2 Algyői Hírmondó I. Hírek a Hivatalból...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 Algyői Hírmondó I. Hírek a Hivatalból..."

Átírás

1 ^ X. ÉVF. 12. SZÁM 2001 DEOEMMB 20 Ft Bai Istvánná Karácsonyi szózat s í? r iig ' ir u x s c a ' ó s 0, fíy - f aá# d e.jv e/i' p,u L, á L n v.. (3 ^ 0.^ C tíó ^ C ÍA,IX 4 ^ O Au v íf/t-il e.s tja t.ü ', c v tj v a /i- d u c A o J v ^ '. ^ D a o ú c t/ő ^. á (s b ( c ö ^ é n ll ( J s n v e iv ih L j- e i' ó y ^ d s ^ a V Ü C iá y ^ f é ^ ll á y A ^ ili^ i. e ü ' 3Ce,cj;ij.<íAs d ll e c j,\ld E tojvaíl. <56*o. do.cja acj.., (l<ijce-a-á,á ^fö.'ü s a '.j!ö, id / i <>yslesie *, ( 'h j/ ( z n v fl ii/i& IL á ^ íú e./ 01Le ecji& e<^cj.e te e C L t s eicjx A^y q.e á A / Qj áxjx>.-n/ S e LeAA,é.cj/ Pio.tto, j,o n, ^D lslj,u < J,0.d J,0. f l ' a 'p 2 CJAjyQ,(iAy Ú L itc jij,a ziv<> L& ^d j o. tv. J C is id e A -A -e s a ^ > e iv e Q s tt M ls l'z e ' C -áx l l U t f á nv(lea,<zjl ct' J? á dö. tv sjsda^ e á ^ e ^ te J L e -cp if.n vd -ái'.

2 2 Algyői Hírmondó I A telephelyengedélyekről Hírek a Hivatalból... A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló, módosított 80/199./VI.11./ sz. Korm. rendelet és annak melléklete tartalmazza mindazon tevékenységeket, melyeket csak jogerős telepengedély birtokában lehet végezni. Azok, akik a rendelet hatálybalépésekor már működő telepen végzik a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeket, legkésőbb december 31. napjáig kötelesek telepengedélyt kérni. Ebből következik, hogy azok, akik a rendelet hatályba lépése /tehát október 1./ után kezdték el a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet -elviekbene tevékenységet már csak telepengedély birtokában végezhetik! Ilyen tevékenységi kör pl.: a személygépkocsi karbantartás, javítás a személygépkocsi abroncs, tömlő javítás a személygépkocsi karosszéria, tartozék javítás /idetartozik: újrafényezés, alváz és üregvédelem, szélvédő, ablak stb. javítás/ a személygépkocsi villamossági javítás a tároló fatermék gyártása, javítás /pl.: hordó/ a bútor gyártás, javítás fatömegcikk gyártása a műa. csomagolóeszköz gyártása a míia. építőanyag gyártása az egyéb műa, termék gyártása stb. Tekintettel arra, hogy a telepengedélyezési eljárás előkészítése, lefolytatása, a határozat jogerősítése több hónapot is igénybe vehet, ezért felhívom az e körben érintett egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok figyelmét, hogy telepengedély kérelmüket mielőbb nyújtsák be. Az ehhez szükséges nyomtatvány és mellékletei a polgármesteri hivatalban Korom Dezső igazgatási előadótól (Tel.: ) szerezhetők be. Kérjük, hogy az adott tevékenység megítéléséről részletes információt személyesen vagy telefonon a kérelem beadása előtt szerezzék be. Adózók figyelmébe Az elmúlt hónap során, akiknek a terhén bármely adónemben adóhátralékot tartottunk nyilván tapasztalhatták, hogy a község területén megkezdtük a végrehajtási eljárások megindítását. Kérjük a kellemetlenségek elkerülése végett, akiadófizetési kötelezettségének a ausztus végén megkapott fizetési felhívás-egyenlegértesítő alapján nem tett eleget, haladéktalanul fizesse meg a még fennálló hátralékát. Felhívjuk a figyelmét azoknak a gépjármű tulajdonosoknak, akik az adó alá való bejelentkezésüknek nem tettek eddig eleget a hivatalban (Algyő, Kastélykert u. 40.sz.) található gépjármű bevallási nyomtatványon megtehetik. A Belügyminisztériumtól kapott nyilvántartás alapján a mulasztási bírsággal kell súlytani, akik ezt a felhívásunkra teszik meg. A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján e gépjárművek forgalomból való kivonását kezdeményezzük a tulajdonos terhére felszámolt költségek mellett. A tapasztalataink szerint az adózók a gépjármű tulajdonjogának változásira vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek sem tesznek eleget a jogszabályban előírt 15 napon belül. A bejelentési és befizetési határidők betartásával a munkánk könnyítésén felül az esetleges felesleges "zaklatásokat" is el lehetne kerülni az elkövetkezőkben. A buszbérletekhez nyújtott támogatásokról A hosszabb várakozás elkerülése érdekében az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot a bérlettámogatások igénybevételének feltételeiről: Munkavállalóknak adott 20%-os térítés feltételei: állandó algyői lakóhely aktuális dátumú utalvány beváltása Az éves utalványfüzet kiváltásához szükséges az érvényes személyi igazolvány bemutatása is. Ingyenes tanulóbérlet feltételei: állandó algyői lakóhely érvényes diákigazolvány felmutatása Nyugdíjas-kedvezményre jogosító igazolólap feltételei: öregségi nyugdíjas esetén nyugdíjas bérletigazolvány rokkantsági nyugdíjas esetén a nyugdíjat megállapító határozat felmutatása Minden esetben csak Algyő-Szeged viszonylatban történő utazáshoz nyújt támogatást az Önkormányzat. A kedvezmények csak a Polgármesteri Hivatalban, a megadott napokon válthatóak be. Csupán csak javasolhatjuk, hogy lehetőség szerint ne az utolsó pillanatra halasszák a bérletvásárlást a sorbaállás elkerülése érdekében, A január havi bérletek árusításának időpontja: január 2., 3., 4., 7. Polgármesteri Hivatal 5-17 óráig

3 ";/A lg fő i ffirm oífidló, Tájékoztató segélyekről! Az októberi képviselő - testületi ülésén a testület tárgyalta a háromnegyed éves szociális ellátás helyzetét. A tájékoztató felsorolta azokat a segélyezési formákat, melyekben a település lakói különféle juttatásban, rászorultságuk esetén támogatásban részesülhetnek. 1. Fiatalkorúak rendszeres pénzbeli ellátása (kiegészítő családi pótlék) A korábbi rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege évtől gyermekenként havonta Ft-ról Ft-ra változott. A támogatásra az a család jogosult, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét, jelen esetben forintot. A jogosultsági feltételeknél a vagyoni helyzet vizsgálható. Erre a támogatási formára ebben az évben Ft-ot fordított az önkormányzat (ennek 75-a visszaigényelhető a központi költségvetésből). Ebben az évben 30 fő vette igénybe Ft összegben. Felnőttek rendszeres pénzbeli ellátása. 1. Rendszeres szociális segély. Azok az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek kapják, akik a munkanélküli járadék 9 hónapját, illetve a jövedelempótló támogatás 24 hónapjának folyósítási időtartamát kimerítették és a munkaügyi központtal 1 éve együttműködnek. A rendszeres szociális segély összege a mindenkori nyugdíjminimum 70%-a, azaz Ft. Ezidáig kifizetett összeg Ft. Ez 3 millió forinttal több, mint a tavalyi. A támogatás 75%-a központi költségvetésből visszaigényelhető. 2. Időskorúak járadéka. A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtható támogatás. Azok részesülhetnek a járadékban, akik a 62. életévüket vagy a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötték. Havi összege illetve Ft. Októberig Ft-ot fizetett ki az önkormányzat. Az összeg 70%-a visszaigényelhető. 3. Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolására igényelhető. A havi adható maximum Ft. 4. Lakásfenntartási támogatás. Ebben az évben Ft kifizetésére volt lehetőség, Az összeg a központi költségvetésből nem igényelhető vissza. Eseti pénzbeli ellátások köréből is néhány támogatási forma: 1. Átmeneti segély kifizetett összege Ft volt. 2. Temetési segélyre Ft-ot fordított az önkormányzat. 3. Méltányos közgyógyellátására Ft összeget fizetett ki az első háromnegyed évben. Az élők kötelessége az emlékezés Több éves alapos kutatómunka eredménye, hogy elkészült Algyő község második világháborús hősi halottainak és civil áldozatainak teljes névsora dr. Kanyó Ferenc munkája alapján. Az Algyői Hírmondó szerkesztősége úgy határozott, hogy folyamatosan közzéteszi a hősök, volt szeretteink elhalálozásának körülményeit, abban a biztos tudatban, hogy a közölt információ lesz akiknek hír értékkel szolgál. Ábrahám Mátyás honvéd; Algyő Bozsó Rozália - Ábrahám Vince; a szegedi Zotmund utászzászlóaljban teljesített katonai szolgálatot, mint utászhonvéd április 26-án Algyőn a Tisza-parton katonai hadgyakorlat közben a folyóba fulladt. A zászlóalj parancsnoksága saját halottjának nyilvánította. Angyal László honvéd, volt földműves; Algyő, október 31. Győrfi Etelka - Angyal Lajos; Lakhely: Algyő, Tanya áprilisában Ungvárra vonult be az I. hegyi dandár légvédelmi gépágyús ütegébe. Csapatteste az Első Magyar Hadsereg hadrendjében részt vett Galíciáért, majd a Kárpátok szorosaiért folytatott súlyos harcokban novemberében Vaját fogságba esett március 25-én szovjet hadifogoly táborban halt meg. Antal István honvéd volt napszámos; Algyő, Gál Eszter - Antal János; Lakott Algyő, Kolozsvári utca 14. A háborúban ismeretlen területen vagy szovjet hadifogságban halt meg. Holttá nyilvánítása szeptember 15. Neve a hősi halottak emléktábláján szerepel. Következnek: Antal Pál Bakó Mátyás Bakó Sándor Kettőm reluxa harmonika ajtó, szalagfüggöny és napellenző készítés Telefon: 06-30/ A tájékoztatóból az derül ki, hogy az önkormányzat különféle jogcímen összesen a háromnegyed évben Ft-ot fizetett ki különféle szociális rendeletei alapján BECE

4 Több, m int arany Minden cüulúd éleiében örömteli események az ünnepek, évfordulók, amikor összegyűlik a család apraja-nagyja, hogy a hétköznapi gondokról megfeledkezve néhány órát csak egymásnak szenteljenek. Herczeg Gáspár és felesége Süli Zakar Margit is családja körében ünnepelte 55 éves házassági évfordulóját. Családi ünnep ez, de ma már egyre kevesebben vannak azok, akik, ilyen hosszú idűt tölthetnek el egymás mellett. "1946. október 26-án több párnak is volt esküvűje, de ma már csak mi vagyunk együtt. Bizony a mi korosztályunkból mára kevesen maradtunk, akik ilyen hosszú ideje házasok. Mindkettűnk családja algyői, így az esküvő után mi is itt maradtunk. A gyermekeink is ide születtek. A faluban jártak iskolába és óvodába is. A háború után Algyőn sem volt könnyű az élet. A falubeliekhez hasonlóan mi is dolgoztunk a TSZ-ben, a Konzervgyárban. Nagy volt a szegénység akkoriban, nekünk azonban sokat jelentett a megélhetésben, hogy jószágtartással is foglalkoztunk. A mai fiataloknak sem könnyebb a helyzete, jól láthatjuk ezt a környezetünkben. Ma már nekünk is unokáink, sőt dédunokáink vannak és az eltelt több mint 50 évben sok minden történt. Néhány mondatban nem is lehet elmesélni. Voltak az életünkben nehéz, fájdalmas időszakok, de sok örömben és boldogságban volt részünk. Nyolc unokánk és négy dédunokánk van. Naponta meglátogatnak, ezért mindig van itt valaki a családból, az igazi boldogságot ők jelentik számunkra." Gratulálunk Margit néniéknek! Arra kérjük azokat a családokat, akik együtt ünnepelhetik az aranylakodalmukat, hívjanak bennünket, szívesen beszélgetünk velük is. Szerkesztő Vízdíj beszedés December 17-én hétfőn ,és ig a Faluházban. EGÉSZSÉGNAP Várva-várt esemény helyszíne volt a Faluház november 10-én. Fzon a napon már reggel 9 órától vártuk az algyőieket, az idei egészségnapra. És jöttek is szép számban, kihasználva azokat a lehetőségeket, melyeket már beharangozónkban kínáltunk. Végtelenül örülünk, hogy meghívott közreműködőink nem maradtak "munka" nélkül, s a nap végén megelégedéssel nyugtázhatta a közel 30 fős közreműködő, szervező, rendező "csapat", hogy nem volt hiába való erőfeszítésük. Volt ekkor a megszokott orvosi, szűrővizsgálatokon túl természetgyógyász-íriszdiagnoszta, kineziológus, grafológus, sportcellulit- arcmasszázs, vitálkapacitás mérés, bioptron lámpa, Aloe Vera, AMC edény, fülgyertya és természetgyógyászati eszközök bemutatója. A nap "favoritja" a grafológus, akit 10 órától 15 óráig rendkívüli érdeklődés kísért folyamatosan. A természetgyógyász-íriszdiagnoszta pedig 16 órakor fejezte be "rendelését". A közreműködő orvosok és tanácsadók is pozitív tapasztalatokról számoltak be. Kedves Gyerekek! Nektek is nagyon szépen köszönjük, hogy az "Egészség" témakörében ennyien és ilyen csodálatos rajzokat küldtetek, rendkívül nehéz helyzetbe hozva ezzel a zsűrit. Hosszas tanakodás után az alábbi döntés született: Ovis kategóriában ajándékcsomagot kapott Szabad Laura és Szabad Alex; Általános Iskola alsós kategóriában ajándékcsomagot kaptak Szekeres Niki 4/a, Boldizsár Mária 1/b, Bús Bernadett 1/a és Vér Krisztina 3/b; Általános Iskola felsős kategóriában Pataki Andrea 6/a, Lévai Zita 7/b és Szabó Szilvia 5/b nyertek ajándékcsomagot. (Megjegyezzük: 1 ajándékcsomag még gazdájára vár a Faluházban!) Nagyszerű együttműködéseteket mégegyszer köszönjük, s a jövőben is számítunk Rátok. Figyeljétek, s olvassátok továbbra is a Hírmondót, sok érdekes, rátok is vonatkozó dolgot tudhattok meg belőle. Reméljük, hogy a november 10-én betérők megtudták a hosszú élet titkát, ha most nem is, a következő Egészségnapon 2002-ben bizonyára meglelik. S a klasszikus búcsú: Jövőre Önökkel ugyanitt! Kérjük, hogy Faluházunk egyéb rendezvényeit is tiszteljék meg részvételükkel. Végezetül ezúton is szeretnénk mégegszer megköszönni: Dr.Kellermann Péter ortopéd szakorvos, Dr.Madini Sahram fül-orrgégész, Prágai Andrásné látszerész, Dr.Szűcs László bőrgyógyász, Dr.Nyirati Ildikó nőgyógyász, Dr.Török László urológus,dr.tóth Mária belgyógyász, Dr. Jurij Petrov természetgyógyász-íriszdiagnoszta, Smidtné Sólyom Katalin kineziológus, Kaszai Edit grafológus, Tari Sándorné, Nagyné Kecskeméti Katalin, Pálainé Gyarmati Ibolya, Kerepes Henriett, Karsainé Szénási Mónika, Benyák Istvánná, Pappné Szabó Tünde, az Általános Iskola és a Szivárvány Óvoda pedagógusainak értékes közreműködését. Jó egészséget kívánunk mindannyiójuknak, s viszont látásra a Faluház következő rendezvényén. Ambrus Katalin

5 Algyői Hírmondó ^ ^ v. ^ 5* Képviselői fogadóórák December a Faluházban December 05. szerda Beke Tamás Herczeg József December 12. szerda Beck Gábor Dr. Gubacsi Enikő December 19. szerda Borbély János Vidács László Polgármesteri fogadóóra: Minden páros héten szerdán óráig Alpolgármesteri fogadóóra: Minden páratlan héten szerdán óráig Nagycsaládosoka Tropicariumban "Október 28.-án a Nagycsaládosok Egyesülete elment kirándulni Budapestre megnézni a Tropicariumot. Algyőről indultunk a Faluház elől reggel 7,30 kor kiilönbusszal. Amig utaztunk, addig beszélgettünk és játszottunk. 11 óra felé értünk a Tropicariumhoz, ami egy nagy területen van a Camponában. Ott nagyon sokféle állatot láttunk, pl.: Selyemmajmokat, leguánokat, albínó óriáskígyót, az őserdőben aligátorokat, lepkéket, békákat, madárpókokat, papagájokat, rájákat, és a legizgalmasabbak a cápák voltak. A találkozó a bejáratnál volt a megbeszélt időpontban. Mire mindenki előkerült, elindultunk a buszhoz, és elmentünk egy kis városnézésre. Láttuk a budapesti hidakat. Nekem legjobban a Lánchíd tetszett. Elmentünk a Hősök terére, ahol kiszálltunk a buszból, szaladgáltunk és fényképezkedtünk. Voltunk a Csodavárban is. Pont a Harry Potter-t vetítették, amibe egy kicsit belekukkantottunk. Közben láttuk a Parlamentet, de sajnos csak kívülről. Budapestről kb. 4-kor indultunk haza, ahogy kezdtük elhagyni a várost, még láttuk a Szabadság szobrot. Nagyon örültünk ennek a kirándulásnak, és jól éreztük magunkat. Köszönjük a sofőröknek a kellemes utazást. Köszönjük Erika néninek és Laci bácsinak ezt a kellemes napot. Remélem, hogy jövőre is elmegyünk valahová. Kiséri Zsuzsi "Nagyon jól éreztem magam Pesten. Az odafelé út is kellemes voll. Nagyon jól elvoltam a lányokkal és a fiúkkal is egyaránt. Nekem - mint szerintem mindenki másnak - a cápák tetszettek a legjobban. A rája-simogatás is érdekes volt, mert még élőben nem láttam ilyen állatot soha. Amikor a cápákat megláttam, alig tudtam megállni a lábamon. Nem tudtam, hogy ilyen szépek is lehetnek Olyat is láttam, amikor az egyik éppen bekapott egy halat. Félelmetes fogai voltak! Nem szívesen leltem volna a hal helyében!!! Az is szuper volt, amikor felmásztunk a Hősök terén a szoborra. Csak azt sajnálom, hogy a Camponában a Reggeli című műsorstúdiójába nem lehetett bemenni, pedig szívesen megnéztem volna. Nagyon tetszett nekem az egész kirándulás. Jól meg volt szervezve! Tényleg! Remélem lesz még ilyen kirándulás! Örömmel elmegyek!" Kovács Melinda Úgy érzem, a gyerekek szavai magukért beszélnek. Ennél többet a látványra rácsodálkozó szemek árultak el. Kovácsné Hargitai Erika I-én 3-án 6-án 17 óra 35 éves a Hagyományőrző Együttes 17 óra Karácsonyi előkészületek Nagycsaládosok Egyesülete 16 óra Mikulás ünnepség fellép: Száraz Nagy Tamás és Szenti Gabriella Gabi, Tomi és az ünnepek című műsorukkal 8-án 10 óra Szépségnap II-én 17 óra Gazdaköri ülés 13-án 18 óra Kovács László az MSZP elnökének előadása 19-én 17 óra Pro Musica Művészeti Iskola Hangversenye 20-án 9 óra Idősek karácsonya 11 óra Általános Iskola karácsonyi ünnepsége 17 óra Nyugdíjas Karácsony 21-én 16 óra 10 éves a Hírmondó 31-én 19 óra SZILVESZTER A FALUHÁZBAN MIKOR LESZ A TEMETŐ KEGYELETI PARK? Tisztelt Látogató! Ön szerint milyen kép fogadja a temetőbe érkezőket? Milyen környezetet teremtenek egyes emberek nemtörődöm magatartásukkal? Vigyázzunk a temető tisztaságára, rendjére! Ügyeljünk arra, hogy a szemét a kijelölt tárolókba kerüljön, és ne halmokba rakva, szétszórva a temető területén. A kerítés mellett húzódó árok a víz elvezetésére szolgál. Helyenként azonban ez is tele van dobálva elszáradt virágokkal, koszorúkkal, szeméttel. Ezzel akadályozva a csatorna rendeltetését. Amennyiben az árok nem képes a szemétkupac miatt a víz elvezetésére, a temető alacsonyabban fekvő részein a belvíz miatt az ÁNTSZ nem engedélyezi a koporsós temetést. A háztartási hulladék gyűjtésére a Hulladékudvarban van lehetőség, mely térítésmentesen igénybe vehető és csak pár méterre van. A temetőben háztartási hulladékok elhelyezését kérjük mellőzni, mert ez enyhén fogalmazva felháborító. Tiszteljük meg halottainkat és azok hozzátartozóit, azzal, hogy együtt vigyázzunk a rendre és tisztaságra! Az emlékezés pillanatait ne zavarják ilyen körülmények, mely igazán egyszerűen elkerülhetők. A fent feltett kérdésre a választ mindenki tudja. Amikor már ilyen problémával nem kell foglalkozni és mindenki számára természetes, hogy tiszta, rendezett környezetbe töltheti el az emlékezés óráit. Molnár Józse

6 É S KARA CSONY! AJANDEK Kedves olvasóink! A közelgő szeretet ünnepéhez mi is szeretnénk hozzájárulni azzal, hogy kedvezményeket adunk könyvtárunk szolgáltatásaiból. December hónapban 360,-Ft helyett 260,-Ft /óra díjért lehet használni az internetet. (A minimális használati díj -100,-Ft - megmarad.) A CD-ROM-ok helyben használata ingyenes. Karácsonyra ajánljuk az alábbi olvasnivalókat: Semling: Adventi naptárak (szabásmintákkal) Wetzei: Karácsonyi papírdíszek T. SzaDÓ Júlia: Nagy karácsonyi képeskönyv Csörgő Anikó: Adventtői karácsonyig Westland: Nagy karácsonykönyv Kardos Mária: Karácsonyfadíszek Marsenkiel: Karácsonyi díszek természetes anyagokból Jön a Mikulás Csodaország: Mikulásra, karácsonyra Varga Katalin: Karácsony hava Hemingway: Karácsony a világ tetején Virtanen: A karácsonyfalopás Disney: Karácsonyi ének Dickens: Karácsonyi ének Spurgeon: Karácsonyi meseország Barabás Tibor: Karácsonyi történet Minden kedves olvasónknak békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk! Könyvtárosok A gazdasági miniszter 25/2001. (IX.19.) GM rendelete a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 2. A évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő: a) augusztus 10., szombat munkanap augusztus 19., hétfő pihenőnap b) december 24., kedd pihenőnap december 28., szombat munkanap BEAUTY COSMETICS HUNGARIA B t \z algyői szépségnapon (december 8-án óráig) termékbemutatót tartunk, szenzációs vásárlási lehetőséggel. Bemutatott termékeinkből EGYET FIZET ÖTÖT KAP! Termékeink ezen a napon megtekinthetők és megvásárolhatók. A családi csomag ,-Ft helyett most csak 5.000,-Ft. Jöjjön el, megéri! SZÉPSÉGNAPA FALUHÁZBAN december 8-án rendezzük meg a szépség napját. Hagyományainkhoz híven a látogatók fodrász, kozmetikai bemutatókat, körömápolást, műköröm építést,, bőrfestést, vehetnek igénybe. A gyerekeket arcfestésre óráig az emeleti klubterembe várják a Dinamixosok. Ezen a napon a közkedvelt kozmetikai cégek bemutatóival is találkozhatnak. A bátrabb hölgyeket átváltoztatjuk. Segítséget nyújtunk a karácsonyi ajándékozásukhoz óra-ékszer bemutatóval és vásárral. Apró dísztárgyakat, karácsonyi mütyürkéket, és mikulás- más cserepes virágokat kínálunk óráig. A bemutatókon és a vásárláson kívül body, fitness programokkal szórakoztatjuk látogatóinkat. A nap folyamán idelátogató érdeklődők sorsjegyet kapnak, melyet a 17 órakor kezdődő gyermek és felnőtt divatbemutató előtt sorsolunk ki. A PROGRAM RÉSZLETEIRŐL ÉRDEKLŐDHET A FALUHÁZ MŰVELŐDÉSSZERVEZŐITŐL. 62/ MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTELVÁRUNK! ji Kedves gyerekek! Szeretettel várunk benneteket a Faluházba! december 6-án 16 órára. Ü Ekkor megnézhetitek Szenti Gabi és Száraz Nagy Tamás Vidám, jj zenés gyermekműsorát, amiből megtudhatjátok, hogyan tölti jj Gabi és Tomi az ünnepeket. Mindenki számíthat egy kis j meglepetésre! A belépés díjtalan! i i G azdaköri gyűlés Hosszú szünet után megkezdjük összejöveteleink sorozatát. Első gyűlésünk december 11-én (kedd) 17 órakor lesz a Faluházban, melyre meghívott vendégünk Tasnádi Gábor, a Megyei Földmüvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Hivatalának vezetője és jelen lesz a Falugazdászunk is. Szándékaink szerint tájékoztatást várunk arról, hogy évben milyen támogatásokat kaphatnak a termelők, valamint a családi gazdaságok beindításával kapcsolatos kérdéseinkre is választ kapunk. Minden gazdaköri tagot és érdeklődőt szeretettel vár a Gazdakör vezetősége. Juhász István (Gazdakör elnök)

7 1 2 Algyői / Haszonhulladék átvétel a Hulladékudvarban \ r /volt kuktor' október február 28. között Hélfölől-szombatig óráig Vasárnap óráig vashulladék, lemezhulladék, hullámpapír, vegyespapír, fekete-fehér újság, alumínium, sárgaréz, vörösréz, PE fólia / fóliaházi fólia / Kérjük a lakosságot, hogy a rossz akkumulátorból ne öntsék ki a savat, ne törjék össze, ne szennyezzék a környezetet, a hulladékudvarban EU szabványos konténerben ingyen elhelyezhető. Érdeklődni: GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. /volt Művelődési Ház/! Munkanapokon: óráig Telefon: V J ALMÁRIUM - Kisbútor, ajándék és papírkereskedés a Gyevi Üzletházban. K ín álatunk: Kerámia és fazekas termékek, kerti virágtartók, kaspók, selyenrés favirágok, zöldségtároló savanyító edények. Ünnepi ajánlatunkból Karácsonyi képeslapok, üdvözlőkártyák, dísztasakok, csomagolópapírok, fóliák, adventi- és szentképes gyertyák, adventi gyertyatartók, dekorációs kellékek, koszorú alapok, gyertyagyűrűk, karácsonyfa-, ajtó és ablakdíszek, csillagszóró, konfetti, szerpentin Nyitva tartás: Hétfőtől - péntekig: I Szombaton: Az Almárium kedves kis tárgyaival találkoznak a Szépségnapon dec. ^x8-án a Faluházban. Szertettel várjuk vásárlóinkat! ^ O T P -O /Y R A N C IA B IZ T O S ÍT Ó R T OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. Tudja Ön, mennyit fizet évben a gépkocsija kötelező felelősségbiztosításáért? Kérdezze meg az OTP - GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT - nél mennyibe kerülne a biztonság?! Igény szerint alakítható lakásbiztosításunk védi értékeit. Az OTP-GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. bevállalja a vályog falazatú épületek biztosítását is. Hívja napközben: vagy a este: ös telefonszámokat 20( DECEMBER ^ TEMETŐI TÁJÉKOZTATÓ ^ Temető nyitva tartása: november márc. 31.-ig 7-16 óráig A temetőben teljes körű temetkezési ügyintézés történik. A helyszínen, a REKVIEM temetkezési vállalkozó által bérelt bemutató teremben lehet igénybe venni a szolgáltatást, (szertartás, halollszállilás, sirásás megrendelése, kegytárgyak, kegyeleti kellékek megvásárlása, sírhely megváltás, információ) A LEJÁRT SÍRHELYEK újraváltása, illetve a sírhelyekről történő lemondó nyilatkozat megtehető a temető gondnoknál. Ügyfélfogadás személyesen: hétfőtől- péntekig óráig illetve rendkívüli esetben a család igénye szerint információ telefonon: minden nap (szombat, vasárnap is) óráig / Éjjel- nappal díjmentes halottszállílási ügyelet: 06/20/ /20/ Üzemeltetőnél igényelhető szolgáltatás: sírgondozás sirtisztítás családi urnasíremlék, műkőpad, váza rendelés 1-es és-2 es nyitott és fedett síremlék, információ: GYEVIÉP Q1 Kht HT * Szállítás, fuvarozás K g -o s k is te h e ra u tó v a l 7 0,-F t/k m ,-F t/ó r a 2 te n g e ly e s k g -o s n a g y m é re tű u tá n fu tó v a l 9 0,F t/k m ,F t/ó ra b ru ttó áro n É rd e k lő d n i a G Y E V IÉ P K h t. T e le p h e ly é n (v o lt M ű v e lő d é s i H á z) A lg y ő, K a s té ly k e r t u. 16 T e l: M u n k a n a p o k o n : ó rá ig Földterület l 500 m2 - es földterület megművelésre bérbeadó! a Bartók Béla utca mögött. Érdeklődni: Tel: Az Algyői Idősek Napközi Otthona fellvételt hirdet 1 lő gondozói álláshelyre A munkakör betöltésének feltételei: eu. középfokú végzettség, érettségi. Előny: felnőtt szakápolói végzettség, időskorúak ellátásában szerzett gyakorlat. Feladatkör: gondozói feladatok ellátása 12 órás, folyamatos munkarendben, az ellátottak fizikai és mentális gondozása. Bérezés: a Kjt szerint. Jelentkezési határidő: Január 14. Felvételi elbeszélgetésre Időpontegyeztetés a as telefonszámon. tő i önkormányzat lapja Megjelenik havonta egyszer. Felelős kiadó: Dr. Piri József Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna Szerkesztőbizottság: Bai Istvánná, Bakosné Fekete Mária, j Borbély János, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, j Ménesi Iajosné, Kis Nóra. i Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u.2., Könyvtár. Nyomás: GOLD PRESS Nyomda Készült: 1500 példányban J

8 Algyői Hírmondó Egyháztája December 8-án Gyulay Endre püspök úr adventi szentmisét tart az algyői templomban este 6 - kor. A többi esti program novembertől áprilisig az idősebbek kérésére du. 5 órakor van. A karácsonyi éjféli szentmise előtt fél órával ünnepi énekes program lesz. A gyerekek karácsonyi játéka a karácsonyi ünnepi szentmise alatt, - amely 10 órakor kezdődik - kerül bemutatásra. Karácsony másnapján is 10 - kor lesz a szentmise. A nyári plébániai út Dobogókőre vezet. Július 6 - án reggel 6 - tói kb. este 9 - ig. A dobogókői lelkigyakorlatos házban 11 - kor kapunk lelki előadást szentmisével, majd ebéd, utána kilátói séta, majd második lelki előadás. Ezt követően rövid budapesti megállás után hazajön a busz. Részvételi díj 2,000 Ft (útiköltség és ebéd). Jelentkezés Boldizsár Andrásnál vagy a plébánián. Tisztelettel köszönt mindenkit Kardos Mihály Plébános BUÉK2002! SZILVESZTEREZZEN VELÜNK A Horizont Étteremben! (ALGYŐ MÓL IPARTELEP) 8 órai vacsora: Svédasztal Éjfélkor: Svédasztal Tombola fődíj: színes tévé További bővebb felvilágosítás, Éttermünkben vagy telefonon: Tel/fax: ÜNNEPELÜNK DECEMBER 21 - ÉN JELENT MEG AZ ALGYŐI HÍRMONDÓ ELSŐ SZÁMA. E JELES ESEMÉNY ALKALMÁBÓL ÜNNEPI PROGRAMOT SZERVEZÜNK A FALUHÁZBAN DECEMBER 21 - ÉN 16 ÓRAKOR, AHOL TALÁLKOZHATNAK A SZERKETŐSÉG TAGJAIVAL. A MŰSORBAN FELLÉP: ÜRMÖS ILONA KOLTAI ZOLTÁN NÉMETH JÓZSEF KÍSÉR AZ EDISON ZENEKAR TOMBOLATÁRGYAKAT SORSOLUNK KI AZOK KÖZÖTT, AKIK MAGUKKAL HOZZÁK A HÍRMONDÓBÓL KIVÁGOTT TOMBOLASZELVÉNYT. Anyakönyvi hírek Születtek: Gyömbér Gergő 3280gr. Sz: 10,25. szülők: Fodor Ágnes, Gyömbér Gábor, lakik: Bartók B, 82.; Beloval Koppány 3150gr. Sz: szülők: Nagy Edit, Belovai József, lakik: Korsó u. 6.; Hodonlcki Brigitta 3860gr. Sz: szülők: Tösmagi Etelka, Hodonicki Gábor, lakik: Bácska u. 39.; Házasság: Várhelyi László Tamás, Lajos Tünde ^ÖRDÖGH CSABA ÓRÁSÜZLETE ALGYŐN A SZÉPSÉGNAPON 2001.December 8.-án 10 órától 17 óráig A FALUHÁZBAN Férfi, Női és Gyermek Karórák Fémcsatok Műanyag és Bőr Óraszíjak Elemcsere ÓRIÁSI VÁLASZTÉK! 20-30%-os ÁRENGEDMÉNY! MÁR MOST GONDOLJON A KARÁCSONYRA MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! ÉRTÉKES AJÁNDÉKOK A TOMBOLÁN! MEGNYÍLT A GENERAL! PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ RT. ALGYŐI KÉPVISELETI IRODÁJA Helye: GYEVIÉPKhLAIgyo, Kastélykertu. 16. Telefon/fax.: 62/ Nyitva tartés: hétfőtől - péntekig 7-15 óráig Keressen fel bennünket, utazási költséget és időt megspórolva helyben megkötheti biztosításait: Élet- és balesetbiztosítás, Egészségbiztosítás, Keresőképtelenségi biztosítás, Lakás- és társasház biztosítás, Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás, CASCO, Utasbiztosítás, Munkáltatói és szakmai felelősségbiztosítás, Vállalkozói vagyonbiztosítás, Mezőgazdasági biztosítás, Továbbá kiadjuk a külföldi utazáshoz szükséges gépjármű biztosítási zöldkártyáját. Befektetési és hitelfelvételi lehetőségeket Is ajánlunk: Befektetések: Tandijprogramok továbbtanulás finanszirozására.hozományszerződések, Nyugdijjáradékok, Önkéntes és magánnyugdíjpénztári tagság, CIB lakossági folyószámlanyitás, Rövid és hosszú távú befektetések, Tőzsdei befektetések Hitelközvetltés: Lakásépítés, felújítás, lakásvásárlás esetén, Szabad felhasználású hitelek, Lakáselőtakarékossági programok elkészítése, Lakáskassza és Hitelfedezeti szerződések megkötését

9 10 Színház és irodalom ' \ * V'Algyői Hírmondó- IRODALMI KÁVÉHÁZ A fösvény Színházunk november 17-én a délvidéki Ürményházán mutatta be Moliere: A fösvény c. darabját. 18-án Tóbán folytattuk vendégszereplésünket. November24-én pedig testvértelepülésünkön, Martonoson adjuk elő a darabot, amelynek szereplői: Bakó Ferenc, Horváth Henrik, Tóth Anikó, Cseszkó Mihály, Osztás Anett, Árnyas Rózsa, Kiss Róbert és Kató Sándor. Hogy a köztudatban még jobban rögzüljön, idézünk Bálint Sándor néprajzi kutatásaiból: "Tóbára Algyőből érkeztek a "szögedi nemzet" törzsökös tagjai, meg hát Földeákból is, amelyeknek alaprétege szintén a szegedi népből került ki, s innen, ebből a két helységből szakadhattak ki közvetlenül az Ambrusok, Bálintok, Bárdosok, Becsejek, Berták, Biczókok, Bitók, Bödők, Börcsökök, Darócziak, Hódik, Kériek, Kormányosok, Koszók, Nyáriak, Sörösek, bár jöhettek - vargabetűt csinálva - kerülő úton is egy vagy több falu érintésével. Erős Lajos ürményházi plébános Úr szakavatott színházi kritikáját is idézzük az előadásról: Kátó Sándor színművész Úr, aki egyben a darab rendezője is volt, a művet átdolgozta. Ez a rövidített változat ebben a környezetben óriási sikert aratott. A darab mondanivalója így méginkább ékesszólóbban hirdette és mutatta ki a fösvénység átkát. A fösvény apa a darab végén magára marad aranyaival. A darab megválasztása napjainkban különösen időszerű. Figyelmeztet, hogy a pénznél a sokkalta nagyobb értékeket kell megbecsülni. A rendező ezen felül a szereposztásban is remekelt. A szerepek testreszabottak voltak, a teljesítményük pedig minden várakozást felülmúlt, Jól összehangolt együttesként léptek fel, ami nemcsak a színészek, hanem egyben a rendező érdeme is. A művészegyüttes 11 tagját a helybeliek látták vendégül., Tavaszra kilátásba helyezték, hogy újból meglátogatnak bennünket. Az eddigiekért hálás köszönet illeti meg a színtársulatot. Rábízzuk az illetékesekre, hogy bírálják felül, érdemes-e ilyen aránytalanul nagy áldozatot nozni értünk." A plébános Úr zárósorai többek között arra vonatkoznak, hogy mondhatni fűtetlen helyiségekben várakoztunk, öltöztünk, játszottunk és háltunk. A darab itthoni bemutatója január 18-án pénteken este 19 órakor lesz a Faluház színháztermében. Kátó Sándor Az Irodalm i Kávéház következő előadása 2002,januárjában lesz. Soron következő költőnk Tóth Árpád. Kérjük m indazokat, akik szeretnének verset m ondani az est folyam án, jelezzék ebbéli szándékukat és a vers vagy versek cím eit a m űsor m egszerkesztése érdekében, telefonon vagy szem élyesen a Faluházban (tel.: ) Köszönettel: Kátó Sándor Gyermekkönyvhét az algyői könyvtárban Nov Dec. 3. Dec. 4. Dec. 5. Dec. 6. Dec Békés Pál a könyvtárban Mese - elemzés felnőtteknek Előadó: Koszecz Sándor Marék Veronika rajzos, mesés foglalkozása Decemberi népszokások - karácsonyi díszek készítése a Tájházban Walt Disney - nap 10 óra "Mese - mese mátka" ovisoknak 11 óra "Mese - mese mátka" ovisoknak 14 óra "Mese - mese mátka" alsósoknak 15 óra "Mese - mese mátka" alsósoknak 16 óra Mikulás a könyvtárban 9 óra "Rajzolj! Mesélj! Kutass!" Irodalmi pályázat eredményhirdetése a Faluházban. Fellép a Buborék Színpad. 15 óra "Varázslók és Boszorkányok Irodalmi pályázat eredményhirdetése a könyvtárban. Dec Mese - elemzés felnőtteknek Feketeország Előadó: Koszecz Sándor A z Ovasás Éve alkalmából minden osztályban Az olvasás gyönyörűsége" címmel felolvasás és foglalkozás rendhagyó irodalom óra keretében, A Tájház decemberi programja: Dec, órától Nagycsaládosok kézműves foglalkozása Dec órától Karácsonyi népszokások, karácsonyi díszek készítése December közepétől kiállítások: 35 éves az Algyői Hagyományőrző Népi Együttes Fotókiállítás Századelő képeslap- és bélyegkiállítás A Tájház nyitva tartása: Hétfő, szerda: du óráig Kedd: de óráig, du óráig Csütörtök: de óráig Péntek: du óráig 20( DECEMBER

10 ;i!lgy i Mírmöníjói '! ÓVODA! INFO Nem lehet elég korán kezdeni Örömmel csatlakoztak az óvodás gyerekek település egészséghét rendezvényeihez. Míg a lakosság a szűrővizsgálatokon vett részt, az óvodások játék közben azzal ismerkedtek, hogy hogyan lehet az egészségüket megőrizni, a betegséget megelőzni. Tapasztalhatták szivük fontos szerepét, közben megismerhették működését. Finom vitamin falatokat készítettek zöldégbol, gyümölcsből és így tudatosult bennük az egészséges táplálkozás lényege. Ezúton köszönjük a SOLE Rt-től kapott ajándékot. Minden gyermek egy doboz csokoládé vagy eper ízesítésű tejet fogyaszthatott el. A mozgás ezen életkori sajátosságuk legtermészetesebb tevékenysége; jól ismerik a sportágakat, tudják, hogy a sok mozgással megőrizhetik egészségüket. Kipróbálhatták a pályázaton nyert mozgásfejlesztő eszközöket is. Egy mesét hallgattak arról, hogy a dohányzás mennyire káros az egészségre. A hangulatos délelőtt befejezéseként udvari futást rendeztünk a friss levegőn. A nap emlékére a gyerekek kifestőt vihettek haza. Köszönjük a szülőknek a beküldött gyümölcsöket és zöldségeket, amellyel támogatták az ovis-egészségnap sikeres lebonyolítását. December hónapban folytatódnak a kézműves foglalkozások. A karácsonyi előkészületek kapcsán adventi koszorúk és asztali díszek készítésével, valamint gyertyaöntéssel ismerkedhetnek meg az érdeklődő szülők és gyerekek. Mikulásvárás december 6.-án 10 órakor az óvodában. Nagy izgalommal, dalokkal, versekkel fogadják a gyerekek a MIKULÁST. December 17.-től karácsonyi pompába öltöztetjük az óvodát. 1 A hagyományoknak megfelelően december 20.-án ünnepi!j hangulatban karácsonyi dalokkal köszöntjük nyugdíjasainkat.! j Téli szünet: december 21.-től január 2.-ig. Ezen időszak alatt felügyeletet biztosítunk, kérjük igényeiket írásban jelezzék az óvónőknél. Térítési díj befizetése december 4. (kedd) 7-17 óráig évben januar február 4. március 4. április 4. május 6. (hétfő) (hétfő) (hétfő) ^csütörtök) (hétfő) június 4. (kedd) -N í Adventi kalács koszorú Hozzávalók: Tészta: 50 dkg finomliszt, 1 tasak Dr. Oetker Élesztőpor, csipetnyi só, 10 dkg cukor, 1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor, 2 citrom reszelt héja, 1 tojás, 6 dkg lágy vaj (margarin), 2,5 dl langyos tej, 10 dkg mosott és szárított mazsola. Sütés: 1 felvert tojás. Díszítés: 10 dkg nyers marcipánmassza, élelmiszer színezék (piros, zöld), hántolt mandula íl Elkészítés: Tészta: a liszt % részét és az élesztőt egy magas j keverőtálba tesszük, és jól elkeverjük. A keverék közepébe jj mélyedést készítünk, amelybe beletesszük a cukrot, vanillincukrot, j sót, tojást, a vajat, (margarint) és a tejet. Elektromos kézi mixer i dagasztóspiráljával addig gyúrjuk a tésztát, ameddig el nem válik a tál falától. Ezután hozzákeverjük a maradék lisztet és a mazsolát, i A tésztát meleg helyen 30 percig letakarva állni hagyjuk. A megkelt tésztát három részre osztjuk, majd ezeket egyenként 80 í cm hosszúságúra sodorjuk. A tésztacsíkokat összefonjuk, majd I ebből koszorút formázunk, amelyet sütőpapírral bélelt sütőlemezre helyezünk. Ismét betakarjuk és meleg helyen további 15 percig kelni j hagyjuk. Sütés: a kalácsot megkenjük tojással és elhelyezzük a j sütő középső rácsán. Előmelegített elektromos sütőben 180 C-on, j előmelegített gázsütőben 2-es fokozaton percig sütjük, j Díszítés: a nyers marcipánmasszát gyúrjuk össze a cukorral, amíg egy sima masszát nem kapunk. A gyertyák elkészítéséhez a marcipánmassza felét pirosra festjük, majd egy kb. 20 cm nagyságú hengert formázunk belőle, melyet 4 részre vágunk. A gyertyaforma egyik végébe mandulát szúrunk. A maradék marcipánt zöldre festjük és kb. 'A cm vastagságú lappá nyújtjuk, és csillagokat, leveleket formázunk belőle, mellyel tetszés szerint díszítjük a k o s z o rú t. SZILVESZTERI PARTY? O n, lm f e r g e t e g e s hangulatról a G R U N D Belépőjegy ára 5,000-Ft. Vacsora: 20 és 01 órakor. Nyitótánc - Tombola! Jegyek elővételben 'válthatóka Faluházban 2001 DECEMBER

11 «á É S É i d i HÁZIORVOS RENDELESE Dr. Bálínd Sándor December óra December óra December óra December óra Telefonszám: 06-30/ Dr. Kovács Ágnes FOGSZAKORVOS RENDEL: Hétfő, Szerda Kedd, Csütörtök Péntek MOL-utalványt elfogadunk. ^ Egészségház u. 42, Telefon: HÁZIORVOSI RENDELÉS+ A Dr. Tóth Háziorvos Bt. tájékoztatja Önt: DR. TÓTH MÁRIA a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa hónapban a következők szerint rendel: December December December December Telefonos elérhetőség: ; Kellemes Karácsonyt, és egészséges Új Évet kíván dr. Tóth Mária és Tari Sándorné Mártii e-mjail címe: axelero.hu. Honlap: Kérem a rendelésre, hozza magával a TÁJ számát igazoló okmányokat. ^prvosi ügyelet rendelési időn kívül ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE A rendelő cím e: Szeged, K ossuth L ajo s sgt T elefon: H étközn ap m ásnap reggel 7.30 óráig Szom bat, V asárnap, Ü nnepnap tói m asnap reggel ig! M % i Algyői Bírinaondá, Dr. Molnár Mária csecsemő és gyermekszakorvos telefonszáma: 06-30/ Telefon: Betegrendelés: Hétfő tói Kedd tói Szerda tói Csütörtök tói Péntek tói Csecsemő-tanácsadás: Csütörtök tői Védőnői fogadóóra: Csütörtök 9.00 tói Terhes tanácsdás: Hétfő tói (Szeged) terhes-diagnosztika: Rendel: Dr. Kanyó Adám Telefon : / 256 mellék Önálló védőnői tanácsadás: Algyő, Egészségház u 42., telefon: Kedden tói óráig ^ HÁZIORVOS RENDELESE Törökné Dr. Kálmán Antónia December December December December óra óra óra óra Telefonszám: 06-30/ ,62/ Dr. SZÍJÁRTÓ MÁRTA Fog - és szájbetegségek szakorvosa Algyő, Bartók B. u. 76. Lem. 5 Rendel: Kedd, Csütörtök: óráig Telefon: 06/20/ Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül Fényre kötő fehér tömések. Porcelán p ó tlá so k m inden fa jtá ja Ultrahangos fogkő-eltávolltás MOL-utalványt elfogadok. is! % DECEMBER

12 j November hónapban történt az iskolában József Attila Kupa Matematikaverseny: A tanulók október 19-én matematika versenyen vettek részt Hódmezővásárhelyen. Iskolánkat Bakos Gabriella 5,b, Malustyik Ádám 6.b, Pádár Attila 7.b és Bodó Gyula 8.b osztályos tanulók képviselték. Mese- és prózamondó verseny: Az alsó tagozatos gyerekek nagy izgalommal készültek a mese- és prózamondó versenyre. A tanulók két korcsoportban vetélkedtek. Eredmények: 1-2. osztályosok: I. Révész Máté 2. a Felkészítő tanár: Szebeni Lászlóné; I. Jani Melinda 2.a, Szebeni Lászlóné; II. Rácz Kristóf 1.a Torma Tiborné; Különdíjas: Pataki Zsófia 1.a; Tix Norbert 1.b; Kun Zsuzsanna 2.b; 3-4. osztályosok: I. Belovai Vivien 4,a Felkészítő tanár: Kiss Ferencné: II. Bajusz Kata 3.a Szabóné Kálmán Mária; III. Szilágyi P. Csenge 4.b Kériné Bódi Judit; Különdíjas: Kovács Vivien 3,b. A városi versenyen korcsoportonként az I. és II. helyezett tanulók képviselik az iskolát. Városi mesemondó verseny: A városi mesemondó versenyen Belovai Vivien 4.a osztályos tanuló I. helyezést ért el. Ó indul a megyei versenyen is! Felkészítő tanára: Kiss Ferencné. Kitüntetések az iskolában:! Pedagógus tevékenységük elismeréseként október 23-án i PEDAGÓGUS SZOLGÁLATÉRT EMLÉKÉRMET vettek át i iskolánk volt tanárai: Baghy Dezsőné, Herczeg Anna és i Tombácz Istvánné. Nyílt napok az iskolában: November között Nyílt Napokat tartottunk az alsó tagozatban, között a felső tagozatban. Örömünkre szoigált, hogy igen sok szülő nézte meg a tanítási órákat (különösen az alsó tagozatban). Mód és lehetőség volt rá, hogy gyermekük munkáját, tudását, aktivitását megfigyeljék. Bepillantást nyertek az órák szervezésébe, a módszerekbe. Köszönjük az érdeklődést! December havi program Marék Veronika alsó tagozatosoknak a könyvtárban i Napközi térítési díjak befizetése Télapó ünnepség osztálykeretben Szülői értekezlet felső tagozat részére - pályaválasztási tájékoztató Szülői értekezlet alsó tagozat részére 4H karácsonyi vásár Karácsonyi ünnepség a Faluházban Tanítási szünet December 27-Január 2. TÉLI SZÜNET KELLEMES PIHENÉST!!! BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! ' í-; f ; - * $ 7 Hónaptár Advent: A régi ember gondolkodásában, szakrális gyakorlatában az esztendő adventtel kezdődött. Advent adta elejét az egyházi évnek is. A nap ilyenkor alacsonyan jár, ködösek a hajnalok, a rontást hordozó sötét napok, de egyben a várakozás, a készület, a reménykedés időszaka ez. Az ember dolga volt a Teremtő akarata okán, hogy a jószág az istállóban, ólban, a kert, a mező, az erdő, a vizek épen maradjanak, rendezetten várják a gazdával együtt a csodát, a Nap téli fordulatát, Fény-Krisztus születését. A falu népe ilyenkor a zajos mulatságoktól is tartózkodott, csak a disznótorok szertartásos és egyben családias hangulatában oldódott egy csöppet fel. Muzsika itt sem volt, legföljebb a duda szólt, mely ráncbaszedő, mágikus hangszernek számított. Advent első vasárnapján koszorút készítenek. Szerkezete kör és kereszt, a kereszt közepén csipkebogyó jelöli a mágikus pontot, ahol Isten belép a világunkba, a kereszt négy végén egy-egy méhviasz gyertya áll. Advent minden vasárnapján meggyújtanak egyet. 0 3 S 0 S S Gyertya A Biblia alapján a Logosznak, a világ Fényének szimbóluma, így a keresztény szimbolikában Krisztus jelképe, aki meghalt emberként, hogy elhozza a megváltás fényét. Ez pedig arra emlékeztet, ahogyan a gyertya megsemmisül, miközben fényt sugároz. Ezenkívül a gyertya a Szentháromságot testesíti meg a láng, a kanóc és a viasz egysége folytán. A gyertya végigkíséri az ember életét, hiszen a keresztelő alkalmával éppolyjelentős szimbolikus szerepet játszik, akárcsak a születésnapi tortán, a haldokló mellett vagy a ravatalnál. De ne feledkezzünk meg eredetmondánk, regösénekünk csodafiú szarvasáról sem, aki "ezer ágabogán, ezer égő gyertyát" visel - csillagos eget -, melyek "gyújtatlan gyúlasznak, oltatlan alusznak". jfíjífc ífíjft tfjw SjRí í j * SÍí *% *S&! Tjfc * Hjfc8 jjíjfí; jjij* Jelentős napok karácsony havában Xavéri Ferenc (A Jézus Társaság talán leghíresebb tagja), Borbála (ókeresztény vértanú), Miklós (a kis-ázsiai Myra szent püspöke, a IV. században élt), Ambrus (Ágoston mellett a leghíresebb egyházatya), Luca (ókeresztény szűz), Tamás (a hitetlenkedő apostol), Ádám és Éva, István (protomártír, Szent István királyunk névadója, a pogányok kövezték agyon), János (apostol és evangélista, a Jelenések könyvének prófétája, leírója), Dávid (Jézusnak a Jesse fájából sarjadó királyi őse, zsoltárszerző), Szilveszter pápa. Egyházi ünnepek: Szeplőtelen Fogantatás napja, karácsony, aprószentek.

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

FORRAI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN TANÉV RENDJE 2015/2016

FORRAI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN TANÉV RENDJE 2015/2016 FORRAI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN TANÉV RENDJE 2015/2016 SZEPTEMBER 5. Aug. 30. Évnyitó istentisztelet Szept. Évkezdet Pásztor Zsófia 7. 1 Szept.

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA ALSÓ TAGOZAT 2015/2016

DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 II. Rákóczi Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és AMI Téglás Fényes u. 2-8. 4243 DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Téglás, 2015. szeptember 24. Ölvetiné

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /05. (II. 9.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló /0. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község Önkormányzatának

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája SZEPTEMBER ÉVNYITÓ 8 ÓRA (1.2.3. óra osztályf.) Szülői értekezletek (09.01-05.) 1. hétfő DÖK-alakulása ÖKO tanács

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben