül vámtiszt lett, majd a török elleni háborúban császári hadi élelmezésügyi fôbiztosként fényes karriert futott be. Akkoriban nagy háborúk dúltak, így a vámtisztbôl lett fiatal élelmezési biztosnak sok dolga akadt. Gondoskodott a katonák ellátásáról, élelmérôl, ruházatáról, a lovak takarmányozásáról, és ez az akkori világban sem lehetett rossz dolog, hiszen Harruckern rövid idô alatt nagy vagyonra tett szert: a háború befejezésekor már neki tartozott tömérdek pénzzel a hadsereg. Sikerének titka egy nagyszerû újítás Értékes programok egészítették ki a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Baráti Körének éves közgyûlését, melynek maga az evangélikus gimnázium adott otthont nemrégiben. Együtt Schénerrel, tovább címmel emlékeztek az idén elhunyt Kossuth-díjas Schéner Mihály festômûvészre, akinek alakját Prisztavok Tibor, a gimnázium mûvésztanára idézte fel. A diákok al - kotásaiból rendezett kiállítást Völgyesi Attiláné, a mûvészeti képzés vezetôje nyitotta meg. Csaba újratelepítôje Az iskola jelenlegi tevékenységérôl Kolarovszky Zoltán igazgató beszélt, majd Pátkai Róbert öregdiák, az angliai evangélikus egyház nyugalmazott püspöke könyvtára hatszáz értékes darabját adományozta az iskolának. Beszélt az átadott könyvekrôl, azok különlegességérôl, hisz a zömében magyar klasszikusokat nyugaton adták ki, és megemlékezett testvérérôl, az ugyancsak öregdiák, Franciaországban elhunyt szobrászmûvészrôl, Pátkai Ervinrôl, aki Párizsban kötött barátságot Schénerrel. volt. Addig itthonról, lovas szekereken szállították a katonáknak az utánpótlást, élelmezésükre pedig nagy marhacsordákat hajtottak utánuk, s ott vágták le az állatokat, ahol a hadsereg éppen harcolt. Harruckern egyszerûsített a dolgon. Lovak helyett ökröket fogatott a lôszert, ruhát szállító szekerek elé, s amikor azok elérték a hadsereget, az állatokat egyszerûen otthagyták élelmezési célra. Ezt a szállító számára nagy haszonnal járó megoldást akkor nagyszerû felfedezésnek tartották. A háború végére a kincstár sokkal tartozott Harruckernnek, és mivel a császár nem tudott neki fizetni, arra kérte, fogadjon el az adósságok fejében földbirtokot Magyarországon, ahol a török kipusztította a lakosságot. Harruckern el is fogadta, és kapott mellé egy bárói címet, amely szintén földbirtokkal járt így jutott hold földhöz Békés, Csongrád és Zaránd vármegyében. Többek között az övé volt Csaba, Körösladány, Gyula, Szarvas, Doboz, Öcsöd, Szentes, Szeghalom, Vésztô, Gerla, Füzesgyarmat települések területe is. Így a szegény osztrák gyerekbôl lett hadsereg-élelmezô Magyarország legnagyobb földesurává vált. Amikor a Harruckern család kihalt, a roppant nagy birtok egy része a család leányága révén több család, fôként a Wenckheim és a Károlyi grófok között oszlott meg. Gécs Béla Pátkai-olvasósarok a BEG-ben A most adományozott könyvek otthonául ezentúl az a sarok szolgál majd, amelyet Péter Attiláné Benedek Ágnes iskolalelkész szentelt fel, s amelyet Pátkai-olvasósaroknak neveztek el. Az ünnepi program után a baráti kör mûködésével kapcsolatos témákat beszélték meg a tagok dr. Szeberényi Andor elnök vezetésével, egyetértve abban, hogy szükség van az ilyen örömteli találkozásokra, a múltat idézô, jövôbe tekintô együttlétekre. Vándor Andrea Jubiláltak a civilek Szakmai fórummal, hagyományos kulturális börzével és civil gálával ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját nemrégiben a Civil Szervezetek Szövetsége. A szakmai fórum viszonylag szûk körben zajlott az ifjúsági házban, a kulturális börzén viszont annál nagyobb volt a nyüzsgés. A kiállításon 25 civil szervezet mutatkozott be különbözô formában fotók, festmények, rajzok, tablók, a színpadon pedig 35 szervezet képviseletében több mint háromszázan léptek fel csoportosan vagy egyénileg. A második nap délutánján Gécs László, a megyei önkormányzat gazdasági bizottságának elnöke köszöntötte a szövetséget, amely tíz évvel ezelôtt 24 csoporttal jött létre, és ma már több mint 120 tagszervezetet számlál. Gécs László oklevelet adott át a szövetség alapító tagjainak, Szikora Mihálynénak, Füredi Lászlónak, Gólya Pálnak és megemlékezett két éve elhunyt társukról, Viczián Jánosról. Gólya Pál, a szövetség elnöke beszélt arról, hogy ma már nem csak a csabai civilek tartoznak soraikba, mûködésüket kiterjesztették a megye más településeire is. A szervezetek képviselôi emlékkönyvvel és Csendes Ferenc egy festményével köszönték meg Gólya Pál munkáját, az elnök pedig egy plakettet adott át Szabó Tibornénak, Szabó Gergelynének, Buka Mihálynénak, Obetkó Miklósnak és Kisné Zsigovics Erzsébetnek, akik az elmúlt tíz évben a legtöb - bet dolgoztak a szövetségért. Ugyancsak oklevelet vehettek át az alapító 24 tagszervezet jelen lévô képviselôi is. A jubileumi hétvége a Fiume nagytermében civil gálával zárult, ahol Békéscsaba nevében Vantara Gyula polgármester kívánt további sikereket a szövetségnek. M. E.

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Rt. sz.: 1.313/2007. Előadó: dr. Kiss Gyula Sajben Jánosné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz: s^ Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra Pályázati adatlap szociális bérlakás bérbevételi ajánlatához A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31. nap 12.00 óra Megpályázni kívánt bérlakás címe: Kalocsa,.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról Készítette: Szipőcsné dr. Molnár Éva

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 1238 Bp. XXIII...

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0/2009. (VII.6.) Kt. rendelete felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról (egységes szerkezetbe foglalva 202. február 6. ) Révfülöp

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK

IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK Érkezett: Nyilvántartásba vétel kelte: ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK Lakásigénylő Házastárs élettárs (aláhúzandó) Neve: Születéskori neve: Családi állapota: Szül. hely: Szül. idő:

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Önkormányzati bérlakásra vonatkozó kérelmét 7 pályázó nyújtotta be.

ELŐTERJESZTÉS. Önkormányzati bérlakásra vonatkozó kérelmét 7 pályázó nyújtotta be. ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 9-én tartandó rendkívüli ülésére Ladányi Mihály utca 3. szám alatti szociális bérlakás bérlőkijelölésére vonatkozóan. Ladányi

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Átány Községi Ön kormányzat Képviselő-testületének. 14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól

Átány Községi Ön kormányzat Képviselő-testületének. 14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól Átány Községi Ön kormányzat Képviselő-testületének 14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzati Képviselő-testület 8/2015. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelet Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászapáti Város

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Ballószög közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra. Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2016 (XI. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez 2.200,- Ft-os illetékbélyeg helye IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA (ÉLETTÁRSA 1.) Neve.. Leánykori neve.. 2.) Anyja neve.. 3.) Születési helye,

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles

Részletesebben