Körmend Város Önkormányzata évi felhalmozási és működési bevétele és kiadása jogcímenként

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Körmend Város Önkormányzata 2007. évi felhalmozási és működési bevétele és kiadása jogcímenként"

Átírás

1 Körmend Város Önkormányzata 27. évi felhalmozási és működési bevétele és kiadása jogcímenként 1.sz. melléklet Bevétel 27. évi előirányzat 27.évi 27. évi előirányzat 27.évi Kiadás teljesítés teljesítés eredeti módosított eredeti módosított I.Működés I.Működés 1.Működési bevételek 1.Intézmények működtetése - Intézményi bevételek személyi juttatás Kamat munkaadót terhelő jár Tárgyi eszköz áfa bevétele dologi Helyi adók - Tárgyi eszköz ért. áfa befizetés Iparűzési adó, pótlék bírság Pénzbeni ellátások Vállalkozók kommunális adója Működési pe.átadás-támogatások Idegenforgalmi adó Működési hiteltörlesztés Működésre átvett pe Pénzmaradvány beutalás Átengedett bevételek 6.Tartalékok:- szabad felhasználású SZJA átengedés 8% norm.és kötött felhaszn.közokt.norm jövödelemdifferenciálódás SzJA áteng. -Normatív feladatra SzJA áteng. -Tűzoltósági feladatra SzJA áteng. -Szociális kötött - Gépjárműadó Normatív állami hozzájárulás Normatív állami kötött közokt és szoc Központosított előirányzatok, egyéb MEP támogatás Pénzmaradvány Működési bevétel összesen: Működési hiány (hitel) Működési bevétel mindösszesen: Működési kiadás összesen: II.Felhalmozás II.Felhalmozás 1.Vagyonértékesítés-épület, föld Beruházás Egyéb sajátos bevétel konszolidáció Felújítás Lakásértékesítés törlesztés Felhalm. pe. átadás Kamat, árfolyamnyereség Hiteltörlesztés,kamat Kölcsönmegtérülés Kölcsönök törlesztés - KAC Pénzügyi befektetések bevétele Kölcsön nyújtása -első lakáshoz jutók Átvett pénzeszközök -központi f Értékpapír vásárlás lakosságtól, vállalkozásoktól Céltartalékok: nevesített Kötvény kibocsájtás szabad (kötvénykib.) Pénzmaradvány Felhalmozási bevétel összesen: Felhalmozási hiány (hitel) Felhalmozási bevétel mindösszesen: Felhalmozási kiadás összesen: ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Függő bevétel Függő kiadás MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

2 Körmend Város Önkormányzata 27.évi bevételei intézményenként és kiemelt előirányzatonként 2.sz. melléklet Intézményi OEP, MEP Pénzügyi befektetések működési bevétel Kamatbevétel Működésre átvett pénzeszköz támogatás bevétele előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Polgármesteri Hivatal Kistérségi Társulás Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal összesen Háziorvosi szolgálat -Dentálhigiénikus ell Védőnői szolgálat Egészségügyi alapell.összesen Szoc.Szolg. és Inform. Központ Bölcsőde Mátyás k.u.óvoda Molnaszecsődi tagóvoda Egyházashollósi tagóvoda Szarvaskendi tagóvoda 9 53 Batthyányné CM.Óvoda Kölcsey u.általános Iskola művészetoktatás Olcsai Általános Iskola Somogyi B. Általános Iskola sportcsarnok,uszoda Magyarszecsődi tagiskola Hunyadi u.általános Iskola Zeneiskola Körmendi Kult.Közp.-F.F.Könyvtárközpont -Könyvtár Labdarugók 77 Sportfeladatok 491 Körmend város Gondnoksága Kulturális Központ Tűzoltóság Pénzügyi GAMESZ GAMESZ összesen: Önkormányzat összesen:

3 Körmend Város Önkormányzata 27.évi bevételei intézményenként és kiemelt előirányzatonként 2.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Kistérségi Társulás Felhalmozási Felhalmozásra Felhalmozási Tervezett pénzmaradvány bevétel átvett pénzeszköz kölcsön vissza működési felhalmozási előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal összesen -Háziorvosi szolgálat Dentálhigiénikus ell Védőnői szolgálat Egészségügyi alapell.összesen Szoc.Szolg. és Inform. Központ Bölcsőde Mátyás k.u.óvoda Molnaszecsődi tagóvoda Egyházashollósi tagóvoda Szarvaskendi tagóvoda Batthyányné CM.Óvoda Kölcsey u.általános Iskola művészetoktatás Olcsai Általános Iskola Somogyi B. Általános Iskola sportcsarnok,uszoda Magyarszecsődi tagiskola Hunyadi u.általános Iskola Zeneiskola Körmendi Kult.Közp.-F.F.Könyvtárközpont -Könyvtár Labdarugók Sportfeladatok -Kulturális Központ Körmend város Gondnoksága Tűzoltóság Pénzügyi GAMESZ GAMESZ összesen:

4 Körmend Város Önkormányzata 27.évi bevételei intézményenként és kiemelt előirányzatonként 2.sz. melléklet Önkormányzat összesen:

5 Körmend Város Önkormányzata 27.évi bevételei intézményenként és kiemelt előirányzatonként 2.sz. melléklet Helyi Központi Működési ÖSSZESEN adók támogatás hitel Hitel előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Polgármesteri Hivatal Kistérségi Társulás Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal összesen Háziorvosi szolgálat Dentálhigiénikus ell Védőnői szolgálat Egészségügyi alapell.összesen Szoc.Szolg. és Inform. Központ Bölcsőde Mátyás k.u.óvoda Molnaszecsődi tagóvoda Egyházashollósi tagóvoda Szarvaskendi tagóvoda 9 53 Batthyányné CM.Óvoda Kölcsey u.általános Iskola művészetoktatás Olcsai Általános Iskola Somogyi B. Általános Iskola sportcsarnok,uszoda Magyarszecsődi tagiskola Hunyadi u.általános Iskola Zeneiskola Körmendi Kult.Közp.-F.F.Könyvtárközpont -Könyvtár Kulturális Központ Labdarugók Sportfeladatok Körmend város Gondnoksága Tűzoltóság Pénzügyi GAMESZ GAMESZ összesen: Önkormányzat összesen:

6 Körmend Város Önkormányzata 27.évi bevételei intézményenként és kiemelt előirányzatonként 2.sz. melléklet

7 Körmend Város Önkormányzata 27.évi bevételei intézményenként és kiemelt előirányzatonként 2.sz. melléklet

8 Körmend Város Önkormányzat 27.évi normatív állami hozzájárulás 3.sz. melléklet Megnevezés Mutatós zám fő Fajlagos összeg Normatív összeg Tényleges hozzájárulás Különbség Települési üzemeltetési, igazgatási, kommunális feladatok Tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás Okmányiroda Gyámügyi feladatok Építésügyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok idegenforg.adó alapján Helyi közművelödési és közgyüjteményi feladatok Pénzb. és term.szoc.és gyermekjól.ellátás Lakáshoz jutás, és lakásfenntartás feladatai Szoc. és gyjóléti alapszolgáltatások ált. feladatai.- családsegítés Szoc. és gyjóléti alapszolgáltatások ált. feladatai.- gyermekjólét szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai Étkeztetés Házi segítségnyújtás december hóban is részesült ellátásban Házi segítségnyújtás új ellátás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató szolgálatok működése Közösségi ellátások időskorúaknappali szociális intézményi ellátás pszichiátriai és szenvedélybeteg, hajléktalan fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Bentlakásos elhelyezést nyújtó intézm.ellátás Bölcsődei ellátás Bölcsödei ingyenes étkeztetés Óvodai nevelés alaphozzájárulás szeptembertől csoportra jutó Iskolai oktatás Alapfoku oktatás - nevelés Alapfoku oktatás - nevelés szeptembertől osztályra jutó Gyógypedagógiai ellátásban részesülő 26/27. Tanév főnek számít - Óvodás Általános iskolás Általános Iiskolás főnek számít - óvodás Általános iskolás Általános iskolás magántanuló általános iskolás( 2 főnek számít és külön szervezett osztályban tanul) visszahelyezett tanulók

9 Körmend Város Önkormányzat 27.évi normatív állami hozzájárulás 3.sz. melléklet Gyógypedagógiai ellátásban részesülő 27/28. tanév magántanuló 4 3 főnek számít - Óvodás 1 -Általános iskolás Általános iskolás főnek számít - Óvodás 2 -Általános iskolás Általános iskolás általános iskolás( 2 főnek számít és külön szervezett osztályban tanul) visszahelyezett tanulók Alapfoku művészetoktatás Zeneoktatás -egyéni - 8 hónapra 142 Zeneoktatás -egyéni - 4 hónapra - 4 órában 1 Táncoktatás-, csoportos zeneoktatás Táncoktatás- csoportos 4 óra 6 Alapfokú művészetoktatás kiegészítés Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Bejáró gyerekek Óvodák 2 -Általános iskolás Általános iskolás Napközis foglalkozás 775 Étkezésben résztvevők Általános iskolák, óvodák 5 % -os 381 Óvodák, iskolák 1 % térítésmentes 15 Kiegészítő hozzájárulás Intézményfenntartó társulásba járó Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához nappali tanulói tankönyv 1252 Kiegészítő ingyenes 59 Összesen

10 Központosított támogatások Körmend Város Önkormányzata 27.évi központosított és normatív,kötött felhasználású támogatásai 3.A.sz.melléklet adatok Ft-ban Helyi kisebbségi önkormányzatok működésére Prémium évek Könyvtárérdekeltségi támogatás Belterületi utak felújítása Helyi közlekedés támogatása Lakossági közműfejlesztés támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása Létszámracionalizálás Kiegészítő támogatás a 13.havi illetményhez Nyári szociális gyermekétkeztetés Vis maior Céljellegű decentralizált támogatás Hivatásos önkormányzati tűzoltóság támogatása SZJA átengedés 8% Jövödelemdifferenciálás Kötött támogatások Központosított támogatás mindösszesen: Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Feladattal Eredeti Módosított Teljesítés terhelt Különbség maradvány Összesen: Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Összesen: Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Közcélú foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Szociális segély Összesen: Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása - készenléti szolg.rend. Hivatásos személyi - tűzoltólaktanyák üzemeltetése - tűzoltójárművek üzemeltetése - különleges szerv évi műszaki felülvizsg. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Kötött támogatás mindösszesen:

11 Körmend Város Önkormányzata 27. évi kiadásai intézményenkét és kiemelt előirányzatonként 4.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Személyi Munkáltatót Dologi Pénzbeni juttatás terhelő járulék kiadás ellátások előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Kistérségi Társulás Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal összesen Háziorvosi szolgálat Dentálhigiénikus ell Védőnői szolgálat Egészségügyi alapell.összesen Szoc.Szolg és Inform. Központ Bölcsőde Mátyás k.u.óvoda Molnaszecsődi tagóvoda Egyházashollósi tagóvoda Szarvaskendi tagóvoda Batthyányné CM.Óvoda Kölcsey u.általános Iskola művészetoktatás Olcsai Általános Iskola Somogyi B. Általános Iskola uszoda, sportcsarnok Magyarszecsődi tagiskola Hunyadi u.általános Iskola Zeneiskola Körmendi Kult.Közp.-F.F.Könyvtárközpont - Könyvtár Labdarugók Sportfeladatok Körmend Város Gondnoksága Tűzoltóság Pénzügyi GAMESZ 2. GAMESZ összesen: Önkormányzat összesen: Kulturális Központ

12 Körmend Város Önkormányzata 27. évi kiadásai intézményenkét és kiemelt előirányzatonként 4.sz. melléklet Támogatások Hiteltörlesztés Fejlesztési Felhalmozási Működési pe. átadás működési hitel törlesztés kölcsön törl.nyújtás előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Polgármesteri Hivatal Kistérségi Társulás Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal összesen Háziorvosi szolgálat Dentálhigiénikus ell Védőnői szolgálat Egészségügyi alapell.összesen Szoc.Szolg és Inform. Központ Bölcsőde Mátyás k.u.óvoda Molnaszecsődi tagóvoda Egyházashollósi tagóvoda Szarvaskendi tagóvoda Batthyányné CM.Óvoda Kölcsey u.általános Iskola művészetoktatás Olcsai Általános Iskola Somogyi B. Általános Iskola uszoda, sportcsarnok Magyarszecsődi tagiskola Hunyadi u.általános Iskola Zeneiskola Körmendi Kult.Közp.-F.F.Könyvtárközpont - Könyvtár Labdarugók Sportfeladatok Körmend Város Gondnoksága Tűzoltóság -Kulturális Központ Pénzügyi GAMESZ GAMESZ összesen: Önkormányzat összesen:

13 Körmend Város Önkormányzata 27. évi kiadásai intézményenkét és kiemelt előirányzatonként 4.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Kistérségi Társulás Felhalmozási Felhalmozási célu Gazdálkodási kiadás célu pénzeszköz átadás tartalék Céltartalék Összesen előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi előirányzat 27.évi eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal összesen Háziorvosi szolgálat -Dentálhigiénikus ell. -Védőnői szolgálat Egészségügyi alapell.összesen Szoc.Szolg és Inform. Központ Bölcsőde Mátyás k.u.óvoda Molnaszecsődi tagóvoda Egyházashollósi tagóvoda Szarvaskendi tagóvoda Batthyányné CM.Óvoda Kölcsey u.általános Iskola művészetoktatás Olcsai Általános Iskola Somogyi B. Általános Iskola uszoda, sportcsarnok Magyarszecsődi tagiskola 17 Hunyadi u.általános Iskola 6 Zeneiskola Körmendi Kult.Közp.-F.F.Könyvtárközpont -Könyvtár Kulturális Központ Labdarugók Sportfeladatok Körmend Város Gondnoksága Tűzoltóság Pénzügyi GAMESZ GAMESZ összesen: Önkormányzat összesen:

14 Körmend Város Önkormányzata 27. évi kiadásai intézményenkét és kiemelt előirányzatonként 4.sz. melléklet

15 Polgármesteri Hivatal 27. évi kiadásai és bevételei szakfeladatonként 5.sz. melléklet Megnevezés Személyi Munkaadót Dologi Támog.Műk.c. juttatás terh.jár. kiadás pe. átadások Felhalm.c.köl-csön, pe.átadás értékpapír vásárlás eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Önkormányzati ig. tev Saját v. bérelt ingatlan haszn Erdőgazdálkodási szolgáltatás Ügyeleti szolgálat Katasztrófavédelmi tevékenység Város és községgazd Köztemető fenntartása Közvilágítási feladat Szennyvízelvezetés és kez Települési hulladékkez Egyéb szórakoztató és kult.tev Sportfeladatok tám Kistérségi Társulás Kisebbségi Önkormányzat Út, híd, alagút Mélyépítőipar Magasépítőipar Általános iskolai étk. iskolatej 5 5 Választás Polgármesteri Hivatal Összesen

16 Polgármesteri Hivatal 27. évi kiadásai és bevételei szakfeladatonként 5.sz. melléklet Megnevezés Beruházások, Hiteltörlesztés Gazdálkodási-, Céltatartalék Kiadások felújítások működési összesen eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Önkormányzati ig. tev Saját v. bérelt ingatlan haszn Erdőgazdálkodási szolgáltatás Ügyeleti szolgálat Katasztrófavédelmi tevékenység Város és községgazd Köztemető fenntartása Közvilágítási feladat Szennyvízelvezetés és kez Települési hulladékkez Egyéb szórakoztató és kult.tev Sportfeladatok tám Kistérségi Társulás Kisebbségi Önkormányzat Út, híd, alagút Mélyépítőipar Magasépítőipar Általános iskolai étk. iskolatej 5 5 Választás Polgármesteri Hivatal Összesen

17 Körmend Város Önkormányzata 27. évi felhalmozási kiadásai 6.sz. melléklet Beruházási kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Vida J. u felújítása Iparterület közművesítése - iparterületi feltáró út Bartók ltp. csapadékcsatorna Buszmegálló telepítés Játszótér telepítés Hegyaljai kerékpárút kivitelezés Hegyaljai kerékpárút földterület vásárlása Szennyvízelvezetés - szennyvízátemelőhöz telek vásárlás szennyvízelvezetés Rábán alul - szennyvíztisztító telephelybővítés- engedélyes terv szennyvízhálózat Ady E Ipari park közműhálózatok kiépítése Iparterület közművesítése Iparterület telek Szabadság tér, Fényes-Korona tömbbelső tervpályázat, tervezés Pinka híd Tepülésrendezési eszközök Épületvásárlás (Pászthory ház, Thököly 44.) Informatikai fejlesztések Légvezeték kiváltás Mátyás kir. u. Rekultivácós terv Batthyányak az őrvidéken Kézbesítői motorkerékpár Városgondnokság riasztórendszer Tűzoltóautó Panel program II. ütem Pinkai út Fogorvosi rendelő akadálymentesítés Telefonközpont ÁFÉSZ VARIA ÁRUHÁZ - homlokzatvakolás Kossuth szobor restaurálása Malombástya régészeti feltárás Gizella királyné út és járda tervezése 8 Fiatalházasok otthona átalakítása Hunyadi úti telekkialakítása Civilház kialakítása Rákóczi u. 53. Sport u csapadékvíz elvezetés Közlekedési tanulmányterv (parkolási rendszer) Felsőberki kultúrház külső felújítása 2 5 Hivatali gépjárművek Németh Mária utca parkoló kialakítása Arany, Deák utcai lakóház bontási engedélyes terv 5 Katasztrófavédelem mobilerősítő MOZI tervpályázat 197 BCM csapadékcsatorna 197 Mátyás király utcai óvoda - nádaljai tagovoda bútor, parkoló Támogató Szolgálati gépjárműhöz - pályázatból Körmend Város Gondnoksága -lombszívó adapter Eszközfejlesztés Batthyánné CM Óvoda csónakkikötő parkoló közlekedési táblák Deák f. u Arany J. u pedagógiai szakszolgálat eszközfejlesztés - Közoktatási Közalapítványtól Kölcsei Utcai Általános iskola Olcsai Kiss Zoltán Általánosiskola Somogyi Béla Általános Iskola Hunyadi Utcai Általános Iskola Városi Zeneiskola Körmendi Kulturális Központ -szg vásárlás Pénzügyi GAMESZ Tűzoltóság Labdarúgás - informatika Könyvtár Értékpapír vásárlása Összesen:

18 Körmend Város Önkormányzata 27. évi felhalmozási kiadásai 6.sz. melléklet Felújítási kiadások Aszfaltos utak nagyfelületű javítása Ipari feltáró út táblák Hunyadi u. 61. Lapostető felújítás Rábapart sportcentrum tetőfelújítás Nefelejcs járda Önkormányzati ingatlanok Panelprogram I. ütem Városi utak felújítása 26. Pinkai út Fogorvosi rendelő akadálymentesítés Felsőberki kultúrház külső felújítása Panel program II. ütem Széchenyi u. Temetők kegyeleti parkok Társasházak lépcsőházi világítás Önkormányzati tulajdonú lakóépületek kéményeinek felújítása Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése Somogyi Béla Általános Iskola Rázsó Imre Szakközépiskola 378 Tűzoltóság fűtéskorszerűsítés Tűzoltóság - fűtéskorszerűsítés összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Műemlék és helyi védelem alatt álló épületek felújításához pályázati alap Tűzoltóság fűtéskorszerűsítés Tűzoltóautó EYBL-nek Társasházak felújítási alap Történelmi egyházaknak SZAFA Kft szennyvízhálózat kialakításhoz Közmű visszatérítés Térfigyelő kamera kiépítéséhez Bérlőkijelölési jog 93 Pénzügyi Gamesz otthonteremtési támogatás Összesen: Felhalmozási célú kölcsönök, hiteltörlesztés Fejlesztési hitel törlesztés Hitelkamat Felhalmozási c. kölcsön nyújtása (első lakáshoz jutók támogatása) KAC kölcsön törlesztés Összesen: Céltartalék Intézményi eszközfejlesztés Pályázati alap - Önkormányzati intézmények hőellátó rendszereinek energiatakarékos korszerűsítése Körmenden dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda magastető ráépítés II. ütem Alsóberki klubház bővítése Hunyadi úti telkek előközművesítése 4 db szociális bérlakás építése Körmenden Pályázati alap - tartalékkeret Kastélyprogram, Kastélypark felújítás Alsóberki klubház bővítés Térségi szennyvízelvezetés Műemlék és helyi védelem alatt álló épületek felújítása Térinformatikai rendszer Intézményfelújítás Ady E. u. sportpálya, öltöző épületének felújítása (Szent Gy. Közösség) Rákóczi u tervezés Fiatalházasok otthona átalakítás Hunyadi úti lakótelkek Sajtgyárban keletkezett tűz Gépjárműcsere Kerékpárút 86-út Hegyaljai út- Csörnöshíd kereszteződése Kerékpárút 8 -as Mátyás 78 Képviselői interpellációk Kötvény kibocsátásból

19 Körmend Város Önkormányzata 27. évi felhalmozási kiadásai 6.sz. melléklet Mindösszesen Összesen:

20 Hitelek Raiffeisen Bank Zrt Körmend Város Önkormányzat 27. január 1-i hitelállománya, törlesztése és egyéb hosszútávú kötelezettsége Szerződés Állomány 27.évi Megnevezés 28.év 29.év 21.év 211.év 212.év 213.év További évek összege törlesztés Útépítés hiteltörlesztés Telkesítés, hiteltörlesztés Sportcsarnok bővítés,felújítás hiteltörlesztés OTP Bank Nyrt Önkormányzati utak felújításához hitel 26. évi fejlesztésben meghatározott célok Magyar Takarék Bank Összesen: Összesen: Köttelezettség sz. melléklet Kölcsön KAC visszafizetés Mindösszesen: Egyéb hosszútávú kötelezettségek Kötvény kibocsátás Garanciavállalás a kosárlabdacsapat támogatására Intézményi lámpatestek leasing kötelezettsége Caminus RT Kisebbségi Önkormányzat 8.sz. melléklet Bevétel 27. évi Kiadás 27. évi eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés 1. Saját bevétel Személyi juttatás Önkormányzati támogatás Járulék (Tb.-eü.hj.) Pénzmaradvány Dologi kiadások Központi támogatás Támogatások Működésre átvett pénzeszköz Tartalékok 13 4 MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás 9. sz. melléklet adatok eft-ban Bevétel 27. évi Kiadás 27. évi eredeti módosított teljesítés eredeti módosított módosított 1. Saját bevétel Személyi juttatás Átvett pénzeszköz Járulék (Tb.-eü.hj.) Pénzmaradvány működési Dologi kiadások 152 felhalmozási Átadott pénzeszköz Fejlesztési kiadás Tartalékok

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 1.1. Forgalomképtelen

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után 1432

Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után 1432 ...211.(IV.27.) Önk.rendelet A) melléklete 21. III. rendeletmódosítás tételeinek kimutatása adatok Eft-ban finanszírozott feladat testületi döntés bruttó Eft Működési tartalék a II. rendeletmódosítás után

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról . napirendi pont BESZÁMOLÓ Győr Megyei Jogú Város 211. évi költségvetésének végrehajtásáról T A R T A L O M J E G Y Z É K Beszámoló Gyôr Megyei Jogú Város 211.évi költségvetésének végrehajtásáról Mellékletek

Részletesebben

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERE 2941 Ács, Gyár u. 23. Tel.: 34/595-150, fax: 34/385-042 E-mail cím: polghiv.acs@t-online.hu 1 Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Ács

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2011.

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2011. VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2011. I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 57 628 20 103 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 57 628 20 103 1.1. Forgalomképtelen immateriális

Részletesebben

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal

2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. október 2. II. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendelet...2. oldal 35/2006. (X. 2.) rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.20.)

Részletesebben