Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról."

Átírás

1 Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló - többször módosított - 249/2000. (XII.24.)Korm. rendeletben és az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendeletben meghatározottakat, a évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal Bíborvég Általános Művelődési Központ Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése 2. Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló - rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 5/2008. (IV.01.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. 3. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: eft Megnevezés Eredeti Módosított évi teljesítés alakulása Kiadások főösszege ,86 % Bevételek főösszege ,81 % I. A költségvetési bevételek

2 Az önkormányzat évi költségvetési bevételei - eredeti ait, - a módosított okat, - az év végi teljesítést, valamint - a teljesülés alakulását tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint a költségvetési szerveire vonatkozóan különkülön részletezésben. 4. II. A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai - eredeti ait, - a módosított okat, - az év végi teljesítést, valamint - a teljesülés alakulását tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint a költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben. (2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási ainak évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: eft Megnevezés Eredeti Módosított évi teljesítés alakulása Összesen: ,9% Ebből: - személyi jellegű kiadások ,8% - munkaadókat terhelő járulékok ,4% - dologi jellegű kiadások ,7% - ellátottak pénzbeli juttatásai % - szociális juttatások % - működési hitel visszafizetése ,5% - átadott pénzeszközök ,6% - tartalék 1 1 (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: eft Megnevezés Eredeti Módosított évi teljesítés alakulása Összesen: ,6% Ebből: - felújítások ,9% - felhalmozási kiadások összesen ,3% - fejlesztési hitelek törlesztése % - felhalmozási pénzeszköz átadás % Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2.és 2/A. számú mellékletek tartalmazzák. 2

3 III. A költségvetési kiadások és bevételek 6. (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei évi teljesített összes bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételeket részletezve tájékoztató jelleggel mérlegszerűen összesítve a 3.számú, címenkénti részletezésben pedig a 4., 5. és a 6. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként 7. (1) Az önkormányzat költségvetés kiadásainak -teljesítését szakfeladatonként a 20. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetés bevételeinek -teljesülését a 21. számú melléklet tartalmazza. IV. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása 8. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: eft Megnevezés Eredeti Módosított évi teljesítés alakulása Tartalék Ebből: - általános tartalék céltartalék ,0 % (2) Az önkormányzat a költségvetési hiány összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: eft Megnevezés Eredeti Módosított évi teljesítés alakulása Folyószámla hitel % Többlet V. A pénzmaradvány 9. (1) Az önkormányzat évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa eft-ban kerül jóváhagyásra. (2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 14. és 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3

4 VI. A költségvetési létszámkeret 10. (1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - létszámkeretét 77 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített - létszámkeretét a képviselő-testület a 16. számú melléklet szerint állapítja meg. VII. Egyéb rendelkezések 11. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Decs, április 28. Biczó Ernő polgármester Ph. Dr. Palkó László jegyző A rendelet kihirdetve: április 30-án Dr. Palkó László jegyző 4

5 Mellékletek 1. számú melléklet Összefoglaló tábla az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről. 2. számú melléklet Az Önkormányzat évi fejlesztési bevételi és kiadási ainak teljesítéséről. 2.a. számú melléklet Az Önkormányzat évi fejlesztési kiadásainak teljesítéséről. (részletesen) 3. számú melléklet Az Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlege. 4. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak a és teljesítése kiemelt onként és jogcímenként. 5. számú melléklet A Bíborvég ÁMK bevételeinek és kiadásainak a és teljesítése kiemelt onként és jogcímenként. 6. számú melléklet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak a és teljesítése kiemelt onként és jogcímenként. 7. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése. 8. számú melléklet Az Önkormányzat mérlege. 9. számú melléklet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elkülönített mérlege. 10. számú melléklet Az Önkormányzat mérlegét alátámasztó leltár. 11. számú melléklet Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége. 12. számú melléklet Az Önkormányzat pénzkészlete december 31-én. 13. számú melléklet Az Önkormányzat pénzmaradvány-kimutatása. 14. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa-kimutatása. 15. számú melléklet 5

6 A Bíborvég ÁMK pénzmaradvány-kimutatása. 16. számú melléklet Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszámról kimutatás. 17. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott létszámról kimutatás. 18. számú melléklet A Bíborvég ÁMK által foglalkoztatott létszámról kimutatás. 19. számú melléklet A évi normatív támogatások elszámolása. 20. számú melléklet Az Önkormányzat évi kiadásai szakfeladatonként. 21. számú melléklet Az Önkormányzat évi bevételei szakfeladatonként. 22. számú melléklet Az Önkormányzat vagyonkataszter kimutatása. 6

7 Általános indokolás évi gazdálkodásról A költségvetési beszámoló anyagát a évi költségvetési rendelet, illetve annak három módosítása alapozza meg. Az Önkormányzat által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek írnak elő az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban az oktatási, a kulturális, a sport, az egészségügy és a szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások (egyesületeknek, háztartásoknak) összege is. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel és társulásaival látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket törvények, rendeletek előírtak. A többcélú kistérségi társulásokról szóló évi CVII. törvény alapján a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátása érdekében egyes közfeladatokat különösen a szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelem területén társulással közösen látja el. Az Önkormányzat a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma és az ellátotti létszám alapján. A lakosság száma január 1-én 4311 fő. Az önkormányzat az elmúlt évben a működőképesség és a gazdálkodás egyensúlyának biztosításához folyamatosan likvid (folyószámla és munkabér) hitelt kellett igénybe vennie. Ezek segítségével a költségvetési szervek kötelezettségeinek pontosan, határidőben eleget tudott tenni. I. Bevételi ok és teljesítése Az önkormányzat évi gazdálkodási feladatainak ellátását e Ft eredeti, e Ft módosított költségvetési ból biztosította, mely e Ft bevétellel és e Ft kiadással teljesült. Az intézményi működési bevételek eft összegben teljesült, mely a módosított hoz képest 1,38 %-kal magasabb, a többletbevétel a Polgármesteri Hivatalnál realizálódott az egyéb sajátos bevételek (pl: temetői sírhely megváltás) és a bérleti díj bevételek miatt. Kamatbevétel évben önkormányzati szinten igen elenyésző bevétel képződött. A költségvetési elszámolási számlán igen ritkán volt hosszabb ideig pénzeszköz, mely kamatot eredményezett volna. Az önkormányzat sajátos működési bevételei közül az ideiglenesen végzett iparűzési tevékenységből származó teljesülés magasabb 22,25 %-kal az hoz képest. A helyi adókból befolyt összeg 4,2 %-kal, a gépjárműadóból pedig 21,51 %-kal maradt el a tervezettől. A SZJA-ból származó bevételeink a tervezett szinten teljesültek. Az Önkormányzat költségvetési támogatása 100 %-ban teljesült a módosított költségvetéshez képest. 7

8 A működési céllal átvett pénzeszközök a 104,74 %-kal teljesült. Ennek oka, hogy a költségvetési kiegészítés jogcímen az nem lett megemelve a befolyt összeggel. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése eft, melyből ingatlan értékesítés eft, szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás eft, a pénzeszköz átvétel háztartásoktól 705 eft, és a eft hitelfelvétel az ALISCA TERRA Kft-től. Pályázati forrás felhasználásával több utca és egy járda felújítása valósult meg: A Gárdonyi utca, Arany János utca, Tabán utca, Dózsa György utca, Béke utca felújításához a CÉDE támogatás eft bevételt biztosított. A Petőfi utcai járda felújítása CÉDE támogatásból 270 eft-ot jelentett. II. Kiadási ok és teljesítése A kiadások a módosított hoz viszonyítva 96,86 %-ban teljesültek. A kiadások teljesítése eft-tal marad el a módosított tól, melynek jelentős része eft a működési kiadásoknál mutatkozik. A költségvetésnek hatalmas részét 93,69 % -át a működési kiadások teszik ki. A működés és a felhalmozás egyensúlya évről-évre romlik. Ilyen nagyságrendű működési forráshiány mellett nagyon kevés pénz jut fejlesztésre. A működési célú kiadások részét képezik a személyi juttatások és a járulékaik, a dologi kiadások, a működési pénzeszköz átadások, valamint a szociális juttatások. A működési kiadások 38,54 %-át a személyi juttatások, 12,43 %-át az azokat terhelő járulékok, 22,31 %-át pedig a dologi kiadások teszik ki, mely együttesen 73,28 %-a az összes működési kiadásnak. A személyi juttatások és járulékai terén az önkormányzatnál a tervezetthez képest 3,01 %-kal alacsonyabb volt a kiadás, ami az intézményeknél bekövetkezett munkaerő változások eredményeztek. A folyószámla vezetés díjai és a hitelek (munkabér, folyószámla és a fejlesztési) összes költsége eft, melyből eft a fejlesztési hitel kamat. A működési célú pénzeszköz átadás teljesítése 28,42 %-kal kevesebb a módosított nál. Amelynek oka, hogy magasabb összeg lett betervezve az eredeti ban társulások támogatására. A szociálpolitikai juttatásokra kifizetett összeg eft, mely a módosított hoz képest eft-tal többlet teljesítést mutat. Ezen belül jelentős nagyságrend a nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye és a helyi megállapítású ápolási díj összege. A működési hitel visszafizetésének eft-os ával szemben 100 %-os a teljesítés. Fejlesztések finanszírozása egyrészt saját erőből, másrészt pályázati forrásból történt. A felújítási és beruházási kiadások eft értékben valósultak meg. (orvosi rendelő felújítása, utak, járda felújítás, eszközvásárlás) III. Pénzmaradvány Az önkormányzat évi tárgyévi pénzmaradványa eft Záró pénzkészlet eft Aktív, passzív elszámolások egyenlege 8.963eFt Előző években képzett tartalékok maradványa eft A évi normatív állami támogatás elszámolása során eft visszafizetési kötelezettség keletkezett. IV. Hitelek 8

9 Az Önkormányzat a évet eft hitel állománnyal zárta, melyből eft hosszúlejáratú fejlesztési hitel, eft hosszúlejáratú működési hitel, és eft működési likvid hitel. A hiteltartozások törlesztésére eft kifizetés történt, melyből eft fejlesztési, eft működési hitel. V. Vagyon alakulása Az önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke eft, mely az előző évhez viszonyítva eft csökkenést mutat. Eszköz oldalon csak az immateriális javaknál nőtt a nettóérték a vásárolt szoftverek miatt. A tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök nettó értékének csökkenését okozza az elszámolt amortizáció. A változás iránya szinte minden eszközcsoportnál csökkent. A beruházások az előző évihez képest eft-os növekedése abból adódik, hogy 705 eft értékben játszótéri eszközök kerültek beszerzésre és 376 eft értékben szőlőhegyen buszmegálló kihelyezésére került sor. A befektetett pénzügyi eszközök értéke csökkent 653 eft-tal. A tartósan adott kölcsönök között szerepel a dolgozóknak és az első lakáshoz jutóknak adott lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön. A követelések állománya csökkent a megfizetett tartozások és az elszámolt értékvesztés miatt. A mérleg forrás oldalán a saját tőke állománya eft-tal csökkent, melyet eszköz oldalon a befektetett eszközök állományának, a készletek és a követelések állományának csökkenése okozott. Forrás oldalon a hosszú lejáratú kötelezettségek állományának eft-tal, illetve a rövid lejáratú kötelezettségek eft-tal történő növekedése eredményezett állomány csökkenést. A tartalékok állománya eft, mely a pénzeszközök, továbbá az aktív és passzív pénzügyi elszámolások állomány-összetételének eredménye. A rövid lejáratú kötelezettségek könyv szerinti értékének jelentős részét a helyi adó túlfizetése adja eft, mely az előző évhez képest eft-tal nőtt, ezenkívül a hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei nöttek eft-tal. A normatív támogatások alakulása a tényleges mutatószámok alapján intézményenként felülvizsgálatra került, melynek eredményeként eft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Közvetett támogatásokat (pl: adókedvezmények, adóelengedések) az Önkormányzat nem adott az adózóknak évben, ezért ilyen kimutatás nem készült a beszámolóhoz. Adóelengedésre nem került sor, de elévülés miatt 5 vállalkozónál ,- Ft adóhátralék került törlésre. D e c s, április 16. Vargáné Eppel Erika pénzügyi üi. irányító 9

10 Decs Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről 1. sz. melléklet Bevételek Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított (%) I. Működési bevételek ,58% Intézményi működési bevételek ,38% a) Polgármesteri Hivatal ,99% b) Bíborvég ÁMK ,49% Önkormányzat sajátos bevételei ,95% Helyi adók ,81% Átengedett központi adók ,03% Sajátos működési bevételek ,52% Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei és egyéb vagyonhasználatból származó bevétel Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak II. Önkormányzat költségvetési támogatása ,00% Normatív támogatások ,00% Központosított ok ,00% Normatív kötöttfelhasználású támogatás ,00% Fejlesztési célú és vis major támogatás ,00% Egyéb központi támogatás ,00% III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,26% Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesíté ,52% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,10% Hosszúlejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrá ,00% IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, pénzeszközök ,74% Működési célú pénzeszközátvétel Polgármesteri Hivatal ,83% Működési célú pénzeszközátvét.non-profit és kö ,67% Költségvetési kiegészítés Működési célú pénzeszközátvétel Bíborvég ÁM ,67% Hitelek, értékpapírok, kölcsönök visszatérülése, igénybe vétele ,28% Folyószámla hitel ,07% Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) ,16% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,70% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 692

11 Decs Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről 1. sz. melléklet Bevételek összesen ,81% Kiadások Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított (%) Személyi jellegű kiadások ,69% Munkaadókat terhelő járulékok ,75% Dologi és egyéb folyó kiadások ,49% Egyéb támogatási kiadások ,00% I. Bíborvég ÁMK működési kiadása összesen ,66% Személyi jellegű kiadások ,01% Munkaadókat terhelő járulékok ,36% Dologi és egyéb folyó kiadások ,86% Átadott pénzeszközök ,58% Szociális juttatások ,02% Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás ,19% Működési hitel visszafizetés ,51% Általános és céltartalék ,00% II. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ,62% Épületek, intézmények felújítása ,94% Fejlesztési hitelek törlesztése ,00% Egyéb fejlesztési kiadások ,93% -ebből felhalm. célú pénzeszk. átadás háztartásoknak 336 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Eszközvásárlás ÁMK ,10% III. Fejlesztési kiadások ,60% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen ,86%

12 Decs Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről 1. sz. melléklet

13 2.a sz. melléklet Decs Nagyközségi Önkormányzat évi fejlesztési kiadásainak teljesítése évi terv I. Módosított II. Módosított III. Módosított ezer Ft % hitelek törlesztőrészletei Emelt Szintű Idősek Otthona ,00% Sárköz-Várdomb viziközmű ,00% fejlesztési hitelek ,00% hitelek törlesztőrészletei összesen: ,00% orvosi rendelő felújítás ,04% Petőfi utca járdafelújítás ,00% buszmegálló felújítás Vasútállomás ,00% évi CÉDE pályázat önereje utak fejújításához ,00% évi CÉDE pályázatból utak fejújításához ,00% számítógép fejújítás Polg. Hivatal játszótér kialakítás * ,00% járdafelújítás ,00% emelt szintű idősek otthon bővítés (tervek) ,00% kolombárium ,00% vagyonértékű jogok (programok, iktató prg. ) ,51% Taninform szoftver buszmegálló (Szőlőhegy) ,73% Játszótéri elemek Cormeilles park ,00% közvilágítás fejlesztés ,00% telefonközpont ,00% mérőóra vásárlás ,00% Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ,00% Közműfejlesztési támogatás (háztartásoknak) kisebbségi önko szgép vásárlás ,67% Iskola szakmai gép, berendezés vásárlás ,10% Felújítási, beruházási kiadások ,68% ÖSSZESEN: ,60% * a játszótér tervei elkészültek, a kifizetett összeg ( Ft Ft ÁFA) a Polgármestrei Hivatal egyéb szolgáltatásai között szerepel (4. sz. melléklet 03. űrlap 29. és 35. sor)

14 2. sz. melléklet Decs Nagyközségi Önkormányzat évi fejlesztési bevételi és kiadási ainak teljesítéséről ezer Ft évi terv I. módosított II. módosított III. teljesítés % ei. ei. módosított ei. Ingatlan értékesítés % Pályázati pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz % átvétel Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Kölcsönök visszatérülése Fejlesztési célú hitelfelvét (Alisca Terra) % Szennyvíz érdekeltségi hj % Bevételek összesen: % Épületek vásárlása - - Épületek, építmények felújítása % Fejlesztési hitelek törlesztése % Egyéb fejlesztési kiadások % Tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Eszköz vásárlás ÁMK % Kiadások összesen: %

15 Decs Nagyközség Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlege 3. sz. melléklet évi teljesítés Eredeti I.Módosított II.Módosított III.Módosítot t évi teljesítés Eredeti I.Módosított II.Módosított III.Módosítot t Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Helyi adó Munkaadókat terhelő járulékok Átengedett központi adók Dologi és egyéb folyó kiadások Sajátos működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása (ÁMK) Normatív támogatások Átadott pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Szociális juttatások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli Pénzforgalom nélküli bevételek 562 juttatás 162 Működési hitel Általános és céltartalék Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.szárm.bev. Működési hitel visszafizetés Támogatási kölcsönök visszatérülése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Működési bevételek: Működési kiadások e Ft-ban Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés Ingatlanértékesítés bevételéből Szennyvíz érdekeltségi hj. Felhalmozási célú pe. átvétel háztartásoktól Hosszúlejáratú hitelfelvétel Felhalmozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások Épületek vásárlása Épületek, építmények felújítása Fejlesztési hitelek törlesztése Egyéb fejlesztési kiadások Eszköz vásárlás ÁMK Tartalék Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 Polgármesteri Hivatal 4. sz. melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének részletes (részben önálló intézmény nélküli) beszámolója űrlaponként 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított (%) Szöveg 1. Alapilletmények ,44% 2. Illetménykiegészítések ,62% 3. Nyelvpótlék ,97% 4. Egyéb kötelező illetménypótlék ,44% 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások ,44% 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutt. ( ,34% 8. Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatásai Rendszeres személyi juttatások (7+8) ,02% 12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgála ,48% 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,72% 14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása összesen ( ) ,60% 15. Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) ,18% 19. Jubileumi jutalom ,48% 22. Egyéb sajátos juttatások ,83% 23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ,56% 24. Részmunkaidőben foglalkoztatott sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) ,74% 26. Ruházati költségtérítés ,03% 28. Közlekedési költségtérítés ,19% 29. Étkezési hozzájárulás ,22% 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,35% 31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítése ( ) ,60% 33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások össz. ( ,60% 40. Teljes munkaidőben fogl. nem rendszeres juttatásai ( ,45% 41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) ,72% 43. Állományba nem tartozók juttatásai ,85% 48. Külső személyi juttatások (43+47) ,85% 49. Személyi juttatások összesen ( ) ,01% 50. Társadalombiztosítási járulék ,60% 52. Munkaadói járulék ,47% 53. Egészségügyi hozzájárulás ,52% 54. Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok ,92% 57. Munkaadókat terhelő járulékok ( ) ,36%

17 Polgármesteri Hivatal 4. sz. melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének részletes (részben önálló intézmény nélküli) beszámolója űrlaponként 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított (%) Szöveg 2. Gyógyszerbeszerzés ,67% 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés ,52% 5. Könyvbeszerzés ,75% 6. Folyóirat beszerzése ,00% 7. Egyéb információhordozó beszerzése ,60% 8. Tüzelőanyag beszerzés ,67% 9. Hajtó-, és kenőanyag beszerzés ,30% 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha ,79% 13. Egyéb anyagbeszerzés ,99% 14. Készletbeszerzés (1+ +13) ,35% 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,34% 16. Adatátviteli célú távközlési díjak ,47% 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,89% 18. Kommunikációs szolgáltatások ( ) ,99% 19. Vásárolt élelmezés ,67% 20. Bérleti és lízingdíjak ,67% 23. Szállítási szolgáltatások ,00% 24. Gázenergia-szolgáltatás díjak ,44% 25. Villamosenergia-szolgáltatás díjak ,78% 27. Víz- és csatornadíjak ,29% 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai ,02% 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások ,81% 30. Továbbszámlázott (közv.) szolg. kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közv.) szolg. kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások ( ) ,06% 34. Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,29% 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Általános forgalmi adó összesen ( ) ,15% 39. Belföldi kiküldetés ,78% 40. Külföldi kiküldetés Reprezentáció ,22% 42. Reklám és propaganda kiadások ,93% 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ,13% 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés ,80% 45. Egyéb dologi kiadások ,50% 46. Dologi kiadások ( ) ,26% 47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) ,79% 53. Egyéb befizetési kötelezettség ,81%

18 Polgármesteri Hivatal 4. sz. melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének részletes (részben önálló intézmény nélküli) beszámolója űrlaponként 54. Különféle költségvetési befizetések ( ) ,39% 57. Adók, díjak, egyéb befizetések ,01% 58. Adók, díjak, befizetések ( ) ,01% 59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre ,06% 61. Kamatkiadások (59+60) ,06% 64 Egyéb folyó kiadások ( ) ,45% 65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) ,38% 04. Támogatás, támogatásértékű kiadás végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított Szöveg (%) 1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatá ,00% 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) ,00% 8. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetés szerveinek ,77% 9. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak ,67% 12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (4+ +11) ,71% 21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20) ,71% 23. Államháztartáson belüli támogatások és támogatásjellegű kiadások összesen ( ) ,75% 24. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,39% 26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre ,08% 27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen ( ) ,83% 30. Önkormányzatok által folyósított ellátások ,02% 31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatá ,19% 32. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ( ) ,17% 05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított (%) Szöveg 1. Ingatlanok felújítása ,67% 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója ,92% 6. Felújítás összesen (1+ +5) ,94% 7. Immateriális javak vásárlása ,37% 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) ,15% 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,12% 13. Intézményi beruházási kiadások ( ) ,76% 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója ,87% 32. Beruházások általános forgalmi adója ( ) ,87% 33. Felhalmozási kiadások összesen ( ) ,78% 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen ( ,78%

19 Polgármesteri Hivatal 4. sz. melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének részletes (részben önálló intézmény nélküli) beszámolója űrlaponként 06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok berváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított Szöveg (%) 63. Céltartalékok Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak ,90% 69. Hosszúlejáratú működési hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak ,13% 70. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásokna ,00% 71. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásokna ,00% 73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) ,43% 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) ,43% 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) ,43% 90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89) ,43% 119. Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( ) ,47% 07. Működési bevételek a és teljesítése Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított Szöveg (%) 1. Igazgatási szolgáltatási díj ,00% 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+ +3) ,00% 7. Egyéb sajátos bevétel ,51% 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ,65% 9. Bérleti és lízingdíj bevételek ,13% 10. Intézményi ellátási díjak ,96% 11. Alkalmazottak térítése ,72% 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Egyéb saját bevétel (5+ +13) ,88% 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ,02% 18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) ,20% 21. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyeresé ,00% 23. Hozam-, és kamatbevételek összesen ( ) ,00% 26. Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektő ,71% 30. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) ,71% 31. Intézményi működési bevételek összesen ( ) ,43%

20 Polgármesteri Hivatal 4. sz. melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének részletes (részben önálló intézmény nélküli) beszámolója űrlaponként 08. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a és teljesítése Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított (%) Szöveg 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) ,48% 3. Termőföld értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( ,52% 19. Felhalmozási céllal átvett pénzeszközök háztartásoktól ,33% 23. Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) ,33% 24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ( ) ,14% 09. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések a és teljesítése Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított (%) Szöveg 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% 7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtő ,00% 8. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű tó ,99% 9. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapbó ,99% 10. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptó ,76% 11. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel összesen (7+ +14) ,82% 24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) ,82% 25. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( ) ,25%

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503545 1251 01 0003 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST, III.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet 3. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2012 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megalkotása ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. január 27-i együttes ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben