K+F - Adó Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Miért szükséges és hasznos? és a kutatásfejlesztési. pénzügyi ösztönzők igénybevételének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K+F - Adó Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Miért szükséges és hasznos? és a kutatásfejlesztési. pénzügyi ösztönzők igénybevételének"

Átírás

1 K+F - Adó Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt május A kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységhez kapcsolódó adókedvezmények A K+F tevékenység adóösztönzőinek megfelelő igénybevételekor alapvető kérdés a K+F tevékenység minősítése, a számviteli elszámolás, valamint a rendelkezésre álló adókedvezményi lehetőségek megfelelő tervezése. Az alábbiakban a K+F tevékenységhez kapcsolódó számviteli és adózási lehetőségeket, feltételek foglaltuk össze: 1. K+F minősítés A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény (innovációs törvény) értelmében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) hatásköre január 1-jei hatállyal kibővült a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésére vonat-kozó feladatkörrel. Az SZTNH ezen új feladatát elsődlegesen a vállalkozások által önkéntesen és opcionálisan kezdeményezhető előzetes minősítési eljárás lefolytatása jelenti. Ennek keretében az SZTNH arról nyilatkozik, hogy az ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján a - kérelem benyújtását követően megvalósítandó - projekt vagy projektrész kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősül-e. Miért szükséges és hasznos? A kutatás-fejlesztési pénzügyi ösztönzők igénybevételének és a kutatásfejlesztési támogatások felhasználásának feltétele, hogy a vállalkozások által végzett tevékenység a hatályos jogszabályok alapján kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősüljön. Az elmúlt évtized tapasztalatai azt mutatták, hogy a kutatásfejlesztési tevékenység megítélését jogalkalmazási bizonytalanságok nehezítették (többek között a jogi normának nem tekinthető Frascati kézikönyv használata miatt), mely jogbizonytalanság megszüntetése érdekében a SZTNH végzi a kutatás-fejlesztési tevékenységek hatósági minősítését. K+F adóellenőrzési tapasztalok 1. Az adóalanyok sok esetben ténylegesen nem innovációt tartalmazó szolgáltatásokat számoltak el innovációs járulékot csökkentő tételként. 2. Jellemző, hogy az adóalanyok olyan tanulmányokat szereztek be kutatás-fejlesztési szerződések alapján, amelyek az internetről letölthető, nyilvánosan hozzáférhető publikációkon, oktatási anyagokon alapultak. 3. Bizonyos adózói körben a rutinszerű méréseket, kutatási eljárásokat és változtatásokat számoltak el az innovációs járulék terhére. 4. Számos adóalanynál a társasági adóalapot hibásan nem csak a K+F közvetlen költségeivel, hanem a közvetett és általános költségekkel is csökkentették. 5. A K+F költségek között több esetben a vállalkozás bevételszerző tevékenységével nem összefüggő költségek kerültek kimutatásra. 6. A NAV gyakorlatává vált az SZTNH megkeresése a projektek utólagos K+F minősítése érdekében.

2 A kiadott minősítés az adott kutatás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatban igénybe vehető valamennyi adónem vonatkozásában alkalmazandó, valamint felhasználható a kutatás-fejlesztési támogatási rendszerben és más hatóságnak is ilyennek kell tekintenie. A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésének célja többek között az, hogy a jogbiztonságot megerősítse a kutatás-fejlesztési adókedvezmények igénybevétele során. A minősítési kérelemről Az SZTNH kérelemre minősíti a projektet abból a szempontból, hogy az annak tartalmát képező tevékenységek kutatás-fejlesztési tevékenységnek (alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) tekinthetők-e. A kérelem külön kérésre kiterjedhet a kutatásfejlesztési tevékenység minősítésén túl, a kutatási tevékenységek arányának meghatározására (alap-kutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés), valamint arra is, hogy állapítsák meg a társasági adó törvénynek megfelelően a saját tevékenységi körben végzett tevékenységeket. Az adókedvezmények igénybevételéhez érdemes lehet ezen lehetőségekkel is élni. 2. Számviteli szabályok A számviteli törvény definiálja a K+F tevékenység 3 alapfogalmát: Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok gyakorlati alkalmazását vagy felhasználását. Alkalmazott kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja az alkalmazott kutatáshoz különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez - szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, a prototípusok kivételével. Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása és felhasználása új, módosított vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások terveinek és szabályainak létrehozása vagy megtervezése céljából. A K+F három alaptípusából kizárólag a kísérleti fejlesztés közvetlen költségei aktiválhatóak. A K+F tevékenység költségei elszámolhatóság alapján 2 nagy csoportba oszthatóak: Közvetlen költségek: Minden olyan, a K+F tevékenység érdekében felmerülő költség, amely esetében a felmerüléskor már megállapítható, hogy a tevékenység részét képező termékelőállítás, szolgáltatás melyik részegységhez köthető, illetve a K+F tevékenység érdkében felmerült minden olyan tevékenység, amelyről megállapítható, hogy milyen mértékben kapcsolódik az adott tevékenységhez. Közvetlen költség lehet pl.: a kutatók munkabére és járulékai, szakértői díjak, kutatáshoz szükséges vásárolt anyagok beszerzési ára, kutatáshoz felhasznált termékek közvetlen önköltsége, kutatáshoz igénybevett szolgáltatások, kutatáshoz felhasznált szabadalom. Közvetett költségek: Azok a K+F tevékenységgel kapcsolatosan felmerült költségek, amelyek egyértelműen a kutatás-fejlesztési tevékenység érdekében merülnek fel, ugyanakkor nem állapítható meg a felmerüléskor, hogy az

3 egyes tevékenységekhez milyen mértékben kapcsolódnak. Közvetett költség lehet pl.: kutatással kapcsolatos szervezési és vizsgálati díjak, kutatók egyes tevékenységekhez nem kapcsolható munkabére és járulékai, K+F tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolható vásárolt anyagok beszerzési értéke, kutatáshoz igénybe vett tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása, bérleti díja, vállalkozásba adott kísérleti fejlesztés költségei, műszaki információ beszerzésének költségei, szabványosítás költségei. Általános költségek: A K+F-hez kapcsolódó folyó költségekből áll. Általános költség lehet pl.: a kizárólag K+F tevékenységgel foglalkozó vállalaton belüli önálló szervezeti egységek fenntartásával, működésével összefüggő költségek, az ezen a területen dolgozók munkabére és járulékai, a szervezeti egység üzemeltetésével kapcsolatos költségek. 3. Igénybe vehető adókedvezmények Társasági adóalap csökkentés Azon társaságok, amelyek saját tevékenységi körben végzik a kutatás-fejlesztést csökkenthetik adózás előtti eredményüket a K+F tevékenység közvetlen költségével, néhány esetben akár a költségek háromszorosával is, ez esetben maximum adóévenként 50 millió forinttal. A kísérleti fejlesztés közvetlen költsége esetén kétféle elszámolási lehetőség közül választhat az adózó: a kísérleti fejlesztés közvetlen költsége a felmerülés adóévében csökkenti a társasági adóalapot (akár csak az alap és alkalmazott kutatás közvetlen költsége esetében); a kísérleti fejlesztés közvetlen költségét aktiválja (szellemi termékként) és állományba veszi, majd pedig vagy a felmerülés adóévében veszi igénybe az adóalap kedvezményt, vagy pedig az értékcsökkenés elszámolásának adóéveiben, legfeljebb az elszámolt értékcsökkenés összegéig érvényesítve az adóalap kedvezményt. Az adóalap csökkentő kedvezmény számításánál csökkenteni kell a K+F költségeket a fejlesztési célra kapott támogatás adóévre jutó részével. Nem minősül a K+F közvetlen költség a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült, elismert költségnek, ha az nem kapcsolódik az adózó vállalkozási, bevételszerző tevékenységéhez. Ebben az esetben nem a vállalkozás érdekében felmerült költség lesz, mely a társasági adó alapján növeli. Fejlesztési tartalék A jövőbeni beruházások ismeretében a vállalkozásnak érdemes lehet bizonyos esetekben fejlesztési tartalékot képezni. Amennyiben él ezzel a lehetőséggel, akkor csökkenti az adózás előtti eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege. Maximálisan az adóévi adózás előtti nyereség 50%-val és legfeljebb adóévenként 500 millió Ft-tal csökkenthető az adóalap. Az így elszámolt összeget elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni. Az igénybe vett kedvezmény megtartásának a feltétele, hogy az adózó a lekötött tartalékot a képzésének évét követő 4 adóévben használja fel. Fejlesztési adókedvezmény Fejlesztési adókedvezmény a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, az alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a kísérleti fejlesztést szolgáló beruházás üzembe helyezése és üze-

4 meltetése esetén vehető igénybe. Az igénybevétel feltétele hogy: a beruházás megkezdése előtt az adópolitikáért felelős miniszternek bejelenti a kormányrendeletben meghatározott valamennyi adatot, vagy a beruházás megkezdése előtt az adókedvezmény iránti kérelmet a kormányrendeletben meghatározott tartalommal és formában benyújtja az adópolitikáért felelős miniszterhez és a beruházás üzembe helyezését követően 90 napon belül az adópolitikáért felelős miniszternek bejelenti a beruházás befejezésének a napját. Az érvényesíthető adókedvezmény felső határa a számított társasági adó 80%-a. Az adózó a 10 adóéven át érvényesítheti az adókedvezményt. A beruházás üzembe helyezését követő adóévben és az azt követő 9 adóévben, de legfeljebb a bejelentés, illetve a kérelem benyújtásának adóévét követő 14. adóévben veheti igénybe. Innovációs járulék és Helyi iparűzési adó Az innovációs járulék fizetésére azon gazdasági társaságok kötelezettek, amelyek két egymást követő évben nem minősülnek mikro-vagy kisvállalkozásnak, míg a helyi iparűzési adó fizetésére azon vállalkozók kötelezettek, amelyek az adott önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzik vállalkozási tevékenységüket. Az innovációs járulék alapja megegyezik a helyi iparűzési adó alapjával, és mindkét adónem tekintetében adóalap-kedvezményt jelent a K+F tevékenység közvetlen költsége. KKV beruházási kedvezmény Az adóév utolsó napján KKVnak (mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak) minősülő adózó csökkentheti az adózás előtti eredményét: a korábban még használatba nem vett ingatlan beruházási értékével, a korábban még használatba nem vett műszaki berendezésekkel, gépekkel, járművekkel, ingatlan bekerülési értékét növelő felújítás, bővítés, átalakítás értékével, új szellemi termék bekerülési értékével, bérbe vett ingatlanon végzett beruházás, felújítás érté-kével; amennyiben az alábbi feltételeknek megfelel: adóévben valamennyi tagja magánszemély volt, és a csökkentő tétel összege nem haladhatja meg az adóévi pozitív adózás előtti eredményt, illetve a maximum 30 millió Ft-ot. Várható K+F támogatási irányok Az EU a as támogatási ciklusra 5 nagyszabású célt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és az éghajlat/energiapolitika területén, melyeket 2020-ig kíván megvalósítani. Emellett a céljának tekinti azt is, hogy a fejlődés intelligens, fenntartható és inkluzív legyen az alábbi 7 fő kiemelt kezdeményezés mentén: 1. Európai Digitális Menetrend: Célja az egységes digitális piac előnyeinek kamatoztatása a háztartások és a vállalkozások számára. 2. Innovatív Unió: Célja a kutatás és az innováció keretfeltételeinek javítása és finanszírozási forrásainak bővítése az innovációs lánc megerősítése és a beruházások Unió-szerte megvalósítandó növelése érdekében. 3. Mozgásban az ifjúság: Célja az oktatási rendszerek teljesítményének és nemzetközi vonzerejének növelése. 4. Erőforrás-hatékony Európa: Célja a gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának szétválasztása, a gazdaság széndioxidmentesítése, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazása. 5. Iparpolitika a globalizáció korában: Célja a vállalkozások különösen a kkv-k üzleti környezetének javítása és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipari bázis kialakításának támogatása. 6. Új készségek és munkahelyek menetrendje 7. Szegénység elleni európai platform

5 KKV beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény A hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) megkötése adóévének utolsó napján KKV minősülő adózó a megkötött hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel kamata után adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmény mértéke az előzőek szerinti hitel után az adóévben fizetett kamat 40 százaléka, de adóévenként nem lehet több 6 millió forintnál. Az adókedvezmény igénybevételével megvalósított beruházást a hitelszerződés megkötésének évét követő 4 éven belül üzembe kell helyezni. Az RC Consulting K+F szolgáltatásai: 1. Konzultáció a SZTNH-val a kutatás-fejlesztési projektről 2. K+F minősítési kérelem összeállítása, kidolgozása a projektelképzelés alapján 3. K+F projektjavaslat költségvetésének optimalizálása finanszírozási és adózási aspektusokból 4. K+F elszámolási opciók feltárása számviteli szempontból 5. K+F pályázati lehetőségek figyelése, K+F pályázati projekt összeállítása, pályázati dokumentáció elkészítése valamint a fenntartási időszak végéig tartó projektmenedzsment

6 A hírlevélben felhasznált információk nagy mértékben támaszkodnak az alábbi linken elhelyezett aktuális közlésekre: Jelen hírlevelünkben bemutatott információk általános jellegűek, és nem tekinthetők a RC Tanácsadó által nyújtott tanácsnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy bár jelen hírlevelünk az összeállításakor hatályban lévő jogszabályokat, iránymutatásokat, illetve adóhatósági gyakorlatot figyelembe véve tájékoztató jelleggel készült, nem egyenértékű egy állásfoglalással. Az RC Tanácsadó a Raiffeisen Bank érdekeltségi körében 2003 óta működik a magyar tanácsadói piacon. Cégünk kiemelkedő színvonalú pénzügyi tanácsadással áll Ügyfelei rendelkezésére. Célunk, hogy megbízhatóan magas minőségű szolgáltatásainkkal Ügyfeleink megelégedésére végezzük munkánkat, és az elnyert bizalomnak köszönhetően Ügyfeleinkkel hosszú távú együttműködést alakítsunk ki, így tevékenységük minden szakaszában rendelkezésükre állva az alapítástól kezdődően a növekedés és fejlődés szakaszában egyaránt segítsünk Ügyfeleinknek sikerre vezető válaszokat adni. Fő tevékenységeink; adótanácsadás, EU tanácsadás, finanszírozási tanácsadás és filmfinanszírozási tanácsadás. E területen kínálunk teljes körű tanácsadói szolgáltatásokat vállalati, önkormányzati, civil illetve a magánszektorban működő Ügyfeleink számára. Szolgáltatásaink kialakításakor különösen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy termékeink egymással, illetve egyéb pénzügyi instrumentumokkal jól kombinálhatóak legyenek, s így komplex megoldást jelentsenek Ügyfeleink részére. Tanácsadóink a pénzügyi szféra szerteágazó területein szerzett tudása és értékes tapasztalatai tették lehetővé, hogy az RC Tanácsadó Magyarországon sikeresen versenyezzen a tanácsadói piacon az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások terén bármely versenytársával. Kollégáink olyan tapasztalt szakemberek, akik a legapróbb részletekig ismerik az érvényben lévő gazdasági és pénzügyi lehetőségeket, és képesek azokat a gyakorlatban az ügyfelek saját üzleti környezetére szabott módon alkalmazni. Büszkén mondhatjuk, hogy a magas színvonalon nyújtott szolgáltatásainknak köszönhetően Ügyfeleink jó referenciákat adnak rólunk, és ajánlanak minket leendő Ügyfeleinknek. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt Budapest, Madách Imre út B/III. Tel.: Fax.: Amennyiben a szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, kollégáink a lenti elérhetőségeken, illetve személyes konzultáció lehetőségével szívesen állnak az Ön, vagy kollégái rendelkezésére: Gecséné dr. Kiss Ágnes partner Nagy Ágota partner Lukács Margit tanácsadó Kis Brigitta tanácsadó

TRANSZFERÁR DOKUMENTÁCIÓS SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI

TRANSZFERÁR DOKUMENTÁCIÓS SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI 2012/03. TRANSZFERÁR DOKUMENTÁCIÓS SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI A 2012. január 1-től hatályos a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. PM rendelet (Rendelet),

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. március GINOP 2015 várható pályázatok Megnt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évi tervezett ütemezése. A várható pályázati

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2013.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2013. A társasági adó legfontosabb szabályai 2013. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára alapfogalmak, lehetőségek, elszámolások, adókedvezmények TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A K+F TEVÉKENYSÉGEKKEL

Részletesebben

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz Pályázati Útmutató A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz 1 Tartalom Tartalom...2 A. A TÁMOGATÁSOK CÉLJA ÉS HÁTTERE...4

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

VI. INNOVÁCIÓS ALAP. ! tegye lehetővé a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai

VI. INNOVÁCIÓS ALAP. ! tegye lehetővé a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai VI. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról (a továbbiakban: Innovációs Alap), mint elkülönített állami pénzalapról a 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

K+F költségek elszámolása

K+F költségek elszámolása ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKT-TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI, ADÓZÁSI KÉRDÉSEKRŐL Az alábbiakban összefoglaljuk az akkreditált innovációs klaszterek támogatásának igénybevételével illetve az létrehozott

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

A K+F minősítési rendszer

A K+F minősítési rendszer A K+F minősítési rendszer Dr. Bendzsel Miklós elnök Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapest, 2012. december 5. MISZ választmányi és elnökségi ülés Fogalom meghatározási bizonytalanság Jogalkalmazási

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 6634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 74. szám A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról. I. Fejezet. Alapelvek

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról. I. Fejezet. Alapelvek 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az

Részletesebben

Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1

Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1 1 Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1 2 Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések 1. számviteli elszámolás szabályai 2. jegyzett tőke minimum szabályai

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 Budapest, 2014. augusztus 29. 8. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 1568 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2014. évi XXXIV. törvény 165/2014. (VII. 17.)

Részletesebben

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK I. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK 1. Kutatás, kísérleti fejlesztés (K+F) Tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés az a tevékenység, amelynek célja az ismeretanyag bővítése, beleértve a természetre, az emberre,

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2015. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Társasági adó 2011., 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) Bevallás Társasági adó 2011. - 1129. számú bevallás - a KETTŐS könyvvitelt, valamint az EGYSZERES könyvvitelt vezető adózók számára (a nonprofit

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása c pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-111 A projektek az Európai Unió

Részletesebben