TARTALOM a HOLMI huszonnegyedik (2012. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM a HOLMI huszonnegyedik (2012. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK"

Átírás

1 TARTALOM a HOLMI huszonnegyedik (2012. évi) évfolyamának elsô félévéhez VERSEK Balaskó Ákos: A csónak Paranoia Beck Tamás: Egy eljövendô halálra 1 7 Marianna mondja 1 8 Bognár Péter: Ismerôsével italozott, vizelés közben fejbe lôtték Darányi Sándor: Róma örök Végül is érdektelen Farkas Arnold Levente: Csak kevesen Olyan rossz Történet Fenyvesi Orsolya: Capriccio Enfilade Ferencz Gyôzô: Egy el nem sietett esküvôre Garaczi László: (az egyik a vízbe) (egymáshoz nélküle) (közeledik aztán eltûnik) (tudom hogy ezt most) Gellén-Miklós Gábor: Indián nevem Gergely Ágnes: Éjfél után Tizenkilenc kérdôjel G. István László: Tizenhetedik védôbeszéd 1 91 Tizennyolcadik védôbeszéd 1 92 Gyôri László: Kereszt 1 4 Szekeresek 1 7 Ügynökök vonulása 1 5 Horváth László Imre: Egy találkozó forgatókönyve Imre Flóra: Én szeretem a rejtélyeidet Mélységi mámor Imreh András: Fehérrépa Nem úgy van most, mint volt régen Kántor Péter: A dolgok neheze Karafiáth Orsolya: Bestiárium: A rét Keresztesi József: A szégyenrôl Kiss Judit Ágnes: Capriccio a meghalásról Ima jó halálért Katonadal Szekvencia 2 198

2 Kodolányi Gyula: Üzenetek W. Sh.-tôl 1 26 Kôrizs Imre: Ubi leones Lackfi János: Éjszakai nyelv Én persze, te persze Szent László Kórház rap Lázár Júlia: A huszadik napon Lázáry René Sándor: Busman fohász a holdhoz Okavango Orosz dallamra álmodott sorok Pygmeus elégia Markó Béla: Kerti Madonna 1 28 Képzelem csupán 1 28 Travesztia 1 27 Mesterházi Mónika: Barátok Miklya Zsolt: Féltékeny lennék Lábzene fürtös hangszerekre Szobrok a Dunánál Te itt vagy Zéró felett Nádasdy Ádám: Két kemény este Nyírj a hajamba Németh Bálint: Míg szépen mondjuk 1 92 Mûbél 1 93 Novák Éva: Az elsô hóra Régiek Oláh András: határeset 1 67 láz 1 66 Papp Dénes: Húskombiné Tejút Petri György: S. Á. halálára Petrik Iván: Folyosónyi mihezkezdés-nullfokok mind a ketten másfelé néztünk éppen Sajó László: Esti Kornél hátrahagyott himnuszai Sirokai Mátyás: Szoborcsoport 1 65 Véletlen hírnök 1 64 Sumonyi Zoltán: Tévéfilm Ottlikkal, Vassal Szabó Sándor: Epilógus Szálinger Balázs: Bársonyszerelô Hétfô éjjel az Üllôi úton Magyarország madarai Szônyi Ferenc: Ludens 1 64 Miféle Orpheus 1 63 A varjak majd helyetted is 1 63 Takács Zsuzsa: Beteglátogatás 1 3 Hideg gyíkok 1 3 Mi, akik nyaraltunk 1 4

3 Tomaji Attila: Saját sors Visszavonhatatlanul Tóth Krisztina: Inferno letterario, avagy a költô Paul Virilio kíséretében alászáll Színpad Turbuly Lilla: Nulladik nap A szófelszedô Vécsei Rita Andrea: A legnôbb nô te vagy rózsika SZÉPPRÓZA Barnes, Julian: Újjászületés (Vallasek Júlia fordítása) Bartos Tibor: Moszkvai utazás Berta Ádám: Philoktétész Comment, Bernard: Egy fiú (Vizkeleti Erzsébet fordítása) Falussy Móric: A köszönésrôl Ferdinandy György: Multiplex Gary, Romain: A virradat ígérete (Részlet) (Bognár Róbert fordítása) Harmsz, Danyiil: Esetek (Hetényi Zsuzsa fordítása) Iván Péter: Der Hase und der Löwe James, Henry: Az ôserdei vad (II) (Szabó Szilárd fordítása) 1 29 Az ôserdei vad (III) (Szabó Szilárd fordítása) Józsa Márta: A mangálok földjén Lann Inez: Railowsky, Saint-Lazare és a tócsaugrók Limpár Ildikó: Ima 1 67 Szerelem 1 69 Magyar László András: Nagyapám történeteibôl 1 72 Móricz Zsigmond: Kossuth-szobor (Közzéteszi Cséve Anna) Podmaniczky Szilárd: A fôszerkesztô Sántha József: Mikulás-temetô 1 94 Szaniszló Judit: Megintapa 1 38 Szvoren Edina: Omomom Tenigl-Takács László: Elszakadás West, Michael: És Rényi Ferenc hallgatott (Dési András György fordítása) DRÁMA Hubay Miklós: Ölj meg! Ölelj meg! Petri György: [Csáth] Sachs, Hans: Az alamizsnás szütyô (Mann Lajos fordítása) 2 235

4 ESSZÉ, JEGYZET, TANULMÁNY Argejó Éva: Itt London. Szabó Zoltán a magyar állambiztonsági szervek célkeresztjében Bazsányi Sándor: Így jött létre ez a könyv. Kosztolányi Dezsô Esti Kornéljának Elsô fejezete 1 8 Beke József: Sandaló Arany-szövegek Cséve Anna: Móricz Zsigmond: Kossuth-szobor Ébli Gábor: Nemzet + múzeum = Nemzeti Múzeum? Közgyûjteményi szerepek Kelet-Európában 1 84 Gábor Sámuel: Az alvilágjárás mint a mitológia provokációja. Alvilág és halál viszonya Euripidész és Seneca Héraklész-drámájában Grecsó Krisztián: Az Ottlik-csapda Hetényi Zsuzsa: Harmsz és Örkény optikai csalódásai. Egyperces esszék arról, hogy mi lehet az abszurd Néhány szó Harmsz életérôl Hévizi Ottó: Tengeribeteg kormányosok James, Henry: Jegyzetfüzetek (Részlet) (Szabó Szilárd fordítása) James, Henry: A regény mûvészete (Részlet) (Szabó Szilárd fordítása) Karsai György: Egy klasszikus-filológus az Állambiztonsági Szolgálatok hálójában (Sarkady János, ) Kelecsényi László: A játékos Ottlik Kosztolányi Dezsô: Orvosokról orvosoknak (Közzéteszi Urbán László) Lator László: Mégis a mondhatatlant Lenkei Júlia: ha nem kapok szerepet, írnom kell. Peéry Piri férfias regényei Márkus György: A pénz és a könyv: Kant és a német felvilágosodás válsága (I) (Erdélyi Ágnes fordítása) A pénz és a könyv: Kant és a német felvilágosodás válsága (II) (Erdélyi Ágnes fordítása) Márton László: Örkény István nyakatekertsége Noszkai Gábor: Szellemi életre kelni Perecz László: Nyelv és filozófia. Bölcseleti spekuláció és nemzetkarakterológia Nádas Péter esszéisztikájában Salamon István: Új Shakespeare-fordításokról (Ottlik Géza rádió-elôadása 1946-ban) Sándor Iván jegyzete Fodor Géza leveléhez Spiró György: Örkény, a népi író Tatár György: Isten megtérése Tôzsér Árpád: Két jegyzet poetica licentiákról Veres Bálint: Liszt Ferenc, a csöndes kivonulás prófétája 1 75

5 NAPLÓK, LEVELEK, EMLÉKEZÉSEK, INTERJÚK Chateaubriand, René-François: Szemelvények a Síron túli emlékiratok -ból (Ádám Péter és Kiss Kornélia fordítása) Fodor Géza levele Sándor Ivánnak (Sándor Iván jegyzetével) Kálmán Kata: Fényképezésem Bartók Bélánál (Részlet) (Közreadja Varga Katalin) Lator László: Reggeltôl estig Lator Lászlóval beszélget Szlukovényi Katalin Nádas Erzsébet: Levél Szabó Zoltánról Ottlik Géza levelei Nemes Nagy Ágnesnek Ottlik Géza levele Kassák Lajosnak Szabó Szekeres Zsuzsa: Otthonok és szállások Szabó Zoltán levelei Marsovszky Miklósnak (Közzéteszi Bibó István [ifj.]) Szabó Zoltán levelei Ortutay Gyulának (Közzéteszi Varga Katalin) Szlukovényi Katalin Lator Lászlóval beszélget KOTTA Kurtág György: Даниил Хармс: Встреча NEKROLÓG Bojtár Endre: Aludj, édes öregem (Stoll Béla, ) Réz Pál: Csurka István ( ) Vári Attila: Fodor Sándor (Csíksomlyó, , Kolozsvár) Vörös István: Václav Havel ( ) A HOLMI POSTÁJÁBÓL Bánfi Tamás: Cseppnyi adalék és korrekció Radnóti Miklós elkobzott verseskötetéhez Ferencz Gyôzô: P. H

6 FIGYELÔ Bírálatok a bírálatok szerzôinek betûrendjében Bagi Zsolt: A kultúra kora (Gyorgy Markus: Culture, Science, Society. The Constitution of Cultural Modernity) Balogh Tamás: Szellemképes könyv (Orosz István: A követ és a fáraó) Bazsányi Sándor: Madártalanul (Bodor Ádám: Verhovina madarai) Csengery Kristóf: Barenboim Ringje újra (Wagner: A Nibelung gyûrûje. A Bayreuthi Ünnepi Játékok ének- és zenekara. Vezényel Daniel Barenboim) Gyáni Gábor: Milyen a magyar mintapolgár? (Lukácsy András: Lex Gerenday. Egy polgárcsalád 150 éve) Heller Ágnes: Márkus György nagy könyve (Gyorgy Markus: Culture, Science, Society. The Constitution of Cultural Modernity) Kis János: Filozófia a kései modernitás korában (Gyorgy Markus: Culture, Science, Society. The Constitution of Cultural Modernity) Kocsis Zoltán: Amit mindenkinek hallania kell (Václav Talich Live) Kôrizs Imre: Mellettük nem férsz el (Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz) Krupp József: Szerzôdés semmiért (Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz) László Emese: Képpontok külsô szemmel (Tóth Krisztina: Pixel) László Ferenc:...örökké hû Adolfod (Deák Ágnes: A koronás Wargha) Lengyel Imre Zsolt: Félelem a valóságtól (Barna Dávid: Egy magyar regény) Történetek, határok (Petrik Iván: Ki ölte meg Jean Cassinit?) Ludassy Mária: Elek emlékezik (Alexis de Tocqueville: Emlékképek 1848-ról) Nagy András: Kor-pusz (Tóth Krisztina: Pixel) Pór Péter: Új magyar könyv Rilkérôl (Bartók Imre: Rilke. Ornamentika és halál) Reichert Gábor: Mérnöklíra (A Petôfi Irodalmi Múzeum virtuális Nemes Nagy Ágnes-kiállításáról) Ronkay Margit: Világkép és tudomány a XVII. században (Alexandre Koyré: Tanulmányok a tudományos gondolkodás történetérôl) Sárközi Mátyás: Szellemi honvédelem (Szabó Zoltán: Nyugati vártán I II) Szalai Júlia: Most azonban magyar író Angliában vagyok (Szabó Zoltán: Nyugati vártán I II) Tenigl-Takács László: Egy sor cigány (Alsószentmártoni fiatalok gondolatai Korniss Péter és Závada Pál portrékötetérôl) Visy Beatrix: Mese, mese, mátka a Mosonyimesék mûködésének tágabb horizontja (Mosonyi Aliz: magyarmesék) 2 249

7 Bírálatok a bírált mûvek szerzôinek betûrendjében Barenboim Ringje újra (Csengery Kristóf) Barna Dávid: Egy magyar regény (Lengyel Imre Zsolt) Bartók Imre: Rilke. Ornamentika és halál (Pór Péter) Bodor Ádám: Verhovina madarai (Bazsányi Sándor) Deák Ágnes: A koronás Wargha (László Ferenc) Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz (Kôrizs Imre Krupp József) Korniss Péter Závada Pál: Egy sor cigány (Tenigl-Takács László) Koyré, Alexander: Tanulmányok a tudományos gondolkodás történetérôl (Ronkay Margit) Lukácsy András: Lex Gerenday. Egy polgárcsalád 150 éve (Gyáni Gábor) Markus, Gyorgy: Culture, Science, Society. The Constitution of Cultural Modernity (Heller Ágnes Kis János Bagi Zsolt) Mosonyi Aliz: magyarmesék (Visy Beatrix) Nemes Nagy Ágnes, Petôfi Irodalmi Múzeum virtuális kiállítás Orosz István: A követ és a fáraó (Balogh Tamás) Petrik Iván: Ki ölte meg Jean Cassinit? (Lengyel Imre Zsolt) Szabó Zoltán: Nyugati vártán I II (Sárközi Mátyás Szalai Júlia) Talich, Václav Live (Kocsis Zoltán) Tocqueville, Alexis de: Emlékképek 1848-ról (Ludassy Mária) Tóth Krisztina: Pixel (Nagy András László Emese) Závada Pál Korniss Péter: Egy sor cigány (Tenigl-Takács László) 3 391

Holmi repertórium 2000-2004

Holmi repertórium 2000-2004 Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Tanszék Holmi repertórium 2000-2004 Konzulens: Dr. Murányi Péter főiskolai docens Készítette: Handó Diána informatikus

Részletesebben

Ágh István: Valahol az a réges-régi 10 1256 Bertók László: Ahogy hátrafelé, ahogy betolat 10 1255 Fekete tejút, hangyák vonulnak 10 1254 Csengery

Ágh István: Valahol az a réges-régi 10 1256 Bertók László: Ahogy hátrafelé, ahogy betolat 10 1255 Fekete tejút, hangyák vonulnak 10 1254 Csengery TARTALOM a HOLMI tizenötödik (2003. évi) évfolyamának második félévéhez VERSEK Ágh István: Valahol az a réges-régi 10 1256 Bertók László: Ahogy hátrafelé, ahogy betolat 10 1255 Fekete tejút, hangyák vonulnak

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2011. március április* Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyűjtőköre az előző évek szemlézett folyóirataira

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 104 FIGYELŐ gon dolta magáról, hogy a szövegekben felbukkanó képeket már jól ismeri, arra sarkallt, hogy egy-egy fejezet olvasása közben mutatóujjamat könyvjelzőként a lapok közé dugva a másik kezemmel

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2003. NOVEMBER DECEMBER Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre a szemlézett folyóiratokat

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2006. szeptember október Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre a szemlézett folyóiratokat

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2008. október november Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre az elõzõ évek szemlézett folyóirataira

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Göncz Árpád, Kocsis

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 102 FIGYELÕ dagítani. A legdicséretreméltóbb trükk a The Sun is Still Still címû hetedik szám, egy lassan már hatéves felvételük elnyújtott, új verziója. A lelassított dobgépek hangmintái és a Freescha

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FOLYÓIRATOK 2000. 2007. 2., 8. Bárka, 2007. 4. Élet és Irodalom, 2007. május 25., június 1. Életünk, 2007. 6 7, 8. Ezredvég, 2007. 6 7. Forrás,

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Göncz Árpád, Kocsis

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Göncz Árpád, Kocsis

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2008. május Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre az elõzõ évek szemlézett folyóirataira

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A 78. Ünnepi Könyvhét és a 6. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke

Új Szöveges dokumentum A 78. Ünnepi Könyvhét és a 6. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke A 78. Ünnepi Könyvhét és a 6. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke ANTOLÓGIÁK A magyar esszé antológiája III. (Osiris) kb. 1000 oldal, 5500 Az év esszéi 2007 (Magyar Napló) kb. 250 oldal, kb. 2730 Berlin

Részletesebben

A 81. Ünnepi Könyvhét és a 9. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke

A 81. Ünnepi Könyvhét és a 9. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke 1 A 81. Ünnepi Könyvhét és a 9. Gyerekkönyvnapok kiadványainak jegyzéke Antológiák 101 vers és ének Csíksomlyóról (Kriterion, Kolozsvár) 190 oldal 3100 Ft Az év novellái 2010 (Magyar Napló) 250 oldal 2499

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

ÜNNEPI KÖNYVHETI PROGRAMOK

ÜNNEPI KÖNYVHETI PROGRAMOK ÜNNEPI KÖNYVHETI PROGRAMOK 82. Ünnepi Könyvhét és 10. Gyermekkönyvnapok A budapesti Vörösmarty téren, 2011. június 2 6. A Magyar Könyvkiadók és könyvterjesztők Egyesülése programja Szerkesztő: Bán Magda,

Részletesebben

Műsorvezetők: Balog Judit (Malac) és Szikszai Rémusz színművészek

Műsorvezetők: Balog Judit (Malac) és Szikszai Rémusz színművészek 1 ÜNNEPI KÖNYVHETI PROGRAMOK 84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok A budapesti Vörösmarty téren, 2013. június 6 10. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése programja Szerkesztő: Bán Magda,

Részletesebben

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye "A megszolgált örökkévalóság" / [vál. és szerk. Bihari Sándor] (1984) estalov, Uvan Nikolaeviè: Julianus rám talált (1985) evèenko, Taras Grigor'eviè: Apácahimnusz

Részletesebben

Szerkesztő: Bán Magda, Paál Rózsa, valamint a litera.hu és a prae.hu portál alkotói, Asszisztens: Szupper Edit

Szerkesztő: Bán Magda, Paál Rózsa, valamint a litera.hu és a prae.hu portál alkotói, Asszisztens: Szupper Edit 1 ÜNNEPI KÖNYVHETI PROGRAMOK 85. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok a budapesti Vörösmarty téren, 2014. június 12 16-a között a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése programja Szerkesztő:

Részletesebben

A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja

A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja A XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programja Április 22., csütörtök Teátrum 16.30 17.30 Teátrum 17.30 18.00 Teátrum Ünnepélyes megnyitó A könyvfesztivált dr. Paczolay Péter, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Békési Újság Kalendárium

Békési Újság Kalendárium Békési Újság Kalendárium 2006 Kiadja: Családért Alapítvány, Békés Szerkesztõ: Szegfû Katalin Nyomtatás: Kentaur Nyomda Hajdú 2000 Kft., Debrecen Nyomdai elõkészítés: Vér Ferenc Korrektúrázta: Dávidné Kozma

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

Márai-program V. - Szépirodalmi lista 2015. május 19. Page 1 of 6

Márai-program V. - Szépirodalmi lista 2015. május 19. Page 1 of 6 Márai-program V. - Szépirodalmi lista 2015. május 19. 1 A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA Móricz Zsigmond A nyáj és pászora 1425 Ft Elfogadva 2 A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN

Részletesebben

A XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai. Április 24., csütörtök

A XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai. Április 24., csütörtök A XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai Április 24., csütörtök 15.00 15.45 Teátrum 16.00 17.45 B1 stand Teátrum 17.00 17.45 Teátrum 18.00 19.00 B7 stand Ünnepélyes megnyitó A könyvfesztivált

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai. Április 23., csütörtök

A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai. Április 23., csütörtök A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai Április 23., csütörtök 15.00 15.45 Teátrum Teátrum 17.00 17.45 Teátrum Ünnepélyes megnyitó A könyvfesztivált Balog Zoltán, az emberi erıforrások minisztere

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai. Április 23., csütörtök

A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai. Április 23., csütörtök A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjai Április 23., csütörtök 15.00 15.45 Teátrum Teátrum 17.00 17.45 Teátrum Ünnepélyes megnyitó A könyvfesztivált Balog Zoltán, az emberi erıforrások minisztere

Részletesebben

Szépirodalmi lista. 1. oldal

Szépirodalmi lista. 1. oldal Szépirodalmi lista 1. WOOTTON, SUE A FELHŐHALÁSZ AB-ART 1575 Ft 2. BÁNYAI TAMÁS A VESZTES JUTALMA AB-ART 1350 Ft 3. PÁL JÓZSEF 1790 - HATÁR ÉS SZABADSÁG AZ IRODALOMBAN AKADÉMIAI KIADÓ ZRT. 2475 Ft 4. SZATHMÁRY

Részletesebben