ECTÜVE jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ECTÜVE 2011.05.24 jegyzőkönyv"

Átírás

1 19 7/2011/231 JEGYZŐKÖNYV ECTÜVE jegyzőkönyv Készült a én órakor megtartott a Heves Megyei Közgyűlés Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottsága ülésén elhangzottakról. Az ülés helye: Megyeháza Telekessy terem, Eger, Kossuth Lajos út 9. sz. Jelen voltak: Sveiczer Sándor Péter a bizottság elnöke, dr. Nagy Imre, dr. Pajtók Gábor és Csőgér Bálint a bizottság tagjai. Meghívottak: dr. Sass Barna Attila jogtanácsos, Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Önkormányzati Főosztály dr. Nádor Piroska a jogi auditot készítő Ügyvédi Iroda részéről. Sveiczer Sándor Péter Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a bizottságnak 3 tagja jelen van, az ülés határozatképes. A bizottság ülését megnyitotta. Indítványozta, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg, kiegészítve a Markhot Ferenc Kórház Hospinvesthez köthető napirendet, a rendelőintézet gyógyszerellátásának kiszervezésének vizsgálatával, melyet 3. napirendként javasol. Miután más javaslat nem érkezett, kérte, szavazzanak a napirendekről. A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 19./2011.(V.24.) határozat 1. Markhot Ferenc Kórház Kft. 160 millió forintos támogatásának felülvizsgálata. 2. Markhot Ferenc Kórház által ellátott egészségügyi közszolgáltatás és az ezt biztosító megyei önkormányzati tulajdonban lévő vagyon, HospInvest Zrt. működtetésébe és vagyonkezelésébe adása. 3. Markhot Ferenc Kórház rendelőintézet, gyógyszerellátás kiszervezése az Ispotály részére. 4. Egyebek 1. oldal összesen 14

2 ECTÜVE jegyzőkönyv Sveiczer Sándor Péter 1. napirend: Markhot Ferenc Kórház Kft. 160 millió forintos támogatásának felülvizsgálata. Megérkezett dr. Nagy Imre, a bizottság 4 fővel folytatja a munkát. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk a jogi audittal kapcsolatban, van-e? Csőgér Bálint Tudomása szerint dr. Sass Barna Attila a HMÖ- nál dolgozott, amikor a Markhot Ferenc kórháznak ez a 160 millió forintos támogatása történt, volt-e tudomása erről az átutalásról, illetve ha volt tudomása, ez hogyan zajlott? Ki kérte ezt, levélben, telefonon vagy írásban? Dr. Sass Barna Attila Elmondta, hogy ebben az időszakban aljegyzőként dolgozott a Hivatalnál, ismert olyan ügyet is, aminek nem volt konkrét felelőse, nem tartozott a jogi irodához, így tudta azt is, hogy a kórháznak van egy kölcsönszerződése az OTP-vel, amely kölcsönszerződés biztosításául a Megyei Önkormányzat készfizető kezességet vállalt. A kölcsönszerződés lejártakor a kórház nem teljesített, így felmerült annak a szükségessége, hogy a kezes álljon helyt. Hivatalon belül a pénzügyi iroda volt ennek a területnek a felelőse. A pénzügyi irodától kapott a jogi iroda egy olyan megkeresést, hogy készítsenek egy olyan szerződést, amiben a Megyei Önkormányzat a kórház felé fog teljesíteni egy átutalást kifizető kezesség kapcsán, és a kórház lesz az, aki megfizeti majd az OTP-nek. Ezzel az üggyel összefüggött,- de nem együtt kezelték-, egy több tíz millió forintos gyógyszerkészletnek a tulajdoni viszonynak a rendezései, ennél is egy szerződést kellett készíteni. Amikor, ezen dolgoztak, a pénzügyi irodáról jött egy megkeresés, hogy mégsem készfizető kezesként juttatnák el a kórházhoz a kölcsön visszatérítéséhez szükséges összeget, hanem egy olyan szerződés készüljön, amiben az Önkormányzat támogatásban részesíti a Nonprofit Kft- t. Ekkor ez a szerződés készült el. Csőgér Bálint Szintén dr. Sass Barna Attilát kérdezte, hogy az alapszerződés tartalmáról mit tud, ki és milyen összegekért állt helyt, volt-e tudomásuk erről? Véleménye szerint a készfizető kezesség nem arról szól, hogy támogatásokból finanszírozzák ezeket a dolgokat. Dr. Sass Barna Attila Természetesen volt tudomása, amikor jött a megkeresés, hogy szerződést kell készíteni, akkor megkapták azt az alapszerződést, arra nem emlékszik, hogy ez összegszerűen mit jelentett, de 2. oldal összesen 14

3 ECTÜVE jegyzőkönyv megvolt az a szerződés, amit a kórház és az OTP között kötött meg, illetve ami az Önkormányzat és az OTP között volt. Csőgér Bálint Tudomása szerint van a Heves Megyei Önkormányzatnak egy olyan rendelete, hogy ki milyen összegben teljesíthet, vagy hagyhat jóvá különböző támogatásokat. 160 millió forint erejéig senki sem rendelkezhet, csak a Közgyűlés. Ebből az anyagból, az tűnik ki, hogy a Közgyűlés, ezt a 160 millió támogatási összeget nem tárgyalta. Emlékei szerint ez igaz-e? Dr. Sass Barna Attila Valóban így van, ők egy utasítást kaptak közvetítve egy társirodán keresztül, hogy egy ilyen típusú szerződés készüljön. Csőgér Bálint Ezt a nem jogszerű támogatást bárkinek jelezték-e házon belül? Dr. Sass Barna Attila Az utasítás a főjegyzőtől jött, akiben maximálisan megbízott a Hivatal. Ha a főjegyző valamire utasítást adott, annak a jogszerűségét, szakszerűségét nem vonhatta kétségbe. Dr. Pajtók Gábor A helyzet tisztázása érdekében, felmerült itt, illetve lehet és valószínűleg jogi értelemben is megáll a hűtlen kezelés, de szeretne itt rámutatni, hogy amikor az aljegyző megfogalmazta, vagy elkészítette azt a szerződést, nem tudhatta, hogy bizottság vagy közgyűlés elé kerül-e. Annak van jelentősége, hogy - bár a jogi anyag nem világít rá itt teljesen-, a kapott jogi anyag dokumentálja a dolgokat és ebből levon egy következtetést. Praktikusan pont a lényeg sikkad el az anyagból, mégpedig a következő: ha a kézfizető kezesség alapján teljesített volna az Önkormányzat, akkor egy viszont igénye lenne a kórházzal szemben, most itt azonban adott egy olyan pénzből, ami a Megye 300 ezer lakosának az egyéb ellátását szolgálja, és amúgy lehet, hogy a kórház kapta volna meg a kézfizető kezesség alapján. Ezt azonban támogatóként nyújtották, ebben az esetben nem lehet ilyen viszont igénye, valójában itt a Megye elveszített 160 millió forintot. Ugyanakkor árnyalja a képet az, hogy egyedüli tulajdonosa a kft.-nek, nem vitás, hogy helyt kellet volna állni a kórház tartózásaiért, de nem ebben a formában. Itt a hűtlen kezelés nem biztosan áll meg, a vagyonszerzés tetten érhető, a szándékosságot kizárná. Dr. Nagy Imre Ennél az ügynél mindenképp azt rögzítené, hogy a kézfizető keszességből adódóan ennek a helytállása mindenképpen szükséges volt, vagy megállt, az anyag egy kicsit árnyalja szerinte, mert úgy véli történhetett valamiféle megvezetés a Kórház és az Önkormányzat között, illetve tűnhet úgy, hogy a Kórház financiálisan az adott pillanatban helyt tudott volna állni ebben a 3. oldal összesen 14

4 ECTÜVE jegyzőkönyv nagyságrendben. Úgy gondolja, az sem kérdés, hogy volt a közgyűlésnek döntése, ami arra vonatkozott, hogy ennek az adóságnak a terhéért jótáll a Megye. A kérdése arra irányult, hogy lehet-e arról valamit tudni, hogy a pénzügy miért javasolhatta, miért lehetett jobb a Megyének, hogy támogatást nyújt és nem pedig egyszerűen hagyja lehívni a kezességet, mert akkor a pénzügyi helyzet ugyanaz lett volna. Valami pénzügyi technikája kellett,hogy legyen, valaminek történnie kellett a Kórház részéről a Hivatal vezetése felé, - ami számára nem kerek-, és nem véletlenül a Pénzügy közvetítette ezt a kérést a jogászok felé, kellet, hogy legyen valamilyen motivációja a Megyének. A Jogi Iroda ezt előkészítette, de nem látja, hogy bement volna közgyűlés elé. Továbbá megjegyezte, hogy a kérdéses adóságrendezési eljárásba való menetel, azt mutatja, hogy a Megye jótáll az egyik intézménye, volt intézményeiből jövő társaság adóssága miatt, abban nincs kétsége, hogy az a 160 millió forint így is úgy is kifizetésre került volna, mert vagyon vesztése, pénzügyi vesztessége nincsen. Formailag kérdéses, hogy miért változtatták át támogatásra, illetve miért nem vitték be közgyűlés elé. Dr. Pajtók Gábor Amennyiben az általuk tett felvetésnek nem lesz alapja, ha nincs olyan körülmény, ami indokolttá tette volna a pénzügy részéről a kérdést, akkor lehet megnyugtató választ kapni, azonban egész más a jogi felelősségi szempont egy intézménynél, a megyénél az AHT alapján, és egész más egy Kft.-nél. Itt csak a jegyzett tőke erejéig felel a Társaság, illetve a vagyonáig. Ez egy nagyon nagy különbség, és emiatt lehet jelentősége, hogy készfizető kezesség vagy támogatás, ezzel legyenek tisztában, hogy jogilag helytállóan nyilatkozzanak. Dr. Sass Barna Attila A pénzügy az közvetített, nem volt olyan pozícióban, hogy rendelkezzen az ügy felett, Ő csak egy vezetői döntést közvetített a Jogi Iroda felé. Dr. Pajtók Gábor Van-e jelentősége a szándékosságnak, vagy a gondatlanságnak tényállás tekintetében? Dr. Nádor Piroska A sikkasztás bűncselekménynek számít, a hűtlen kezelés szintén bűncselekmény. Amit feltártak, - hangsúlyozta-, hogy a kapott okiratokból következették. Jogos volt a felvetés, és nyilván ezt meg kell vizsgálni a nyomozó hatóságnak, mert neki lesz rá eszköze. Az okiratokból ők következtettek egy sikkasztásra, de nem biztos, hogy ez áll meg. Lehet, hogy ennek a vége egy hűtlen kezelés lesz. Csőgér Bálint Elmondása szerint ő azt látja a tényekből, hogy a Megyének keletkezett egy 160 millió forintos hátránya abból, hogy nem készfizető kezességben állt helyt, hanem a támogatás 4. oldal összesen 14

5 ECTÜVE jegyzőkönyv címszó alatt futtatta át ezt az összeget a kórháznak. Véleménye szerint szükségtelen az ügy további vitatása. Javasolta, bízzák ezt egy olyan szervre, aki illetékes, illetve aki több eszközzel rendelkezik, mint a bizottság. Dr. Nagy Imre Az ő meglátása szerint hátrányt, vagyoni nagyságrendben kárt nem okoztak, így is úgy is ennyibe került volna a megyének. Egyik formában sincs anyagi kár. A sikkasztás akkor következik be, ha valakinek ebből anyagi előnye van, valamilyen okkal, tudatossággal, szándékossággal csinálják. Egy ilyen esetben, amikor az Önkormányzatról van szó, nem látja ezt a jellegű motivációt. Dr. Nádor Piroska Elmondta, úgy vannak meghatározva ezek a bűncselekményi tényállások, hogy vannak eredmények, és a sikkasztásnál nincs se célzat, se eredmény. Tehát nem kell eredménynek lenni, azzal hogy a kár nem jogtalan haszonszerzésre irányult. Dr. Nagy Imre Mi a különbség a jogtalan előnyszerzés és a sikkasztás között? Dr. Nádor Piroska A sikkasztásnál a rábízott idegen dolgot eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el. Ha nincs kár, akkor csalás kísérlete. De a csalást és a csalás kísérletét ugyanúgy bünteti a törvény. Sveiczer Sándor Péter Röviden összefoglalta az első napirendi pontnál a 160 millió forintos kötelezettségvállalásról készült jogi auditot. Az előző közgyűlés elnöke a vagyongazdálkodási hatáskörét túllépte. Az Önkormányzat költségvetésének terhére kötött egy olyan szerződést, mely Ft kötelezettségvállalást eredményezett. Ez alapján a jogi auditra utalva javasolja, hogy a Bizottság tegyen feljelentést hűtlen kezelés vagy sikkasztás alapos gyanúja miatt. Kiegészítésként hanyag kezelés. Ezzel a kiegészítéssel tette fel javaslatát, és kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak. 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással megszavazta a Bizottság. 20./2011.(V.24.) határozat A Bizottság elnöke, hűtlen kezelés vagy sikkasztás alapos gyanúja miatt tegyen feljelentést a Markhot Ferenc Kórháznak Kft-nek juttatott Ft támogatáshoz kapcsolódóan. 5. oldal összesen 14

6 ECTÜVE jegyzőkönyv 2. napirend: a Markhot Ferenc Kórház Hospinvest Zrt. működtetésbe, vagyonkezelésbe adásának vizsgálata Sveiczer Sándor Péter Öt jogi auditról nyitott vitát, megkérdezte vannak-e hozzászólások, javaslatok. Hozzászólás nem volt, így kérte Dr. Nádor Piroskát, hogy foglalja össze a jogi auditokat. Dr. Nádor Piroska Nem kétséges, hogy 2007-re olyan helyzetbe került a kórház, hogy nem igazán volt tartható abban a formában, amiben akkor működött. Két alkalommal is volt önkormányzati biztos kirendelve. A biztos megszorító intézkedéseket tett, és egy új főigazgatót is kineveztek. Megjegyezte, ez már a sokadik főigazgató volt pár éven belül. Mindenesetre ő is, meg az önkormányzati biztos is leraktak többféle alternatívát az asztalra, hogy hogyan lehetne csökkenteni a fél-egymilliárdos hiányt nyarán javaslat született az új főigazgató részéről, hogy világítsák át a kórházat. Akkor az igazgató háromféle alternatívát fogalmazott meg. Ebből egy kompletten kidolgozva bekerült a közgyűlés elé is, aminek az volt a lényege, hogy adják ki vagyonkezelésbe a kórházat. Az átvilágítás után volt még másik kettő javaslat, amit megvitatásra érdemesnek tartott a főigazgató. Az egyik a mátrix rendszer beépítése, hogy kicsit jobban központosítsák az osztályokat, illetve csak bizonyos részlegeket szervezzenek ki. Ekkor ez nem jött a közgyűlés elé. A közgyűlés megkapta azt a jelentést, ami teljes kiszervezést javasol, komplett pályázati kiírásos anyaggal, mindennel. Itt elég sokszor elemezték, olyan feltételek voltak már ebben a pályázatban megfogalmazva, amiből egyértelmű volt, hogy kevés jelentkező fog megfelelni. Az is sokszor elhangzott a közgyűlési vitákon, hogy itt csak egy jelentkező tudna megfelelni. Ez olyan feltétel volt, hogy gazdasági társaságként egy éves kórház üzemeltetési gyakorlattal kell rendelkeznie. Pl. a Debreceni Egyetem is jelentkezett, mert neki is van egy Kft.-je, ami üzemeltetéssel foglalkozik. Másik ilyen feltétel volt, az OEP bevételek nagysága, ugye ez egy elég nagy kórház, és arányosítottan megfelelő OEP bevétellel kellett már a pályázatkor rendelkeznie. Ezzel párhuzamosan Eger Város is pályázott, aki szerette volna megkapni a kórház működtetését, üzemeltetési jogát, ennek több variációja is volt. Ő jogszabályok alapján kérhette az ingó és ingatlan vagyon ingyenes tulajdonba adását, és a vagyonkezelés átadását kijelöléssel. Az egyeztetési anyagokból az tűnik ki, hogy tárgyalt a Megye és a Város, de ez hitegetés lehetett a Megye részéről, mert végül is elsöpörte a Város ajánlatát. Adott még neki egy ultimátumot, hogy ha ugyanazt tudja prezentálni, mint a többi pályázók, akkor elgondolkoznak azon, hogy Egernek adják ki. Eger 2008 februárjában összeállított egy szakmai anyagot, amiben minden megvolt. Végül volt egy bíráló bizottság, ő kihozta a Hospinvestet a Debreceni Egyetemmel szembe. A közgyűlés kihirdette a pályázat nyertesének a Hospinvestet. Akkor voltak itt mindenféle jogorvoslati kérelmek. A Közbeszerzési Döntő Bizottság előtt három érdekelt, köztük a Közigazgatási Hivatal, eljárást indított, de, és itt hangsúlyozni szeretné, hogy mindegyik formai okokból került megszüntetésre anélkül, hogy a Közbeszerzési Döntő- 6. oldal összesen 14

7 ECTÜVE jegyzőkönyv Bizottság érdemben tárgyalta volna a kérdést. Az volt a pályázóknak a fő problémája, hogy a közbeszerzés törvény szerinti szolgáltatás koncessziónak minősül. Tehát ő kötelezettséget vállal arra, hogy az egészségügyi szolgáltatást ellátja, de ezért cserébe megkapja a vagyonának a vagyonkezelési jogát. Azzal védekezett a Heves Megyei Önkormányzat, mint érintett, hogy az egészségügyi törvény erre lehetőséget ad, és akkor azt kellet volna eldöntenie, ha eljut addig a dolog, hogy az egészségügyi törvény a közbeszerzési törvénnyel milyen viszonyban van egymással. Bár a közbeszerzési törvény megmondja, hogy akkor van alóla kivétel, ha ezt önmaga mondja meg, ilyen pedig ebben az esetben nem volt. Az Észak Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal megtámadta azt a közgyűlési határozatot, mely a Hospinvestet mondta ki nyertesnek. A Hospinvestnek nem volt megfelelő valamilyen banki igazolása. Ezzel, hogy ennek ellenére őt hozták ki nyertesnek, az Önkormányzat vagyonrendeletét megsértették. Ebben viszont, jogerősen igazat adott a bíróság a Közigazgatási Hivatalnak, hatályon kívül helyezte azt a bizonyos rendelkezést, ami alapján a felek megkötötték a szerződést. Tehát egy semmis szerződés alapján vette működésbe a Hospinvest a Markhot Ferenc kórházat. A másik része a működtetés, hogy már alapvetően csúszott az egész, mert nem tudott az eredeti határidőben a Hospinvest szolgáltatni. Az ÁNTSZ-szel voltak problémái, de a lényeg az, hogy márciusban megkötötték a szerződést, viszont már augusztusban módosítani kellett a határidőket, hogy tényleg vagyonkezelésbe tudják venni és működésbe helyezni a kórházat. November 1-jén átvették, és már a következő év április 3-án csődvédelmet kért magának a Hospinvest, és a cégcsoporthoz tartozó többi cég is. (Hatvan, Gyöngyös, Kiskunhalas). Tehát, ezért küzdöttek annyira 2007-ben, hogy ki tudják adni, mert, hogy ez biztos nagyon jó lesz, és mindjárt 6 milliárd Ft fejlesztést vállal januárig, így 3 hónapi működési jelentésben, összesen millió Ft fejlesztést tudott felmutatni a Hospinvest. Semmi konkrét koncepciót erre a 6 milliárd forintra, hogyan, mikor, annál konkrétabbat, mint ami a pályázathoz volt, bár az eléggé elnagyolt volt. Tehát a Hospinvest gyorsan be is csődölt, és akkor került júniusban, olyan helyzetben az Önkormányzat, hogy alakítania kellet egy kft.-t magának, hogy vissza tudja venni augusztus elsejétől a kórházat. Röviden ez a tényállás, ebből vonták le a konzekvenciát, hogy több ponton is támadható az egész, egyrészt miért ezt a fajta megoldást preferálta a megye akkori vezetése, nagyon egyirányúan nyert a Hospinvest, érezhető, hogy nagyon nem volt rendben valami ezekkel a szerződésekkel, a bankgaranciákkal. Sajnos itt ennek a magyar jogrendszernek a hibája, hogy ezzel nem lehetett mit kezdeni, formai okok miatt. Harmadrészt pedig azt állapíthatjuk meg, hogy már igen gyorsan, 5-6 hónap alatt kiderült az, hogy ez így nem működik, tehát nem volt megalapozott. Csőgér Bálint Elismerően értékelte a Jogi auditot készítő irodának a gyors és alapos munkáját és, hogy ez mindenki számára abszolút érthető volt. Ő is úgy gondolja, egyértelműen rávilágítanak a tények, hogy itt valakinek vagy valakiknek érdekük volt, hogy csak a Hospinvest nyerje meg a kihirdetett pályázatot és így csak a Hospinvest tudja működtetni, minden más pályázatot 7. oldal összesen 14

8 ECTÜVE jegyzőkönyv felületesen vizsgáltak és le is söpörtek az asztalról. Van egy olyan anyaguk, egy jogi audit a Hospinvest és a Heves Megyei Közgyűlés anyagai. Ennek a hatodik oldala arra utal, hogy: a beterjesztett változatokra a Felügyelő Tanács, a Szakmai Vezető Testületi Közalkalmazotti Tanács, az Egészségügyi Demokratikus Szervezete, Magyar Orvosi Kamara Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, Instrumenta, Medikaliszt, valójában 8 szakmai szervezet adott szakmai állásfoglalást és mindenki egyértelműen elutasítja a kiszervezésnek a tényét. Egyrészt maga a kiválasztási eljárás sem úgy zajlott, ahogy a jogszabályok előírják. Azután, jött egy olyan dolog, hogy Közigazgatási Hivatal tesz egy észrevételt a Közgyűlés felé, hogy véleménye szerint jogszabálysértő az egyik határozata. Erről tudomást sem vesz a Megyei Közgyűlés, haladt tovább a kijelölt úton. Ezt követően születik egy bírósági döntés mely szerint Heves Megyei Közgyűlés ilyen tárgyú határozata jogszabálysértő. Erre sem lép semmit a Heves Megye vezetése, tovább folynak a dolgok. Majd sorozatos vállalási szabálysértések történnek a pályázathoz képest, amire szintén nem lép semmit a közgyűlés. Minden jel arra mutat, a Hospinvest működtetési ideje alatt a kórház ennél rosszabb helyzetben már nem is kerülhet. Véleménye szerint ez több mint bűncselekmény, hogy ezt a kórházat a Hospinvestnek átadta a Megye. Dr. Nádor Piroska A legérdekesebb anyag az egészben, az OEP-nek, egy 2010-es vizsgálat eredményét rögzítető jegyzőkönyve volt, ami kimondta, hogy másfél milliárd Ft bevétellel nem tud elszámolni a Hospinvest. Húszmillió forint készpénz felvétele, amivel nem tudtak elszámolni, a Hospinvest központi kiadásai Budapesten százötvenmillió forint értékben, az egri kórház működtetéséhez igényelt OEP bevételekből, aztán Búvár Club 500 ezer forint. A lényeg, hogy 1,5 milliárd forint tűnt el. Dr. Nagy Imre Reálisnak tartja a megállapításokat, viszont amikben mást lát az lehet szubjektív is, mivel városi képviselőként élte meg az ügyet, néhány megállapítás talán nem helytálló. Úgy gondolja minden történést a maga időszakában kell megítélni. Például Eger szerepe a történések évében, amikor a kórház állapota gyakorlatilag nem volt tartható, a Megyének folyamatosan nagy adósággal kellet szembenéznie, nem tudtak úrrá lenni évek óta, sem vezetésileg sem egyéb szempontból a kórházon. Ismerni kell az akkori magyar gyakorlatot, nem vitatható, hogy sok település amellet döntött, hogy vállalkozóra bízza a szervezést. A vizsgálatnak egy részét sokkal kevésbé látja hangsúlyosnak, a Megye és a Város közötti egyeztetést úgy, mint a Hospinvestre vonatkozó 1,5 milliárdos dolgot, mert az egy másik ügy, önmagában ehhez nincs köze, ha ott valaki követett el bűnt, akkor azért lépjen az OEP vagy bárki, de annak nincs összefüggése a megyei üggyel októberben tárgyalta először a Megye ahol akkor is hozzászólásban belüli politikainak ítélte a foglalkozás mikéntjét és konkrét javaslatot tett arra, hogy a Város vegye át a kórházat. Ezt, a várost kormányzó többség leszavazta. Tehát a Városnak esze ágában nem volt a kórházat átvenni, novemberben 8. oldal összesen 14

9 ECTÜVE jegyzőkönyv kezdődött el egy színjáték, aminek lényeges kiadásai voltak a későbbiekben, és máig úgy gondolja, hogy a Város ténylegesen nem is akarta átvenni a kórházat. Csak látszat tevékenység folyt, sajnos a Megye a pályázati feltételeket úgy írta ki, hogy nem engedélyezte Egernek, hogy közvetlenül induljon a pályázaton. A Város által letett anyag, azon kívül, hogy közgyűlési döntésben deklarálta, hogy vállal mindenféle feltételt, semmiféle tartalmi alátámasztással nem bírt. Erre az anyag is utalt, hogy gyakorlatilag olyan jellegű szakmai háttér nem is került kidolgozásra, ami megalapozott bírálatra tett volna lehetőséget. A másik megjegyzése a kiíráshoz a kft, hogy nyílván kft. formába jelenthetett gazdasági társaságra vonatkozóan, illetve az egy éves működést. A banki tétel, nevezhető szigorúnak, de egyébként nem egy kórház, például a debreceni városi kórház is gazdasági társaság formájában működött már akkor. Az anyagból többször van a vagyonra utalás, hogy a vagyon megszerzése is cél lehetett, mert, hogy így szerinte vagyoni kérdés ilyen értelemben nem volt, hiszen használatba adta a vagyonát, de az fölött nem rendelkezhetett. Sőt a Megye részéről éppen ezért nem történt Egerrel előrelépés és erre az anyag szintén utal, hogy Eger egyértelműen vagyoni oldalról is megközelítette ezt a dolgot, pedig nyilvánvaló volt, hogy a kórház rendelkezésére bocsájtott összes vagyontömeg az már messze nagyobb volt, mint a ténylegesen használt vagyontömeg. Szerinte a Város és a Megye is abban gondolkodott, hogy a plusz vagyon értékesítéséből teremt fedezetet a kórház működtetésére. Hasonló mondata lenne a fejlesztésre és, nyilván senki nem gondolhatta, hogy hatmilliárd fejlesztést valaki előhúz a zsebéből és három vagy öt hónap alatt megvalósít. A fejlesztést nem lehet öt hónap elteltével számon kérni, megjegyezte, hogy, azóta eltelt két év és jelen pillanatban sincs kórházi fejlesztés, pályázati úton már történt némi előrehaladás. A működés ellehetetlenítéséhez három dolog vezetett: egyrészt az egy év alatt az egészségügyben elég jelentős átrendeződések történtek. Már ebben az időben nem volt megalapozott a működtetésbe adás, mint a 2 évvel azelőtti időben. A korábban várható irányokban változott a finanszírozás, kormányzati döntések történtek, és akár csak a népszavazást is említhetem a 300 forintos vizitdíjról, és így tovább. Második, hogy nagy valószínűséggel megállapítható, a Hospinvest lényegesen kisebb anyagi forrásokkal rendelkezett, mint azt előzetesen mutatta a pályázat során. Harmadik a politikai ellehetetlenítés, amikor hatszáz fő, orvosokon kívül szakápoló nem köt szerződést, annak van egy politikai megágyazottsága, itt az embereket tévedésbe ejtették. Hozzátette, hogy itt a mesterséges szakápolói hiány hozzájárult ahhoz, hogy a politikai közegben ez a konstrukció halálra volt ítélve. Mindez alapján nem tudja elképzelni, hogy másképp ki lehetett volna jönni ebből a történetből, mint szerződésbontással. Tulajdonképpen a Hospinvest működésével a többi céghez hasonlóan viselkedett a mai magyar jogrendszerben, hiszen, gyakorlatilag a felhalmozott adóságát otthagyta egy vállalkozói, beszállítói körre. Ugyanakkor, most a Megye ebből a szempontból előnyösen járt, durván egy évnyi adóságot nem a Megye számlájára halmoztak fel, a Megye ezért nem állt jót a dologban, valakinek nyilván fizetni kell a számlát, és ez láthatóan nem a Hospinvest. Utolsó kérdése, hogy a Bizottság tagjai megkapták-e azt az anyagot, ami tudomása szerint elkészült, merthogy a kórház finanszírozásában készült egy tanulmány. A kórházban az 9. oldal összesen 14

10 ECTÜVE jegyzőkönyv elmúlt félévben készítettek egy szakmai anyagot erről az időszakról, a kórház jelenlegi állapotáról és egyebekről, ami hasznos lehetett volna. Csőgér Bálint Az a meglátása, hogy rossz szakmai munka folyt az egri kórházban, ha az Önkormányzati Biztos által lefektetett irányelvek alapján tudott volna haladni a kórház megújításon, nem gondolja, hogy egy nullszaldós kórház jött volna ki, de sokkal, kevesebb veszteséggel dolgozó kórházat lehetett volna működtetni. A pályáztatásnál például senki nem vette magának a fáradságot, hogy ebben az Opten céginformációs rendszerben, vagy akár az ÉRMnek rendszerében ingyenesen fel tudjon menni és átnézze a Hospinvestnek a gazdálkodási anyagait ténylegesen van-e annyi gazdasági eredménye, anyagi tartaléka, hogy ezt a kórházat vállalni tudja. Itt a konzekvenciának azt látja, miszerint valakiknek nyomós érdekük volt, hogy a Hospinvest nyerje meg ezt a pályázatot. Az a véleménye, hogy amikor elindult ez az erős társadalmi ellenállás, nem erőből kellett volna elintézni, le kellett volna ülni, megbeszélni és akár a Mátrix rendszert, akár a kiszervezést, vagy a városi üzemeltetést átbeszélni az érintettekkel és egy konszenzuson alapuló döntést hozni, ennek az ellenkezőjét csinálta a Megye, magyarán áttaposta ezt a közgyűlésen! Sveiczer Sándor Péter Heves Megyei Bíróság kimondta, hogy a Közgyűlési döntés jogszabálysértő, kérdése Dr. Sass Barna Attilához, hogy miért nem támadta meg végül is Heves Megye? A szervezésben van arra utalás, hogy ezt a Megye támadhatta volna meg, van-e erről valamilyen információja? Dr. Sass Barna Attila Nincs ilyen jellegű információja. Dr. Nagy Imre Gazdaságilag is úgy gondolja, itt durván 7 hónap alatt lezajlott ez az egész folyamat. A Megyének itt a legutolsó pere, (HVL Invest), hogy egy hibásan felmondott szerződés, az lehet, hogy még nagyobb károkat okozhat, ha belemásztak volna és megpróbálják kitenni a Hospinvestet. Dr. Pajtók Gábor A rendelkezésükre bocsájtott jogi audit alapján, hogy bűntető jogi konzekvenciája lesz-e a történetnek nem tudja, de azt gondolja, hogy itt tényleg egy megye lakosságának elvárása, hogy induljon meg egy eljárás olyan eszközökkel, amihez a kórházvédőknek vagy az Eger Város Önkormányzatnak nem volt eszköze. Azzal az eszközrendszerrel hátha kiderül olyan dolog, aminek van büntető jogi relevanciája. Ennek az ügynek akkor is lesz jelentősége, hogy meddig terjed a politikai felelősség és meddig mehetnek el a politikusok. Nemtetszését nyilvánította ki dr. Nagy Imre hozzászólásával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a Megyét 10. oldal összesen 14

11 ECTÜVE jegyzőkönyv igenis iszonyatosan nagy kár érte, amit pénzben meg sem lehet fogalmazni, ez jóvátehetetlen. Ott azok az emberek már látták Hatvan, Gyöngyös és Kiskunhalas történéseit. Az egészségügyi ellátás soha nem lesz olyan, mint volt, vagy majd esetleg csak 10 év múlva. Itt jól működő szakmai műhelyek voltak, egymásra épültek, a diagnosztika országosan is jó volt. Egy csomó kiváló orvos elment, nagyrészük ide már nem fog visszajönni. A kórházban sajnos sok-sok olyan eset történt, ami nem történhetett volna meg tekintettel arra, hogy kardiológus sem maradt itt csak 1-2, de azok sem tudnak beavatkozásokat megfelelően végrehajtani. Dr. Nagy Imre Magának a Hospinvest történetnek a megítélése, hogy ki hogy vélekedik, nagyjából ismert az elmúlt időszakokból. Egy félreértést mindenképp tisztázna: azt mondta mindig, nem most hanem már akkor novemberben is, hogy gyakorlatilag 900 emberről van szó, az orvosokat is sajnálja, de a szakápolókat mégjobban, mert a jelenlegi állapotukon is látszik, hogy úgy 70-en visszataláltak a kórházba, vagy 200-an elhelyezkedtek valahol más területen, a fele pedig jelen pillanatban is utcán van. Semmi nem indokolta, hogy elmenjenek, nekik nem kellet volna elmenni, lehetett volna ott maradniuk, ha nem kapják azt a biztatást, hogy ők majd megoldják a dolgot, visszakerülhetnek. Tehát pont nem náluk van a felelősség, gyakorlatilag november elejétől politikai szándék vezérelte az események történését ezen az oldalon, a Megyénél ráadásul még nem is változtattak azon az irányvonalon, amit ők októbertől végig is vittek és egyértelmű volt, hogy ki akarták szervezni ezt a kórházat. Hangsúlyozta kórházvédő kifejezést néhány olyan vezetőre érti, aki ebben volt és arra, akik politikailag felelősek, mert szerinte igen is kihasználták ezt a dolgot és nem arra a 800 emberre, aki elvesztette az állását. Dr. Pajtók Gábor A KTV alapján ezeknek az embereknek már előre nyilatkozni kellett, hogy ott maradnak-e vagy se. Volt egy olyan gyűlés ahol mondták, hogy mindenki írja alá, mert eldőlt a kérdés és hogy el fogják veszíteni az állásukat, főleg az ápolónők. Mindent a maga idejében kellene vizsgálni, gyakorlatilag elhangzott az utolsó stádiumban, hogy ilyen ellenállás esetén nem szabad ezt keresztülvinni. Nem tudja, hogy a Sós Tamáséknak csak politikai felelőssége vane ebben a szituációban, rossz döntést hoztak, az biztos! Csőgér Bálint A több mint 800 dolgozó, nem azért nem írta alá, vagy maradt itt a Hospinvest idejében, mert a politika vagy a kedve úgy tartotta, hanem mert szakmán belül érdeklődtek, hogy hogyan működik a hatvani, gyöngyösi, kiskunhalasi kórház. Ahogy Pajtók úr az imént említette, az a bizonyos Matrix rendszer, amit bevezettek, nem működött. Nem azt az egészségügyi ellátást biztosította, mint amit kellett volna. Mindenki azért fizet egészég biztosítási járulékot, hogy ha odakerül, megfelelő ellátásban részesüljön. Ezt a Hospinvest nem biztosította, a Hospinvest elmondása szerint 70-80%-ban üzlet, a többi a szakma, ebben egyértelműen 11. oldal összesen 14

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Herman István Nem értett egyet azzal, hogy úgy szavazzanak egy napirendi pontról (hatvani kórház), hogy nem tudják, miről van szó.

Jegyzőkönyv. Herman István Nem értett egyet azzal, hogy úgy szavazzanak egy napirendi pontról (hatvani kórház), hogy nem tudják, miről van szó. Jegyzőkönyv Készült: 2008. április 24-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről. Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 25-én megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről. Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 5110-7/2012. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2012. május 16-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

291-292/2010. sz. határozat

291-292/2010. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-46/2010/JT 291-292/2010. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 17-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820 19/R/2015. Jegyzőkönyv Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 4. napján 14 00 órai kezdettel a Centrál

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről 3-1-3/2001. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. február 15-i üléséről Jelen vannak: Baumgartner Sándor, dr. Benkovicsné dr. Benkő K. Klára, Bókay Endre, dr. Bödő

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-13/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 04. 17. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2008. október 31-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2008. október 31-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2008. október 31-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről. Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász Péter Stumpf

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben