Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete március 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester, Gulyásné Horváth Tünde, Kovácsné dr. Weisz Boglárka, Szabó Árpád, Szabó Gáborné képviselők (6 fő képviselő) Bejelentéssel távol: Pálinkás Gyuláné képviselő Tóth Ferenc jegyző Jegyzőkönyvvezető: Langóné Béki Katalin Meghívott: Mendi Sándor CKÖ elnöke Farkas Márta intézményvezető Rizmanné Ágoston Zsuzsanna intézményvezető Vizi Zsuzsanna élelmezésvezető Lakosság részéről: csatolt jelenléti ív alapján 29 fő Káposztás Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, az intézményvezetőket, a CKÖ elnökét. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Javasolja a napirendeket úgy tárgyalni, hogy 18 órai kezdettel a 9. napirend kezdődjön. Napirend 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 2. Előterjesztés Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 3. Előterjesztés a Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 4. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal Szervezetiés működési szabályzat módosítására

2 2 Előadó: Tóth Ferenc jegyző 5. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítására Előadó: Tóth Ferenc jegyző 6. Előterjesztés a helyi Közművelődésről szóló rendelet 1. sz. függelékének módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 7. Előterjesztés FKDMTKT Társulási megállapodás felülvizsgálatára- és módosítására Előadó: Káposztás Tibor polgármester 8. Előterjesztés a TÁMOP /2. számú pályázatra Előadó: Káposztás Tibor polgármester 9. Falugyűlés (közmeghallgatás 18 órától) Beszámoló az Önkormányzat Képviselőtestületének évi munkájáról, a évi elképzelésekről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 10. Egyéb ügyek, bejelentések 11. Zárt ülés Segélyek, támogatások 1. napirend Káposztás Tibor polgármester megtartja tájékoztatóját a két ülés között tett intézkedésekről: - KUNSÁG VOLÁN-t megkereste, hogy jöjjenek be a buszok és a kecskeméti buszra nem férnek fel a gyerekek, - március 09-én Dr. Madarasi László részvételével egyeztetés volt a Szalkszentmárton- Tass-Kunszentmiklós-Szabadszállás konzorciumra, - meg fog oldódni a belvíz probléma, ez 300 m. Ft-ban érinti Szalkszentmártont, - START munkaprogram elindult, ezen belül útpadka nyesés, térkő-gyártás, szemétgyűjtés folyik, erre 6 konténer van kihelyezve, - a buszmegállók létesítéséhez az engedélyeztetés folyamatban van, kollegája volt ebben az ügyben intézkedni, de az átalakulások miatt engedélyt kiadni nem tudnak, - március 15-i ünnepség sikeresen lezajlott, jó előadó volt, jó visszajelzés érkezett, - március 24-én KÖSZI bál volt, nagy sikerrel, - 27-én kapott visszajelzést, hogy a könyvtári pályázatot befogadták, - Március 23. Területfejlesztési megbeszélés volt Kunszentmiklóson, részt vett Bányai Gábor BKKM Közgyűlés elnöke, Ransh Sándor BKKM Közgyűlés elnökhelyettese és Nyitrai András BKKM Közgyűlés elnökhelyettese, Dr, Kecskés László től a Bács-kiskun megyei fejlesztési tervek 85 %-os támogatottsággal fognak megvalósulni.

3 3 Tass-Szalkszentmárton kerékpárút pályázatban olyan változás volt, hogy Szalkszentmárton és Tass mellé Kunszentmiklós is bejön. A konzultációra Nyitrai András konzorciumi képviselő kap megbízást. 2. napirend Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Tóth Ferenc jegyző köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy ez egy kötelező jogszabályváltozásból generált módosítás. Az új Államháztartási törvény változásaiból adódnak ezek a helyzetek. A Polgármesteri Hivatalnak 4 önálló céget kell az adminisztrácóban bonyolítania. A évi beszámolót is szét kellett bontani. A 2012-es költségvetésben is így szerepel. A teljes törzskönyvi nyilvántartás szét kellett bontani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, Magyar Államkincstárnál, Pénzintézetnél, mindenütt, ebből adódik az Alapító Okirat módosítás, adószámot, statisztikai számot, számlaszámot kellett módosíttatni. Ezen határozatok alapján az Államkincstárnál át kell futtatni. Megkapjuk az új könyvelő programokat április ig, a bevallásokat már így kell csinálni. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 4 módosító javaslatot vitassa meg és fogadja el. Kerner Erzsébet alpolgármester elmondja, hogy az ÖKO-juh Kft-nél még nincs átfuttatva a meghatalmazott személye, ettől függetlenül ott lehet a Polgármester Úr is, de nincs bírósági végzés róla, ha Polgármester Úr ragaszkodik hozzá, hogy hatvanezer forintért átvezessék, akkor tegyék. Tóth Ferenc jegyző szerint az ÖKO-juhnak kötelessége átvezetni a meghatalmazottat. Mi részvényesek vagyunk egymillió forinttal. A Képviselő-testület hozott egy határozatot, hogy a polgármestert felhatalmazza a képviseletre. A Hivatal Alapító Okiratában úgy volt, hogy az alpolgármester átruházott hatáskörben volt képviselő, egyébként az ÖKO-juh Kft-nek 30 napon belül kezdeményeznie kellett a megyei törvényszéknél az adatváltozás bejelentését. Káposztás Tibor polgármester hozzáteszi, ha a Kft-t terheli a költség, akkor vezettessék át. Kérdése, hogy a napirendhez kapcsolódóan hozzászólás van-e? Szavazásra bocsájtja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 29/2012.(III.28.) H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala Alapító Okirat módosítása Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában működő Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát módosítja:

4 4 I. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: Polgármester neve: Káposztás Tibor Választás időpontja: október 03. II. Az alapító okirat 13. pont az alábbiak szerint módosul: Statisztikai számjele: III Az alapító okirat 17.a)-b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Alaptevékenység szakágazat: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. IV. Az alapító okirat 19. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Pénzforgalmi bankszámla: V. Az alapító okirat 20. pontjában foglalt egyéb bankszámla számok törlésre kerülnek. VI. Az alapító okirat 22. pont alpolgármester által gyakorolt tagsági jog törlésre kerül és egyúttal a polgármesteri jogokhoz kerül 5) 5) Öko-juh KFT Kunszentmiklós, Damjanich u. 17/A. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Tóth Ferenc jegyző Határidő: napirend Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy az általános iskolának is önálló pénzforgalmi bankszámlát kellett nyitni, adószámot igényelni, ugyanúgy mint az előző napirendnél elmondta. A jogállási törvény a régi alapadatok egy részét törölte értesítés nélkül, most visszakapta ugyanazt az adószámot. Az alapító okiratban szerepel az adószám, most azért nem jelenik meg módosításban. Rengeteg technikai előkészítésük van. Az önkormányzat 160 mft-os állami normatív támogatásából 140 mft az intézmény támogatása. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja az alapító okirat módosítását Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

5 5 30/2012.(III.28.) Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Művelődési Ház, Könyvtár Alapító Okiratának módosítása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Művelődési Ház, Könyvtár alapító okiratát módosítja: I. Az alapító okirat 27.d) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Pénzforgalmi bankszámla: Felelős: Káposztás Tibor polgármester Tóth Ferenc jegyző Határidő: napirend Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és működési szabályzat módosítása (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy hozzáfűzni valója nincs, ugyanúgy mint az előző napirendeknél. A jegyző a gazdálkodási jogköröknél január 01-től nem ellenjegyző, hanem az általa írásban meghatalmazott pénzügyi végzettséggel rendelkező köztisztviselő. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a szervezeti- és működési szabályzat módosítását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 31/2012.(III.28.) Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési szabályzat módosítása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: I. az SZMSZ 2.. (5) bekezdés e.) pontja az alábbiak szerint módosul:

6 6 e.) - KSH statisztikai számjel: II. az SZMSZ 11. : (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: (1) A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási feladatellátásához rendelt önállóan és részben önállóan működő és gazdálkodó szervek: a. Szalkszentmárton Község Önkormányzata b. Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat c. Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala d. Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézmény Ezen szerveknél, illetve saját szervezeti egységeinél a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározása a konkrét feladatot ellátó szervezeti egységnél található. III. az SZMSZ 14. : a) b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 14.. A Hivatal költségvetésének végrehajtására szolgáló pénzforgalmi bankszámla száma: a.) OTP Bank Nyrt IV. az SZMSZ 16.. (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (11) Gondoskodik a helyi nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájának vezetéséről, gazdálkodása végrehajtásáról külön megállapodás szerint. Felelős: Jegyző Határidő: azonnal 5. napirend Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester az előzőek szerint szavazásra bocsájtja az előterjesztést Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 32/2012.(III.28.) Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala H a t á r o z a t

7 7 Ügyrend módosítása Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala Ügyrendjét az alábbiak szerint módosítja: I. Az Ügyrend I. fejezet a hivatal elnevezése helyébe az alábbi szöveg lép: Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala II. Az Ügyrend II. fejezet A jegyző cím 11. pont Közigazgatási Hivatal helyébe az alábbi szöveg lép: Kormányhivatal II. Az Ügyrend VII: c.) és f.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: c.) A Hivatal gazdálkodási feladatkörébe tartozó ügyekben az ellenjegyzési jog gyakorlására a jegyző írásbeli megbízása és felhatalmazása alapján a pénzügyi ügyintéző I. kap meghatalmazást, amely ügyekben nem ő a kötelezettségvállaló. Amennyiben a pénzügyi ügyintéző I. a kötelezettségvállaló, az ellenjegyzésre a jegyző által írásban megbízott pénzügyi ügyintéző II. a jogosult. f.) Az utalványozás ellenjegyzésére a jegyző által írásban megbízott és felhatalmazott pénzügyi ügyintéző I. jogosult abban az esetben, ha nem utalványozó. Amennyiben a pénzügyi ügyintéző I. utalványozó, az ellenjegyzésre a jegyző által írásban megbízott pénzügyi ügyintéző II. a jogosult. - Bankszámlák feletti rendelkezés a.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: a) Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala 1.) pénzforgalmi bankszámla A számla felett rendelkezésre jogosultak: polgármester jegyző pénzügyi ügyintéző I. pénzügyi ügyintéző II. pénzügyi ügyintéző III. III. Az Ügyrend 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 1.) Mezőné Kalán Éva kiadmányozási jogköre kiegészül: - Foglalkoztatást helyettesítő támogatások igazolása - Lakásfenntartási támogatások igazolása

8 8 2.) Szabó Lászlóné, helyett Szalai Magdolna 3.) Juhász Lászlóné helyett Sebők Istvánné Felelős: Jegyző Határidő: azonnal 6. napirend A helyi Közművelődésről szóló rendelet 1. sz. függelékének módosítása (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az alábbiak szerint javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra: az előterjesztésből az önkormányzat által támogatott kihúzva, évente alkalommal/ill. korlátozás nélkül kihúzva, elsődlegesen kihúzva, jótékony célú rendezvények szervezése térítésmentesen amennyiben pénzügyi ellenszolgáltatást nem kér. 1/A. kisterem alá az udvart beletenni. A dombi ház bérleti díját úgy, hogy ,- Ft + ÁFA/éjszaka maximum 10 fő, 10 fő felett 2.500,- Ft + ÁFA/fő április 15. és október 15. között, valamint ,- Ft + ÁFA/éjszaka maximum 10 fő, 10 fő felett 3.500,- Ft + ÁFA/fő október 16. és április 14. között Kerner Erzsébet alpolgármester jelzi, hogy megegyezés volt, hogy egy szervezet egy alkalommal évente használhatja ingyen. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy ez a közművelődési szabályzatban szerepel Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő jelzi, hogy a bérbevevő képviselője teljes felelőssége mellett veheti igénybe a helységet. Farkas Márta ált.isk.ig. hiányolja, hogy nincs leszabályozva, hogy hol bográcsozhatnak. Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy az átadási dokumentumban kell rögzíteni, hogy hol lehet bográcsolni, vagy főzni. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a helyi Közművelődésről szóló rendelet 1. sz. függelékének módosítását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 33/2012.(III.28.) 1. számú függelék a 4/2005. (III.01.) sz. rendelethez H a t á r o z a t A községi szintű közművelődési feladatellátás során igénybe vehető

9 9 közösségi terek, s a használatba vételt meghatározó főbb szabályokról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községben működő civil szervezetek kulturális, közművelődési célú egyesületek, klubok, körök, (köz) alapítványok számára, egyedi kulturális rendezvények megtartására, illetve rendszeresen működő közösségek működési feltételeinek biztosítása céljából az általa fenntartott intézményekben az alábbi közösségi tereket jelöli ki: Petőfi Sándor TKI Művelődési Ház és Könyvtár épületegyüttese Petőfi Sándor TKI Sportcsarnoka E közösségi tereket elsődlegesen: - községi szintű közművelődési, kulturális rendezvények megtartása - bejegyzett, vagy rendszeresen működő közösségek, művészeti csoportok, klubok folyamatos működtetése - községi társadalmi rendezvények, fórumok megtartása - jótékony célú rendezvények szervezése céljából lehet térítésmentesen igénybe venni, amennyiben pénzügyi ellenszolgáltatást nem kér. A rendszeres és a meghatározott mértékű igénybevétel a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportjának koordinálása mellett az PSTKI vezetőjével történő egyeztetés alapján történhet. Az intézmény vezetője a közösségi tereket a fentiek közé nem tartozó szervezetek, közösségek, illetve a meghatározott mértéket meghaladó igény kielégítése céljából az önkormányzat költségvetésében meghatározott bérleti díj ellenében bocsáthatja rendelkezésre. Az igénybevételekről a PSTKI intézmény vezetője nyilvántartást vezet. A közösségi tereket igénybe vevő szervezetek, közösségek kötelesek mindenkor betartani az igénybe vett intézmény használatára vonatkozó a szervezeti és működési szabályzatban, valamint a házirendben rögzített általános szabályokat.

10 10 I. Közművelődés intézmény helységeinek bérleti díjai: Művelődési Ház Petőfi tér 15. Az intézmény termeinek bérbeadása a) Kereskedelem, szolgáltatás célú igénybevétel - kisterem 1.500,- Ft + ÁFA/óra - udvar 1.500,- Ft + ÁFA/óra - nagyterem 2.500,- Ft + ÁFA/óra - tornaterem 2.500,- Ft + ÁFA/óra A tevékenység az alapvető feladatok ellátását nem zavarhatja. b) Egyéb berendezés tárgyak hasznosítása elvitel esetén - asztal 300,- Ft + ÁFA/alkalom/db (maximum 3 nap) - szék 100,- Ft + ÁFA/alkalom/db (maximum 3 nap) A jelenlegi szabályok szerint az ÁFA 27 %. c) A dombi ház bérleti díját úgy, hogy ,- Ft + ÁFA/éjszaka maximum 10 fő, 10 fő felett 2.500,- Ft + ÁFA/fő április 15. és október 15. között, valamint ,- Ft + ÁFA/éjszaka maximum 10 fő, 10 fő felett 3.500,- Ft + ÁFA/fő október 16. és április 14. között. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: április napirend: FKDMTKT Társulási megállapodás felülvizsgálata- és módosítása (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Tóth Ferenc jegyző ismerteti, hogy az írásos határozati javaslat előterjesztése 3 pontban változik: 1. bekezdés a Képviselő-testület vizsgálja felül a Társulási megállapodást. III-as ponttal egészül ki jogértelmezési helyzet adódott Kunszentmiklós Városnál. A Képviselő-testületi döntések alapján történik a módosítás, nem a Társulási Tanács döntése alapján. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja az előterjesztést.

11 11 Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 34/2012.(III.28.) FKDMTKT Társulási megállapodás felülvizsgálata- és módosítása H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a Társulási megállapodást és úgy határoz, hogy a társulási megállapodást alábbiak szerint módosítja: Rendeletalkotás szabályai a térítési díjak esetében A személyes gondoskodást nyújtó ellátások, továbbá a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások, azok igénybevétele és a fizetendő térítési díjak vonatkozásában a rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat: Kunszentmiklós város Önkormányzata (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.). Rendeletalkotásra irányadó anyagi és eljárásjogi szabályok: évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt.) 92.. (1) bekezdés b) pontja, valamint a 140/C évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 29. (3) bekezdése és 161/E. -a. A személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének módja: A személyi térítés díj elengedésének kérdését valamennyi társult település önállóan szabályozza a település saját rendeletében. A személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének következtében kieső bevételt az érintett település megtéríti az FKDMTKT KESZI részére. Az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) a értelmében a gyermekjóléti szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani, amely esetben intézményi térítési díjat sem kell megállapítani.

12 12 II. Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésnek megfelelően az új, egységes szerkezetű Társulási megállapodást. III. Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hozzájárul hogy Kunszentmiklós Város Önkormányzata a többcélú kistérségi társulásban nyújtott gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkosson. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: folyamatos 8. napirend Előterjesztés a TÁMOP /2 című pályázatra (Írásos előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy a pályázat 100 %-os támogatottságú pályázat, ezzel 20 mft körüli összeghez segíthetnénk az iskolát, ezért javasolja hogy támogassa a Képviselő-testület az iskolát. Farkas Márta intézményvezető asszony elmondja, hogy ez egy nagyon összetett pályázat, ez tanórán kívüli foglalkozásokra, nyári táborokra szól, nagy lehetőséget biztosítana a gyerekeknek. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy ez a pályázat a pedagógusoknak is biztosítana bért? kérdés, hogy hány gyermeket érintene és kiket? Farkas Márta intézményvezető asszony elmondja, hogy igen, versenyek díjazását, lebonyolítását teremtené meg többek között. 100 gyermek van, aki legalább egy dologban tehetséges. Kiscsoportokban lehet foglalkozni iskolásokkal. Szabó Gáborné képviselő megjegyzi, hogy végre nem a felzárkóztatásról szól egy pályázat, hanem a tehetségről. Farkas Márta intézményvezető asszony elmondja, hogy most adnak erre is pályázati pénzt, pályázatot fognak pozitívan elbírálni, kb fél év az elbírálás. Azt javasolták, hogy egy tanévre vegyék, pedagógusaink csinálnák és még juttatást is kapnak érte. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a projektmenedzselés alsó-felső tagozatra érvényes, tehát több ember is pénzhez jutna?

13 13 Farkas Márta intézményvezető asszony válasza, hogy erre egy ember van, aki irányít, nagyon szigorúan veszik ezeket a dolgokat. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsájtja a TÁMOP /2 számú pályázat benyújtását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 35/2012.(III.28.) TÁMOP /2 számú pályázat H a t á r o z a t Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TÁMOP /2 pályázat keretében a tehetséges gyermekekkel való kiemelt foglalkozásra. Fejlesztés helyszíne: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézménye Szalkszentmárton, Petőfi tér 12., valamint telephelyei. A pályázathoz önerőt biztosítani nem kell, 100%-os vissza nem térítendő támogatás. A Képviselő-testület a pályázati kiírásban szereplő kötelezettségeket, fenntarthatóságot biztosítja a program időszakára. Felhatalmazza a Képviselő-testület Káposztás Tibor polgármestert, hogy teljes körűen eljárjon a pályázat ügyében. Felelős: Káposztás Tibor polgármester Határidő: május napirend Egyéb ügyek 10/1. - Éves közbeszerzési terv Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy nincs közbeszerzési terv előterjesztésünk, mivel jelenleg nincs közbeszereztetési kötelezettségünk. Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy március 31-ig van előterjesztési kötelezettsége a polgármesternek. Ha lesz olyan projekt, amit sikerül megnyerni, akkor a következő ülésen kell a közbeszerzési tervet előterjeszteni. Kerner Erzsébet alpolgármester elmondja, hogy március 11-én este 40-en voltak a fáklyás felvonuláson. A Múzeumbaráti Kör bulija is jól sikerült. A víz világnapján a díjat elhoztuk.

14 14 Kurdi Viktorral a vízügy vezetőjével beszélt, hogy elöregedett a vízvezeték rendszer. Javasolja, hogy kellene olyan felmérést végezni, ahol nincs vízvezeték, mert van ahova 200 méterről megy a víz a faluban. Fel kellene hívni a lakosság figyelmét a kullancsveszélyre. Az óvoda nevében megköszöni a víztakarékossági szavazást és még propagálni kellene. Rizmanné Ágoston Zsuzsanna óvodavezető köszöni, hogy folyamatosan szavaz a lakosság és még kéri a szavazást, köszöni a segítséget az alapítvány nevében. Sok befizetés is érkezett, a vásárokból szépen gyűlik az alapítvány pénze. A közmunkások előkészítették a terepet, 02- án lerakják az 1. játékot, amit az Alapítványtól kaptak. Szabó Árpád képviselő jelzi, hogy a Hősök terén a beton ping-pong asztal van, ami össze van törve, pad támlája is hiányzik ezt lehetne-e pótoltatni a közmunkásokkal, vagy eltávolítani onnan? Farkas Márta intézményvezető asszony hozzáteszi, hogy balesetveszélyes, szerinte el kellene bontatni. Kérdése, hogy az iskolaudvarra nem lehetne közmunkást kérni szemétszedésre, sepregetésre mivel a tornaóra már az udvaron van. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a területrendezési tervből mikor lesz valami és állattartási rendeletet addig nem tudunk alkotni? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a sorrendet tartani kell. Belépett a megye a rendezési terv véleményezésébe. A végleges verzióval meg kell várni az egyeztető fórumot. Ez alapján lehet összeszerkeszteni a rendeletet. Plusz igények jönnek be, főleg az új beköltözőktől, ebben van jó is, rossz is. Úgy gondolja, hogy a gazdákkal, állattartókkal, falugazdásszal, hatósági állatorvossal egyeztetni kellene. Sok minden meg lesz határozva a rendezési tervben és ez alapján nekünk szankcionálni kell. Ha szabályozva van, akkor azt kell betartani. Sokan mondják, hogy több az előnye hogy nincs, mint a hátránya. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy valaki a körtóban legeltet, ezt lehet? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy közterületen legeltetni nem lehet. Mindenki a magánterületén legeltethet. Gulyásné Horváth Tünde képviselő jelzi, hogy a Béke utcában is legeltetnek. Kovácsné Dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy a Zrínyi utcai területből valaki szeretett volna vásárolni nem lehet? Tóth Ferenc jegyző elmondja, hogy a testületi előterjesztés nem kerül be, mert azon a területrészen bérleti formát tartjuk elfogadhatónak. A terület gyep-legelő-agyaggödör művelési ágú ingatlan, 0-s hrsz-ú és a közeljövőben be fog kerülni a belterületbe. Véleménye, hogy gyep. Legelő művelési ágba ne adja el az Önkormányzat, mert szeresét fogja érni építési telekként, hiszen teljes közmű van, építési telket lehet majd eladni. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy ő nem szavazna rá, hogy ott építési telkek legyenek a belvíz miatt.

15 15 Tóth Ferenc jegyző jelzi, hogy a közmunkások most töltik ott a területet, hogy ne legyen vízállás benne, szerinte lehet kezelni ezt a problémát. Véleménye, hogy a kérelmező bérelje a területet addig amíg nem születik döntés. 11. Napirend Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy az ülés a továbbiakban zárt ülés keretében folyik. Pálinkás Gyuláné képviselőasszony megérkezik az ülésre, így teljes létszámú a Képviselőtestület 9. napirend Falugyűlés (Közmeghallgatás) Káposztás Tibor polgármester Szeretettel köszöntöm a közmeghallgatáson résztvevőket. A mai beszámolóm 2 részből fog állni, melynek első részében a 2011-es év ismertetéséről lesz szó, majd a 2-ban a 2012-es év tervezett munkájáról, pénzügyi lehetőségeinket ismertetem. A 2011-es évben ,- Ft állt az Önkormányzat rendelkezésére a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatokra. - Munkabérek és járulékai ,- Ft Óvoda, iskola, könyvtár, művelődési ház, konyha 49 fő Önkormányzat dolgozói és közmunkások - 28 fő - Dologi kiadások eft - Készletbeszerzés eft - Élelmiszer eft - Könyv, folyóirat eft - Üzemanyag eft - Kisértékű eszközök, készletek eft - Kommunikációs szolgáltatás (tf., fax) eft - Szolgáltatások eft - Víz, gáz, villany eft - Üzemeltetési kiadások eft (szolgáltatások díja, képzések, egészséges Szalkszentmártonért pályázat, vis-maior védekezési munkák) - Forgalmi adó eft - Az Önkormányzat által folyósított segélyek Ft - szociális Ft - időskorúak támogatása Ft - ápolási díj Ft - lakásfenntartási támogatás Ft - átmeneti segély Ft - temetési segély Ft - Gyermekétkeztetés Ft - óvodáztatási hozzájárulás Ft 7 fő - általános iskolai ösztöndíj Ft - Fejlesztési célú kiadások Ft

16 16 - játszótér Ft - interaktív táblák Ft - ÖKO juh Ft - fogorvosi eszközök Ft - sószóró Ft - Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Ft - kistraktor Ft - orvosi rendelő előtti térkő Ft - védőnői szolgálat Ft - Báthory utca Ft - Páskomi út, tároló, Kertész utca Ft - Felsőoktatás támogatása Bursa Hungarica Ft Ezek a pénzügyi adatok határozták meg a tavalyi működési feladatainkat, lehetőségeinket. Ezek után rátérnék a 2011-es évben történt fontosabb események ismertetésére. Kezdeném a belvíz és a fagy miatt tönkrement utak kijavításával az alábbiak szerint - Duna utca 150 m - Túzok utca 350 m - Arany János utca 220 m - Csonka utca 70 m - Mező utca m - Alkotmány utca Sas köz m - Rákóczi út 150 m - Béke utca méter, összesen 1830 méter 67 mft értékben + a védekezésre fordítottunk közel 8 mft-ot - A múlt évben 2 alkalommal tavasszal és ősszel az EU élelmiszersegély-program keretében 335 főnek, 4800 kg élelmiszert osztottunk ki. Kisnyugdíjasok, ill. a létminimum alatt élők kaptak belőle. - A honvédségtől igényel bútorok (székek, asztalok, fémszekrények), valamint ruházat került a tulajdonunkba. A bútorokból jutott a Művelődési Háznak, az iskolának, adtunk a református gyülekezeti terembe is, mintegy 96 db-ot. Az orvosi rendelőben iratszekrény került. A ruházati anyagok raktározásra kerültek, szükség esetén munkaruházatként való felhasználásra. - Régi sláger a buszmegállók ügye, amiben szinte topogás van a közútkezelő által meghatározott feltételeket mi teljesítenénk, ez abból áll, hogy meg kell vásárolni a 2 területet, meg kell terveztetni és csak utána csinálhatjuk meg a várót. De az engedélyek kiadását felfüggesztették április végéig. Ahogy lehet kifizetjük a kb Ft-ot és utána elkezdődhet az érdemi munka. A padok beton lábai már készen vannak és a faanyag is biztosítva van a várókhoz! - A tavalyi évben júniusban került megrendezésre a Református templomban Mága Zoltán hegedűművész nagy sikerű koncertje, melynek bevétele a Református egyház, ill. a belvízkárosultak megsegítésére lett felhasználva.

17 17 - Meg kell említeni a KÖSZI kivitelezésében 1 park létrehozását padokkal, asztalokkal a Rákóczi utca torkolatánál, valamint egy leendő szabadidőparkot, ami a Kádár utca és a Néphadsereg utca találkozásánál lesz, ennek az első lépéseként egy járdát építettek a főút mellett. A parképítéssel párhuzamosan szépen kimunkált fa szemetesládákat helyeztek ki a falu különböző pontjain. A fa és betonmunkálatokat Zsinkó Emil és Csordás József készítette, köszönet érte. Egyet már sikerült kidönteni és egy párról letörték a hamutartókat. Nem tudom megérjük-e azt az időt, amikor mindenki tudja mások munkáját, fáradozását tisztelni azzal, hogy nem teszi tönkre azt, ami az övé is lenne, ha ezt fel tudná fogni! - A múlt évben sor került a nagyiskola, valamint a Művelődési ház bejáratának átmeszelésére is Erdélyi István, illetve Kovács Károly munkája volt, valamint a református parókiát is átmeszelték. Ennek sajnos az volt az előzménye, hogy Somogyi László lelkész Úr elhunyt októberben. Új lelkész Alföldi Boruts Dániel érkezett hozzák, aki azóta a falu lakosságának megelégedésére végzi a lelkészi teendőket. - Az orvosi rendelőben is történt változás, mégpedig a helységekbe új burkolólapok (értéke ,- Ft) kerültek, melyeket ingyen rakott le Horváth Lajos, Pataki Péter segítségével. Egy légkondícionáló (értéke ,- Ft) is fel lett szerelve. A fogorvosi ellátást Dr. Juhász János látja el. - A tavalyi évben a Kistérség vásárolt egy szúnyogirtó berendezést 1,2 mft-ért, amit közösen használunk majd 1 gázmester és az alapanyagot kell fizetni az Önkormányzatnak. - Ártézi kút Pozsonyi Ferenc árajánlatot adott 1,5 mft az elvezetéshez szükséges összeg. A munkát részekre osztva is meg lehet csinálni a rendelkezésre álló összeg szerint. Átvezetés a Jókai utca alatt a parkoló alatti vízgyűjtőbe, onnan az iskola bejáratáig föld alatt a körtóba árok. E munkák biztosításához szeretném kérni a lakosság segítségét, számlát nyitunk és a csekkeket kijuttatjuk, hogy mindenki, aki akar tehetsége szerint segíthesse a munkálatok minél előbbi megkezdését. Természetesen az Önkormányzat keresi a megfelelő forrásokat, hogy Szalkon is folyjék az ártézi víz, mint Tasson. A kivitelező Pozsonyi Ferenc vállalta, hogy a kút kifolyó részén lévő munkálatokat ingyen végzi. Villamos hálózat kiépítése is kell a szivattyú működtetéséhez ben 16 testületi ülés volt, ebből 7 rendkívüli a pályázatok, illetve a belvíz miatt 13 rendeletet és 335 határozatot hozott a Képviselő-testület. A sima működéshez 6 testületi ülés kellene, de az élet felülírta ezt. Ez történt nagyvonalakban 2011-ben Most rátérek a 2012-es év tervezett pénzügyi bemutatására. A 2012-es kiadás-bevétel főösszege ,- Ft. Ez most első hallásra is kevesebb, mint a tavalyi. Sajnos ez egy 2008 óta megfigyelhető negatív tendencia része, hiszen 2008 óta átlagosan és évente mft csökkenés figyelhető meg ban 224 mft folt a személyi jövedelemadó és az állami normatíva összege, ez ma Ft. Ez több, mint 60 mft csökkenést mutat 5 év alatt. Csökken a falu lakossága, a tanköteles gyerekek száma is, valamint a gazdaság helyzete és ezzel párhuzamosan az adóerő

18 18 is csökken. Sajnos gyorsan öregedik el a falu, kevés gyermek születik. Mintegy 160 egyedülálló háztartás van a faluban. Ehhez a 374 mft-hoz az év folyamán még pályázati pénzek, szociális támogatások jöhetnek hozzá. Még ezek a kompenzáció sem tudják pótolni azt a 15 mft-ot, amennyivel kevesebb az ezévi állami támogatás, mint a tavalyi. Súlyosbító körülmény még az üzemanyag gáz, villany árának emelkedése mellett + 2 % ÁFA hárul a kiadásokra. Tehát nagyon körültekintően kellett megtervezni a 2012-es évet, az alábbiak szerint: - személyi juttatásokra 149,186 mft (77 fő hivatal, óvoda, iskola, művelődési ház, könyvtár, 5 közhasznú munkás, 6 képviselő) - juttatások járulékai 41,543 mft (víz, gáz, villany, közvilágítás, óvoda, iskola, orvos, fogorvos) - segélyek 11,179 mft (51,6 kifizetés, 40,1 állami visszatérítés) - hitel visszafizetés 12,785 mft (vis-maior útjavítás 10,4 mft Páskomi út, Kertész u., tároló havi Ft - felhalmozási célú kiadás - 67,057 mft (vis-maior útjavítás) - óvoda, iskola, művelődési ház, könyvtár, konyha fenntartása - 159,494 mft ebből állami támogatás - 69,430 mft Önkormányzat része - 89,964 mft - A Bursa Hungarica felsőoktatási támogatás keretében 12 szalki egyetemistát, főiskolást támogattunk ,- Ft értékben, ez havi Ft támogatást jelent. Ehhez az összeghez ugyanennyit tesz a megyei hivatal. Amint a beszámoló elején említettem a 2012-es év nagy hideggel, sok hóval köszöntött be. Januárban a hóakadályok elhárítására és a közutak járhatóvá tétele miatt igénybe kellett venni a helyi gazdák munkagépeit is. Meg kell említenem Bíró György, Bíró Zsolt, Tóth Zoltán és Staub Mihály nevét, akik saját traktorjaikkal, hóekével, munkagéppel segítettek. Köszönet érte. A Petőfi Mg.Tsz is biztosított egy hóekét B Kovács Balázs vezetésével. Köszönet érte. Természetesen az Önkormányzat is kivette a részét 2 traktorral, valamint a tűzoltóság részvételével a nehezen járható külterületi lakosoknak vittek élelmiszert. A belterületen kívül az 51-es úton is be kellett segíteni a hóeltakarításba. A Kunszentmiklósi Rendőrkapitánysággal folyamatos kapcsolattartás volt a hóhelyzet és a hideg miatt. Szerencsére semmi komolyabb esemény nem történt. Itt szeretném halkan megjegyezni, hogy el kellene fogadni az embereknek azt, hogy télen hó és hideg is lehet és nem mindjárt telefonálni és panaszkodni. Természetesen az Önkormányzatnak vannak kötelezettségei, amelyeknek próbálunk megfelelni, de mindent egyszerre nem tudunk megoldani. Szerencsére a START munka program keretében volt munkaerő a járdák, kapubejárók megtisztításához. Ez a tulajdonos feladata, de ott, ahol idősek, illetve rászorulók laktak, ezt próbáltuk megoldani. Ez a munka a külterületeken is Csabony, Cifrahíd, Varjas komoly kihívást jelentett, de a fenn említett segítségekkel sikerült megoldani ezt a problémát. Ami még ide tartozik a nagy hidegre való tekintettel és csak itt Szalkon 16 fő részére mintegy 40 q tűzifát biztosítottunk ingyen. Ez a fajta segítség más Önkormányzatnál nem volt. A rászorulók még a Körtó tisztításából is tüzelőhöz juthattak. Egy régóta húzódó ügy a csatornaparti telkek eladása kezd befejeződni és mintegy 19 telek értékesítése folytán 5,3 mft bevételhez juthat az Önkormányzat Ft/m2 áron lettek

19 19 meghirdetve a háztulajdonosoknak és 1 kivételével pozitív válasz érkezett, bár voltak, akik részletfizetést kértek, úgy gondolom, hogy ez 2 részletben megoldható. Csatornaparti szemetes konténereket nem oda teszik vissza, ahol voltak, a Közútkezelő utasítására 12 méterre az úttól kell. Tippet kérek! Tavalyról áthúzódó ügy a közvilágítás-bővítés. Többszöri kapcsolatfelvétel, telefonhívás után ezév júniusa az utolsó határidő a befejezéshez. Nincs nagy lehetőségünk az ügymenet meggyorsítására, csak a telefonos érdeklődés. Halász János zsákutca, Hősök tere, Munkás utca játszótér, Kígyó köz, Vasút utca, Tópart utca, visszajelzés március 23-án volt tól a Kistérséget a járási rendszer váltja fel, melynek előreláthatóan Kunszentmiklós lesz a központja, a dunavecsei okmányiroda továbbra is megmarad. Egyedül Újsolt helye bizonytalan, valószínű Kalocsai Járáshoz fog tartozni. - Március 7-én ÖKO-juh közgyűlés, legkésőbb a szeptember végéig el kell kezdeni a beruházást, különben veszik a 410 mft-os támogatás. A lehetséges kapcsolatos mozgósítása folyamatban van. Megfelelő, tőkeerő befektető kell, de úgy, hogy a döntési jog megmaradjon a leendő beszállítók, ill. az alapító részvényesek kezében. Esetünkben 1 mft. Máshol nem valósítható meg, hiszen az összes engedélyeztetési okirat a Szalki telephelyhez van kiadva. A hátralévő időben fokozott intenzitást igényel az ügyvezetés, illetve a segíteni tudó részvényesek felől. 50 főnek adna munkát + iparűzési adó a községnek. - Az idén indult a Belügyminisztérium felügyelete mellett a START munkaprogram. Ez községünkben 42 főt érint, 8 órás munkavégzés mellett bruttó ,- illetve szakmunkás ,- Ft-ot jelent. A nettó bér változó a családi adókedvezmény miatt. Felhasználható 42,6 mft eszközvásárlás. 4 fajta munkavégzésre nyertünk munkabér támogatást. - Belvíz-elvezetés, ároktakarítás, átfolyók tisztítása, cseréje 15 fő 4,7 mft beruházási és dologi kiadással kell megvalósítani (gépvásárlás, átereszek vétele) 1 árokásó tolólapos traktor kiválasztása most van folyamatban 3,7 mft értékben. - Közutak karbantartása, kátyúzás, útpadka javítása 10 fő 3,4 mft eszközvásárlása, melegaszfalt, vibrohenger, védőfelszerelések vásárlása. - Szemétszedés a községben jelenleg a körtó környéke Zrínyi utca, Eperfa utca, tovább a községben 10 fő 3,4 mft 260 konténer 1,1 m3 bérlése, elszállítása a DUNANETT-től. - Szemét lerakása TILOS csak építési törmelék előzetes bejelentés és fizetés után! - Térkő, szegélykő, ill. járdalap készítése 450 m2 10 fő 1,5 mft gépvásárlásra, illetve alapanyag vásárlásra. - Tavaly ősszel nem nagy sikerrel elvégzett kátyúzást a SOLTÚT KFT áprilisra vállalta, hogy rendesen meleg aszfalttal megcsinálja a Marx, az Arany János, a Bacsó Béla és a Munkás utcákat. - Március 23. Területfejlesztési megbeszélés volt Kunszentmiklóson, részt vett Bányai Gábor BKKM Közgyűlés elnöke, Ransh Sándor BKKM Közgyűlés elnökhelyettese és

20 20 Nyitrai András BKKM Közgyűlés elnökhelyettese, Dr, Kecskés László területfejlesztési Iroda vezető főtanácsosa, ez 150 milliárd Ft-ba kerül a megyének. Szalkszentmárton-Tass-Kunszentmiklós kerékpárút az iparterületek fejlesztése, telephelyek létrehozása épületszigetelés megújuló energiával kombinálva. - Községünk fejlesztését pályázatok útján próbáljuk biztosítani, ezek a következők: - Könyvtár bővítés, átalakítása 8mFt 100 % A jelenlegi könyvtár melletti büfé és a büfé melletti kisterem egybenyitásával növelnénk az alapterületet, erre 2 mft-ot lehetne felhasználni a többi 6 mft számítástechnikai berendezésekre mehetne, tegnap fogadták be a pályázatot. - Konyhafejlesztésre 50 mft 95 %-os támogatottság mellett, hőszigetelésnyílászárók cseréje, konyhafelszerelés, gépek cseréje, ebédkihordó autó cseréje. - Belvíz és csapadékvíz-elvezetésre Konzorcium Szalkszentmárton-Tass-Kunszentmiklós- Szabadszállás részvételével. 1,5 milliárd Ft, ebből Szalkra 300 mft jut 90 %-os támogatottság mellett. A 10 % önerőre még 80 %-os pályázat lehetséges. A tervezési költség 2,5 mft, amit a Tass-Szalkszentmárton Környezetvédelmi alapból fogjuk biztosítani. - Belterületi gyűjtőutak pályázat 150 mft 90 %-os támogatottsággal (Bacsó Béla utca a Kossuth Lajos és a Rákóczi út között, Alkotmány utca a vasútig, Munkás utca. Ezek beadott pályázatok, elbírálás alatt állnak. Tervezzük még a jelenlegi piactér, valamint az önkormányzati és a vasbolt előtti terület átépítését, és 1 buszmegálló létesítését a mostani piactérre (megszűnne az iskola és a hősbolt előtti. Itt nagyobb hely lenne az utasoknak, megszűnne a balesetveszély, amit az iskola előtti buszmegálló jelentett. A Jókai utca bevezető részének a rendezése is tervbe van véve, megfelelő 100 %-os támogatottságú pályázat kiírása esetén. Mint a felsorolásból is látszik, fejlesztésre csak pályázati pénzek elnyerésével van lehetőségünk. Ezévi költségvetésünk támogatása mintegy 15 mft-tal kevesebb mint a tavalyi. A feladatok megmaradtak, növekvő energiaárak, plusz 2 % ÁFA emelés mellett. Nagyon nehéz lesz a kevésből még spórolni, de másképpen nem megy. Ugyanúgy vissza kell fogni a kiadásainkat, mint otthon. Ez ugyanaz, mint az otthoni költségvetés, pró bálunk spórolni amin lehet (energia, új eszközök vásárlása). Nincs nyaralás, nincs új autó. Nem akarok panaszkodni, de ezek a tények és ezeket messzemenően figyelembe kell venni ahhoz, hogy olyan költségvetést tervezzünk, amit tiszta lelkiismerettel vállalhatunk! Másmilyent nem lehet, nem szabad! Ennyit szerettem volna ismertetni az elmúlt évről és az előttünk álló feladatokról. Akinek van kérdése, észrevétele, tegye meg! Köszönöm, hogy meghallgattak! Lakosság részéről Fábián Bálintné kérdése, hogy a Bacsó Béla út és az Alkotmány utca miért nem végig épül meg? Káposztás Tibor polgármester válasza, hogy azért, mert nem felel meg a gyűjtőút előírásainak. Az egész mottója, hogy kevésből kell gazdálkodni. Olyan költségvetést kell tervezni, amit tiszta lelkiismerettel tudunk vállalni.

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 526-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Petőfi tér 15. szám

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 446-5/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalkszentmárton, Petőfi tér 15 szám

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 101-12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet, Gulyásné Horváth

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 194-11/2013. Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 28-án megtartott üléséről.

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 10/2011. (II.

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 101-9/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2012. június 27-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazolással távol: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben