Irodalmi emlékhelyek Heves megyében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irodalmi emlékhelyek Heves megyében"

Átírás

1 Irodalmi emlékhelyek Heves megyében Szerkesztette: Gyetvai Nikolett Melczer László Papp László Sipos Zsoltné Tóth Ferenc Zsolt Felelős kiadó: Heves Megyei Természetbarát Szövetség Csávás István elnök 2007.

2 A kiadványt támogatta: 2

3 Dajkáld völgy eme várost dombok öleljétek süsd nap, hold te vigyázd pattogó csillagok koszorúja szikrázzon árnya fölött. Legyen boldogság, béke hazája örökké. /Apor Elemér/

4 TARTALOM Bevezető... 5 Kérdések és feladatok... 6 Egyéb tudnivalók Válaszok Személyi adatok... 19

5 Bevezető Irodalmi barangolásra biztatunk mindenkit, aki a jelvényszerző túránkra benevez. Egészen pontosan inkább figyelemfelkeltésnek szánjuk kis körutunkat, hiszen minél többet foglalkoztunk e témával, annál több és több név került fel a listára. Természetesen minden alkotónak kézzel fogható emléket nem állítottak. Van, akire utcanév, épület, könyvtár illetve egyéb intézmény emlékeztet. A barangolás igazolására viszont valamit ki kellett találni. A régi bélyegzős módszert nem tartottuk szerencsésnek, ezért olyan visszaigazolásokat várunk, ami tábláról, szoborról mint majd a leírásnál kiderül beszerezhető. Az is egyértelmű, hogy megyénk irodalmi életével kapcsolatba hozható személyek sem szerepelhetnek valamennyien, hiszen akkor többkötetes monográfiát kellene kiadnunk. Gondoljunk bele, hogy az ismert írók, költők mellett milyen sok helyi újságíró, történetíró, kritikus, népi író, irodalomtörténész tevékenykedett az irodalom érdekében. Ugyanez vonatkozik a helyszínekre is. Valamennyi megyei települést sem lehet feladatként kijelölni, hiszen akkor a megye nagyobbik részét be kellene járni. Előfordul, hogy egy-egy személy több helységhez is köthető. Petőfi Sándor a legkézenfekvőbb példa erre. Nagy költőnk (ha ma élne többszörös kiváló turista lenne) igen sokfelé megfordult megyénkben is, és valamilyen módon (tábla, szobor) a helyiek megemlékeznek erről. Mi 11 olyan települést találtunk a megyében, ahol ő járt, és erre valami emlékeztet is bennünket. Tehát a megye irodalmi emlékeihez kötődő körutat javasoljuk minden érdeklődőnek. Így hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen gazdag e tekintetben megyénk. Természetesen önállóan megtervezett útvonal alapján is megismerhetők, és megválaszolhatók a kérdések. A letisztázott megoldásokat a füzet végén elhelyezett válaszokba kérjük pontosan beírni, majd a megfelelő helyre kivágása után beküldeni! Ismeretekben gazdag, szép túrát kívánunk! Melczer László Papp László 5

6 Kérdések és feladatok Induljunk el Egerből, hiszen itt található a legtöbb irodalmi emlék. Találunk itt emlékházakat, sírokat, könyvtárakat, szobrokat, emléktáblákat, emlékfákat, festményt, portrét. A legnagyobb irodalmi emlékhely a Líceumban található. A főegyházmegyei könyvtár számos kéziratot, ősnyomtatványt, krónikát, ritkaságot őriz. Csak példaként említve: Mikes Kelemen törökországi leveleskönyvének eredeti kézirata is itt található. A régi vendégkönyvet is említhetnénk, amiben Kazinczy Ferenc, Vörösmarty Mihály és Jókai Mór aláírásával találkozhatunk. Jókai és Vörösmarty kőbe faragott portréját a Szent János utcában lehet megtalálni, csak nagyon figyelmesen kell megnézni az épületek homlokzatát. 1. Hányas számú ház őrzi emléküket? Ha időrendben indulunk el, első jelentősebb személy a lantos költő, vagy haditudósító: Tinódi Lantos Sebestyén. Róla egy szoborral emlékezünk a vár feljáratánál. Volt két katonaköltőnk is. Az ismertebb 50 huszár hadnagyaként vitézkedett a várban. Kitalálták: Balassi Bálintról van szó. A vár Föld-bástyáján mellszobor emlékeztet a reneszánsz költőre. A másik alkotó Gyöngyös volt földesura, költő, hadvezér: Koháry István. Az ő emléktábláját egy barokk ház falán találhatjuk. /Eszterházy tér 5./ Ő is a törökökkel küzdött Eger érdekében, még fél karját is elvesztette itt. 2. Mikor is volt ez a török elleni harc? Az 1700-as évek következnek. Ebben az időben kezdték Egert a Magyar Athén szép jelzővel díszíteni. Nem véletlenül. Ekkor szerb és görög iskolát is alapítottak városunkban. Az irodalom pedig egy szerb származású költővel lett gazdagabb. A Széchenyi utca 55. szám alatt egy szülőházat, benne emlékszobát találunk. Az említett költőét. 6

7 3. Ki ő? A következő évszázadban is igen sok irodalmár tevékenykedett Egerben. Az egyházi központ sok papköltőt mondhatott magáénak februárjában Petőfi is két papköltő barátját kereste fel, Pajer Antalt és Tárkányi Bélát. Ennek az eseménynek az emlékét emléktábla őrzi, valamint Petőfi Egri hangok című verse. Az említett vers utolsó mondata olvasható a városban található Petőfiszobor talapzatán. 4. Kérjük ide írni az idézetet:.. Szintén papköltő, jeles hitszónok volt Mindszenthy Gedeon. Verseghy Ferenc is Egerben volt teológus. A város szülötte Madarassy Pál, aki különösen Zolafordításokkal tűnt ki. Egri kötődése van Tóvölgyi Titusznak, a hetvenes-nyolcvanas évek kedvelt regényírójának. Szintén népszerű elbeszélései és regényei révén Vértesi Arnold. Egri volt Madarász Flóris irodalomtörténész, Répássy János költő, Racine-fordító, Szvorényi József irodalomtörténész. Az ő emlékét emléktábla is őrzi. Egerben halt meg Aszalay József, aki anekdotagyűjtéséről híres. Egerből indultak: Kemechey Jenő hírlapíró, novellista, Porzsolt Kálmán szépíró, Werner Gyula regényíró és Egri György, aki a gyermekirodalomban alkotott. Nagynevű történetíróink ebben a korszakban: Kandra Kabos, aki a magyar ősvallás, mitológia szakértője, Ipolyi Arnold pedig a magyar őshagyomány kutatója volt. Róla a Gárdonyi Géza Színház mögötti Orlandini-ház falán emléktábla emlékezik meg. A táblán szerepel, hogy azon a nagygyűlésen, ahol Ipolyi elnökölt, egy őt igen érdeklő téma került megbeszélésre. 5. Mi volt ez? 7

8 E kornál kell megemlíteni Macki Valért, aki bölcsészeti és esztétikai íróként tevékenykedett. Türk Frigyes is városunkban alkotott tanárként, helytörténészként. 6. Miben jeleskedett még az előbbiek mellett? Országosan ismert író volt a gyöngyösi születésű, de Egerben elhunyt Zalár József, aki az es szabadságharc idején történetíróként működött. Ezen kívül sok verseskötete, balladája jelent meg. Az országos hírű írók közül még kettőt kell megemlíteni: az egri Bródy Sándort és az egrivé lett Gárdonyi Gézát. Az ő munkásságukat egy - két szóval nem lehet leírni, de egy fogalommal igen. Ők voltak az Írók. Emléküket táblák, szobrok, emlékház őrzi. Gárdonyi lakóházában emlékmúzeum található, kertjében a szobra áll. 7. Ki a szobor alkotója? Bródy Sándornak is van emléktáblája szülőháza falán, valamint szobra Gárdonyival együtt az Érsekkertben. Ha megtalálta a szobrokat, nagyon egyszerű kérdésekre kell válaszolnia: 8. Ki az álló alak? 9. Ki készítette az ülőt? Végül a nemrég elhunytakról, illetve élőkről is emlékezzünk meg ben lesz az Egerben elhunyt Apor Elemér költő, író születésének 100. évfordulója. Szintén Eger költője volt Kálnoky László, írója, újságírója Sándor András. Őt mint természetjárót is ismerhettük, és az általa szerkesztett Kilátás 8

9 a kövekről című könyv is a természet szeretetét tükrözi. Egri Breznay Imre is. Aki szereti Egert, és érdekli város története, olvassa el írásait! Emléktábláját a Jókai utcában lehet megtalálni. 10. Ezen szerepel, hogy mivel foglalkozott. A tábla utolsó sora segít ebben. Kérjük ide írni: A legvégére a kor nagyjai maradtak. Emléktáblája, fája van városunkban Wass Albertnek, és a magyar Nobel díjasok között is felfedezhető egy író mellszobra. 11. Ki ő? Az érsekkertben található a múzsák ligete, ahol 6 emlékfa található. Ebből kettőt korunk két nagy író egyénisége ültetett. 12. Kik ők? Eger irodalmi barangolását zárjuk két névvel, megemlékezve két személyről, akik nem közismertek, nem szerepelnek az irodalmi tankönyvekben, de emléküket, emberségüket szeretettel őrizzük. Kolacskovszky Lajos jogász volt, de tudományos és publicisztikai tevékenysége mellett, mint turisztikai író jeleskedett. Szintén a természetjárásban betöltött nagy szerepéért, az ilyen irányú írásai miatt kell megemlíteni dr. Lénárt Jánost. Mindkettőjük emlékét forrás őrzi a Bükkben, valamint évente rendezendő tájékozódási, illetve akadályversenyek. Találkozhatunk nevükkel a Várkúti turistaház előtti emlékoszlopon is. 13. Hány szögletű ennek az oszlopnak a keresztmetszete? 9

10 Induljunk mi is útnak, mint ahogy Petőfi tenné! Egerből verpeléti úticéllal indulunk, de ha javasolni lehet Egerszólát - Tarnaszentmária útvonalon keresztül, így megtekinthető a tarnaszentmáriai román kori kis templom. Érdemes a figyelmünkre. Még egy természeti érdekesség is akad út közben, egy valaha létezett vulkán emlékeit lehet megnézni mielőtt beérnénk Verpelétre. A faluban a Szabadság téri Honvédemlékművön egy kis méretű Petőfi mellszobrot lehet látni Petőfi és a szabadságharc emlékére. 14. Aki itt jár, azt is megtudja, mikor vívták a verpeléti csatát. Innen útirányunk Gyöngyös. Ide úgy is el lehet jutni, hogy megnézzük a feldebrői román kori templomot, és útba ejtjük Kál községet. Itt emlékezzünk Gárdonyira kicsit másképpen. A falu temetőjében, az új ravatalozó és katonasírok közelében található az író apjának a sírja. Ez azért érdekes, mert itt még az eredeti Ziegler családi név szerepel, mert Gárdonyi eredetileg Ziegler Géza volt. Tehát, ha megvan a szürke márványoszlop, mely Ziegler Sándor gépésznek állít emléket, megtudjuk milyen szerepet töltött be az es eseményekben. 15. Mi volt a szerepe? Míg a falun átmegyünk, a Dózsa György út 14. szám előtt elhaladva emlékezzünk arra, hogy valaha itt állt a Gárdonyi-ház, itt lakott, itt töltötte a nyarakat Gárdonyi. Következik Gyöngyös. A város irodalommal kapcsolatos személyeiből kettőt már Egernél megemlítettünk. Koháry István írót, hadvezért, aki Gyöngyös földesura is volt, valamint Zalár Józsefet, aki itt született, de Egerben halt meg, ott temették el. Természetesen maradt még szép számmal említésre méltó személyünk. Kezdjük a Vachott-testvérekkel. Sándorral, aki költő volt, és testvérével, aki író, a Pesti Divatlap szerkesztője. A városban a róluk elnevezett utca 8. szám alatti házában születtek. 16. Mindezt egy emléktábla adja tudtunkra. Itt azonosításként a testvér 10

11 nevét, kérjük leírni (pontosan!). A testvérpárt ítélhette a város legismertebb fiainak, mert több emlék is található Vachott Sándorról. A Fő téren a városi könyvtár az ő nevét viseli. Itt az azonosításban szerepet játszik a szép emeletes barokk épület is, mert így, ha kérdés szerepel róla, biztosan felkeresik. 17. Aki figyelmesen megnézi, tudni fogja, kié is volt e ház valamikor. Ha már a Fő téren sétálunk, a 11. számú ház is figyelmet érdemel. A most kicsit lepusztult állapotban lévő klasszicista lakóház valaha az Orczy családé volt. Az Orczy család neves tagja a többnyire Tarnaörsön tartózkodó Orczy Lőrinc báró, aki a huszárbravúrjairól vált híressé. Nevét azonban inkább irodalmi alkotásai tartották fenn. Valószínűleg tőle származik a Mátra első ismert szépirodalmi említése, a Mátra hegyei között mulatozó nimfa éneke, amely 1761-ben jelent meg. Így érthető, hogy a városban több helyen találkozunk emlékével. 18. Az egykori Orczy kastély (felújítás előtt után) minek ad otthont? 19. Szintén itt található az Orczy kert. Milyen állatok őrzik kapuját? 20. Hol volt a család levéltára (könyvtára)? Ha már az Orczy kertnél járunk, nézzünk át a túlsó oldalra. A Berze Nagy János Gimnáziumot találjuk itt. A névadó népmesegyűjtő, kutató volt, néprajzi 11

12 tárgyú írásai tették közismertté, tehát meg kell említeni az irodalmi barangolások alatt. 21. Azonosításként a gimnázium alapítási évét kérjük! Még egy fontos emléktábla vár a felkutatásra. Sétáljunk el a Szent Bertalan utcába! A XV. században fallal kerítve itt állt a város egyik iskolája, melyben előbb a jezsuiták, majd a ferencesek tanítottak. De kiket? Ha sikerül megtalálni a volt gimnázium épületét, az is kiderül kiket is tanítottak itt. 22. Orvos volt. Tőle ered a mai orvosi irodalomban használt magyar fogalmak jelentős része. Ki ő? 23. Plébános volt, Gyöngyös történetírója. Ki ő? 24. Író volt, színikritikus, irodalomtörténész. Ki ő? 25. Plébános volt, régészeti író és múzeumalapító. Ki ő? 26. Végül egy népies költőre vagyunk kíváncsiak. 12

13 Mielőtt folytatnánk megyei barangolásunkat, rövid túrával emlékezzünk meg Hanák Kolosról is. Azért tesszük,mert természetjáró volt,és írói munkássága is megérdemli. Igaz, hogy táblabíróként tevékenykedett, de ő volt a mátrai turizmus megalapítója, a Mátrai Egylet szervezője. Ő az első, 1888-ban kiadott Mátra útikalauz szerzője. Emlékét őrzi a Hanák Kolos teljesítménytúra, mely Kékestetőtől Szurdokpüspökiig tart ( ez szülőfaluja ). Igazolásként emlékoszlopát kell felkeresni, mely megtalálható a Mátrafüredtől sárga sáv jelzésen elindulva,majd a Rákóczi forrást elhagyva, a sárga L jelzésen. Az emlékoszlopon a következő felirat olvasható: Fáradhatatlan buzgósággal Mátra Osztályt szerveztél, Amire sohasem vágytál, babérokat szereztél, Hervadhatatlan érdemeid Új fényt szórnak nevedre, S tiltsa bár szerénységed, sosem leszel feledve. 27. Ki állította az emlékoszlopot? Gyöngyösről Szücsibe menet megint jó hallgatni a helybéliekre, akik azt tanácsolják, meg kell nézni a gyöngyöspatai templomot, s benne a Jessze fát. A következő helyszín Szücsi. A község neve a királyi szűcsök lakóhelyére utal. Itt született Bajza József, a magyar kritikairodalom megteremtője; Kossuth Hírlapjának, az Athenaumnak és a Kritikai Lapoknak a szerkesztője; a Pesti Színház egykori igazgatója. Emlékét őrzi a szülőházban (Bajza u.1. sz.) létrehozott emlékszoba, a község általános iskolája, mely az ő nevét viseli, valamint a Petőfi út 39. szám előtti kis park, ahol mellszobrát állították fel. 28. Az azonosítás kedvéért kérjük írja ide, hány gombot helyezett el a szobor alkotója Bajza kabátkáján? Innen irány Hatvan. Itt is, mint minden kisvárosban, egy szűk kis belvárosi területen minden megtalálható. Kossuth tér: itt épült az Ady Endre Könyvtár, tábláján kis plakett emlékezik a költőre. Ady többször megfordult Hatvanban, Hatvany Lajos vendégeként. Hatvay Lajos báró, aki kritikus, irodalomtörténész volt, a Nyugat, a Pesti Napló, az Esztendő munkatársa, és egyben mecénás is, akinél gyakran megfordult 13

14 Adyn kívül József Attila, Bródy Sándor, Thomas Mann és a művészek egész sora. Emlékét a nevét viselő múzeum őrzi. A Hatvany Lajos Múzeum mellett, a Hatvanas utca 2. szám alatt található a Hatvany Galéria. Ennek előkertjében Kodály Zoltán mellszobra mellett Petőfi Sándorét találjuk. Petőfi 1845-ben a kántor vendégeként töltött itt egy éjszakát, ennek emlékére született a Holdvilágos éj című költeménye. 29. Ide kérjük a mellszobor alkotójának nevét: Egy költőnk nevét viselő utcába is érdemes benézni. A Balassi utca elején, a 3. szám előtti kis téren található a költő szoborportréja. Balassi Hatvanban is a törökök ellen küzdött, és írta lírai költeményeit. 30. Itt is a szobor alkotóját kérjük: Ha az utcán továbbhaladunk a 17. számig, a Bajza Gimnáziumot találjuk. Bajza József kritikus, szerkesztő, publicista a közeli Szücsi szülötte. 31. A gimnázium előkertjében áll mellszobra, melyről leolvasható születési és halálozási éve. Hatvanból vissza Egerbe Füzesabony érintésével célszerű utazni, az ok, hogy Abonyból könnyen elérhető Dormánd és Besenyőtelek. Besenyőtelek. Gyöngyösnél már említettük Berze Nagy János nevét, mivel itt tanult. A község, melynek szülötte, szintén megemlékezik róla. Az Általános Művelődési Központ (iskola és zeneiskola) előtti kis kertben áll mellszobra. 32. Itt hogyan szerepel foglalkozása? 14

15 A Vörösmarty u. 17 szám alatt volt valaha szülőháza. Falán emléktábla. 33. E tábla szerint mivel foglalkozott? Dormánd. Itt a Dózsa György u. 33 szám alatt található a Remenyik Zsigmond író emlékszobája. Füzesabony ben a mai Hunyadi u. 35. szám alatt állt a Gelej Fogadó. Itt szállt meg akkor május 13-án Petőfi Sándor. 34. Ennek emlékét azóta is őrzik, és a mai Gelej Söröző faláról megtudhatjuk, hová is igyekezett egykoron költőnk Eger előtt még egy megálló, Maklár. A község irodalmi vonatkozása, hogy itt született 1817-ben Pajer Antal papköltő, akit már az első sorokban említettünk Egernél. A másik beazonosítható emlék újból Petőfi. Pajert és Tárkányit kereste Petőfi Egerben, a Szemináriumban. A Templom téren egy domborműves tábla őrzi a költő emlékét, alatta a Petőfi Emlékkönyvtár szöveggel. 35. Melyik épületen található ez az emlékkönyvtár, dombormű? Visszatértünk Egerbe. Nem sok helyszín, de igen sok irodalommal foglalkozó személy megismerése van hátunk mögött. Mint a bevezetőben említettük, az anyag nem teljes. Ez bemutatásra szolgál, figyelemfelkeltésre arról, hogy mennyi látnivalója, megismernivalója van megyénknek. Aki kedvet kapott hozzá, bővítheti tudását. Egy biztos, ha a 35 kipontozott helyen jó válaszok szerepelnek, barangolónk már nagyon sokat tud Heves megye irodalmi személyiségeiről, irodalmi emlékhelyeiről. Ehhez sok szeretettel gratulálunk! 15

16 Egyéb tudnivalók A megoldásokat követően a füzet végén található Válaszok c. részt kivágva és összetűzve kell beküldeni a Heves Megyei Természetbarát Szövetség címére (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) A kis füzetek beszerezhetők forintért a fenti címen. Az összeg tartalmazza a kis füzet, a jelvény és a postaköltség árát is. Tekintettel arra hogy mindhárom észak-magyarországi megyében van hasonló túramozgalom, mindhárom megyei túramozgalom igazolását beküldve a fenti címre Ft-al együtt, megkaphatják az Észak-Magyarország irodalmi emlékhelyei jelvényt. 16

17 Válaszok

18

19 Személyi adatok A megyei mozgalom teljesítőjének neve: A teljesítő szakosztálya, egyesülete, munkahelye: A teljesítés ídőpontja:... Az elbíráló aláírása, bélyegzés: 19

20 A három megyei mozgalom teljesítőjének neve: A teljesítő szakosztálya, egyesülete, munkahelye: A teljesítés ídőpontja:... Az elbíráló aláírása, bélyegzés: 20

Csáky Károly Irodalmi emlékhelyek, emléktáblák az Ipoly mentén

Csáky Károly Irodalmi emlékhelyek, emléktáblák az Ipoly mentén Csáky Károly Irodalmi emlékhelyek, emléktáblák az Ipoly mentén A közösség nemcsak kegyet gyakorol, ha valamelyik tehetséges fiát megbecsülésével megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli

Részletesebben

A Nyugat-Dunántúl -vár utónevű településeinek tárgyi és szellemi értékeiből

A Nyugat-Dunántúl -vár utónevű településeinek tárgyi és szellemi értékeiből Varga Józsefné Horváth Mária A Nyugat-Dunántúl -vár utónevű településeinek tárgyi és szellemi értékeiből Az érték szó nagyon bonyolult jelentéstartalmat hordoz. Egyrészt magában foglalja azt a tartalmat,

Részletesebben

A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei

A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei A Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület hírei ákosmente önkormányzata 2012-ben meghirdette a Rákoskeresztúr helytörténetének fel- R dolgozása, digitális és nyomtatott formában történő megjelentetése továbbá

Részletesebben

Városunk. Vértanú a fõvárosban. Császári megszállás alatt. Budapesti Honismereti Híradó. Rédey Pál Vihar a nemzet színháza körül

Városunk. Vértanú a fõvárosban. Császári megszállás alatt. Budapesti Honismereti Híradó. Rédey Pál Vihar a nemzet színháza körül Városunk Budapesti Honismereti Híradó II. évfolyam 1. (jubileumi) szám Rédey Pál Vihar a nemzet színháza körül Elgondolni is rossz lenne, hogy a nemzetnek soha nem lehetne és lesz színháza, s a nemzet

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

KISGRAFIKA. Tavaszy Noémi linómetszetei, X3/2, Op. 18, 100 85 és Op. 17, 100 85 (1973)

KISGRAFIKA. Tavaszy Noémi linómetszetei, X3/2, Op. 18, 100 85 és Op. 17, 100 85 (1973) KISGRAFIKA 51. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE

SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE Értekezés a doktori (PhD) fokozat megszerzése érdekében a történelemtudomány tudományágban Írta: Merényi-Metzger Gábor okl. történelem szakos

Részletesebben

Jelet hagyni ÚTVONALAK. Visegrádi séták, képek, szobrok, emlékek nyomában

Jelet hagyni ÚTVONALAK. Visegrádi séták, képek, szobrok, emlékek nyomában Jelet hagyni ÚTVONALAK Visegrádi séták, képek, szobrok, emlékek nyomában 1 ÚTVONALAK ISBN: Szöveg: Gróf Péter Lektorálta: Gróh Dániel Korrektor: Borsody István Fotók: Mudrák Attila, Gróf Péter, Gróh Dániel

Részletesebben

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó VIII. évfolyam 4. szám Kossuth-emlékek a Belvárosban Pesti piac a rakparton Vászonsátor alól vascsarnokba költöztek Lakás munkahely esküvõ Kedden és pénteken nyüzsgõ

Részletesebben

Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Arany Diák Alapítvány, 5310 Kisújszállás, Kálvin u. 10. Arany János Általános Iskola (Nagy Istvánné, Nagy Lajos) Nagykun Kisújszállásért Alapítvány

Részletesebben

hírnévnek örvendô kulturális közösséget, mely ekkor már majdnem negyven éve Csipkerózsika-álmát aludta. Az ígéretet tett követte.

hírnévnek örvendô kulturális közösséget, mely ekkor már majdnem negyven éve Csipkerózsika-álmát aludta. Az ígéretet tett követte. A Jókai Mórról elnevezett kultúregyesület feltámasztásáról, újjászervezésérôl gyakran volt szó Pápán az ötvenes évek végén. A gondolattal elsôsorban a Pedagógus Mûvelôdési Ház vezetôi foglalkoztak. Itt

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2010. június 3. évfolyam 6. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2010. június 3. évfolyam 6. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2010. június 3. évfolyam 6. szám Közgyűlési összefoglaló A testület májusi ülésén Sneider Tamás lemondott képviselői mandátumáról, mivel a Jobbik

Részletesebben

EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA

EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 7. évf. 3. szám 2014. március 1 A tartalomból Végvári vitézek 4 28 Beszélgetés Ozsgyáni Mihállyal Borászportré, pincemustra Levél 36 VII. Egri

Részletesebben

VÉGH ANTAL EMLÉKEZETE

VÉGH ANTAL EMLÉKEZETE Acta Siculica 2011, 593 612 VÉGH ANTAL EMLÉKEZETE 1. Az életrajz Végh Antal (1811. március 21. 1882. január 22.) honvéd főhadnagy, Alsócsernáton szülöttje, székely ezermester, az 1848 49-es forradalom

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

JELÖLÉSI ADATLAP A SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NEMZETI JEGYZÉKÉRE TÖRTÉNŐ FELVÉTELHEZ AZ ÉRINTETT KÖZÖSSÉG(EK), CSOPORT(OK) VAGY EGYÉN(EK) MEGNEVEZÉSE

JELÖLÉSI ADATLAP A SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NEMZETI JEGYZÉKÉRE TÖRTÉNŐ FELVÉTELHEZ AZ ÉRINTETT KÖZÖSSÉG(EK), CSOPORT(OK) VAGY EGYÉN(EK) MEGNEVEZÉSE JELÖLÉSI ADATLAP A SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NEMZETI JEGYZÉKÉRE TÖRTÉNŐ FELVÉTELHEZ AZ ÖRÖKSÉG-ELEM NEVE A Kossuth-kultusz ceglédi hagyománya AZ ÉRINTETT KÖZÖSSÉG(EK), CSOPORT(OK) VAGY EGYÉN(EK) MEGNEVEZÉSE

Részletesebben

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Készült az OTKA IRODA részére 1093 BUDAPEST Czuczor u. 10. Téma: AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

Szent Khoszrov imája s megemlékezések

Szent Khoszrov imája s megemlékezések f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVIII. év fo lyam 204. szám A

Részletesebben

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak Városunk Budapesti Honismereti Híradó VII. évfolyam 2. szám Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra Tabáni török emlékek Buda és Pest látképe 1684 (Michael Werning) Patinás városrészünk, a Tabán török-koráról

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

Az Intézmény egyrészt saját maga szervez, másrészt helyet ad:

Az Intézmény egyrészt saját maga szervez, másrészt helyet ad: Szent János Továbbképző Szent Intézet Az intézmény múltja: A Szent János Továbbképző Központot és Lelkigyakorlatos Házat dr. Seregély István egri érsek alapította 1995-ben. Az Intézmény Eger történelmi

Részletesebben

Tartalom: Különkiadás! Látogasson el hozzánk! Városismertető kalauz V. évfolyam http://www.szikszi.hu/isk/gellert/

Tartalom: Különkiadás! Látogasson el hozzánk! Városismertető kalauz V. évfolyam http://www.szikszi.hu/isk/gellert/ Különkiadás! Városismertető kalauz V. évfolyam http://www.szikszi.hu/isk/gellert/ 1998. különkiadás Budapesttől 160 kilométerre, délkeletre az Alföld szívében: ott, ahol a három Körös egyé válik, és mint

Részletesebben

Varga Mihály. Tudós tanár Kecskeméten. Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója

Varga Mihály. Tudós tanár Kecskeméten. Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója Varga Mihály Tudós tanár Kecskeméten Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója Hajnóczy Iván igazi történelmi családnak a sarja. Jól mutatja ezt az 1928-ban megjelent családtörténeti munkája, amely a Hajnóczyak

Részletesebben

XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Északi Tájakon A BORSOD ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM A TARTALOMBÓL Szövetségi hírek 2009. kiemelt rendezvényei az év vidéke: a magyar-szlovák karszt Czárán Gyula

Részletesebben

Kaland és játék. költők és írók nyomában Debrecenben. www.huro-cbc.eu

Kaland és játék. költők és írók nyomában Debrecenben. www.huro-cbc.eu Kaland és játék költők és írók nyomában Debrecenben www.huro-cbc.eu Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 1 2 A kulturális örökség megőrzése és értékesítése turisztikai

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára: 300 Ft 2013. Október

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára: 300 Ft 2013. Október REDEMPTIO XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára: 300 Ft 2013. Október REDEMPTIO (latin szó, ejtsd: redempció) visszavásárlás, megváltás, önmegváltás. A szó az 1745-ös jászkun redempcióra utal, amikor a jászok és a

Részletesebben

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám III. évf. 1. szám A PETÕFI HÍRLEVELE Kós Károlyemlékkiállítás Gyermekfoglalkozások a Petõfi Irodalmi Múzeumban Mándy mozi Beszélgetés Maróti Istvánnal a Hang- és Videótár új munkáiról 2003. tavasz A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

MARGONAUTÁK. Szerkesztők

MARGONAUTÁK. Szerkesztők MARGONAUTÁK Írások Margócsy István 60. születésnapjára Szerkesztők Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor (I. rész) Ambrus Judit, Bárány Tibor (II. rész) Munkatárs: Teslár Ákos (II. rész) rec.iti

Részletesebben