Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról."

Átírás

1 Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló - többször módosított - 249/2000. (XII.24.)Korm. rendeletben és az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendeletben meghatározottakat, a évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal Bíborvég Általános Művelődési Központ Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése 2. Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló - rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 5/2008. (IV.01.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. 3. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: eft Megnevezés Eredeti Módosított évi teljesítés alakulása Kiadások főösszege ,86 % Bevételek főösszege ,81 % I. A költségvetési bevételek

2 Az önkormányzat évi költségvetési bevételei - eredeti ait, - a módosított okat, - az év végi teljesítést, valamint - a teljesülés alakulását tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint a költségvetési szerveire vonatkozóan különkülön részletezésben. 4. II. A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai - eredeti ait, - a módosított okat, - az év végi teljesítést, valamint - a teljesülés alakulását tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint a költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben. (2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási ainak évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: eft Megnevezés Eredeti Módosított évi teljesítés alakulása Összesen: ,9% Ebből: - személyi jellegű kiadások ,8% - munkaadókat terhelő járulékok ,4% - dologi jellegű kiadások ,7% - ellátottak pénzbeli juttatásai % - szociális juttatások % - működési hitel visszafizetése ,5% - átadott pénzeszközök ,6% - tartalék 1 1 (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: eft Megnevezés Eredeti Módosított évi teljesítés alakulása Összesen: ,6% Ebből: - felújítások ,9% - felhalmozási kiadások összesen ,3% - fejlesztési hitelek törlesztése % - felhalmozási pénzeszköz átadás % Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2.és 2/A. számú mellékletek tartalmazzák. 2

3 III. A költségvetési kiadások és bevételek 6. (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei évi teljesített összes bevételeit és kiadásait működési, felhalmozási tételeket részletezve tájékoztató jelleggel mérlegszerűen összesítve a 3.számú, címenkénti részletezésben pedig a 4., 5. és a 6. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként 7. (1) Az önkormányzat költségvetés kiadásainak -teljesítését szakfeladatonként a 20. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetés bevételeinek -teljesülését a 21. számú melléklet tartalmazza. IV. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása 8. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: eft Megnevezés Eredeti Módosított évi teljesítés alakulása Tartalék Ebből: - általános tartalék céltartalék ,0 % (2) Az önkormányzat a költségvetési hiány összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: eft Megnevezés Eredeti Módosított évi teljesítés alakulása Folyószámla hitel % Többlet V. A pénzmaradvány 9. (1) Az önkormányzat évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa eft-ban kerül jóváhagyásra. (2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 14. és 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3

4 VI. A költségvetési létszámkeret 10. (1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - létszámkeretét 77 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített - létszámkeretét a képviselő-testület a 16. számú melléklet szerint állapítja meg. VII. Egyéb rendelkezések 11. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Decs, április 28. Biczó Ernő polgármester Ph. Dr. Palkó László jegyző A rendelet kihirdetve: április 30-án Dr. Palkó László jegyző 4

5 Mellékletek 1. számú melléklet Összefoglaló tábla az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről. 2. számú melléklet Az Önkormányzat évi fejlesztési bevételi és kiadási ainak teljesítéséről. 2.a. számú melléklet Az Önkormányzat évi fejlesztési kiadásainak teljesítéséről. (részletesen) 3. számú melléklet Az Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlege. 4. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak a és teljesítése kiemelt onként és jogcímenként. 5. számú melléklet A Bíborvég ÁMK bevételeinek és kiadásainak a és teljesítése kiemelt onként és jogcímenként. 6. számú melléklet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak a és teljesítése kiemelt onként és jogcímenként. 7. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése. 8. számú melléklet Az Önkormányzat mérlege. 9. számú melléklet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elkülönített mérlege. 10. számú melléklet Az Önkormányzat mérlegét alátámasztó leltár. 11. számú melléklet Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége. 12. számú melléklet Az Önkormányzat pénzkészlete december 31-én. 13. számú melléklet Az Önkormányzat pénzmaradvány-kimutatása. 14. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa-kimutatása. 15. számú melléklet 5

6 A Bíborvég ÁMK pénzmaradvány-kimutatása. 16. számú melléklet Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszámról kimutatás. 17. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott létszámról kimutatás. 18. számú melléklet A Bíborvég ÁMK által foglalkoztatott létszámról kimutatás. 19. számú melléklet A évi normatív támogatások elszámolása. 20. számú melléklet Az Önkormányzat évi kiadásai szakfeladatonként. 21. számú melléklet Az Önkormányzat évi bevételei szakfeladatonként. 22. számú melléklet Az Önkormányzat vagyonkataszter kimutatása. 6

7 Általános indokolás évi gazdálkodásról A költségvetési beszámoló anyagát a évi költségvetési rendelet, illetve annak három módosítása alapozza meg. Az Önkormányzat által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek írnak elő az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban az oktatási, a kulturális, a sport, az egészségügy és a szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások (egyesületeknek, háztartásoknak) összege is. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel és társulásaival látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket törvények, rendeletek előírtak. A többcélú kistérségi társulásokról szóló évi CVII. törvény alapján a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátása érdekében egyes közfeladatokat különösen a szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelem területén társulással közösen látja el. Az Önkormányzat a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma és az ellátotti létszám alapján. A lakosság száma január 1-én 4311 fő. Az önkormányzat az elmúlt évben a működőképesség és a gazdálkodás egyensúlyának biztosításához folyamatosan likvid (folyószámla és munkabér) hitelt kellett igénybe vennie. Ezek segítségével a költségvetési szervek kötelezettségeinek pontosan, határidőben eleget tudott tenni. I. Bevételi ok és teljesítése Az önkormányzat évi gazdálkodási feladatainak ellátását e Ft eredeti, e Ft módosított költségvetési ból biztosította, mely e Ft bevétellel és e Ft kiadással teljesült. Az intézményi működési bevételek eft összegben teljesült, mely a módosított hoz képest 1,38 %-kal magasabb, a többletbevétel a Polgármesteri Hivatalnál realizálódott az egyéb sajátos bevételek (pl: temetői sírhely megváltás) és a bérleti díj bevételek miatt. Kamatbevétel évben önkormányzati szinten igen elenyésző bevétel képződött. A költségvetési elszámolási számlán igen ritkán volt hosszabb ideig pénzeszköz, mely kamatot eredményezett volna. Az önkormányzat sajátos működési bevételei közül az ideiglenesen végzett iparűzési tevékenységből származó teljesülés magasabb 22,25 %-kal az hoz képest. A helyi adókból befolyt összeg 4,2 %-kal, a gépjárműadóból pedig 21,51 %-kal maradt el a tervezettől. A SZJA-ból származó bevételeink a tervezett szinten teljesültek. Az Önkormányzat költségvetési támogatása 100 %-ban teljesült a módosított költségvetéshez képest. 7

8 A működési céllal átvett pénzeszközök a 104,74 %-kal teljesült. Ennek oka, hogy a költségvetési kiegészítés jogcímen az nem lett megemelve a befolyt összeggel. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése eft, melyből ingatlan értékesítés eft, szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás eft, a pénzeszköz átvétel háztartásoktól 705 eft, és a eft hitelfelvétel az ALISCA TERRA Kft-től. Pályázati forrás felhasználásával több utca és egy járda felújítása valósult meg: A Gárdonyi utca, Arany János utca, Tabán utca, Dózsa György utca, Béke utca felújításához a CÉDE támogatás eft bevételt biztosított. A Petőfi utcai járda felújítása CÉDE támogatásból 270 eft-ot jelentett. II. Kiadási ok és teljesítése A kiadások a módosított hoz viszonyítva 96,86 %-ban teljesültek. A kiadások teljesítése eft-tal marad el a módosított tól, melynek jelentős része eft a működési kiadásoknál mutatkozik. A költségvetésnek hatalmas részét 93,69 % -át a működési kiadások teszik ki. A működés és a felhalmozás egyensúlya évről-évre romlik. Ilyen nagyságrendű működési forráshiány mellett nagyon kevés pénz jut fejlesztésre. A működési célú kiadások részét képezik a személyi juttatások és a járulékaik, a dologi kiadások, a működési pénzeszköz átadások, valamint a szociális juttatások. A működési kiadások 38,54 %-át a személyi juttatások, 12,43 %-át az azokat terhelő járulékok, 22,31 %-át pedig a dologi kiadások teszik ki, mely együttesen 73,28 %-a az összes működési kiadásnak. A személyi juttatások és járulékai terén az önkormányzatnál a tervezetthez képest 3,01 %-kal alacsonyabb volt a kiadás, ami az intézményeknél bekövetkezett munkaerő változások eredményeztek. A folyószámla vezetés díjai és a hitelek (munkabér, folyószámla és a fejlesztési) összes költsége eft, melyből eft a fejlesztési hitel kamat. A működési célú pénzeszköz átadás teljesítése 28,42 %-kal kevesebb a módosított nál. Amelynek oka, hogy magasabb összeg lett betervezve az eredeti ban társulások támogatására. A szociálpolitikai juttatásokra kifizetett összeg eft, mely a módosított hoz képest eft-tal többlet teljesítést mutat. Ezen belül jelentős nagyságrend a nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye és a helyi megállapítású ápolási díj összege. A működési hitel visszafizetésének eft-os ával szemben 100 %-os a teljesítés. Fejlesztések finanszírozása egyrészt saját erőből, másrészt pályázati forrásból történt. A felújítási és beruházási kiadások eft értékben valósultak meg. (orvosi rendelő felújítása, utak, járda felújítás, eszközvásárlás) III. Pénzmaradvány Az önkormányzat évi tárgyévi pénzmaradványa eft Záró pénzkészlet eft Aktív, passzív elszámolások egyenlege 8.963eFt Előző években képzett tartalékok maradványa eft A évi normatív állami támogatás elszámolása során eft visszafizetési kötelezettség keletkezett. IV. Hitelek 8

9 Az Önkormányzat a évet eft hitel állománnyal zárta, melyből eft hosszúlejáratú fejlesztési hitel, eft hosszúlejáratú működési hitel, és eft működési likvid hitel. A hiteltartozások törlesztésére eft kifizetés történt, melyből eft fejlesztési, eft működési hitel. V. Vagyon alakulása Az önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke eft, mely az előző évhez viszonyítva eft csökkenést mutat. Eszköz oldalon csak az immateriális javaknál nőtt a nettóérték a vásárolt szoftverek miatt. A tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök nettó értékének csökkenését okozza az elszámolt amortizáció. A változás iránya szinte minden eszközcsoportnál csökkent. A beruházások az előző évihez képest eft-os növekedése abból adódik, hogy 705 eft értékben játszótéri eszközök kerültek beszerzésre és 376 eft értékben szőlőhegyen buszmegálló kihelyezésére került sor. A befektetett pénzügyi eszközök értéke csökkent 653 eft-tal. A tartósan adott kölcsönök között szerepel a dolgozóknak és az első lakáshoz jutóknak adott lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön. A követelések állománya csökkent a megfizetett tartozások és az elszámolt értékvesztés miatt. A mérleg forrás oldalán a saját tőke állománya eft-tal csökkent, melyet eszköz oldalon a befektetett eszközök állományának, a készletek és a követelések állományának csökkenése okozott. Forrás oldalon a hosszú lejáratú kötelezettségek állományának eft-tal, illetve a rövid lejáratú kötelezettségek eft-tal történő növekedése eredményezett állomány csökkenést. A tartalékok állománya eft, mely a pénzeszközök, továbbá az aktív és passzív pénzügyi elszámolások állomány-összetételének eredménye. A rövid lejáratú kötelezettségek könyv szerinti értékének jelentős részét a helyi adó túlfizetése adja eft, mely az előző évhez képest eft-tal nőtt, ezenkívül a hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei nöttek eft-tal. A normatív támogatások alakulása a tényleges mutatószámok alapján intézményenként felülvizsgálatra került, melynek eredményeként eft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Közvetett támogatásokat (pl: adókedvezmények, adóelengedések) az Önkormányzat nem adott az adózóknak évben, ezért ilyen kimutatás nem készült a beszámolóhoz. Adóelengedésre nem került sor, de elévülés miatt 5 vállalkozónál ,- Ft adóhátralék került törlésre. D e c s, április 16. Vargáné Eppel Erika pénzügyi üi. irányító 9

10 Decs Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről 1. sz. melléklet Bevételek Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított (%) I. Működési bevételek ,58% Intézményi működési bevételek ,38% a) Polgármesteri Hivatal ,99% b) Bíborvég ÁMK ,49% Önkormányzat sajátos bevételei ,95% Helyi adók ,81% Átengedett központi adók ,03% Sajátos működési bevételek ,52% Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei és egyéb vagyonhasználatból származó bevétel Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak II. Önkormányzat költségvetési támogatása ,00% Normatív támogatások ,00% Központosított ok ,00% Normatív kötöttfelhasználású támogatás ,00% Fejlesztési célú és vis major támogatás ,00% Egyéb központi támogatás ,00% III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,26% Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesíté ,52% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,10% Hosszúlejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrá ,00% IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, pénzeszközök ,74% Működési célú pénzeszközátvétel Polgármesteri Hivatal ,83% Működési célú pénzeszközátvét.non-profit és kö ,67% Költségvetési kiegészítés Működési célú pénzeszközátvétel Bíborvég ÁM ,67% Hitelek, értékpapírok, kölcsönök visszatérülése, igénybe vétele ,28% Folyószámla hitel ,07% Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) ,16% Támogatási kölcsönök visszatérülése ,70% Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 692

11 Decs Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről 1. sz. melléklet Bevételek összesen ,81% Kiadások Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított (%) Személyi jellegű kiadások ,69% Munkaadókat terhelő járulékok ,75% Dologi és egyéb folyó kiadások ,49% Egyéb támogatási kiadások ,00% I. Bíborvég ÁMK működési kiadása összesen ,66% Személyi jellegű kiadások ,01% Munkaadókat terhelő járulékok ,36% Dologi és egyéb folyó kiadások ,86% Átadott pénzeszközök ,58% Szociális juttatások ,02% Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás ,19% Működési hitel visszafizetés ,51% Általános és céltartalék ,00% II. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ,62% Épületek, intézmények felújítása ,94% Fejlesztési hitelek törlesztése ,00% Egyéb fejlesztési kiadások ,93% -ebből felhalm. célú pénzeszk. átadás háztartásoknak 336 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Eszközvásárlás ÁMK ,10% III. Fejlesztési kiadások ,60% Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen ,86%

12 Decs Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről 1. sz. melléklet

13 2.a sz. melléklet Decs Nagyközségi Önkormányzat évi fejlesztési kiadásainak teljesítése évi terv I. Módosított II. Módosított III. Módosított ezer Ft % hitelek törlesztőrészletei Emelt Szintű Idősek Otthona ,00% Sárköz-Várdomb viziközmű ,00% fejlesztési hitelek ,00% hitelek törlesztőrészletei összesen: ,00% orvosi rendelő felújítás ,04% Petőfi utca járdafelújítás ,00% buszmegálló felújítás Vasútállomás ,00% évi CÉDE pályázat önereje utak fejújításához ,00% évi CÉDE pályázatból utak fejújításához ,00% számítógép fejújítás Polg. Hivatal játszótér kialakítás * ,00% járdafelújítás ,00% emelt szintű idősek otthon bővítés (tervek) ,00% kolombárium ,00% vagyonértékű jogok (programok, iktató prg. ) ,51% Taninform szoftver buszmegálló (Szőlőhegy) ,73% Játszótéri elemek Cormeilles park ,00% közvilágítás fejlesztés ,00% telefonközpont ,00% mérőóra vásárlás ,00% Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ,00% Közműfejlesztési támogatás (háztartásoknak) kisebbségi önko szgép vásárlás ,67% Iskola szakmai gép, berendezés vásárlás ,10% Felújítási, beruházási kiadások ,68% ÖSSZESEN: ,60% * a játszótér tervei elkészültek, a kifizetett összeg ( Ft Ft ÁFA) a Polgármestrei Hivatal egyéb szolgáltatásai között szerepel (4. sz. melléklet 03. űrlap 29. és 35. sor)

14 2. sz. melléklet Decs Nagyközségi Önkormányzat évi fejlesztési bevételi és kiadási ainak teljesítéséről ezer Ft évi terv I. módosított II. módosított III. teljesítés % ei. ei. módosított ei. Ingatlan értékesítés % Pályázati pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz % átvétel Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Kölcsönök visszatérülése Fejlesztési célú hitelfelvét (Alisca Terra) % Szennyvíz érdekeltségi hj % Bevételek összesen: % Épületek vásárlása - - Épületek, építmények felújítása % Fejlesztési hitelek törlesztése % Egyéb fejlesztési kiadások % Tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Eszköz vásárlás ÁMK % Kiadások összesen: %

15 Decs Nagyközség Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlege 3. sz. melléklet évi teljesítés Eredeti I.Módosított II.Módosított III.Módosítot t évi teljesítés Eredeti I.Módosított II.Módosított III.Módosítot t Működési bevételek Működési kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Helyi adó Munkaadókat terhelő járulékok Átengedett központi adók Dologi és egyéb folyó kiadások Sajátos működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása (ÁMK) Normatív támogatások Átadott pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Szociális juttatások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli Pénzforgalom nélküli bevételek 562 juttatás 162 Működési hitel Általános és céltartalék Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.szárm.bev. Működési hitel visszafizetés Támogatási kölcsönök visszatérülése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Működési bevételek: Működési kiadások e Ft-ban Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés Ingatlanértékesítés bevételéből Szennyvíz érdekeltségi hj. Felhalmozási célú pe. átvétel háztartásoktól Hosszúlejáratú hitelfelvétel Felhalmozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások Épületek vásárlása Épületek, építmények felújítása Fejlesztési hitelek törlesztése Egyéb fejlesztési kiadások Eszköz vásárlás ÁMK Tartalék Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 Polgármesteri Hivatal 4. sz. melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének részletes (részben önálló intézmény nélküli) beszámolója űrlaponként 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított (%) Szöveg 1. Alapilletmények ,44% 2. Illetménykiegészítések ,62% 3. Nyelvpótlék ,97% 4. Egyéb kötelező illetménypótlék ,44% 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások ,44% 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi jutt. ( ,34% 8. Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatásai Rendszeres személyi juttatások (7+8) ,02% 12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgála ,48% 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,72% 14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása összesen ( ) ,60% 15. Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) ,18% 19. Jubileumi jutalom ,48% 22. Egyéb sajátos juttatások ,83% 23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ,56% 24. Részmunkaidőben foglalkoztatott sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) ,74% 26. Ruházati költségtérítés ,03% 28. Közlekedési költségtérítés ,19% 29. Étkezési hozzájárulás ,22% 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ,35% 31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítése ( ) ,60% 33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások össz. ( ,60% 40. Teljes munkaidőben fogl. nem rendszeres juttatásai ( ,45% 41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) ,72% 43. Állományba nem tartozók juttatásai ,85% 48. Külső személyi juttatások (43+47) ,85% 49. Személyi juttatások összesen ( ) ,01% 50. Társadalombiztosítási járulék ,60% 52. Munkaadói járulék ,47% 53. Egészségügyi hozzájárulás ,52% 54. Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok ,92% 57. Munkaadókat terhelő járulékok ( ) ,36%

17 Polgármesteri Hivatal 4. sz. melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének részletes (részben önálló intézmény nélküli) beszámolója űrlaponként 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított (%) Szöveg 2. Gyógyszerbeszerzés ,67% 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés ,52% 5. Könyvbeszerzés ,75% 6. Folyóirat beszerzése ,00% 7. Egyéb információhordozó beszerzése ,60% 8. Tüzelőanyag beszerzés ,67% 9. Hajtó-, és kenőanyag beszerzés ,30% 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha ,79% 13. Egyéb anyagbeszerzés ,99% 14. Készletbeszerzés (1+ +13) ,35% 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,34% 16. Adatátviteli célú távközlési díjak ,47% 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,89% 18. Kommunikációs szolgáltatások ( ) ,99% 19. Vásárolt élelmezés ,67% 20. Bérleti és lízingdíjak ,67% 23. Szállítási szolgáltatások ,00% 24. Gázenergia-szolgáltatás díjak ,44% 25. Villamosenergia-szolgáltatás díjak ,78% 27. Víz- és csatornadíjak ,29% 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai ,02% 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások ,81% 30. Továbbszámlázott (közv.) szolg. kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közv.) szolg. kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások ( ) ,06% 34. Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,29% 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Általános forgalmi adó összesen ( ) ,15% 39. Belföldi kiküldetés ,78% 40. Külföldi kiküldetés Reprezentáció ,22% 42. Reklám és propaganda kiadások ,93% 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ,13% 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés ,80% 45. Egyéb dologi kiadások ,50% 46. Dologi kiadások ( ) ,26% 47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) ,79% 53. Egyéb befizetési kötelezettség ,81%

18 Polgármesteri Hivatal 4. sz. melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének részletes (részben önálló intézmény nélküli) beszámolója űrlaponként 54. Különféle költségvetési befizetések ( ) ,39% 57. Adók, díjak, egyéb befizetések ,01% 58. Adók, díjak, befizetések ( ) ,01% 59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre ,06% 61. Kamatkiadások (59+60) ,06% 64 Egyéb folyó kiadások ( ) ,45% 65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) ,38% 04. Támogatás, támogatásértékű kiadás végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak a és teljesítése Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított Szöveg (%) 1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatá ,00% 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) ,00% 8. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetés szerveinek ,77% 9. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak ,67% 12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (4+ +11) ,71% 21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20) ,71% 23. Államháztartáson belüli támogatások és támogatásjellegű kiadások összesen ( ) ,75% 24. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,39% 26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre ,08% 27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen ( ) ,83% 30. Önkormányzatok által folyósított ellátások ,02% 31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatá ,19% 32. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ( ) ,17% 05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított (%) Szöveg 1. Ingatlanok felújítása ,67% 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója ,92% 6. Felújítás összesen (1+ +5) ,94% 7. Immateriális javak vásárlása ,37% 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) ,15% 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése ,12% 13. Intézményi beruházási kiadások ( ) ,76% 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója ,87% 32. Beruházások általános forgalmi adója ( ) ,87% 33. Felhalmozási kiadások összesen ( ) ,78% 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen ( ,78%

19 Polgármesteri Hivatal 4. sz. melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének részletes (részben önálló intézmény nélküli) beszámolója űrlaponként 06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok berváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások a és teljesítése Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított Szöveg (%) 63. Céltartalékok Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Hosszúlejáratú fejlesztési hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak ,90% 69. Hosszúlejáratú működési hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak ,13% 70. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásokna ,00% 71. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásokna ,00% 73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) ,43% 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) ,43% 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) ,43% 90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89) ,43% 119. Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( ) ,47% 07. Működési bevételek a és teljesítése Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított Szöveg (%) 1. Igazgatási szolgáltatási díj ,00% 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+ +3) ,00% 7. Egyéb sajátos bevétel ,51% 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ,65% 9. Bérleti és lízingdíj bevételek ,13% 10. Intézményi ellátási díjak ,96% 11. Alkalmazottak térítése ,72% 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Egyéb saját bevétel (5+ +13) ,88% 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja ,02% 18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) ,20% 21. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyeresé ,00% 23. Hozam-, és kamatbevételek összesen ( ) ,00% 26. Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektő ,71% 30. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) ,71% 31. Intézményi működési bevételek összesen ( ) ,43%

20 Polgármesteri Hivatal 4. sz. melléklet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv évi költségvetésének részletes (részben önálló intézmény nélküli) beszámolója űrlaponként 08. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a és teljesítése Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított (%) Szöveg 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) ,48% 3. Termőföld értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( ,52% 19. Felhalmozási céllal átvett pénzeszközök háztartásoktól ,33% 23. Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) ,33% 24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ( ) ,14% 09. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések a és teljesítése Eredeti I. Módosított II. Módosított III. Módosított (%) Szöveg 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00% 7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtő ,00% 8. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű tó ,99% 9. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapbó ,99% 10. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptó ,76% 11. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel összesen (7+ +14) ,82% 24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) ,82% 25. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Kiegészítések, visszatérülések ( ) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( ) ,25%

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:......... Oktatási és Kulturális Minisztérium számjel 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 576701 1251 16 0402 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5465 Cserkesz?l?

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 313326 1091 01 04/00 256990 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 325718 1051 12 15/00 039190 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: TISZÁNTÚLI

Részletesebben

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 307387 1051 15 14/00 38896 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 598152 1051 20 13/00 260367 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Nemzeti Sport

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011.

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 341486 1251 03 3200 841218 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 490650 1251 01 9100 910400 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799799 1051 20 1002 335184 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 369741 1251 08 3000 900200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677918 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677929 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1038 Budapest

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (fejezeti)

2009 Éves beszámoló (fejezeti) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 321172 1051 20 03/00 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest Lajos

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 569534 1251 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8417 Csetény

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 677952 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1033 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678102 1251 01 0003 851020 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1039 Budapest

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.

2011 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 360353 1251 07 9100 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503480 1251 01 0003 855900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1033 Budapest

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek. Kiterjesztett azonosító Összesítő riport Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati)

2009 Éves beszámoló (Önkormányzati) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 365402 1251 07 0200 910100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 540436 1051 10 08/02 747811 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés )

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal. Szűrési feltételek. PIR (Teljes egyezés ) Összesítő riport Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal Szűrési feltételek Szűrés Érték PIR (Teljes egyezés ) 302722 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 440743 1251 13 0200 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2030 Érd Alsó

Részletesebben

Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Időszak: Összesítő riport. Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2 Összesítő riport Riportoló intézmény: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Feladatellátási funkció Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek (Teljes egyezés ) OMG (Teljes egyezés

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 345747 1051 10 08/02 748083 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492917 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2100 Gödöllő

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329530 1051 20 16/00 211639 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1097 Budapest

Részletesebben

Időszak: 2012.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 -

Időszak: 2012.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

Időszak: 2011.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Időszak: 2011.2. Összesítő riport. Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes egyezés) OMG (Teljes egyezés (több lehetőség)) -

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2

Összesítő riport. Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. Szűrési feltételek. Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2 Összesítő riport Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Feladatellátási funkció Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek (Teljes egyezés ) OMG (Teljes egyezés ) null Érték - 1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

Éves beszámoló Éves beszámoló

Éves beszámoló Éves beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 57671 1251 16 42 9329 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: CSERKESZŐLŐ FÜRDŐ

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 6 8 0 3 6 3 1 2 4 9 0 1 9 2 0 0 8 8 1 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szűrési feltételek

Összesítő riport. Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA. Szűrési feltételek Összesítő riport Riportoló intézmény: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET POLGÁRMESTERI HIVATALA Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek

Részletesebben