Gödöllő a nyugalomra szavazott. XV. évf. 36. szám október 5. Terjesztői ára: 75 Ft. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gödöllő a nyugalomra szavazott. XV. évf. 36. szám 2006. október 5. Terjesztői ára: 75 Ft. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992"

Átírás

1 XV. évf. 36. szám október 5. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllő a nyugalomra szavazott Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A Lokálpatrióta Klub folytathatja Ismét a Gödöllői Lokálpatrióta Klub- KDNP-MDF adja Gödöllő polgármesterét, és a képviselő-testület tagjainak több mint felét. A vasárnapi választásokon elsöprő győzelmet aratott a már tizenhat esztendeje sikeresen dolgozó csapat. A tizennégy választókörzetből tizenháromban szavaztak bizalmat jelöltjeinek a választók. Folytatódhat tehát tovább a munka, amelyet több mint másfél évtizede kezdett el dr. Gémesi György polgármester és csapata. Az ünneplés pillanatai: Gémesi György, Máthé László és Varga Árpád A Gödöllõi Lokálpatrióta Klub tizenhárom képviselõje mellett egyéniben mindössze egy szocialista jelölt tudott mandátumot szerezni. Kompenzációs listáról a következõk juttattak be képviselõket: a Fidesz Nemzeti Fórum Kisgazda Polgári Egyesülete Gödöllõi Polgári Szervezõdés összefogása 3 fõt, az MSZP 5-öt, a Közérdekû Egyesület SZDSZ pedig 1-et. Bár Kovács Barnabás szocialista polgármesterjelölt pénteken még úgy nyilatkozott, hogy Gémesi György elutasítottsága Gödöllõn nyolcvan százalékos, vasárnap este be kellett érnie a kompenzációs listás képviselõi hellyel, és a szavazatok 30,75 százalékával, míg Gémesi György a voksok 64,43 százalékát kapta. A harmadik jelöltet, dr. Nagy Károlyt a választóknak mindössze 4,82 százaléka támogatta. A Gödöllõi Lokálpatrióta Klub mellett a hölgyek mondhatják maguknak a legtöbb helyet a képviselõ-testületben. A huszonhárom helybõl hatot õk töltenek be, azaz a testület tagjainak több mint negyedét teszik ki a gyengébb nem képviselõi. Városunkban a választók 58,6 százaléka járult a szavazóurnákhoz, s ez nem csak az országos 53,12 %-os részvételi arányt múlja felül, hanem magasabb a négy évvel ezelõtti 54,02 százalékos részvételnél is. (folytatás a 3. oldalon)

2 2 Gödöllői Szolgálat október 5. Végéhez közelednek a felújítási munkák Ismét üzemel a régi kút Örömteli esemény színhelye volt múlt hét pénteken a Sztelek Dénes utca. Itt adták át ugyanis azokat az utakat, amelyeknek az elmúlt hetekben fejezõdött be a felújítása. A Szervízút, a Hétház, a Puskás Tivadar és a Sztelek Dénes utcát 42,5 millió forintért tette rendbe az önkormányzat, megoldva a terület csapadékvíz elvezetési problémáját is. Az átadáson résztvevõ lakók közül többen is azzal a kéréssel fordulat dr. Gémesi Györgyhöz, segítsen betartatni a forgalmi szabályokat a megújult utakon. A polgármester elmondta, fokozott rendõri jelenlétre és határozott fellépésre számíthatnak a gépkocsival közlekedõk, de a biztonságos közlekedés érdekében a közeljövõben több helyen forgalmi rend változásra és sebességkorlátozásra kerül majd sor. A következõ hetekben tovább folytatódnak a felújítási munkák. Több helyen is dolgoznak a kapubejárók kialakításán, padkáznak a Bessenyei, a Kiss Ernõ, a Németh László, a Podmaniczky és a Rómer Flóris utcában és aszfaltburkolat kerül a Sík Sándor utcára. A jövõ héten a Szivárvány és a Napsugár utcában folynak a munkálatok, itt a csapadékvíz elvezetõ árkok kiépítését végzik. Bursa Hungarica pályázati kiírás, B típus Gödöllõ Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázatra azok az állandó gödöllõi lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik: a.) a 2006/2007 tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások; vagy Segítség Blahán Kedves színfolttal gazdagodott a blahai Idõsek Napköziotthona. Az intézmény már régóta tárolási gondokkal küzd, amelynek egyelõre megoldását jelenti a VÜSZI által az elmúlt héten átadott kerti faház. Az otthonban a közeljövõben további fejlesztések várhatók. Készülnek a csatornahálózatra történõ rákötés tervei, s a VÜSZI ígéretet tett, hogy a közeljövõben az épülethez tartozó járdaszakaszt is felújítja. Jó hír a vonattal utazóknak, hogy a hét végén befejezõdik a vasútállomás elõtti terület rendbetétele. A kövezett rész után most a MÁV területén lévõ járdaszakasz újul meg, a héten új burkolatot kap. Új színfoltja e területnek a BKV területérõl ide helyezett vöröstufa kút, mely az 1930-as években épült. Az ivókutat már üzembe helyezték. b.) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek; és a 2007/2008. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. Akiknél a velük egy háztartásban élõ személyek jövedelme alapján kiszámított egy fõre esõ havi nettó jövedelem nem haladja meg a forintot. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2007-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2007/2008. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével ezt majd köteles bejelenteni augusztus 31-ig a Felsõoktatási Pályázati Osztályra. A pályázat benyújtásának határideje: november 2. A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mûvelõdési és Sport Irodáján írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó jövedelmének havi (nettó) forint összegét igazoló okiratot. A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidõn túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja. Döntésérõl december 5-ig írásban értesíti a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Pályázatról bõvebb felvilágosítás kapható a Internet címen illetve a Lakosságszolgálati Irodán. Csíkszeredában és Wageningenben jártunk Testvérvárosainkban történt Gödöllõ város önkormányzata és a Gödöllõi Testvérvárosi Egyesület szervezésében negyvenkét fõs delegáció látogatott el holland testvérvárosunkba, Wageningenbe az elmúlt héten. A látogatás célja a civil szféra, az önkéntes munka holland tapasztalatainak megismerése volt. Ezért is képviseltette magát a delegációban számos civil szervezet. A holland fél meghívására: a Regina Alapítvány, a GATE Zöld Klub, a Nyugdíjas Klub, Lisztérzékenyek Civil Szervezete tagjai vettek részt a tapaasztalatcserén, de az Egyesített Szociális Intézmény képviselõi mellett az Erkel Ferenc Általános Iskola diákjai és pedagógusai közül is néhánányan részt vettek a programban, akik a helyi iskolákkal vették fel a kapcsolatot. A Gödöllõi városi Rendõrkapitányság is képviseltette magát a programban, s megkezdõdött egy igen sokrétû kapcsolat kialakulása a két város rendõrkapitánysága között. Figyelem! Szülők bálja a Török Ignác Gimnáziumban: október 13-án, pénteken 18 órától. Sok szeretettel várunk mindenkit! Belépők a gazdasági irodában igényelhetők. MEGHÍVÓ Az aradi vértanúkra emlékezünk október 6-án A pénteken 16 órakor, Török Ignác szobránál tartandó városi ünnepség keretében elhelyezzük a tisztelet és az emlékezés virágait. A koszorúzásra a Török Ignác Gimnázium titkárságán, a 28/ as telefonon lehet jelentkezni. Talléravató ünnepélyt tartott a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának csíkszeredai végzős évfolyama szeptember 29- én székelyföldi testvérvárosunkban. A Segítő Mária Gimnázium dísztermében dr. Villányi László dékán adta át a kar emlékérmeit a gazdasági agrármérnök hallgatóknak. A rendszerváltozás idején a gödöllői egyetem kezdeményezője volt a külhoni magyarság anyaországi felsőfokú képzésének. Az azóta eltelt időben az intézmény közel 500 diplomást bocsátott ki. Az Életet az éveknek Nyugdíjas Klub kirándulást szervez Zsámbékra október 11- én. Jelentkezni lehet Mélykúti Csabánénál a 20/ es telefonszámon, vagy a Palotakert 3. sz. alatti trafikban. A részvételi díj 700 Ft. Társasáházkezelõ szakképzés Gödöllõre kihelyezett tanfolyam indul. Bõvebb felvilágosítás: 30/ Sztárvendég invitálta a hallgatókat Véradás az egyetemen Hagyományosan szeptember végén rendezte megy a Magyar Vöröskereszt a Szent István Egyetem hallgatóinak véradását. A rendezvényre Balogh Edina, a Barátok közt Kingája invitálta a hallgatókat, nem eredménytelenül. Az akcióban 84 fő vett részt, köztük huszonegyen első véradóként. Képünkön Balogh Edina és Gáspárné Csókás Rita, a Magyar Vöröskereszt munkatársa. LOKÁLPATRIÓTA HETILAP. Kiadó: Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány. A kiadásért felel: Vella Nándor. Felelõs szerkesztõ: Fehér Zsolt. Cím: 2100 Gödöllõ, Kossuth Lajos u. 1. Postacím: 2101 Gödöllõ, Pf Telefon: 20/ Internet: godolloiszolgalat.fw.hu, Nyomdai elõállítás: Szikra Lapnyomda Rt., 1108 Budapest Kozma u. 2. Felelõs vezetõ: Máthé Sándor vezérigazgató. Internet: A nyomdai elõállítás ideje: a megjelenés elõtti nap. Megrendelési szám: 36/2006. Terjesztés: Magyar Posta Rt., 28/ ISSN

3 2006. október 5. Gödöllői Szolgálat 3 Gödöllő a nyugalomra szavazott A Lokálpatrióta Klub folytathatja (folytatás az 1. oldalról) Gödöllő város képviselő-testületének összetétele között: Dr. Gémesi György (polgármester, Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Halász Levente (Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Kis Antal (Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Kollárné Jilly Sára (Gödöllõi Lokálpatrióta gyar Demokrata Fórum) Pesti Rudolfné (1. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Pintér Zoltán (8. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Szûcs Józsefné (2. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Varga András (10. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Varga Árpád (13. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Dr. Nagy Károly (SZDSZ KE) Meghívó Gödöllõ város Képviselõ-testületének alakuló ülését október 12-én (csütörtökön) órakor tartjuk, melyre minden érdeklõdõ választópolgárt ezúton tisztelettel meghívok. Az alakuló ülés helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ színházterme Az alakuló ülésen kerül sor többek között a képviselõ-testület tagjainak, a polgármesternek az eskütételére, a megbízólevelek átadására, alpolgármester választására. dr. Gémesi György polgármester A polgármesterválasztás végeredménye Futás Levente (lista, Fidesz Nemzeti Fórum Kisgazda Polgári Egyesülete Gödöllõi Polgári Szervezõdés) Reisz Mónika (lista, Fidesz Nemzeti Fórum Kisgazda Polgári Egyesülete Gödöllõi Polgári Szervezõdés) Dr. Zsókáné Mihala Éva (lista, Fidesz Nemzeti Fórum Kisgazda Polgári Egyesülete Gödöllõi Polgári Szervezõdés) Guba Lajos (12. számú választókörzet, Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Köles László (7. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Dr. Krassay László (14. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Máthé László (4. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Magyar Demokrata Fórum) Pelyhe József (9. sz. vk., Gödöllõi Lokálpatrióta Klub Kereszténydemokrata Néppárt Ma- Borsos József (lista, MSZP) Dr. Hentz Károly (lista, MSZP) Horváth Lajos (lista, MSZP) Kovács Barnabás (lista, MSZP) Körösfõi László (11. sz. vk., MSZP) Svisztné Kis Ildikó (lista, MSZP) A mandátumok eloszlása Gémesi György: Köszönöm Gödöllő! Szűcs Józsefné Pesti Rudolfné Kis Antal Eddigi legjobb eredményét érte el önkormányzati választáson. Minek volt ez köszönhetõ? A rendkívül sok munkának. Úgy érzem, a választáson részt vevõk többsége a munkát értékelte, s nem ült fel a lejáratásnak. Beigazolódott az az igazság, hogy nem csak a kampányban kell dolgozni, hanem a teljes választási ciklusban. Mindemellett úgy érzem, hogy Gödöllõn a mérsékelt hangvétel és a tisztességesség gyõzedelmeskedett. Melyek lesznek a következõ lépések? A képviselõ-testület alakuló ülésének a megtartása a törvényes határidõn belül, a tisztségviselõk és a bizottságok megválasztása. Aztán kezdõdhet az érdemi munka. Természetesen mindenkivel konzultálok majd Politikai ellenfelei azt terjesztették Önrõl, hogy megosztó személyiség. Az eredményekben nem ez tükrözõdik A kampány véget ért, s mint említettem, a munkát kell folytatni, mással nem kívánok foglalkozni. Természetesen minden gödöllõi polgármestere vagyok, még azoké is, akik nem ránk szavaztak. Az én felelõsségem, hogy a város biztonságosan, kiszámíthatóan mûködjön. Engedjék meg nekem, hogy ezúton köszönjem meg a minden eddiginél nagyobb bizalmat. Ígérem, hogy ennek megfelelõen fogom végezni a munkám, ellátni a rám bízott feladatokat. Ebben a munkában mindenkire számítok, aki dolgozni szeretne. Az elmúlt idõszakban nem csak kampányfogásként említettem, hogy tegyünk együtt a sikeres Gödöllõért! Pelyhe József Guba Lajos Varga András Máthé László Varga Árpád Halász Levente Kollárné Jilly Sára Köles László Pintér Zoltán dr. Krassay László Fizetett politikai hirdetés Köszönjük a bizalmat!

4 4 Gödöllői Szolgálat október 5. Fórum Tisztelt Szerkesztõség! Sokat hallottam az elmúlt hónapokban olyan kritikákat, amelyeket azért kapott a város, hogy Máriabesnyõt mostohagyerekként kezeli, s csak a belvárosi fejlesztésekre koncentrál. Nemrég költöztem ide, így valójában nem tudtam mennyi ebbõl az igazság. Megismerve a helyi civil kezdeményezésekben munkálkodókat, úgy tûnik, a hangoztatottakkal ellentétben ez nem egy alvó városrész. Jó látni, hogy az önkormányzati fejlesztések mellé, a lakók is hozzáteszik a maguk munkáját. A Klapka forduló buszmegállója területének a rendezése példa értékû. Köszönjük Pesti Rudolfnénak, hogy megszervezte ezt a munkát! Kollár Mátyásné Tisztelt Szolgálat Szerkesztõsége! Mint gépkocsival közlekedõnek, nagyon sokat jelent, milyen minõségûek az utak. Ezért is nagyon örülök minden alkalommal, amikor új utat adnak át. Elkeserít azonban, hogy autóstársaim ezeken milyen tempóban száguldoznak. Talán vannak, akiknek ez egy kicsit furcsa, de mivel két kisgyermekem van, én nem a sebességet, hanem a biztonságos közlekedést tartom fontosnak. Szeretném tudni, mire számíthatnak azok, akik az én véleményemet osztják, milyen intézkedést tervez Ügyeletek ORVOSI ÜGYELET óra között, valamint hétvégén. Tel.: 28/ GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET Október 2-9-ig: Ezüstkehely, Petõfi Sándor u. 1. Tel.: Október 9-16-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.: TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ, Dózsa György út 38. Tel.: , 20/ PAX Temetkezési Iroda, Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/ , 30/ ÁLLATORVOSI ÜGYELET Október 7-8.: dr. Michalik László, Tel.: 20/ az önkormányzat a gyorshajtók megfékezésére. Köszönettel várom válaszukat. (név és cím a szerkesztõségben) Kedves Olvasónk! Ezzel a problémával minden olyan utcában küzdenek, ahol a felújításnak köszönhetõen jó állapotú úton lehet közlekedni. A balesetek kiküszöbölése érdekében ezért egyes területen forgalmi rend változásra kerül sor a közeljövõben, de fokozott rendõri jelenlétre, és a szükséges hatósági intézkedések megtételére számíthatnak az érintett területeken közlekedõk. Tisztelt Szerkesztõség! A vasútállomás területének átadására eredetileg szeptember 15-re ígérték. Ezt az idõpontot módosították szeptember 30-ra, de azt látom, Hogy még mindig dolgoznak. Szeretném tudni, hogy mi az oka a késedelemnek. Vargáné Kedves Olvasónk! Valóban többször is módosult a munka befejezésének ideje. Mint azt a VÜSZI illetékesétõl megtudtuk, a felújítás során derült ki, hogy a BKV épülete és a MÁV egyik épülete nem volt rákötve a csatornahálózatra Ezt a munkát kellett pluszban elvégezni, ez vezetett a csúszáshoz. A munkák várhatóan a hét végére befejezõdnek. A Gödöllõi Városi Televízió mûsora kedden és pénteken 18 órától. Összefoglaló az önkormányzati választásról Interjú Gémesi György polgármesterrel RÉGISÉGBOLT (Gödöllõ, Városmajor u. 10.) Régiségek vétele és eladása! Nyitva: H-P.: óráig, Sz.: óráig Tel.: 06/ Rendőrségi hírek Kerékpárosokat ütött el A két keréken közlekedõk mindig nagyobb veszélynek vannak kitéve egy-egy közeledési baleset során, hiszen õket nem védi meg az autó karosszériája. Ezt sajnos a saját bõrén tapasztalta meg az a két kerékpáros, akiket baleset ért Gödöllõn útjain a közelmúltban. Szombaton a koraesti órákban a Dózsa György út és M3-as autópálya felhajtójánál lévõ keresztezõdésben történt balesetben sérült meg súlyosan egy kerékpáros, amikor Szada felõl szabályosan közeledve nem adott elsõbbséget az autópályáról lehajtó szadai lakhelyû nõ az általa vezetett Fiat típusú személygépkocsival és elütötte. A baleset okozója megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínrõl és oda csak késõbb tért vissza, elmondása szerint azért, mert csak kezdõ vezetõi engedéllyel rendelkezik és nagyon megijedt a történtek miatt. Vasárnap délután háromnegyed háromkor egy budapesti nõ közeledett Suzuki típusú személygépkocsijával a 3-as fõút Gödöllõi szakaszán Budapest irányába, amikor egy vele azonos irányba szabályosan közeledõ kerékpárost kocsija tükrével valószínûleg az elõzés során nem megfelelõ oldaltávolság betartása miatt elsodort. A biciklis felborult és nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Illegális munkavállalók Gödöllőn A Munkaügyi Fõfelügyelõség szeptember 20-án munkaügyi ellenõrzést tartott Gödöllõn a kapitányság beosztottjaival együtt. A Sõtér Kálmán utcában lévõ egyik építkezésen 3 Gödöllõ Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2006/2007. tanév II. és a 2007/2008. tanév I. félévére vonatkozóan November 4-én szombaton Szenvedélybetegek Országos Találkozójára kerül sor a református templomban és gyülekezeti teremben a Gödöllõi Kékkereszt Csoport szervezésében. A program reggel 9 órakor gyülekezõvel indul. Köszöntõt Balogh Tamás lelkipásztor mond. Bizonyságtételek, gondolatébresztõk követik egymást a délutáni záró istentiszteletig, közös imádságig. A részt venni kívánók Tibold Gyõzõnél a 20/ es vagy Vörös Gyulánénál a 30/ os telefonszámon jelentkezhetnek. *** Az épülõ Szentháromság templom javára rendeznek jótékonysági estet október 14-én 19 órától a kastélytemplom egyházközségének fiataljai. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola tornaterme lesz a helyszíne az eseménynek, a mûsornak, az azt követõ fogadásnak, melyre szeretettel várják azokat, akik segíteni szeretnék az új hajlék mielõbbi tetõ alá hozatalát. Tennünk kell, s az élet nem csak álmainkban szép. fõ, a Ligeti Juliska utcában lévõ építkezésen pedig szintén 3 fõ román állampolgárságú, érvényes munkavállalási engedéllyel nem rendelkezõ személyt találtak. Mindannyian elõállításra kerültek a Gödöllõi Rendõrkapitányságra, majd a szükséges eljárás lefolytatása céljából a Bevándorlási Hivatalba. Traffipax elõrejelzés Október 4-én, 5-én, 6-án: Kistarcsa Rendõrõrs területe 7-én, 8-án: Pécel Rendõrõrs területe 9-én, 10-én: Veresegyház Rendõrõrs területén 11-én, 12-én: Gödöllõ területe 13-án: Veresegyház Rendõrõrs területe 14-én: Gödöllõ területe 15-én: Veresegyház Rendõrõrs és Gödöllõ területe 16-án, 17-én, 18-án: Aszód Rendõrõrs területe 19-én, 20-án: Dány KMB területe 21-én, 22-én: Aszód Rendõrõrs területe 23-án, 24-én, 25-én: Kistarcsa Rendõrõrs területe 26-án, 27-én, 28-án: Pécel Rendõrõrs területe 29-én: Kistarcsa Rendõrõrs területe 30-án: Gödöllõ területe 31-én: Veresegyház Rendõrõrs területe Bursa Hungarica pályázati kiírás A típus A pályázatra azok az állandó gödöllõi lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Akiknél a velük közös háztartásban élõ személyek jövedelme alapján kiszámított egy fõre esõ havi nettó jövedelem nem haladja meg a forintot. A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói, doktori (Ph D) képzésben résztvevõk, külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók. A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mûvelõdési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: november 2. A pályázat kötelezõ melléklete: a felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás. Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó jövedelmének havi (nettó) forint összegét igazoló okiratot. A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidõn túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja. Döntésérõl december 5-ig írásban értesíti pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb felvilágosítás kapható a Internet címen, illetve a Lakosságszolgálati Irodán. Szenvedélybetegek Országos Találkozója Meghívó és segítség Jubál 2006 Testvér! Ha még nem tudod mit csinálj október 8-án, akkor hadd adjak egy jó ötlet: Gyere Gödöllõre a 2006-os Jubálra! Kezdés 12 órakor. Az évek során sok-sok együttes megfordult már a rendezvényünkön (Bolyki Brothers, az A.R.T., Matt Schellenberg és csapata, a Testvérek, a Tûzveszély). Voltak fellépõk külföldrõl, és a legkülönbözõbb zenei stílusok a rocktól, az acapellán, a pop-on és a rap-en át a funky-ig. Játszottak már evangélikusok, reformátusok, baptisták, katolikusok, pünkösdiek... Ami mindig közös az együttesekben, hogy mind Isten dicsõségére zenélnek, a dalok a Vele kapcsolatos élményekrõl, kérdésekrõl és örömökrõl szólnak. Itt nem a szex, drog, rock 'n' roll a jelszó, sokkal inkább a hit, remény, szeretet. Reméljük Te is ellátogatsz a fesztiválra, jól fogod érezni magad, és eljut hozzád az az üzenet, ami az egész rendezvény alatt minden egyes dalból szól majd a Gödöllõi Mûvelõdési Központban.

5 2006. október 5. Gödöllői Szolgálat 5 GÖDÖLLÕ ANNO ÉS MA Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületek, városrészek mai állapotát. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot, juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy ben Telefonon a 20/ as számon tudnak érdeklődni. Előre is köszönjük! A Szent Imre-szobor A katolikus hívõk adakozásából készült szobrot 1931-ben állították fel. A neobarokk alkotás a tiszta életre utaló liliomokkal a kezében ábrázolja az ifjúság védõszentjeként tisztelt Imre herceget. Államalapító Szent István királyunk fia, aszkéta életvitele mellett a tudományokban szerzett jártasságáról is ismert volt. Korai halála megakadályozta abban, hogy elfoglalja helyét a trónon, 1031 szeptember 2-án egy vadászaton szerzett súlyos sérülésébe belehalt ban édesapjával, I. Istvánnal együtt avatta szentté VII. Gergely pápa. A Szent Imre Katolikus Általános iskolával szemben található szobor Ludvig Krausz alkotása. Gödöllői civilek A polgári létforma egyik fontos sajátossága, hogy a közfeladatok ellátásából a hivatalos intézményrendszeren kívül kiveszik a részüket önszerveződő csoportok, baráti körök, egyesületek is. Gödöllőn több mint hetven civil szervezet működik, amelyek az élet legkülönbözőbb kulturális, honismereti, sport, érdekképviseleti vagy karitatív területein fejtik ki áldásos tevékenységüket. A Gödöllõi Királyi Kastély Barátainak Egyesülete 12 éve mûködik. Milyen céllal hozták létre ezt a civilszervezetet? kérdeztük Szlávik Jánosnét, az egyesület elnökét. Amikor 1995-ben megalakultunk, szerettük volna összefogni azokat az embereket, akik érdeklõdnek a kastélyhoz kötõdõ személyek, az egykor itt folyó élet iránt, akik szerettek volna többet tudni a kastély történelmi szerepérõl. Rendszeresen tartunk elõadásokat ezekben a témákban, s az elmúlt években felkerestük azokat a helyeket is, amelyek a Grassalkovichokhoz és Erzsébet királynéhoz kötõdnek. Programjaik közül talán az Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny mozgatja meg leginkább a városban élõket Ezt a diákság számára rendezett vetélkedõt az idén is megrendezzük, s ezzel a programmal kapcsolóduk a Gödöllõ a 40 éves város programsorozathoz. E mellett azonban minden évben megemlékezünk I. Grassalkovich Antalról. Neve napján szentmisét mondatunk, és megkoszorúzzuk síremlékét, ugyanúgy, mint a királyné szobrát az Erzsébet-parkban. Nagyon szeretnénk elérni, hogy a kastélyparkban helyet kapjanak azoknak a személyeknek a szobrai így Erzsébet királynéé is akik egykor itt éltek. Ez egyébként korábban szerepelt is a kastélypark rendezésének tervei között. Úgy tudjuk, az egyesület mára túlnõtt a kastély keretein, hiszen más értékmegõrzõ feladatot is felvállaltak. Egyesületünk védnökséget vállalt (a Városvédõ Egyesülettel közösen, melyet dr. Fülöp István vezet) az alvégi Török Ignác-szobor felett, s most október hatodikára civil összefogás keretében rendbetesszük a környezetét, hogy 15 órakor itt is megemlékezhessünk az aradi vértanúkról. Ebben a munkában a VÜSZI és Varga Árpád képviselõ is segítséget ajánlott a szobor talpazatának felújításával, valamint nagyon sok szép növényt kaptunk a nagyobb kertészetektõl. Következõ tervünk pedig az alvégi játszótér rendbetétele lesz, szintén összefogással a VÜSZI, a Hajós-iskola tanulói és a parkot használó szülõk segítségével akikre nagyon számítunk! Hány fõvel mûködik az egyesület? A tagság létszáma 60 és 150 fõ között van, pontos számot nem szívesen mondok, mivel, sajnos, nagyon sokan tagnak vallják magukat, de nem fizetik a tagdíjat. Szerencsére vannak szponzoraink, akik lehetõvé teszik, hogy ennek ellenére megtartsuk a rendezvényeinket. Pedig a tagdíj nem sok, felnõtteknek 1000, diákoknak és nyugdíjasoknak 500 forint egy évre, amelyet nem feltétlenül készpénzben, átutalással is lehet fizetni az OTP számú számlánkra (sõt így a legkedvezõbb, mert nem vonnak le annyi kezelési díjat.). Arra kérem tagjainkat, hogy minél hamarabb rendezzék tartozásukat akár személyesen nálam, akár az OTP-ben, mert ilyen kevés pénzünk még sosem volt. Milyen a kapcsolatuk a Gödöllõi Királyi Kastély Kht-val? Mindig jó volt, de most úgy érzem új fejezethez érkeztünk. Együttmûködési szerzõdést írunk alá a napokban, melyben mindkét fél meghatározta kéréseit és elvárásait. Még a szerzõdés elkészülte elõtt természetesen már részt vettünk a Múzeumok éjszakája és a Barokk Kastélynapok rendezvényeinek szervezésében, illetve a határon túli magyar diákok fogadásában és idegenvezetésében. A kastélyban évek óta sikeresen mûködött egy idegenevezetõi klub, ami tavaly átalakult Kastélybarátok Klubjává. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy ne csak az idegenvezetõk vegyenek részt ezeken az igen érdekes elõadásokon, hanem az egyesület tagjai is, illetve bárki, aki szívesen eltölt egy-két órát kellemes teázós-pogácsázós oldott légkörû elõadáson, aki eljön, elsõ kézbõl kaphat információkat a kastély új tárgyairól. Programjainkat már jó elõre közzé tesszük az újságokban. Várunk minden kedves érdeklõdõt! (k.j.) Felhívás A Gödöllõi Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, a Gödöllõi Királyi Kastély, és a Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ Erzsébet királyné emlékére Ez a város születésem helye /Petõfi Sándor: Szülõföldemen/ címmel vers- és prózamondó versenyt hirdet. A versenyre vers, próza, valamint megzenésített vers kategóriában lehet nevezni. A vers- és próza kategóriában 3 korcsoportban: év, év, valamint év közötti gödöllõi fiatalok jelentkezését várjuk. Vers kategóriában 1 kötelezõ és 1 szabadon választott mûvel lehet nevezni. A jelentkezõk a kötelezõ verset a szervezõk által összeállított listából választhatják ki, amit a jelentkezési lappal együtt a könyvtár regisztrációján átvehetnek, illetve letölthetnek a könyvtár honlapjáról (www.gvkik.hu). A verseny idõpontja: november 18., szombat 9 óra. Helyszíne: a gödöllõi királyi kastély díszterme. Nagy számú jelentkezõ esetén elõdöntõket tartunk a városi könyvtárban november én. A döntõben helyezést elért vers- és prózamondók értékes jutalmat kapnak. Nevezni lehet egyénileg, illetve az iskolákon keresztül a kitöltött jelentkezési lappal. A jelentkezési lapokat a városi könyvtár regisztrációján, vagy az iskolákban a felkészítõ tanároknál lehet beszerezni, illetve a könyvtár honlapjáról letölteni (www.gvkik.hu). A jelentkezés határideje: október 16. A jelentkezési lapokat a Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ regisztrációjára kérjük leadni. Érdeklõdni a 28/ es telefonszámon Liskáné Fóthy Zsuzsannánál lehet. 10 hét alatt középfokú nyelvvizsga Sikeres eredmény! Interjú Szekeres Georginával Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy lehetséges ilyen gyorsan állami nyelvvizsgát tenni, méghozzá elõtanulmányok nélkül. Kérem, mondja el, hogy sikerült elérnie ezt a nem mindennapi eredményt! Valójában én sem gondoltam, hogy képes leszek rá. Volt már egy nyelv-vizsgám, s ahhoz bizony hosszú évekig gyûjtögettem a tudást s a bátorságot, mielõtt belevágtam. Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsgaidõszak után, július elején egy egészen új nyelvet kezdett tanulni, s szeptemberben sikeres kö-zépfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül. Igaz? Valóban így történt. Egy ismerõsöm javasolta, hogy próbáljak ki egy új nyelvtanulási módszert, amelynek segítségével õ néhány hónap alatt levizsgázott angolból. Ez felkeltette az érdeklõdésemet, és vásároltam egy tananyagot. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás bajnoka Magyarországon. Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a módszer? Tudtommal ugyanis megtalálható a Miniszterelnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi Fõiskolán, a világbajnoki és olimpiai ezüstérmes nõi kézilabda-válogatottnál, az úszóválogatottnál, a magyar bíróságokon, de olyan kiváló emberek könyvespolcain is, mint Freund Tamás Bolyai-díjas akadémikus vagy Szakcsi Lakatos Béla. Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Mire A hét kérdése Ön szerint fontosak-e ma az alapvetõ erkölcsi értékek? tettük fel a kérdést a múlt héten kedves olvasóinknak. Íme néhány beérkezett válaszok közül: Azt hiszem ma inkább azok vannak többségben, akik erkölcsösnek akarnak látszani. Sajnos egyre többször tapasztalom, hogy a cél szentesíti az eszközt alapon élik az emberek a mindennapjaikat, s a valós érékek háttérbe szorulnak. Ha valaki csal, arra azt mondják ügyes, ha valaki lop, azt mondják élelmes és sorolhatnám tovább. Zsilke Nóra Nincsenek könnyû helyzetben azok a szülõk, akik az alapvetõ erkölcsi normák szerint kívánják nevelni a gyermekeiket. Elég ha kinyitjuk a televíziót, meg kell nézni, kik a mai kor sztárjai: kábítószerezõ és magamutogató valóságshow hõsök, a sikkasztó énekes, akinek a börtönbéli napjait közvetítik, és a bankrabló, akirõl film készül. Ennek ellenére, mégis úgy látom, egyre többen vannak, akik számára fontos, hogy becsületben éljenek, még akkor is, ha így nehezebb. P.I. Kérdés, melyek ma az alapvetõ erkölcsi értékek? Én úgy fogalmaznék, a társadalom egyes rétegei számára ezek a fogalmak ma mást-mást jelentenek. Abban látom a legnagyobb problémát, hogy egyesek számára teljesen érthetetlenek olyan fogalmak, mint az idõsebbek tisztelete, hazaszeretet, becsületesség. Én a saját családomban arra törekszem, hogy példát mutassak. Nagyon szépnek tartottam azt az Illyés Gyulától származó idézetet, amelyet a múlt héten hallottam: Ha sötét van, nem a sötétséget kell hibáztatni, hanem gyertyát kell gyújtani. Kissné T. Erika A hét kérdése: ÖN HOGYAN VÉLEKEDIK A VÁLASZTÁ- SOK VÉGEREDMÉNYÉRŐL?? végigértem az anyagon, mintegy kettõszáz órát beszéltem célnyelven. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktatócsomag és a CD-minõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba. Én szeretnék további nyelveket is ezzel a módszerrel elsajátítani és belõlük nyelvvizsgázni. Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív Nyelvtanulási Módszer? Angol, német, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag. Ön szerint mennyi idõ szükséges a tananyag elvégzéséhez? Nekem sok idõm volt, gyorsan haladtam, de tudtommal a tanulók többsége 1 tanév alatt elvégzi. Én nem találtam drágának, a két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt Ft, ez egy tucat magánóra költségének felel meg. Úgy tudom, Gödöllõn lesz vásárlással egybekötött termékbemutató, amelyen Önnel személyesen is találkozhatnak az érdeklõdõk. Igen, október 11-én és 18-án Gödöllõn, a mûvházban óráig a tananyagokat bárki megtekintheti, s szívesen megosztom tapasztalataimat ezzel az új, hatékony nyelvtanulási módszerrel kapcsolatban. Azt hiszem az én történetem sok tanulságot rejt mindazok számára, akiket érdekel a nyelvtanulás és esetleg kedvet kaptak ahhoz, hogy most nyáron õk is felkészüljenek egy nyelvvizsgára. Szeretettel várok minden tanácsot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel akár problémáival. Kedves Gina, sok sikert a további tanulásához, s kívánok még tíz nyelvvizsgát! (A kívánság részben teljesült, Szekeres Georgina a cikk elkészülte után pár nappal újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a Kreatív Nyelvtanulási Módszerrel, ezúttal angolból.) Behring Balázs 20/

6 6 Gödöllői Szolgálat október 5.

7 2006. október 5. Gödöllői Szolgálat 7 A Bagoly könyvesbolt ajánlata Fény a temetőben Jártak már Önök a Boon Creek-i temetőben? Nem? Még csak nem is hallottak róla? Akkor mondok egyet és mást erről a nevezetes helyről. Egy észak-karolinai kisváros temetõjérõl van szó. Jócskán a településen kívül fekszik. Egy domb tövében, mely dombról belátni a környéket, látni az egész várost, az országutat, a folyót, a folyón átívelõ hidakat. Eme emelkedõvel szemben a temetõ süllyedésnek indult. A sírokra árnyékot vetõ öreg, mohos fák gyökerei már részben a föld felett tekergõznek. A sírkövek összetöredeztek, a kripták falai bedõltek, nyilván a talajmozgástól. Nemigen jár már ide senki, az ösvényeket felverte a gaz. Minden az enyészet jelét mutatja. Amikor, ritkán, megnyitják a rozsdásodó kaput, kísérteties nyikorgással tárul fel. Jeremy Marsh, a fõleg természettudományos témákkal foglalkozó New York-i újságíró mindezt látva, tapasztalva sem hisz benne, hogy kísértetek tanyáznának itt. Mígnem aztán maga is tanúja nem lesz annak a jelenségnek, mely sokakat izgalomban tart. Egy éjszaka. 23 óra 44 perc 10 másodperckor a temetõre leszállt köd kezdett egyre ragyogóbbá válni. Ezüstös lett, halványsárga, tejszerû, végül már szinte vakított. Fénynyalábok kavarogtak, majd hirtelen mintha egy szétrobbanó csillag sugarait pillantották volna meg. Villanásnyi idõre fénybõl szõtt emberi alakokat lehetett kivenni. Aztán eltûnt mindez. A szemlélõk érzékcsalódásnak váltak áldozataivá? Nem, hiszen a temetõ mind a négy oldalánál elhelyezett videokamerák rögzítették a fényjelenséget, annak összes változását. Az újságíró megismerkedik a közszájon forgó legendákkal. Amennyire lehet, igyekszik megismerni a kisváros lakóit, kideríteni, hogyan, mibõl táplálkozva keletkezett a kísértethistória. Búvárkodik a könyvtár helytörténeti anyagában. S közben egyre inkább úgy érzi, itt is tudna élni. Már-már: csak itt tudna élni. Egy olyan helyen, ahol mindenki ismer mindenkit, s ahol valóságos harcot kell vívni a fennmaradásért, az elnéptelenedés ellen. Hogy magához vonzza a hely szelleme, ahhoz nagyon is hozzájárul egy hús-vér lány hatása, azé, akinek élete összeforrt a könyvtáréval, arra tette fel, hogy szülõvárosa kultúráját ápolja, ébren tartsa. (Nicholas Sparks: Igaz hittel) -nád- Bada Márta festőművész kiállítása Tengerek, virágok, madarak Ha én egy jó tündér lennék, három dolgot tennék meg Bada Mártának: felvetetném a Művészeti Alapba (illetve most már annak utódjába, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületébe), ahová, mint egy a most nyílt kiállításán is olvasható újságinterjúban elmondja, többszöri jelentkezésére sem vették fel, elutaztatnám a tengerhez, melyhez elutazni élete legnagyobb vágya, végül, olyan kenyérkereső munkához juttatnám, mely közelebb áll hivatásához, finom, érzékeny lényéhez, műveltségéhez, amit most végez. Az EGYETEMI NYUGDÍJAS KLUB kirándulást szervez Békéscsaba-Gyula- Szarvas megtekintésére. IDÕPONT: október 10., kedd. INDULÁS reggel 7 órakor az egyetem elõl, hazatérés délután 6-7 óra között. RÉSZVÉTELI DÍJ tagoknak 2000 Ft, nem tagoknak 3000 Ft. JELENTKEZÉS szeptember 29-én a klubnapon vagy esti órákban Körmendy Miklósnénál telefonon. A gödöllõi Élni és Járni Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1 százalékával támogatták az alapítványt. Az adózó állampolgárok által felajánlott összeg Ft, amiért köszönetünket fejezzük ki. A felajánlott összeget Szécsi Gábor megfelelõ orvosi kezelésére tartalékoljuk. Adódhatnak az ellenvetések: egy mûvésznek jobb, ha küzdelmes az élete, ha nem teljesülnek a vágyai, teher alatt nõ a pálma, annál rosszabb már nem is érhetne valakit, mint ha mindent megkap. Nem tudom, rosszat tesz-e valakinek, ha mindent megkap. Csak azt tudom, hogy az rosszat tesz, ha semmit sem kap meg. Most végre önálló kiállítása van Bada Mártának a mûvelõdési központ Gödöllõ Galériájában, aki belép a terembe, bekerülhet az õ különös álomvilágába. Nagy, komoly, sötét szemek néznek rá a falra akasztott vásznakról, virágkoszorúval ékesített homlokú alakok rendezõdnek bizarr együttesekbe körülötte a festményeken. Látomások merülnek kék mélységbe, virágerdõk takarják kicsike házak oldalát, melyeknek lakói hazafelé tartva, csoportosulva szinte beleolvadnak e tarka burjánzásba. Májusi szerelmesek ölelkeznek, kinek vállára röppen az élet madara, ki felé kúszik a halál kígyója. A színek ez a kiállítás címe. Október végéig láthatók a képek, melyek olyan egyéniek, bármelyik csoportos kiállításon kitûnnek a többi közül. Magukhoz vonzanak, mert senki máséhoz nem hasonlítanak. Egy rendkívül egyszerû, egy rendkívül különös asszony mutatja be rajtuk a lelkét, emlékeit, életét. N A. A Frédéric Chopin Zeneiskola programjai OKTÓBER 8., VASÁRNAP, 17 ÓRA: Házimuzsika Házigazda: a Renaissance Consort. Helyszín: Zeneiskola, nagyterem. OKTÓBER 13., PÉNTEK, 19 ÓRA: Mozaik a Colla Parte Consort CD bemutató hangversenye. Helyszín: Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ, rendezvényterem. OKTÓBER 22., VASÁRNAP, 19 ÓRA: Díszhangverseny. Mûsor: Beethoven: IX. szimfónia. Közremûködik: a Gödöllõi Szimfonikus Zenekar, a Nemzeti Énekkar. Vezényel: Gál Tamás. Helyszín: Szent István Egyetem, aula. HAGYOMÁNYOS ŐSZI ZENEI PROGRAMOK A KIRÁLYI KASTÉLYBAN VIII. GÖDÖLLŐI NEMZETKÖZI HÁRFAFESZTIVÁL október 6., péntek: Frédérique Cambreling estje október 7., szombat: Vigh Andrea koncertjén közremûködik: Frédérique Cambreling, továbbá Drahos Béla fuvolán és Konrád György brácsán. október 14., szombat: Anna Verkholantseva hárfaestje október 15., vasárnap: Trió Hárfisszimó koncertje V. GÖDÖLLŐI LISZT FESZTIVÁL október 27., péntek: Jandó Jenõ zongoraestje, km. Mécs Károly október 28., szombat: Baranyai László koncertje október 29., vasárnap: Érdi Tamás zongoraestje A hangversenyek 19 órakor kezdõdnek a kastély dísztermében. ŐSZI HANGULATOK, IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS Õszi hangulatok címmel reneszánsz, barokk és klasszikus darabokat ad elõ október 21-én, szombaton, 18 órától a kastély dísztermében a Tremolo Gitáregyüttes, az Arpeggio Gitárzenekar és a Colla Parte Együttes. Jegyek 1200 forintért válhatók a kastély pénztárában és a zeneiskolában. A Ha a falak beszélni tudnának címû, a Gödöllõi Királyi Kastély XX. századi történetét bemutató idõszaki kiállítás október 29-ig tekinthetõ meg a virágházban. A Hajdú-Bihari Grafikai Mûvésztelep jubileumi kiállítását ugyancsak október utolsó vasárnapjáig lehet szintén ingyenesen megnézni a földszinti termekben. Novembertõl már téli nyitva tartás szerint várja a látogatókat a Gödöllõi Királyi Kastély: hétfõ kivételével óra között láthatók az állandó kiállítások. Pénztárzárás 16 órakor. A kastély október 23-án, hétfõn a nemzeti ünnepen várja a látogatókat, október 24-én kedden, és november 1-én, szerdán mindenszentek napján zárva lesz

8 8 Gödöllői Szolgálat október 5. HEROSZ, VÜSZI Vigyél haza! Telefon: Pintér Zoltán 20/ Karaszi Pál 30/ Ajándék kiscicák: 28/ , 20/ hónapos keverék kan Állati dolgok Ausztrál selyemszőrű terrier A másik ausztrál terrier, a silky terrier elsõsorban hosszú, selymes szõrzetében különbözik rokonától. Az eredetkutatás feltételezi, hogy az ausztrál és a silky terrier egyaránt Tasmániából származik. Állítólag ott tenyésztettek fekete-vörös terriereket vadászatra, õrzésre és különösen kígyóölésre. A XIX. század végén több yorkshire terrier is érkezett Victoria és New South Wales államba. Néhány tenyésztõ, a szõrszín javítása érdekében, a kék-fekete színû ausztrál terriereknél, nagyobb növésû yorkshire terrierekkel fedeztette ausztrál terrier szukáit. Az almok igen különbözõ kiskutyákat eredményeztek. Egyiküket ausztrál, másikukat yorkshire terrierként állították ki, a harmadik típusból pedig új fajta született, az ausztrál silky terrier, melyet eleinte Sydney silky terriernek hívtak ban és 1909-ben két fajtaleírás is született, New South Walesben és Victóriában. Az egyik eltérés a súly meghatározásában mutatkozott ben Victoria állam Kennel Control Council nevû bizottsága megtiltotta az ausztrál, a silky és a yorkshire terrier további keresztezését. Önálló fajtaként 1933-ban ismerték el, 1955-ben pedig a Sydney silky terrier elnevezést a hivatalos ausztrál silky terrier elnevezésre módosították. Eredetileg patkány-, ill. egérirtás lett volna a feladata, de tulajdonképpen mindig is öleb volt, és az is maradt. MEGHOSSZABÍTOTT NYITVA TARTÁS Meghosszabított nyitva tartással várjuk a kedves állattulajdonosokat az Állatgyógyászati Patikánkban! 2100 Gödöllő, Szőlő u Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 9-12; óráig szombaton 9-12 óráig Tel.: (28) KoVaVet Bt. 2 éves keverék kan 2 éves dalmata 1 éves palotapincsi keverék kan 6 éves németjuhász kan Eredeti neve: Australian Silky Terrier. Kis termetû, szép kutya. Feje kerek, teljes, ék alakú. A koponya a fülek között széles. Szeme sötétbarna, intelligens, éber kifejezésû. Füle felálló. Nyaka hosszú, háta egyenes, mérsékelten hosszú. Mellkasa mély. A mellsõ lábak egyenesek, a hátsó rész jó szögellésû, a hátsó lábak párhuzamosak egymással. Mancsa kicsi, jól záródó. Farkát felfelé tartja; kurtítják. Szõrzete hosszú, selymes, a szõrszálak hossza a hátoldalon elérheti a 15 cm-t. Színe kék vagy ezüstszürke, cserbarna rajzolattal. Marmagasság: 25 cm körül. Testtömeg: 4,5-5 kg. Táplálékigény: 350 g/nap. Alomszám: 2-4 kiskutya. Várható élettartam: év. A silky terrier rendkívül szeretetre méltó, ragaszkodó, barátságos családi kutya. Intelligens, hûséges igazi vérbeli õr. Mint minden terrier, aktív, fürge, állandóan tevékeny, már-már izgága kutya; éppen ezért ideges embereknek nem való. (Következik: Auvergne-i vizsla) dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.) Gazdaszemmel Ismételten a rágcsálókról Az egerek és patkányok gazdasági kártétele nem elhanyagolható, különösen az õszi és téli idõszakokban, amikor ezen állatok természetes táplálékai elfogynak, illetve raktárakba kerülnek. Az élelmiszerek megdézsmálásán és azok szétszórásán túl vizeletükkel, ürülékükkel szennyezik az élelmiszereket, göngyölegeket. Mindezek mellett, rágásukkal és fészkelésükkel is jelentõs károkat okozhatnak. Az irtás jelentõségére utal, hogy számos hely kötelezett a rágcsálók pusztítására, ezek: egészségügyi intézmények, élelmiszerek, italok elõállítására, forgalmazására, kezelésére, szállítására, tárolására szolgáló helyek, vendéglátóipari egységek, piacok, szeméttelepek, állattenyésztõ telepek, állatkertek, szerves ipari nyersanyagokat feldolgozó üzemek, rom épületek, folyami és tóparti kikötõk, pályaudvarok, repülõterek. A rágcsálók járványügyi jelentõségére jellemzõ, hogy az egerek és patkányok között több olyan járvány terjed és pusztít, amelyek mind az emberre, mind az állatokra nézve veszélyt jelentenek. Az egereknek és a patkányoknak a következõ betegségek terjesztésében van jelentõs szerepe: salmonella, fertõzõ agyhártyagyulladás, illetve közremûködnek a takonykór, tularémia, sertésorbánc, baromfipestis, száj- és körömfájás stb. terjesztésében. A testén számtalan kórokozót hurcol, amelyek így könnyen az élelmiszerekre kerülhetnek, és jelentõs megbetegedéseket okozhatnak. Mitõl függ az írtás eredményessége? Fennmaradásukat, sõt egyes területeken sokasodásukat nemcsak sajátos biológiájuk, a körülményekhez, azok változásaihoz való kiváló alkalmazkodóképességük, intelligenciájuk segíti, hanem mi emberek is, részint környezetünk alakításával, részint azzal, hogy bár a kereskedelemben az irtószerek garmadája kapható, a patkányok elleni harcban rendre alulmaradunk. Recora Főszezon Erejüket vesztik lassan a színek. Halványabban zöldell már a levél. Eljött az ősz. A jelenség persze nem szokatlan, és festői volta mellett sokkal gyakorlatiasabb szempont, hogy ami aranysárgára, vörösre színezi a kerteket, az maholnap le is hull. A csatavesztés okai lehetnek : nem ismerjük kellõen a kártevõk életmódját; elszigetelt a védekezésünk; rosszul alkalmazzuk az irtószereket; környezetünk (elég egy rossz szomszéd) a kártevõk oldalán állnak. hatékonyan védekezni valami ellen csak úgy lehet, ha ismerjük annak biológiáját. Egy megdöbbentõ adat: egyetlen halom patkányürülék 200 ezer szalmonella baktériumot tartalmazhat, s egy patkány évente kb. 16 ezerszer ürít. A védekezés általános szempontjai: gazdasági udvar rendezettsége, állattartó épületek, istállók, kiszolgáló helyiségek, takarmánytárolók higiéniája, megfelelõ trágyakezelés; egymással összefüggõ területeken nem elszigetelten (pl. egy-egy tanyán), hanem egyidejûleg kell végrehajtani; a védekezést a patkányok, egerek felbukkanásának elsõ jelei után azonnal meg kell kezdeni; a védekezés mentesítési terv szerint történjen, melynek vannak általános elemei (fertõzöttség megállapítása, mérgezett csalétkek kihelyezése, stb.) és a helyi adottságoknak leginkább megfelelõ módszerei; Javasolt irtószerek pl. Broditop, Gardentop, Storm Besnyői Gazdaáruház Az õsszel a fõszezonba érkezik a zöldhulladék-gyûjtés. Készülünk rá. Megpróbáljuk hatékonyabbá tenni. Külön személyzettel külön hulladékszállító gépjármûvet állítottunk be a szerves hulladék gyûjtésére, ami az adott körzetekre jellemzõ, a kommunális hulladék gyûjtésével megegyezõ napon szállítja el a kihelyezett zöldhulladékot tartalmazó zsákokat. Figyelembe kell venni, hogy nem a szemetet szállító jármû szállítja el a zöldhulladékot, hanem ugyanazon a napon egy másik járat. Elõfordulhatnak viszont mûszaki meghibásodások, amikor ténylegesen csúszhat az elszállítás. De korrigáljuk. Nekünk is az a cél, hogy egyenesbe jöjjünk. Tervben a lebomló zsák, mint lehetõség. Aki fogékony erre, élhet vele. Nem felejtettük el. Hogy Gödöllõ lakói mindinkább igénylik a zöldhulladék elszállítását, azt már talán említeni sem kell. Számok támasztják alá elsõ félévében 300 tonnával több zöldhulladék került a komposztáló telepre, mint 2005 elsõ félévében. Begyûjtjük, elszállítjuk, feldolgozzuk, komposztáljuk. Mindezt ingyen. Az Ökörtelek-völgyi komposztáló telepen 2006 második félévében megkezdõdött a szennyvíztisztító telepen keletkezett szennyvíziszap ártalmatlanítása is. Ahhoz, hogy az iszapot komposztálni tudjuk, elengedhetetlen a kertvárosi övezetekbõl begyûjtött szerves hulladék, ami a komposzt kiindulási anyagának struktúráját biztosítja. De nemcsak ezek a tények szólnak a zöldhulladék gyûjtése mellett. Kevesebb mennyiségû hulladékkal terheljük a lerakó medencéket, amik így hosszabb életûek lesznek. Továbbá lényeges szempont, hogy 2004 vége óta, amikor Az Ökörtelek-völgyi komposztáló telep is belevágtunk ennek az új szolgáltatásnak a beindításába több száz tonnával kevesebb szerves hulladék lett elégetve. Még egy meggyõzõ érv, hogy külön gyûjtsük. Nem kerül semmibe. A tiszta levegõ viszont kincs. Azt pedig mindenki mégis csak érzi, hogy mennyivel békésebb az együttélés, ha nem a szomszédnak kell lenyelnie az elégetett kerti hulladék füstjét. -rv-

9 2006. október 5. Gödöllői Szolgálat 9

10 10 Gödöllői Szolgálat október 5. HIRDETÉSFELVÉTEL VÉTEL! Hirdetési információs szám: 70/ / Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 900Ft Hétfõ: óráig K E D D EN N I N C S Ü G Y F É L F O G A D Á S Szerda-csütörtök: óráig Péntek: óráig Lapzártánk minden héten hétfõ 12 óra. Címünk: Gödöllõ, Kossuth Lajos u. 1. (a Petõfi térnél) A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk. ÁLLÁS *Language school in Gödöllő is looking for English teachers. Experience and driving licence is an advantage. We offer in-service training and development. Mail or fax your CV to us: 06-28/ * Gödöllői étterembe konyhaikisegítő nőt keresünk. Tel.: 30/ * Kezdő hentest keresünk élelmiszer boltba. Tel.: 20/ * Gödöllőn üzemelő étterembe takarítónőt keresünk. Tel.: 30/ * Gödöllői étterembe felszolgálót keresünk. Tel.: 30/ * Lapterjesztéshez megbízható munkatársakat keresünk Gödöllő, Szada és Veresegyház területére. Tel.: 30/ , * Üveges műhelybe, Máriabesnyőre munkatársat keresünk, műszerész, lakatos, asztalos előnyben! Tel.: 30/ * Bejárónő takarítást vállal referenciával. Tel.: 20/ * Vállalnám kisgyermeke, újszülött kisbabája szakszerű gondozását, felügyeletét. Szakképzett, gyermekápolónő vagyok. Háztartási munkába is besegítek. Tel.: 30/ * Gödöllőn 8 órás főműszakban elvégezhető irodai munkát vállal megbízható, munkáját örömmel végző gép- és gyorsíró érettségivel és felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkező személy. Tel.: 20/ * Multinacionális pénzintézet munkatársat keres gödöllői irodájába. Minimum érettségivel rendelkezők jelentkezését várjuk. (Diploma előnyt jelent.) Tel.: 20/ * Ácsmunkához segédmunkásokat keresek. Tel.: 20/ * Megbízható nő hétvégén gyermekfelügyeletet, bejárónői munkát vállal. Tel.: 30/ , 30/ * Gödöllői hírlapértékesítő pavilonba munkatársakat felveszünk. Érdeklődni: (20) *Számlaképes friss nyugdíjas nő német-angol és számítógépes ismerettel, utóbbi éveiben ügyvédi irodában szerzett gyakorlattal 4-6 órás irodai munkát keres. Tel.: 20/ *Árufeltöltőt és pénztárosokat felveszünk élelmiszer-kereskedelmi szakképesítéssel vagy gyakorlattal. Tel.: 30/ , 8-18-ig. * Gödöllői büfébe alkalmazottat keresek. Tel.: 30/ * Kerti munkára (napi 1 óra kb) keresek megbízható férfit az Alsópark közelében lévő kertesházamba. Tel.: 30/ * Babysittert keresek két eleven fiam mellé, alkalmanként. Gödöllői lakosú, rugalmas, vidám természetű nők jelentkezését várom. Tel.: 30/ * Babysitter! Gyermekvigyázást vállalok referenciával. Utoljára egy 15 hónapos kisfiúra vigyáztam, de ő szeptembertől bölcsödébe jár. Kocsival, saját lakással rendelkezem. Tel.: 70/ * Üzemanyagtöltő állomásra - nem dohányzó - munkatársak jelentkezését várjuk pénztárosi munkakörbe a 06/ telefonszámon. Foglalkoztatás váltott műszakban. * Alkalmi és folyamatos munkalehetőséggel, Gödöllőn és környékén téged vár változatos munkákkal a Fürge Diák Iskolaszövetkezet! MOST HAVONTA KÉT NOTEBOOK-OT IS NYERHETSZ! Cím: 2100 Gödöllő, Páter K. u1. Tel.: 28/ , , (Honlapunkon is jelentkezhetsz munkáinkra ) * Gödöllői T-Mobile Partner Üzlet értékesítőt keres főállásba. Feltételek: minimum középfokú végzettség és számítógépes ismeret, jó kommunikációs készség. Mobil telekommunikációs tapasztalat előny. Jelentkezés: fényképes önéletrajzokat várjuk az címre vagy T-Voice Kft Gödöllő, Petőfi tér 14 alá. * Idős édesanyám mellé keresek olyan egyedülálló (nem dohányzó) hölgyet, aki éjszakai felügyeletét vállalná. Tel.: 20/ * Közgazdasági érettségivel rendelkező könyvelőt keresünk gödöllői munkahelyre. Kezdő is lehet. Jelentkezés: 8-16-ig a 20/ telefonon. * A Trink-Duó Kft gödöllői raktárába "C" kat. jogosítvánnyal és árufuvarozói engedéllyel rendelkező gépkocsivezetőket, valamint raktárosokat keres. Érdeklődni: Rébb Gábor: 30/ * T and H Consulting pénzintézet ügyfélreferensi munkakörbe jó kommunikációs készségű, lehetőleg felsőfokú végzettségű munkatársakat keres. Tel.: 20/ * Gödöllői üzletembe vendégkörrel rendelkező fodrászt keresek! Vállalkozói igazolvány szükséges. Érd.: 30/ * Idősek Otthona szakképzett ápolót felvesz. Tel.: 30/ * Megbízható 30-as nő gyermekfelügyeletet vállal pár órában, hétvégén is. Tel.: 20/ * Gödöllői pizzériába gyakorlattal rendelkező kézilányt keresünk. Érd.: 20/ * Gödöllő Napsugár Étterembe szakképzett szakácsot felveszünk. Tel.: (28) INGATLAN * Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2 lakással sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm duplakomfort. Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal rendelkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd: * CSALÁDIHÁZ Gödöllő: kertvárosban felújítandó 64m2, 2 szobás kertes ház, 750m2 telken, csatornázott utcában Ft-os irányáron eladó. HÍVJON: Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA * ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllő: Királytelepen 800m2-es, 20m széles, elvehetetlen panorámájú telek, Ft-os irányáron eladó. Aszfalt utas megközelítés, csatorna, víz, gáz, villany a telken. Telefon: TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA * CSALÁDI HÁZ Gödöllő: Kertvárosban lakható 100 m2-es, 3 szobás ház, 430 m2-es telken, csatornázott aszfaltozott utcában, Ft-os irányáron eladó. HÍVJON! TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA * KIADÓ ÜZLET / IRODA: Gödöllő, Dózsa györgy út 18. alatt az udvarban földszinti, saját vízeshelyiséggel, parkolóval ellátott önnálló bejáratú 26,6 m2-es helyiség főleg irodai célra kiadó havi Ft + rezsi. Telefon: * CSALÁDIHÁZ Szadán, 81 m m2 garázs, + 30 m2 pince, Nappali + 2 szobás, téglaház m2 csatornázott telken, aszfaltutas megközelítéssel eladó! Irányár: Ft. HÍVJON: Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA *PANELLAKÁS, Gödöllő Palotakerten 63 m2-es 1+2 félszobás, 2005-ben felújított lakás Ft-os irányáron eladó! Telefon: Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA * Gödöllő ÚJ TÉGLAHÁZ, Fenyves, 150m2-es három szoba + Nappalival, 500m2 telken Ft irányáron szerkezetkészen eladó. Kulcsrakész befejezést vállalják. HÍVJON: TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA * CSALÁDIHÁZ Gödöllő, Kastélyközeli, 2005-ben felújított 70m2-es, 2 szobás kis kertes ház, 251 m2-es telken Ft-os irányáron eladó. HÍVJON: TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA * CSALÁDIHÁZ Gödöllő, Kertváros: 95 m2-es, Nappali + 3 hálószobás téglaház 707 m2 telken Ft-os irányáron csatornázott, aszfalt utas utcában eladó! HÍVJON: TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA * CSALÁDIHÁZ, Gödöllő, Kertváros: 2006-ban felújított 101 m2-es, nappali + 2 szobás, téglaház 700 m2-es telekkel csatornázott, aszfaltburkolatú utcában Ft irányáron! HÍVJON: Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA * CSALÁDIHÁZ, Gödöllő, Kertváros CSALÁDI OKOK MIATT ELADÓ takaros, rendes, 70 m2-es, 2 szobás, téglaház 670 m2-es telekkel Ft irányáron! HÍVJON: TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA * CSALÁDIHÁZ Gödöllő, Blaha 100m2-es, 4 szobás téglaház ősfás, elvehetetlen panorámás 1300m2 telken eladó Ft irányáron. HÍVJON: TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA * GERENDAHÁZ Szada, TIP-TOP faház! évi, 100 m2-es, duplakomfortos, Nappali + 4 szobás igazi rönkház, 918 m2 telken Ft-os irányáron eladó. NÉZZE MEG, EZ GYÖNYÖRŰ! TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA * ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllő-Szada határában: m2-es, a csatornázott Pazsaki úton Ft-os irányáron sürgősen eladó! TELEKVADÁSZ INGAT- LANIRODA * ÉPÍTÉSI TELEK SZADÁN a Szőlőhegyen 800 m2 területű saroktelek, villák környezetében, elvehetetlen panorámával! Utcában csatornával! Irányár: Ft. HÍVJON! TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA * ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllő: Fenyvesben 1180 m2-es, csatornázott utcában, egyedi telek gyönyörű környezetben 30% beépíthető! Irányár: Ft TELEKVADÁSZ KFT * ÉPÍTÉSI TELEK SZADÁN a Margitán 872 m2 területű, 17m széles, utcában csatornával! Irányár: Ft. HÍVJON! TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA *LAKÁS Gödöllő, Fácán soron 42 m2-es, egyedi fűtésű, első emeleti téglalakás, gyönyörű ősfás, zárt kerttel, négylakásos társasházban eladó Ft-ért! TELEKVADASZ INGATLANIRODA * Turán a centrumhoz közel, tetőtér beépítésű, szuterénes családi ház eladó. Iá: 13 mft. Tel.: 20/ , 20/ * Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes, nyugodt környéken 55 nm-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. I.ár: 14 mft. Tel.: 30/ * Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 nm-es tornácos parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 mft. Tel.: 30/ * Gödöllőn, a Királytelep legszebb részén 410 nm-es telken 2004-es építésű, 140 nm alapterületű (nappali, konyha - étkező, kamra, 3 szoba, előszoba, folyosó, 2 fürdőszoba, terasz, garázs) családi ház eladó. Iár: 34 mft. Érd.: 20/ * Gödöllőn Kertvárosban, városközponthoz közel 2 szobás, kertes családi ház eladó az Árpád utcában. Tel.: 70/ , 70/ *Gödöllő központjában, az Ambrus Zoltán közben eladó egy I. emeleti,55 m2-es, 2 szobás, csendes utcára és belső parkra néző, napos, délnyugati fekvésű lakás. Irányár: 12 MFt. Tel.: 30/ * Sürgősen eladó Gödöllőn az Öreghegyen, szép zöld övezetben 2000-ben épült (tégla) egyszoba összkomfortos, parasztház jellegű kis családi ház (bővíthető). Beépített gardrób és konyhabútor, a szobában búbos kemence. Garázs és melléképület, 500 nm telek. Hétvégi háznak és lakóháznak is alkalmas. Iár: 15 mft. Tel.: 30/ GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6. Tel: Erzsébet krt-on 63m2-es 2 szobás erkélyes felújított lakás 12,5MFt. -Erzsébet krt-on 55m2-es 2 szobás részben felújított lakás 11,8 MFt. -Palotakert 44 m2-es 1,5 szobás felújított második emeleti déli fekvésû lakás 8,9 MFt. -Kertvárosban 80m2-es 3 szobás tégla, konvektoros, erkélyes sorházi lakás 300m2 körbekerített telekkel és fedett autó beállóval 19,9 MFt. -Kertvárosban új építésû nappali + 3 szobás lakóház garázzsal 500m2 telekkel, cirkófûtéssel 26,5 MFt. -Szadán 1896 m2 telken nappali + 6 szobás családi ház, 60m2 melléképülettel, vállalkozásra is alkalmas 45 MFt. -Szadán 176 m2-es nappali + 4 szobás 2 fürdõszobás 2001-ben épült családi ház 394 m2 telekkel 35 MFt. -Gödöllõn Blahán belterületi 559 m2 körbekerített építési telek jogerõs építési engedéllyel 9,2 MFt. -Vácszentlászlón 1050m2 telken 100m2-es nappali+3 szobás családi ház cirkófûtéssel, összközmûves 18 MFt. Köszönjük, hogy a LIPCSEY Ingatlanirodát választotta! Nyitva: H-P: , Szo: óráig * Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23 m-es utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10,5 mft. Tel.: 20/ * Eladó Gödöllő centrumában egy 690 nm-es telken lévő, 207 nm beépített alapterületű üzletház, ingatlan, alsó szinten működő üzlethelyiségekkel, felső szinten beépített lakással. Ár: 36 M Ft. Tel.: 70/ * Eladó Gödöllő központjában, 2002-ben épült társasházban, egy 67 nm-es, igényesen kialakított, egyedi fűtésű tetőtéri lakás. Iá.: 18,5 millió Ft. Tel.: 20/ * Gödöllőn a Kazinczy krt-on eladó egy két szobás, III. emeleti 62 nm-es öröklakás. Parkettás szobák, egyedi fűtés, külön tárolóhelyiség. Iá.: 11,9 mft. Tel.: 20/ * Gödöllőn a Röges utcában összkomfortos (2 fürdőszoba, 2 konyha) 140 nm társasházrész hozzátartozó telekrésszel eladó. Iár: 16,2 mft. Tel.: 20/ * Gödöllőn a Kör utcában 1. emeleti 1,5 szobás, 45 nm-es lakás eladó. Konvektoros, vízórás, alacsony rezsijű, iár: 10,3 mft. Tel.: 20/ *Gödöllőn a Szőlő utcában 2001-ben épült kertes társasházban 90 nm-es, 2 szobás lakás nagy nappalival és étkezővel, parkosított zárt udvarban eladó. Iár: 22 mft. Ugyanitt garázs eladó. Tel.: 20/ , 30/ * Eladnám vagy elcserélném Gödöllő, Béri Balogh Á. u. 11/2 szám alatt lévő 82 nm-es lakásomat. 3 szobás, nappalis, konvektoros, parkettás, erkélyes, különálló garázs, kis udvar, tetőtér beépíthető. Elcserélném második emeletig, másfél szobásra. I.ár: 19 mft. Érd.: , 20/ * Isaszegi 1000 nm-es parkosított, kővel burkolt telken lévő klimatizált 2 szoba + beépített am. konyhás, beépítésre előkészített tetőterű, elektromos kapu + garázsajtós házat eladnánk, vagy értékegyeztetéssel 3-4 szobás Nagyfenyves vagy Alvég területén lévő házra cserélnénk. Tel.: 30/ * Gödöllőn Szőlő utcában 4. emeleti, 2 szobás, 59 nm-es, jó állapotú lakás eladó. Iár: 11,5 mft. Érd.: 30/ * Gödöllő legszebb részén a kertvárosban (Kölcsey utcában) 1074 nm-es telken 120 nmes ház teljes közművel eladó. Érd.: 30/ * Gödöllőn eladó újépítésű (nappali + 3 szoba, konyha, 2 fürdőszoba, külön wc, garázs) ikerház fele saját telekkel, tulajdonostól. Iár: 24,4 mft. Érd. 16 óra után: 70/ * Gödöllőn, vállalkozásra is alkalmas 1872 nm-es autópálya melletti telek háromszintes, 185 nm-es családi házzal eladó. Iár: 25 mft. Tel.: 30/ * Szadán 1000 nm hobbitelek 2,5 mft, szadai 2600 nm beépíthető külterületi telek 3,3 mft. Tel.: 20/ * Eladó a Kazinczy lakótelepen egyszobás, tégla, földszinti lakás. Részben felújításra szorul. Iár: 9 mft. Érd.: 20/ * Gödöllő csendes részén 90 nm hasznos lakterű, szerkezetkész, parasztjellegű családi ház 1600 nm megosztható telken sürgősen eladó. Iár: 20,8 mft. Tel.: 30/ * ELADÓ GARÁZS a Kossuth-Remsey mélygarázsban, 22 nm, iár: 3,3 mft. Érd.: 30/ * Gödöllő Blahán 870 nöl panorámás, ősparkos telken többgenerációs, 390 nm-es családi ház eladó. Iár: 98 mft. Tel.: 30/

11 2006. október 5. Gödöllői Szolgálat 11 * Szent János utcában 1,5 szobás, 2. emeleti erkélyes lakás tégla épületben, külön tárolóval eladó. Iár: 10,7 mft. Tel.: 30/ * Gödöllőn, Antalhegyi-Babati utca sarkán, több generációs család együttélésre alkalmas, részben lakható családi ház (teljesen alápincézett, földszint és tetőtér) 1231 négyzetméter nagyságú telekkel eladó. A szintek alapterülete 100 nm-es felett, igény szerint két lakás is kialakítható, a pinceszint vállalkozásra is alkalmas. Tel.: 20/ vagy 20/ * Hort központjában kétszintes családi ház eladó. Több generációs család együttélésére, esetleg két lakás kialakítására is alkalmas. Irányár: 14 mft. Tel.: 20/ vagy 20/ *Kerepesen eladó vagy elcserélhető: 200 nm-es, kétgenerációs, 2 x 3 szoba, összkomfortos, kertes családi ház 28 millió forint értéken. Az ingatlanon szerelő-aknás műhely. Kérek: Pest vagy Heves megyei családi házat, vagy pesti panellakást. Tel.: 36/ , 30/ * Vácszentlászlón építési telek, lakóépületre és 8 férőhelyes lóistálló gazdasági épületre szóló jogerős építési engedéllyel eladó. Iár: Ft. Tel.: 20/ * Aszódon 9300nm szántóföld (48 x 194 m), közmű, vasút, aszfaltút közelében, a Galga partján eladó. 300 Ft/nm Ft. Tel.: 30/ * Gödöllőn a Patak téren GARÁZS eladó. Tel.: 20/ * Eladó Gödöllő kiemelt zöldövezetében - Erzsébet parkhoz közel - tégla építésű, 4 családos társasházban külön járatú, zárt lépcsőházban 95 nm-es, kétszintes, nagy erkéllyel, 4 szobás, 2 fürdőszoba, 2 wc, bekerített udvarban, garázs szerelőaknával. Iár: 24 mft. Gödöllőn csere megoldás érdekel. Érd.: 30/ * Kerepesen 2 és félszobás luxuslakás eladó. Iár: 26,7 mft. Tel.: 20/ * Galgahévízen tetőtérbeépítéses, 3 szoba nappalis, teraszos, garázsos, teljesen alápincézett, összkomfortos családi ház 280 nöl-es telken eladó. Iár: 17,5 mft. Tel.: 30/ * Eladó Turán 400 nöl telken 120 nm, 2 szoba összkomfortos családi ház, melléképületekkel, garázzsal, rendezett kerttel. Telefon, csatorna van. Iár: 10,8 mft. Érd.: 20/ * Eladó vagy társasházi lakásra cserélhető 2 szobás, felújított 1071 nm-es parkosított telken lévő máriabesnyői családi ház. A ház alatt 20nm-es pince található, 36nm-es dupla garázs van hozzá építve. Tömegközlekedés, bolt a közelben. Irányár: 17,5 millió Ft. Érdeklődni: * Gödöllőn eladó egy 140 nm-es 2002-ben igényesen épült két generációnak alkalmas ház 1000 nm-es telekkel. Tel.: 30/ *Gödöllőn az Alvégben eladó egy 130 nm-es, kétszintes, összkomfortos, 3 szobás családi ház, nyugodt csendes környezetben. Iár: 25 M Ft. Érd: (30) * Gödöllő központjában, Szabadság téren 59 nm-es, nagyrészt felújított, másfél szobás, erkélyes lakás eladó. Iár: 12,8 mft. Tel.: 30/ , 28/ * Szihalmon, Zsófi fürdő közelében 798 nm beépítetlen telek családi házas övezetben eladó. Közművek az utcában. Iár: 15 mft. Érdeklődni bármikor: 70/ * Gödöllőn telekáron eladó 100 nm-es ház 2300 nm-es összközműves telken, iár: 22 mft - 70 nm-es ház 1700 nm-es főút melletti összközműves telken 13,2 mft. Tel.: , 20/ , Ház és Vár Bt. *Kerepesen 2 szintes családi ház - nappali + 3 háló - igényes kivitelben 841 nm-es telken 23,5 mft. Hévízgyörkön 2700 nm zártkert, 3 % beépíthető 2,6 mft-ért eladó. Tel.: , 20/ , Ház és Vár Bt. * 45 nm-es 1. emeleti, terméskővel burkolt, felújított, vízórás 1,5 szobás lakás eladó. 13 mft. Érd.: 30/ * Gödöllő Repülőtéri úton egyszobás, 35 nm-es lakás kis előkerttel eladó. Iár: 8,3 mft. Érd.: 30/ *Domonyvölgyön belterületi, panorámás, déli fekvésű, 2300 nm-es megosztható építési telek felújítható házzal eladó. Tel.: *Belvárosi 2 szobás, 56 nm-es, csendes, déli fekvésű, 2. emeleti öröklakás frissen festve és parkettázva eladó. 12,5 mft. Tel.: 20/ * Gödöllőn a központban 64 nm-es, kétszobás, 2. emeleti lakás a Palotakerten eladó vagy kiadó, ár: 11,5 mft. 64 nm-es, félszobás, magasföldszinti lakás eladó az Ambrus Z. közben, ára: 12,5 mft. Tel.: 70/ , 20/ * Gödöllőn Kertvárosban 180nöl-es telken sorház szélső lakása, garázzsal, gyümölcsössel sürgősen eladó. Tel.: 20/ * Patak téri garázssoron felújított GARÁZS eladó. Tel.: * Gödöllő Öreghegyen 720 nm-es panorámás nyeles telken 100 nm lakóterületű, 2 szoba 2 félszobás, amerikai konyhás, 2 fürdőszobás családi ház eladó 25 mft-ért. Tel.: 20/ *Eladó Gödöllő külterületén, a tervezett Gödöllőt elkerülő 30-as út közelében (Ipari park) 800 nm bekerített fiatal gyümölcsös hétvégi teleknek, befektetésnek. Iár: Ft. Tel.: 20/ * Gödöllőn Szent János utcában erkélyes, 2 szobás, 61 nm-es, egyedi fűtéses, magasföldszintes lakás eladó. Ára: 13 mft. Tel.: 20/ , (18 óra után) * Gödöllőtől 15 km-re Hévízgyörkön 160 nm-es, tetőteres, galériás családi ház eladó. Nappali, 4 szoba konyha, 2 fürdőszoba. A telken szabályos méretű fallabdapálya található. Parkosított udvar, automata öntözőrendszer. Iár: 25 mft. Tel.: 70/ * Eladó Gödöllő Palotakerten 2 szobás, 61 nm-es, extra panorámás lakás. Érd.: 30/ * Budapesten, Wesselényi út - Erzsébet krt. sarkán lévő fsz-i, 56 nm-es, magas beltérrel rendelkező 2 szobás, jó elosztású lakás eladó. Irodának, más üzleti célra is egyaránt alkalmas. Iár: 16,5 mft. Tel.: 70/ , 70/ * GARÁZS eladó! Egyautós, jól karbantartott önálló garázs eladó! Cím: 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 19. Érdeklődni lehet Schubert Lászlónál az alábbi telefonszámon: 20/ A telefonszám 9-16 illetve óráig hívható. * Vácszentlászlón Kossuth u. 44., 98 nm-es családi ház 1127 nm telekkel azonnal eladó. Tel.: 28/ , Tóth Józsefné * Jászapátin centrumközelben, rendezett, csendes környéken kétszobás, fürdőszobás családi ház (nem vályogból) eladó. Gázzal szerelve 4,8 mft. Tel.: 20/ * Eladó Gödöllőn, Szent István téren egy felújított 2 szobás, erkélyes lakás. Iár.: 11 mft. Tel.: 20/ * Egyetemistáknak vagy fiatal párnak 40 nm-es tetőtéri lakás eladó! Tel.: 30/ * Gödöllőn a Kossuth L. utcában 65 nm-es, 2 és félszobás, egyedi vízórás, felújított, 4. emeleti lakás eladó. Iár: 12,4 mft. Tel.: 70/ , 70/ * Gödöllő, Kazinczy körúton 57 nm-es, 2 szobás, konvektoros, erkélyes, 4. emeleti, felújított lakás külön tárolóval 11,5 mft-ért eladó. Tel.: 20/ * Veresegyházon csendes helyen, központban téglaépítésű, kétgenerációs családi ház eladó. Kisebb gödöllői panelcsere értékegyeztetéssel érdekel. Iár: 14 mft. Tel.: 70/ * Kistarcsán, Eperjesi úton 54 nm-es, 3. emeleti lakás 8,5 mft - Gödöllőn 2,5 szobás, tetőtérbeépítéses lakás garázzsal, kertrésszel 16,5 mft-ért eladó. Tel.: 28/ , 20/ , Ház és Vár Bt. * Eladó Gödöllőn, zöld övezetben, nyugodt, csendes környéken új építésű, egyszobás, kertes ház 533 nm-es telken, gondozott kerttel, sok fával. Konvektoros fűtés, fürdőszoba, telefon van, főút, busz, vonat a közelben. Iár: 10,5 M Ft. Érd.: (28) , ill. napközben (30) * Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben épült kétszintes családiház két fürdőszobával, nagy terasszal, garázzsal, 1000 nm-es telekkel, ásott kúttal, kiváló közlekedéssel. Tel.: (30) * Gödöllőn eladó 5 szobás családi ház 460 nm-es telekkel. Iá.: 21,9 mft; 2 szobás családi ház 913 nm-es telekekkel. Iá.: 16,9 mft.; 3,5 szobás kertvárosi, üzleti és egyéb célra is alkalmas ház 1200 nm-es telekkel. Iá.: 27 mft.; csendes utcában 670 nm-es építési telek 34 nm-es, 1,5 szobás lakható faházzal. Iá.: 13,8 mft.; Veresegyházon befejezés előtti 4 szobás ház kertvárosi környezetben 450 telekkel. Iá.: 26mFt. Tel.: 30/ * Gödöllőn Szőlő utcában 59 nm-es konvektoros lakás, iár: 11,5 mft. Belvárosi 61 nm-es földszinti, új, többirányú hasznosításra alkalmas lakás, alatta 51 nm-es gépkocsitároló. Iá.: 25,2 mft. Gödöllőn kétlakásos ház építésre alkalmas 833 nm-es saroktelekkel. Iá.: 13,8 mft; örökpanorámás 750 nm-es üdülőtelek 15 %-os beépítési lehetőséggel. Iá.: 9 mft.; csendes utcában 1091 nm-es építési telek, Iá.: 12,9 mft; Vácdukán 1100 nm-es építési telkek 3,7-5,1 mft-ért. Tel.: 30/ *Gödöllői új, belvárosi, földszinti 61 nm-es lakást alatta 51 nm-es garázzsal cserélnék nm-es lakótelepi lakásra. Értékkülönbözetet kérek. Tel.: 30/ * Felújított tetőtéri garzonlakás (40 nm-es) sürgősen eladó. Tel.: 30/ * Gödöllő Rózsadombján, Máriabesnyőn 17x77 m-es1322 nm belterületi, déli fekvésű telek a Panoráma és Rekettye út sarkánál 12 mft felett eladó. Tel.: 30/ *Gödöllőn eladó-kiadó kastélypark mellett sorházban, déli szélső körbe napozott, 120 nmes, értékes kertesház. 2 lakószint, 3 szoba, 2 fürdőszoba, konyha, nagy étkező, nagy nappali, fedett erkély, fedett terasz. 90 nm szuterén, benne garázs, raktárak, konditerem, kocsibeálló, 3 parkoló, 20 éves, jó műszaki adottságok, részben felújítva, sok extra, 30 mft felett. Tel.: 30/ *Gödöllő legkeresettebb helyén, a Kertvárosban, központhoz közeli, csendes utcában 100 nm-es ház 708 nm-es füvesített kerttel eladó. Idén kívül-belül felújítva: műanyag ablakok, ajtók, újravakolva, tető felújítva, központi fűtés, új burkolatok, külső szinezés. Ár: 17,9 mft. Tel.: 20/ *Eladó Gödöllő központjában egy 102 nm-es, nappali + 4 szobás, igényesen felújított, első emeleti lakás. Iár: 27 mft. Tel.: 70/ *Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 55 nm-es 2 szobás, II. emeleti, teljesen felújított lakás eladó. Iá.: 12,7 mft. Tel.: 20/ *Gödöllőn a Palotakert 14-ben 2. emeleti, 44 nm-es, másfél szobás, jó állapotú lakás tulajdonostól eladó. Ár: 8,8 mft. Tel.: 20/ * Gödöllőn a Dózsa Gy. úton 78 nm-es, 2 + félszobás, 1. emeleti, tavaly felújított lakás eladó. Iár: 16 mft. Tel.: 20/ *Gödöllői új, belvárosi, földszinti 61 nm-es lakást alatta 51 nm-es garázzsal cserélnék nm-es lakótelepi lakásra. Értékkülönbözetet kérek. Tel.: 30/ *Gödöllő Kazinczy krt-on napfényes, felújított, 57 nm-es, nagyerkélyes, konvektoros, kétszobás, beépített konyhabútoros, 3. emeleti lakás eladó saját tárolóval. 11,6 mft. Tel.: 20/ * Aszódon az Evangélikus Gimnáziumnál 1038 nm-es építési telek eladó. Kétlakásos társasház építésére érvényes építési engedéllyel rendelkezik. Ár: ,- Ft Kvadrát Ingatlan 70/ (T030) * Gödöllőn Dózsa György út mellett 5594 nm-es belterületi építési telek eladó, 150 nmes családi házzal. A telek a későbbiekben megosztható. Ár: ,- Ft Kvadrát Ingatlan 70/ (T034) * Gödöllő központjában üzletnek átalakított 124 nm-es ház, 670 nm-es telekkel eladó. Parkolási lehetőség az udvarban. Ár: ,- Ft Kvadrát Ingatlan 70/ (K006) *Gödöllőn a Fenyvesben összközműves 1239 nm-es építési telek eladó. Ár: ,- Kvadrát Ingatlan 70/ (T035) * Gödöllőn az Alma utcában 1180 nm-es építési telek eladó. Ár: ,- Ft Kvadrát Ingatlan 70/ (T029) * Gödöllő központjában 56 nm-es fodrászüzlet berendezéssel együtt eladó. Ár: ,- Ft Kvadrát Ingatlan 70/ (K004) * Gödöllőn jelenleg nyugdíjasházként üzemelő, de akár panziónak is átalakítható 680 nm-es ház, 1296 nm-es telekkel eladó ,- Ft Kvadrát Ingatlan 70/ (K005) FELSÕSZINTÛ INGATLANVAGYON ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRÛ, DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS GÖDÖLLÕI LAKÁSOK: * A Fenyvesben 1246 nm-es telken, most épülõ, 150 nm lakóterületû, alápincézett, garázsos ikerházi lakások 90 % -os készültségi állapotban eladók, októberi átadással, szoc. pol. igénybe vehetõ. Iá: 28 mft * A Fenyvesben 800 nm-es telken, most épülõ, 87 nm alapterületû (tetõtér beépíthetõ), garázsos ikerházi lakások eladók, novemberi átadással. Iá: 26,5 mft * A MÁRIABESNYÕ LAKÓPARKBAN gyönyörû természeti környezetben új építésû lakások eladók: * nm-es, 3 szoba+ nappalis, 2 fürdõszobás, garázsos sorházi lakás. Iá: 33,55 mft. * nm-es, 3 szoba+ nappalis, 2 fürdõszobás, teraszos sorházi lakás. Iár: 30,65 mft. Teremgarázs: 1,85 mft * 3. Kétlakásos társasházban 95 nmes, 2 szoba+nappalis, erkélyes lakás. Iá: 26,76 mft. * 4. Kétlakásos társasházban 151 nm-es, 4 szoba+nappalis, 2 fürdõszobás, teraszos, garázsos lakás. Irányár: 37,8 mft. * 5. Kétlakásos ikerházban 97 nm-es, 3+félszoba+nappalis, 2 fürdõszobás, teraszos lakás. Irányár: 26,2 mft. * A Kör utcában negyedik emeleti, másfél szobás extra minõségû, felújított, gázkonvektoros lakás eladó. Irányár: 11,7 mft * Az Erzsébet királyné körúton 63 nmes, negyedik emeleti, 2 szobás, erkélyes, felújított, egyedi vízórás lakás eladó. Irányár: 12,4mFt * A Remsey körúton 2004-ben épült, 68 nm-es, 3. emeleti, (liftes házban) 2 szoba+ nappalis, erkélyes, igényes lakás extrákkal eladó. Irányár: 24,5 mft * A Szent János utcában 59 nm-es, 2 szobás, 4. emeleti, konvektoros lakás eladó. Irányár: 11,5 mft * Az Ambrus közben 74 nm-es, 2+fél szobás, 4. emeleti, loggiás lakás eladó. Irányár: 15,8 mft. * A központhoz közel 2005-ben épült kétszintes társasházban 3 szoba+nappalis, 94 nm-es lakás garázzsal eladó. Irányár: 25,5m Ft * A Kossuth l. utcában 65 nm-es, 4. emeleti, 2 és fél szobás, erkélyes, felújított lakás eladó. Irányár: 12,5 mft. * A Blaháné úton, 2002-ben épült társasházban 110 nm-es elegáns lakás kertkapcsolattal, nagy terasszal, stílusos, beépített bútorokkal, garázzsal eladó. Irányár: 32 mft. * A Palotakertben 44 nm-es, 2. emeleti, 1+fél szobás, egyedi vízórás lakás eladó. Irányár: 9,5 mft. * A Munkácsy utcában 51 nm-es, 1. emeleti, 2 szobás téglaépítésû, egyedi fûtésû, frissen felújított, igényes lakás eladó. Irányár: 12,4 mft. CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLÕ KÖRNYÉKÉN: * VALKÓN 939 nm-es telken, 82 nm-es, 2 szobás parasztház melléképületekkel eladó. Irányár: 5,2 mft. * VALKÓN 2400 nm-es parkosított telken 80 nm-es stílusosan felújított, kétszobás parasztház melléképületekkel, pincével eladó. Irányár: 16,9 mft. * TURÁN 1440 nm-es telken 120 nm-es, téglaépítésû, 2 szoba + nappalis (garázs, mûhely, pince, fúrt kút) családi ház eladó. Irányár: 10,8 mft. * MOGYORÓDON 1220 nm-es, parkosított telken 246 nm-es, 6 szoba + nappalis,3 szintes családi ház ( a földszinten 96 nm-es üzlethelyiséggel). Irányár: 29.6 mft.

12 12 Gödöllői Szolgálat október 5. Kereskedelmi hirdetés felvétele: 70/ es telefonon. * Gödöllőn a Röges utcában 5597 nm-es építési telek eladó. Ár: ,- Kvadrát Ingatlan 70/ (T031) * Gödöllő központjában kiadó egy 68 nm-es, 3 szobás lakás, cég részére is irodának. Bérleti díj: ,- Ft + rezsi/hó Kvadrát Ingatlan 70/ (B002) * Aszód központjában 2,5 szobás bútorozott lakás kiadó. Bérleti díj: ,- Ft + rezsi/hó Kvadrát Ingatlan 70/ (B003) * Gödöllőn az Antalhegyi dombon csendes, nyugodt környezetben eladó 640 nm-es belterületi, panorámás telek, egy új építésű téliesített lakható épülettel. Iá: 10,9 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 20/ * Gödöllőn a Kertvárosban 80 nm alapterületű, nappali + 2 szobás, étkezős, jó állapotban lévő, teljesen alápincézett családi ház 2 beállásos garázzsal, 720 nm-es gondozott telekkel. Iá: 20,5 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn a Kertvárosban 2001-ben épült, 70 nm alapterületű, nappali + 2 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes családi ház, garázzsal, 360 nm-es parkosított telekkel. Iá: 23 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn az Erzsébet-park mellett 4 lakásos társasházban, 2004-ben felújított (új nyílászárók, burkolatok) 120 nm lakóterű, nappali + 3 szobás kétszintes lakás pincével, kis kertrésszel. Iá: 23 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 20/ * Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szoba összkomfortos családi ház melléképületekkel, 2 garázzsal, pincével, 1100 nm-es rendezett telekkel eladó. Iá: 27 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 20/ * Gödöllőn a Kertváros szívében nappali (kandallóval) + 3 szobás, nagyon jó állapotú 140 nm-es kétszintes családi ház kertkapcsolatos terasszal, garázzsal, 1060 nm-es parkosított telekkel. Iá: 40 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 20/ * Gödöllőn a Kazinczy krt-on 60 nm-es, 2 szobás, felújított (új nyílászárók, fűtőtesetek), egyedi fűtéses, erkélyes lakás saját tárolóval. Iá: 12,5 mft. FŐNIX INGAT- LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 20/ * Gödöllőn a központban magasföldszinti 64 nm-es, 2 nagy szobássá átalakított, jó állapotban lévő erkélyes lakás. Iá: 13,5 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 20/ * Gödöllőn a Szent István téren teljesen felújított (új burkolatok, szaniterek, beépített új bútorok, konyhabútor) 57 nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás teljes berendezéssel eladó. Iá: 14 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 20/ * Gödöllő központjában 77 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes lakás. Iá: 16,2 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 20/ * Gödöllőn a Kazinczy krt-on 57 nm-es, teljesen felújított (új konyhabútor, új burkolatok), egyedi fűtéses, déli fekvésű, erkélyes lakás. Iá: 12 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Gödöllőn körpanorámás domboldalon eladó 640 nm-es (20 m-es utcafront) telek. Iá: 7 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 20/ * Szadán 1350 nm-es összközműves belterületi építési telek eladó. Iá: 9,8 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 20/ * Szadán a Boncsokban 1663 nm-es belterületi építési telek eladó. Iá: 12 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Szadán KEDVEZŐ ÁRON eladó 63 nm alapterületű, 2 szoba összkomfortos, teljesen felújított hosszú gangos családi ház, hozzáépítve egy teljesen új, 69 nm alapterületű, 2 szobás családi ház 2 beállásos garázzsal, borospincével, mindkettő nm-es saját telekrésszel. Iá: 13 ill. 17 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 0620/ * Szadán 818 nm-es panorámás telken 2002-ben épült, 100 nm alapterületű, nappali + 4 szobás kétszintes családi ház. Iá: 24,3 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 20/ * Kistarcsán (a Hév vonalához közel) 70 nm alapterületű, 2 szoba összkomfortos, téglaépítésű családi ház 540 nm-es telekkel eladó. Iá: 14 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 20/ * Kistarcsán új építésű lakóövezetben 700 nm-es, belterületi, összközműves építési telelek. Iá: 10 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 20/ * Veresegyházán társasház építésére is alkalmas, 1665 nm-es összközműves építési telek. Iá: 14 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 20/ * Domonyvölgyben erdő közelében, könnyen megközelíthető (Vadászkastély közelében) 720 nm-es panorámás, parkosított telken eladó 61 nm lakóterű, 3 szintes lakóház teraszokkal, pincével, kerti grillezővel, ásott kúttal, fedett kerti medencével. Iá: 13,9 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 20/ * Domonyvölgyben belterületi lakóövezetben eladó 100 nm alapterületű, nappali + 2 szobás családi ház (befejezés előtt álló tetőtérbeépítéssel), 2300 nm-es, lótartásra is alkalmas telekkel. Iá: 17 mft. + mellette eladó 2 db 1100 nm-es építési telek 6-6 mftért. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 20/ * Zsámbok központjában 170 nm lakóterű, nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás kifogástalan állapotban lévő, kétszintes családi ház, egy külön bejáratú 1 szoba összkomfortos lakrésszel, 2 beállásos garázzsal, 1000 nm-es örökzöldekkel beültetet, parkosított telekkel, szaletlivel, ásott kúttal. Iá: 28 mft. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/ vagy 20/ * ÚJ LAKÁS Gödöllő-Szent Imre utca, 97m2-es, új építésű liftes házban, nappali+3szobás, galériás, erkélyes lakás Ft/m2. INGATLANBANK Major Zoltán * ELADÓ GARÁZSOK! Központban a Kossuth-Szt.Imre sarok, teremgarázsok megvásárolhatók Ár: 2,5MFt/db. INGATLANBANK Major Zoltán * ÚJ HÁZ Úrréti tónál új építésű, ikerház, nappali, 3szoba, garázs, terasz, tókapcsolatos telek (350m2), egyedi gázfűtés, kandalló, igényes burkolatok. Ár: 42,5MFt INGAT- LANBANK Major Zoltán * ÚJ HÁZ Kertvárosban új építésű-ikerház, 1nappali, 3 szoba, garázs, terasz, telek ( m2), egyedi gázfűtés, igényes burkolatok. Ár: 36,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán * ÚJ HÁZ Csanakban, erdő mellett, újépítésű 180m2-es családi ház, 2nappali, 3szoba, garázs, terasz, 1087m2 telek, egyedi gázfűtés. Ár: 34MFt INGATLANBANK Major Zoltán *IKERHÁZ Csanakban, 2004-es építésű 140m2-es családi ház, nappali+3 szoba, garázs, 410m2 telek, egyedi gázfűtés, igényes burkolatok. Ár: 34MFt INGATLANBANK Major Zoltán * IKERHÁZ Gödöllő-Kertváros, 76m2-es felújítandó, ikerházi lakás, nappali+2szoba, gáz fűtés, garázs, gondozott, 300m2-es telekrész. Ár: 17MFt INGATLANBANK Major Zoltán * LAKÁS Gödöllő-központjában u ben épült teraszos, 78m2-es lakás, nappali+2 szoba. Ár: 22,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán *TELEK Gödöllő-Bethlen u. 400m2-es építési telek 70m2-es bontandó házzal. ÍRÁNYÁR: 13,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán * ÚJ IKERHÁZ- Gödöllő-Kertváros igényes építésű, panorámás, 152m2-es ikerház, nappali+terasz, konyha, étkező, zuhanyzó+wc, 3 hálószoba, fürdőszoba, 2 terasz, garázs, tároló. Ár: 36MFt INGATLANBANK Major Zoltán * ÚJ ÜZLETHELYSÉG ELADÓ Gödöllő-központi, új építésű 136m2- es üzlet. Befektetők részére üzemeltetővel együtt is átvehető. INGATLANBANK Major Zoltán * ÚJ ÜZLETHELYSÉG ELADÓ Gödöllő-Központi új építésű, 72m2-es üzlet eladó. INGAT- LANBANK Major Zoltán * ÚJ ÜZLETHELYSÉG ELADÓ Gödöllő-Központ, 156m2-es üzlet, bérlőkkel, eladó. INGAT- LANBANK Major Zoltán * OLCSÓ LAKÁS- Gödöllőn két lakásos társasházban lévő 48 nm-es, 2 szobás jó állapotú kis lakás, tároló, 300 nm kerttel sürgősen eladó. Ár: 8,3MFt.INGATLANBANK Pintér Mariann * CSALÁDI HÁZ- Összeköltözőknek! Kartalon, 2generációnak is alkalmas, igényes belső kivitelezésű, jó elosztású, nappali+ 3 szoba, fürdőszoba, konyha+étkező, és szoba+konyha+fürdőszoba kialakítású ház,garázs, 1080 nm telek. Gödöllői 1,5 szobás lakást beszámít.ár:21,5mft INGATLANBANK Pintér Mariann * KIADÓ - Gödöllő és környékén lévő kiadó lakások, családi házak kínálatáról érdeklődjön irodánkban. INGATLANBANK Pintér Mariann ALBÉRLET * Gödöllőn a Szabadság u. 19 szám (az iskolával szemben) alatt bútorozott másfél szobás lakás hosszú távra kiadó. A lakás:53m2, tégla építésű, frissen festet, kaputelefonos, egyedi fűtéses (konvektor), egyedi víz méréses, gáz boileres, telefon bent van (de nincs bekötve), kábeltévé ÁR: 50e Ft+rezsi/hó Kaució: 3havi lakbér. Tel.:30/ *KIADÓ LAKÁS Gödöllő-Központ, II. emeleti, 85m2, 1nappali+2szobás, erkélyes bútorozott lakás kiadó. INGATLANBANK Major Zoltán * KIADÓ ÚJ LAKÁS Gödöllő-Szent Imre Házban II. emeleti, liftes, 65m2, 2szobás, teraszos parkettás egyedi fűtésű modern lakás Ft-ér kiadó. INGATLANBANK Major Zoltán * Gödöllő központjában a Szabadság téren 65 nm-es, 2 szoba + étkező - konyhás összkomfortos lakás kiadó. Érdeklődni lehet: 28/ vagy 30/ számokon. * Gödöllő és Szada között egyszobás, összkomfortos kis kertesház október 1-től olcsón kiadó egyedülálló férfinak vagy nőnek. Tel.: 28/ , esti órákban. * Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/ * Kertes családi ház kiadó. Tel.: 20/ * Gödöllőn a Szabadság téren 2 szobás lakás kiadó. Tel.: 20/ , 30/ * Erzsébet királyné krt-on egyszobás lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 70/ , 28/ * Gödöllő központjában egyedi fűtéses, 2 szobás lakás kiadó. Tel.: 30/ * Kiadó! Városközpontban 2. emeleti, 2 szobás, csendes lakás. Ár: 60 eft + rezsi. Érd.: 20/ * Azonnal beköltözhetően szoba lánynak kiadó, fürdőszoba használattal. Tel.: * Kiadó Szent István téri 2 szobás, 2. emeleti, erkélyes öröklakás berendezve (cégeknek is számlásan). Tel.: 20/ * Palotakerten 2 szobás igényes, felújított, bútorozott lakásból az egyik szoba kiadó 1 fő részére. Tel.: 30/ * Gödöllőn, kastélyparkra néző, 65nm-es 2 és fél szobás, igényesen felújított, bútorozott, légkondícionált, vagyonvédett lakás hosszútávra kiadó. Érd.: * Kétszobás erkélyes bútorozott, kábel tv-s, palotakerti panorámás lakás, közel az Egyetemhez főbérlő nélkül kiadó (egyetemistáknak is). Tel: 30/ * Gödöllőn, 65nm-es, Kastélyparkra néző, 2 és fél szobás, igényesen felújított, bútorozott, vagyonvédett, klimatizált lakás hosszútávra kiadó lakás vagy iroda céljára. Érd.: (20) * Centrumban, a János utcában 2 szobás, 2. emeleti lakás hosszú távra kiadó. Ára 50 eft/hó + rezsi. 2 hónap kauciót kérek. Tel.: * Kiadó a Fenyvesben 3 szoba összkomfortos, külön bejáratú házrész kocsibeállási lehetőséggel, központi fűtéses, 2 havi kaució szükséges. Érd.: 30/ * Szoba kiadó családi házban, jó közlekedéssel. Tel.: 30/ * Gödöllőn az Egyetem téren 2 szobás, bútorozott, igényesen felújított lakás kiadó. 60 eft + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel.: 30/ * Dolgozó személynek szoba-konyha olcsón kiadó a városközpontban. Tel.: * Palotakerten 2 szobás, 2. emeleti, parkra néző 60 nm-es lakás kiadó. Tel.: 30/ *Gödöllőn, Szent János utcában 1,5 szobás összkomfortos, bútorozott fsz-i lakás kiadó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/ , 16 után.

13 2006. október 5. Gödöllői Szolgálat 13 * Gödöllő központjában, az OTP feletti társasházban 1,5 szobás bútorozott lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 30/ * Gödöllőn, kastélyparkra néző, 65nm-es 2 és fél szobás, igényesen felújított, bútorozott, légkondícionált, vagyonvédett lakás hosszútávra kiadó. Érd.: (20) *Központban a Szent István téren 64 nm-es, 2 nagy szoba összkomfortos albérlet kiadó, 5 férőhelyes. Havi 55 eft, számlaadás esetén 60 eft + rezsi, 1 hó kaució szükséges. Tel.: , 20/ *Gödöllőn a Kazinczy körúton 2 szobás, 4. emeleti lakás hosszú távra kiadó. Konvektoros, nagyrészt bútorozott, felújított, beköltözhető. Kaució szükséges. Megtekinthető naponta 8-18-ig. Tel.: 70/ * Kiadó családi házat KERESEK Gödöllőn, 2-3 szoba összkomfort, 3-4 kocsi elférjen. Sürgős! Tel.: 20/ , 70/ * Albérlet kiadó! 1,5 szobás összkomfortos családi házrész kiadó. Tel.: 30/ * Gödöllőn Palotakerti lakótelepen 1 szobás, távfűtéses lakás kiadó. Tel.: 20/ *Édesanyám mellé keresek olyan egyedülálló idősebb hölgyet (nem dohányzó) aki ingyen albérlet fejében éjszakai felügyeletét vállalná. Tel.: 20/ * Lakás kiadó (68 nm + terasz) irodának, egyéb tevékenység céljára is, hosszú távra. Gödöllő, Kossuth L. u. 24. Tel.: 30/ , 30/ * Gödöllő központi részén 1,5 szobás, konvektoros, részben bútorozott lakás kiadó. Tel.: 30/ * Kétszobás, erkélyes, bútorozott, kábeltévés, Palotakerti panorámás lakás közel az egyetemhez, főbérlő nélkül kiadó (egyetemistáknak is). Tel.: 30/ * Kétszintes családi ház alsó szintje 60 eft + rezsiért kiadó. Tel.: 30/ * János utcában 2 szobás, felújított lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 20/ * Gödöllőn családi házban kétszobás albérlet kiadó. Tel.: 30/ KIADÓ * Gödöllő Kossuth L. utcai üzletsoron 100 nm földszint + 50 nm tetőtérből álló, első-hátsó bejáratú üzlethelyiség jó parkolási lehetőséggel (előttemögötte) hosszú távra kiadó. Ugyanitt 50 nm-es helyiség bérbeadó. Tel.: 30/ * Gödöllő központjában (Gábor Áron út 1. sz. alatt) emeleti helyiség kiadó. Tel.: 30/ , 20/ * 20 nm-es üzlethelyiség a Szent János utca elején kiadó, bármilyen célra. Tel.: 20/ * Garázs kiadó Gödöllőn a Patak téri soron. Tel.: 20/ , este későn: 28/ * Irodahelyiségek, raktárok, szabadterületek kiadók Gödöllőn az autópálya közvetlen lejáratánál. Tel.: 28/ , 30/ * Kiadó 30 nm üzletek a Grassalkovich u. elején, központtól 5 percre. Fornetti is átvehető. Tel.: 70/ , * Gödöllő, Kossuth Lajos utca 18-ban 1 éve épült társasház földszintjén 34 nm-es, új műszaki állapotú, udvari bejáratos (bejárat kaputól 5 m-re) iroda gépkocsibeállási lehetőséggel hosszú távra kiadó. Tel.: 30/ * Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: 20/ * Raktárhelyiség kiadó. Tel.: 20/ * Gödöllő központjában, az OTP mellett 23 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel.: 30/ * Raktárhelyiség: száraz, fűtött, 40 nm-es, Gödöllőn a centrumban kiadó. Tel.: 30/ * Gödöllő főútvonalán két egybenyitható üzlethelyiség, irodahelyiség kiadó. Szabadság út 21. Tel.: * 20 nm üzlethelyiség forgalmas helyen a buszpályaudvarral szemben kiadó. Érd.: Gödöllő, 20/ SZOLGÁLTATÁS * Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/ * Gyorszolgálat! 0-24-ig duguláselhárítás vomával, korszerű gépparkkal. Víz-gáz-fűtésszerelés. Tel.: 70/ * REDŐNY - RELUXA - szalagfüggöny - szűnyogháló - harmonikaajtó készítése, javítása. Tel.: 20/ , 20/ , 28/ (17 óra után) * Megbízható brigád vállalja családi házak teljes körű kivitelezését, lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/ * Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés. Tóth László. Tel.: 30/ * Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid határidőn belül. Tel.: * Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel.: 20/ * Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/ * UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/ * TALPBETÉT készítés EGYEDILEG számítógépes lábvizsgálattal! Gödöllő, Szabadság u. 11. (a buszpályaudvarral szemben). Tel.: 20/ , * KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás, gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/ , 30/ * Gyógylábápolás, tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás, benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talp masszázs. Fényterápiás kezelés, teljes színskála. 25 év szakmai háttér! Pedikűr Szalonom: Gödöllő, Szabadság u. 13, a buszpályaudvarral szemben! Bejelentkezés: Tel.: 20/ Óvakodjon a házaló engedély nélkül dolgozó kontároktól. Bárándy József. * TELEKTISZTÍTÁS, FAKIVÁGÁS. Tel.: 30/ * Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig. Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/ , 28/ * REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás. Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter. Tel.: 28/ , mobil: 20/ * PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép munka! Tel.: 70/ * Érettségizett nem italozó, leinformálható férfi ház körüli munkát vállal. Kertépítés, földmunka, kerítések készítése, javítása, festése, szennyvíz bekötés, lambériázás, parkettázás, stb. Sokmindenhez értek. Tel.: 30/ * Kertépítés, karbantartás, füvesítés, fakivágás, bozótírtás, kaszálás. Malomtó Kft. Tel.: 30/ Apróhirdetés felvétele a Kossuth L. u. 1. alatt

14 14 Gödöllői Szolgálat október 5. OKTATÁS * STUDIO ONLiNE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK. AZ EGYÜTT IRATKOZÓK FEJENKÉNT ANNYISZOR 5% KEDVEZMÉNYT KAPNAK, AHÁNYAN IRATKOZNAK (TEHÁT 5 EMBER PÉLDÁUL FEJENKÉNT 25%). EGYÉB KEDVEZMÉNYEKÉRT ÉS RÉSZLETEKÉRT KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN. * Katolikus hittudományi főiskolára járó hölgy gyerekek felügyeletét, humán tantárgyakból való felkészítését vállalja a család otthonában, igény szerint kulturális programokhoz kapcsolódva. Tel.: 30/ * Angol nyelvoktatás és korrepetálás nyelvtanárnál. Tel.: 70/ * Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden korosztálynak, egész nap, egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő). Fordítás. Tel: 28/ , 20/ Kollarics. * Matematika, fizika oktatás, felzárkóztatás Gödöllőn a belvárosban általános és középiskolások részére. Érd. 15 óra után a 30/ es számon lehetséges. * TAICHI OKTATÁS Gödöllőn. Érd.: 20/ , Bálint Krisztina * Angol nyelvoktatás egész évben folyamatosan. Délelőtt is, csoportos és egyéni. Takárné Bacsó Márta. Tel.: 28/ , 30/ * Hamarosan induló művészeti stúdió gyermekcsoportjához drámapedagógust, tánckoreográfust (heti 1-2 alkalom du.), valamint társalgási szinten beszélő angol nyelvtanárt keres. Érdeklődni: tel.: 30/ , * Matematikából középiskolásoknak korrepetálást, érettségire felkészítést vállal középiskolai tanár. Tel.: 30/ * TOP-TAN: Középfokú nyelvvizsgára felkészítő (Origo, TELC, BME, ECL, Euro) angol nyelvtanfolyam indul október 4-én szerdán tól, heti 2X2 órában. Pre- Intermediate tanfolyam október közepétől: hétfő: ig, heti 1X3 órában. További tanfolyamokról is érdeklődhet: Gödöllő, Szőlő u tel/fax: , mobil: * Angol és orosz nyelvoktatás egyénileg, beszédcentrikusan, kezdőtől tolmácsolásig. Tel.: * Matematika, fizika, szakrajz, magyar nyelv és irodalom, pszichológia tantárgyakból egyéni korrepetálás, főiskolai, egyetemi felvételire előkészítés emelt- és középszintű érettségire felkészítés formájában. Tel.: 28/ , 30/ * Az AeroKid Sport Dance Klub tanárok, óvónők, edzők jelentkezését várja sporttánc foglalkozások vezetéséhez, gyermekek számára. A jelentkezők képzésen vehetnek részt, mely után munkalehetőséget, csoportot biztosítunk. Táncklubok, egyesületek jelentkezését is várjuk! * Vállalom alsótagozatos illetve 5-6. osztályos gyermeke matematika korrepetálását! Tel.: ADÁS-VÉTEL * Eladók: kétrészben nyitható, ülő-fekvő, ágyneműtartós rekamié (15 ezer Ft), 45 x 95 cm-es ágyneműtartó (3 ezer Ft), 30 x 60 cm-es faliszekrény (3 ezer Ft), 70 x 70 cm-es fiókos-polcos faliszekrény (4 ezer Ft), 40 x 96 cm-es gyermek íróasztal (3 ezer Ft), 90 x 90 cm-es zöld, polcos rakodószekrény (4 ezer Ft), kárpitozott székek (500 Ft/db), bambuszredőnyök: 2 db 60 x 155 cm (500 Ft/db) és 2 db 150 x 170 cm-es (1 ezer Ft/db), aranybarna színben komplett reluxák: 2 db 66 x 125 cm-es (1500 Ft/db), 1 db 66 x 200 cm-es (2 ezer Ft), 1 db 110 x 130 cm-es (3 ezer Ft), 1 db 120 x 120 cm-es (3 ezer Ft) és 2 db 126 x 126 cm-es (4 ezer Ft/db). Tel.: (20) * Eladók: automata japán fényképezőgép (15 ezer Ft), szobai taposó kondigép (4 ezer Ft), 70 cm-es neoncsöves lámpa (1500 Ft), 80 x 30 cm-es kétrészes, szennyesruhatartó (2 ezer Ft), 4 db 150 mm-es gumírozott kerék (1 ezer Ft), 4,5 x 9,5 x 450 cm-es padló (1 ezer Ft), 60 x 80 cm-es egytálcás szárítós króm mosogató (2 ezer Ft), gurulós fém TV-állvány (5 ezer Ft), 2 db, új, 2 x cm-es, és 1 db 84 cm-es világosbarna polcdeszkák (1 ezer Ft). Tel.: (20) * Nagyméretű ágyneműtartós franciaágy 20 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 20/ * Fenyőfa bútorok eladók: jó állapotú emeleteságy, 80 x 80-as étkezőasztal, könyvespolcok, szekrény. Érd.: 20/ * Táblás szivacs, ágybetét, íróasztal, rekamié, csillár, kéményes konvektor, és 1 db szép nagy yukka eladó. Tel.: 20/ * ELADÓ HASZNÁLT MOBILTELEFONOK: Nokia 6100 (Pannon) 7000 Ft, Nokia 6220 (kártyafüggetlen) Ft, Nokia 6230i (Pannon) Ft. Tel.: 20/ * Ariston mosószárítógép áron alul, fekete szekrénysor vitrines, Renault Scenic hátsó üveg, Orion hangfalszett dvd lejátszóhoz féláron eladó. Tel.: 70/ * Táblás szivacs, ágybetét, pehelypaplanok, íróasztal, rekamié, csillár olcsón eladó. Tel.: 20/ * Eladó 3 db FÉG F8-as, egyenként 5,8 kw-os, működőképes, jó állapotban lévő konvektor. Ár megegyezés szerint. Érd.: 20/ , 20/ ,28/ * Eladó tűzifa ár alatt. Tel.: 20/ * Régies stílusú faragott fésülködőszekrény eladó 70 eft-ért. Tel.: 30/ * Eladó világos 3,2 m szekrénysor, összecsukhatós fotelágy (ágyneműtartós), dohányzóasztal + polcok. Iár: 55 eft. Faesztergagép: iár: 130 eft. Tel.: 20/ * Pierre Cardin kétfunkciós babakocsi eladó, sárga-kék, lábzsákos, nagykerekű, esővédős. Iár: 15 eft. Tel.: 30/ * Eladó Panasonic üzenetrögzítős tel/fax 18 eft, bejárati ajtó zárral 6 eft, 2 x 3 m kék szőnyeg 12 eft, 2 emeletes hörcsögkalitka táppal, alommal 3 eft, 30 x 40 cm sarokakvárium 15 cm teknőssel, táppal 3 eft. Solac minigrill 2 eft, asztali csobogó 3 eft. Tel.: 20/ * Eladó Gödöllőn Koloniál könyvespolc (világosbarna) 4 polccal, alul 2 ajtóval, 1 polccal. 183 x 100 x 40. Ár: 10 eft. Tel.: 20/ * Olcsón eladó Avirex márkájú, vadonatúj, L-es férfi bőrkabát. Tel.: 20/ * Szőlőprés (nagyméretű 30 eft), szőlődaráló (10 eft), Robi motoroskapa (20 eft), vegyes tüzelésű kályha (10 eft) eladó. Tel.: 20/ * Eladó 2 db ágy (ágyneműtartós) melyek emeletes ággyá alakíthatók, iár: 9000 Ft, valamint ponyvagarázs, iár: Ft. Tel.: 20/ * Eladó 1 db kétszemélyes kanapé, 1 db kétszemélyes ágyneműtartós heverő, 1 db fésülködő tükör (antik), 1 db Hajdú centrifuga, 1 db Salgó sparhelt (balos). Tel.: 70/ * 4 db R13 165/70 Barum alig használt téli gumi féláron, 6 literes fajansz káposztáshordó, vas szőlődaráló eladó. Tel.: 30/ * Eladó: 1 db 50 l-es szőlőprés, 3 db 50 l-es üveg ballon, 3 db 60 l-es műanyag kanna, 3 db 120 l-es műanyag hordó, 3 db ötágú csillár. Érd.: , 20/ * Eladó Aszódon asztalos ipari 800-as szalagfűrész, állványos fúró, gyalupad, szorítók, rokkantkocsi új állapotban. Tel.: 20/ * Eladó: vendéglátóipari felszerelések, pult, sörhűtőrendszer, sörszénsav palackok és egyéb felszerelések. Tel.: 20/ * Eladó jó állapotban lévő, nagyméretű fekvő szauna, valamint óriás leanderek. Tel.: 20/ * Megkímélt állapotban lévő, 2 személyes, kinyitható, ágyneműtartós kanapé sürgősen eladó. Tel.: 20/ , JÁRMŰ, ALKATRÉSZ * TÉLI GUMI! Eladó 2 db Debica Passió 145/80 R13, 1 telet hasznát, jó állapotú téli gumi. Ár: 5eFt/db. Tel.: 70/ * KUPLUNG (SZINTER, KEVLÁR), FÉKPOFA, FÉKBETÉT FELÚJÍTÁS GARANCIÁVAL, KPM-H ENGEDÉLLYEL MINŐSÍTVE. Teherautók, személyautók, munkagépek, motorkerékpárok típustól függetlenül. Fékdob, féktárcsa és túlméretes fékpofa szabályozás, Galfer motorfékbetékek forgalmazása. Szerelés igény szerint. www. fekdoktor.hu. GRAND 2100 BT. Gödöllő, Mátyás K. út 103. Tel.: , 20/ * Renault 11 TXE rendezett papírokkal, váltóhibával eladó. Műszaki: , extrák, el.ablakok, napfénytető, fűtött hátsó szélvédő, plüss. Tel.: 70/ * Eladó 1988-as Skoda 120L Favorit motorral, friss műszakival. Elektromos ablak, központi zár, riasztó, angol alufelni, peres gumi, elöl 4 db ködfényszóró, hátsó spoiler. Iár: 200 eft. Tel.: 30/ * Eladó Volvo S40, 1948 köbcm, benzin, kék, 2000/11. Felszereltség: ABS, ASR, ESP, centrálzár, elektromos ablakok, fűthető ülés, klíma, tempomat, könnyűfém felni, ködlámpa, szervízkönyv, téli gumik, 2. tulajdonostól, rendszeresen karbantartott, friss műszaki. Ár: Ft. Tel.: 30/ EGYÉB * Megbízható, korrekt társközvetítésemmel várom a társra, párra és baráti kapcsolatra vágyó komoly szándékú, intelligens hölgyek, urak jelentkezését. Minden korosztálynak segítek. Tel.: 20/ , 30/ , 70/ * 2 db Bison hawanes kiskutya fehér színben eladó. Tel.: 20/ * Mézakció Gödöllőn! Export minőségű akácméz 850 Ft/kg, vegyes, hárs, selyemfű méz 600 Ft/kg áron. 3, 15 kg-os kiszerelésben eladó. Tel.: 28/ * Hízó eladó: 360 Ft/kg. Tel.: 20/ * Eladó fehér borszőlő, 2 db fahordó: 2 hl-es, 1 hl-es. Tel.: 20/ *% Apróhirdetés felvétele Gödöllőn, a K ossuth L. u. 1. alatt *%

15 2006. október 5. Gödöllői Szolgálat 15 Futsal NB I. Gólzáporos mérkőzés Könnyed győzelem A Gödöllői Futsal Klub első osztályban szereplő felnőtt csapata az előző héten Siklóson vendégszerepelt és kapott ki meglepetésre, majd most hétfőn az Abony gárdáját fogadta, ahol könnyed és talán lehet azt mondani könynyelmű győzelmet aratott. A Siklós elleni vendégszereplésrõl mindent elárul, hogy Lódi Tamásék tíz kapufát lõttek és megannyi száz százalékos helyzetet hagytak ki a mérkõzés folyamán. De mivel ezt a játékot is gólra játsszák és a hazaiak ebben jobbnak bizonyultak vereséget szenvedett a GFK (4-3). Az UEFA Futsal Kupa szereplés lázában égõ együttes a hét második felében napi két edzéssel készül a nagy kalandra. A jövõ heti, hazai rendezésû eseményre folyamatosan lehet vásárolni a jegyeket Gödöllõn a Mûvelõdési Központban egész nap, és a Patak téri Ball sörözõben este 18 órától. A jegyek ára 1000 forint, amely napi két mérkõzés megtekintését teszi lehetõvé a budapesti Körcsarnokban megrendezésre kerülõ csoportselejtezõbõl FELHÍVÁS Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! Minden focizni és mozogni vágyó gyereket vár a Gödöllői Futsal Klub most indult Ovifoci csoportja. A foglalkozások (max. 10 fő/csoport) kedden és pénteken 17 órai kezdettel a Montágh iskola tornatermében zajlanak, amit többek között a futsal klub felnőtt csapatának brazil játékosa, Jackes Gil irányít. Jelentkezni a 06/ as telefonszámon, vagy a helyszínen lehet. Mozogj velünk és legyél tagja a Gödöllõi Bikák népes táborának! Szeptember 28-án sportdélutánt tartott a Gödöllői Futsal Klub a Városháza előtt felállított műfüves pályán. Az eseményen részt vett a Bikák felnőtt csapata, a 11 éves korosztály, a Bikák öregfiúk csapata és a Gödöllői öregfiúk együttese. Ezen kívül itt rendezték meg az általános iskolások részére kiírt mini műfüves torna döntőit is. A remek idõben rengetegen látogattak ki az eseményre, és jól érezte magát kicsi és nagy egyaránt. Az általános iskolás csapatok döntõivel kezdõdött a délután. Elõbb a Hajós és a Szent Imre 3-4. osztályosokból álló csapatai játszottak, ahol az utóbbiak örülhettek (10-2). Utána következtek a tornára 8 csapattal nevezõ 5-6. osztályosokból összeállított csapatok helyosztó mérkõzései: a bronzmeccs (Török - Hajós II. 11-6), és az arany-csata (Szent Imre - Petõfi 5-1). Ezt követte a legidõsebb korosztály, a 7-8. osztályosok küzdelme a harmadik és az Gödöllõi Futsal Klub - Abony 10-1 (3-1) Gödöllõ, SZIE csarnok 300 nézõ. Gödöllõi gólszerzõk: Madarász J. (2), Lódi T. (2), Baranyai P. (2), Gyurcsányi Zs. (2), Szente T., Sivák P. A negyedik játéknapon aztán sikerült kiköszörülni a csorbát, ami a közelgõ UEFA Futsal kupaselejtezõ elõtt nagyon fontos volt. Az Abony nem mutatott nagy ellenállást és, ha jobban koncentrálnak a gödöllõi játékosok, akkor megalázó csapást mérhettek volna ellenfelükre. A jövõ héten nemzetközi kötelezettségei miatt nem játszik bajnoki mérkõzést a csapat. Az UEFA Futsal kupa selejtező programja október 10. (kedd) Gödöllői Futsal Klub - Raba Riga (Kezdés: 17 óra) Shakhtar Donetsk - Toligma Chisinau (19 óra) október 11. (szerda) Gödöllői Futsal Klub - Toligma Chisinau (17 óra) Shakhtar Donetsk - Raba Riga (19 óra) október 13. (péntek) Raba Riga - Toligma Chisinau (16 óra) Shakhtar Donetsk - Gödöllői Futsal Klub (18 óra) Sportdélután a városháza előtt Remek hangulat, jó meccsek elsõ helyért. Sok gól, Petõfi diadal az egyiken (Petõfi - Damjanich 10-5), míg izgalmas és szoros csata a másik mérkõzésen (Hajós II. - Szent Imre 7-6), ennek ellenére a lényeg elsõsorban a kikapcsolódás és a felszabadult szórakozás volt. A délután folyamán még játszott egymással két középiskolás csapat, amit egy öregfiúk csata követett. Szóhoz jutottak még a Kisbikák (a futsal klub gyerekcsapata) és a szintén a GFK kötelékébe tartozó igen csinos és nem utolsó sorban a labdával remekül bánó nõi futsalosok is. A nap fõ száma kétségkívül a férfi magyar futsal bajnok, és a Tokai Norbert irányította hölgyek összecsapása volt. Labdarúgás - Pest megye I. osztály Rossz sorozatban a Pelikán Rossz szériába került Gödöllő megyei első osztályában szereplő labdarúgó csapata, ugyanis előző két mérkőzését elveszítette, így már csak 13. a megyei I. osztályú bajnokságban. A 7. fordulóban a Dömsöd csapatát fogadták Ivanovics Károlyék és egy gólgazdag mérkõzésen maradt alul a Gödöllõ. A mérkõzés jól indult a hazaiak számára, de a végjátékban nem koncentráltak eléggé, így elmaradt a pontszerzés. A találkozó krónikájához tartozik, hogy a Pelikán háromszor vezetett az összecsapás folyamán, ennek ellenére vesztesen hagyta el a játékteret (3-4). A következõ fordulóban, az elmúlt hétvégén Tápiószecsõre látogatott a csapat. Itt folytatódott a két mérkõzés óta tartó pechszéria, hiszen a 2-1-es vereség ellenére a döntetlent talán megérdemelte volna a Gödöllõ. Egygólos hazai vezetésnél Burillák Mihály gyönyörû szabadrúgásgólját, ami után a felsõ kapufáról a gólvonal mögé pattant a labda, nem adta meg a játékvezetõ, és egy ízben rosszul jelzett az asszisztense egy lesállást. Összességében a hetek óta tartó bizonytalanság és az, hogy mindössze csupán öten járnak edzésre, erõsen rányomta bélyegét a csapat teljesítményére. A következõ játéknapon, október 7-én szombaton 15 órakor (ifi: 13 órakor) a Diósd csapatát fogadja a Gödöllõ. Az ifjúsági csapat eközben menetel és Száraz Szabolcs vezérletével sorra oktatja ellenfeleit, és továbbra is veretlenül vezeti a megyei I. osztályú ifi bajnokságot. 7. forduló: Gödöllõ - Dömsöd 3-4 (1-1) Gödöllõi gólszerzõk: Tóth László (2, az egyiket 11-esbõl), Maros Szabolcs Ifi: 6-1 EREDMÉNYEK: Súlylökés (3 kg) férfi 13 évesek: 3. Bujdosó Gábor 93 Gödöllõi EAC 12,24 Diszkoszvetés (1 kg) férfi 13 évesek: 2. Bujdosó Gábor 93 Gödöllõi EAC 41,77 5. Szõke Péter 93 Gödöllõi EAC 33,21 Diszkoszvetés (1 kg) férfi 14 évesek: 3. Váraljai Zoltán 92 Gödöllõi EAC 41,72 Már a 6. fordulón vannak túl a férfi kézilabdázóink a felnőtt megyei I. osztályban. A nyáron a GEAC csapatával fuzionáló Gödöllői KC második csapata három győzel mellet, két vereséget könyvelhetett el, amivel jelenleg a 3. helyen áll a 11 csapatos bajnokságban. Eredmények: Budakalászi SC II. - Gödöllõi KC II ; Gödöllõi KC II. - Diósdi TC 33-26; Vecsés SE II. - Gödöllõi KC II ; Gödöllõi KC II. - Híd-Unió SE 32-16; forduló: Gyömrõ VSK II. - Gödöllõi KC II forduló: Tápiószecsõ - Gödöllõ 2-1 (1-0) Gödöllõi gólszerzõ: Harmath Tamás Ifi: 1-5. Gödöllő II. Pest megyei III. osztály Egy vereség egy győzelem a mérleg A Gödöllõ II továbbra is tartja a lépést és õrzi dobogós helyét a megyei III. osztályú bajnokság gödöllõi körzetében. Legéndi György csapata elõbb Isaszegen játszott rangadót, ahol buta hibákat elkövetve kikapott ellenfelétõl (1-4), majd hazai pályán fogadta a Vácszentlászló csapatát. Itt sikerült kijavítani az Isaszeg elleni botlást (3-1), ezzel továbbra is a dobogón vitézkedik a Gödöllõ II. A következõ héten Galgamácsára látogat az együttes. 5. és 6. forduló eredményei: Isaszeg - Gödöllõ 4-1 Gólszerzõ: Tury V. Gödöllõ II. - Vácszentlászló 3-1 Gólszerzõk: Urbán V., Orbán Cs., Tóth L. Öregfiúk Továbbra is veretlenek az öreg halak Tovább tartja veretlenségét és õrzi vezetõ pozícióját a Gödöllõi LK örgefiúk csapata. A legutóbbi játéknapon a Kerepes csapatát fogadták Bánhegyi Béláék és könnyed játékkal nyertek 6-2-re. A 12. fordulóban Kistarcsán vendégszerepel az együttes. 11. forduló: Gödöllõ LK - Kerepes 6-2 Még nem közölt eredmények: Mogyoród - GLK 0-6; Kartal - GLK 2-4. Serdülő Országos Egyéni bajnokság, Budapest Súlylökő és diszkosz siker Váraljai Zoltán, Máté Alpár edző, Káposztás László -ll.- Gerelyhajítás (600 g) férfi 14 évesek: 2. Váraljai Bujdosó Gábor Zoltán 92 Gödöllõi EAC 48,53 4. Káposztás László 92 Gödöllõi EAC 44,44 A versenyzõk felkészítését Máté Alpár edzõ végezte el. Kézilabda Férfi felnőtt megyei I. osztály A hölgyek még veretlenek Női felnőtt Pest megyei bajnokság A nyáron a hölgyeknél is változások történtek. A csapat kerete az új igazolásoknak köszönhetõen igencsak megerõsödött, és ezt alátámasztva remekelnek az idei kiírásban. Eddig öt fordulón vannak túl a kézisek és veretlenül, pontveszteség nélkül vezetik a 13 csapatos bajnokságot. Erdemények: GKC - Vecsés 25-22; GKC - Albertirsa 34-26; GKC - Aranyszarvas SE 28-22; Budakalász SC - GKC 25-26; GKC - Tápiószele

16 16 Gödöllői Szolgálat október 5. Farkas Eleonóra: Őszi előzetes ZAMAT LÉTEZIK IDEA SVÉD URÁN AUTÓJEL 1 ÉGT ÁJ HIDROGÉN NORVÉG AUTÓJEL KÖZTEHER A KENHETÕ ANYAG SVÉD AUTÓJEL 2 3 LOVE VÉGE! DISZNÓ BEC. ANNA NIT ROGÉN NÉMET NÉVELÕ 4 5 RUHÁT TISZTÍTSAM ÍRÁSJEL VIZI SPORTOLNI RÁGCSÁLÓIT NÉVELÕ SZERENCSE ANGOLUL TÛZRE TESZI PÁRATLAN ÖVE! FÉLUT! RÓMAI 100 TANGENS TEA NÉMETÜL SZAUD-ARÁ- BIA AUTÓJELE RÓMAI 6 EME AZONOS BETÛK AZ EGYIK EGYETEM RÓMAI 50 MÉT ER BÓR LIBAHANG ÓN PÁRATLAN SZÁM E NAPON LEPAKOLJA VÁSZON TAKARÓJA IPSZILON EGYENLÕ KIEJTETT BETÛ TANULÓ VEZETÕ AZONOS BETÛK FEDELE KAPU,GÓL ANGOLUL TEMPUS AUTÓMÁRKA TEA JELZÕJE PARTNER KATOLIKUS RÖV. TÜZET SZÜNTET VÉRTANI PÜSPÖK PUZZLE ÜTÕ EGYÜTTES BELGA AUTÓJEL BIRKA ISTÁLLÓ TALÁLTA RÉGIESEN PATÁS IDÕ JELE PÁRATLAN FEJEDET! OSZTRÁK SPANYOL SZAUDI AUTÓJEL ÉS LÉC ANGOLUL PARÁNYI RÉSZECSKE SZEM. NÉVMÁS PÁROS FELADAT! MUTATÓSZÓ OXIGÉN KOSZOS VÉREDÉNYE NÉMET SPANYOL THAIFÖLDI AUTÓJEL BELEPA- KOLTAD MÚLT IDÕ JELE 52 KÖZTERÜLET RÓMAI 1 RUHÁT TISZTÍTTATÓ SZEM. NÉVMÁS BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: OKTÓBER 12. A 34. szám rejtvényének helyes megfejtése: Üres már a fecskefészek itt az eszterhéj alatt, üres már a gólyafészek, tetejében a kéménynek vándor népe ott halad. A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerte: Biás Éva, Kossuh Lajos u. 35., Ruttkay Mátyásné, Erzsébet királyné krt. 14. A Trafo Club belépõjét nyerte: Winkler Mátyás, Öreghegyi u. 3/a.; Kovács Imre, Kõrösi Cs. u. 1. A besnyõi Gazdabolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerte: Fazekas Réka, Antalhegyi u. 39.; Gáspár Ágnes, Palotakert 6.

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés borítólapja

Előterjesztés borítólapja Kétpó község Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1. Előterjesztés borítólapja Sorszám: Előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X Előterjesztés: Címe: KunszentmártonVáros Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Testületi ülés dátuma: 2016-09-22 Készítés ideje: 2015-09-12

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2012. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-107/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat A Bursa Hungarica

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA. (Az üres helyiségek dőlt betűvel jelzettek.) ÁFA nélküli számok Bérleti díj Bérleti díj

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA. (Az üres helyiségek dőlt betűvel jelzettek.) ÁFA nélküli számok Bérleti díj Bérleti díj 1. melléklet HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA (Az üres helyiségek dőlt betűvel jelzettek.) Hr m 2 Bérlemény helye, hasznosítás jellege 1. II/25/2006. 5849/1 10 Ady sétány, volt vámőrház, vegyes

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület április 30-ai ülésére KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:i.2-283/2006. Ea.: Kréz Hajnalka E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére Tárgy: Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet 1. sz. melléklet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsoktatási intézményekbe teljes idej, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításokkal)

(Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról (Egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére 125/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 26-i testületi ülésére Tárgy: Rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást.

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást. S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerről (Elfogadva Heves Megye Közgyűlése 113/2004(XI. 26.) számú határozatával) 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Üsz.: 22-152/2016. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos eljárás lefolytatásának rendjéről. Szomor, 2015. november 16. Nagy

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: szeptember 22.

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: szeptember 22. Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 201. szeptember 22. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Meghívó 2012. november 20.

Meghívó 2012. november 20. Meghívó Tisztelt Természetjáró, Erdész, Vadász Kolléga! A következő oldalakon olvasható címmel és programmal a TESZ-TeSz 50 éves jubileumát üljük 2012. november 24-25- én. Hívunk, vegyél részt ennek a

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok számára

Részletesebben

Kedves Pestújhelyiek!

Kedves Pestújhelyiek! 1 Tartalom Kedves Pestújhelyiek! 2 Dalnoki Jenő emléktorna 3 Temetői séta 4 Ultibajnokság 4 Nosztalgia bál az Odeon zenekarral 5 Bakonyi Elek Sakkbajnokság 5 Kaláka koncert 5 Templomi koncert 6 Biciklis

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév Elérhetőségeink Vigadó Kulturális és Civil Központ 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67. Művelődési Ház 2200 Monor, Bocskai u. 1. Tel.:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 03-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 03-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz (Bursa Szabályzat a helyi

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanuló rezi fiataloknak adható

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben