Gödöllő a nyugalomra szavazott. XV. évf. 36. szám október 5. Terjesztői ára: 75 Ft. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gödöllő a nyugalomra szavazott. XV. évf. 36. szám 2006. október 5. Terjesztői ára: 75 Ft. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992"

Átírás

1 XV. évf. 36. szám október 5. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllő a nyugalomra szavazott Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A Lokálpatrióta Klub folytathatja Ismét a Gödöllői Lokálpatrióta Klub- KDNP-MDF adja Gödöllő polgármesterét, és a képviselő-testület tagjainak több mint felét. A vasárnapi választásokon elsöprő győzelmet aratott a már tizenhat esztendeje sikeresen dolgozó csapat. A tizennégy választókörzetből tizenháromban szavaztak bizalmat jelöltjeinek a választók. Folytatódhat tehát tovább a munka, amelyet több mint másfél évtizede kezdett el dr. Gémesi György polgármester és csapata. Az ünneplés pillanatai: Gémesi György, Máthé László és Varga Árpád A Gödöllõi Lokálpatrióta Klub tizenhárom képviselõje mellett egyéniben mindössze egy szocialista jelölt tudott mandátumot szerezni. Kompenzációs listáról a következõk juttattak be képviselõket: a Fidesz Nemzeti Fórum Kisgazda Polgári Egyesülete Gödöllõi Polgári Szervezõdés összefogása 3 fõt, az MSZP 5-öt, a Közérdekû Egyesület SZDSZ pedig 1-et. Bár Kovács Barnabás szocialista polgármesterjelölt pénteken még úgy nyilatkozott, hogy Gémesi György elutasítottsága Gödöllõn nyolcvan százalékos, vasárnap este be kellett érnie a kompenzációs listás képviselõi hellyel, és a szavazatok 30,75 százalékával, míg Gémesi György a voksok 64,43 százalékát kapta. A harmadik jelöltet, dr. Nagy Károlyt a választóknak mindössze 4,82 százaléka támogatta. A Gödöllõi Lokálpatrióta Klub mellett a hölgyek mondhatják maguknak a legtöbb helyet a képviselõ-testületben. A huszonhárom helybõl hatot õk töltenek be, azaz a testület tagjainak több mint negyedét teszik ki a gyengébb nem képviselõi. Városunkban a választók 58,6 százaléka járult a szavazóurnákhoz, s ez nem csak az országos 53,12 %-os részvételi arányt múlja felül, hanem magasabb a négy évvel ezelõtti 54,02 százalékos részvételnél is. (folytatás a 3. oldalon)

2 2 Gödöllői Szolgálat október 5. Végéhez közelednek a felújítási munkák Ismét üzemel a régi kút Örömteli esemény színhelye volt múlt hét pénteken a Sztelek Dénes utca. Itt adták át ugyanis azokat az utakat, amelyeknek az elmúlt hetekben fejezõdött be a felújítása. A Szervízút, a Hétház, a Puskás Tivadar és a Sztelek Dénes utcát 42,5 millió forintért tette rendbe az önkormányzat, megoldva a terület csapadékvíz elvezetési problémáját is. Az átadáson résztvevõ lakók közül többen is azzal a kéréssel fordulat dr. Gémesi Györgyhöz, segítsen betartatni a forgalmi szabályokat a megújult utakon. A polgármester elmondta, fokozott rendõri jelenlétre és határozott fellépésre számíthatnak a gépkocsival közlekedõk, de a biztonságos közlekedés érdekében a közeljövõben több helyen forgalmi rend változásra és sebességkorlátozásra kerül majd sor. A következõ hetekben tovább folytatódnak a felújítási munkák. Több helyen is dolgoznak a kapubejárók kialakításán, padkáznak a Bessenyei, a Kiss Ernõ, a Németh László, a Podmaniczky és a Rómer Flóris utcában és aszfaltburkolat kerül a Sík Sándor utcára. A jövõ héten a Szivárvány és a Napsugár utcában folynak a munkálatok, itt a csapadékvíz elvezetõ árkok kiépítését végzik. Bursa Hungarica pályázati kiírás, B típus Gödöllõ Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázatra azok az állandó gödöllõi lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik: a.) a 2006/2007 tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások; vagy Segítség Blahán Kedves színfolttal gazdagodott a blahai Idõsek Napköziotthona. Az intézmény már régóta tárolási gondokkal küzd, amelynek egyelõre megoldását jelenti a VÜSZI által az elmúlt héten átadott kerti faház. Az otthonban a közeljövõben további fejlesztések várhatók. Készülnek a csatornahálózatra történõ rákötés tervei, s a VÜSZI ígéretet tett, hogy a közeljövõben az épülethez tartozó járdaszakaszt is felújítja. Jó hír a vonattal utazóknak, hogy a hét végén befejezõdik a vasútállomás elõtti terület rendbetétele. A kövezett rész után most a MÁV területén lévõ járdaszakasz újul meg, a héten új burkolatot kap. Új színfoltja e területnek a BKV területérõl ide helyezett vöröstufa kút, mely az 1930-as években épült. Az ivókutat már üzembe helyezték. b.) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek; és a 2007/2008. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. Akiknél a velük egy háztartásban élõ személyek jövedelme alapján kiszámított egy fõre esõ havi nettó jövedelem nem haladja meg a forintot. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2007-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2007/2008. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével ezt majd köteles bejelenteni augusztus 31-ig a Felsõoktatási Pályázati Osztályra. A pályázat benyújtásának határideje: november 2. A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mûvelõdési és Sport Irodáján írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó jövedelmének havi (nettó) forint összegét igazoló okiratot. A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidõn túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja. Döntésérõl december 5-ig írásban értesíti a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Pályázatról bõvebb felvilágosítás kapható a Internet címen illetve a Lakosságszolgálati Irodán. Csíkszeredában és Wageningenben jártunk Testvérvárosainkban történt Gödöllõ város önkormányzata és a Gödöllõi Testvérvárosi Egyesület szervezésében negyvenkét fõs delegáció látogatott el holland testvérvárosunkba, Wageningenbe az elmúlt héten. A látogatás célja a civil szféra, az önkéntes munka holland tapasztalatainak megismerése volt. Ezért is képviseltette magát a delegációban számos civil szervezet. A holland fél meghívására: a Regina Alapítvány, a GATE Zöld Klub, a Nyugdíjas Klub, Lisztérzékenyek Civil Szervezete tagjai vettek részt a tapaasztalatcserén, de az Egyesített Szociális Intézmény képviselõi mellett az Erkel Ferenc Általános Iskola diákjai és pedagógusai közül is néhánányan részt vettek a programban, akik a helyi iskolákkal vették fel a kapcsolatot. A Gödöllõi városi Rendõrkapitányság is képviseltette magát a programban, s megkezdõdött egy igen sokrétû kapcsolat kialakulása a két város rendõrkapitánysága között. Figyelem! Szülők bálja a Török Ignác Gimnáziumban: október 13-án, pénteken 18 órától. Sok szeretettel várunk mindenkit! Belépők a gazdasági irodában igényelhetők. MEGHÍVÓ Az aradi vértanúkra emlékezünk október 6-án A pénteken 16 órakor, Török Ignác szobránál tartandó városi ünnepség keretében elhelyezzük a tisztelet és az emlékezés virágait. A koszorúzásra a Török Ignác Gimnázium titkárságán, a 28/ as telefonon lehet jelentkezni. Talléravató ünnepélyt tartott a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának csíkszeredai végzős évfolyama szeptember 29- én székelyföldi testvérvárosunkban. A Segítő Mária Gimnázium dísztermében dr. Villányi László dékán adta át a kar emlékérmeit a gazdasági agrármérnök hallgatóknak. A rendszerváltozás idején a gödöllői egyetem kezdeményezője volt a külhoni magyarság anyaországi felsőfokú képzésének. Az azóta eltelt időben az intézmény közel 500 diplomást bocsátott ki. Az Életet az éveknek Nyugdíjas Klub kirándulást szervez Zsámbékra október 11- én. Jelentkezni lehet Mélykúti Csabánénál a 20/ es telefonszámon, vagy a Palotakert 3. sz. alatti trafikban. A részvételi díj 700 Ft. Társasáházkezelõ szakképzés Gödöllõre kihelyezett tanfolyam indul. Bõvebb felvilágosítás: 30/ Sztárvendég invitálta a hallgatókat Véradás az egyetemen Hagyományosan szeptember végén rendezte megy a Magyar Vöröskereszt a Szent István Egyetem hallgatóinak véradását. A rendezvényre Balogh Edina, a Barátok közt Kingája invitálta a hallgatókat, nem eredménytelenül. Az akcióban 84 fő vett részt, köztük huszonegyen első véradóként. Képünkön Balogh Edina és Gáspárné Csókás Rita, a Magyar Vöröskereszt munkatársa. LOKÁLPATRIÓTA HETILAP. Kiadó: Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány. A kiadásért felel: Vella Nándor. Felelõs szerkesztõ: Fehér Zsolt. Cím: 2100 Gödöllõ, Kossuth Lajos u. 1. Postacím: 2101 Gödöllõ, Pf Telefon: 20/ Internet: godolloiszolgalat.fw.hu, Nyomdai elõállítás: Szikra Lapnyomda Rt., 1108 Budapest Kozma u. 2. Felelõs vezetõ: Máthé Sándor vezérigazgató. Internet: A nyomdai elõállítás ideje: a megjelenés elõtti nap. Megrendelési szám: 36/2006. Terjesztés: Magyar Posta Rt., 28/ ISSN

3 2006. október 5. Gödöllői Szolgálat 3 Gödöllő a nyugalomra szavazott A Lokálpatrióta Klub folytathatja (folytatás az 1. oldalról) Gödöllő város képviselő-testületének összetétele között: Dr. Gémesi György (polgármester, Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Halász Levente (Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Kis Antal (Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Kollárné Jilly Sára (Gödöllõi Lokálpatrióta gyar Demokrata Fórum) Pesti Rudolfné (1. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Pintér Zoltán (8. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Szûcs Józsefné (2. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Varga András (10. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Varga Árpád (13. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Dr. Nagy Károly (SZDSZ KE) Meghívó Gödöllõ város Képviselõ-testületének alakuló ülését október 12-én (csütörtökön) órakor tartjuk, melyre minden érdeklõdõ választópolgárt ezúton tisztelettel meghívok. Az alakuló ülés helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ színházterme Az alakuló ülésen kerül sor többek között a képviselõ-testület tagjainak, a polgármesternek az eskütételére, a megbízólevelek átadására, alpolgármester választására. dr. Gémesi György polgármester A polgármesterválasztás végeredménye Futás Levente (lista, Fidesz Nemzeti Fórum Kisgazda Polgári Egyesülete Gödöllõi Polgári Szervezõdés) Reisz Mónika (lista, Fidesz Nemzeti Fórum Kisgazda Polgári Egyesülete Gödöllõi Polgári Szervezõdés) Dr. Zsókáné Mihala Éva (lista, Fidesz Nemzeti Fórum Kisgazda Polgári Egyesülete Gödöllõi Polgári Szervezõdés) Guba Lajos (12. számú választókörzet, Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Köles László (7. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Dr. Krassay László (14. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Máthé László (4. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Pelyhe József (9. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Ma- Borsos József (lista, MSZP) Dr. Hentz Károly (lista, MSZP) Horváth Lajos (lista, MSZP) Kovács Barnabás (lista, MSZP) Körösfõi László (11. sz. vk., MSZP) Svisztné Kis Ildikó (lista, MSZP) A mandátumok eloszlása Gémesi György: Köszönöm Gödöllő! Szűcs Józsefné Pesti Rudolfné Kis Antal Eddigi legjobb eredményét érte el önkormányzati választáson. Minek volt ez köszönhetõ? A rendkívül sok munkának. Úgy érzem, a választáson részt vevõk többsége a munkát értékelte, s nem ült fel a lejáratásnak. Beigazolódott az az igazság, hogy nem csak a kampányban kell dolgozni, hanem a teljes választási ciklusban. Mindemellett úgy érzem, hogy Gödöllõn a mérsékelt hangvétel és a tisztességesség gyõzedelmeskedett. Melyek lesznek a következõ lépések? A képviselõ-testület alakuló ülésének a megtartása a törvényes határidõn belül, a tisztségviselõk és a bizottságok megválasztása. Aztán kezdõdhet az érdemi munka. Természetesen mindenkivel konzultálok majd Politikai ellenfelei azt terjesztették Önrõl, hogy megosztó személyiség. Az eredményekben nem ez tükrözõdik A kampány véget ért, s mint említettem, a munkát kell folytatni, mással nem kívánok foglalkozni. Természetesen minden gödöllõi polgármestere vagyok, még azoké is, akik nem ránk szavaztak. Az én felelõsségem, hogy a város biztonságosan, kiszámíthatóan mûködjön. Engedjék meg nekem, hogy ezúton köszönjem meg a minden eddiginél nagyobb bizalmat. Ígérem, hogy ennek megfelelõen fogom végezni a munkám, ellátni a rám bízott feladatokat. Ebben a munkában mindenkire számítok, aki dolgozni szeretne. Az elmúlt idõszakban nem csak kampányfogásként említettem, hogy tegyünk együtt a sikeres Gödöllõért! Pelyhe József Guba Lajos Varga András Máthé László Varga Árpád Halász Levente Kollárné Jilly Sára Köles László Pintér Zoltán dr. Krassay László Fizetett politikai hirdetés Köszönjük a bizalmat!

4 4 Gödöllői Szolgálat október 5. Fórum Tisztelt Szerkesztõség! Sokat hallottam az elmúlt hónapokban olyan kritikákat, amelyeket azért kapott a város, hogy Máriabesnyõt mostohagyerekként kezeli, s csak a belvárosi fejlesztésekre koncentrál. Nemrég költöztem ide, így valójában nem tudtam mennyi ebbõl az igazság. Megismerve a helyi civil kezdeményezésekben munkálkodókat, úgy tûnik, a hangoztatottakkal ellentétben ez nem egy alvó városrész. Jó látni, hogy az önkormányzati fejlesztések mellé, a lakók is hozzáteszik a maguk munkáját. A Klapka forduló buszmegállója területének a rendezése példa értékû. Köszönjük Pesti Rudolfnénak, hogy megszervezte ezt a munkát! Kollár Mátyásné Tisztelt Szolgálat Szerkesztõsége! Mint gépkocsival közlekedõnek, nagyon sokat jelent, milyen minõségûek az utak. Ezért is nagyon örülök minden alkalommal, amikor új utat adnak át. Elkeserít azonban, hogy autóstársaim ezeken milyen tempóban száguldoznak. Talán vannak, akiknek ez egy kicsit furcsa, de mivel két kisgyermekem van, én nem a sebességet, hanem a biztonságos közlekedést tartom fontosnak. Szeretném tudni, mire számíthatnak azok, akik az én véleményemet osztják, milyen intézkedést tervez Ügyeletek ORVOSI ÜGYELET óra között, valamint hétvégén. Tel.: 28/ GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET Október 2-9-ig: Ezüstkehely, Petõfi Sándor u. 1. Tel.: Október 9-16-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.: TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ, Dózsa György út 38. Tel.: , 20/ PAX Temetkezési Iroda, Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/ , 30/ ÁLLATORVOSI ÜGYELET Október 7-8.: dr. Michalik László, Tel.: 20/ az önkormányzat a gyorshajtók megfékezésére. Köszönettel várom válaszukat. (név és cím a szerkesztõségben) Kedves Olvasónk! Ezzel a problémával minden olyan utcában küzdenek, ahol a felújításnak köszönhetõen jó állapotú úton lehet közlekedni. A balesetek kiküszöbölése érdekében ezért egyes területen forgalmi rend változásra kerül sor a közeljövõben, de fokozott rendõri jelenlétre, és a szükséges hatósági intézkedések megtételére számíthatnak az érintett területeken közlekedõk. Tisztelt Szerkesztõség! A vasútállomás területének átadására eredetileg szeptember 15-re ígérték. Ezt az idõpontot módosították szeptember 30-ra, de azt látom, Hogy még mindig dolgoznak. Szeretném tudni, hogy mi az oka a késedelemnek. Vargáné Kedves Olvasónk! Valóban többször is módosult a munka befejezésének ideje. Mint azt a VÜSZI illetékesétõl megtudtuk, a felújítás során derült ki, hogy a BKV épülete és a MÁV egyik épülete nem volt rákötve a csatornahálózatra Ezt a munkát kellett pluszban elvégezni, ez vezetett a csúszáshoz. A munkák várhatóan a hét végére befejezõdnek. A Gödöllõi Városi Televízió mûsora kedden és pénteken 18 órától. Összefoglaló az önkormányzati választásról Interjú Gémesi György polgármesterrel RÉGISÉGBOLT (Gödöllõ, Városmajor u. 10.) Régiségek vétele és eladása! Nyitva: H-P.: óráig, Sz.: óráig Tel.: 06/ Rendőrségi hírek Kerékpárosokat ütött el A két keréken közlekedõk mindig nagyobb veszélynek vannak kitéve egy-egy közeledési baleset során, hiszen õket nem védi meg az autó karosszériája. Ezt sajnos a saját bõrén tapasztalta meg az a két kerékpáros, akiket baleset ért Gödöllõn útjain a közelmúltban. Szombaton a koraesti órákban a Dózsa György út és M3-as autópálya felhajtójánál lévõ keresztezõdésben történt balesetben sérült meg súlyosan egy kerékpáros, amikor Szada felõl szabályosan közeledve nem adott elsõbbséget az autópályáról lehajtó szadai lakhelyû nõ az általa vezetett Fiat típusú személygépkocsival és elütötte. A baleset okozója megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínrõl és oda csak késõbb tért vissza, elmondása szerint azért, mert csak kezdõ vezetõi engedéllyel rendelkezik és nagyon megijedt a történtek miatt. Vasárnap délután háromnegyed háromkor egy budapesti nõ közeledett Suzuki típusú személygépkocsijával a 3-as fõút Gödöllõi szakaszán Budapest irányába, amikor egy vele azonos irányba szabályosan közeledõ kerékpárost kocsija tükrével valószínûleg az elõzés során nem megfelelõ oldaltávolság betartása miatt elsodort. A biciklis felborult és nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Illegális munkavállalók Gödöllőn A Munkaügyi Fõfelügyelõség szeptember 20-án munkaügyi ellenõrzést tartott Gödöllõn a kapitányság beosztottjaival együtt. A Sõtér Kálmán utcában lévõ egyik építkezésen 3 Gödöllõ Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2006/2007. tanév II. és a 2007/2008. tanév I. félévére vonatkozóan November 4-én szombaton Szenvedélybetegek Országos Találkozójára kerül sor a református templomban és gyülekezeti teremben a Gödöllõi Kékkereszt Csoport szervezésében. A program reggel 9 órakor gyülekezõvel indul. Köszöntõt Balogh Tamás lelkipásztor mond. Bizonyságtételek, gondolatébresztõk követik egymást a délutáni záró istentiszteletig, közös imádságig. A részt venni kívánók Tibold Gyõzõnél a 20/ es vagy Vörös Gyulánénál a 30/ os telefonszámon jelentkezhetnek. *** Az épülõ Szentháromság templom javára rendeznek jótékonysági estet október 14-én 19 órától a kastélytemplom egyházközségének fiataljai. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola tornaterme lesz a helyszíne az eseménynek, a mûsornak, az azt követõ fogadásnak, melyre szeretettel várják azokat, akik segíteni szeretnék az új hajlék mielõbbi tetõ alá hozatalát. Tennünk kell, s az élet nem csak álmainkban szép. fõ, a Ligeti Juliska utcában lévõ építkezésen pedig szintén 3 fõ román állampolgárságú, érvényes munkavállalási engedéllyel nem rendelkezõ személyt találtak. Mindannyian elõállításra kerültek a Gödöllõi Rendõrkapitányságra, majd a szükséges eljárás lefolytatása céljából a Bevándorlási Hivatalba. Traffipax elõrejelzés Október 4-én, 5-én, 6-án: Kistarcsa Rendõrõrs területe 7-én, 8-án: Pécel Rendõrõrs területe 9-én, 10-én: Veresegyház Rendõrõrs területén 11-én, 12-én: Gödöllõ területe 13-án: Veresegyház Rendõrõrs területe 14-én: Gödöllõ területe 15-én: Veresegyház Rendõrõrs és Gödöllõ területe 16-án, 17-én, 18-án: Aszód Rendõrõrs területe 19-én, 20-án: Dány KMB területe 21-én, 22-én: Aszód Rendõrõrs területe 23-án, 24-én, 25-én: Kistarcsa Rendõrõrs területe 26-án, 27-én, 28-án: Pécel Rendõrõrs területe 29-én: Kistarcsa Rendõrõrs területe 30-án: Gödöllõ területe 31-én: Veresegyház Rendõrõrs területe Bursa Hungarica pályázati kiírás A típus A pályázatra azok az állandó gödöllõi lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Akiknél a velük közös háztartásban élõ személyek jövedelme alapján kiszámított egy fõre esõ havi nettó jövedelem nem haladja meg a forintot. A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói, doktori (Ph D) képzésben résztvevõk, külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók. A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mûvelõdési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: november 2. A pályázat kötelezõ melléklete: a felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás. Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó jövedelmének havi (nettó) forint összegét igazoló okiratot. A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidõn túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja. Döntésérõl december 5-ig írásban értesíti pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb felvilágosítás kapható a Internet címen, illetve a Lakosságszolgálati Irodán. Szenvedélybetegek Országos Találkozója Meghívó és segítség Jubál 2006 Testvér! Ha még nem tudod mit csinálj október 8-án, akkor hadd adjak egy jó ötlet: Gyere Gödöllõre a 2006-os Jubálra! Kezdés 12 órakor. Az évek során sok-sok együttes megfordult már a rendezvényünkön (Bolyki Brothers, az A.R.T., Matt Schellenberg és csapata, a Testvérek, a Tûzveszély). Voltak fellépõk külföldrõl, és a legkülönbözõbb zenei stílusok a rocktól, az acapellán, a pop-on és a rap-en át a funky-ig. Játszottak már evangélikusok, reformátusok, baptisták, katolikusok, pünkösdiek... Ami mindig közös az együttesekben, hogy mind Isten dicsõségére zenélnek, a dalok a Vele kapcsolatos élményekrõl, kérdésekrõl és örömökrõl szólnak. Itt nem a szex, drog, rock 'n' roll a jelszó, sokkal inkább a hit, remény, szeretet. Reméljük Te is ellátogatsz a fesztiválra, jól fogod érezni magad, és eljut hozzád az az üzenet, ami az egész rendezvény alatt minden egyes dalból szól majd a Gödöllõi Mûvelõdési Központban.

5 2006. október 5. Gödöllői Szolgálat 5 GÖDÖLLÕ ANNO ÉS MA Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületek, városrészek mai állapotát. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot, juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy ben Telefonon a 20/ as számon tudnak érdeklődni. Előre is köszönjük! A Szent Imre-szobor A katolikus hívõk adakozásából készült szobrot 1931-ben állították fel. A neobarokk alkotás a tiszta életre utaló liliomokkal a kezében ábrázolja az ifjúság védõszentjeként tisztelt Imre herceget. Államalapító Szent István királyunk fia, aszkéta életvitele mellett a tudományokban szerzett jártasságáról is ismert volt. Korai halála megakadályozta abban, hogy elfoglalja helyét a trónon, 1031 szeptember 2-án egy vadászaton szerzett súlyos sérülésébe belehalt ban édesapjával, I. Istvánnal együtt avatta szentté VII. Gergely pápa. A Szent Imre Katolikus Általános iskolával szemben található szobor Ludvig Krausz alkotása. Gödöllői civilek A polgári létforma egyik fontos sajátossága, hogy a közfeladatok ellátásából a hivatalos intézményrendszeren kívül kiveszik a részüket önszerveződő csoportok, baráti körök, egyesületek is. Gödöllőn több mint hetven civil szervezet működik, amelyek az élet legkülönbözőbb kulturális, honismereti, sport, érdekképviseleti vagy karitatív területein fejtik ki áldásos tevékenységüket. A Gödöllõi Királyi Kastély Barátainak Egyesülete 12 éve mûködik. Milyen céllal hozták létre ezt a civilszervezetet? kérdeztük Szlávik Jánosnét, az egyesület elnökét. Amikor 1995-ben megalakultunk, szerettük volna összefogni azokat az embereket, akik érdeklõdnek a kastélyhoz kötõdõ személyek, az egykor itt folyó élet iránt, akik szerettek volna többet tudni a kastély történelmi szerepérõl. Rendszeresen tartunk elõadásokat ezekben a témákban, s az elmúlt években felkerestük azokat a helyeket is, amelyek a Grassalkovichokhoz és Erzsébet királynéhoz kötõdnek. Programjaik közül talán az Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny mozgatja meg leginkább a városban élõket Ezt a diákság számára rendezett vetélkedõt az idén is megrendezzük, s ezzel a programmal kapcsolóduk a Gödöllõ a 40 éves város programsorozathoz. E mellett azonban minden évben megemlékezünk I. Grassalkovich Antalról. Neve napján szentmisét mondatunk, és megkoszorúzzuk síremlékét, ugyanúgy, mint a királyné szobrát az Erzsébet-parkban. Nagyon szeretnénk elérni, hogy a kastélyparkban helyet kapjanak azoknak a személyeknek a szobrai így Erzsébet királynéé is akik egykor itt éltek. Ez egyébként korábban szerepelt is a kastélypark rendezésének tervei között. Úgy tudjuk, az egyesület mára túlnõtt a kastély keretein, hiszen más értékmegõrzõ feladatot is felvállaltak. Egyesületünk védnökséget vállalt (a Városvédõ Egyesülettel közösen, melyet dr. Fülöp István vezet) az alvégi Török Ignác-szobor felett, s most október hatodikára civil összefogás keretében rendbetesszük a környezetét, hogy 15 órakor itt is megemlékezhessünk az aradi vértanúkról. Ebben a munkában a VÜSZI és Varga Árpád képviselõ is segítséget ajánlott a szobor talpazatának felújításával, valamint nagyon sok szép növényt kaptunk a nagyobb kertészetektõl. Következõ tervünk pedig az alvégi játszótér rendbetétele lesz, szintén összefogással a VÜSZI, a Hajós-iskola tanulói és a parkot használó szülõk segítségével akikre nagyon számítunk! Hány fõvel mûködik az egyesület? A tagság létszáma 60 és 150 fõ között van, pontos számot nem szívesen mondok, mivel, sajnos, nagyon sokan tagnak vallják magukat, de nem fizetik a tagdíjat. Szerencsére vannak szponzoraink, akik lehetõvé teszik, hogy ennek ellenére megtartsuk a rendezvényeinket. Pedig a tagdíj nem sok, felnõtteknek 1000, diákoknak és nyugdíjasoknak 500 forint egy évre, amelyet nem feltétlenül készpénzben, átutalással is lehet fizetni az OTP számú számlánkra (sõt így a legkedvezõbb, mert nem vonnak le annyi kezelési díjat.). Arra kérem tagjainkat, hogy minél hamarabb rendezzék tartozásukat akár személyesen nálam, akár az OTP-ben, mert ilyen kevés pénzünk még sosem volt. Milyen a kapcsolatuk a Gödöllõi Királyi Kastély Kht-val? Mindig jó volt, de most úgy érzem új fejezethez érkeztünk. Együttmûködési szerzõdést írunk alá a napokban, melyben mindkét fél meghatározta kéréseit és elvárásait. Még a szerzõdés elkészülte elõtt természetesen már részt vettünk a Múzeumok éjszakája és a Barokk Kastélynapok rendezvényeinek szervezésében, illetve a határon túli magyar diákok fogadásában és idegenvezetésében. A kastélyban évek óta sikeresen mûködött egy idegenevezetõi klub, ami tavaly átalakult Kastélybarátok Klubjává. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy ne csak az idegenvezetõk vegyenek részt ezeken az igen érdekes elõadásokon, hanem az egyesület tagjai is, illetve bárki, aki szívesen eltölt egy-két órát kellemes teázós-pogácsázós oldott légkörû elõadáson, aki eljön, elsõ kézbõl kaphat információkat a kastély új tárgyairól. Programjainkat már jó elõre közzé tesszük az újságokban. Várunk minden kedves érdeklõdõt! (k.j.) Felhívás A Gödöllõi Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, a Gödöllõi Királyi Kastély, és a Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ Erzsébet királyné emlékére Ez a város születésem helye /Petõfi Sándor: Szülõföldemen/ címmel vers- és prózamondó versenyt hirdet. A versenyre vers, próza, valamint megzenésített vers kategóriában lehet nevezni. A vers- és próza kategóriában 3 korcsoportban: év, év, valamint év közötti gödöllõi fiatalok jelentkezését várjuk. Vers kategóriában 1 kötelezõ és 1 szabadon választott mûvel lehet nevezni. A jelentkezõk a kötelezõ verset a szervezõk által összeállított listából választhatják ki, amit a jelentkezési lappal együtt a könyvtár regisztrációján átvehetnek, illetve letölthetnek a könyvtár honlapjáról (www.gvkik.hu). A verseny idõpontja: november 18., szombat 9 óra. Helyszíne: a gödöllõi királyi kastély díszterme. Nagy számú jelentkezõ esetén elõdöntõket tartunk a városi könyvtárban november én. A döntõben helyezést elért vers- és prózamondók értékes jutalmat kapnak. Nevezni lehet egyénileg, illetve az iskolákon keresztül a kitöltött jelentkezési lappal. A jelentkezési lapokat a városi könyvtár regisztrációján, vagy az iskolákban a felkészítõ tanároknál lehet beszerezni, illetve a könyvtár honlapjáról letölteni (www.gvkik.hu). A jelentkezés határideje: október 16. A jelentkezési lapokat a Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ regisztrációjára kérjük leadni. Érdeklõdni a 28/ es telefonszámon Liskáné Fóthy Zsuzsannánál lehet. 10 hét alatt középfokú nyelvvizsga Sikeres eredmény! Interjú Szekeres Georginával Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy lehetséges ilyen gyorsan állami nyelvvizsgát tenni, méghozzá elõtanulmányok nélkül. Kérem, mondja el, hogy sikerült elérnie ezt a nem mindennapi eredményt! Valójában én sem gondoltam, hogy képes leszek rá. Volt már egy nyelv-vizsgám, s ahhoz bizony hosszú évekig gyûjtögettem a tudást s a bátorságot, mielõtt belevágtam. Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsgaidõszak után, július elején egy egészen új nyelvet kezdett tanulni, s szeptemberben sikeres kö-zépfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül. Igaz? Valóban így történt. Egy ismerõsöm javasolta, hogy próbáljak ki egy új nyelvtanulási módszert, amelynek segítségével õ néhány hónap alatt levizsgázott angolból. Ez felkeltette az érdeklõdésemet, és vásároltam egy tananyagot. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás bajnoka Magyarországon. Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a módszer? Tudtommal ugyanis megtalálható a Miniszterelnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi Fõiskolán, a világbajnoki és olimpiai ezüstérmes nõi kézilabda-válogatottnál, az úszóválogatottnál, a magyar bíróságokon, de olyan kiváló emberek könyvespolcain is, mint Freund Tamás Bolyai-díjas akadémikus vagy Szakcsi Lakatos Béla. Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Mire A hét kérdése Ön szerint fontosak-e ma az alapvetõ erkölcsi értékek? tettük fel a kérdést a múlt héten kedves olvasóinknak. Íme néhány beérkezett válaszok közül: Azt hiszem ma inkább azok vannak többségben, akik erkölcsösnek akarnak látszani. Sajnos egyre többször tapasztalom, hogy a cél szentesíti az eszközt alapon élik az emberek a mindennapjaikat, s a valós érékek háttérbe szorulnak. Ha valaki csal, arra azt mondják ügyes, ha valaki lop, azt mondják élelmes és sorolhatnám tovább. Zsilke Nóra Nincsenek könnyû helyzetben azok a szülõk, akik az alapvetõ erkölcsi normák szerint kívánják nevelni a gyermekeiket. Elég ha kinyitjuk a televíziót, meg kell nézni, kik a mai kor sztárjai: kábítószerezõ és magamutogató valóságshow hõsök, a sikkasztó énekes, akinek a börtönbéli napjait közvetítik, és a bankrabló, akirõl film készül. Ennek ellenére, mégis úgy látom, egyre többen vannak, akik számára fontos, hogy becsületben éljenek, még akkor is, ha így nehezebb. P.I. Kérdés, melyek ma az alapvetõ erkölcsi értékek? Én úgy fogalmaznék, a társadalom egyes rétegei számára ezek a fogalmak ma mást-mást jelentenek. Abban látom a legnagyobb problémát, hogy egyesek számára teljesen érthetetlenek olyan fogalmak, mint az idõsebbek tisztelete, hazaszeretet, becsületesség. Én a saját családomban arra törekszem, hogy példát mutassak. Nagyon szépnek tartottam azt az Illyés Gyulától származó idézetet, amelyet a múlt héten hallottam: Ha sötét van, nem a sötétséget kell hibáztatni, hanem gyertyát kell gyújtani. Kissné T. Erika A hét kérdése: ÖN HOGYAN VÉLEKEDIK A VÁLASZTÁ- SOK VÉGEREDMÉNYÉRŐL?? végigértem az anyagon, mintegy kettõszáz órát beszéltem célnyelven. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktatócsomag és a CD-minõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba. Én szeretnék további nyelveket is ezzel a módszerrel elsajátítani és belõlük nyelvvizsgázni. Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív Nyelvtanulási Módszer? Angol, német, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag. Ön szerint mennyi idõ szükséges a tananyag elvégzéséhez? Nekem sok idõm volt, gyorsan haladtam, de tudtommal a tanulók többsége 1 tanév alatt elvégzi. Én nem találtam drágának, a két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt Ft, ez egy tucat magánóra költségének felel meg. Úgy tudom, Gödöllõn lesz vásárlással egybekötött termékbemutató, amelyen Önnel személyesen is találkozhatnak az érdeklõdõk. Igen, október 11-én és 18-án Gödöllõn, a mûvházban óráig a tananyagokat bárki megtekintheti, s szívesen megosztom tapasztalataimat ezzel az új, hatékony nyelvtanulási módszerrel kapcsolatban. Azt hiszem az én történetem sok tanulságot rejt mindazok számára, akiket érdekel a nyelvtanulás és esetleg kedvet kaptak ahhoz, hogy most nyáron õk is felkészüljenek egy nyelvvizsgára. Szeretettel várok minden tanácsot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel akár problémáival. Kedves Gina, sok sikert a további tanulásához, s kívánok még tíz nyelvvizsgát! (A kívánság részben teljesült, Szekeres Georgina a cikk elkészülte után pár nappal újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a Kreatív Nyelvtanulási Módszerrel, ezúttal angolból.) Behring Balázs 20/

Úrréti tó: pihenőpark, játszótér, élővíz. Tanévkezdés a Chopin Zeneiskolában. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992. A Segítség Közalapítvány

Úrréti tó: pihenőpark, játszótér, élővíz. Tanévkezdés a Chopin Zeneiskolában. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992. A Segítség Közalapítvány XV. évf. 31. szám 2006. augusztus 31. Terjesztői ára: 75 Ft Úrréti tó: pihenőpark, játszótér, élővíz Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Tóünnep a Blahán Nem ismerne rá az Úrréti tóra és környékére az,

Részletesebben

Sör, gulyás, sport, zene, remek hangulat. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Sör, gulyás, sport, zene, remek hangulat. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 33. szám 2006. szeptember 14. Terjesztői ára: 75 Ft Sör, gulyás, sport, zene, remek hangulat Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Sörfesztiválos vidám napok Kellemes meleg idő társult a hideg sör

Részletesebben

Kiállítás az egykori virágházban és fürdőben. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Kiállítás az egykori virágházban és fürdőben. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 15. szám 2005. április 21. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Kiállítás az egykori virágházban és fürdőben Ha a falak beszélni tudnának Az építtető Grassalkovichok

Részletesebben

Eredményesek voltak a hazai játékosok SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. XIV. évf. 20. szám 2005. május 26. Terjesztői ára: 75 Ft

Eredményesek voltak a hazai játékosok SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. XIV. évf. 20. szám 2005. május 26. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 20. szám 2005. május 26. Terjesztői ára: 75 Ft Eredményesek voltak a hazai játékosok Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Kosáreső hullott Gödöllőn A kilencedik

Részletesebben

Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért. Közlemény. megváltozott: XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft

Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért. Közlemény. megváltozott: XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 38. szám 2005. október 20. Terjesztői ára: 75 Ft Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért Lothar Matthäus Gödöllőre jön A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának

Részletesebben

Az 1849-es tavaszi hadjáratra emlékeztek. : * : Hirdessen Ön is a Gödöllői. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Az 1849-es tavaszi hadjáratra emlékeztek. : * : Hirdessen Ön is a Gödöllői. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 14. szám 2005. április 14. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Az 1849-es tavaszi hadjáratra emlékeztek Ünnepség és koszorúzás Az 1848/49-es magyar forradalom

Részletesebben

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 34. szám 2005. szeptember 22. Terjesztői ára: 75 Ft Megnyílt az új tanév az egyetemen Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gólyák és példaképek A Szent István

Részletesebben

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 13. szám 2005. április 7. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A tisztelet virágai és koszorúi borították sírját gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak

Részletesebben

Sztárvendéggel emlékeztünk. Tisztelt Polgárok! Felhívás. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Sztárvendéggel emlékeztünk. Tisztelt Polgárok! Felhívás. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 43. szám 2005. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Sztárvendéggel emlékeztünk Tisztelt Polgárok! Erzsébet-napok Gödöllőn A magyarok kedvenc

Részletesebben

Gödöllőre látogatott a japán nagykövet. A Gödöllői Szolgálat újra olvasható az interneten: http://ujsagok.vella.hu SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Gödöllőre látogatott a japán nagykövet. A Gödöllői Szolgálat újra olvasható az interneten: http://ujsagok.vella.hu SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 35. szám 2005. szeptember 29. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllőre látogatott a japán nagykövet Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Sisi és a Sony a fő kapcsolat

Részletesebben

Ajándékok és énekszó. Meglepetés a beteg gyerekeknek SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Ajándékok és énekszó. Meglepetés a beteg gyerekeknek SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 44. szám 2005. december 1. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Meglepetés a beteg gyerekeknek Ajándékok és énekszó Sok vidám percet töltöttek együtt a

Részletesebben

Tovább bővült védett értékeink listája. XIV. évf. 16. szám 2005. április 28. Terjesztői ára: 75 Ft. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Tovább bővült védett értékeink listája. XIV. évf. 16. szám 2005. április 28. Terjesztői ára: 75 Ft. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 16. szám 2005. április 28. Terjesztői ára: 75 Ft Tovább bővült védett értékeink listája A múltunk tisztelete A képviselő-testület áprilisi ülésén tovább bővítette a helyi védettség

Részletesebben

Jubileumi rendezvények A héten kezdődik meg az első nagyobb rendezvénysorozat, amellyel

Jubileumi rendezvények A héten kezdődik meg az első nagyobb rendezvénysorozat, amellyel Gödöllői Szolgálat XV. évf. 9. szám 2006. március 9. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllőiek, Gödöllőről, gödöllőieknek Jubileumi rendezvények A héten kezdődik meg az első nagyobb rendezvénysorozat, amellyel

Részletesebben

Mégis, kinek a játszótere? XIV. évf. 8. szám 2005. március 3. Terjesztői ára: 75 Ft. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL:

Mégis, kinek a játszótere? XIV. évf. 8. szám 2005. március 3. Terjesztői ára: 75 Ft. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL: Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 8. szám 2005. március 3. Terjesztői ára: 75 Ft Mégis, kinek a játszótere? Homokozóvihar A lakótelepek üde színfoltjai, közösségi terei a játszóterek. Sok kisgyermek számára

Részletesebben

Ezreket vonzottak a programok SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Ezreket vonzottak a programok SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 33. szám 2005. szeptember 15. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Ezreket vonzottak a programok SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Sör, sport, buli Utcabálhangulat uralkodott

Részletesebben

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon) Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 32. szám 2005. szeptember 8. Terjesztői ára: 75 Ft Ünnepelt a baptista egyházközség Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Új otthon készül Nagy eseményre

Részletesebben

Telefonon érdeklődnek az utazási szokásokról SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Telefonon érdeklődnek az utazási szokásokról SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XV. évf. 6. szám 2006. február 16. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Telefonon érdeklődnek az utazási szokásokról Készül a közlekedési koncepció Az elmúlt hetekben

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Gödöllői Szolgálat. Átadták a Gödöllő Vállalkozója díjakat. Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992

Gödöllői Szolgálat. Átadták a Gödöllő Vállalkozója díjakat. Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992 041007_TATAR_1_1014_16.qxd 2004.10.05. 15:40 Page 1 Gödöllői Szolgálat XIII. évf. 36. szám 2004. október 7. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992 Átadták a Gödöllő Vállalkozója díjakat

Részletesebben

Teljesen kiürítik a volt községházát Újabb akadályt bontott el a képviselőtestület

Teljesen kiürítik a volt községházát Újabb akadályt bontott el a képviselőtestület Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 40. szám 2005. november 4. Terjesztői ára: 75 Ft Megemlékezés a gödöllői emlékműnél Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Hősi halottaink emlékére Halottak

Részletesebben

Hírek. Veszélyben a vici sorsa. Püspökladányi. Megújult a püspökladányi radar állomás. megszûnhet a Püspökladány-Szeghalom vasútvonal

Hírek. Veszélyben a vici sorsa. Püspökladányi. Megújult a püspökladányi radar állomás. megszûnhet a Püspökladány-Szeghalom vasútvonal Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 17. szám 2007. november 27. Ingyenes Veszélyben a vici sorsa megszûnhet a Püspökladány-Szeghalom vasútvonal Leállt a forgalom, mozdulatlanul

Részletesebben

Ünnepi megemlékezés-sorozat Megkezdődött a Gödöllő várossá avatásának 40. évfordulójára emlékező

Ünnepi megemlékezés-sorozat Megkezdődött a Gödöllő várossá avatásának 40. évfordulójára emlékező Gödöllői Szolgálat XV. évf. 10. szám 2006. március 16. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllőiek, Gödöllőről, gödöllőieknek Ünnepi megemlékezés-sorozat Megkezdődött a Gödöllő

Részletesebben

Mikor kezdődhet végre a felújítás? SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Mikor kezdődhet végre a felújítás? SZÁMUNK TARTALMÁBÓL. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 46. szám 2005. december 15. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Mikor kezdődhet végre a felújítás? Községháza: eső után barikád Derült égből igazán meglepő

Részletesebben

Posta nyílt a Római téren

Posta nyílt a Római téren obuda_03.qxd 1/30/2008 3:57 PM Page 1 XIV. évfolyam 3. szám 2008. február 1. Gyûjtik az 1 és 2 forintosokat Megújul az északi összekötõ vasúti híd Népszavazás március 9-én Gyermekintézményekbe vásárolna

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. elõ. Magyar két góljának köszönhetõen igazságos döntetlen

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. elõ. Magyar két góljának köszönhetõen igazságos döntetlen Kik kapjanak Nívódíjat? November 15-ig várják a javaslatokat A Csepeli Önkormányzat 2006 decemberében ismét CSEPELI NÍVÓDÍJ kitüntetõ címet adományoz. A díjat ketten nyerhetik el. Kik legyenek õk? Kérjük,

Részletesebben

Még megválaszolásra várnak a kérdések. Közlemény. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Még megválaszolásra várnak a kérdések. Közlemény. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 39. szám 2005. október 27. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Még megválaszolásra várnak a kérdések Emlékezés az 56-os áldozatokra Fenyő és kopjafa fogadja

Részletesebben

Hogyan tovább Királyi kastély? A Gödöllői Szolgálat újra olvasható az interneten: http://ujsagok.vella.hu. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Hogyan tovább Királyi kastély? A Gödöllői Szolgálat újra olvasható az interneten: http://ujsagok.vella.hu. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 050519_adam.qxd 2005.05.17. 18:53 Page 1 Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 19. szám 2005. május 19. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Hogyan tovább Királyi kastély? Igazgató kerestetik

Részletesebben

http://gszolga.extra.hu Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

http://gszolga.extra.hu Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XVII. évf. 21. szám 2008. május 29. Terjesztői ára: 75 Ft Sokan önzetlenül támogatják a családot http://gszolga.extra.hu Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Egyévesek a gödöllői négyesikrek Május 27-én,

Részletesebben

Hazajött Gödöllő díszpolgára Kedves vendéget, Gödöllő díszpolgárát, a világháborúk és diktatúrák sújtotta

Hazajött Gödöllő díszpolgára Kedves vendéget, Gödöllő díszpolgárát, a világháborúk és diktatúrák sújtotta Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 7. szám 2005. február 24. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Habsburg Ottó a Református Líceumban Hazajött Gödöllő díszpolgára Kedves vendéget, Gödöllő

Részletesebben

Tanácskozás és díjátadás a kastélyban

Tanácskozás és díjátadás a kastélyban XVI. évf. 24. szám 2007. június 21. Terjesztői ára: 75 Ft Tanácskozás és díjátadás a kastélyban Polgármesteri elismerések Szakmai tanácskozással egybekötött ünnepségen adta át a Magyar Önkormányzatok Szövetsége

Részletesebben