A pénzügyi szervezetek által alkalmazott költségek, díjak, kamatok változásai június 30-tól kezdődően

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pénzügyi szervezetek által alkalmazott költségek, díjak, kamatok változásai 2010. június 30-tól kezdődően"

Átírás

1 A pénzügyi szervezetek által alkalmazott költségek, díjak, kamatok változásai június 30-tól kezdődően A Felügyelet ellenőrzéseinek időszakos tapasztalatai A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete megkülönböztetett figyelmet fordít arra, hogy a pénzügyi szolgáltatók tartózkodjanak a lakosságnak nyújtott szolgáltatásaik esetében a méltányosnál és közgazdaságilag indokolhatónál nagyobb mértékű ár- és díjemelésektől. Ezért a Felügyelet július végén átfogó témavizsgálatot indított a pénzügyi szektor közel 500 szereplőjénél, annak ellenőrzése érdekében, hogy a szolgáltatók ténylegesen az általuk meghirdetett kondíciók szerint számítják-e fel a lakosság számára nyújtott szolgáltatásaik díját, költségét, kamatát. Ezt rendszeres, a termékek, illetve szolgáltatások árára vonatkozó adatszolgáltatás, továbbá esetenkénti helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja a PSZÁF, és azt követi nyomon, hogy a vizsgálat megindítása óta: a meglévő szolgáltatások kondíciós elemeiben milyen változások következtek be; a meglévő szolgáltatásokhoz kapcsolódóan bevezettek-e új kondíciós elemeket; bevezettek-e új terméket, szolgáltatást és ahhoz milyen mértékű költségelemek tartoznak; továbbá milyen árváltozást, illetve termékváltoztatásokat terveznek a vizsgálat hátralévő időtartamára vonatkozóan. A vizsgálat célja A Felügyelet e témavizsgálata során azt figyeli kiemelten, hogy tapasztalható-e drágulás és ha igen, milyen mértékben a lakossági termékek körében. Az ellenőrzés hatósági vetülete szolgáltatók tisztességes kereskedelmi gyakorlatra bírása mellett ugyanis a Felügyeletnek célja az is, hogy a fogyasztókat tájékoztassa tapasztalatairól, és azokról a tendenciákról, amelyeket a fogyasztók által igénybe vett szolgáltatások árainak alakulásában vizsgálatai során érzékel. Ez hozzájárulhat a tudatos fogyasztói döntések meghozatalához, és ahhoz is, hogy amennyiben felmerül a szolgáltató váltás igénye, az erre vonatkozó döntést a fogyasztó megfelelő információk birtokában megalapozottan meghozhassa. Drágulásnak az tekinthető, amikor a fogyasztó a szolgáltatást változatlan formában veszi igénybe, és ennek ára/díja számára megemelkedett a korábban fizetett összegekhez képest. De drágulásnak minősül az is, ha a pénzintézet a díjak emelése nélkül, vagy amellett a korábbi kedvezményeket eltörli, avagy a kedvezményeket mérsékli. Az árak alakulása szempontjából a vizsgálat első szakaszában összefoglalóan az állapítható meg, hogy a pénzpiaci és tőkepiaci szereplők által a lakossági ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokban végrehajtott módosítások, változtatások nem mutatnak jelentős, a fogyasztókat hátrányosan érintő díj vagy áremelkedést a vizsgált időszakban.

2 Megállapítások A lakossági hitelek kamatait vizsgálva megállapítható, hogy a kamatok június 30-a óta alapvetően nem változtak. A referenciakamathoz kapcsolt termékek kamatai a referenciakamat változásának megfelelően emelkedtek, illetve csökkentek. A báziskamatokkal közvetlenül össze nem kapcsolt termékek kamatait több hitelintézet kisebb-nagyobb mértékben még csökkentette is. E területen a legjelentősebb változás a jelzáloghiteleknél volt tapasztalható. A jogszabályi változások miatt (devizahitelezés korlátozása) új konstrukciók jelentek meg, kiegészítve a már meglévő forinthitelek kínálatát. A jelzálogalapú devizahitelezést teljes egészében megszűntették a hitelintézetek, illetve a vonatkozó jogszabállyal összhangban, az ott lehetővé tett célokhoz igazították termékeiket. Ez a folyamat várható, hogy a közeljövőben is folytatódni fog. A vizsgált időszakon belül jelentek meg nagyobb számban a fogyasztási kölcsönök kínálatát kiegészítő, az iskolakezdéshez kötődő akciós konstrukciók is. A számlavezetés, illetve a számlákhoz kapcsolódó szolgáltatások egyes díjelemei emelkedtek, általában a 2009-es fogyasztói árindex növekedésével egyező mértékben. Egy-két szolgáltatónál ez a számlacsomagok és kapcsolódó díjak széles körét jelenti, míg a többi díjmódosítást végrehajtó intézmény csupán egy-egy termék esetében élt a változtatással. Így például bizonyos számlatermékeknél a korábban 0 Ft költséggel beépített díjelem megnövekedett, azaz, az eddigi díjmentes szolgáltatás megszűnt. A tőkepiaci termékek körében a változtatások egy paraméter mentén nem összegezhetőek, intézményenként eltérő költségelemek módosultak. A legáltalánosabb jelenséget az időszak alatt az új befektetési alapok bevezetése jelenti, mellyel hét szolgáltató élt a lakosság által is elérhető szolgáltatások körében. A legmarkánsabban érzékelhető fogyasztói változások a banki betétek után fizetett kamatok csökkenése, elsősorban a rövid futamidejű forintbetétek és a látra szóló kamatok esetében. A vizsgált intézményi körben nagyon magas azon pénzpiaci szereplők száma, akik semmilyen változtatást nem hajtottak végre, és a közeljövőben sem terveznek módosításokat bevezetni. A vizsgált 39 bankból 14-ben nem történt változás. A takarékszövetkezeteknél 138 közül közel 100 nem módosított és a pénzügyi vállalkozásoknál is nagyon csekély a módosítók száma.

3 A 157 pénzügyi vállalkozás közül saját hatáskörben díjat, költséget csak három emelt, az őket finanszírozó bankok, illetve a végrehajtás, behajtás során igénybe vett szolgáltatások költségeit azonban továbbhárítják. Az egyes intézmények tekintetében a termékek széles körére kiterjedő és a fogyasztókat közvetlenül érintő kedvezőtlen módosításokkal a vizsgálat alá vont időszakban eddig két nagybank, a CIB Bank Zrt és az ERSTE Bank Nyrt. élt, ahol a különböző számlacsomagokhoz tartozó szinte valamennyi díj, költség enyhe mértékben emelkedett. Ezt részben a fogyasztói árindex 4,2%-os emelkedésének a díjakban történő érvényesítése, részben a szolgáltatások kötelező fejlesztése (bankkártyák chippel történő ellátása) vagy termékek átstrukturálása indokolja. A díjemelésekkel egyidejűleg tapasztalható a betéti kamatok csökkenése is. Ez utóbbi jelenség számos más lakossági banknál, sőt a pénzpiaci területen egyöntetűen megfigyelhető, vélhetően a forrásköltségek megváltozása és a makrogazdasági környezet módosulása miatt. A betéti termékeknél a legmarkánsabb átstrukturálást a Budapest Bank hajtotta végre, ahol a 12 hónapos lejáratú termékek kamata a többszörösére növekedett, míg a 2-,3-,6 hónapos lejáratú termékek kamata átlagosan %-kal csökkent. A látra szóló kamatok csökkenése figyelhető meg a Raiffeisen és az UniCredit Banknál, és jó néhány takarékszövetkezet esetében is. A betéti kamatok csökkenése tapasztalható az új betételhelyezésekre a KDB Banknál mind a deviza mind a forintbetétek esetében és a Magyarországi Volksbank Zrt-nél, továbbá K&H Banknál, valamint az AXA Banknál is hasonló tendencia figyelhető meg. A takarékszövetkezeteknél öt intézmény, név szerint Felsőzsolca és Vidéke, Savaria, Szatymaz és Vidéke, Völgység-Hegyhát, Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet az, amelyek a betéti kamatok csökkenése mellett egy-egy termék vagy díjtípus tekintetében a költségek megemelésével is élt. Az emelés mértéke itt is a fogyasztói árindex növekedés mértékével megegyező, és a piaci versenytársak által szabott díjakkal összevetve nem kirívó mértékű. Az érintett takarékszövetkezetek közül egyesek korábbi díjmentes szolgáltatásaikat megszűntették az intézmény költségviselő képességének javítása érdekében, és azért, hogy ezzel is

4 befolyásolják a fogyasztóik magatartását (készpénzfelvételi jutalék növelése, az ATM-ből történő pénzfelvétel és bankkártyás fizetés ösztönzése miatt). E változtatások indokoltságát a Felügyelet esetről esetre ellenőrzi. A jövőt illetően: nem tervez az év végéig díj- és költségelem változtatást végrehajtani 96 takarékszövetkezet és 16 bank az erre vonatkozóan adott nyilatkozataik alapján. A következő hónapokra vonatkozó elképzelések leginkább az esetleges előre nem látható piaci körülmények kedvezőtlen változásaihoz való igazodás eshetőségét tartották fenn, amelynek alapján felülvizsgálhatják árazási politikájukat. Az adatszolgáltatást összesítő táblázat június 30-tól szeptemberig: Vizsgált intézmény No. Meglévő költségelemet módosított /intézmény Meglévő termékben új költségelem /intézmény Módosítás jelentősebb mértékű/eset Miben áll a fogyasztóra hátrányos változtatás Megjegyzés Lakossági bank Számlacsomagok díjai, betéti kamatok Takarék/ hitelszövetkezet Számlavezetési díj Havi zárlati díj Papíralapú elszámolás díja készpénz kifizetési jutalék Pénzügyi vállalkozás Nem alkalmazott Nem alkalmazott A refinanszírozó által végrehajtott változások, végrehajtási költségek A szektorban forrás hiány Befektetési szolgáltató Kp. kifizetési díj, Számlazárás, Számlavezetési díj Visszavonási díj Állományarányos költségképzés, ez +/- is lehet Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

5 Melléklet: Az elemzésben szereplő változások az egyes alszektorokon belül az alábbiak szerint alakultak. Pénzügyi vállalkozások: A vizsgálatba a Felügyelet 157 pénzügyi vállalkozást vont be, melyek közül 138 rendelkezik a vizsgálat szerinti fogyasztóként definiált ügyfélkörrel. A pénzügyi vállalkozások a lakosság körében jellemzően hitel kihelyezéssel foglalkoznak, illetve foglalkoztak, ebből adódóan ezen intézményi körben a hitelekhez tartozó költségelemek tisztességes feltüntetését vizsgálja a Felügyelet. A pénzügyi vállalkozások meglévő termékekhez kapcsolódó új költségelemek bevezetésének lehetőségével nem éltek. Az infláció mértékének emelkedését a Lombard csoport tagjai most árazták be szolgáltatásaikba. További két szolgáltató módosított meglévő termékeinek az árában, ez az ügyfelekre nézve azonban nem volt kedvezőtlen hatású. A pénzügyi vállalkozások a hiteleket jellemzően bankok refinanszírozásából nyújtják, így a lakossági ügyfelek felé a tevékenység végzéséhez forrást biztosító refinanszírozó által végrehajtott változtatásokat közvetítik a pénzügyi vállalkozások által alkalmazott kamatok is. A vizsgálat eddigi megállapításai szerint azok változásának mértékében, mind az esetleges emelés, mind a csökkenés esetében pontosan követik a forrásköltségek módosulásait. A pénzügyi vállalkozásoknak az év végéig szóló időtartamra vonatkozó elképzelései leginkább a kivárásról, illetve a kondíciók változatlanul tartásáról szólnak. Új költségelemet összesen egy cég tervez bevezetni (MKB Euroleasing Autóhitel Zrt.), a szerződéskötési díjat, 0%-6% mértékben. Általánosságban elmondható, hogy ez a szektor alapvetően a forráshiány miatt jelentősen veszített lendületéből, több szolgáltató csak a meglévő állomány kezelésével foglalkozik, új ügyletek nem jönnek létre. Bankok, Takarékszövetkezetek A bankok, illetve takarékszövetkezetek a hitelnyújtás mellett lakossági számlavezetéssel és betétgyűjtéssel is foglalkoznak, itt tehát a betétek és hitelek kamatszintjeinek mozgását, és ezek közötti marzs szélesítését, az egyéb díjak, jutalékok változtatását és megfelelő feltüntetését vizsgálja a Felügyelet. Betétek esetében az alábbi tendenciák észlelhetők: betéti kamatok általános csökkentése, de a különböző futamidejű betétek közül különösen a rövidebb futamidejű és látra szóló betéti kamatoké a kamat mértékének változatlansága mellett a kamatsávokhoz tartozó elvárt betétösszeg mértékének megemelése a betétakciók átmeneti felfüggesztése A meglévő betétek kamatának szintje kismértékű, de folyamatos csökkenést mutat, függetlenül attól, hogy az MNB alapkamat április óta változatlan, illetve a BUBOR fixingek sem süllyedtek annak szintje alá. A forint betétek árazási elvében jelenleg inkább a hosszú lejáratú elhelyezések ösztönzése érzékelhető. A devizabetétek kamatai devizanemek szerint

6 más és más képet mutatnak. Jelentősen lecsökkent a rövid futamidejű euró-betétek kamata. Hasonló tendencia figyelhető meg több intézménynél az USD-ben elhelyezett és a GBP-ben elhelyezett kamatok esetében. Ez a csökkenés korántsem annyira jelentős, hogy önmagában ez a tény a betétesekben a bankváltás gondolatát indukálná, annál is inkább, mert szinte valamennyi pénzpiaci szolgáltatónál egyöntetűen tapasztalható. A meglévő forintbetét állomány adatai (MNB forrás alapján): Lekötött betét - legfeljebb 2 éves lejáratú állományi kamatláb, % 4,7191 4,6759 évesített kamatláb, % 4,8007 4,7539 Ami az új betétlekötéseket illeti, a betétakciók száma és az adott kamatfelárak mértéke is visszaesett a korábban a piacon tapasztaltakhoz viszonyítva. Ugyan a rövidtávú, új betételhelyezések kamata kis emelkedést mutat a júniusi mértékhez képest, ezek a kamatok alig különböznek a meglévő állomány kamataitól. Akciós kamatokra, illetve kamatprémiumra vagy extra kedvezményekre meghatározott feltételek teljesítése esetén lehetőség volt több bank esetében is. A fentiekből az a következtetés vonható le, hogy az intézmények inkább a betéti kamatok csökkentése, szinten tartása révén próbálják csökkenteni az eszközoldali költségeket, sem mint a hitelkamatok emelésével. A betéti akciók szűkülése, illetve a korábbiakhoz képesti alacsonyabb kamatígéretek is azt a feltevést támasztják alá, hogy a bankok jelenleg nem küzdenek intenzíven a lakossági betétesek kegyeiért. A tartós megtakarítási betétszámlát több intézmény vezette be új termékként ebben az időszakban (pl. a Raiffeisen Bank, a Budapest Bank, FHB Bank). Számos intézmény tervei között szerepel új megtakarítási számlák bevezetése is. Hiteleknél tapasztalható tendenciák: A hiteltermék-kínálat módosulása két fő okra vezethető vissza: a problémás hitelek állományának növekedése, és a devizahitelezésre kiható jogszabályi változás. Ezek hatására a korábbi devizahitel termékek helyett, ezeket felváltó új forintalapú hitelek és adósságrendező termékek jelentek meg a piacon, melyek lényegüket tekintve nem új konstrukciók, mint inkább a devizahitel-termékek forintra történt lefordításai. Meglévő termékek esetében érzékelhető volt némi változás, ám ezek többsége a referenciakamat módosulásából fakad, azaz a szerződésben rögzített kamatképzési metódus nem változott, így saját döntési körben végrehajtott emelés jelei közvetlenül nem jelentkeztek. A kamatok alakulása esetében a csökkenés, vagy a változatlan szinten tartás volt a tipikus. Ahol a hitelhez kapcsolódó díjakban emelés történt, ott a változás mértéke a KSH által közzétett fogyasztói árindex 4 %-os emelkedésén belül maradt, vagyis a jogszabályban rögzített előírások megtartásával.

7 Ugyanakkor az újonnan kihelyezett éven túli fogyasztási hitelek vonatkozásában kamatemelkedés volt érzékelhető júliusban (MNB forrás alapján): Éven túli fogyasztási hitelek szerződéses kamatláb, % évesített kamatláb, % hitelköltség mutató (THM), % június július 20, , , , , ,4445 Ahogy a fenti táblázat is mutatja, a szerződéses kamatlábhoz képest a THM-hez hasonló hitelköltség mutató csökkenést jelez, ami csak az egyéb, a kamat mellett felszámításra kerülő díjelemek csökkenése mellett történhet. Ez vélhetően a különféle díjakat elengedő akciókból adódik. A kedvezményt nyújtó akciókat a hitelezők legtöbbször meghosszabbították. A fogyasztási hitelek mellett az újonnan kihelyezett szabad felhasználású, célhoz nem kötött termékek esetében volt érzékelhető hasonló tendencia (MNB forrás alapján): Célhoz nem kötött hitelek június július szerződéses kamatláb, % 13, ,6536 évesített kamatláb, % 14, ,8510 Az újonnan kihelyezett hitelek kamatszintjének júniusi adatokhoz képesti emelkedése abból adódhat, hogy ezeknek a termékeknek az árazása a szerződő ügyfél hitelképességvizsgálatának és a felkínált fedezet minőségének a függvénye. Számlavezetés, ill. egyéb banki szolgáltatások: E termékkörbe tartoznak a lakossági folyószámlák, számlacsomagok és az ehhez tartozó rendszeres alapdíjak, illetve a termékek futamideje során felszámított eseti, a szolgáltatás igénybevételétől függő költségek (pl. átutalás díja, kézpénzfelvételi díj). Meglévő termékek módosítására vonatkozóan az intézmények egyes díjak, jutalékok infláció mértékében történő megemelését jelezték. Általános, szinte az összes lakossági ügyfelet közvetlenül érintő díjtétel emelését választó két bankot kivéve a változtatás mellett döntő többi szereplő esetében az emelések a banki szolgáltatások körének csak egyes elemeire vonatkoztak. A meglévő termékkörhöz utólagosan bevezetett új költségelemek legtöbbje a gyakorlatban a korábban adott kedvezmények megszűntetését jelenti (0 Ft-os díj Ft lesz), vagy a számlához tartozó új szolgáltatások opcionális igénybevételét. Több takarékszövetkezet esetében a vizsgált időszak pont egybeesett a TakarékPont számlacsomagok bevezetésével, ezzel a szövetkezetek termékkínálata jelentős mértékben bővült. A TakarékPont program (takarékszövetkezetek által egységesített formában kínált termékcsomagok kifejlesztése) keretében a közeljövőben több új termékkonstrukció megjelenése is várható. A takarékszövetkezeti fejlesztések részeként az új számlacsomagok mellett az sms-szolgáltatást és az internetbankolást is új termékként több takarékszövetkezet tette elérhetővé ügyfelei számára.

8 A következő hónapokban várható változások új termék bevezetésében jelentkeznek, így a megtakarítások körében több intézménynél jelennek meg a tartós befektetési számlák, és új akciós betéti termékek, míg a számlavezetésnél új típusú számlacsomagok bevezetése, az internetbanki szolgáltatások terjesztése, továbbá elsősorban a takarékszövetkezeteknél a devizaszámlavezetés bevezetése tervezett. A hiteleknél a monitoring, ill. adminisztrációs díjak bevezetése várható több intézménynél. Befektetési vállalkozások: Az 58 vizsgálatban érintett befektetési tevékenységet végző intézmény közül 5 árutőzsdei szolgáltató, 10 bank és 18 befektetési vállalkozás nem változtatott a kondícióin június 30-át követően, ami összesen az érintett piaci szegmensben tevékenykedő befektetési vállalkozások/szolgáltatók közel 70%-át jelenti. Azok, akik ettől eltérően módosításokat hajtottak végre, leginkább a meglévő termékek költségelemeiben változtattak, ami szolgáltatónként mást és mást jelent, például a CIB Bank Zrt. az 5 napon belüli visszaváltás esetén 0.5 % felárat vezetett be, a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt a tartós befektetési számlánál a számlazárási díjat, az egyik nyugdíjelőtakarékossági számlájánál a készpénzfelvételi díjat emelte, míg a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2,5-szeresére növelte a visszavonás díját az elektronikus kereskedési rendszerben. Tapasztalható továbbá a díjak átrendezése is, így a szolgáltatók egy része fix díjak helyett állományarányos költségképzésre tért át, amely az állomány nagyságának függvényében egyes fogyasztókat negatívan, másokat viszont pozitívan érinthet. Többen emelték e mellett a felszámítható díjaik egy részének maximumát, így például a Raiffeisen Bank Zrt az értékpapír-számlavezetési díjaknál, a CE Central European Bróker Befektetési Zrt az értékpapírok közvetítői díjánál tolta ki a felső díjhatárt. Meglévő termékhez új költségelemet két szolgáltató vezetett be, a Magyarországi Volksbank Zrt a készpénz kifizetés díját, míg az OTP Bank Nyrt az ingatlanbefektetési alaphoz új forgalmazási forma miatt visszaváltási jutalékot alkalmaz, valamint kényszerértékesítés díjat számol fel a kötelezettségeit nem teljesítő ügyfelek esetében, ha ebből a banknál harmadik személyekkel szemben költségek merülnek fel. Egyik intézménynél sem érzékelhető azonban általános, több szolgáltatásra is kiterjedő díjemelés. Nyolc szolgáltató CIB Bank Zrt, FHB Kereskedelmi Bank Zrt, OTP Bank Nyrt, Raiffeisen Bank Zrt., Buda-Cash Brókerház Zrt, Concorde Értékpapír Zrt., KBC Equitas Bróker Zrt., KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. helyezett ki a piacra új terméket, jellemzően új befektetési alapokat.

9 A szektor 68 %-a nem tervez az év végéig változtatni, vagy még nem hozott erről döntést. Néhányan új termékek, szolgáltatások bevezetését elképzelhetőnek tartják, de erre vonatkozó konkrét elképzelések, döntések még nincsenek.

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 ában 1 2004. ban a háztartási szektor folyószámlahiteleinek és fogyasztási hiteleinek átlagos kamatlábai csökkentek,

Részletesebben

HIRDETMÉNY BETÉTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK. Érvényes: 2016.május 09-től. Hatályos 2016.március 01-től

HIRDETMÉNY BETÉTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK. Érvényes: 2016.május 09-től. Hatályos 2016.március 01-től HIRDETMÉNY BETÉTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK Érvényes: 2016.május 09-től Hatályos 2016.március 01-től Matrac betét I. BETÉTSZÁMLÁK, KÖNYVES ÉS OKIRATOS BETÉTEK Lekötési idő kamat EBKM 3 hónap (FIX kamatozású,

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2005 májusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2005 májusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 0 ában 1 0. ban a háztartási szektornak nyújtott hitelek átlagos kamatlábai minden instrumentum esetében csökkentek. A háztartások

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK UNICREDIT LÉPÉSELŐNY MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM - megszűnt. Minimális megtakarítás összege Lekötött betét

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. június 01-től A Takarékszövetkezet jelen Hirdetményben szereplő, változó kamatozású betéti termékei esetében betéti kamatváltozást

Részletesebben

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek)

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Fizetési számla lekötött betét Összeg 1 hónapra lekötött évi % (1hó0407) EBKM 3 hónapra lekötött évi % (3hó0407) EBKM 10.000 2.000.000

Részletesebben

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét 1. 2. KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét A jelen Kiemelt befektetői információk elnevezésű dokumentum a Felügyelet 4/2013. számú vezetői körlevele alapján készült. Hatályos:

Részletesebben

2009. február 27. KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a januári adatok alapján

2009. február 27. KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a januári adatok alapján KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a. januári adatok alapján.. Januárban tovább csökkent a háztartások új lakáshitel szerződéseinek értéke, elsősorban a svájci frank lakáshitelek

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók

Betétek. Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók Betétek Vállalatok részére Már nem értékesíthető betéti konstrukciók A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós Vállalati Forint

Részletesebben

I. RÉSZ. Összefoglaló táblázat

I. RÉSZ. Összefoglaló táblázat 1. melléklet a 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelethez I. RÉSZ Összefoglaló táblázat Jelentéskód Megnevezés Hitelintézet Hitel- és pénzügyi lízingtermékek Hitelintézeti fióktelep Pénzügyi vállalkozás 9HA

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2015. október 01. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Tájékoztató a Felügyelet IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Tájékoztató a Felügyelet 2009. IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről 1. A fogyasztói beadványok alakulása 2009 IV. negyedévére vonatkozóan a fogyasztói beadványok alakulását összehasonlítva az előző

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 15/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) BETÉTÜGYLETEK FORINTBAN Érvényes 2015. július 15-től A hirdetmény jelen szakaszában szereplő betétek az Országos Betétbiztosítási

Részletesebben

Közzététel napja: szeptember 2. Hatálybalépés napja szeptember 5. (B-16/07)

Közzététel napja: szeptember 2. Hatálybalépés napja szeptember 5. (B-16/07) HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt. kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet Sajóvölgye Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉY VÁLTOZÁSRÓL, DÍJMÓDOSÍTÁSRÓL Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyel történt,

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. június 01-től A Takarékszövetkezet jelen Hirdetményben szereplő, változó kamatozású betéti termékei esetében betéti kamatváltozást tesz közzé,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása Hirdetmény Akciók kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása 51/2013. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 A hirdetmény módosítás oka: Bank@Work Komfort számlacsomag neve Komfort számlacsomagra, a Bank@Work Prémium számlacsomag neve Prémium számlacsomagra módosul.

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról KAMATMÉRTÉKEK 1. Könyves betétek a./ Kamatozó takarékbetétkönyv éves kamat EBKM - Látraszóló

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági bankszámla kamata Megnevezés Éves kamatláb % EBKM % Látra szóló

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2002 decemberében

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2002 decemberében A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok ében Decemberben a háztartási szektor hiteleinek átlagkamatlábai emelkedtek, míg a betéti kamatlábak csak kismértékben változtak. A nem

Részletesebben

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Érvényes: 2014. február 1-től

Érvényes: 2014. február 1-től I. Akciós betétek I. 1. Bankon kívüli forrásból származó betétekre vagy új betét Az akciós ajánlat a 2014. február 1 -től újonnan megadott 2 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2014. április 2-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban 3 hónapra, fix kamatozással, folyamatos, kamattal

Részletesebben

havi 90.000 Ft-os jóváírása estén, egyéb esetben 990 Ft a

havi 90.000 Ft-os jóváírása estén, egyéb esetben 990 Ft a Meghirdetés: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 29. napján a jelen Hirdetmény módosításra került; - az OBA betétbiztosítással

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

Közzététel napja: október 28. Hatálybalépés napja november 2. (B-16/08)

Közzététel napja: október 28. Hatálybalépés napja november 2. (B-16/08) HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt. kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek i Hatályos: 2016. augusztus 01. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2016. május 25-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény díja 1.998.- Ft/alkalom

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének oka: Tájékoztatjuk

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Közzététel napja: 2015. szeptember 30. Hatálybalépés napja 2015. október 1. (B-15/8)

Közzététel napja: 2015. szeptember 30. Hatálybalépés napja 2015. október 1. (B-15/8) HIRDETMÉNY LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS BETÉTEK az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére 2015. január 1-ét követően a Bank valamennyi lekötött betét lejárat előtti részleges/teljes

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A kölcsön feltételei: 1. Fizetési 1 és óvadéki vagy értékpapír számla

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Tájékoztató a Felügyelet I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Tájékoztató a Felügyelet 2010. I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről 1. A fogyasztói beadványok alakulása 2010 I. negyedévére vonatkozóan a fogyasztói beadványok alakulását összehasonlítva az előző

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Jelen dokumentum tartalmazza mindazon árazási elveket, amelyet

Részletesebben

A vállalkozói, lakossági és bankközi forintkamatok alakulása a májusi adatok alapján

A vállalkozói, lakossági és bankközi forintkamatok alakulása a májusi adatok alapján A vállalkozói, lakossági és bankközi forintkamatok alakulása a 2001. i adatok alapján Májusban a vállalkozói szektor által felvett hitelek átlagos kamatlába az előző havi értékhez képest csökkent, a betétek

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Aktív üzletági hirdetmény Lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Aktív üzletági hirdetmény Lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók Aktív üzletági hirdetmény Lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2016. október 04. Érvényes: 2016. október 05. - 1 - Jelen dokumentum nem minősül ajánlattételnek, az egyes termékek

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.06.23. Hatályos: 2015.06.24. Indoklás:

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/2/2014. Érvényben: 2014. május 5-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet a pénzpiaci feltételek módosulása, illetve

Részletesebben

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget:

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget: Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

A nem pénzügyi vállalati, a háztartási és a bankközi forintkamatok 2002 júniusában

A nem pénzügyi vállalati, a háztartási és a bankközi forintkamatok 2002 júniusában MAGYAR NEMZETI BANK NYILVÁNOS: 2002. 2..30 órától! Budapest, 2002. 31. A nem pénzügyi vállalati, a háztartási és a bankközi forintkamatok 2002 ában A nem pénzügyi vállalati hitelek és betétek átlagkamatlába

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak 1/d.sz. melléklet Érvényes: 215. április 1. Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak Induló betét minimális összege Számlanyítási díj Meghatalmazott, kedvezményezett bejelentése törlése,

Részletesebben

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

2009. március 31. KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a februári adatok alapján

2009. március 31. KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a februári adatok alapján KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a. i adatok alapján. 31. Februárban összességében csökkent a háztartások új lakáshitel szerződéseinek értéke. A forint lakáshitelek iránti

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj

Számlanyitási díj Számlán tartandó minimum összeg Havi számlavezetési díj TakarékPont CSAK számla: 18 év feletti korosztály 50 255.- Ft 50 Bankkártya* bankkártya hirdetmény szerint 50/oldal 1.00 5 ezrelék, min. 15 5 ezrelék, min. 20 1 ezrelék, min. 20.00/tranzakció 8 ezrelék

Részletesebben

Fogalomtár. Érvényes: 2011. május 15-től visszavonásig

Fogalomtár. Érvényes: 2011. május 15-től visszavonásig Fogalomtár Érvényes: 2011. május 15-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére 1,35 -os jegybanki alap figyelembevételével I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2015. szeptember 1-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban

Részletesebben

Statisztikai összefoglaló a I. negyedévben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Statisztikai összefoglaló a I. negyedévben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Statisztikai összefoglaló a 2011. I. ben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról A 2011. I. es adatokat tartalmazó statisztikai összefoglaló felöleli egyrészt a Felügyelethez érkezett

Részletesebben

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Nagy Márton, Palotai Dániel MNB 213. április 4. 28.I. II. III. IV. 29.I. II. III. IV. 21.I. II. III. IV. 211.I. II. III. IV. 212.I. II. III. IV. A válság kitörése

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben