Zebegény. Minden zebegényi lakos polgármestere kívánok lenni. Krebsz Ferenc leköszönt polgármesterünk Zebegény díszpolgára lett!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zebegény. Minden zebegényi lakos polgármestere kívánok lenni. Krebsz Ferenc leköszönt polgármesterünk Zebegény díszpolgára lett!"

Átírás

1 Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja Minden zebegényi lakos polgármestere kívánok lenni Kedves Zebegényi Polgárok! Az elsõ szó legyen a köszönet szava! Köszönettel tartozom minden zebegényi lakosnak, aki az október 1-i választásokon megjelent és szavazott a jövõrõl. Köszönetet mondok azoknak a polgároknak, akik személyemet tisztelték meg szavazatukkal. Szeretném egyértelmûvé tenni, hogy függetlenül a leadott szavazatától, minden zebegényi lakos polgármestere kívánok lenni, párt- és személyi szimpátiától függetlenül. A polgármesteri szék arra kötelez, hogy minden polgár panaszával, kérésével egyformán törõdve, mindig községünk érdekeit szem elõtt tartva hozzam meg döntéseimet. Az elmúlt napokban megtörtént a hivatal átvétele, a polgármester és a képviselõtestület letette az esküt, és elkezdõdött az érdemi munka is. A napi teendõk, valamint a tisztelgõ látogatások és telefonok között fennmaradó idõben a polgármesteri programomban megfogalmazott kérdések megismerésére és átgondolására is jut idõ. Az elmúlt néhány nap megerõsített abban, hogy azok a célok, amiket programomban megfogalmaztam, megvalósíthatóak, jó irányba mutatnak. A megvalósítandó beruházásokat az idegenforgalom, a kultúra és a kultúraturizmus köré kell csoportosítani. Ezek között is elsõbbséget élvez a Duna-parti strand helyreállítása, vonzóvá tétele. Továbbra is fontosnak tartom az ifjúság támogatását és a fiatalok bevonását a közéleti munkába. Szeretném, ha a nyaralótulajdonosokkal és a hegyi emberekkel is jobb kapcsolat alakulna ki, ha õk is teljes jogú zebegényi polgároknak éreznék magukat. Ezért is tenni fogok. Intézményeink közül a községi könyvtár felújítása esedékes. Feltétlenül szükséges Sinkó Vilmosné polgármester. A megvalósítandó beruházásokat az idegenforgalom, a kultúra és a kultúraturizmus köré kell csoportosítani forrásokat teremteni ennek érdekében. Könyvtárgalériánk nagyon sok és nagyon színvonalas kiállításnak adott otthont az elmúlt években. Ehhez a színvonalhoz méltatlan a repedezett falfelület a pergõ vakolat. Jelölti programomban a legfontosabbnak a községi megbékélést jelöltem meg. Ennek fontosságát a választási utókampány is igazolja. Ugyanebben a programban határoztam meg azt is, hogy keresztény, konzervatív értékrendek mellett kívánom irányítani a községet. Sokak ezt a meghatározást félreértik. Ez nem azt jelenti, hogy bárkire is vallási értelemben bármit is kényszeríteni szeretnék, hanem azt jelenti, hogy polgármesterként is kötelezõnek érzem magamra a tízparancsolatot. Ezért ígérem a teljes nyilvánosságot, a tiszta szót. A konzervatív értékrend az identitástudat erõsítését, atyáinktól örökül kapott értékek, tudás átadását az utánunk jövõ nemzedéknek, a nemzeti értékek megõrizését jelenti. Hinni kell a sikerben, akkor megvalósíthatóak a legnagyobb álmaink is. Én hiszem, hogy az elkövetkezendõ években községünk sikeres lesz. Ez csak akkor lehet így, ha minden zebegényi polgár így gondolja és így érzi. Ezért kérem minden Zebegényben lakó, vagy nyaraló polgártársamat, velem együtt higgyék el, hogy lehetünk nagyon sikeresek akkor is, ha nyitunk a vendégek, a kirándulók elõtt. Ha nyitottak vagyunk az új dolgokra. Ha a meglévõ szellemi értékeinket, mint tálentumokat nem csak megõrizzük, hanem jó érzékkel forgatva megsokszorozzuk. Ehhez kívánok minden polgártársamnak és magamnak is jó egészséget, kitartást és sikerélményeket. Sinkó Vilmosné polgármester október Krebsz Ferenc leköszönt polgármesterünk Zebegény díszpolgára lett! beszámolónk a 3. oldalon Jön a tél A tél közeledtével hamarosan a járdák csúszásmentesítésérõl kell gondoskodni, a sarokingatlanok esetében természetesen mindkét oldalon. Így kérünk mindenkit, hogy az ingatlana körüli járdaszakaszon, zöld felületen a lehullott leveleket gyûjtse össze, hogy azt az ónos esõ se tegye balesetveszélyessé! Egyúttal a község belsõ területein lévõ nyaralóingatlanok tulajdonosainak figyelmét is felhívjuk arra, hogy téli idõszakban akár a szomszéd segítségét is kérve, de oldják meg az ingatlan elõtti járdaszakasz csúszásmentesítését, hiszen ez mindannyiunk érdeke.

2 2 Zebegény A forradalomra emlékeztünk Krebsz Ferenc leköszönt polgármesterünk Zebegény díszpolgára lett! Október 22-én vasárnap került sor az iskolában az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulójára emlékezõ ünnepségre. Sinkó Vilmosné polgármester tekintett vissza a fél évszáddal ezelõtti eseményekre. Tisztelt Ünneplõ közönség! Kedves Zebegényi Polgárok! Barátaim! 1956-ban egy kis maroknyi nép erkölcsileg legyõzte a világ akkori legfõbb hatalmát! 1956 õszén Budapestre figyelt a világ. A magyar forradalom, a magyar nép felkelése a szovjet típusú rendszer ellen világszerte meglepetést és reményt keltett. Reményt, hogy az emberi méltóság forradalmának esélye van egy szuperhatalom nyomasztó erejével szemben is. A felkelés elbukott, de erkölcsi példázatát megõrizte az emlékezet. A történészek feladata, hogy választ adjanak arra a kérdésre, hogyan történhetett meg, hogy egy maroknyi kis nép fegyvert fogott a világ legfõbb hatalma ellen, s nemcsak fegyvert fogott, hanem legalábbis erkölcsileg gyõzött is. Henry Kissinger, volt amerikai külügyminiszter egy tanulmányában arról ír, hogy az USA-nak nem volt érdeke az, hogy háború robbanjon ki.»magára hagyták a magyart, annak ellenére, hogy egy kis nép, a lengyelek után, akkor a történelmet írta.«a forradalom mutatta meg, hogy mi az igazi bolsevizmus és 1956 nyitotta fel számos nyugati értelmiséginek a szemét üzenete az, hogy visszaadta az igazságnak a hazugság, a jónak a gonosz feletti gyõzelmébe vetett hitet. Ennek köszönhetõ, hogy a kommunizmus megbukott, hogy a berlini fal leomlott, hogy Németország egyesült, hogy egész Európa szabad lett. Bár a forradalmat vérbe fojtották, az mégis gyõzött. Milovan Gyilaszt, Tito egykori helyettese azt mondta, hogy a magyar szabadságharc a kommunizmus végének a kezdete volt. Már október 31-én hajnalban megkezdõdött a szovjet csapatok Magyarországra áramlása. A szovjetek olyan erõt vetettek be Magyarországon, mint amilyent a második világháborúban Normandiában a szövetségesek Európa felszabadítására. Az ország semlegességének kimondása, valamint a Varsói Szerzõdésbõl történõ kilépés bejelentése nem oka, hanem következménye volt annak, hogy az oroszok megkezdték Magyarország megszállását. Tudjuk, hogy ban százával végezték ki ezeket a gyerekeket, fiúkat és lányokat egyaránt, akiknek a börtönben kellett megvárniuk, míg betöltik a 18. életévüket és megérnek a kötélre. Halálos ítéletük 1957-ben hangzott el, már akkor tudták, hogy nem számíthatnak kegyelemre, hiszen szinte naponta 2-3 bajtársukat kísérték el a cellájuk elõtt Kádár János hóhérai. Kádár valóban a fiatal felkelõk koponyájával kövezte ki az utat trónusáig. Az õ lelkén (ha van neki) szárad nemcsak Rajk, Maléter, Nagy Imre, Gimes és a többi nagyok halála, hanem a pesti srácoké is, akiknek az egyedüli bûnük a hazaszeretet volt, és akiket hamar elfelejtett mindenki.»gazdag Sándor a Corvinköz egyik legfiatalabb szakaszparancsnoka volt. Augusztusban töltötte be a 14. évét. A harcok alatt kiválóan megállta a helyét, és bajtársai, akik ebben a csoportban voltak, fiatal kora ellenére õt választották parancsnokuknak. Ezekben a napokban nem a kor, hanem a szív számított és Sanyiban igaz magyar szív dobogott. Kiharcolta parancsnoki beosztását nemcsak a forradalom alatt, hanem a szabadságharc alatt is. Az utolsó napig kitartott, november 15- én, amikor feloszlott Pongrácz Gergely csoportja, sírva ment haza õ is. November 17-én egy orosz járõr megállította az utcán és átkutatták a zsebeit. Egy töltényt találtak nála és ezért bekísérték a Kossuth Akadémiára, ahol a díszteremben egy hat tagból álló orosz hadbíróság halálra ítélte a 14 éves gyereket. Egy orosz katona kísérte Sanyit a díszterembõl a hátsó udvarba, ahol közel a gyengélkedõhöz, a kõfal mellett már hullahegy volt, és közvetlen mellettük egy óriási sírgödör volt ásva. Az orosz katona 5-6 méterre a kõfaltól megállt és Sanyit elõre küldte. A gyerek minden pillanatban várta a lövést, ami késett. Amikor már csak egy méterre volt a kõfaltól, meg akart fordulni, hogy lássa, miért nem lõ az orosz katona. Fordulás közben dördült el a pisztoly és a tarkóra irányított lövés a jobb füle alatt érte Sanyit. A lövedék a bal szeme alatt jött ki. Sanyi elesett, de nem veszítette el az eszméletét. Az orosz katona hozzáment és a földön fekvõ fiúnak a második lövést egészen közelrõl a légcsõre irányította. Sanyi a földön könyökölt és bal kezével megpróbálta elnyomni a pisztoly csövét. Amikor a második lövés is eldördült, elvesztette az eszméletét. Arra ébredt fel, hogy fázik és valami nyomja a hátát és a lábát. Halottak voltak, akiket utána végeztek ki. Rengeteg vért veszített, és óriási erõfeszítésébe került, hogy kihúzza magát a hullák alól. Ahhoz viszont már hiányzott az ereje, hogy lábra álljon, de teljes mértékben tudatánál volt. Tudta, hogy éjszaka van. Azt is tudta, hogy segítségre van szüksége, mert még mindig vérzik. Kúszva, a földön vonszolva magát a kõfal mellett haladt a gyengélkedõ felé, amíg elért egy kapuhoz. Az ajtó alsó fabetétje ki volt esve és keresztül tudott mászni rajta. Tudta, hogy hol van, mert jól ismerte a környéket. Szemben az utca másik oldalán sorban klinikák voltak, egymás mellett. Imádkozott, csak annyi ereje maradjon, hogy az egyik klinikát elérje. Borzalmas erõfeszítés után elérte a csengõt, majd újra elvesztette az eszméletét. Fehér ágyban feküdt, amikor magához tért. Az ápolónõvérek elmondták, hogy már három napja ott van.

3 Zebegény 3 Nem azon a klinikán volt, ahová becsengetett, mert az orvosok attól féltek, az oroszok észreveszik, hogy egy halottjuk megszökött és a vérnyom révén, amit kúszás közben maga után hagyott, rátalálnak. A kerteken keresztül áthozták erre a klinikára, ahol már biztonságban volt. Az elsõ golyótól elvesztette a bal szemét. A második golyó az alsó állkapcsát roncsolta szét teljesen, aminek következtében sem enni, sem beszélni nem tudott. Intravénásan táplálták. Rengeteg vért veszített és csoda, hogy egyáltalán életben maradt. A bal hüvelykujját a második lövés roncsolta szét. Az orvosok mindent elkövettek, hogy minél elõbb talpra állítsák Sanyit. Három mûtéten esett keresztül és január közepére már olyan állapotban volt, hogy elhagyhatta a klinikát. Két corvinista bajtársa segítségével nem haza ment, hanem egyenesen Jugoszláviának vették az útirányt, mert az osztrák határ akkor már nagyon veszélyes volt. Jugoszláviából rövidesen Németországba került. Németországban is operációk során ment keresztül. Üvegszemet kapott, a csípõjébõl pedig kivettek egy csontot, és azzal próbálták rendbe tenni szétroncsolt állkapcsát. Az állandó fejfájásait csak fájdalomcsillapítóval tudta elviselni. Lelkiállapota azonban erõs volt, akárcsak a Corvin-közben.«Nagyon büszkék lehetünk arra, hogy Sanyit és a hozzá hasonló Pesti Srácokat barátainknak és testvéreinknek nevezhetjük. Sanyi bebizonyította, hogy elpusztíthatatlan, hiszen nemcsak a forradalmat és szabadságharcot élte túl, hanem a saját kivégzését is. Ameddig ez a forradalmi szellem él a fiatalokban, addig van remény egy szabad, független és valóban demokrata Magyarország megteremtésére. És ma 2006-ban hol tartunk? Még mindig a szabad és független demokrata Magyarországért harcolunk? Se kép, se hang. Se hang, se kép, hallgassunk hát egy kis zenét, halk csontzenét, sortûz zaját, halálsikolyt ablakon át, se hang, se kép. Se kép, se hang, kilõve templom és harang, csapódik rács, pendül kötél, fagyosra vált az õszi szél. A jó polgár otthon marad, kibekkeli a fû alatt, bevált, jó régi lecke ez, nem érdemes! Nem érdemes! Se kép, se hang, se hang, se kép, lapít az istenadta nép, Segítsetek! - éter recseg távoli, gyér üzenetet. Se hang, se kép, se kép, se hang, csak lázadás, véres kaland, hörögnek hóhér szónokok sok mérges szót, mint megszokott. Itt áll a nép, már csõcselék, se kép, se hang, se hang, se kép - ezért majd újra megfizet: lemondást vár. Vagy sortüzet. A polgármesteri köszöntõ után Gérecz Attila életútjára emlékezett Geréb Attila színmûvész önálló estjén, majd sor került a díszpolgári cím átadására. A képviselõtestület egyhnagú döntése alapján a magas elismerésben leköszönt polgármesterünk, Krebsz Ferenc részesült az ünnepen! Az oklevelet Sinkó Vilmosné polgármester adta át. Igen Tisztelt Polgármester úr! Kedves Ferenc! Nehéz elmondani röviden mindazokat a gondolatokat, amelyek megfogalmazódtak bennem, amikor erre az alkalomra készültem. Tizenhat év van, mögötted! Triviálisan úgy is fogalmazhatnék, hogy tizenhat még gombócból is sok, hát még egy község elsõ embereként szolgálatban tölteni. Bizonyára neked is vegyesek az érzelmeid, mint ahogyan utódodként nekem is, amikor az általad rám hagyott íróasztal mögé ültem. Mert ahogyan jómagam is otthagytam egy másik íróasztalt, egy gazdasági tevékenységet, amit nagyon szerettem, és ahol reményeim szerint jó döntéseket hoztam, úgy Te is hagytál magad mögött egy asztalt, ahol a község érdekeit, szolgáló döntéseket hoztál és most felcserélted azt a jól megérdemelt pihenéssel, és átvitt értelemben is a csendesebb gyümölcsszüreti feladatok végzésével. Engedd meg nekem, hogy most ne méltassam hosszan polgármesteri tevékenységedet, hiszen úgy gondolom, hogy az az életmû, amit itt hagytál, községünk fejlõdése, épülése, szépülése és a gazdasági helyzet stabil állapota önmagáért beszél. Zebegény lakóinak megelégedettségét pedig a négy alkalommal való újra választásod igazolja. Most, hogy ez a nagyon munkás része életednek véget ért, csupán jó egészséget, sok aktív pihenési alkalmat kívánhatok neked családod körében. És persze Öncélúan magamnak is kívánom és kérem a nagy tapasztalat birtokosától a segítséget. Mint ahogyan ez alatt a néhány hét alatt is kértem véleményedet és segítségedet szeretnék ezzel továbbra is élni. Kedves Ferenc! Feladatom, nemcsak a magam nevében köszönetet mondani tizenhat évi munkádért, hanem mindazok nevében is, akik ez alatt a tizenhat év alatt munkatársaid voltak, önkormányzati dolgozóként, külsõ bizottsági tagként képviselõként. Köszönetet mondok a község minden lakója nevében, akik ügyes bajos dolgaikra kaptak tõled megoldást, javaslatot, vagy csupán egy emberi jó szót. Köszönjük az empátiát, a jó gazda gondosságát. Községünk valamennyi polgára, képviselõ társaim, családom és a magam nevében jó egészséget és megérdemelt pihenést kívánva, adom át a képviselõtestület által Krebsz Ferenc polcgármester úrnak adományozott Zebegény díszpolgára kitüntetést. A település új díszpolgárát az ünnepséget követõ állófogadáson dallal köszöntötte a nyugdíjas egyesület és a Sonnenblumen kör is.

4 4 Zebegény Svábok, szlovákok kultúrája Zebegény adott otthont a második gyermek nemzetiségi találkozónak Tavaly Kóspallag, az idén pedig Zebegény adott otthont négy település iskolásai, óvodásai nemzetiségi találkozójának. Október 26-án csütörtökön két nemzetiség találkozott, hiszen a kóspallagiak és a márianosztraiak a szlovák, míg a nagybörzsönyiek és a helybeliek a sváb kultúrát képviselték. E sokszínûségnek elõnyei is vannak, hiszen a gyermekek már korán megismerkednek más népek életével, szokásaival, dalaival, táncaival. Igaz ez akkor is, ha a legtöbben nem beszélik egyszerre mind a két nyelvet, ám ezúttal közvetítõként ott volt a magyar. Bárdos Szilvia, a Szõnyi István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója és pedagógus társai is sváb népviseletbe öltöztek e napon. Minden csoport kapott bemutatkozási lehetõséget, így azután hamar megtelt az új tornacsarnok. De nem csak a tanárok, tanítók tapsoltak a produkcióknak, hiszen eljöttek a vendégeskedõ települések vezetõi, képviselõi, sõt több szülõ is elkísérte a kisebbeket-nagyobbakat. A mai szóval akár multinacionálisnak is nevezhetnénk a találkozót, amelyen stilszerûen mind a három nemzeti himnuszt eljátszották nyitásként. A fellépõ iskolások két nyelven mutatkoztak be, így senki számára nem okozott gondott figyelemmel kísérni az eseményeket. A mostani találkozót a zebegényi önkormányzat és az iskola közösen rendezte, a költségeket is együtt teremtették elõ, hiszen tavaly még a kistérségi társulás is adott pénzt a rendezvényre, az idén azonban már forrás híján nem tudtak részt venni a szervezésben. Az igazgató szerint sikeres volt a találkozó, a gyermekek nagyon élvezték, hogy lehetõségük van más, korukbeli nebulók megismerésére. Az ilyen eseményeknek nem csak a hagyományõrzésben, hanem a nyelvismeret bõvítésében és más kultúrák megismerésében van nagy szerepe - foglalta össze Bárdos Szilvia a tapasztalatokat. És a folytatás? A tervek szerint a nemzetiségi napot jövõre a szlovák nemzetiségû Márianosztrán rendezik meg, legalábbis erre tett ígéretet az ottani iskola igazgatója, Bozsó József. Kukoricacsuhéból is sok mindent lehet készíteni (fent) * A gyöngyfzés igazi élmény volt, elssorban persze a lányoknak (lent) Sok kiváncsiskodót vonzott a kosárfonás

5 Zebegény 5 A különbözõ népi mesterségeket és az ezekhez szükséges eszközöket az ipolyszalkai tájház munkatársai hozták el Zebegénybe - a gyerekek legnagyobb örömére. A Letkéssel szomszédos, Szlovákiában, közvetlenül az Ipoly mellett fekvõ község tájháza naponta 8 és 17 óra között tart nyitva. Akik felkeresik, megismerkedhetnek például az udvari kemencék mûködésével, a hagyományos szõnyegszövés fortélyaival és még sok érdekes dologgal.csoportoknak egész napos programot is szerveznek. Nem csak az iskolák, óvodák jelentkezését várják, hanem szívesen látnak családokat, baráti közösségeket is, akiknek kézmûves-foglalkozásokat, lepény-, kuglóf- és szalonnasütést tartanak, de meg lehet kóstolni a hagyományos lekvárokat és savanyúságokat is. Ha valakinek kedve van, lehet lovaskocsizni is. Szálláslehetõség van. Magyarországról részletes információkat a / os telefonszámon lehet kérni. A október 1-jei önkormányzati választások hivatalos végeredménye Zebegényben összesen 1042 polgárt vettek fel a névjegyzékbe, a szavazás napján további 1 polgár jelentkezett. A polgármester-választáson az 1043 szavazásra jogosult 65 százaléka vett részt (678 fõ). Az urnában 678 szavazólapot találtak. Az érvénytelen szavazatok száma 20 (2,95 %). Az érvényes szavazatok száma 658 (97,05 %). A végeredmény: Járik Gábor Péter FÜGGETLEN ,93 % Sinkó Vilmosné FÜGGETLEN ,86 % Verebesné Szikriszt Erzsébet FÜGGETLEN ,21 % Zebegény község polgármestere Sinkó Vilmosné lett. A kislistás képviselõválasztáson szintén 678 szavazatot adtak le, az érvénytelen voksok száma 6 (0,88 %). Az érevényes szavazatok száma A végeredmény: Képviselõk lettek: Boros Imre FÜGGETLEN 317 8,33 % Endre Róbert FÜGGETLEN 273 7,17 % Gyurcsók Ferenc FÜGGETLEN 281 7,39 % Hock István FÜGGETLEN 362 9,5 % Dr. Paulisinecz János Csaba FÜGGETLEN 295 7,75 % Szikriszt Péter FÜGGETLEN 372 9,78 % Verebesné Szikriszt Erzsébet FÜGGETLEN 343 9,01 % A szavazatok további megoszlása: Csesznekiné Németh Zsuzsanna Fidesz-KDNP 245 6,44 % Faludi Károly FÜGGETLEN 176 4,63 % Ferenczi Ernõ Ervin FÜGGETLEN 223 5,86 % Járik Gábor Péter FÜGGETLEN 271 7,12 % Kiss János FÜGGETLEN 89 2,34 % Sinkó Vilmosné FÜGGETLEN 332 8,73 % Tóth Attila FÜGGETLEN 226 5,94 % Tisztelt Választópolgárok, Kedves Zebegényiek! Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az önkormányzati választás során egyrészt az ajánlószelvények eljuttatásával megteremtették annak lehetõségét, hogy polgármester-jelöltként és képviselõ-jelöltként is elindulhassak a választásokon. Másrészt a választás napján leadott szavazataikkal bizalmukról és támogatásukról biztosítottak engem és hittek bennem. A választás kimenetele mindenki számára ismert, a különbség megítélésem szerint nem számottevõ. Lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy elkeseredett, csalódott, netalán durcás vagyok, de szeretnék mindenkit megnyugtatni, errõl szó sincs. Az elért eredményre büszke vagyok. Büszke vagyok azért, mert ezt Önökkel együtt úgy értem el, hogy a kampány során használatos tárházból egyetlen eszközt sem használtam fel annak érdekében, hogy a szavazó polgárokat befolyásoljam. Képviselõként azon leszek, hogy a településünkön racionális gazdálkodás mellett értékteremtés menjen végbe, minden korosztály jól érezze magát és az idelátogatók is szívesen gondoljanak vissza az itt eltöltött idõre. Mindezt a törvény adta keretek között, legjobb tudásom szerint, a község érdekeinek szem elõtt tartásával, az értékrendem és elveim alapján, a lehetõségeimhez mérten, a képviselõ-testülettel közösen kívánom végezni. Verebesné Szikriszt Erzsébet

6 6 Zebegény Az aradi tizenháromra emlékeztek Szoborkompozíció 1956-ról Az aradi vértanúkra, az os forradalom és szabadságharc hõseire emlékeztünk október 6-án déltõl községünkben a történelmi emlékés zarándokhelyen. Az emlékezés résztvevõit Sinkó Vilmosné polgármester asszony köszöntötte, a mártír tábornokok jelképes sírjánál az általános iskola és a környezõ települések diákjai helyeztek el egy-egy koszorút. A koszorúk elhelyezése után a fiatalok, majd Csuka Tamás dandártábornok, ny. református tábori püspök méltatták a mártír tábornokok életútját. Ezen a napon még két emlékhellyel gazdagodott a történelmi zarándokhely. A kápolna oldalán helyezték el az aradi vértanúk faragott emléktábláját Somossy Tamás faszobrász-mûvész munkáját, mellette pedig az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére Somossy Tamás 1956 címû kompozícióját. Somossy Tamás Zebegénynek ajándékba készített munkáit, a vértanúk emléktábláját és az 1956-os szoborkompozíciót Kapás László kanonok, plébános szentelte fel és Csuka Tamás áldotta meg. A rendezvény házigazdája Zebegény Község Önkormányzata, a zebegényi Szõnyi István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, valamint a Nemzet Emlékezés Harangja Alapítvány volt. A narrátor szerepét dr. Galla János, a Trianon Társaság alelnöke töltötte be. * Az emlékezés elõtt a polgármesteri hivatalban beszélgettünk Somossy Tamás faszobrászmûvésszel a zebegényi emlék- és zarándokhelyen elhelyezett alkotásairól. A mûvész elöljáróban beszélt arról, hogyan került kapcsolatba Zebegénnyel, illetve az itt lévõ történelmi emlék- és zarándokhellyel. - Annak idején a családommal följöttem egy ünnepségre és azóta nem tudok szabadulni Zebegénytõl kezdte a beszélgetést Somossy Tamás. - Visszajáró vagyok, ben ismerkedtem meg Pálmai Bélával és fölajánlottam, hogy a trianoni emlékmû fõoszlopára nagyon szívesen, hazámat szolgálva megfaragom a történelmi nagy Magyarországot. Ez meg is történt, föl is lett avatva. Most ezen nemes ünnepség alkalmából úgy gondoltam, hogy kötelességem hazámat ismét szolgálva két alkotást megfaragni. Az 1956-os történelmi szoborkompozíciót a véletlen folytán, az õsi természet segítségével alkottam meg. Az érdemem nem elsõdleges, talán harmadlagos, mert a jó Isten teremtette ezt a gyönyörûséges fát. A telkemen kivágott õszibarackfát félretettem, gondoltam, egyszer valami lesz belõle. S egy adott pillanatban, amikor közeledett ez a szép, patinás évforduló, rátekintettem a fára és azonnal sugallta, hogy ez A fa formája ontotta a szimbólumokat. Megláttam itt a zászlórudat, a másik kis ágon a pesti srác - egyben a szabadságharcos hõsöknek a szimbóluma is -, s ha figyeli a természet adta alkotást, akkor ide belefúródik a nagy testbe a Szovjetunió testébe, amely a fõtörzs. A véletlen sors úgy alakította a fát, hogy már eleve repedések, hasadékok voltak benne, de mûvileg Az 1956-os szobor megszentelése. Sokféle üzenete van Somossy Tamás is tettem bele néhányat, ami szimbolizálja, hogy ez a kis Magyarország volt az elsõ a világon, amely a Szovjetuniót megrendítette és az elõfutára volt annak a nemes, hõsi cselekedetnek, hogy összeomlott a nagy testvér. Nagyon érdekes, mert itt van a hatalom, diktatúra jelképét kifejezõ csillag és ott a természetes hasadék kettészeli a csillagot. Az az érdekes, hogy egyben a forradalom gyõzelmét hirdeti ez az alkotás, de a gyászt is. Ugyanis egy hétig tartott, tiszavirág életû volt ez a csodálatos gyõzelmünk, amelyet kifejez egy kis bimbó itt, amely nem tudott virágba szökni. Tulajdonképpen elõre, és fölfelé mutat idõben ez a szoborkompozíció a tragikumok ellenére. S ha megnézik, itt a törzs alján elõbukkan egy otromba szovjet tank a csövével és a csõ alatt lévõ törzsrészletben pedig ott hevernek szerteszét az 1956-os hõsök, felakasztottak, agyonlövetettek, elesettek. Ebben a szoborban benne van nak a története. S ha nézzük a bal oldali csonkot, ahogy ránéztem, azt a sugallatot adta, hogy egy honvéd csákót bontottam ki belõle és ezzel tisztelegtem a magyar honvédségnek, azoknak, akik ban átálltak hozzánk. A színvilága is a szobornak olyan jellegû, hogy tökéletesen visszaadja a mondanivalót, mert a zászlórúd, amely fölfelé mutat, és a gyõzelmet hirdeti, meg világosabb a pesti srácnak is a színvilága, amely az elnyomó diktatúrának a fénytelenségét jelképezi. A szoborkompozíció másik oldalán pedig a forradalom békés kezdete van belefaragva, a Petõfi szobornál a békés egyetemi ifjúság tüntet. Adóztam a hõseinknek is, akik jelentõsen hozzájárultak a forradalom dicsõségéhez, úgyhogy a jelentõsebb szabadságharcosok nevét Wittner Mária, Pongrátz Gergely, Obersovszky Gyula, Rácz Sándor, Mansfeld Péter és Kiss Dénes is belefaragtam hátul a zászlórúdba. Kifejeztem a zászló színein keresztül is a kettõsséget, a forradalom gyõzelmét és az eltipratását. A piros-fehér-zöld lengõ zászló jelenti a gyõzelmünket és a hátoldalán pedig fekete a zászlónak az oldala, amely a gyászt hirdeti. Ma október 6-a, a gyász ünnepe van, az aradi vértanúkra, hõs tábornokainkra emlékezünk. A szoborkompozícióval egy idõben megfaragtam díszkeretbe a honvéd tábornokok reliefjét, amelyet a kápolna falán helyeztünk el egy háttér ornamentika díszlettel, így most kettõs szoboravatásra kerül sor mondta befejezésül Somossy Tamás.

7 Zebegény os emlékeim (1) Németh Ferenc kántortanítóként kezdte pályáját Zebegényben. Már iskolaigazgató volt, amikor a sors úgy irányította az életét, hogy belecsöppent az 1956-os budapesti eseményekbe. Sorozatunk elsõ részében Németh Ferenc ezeket a személyes élményeit eleveníti fel, a második részben az 1956-os forradalom zebegényi eseményeit írja le. Nehezen ülök írógéphez, de az élet kényszerítõ ereje parancsol. A kulturvilág most, az 50 éves évfordulón elismerést ad a huszadik század legszentebb forradalmának. A népek élõ lelkiismerete is megszólal a különbözõ megnyilatkoztatásokban. Nem ok nélkül, hiszen a nagyhatalmak élethalál harcunkban, talán Szuez miatt, magunkra hagytak. Most emlékezem. Nem lehetek elég hálás a Sorsnak, hogy részese lehettem a történéseknek! Meggyõzõdésem, hogy születésünk küldetésszerû feladatok teljesítésére is predesztinál. Életünk rejtelmes kohójában végül is meghatározott cél érdekében fonódnak össze az események, történések, cselekvések szálai. Amikor 56 november másodikán gyalogoltam az otthonom felé, a hit és csodálat adott erõt, ami falumba, haza vezetett. Meg a magyarságom tudatos átélése. Fárasztó volt a hosszú utat gyalog megtenni, de segítettek, erõt adtak Petõfi sorai. "Ha nem születtem volna is magyarnak, most magyarrá lennék ezennel én! Mert nincs ily nép. Nincs a nagyvilágon! Nincs ilyen nép tán a földtekén!' Életemben tettem, amit kellett, pedig befelé nézõ típus vagyok, nem vágyakoztam a rivaldafény után. Most sem hajt szereplési vágy, de sürgõsen rögzítenem kell, mint embernek és történésznek 56 eseményeit, mert holnap talán már nem lehet. Népünk jelenlegi erkölcsi-politikai válsága emlékeztet az 56-ot megelõzõ idõkre. Bíztatást ad az a tudat is, hogy Zebegény élén olyan polgármester áll Sinkó Vilmosné személyében, aki az örök nemzeti és erkölcsi értékek képviselõje. A társadalom rezdülései, vagy sorsdöntõ viharai csak egy-egy szubjektív megnyilvánulás által rögzíthetõk. Érvényes ez rám is. Ezért két részre osztható írásom: személyes kapcsolatom és élményeim ötvenhattal; 1956 forradalmának zebegényi dokumentációja. Az elsõ világháború elõtt születtem. Átéltem a háborút, a kommünt, Trianont, második világháborút, fasizmust, kommunizmust, gyarmati megszállást. Küzdelmes, de sikeres fiatalságom elvezetett életcélom teljesüléséhez. Kántortanító lettem, mégpedig Zebegényben. Életem eseményláncszemei oly pozitívan kapcsolódtak egymáshoz, hogy ezer veszély közepette megmaradtam. A véletlenek oly számtalan megnyilvánulása segített, hogy ez már nem lehet véletlen. Életemet és sorsomat a Gondviselõ akarata határozta meg. Ezért mehettem végig az úton, mert feladatot, talán küldetést teljesítettem az 56-os események során is. Az események mindig pozitívan alakították sorsomat. Az 56-os eseményeket társadalmi erjedés elõzte meg. A kis zebegényi iskola igazgatója ennek is részese volt. Párttag nem voltam. Tevékenységem csak a pedagógiai területre szorítkozott. Sohasem foglalkoztam "pártunkkal és kormányunkkal". Ennek ellenére sok szakmai területen képviseltem Pest megyét. 56 tavaszán ezer politikai erõ feszítette a kommunista társadalmat. Az írószövetség a Kossuth Klubban sorozatos író-olvasó találkozókat szervezett. Ide delegált engem a megyei oktatási fõosztályvezetõ. Itt kerültem emberközelbe Szabó Pállal és Veres Péterrel, aki akkor az írószövetség elnöke volt. Egyszer meg is kérdeztem: - Péter bácsi, mint urbanus, hogyan vállalhattál szerepet a kommunisták mellett? - Mert a parasztság polgári szintre való emelkedésére összefogtam volna az ördöggel is! Ma már tudom, hogy becsaptak! Ezek akkor is hazudnak, amikor igazat akarnak mondani! Jó sorsom révén így közvetlen részesévé váltam a nagy társadalmi erjedésnek. Szinte törvényszerûen irányították az események sorsomat. Zebegény tanácsának élére egy jó fejû tanítványomat sikerült beszervezni 1954-ben. Himmer Lõrinc volt tanítványom korszakalkotó fejlõdést indított el Zebegény életében. Nagy gondot jelentett Zebegény vízellátása. Mivel a község szívében évmilliók óta folyik az Erzsébet-forrás gyógyvize, javasoltam Himmer Lencinek, hogy a forrásra egy törpe vízmûvet kellene építeni. A Kálvária hegyén lévõ víztározó segítségével a Duna balpartján, Zebegényben építhetnénk ki az elsõ vízvezetékes komplexust október 24-re megyei értekezleten kellett részt vennem. A tervezett vízvezeték ügyében azért mentünk október 23-án, mert én a másnapi értekezlet miatt pesti rokonomnál akartam tölteni az éjszakát. Csak a 23-i programunkat sikerült teljesíteni. Késõ délelõtt értünk a megyeházára, de egyik osztályról a másikra mentünk. A tervosztályon végül is sikerrel jártunk. Az osztály irányítója nekem régi, atyai barátom volt. Ujfalusi Feri bácsi üdvözölte elképzelésünket és 120 ezer forint támogatást ígért. Akkoriban ez házi kezelésben igen szép összeg volt. Október 23-án ragyogó õszi nap köszöntött ránk. Délelõtt sokan voltak az utcákon. Az egyetemisták tüntetésre készülõdtek. Demokratikus választásokat, többpárt rendszert követeltek. Himmer Lõrinc tanácselnökünkkel beszélgetve ballagtunk a megyeházára, de a levegõben vibrált a várakozás feszültsége. Az ablakokban bömbölõ rádiók jelentették, hogy a belügyminiszter a tüntetõ felvonulást nem engedélyezi. Mire a megyeházához értünk, a rádió közölte, hogy az egyetemisták a felvonulási engedélyt megkapták. Kora délután hagytuk el a megyeházát. Az utcákon rengeteg, várakozással teli ember szorongott. A Kossuth Lajos utca tömege a Petõfi térre sodort bennünket. Tíz méterre lehettünk a Petõfi szobor talapzatától, amelyen állva Sinkovits Imre a Nemzeti dalt éppen befejezte. Égre emelt kézzel skandálta vele a tömeg: "A magyarok Istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk". Földbegyökerezett a lábunk, mert ez csak a kezdet volt. Sinkovits Bacsányi Franciaországi változásokra címû versével folytatta, ezt követte a Kulyák dala, Farkasok dala. Mire a Feltámadott a tenger címû vers végéhez ért, megérkezett a mûegyetemisták tüntetõ sora. Elhangzott a felhívás: irány a Bem szobor. Megbûvölve hallgattam Sinkovitsot, miközben jobbomon állt az én Lencikém, aki gyógyíthatatlan jobboldali idegbénulással tért haza a "Malinki robot"-ból. Lopva fürkésztem az arcát. Vele nem közöltem, most elárulom a titkot. Ma is meghatódva gondolok arra, amit láttam. Két szemébõl kövér cseppekben gördültek alá a meghatottság drága gyémántkönnyei. Elváltunk egymástól, mert Himmer tanítványom vonata fél négykor indult a Nyugatiból. Én Budapesten maradtam, Lenci pedig a zebegényi eseményeknek lett részese. (folytatjuk) Németh Ferenc

8 8 Zebegény Válogatás a korabeli sajtóból Sok a gazdátlan kutya Egyre több bejelentés és kérés érkezik a polgármesteri hivatalhoz a lakosság részérõl, amelyben felháborodásukat fejezik ki az utcán kóborló ebek miatt, s kérik, hogy sürgõs és határozott intézkedést tegyünk. Ezért kérjük, hogy a tulajdonukba lévõ ebeket szíveskedjenek megkötve, vagy zárt udvaron tartani. Kutyát utcára csak pórázon vezetve szabad kivinni. Amennyiben felhívásunkra nem észlelünk változást, folyamatos ellenõrzést indítunk, és a szabadon kóborló ebek tulajdonosai ellen szabálysértési eljárást kezdeményezünk. Polczer Krisztina jegyzõ AKTUÁLIS Az 1956-os forradalom eseményeit a korabeli sajtó tükrében mutatja be az a kiállítás, amelynek az általános iskola ad otthont. Negyedszázaddal az elsõ kiállítása után Mihályfi Mária képei Zebegényben A halottak napjához közeledve kérjük a hozzátartozókat, hogy a temetõi sírokat és a sírok körüli területet rendbe tenni szíveskedjenek. A munka során keletkezett hulladékot pedig a kijelölt helyre tegyék. ANYAKÖNYVI HÍREK október Születtek: - Házasságot kötöttek: - Elhunytak: Pados Andorné sz. Villem Margit (1929), Bertényi Györgyné sz. Harangozó Éva (1937) Kedves Olvasóink! Várjuk az önök írásait is! A cikkeket a polgármesteri hivatal titkárságán adhatják le, vagy elfaxolhatják a 27/ as telefonszámra is. Mihályfi Mária alkotásaiból nyílt kiállítás a községi könyvtár galériájában. A tárlat december végéig tekinthetõ meg nyitva tartási idõben. Mihályfi Mária gyermekkorát egy dunántúli kis településen, Császáron töltötte, ahol édesapja vasúti tisztviselõ volt - olvasható a mûvésznõ életútját bemutató kiadványban. A középiskolát már Budapesten végezte el. Késõbb nyomdában dolgozott, kitanulta a kéziszedést, közben a Dési Huber Képzõmûvész Körben rajzolt. A Képzõmûvészeti Egyetemen között tanult Sarkantyu Simon festõmûvész osztályában, ahol kétéves továbbképzõ után Herman Lipót díjat kapott. Elsõ önálló kiállítása 1981-ben - tehát negyed százada - nyílt meg a budapesti Lila iskolában, azóta számos egyéni és csoportos tárlaton szerepelt munkáival. Zebegény Zebegény Község Önkormányzatának lapja Felelõs kiadó: Sinkó Vilmosné polgármester 2627 Zebegény, Árpád u. 5 Tel.: 27/ , honlap: Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán Tel.: 27/ Nyomdai elõállítás: Dunapress Multimédia Bt Nagymaros, Mihályhegy u. 6. Tel./fax: 27/ Felelõs vezetõ: Fischer Erzsébet, Tel.: 30/ , A kéziratok leadásának határideje minden hónap 25-e. (A kéziratot a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni.)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

2010. június 13 Trianon 90 év 2010. június 4-én délután fél ötkor országszerte megkondultak a harangok. Megkondultak, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, mellyel Magyarországot

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában

Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában Page 1 of 6 Hírek Köz-élet Színes/kavalkád Kultúra Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában veszport.hu 2013.11.21.21:25 Alsóperén, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. ajándékát, a Toporci Madonnát, Márfi

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Az aranykezű nagyapám

Az aranykezű nagyapám Őseink nyomában területi honismereti pályázat 2016 II. Családban maradt Az aranykezű nagyapám Készítette: Magó Réka Felkészítő tanár: Katonáné Hajdu Ilona 8.a osztályos tanuló Thurzóné Mustos Ildikó Balassi

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

Revizionista kormányemlékmű Kamenyec-Podolszkijban

Revizionista kormányemlékmű Kamenyec-Podolszkijban SAJTÓMEGJELENÉSEK ARCHÍVUMA Revizionista kormányemlékmű Kamenyec-Podolszkijban Népszava 2015. szept. 19. 08:35 FORRÁS: YAD VASEM A magyar kormány augusztus 27-én emlékművet állított Kamenyec-Podolszkijban,

Részletesebben

Márai Sándor Márai Sándor

Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor, eredeti nevén márai Grosschmid Sándor Károly Henrik[1] (Kassa, 1900. április 11. San Diego, Kalifornia, 1989. február 21.) magyar író, költő, újságíró. Márai életútja az egyik

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött.

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. C. A. Tűréshatár 0 Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. El kellett érnem a Szentpétervárra

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Kormos égen füst-felhők úsznak át, Halk sóhajukat szinte hallani, szép, fehér, bodros hajukat rázzák, próbálják a napot csalogatni

Kormos égen füst-felhők úsznak át, Halk sóhajukat szinte hallani, szép, fehér, bodros hajukat rázzák, próbálják a napot csalogatni BÁNHORVÁTI KISBÍRÓ XIII. évfolyam 1. szám 2016. március Tavaszváró szonett - március 15-én (Részlet) Nem jött még ilyen nehezen tavasz, Lelkünk lombja, sóvárgó virága hajlik napfény után áhítozva, de bujkál

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szoborkert települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Langó Csaba 2. A javaslatot benyújtó személy,

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-tesületének 1/2004. (I.22.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-tesületének 1/2004. (I.22.) önkormányzati RENDELETE 1 Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-tesületének 1/2004. (I.22.) önkormányzati RENDELETE A települési címer és zászló alkotásáról, engedélyezéséről és módjáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Kőbánya az én városom címmel.

Kőbánya az én városom címmel. Kőbánya az én városom P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a Szülőföld Könyvkiadó (továbbiakban: Kiíró)

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben