Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete március 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester, Gulyásné Horváth Tünde, Kovácsné dr. Weisz Boglárka, Szabó Árpád, Szabó Gáborné képviselők (6 fő képviselő) Bejelentéssel távol: Pálinkás Gyuláné képviselő Tóth Ferenc jegyző Jegyzőkönyvvezető: Langóné Béki Katalin Meghívott: Mendi Sándor CKÖ elnöke Farkas Márta intézményvezető Rizmanné Ágoston Zsuzsanna intézményvezető Vizi Zsuzsanna élelmezésvezető Lakosság részéről: csatolt jelenléti ív alapján 29 fő Káposztás Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, az intézményvezetőket, a CKÖ elnökét. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Javasolja a napirendeket úgy tárgyalni, hogy 18 órai kezdettel a 9. napirend kezdődjön. Napirend 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 2. Előterjesztés Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 3. Előterjesztés a Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 4. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal Szervezetiés működési szabályzat módosítására

2 2 Előadó: Tóth Ferenc jegyző 5. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítására Előadó: Tóth Ferenc jegyző 6. Előterjesztés a helyi Közművelődésről szóló rendelet 1. sz. függelékének módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 7. Előterjesztés FKDMTKT Társulási megállapodás felülvizsgálatára- és módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 8. Előterjesztés a TÁMOP /2. számú pályázatra Előadó: Káposztás Tibor polgármester 9. Falugyűlés (közmeghallgatás 18 órától) Beszámoló az Önkormányzat Képviselőtestületének évi munkájáról, a évi elképzelésekről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 10. Egyéb ügyek, bejelentések 11. Zárt ülés Segélyek, támogatások 1. napirend Káposztás Tibor polgármester megtartja tájékoztatóját a két ülés között tett intézkedésekről: - KUNSÁG VOLÁN-t megkereste, hogy jöjjenek be a buszok és a kecskeméti buszra nem férnek fel a gyerekek, - március 09-én Dr. Madarasi László részvételével egyeztetés volt a Szalkszentmárton- Tass-Kunszentmiklós-Szabadszállás konzorciumra, - meg fog oldódni a belvíz probléma, ez 300 m. Ft-ban érinti Szalkszentmártont, - START munkaprogram elindult, ezen belül útpadka nyesés, térkő-gyártás, szemétgyűjtés folyik, erre 6 konténer van kihelyezve, - a buszmegállók létesítéséhez az engedélyeztetés folyamatban van, kollegája volt ebben az ügyben intézkedni, de az átalakulások miatt engedélyt kiadni nem tudnak, - március 15-i ünnepség sikeresen lezajlott, jó előadó volt, jó visszajelzés érkezett, - március 24-én KÖSZI bál volt, nagy sikerrel, - 27-én kapott visszajelzést, hogy a könyvtári pályázatot befogadták, - Március 23. Területfejlesztési megbeszélés volt Kunszentmiklóson, részt vett Bányai Gábor BKKM Közgyűlés elnöke, Ransh Sándor BKKM Közgyűlés elnökhelyettese és Nyitrai András BKKM Közgyűlés elnökhelyettese, Dr, Kecskés László től a Bács-kiskun megyei fejlesztési tervek 85 %-os támogatottsággal fognak megvalósulni.

3 3 Tass-Szalkszentmárton kerékpárút pályázatban olyan változás volt, hogy Szalkszentmárton és Tass mellé Kunszentmiklós is bejön. A konzultációra Nyitrai András konzorciumi képviselő kap megbízást. 2. napirend Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Tóth Ferenc jegyző köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy ez egy kötelező jogszabályváltozásból generált módosítás. Az új Államháztartási törvény változásaiból adódnak ezek a helyzetek. A Polgármesteri Hivatalnak 4 önálló céget kell az adminisztrácóban bonyolítania. A évi beszámolót is szét kellett bontani. A 2012-es költségvetésben is így szerepel. A teljes törzskönyvi nyilvántartás szét kellett bontani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, Magyar Államkincstárnál, Pénzintézetnél, mindenütt, ebből adódik az Alapító Okirat módosítás, adószámot, statisztikai számot, számlaszámot kellett módosíttatni. Ezen határozatok alapján az Államkincstárnál át kell futtatni. Megkapjuk az új könyvelő programokat április ig, a bevallásokat már így kell csinálni. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 4 módosító javaslatot vitassa meg és fogadja el. Kerner Erzsébet alpolgármester elmondja, hogy az ÖKO-juh Kft-nél még nincs átfuttatva a meghatalmazott személye, ettől függetlenül ott lehet a Polgármester Úr is, de nincs bírósági végzés róla, ha Polgármester Úr ragaszkodik hozzá, hogy hatvanezer forintért átvezessék, akkor tegyék. Tóth Ferenc jegyző szerint az ÖKO-juhnak kötelessége átvezetni a meghatalmazottat. Mi részvényesek vagyunk egymillió forinttal. A Képviselő-testület hozott egy határozatot, hogy a polgármestert felhatalmazza a képviseletre. A Hivatal Alapító Okiratában úgy volt, hogy az alpolgármester átruházott hatáskörben volt képviselő, egyébként az ÖKO-juh Kft-nek 30 napon belül kezdeményeznie kellett a megyei törvényszéknél az adatváltozás bejelentését. Káposztás Tibor polgármester hozzáteszi, ha a Kft-t terheli a költség, akkor vezettessék át. Kérdése, hogy a napirendhez kapcsolódóan hozzászólás van-e? Szavazásra bocsájtja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 29/2012.(III.28.) H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala Alapító Okirat módosítása Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában működő Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát módosítja:

4 4 I. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: Polgármester neve: Káposztás Tibor Választás időpontja: október 03. II. Az alapító okirat 13. pont az alábbiak szerint módosul: Statisztikai számjele: III Az alapító okirat 17.a)-b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Alaptevékenység szakágazat: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. IV. Az alapító okirat 19. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Pénzforgalmi bankszámla: V. Az alapító okirat 20. pontjában foglalt egyéb bankszámla számok törlésre kerülnek. VI. Az alapító okirat 22. pont alpolgármester által gyakorolt tagsági jog törlésre kerül és egyúttal a polgármesteri jogokhoz kerül 5) 5) Öko-juh KFT Kunszentmiklós, Damjanich u. 17/A. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Tóth Ferenc jegyző Határidő: napirend Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy az általános iskolának is önálló pénzforgalmi bankszámlát kellett nyitni, adószámot igényelni, ugyanúgy mint az előző napirendnél elmondta. A jogállási törvény a régi alapadatok egy részét törölte értesítés nélkül, most visszakapta ugyanazt az adószámot. Az alapító okiratban szerepel az adószám, most azért nem jelenik meg módosításban. Rengeteg technikai előkészítésük van. Az önkormányzat 160 mft-os állami normatív támogatásából 140 mft az intézmény támogatása. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja az alapító okirat módosítását Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

5 5 30/2012.(III.28.) Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Művelődési Ház, Könyvtár Alapító Okiratának módosítása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Művelődési Ház, Könyvtár alapító okiratát módosítja: I. Az alapító okirat 27.d) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Pénzforgalmi bankszámla: Felelős: Káposztás Tibor polgármester Tóth Ferenc jegyző Határidő: napirend Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és működési szabályzat módosítása (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy hozzáfűzni valója nincs, ugyanúgy mint az előző napirendeknél. A jegyző a gazdálkodási jogköröknél január 01-től nem ellenjegyző, hanem az általa írásban meghatalmazott pénzügyi végzettséggel rendelkező köztisztviselő. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a szervezeti- és működési szabályzat módosítását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 31/2012.(III.28.) Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési szabályzat módosítása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: I. az SZMSZ 2.. (5) bekezdés e.) pontja az alábbiak szerint módosul:

6 6 e.) - KSH statisztikai számjel: II. az SZMSZ 11. : (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: (1) A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási feladatellátásához rendelt önállóan és részben önállóan működő és gazdálkodó szervek: a. Szalkszentmárton Község Önkormányzata b. Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat c. Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala d. Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény Ezen szerveknél, illetve saját szervezeti egységeinél a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározása a konkrét feladatot ellátó szervezeti egységnél található. III. az SZMSZ 14. : a) b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 14.. A Hivatal költségvetésének végrehajtására szolgáló pénzforgalmi bankszámla száma: a.) OTP Bank Nyrt IV. az SZMSZ 16.. (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (11) Gondoskodik a helyi nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájának vezetéséről, gazdálkodása végrehajtásáról külön megállapodás szerint. Felelős: Jegyző Határidő: azonnal 5. napirend Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester az előzőek szerint szavazásra bocsájtja az előterjesztést Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 32/2012.(III.28.) Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala H a t á r o z a t

7 7 Ügyrend módosítása Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala Ügyrendjét az alábbiak szerint módosítja: I. Az Ügyrend I. fejezet a hivatal elnevezése helyébe az alábbi szöveg lép: Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala II. Az Ügyrend II. fejezet A jegyző cím 11. pont Közigazgatási Hivatal helyébe az alábbi szöveg lép: Kormányhivatal II. Az Ügyrend VII: c.) és f.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: c.) A Hivatal gazdálkodási feladatkörébe tartozó ügyekben az ellenjegyzési jog gyakorlására a jegyző írásbeli megbízása és felhatalmazása alapján a pénzügyi ügyintéző I. kap meghatalmazást, amely ügyekben nem ő a kötelezettségvállaló. Amennyiben a pénzügyi ügyintéző I. a kötelezettségvállaló, az ellenjegyzésre a jegyző által írásban megbízott pénzügyi ügyintéző II. a jogosult. f.) Az utalványozás ellenjegyzésére a jegyző által írásban megbízott és felhatalmazott pénzügyi ügyintéző I. jogosult abban az esetben, ha nem utalványozó. Amennyiben a pénzügyi ügyintéző I. utalványozó, az ellenjegyzésre a jegyző által írásban megbízott pénzügyi ügyintéző II. a jogosult. - Bankszámlák feletti rendelkezés a.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: a) Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala 1.) pénzforgalmi bankszámla A számla felett rendelkezésre jogosultak: polgármester jegyző pénzügyi ügyintéző I. pénzügyi ügyintéző II. pénzügyi ügyintéző III. III. Az Ügyrend 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 1.) Mezőné Kalán Éva kiadmányozási jogköre kiegészül: - Foglalkoztatást helyettesítő támogatások igazolása - Lakásfenntartási támogatások igazolása

8 8 2.) Szabó Lászlóné, helyett Szalai Magdolna 3.) Juhász Lászlóné helyett Sebők Istvánné Felelős: Jegyző Határidő: azonnal 6. napirend A helyi Közművelődésről szóló rendelet 1. sz. függelékének módosítása (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az alábbiak szerint javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra: az előterjesztésből az önkormányzat által támogatott kihúzva, évente alkalommal/ill. korlátozás nélkül kihúzva, elsődlegesen kihúzva, jótékony célú rendezvények szervezése térítésmentesen amennyiben pénzügyi ellenszolgáltatást nem kér. 1/A. kisterem alá az udvart beletenni. A dombi ház bérleti díját úgy, hogy ,- Ft + ÁFA/éjszaka maximum 10 fő, 10 fő felett 2.500,- Ft + ÁFA/fő április 15. és október 15. között, valamint ,- Ft + ÁFA/éjszaka maximum 10 fő, 10 fő felett 3.500,- Ft + ÁFA/fő október 16. és április 14. között Kerner Erzsébet alpolgármester jelzi, hogy megegyezés volt, hogy egy szervezet egy alkalommal évente használhatja ingyen. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy ez a közművelődési szabályzatban szerepel Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő jelzi, hogy a bérbevevő képviselője teljes felelőssége mellett veheti igénybe a helységet. Farkas Márta ált.isk.ig. hiányolja, hogy nincs leszabályozva, hogy hol bográcsozhatnak. Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy az átadási dokumentumban kell rögzíteni, hogy hol lehet bográcsolni, vagy főzni. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a helyi Közművelődésről szóló rendelet 1. sz. függelékének módosítását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 33/2012.(III.28.) 1. számú függelék a 4/2005. (III.01.) sz. rendelethez H a t á r o z a t A községi szintű közművelődési feladatellátás során igénybe vehető

9 9 közösségi terek, s a használatba vételt meghatározó főbb szabályokról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben működő civil szervezetek kulturális, közművelődési célú egyesületek, klubok, körök, (köz) alapítványok számára, egyedi kulturális rendezvények megtartására, illetve rendszeresen működő közösségek működési feltételeinek biztosítása céljából az általa fenntartott intézményekben az alábbi közösségi tereket jelöli ki: Petőfi Sándor TKI Művelődési Ház és Könyvtár épületegyüttese Petőfi Sándor TKI Sportcsarnoka E közösségi tereket elsődlegesen: - községi szintű közművelődési, kulturális rendezvények megtartása - bejegyzett, vagy rendszeresen működő közösségek, művészeti csoportok, klubok folyamatos működtetése - községi társadalmi rendezvények, fórumok megtartása - jótékony célú rendezvények szervezése céljából lehet térítésmentesen igénybe venni, amennyiben pénzügyi ellenszolgáltatást nem kér. A rendszeres és a meghatározott mértékű igénybevétel a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportjának koordinálása mellett az PSTKI vezetőjével történő egyeztetés alapján történhet. Az intézmény vezetője a közösségi tereket a fentiek közé nem tartozó szervezetek, közösségek, illetve a meghatározott mértéket meghaladó igény kielégítése céljából az önkormányzat költségvetésében meghatározott bérleti díj ellenében bocsáthatja rendelkezésre. Az igénybevételekről a PSTKI intézmény vezetője nyilvántartást vezet. A közösségi tereket igénybe vevő szervezetek, közösségek kötelesek mindenkor betartani az igénybe vett intézmény használatára vonatkozó a szervezeti és működési szabályzatban, valamint a házirendben rögzített általános szabályokat.

10 10 I. Közművelődés intézmény helységeinek bérleti díjai: Művelődési Ház Petőfi tér 15. Az intézmény termeinek bérbeadása a) Kereskedelem, szolgáltatás célú igénybevétel - kisterem 1.500,- Ft + ÁFA/óra - udvar 1.500,- Ft + ÁFA/óra - nagyterem 2.500,- Ft + ÁFA/óra - tornaterem 2.500,- Ft + ÁFA/óra A tevékenység az alapvető feladatok ellátását nem zavarhatja. b) Egyéb berendezés tárgyak hasznosítása elvitel esetén - asztal 300,- Ft + ÁFA/alkalom/db (maximum 3 nap) - szék 100,- Ft + ÁFA/alkalom/db (maximum 3 nap) A jelenlegi szabályok szerint az ÁFA 27 %. c) A dombi ház bérleti díját úgy, hogy ,- Ft + ÁFA/éjszaka maximum 10 fő, 10 fő felett 2.500,- Ft + ÁFA/fő április 15. és október 15. között, valamint ,- Ft + ÁFA/éjszaka maximum 10 fő, 10 fő felett 3.500,- Ft + ÁFA/fő október 16. és április 14. között. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: április napirend: FKDMTKT Társulási megállapodás felülvizsgálata- és módosítása (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy az írásos határozati javaslat előterjesztése 3 pontban változik: 1. bekezdés a Képviselő-testület vizsgálja felül a Társulási megállapodást. III-as ponttal egészül ki jogértelmezési helyzet adódott Kunszentmiklós Városnál. A Képviselő-testületi döntések alapján történik a módosítás, nem a Társulási Tanács döntése alapján. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztést.

11 11 Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 34/2012.(III.28.) FKDMTKT Társulási megállapodás felülvizsgálata- és módosítása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a Társulási megállapodást és úgy határoz, hogy a társulási megállapodást alábbiak szerint módosítja: Rendeletalkotás szabályai a térítési díjak esetében A személyes gondoskodást nyújtó ellátások, továbbá a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások, azok igénybevétele és a fizetendő térítési díjak vonatkozásában a rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat: Kunszentmiklós város Önkormányzata (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.). Rendeletalkotásra irányadó anyagi és eljárásjogi szabályok: évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt.) 92.. (1) bekezdés b) pontja, valamint a 140/C évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 29. (3) bekezdése és 161/E. -a. A személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének módja: A személyi térítés díj elengedésének kérdését valamennyi társult település önállóan szabályozza a település saját rendeletében. A személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének következtében kieső bevételt az érintett település megtéríti az FKDMTKT KESZI részére. Az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) a értelmében a gyermekjóléti szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani, amely esetben intézményi térítési díjat sem kell megállapítani.

12 12 II. Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésnek megfelelően az új, egységes szerkezetű Társulási megállapodást. III. Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hozzájárul hogy Kunszentmiklós Város Önkormányzata a többcélú kistérségi társulásban nyújtott gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkosson. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: folyamatos 8. napirend Előterjesztés a TÁMOP /2 című pályázatra (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy a pályázat 100 %-os támogatottságú pályázat, ezzel 20 mft körüli összeghez segíthetnénk az iskolát, ezért javasolja hogy támogassa a Képviselő-testület az iskolát. Farkas Márta intézményvezető asszony elmondja, hogy ez egy nagyon összetett pályázat, ez tanórán kívüli foglalkozásokra, nyári táborokra szól, nagy lehetőséget biztosítana a gyerekeknek. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy ez a pályázat a pedagógusoknak is biztosítana bért? kérdés, hogy hány gyermeket érintene és kiket? Farkas Márta intézményvezető asszony elmondja, hogy igen, versenyek díjazását, lebonyolítását teremtené meg többek között. 100 gyermek van, aki legalább egy dologban tehetséges. Kiscsoportokban lehet foglalkozni iskolásokkal. Szabó Gáborné képviselő megjegyzi, hogy végre nem a felzárkóztatásról szól egy pályázat, hanem a tehetségről. Farkas Márta intézményvezető asszony elmondja, hogy most adnak erre is pályázati pénzt, pályázatot fognak pozitívan elbírálni, kb fél év az elbírálás. Azt javasolták, hogy egy tanévre vegyék, pedagógusaink csinálnák és még juttatást is kapnak érte. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a projektmenedzselés alsó-felső tagozatra érvényes, tehát több ember is pénzhez jutna?

13 13 Farkas Márta intézményvezető asszony válasza, hogy erre egy ember van, aki irányít, nagyon szigorúan veszik ezeket a dolgokat. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a TÁMOP /2 számú pályázat benyújtását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 35/2012.(III.28.) TÁMOP /2 számú pályázat H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TÁMOP /2 pályázat keretében a tehetséges gyermekekkel való kiemelt foglalkozásra. Fejlesztés helyszíne: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézménye Szalkszentmárton, Petőfi tér 12., valamint telephelyei. A pályázathoz önerőt biztosítani nem kell, 100%-os vissza nem térítendő támogatás. A Képviselő-testület a pályázati kiírásban szereplő kötelezettségeket, fenntarthatóságot biztosítja a program időszakára. Felhatalmazza a Képviselő-testület Káposztás Tibor polgármestert, hogy teljes körűen eljárjon a pályázat ügyében. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: május napirend Egyéb ügyek 10/1. - Éves közbeszerzési terv Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy nincs közbeszerzési terv előterjesztésünk, mivel jelenleg nincs közbeszereztetési kötelezettségünk. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy március 31-ig van előterjesztési kötelezettsége a polgármesternek. Ha lesz olyan projekt, amit sikerül megnyerni, akkor a következő ülésen kell a közbeszerzési tervet előterjeszteni. Kerner Erzsébet alpolgármester elmondja, hogy március 11-én este 40-en voltak a fáklyás felvonuláson. A Múzeumbaráti Kör bulija is jól sikerült. A víz világnapján a díjat elhoztuk.

14 14 Kurdi Viktorral a vízügy vezetőjével beszélt, hogy elöregedett a vízvezeték rendszer. Javasolja, hogy kellene olyan felmérést végezni, ahol nincs vízvezeték, mert van ahova 200 méterről megy a víz a faluban. Fel kellene hívni a lakosság figyelmét a kullancsveszélyre. Az óvoda nevében megköszöni a víztakarékossági szavazást és még propagálni kellene. Rizmanné Ágoston Zsuzsanna óvodavezető köszöni, hogy folyamatosan szavaz a lakosság és még kéri a szavazást, köszöni a segítséget az alapítvány nevében. Sok befizetés is érkezett, a vásárokból szépen gyűlik az alapítvány pénze. A közmunkások előkészítették a terepet, 02- án lerakják az 1. játékot, amit az Alapítványtól kaptak. Szabó Árpád képviselő jelzi, hogy a Hősök terén a beton ping-pong asztal van, ami össze van törve, pad támlája is hiányzik ezt lehetne-e pótoltatni a közmunkásokkal, vagy eltávolítani onnan? Farkas Márta intézményvezető asszony hozzáteszi, hogy balesetveszélyes, szerinte el kellene bontatni. Kérdése, hogy az iskolaudvarra nem lehetne közmunkást kérni szemétszedésre, sepregetésre mivel a tornaóra már az udvaron van. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a területrendezési tervből mikor lesz valami és állattartási rendeletet addig nem tudunk alkotni? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a sorrendet tartani kell. Belépett a megye a rendezési terv véleményezésébe. A végleges verzióval meg kell várni az egyeztető fórumot. Ez alapján lehet összeszerkeszteni a rendeletet. Plusz igények jönnek be, főleg az új beköltözőktől, ebben van jó is, rossz is. Úgy gondolja, hogy a gazdákkal, állattartókkal, falugazdásszal, hatósági állatorvossal egyeztetni kellene. Sok minden meg lesz határozva a rendezési tervben és ez alapján nekünk szankcionálni kell. Ha szabályozva van, akkor azt kell betartani. Sokan mondják, hogy több az előnye hogy nincs, mint a hátránya. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy valaki a körtóban legeltet, ezt lehet? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy közterületen legeltetni nem lehet. Mindenki a magánterületén legeltethet. Gulyásné Horváth Tünde képviselő jelzi, hogy a Béke utcában is legeltetnek. Kovácsné Dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a Zrínyi utcai területből valaki szeretett volna vásárolni nem lehet? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a testületi előterjesztés nem kerül be, mert azon a területrészen bérleti formát tartjuk elfogadhatónak. A terület gyep-legelő-agyaggödör művelési ágú ingatlan, 0-s hrsz-ú és a közeljövőben be fog kerülni a belterületbe. Véleménye, hogy gyep. Legelő művelési ágba ne adja el az Önkormányzat, mert szeresét fogja érni építési telekként, hiszen teljes közmű van, építési telket lehet majd eladni. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy ő nem szavazna rá, hogy ott építési telkek legyenek a belvíz miatt.

15 15 Tóth Ferenc jegyző jelzi, hogy a közmunkások most töltik ott a területet, hogy ne legyen vízállás benne, szerinte lehet kezelni ezt a problémát. Véleménye, hogy a kérelmező bérelje a területet addig amíg nem születik döntés. 11. Napirend Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy az ülés a továbbiakban zárt ülés keretében folyik. Pálinkás Gyuláné képviselőasszony megérkezik az ülésre, így teljes létszámú a Képviselőtestület 9. napirend Falugyűlés (Közmeghallgatás) Káposztás Tibor polgármester Szeretettel köszöntöm a közmeghallgatáson résztvevőket. A mai beszámolóm 2 részből fog állni, melynek első részében a 2011-es év ismertetéséről lesz szó, majd a 2-ban a 2012-es év tervezett munkájáról, pénzügyi lehetőségeinket ismertetem. A 2011-es évben ,- Ft állt az Önkormányzat rendelkezésére a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatokra. - Munkabérek és járulékai ,- Ft Óvoda, iskola, könyvtár, művelődési ház, konyha 49 fő Önkormányzat dolgozói és közmunkások - 28 fő - Dologi kiadások eft - Készletbeszerzés eft - Élelmiszer eft - Könyv, folyóirat eft - Üzemanyag eft - Kisértékű eszközök, készletek eft - Kommunikációs szolgáltatás (tf., fax) eft - Szolgáltatások eft - Víz, gáz, villany eft - Üzemeltetési kiadások eft (szolgáltatások díja, képzések, egészséges Szalkszentmártonért pályázat, vis-maior védekezési munkák) - Forgalmi adó eft - Az Önkormányzat által folyósított segélyek Ft - szociális Ft - időskorúak támogatása Ft - ápolási díj Ft - lakásfenntartási támogatás Ft - átmeneti segély Ft - temetési segély Ft - Gyermekétkeztetés Ft - óvodáztatási hozzájárulás Ft 7 fő - általános iskolai ösztöndíj Ft - Fejlesztési célú kiadások Ft

16 16 - játszótér Ft - interaktív táblák Ft - ÖKO juh Ft - fogorvosi eszközök Ft - sószóró Ft - Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Ft - kistraktor Ft - orvosi rendelő előtti térkő Ft - védőnői szolgálat Ft - Báthory utca Ft - Páskomi út, tároló, Kertész utca Ft - Felsőoktatás támogatása Bursa Hungarica Ft Ezek a pénzügyi adatok határozták meg a tavalyi működési feladatainkat, lehetőségeinket. Ezek után rátérnék a 2011-es évben történt fontosabb események ismertetésére. Kezdeném a belvíz és a fagy miatt tönkrement utak kijavításával az alábbiak szerint - Duna utca 150 m - Túzok utca 350 m - Arany János utca 220 m - Csonka utca 70 m - Mező utca m - Alkotmány utca Sas köz m - Rákóczi út 150 m - Béke utca méter, összesen 1830 méter 67 mft értékben + a védekezésre fordítottunk közel 8 mft-ot - A múlt évben 2 alkalommal tavasszal és ősszel az EU élelmiszersegély-program keretében 335 főnek, 4800 kg élelmiszert osztottunk ki. Kisnyugdíjasok, ill. a létminimum alatt élők kaptak belőle. - A honvédségtől igényel bútorok (székek, asztalok, fémszekrények), valamint ruházat került a tulajdonunkba. A bútorokból jutott a Művelődési Háznak, az iskolának, adtunk a református gyülekezeti terembe is, mintegy 96 db-ot. Az orvosi rendelőben iratszekrény került. A ruházati anyagok raktározásra kerültek, szükség esetén munkaruházatként való felhasználásra. - Régi sláger a buszmegállók ügye, amiben szinte topogás van a közútkezelő által meghatározott feltételeket mi teljesítenénk, ez abból áll, hogy meg kell vásárolni a 2 területet, meg kell terveztetni és csak utána csinálhatjuk meg a várót. De az engedélyek kiadását felfüggesztették április végéig. Ahogy lehet kifizetjük a kb Ft-ot és utána elkezdődhet az érdemi munka. A padok beton lábai már készen vannak és a faanyag is biztosítva van a várókhoz! - A tavalyi évben júniusban került megrendezésre a Református templomban Mága Zoltán hegedűművész nagy sikerű koncertje, melynek bevétele a Református egyház, ill. a belvízkárosultak megsegítésére lett felhasználva.

17 17 - Meg kell említeni a KÖSZI kivitelezésében 1 park létrehozását padokkal, asztalokkal a Rákóczi utca torkolatánál, valamint egy leendő szabadidőparkot, ami a Kádár utca és a Néphadsereg utca találkozásánál lesz, ennek az első lépéseként egy járdát építettek a főút mellett. A parképítéssel párhuzamosan szépen kimunkált fa szemetesládákat helyeztek ki a falu különböző pontjain. A fa és betonmunkálatokat Zsinkó Emil és Csordás József készítette, köszönet érte. Egyet már sikerült kidönteni és egy párról letörték a hamutartókat. Nem tudom megérjük-e azt az időt, amikor mindenki tudja mások munkáját, fáradozását tisztelni azzal, hogy nem teszi tönkre azt, ami az övé is lenne, ha ezt fel tudná fogni! - A múlt évben sor került a nagyiskola, valamint a Művelődési ház bejáratának átmeszelésére is Erdélyi István, illetve Kovács Károly munkája volt, valamint a református parókiát is átmeszelték. Ennek sajnos az volt az előzménye, hogy Somogyi László lelkész Úr elhunyt októberben. Új lelkész Alföldi Boruts Dániel érkezett hozzák, aki azóta a falu lakosságának megelégedésére végzi a lelkészi teendőket. - Az orvosi rendelőben is történt változás, mégpedig a helységekbe új burkolólapok (értéke ,- Ft) kerültek, melyeket ingyen rakott le Horváth Lajos, Pataki Péter segítségével. Egy légkondícionáló (értéke ,- Ft) is fel lett szerelve. A fogorvosi ellátást Dr. Juhász János látja el. - A tavalyi évben a Kistérség vásárolt egy szúnyogirtó berendezést 1,2 mft-ért, amit közösen használunk majd 1 gázmester és az alapanyagot kell fizetni az Önkormányzatnak. - Ártézi kút Pozsonyi Ferenc árajánlatot adott 1,5 mft az elvezetéshez szükséges összeg. A munkát részekre osztva is meg lehet csinálni a rendelkezésre álló összeg szerint. Átvezetés a Jókai utca alatt a parkoló alatti vízgyűjtőbe, onnan az iskola bejáratáig föld alatt a körtóba árok. E munkák biztosításához szeretném kérni a lakosság segítségét, számlát nyitunk és a csekkeket kijuttatjuk, hogy mindenki, aki akar tehetsége szerint segíthesse a munkálatok minél előbbi megkezdését. Természetesen az Önkormányzat keresi a megfelelő forrásokat, hogy Szalkon is folyjék az ártézi víz, mint Tasson. A kivitelező Pozsonyi Ferenc vállalta, hogy a kút kifolyó részén lévő munkálatokat ingyen végzi. Villamos hálózat kiépítése is kell a szivattyú működtetéséhez ben 16 testületi ülés volt, ebből 7 rendkívüli a pályázatok, illetve a belvíz miatt 13 rendeletet és 335 határozatot hozott a Képviselő-testület. A sima működéshez 6 testületi ülés kellene, de az élet felülírta ezt. Ez történt nagyvonalakban 2011-ben Most rátérek a 2012-es év tervezett pénzügyi bemutatására. A 2012-es kiadás-bevétel főösszege ,- Ft. Ez most első hallásra is kevesebb, mint a tavalyi. Sajnos ez egy 2008 óta megfigyelhető negatív tendencia része, hiszen 2008 óta átlagosan és évente mft csökkenés figyelhető meg ban 224 mft folt a személyi jövedelemadó és az állami normatíva összege, ez ma Ft. Ez több, mint 60 mft csökkenést mutat 5 év alatt. Csökken a falu lakossága, a tanköteles gyerekek száma is, valamint a gazdaság helyzete és ezzel párhuzamosan az adóerő

18 18 is csökken. Sajnos gyorsan öregedik el a falu, kevés gyermek születik. Mintegy 160 egyedülálló háztartás van a faluban. Ehhez a 374 mft-hoz az év folyamán még pályázati pénzek, szociális támogatások jöhetnek hozzá. Még ezek a kompenzáció sem tudják pótolni azt a 15 mft-ot, amennyivel kevesebb az ezévi állami támogatás, mint a tavalyi. Súlyosbító körülmény még az üzemanyag gáz, villany árának emelkedése mellett + 2 % ÁFA hárul a kiadásokra. Tehát nagyon körültekintően kellett megtervezni a 2012-es évet, az alábbiak szerint: - személyi juttatásokra 149,186 mft (77 fő hivatal, óvoda, iskola, művelődési ház, könyvtár, 5 közhasznú munkás, 6 képviselő) - juttatások járulékai 41,543 mft (víz, gáz, villany, közvilágítás, óvoda, iskola, orvos, fogorvos) - segélyek 11,179 mft (51,6 kifizetés, 40,1 állami visszatérítés) - hitel visszafizetés 12,785 mft (vis-maior útjavítás 10,4 mft Páskomi út, Kertész u., tároló havi Ft - felhalmozási célú kiadás - 67,057 mft (vis-maior útjavítás) - óvoda, iskola, művelődési ház, könyvtár, konyha fenntartása - 159,494 mft ebből állami támogatás - 69,430 mft Önkormányzat része - 89,964 mft - A Bursa Hungarica felsőoktatási támogatás keretében 12 szalki egyetemistát, főiskolást támogattunk ,- Ft értékben, ez havi Ft támogatást jelent. Ehhez az összeghez ugyanennyit tesz a megyei hivatal. Amint a beszámoló elején említettem a 2012-es év nagy hideggel, sok hóval köszöntött be. Januárban a hóakadályok elhárítására és a közutak járhatóvá tétele miatt igénybe kellett venni a helyi gazdák munkagépeit is. Meg kell említenem Bíró György, Bíró Zsolt, Tóth Zoltán és Staub Mihály nevét, akik saját traktorjaikkal, hóekével, munkagéppel segítettek. Köszönet érte. A Petőfi Mg.Tsz is biztosított egy hóekét B Kovács Balázs vezetésével. Köszönet érte. Természetesen az Önkormányzat is kivette a részét 2 traktorral, valamint a tűzoltóság részvételével a nehezen járható külterületi lakosoknak vittek élelmiszert. A belterületen kívül az 51-es úton is be kellett segíteni a hóeltakarításba. A Kunszentmiklósi Rendőrkapitánysággal folyamatos kapcsolattartás volt a hóhelyzet és a hideg miatt. Szerencsére semmi komolyabb esemény nem történt. Itt szeretném halkan megjegyezni, hogy el kellene fogadni az embereknek azt, hogy télen hó és hideg is lehet és nem mindjárt telefonálni és panaszkodni. Természetesen az Önkormányzatnak vannak kötelezettségei, amelyeknek próbálunk megfelelni, de mindent egyszerre nem tudunk megoldani. Szerencsére a START munka program keretében volt munkaerő a járdák, kapubejárók megtisztításához. Ez a tulajdonos feladata, de ott, ahol idősek, illetve rászorulók laktak, ezt próbáltuk megoldani. Ez a munka a külterületeken is Csabony, Cifrahíd, Varjas komoly kihívást jelentett, de a fenn említett segítségekkel sikerült megoldani ezt a problémát. Ami még ide tartozik a nagy hidegre való tekintettel és csak itt Szalkon 16 fő részére mintegy 40 q tűzifát biztosítottunk ingyen. Ez a fajta segítség más Önkormányzatnál nem volt. A rászorulók még a Körtó tisztításából is tüzelőhöz juthattak. Egy régóta húzódó ügy a csatornaparti telkek eladása kezd befejeződni és mintegy 19 telek értékesítése folytán 5,3 mft bevételhez juthat az Önkormányzat Ft/m2 áron lettek

19 19 meghirdetve a háztulajdonosoknak és 1 kivételével pozitív válasz érkezett, bár voltak, akik részletfizetést kértek, úgy gondolom, hogy ez 2 részletben megoldható. Csatornaparti szemetes konténereket nem oda teszik vissza, ahol voltak, a Közútkezelő utasítására 12 méterre az úttól kell. Tippet kérek! Tavalyról áthúzódó ügy a közvilágítás-bővítés. Többszöri kapcsolatfelvétel, telefonhívás után ezév júniusa az utolsó határidő a befejezéshez. Nincs nagy lehetőségünk az ügymenet meggyorsítására, csak a telefonos érdeklődés. Halász János zsákutca, Hősök tere, Munkás utca játszótér, Kígyó köz, Vasút utca, Tópart utca, visszajelzés március 23-án volt tól a Kistérséget a járási rendszer váltja fel, melynek előreláthatóan Kunszentmiklós lesz a központja, a dunavecsei okmányiroda továbbra is megmarad. Egyedül Újsolt helye bizonytalan, valószínű Kalocsai Járáshoz fog tartozni. - Március 7-én ÖKO-juh közgyűlés, legkésőbb a szeptember végéig el kell kezdeni a beruházást, különben veszik a 410 mft-os támogatás. A lehetséges kapcsolatos mozgósítása folyamatban van. Megfelelő, tőkeerő befektető kell, de úgy, hogy a döntési jog megmaradjon a leendő beszállítók, ill. az alapító részvényesek kezében. Esetünkben 1 mft. Máshol nem valósítható meg, hiszen az összes engedélyeztetési okirat a Szalki telephelyhez van kiadva. A hátralévő időben fokozott intenzitást igényel az ügyvezetés, illetve a segíteni tudó részvényesek felől. 50 főnek adna munkát + iparűzési adó a községnek. - Az idén indult a Belügyminisztérium felügyelete mellett a START munkaprogram. Ez községünkben 42 főt érint, 8 órás munkavégzés mellett bruttó ,- illetve szakmunkás ,- Ft-ot jelent. A nettó bér változó a családi adókedvezmény miatt. Felhasználható 42,6 mft eszközvásárlás. 4 fajta munkavégzésre nyertünk munkabér támogatást. - Belvíz-elvezetés, ároktakarítás, átfolyók tisztítása, cseréje 15 fő 4,7 mft beruházási és dologi kiadással kell megvalósítani (gépvásárlás, átereszek vétele) 1 árokásó tolólapos traktor kiválasztása most van folyamatban 3,7 mft értékben. - Közutak karbantartása, kátyúzás, útpadka javítása 10 fő 3,4 mft eszközvásárlása, melegaszfalt, vibrohenger, védőfelszerelések vásárlása. - Szemétszedés a községben jelenleg a körtó környéke Zrínyi utca, Eperfa utca, tovább a községben 10 fő 3,4 mft 260 konténer 1,1 m3 bérlése, elszállítása a DUNANETT-től. - Szemét lerakása TILOS csak építési törmelék előzetes bejelentés és fizetés után! - Térkő, szegélykő, ill. járdalap készítése 450 m2 10 fő 1,5 mft gépvásárlásra, illetve alapanyag vásárlásra. - Tavaly ősszel nem nagy sikerrel elvégzett kátyúzást a SOLTÚT KFT áprilisra vállalta, hogy rendesen meleg aszfalttal megcsinálja a Marx, az Arany János, a Bacsó Béla és a Munkás utcákat. - Március 23. Területfejlesztési megbeszélés volt Kunszentmiklóson, részt vett Bányai Gábor BKKM Közgyűlés elnöke, Ransh Sándor BKKM Közgyűlés elnökhelyettese és

20 20 Nyitrai András BKKM Közgyűlés elnökhelyettese, Dr, Kecskés László területfejlesztési Iroda vezető főtanácsosa, ez 150 milliárd Ft-ba kerül a megyének. Szalkszentmárton-Tass-Kunszentmiklós kerékpárút az iparterületek fejlesztése, telephelyek létrehozása épületszigetelés megújuló energiával kombinálva. - Községünk fejlesztését pályázatok útján próbáljuk biztosítani, ezek a következők: - Könyvtár bővítés, átalakítása 8mFt 100 % A jelenlegi könyvtár melletti büfé és a büfé melletti kisterem egybenyitásával növelnénk az alapterületet, erre 2 mft-ot lehetne felhasználni a többi 6 mft számítástechnikai berendezésekre mehetne, tegnap fogadták be a pályázatot. - Konyhafejlesztésre 50 mft 95 %-os támogatottság mellett, hőszigetelésnyílászárók cseréje, konyhafelszerelés, gépek cseréje, ebédkihordó autó cseréje. - Belvíz és csapadékvíz-elvezetésre Konzorcium Szalkszentmárton-Tass-Kunszentmiklós- Szabadszállás részvételével. 1,5 milliárd Ft, ebből Szalkra 300 mft jut 90 %-os támogatottság mellett. A 10 % önerőre még 80 %-os pályázat lehetséges. A tervezési költség 2,5 mft, amit a Tass-Szalkszentmárton Környezetvédelmi alapból fogjuk biztosítani. - Belterületi gyűjtőutak pályázat 150 mft 90 %-os támogatottsággal (Bacsó Béla utca a Kossuth Lajos és a Rákóczi út között, Alkotmány utca a vasútig, Munkás utca. Ezek beadott pályázatok, elbírálás alatt állnak. Tervezzük még a jelenlegi piactér, valamint az önkormányzati és a vasbolt előtti terület átépítését, és 1 buszmegálló létesítését a mostani piactérre (megszűnne az iskola és a hősbolt előtti. Itt nagyobb hely lenne az utasoknak, megszűnne a balesetveszély, amit az iskola előtti buszmegálló jelentett. A Jókai utca bevezető részének a rendezése is tervbe van véve, megfelelő 100 %-os támogatottságú pályázat kiírása esetén. Mint a felsorolásból is látszik, fejlesztésre csak pályázati pénzek elnyerésével van lehetőségünk. Ezévi költségvetésünk támogatása mintegy 15 mft-tal kevesebb mint a tavalyi. A feladatok megmaradtak, növekvő energiaárak, plusz 2 % ÁFA emelés mellett. Nagyon nehéz lesz a kevésből még spórolni, de másképpen nem megy. Ugyanúgy vissza kell fogni a kiadásainkat, mint otthon. Ez ugyanaz, mint az otthoni költségvetés, pró bálunk spórolni amin lehet (energia, új eszközök vásárlása). Nincs nyaralás, nincs új autó. Nem akarok panaszkodni, de ezek a tények és ezeket messzemenően figyelembe kell venni ahhoz, hogy olyan költségvetést tervezzünk, amit tiszta lelkiismerettel vállalhatunk! Másmilyent nem lehet, nem szabad! Ennyit szerettem volna ismertetni az elmúlt évről és az előttünk álló feladatokról. Akinek van kérdése, észrevétele, tegye meg! Köszönöm, hogy meghallgattak! Lakosság részéről Fábián Bálintné kérdése, hogy a Bacsó Béla út és az Alkotmány utca miért nem végig épül meg? Káposztás Tibor polgármester válasza, hogy azért, mert nem felel meg a gyűjtőút előírásainak. Az egész mottója, hogy kevésből kell gazdálkodni. Olyan költségvetést kell tervezni, amit tiszta lelkiismerettel tudunk vállalni.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 263-15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20 én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV

Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ikt.sz.: 519/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről Jelen vannak: Meghívott:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 101-17/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2012. december 19-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 57-3/2015. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-11/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. március 27-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. március 27. Határozat:

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető Jegyzőkönyv Készült: 2009.május 26-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. augusztus 3-án, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Rendelet hatálya 1.. Költségvetés címrendje 2..

Rendelet hatálya 1.. Költségvetés címrendje 2.. 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012.(II.23.) számú önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község önkormányzata és intézményeinek 2012. évi költségvetéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 26.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 26.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 91/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 47-5/2016. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012.

Kóny és Győrsövényház Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Önkormányzatai Képviselő-testületei 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-3/2012. K Szám: 2-3/2012. Gy J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Önkormányzat Képviselő-testületei 2012. február 27-én,

Részletesebben

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 121-12 /2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-án megtartott közös testületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 21. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 11-én 08.00 órától 09.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben