2 Algyői Hírmondó I. Hírek a Hivatalból...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 Algyői Hírmondó I. Hírek a Hivatalból..."

Átírás

1 ^ X. ÉVF. 12. SZÁM 2001 DEOEMMB 20 Ft Bai Istvánná Karácsonyi szózat s í? r iig ' ir u x s c a ' ó s 0, fíy - f aá# d e.jv e/i' p,u L, á L n v.. (3 ^ 0.^ C tíó ^ C ÍA,IX 4 ^ O Au v íf/t-il e.s tja t.ü ', c v tj v a /i- d u c A o J v ^ '. ^ D a o ú c t/ő ^. á (s b ( c ö ^ é n ll ( J s n v e iv ih L j- e i' ó y ^ d s ^ a V Ü C iá y ^ f é ^ ll á y A ^ ili^ i. e ü ' 3Ce,cj;ij.<íAs d ll e c j,\ld E tojvaíl. <56*o. do.cja acj.., (l<ijce-a-á,á ^fö.'ü s a '.j!ö, id / i <>yslesie *, ( 'h j/ ( z n v fl ii/i& IL á ^ íú e./ 01Le ecji& e<^cj.e te e C L t s eicjx A^y q.e á A / Qj áxjx>.-n/ S e LeAA,é.cj/ Pio.tto, j,o n, ^D lslj,u < J,0.d J,0. f l ' a 'p 2 CJAjyQ,(iAy Ú L itc jij,a ziv<> L& ^d j o. tv. J C is id e A -A -e s a ^ > e iv e Q s tt M ls l'z e ' C -áx l l U t f á nv(lea,<zjl ct' J? á dö. tv sjsda^ e á ^ e ^ te J L e -cp if.n vd -ái'.

2 2 Algyői Hírmondó I A telephelyengedélyekről Hírek a Hivatalból... A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló, módosított 80/199./VI.11./ sz. Korm. rendelet és annak melléklete tartalmazza mindazon tevékenységeket, melyeket csak jogerős telepengedély birtokában lehet végezni. Azok, akik a rendelet hatálybalépésekor már működő telepen végzik a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeket, legkésőbb december 31. napjáig kötelesek telepengedélyt kérni. Ebből következik, hogy azok, akik a rendelet hatályba lépése /tehát október 1./ után kezdték el a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet -elviekbene tevékenységet már csak telepengedély birtokában végezhetik! Ilyen tevékenységi kör pl.: a személygépkocsi karbantartás, javítás a személygépkocsi abroncs, tömlő javítás a személygépkocsi karosszéria, tartozék javítás /idetartozik: újrafényezés, alváz és üregvédelem, szélvédő, ablak stb. javítás/ a személygépkocsi villamossági javítás a tároló fatermék gyártása, javítás /pl.: hordó/ a bútor gyártás, javítás fatömegcikk gyártása a műa. csomagolóeszköz gyártása a míia. építőanyag gyártása az egyéb műa, termék gyártása stb. Tekintettel arra, hogy a telepengedélyezési eljárás előkészítése, lefolytatása, a határozat jogerősítése több hónapot is igénybe vehet, ezért felhívom az e körben érintett egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok figyelmét, hogy telepengedély kérelmüket mielőbb nyújtsák be. Az ehhez szükséges nyomtatvány és mellékletei a polgármesteri hivatalban Korom Dezső igazgatási előadótól (Tel.: ) szerezhetők be. Kérjük, hogy az adott tevékenység megítéléséről részletes információt személyesen vagy telefonon a kérelem beadása előtt szerezzék be. Adózók figyelmébe Az elmúlt hónap során, akiknek a terhén bármely adónemben adóhátralékot tartottunk nyilván tapasztalhatták, hogy a község területén megkezdtük a végrehajtási eljárások megindítását. Kérjük a kellemetlenségek elkerülése végett, akiadófizetési kötelezettségének a ausztus végén megkapott fizetési felhívás-egyenlegértesítő alapján nem tett eleget, haladéktalanul fizesse meg a még fennálló hátralékát. Felhívjuk a figyelmét azoknak a gépjármű tulajdonosoknak, akik az adó alá való bejelentkezésüknek nem tettek eddig eleget a hivatalban (Algyő, Kastélykert u. 40.sz.) található gépjármű bevallási nyomtatványon megtehetik. A Belügyminisztériumtól kapott nyilvántartás alapján a mulasztási bírsággal kell súlytani, akik ezt a felhívásunkra teszik meg. A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján e gépjárművek forgalomból való kivonását kezdeményezzük a tulajdonos terhére felszámolt költségek mellett. A tapasztalataink szerint az adózók a gépjármű tulajdonjogának változásira vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek sem tesznek eleget a jogszabályban előírt 15 napon belül. A bejelentési és befizetési határidők betartásával a munkánk könnyítésén felül az esetleges felesleges "zaklatásokat" is el lehetne kerülni az elkövetkezőkben. A buszbérletekhez nyújtott támogatásokról A hosszabb várakozás elkerülése érdekében az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot a bérlettámogatások igénybevételének feltételeiről: Munkavállalóknak adott 20%-os térítés feltételei: állandó algyői lakóhely aktuális dátumú utalvány beváltása Az éves utalványfüzet kiváltásához szükséges az érvényes személyi igazolvány bemutatása is. Ingyenes tanulóbérlet feltételei: állandó algyői lakóhely érvényes diákigazolvány felmutatása Nyugdíjas-kedvezményre jogosító igazolólap feltételei: öregségi nyugdíjas esetén nyugdíjas bérletigazolvány rokkantsági nyugdíjas esetén a nyugdíjat megállapító határozat felmutatása Minden esetben csak Algyő-Szeged viszonylatban történő utazáshoz nyújt támogatást az Önkormányzat. A kedvezmények csak a Polgármesteri Hivatalban, a megadott napokon válthatóak be. Csupán csak javasolhatjuk, hogy lehetőség szerint ne az utolsó pillanatra halasszák a bérletvásárlást a sorbaállás elkerülése érdekében, A január havi bérletek árusításának időpontja: január 2., 3., 4., 7. Polgármesteri Hivatal 5-17 óráig

3 ";/A lg fő i ffirm oífidló, Tájékoztató segélyekről! Az októberi képviselő - testületi ülésén a testület tárgyalta a háromnegyed éves szociális ellátás helyzetét. A tájékoztató felsorolta azokat a segélyezési formákat, melyekben a település lakói különféle juttatásban, rászorultságuk esetén támogatásban részesülhetnek. 1. Fiatalkorúak rendszeres pénzbeli ellátása (kiegészítő családi pótlék) A korábbi rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege évtől gyermekenként havonta Ft-ról Ft-ra változott. A támogatásra az a család jogosult, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét, jelen esetben forintot. A jogosultsági feltételeknél a vagyoni helyzet vizsgálható. Erre a támogatási formára ebben az évben Ft-ot fordított az önkormányzat (ennek 75-a visszaigényelhető a központi költségvetésből). Ebben az évben 30 fő vette igénybe Ft összegben. Felnőttek rendszeres pénzbeli ellátása. 1. Rendszeres szociális segély. Azok az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek kapják, akik a munkanélküli járadék 9 hónapját, illetve a jövedelempótló támogatás 24 hónapjának folyósítási időtartamát kimerítették és a munkaügyi központtal 1 éve együttműködnek. A rendszeres szociális segély összege a mindenkori nyugdíjminimum 70%-a, azaz Ft. Ezidáig kifizetett összeg Ft. Ez 3 millió forinttal több, mint a tavalyi. A támogatás 75%-a központi költségvetésből visszaigényelhető. 2. Időskorúak járadéka. A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtható támogatás. Azok részesülhetnek a járadékban, akik a 62. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötték. Havi összege illetve Ft. Októberig Ft-ot fizetett ki az önkormányzat. Az összeg 70%-a visszaigényelhető. 3. Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolására igényelhető. A havi adható maximum Ft. 4. Lakásfenntartási támogatás. Ebben az évben Ft kifizetésére volt lehetőség, Az összeg a központi költségvetésből nem igényelhető vissza. Eseti pénzbeli ellátások köréből is néhány támogatási forma: 1. Átmeneti segély kifizetett összege Ft volt. 2. Temetési segélyre Ft-ot fordított az önkormányzat. 3. Méltányos közgyógyellátására Ft összeget fizetett ki az első háromnegyed évben. Az élők kötelessége az emlékezés Több éves alapos kutatómunka eredménye, hogy elkészült Algyő község második világháborús hősi halottainak és civil áldozatainak teljes névsora dr. Kanyó Ferenc munkája alapján. Az Algyői Hírmondó szerkesztősége úgy határozott, hogy folyamatosan közzéteszi a hősök, volt szeretteink elhalálozásának körülményeit, abban a biztos tudatban, hogy a közölt információ lesz akiknek hír értékkel szolgál. Ábrahám Mátyás honvéd; Algyő Bozsó Rozália - Ábrahám Vince; a szegedi Zotmund utászzászlóaljban teljesített katonai szolgálatot, mint utászhonvéd április 26-án Algyőn a Tisza-parton katonai hadgyakorlat közben a folyóba fulladt. A zászlóalj parancsnoksága saját halottjának nyilvánította. Angyal László honvéd, volt földműves; Algyő, október 31. Győrfi Etelka - Angyal Lajos; Lakhely: Algyő, Tanya áprilisában Ungvárra vonult be az I. hegyi dandár légvédelmi gépágyús ütegébe. Csapatteste az Első Magyar Hadsereg hadrendjében részt vett Galíciáért, majd a Kárpátok szorosaiért folytatott súlyos harcokban novemberében Vaját fogságba esett március 25-én szovjet hadifogoly táborban halt meg. Antal István honvéd volt napszámos; Algyő, Gál Eszter - Antal János; Lakott Algyő, Kolozsvári utca 14. A háborúban ismeretlen területen vagy szovjet hadifogságban halt meg. Holttá nyilvánítása szeptember 15. Neve a hősi halottak emléktábláján szerepel. Következnek: Antal Pál Bakó Mátyás Bakó Sándor Kettőm reluxa harmonika ajtó, szalagfüggöny és napellenző készítés Telefon: 06-30/ A tájékoztatóból az derül ki, hogy az önkormányzat különféle jogcímen összesen a háromnegyed évben Ft-ot fizetett ki különféle szociális rendeletei alapján BECE

4 Több, m int arany Minden cüulúd éleiében örömteli események az ünnepek, évfordulók, amikor összegyűlik a család apraja-nagyja, hogy a hétköznapi gondokról megfeledkezve néhány órát csak egymásnak szenteljenek. Herczeg Gáspár és felesége Süli Zakar Margit is családja körében ünnepelte 55 éves házassági évfordulóját. Családi ünnep ez, de ma már egyre kevesebben vannak azok, akik, ilyen hosszú idűt tölthetnek el egymás mellett. "1946. október 26-án több párnak is volt esküvűje, de ma már csak mi vagyunk együtt. Bizony a mi korosztályunkból mára kevesen maradtunk, akik ilyen hosszú ideje házasok. Mindkettűnk családja algyői, így az esküvő után mi is itt maradtunk. A gyermekeink is ide születtek. A faluban jártak iskolába és óvodába is. A háború után Algyőn sem volt könnyű az élet. A falubeliekhez hasonlóan mi is dolgoztunk a TSZ-ben, a Konzervgyárban. Nagy volt a szegénység akkoriban, nekünk azonban sokat jelentett a megélhetésben, hogy jószágtartással is foglalkoztunk. A mai fiataloknak sem könnyebb a helyzete, jól láthatjuk ezt a környezetünkben. Ma már nekünk is unokáink, sőt dédunokáink vannak és az eltelt több mint 50 évben sok minden történt. Néhány mondatban nem is lehet elmesélni. Voltak az életünkben nehéz, fájdalmas időszakok, de sok örömben és boldogságban volt részünk. Nyolc unokánk és négy dédunokánk van. Naponta meglátogatnak, ezért mindig van itt valaki a családból, az igazi boldogságot ők jelentik számunkra." Gratulálunk Margit néniéknek! Arra kérjük azokat a családokat, akik együtt ünnepelhetik az aranylakodalmukat, hívjanak bennünket, szívesen beszélgetünk velük is. Szerkesztő Vízdíj beszedés December 17-én hétfőn ,és ig a Faluházban. EGÉSZSÉGNAP Várva-várt esemény helyszíne volt a Faluház november 10-én. Fzon a napon már reggel 9 órától vártuk az algyőieket, az idei egészségnapra. És jöttek is szép számban, kihasználva azokat a lehetőségeket, melyeket már beharangozónkban kínáltunk. Végtelenül örülünk, hogy meghívott közreműködőink nem maradtak "munka" nélkül, s a nap végén megelégedéssel nyugtázhatta a közel 30 fős közreműködő, szervező, rendező "csapat", hogy nem volt hiába való erőfeszítésük. Volt ekkor a megszokott orvosi, szűrővizsgálatokon túl természetgyógyász-íriszdiagnoszta, kineziológus, grafológus, sportcellulit- arcmasszázs, vitálkapacitás mérés, bioptron lámpa, Aloe Vera, AMC edény, fülgyertya és természetgyógyászati eszközök bemutatója. A nap "favoritja" a grafológus, akit 10 órától 15 óráig rendkívüli érdeklődés kísért folyamatosan. A természetgyógyász-íriszdiagnoszta pedig 16 órakor fejezte be "rendelését". A közreműködő orvosok és tanácsadók is pozitív tapasztalatokról számoltak be. Kedves Gyerekek! Nektek is nagyon szépen köszönjük, hogy az "Egészség" témakörében ennyien és ilyen csodálatos rajzokat küldtetek, rendkívül nehéz helyzetbe hozva ezzel a zsűrit. Hosszas tanakodás után az alábbi döntés született: Ovis kategóriában ajándékcsomagot kapott Szabad Laura és Szabad Alex; Általános Iskola alsós kategóriában ajándékcsomagot kaptak Szekeres Niki 4/a, Boldizsár Mária 1/b, Bús Bernadett 1/a és Vér Krisztina 3/b; Általános Iskola felsős kategóriában Pataki Andrea 6/a, Lévai Zita 7/b és Szabó Szilvia 5/b nyertek ajándékcsomagot. (Megjegyezzük: 1 ajándékcsomag még gazdájára vár a Faluházban!) Nagyszerű együttműködéseteket mégegyszer köszönjük, s a jövőben is számítunk Rátok. Figyeljétek, s olvassátok továbbra is a Hírmondót, sok érdekes, rátok is vonatkozó dolgot tudhattok meg belőle. Reméljük, hogy a november 10-én betérők megtudták a hosszú élet titkát, ha most nem is, a következő Egészségnapon 2002-ben bizonyára meglelik. S a klasszikus búcsú: Jövőre Önökkel ugyanitt! Kérjük, hogy Faluházunk egyéb rendezvényeit is tiszteljék meg részvételükkel. Végezetül ezúton is szeretnénk mégegszer megköszönni: Dr.Kellermann Péter ortopéd szakorvos, Dr.Madini Sahram fül-orrgégész, Prágai Andrásné látszerész, Dr.Szűcs László bőrgyógyász, Dr.Nyirati Ildikó nőgyógyász, Dr.Török László urológus,dr.tóth Mária belgyógyász, Dr. Jurij Petrov természetgyógyász-íriszdiagnoszta, Smidtné Sólyom Katalin kineziológus, Kaszai Edit grafológus, Tari Sándorné, Nagyné Kecskeméti Katalin, Pálainé Gyarmati Ibolya, Kerepes Henriett, Karsainé Szénási Mónika, Benyák Istvánná, Pappné Szabó Tünde, az Általános Iskola és a Szivárvány Óvoda pedagógusainak értékes közreműködését. Jó egészséget kívánunk mindannyiójuknak, s viszont látásra a Faluház következő rendezvényén. Ambrus Katalin

5 Algyői Hírmondó ^ ^ v. ^ 5* Képviselői fogadóórák December a Faluházban December 05. szerda Beke Tamás Herczeg József December 12. szerda Beck Gábor Dr. Gubacsi Enikő December 19. szerda Borbély János Vidács László Polgármesteri fogadóóra: Minden páros héten szerdán óráig Alpolgármesteri fogadóóra: Minden páratlan héten szerdán óráig Nagycsaládosoka Tropicariumban "Október 28.-án a Nagycsaládosok Egyesülete elment kirándulni Budapestre megnézni a Tropicariumot. Algyőről indultunk a Faluház elől reggel 7,30 kor kiilönbusszal. Amig utaztunk, addig beszélgettünk és játszottunk. 11 óra felé értünk a Tropicariumhoz, ami egy nagy területen van a Camponában. Ott nagyon sokféle állatot láttunk, pl.: Selyemmajmokat, leguánokat, albínó óriáskígyót, az őserdőben aligátorokat, lepkéket, békákat, madárpókokat, papagájokat, rájákat, és a legizgalmasabbak a cápák voltak. A találkozó a bejáratnál volt a megbeszélt időpontban. Mire mindenki előkerült, elindultunk a buszhoz, és elmentünk egy kis városnézésre. Láttuk a budapesti hidakat. Nekem legjobban a Lánchíd tetszett. Elmentünk a Hősök terére, ahol kiszálltunk a buszból, szaladgáltunk és fényképezkedtünk. Voltunk a Csodavárban is. Pont a Harry Potter-t vetítették, amibe egy kicsit belekukkantottunk. Közben láttuk a Parlamentet, de sajnos csak kívülről. Budapestről kb. 4-kor indultunk haza, ahogy kezdtük elhagyni a várost, még láttuk a Szabadság szobrot. Nagyon örültünk ennek a kirándulásnak, és jól éreztük magunkat. Köszönjük a sofőröknek a kellemes utazást. Köszönjük Erika néninek és Laci bácsinak ezt a kellemes napot. Remélem, hogy jövőre is elmegyünk valahová. Kiséri Zsuzsi "Nagyon jól éreztem magam Pesten. Az odafelé út is kellemes voll. Nagyon jól elvoltam a lányokkal és a fiúkkal is egyaránt. Nekem - mint szerintem mindenki másnak - a cápák tetszettek a legjobban. A rája-simogatás is érdekes volt, mert még élőben nem láttam ilyen állatot soha. Amikor a cápákat megláttam, alig tudtam megállni a lábamon. Nem tudtam, hogy ilyen szépek is lehetnek Olyat is láttam, amikor az egyik éppen bekapott egy halat. Félelmetes fogai voltak! Nem szívesen leltem volna a hal helyében!!! Az is szuper volt, amikor felmásztunk a Hősök terén a szoborra. Csak azt sajnálom, hogy a Camponában a Reggeli című műsorstúdiójába nem lehetett bemenni, pedig szívesen megnéztem volna. Nagyon tetszett nekem az egész kirándulás. Jól meg volt szervezve! Tényleg! Remélem lesz még ilyen kirándulás! Örömmel elmegyek!" Kovács Melinda Úgy érzem, a gyerekek szavai magukért beszélnek. Ennél többet a látványra rácsodálkozó szemek árultak el. Kovácsné Hargitai Erika I-én 3-án 6-án 17 óra 35 éves a Hagyományőrző Együttes 17 óra Karácsonyi előkészületek Nagycsaládosok Egyesülete 16 óra Mikulás ünnepség fellép: Száraz Nagy Tamás és Szenti Gabriella Gabi, Tomi és az ünnepek című műsorukkal 8-án 10 óra Szépségnap II-én 17 óra Gazdaköri ülés 13-án 18 óra Kovács László az MSZP elnökének előadása 19-én 17 óra Pro Musica Művészeti Iskola Hangversenye 20-án 9 óra Idősek karácsonya 11 óra Általános Iskola karácsonyi ünnepsége 17 óra Nyugdíjas Karácsony 21-én 16 óra 10 éves a Hírmondó 31-én 19 óra SZILVESZTER A FALUHÁZBAN MIKOR LESZ A TEMETŐ KEGYELETI PARK? Tisztelt Látogató! Ön szerint milyen kép fogadja a temetőbe érkezőket? Milyen környezetet teremtenek egyes emberek nemtörődöm magatartásukkal? Vigyázzunk a temető tisztaságára, rendjére! Ügyeljünk arra, hogy a szemét a kijelölt tárolókba kerüljön, és ne halmokba rakva, szétszórva a temető területén. A kerítés mellett húzódó árok a víz elvezetésére szolgál. Helyenként azonban ez is tele van dobálva elszáradt virágokkal, koszorúkkal, szeméttel. Ezzel akadályozva a csatorna rendeltetését. Amennyiben az árok nem képes a szemétkupac miatt a víz elvezetésére, a temető alacsonyabban fekvő részein a belvíz miatt az ÁNTSZ nem engedélyezi a koporsós temetést. A háztartási hulladék gyűjtésére a Hulladékudvarban van lehetőség, mely térítésmentesen igénybe vehető és csak pár méterre van. A temetőben háztartási hulladékok elhelyezését kérjük mellőzni, mert ez enyhén fogalmazva felháborító. Tiszteljük meg halottainkat és azok hozzátartozóit, azzal, hogy együtt vigyázzunk a rendre és tisztaságra! Az emlékezés pillanatait ne zavarják ilyen körülmények, mely igazán egyszerűen elkerülhetők. A fent feltett kérdésre a választ mindenki tudja. Amikor már ilyen problémával nem kell foglalkozni és mindenki számára természetes, hogy tiszta, rendezett környezetbe töltheti el az emlékezés óráit. Molnár Józse

6 É S KARA CSONY! AJANDEK Kedves olvasóink! A közelgő szeretet ünnepéhez mi is szeretnénk hozzájárulni azzal, hogy kedvezményeket adunk könyvtárunk szolgáltatásaiból. December hónapban 360,-Ft helyett 260,-Ft /óra díjért lehet használni az internetet. (A minimális használati díj -100,-Ft - megmarad.) A CD-ROM-ok helyben használata ingyenes. Karácsonyra ajánljuk az alábbi olvasnivalókat: Semling: Adventi naptárak (szabásmintákkal) Wetzei: Karácsonyi papírdíszek T. SzaDÓ Júlia: Nagy karácsonyi képeskönyv Csörgő Anikó: Adventtői karácsonyig Westland: Nagy karácsonykönyv Kardos Mária: Karácsonyfadíszek Marsenkiel: Karácsonyi díszek természetes anyagokból Jön a Mikulás Csodaország: Mikulásra, karácsonyra Varga Katalin: Karácsony hava Hemingway: Karácsony a világ tetején Virtanen: A karácsonyfalopás Disney: Karácsonyi ének Dickens: Karácsonyi ének Spurgeon: Karácsonyi meseország Barabás Tibor: Karácsonyi történet Minden kedves olvasónknak békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk! Könyvtárosok A gazdasági miniszter 25/2001. (IX.19.) GM rendelete a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 2. A évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő: a) augusztus 10., szombat munkanap augusztus 19., hétfő pihenőnap b) december 24., kedd pihenőnap december 28., szombat munkanap BEAUTY COSMETICS HUNGARIA B t \z algyői szépségnapon (december 8-án óráig) termékbemutatót tartunk, szenzációs vásárlási lehetőséggel. Bemutatott termékeinkből EGYET FIZET ÖTÖT KAP! Termékeink ezen a napon megtekinthetők és megvásárolhatók. A családi csomag ,-Ft helyett most csak 5.000,-Ft. Jöjjön el, megéri! SZÉPSÉGNAPA FALUHÁZBAN december 8-án rendezzük meg a szépség napját. Hagyományainkhoz híven a látogatók fodrász, kozmetikai bemutatókat, körömápolást, műköröm építést,, bőrfestést, vehetnek igénybe. A gyerekeket arcfestésre óráig az emeleti klubterembe várják a Dinamixosok. Ezen a napon a közkedvelt kozmetikai cégek bemutatóival is találkozhatnak. A bátrabb hölgyeket átváltoztatjuk. Segítséget nyújtunk a karácsonyi ajándékozásukhoz óra-ékszer bemutatóval és vásárral. Apró dísztárgyakat, karácsonyi mütyürkéket, és mikulás- más cserepes virágokat kínálunk óráig. A bemutatókon és a vásárláson kívül body, fitness programokkal szórakoztatjuk látogatóinkat. A nap folyamán idelátogató érdeklődők sorsjegyet kapnak, melyet a 17 órakor kezdődő gyermek és felnőtt divatbemutató előtt sorsolunk ki. A PROGRAM RÉSZLETEIRŐL ÉRDEKLŐDHET A FALUHÁZ MŰVELŐDÉSSZERVEZŐITŐL. 62/ MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTELVÁRUNK! ji Kedves gyerekek! Szeretettel várunk benneteket a Faluházba! december 6-án 16 órára. Ü Ekkor megnézhetitek Szenti Gabi és Száraz Nagy Tamás Vidám, jj zenés gyermekműsorát, amiből megtudhatjátok, hogyan tölti jj Gabi és Tomi az ünnepeket. Mindenki számíthat egy kis j meglepetésre! A belépés díjtalan! i i G azdaköri gyűlés Hosszú szünet után megkezdjük összejöveteleink sorozatát. Első gyűlésünk december 11-én (kedd) 17 órakor lesz a Faluházban, melyre meghívott vendégünk Tasnádi Gábor, a Megyei Földmüvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Hivatalának vezetője és jelen lesz a Falugazdászunk is. Szándékaink szerint tájékoztatást várunk arról, hogy évben milyen támogatásokat kaphatnak a termelők, valamint a családi gazdaságok beindításával kapcsolatos kérdéseinkre is választ kapunk. Minden gazdaköri tagot és érdeklődőt szeretettel vár a Gazdakör vezetősége. Juhász István (Gazdakör elnök)

7 1 2 Algyői / Haszonhulladék átvétel a Hulladékudvarban \ r /volt kuktor' október február 28. között Hélfölől-szombatig óráig Vasárnap óráig vashulladék, lemezhulladék, hullámpapír, vegyespapír, fekete-fehér újság, alumínium, sárgaréz, vörösréz, PE fólia / fóliaházi fólia / Kérjük a lakosságot, hogy a rossz akkumulátorból ne öntsék ki a savat, ne törjék össze, ne szennyezzék a környezetet, a hulladékudvarban EU szabványos konténerben ingyen elhelyezhető. Érdeklődni: GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. /volt Művelődési Ház/! Munkanapokon: óráig Telefon: V J ALMÁRIUM - Kisbútor, ajándék és papírkereskedés a Gyevi Üzletházban. K ín álatunk: Kerámia és fazekas termékek, kerti virágtartók, kaspók, selyenrés favirágok, zöldségtároló savanyító edények. Ünnepi ajánlatunkból Karácsonyi képeslapok, üdvözlőkártyák, dísztasakok, csomagolópapírok, fóliák, adventi- és szentképes gyertyák, adventi gyertyatartók, dekorációs kellékek, koszorú alapok, gyertyagyűrűk, karácsonyfa-, ajtó és ablakdíszek, csillagszóró, konfetti, szerpentin Nyitva tartás: Hétfőtől - péntekig: I Szombaton: Az Almárium kedves kis tárgyaival találkoznak a Szépségnapon dec. ^x8-án a Faluházban. Szertettel várjuk vásárlóinkat! ^ O T P -O /Y R A N C IA B IZ T O S ÍT Ó R T OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. Tudja Ön, mennyit fizet évben a gépkocsija kötelező felelősségbiztosításáért? Kérdezze meg az OTP - GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT - nél mennyibe kerülne a biztonság?! Igény szerint alakítható lakásbiztosításunk védi értékeit. Az OTP-GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. bevállalja a vályog falazatú épületek biztosítását is. Hívja napközben: vagy a este: ös telefonszámokat 20( DECEMBER ^ TEMETŐI TÁJÉKOZTATÓ ^ Temető nyitva tartása: november márc. 31.-ig 7-16 óráig A temetőben teljes körű temetkezési ügyintézés történik. A helyszínen, a REKVIEM temetkezési vállalkozó által bérelt bemutató teremben lehet igénybe venni a szolgáltatást, (szertartás, halollszállilás, sirásás megrendelése, kegytárgyak, kegyeleti kellékek megvásárlása, sírhely megváltás, információ) A LEJÁRT SÍRHELYEK újraváltása, illetve a sírhelyekről történő lemondó nyilatkozat megtehető a temető gondnoknál. Ügyfélfogadás személyesen: hétfőtől- péntekig óráig illetve rendkívüli esetben a család igénye szerint információ telefonon: minden nap (szombat, vasárnap is) óráig / Éjjel- nappal díjmentes halottszállílási ügyelet: 06/20/ /20/ Üzemeltetőnél igényelhető szolgáltatás: sírgondozás sirtisztítás családi urnasíremlék, műkőpad, váza rendelés 1-es és-2 es nyitott és fedett síremlék, információ: GYEVIÉP Q1 Kht HT * Szállítás, fuvarozás K g -o s k is te h e ra u tó v a l 7 0,-F t/k m ,-F t/ó r a 2 te n g e ly e s k g -o s n a g y m é re tű u tá n fu tó v a l 9 0,F t/k m ,F t/ó ra b ru ttó áro n É rd e k lő d n i a G Y E V IÉ P K h t. T e le p h e ly é n (v o lt M ű v e lő d é s i H á z) A lg y ő, K a s té ly k e r t u. 16 T e l: M u n k a n a p o k o n : ó rá ig Földterület l 500 m2 - es földterület megművelésre bérbeadó! a Bartók Béla utca mögött. Érdeklődni: Tel: Az Algyői Idősek Napközi Otthona fellvételt hirdet 1 lő gondozói álláshelyre A munkakör betöltésének feltételei: eu. középfokú végzettség, érettségi. Előny: felnőtt szakápolói végzettség, időskorúak ellátásában szerzett gyakorlat. Feladatkör: gondozói feladatok ellátása 12 órás, folyamatos munkarendben, az ellátottak fizikai és mentális gondozása. Bérezés: a Kjt szerint. Jelentkezési határidő: Január 14. Felvételi elbeszélgetésre Időpontegyeztetés a as telefonszámon. tő i önkormányzat lapja Megjelenik havonta egyszer. Felelős kiadó: Dr. Piri József Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna Szerkesztőbizottság: Bai Istvánná, Bakosné Fekete Mária, j Borbély János, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, j Ménesi Iajosné, Kis Nóra. i Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u.2., Könyvtár. Nyomás: GOLD PRESS Nyomda Készült: 1500 példányban J

8 Algyői Hírmondó Egyháztája December 8-án Gyulay Endre püspök úr adventi szentmisét tart az algyői templomban este 6 - kor. A többi esti program novembertől áprilisig az idősebbek kérésére du. 5 órakor van. A karácsonyi éjféli szentmise előtt fél órával ünnepi énekes program lesz. A gyerekek karácsonyi játéka a karácsonyi ünnepi szentmise alatt, - amely 10 órakor kezdődik - kerül bemutatásra. Karácsony másnapján is 10 - kor lesz a szentmise. A nyári plébániai út Dobogókőre vezet. Július 6 - án reggel 6 - tói kb. este 9 - ig. A dobogókői lelkigyakorlatos házban 11 - kor kapunk lelki előadást szentmisével, majd ebéd, utána kilátói séta, majd második lelki előadás. Ezt követően rövid budapesti megállás után hazajön a busz. Részvételi díj 2,000 Ft (útiköltség és ebéd). Jelentkezés Boldizsár Andrásnál vagy a plébánián. Tisztelettel köszönt mindenkit Kardos Mihály Plébános BUÉK2002! SZILVESZTEREZZEN VELÜNK A Horizont Étteremben! (ALGYŐ MÓL IPARTELEP) 8 órai vacsora: Svédasztal Éjfélkor: Svédasztal Tombola fődíj: színes tévé További bővebb felvilágosítás, Éttermünkben vagy telefonon: Tel/fax: ÜNNEPELÜNK DECEMBER 21 - ÉN JELENT MEG AZ ALGYŐI HÍRMONDÓ ELSŐ SZÁMA. E JELES ESEMÉNY ALKALMÁBÓL ÜNNEPI PROGRAMOT SZERVEZÜNK A FALUHÁZBAN DECEMBER 21 - ÉN 16 ÓRAKOR, AHOL TALÁLKOZHATNAK A SZERKETŐSÉG TAGJAIVAL. A MŰSORBAN FELLÉP: ÜRMÖS ILONA KOLTAI ZOLTÁN NÉMETH JÓZSEF KÍSÉR AZ EDISON ZENEKAR TOMBOLATÁRGYAKAT SORSOLUNK KI AZOK KÖZÖTT, AKIK MAGUKKAL HOZZÁK A HÍRMONDÓBÓL KIVÁGOTT TOMBOLASZELVÉNYT. Anyakönyvi hírek Születtek: Gyömbér Gergő 3280gr. Sz: 10,25. szülők: Fodor Ágnes, Gyömbér Gábor, lakik: Bartók B, 82.; Beloval Koppány 3150gr. Sz: szülők: Nagy Edit, Belovai József, lakik: Korsó u. 6.; Hodonlcki Brigitta 3860gr. Sz: szülők: Tösmagi Etelka, Hodonicki Gábor, lakik: Bácska u. 39.; Házasság: Várhelyi László Tamás, Lajos Tünde ^ÖRDÖGH CSABA ÓRÁSÜZLETE ALGYŐN A SZÉPSÉGNAPON 2001.December 8.-án 10 órától 17 óráig A FALUHÁZBAN Férfi, Női és Gyermek Karórák Fémcsatok Műanyag és Bőr Óraszíjak Elemcsere ÓRIÁSI VÁLASZTÉK! 20-30%-os ÁRENGEDMÉNY! MÁR MOST GONDOLJON A KARÁCSONYRA MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! ÉRTÉKES AJÁNDÉKOK A TOMBOLÁN! MEGNYÍLT A GENERAL! PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ RT. ALGYŐI KÉPVISELETI IRODÁJA Helye: GYEVIÉPKhLAIgyo, Kastélykertu. 16. Telefon/fax.: 62/ Nyitva tartés: hétfőtől - péntekig 7-15 óráig Keressen fel bennünket, utazási költséget és időt megspórolva helyben megkötheti biztosításait: Élet- és balesetbiztosítás, Egészségbiztosítás, Keresőképtelenségi biztosítás, Lakás- és társasház biztosítás, Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás, CASCO, Utasbiztosítás, Munkáltatói és szakmai felelősségbiztosítás, Vállalkozói vagyonbiztosítás, Mezőgazdasági biztosítás, Továbbá kiadjuk a külföldi utazáshoz szükséges gépjármű biztosítási zöldkártyáját. Befektetési és hitelfelvételi lehetőségeket Is ajánlunk: Befektetések: Tandijprogramok továbbtanulás finanszirozására.hozományszerződések, Nyugdijjáradékok, Önkéntes és magánnyugdíjpénztári tagság, CIB lakossági folyószámlanyitás, Rövid és hosszú távú befektetések, Tőzsdei befektetések Hitelközvetltés: Lakásépítés, felújítás, lakásvásárlás esetén, Szabad felhasználású hitelek, Lakáselőtakarékossági programok elkészítése, Lakáskassza és Hitelfedezeti szerződések megkötését

9 10 Színház és irodalom ' \ * V'Algyői Hírmondó- IRODALMI KÁVÉHÁZ A fösvény Színházunk november 17-én a délvidéki Ürményházán mutatta be Moliere: A fösvény c. darabját. 18-án Tóbán folytattuk vendégszereplésünket. November24-én pedig testvértelepülésünkön, Martonoson adjuk elő a darabot, amelynek szereplői: Bakó Ferenc, Horváth Henrik, Tóth Anikó, Cseszkó Mihály, Osztás Anett, Árnyas Rózsa, Kiss Róbert és Kató Sándor. Hogy a köztudatban még jobban rögzüljön, idézünk Bálint Sándor néprajzi kutatásaiból: "Tóbára Algyőből érkeztek a "szögedi nemzet" törzsökös tagjai, meg hát Földeákból is, amelyeknek alaprétege szintén a szegedi népből került ki, s innen, ebből a két helységből szakadhattak ki közvetlenül az Ambrusok, Bálintok, Bárdosok, Becsejek, Berták, Biczókok, Bitók, Bödők, Börcsökök, Darócziak, Hódik, Kériek, Kormányosok, Koszók, Nyáriak, Sörösek, bár jöhettek - vargabetűt csinálva - kerülő úton is egy vagy több falu érintésével. Erős Lajos ürményházi plébános Úr szakavatott színházi kritikáját is idézzük az előadásról: Kátó Sándor színművész Úr, aki egyben a darab rendezője is volt, a művet átdolgozta. Ez a rövidített változat ebben a környezetben óriási sikert aratott. A darab mondanivalója így méginkább ékesszólóbban hirdette és mutatta ki a fösvénység átkát. A fösvény apa a darab végén magára marad aranyaival. A darab megválasztása napjainkban különösen időszerű. Figyelmeztet, hogy a pénznél a sokkalta nagyobb értékeket kell megbecsülni. A rendező ezen felül a szereposztásban is remekelt. A szerepek testreszabottak voltak, a teljesítményük pedig minden várakozást felülmúlt, Jól összehangolt együttesként léptek fel, ami nemcsak a színészek, hanem egyben a rendező érdeme is. A művészegyüttes 11 tagját a helybeliek látták vendégül., Tavaszra kilátásba helyezték, hogy újból meglátogatnak bennünket. Az eddigiekért hálás köszönet illeti meg a színtársulatot. Rábízzuk az illetékesekre, hogy bírálják felül, érdemes-e ilyen aránytalanul nagy áldozatot nozni értünk." A plébános Úr zárósorai többek között arra vonatkoznak, hogy mondhatni fűtetlen helyiségekben várakoztunk, öltöztünk, játszottunk és háltunk. A darab itthoni bemutatója január 18-án pénteken este 19 órakor lesz a Faluház színháztermében. Kátó Sándor Az Irodalm i Kávéház következő előadása 2002,januárjában lesz. Soron következő költőnk Tóth Árpád. Kérjük m indazokat, akik szeretnének verset m ondani az est folyam án, jelezzék ebbéli szándékukat és a vers vagy versek cím eit a m űsor m egszerkesztése érdekében, telefonon vagy szem élyesen a Faluházban (tel.: ) Köszönettel: Kátó Sándor Gyermekkönyvhét az algyői könyvtárban Nov Dec. 3. Dec. 4. Dec. 5. Dec. 6. Dec Békés Pál a könyvtárban Mese - elemzés felnőtteknek Előadó: Koszecz Sándor Marék Veronika rajzos, mesés foglalkozása Decemberi népszokások - karácsonyi díszek készítése a Tájházban Walt Disney - nap 10 óra "Mese - mese mátka" ovisoknak 11 óra "Mese - mese mátka" ovisoknak 14 óra "Mese - mese mátka" alsósoknak 15 óra "Mese - mese mátka" alsósoknak 16 óra Mikulás a könyvtárban 9 óra "Rajzolj! Mesélj! Kutass!" Irodalmi pályázat eredményhirdetése a Faluházban. Fellép a Buborék Színpad. 15 óra "Varázslók és Boszorkányok Irodalmi pályázat eredményhirdetése a könyvtárban. Dec Mese - elemzés felnőtteknek Feketeország Előadó: Koszecz Sándor A z Ovasás Éve alkalmából minden osztályban Az olvasás gyönyörűsége" címmel felolvasás és foglalkozás rendhagyó irodalom óra keretében, A Tájház decemberi programja: Dec, órától Nagycsaládosok kézműves foglalkozása Dec órától Karácsonyi népszokások, karácsonyi díszek készítése December közepétől kiállítások: 35 éves az Algyői Hagyományőrző Népi Együttes Fotókiállítás Századelő képeslap- és bélyegkiállítás A Tájház nyitva tartása: Hétfő, szerda: du óráig Kedd: de óráig, du óráig Csütörtök: de óráig Péntek: du óráig 20( DECEMBER

10 ;i!lgy i Mírmöníjói '! ÓVODA! INFO Nem lehet elég korán kezdeni Örömmel csatlakoztak az óvodás gyerekek település egészséghét rendezvényeihez. Míg a lakosság a szűrővizsgálatokon vett részt, az óvodások játék közben azzal ismerkedtek, hogy hogyan lehet az egészségüket megőrizni, a betegséget megelőzni. Tapasztalhatták szivük fontos szerepét, közben megismerhették működését. Finom vitamin falatokat készítettek zöldégbol, gyümölcsből és így tudatosult bennük az egészséges táplálkozás lényege. Ezúton köszönjük a SOLE Rt-től kapott ajándékot. Minden gyermek egy doboz csokoládé vagy eper ízesítésű tejet fogyaszthatott el. A mozgás ezen életkori sajátosságuk legtermészetesebb tevékenysége; jól ismerik a sportágakat, tudják, hogy a sok mozgással megőrizhetik egészségüket. Kipróbálhatták a pályázaton nyert mozgásfejlesztő eszközöket is. Egy mesét hallgattak arról, hogy a dohányzás mennyire káros az egészségre. A hangulatos délelőtt befejezéseként udvari futást rendeztünk a friss levegőn. A nap emlékére a gyerekek kifestőt vihettek haza. Köszönjük a szülőknek a beküldött gyümölcsöket és zöldségeket, amellyel támogatták az ovis-egészségnap sikeres lebonyolítását. December hónapban folytatódnak a kézműves foglalkozások. A karácsonyi előkészületek kapcsán adventi koszorúk és asztali díszek készítésével, valamint gyertyaöntéssel ismerkedhetnek meg az érdeklődő szülők és gyerekek. Mikulásvárás december 6.-án 10 órakor az óvodában. Nagy izgalommal, dalokkal, versekkel fogadják a gyerekek a MIKULÁST. December 17.-től karácsonyi pompába öltöztetjük az óvodát. 1 A hagyományoknak megfelelően december 20.-án ünnepi!j hangulatban karácsonyi dalokkal köszöntjük nyugdíjasainkat.! j Téli szünet: december 21.-től január 2.-ig. Ezen időszak alatt felügyeletet biztosítunk, kérjük igényeiket írásban jelezzék az óvónőknél. Térítési díj befizetése december 4. (kedd) 7-17 óráig évben januar február 4. március 4. április 4. május 6. (hétfő) (hétfő) (hétfő) ^csütörtök) (hétfő) június 4. (kedd) -N í Adventi kalács koszorú Hozzávalók: Tészta: 50 dkg finomliszt, 1 tasak Dr. Oetker Élesztőpor, csipetnyi só, 10 dkg cukor, 1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor, 2 citrom reszelt héja, 1 tojás, 6 dkg lágy vaj (margarin), 2,5 dl langyos tej, 10 dkg mosott és szárított mazsola. Sütés: 1 felvert tojás. Díszítés: 10 dkg nyers marcipánmassza, élelmiszer színezék (piros, zöld), hántolt mandula íl Elkészítés: Tészta: a liszt % részét és az élesztőt egy magas j keverőtálba tesszük, és jól elkeverjük. A keverék közepébe jj mélyedést készítünk, amelybe beletesszük a cukrot, vanillincukrot, j sót, tojást, a vajat, (margarint) és a tejet. Elektromos kézi mixer i dagasztóspiráljával addig gyúrjuk a tésztát, ameddig el nem válik a tál falától. Ezután hozzákeverjük a maradék lisztet és a mazsolát, i A tésztát meleg helyen 30 percig letakarva állni hagyjuk. A megkelt tésztát három részre osztjuk, majd ezeket egyenként 80 í cm hosszúságúra sodorjuk. A tésztacsíkokat összefonjuk, majd I ebből koszorút formázunk, amelyet sütőpapírral bélelt sütőlemezre helyezünk. Ismét betakarjuk és meleg helyen további 15 percig kelni j hagyjuk. Sütés: a kalácsot megkenjük tojással és elhelyezzük a j sütő középső rácsán. Előmelegített elektromos sütőben 180 C-on, j előmelegített gázsütőben 2-es fokozaton percig sütjük, j Díszítés: a nyers marcipánmasszát gyúrjuk össze a cukorral, amíg egy sima masszát nem kapunk. A gyertyák elkészítéséhez a marcipánmassza felét pirosra festjük, majd egy kb. 20 cm nagyságú hengert formázunk belőle, melyet 4 részre vágunk. A gyertyaforma egyik végébe mandulát szúrunk. A maradék marcipánt zöldre festjük és kb. 'A cm vastagságú lappá nyújtjuk, és csillagokat, leveleket formázunk belőle, mellyel tetszés szerint díszítjük a k o s z o rú t. SZILVESZTERI PARTY? O n, lm f e r g e t e g e s hangulatról a G R U N D Belépőjegy ára 5,000-Ft. Vacsora: 20 és 01 órakor. Nyitótánc - Tombola! Jegyek elővételben 'válthatóka Faluházban 2001 DECEMBER

11 «á É S É i d i HÁZIORVOS RENDELESE Dr. Bálínd Sándor December óra December óra December óra December óra Telefonszám: 06-30/ Dr. Kovács Ágnes FOGSZAKORVOS RENDEL: Hétfő, Szerda Kedd, Csütörtök Péntek MOL-utalványt elfogadunk. ^ Egészségház u. 42, Telefon: HÁZIORVOSI RENDELÉS+ A Dr. Tóth Háziorvos Bt. tájékoztatja Önt: DR. TÓTH MÁRIA a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa hónapban a következők szerint rendel: December December December December Telefonos elérhetőség: ; Kellemes Karácsonyt, és egészséges Új Évet kíván dr. Tóth Mária és Tari Sándorné Mártii e-mjail címe: axelero.hu. Honlap: Kérem a rendelésre, hozza magával a TÁJ számát igazoló okmányokat. ^prvosi ügyelet rendelési időn kívül ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE A rendelő cím e: Szeged, K ossuth L ajo s sgt T elefon: H étközn ap m ásnap reggel 7.30 óráig Szom bat, V asárnap, Ü nnepnap tói m asnap reggel ig! M % i Algyői Bírinaondá, Dr. Molnár Mária csecsemő és gyermekszakorvos telefonszáma: 06-30/ Telefon: Betegrendelés: Hétfő tói Kedd tói Szerda tói Csütörtök tói Péntek tói Csecsemő-tanácsadás: Csütörtök tői Védőnői fogadóóra: Csütörtök 9.00 tói Terhes tanácsdás: Hétfő tói (Szeged) terhes-diagnosztika: Rendel: Dr. Kanyó Adám Telefon : / 256 mellék Önálló védőnői tanácsadás: Algyő, Egészségház u 42., telefon: Kedden tói óráig ^ HÁZIORVOS RENDELESE Törökné Dr. Kálmán Antónia December December December December óra óra óra óra Telefonszám: 06-30/ ,62/ Dr. SZÍJÁRTÓ MÁRTA Fog - és szájbetegségek szakorvosa Algyő, Bartók B. u. 76. Lem. 5 Rendel: Kedd, Csütörtök: óráig Telefon: 06/20/ Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül Fényre kötő fehér tömések. Porcelán p ó tlá so k m inden fa jtá ja Ultrahangos fogkő-eltávolltás MOL-utalványt elfogadok. is! % DECEMBER

12 j November hónapban történt az iskolában József Attila Kupa Matematikaverseny: A tanulók október 19-én matematika versenyen vettek részt Hódmezővásárhelyen. Iskolánkat Bakos Gabriella 5,b, Malustyik Ádám 6.b, Pádár Attila 7.b és Bodó Gyula 8.b osztályos tanulók képviselték. Mese- és prózamondó verseny: Az alsó tagozatos gyerekek nagy izgalommal készültek a mese- és prózamondó versenyre. A tanulók két korcsoportban vetélkedtek. Eredmények: 1-2. osztályosok: I. Révész Máté 2. a Felkészítő tanár: Szebeni Lászlóné; I. Jani Melinda 2.a, Szebeni Lászlóné; II. Rácz Kristóf 1.a Torma Tiborné; Különdíjas: Pataki Zsófia 1.a; Tix Norbert 1.b; Kun Zsuzsanna 2.b; 3-4. osztályosok: I. Belovai Vivien 4,a Felkészítő tanár: Kiss Ferencné: II. Bajusz Kata 3.a Szabóné Kálmán Mária; III. Szilágyi P. Csenge 4.b Kériné Bódi Judit; Különdíjas: Kovács Vivien 3,b. A városi versenyen korcsoportonként az I. és II. helyezett tanulók képviselik az iskolát. Városi mesemondó verseny: A városi mesemondó versenyen Belovai Vivien 4.a osztályos tanuló I. helyezést ért el. Ó indul a megyei versenyen is! Felkészítő tanára: Kiss Ferencné. Kitüntetések az iskolában:! Pedagógus tevékenységük elismeréseként október 23-án i PEDAGÓGUS SZOLGÁLATÉRT EMLÉKÉRMET vettek át i iskolánk volt tanárai: Baghy Dezsőné, Herczeg Anna és i Tombácz Istvánné. Nyílt napok az iskolában: November között Nyílt Napokat tartottunk az alsó tagozatban, között a felső tagozatban. Örömünkre szoigált, hogy igen sok szülő nézte meg a tanítási órákat (különösen az alsó tagozatban). Mód és lehetőség volt rá, hogy gyermekük munkáját, tudását, aktivitását megfigyeljék. Bepillantást nyertek az órák szervezésébe, a módszerekbe. Köszönjük az érdeklődést! December havi program Marék Veronika alsó tagozatosoknak a könyvtárban i Napközi térítési díjak befizetése Télapó ünnepség osztálykeretben Szülői értekezlet felső tagozat részére - pályaválasztási tájékoztató Szülői értekezlet alsó tagozat részére 4H karácsonyi vásár Karácsonyi ünnepség a Faluházban Tanítási szünet December 27-Január 2. TÉLI SZÜNET KELLEMES PIHENÉST!!! BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! ' í-; f ; - * $ 7 Hónaptár Advent: A régi ember gondolkodásában, szakrális gyakorlatában az esztendő adventtel kezdődött. Advent adta elejét az egyházi évnek is. A nap ilyenkor alacsonyan jár, ködösek a hajnalok, a rontást hordozó sötét napok, de egyben a várakozás, a készület, a reménykedés időszaka ez. Az ember dolga volt a Teremtő akarata okán, hogy a jószág az istállóban, ólban, a kert, a mező, az erdő, a vizek épen maradjanak, rendezetten várják a gazdával együtt a csodát, a Nap téli fordulatát, Fény-Krisztus születését. A falu népe ilyenkor a zajos mulatságoktól is tartózkodott, csak a disznótorok szertartásos és egyben családias hangulatában oldódott egy csöppet fel. Muzsika itt sem volt, legföljebb a duda szólt, mely ráncbaszedő, mágikus hangszernek számított. Advent első vasárnapján koszorút készítenek. Szerkezete kör és kereszt, a kereszt közepén csipkebogyó jelöli a mágikus pontot, ahol Isten belép a világunkba, a kereszt négy végén egy-egy méhviasz gyertya áll. Advent minden vasárnapján meggyújtanak egyet. 0 3 S 0 S S Gyertya A Biblia alapján a Logosznak, a világ Fényének szimbóluma, így a keresztény szimbolikában Krisztus jelképe, aki meghalt emberként, hogy elhozza a megváltás fényét. Ez pedig arra emlékeztet, ahogyan a gyertya megsemmisül, miközben fényt sugároz. Ezenkívül a gyertya a Szentháromságot testesíti meg a láng, a kanóc és a viasz egysége folytán. A gyertya végigkíséri az ember életét, hiszen a keresztelő alkalmával éppolyjelentős szimbolikus szerepet játszik, akárcsak a születésnapi tortán, a haldokló mellett vagy a ravatalnál. De ne feledkezzünk meg eredetmondánk, regösénekünk csodafiú szarvasáról sem, aki "ezer ágabogán, ezer égő gyertyát" visel - csillagos eget -, melyek "gyújtatlan gyúlasznak, oltatlan alusznak". jfíjífc ífíjft tfjw SjRí í j * SÍí *% *S&! Tjfc * Hjfc8 jjíjfí; jjij* Jelentős napok karácsony havában Xavéri Ferenc (A Jézus Társaság talán leghíresebb tagja), Borbála (ókeresztény vértanú), Miklós (a kis-ázsiai Myra szent püspöke, a IV. században élt), Ambrus (Ágoston mellett a leghíresebb egyházatya), Luca (ókeresztény szűz), Tamás (a hitetlenkedő apostol), Ádám és Éva, István (protomártír, Szent István királyunk névadója, a pogányok kövezték agyon), János (apostol és evangélista, a Jelenések könyvének prófétája, leírója), Dávid (Jézusnak a Jesse fájából sarjadó királyi őse, zsoltárszerző), Szilveszter pápa. Egyházi ünnepek: Szeplőtelen Fogantatás napja, karácsony, aprószentek.

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

2016/17 Köznevelés Köznevelési program megvalósításának felelőse Szept Okt.

2016/17 Köznevelés Köznevelési program megvalósításának felelőse Szept Okt. 29 H 30 K 31 Sze Szept 1 Cs évnyitó-szülői értekezlet 5. osztályban 2 P oszt.kir./tanítás nélküli munkanap 3 Szo oszt.kir. 4 V 5 H 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Szo 11 V 12 H Hermann Ottó tanösvény az iskolánkban

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás 2016 szeptember 01 02 03 04 Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek 8.b Tanulmányi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi 05 06 07 08 09 10 11 Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi

Részletesebben

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam időpont esemény 09. 01. 8.00 óra évnyitó 09.01. Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai 09. 02. 17 és 17.30-kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam 09. 05. 17 és 17 30 szülői értekezletek

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 VELENCEI MESELIGET ÓVODA VELENCEI MESELIGET ÓVODA 1 A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján ZSÁMBÉKI ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA -. Összeállította: Kovács Mária igazgató a /. (VI..) EMMI rendelet alapján [ SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ] SZEPTEMBER ÖSSZESÍTETT NAPTÁR / OKTÓBER HÉTFŐ 5 3 HÉTFŐ 3 34 3 KEDD

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV ESEMÉNYEK HÓNAP NAP AUGUSZTUS 31.

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-án (hétfőn) 16,00 órai kezdettel tartott zárt ülésén

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-án (hétfőn) 16,00 órai kezdettel tartott zárt ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 16-án (hétfőn) 16,00 órai kezdettel tartott zárt ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben