ECTÜVE jegyzőkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ECTÜVE 2011.05.24 jegyzőkönyv"

Átírás

1 19 7/2011/231 JEGYZŐKÖNYV ECTÜVE jegyzőkönyv Készült a én órakor megtartott a Heves Megyei Közgyűlés Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottsága ülésén elhangzottakról. Az ülés helye: Megyeháza Telekessy terem, Eger, Kossuth Lajos út 9. sz. Jelen voltak: Sveiczer Sándor Péter a bizottság elnöke, dr. Nagy Imre, dr. Pajtók Gábor és Csőgér Bálint a bizottság tagjai. Meghívottak: dr. Sass Barna Attila jogtanácsos, Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Önkormányzati Főosztály dr. Nádor Piroska a jogi auditot készítő Ügyvédi Iroda részéről. Sveiczer Sándor Péter Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a bizottságnak 3 tagja jelen van, az ülés határozatképes. A bizottság ülését megnyitotta. Indítványozta, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg, kiegészítve a Markhot Ferenc Kórház Hospinvesthez köthető napirendet, a rendelőintézet gyógyszerellátásának kiszervezésének vizsgálatával, melyet 3. napirendként javasol. Miután más javaslat nem érkezett, kérte, szavazzanak a napirendekről. A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 19./2011.(V.24.) határozat 1. Markhot Ferenc Kórház Kft. 160 millió forintos támogatásának felülvizsgálata. 2. Markhot Ferenc Kórház által ellátott egészségügyi közszolgáltatás és az ezt biztosító megyei önkormányzati tulajdonban lévő vagyon, HospInvest Zrt. működtetésébe és vagyonkezelésébe adása. 3. Markhot Ferenc Kórház rendelőintézet, gyógyszerellátás kiszervezése az Ispotály részére. 4. Egyebek 1. oldal összesen 14

2 ECTÜVE jegyzőkönyv Sveiczer Sándor Péter 1. napirend: Markhot Ferenc Kórház Kft. 160 millió forintos támogatásának felülvizsgálata. Megérkezett dr. Nagy Imre, a bizottság 4 fővel folytatja a munkát. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk a jogi audittal kapcsolatban, van-e? Csőgér Bálint Tudomása szerint dr. Sass Barna Attila a HMÖ- nál dolgozott, amikor a Markhot Ferenc kórháznak ez a 160 millió forintos támogatása történt, volt-e tudomása erről az átutalásról, illetve ha volt tudomása, ez hogyan zajlott? Ki kérte ezt, levélben, telefonon vagy írásban? Dr. Sass Barna Attila Elmondta, hogy ebben az időszakban aljegyzőként dolgozott a Hivatalnál, ismert olyan ügyet is, aminek nem volt konkrét felelőse, nem tartozott a jogi irodához, így tudta azt is, hogy a kórháznak van egy kölcsönszerződése az OTP-vel, amely kölcsönszerződés biztosításául a Megyei Önkormányzat készfizető kezességet vállalt. A kölcsönszerződés lejártakor a kórház nem teljesített, így felmerült annak a szükségessége, hogy a kezes álljon helyt. Hivatalon belül a pénzügyi iroda volt ennek a területnek a felelőse. A pénzügyi irodától kapott a jogi iroda egy olyan megkeresést, hogy készítsenek egy olyan szerződést, amiben a Megyei Önkormányzat a kórház felé fog teljesíteni egy átutalást kifizető kezesség kapcsán, és a kórház lesz az, aki megfizeti majd az OTP-nek. Ezzel az üggyel összefüggött,- de nem együtt kezelték-, egy több tíz millió forintos gyógyszerkészletnek a tulajdoni viszonynak a rendezései, ennél is egy szerződést kellett készíteni. Amikor, ezen dolgoztak, a pénzügyi irodáról jött egy megkeresés, hogy mégsem készfizető kezesként juttatnák el a kórházhoz a kölcsön visszatérítéséhez szükséges összeget, hanem egy olyan szerződés készüljön, amiben az Önkormányzat támogatásban részesíti a Nonprofit Kft- t. Ekkor ez a szerződés készült el. Csőgér Bálint Szintén dr. Sass Barna Attilát kérdezte, hogy az alapszerződés tartalmáról mit tud, ki és milyen összegekért állt helyt, volt-e tudomásuk erről? Véleménye szerint a készfizető kezesség nem arról szól, hogy támogatásokból finanszírozzák ezeket a dolgokat. Dr. Sass Barna Attila Természetesen volt tudomása, amikor jött a megkeresés, hogy szerződést kell készíteni, akkor megkapták azt az alapszerződést, arra nem emlékszik, hogy ez összegszerűen mit jelentett, de 2. oldal összesen 14

3 ECTÜVE jegyzőkönyv megvolt az a szerződés, amit a kórház és az OTP között kötött meg, illetve ami az Önkormányzat és az OTP között volt. Csőgér Bálint Tudomása szerint van a Heves Megyei Önkormányzatnak egy olyan rendelete, hogy ki milyen összegben teljesíthet, vagy hagyhat jóvá különböző támogatásokat. 160 millió forint erejéig senki sem rendelkezhet, csak a Közgyűlés. Ebből az anyagból, az tűnik ki, hogy a Közgyűlés, ezt a 160 millió támogatási összeget nem tárgyalta. Emlékei szerint ez igaz-e? Dr. Sass Barna Attila Valóban így van, ők egy utasítást kaptak közvetítve egy társirodán keresztül, hogy egy ilyen típusú szerződés készüljön. Csőgér Bálint Ezt a nem jogszerű támogatást bárkinek jelezték-e házon belül? Dr. Sass Barna Attila Az utasítás a főjegyzőtől jött, akiben maximálisan megbízott a Hivatal. Ha a főjegyző valamire utasítást adott, annak a jogszerűségét, szakszerűségét nem vonhatta kétségbe. Dr. Pajtók Gábor A helyzet tisztázása érdekében, felmerült itt, illetve lehet és valószínűleg jogi értelemben is megáll a hűtlen kezelés, de szeretne itt rámutatni, hogy amikor az aljegyző megfogalmazta, vagy elkészítette azt a szerződést, nem tudhatta, hogy bizottság vagy közgyűlés elé kerül-e. Annak van jelentősége, hogy - bár a jogi anyag nem világít rá itt teljesen-, a kapott jogi anyag dokumentálja a dolgokat és ebből levon egy következtetést. Praktikusan pont a lényeg sikkad el az anyagból, mégpedig a következő: ha a kézfizető kezesség alapján teljesített volna az Önkormányzat, akkor egy viszont igénye lenne a kórházzal szemben, most itt azonban adott egy olyan pénzből, ami a Megye 300 ezer lakosának az egyéb ellátását szolgálja, és amúgy lehet, hogy a kórház kapta volna meg a kézfizető kezesség alapján. Ezt azonban támogatóként nyújtották, ebben az esetben nem lehet ilyen viszont igénye, valójában itt a Megye elveszített 160 millió forintot. Ugyanakkor árnyalja a képet az, hogy egyedüli tulajdonosa a kft.-nek, nem vitás, hogy helyt kellet volna állni a kórház tartózásaiért, de nem ebben a formában. Itt a hűtlen kezelés nem biztosan áll meg, a vagyonszerzés tetten érhető, a szándékosságot kizárná. Dr. Nagy Imre Ennél az ügynél mindenképp azt rögzítené, hogy a kézfizető keszességből adódóan ennek a helytállása mindenképpen szükséges volt, vagy megállt, az anyag egy kicsit árnyalja szerinte, mert úgy véli történhetett valamiféle megvezetés a Kórház és az Önkormányzat között, illetve tűnhet úgy, hogy a Kórház financiálisan az adott pillanatban helyt tudott volna állni ebben a 3. oldal összesen 14

4 ECTÜVE jegyzőkönyv nagyságrendben. Úgy gondolja, az sem kérdés, hogy volt a közgyűlésnek döntése, ami arra vonatkozott, hogy ennek az adóságnak a terhéért jótáll a Megye. A kérdése arra irányult, hogy lehet-e arról valamit tudni, hogy a pénzügy miért javasolhatta, miért lehetett jobb a Megyének, hogy támogatást nyújt és nem pedig egyszerűen hagyja lehívni a kezességet, mert akkor a pénzügyi helyzet ugyanaz lett volna. Valami pénzügyi technikája kellett,hogy legyen, valaminek történnie kellett a Kórház részéről a Hivatal vezetése felé, - ami számára nem kerek-, és nem véletlenül a Pénzügy közvetítette ezt a kérést a jogászok felé, kellet, hogy legyen valamilyen motivációja a Megyének. A Jogi Iroda ezt előkészítette, de nem látja, hogy bement volna közgyűlés elé. Továbbá megjegyezte, hogy a kérdéses adóságrendezési eljárásba való menetel, azt mutatja, hogy a Megye jótáll az egyik intézménye, volt intézményeiből jövő társaság adóssága miatt, abban nincs kétsége, hogy az a 160 millió forint így is úgy is kifizetésre került volna, mert vagyon vesztése, pénzügyi vesztessége nincsen. Formailag kérdéses, hogy miért változtatták át támogatásra, illetve miért nem vitték be közgyűlés elé. Dr. Pajtók Gábor Amennyiben az általuk tett felvetésnek nem lesz alapja, ha nincs olyan körülmény, ami indokolttá tette volna a pénzügy részéről a kérdést, akkor lehet megnyugtató választ kapni, azonban egész más a jogi felelősségi szempont egy intézménynél, a megyénél az AHT alapján, és egész más egy Kft.-nél. Itt csak a jegyzett tőke erejéig felel a Társaság, illetve a vagyonáig. Ez egy nagyon nagy különbség, és emiatt lehet jelentősége, hogy készfizető kezesség vagy támogatás, ezzel legyenek tisztában, hogy jogilag helytállóan nyilatkozzanak. Dr. Sass Barna Attila A pénzügy az közvetített, nem volt olyan pozícióban, hogy rendelkezzen az ügy felett, Ő csak egy vezetői döntést közvetített a Jogi Iroda felé. Dr. Pajtók Gábor Van-e jelentősége a szándékosságnak, vagy a gondatlanságnak tényállás tekintetében? Dr. Nádor Piroska A sikkasztás bűncselekménynek számít, a hűtlen kezelés szintén bűncselekmény. Amit feltártak, - hangsúlyozta-, hogy a kapott okiratokból következették. Jogos volt a felvetés, és nyilván ezt meg kell vizsgálni a nyomozó hatóságnak, mert neki lesz rá eszköze. Az okiratokból ők következtettek egy sikkasztásra, de nem biztos, hogy ez áll meg. Lehet, hogy ennek a vége egy hűtlen kezelés lesz. Csőgér Bálint Elmondása szerint ő azt látja a tényekből, hogy a Megyének keletkezett egy 160 millió forintos hátránya abból, hogy nem készfizető kezességben állt helyt, hanem a támogatás 4. oldal összesen 14

5 ECTÜVE jegyzőkönyv címszó alatt futtatta át ezt az összeget a kórháznak. Véleménye szerint szükségtelen az ügy további vitatása. Javasolta, bízzák ezt egy olyan szervre, aki illetékes, illetve aki több eszközzel rendelkezik, mint a bizottság. Dr. Nagy Imre Az ő meglátása szerint hátrányt, vagyoni nagyságrendben kárt nem okoztak, így is úgy is ennyibe került volna a megyének. Egyik formában sincs anyagi kár. A sikkasztás akkor következik be, ha valakinek ebből anyagi előnye van, valamilyen okkal, tudatossággal, szándékossággal csinálják. Egy ilyen esetben, amikor az Önkormányzatról van szó, nem látja ezt a jellegű motivációt. Dr. Nádor Piroska Elmondta, úgy vannak meghatározva ezek a bűncselekményi tényállások, hogy vannak eredmények, és a sikkasztásnál nincs se célzat, se eredmény. Tehát nem kell eredménynek lenni, azzal hogy a kár nem jogtalan haszonszerzésre irányult. Dr. Nagy Imre Mi a különbség a jogtalan előnyszerzés és a sikkasztás között? Dr. Nádor Piroska A sikkasztásnál a rábízott idegen dolgot eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el. Ha nincs kár, akkor csalás kísérlete. De a csalást és a csalás kísérletét ugyanúgy bünteti a törvény. Sveiczer Sándor Péter Röviden összefoglalta az első napirendi pontnál a 160 millió forintos kötelezettségvállalásról készült jogi auditot. Az előző közgyűlés elnöke a vagyongazdálkodási hatáskörét túllépte. Az Önkormányzat költségvetésének terhére kötött egy olyan szerződést, mely Ft kötelezettségvállalást eredményezett. Ez alapján a jogi auditra utalva javasolja, hogy a Bizottság tegyen feljelentést hűtlen kezelés vagy sikkasztás alapos gyanúja miatt. Kiegészítésként hanyag kezelés. Ezzel a kiegészítéssel tette fel javaslatát, és kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak. 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással megszavazta a Bizottság. 20./2011.(V.24.) határozat A Bizottság elnöke, hűtlen kezelés vagy sikkasztás alapos gyanúja miatt tegyen feljelentést a Markhot Ferenc Kórháznak Kft-nek juttatott Ft támogatáshoz kapcsolódóan. 5. oldal összesen 14

6 ECTÜVE jegyzőkönyv 2. napirend: a Markhot Ferenc Kórház Hospinvest Zrt. működtetésbe, vagyonkezelésbe adásának vizsgálata Sveiczer Sándor Péter Öt jogi auditról nyitott vitát, megkérdezte vannak-e hozzászólások, javaslatok. Hozzászólás nem volt, így kérte Dr. Nádor Piroskát, hogy foglalja össze a jogi auditokat. Dr. Nádor Piroska Nem kétséges, hogy 2007-re olyan helyzetbe került a kórház, hogy nem igazán volt tartható abban a formában, amiben akkor működött. Két alkalommal is volt önkormányzati biztos kirendelve. A biztos megszorító intézkedéseket tett, és egy új főigazgatót is kineveztek. Megjegyezte, ez már a sokadik főigazgató volt pár éven belül. Mindenesetre ő is, meg az önkormányzati biztos is leraktak többféle alternatívát az asztalra, hogy hogyan lehetne csökkenteni a fél-egymilliárdos hiányt nyarán javaslat született az új főigazgató részéről, hogy világítsák át a kórházat. Akkor az igazgató háromféle alternatívát fogalmazott meg. Ebből egy kompletten kidolgozva bekerült a közgyűlés elé is, aminek az volt a lényege, hogy adják ki vagyonkezelésbe a kórházat. Az átvilágítás után volt még másik kettő javaslat, amit megvitatásra érdemesnek tartott a főigazgató. Az egyik a mátrix rendszer beépítése, hogy kicsit jobban központosítsák az osztályokat, illetve csak bizonyos részlegeket szervezzenek ki. Ekkor ez nem jött a közgyűlés elé. A közgyűlés megkapta azt a jelentést, ami teljes kiszervezést javasol, komplett pályázati kiírásos anyaggal, mindennel. Itt elég sokszor elemezték, olyan feltételek voltak már ebben a pályázatban megfogalmazva, amiből egyértelmű volt, hogy kevés jelentkező fog megfelelni. Az is sokszor elhangzott a közgyűlési vitákon, hogy itt csak egy jelentkező tudna megfelelni. Ez olyan feltétel volt, hogy gazdasági társaságként egy éves kórház üzemeltetési gyakorlattal kell rendelkeznie. Pl. a Debreceni Egyetem is jelentkezett, mert neki is van egy Kft.-je, ami üzemeltetéssel foglalkozik. Másik ilyen feltétel volt, az OEP bevételek nagysága, ugye ez egy elég nagy kórház, és arányosítottan megfelelő OEP bevétellel kellett már a pályázatkor rendelkeznie. Ezzel párhuzamosan Eger Város is pályázott, aki szerette volna megkapni a kórház működtetését, üzemeltetési jogát, ennek több variációja is volt. Ő jogszabályok alapján kérhette az ingó és ingatlan vagyon ingyenes tulajdonba adását, és a vagyonkezelés átadását kijelöléssel. Az egyeztetési anyagokból az tűnik ki, hogy tárgyalt a Megye és a Város, de ez hitegetés lehetett a Megye részéről, mert végül is elsöpörte a Város ajánlatát. Adott még neki egy ultimátumot, hogy ha ugyanazt tudja prezentálni, mint a többi pályázók, akkor elgondolkoznak azon, hogy Egernek adják ki. Eger 2008 februárjában összeállított egy szakmai anyagot, amiben minden megvolt. Végül volt egy bíráló bizottság, ő kihozta a Hospinvestet a Debreceni Egyetemmel szembe. A közgyűlés kihirdette a pályázat nyertesének a Hospinvestet. Akkor voltak itt mindenféle jogorvoslati kérelmek. A Közbeszerzési Döntő Bizottság előtt három érdekelt, köztük a Közigazgatási Hivatal, eljárást indított, de, és itt hangsúlyozni szeretné, hogy mindegyik formai okokból került megszüntetésre anélkül, hogy a Közbeszerzési Döntő- 6. oldal összesen 14

7 ECTÜVE jegyzőkönyv Bizottság érdemben tárgyalta volna a kérdést. Az volt a pályázóknak a fő problémája, hogy a közbeszerzés törvény szerinti szolgáltatás koncessziónak minősül. Tehát ő kötelezettséget vállal arra, hogy az egészségügyi szolgáltatást ellátja, de ezért cserébe megkapja a vagyonának a vagyonkezelési jogát. Azzal védekezett a Heves Megyei Önkormányzat, mint érintett, hogy az egészségügyi törvény erre lehetőséget ad, és akkor azt kellet volna eldöntenie, ha eljut addig a dolog, hogy az egészségügyi törvény a közbeszerzési törvénnyel milyen viszonyban van egymással. Bár a közbeszerzési törvény megmondja, hogy akkor van alóla kivétel, ha ezt önmaga mondja meg, ilyen pedig ebben az esetben nem volt. Az Észak Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal megtámadta azt a közgyűlési határozatot, mely a Hospinvestet mondta ki nyertesnek. A Hospinvestnek nem volt megfelelő valamilyen banki igazolása. Ezzel, hogy ennek ellenére őt hozták ki nyertesnek, az Önkormányzat vagyonrendeletét megsértették. Ebben viszont, jogerősen igazat adott a bíróság a Közigazgatási Hivatalnak, hatályon kívül helyezte azt a bizonyos rendelkezést, ami alapján a felek megkötötték a szerződést. Tehát egy semmis szerződés alapján vette működésbe a Hospinvest a Markhot Ferenc kórházat. A másik része a működtetés, hogy már alapvetően csúszott az egész, mert nem tudott az eredeti határidőben a Hospinvest szolgáltatni. Az ÁNTSZ-szel voltak problémái, de a lényeg az, hogy márciusban megkötötték a szerződést, viszont már augusztusban módosítani kellett a határidőket, hogy tényleg vagyonkezelésbe tudják venni és működésbe helyezni a kórházat. November 1-jén átvették, és már a következő év április 3-án csődvédelmet kért magának a Hospinvest, és a cégcsoporthoz tartozó többi cég is. (Hatvan, Gyöngyös, Kiskunhalas). Tehát, ezért küzdöttek annyira 2007-ben, hogy ki tudják adni, mert, hogy ez biztos nagyon jó lesz, és mindjárt 6 milliárd Ft fejlesztést vállal januárig, így 3 hónapi működési jelentésben, összesen millió Ft fejlesztést tudott felmutatni a Hospinvest. Semmi konkrét koncepciót erre a 6 milliárd forintra, hogyan, mikor, annál konkrétabbat, mint ami a pályázathoz volt, bár az eléggé elnagyolt volt. Tehát a Hospinvest gyorsan be is csődölt, és akkor került júniusban, olyan helyzetben az Önkormányzat, hogy alakítania kellet egy kft.-t magának, hogy vissza tudja venni augusztus elsejétől a kórházat. Röviden ez a tényállás, ebből vonták le a konzekvenciát, hogy több ponton is támadható az egész, egyrészt miért ezt a fajta megoldást preferálta a megye akkori vezetése, nagyon egyirányúan nyert a Hospinvest, érezhető, hogy nagyon nem volt rendben valami ezekkel a szerződésekkel, a bankgaranciákkal. Sajnos itt ennek a magyar jogrendszernek a hibája, hogy ezzel nem lehetett mit kezdeni, formai okok miatt. Harmadrészt pedig azt állapíthatjuk meg, hogy már igen gyorsan, 5-6 hónap alatt kiderült az, hogy ez így nem működik, tehát nem volt megalapozott. Csőgér Bálint Elismerően értékelte a Jogi auditot készítő irodának a gyors és alapos munkáját és, hogy ez mindenki számára abszolút érthető volt. Ő is úgy gondolja, egyértelműen rávilágítanak a tények, hogy itt valakinek vagy valakiknek érdekük volt, hogy csak a Hospinvest nyerje meg a kihirdetett pályázatot és így csak a Hospinvest tudja működtetni, minden más pályázatot 7. oldal összesen 14

8 ECTÜVE jegyzőkönyv felületesen vizsgáltak és le is söpörtek az asztalról. Van egy olyan anyaguk, egy jogi audit a Hospinvest és a Heves Megyei Közgyűlés anyagai. Ennek a hatodik oldala arra utal, hogy: a beterjesztett változatokra a Felügyelő Tanács, a Szakmai Vezető Testületi Közalkalmazotti Tanács, az Egészségügyi Demokratikus Szervezete, Magyar Orvosi Kamara Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, Instrumenta, Medikaliszt, valójában 8 szakmai szervezet adott szakmai állásfoglalást és mindenki egyértelműen elutasítja a kiszervezésnek a tényét. Egyrészt maga a kiválasztási eljárás sem úgy zajlott, ahogy a jogszabályok előírják. Azután, jött egy olyan dolog, hogy Közigazgatási Hivatal tesz egy észrevételt a Közgyűlés felé, hogy véleménye szerint jogszabálysértő az egyik határozata. Erről tudomást sem vesz a Megyei Közgyűlés, haladt tovább a kijelölt úton. Ezt követően születik egy bírósági döntés mely szerint Heves Megyei Közgyűlés ilyen tárgyú határozata jogszabálysértő. Erre sem lép semmit a Heves Megye vezetése, tovább folynak a dolgok. Majd sorozatos vállalási szabálysértések történnek a pályázathoz képest, amire szintén nem lép semmit a közgyűlés. Minden jel arra mutat, a Hospinvest működtetési ideje alatt a kórház ennél rosszabb helyzetben már nem is kerülhet. Véleménye szerint ez több mint bűncselekmény, hogy ezt a kórházat a Hospinvestnek átadta a Megye. Dr. Nádor Piroska A legérdekesebb anyag az egészben, az OEP-nek, egy 2010-es vizsgálat eredményét rögzítető jegyzőkönyve volt, ami kimondta, hogy másfél milliárd Ft bevétellel nem tud elszámolni a Hospinvest. Húszmillió forint készpénz felvétele, amivel nem tudtak elszámolni, a Hospinvest központi kiadásai Budapesten százötvenmillió forint értékben, az egri kórház működtetéséhez igényelt OEP bevételekből, aztán Búvár Club 500 ezer forint. A lényeg, hogy 1,5 milliárd forint tűnt el. Dr. Nagy Imre Reálisnak tartja a megállapításokat, viszont amikben mást lát az lehet szubjektív is, mivel városi képviselőként élte meg az ügyet, néhány megállapítás talán nem helytálló. Úgy gondolja minden történést a maga időszakában kell megítélni. Például Eger szerepe a történések évében, amikor a kórház állapota gyakorlatilag nem volt tartható, a Megyének folyamatosan nagy adósággal kellet szembenéznie, nem tudtak úrrá lenni évek óta, sem vezetésileg sem egyéb szempontból a kórházon. Ismerni kell az akkori magyar gyakorlatot, nem vitatható, hogy sok település amellet döntött, hogy vállalkozóra bízza a szervezést. A vizsgálatnak egy részét sokkal kevésbé látja hangsúlyosnak, a Megye és a Város közötti egyeztetést úgy, mint a Hospinvestre vonatkozó 1,5 milliárdos dolgot, mert az egy másik ügy, önmagában ehhez nincs köze, ha ott valaki követett el bűnt, akkor azért lépjen az OEP vagy bárki, de annak nincs összefüggése a megyei üggyel októberben tárgyalta először a Megye ahol akkor is hozzászólásban belüli politikainak ítélte a foglalkozás mikéntjét és konkrét javaslatot tett arra, hogy a Város vegye át a kórházat. Ezt, a várost kormányzó többség leszavazta. Tehát a Városnak esze ágában nem volt a kórházat átvenni, novemberben 8. oldal összesen 14

9 ECTÜVE jegyzőkönyv kezdődött el egy színjáték, aminek lényeges kiadásai voltak a későbbiekben, és máig úgy gondolja, hogy a Város ténylegesen nem is akarta átvenni a kórházat. Csak látszat tevékenység folyt, sajnos a Megye a pályázati feltételeket úgy írta ki, hogy nem engedélyezte Egernek, hogy közvetlenül induljon a pályázaton. A Város által letett anyag, azon kívül, hogy közgyűlési döntésben deklarálta, hogy vállal mindenféle feltételt, semmiféle tartalmi alátámasztással nem bírt. Erre az anyag is utalt, hogy gyakorlatilag olyan jellegű szakmai háttér nem is került kidolgozásra, ami megalapozott bírálatra tett volna lehetőséget. A másik megjegyzése a kiíráshoz a kft, hogy nyílván kft. formába jelenthetett gazdasági társaságra vonatkozóan, illetve az egy éves működést. A banki tétel, nevezhető szigorúnak, de egyébként nem egy kórház, például a debreceni városi kórház is gazdasági társaság formájában működött már akkor. Az anyagból többször van a vagyonra utalás, hogy a vagyon megszerzése is cél lehetett, mert, hogy így szerinte vagyoni kérdés ilyen értelemben nem volt, hiszen használatba adta a vagyonát, de az fölött nem rendelkezhetett. Sőt a Megye részéről éppen ezért nem történt Egerrel előrelépés és erre az anyag szintén utal, hogy Eger egyértelműen vagyoni oldalról is megközelítette ezt a dolgot, pedig nyilvánvaló volt, hogy a kórház rendelkezésére bocsájtott összes vagyontömeg az már messze nagyobb volt, mint a ténylegesen használt vagyontömeg. Szerinte a Város és a Megye is abban gondolkodott, hogy a plusz vagyon értékesítéséből teremt fedezetet a kórház működtetésére. Hasonló mondata lenne a fejlesztésre és, nyilván senki nem gondolhatta, hogy hatmilliárd fejlesztést valaki előhúz a zsebéből és három vagy öt hónap alatt megvalósít. A fejlesztést nem lehet öt hónap elteltével számon kérni, megjegyezte, hogy, azóta eltelt két év és jelen pillanatban sincs kórházi fejlesztés, pályázati úton már történt némi előrehaladás. A működés ellehetetlenítéséhez három dolog vezetett: egyrészt az egy év alatt az egészségügyben elég jelentős átrendeződések történtek. Már ebben az időben nem volt megalapozott a működtetésbe adás, mint a 2 évvel azelőtti időben. A korábban várható irányokban változott a finanszírozás, kormányzati döntések történtek, és akár csak a népszavazást is említhetem a 300 forintos vizitdíjról, és így tovább. Második, hogy nagy valószínűséggel megállapítható, a Hospinvest lényegesen kisebb anyagi forrásokkal rendelkezett, mint azt előzetesen mutatta a pályázat során. Harmadik a politikai ellehetetlenítés, amikor hatszáz fő, orvosokon kívül szakápoló nem köt szerződést, annak van egy politikai megágyazottsága, itt az embereket tévedésbe ejtették. Hozzátette, hogy itt a mesterséges szakápolói hiány hozzájárult ahhoz, hogy a politikai közegben ez a konstrukció halálra volt ítélve. Mindez alapján nem tudja elképzelni, hogy másképp ki lehetett volna jönni ebből a történetből, mint szerződésbontással. Tulajdonképpen a Hospinvest működésével a többi céghez hasonlóan viselkedett a mai magyar jogrendszerben, hiszen, gyakorlatilag a felhalmozott adóságát otthagyta egy vállalkozói, beszállítói körre. Ugyanakkor, most a Megye ebből a szempontból előnyösen járt, durván egy évnyi adóságot nem a Megye számlájára halmoztak fel, a Megye ezért nem állt jót a dologban, valakinek nyilván fizetni kell a számlát, és ez láthatóan nem a Hospinvest. Utolsó kérdése, hogy a Bizottság tagjai megkapták-e azt az anyagot, ami tudomása szerint elkészült, merthogy a kórház finanszírozásában készült egy tanulmány. A kórházban az 9. oldal összesen 14

10 ECTÜVE jegyzőkönyv elmúlt félévben készítettek egy szakmai anyagot erről az időszakról, a kórház jelenlegi állapotáról és egyebekről, ami hasznos lehetett volna. Csőgér Bálint Az a meglátása, hogy rossz szakmai munka folyt az egri kórházban, ha az Önkormányzati Biztos által lefektetett irányelvek alapján tudott volna haladni a kórház megújításon, nem gondolja, hogy egy nullszaldós kórház jött volna ki, de sokkal, kevesebb veszteséggel dolgozó kórházat lehetett volna működtetni. A pályáztatásnál például senki nem vette magának a fáradságot, hogy ebben az Opten céginformációs rendszerben, vagy akár az ÉRMnek rendszerében ingyenesen fel tudjon menni és átnézze a Hospinvestnek a gazdálkodási anyagait ténylegesen van-e annyi gazdasági eredménye, anyagi tartaléka, hogy ezt a kórházat vállalni tudja. Itt a konzekvenciának azt látja, miszerint valakiknek nyomós érdekük volt, hogy a Hospinvest nyerje meg ezt a pályázatot. Az a véleménye, hogy amikor elindult ez az erős társadalmi ellenállás, nem erőből kellett volna elintézni, le kellett volna ülni, megbeszélni és akár a Mátrix rendszert, akár a kiszervezést, vagy a városi üzemeltetést átbeszélni az érintettekkel és egy konszenzuson alapuló döntést hozni, ennek az ellenkezőjét csinálta a Megye, magyarán áttaposta ezt a közgyűlésen! Sveiczer Sándor Péter Heves Megyei Bíróság kimondta, hogy a Közgyűlési döntés jogszabálysértő, kérdése Dr. Sass Barna Attilához, hogy miért nem támadta meg végül is Heves Megye? A szervezésben van arra utalás, hogy ezt a Megye támadhatta volna meg, van-e erről valamilyen információja? Dr. Sass Barna Attila Nincs ilyen jellegű információja. Dr. Nagy Imre Gazdaságilag is úgy gondolja, itt durván 7 hónap alatt lezajlott ez az egész folyamat. A Megyének itt a legutolsó pere, (HVL Invest), hogy egy hibásan felmondott szerződés, az lehet, hogy még nagyobb károkat okozhat, ha belemásztak volna és megpróbálják kitenni a Hospinvestet. Dr. Pajtók Gábor A rendelkezésükre bocsájtott jogi audit alapján, hogy bűntető jogi konzekvenciája lesz-e a történetnek nem tudja, de azt gondolja, hogy itt tényleg egy megye lakosságának elvárása, hogy induljon meg egy eljárás olyan eszközökkel, amihez a kórházvédőknek vagy az Eger Város Önkormányzatnak nem volt eszköze. Azzal az eszközrendszerrel hátha kiderül olyan dolog, aminek van büntető jogi relevanciája. Ennek az ügynek akkor is lesz jelentősége, hogy meddig terjed a politikai felelősség és meddig mehetnek el a politikusok. Nemtetszését nyilvánította ki dr. Nagy Imre hozzászólásával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a Megyét 10. oldal összesen 14

11 ECTÜVE jegyzőkönyv igenis iszonyatosan nagy kár érte, amit pénzben meg sem lehet fogalmazni, ez jóvátehetetlen. Ott azok az emberek már látták Hatvan, Gyöngyös és Kiskunhalas történéseit. Az egészségügyi ellátás soha nem lesz olyan, mint volt, vagy majd esetleg csak 10 év múlva. Itt jól működő szakmai műhelyek voltak, egymásra épültek, a diagnosztika országosan is jó volt. Egy csomó kiváló orvos elment, nagyrészük ide már nem fog visszajönni. A kórházban sajnos sok-sok olyan eset történt, ami nem történhetett volna meg tekintettel arra, hogy kardiológus sem maradt itt csak 1-2, de azok sem tudnak beavatkozásokat megfelelően végrehajtani. Dr. Nagy Imre Magának a Hospinvest történetnek a megítélése, hogy ki hogy vélekedik, nagyjából ismert az elmúlt időszakokból. Egy félreértést mindenképp tisztázna: azt mondta mindig, nem most hanem már akkor novemberben is, hogy gyakorlatilag 900 emberről van szó, az orvosokat is sajnálja, de a szakápolókat mégjobban, mert a jelenlegi állapotukon is látszik, hogy úgy 70-en visszataláltak a kórházba, vagy 200-an elhelyezkedtek valahol más területen, a fele pedig jelen pillanatban is utcán van. Semmi nem indokolta, hogy elmenjenek, nekik nem kellet volna elmenni, lehetett volna ott maradniuk, ha nem kapják azt a biztatást, hogy ők majd megoldják a dolgot, visszakerülhetnek. Tehát pont nem náluk van a felelősség, gyakorlatilag november elejétől politikai szándék vezérelte az események történését ezen az oldalon, a Megyénél ráadásul még nem is változtattak azon az irányvonalon, amit ők októbertől végig is vittek és egyértelmű volt, hogy ki akarták szervezni ezt a kórházat. Hangsúlyozta kórházvédő kifejezést néhány olyan vezetőre érti, aki ebben volt és arra, akik politikailag felelősek, mert szerinte igen is kihasználták ezt a dolgot és nem arra a 800 emberre, aki elvesztette az állását. Dr. Pajtók Gábor A KTV alapján ezeknek az embereknek már előre nyilatkozni kellett, hogy ott maradnak-e vagy se. Volt egy olyan gyűlés ahol mondták, hogy mindenki írja alá, mert eldőlt a kérdés és hogy el fogják veszíteni az állásukat, főleg az ápolónők. Mindent a maga idejében kellene vizsgálni, gyakorlatilag elhangzott az utolsó stádiumban, hogy ilyen ellenállás esetén nem szabad ezt keresztülvinni. Nem tudja, hogy a Sós Tamáséknak csak politikai felelőssége vane ebben a szituációban, rossz döntést hoztak, az biztos! Csőgér Bálint A több mint 800 dolgozó, nem azért nem írta alá, vagy maradt itt a Hospinvest idejében, mert a politika vagy a kedve úgy tartotta, hanem mert szakmán belül érdeklődtek, hogy hogyan működik a hatvani, gyöngyösi, kiskunhalasi kórház. Ahogy Pajtók úr az imént említette, az a bizonyos Matrix rendszer, amit bevezettek, nem működött. Nem azt az egészségügyi ellátást biztosította, mint amit kellett volna. Mindenki azért fizet egészég biztosítási járulékot, hogy ha odakerül, megfelelő ellátásban részesüljön. Ezt a Hospinvest nem biztosította, a Hospinvest elmondása szerint 70-80%-ban üzlet, a többi a szakma, ebben egyértelműen 11. oldal összesen 14

12 ECTÜVE jegyzőkönyv kifejeződik ez a dolog, ez önmagáért beszél. A másik a btk.-nak az általános vége, ami úgy fogalmaz, hogy aki bűncselekmény elkövetéséről tudomással bír, az köteles a hatóságnak ezt jelezni. Ragaszkodik, hogy itt valamilyen formában feljelentés történjen, és állapítsa meg a nyomozó hatóság, hogy történt-e bűncselekmény, ha nem akkor marad az erkölcsi felelőssége a volt Megyei Vezetésnek, hogy ilyen helyzetbe hozta az egri kórházat és ez által a Heves megyében élőket. Sveiczer Sándor Péter A Megyei Önkormányzatot hátrányosan érinthettek bizonyos döntések, itt kérdezi dr. Nádor Piroskát, hogy milyen jogi értelmezés lehet a hűtlen kezelés bűncselekmény, tehát mi az a tényállás, amit meg lehet fogalmazni? Dr. Nádor Piroska Kijelenthető itt a hűtlen kezelés, mert az kellően tág a vagyonkezelésnek a megszegéséhez, itt ezt a szabálytalanságok megalapozzák. Arra szeretne még reflektálni, hogy a hatvani kórháznál tavaly ősszel is nyomozott a Nemzeti Nyomozóiroda, a Hospinvest féle működtetésben és ott a Közbeszerzési Döntőbizottság 30 millió jogerősen bírságolta meg az Önkormányzatot, mert nem folytatott le közbeszerzést. Ugye ami itt látható az formai okok miatt egyrészt hasonló, másrészről 100 valahány milliós kárral kapta vissza a város a kórházat, ez egyáltalán nem pozitív példa. Dr. Nagy Imre A hatvanit utólag lehet minősíteni, de amikor az a folyamat zajlott, akkor a hatvaninak még a bírság sem volt, nem pedig a leltár hiánya, mint Eger esetében. Utólag igazolja a dolgokat Hatvan. Ami miatt nem ért egyet, hogy számára pont az nem következik, hogy megint a rendőrséget vagy mást kell ebben a dologban dolgoztatni. Tehát azt a vonalat nem képviseli, hogy mindenáron a feljelentést, a rendőrséget kell belevonni, ezzel nem ért egyet. Számára a feljelentés mindig egy megalapozott konkrét gyanúja a történetnek, nem politikai konzekvenciája és követelménye. Dr. Pajtók Gábor A döntéshez kapcsolódó folyamatokban, amiket nem látott, amiket nem láthatott az auditot készítő, de arra, ha azt vizsgálni fogja egy erre jogosított hatóság, ott ő is azt gondolja, nem zárható ki, hogy bűncselekményt fognak megállapítani, elég, ha csak arról tudnak, amit az ANTSZ vizsgált. Sveiczer Sándor Péter Szövegszerűen a bizottság elnöke javasolta, hűtlen kezelés, hanyagság és lehetséges más bűncselekmények gyanúja miatt, tegyen feljelentést a Markhot Ferenc Kórház Rendelőintézet vagyonkezelésbe adásával kapcsolatba. 12. oldal összesen 14

13 ECTÜVE jegyzőkönyv Kérte a Bizottság tagjait, hogy ez ügyben szavazzanak. 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással megszavazta a Bizottság. 21./2011.(V.24.) határozat A Bizottság elnöke, hűtlen kezelés, hanyagság és lehetséges más bűncselekmények gyanúja miatt tegyen feljelentést a Markhot Ferenc Kórház rendelőintézet vagyonkezelésbe adásával kapcsolatban. 3. napirend: Markhot Ferenc Kórház rendelőintézet gyógyszerellátás kiszervezése, Gyógyszertár, Ispotály néven futó jogi audit. Sveiczer Sándor Péter Kérte dr. Nádor Piroska szóbeli kiegészítését. Dr. Nádor Piroska Ez még a Hospinvest előtti történet, volt egy közbeszerzés, aminek az anyagait nem látták csak az eredményét és a kötött szerződéseket. Még további vizsgálatot igényelnek, mert csak a szerződések rendszerét vizsgálták. Teljesen logikátlan módon lett szétosztva a vagyon, amivel el kell ellátni a gyógyszerellátást. Évek múlva ezek a cégek összefonódtak és most már egy kézben vannak, ezek mind olyan körülmények, amik mögé még egyelőre nem látnak, de az gyanítható az eddig megismert anyagokból, hogy itt is volt valamiféle összejátszás. Még egy utalás van az anyagban, hogy a közbeszerzési eljárás kapcsán volt valami féle összeférhetetlenség. Ehhez nem volt elég információjuk, de azt is rábíznák a nyomozó hatóságra, hogy vizsgálja ki. Dr. Pajtók Gábor Nem zárkózik el a javaslat elől, mert köztudomás, hogy az intézeti gyógyszertár működtetése gyógyszerbiznisz volt. Ez olyan bevételi lehetőség a kórháznak, amivel élni szoktak és úgynevezett egyéb bevételt jelent a gyógyszerforgalmazóknak, olyan megállapodásokat tudnak kötni, ami nyilván előnyös. Itt süt a turpisság. A beszerzési és az eladási különbözeti árát megosszák. Mit csinált az Ispotály? Lealkudta, mint nagybeszerző, az árat ő adta, azonnal realizálta a nyereséget és praktikusan utána már nem volt min osztozni, vagy éppen minimálisan kevés. Meg lehetne indokolni azzal is, hogy akkor épp ki építette volna úgymond a kórházi osztályokra az egyénre lebontott gyógyszerellátás rendszerét. Amivel többletet hozott volna, az nem történt meg, derüljön ki mi is történt. Sveiczer Sándor Péter Javaslatra feltette: tegyenek feljelentést hűtlen kezelés gyanúja miatt, a Markhot Ferenc Kórház Rendelőintézet gyógyszerellátás kiszervezése okán. 13. oldal összesen 14

14 ECTÜVE jegyzőkönyv Ez kerülne szavazásra, kérte a bizottság tagjait, szavazzanak. 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással megszavazta a Bizottság. 22./2011.(V.24.) határozat A Bizottság elnöke tegyen feljelentést hűtlen kezelés gyanúja miatt, a Markhot Ferenc Kórház Rendelőintézet gyógyszerellátás kiszervezése okán. 4. napirend: Egyebek A bizottság a következő ülését június 22.-én tartja. Megköszönte a részvételt és az ülést berekesztette Szöcs Enikő jegyzőkönyvvezető Sveiczer Sándor Péter bizottság elnöke 14. oldal összesen 14

15 Jogi audit a Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatásáról Jogi audit a Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. támogatásáról I. Vállalkozói folyószámlahitel szerződés - kelt: szeptember Felek: Markhot Ferenc Kórház Nonprofit Kft. (Adós); OTP Bank Nyrt. - hitel összege: ,-Ft - hitel célja: átmeneti likviditási problémák kezelése - hitel lejáratának időpontja: január hitel biztosítékai: 1. Készfizető kezesség: Heves Megyei Önkormányzat készfizető kezessége a hitelhez a Heves Megyei Közgyűlés 108/2009. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozata alapján 2. Engedményezés: OEP által a Nonprofit Kft. (Adós) részére folyósításra kerülő támogatások teljes összege január 27. napjáig 3. Azonnali beszedési megbízás: a Heves Megyei Önkormányzat OTP Bank Nyrtnél vezetett számú bankszámlájára vonatkozóan II. Kezességvállalási megállapodás (készfizető kezesség): - kelt: szeptember Felek: Heves Megyei Önkormányzat (készfizető kezes); OTP Bank Nyrt. - Heves Megyei Önkormányzat kezességet vállal a Bank által a Nonprofit Kft. számára nyújtott ,- Ft és járulékai teljes visszafizetéséért III. Engedményezési szerződés - kelt: szeptember Felek: Nonprofit Kft. (Adós); OTP Bank Nyrt. - Adós a bankra engedményezi az OEP által az Adós részére folyósításra kerülő támogatások január 27. napjáig Adós részére folyósítandó teljes összegét IV. Megállapodás számlaforgalom vállalásáról - kelt: szeptember Felek: Nonprofit Kft. (számlatulajdonos); OTP Bank Nyrt. - Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy szeptember 15. napjától kezdődően éves szinten minimum ,- Ft összegű számlaforgalmat bonyolít le az OTP Bank Nyrt-nél vezetett pénzforgalmi bankszámláin V. Vállalkozói folyószámlahitel szerződés 1. sz. módosítása - III.1. Hitel visszafizetésének biztosítéka: Heves Megyei Önkormányzat készfizető kezessége az Önkormányzat Közgyűlésének 109/2009. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozata alapján - Egyéb biztosíték: beszedési megbízás engedélyezése a Heves Megyei Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára vonatkozóan 1

16 Jogi audit a Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatásáról - OEP által a Nonprofit Kft-t megillető támogatás 10%-ának engedményezése január 27. napjáig VI. Engedményezési szerződés 1. sz. módosítása - kelt: november ) Nonprofit Kft. (Adós) a Bankra engedményezi az OEP által az Adós részére folyósításra kerülő, Adóst illető támogatás 10%-át VII. Bankszámlakivonat - számlakibocsátás kelte: január számla neve: Heves Megyei Önkormányzat költségvetési számla - folyószámla hitelkeret: ,- Ft VIII. Átutalási bizonylat: - fizető fél: Heves Megyei Önkormányzat - Kedvezményezett: Nonprofit Kft. - hiteltörlesztésre fedezet - elküldés dátuma: január Összeg: ,- Ft IX. Támogatási szerződés - kelt: január Felek: Heves Megyei Önkormányzat mint támogató; Nonprofit Kft. mint támogatott - aláírta: Sós Tamás (Heves Megyei Közgyűlés elnöke); Dr. Banyó Tamás (Markhot Ferenc Kórház Kft. ügyvezető igazgatója) - tárgya: ,- Ft összegű támogatás nyújtása Támogatott részére - Háttérdokumentumok: 1. Vállalkozói folyószámlahitel szerződés (2009. szeptember 15.): Támogatott OTP Bank Nyrt. 2. Az 1. pontban foglalt hitel visszafizetésének biztosítéka: Kezességvállalási megállapodás (2009. szeptember 15.): Támogató mint készfizető kezes OTP Bank Nyrt. - kezességvállalás alapja: 109/2009. (VIII.28.) sz. közgyűlési határozat - támogatás felhasználása kizárólag a hitel törlesztésére fordítható: ezt igazolással köteles Támogatott bizonyítani X. Kivonat a Heves Megyei Közgyűlés augusztus 28. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből - kelt: május 2. - Közgyűlés készfizető kezességet vállal a Nonprofit Kft. részére nyújtandó 400 millió Ft forgóeszközhitel erejéig, valamint fizeti a kamatot és egyéb járulékos kiadásokat - Közgyűlés elnökének felhatalmazása az OTP Bank Nyrt-vel kötött szerződés módosítására 2

17 Jogi audit a Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatásáról A bemutatott dokumentumok vizsgálata alapján az alábbiak állapíthatók meg: Az Önkormányzat a 109/2009. (VIII.28.) közgyűlési határozatának 2. pontjában készfizető kezességet vállalt és azonnali inkasszós jogot biztosított a Nonprofit Kft. részére nyújtandó 400 millió Ft. értékű hitel biztosítékaként az OTP Bank részére. A határozatban a közgyűlés felhatalmazta a közgyűlés elnökét a szerződés ennek megfelelő aláírására. A készfizető kezességi szerződés napján aláírásra került, a hitelszerződéssel egyidejűleg. A hitelszerződés lejárata volt én támogatási szerződést kötött az Önkormányzat és a Nonprofit Kft., amely szerződés alapján az Önkormányzat ,- Ft támogatást biztosított a Nonprofit Kft. részére. A támogatást az OTP Bank felé fennálló folyószámla hitel kiegyenlítése céljából nyújtja az Önkormányzat. A szerződésben hivatkoznak a 109/2009. (VIII.28.) közgyűlési határozatra és az Önkormányzat készfizető kezességére. A támogatási összeg átutalása megtörtént én. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezesség, amelyre a közgyűlési felhatalmazás rendelkezésre áll, azt jelenti, hogy amennyiben a Nonprofit Kft. mint kötelezett az OTP Bank mint jogosult felé nem teljesít, úgy az Önkormányzat mint kezes maga fog teljesíteni az OTP Bank mint jogosult felé. A készfizető kezesség annyit tesz, hogy a kezes nem követelheti, hogy a jogosult előbb a kötelezettől hajtsa be a tartozást. A folyószámlahitel visszafizetési ideje napja volt. Nincs információnk a készfizető kezes felé irányuló banki (jogosulti) felhívásról, azonban ezen a napon a készfizető kezességi szerződés alapján az Önkormányzat teljesíteni köteles, jogosulti felhívásra. Jelen esetben ahelyett, hogy készfizető kezesként az Önkormányzat a bank felé helyt állt volna, támogatási szerződéses formába öltöztetve a Nonprofit Kft. részére lett kifizetve a Nonprofit Kft. tartozásának megfelelő összeg, hogy fordítsa a banki hitelt visszafizetésére. Ezen támogatási szerződés megkötésére, és a támogatási összeg átutalására nem volt felhatalmazása a szerződést aláíró HMÖ közgyűlés elnökének. A hivatkozott közgyűlési határozatban a közgyűlés kizárólag a készfizető kezesség aláírására hatalmazta fel a közgyűlés elnökét, a felhatalmazás arra sem terjedt ki, hogy a készfizető kezesség alapján bármilyen kifizetést teljesítsen, ahogyan arra sem terjedt ki, hogy az Önkormányzat vagyonából 162 millió Ft-ot támogatásként egy újonnan kötött szerződés alapján kifizessen. Mind a évi, mind a évi költségvetés meghatározza, hogy mekkora összeghatárig dönthet a közgyűlés elnöke a szervezeteknek adott támogatás előirányzata felett: az összeghatár 3 millió Ft. 3

18 Jogi audit a Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatásáról Az Önkormányzat vagyongazdálkodási rendelete szerint pedig a megyei közgyűlés elnöke a 2-5 millió Ft közötti forgalomképes ingóságok elidegenítéséről dönthet önálló hatáskörben, 5-10 millió Ft közötti értékhatár esetén erről a Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni. Megállapítható tehát, hogy a közgyűlés elnöke hatáskörét túllépve, az Önkormányzat költségvetési rendeletét megszegve kötött olyan szerződést, amely 162 millió Ft-os kötelezettségvállalást eredményezett az Önkormányzat számára. Bár ez a támogatás tulajdonképpen a készfizető kezességvállalás kiváltására irányul, erre nem volt felhatalmazása a közgyűlés elnökének a közgyűlési határozat alapján. Továbbá azért sem alkalmas a helyettesítésre, mert a készfizető kezességvállalás alapján a jogosult felhívására a jogosult felé kell teljesíteni, nem pedig a főkötelezett felé. Ráadásul a kezességvállalás egy hitelkerethez igazodott, amely maximális összege ugyan 400 millió Ft volt, de nem igazolt semmilyen módon (csak a főkötelezett Nonprofit Kft. állítása alapján) a napján fennálló hiteltartozás nagysága. A fentiek alapján felmerülhet a Btk ban meghatározott sikkasztás bűncselekménye elkövetésének gyanúja, amelynek tényállása a következő: aki rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja vagy azzal sajátjaként rendelkezik. Jelen esetben egyértelműen megállapítható, hogy a közgyűlés elnökére a HMÖ vagyona mint idegen vagyon megbízatásánál fogva rábízott idegen dolognak minősül. A sajátjaként rendelkezés azt jelenti, hogy valaki a jogosult személy engedélye nélkül időlegesen tanúsít olyan magatartást, amelyre csak a tulajdonos, vagy annak hozzájárulásával más lenne jogosult. Jelen esetben a jogosult Heves Megyei Önkormányzat, amelynek a tulajdonosi jogait a közgyűlés gyakorolja. A sajátjakénti rendelkezés pedig jelen esetben megnyilvánul abban, hogy közgyűlési felhatalmazás nélkül, jogszabálysértő módon (önkormányzati költségvetési illetve vagyongazdálkodási rendeletet megsértve) engedély nélkül használta fel az Önkormányzat vagyonát (kötött szerződést a 162 millió Ft-os támogatásra. További vizsgálatot igényel, hogy a kifizetést ki és milyen formában hagyta jóvá, utasította illetve teljesítette (ehhez további dokumentumok beszerzése indokolt). Budapest, május 10. 4

19 Jogi audit HOSPINVEST Zrt. Jogi audit HOSPINVEST Eger Rendelkezésre álló anyag: Hospinvest Eü Szoc. Oszt. - mappa Almappák: Gyógyszertár (külön audit: Ispotály) : 1. Feljegyzés Sós Tamás, a HMÖ Közgyűlés elnöke részére ( ) készítette: dr. Kovács József főigazgató a kórház várható finanszírozása 2005-ben: 7 milliárd Ft OEP finanszírozás, 320 millió Ft saját bevétel bérnövekedés várhatóan 2,7 %-os bevétel-növekedést jelent, de a 2005-re meghozott bérintézkedések 4,5% finanszírozás-növekedést indokolnának bevétel növelésére nem OEP-finanszírozott területeken van lehetőség, becsült értéke 80 millió Ft dologi kiadások tekintetében szigorú takarékossági követelmények (áthúzódó kifizetetlen számlák összege 312 millió Ft, nem tervezett 13. havi illetmény 244 millió Ft) célkitűzés: a kifizetetlen számlák összege a jövőben ne növekedjen, lehetőség szerint csökkenjen beszámoló a jogi ügyekről szerkezetátalakítás: költsége 358 millió Ft, amelyre fedezettel a kórház nem rendelkezik 2. Gondolatok a kórház évi főbb feladataira ( ) készítette: dr. Tóth Piroska (HMÖ Hivatal Egészségügyi és Szociális Iroda vezetője) vezetési elvek (egyszemélyi vezető felelőssége, tekintélye) bevétel-növelés: egy napos sebészet betegelvándorlás okainak feltárása műtőblokk és intenzív osztály felújítása, műtéti szám növelése szervezéssel esetleges létszámleépítés hiányzó szakmákban megfelelő bérszint biztosításával az orvoshiány mérséklése 3. Beszámoló a kórház évi hiánykezelési tervének végrehajtásáról ( ) készítette: dr. Lénárt András (HMÖ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke) 1

20 Jogi audit HOSPINVEST Zrt. ellenjegyezte: dr. Benkár József (HMÖ főjegyző) 2004-ben 515 millió Ft hiánnyal számoltak, 284 millió Ft megtakarítást vártak, amelyből 202 millió Ft realizálódott dologi kiadások csökkentéséből tervezett: 30,9 millió Ft megtakarítás dologi kiadások csökkentéséből megtakarítás nem képződött, 19 millió Ft többletköltség realizálódott oka: gyógyszer, laborvegyszer, röntgenfilm felhasználás nagyarányú kerettúllépése bevételt növelő intézkedésekből 154 millió Ft megtakarítást vártak, ebből 133 millió Ft megtakarítás teljesült bér- és humánpolitikai intézkedésekből 99,9 millió Ft megtakarítást vártak, ebből 88,6 millió Ft megtakarítás teljesült szerkezetátalakításhoz további 750 millió Ft forrásbevonás szükséges az 515 millió Ft hiányból 313 millió Ft-ot határidőben átcsúszó számla tesz ki határozati javaslat: beszámoló elfogadása, hiánykezelési terv aktualizálása évre 4. Gondolatok a kórház évi főbb feladataira ( ) készítette: Kun Zoltán (HMÖ Hivatal Terület- és Intézményfejlesztési Iroda vezetője) stabilizáció: pénzügyi helyzet betegellátás színvonala felső- és középvezetői kar egysége, morális színvonala kissé javuló finanszírozási feltételek új hiánykezelési terv készítése évre humánpolitikai intézkedések rövid távú fejlesztési program kidolgozása hosszú távú fejlesztési program megalapozása 5. Beszámoló a kórház évi fejlesztési tervének időarányos teljesítéséről ( ) készítette: dr. Lénárt András (HMÖ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke) ellenjegyezte: dr. Benkár József (HMÖ főjegyző) alapját képezi a dr. Kőszegi Gábor orvos-igazgató által készített beszámoló intenzív ellátás fejlesztése hospice ellátás meghonosítása szűrési és gondozási tevékenység fejlesztése elhelyezési feltételek javítása osztályok funkció szerinti átcsoportosítása elmaradt: gyermekintenzív részleg beindítása egynapos sebészet kialakítása a szerkezet átalakítási folyamat elindult, további lépések megtétele források megnyílása esetén reális 2

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 457/3/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 23.-án megtartott rendkívüli üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524' 500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: GAZDj279-16j2014. Ügyintéző:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. november 7.. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit mb. jegyző E L Ő

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. március 22. napján 15.30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívottak: Igazoltan távol: Polgárdi Város

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő.

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Noszlop

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

13577-11/2007. Jegyzőkönyv

13577-11/2007. Jegyzőkönyv 13577-11/2007. Jegyzőkönyv Készült: 2007. december 10-én Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottságának a Polgármesteri Hivatal 4. számú tárgyalójában megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2016. május 12-én a Városháza kistermében 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK február 27-I ÜLÉSÉRE CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK február 27-I ÜLÉSÉRE CSIZI PÉTER ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 08-8/312-3/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSO- LATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB.. E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. február 27-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének április 17-én (kedden) órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének április 17-én (kedden) órakor megtartott nyilvános üléséről 108-10/2012.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2012. április 17-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 10/2012(IV.18.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Működési hitel igénybevétele Előterjesztő: Hegedüs Csaba

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/39/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én, 13.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS az Egészségház működésével

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember havi ülésére

Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember havi ülésére Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. szeptember 20.. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. 2966-11/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 15-én megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Jékli Sándor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2013.

Nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2013. Nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2013. Szerződő fél Tárgy Típus Értéke (Ft) Időtartama 1. Belügyminisztérium Támogatási szerződés KEOP-7.1.3.0/09-2010-0025 10.680.000 2013.02.01 Dombóvár

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 04-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 196/2015. (VIII.04.) határozat Lévai Istvánné és Lévai István bogácsi lakos részére

Részletesebben

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. november 26-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület tagjai a javaslattal 4 igen szavazattal, egyhangúlag, határozathozatal nélkül egyetértettek.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület tagjai a javaslattal 4 igen szavazattal, egyhangúlag, határozathozatal nélkül egyetértettek. Iktatószám: 1695-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján (péntek) 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I Személyi rész 2 II Önkormányzati rendeletek 2 III Közgyűlési határozatok 5 IV Tájékoztató 7 2 I Személyi rész Heves Megye Közgyűlése a 171/2008 (XI 28) közgyűlési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570 15/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 25-i nyílt üléséről Tartalmazza az 5/2014.(IX.25.) 6/2014.(IX.25.) 7/2014.(IX.25.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat. Hitelfelvétellel kapcsolatos döntések módosítására

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918. Javaslat. Hitelfelvétellel kapcsolatos döntések módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 170/2012. Javaslat Hitelfelvétellel kapcsolatos döntések módosítására Készült: Pásztó

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-16/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. augusztus 28-án megtartott 2 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata 2012.

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 31. napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. április 24 én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. április 24 én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 24 én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 457/8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 11.-én megtartott rendkívüli üléséről Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. 03-3/15-26/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. szeptember 15-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: A) Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben