J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének december 19-én 14,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott üléséről. Jelen vannak: Halmi Béla polgármester, Rózsás Imre alpolgármester, Dömők József, Farkas Szilárd és Dr. Szabó Ilona képviselők Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető, Simonyai Imre műszaki osztályvezető, Vlasicsné Hermán Gabriella a Kolping Otthon Letenye vezetője, Schvarcz Éva a Kolping Adatszolgáltatási Központ vezetője, Sebőkné Tarsoly Anett belső ellenőr, Kustor Ferenc ÉKKÖV Kft. ügyvezető Halmi Béla: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület 5 tagja az ülésen megjelent. Bedő Ildikó képviselő asszony és Somogyi András képviselő úr jelezte, hogy később érkezik. Javaslom az írásban kiküldött napirendi tárgyalását. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. Javasolt napirendi pontok: 1./ Polgármesteri beszámoló 2./ Beszámoló a Kolping Alapszolgáltatási Központ szakmai munkájáról Előadó: Vlasicsné Hermán Gabriella intézményvezető 3./ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Halmi Béla polgármester 4./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Halmi Béla polgármester 5./ A közterület-használat szabályairól szóló 8/2006. (V.10.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Halmi Béla polgármester 6./ A Képviselő-testület évi munkaterve Előadó: Halmi Béla polgármester 7./ A évi belső ellenőrzési munkaterv megtárgyalása Előadó: Halmi Béla polgármester 8./ Haszonbérleti díjak megállapítása Előadó: Halmi Béla polgármester

2 2 9./ Beszámoló a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal évi munkájáról Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 10./ Tájékoztató a évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 11./ ÉKKÖV Kft-vel kötött szerződések meghosszabbítása Előadó: Halmi Béla polgármester 12./ ÉKKÖV Kft évi üzleti terve Előadó: Kustor Ferenc ügyvezető 13./ ÉKKÖV Kft. hitelfelvételéhez jelzálogjog engedélyezése Előadó: Kustor Ferenc ügyvezető 14./ Egyebek A Képviselő-testület a javasolt napirenddel 5gen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 1./ Polgármesteri beszámoló Előadó: Halmi Béla polgármester (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló a szokásostól eltérően nem lesz hosszú, hiszen a közmeghallgatáson sok dologról beszámoltunk, tájékoztattuk a lakosságot. Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy a Leaderben közel 3 millió forintot sikerült elnyernünk a Murahídi vásár jövő évi megrendezéséhez. Ez örvendetes, mert a vásár kezd ismertté válni a térségben, akik megfordultak ott, azoknak mind pozitív véleményük volt az elmúlt időszakban is. Városunk jövőre 25 éves jubileumát fogja ülni, a Murahídi vásárt is ennek a jegyében fogjuk megtartani. Kérdezem a képviselőket, hogy kívánják-e kiegészíteni a tájékoztatót? Dömők József: Nem nagy összeg, de számunkra Ft is pénz. Az Itthon vagy Magyarország múzeumi kulturális kiállítóhely vonalon szakmai feladatra Ft-ot nyertünk. Rózsás Imre: Azt szeretném kérni, hogy két órakor ne tartsunk se bizottsági ülést, se testületi ülést, mert nem tudok ideérni. Halmi Béla: A mai ülés rendkívüli alkalom, mivel az év utolsó testületi ülésére kerül sor. Kérés volt, hogy délután 2 órakor tartsuk, hiszen utána egy kis összejövetelre is sor kerül. Van-e még kérdés? Nincs. Kérem, aki a polgármesteri beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület a polgármesteri beszámolót 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

3 3 2./ Beszámoló a Kolping Alapszolgáltatási Központ szakmai munkájáról Előadó: Vlasicsné Hermán Gabriella intézményvezető (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Köszöntöm Vlasicsné Hermán Gabriella intézményvezetőt és Schvarcz Éva alapszolgáltatási központ vezetőt. Tisztelt Képviselő-testület! Mindnyájan tudjuk, hogy a Gondozási Központnak a tevékenységéről, a munkájáról lesz szó, amelyet annak idején átszerveztünk és a Kolping keretén belül működik tovább Letenyén. Összehasonlításban a és évben történteket tartalmazza az anyag, amely elég részletes. A feladatok minden egyes szegmensén tartalmazza a tájékoztatást. Az átadott Gondozási Központot a Kolping továbbra is nagyon jó színvonalon tudja működtetni. Úgy láttam, hogy a segítségre szoruló embereknél, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik nagy ingadozás nincsen. Idős emberekről van szó, az elhalálozás, vagy egyéb más ok miatt a fogyás azért látszik. Tudjuk, hogy Letenye település is az elöregedő települések sorában van. A szolgáltatások szerteágazóan felölelik mindazt, amit eddig is megtett a Gondozási Központunk. Szeretném megkérdezni a vezető asszonyt, illetve az alapszolgáltatás vezetőjét, hogy szóban kívánnak-e kiegészítést tenni. Vlasicsné Hermán Gabriella: Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az Alapszolgáltatási Központunk tárgyi eszköz fejlesztésében mindenképpen számítanánk az Önkormányzat támogatására, különösen az épület energetikai megújítására gondolnánk. Az Alapszolgáltatási Központban az ablakok már nagyon-nagyon elöregedtek. Akkor, amikor az építkezés volt, ezek az ablakok nem lettek kicserélve, így jelentős az energiafelhasználás a Gondozási Központban. Ha az Önkormányzatnak lehetősége nyílna arra, hogy energetikai pályázatot nyújtson be, ennek nagyon örülnénk. Amennyiben segítségünket kérik, akkor nagyon szívesen közreműködünk egy ilyen pályázatban, hogy az Alapszolgáltatási Központunknak is megfelelő legyen az energetikai ellátása. Dömők József: Ez a beszámoló nem ismeretlen számunkra, hiszen évről-évre visszatérő anyag, minden évben képet kapunk az ott folyó munkáról. A véleményem az anyagot látva a korábbi évekhez képest nem változott, pozitív a kép. Új, pozitív irányú kezdeményezések is vannak az intézmény életében. Örömmel láttam az Örömhír kórus fellépéséről a tájékoztatást. Dicséretesek ezek a kezdeményezések. Az ottani kollektíva felkészült, szorgalmas, birtokában van mindazoknak a készségeknek és képességeknek, amelyekkel ezeket az idős embereket megfelelő módon tudják ellátni, a sorsukat irányítani. Pozitív az én vélekedésem, ez nem változott az idei évben sem. Dr. Szabó Ilona: Részt szoktam venni a Kolpingban a szentmiséken és látom az öregeket - a bentlakó gondozottakra gondolok itt -, hogy nagyon rossz állapotban vannak a beutaltak. Évről évre sokkal gyengébbek, elesettebbek, kiszolgáltatottabbak, igen is szükség van a gondozásukra. Szükség van arra, hogy jó és szívbeli, szeretetteljes ápolónők legyenek az otthonban. Ez rendkívül fontos. A beszámolónak van egy kis statisztikai íze, mert sok felsorolás van benne, de ez lélekkel legyen megtöltve. Utal az anyag a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatára, ezekre nagy szükség van. Az ott élő embereknek szüksége van arra, hogy valaki rájuk nézzen, egy emberi szót szóljon. Mindegyiknek sérelme van, nyilván azért is kerül el a családi otthonból, mert van egy kis természet is hozzá. Mindegyiknek van családi sérelme, vagy egyéb sérelme, azokat viszont nagyon nehéz orvosolni. Szeretetteljes gondoskodásra van szükségük, ami rendkívül megsegíti az utolsó napjaikat. Ez kötelező feladat, én arról beszéltem, amit láttam.

4 4 Rózsás Imre: Szeretném megkérdezni, hogy az engedélyezett létszám feletti igények léteznek-e? Ha magasabb lenne az engedélyezett létszám, akkor azt lehetne teljesíteni? Vlasicsné Hermán Gabriella: A működési engedélyünkben meghatározott számok bennünket kötnek. Amennyiben további ellátás iránti kérelmek érkeznek be hozzánk, ezeket sorba kell rakni és a beérkezés sorrendjében kell teljesíteni a kérelmeket. Mivel egyházi intézmény vagyunk, ha azt látjuk, hogy a tél beálltával, vagy egyébként is nagyon súlyos krízisben van az igénylő, akkor azon vagyunk, hogy segítsünk neki akár a szociális ügyintézésben, akár az ellátás biztosításában. Fel tudjuk vállalni azt, hogy két hétig, három hétig térítésmentesen adjuk az ételt, de ez nem lehet rendszeres. Ehhez nekem a fenntartótól engedélyt kell kérni, hogy ezeket megtegyük. Ezeket mindig felvállaljuk karitatív szempontból is, de nem ez az elsődleges szempontunk. Tudjuk, hogy minden kérelem mögött egy ember áll, és ezt az embert kell, hogy nézzük. Valóban statisztikai íze van az anyagnak. Én azt gondolom, hogy a statisztika nagyon fontos a fenntartó Önkormányzat számára. Többnyire az Idősek Klubjában valósulnak meg ezek a szolgáltatási formák, amelyeket a közvélemény is láthat. Azt a munkát, amit a házi segítségnyújtásban és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban végeznek a kolléganőim, azokat nem tudjuk kitenni az ablakba és nem tudjuk látványossá tenni. Azok a szolgáltatások, azok az emberi gesztusok, amivel megsimogatják az ellátásra szoruló fejét, azok mind a saját környezetében valósulnak meg, és ez valóban nagy elhivatottságot és empátiát igényel. Ezért is figyelünk oda arra, hogy a dolgozóinkat folyamatosan továbbképzésekre küldjük, folyamatosan olyan képzéseket biztosítsunk a számukra, ami az ő szakmai fejlődésüket is elősegíti. Azokat a rendezvényeket, amelyekről Önök is tudnak és értesülnek róla, ezeket nem véletlenül szervezzük meg, hanem azért, hogy egy olyan erős és ütőképes csapatot tudjunk összekovácsolni, amely képes és alkalmas arra, hogy Letenye városában és a környező településeken azokat a feladatokat ellássák, ami nekünk kötelezően előírás. Halmi Béla: Szeretném megerősíteni, hogy amiről most tárgyalunk, az a volt Gondozási Központnak a munkája. Gyakorlatilag négy dolgot látnak el, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és az Idősek Klubját. Ez nekünk kötelező feladat, az Önkormányzatunk átadta ezt a szolgáltatást a Kolpingnak, aki bennünket kötelező jelleggel tájékoztat, beszámol az ott lévő munkáról. Ez véleményem szerint nem rosszabb, mint ahogy mi láttuk el önállóan. Arra is figyelmeztetném a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy mi is normatívából dolgoztunk és a normatíva az nagyon minimális volt, mindig veszteséget hozott nekünk. Igaz, hogy volt 10 fős bent fekvő részleg is, itt 1 évig lehetett maradni, de volt, hogy két évig is ott voltak. Ez a részleg ilyen formában megszűnt, de a többi rész nagyon jól működik. A Kolping Otthon 180 ember számára nyújt megfelelő elhelyezést, megfelelő ápolást, segítségnyújtást és nem utolsósorban a helyieknek munkalehetőséget biztosít. A Kárpáti utcai Kolping Otthon felújításra került. Az előbb felvett nyílászáró cserével kapcsolatban nézzünk közösen megoldási lehetőséget. A konferencián idén én is részt vettem, volt alkalmam megköszönni azt a munkát, amit a bent lakók felé elvégeznek, akár szakmai, akár emberi hozzáállással. Fizikai és lelki erőt kell a dolgozóktól elvárni és ezt nap, mint nap megtenni, ez borzasztóban nehéz terület. Több szektorban a béremelések megtörténtek, ebben a szektorban is nagyon fontos, hogy a béremelés az ott dolgozók számára meglegyen. Úgy tűnik, hogy itt is elkezdődik egyfajta bérfelzárkóztatás. Köszönettel tartozunk azért, hogy március 14-én a téli katasztrófahelyzetben, a nagy hóesésben nyugodtan fordulhattam a Kolpinghoz, mintegy állandó készenlétben lévő egységhez, hogy forró teát készítsenek és nekünk csak ki kellett szállítani a kint rekedt autósok számára. Azt gondolom, hogy nyugodt szívvel tarthatjuk ott ezt a négy szolgáltatást a

5 5 Kolpingnál. Remélhetőleg nem kerül vissza hozzánk, mert nem vonják meg a normatívát. Bízunk abban, hogy erre nem kerül sor, mert a Kormányzat támogatja ilyen formában. Dr. Szabó Ilona: Az Önkéntes Pont egy mondatban van megemlítve. A nyár folyamán Bázakerettyén egy hatalmas nagy találkozó volt az Önkéntes Pont megnyitásával, illetve most a zárásán is részt vettünk, ahol polgármester úr is jelen volt. Ez egy új lehetőség arra, hogy kibővüljön a négy vállalt tevékenységi kör, ebben Letenye Bázakerettyéhez képest kicsit lemaradásban van. Ennek következtében, hogy Önkéntes Pont székhely lett Bázakerettye, folyamatos kapcsolatban van a Szombathelyi Egyházmegyével és az Egyházmegyei Karitásszal, ahonnan rendszeresen jelentős adományt kapnak. Tárgybani adományt, ami fontos lenne, mert itt is nagyon sokan kérdezgetik, hogy milyen csomagokat fognak kapni. Várható-e a szélesítése az Önkéntes Pontnak? Hol lehet jelentkezni? Szép ez a mondat, hogy Embernek lenni nehéz, de másnak lenni nem érdemes. Szép idézet került az anyag végére. Gratulálok! Vlasicsné Hermán Gabriella: Az Önkéntes Pontot pályázat alapján nyitottuk meg, Letenyén konzorciumi partnerként tudtunk csak részt venni ebben. A pályázatunkban 100 fő önkéntes munkáját vállaltuk egy év alatt, ebből 70 főt teljesítettünk, ebből Letenyén 30 főt. Szeretném elmondani, hogy a letenyei térség jelentős mértékben kivette a szerepét. Közreműködtünk, nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a Munkaügyi Központtal és egyéb olyan szervezetekkel, akik az önkéntesek munkáját segítették, segítettek bennünket a koordinálásban. Vállalt kötelezettségünk a pályázatban, hogy három évig kötelezően fenntartjuk az Önkéntes Pontot. Ezt mindenféle kötelezettségvállalás nélkül is nagyon szívesen megtesszük és tervezzük azt, hogy a egy olyan év lesz, ahol ezt az Önkéntes Pontot, illetve az önkéntes munkát is szeretnénk kiemelni. Ez nekünk is a tanulás éve volt, végén kértük meg az engedélyt arra, hogy önkéntesekkel foglalkozhassunk és elején jött a pályázat. Szép lassú folyamat, ami azt gondolom, hogy 2014-ben ki fog teljesedni. Remélem, hogy a következő évben már arról is tudunk számot adni, hogy adventi vásárt tudtunk tartani az önkéntesekkel. Ehhez nem elég egy hónap munka, többhónapos előkészítő munkára lesz szükség, de kiváló kolléganőim vannak, akik szakképzettek. Ebben számítunk az Önök segítségére is. Meg fogjuk keresni azt a lehetőséget, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy hol lehet jelentkezni, és milyen feladatokat lehet végezni. Dömők József: A bázakerettyei pályázathoz el kell mondani, hiteles forrásból tudom, hogy a munka dandárját ott is a főállású szociális gondozók végezték. Halmi Béla: Kérem, aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 95/2013. (XII.19.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kolping Alapszolgáltatási Központ szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. (Megérkezett Somogyi András képviselő úr, a továbbiakban a Képviselő-testület 6 tagja van jelen.)

6 6 3./ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Halmi Béla polgármester (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Felkérem a Humán és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy részleteiben ismertesse az anyagot. Dömők József: A legfontosabb dolog, ebből a rendelet tervezetből kiderült számunkra, hogy az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összefonásra kerül. Külön-külön megmaradnak, de ezek önkormányzati segély címszó alatt fognak szerepelni. Ennek a jogosultságai bent vannak az anyagban, hogy milyen alapon lehet ezt igénybe venni. A Humán és Ügyrendi Bizottság a kiadott anyaggal kapcsolatosan egy lényeges változtatást javasol a Képviselő-testületnek. Törvényi kötelezettség a 15 napos elbírálási idő. Ez lerövidíti alapvetően a rászorulóknak a várakozási idejét, ami érthető is, hiszen előbb hozzájutnak a rászorulók a gyors segítséghez. Ennek kapcsán úgy döntött a Humán és Ügyrendi Bizottság, hogy ezt nem a polgármesterre kívánja átruházni, ráruházni, hanem a Humán és Ügyrendi Bizottság vállalja azt a plusz munkát és terhet, ami adott esetben azt jelenti, hogy havonta nem egyszer, hanem kétszer is ülésezik, amikor a segélyezési napirendek indokolttá teszik ezt és így biztosan tartva lesz a törvényi határidő. Bizottságunk egyértelműen úgy foglalt állást, hogy vállalja ennek az ódiumát. Úgy gondolja, hogy a mindenkori polgármesternek bőven van olyan tevékenysége, ami a munkaidejét és az energiáit lefoglalja. A Humán és Ügyrendi Bizottság továbbra is fenntartja ezt a hatáskörébe tartozó tevékenységet, akár a temetési segély ügyében is. (Megérkezett Bedő Ildikó képviselő asszony, a továbbiakban a Képviselő-testület 7 tagja van jelen.) Farkas Szilárd: A Humán és Ügyrendi Bizottság ülésén egyéb elfoglaltság miatt nem tudtam részt venni. Örömmel hallom, amit a bizottság elnöke most a Képviselő-testület elé tárt. Személy szerint támogatom az ötletet, hiszen a rászorulóknak fontos az, hogy időben megkapják az ellátást, fontos a gyorsaság. Dr. Szabó Ilona: Én menet közben felhívtam a Humán és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy van egy nagyon komoly krízishelyzetben lévő család. Nem tudom, hogy ez ügyben történt-e megoldás. Halmi Béla: Igen. Dr. Szabó Ilona: Kap támogatást? Halmi Béla: Igen. Dr. Szabó Ilona: Nem tudtak tüzelni. Halmi Béla: Ezek a támogatások személyeket érintenek, ezért zárt ülés keretében zajlik.

7 7 Farkas Szilárd: Néztem más önkormányzatok rendeleteit, ők említést tettek a szociális tűzifa kérdéséről is. Jegyző asszonyt kérdezem, hogy ez mi okból történhetett. Most elég sokat hallani a különböző médiákban, híradókban is a szociális tűzifa kérdésről. Dr. Keresztesi Tímea: Két dologról beszélünk. Önkormányzati segély, vagy ami jelenleg még működik december 31-ig az átmeneti segély. Ez adható természetben és pénzben is, akár tűzifa formájában is, illetve adható havi rendszerességgel, vagy egyedi alkalommal. Ezen ez a rendelet nem változtat. Amiről képviselő úr beszél az az idei évben jött be, egy teljesen új dolog, hogy az önkormányzatok bizonyos feltételek teljesítése után pályázhattak szociális tűzifa támogatásra a Belügyminisztériumhoz. Odaítélési feltétel, hogy a kötelező önkormányzati rendelettől függetlenül erről rendeletet kellett alkotni, vagy úgy, hogy a meglévő rendeletbe integrálták, vagy úgy, ahogy a szomszéd kistelepülésen Kistolmácson tettük, hogy erre az egy esetre alkottunk egy rendeletet. Ez egy új forma, erre Letenye egyenlőre nem pályázott, mert a feltételei nem voltak eleinte ismertek. Úgy tűnik, hogy ezt a Kormányzat jövő évben is meg kívánja hagyni és akkor itt is lehet pályázni, csak itt az esetleges ellátotti létszám miatt nagyon komoly koordinációt jelent, mert csak és kizárólag a fa árának egy részére pályázathatnak az önkormányzatok, a kiszállításról, illetve a tárolásról, az önkormányzatoknak kell gondoskodni. Esetleg 100 fős nagyságrendben, ha Letenye méreteit nézzük, egyrészt komoly költséget, másrészt nagyon komoly logisztikát igényelne. Ha ez a lehetőség jövőre is működik, akkor ezzel ismételten foglalkozunk. Halmi Béla: A 12. oldalon található, hogy az Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokhoz mi tartozik. Az előbb tárgyaltuk, hogy a Kolping mit tesz meg. A c) pontban van a családsegítés, ez is egy olyan fontos dolog, amit elláttatunk. A családsegítést nem az Önkormányzatunk látja el, hanem a Muramenti Társulás, az irodájuk a volt kistérségi épületben van. A térségben ők látják el a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást is. Én örülök, hogy nem a polgármesternek kell dönteni, mert az egyszemélyes döntés, lehet, hogy szűk látást jelent. Az anyagot a szociális területen dolgozók állították össze. Ha ez visszakerül a Humán és Ügyrendi Bizottsághoz, akkor legalább két alkalommal kell havonta ülésezni a 15 nap miatt. Ha ők ezt bevállalják, a mindenkori polgármester örülni fog neki, hogy így szélesebb körben tudnak gondolkodni, kevésbé lesz leterhelt. A tűzifa kérdéssel tavaly is megpróbálkoztunk támogatás nélkül. Az erdészeti közmunkások szedték össze a fát és azt a rendelkezésünkre bocsátották. Nem ingyen kaptuk meg, volt egy bizonyos ára, azt tudtuk szétosztani a rászorulóknak. Ki kellett menni mindegyik házhoz és megnézni, hogy valóban üres-e a tároló. Amikor a költségvetést állítjuk össze, erre majd ki kellene térni. Rózsás Imre: Nekem is az a véleményem, hogy jobb, ha az önkormányzati segély kérdése a Humán és Ügyrendi Bizottság kezében marad. A másik egy nyelvhelyességi kérdés lenne. Önkormányzati segélyt nyújt, vagy nyújthat. A nyújt az számomra tény, a nyújthat pedig lehetőség. A nyújthat feltételes mód. Dr. Szabó Ilona: Az egyik kötelező, a másik nem. Dr. Keresztesi Tímea: A törvény szerint nyújt, tehát a szociális törvényben úgy van bent, hogy nyújt. Vizsgálja azt, hogy az indok, amire kérik az fennáll-e vagy sem, illetve milyen mértékben áll fenn. Ami kötelezően adandó nem is ebben a körben van, mint például az alanyi jogon járó közgyógyellátás, vagy éppen az FHT, vagy ezek a dolgok, az egy másik kategória. Itt mérlegelési jogkör van, de a törvény úgy rendelkezik, hogy nyújt, és ez alatt azt kell érteni, hogy köteles a rendeletben olyan szabályokat alkotni, ami alapján ezek az önkormányzati segélyezési formák működnek, és továbbra is működni fognak, ez azt takarja.

8 8 Rózsás Imre: Pont ebből a megfontolásból gondoltam azt, hogy a helyén való kifejezés a nyújthat. Dr. Keresztesi Tímea: A törvény így rendelkezik. Dr. Szabó Ilona: Rögzíteni kellene, hogy adott évben mennyi az öregségi nyugdíj legkisebb mértéke. Most Ft, de amikor tárgyalásra kerül a rendelet, mellé kellene tenni egy táblázatot. Láttam én ezt Csörnyeföldön és láttam Becsehelyen is, hogy mellé volt írva. Nagyon sok szociálisan rászoruló ember van. Ha a fánál maradunk, én magam javasoltam és az Erdészet megvalósította. Mérjük fel, hogy a zártkertben milyen ingatlanaink vannak, és van-e rajta fa. Ezt gyűjtsük össze, és ilyenkor osszuk ki a rászorulóknak. Amikor a temetőben is kitermeltük az elöregedett tujasort, akkor is mondtam, hogy raktározzuk el és osszuk szét. Azok, akik nem voltak rászorulva elkérték, és nem használhattuk fel. A szociális rászorultság mérhető. Lehet, hogy sokkal szegényebb az, aki ezeknek a matematikai számoknak megfelel. Nem mindenáron kell szociális segélyért fordulni. Mondom a felnőtt lakosságnak, hogy gondoskodjunk magunkról. Az öngondoskodás rendkívül fontos, nem feltétlenül intézményhez kell fordulni segítségért. Van, aki rászoruló és magam is támogatom. Szeretnék szólni arról, hogy az egyházi karitász keretén belül januárban lesz az uniós csomagosztás, mert ezt mindenki kérdezi tőlem. Halmi Béla: A Humán és Ügyrendi Bizottság javasolt egy módosító indítványt. Kérem, aki egyetért azzal, hogy ne a polgármester döntsön, hanem a Humán és Ügyrendi Bizottság, kézfelemeléssel jelezzen. (7 igen szavazat) Kérem, aki a módosítással együtt a rendelet megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 9/2013. (XII.30.) önkormányzati r e n d e l e t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2013. (XII.30.) önkormányzati rendeletét a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról a melléklet szerint megalkotja. 4./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Halmi Béla polgármester (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Egy óriási anyag van a kezünkben az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról, amely törvényi módosítás miatt van itt. Ennek van egy folyamata, ez szabályozza a tevékenységünket, hogy hogyan működjünk. Gratulálok annak, aki végigolvasta ezt a nagy anyagot. Véleményt kérek, hogy miben kellene esetleg módosítani, a hatásköri átruházások mind szerepelnek benne.

9 9 Dömők József: Tisztelt Képviselő-testület! A Humán és Ügyrendi Bizottság ezt a részletes anyagot átbeszélte, tárgyalt róla részleteiben. Több részlet nagyon nagy mélységig került elemzésre, például a polgármester, alpolgármester akadályoztatása, a bizottság esetében a bizottsági elnökök akadályoztatása. Ennek kapcsán merült fel, hogy a bizottsági elnökök akadályoztatása esetében a bizottsági elnökök helyett a korelnök vezesse a bizottsági üléseket. Dr. Szabó Ilona: Nincs beleírva. Dömők József: Ez egy módosító javaslat volt, a többi jogszabályi változás pedig folyamatában bedolgozásra került. A Humán és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát ezzel a módosítással. Farkas Szilárd: Három apró javaslatom lenne. A 4. oldalon a 21. (3) bekezdése szabályozza azt, hogy a képviselő-testületi, illetve a bizottsági ülésekre szóló meghívókat hol kell nyilvánossá tenni, közzétenni. Javasolnám ennek a helyi kábeltelevízióval történő kiegészítését. A meghívóval kapcsolatban én jelenleg nem kapok olyan utasítást, hogy ez a honlapra felkerüljön. Dr. Keresztesi Tímea: Ez január 1-jétől él majd, a jelenlegi alapján nem él ezen kötelezettség. A kábeltelevízió bent volt a korábbi rendeletben, ide is beletesszük. Farkas Szilárd: A 13. oldalon a 48. -nál, titkos szavazást, ott a t betű hiányzik, hogy helyes legyen a kör. Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatosan, az Önkormányzat gazdasági alapjaihoz a 23. oldalon a 81. -nál. Én végigolvastam pár olyan önkormányzati szervezeti és működési szabályzatot, ahol az önkormányzat rendelkezett 100 %-os tulajdonú gazdasági társasággal, és ott ebben a részben szabályozásra került egy bekezdésben a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság legfőbb szervének a kérdése. Dr. Keresztesi Tímea: Ezt törvény, magasabb szintű jogszabály rendezi. A vagyongazdálkodási rendeletünk módosítása folyamatban van, illetve ott is új rendelet megalkotására kerül sor, ott ezekről mindenképpen szó lesz. A Szervezeti és Működési Szabályzatban csak az alapelvek kerülnek rögzítésre. Konkrétan a vagyongazdálkodásról külön rendelet van, abban nem csak a 100 %-os tulajdonban lévő gazdasági társaságra kell kitérni, hanem arra is, amelyben részesedéssel rendelkezik az Önkormányzat, például a Vízmű is ilyen gazdasági társaság. Itt csak az alapokat kell minimálisan rendezni, mert így teljes a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata. A törvény kimondja, hogy ilyen esetben a 100 %-os tulajdonban lévő gazdasági társaságnál a Képviselő-testület gyakorolja a legfőbb szervnek a hatásköreit. Farkas Szilárd: Rendben. Köszönöm. Dr. Szabó Ilona: Érdekes az ülés rendjének a megzavarása, át van másolva a törvényből. Én nem tudom mikor volt olyan, hogy a tárgytól eltérő vagy ugyanazon érveket megismétlő felszólalót figyelmeztetni kellett, ismétlődő esetben megvonni tőle a szót. Dr. Keresztesi Tímea: Ez nincsen a törvényben bent. Dr. Szabó Ilona: Van az Országgyűlésben is ilyen. Dr. Keresztesi Tímea: Az az Országgyűlés saját Szervezeti és Működési Szabályzata.

10 10 Dr. Szabó Ilona: A rendzavarás esetén figyelmeztetni a rendzavarót, illetve ismétlődő rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezni. Ezt kicsit durvának tartom, ilyen szűk körben bármikor lehet valamilyen indulati dolog, és ezt így lereagálni. Dr. Keresztesi Tímea: Ez az elnökön múlik. Dr. Szabó Ilona: De, ha az elnök olyan, akkor erre sor kerülhet. Nézzük az interpellációt. Visszavontnak kell tekinteni azt az interpellációt, melynek megtárgyalásánál az interpelláló képviselő nincs jelen és a megtárgyalás elnapolását nem kérte. Már majdnem volt ilyen eset és akkor is meg lett tárgyalva. Ezt nem lehet megtárgyalni. Halmi Béla: Nem volt ilyen. Dr. Szabó Ilona: Volt egy előterjesztés, ami meg lett tárgyalva, holott nem volt jelen. Halmi Béla: Az napirendi pont volt. Dr. Szabó Ilona: Volt erre is példa. A személyi kérdésben több jelöltről való döntésnél miden képviselőnek csak egy igen szavazata van. Azt a jelöltet kell megválasztottnak tekinteni, aki - adott esetben a minősített többséget igénylő döntésre figyelemmel a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ez is egy fontos dolog. Az alakuló ülésnél most nincs korelnök, hanem a polgármester vezeti. Ugyanakkor volt már olyan helyzet, hogy nem volt polgármester és arra az esetre nem szól. Dr. Keresztesi Tímea: Bent van. A törvény szabályozza, hogy kötelező mindenhol alpolgármestert választani. Ha a polgármester nincsen, akkor az alpolgármester helyettesíti, ha mind a kettő akadályoztatva van, akkor a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke jogosult összehívni, illetve levezetni az ülést. Dr. Szabó Ilona: Én az alakuló ülésről beszélek. Az nincsen benne. Az alakuló ülésnél arra nem számol, hogy nincs polgármester. Dr. Keresztesi Tímea: A törvény szintén kimondja az alakuló ülésnek a szabályait. Mivel magasabb szintű jogszabály rendezi, az új jogalkotási normák alapján, annak szövegét nem lehet megismételni. A törvény rendezi, hogy mi van az alakuló ülésen. Itt egyedül, amit mi szabályozunk, az alakuló ülés napirendi pontjait. Erre van hatásköre a Képviselő-testületnek, egyébként mindent a törvény alapján kell végrehajtani az alakuló üléssel kapcsolatos dolgokat. Dr. Szabó Ilona: Az alakuló ülést a megválasztott polgármester hívja össze. Arra nem készül, ha nincs érvényesen megválasztott polgármester. Dr. Keresztesi Tímea: Akkor nincs Képviselő-testület. Dr. Szabó Ilona: Dehogy nincs! A Képviselő-testületet - ebben a szituációban, ami volt 2010-ben, hogy nem volt polgármester - össze kellett hívni, mert le kellett tenni az esküt. Dr. Keresztesi Tímea: Az új törvényben már nem így van. Dr. Szabó Ilona: Erre kell gondolni, mert ilyen is volt már.

11 11 Dr. Keresztesi Tímea: A Möt törvény már ezt az eshetőséget nem ismeri. Dr. Szabó Ilona: Pedig van ilyen az életben. Dr. Keresztesi Tímea: Új alakuló ülés itt már nem lehet, csak az új választások után. A Möt törvény a képviselő-testület tagjaira vonatkozó szabályokat a évi önkormányzati választások napjával megváltoztatja, azután ezeket a szabályokat a törvény fogja kimondani. Ez majd 2014-ben a választások napjával fog hatályba lépni, és ott sok szabály változni fog ebben a tekintetben. Dr. Szabó Ilona: Felolvasom, mert itt van nálam a évi CVIIIIX. törvény. A képviselőtestület az alakuló ülését a választást követő 15 napon belül megtartja. Az alakuló ülést a polgármester hívja össze. A képviselő-testület az alakuló vagy azt követő ülésen a törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. A polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottságokat, a bizottság tagjait, alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról. A képviselő-testület szükség szerint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább 6 ülést tart. A testületi ülést össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének a kezdeményezésére. Dr. Keresztesi Tímea: Ez eddig is bent volt. Dr. Szabó Ilona: Miért mondja jegyző asszony azt, hogy ebben bent van, ha ilyen helyzet van? Dr. Keresztesi Tímea: Nincs ilyen helyzet, mert megváltoznak az egész választásnak a szabályai. Dr. Szabó Ilona: A választást követő 15 napon belül. Dr. Keresztesi Tímea: Most már olyan nincs, hogy nem választanak polgármestert. Dr. Szabó Ilona: Érvényes volt itt is a szavazás és a bíróságon meg lett támadva, és ilyenkor fel van függesztve a dolog. Somogyi András: Mivel nincs polgármester, nem hívhatja össze az ülést. Dr. Szabó Ilona: A törvény szerint kötelező. Dr. Keresztesi Tímea: De csak a polgármester hívhatja össze, más nem hívhatja össze a törvény alapján. Farkas Szilárd: Képviselő-testület sincs addig. Dr. Keresztesi Tímea: Nincs addig képviselő-testület, amíg annak összes tagját meg nem választják. Dr. Szabó Ilona: Ugyanaz a szabály, mint korábban volt. A képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg.

12 12 Dr. Keresztesi Tímea: Itt bent van, hogy a polgármester hívja össze, most ennyiben változott. Dr. Szabó Ilona: De nincs érvényes polgármester. Dr. Keresztesi Tímea: Nincsen addig képviselő-testület. Dr. Szabó Ilona: Én nem értek egyet vele, de mindegy. Halmi Béla: Megszavazták, innentől kezdve nem lehet mit tenni. Dr. Szabó Ilona: Attól, hogy megszavaztuk, még lehet törvénytelen. Halmi Béla: Nem mi szavaztuk meg. Dr. Keresztesi Tímea: Annyiban változik, hogy a választás egyfordulós lesz, nincs érvényességi küszöb, magyarul nem lesz Magyarországon olyan település, ahol nem lesz polgármester. Az egy dolog, hogy valaki megóvja, vagy megtámadja, de addig nem áll fel a teljes képviselő-testület, amíg az összes tagját meg nem választják. Dr. Szabó Ilona: Ebben az van, hogy feláll, én vitatkozom akkor. Somogyi András: Én végigolvastam a rendeletet. Én mindig a gyakorlati oldalról olvasom az ilyen típusú törvényeket. Úgy gondolom ahhoz, hogy az Önkormányzat működjön ez a rendelet tisztességes, sőt túlszabályozás is van. Ezzel a Szervezeti és Működési Szabályzattal az Önkormányzat tisztességgel tud működni. Dr. Keresztesi Tímea: A mai ülésen a szociális rendelet előbbre lett rakva logikailag ezt kellett volna előbb -, de tudtuk, hogy ott hatásköri dolgok is lesznek. A Humán és Ügyrendi Bizottság hatáskörei miatt értelemszerűen változnak a mellékletben mind a polgármester, mind a Humán és Ügyrendi Bizottság hatáskörei. Az átruházott hatáskörök ebben változtatást jelentenek, mivel ezt már el is fogadta a Tisztelt Képviselő-testület. Halmi Béla: A Humán és Ügyrendi Bizottságnak volt egy javaslata, hogy a bizottsági ülést, amennyiben az elnök akadályoztatva van, a korelnök hívja össze és vezeti le. Farkas Szilárd képviselő úr javaslata volt, hogy a meghívó a kábeltelevízióban is kerüljön közzétételre. Kérem, aki a két módosítást elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen. (7 igen szavazat) Kérem, aki az elfogadott módosításokkal együtt az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 10/2013. (XII.30.) önkormányzati r e n d e l e t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2013. (XII.30.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a melléklet szerint megalkotja.

13 13 5./ A közterület-használat szabályairól szóló 8/2006. (V.10.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Halmi Béla polgármester (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Az anyagot tárgyalta a Gazdasági Bizottság. Megkérem elnök asszonyt, hogy röviden tájékoztasson az ott történtekről. Dr. Szabó Ilona: Valóban tárgyalta a Gazdasági Bizottság, bár csak beszélgettünk, mert már nem volt határozatképes. Végigmentünk az előterjesztésen. Nagyon szűkszavú az előterjesztés, mert az alaprendeletet kellett volna csatolni hozzá. Én elkértem ezt és behoztam. Nekem feltűnik, hogy mindösszesen 1 millió forint a befizetett összeg és ez háromféle reklámból tevődik össze. Pavilonból 355 ezer forint, reklámtáblából 450 ezer forint, árusítás vendéglátó előkertekben 150 ezer forint bevétel érkezett. Az alaprendelet 2006-os rendelet, ezt módosítani kellene. A rendelet módosítás A változata 10 %-os, a B változata 5 %-os díjemelést tartalmaz. Nincs beszámoló, hanem számokat közöl. Számomra ez nagyon szűk körű, annál is inkább, mert nekem komoly konfliktusom van a kihelyezett reklámtáblákkal kapcsolatban. Az elmúlt időben reklámtáblára adtak ki engedélyt a sűrűn lakott kertvárosi lakóövezetben. A 314/2012. Korm. rendeletnek van egy melléklete, hogy a reklámokat hogyan helyezzük el. Javaslom, hogy a településképi véleményezési eljárásról alkosson a Képviselő-testület önkormányzati rendeletet. Ez a Korm. rendelet a polgármesterre bízza, és azt fogalmazza meg, hogy a polgármesternek kell előre bejelenteni, hogy milyen táblákat akar elhelyezni valaki. Tisztázni kell, hogy a kertvárosi lakóövezetben, sűrűn lakott utca oldalfrontján is lehet-e ilyet elhelyezni. Fontosnak tartom, hogy ezeket a dolgokat szabályozzuk ebben a körben. Egészítsük ki ezt a rendeletet, vagy készüljön egy új rendelet. Ez nem előterjesztés, mert ehhez kell tudni, hogy miről szól a dolog, már nagyon régen volt. Ez három számnak a közlése, és így fogadjuk el. Én nem tudom elfogadni, csak a településképi véleményezési eljárással együtt tudom elfogadni, ez legyen mellétéve. Nekem ez volt a javaslatom. Nem volt érdemi állásfoglalás, mert akkorra már 3 bizottsági tag maradt és nem volt határozatképes a Gazdasági Bizottság ülése. Nagyon kevésnek tartom az 1 millió forintot, számtalan táblája van ma is kint embereknek. Nyilvánvaló, hogy nem fizetik meg, csak nyomkodjuk ki a táblákat és engedélyt sem kérünk. Be sem jelentjük és a formai megjelenés sem egyforma. A településképi véleményezésben a polgármesternek előre meg kell mutatni, hogy milyen legyen a táblája, ez hogyan nyúlhat be a közterületre, milyen magasnak és milyen szélesnek kell lennie, és hány tábla kerüljön elhelyezésre. Javaslom, hogy ezzel a rendelettel egészítsük ki ezt a rendeletet. Én ennek a szellemében tudom csak elfogadni. Azt nem tudom elfogadni, hogy három számot írunk és az egy beszámoló, az nem beszámoló. Halmi Béla: Ez a díjemelésről szól, hogy emeljük, vagy ne emeljük a díjakat, ez egy rendelet módosítás. Somogyi András: A rendelet melléklete kerül módosításra. Dr. Szabó Ilona: Én azzal tudom elfogadni, hogy a településképi véleményezési eljárással kapcsolatos rendeletet a jegyző készíttesse el és a polgármester pedig legyen a végrehajtója. Somogyi András: Én nem erről az oldalról közelíteném meg ezt a kérdést, hiszen minden esztendőben megtárgyalja ezt a Képviselő-testület. Ez bevételt jelent, sajnos most már csak 1

14 14 millió forint a bevétel, ez korábban több volt. Ez attól függ, hogy a gazdaság hogyan működik, egyáltalán van-e mit reklámoznunk. Sajnos egyre kevesebb a reklámtábla, sőt változni fog még ez a dolog, mert lesznek még olyan vállalkozások, amelyek megszűnnek. Én megnéztem a számadatokat. Tudom, hogy kevés a pénz, de én nem tudom elképzelni, hogy 5 vagy 10 %-ot is emeljünk. A jövő évi inflációs előrejelzés maximum 2,5 %-ban gondolkodik. Én azt mondom, hogy emeljünk díjat, de maximum 2,5 %-ot tudok elképzelni. Ha ez nem kap lehetőséget, akkor inkább a nullát. Én 5 %-ot nem tudok elképzelni, a vállalkozások ezért szólni fognak, mert az inflációs ráta ezt nem teszi lehetővé. Bedő Ildikó: Mielőtt még vállalkozás ellenesnek lenne bárki nyilvánítva, én is azt támogatom, hogy ne legyen jelentős emelkedés, hiszen nem valami könnyen élnek a vállalkozók sem. Nagyon fontosnak tartom a szabályozást és annak a betartását, hogy hol és milyen tábla kerülhet kihelyezésre. Nekem is vesszőparipám, hogy hová helyezek el és főleg balesetveszélyes táblákat. Nem akarok mutogatni senkire, de amikor az Andrássy Gyula Általános Iskola sarkán a tábla kidőlt. Sorolhatnám, hogy még hány helyen meg vannak dőlve ezek a táblák. Fordítsunk inkább erre nagyobb szempontot és mondjuk azt, hogy az Önkormányzat inkább jelképesen jár el. Én nem tudom, hogy mennyivel több bevétel várható, én úgy gondolom, hogy nem nagy jelentőségű. Kérdésem lenne. Számomra nem világos, hogy a táblázatban a 4. pontnál van a) és egy b) egyéb sor. Közterület bontás díja. A közterületet bontom, vagy mit bontok? Dr. Keresztesi Tímea: Ez akkor van, amikor a közműszolgáltatók cserét vagy javítást végeznek. Ők bontják fel a közterületet, és ennek a díjairól van szó. Nekik ezért fizetni kell, mert igénybe veszik a közterületet. Bedő Ildikó: Most már a Műszaki Osztályon is elég szép létszámot engedélyezett a Képviselő-testület. Gondolom, hogy ellenőriznek is, hiszen a munkatársakkal én is találkoztam úgy az utcán, hogy ellenőrizni voltak. A hosszú ideig tárolt tűzifa, vagy építőanyag, az árkot eltorlaszoló hulladék, ezek mibe tartoznak. Ez nagy lakossági probléma, már többször jelezték nekem is, de gondolom, hogy a képviselőtársaimnak is, hogy jön egy heves eső és az árokban lévő fa vagy törmelék eltorlaszolja a víz útját. Ezt meg lehet érteni, de nem úgy, hogy áprilistól a következő év júniusáig ott vannak ezek a dolgok. Köszönöm szépen. Biztos, hogy megkapom rá a megfelelő választ. Halmi Béla: Így igaz. Bedő Ildikó: És minden rendben van. Halmi Béla: A képviselő asszony bizonyára látta a Szent Imre herceg utcában a tűzifát. Dr. Szabó Ilona: Én is láttam, és a temető mögött is minden évben ott vágják fel a fát és hónapokig tárolják. Halmi Béla: A fa lerakatot többszöri felszólítás után a tulajdonos megszüntette. Ebben a rendeletben ez szabályozva van. Ki kell menni a Műszaki Osztályról, az időtartamok meg vannak határozva a rendeletben. Dr. Keresztesi Tímea: A rendeletben vannak kivételek, például 72 óráig tárolhatja a tűzifát, mert ez időbe telik, mire behordják. Volt már több írásbeli és szóbeli felszólítás is, ennek eleget tettek a tulajdonosok. Össze kell hangolni a rendeleteinket. A köztisztasági rendeletünk

15 15 is szabályoz bizonyos dolgokat, mint például a csapadékcsatorna tisztántartása, ami összefügg ezzel is. Több rendelet fog folyamatosan bejönni a Képviselő-testület elé. Egyrészt a közösségellenes magatartások miatt, amikor szankciót is kivetünk, hogy valaki nem tartja be a szabályokat, másrészt pedig hangolni kell a jogszabályokhoz a rendeleteket. Mi azokra a közterületekre tudunk hatással lenni, ami a mi tulajdonunkban van. Mi csak azok után a közterületek után tudunk díjat szedni, illetve korlátozást bevezetni, ami a miénk. A Bajcsy-Zs. utca nem a mi tulajdonunkban van, az ott lévő tábláknak a kérdése problematikus, mert a közútkezelő a saját területére megadja az engedélyeket. Ettől függetlenül az zavaró lehet, illetve belóghat az önkormányzati területre. Ott van egy járda, amely önkormányzati terület, ott esetleg meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket. Egyébként a bevétel csökkenést az is okozza, hogy nagyon sok tábla bevételre, illetve leszerelésre került. Ha jól emlékszem 2009-ben emelt utoljára díjat a Képviselő-testület, ezzel így teljes a kép. Folyamatosan ellenőrzést végzünk. El kell mondani, hogy akiknek engedélye van a közterület-használatra, azok egy-két kivétellel tisztességesen befizetik a díjakat, vagy pedig felszólítás után, de rendezik a tartozásokat, általában kis problémáink vannak ezzel. Simonyai Imre: Én csatlakoznék a jegyző asszonyhoz. Ezért is van a határozati javaslatban bent, hogy a közterület-használati rendeletet a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal ismételten a Képviselő-testület elé akarja terjeszteni. Teljes egészében új alapokra kell helyezni, a jelenlegi kor kihívásainak megfelelően kell szabályozni. Ez szorosan kapcsolódik a köztisztasági rendelettel. Február 28-ig szabtuk meg a határidőt a határozati javaslatban, hogy a Képviselő-testület elé tárjuk az új rendeletet. Bedő Ildikó: Lehetne úgy motiválni, hogy árat csökkentünk. A főutcán lévő vállalkozók felé adjunk engedményt a díjakból, amennyiben szép portált, kirakatot vagy utcafrontot készít. Halmi Béla: Köszönöm a felvetést, a vállalkozók élnek ezzel. Többször bejöttek már, hogy ők csinosítják a küllemet. A Gerő cukrászda előtt a bérlő térkövet akar lerakatni, illetve a homlokzati részt fel akarja újítani. Eltávolítottuk már a főútról a fákat, egységesen magas növésű rózsák kerülnek kiültetésre, mintegy 40 darab, a kettő között zöld felület is lesz. Ez lesz egy utcaképi rész, ami tavasszal fog megvalósulni. Elmondtam a közmeghallgatáson is, hogy azokat a vállalkozásokat és magánembereket is ki kell emelni, meg kell dicsérni, akik tesznek valamit, mert nem csak negatívum van Letenyén. Számosan figyelnek oda a portájukra, és ez egyre több lesz. A központban is lehet látni, hogyan nyitnak az új üzletek, amelyek adnak a külcsínre is. Az idelátogatók láthatják, hogy a település nem elhanyagolt, hanem szép. Ez élhető település, és ennek a folyamatába illeszkedik bele a röpke kis megújítás. Hogy a galambok mit tesznek a főtéren, azt nem nagyon tudjuk megoldani, különféle riasztórendszerek léteznek. Ezt a vállalkozásnak be kellene oda építeni. Az egyedutai kápolnában is rengeteg galamb volt, de felújítás után kizártuk őket, nem tudnak bemenni. Kerestek más helyet, és jelenleg ezt a helyet találták meg, voltak itt elhanyagolt épületek, ahova beköltöztek. Ezeket meg kell oldani. Le kellene zárni a vitát és meg kellene állapítani, hogy mennyi legyen az adott köztéren a díjbefizetés. Az elmúlt időszakban szinte nem is volt emelés, mert azt mondtuk, hogy ebben a válságos időszakban a vállalkozókat ne sújtsuk. Az másik kérdés, hogy milyen táblákat és hogyan kell elhelyezni ezen túl a köztereken. Dr. Szabó Ilona: Itt van a rendelet, és hónapokig tűzifa van az utcán, ez nincs szabályozva. 48 óra van a költözködésnél, az építési anyagoknál pedig 72 óra. A közútkezelőé az útnak a fenntartása. Amikor volt a Letenye rovásírásos tábla kihelyezése, akkor én ennek ellenére nagyon hosszas telefonálásokat folytattam és érdeklődtem, hogy hogyan lehet táblákat

16 16 kihelyezni. Sajnos ez egy szabályozatlan a terület. A közútkezelő is azt mondta, hogy összevissza vannak a táblák kihelyezve. Annak idején még levelezést is folytatott a korábbi jegyző a tábla ügyében. Azzal hárították el, hogy a közútkezelő nem avatkozik bele, de miután az Önkormányzat szabályozza az életét, a környezetét, akkor azért legyen szabad beleavatkozási lehetősége. A magánterületen elhelyezett reklámokat is vegyük bele a szabályozásba. Dr. Keresztesi Tímea: Külön rendeletben. Dr. Szabó Ilona: Megkerestem a polgármestert és indítványoztam a településképi eljárásról szóló szabályozást. Ez rendkívül fontos, hogy legyen. A magánterületről egyáltalán nincs szó a reklámban. Félreértelmezés van, és ezt a perben fel kívánom használni. Ha valaki februárban átdolgoz valamit, akkor teljesen felesleges, hogy most is tárgyaljon róla. Dr. Keresztesi Tímea: A díjakról van szó, mivel jön egy új költségvetési év. Dr. Szabó Ilona: A költségvetési évben az 1 millió forint semmit sem jelent. Dömők József: Már most jelzem előre, hogy ne csak a magánterületeken elhelyezett táblákat, hanem a magánterületek végében lévő önkormányzati területeken lévő állapotokat is vizsgáljuk meg. A központi helyeken nézzük meg az árusító helyeket is. Településünkön jó pár olyan helyszín van, amelynek az eleje magánterület, a vége önkormányzati terület és azt magáncélra használja a polgár. Semmi gond nincs, csak nézzük meg az aktuális közterülethasználati díjat. Ezt is vegyük figyelembe. Szóba került a galambkérdés. Én örülök neki, hogy jelen pillanatban van olyan sajtóorgánum, amely szerint Letenyének ez a legnagyobb problémája. Ha ez a legnagyobb probléma, akkor szerintem jó irányban vagyunk. Rózsás Imre: Én a 0 %-os emelést javaslom. Halmi Béla: A határozati javaslat rendelet módosítást terjeszt elő, amelyre az itt elhangzottak alapján fogják az előterjesztést megtenni. Képviselőtársaim is mondták, hogy nem szerencsés emelni a díjakat, mivel ez akkora tételt nem fog jelenteni. Maradjanak a évi díjak, ez az én javaslatom is. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. (7 igen szavazat) Nem kerül sor a rendelet módosítására, mivel maradnak a évi díjak. Dr. Szabó Ilona: Akkor új rendelet legyen. Halmi Béla: Kérem, aki egyetért a közterület-használat szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatával, valamint a településképi véleményezésről szóló rendelet-tervezet előkészítésével, ezek Képviselő-testület elé terjesztésével, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 96/2013. (XII.19.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja felül a közterület-használat szabályáról szóló rendeletet, és a szükséges rendeletmódosítást vagy módosításokat terjessze a Képviselő-testület elé.

17 17 Továbbá a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a településképi véleményezésről, illetve a településképi bejelentési és kötelezési eljárásról szóló rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: február 28. Felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző Operatív végrehajtásért felelős: Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 6./ A Képviselő-testület évi munkaterve Előadó: Halmi Béla polgármester (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Minden évben bekérjük a következő évi munkatervhez a javaslatokat a különféle társszervektől. Vannak kötelező jellegű napirendek, ezek főleg a gazdasági működéssel függenek össze, ezeket mindig be kell tervezni. Dömők József: Tisztelt Képviselő-testület! Elhangzott már, hogy vannak kötelezőségek az éves munkatervben, ezeket tartalmazza az anyag. A Humán és Ügyrendi Bizottság egy apróságot szeretne módosítani. A januárra beütemezett közművelődési intézmény beszámolót februárra javasoltuk átvinni, mivel januárban derülnek ki azok a számadatok, amelyeket a beszámolóban alkalmazni fogunk. Jövőre 25 éves lesz a kisvárosunk. A Humán és Ügyrendi Bizottság úgy látja jónak, hogy a várossá válás napján, március 1-jén kellene nekünk egy kiemelkedő napot rendezni és egy ünnepi testületi ülést is beiktatni. Március 1-jére a Humán és Ügyrendi Bizottság egy jubileumi, ünnepi testületi ülés beiktatását javasolja. A munkaterv egészét az előbb említett módosításokkal együtt bizottságunk elfogadásra javasolja. Halmi Béla: Örülünk annak, hogy ez bekerült március 1-jén vált várossá Letenye és a jövő évben a 25. évfordulóba lép. Dr. Szabó Ilona: A munkatervvel kapcsolatosan nekem van álláspontom. Miért terheljük le a decemberi ülést ilyen nagy napirendekkel? Miért nem arányosan osztjuk el? Halmi Béla: Lesznek rendkívüli esetek, amelyeket év közben be kell építeni, ha tetszik, ha nem, például a pályázatokkal kapcsolatosan. A Humán és Ügyrendi Bizottság, mivel március 1-jén lett város Letenye, és jövőre 25 éves jubileum lesz, ezért ünnepi testületi ülést javasol március 1-jére. A közművelődési intézmény beszámolóját, pedig januárról februárra javasolják áttenni. Bedő Ildikó: Ha jubileumi ülésről van szó, akkor erre az ünnepi ülésre a korábbi képviselőtestületek tagjait is meg kellene hívni. Halmi Béla: Kérem, aki a javasolt módosításokkal együtt a évi munkatervet elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

18 18 97/2013. (XII.19.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület évi munkatervét a Humán és Ügyrendi Bizottság által javasolt módosításokkal együtt a melléklet szerint elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: Halmi Béla polgármester 7./ A évi belső ellenőrzési munkaterv megtárgyalása Előadó: Halmi Béla polgármester (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Köszöntöm a belső ellenőrünket, Sebőkné Tarsoly Anettet, aki nemcsak Letenye, hanem 27 önkormányzatnak a belső ellenőrzési feladatát látja el ettől az évtől. Az önkormányzatok támogatják ezt a tevékenységet. Nem mindegyik önkormányzatnál azonos feladatokat vizsgálnak a belső ellenőrök, hanem az adott önkormányzat kérésének megfelelően végzik a munkájukat, illetve iránymutatást is kapnak, hogy mire fókuszáljanak. Sebőkné Tarsoly Anett: Már sokszor elhangzott itt az új önkormányzati törvény, én is erre hivatkoznék. A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről. A belső ellenőrzés szabályait magába foglaló kormányrendelet szerint én köteles vagyok minden évben a következő évre vonatkozó éves tervet összeállítani. Tekintettel arra, mivel 27 településen végzem az ellenőrzési feladatokat, igényfelmérő lapokat küldtem ki a közös önkormányzati hivatal jegyzőinek, amiben ők jelezhették számomra, hogy jövő évre mikor és milyen területen kívánják ezeket a belső ellenőrzési feladatokat elvégeztetni. November 21-én részt vettem Zalaegerszegen egy értekezleten, ahol az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője előadást tartott és beszédében kiemelte azokat az ellenőrzési területeket, amelyeket ők a helyszíni ellenőrzések során kiemelten fontosnak tartanak és folyamatosan előnybe részesítenek. A jegyző asszonnyal és a pénzügyi osztályvezető asszonnyal mi ezeket megbeszéltük. Ennek eredményeként megszületett a döntés, hogy jövőre a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál, az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat intézményeinél szeretnénk a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlását, annak időrendbeliségét vizsgálni, tekintettel a teljesítésigazolásra, a kötelezettségvállalásra, az érvényesítésre, az utalványozásra. Ha egy számla beérkezik, azt teljesítés igazolni kell, aztán érvényesíteni, hogy annak tartalmi, formai elemei megvannak-e, aztán ellenjegyezni, hogy a fedezet rendelkezésre áll. Utalványozni kell a legvégén. Erre szeretném a hangsúlyt fektetni, mivel ez általában kiemelt ellenőrzési terület. November 30-ig nekem vissza kellett küldenem az előzetes igényfelmérés alapján összeállított 27 településre vonatkozó ellenőrzési tervet. Nagyon fontos, hogy ezt december 31-ig a Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadni szíveskedjen. Halmi Béla: Elég részletes volt a szóbeli tájékoztató. Kívánnak-e hozzászólni? Kérem, aki elfogadja a évi belső ellenőrzési tervet, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

19 19 98/2013. (XII.19.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 8./ Haszonbérleti díjak megállapítása Előadó: Halmi Béla polgármester (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Vannak olyan területeink, amelyek haszonbérben kerülnek kiadásra. Mezőgazdasági területekről van szó. Régebb óta nem volt már megemelve a díj, így most a díj megemelésről kellene döntenünk. Dr. Szabó Ilona: A Gazdasági Bizottság ennél a napirendi pontnál már nem volt határozatképes. Sajátos véleményt tudok csak megfogalmazni. Járatos vagyok a földügyekben, már 31 éve vagyok jogász, 21 éve pedig ügyvédként nagyon sok ingatlannyilvántartási ügyben veszek részt. Ezek a számok számomra kicsit alatta vannak a gyakorlatnak, mert ma már nem 20 kg/aranykoronában beszélünk, hanem 35 kg/aranykoronában és ez reálisnak tartható. Kellene egy listát idetenni a földekről, és arról is, hogy mennyit adunk bérbe zártkerti és belterületi vonatkozásban. A belterületi földnek nincs aranykoronája, arról nem beszélhetünk. Ott bérleti díjat állapítunk meg, de az is nagyon alacsony, fillér m 2 /év. A zártkerti földekre fillér, és ezek az árak már túlmentek. Valójában nem látom, hogy mekkora területek vannak kiadva és mennyi a bevétele. Ilyen számokat elő kellene adni, de csak a szűk körű számok vannak. Én az aranykoronához értek, de maradjon így, ahogy az előterjesztésben van, hogy évben 35 kg malmi búza legyen az aranykorona meghatározó számítási módja. A másik kettőben pedig nincs változás tulajdonképpen. Dr. Keresztesi Tímea: A belterületi földek is változnak, csak ott meghatározza, hogy a földek átlagos aranykorona értékéhez. Dr. Szabó Ilona: A belterületnek nincsen aranykoronája. Dr. Keresztesi Tímea: De ahhoz viszonyítunk, úgy határozza meg. Ott is emelkedés történik, meg a külterületi szántók tekintetében is. Dr. Szabó Ilona: A határozati javaslat a mezőgazdasági hasznosításra bérbe adott földek haszonbérleti díját évtől 35 kg malmi búza/aranykorona szeptember havi átlagárában határozza meg azzal, hogy a belterületi földek esetében a település külterületében lévő földek átlagos aranykorona értéke legyen figyelembe véve. Csak nem tudom, hogy hogyan tudja azt figyelembe venni, amikor nincs ott aranykorona.

20 20 Dr. Keresztesi Tímea: Itt egy hektár 13 aranykorának felel meg, azt beszorozza a malmi búza értékével és visszaosztja a területre. Dr. Szabó Ilona: Nekem hiányos a beszámoló. Dr. Keresztesi Tímea: Ez nem beszámoló. Dr. Szabó Ilona: Mellé kellene tenni, hogy az Önkormányzatnak van 5 hektár földje, abból kettő hektár van belterületben, kettő hektár van zártkertben, 3 hektár van külterületben. Somogyi András: Mondja meg valaki, hogy mennyi ez a földterület! Dr. Szabó Ilona: És mennyi a bevétel? Simonyai Imre: Bent van az előterjesztésben, hogy ezer forint. Dr. Szabó Ilona: Mi az, hogy ezer forint? Dr. Keresztesi Tímea: A tőzsdei ártól függ. Simonyai Imre: Ennyire változó a díj. Dr. Szabó Ilona: Most évről beszélünk, ez konkrét szám. Nem fogadom így el. Simonyai Imre: A terület a vagyonrendeletben nyilván van tartva. Dr. Szabó Ilona: Éppen azért kellene behozni. Simonyai Imre: Amennyiben kéri a képviselőasszony, akkor behozzuk a következő testületi ülésre. Dr. Szabó Ilona: Már most itt kellett volna lennie. Halmi Béla: Az éves bevételt meg tudjuk mondani. Dr. Szabó Ilona: Mennyi az éves bevétel? Dr. Keresztesi Tímea: ezer forint, a tőzsdei áraktól függően. Ha magas a tőzsdei ár, akkor több a bevétel, ha alacsonyabb, akkor kevesebb. Dr. Szabó Ilona: Ez egy tól-ig szám, ilyen nincs a költségvetésben. Ott pontos számok vannak. Dr. Keresztesi Tímea: Az mindig december 31-én derül ki. Somogyi András: Miért van kiemelve a zártkertnél a Kurtahegy? Dr. Keresztesi Tímea: Így született meg a 65/1995. számú határozat. Somogyi András: Elfogadom nincs ebben semmi, csak csodálkozom, hogy ki van emelve.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. NOVEMBER 13. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének november 20-án órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének november 20-án órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. november 20-án 15.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Zajk, Deák F. u. 11. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. augusztus 3-án, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. október 9-én 10.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. november 12-én 16.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyilvános üléséről.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Jánosi János osztályvezető 60/2015.(XII.14.) sz.

1./ Beszámoló Egyek Nagyközség munkaügyi helyzetéről Előadó: Bóta Barbara aljegyző Jánosi János osztályvezető 60/2015.(XII.14.) sz. 29/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. december 14. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápa Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 26-án tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 26-án tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 26-án tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február 26-án

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015. szeptember 21-én 13 óra 40 perckor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 370/1/2016 Magyarcsanád Községi Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. január 26. napján délután 13.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 1/2016.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. november 21-én 9,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. november 21-én 9,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. november 21-én 9,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. február 21-én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes üléséről. Jelen vannak: Halmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság július 5-i rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság július 5-i rendkívüli nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága Ülés száma: SZCSTB 109-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A napirendi pont tárgya: Pályázati felhívás közzététele a zeneiskola igazgatói állásának betöltésére

Jegyzőkönyv. A napirendi pont tárgya: Pályázati felhívás közzététele a zeneiskola igazgatói állásának betöltésére Jegyzőkönyv Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. március 19-én, 15.00 órakor megtartott üléséről. Jelen vannak: az egész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA Szám: 1/6- /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Városi Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 22/2015. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester, Orgoványi

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2016. január 13-án 14:00 óra. N A P I R

Részletesebben