CSÖMÖR KISTARCSA GÖDÖLLÔ PÉCEL SZADA ISASZEG VÁCSZENTLÁSZLÓ ZSÁMBOK KEREPES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSÖMÖR KISTARCSA GÖDÖLLÔ PÉCEL SZADA ISASZEG VÁCSZENTLÁSZLÓ ZSÁMBOK KEREPES"

Átírás

1 Bevezetô szeptember 16-án alakult meg a Gödöllôi Kistérségi Kulturális Közkincs Kerekasztal az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs pályázatának támogatásával. Létrehozásának rövidtávú célja az volt, hogy a kistérség kulturális/közmûvelôdési szereplôi megismerjék egymást. Hosszú távú célunk, hogy a Kerekasztal tagjai részt vegyenek a kistérségi társulás kulturális tervezési és fejlesztési folyamataiban, információkat közvetítsenek a térségben mûködô kulturális intézmények és civil szervezetek között. Az elmúlt közel egy év során összegyûjtött tapasztalatok alapján szeretnénk megalkotni egy közép- és egy hosszútávú kistérségi kulturális stratégiát. A pályázati projekt keretében létrehoztunk egy kistérségi értéktárat, amelyben egységes rendszerben megtalálhatók a települések mûvészei, mûködô mûvészeti csoportjai, nagymértékben segítve ezzel egymás megismerését és mindennapi munkáját is. Az adatok lekérdezéses rendszerben hozzáférhetôek a oldalon a Gödöllôi Kistérségi Kulturális Adatbázis linken. Kiadványunkban a Kerekasztal munkájában résztvevô intézményekkel, szervezetekkel, és legfontosabb információikkal találkozhatnak. A megkezdett munkát folytatjuk, szeretnénk megtalálni a kistérség kulturális területhez kapcsolódó hívószavát, amellyel közös vonzerôket alakíthatunk ki a kultúra és turizmus területén. CSÖMÖR Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház GÖDÖLLÔ 4-5. oldal Mûvészetek Háza Gödöllô 6-7. oldal Gödöllô Városi Nyugdíjasok Egyesülete 8. oldal Gödöllôi Civil Kerekasztal 9. oldal Diverzitás Közhasznú Alapítvány 10. oldal ISASZEG Isaszeg Mûvészeti Alapítvány Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely KEREPES Forrás Mûvelôdési Ház 11. oldal oldal oldal KISTARCSA Városi Mûvelôdési, Sportközpont és Könyvtár Kistarcsai Kulturális Egyesület PÉCEL Szemere Pál Mûvelôdési Ház SZADA Székely Bertalan Faluház VÁCSZENTLÁSZLÓ Arany János Mûvelôdési Ház ZSÁMBOK József Attila Mûvelôdési Ház és Könyvtár 16. oldal 17. oldal 18. oldal 19. oldal oldal 22. oldal

2 CSÖMÖR Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház A z intézményünket ben alapították, azóta közmûvelôdési tevékenységet folytat, fenntartója Csömör Nagyközség Önkormányzata. A mûvelôdési ház feladatai közé tartozik a közmûvelôdési szolgáltatások biztosítása a lakosság legszélesebb részére. A mûvelôdési ház szakmai tevékenységét az évi CXL törvény, valamint a helyi közmûvelôdési rendelet határozza meg, a helyben élôk mûvelôdési igényeire támaszkodva. A Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház tevékenységének karakterét a fentiek irányadása alapján az elmúlt évben a következôkép alakította: A közösségek, klubok mûvészeti csoportok, civil szervezetek a mûvelôdési ház tevékenységének szerves részei, munkájuk szellemi, szakmai, anyagi támogatását, sikerült folyamatosan, jól és eredményesen mûködtetni. 26 féle mûvészet csoport, klub és közösség, illetve 13 civil szervezet mûködik a mûvelôdési házban. Az egész évet átfogó, több ezres közönséget érintô, esetenként több napos fesztiválok, nagyrendezvények, események szervezése, lebonyolítása. Ezek hagyományos és sajátos volta adja a település kulturális arculatát, mint: Magyar Kultúra Napja, Hájas Tészta- és Fánksütô Verseny, Nôk- Szépség Egészség, Húsvéti ünnepkör rendezvényei, Tehetségkutató Verseny, Költészet Napja, Tánc Világnapja, PÜNKÖSDI FESZTIVÁL - CSÖ- MÖRI FALUNAPOK, Fiatalok Hete egyhetes ifjúsági programsorozat, Szent István- napi ünnepségsorozat, Kulturális Örökség Napja Kultúrházak Éjjel-nappal, Szüreti Mulatság Szüreti Bográcsoló, Ôszi Alternatív Egészségnap, Csillag Boris Alapítvány Alapítványi napja, Ôszi-téli kézmûves sorozat, Mikulásünnepség Szeretetünnep- Idôsek Karácsonya, Karácsonyváró- Karácsony felé program, társadalmi ünnepek Rétegprogramok kínálata az ifjúságnak, idôsebbeknek, nôknek. Szabadidôs és érdeklôdési kör mentén szervezôdô közösségek, klubok mûködtetése. A 4-6 hetente megrendezésre kerülô kiállítások rendezése. 4

3 Éves szinten rendezvényünk van, a látogatók száma fô évente. ELISMERÉSEK A Pest Megyei Népmûvelôk Egyesülete által 1996-ban alapított Fekete dió díjat, ben a csömöri Petôfi Sándor Mûvelôdési Háznak adományozták a közmûvelôdésben végzett kiemelkedô munkájáért. Ezüstgyûrû és ezüst medalion elismerést négy dolgozó kapott a 10, 15 éves közmûvelôdésben végzett munkájáért. Lakossági szolgáltatás, bemutatók, vásárok, közszolgálati feladatok ellátása és családi ünnepségek lebonyolítása /véradás, tüdôszûrés, lakossági fórumok, közmeghallgatás, esküvôk, születés-napok, névnapok stb./ Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház 2141 Csömör, Vörösmarty u. 1. Telefon: (06-28) (06-30) Külsô szervezetek, intézmények programjainak befogadása, lebonyolítása Információszolgáltatás, reklám a kulturális eseményekrôl, szórólapok, plakátok, programfüzetek, szerkesztése, ezek megjelentetése a helyi újságok, régiós és országos média útján. Kapcsolatok építése, gondozása a mûvelôdési ház tevékenysége érdekében, helyi, térségi, megyei és országos szinteken. 5

4 GÖDÖLLÔ Mûvészetek Háza Gödöllô A Mûvészetek Háza Gödöllô Nonprofit Közhasznú Kft., Gödöllô közmûvelôdési alapfeladatokat ellátó, kulturális szolgáltató szervezete. Gödöllô Város Önkormányzata és a Mûvészetek Háza Gödöllô Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött Közmûvelôdési megállapodás melléklete négy fejezetben részletezi az Önkormányzat által megrendelt közhasznú tevékenységet: I. Befogadó, nyitott ház funkció keretében megjelenô feladatok II. Értékközvetítô funkció keretében megvalósuló rendezvények III. Városi ünnepek, megemlékezések, köszöntések IV. Mûvészetek Háza funkció feladatai A Közmûvelôdési megállapodás azonban teret enged annak, hogy a megrendelt közmûvelôdési feladatok mellett a Kft. további közhasznú tevékenységet fejtsen ki. Így a megállapodás rögzíti a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint a nyugdíjasok mûvelôdési szokásainak gazdagítását célzó programok szervezését, a szabadidô eltöltéséhez kulturált környezeti feltételeket biztosítva. A befogadó, nyitott ház funkció keretében a Mûvészetek Háza mûködési teret, infrastrukturális alapot, valamint teljes körû szolgáltatást nyújt a Közmûvelôdési megállapodásban nevesített kiemelt mûvészeti csoportoknak, civil szervezeteknek, közösségeknek, oktatási intézményeknek, kisebbségi önkormányzatoknak. Az értékközvetítô funkció keretében megvalósuló programjaink: felnôtt nagyszínházi elôadások, gyermekszínházi elôadások bábszínház, meseszínház komoly zenei hangversenyek, Mesélô Muzsika koncertek, kiállítások, Gödöllôi Gyermeknap, nyári táborok gyerekeknek (Bábtábor, Kézmûves tábor, Talamba Ütôstábor). Könnyûzenei koncertek, elôadóestek. Nemzeti ünnepek, megemlékezések, díjátadók, köszöntések szervezése, lebonyolítása önálló funkción belül valósul meg. A Mûvészetek Háza funkció keretében a városban mûködô kiemelten támogatott és támogatott mûvészeti csoportok fellépéseinek szervezése, rendezése, mûvészeti fesztiválok szervezése. A Mûvészetek Háza funkciót a 6

5 vizuális mûvészetek jelenléte teszi teljessé mûvészeti foglalkozások és kiállítások megvalósításával. Jövôképünk: A Mûvészetek Háza jövôképe elsôdlegesen egy korszerû, jobban kihasználható, esztétikusan kialakított közösségi terekre épülô, felújított Ház képét vetíti elénk. Gödöllô Város Önkormányzatának 2009-ben benyújtott A városközpont arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése címû pályázatában hangsúlyosan szerepel a Mûvészetek Háza korszerûsítése és funkcióbôvítése. A felújítás során jobb térkihasználással kialakított közösségi terek a civil szervezetek eseményeit, a különbözô tanfolyamokat, klubokat tudják majd magasabb színvonalon kiszolgálni. A funkcióbôvítés keretében minden igényt kielégítô konferenciateremmé alakul át az elôcsarnok, kiszolgálva nemcsak Gödöllô és a kistérség, de egész Közép Magyarország igényeit is. Szakmai jövôképünk: A Mûvészetek Háza megôrizve jelenlegi piacvezetô pozícióját a térségben, kistérségi kulturális és felnôttképzési központtá fejlôdik. Ennek fôbb elemeit a következôk biztosítják: A Mûvészetek Háza funkció keretében a mûvészeti együttesek szakmai munkájának kiteljesedése, fellépéseik számának gyarapodása a kistérségben is. Oktatási tevékenységük további segítésével cél a kultúra kedvelô és fogyasztó réteg kinevelése. A számos, magas színvonalon mûködô mûvészeti csoport jelenléte, és azok produktumai versenyelônyhöz juttatnak minket a térségben. A felnôttképzési központ kialakítására támogatást nyertünk a TÁMOP /09/1/KMR elnevezésû pályázaton, ennek keretében a képzések mellett lefolytatjuk az intézmény felnôttképzési akkreditációját. Hagyományos közmûvelôdési feladatainkat is ellátjuk, hiszen a színháztermet szeretnénk megtölteni igényes színházi elôadásokkal, amelyre felméréseink szerint egyre nagyobb igény mutatkozik. A térségben Gödöllô rendelkezik egyedül korszerû, nagy befogadó képességû színházteremmel, ennek elônyeit mindenképpen ki kell használni közmûvelôdési célokra. Tevékenységünket azzal az attitûddel végezzük, hogy a következô évben elnyerjük a Minôsített Közmûvelôdési Szervezet Címet, majd a késôbbiekben a Közmûvelôdési Minôség Díjat. A Kft. vezetése elkötelezett abban, hogy a minôsítések elnyerése ne csak papírformaként valósuljon meg, hanem a hosszú távú stratégiánk alap elemévé váljon, és az intézmény elindulhasson a minôség központú és szemléletû mûködés irányába. Művészetek Háza Gödöllô Nonprofit Közhasznú Kft. Gödöllő 2100, Szabadság út 6. Telefon: (06-28) Fax: (06-28)

6 A GÖDÖLLÔ Gödöllô Városi Nyugdíjasok Egyesülete z egyesület 1989 óta Gödöllô város önállóan mûködô civil szervezete. Feladata a település nyugdíjasainak összefogása, kulturális, közmûvelôdési, rekreációs programok biztosítása. Az egyesület kulturális tevékenysége sokrétû és gazdag kínálatot biztosít a városban élô nyugdíjasok számára (kirándulások, múzeumlátogatások, színházi elôadások, hangversenyek, ismeretterjesztô elôadások szervezése, rendezése.) Ezen kívül figyelmet fordít a magányosan élôk, betegek rendszeres látogatására, évente egy alkalommal ünnepi mûsor keretében köszönti a 90 éveseket. A kulturális programok közül a GÖ- DÖLLÔI AKADÉMIA bizonyult a legértékállóbbnak az elmúlt két évtized során. A sorozatot 1991-ben indítottuk el azzal a céllal, hogy a város múltbeli és jelenlegi hagyományait, kulturális értékeit közismertté tegyük, jeles személyiségeit, alkotó embereit bemutassuk, a helyi társadalom fontos ismerettel bíró embereinek nyilvánosságot biztosítsunk. A Gödöllôi Akadémia tartalmában sikeresen ötvözi azokat a helyi, nemzeti, egyetemes kulturális értékeket, ismereteket és tudásokat, amelyek iránt e nagy létszámú korosztály különösképpen érdeklôdik. Ismeretterjesztô elôadások témakörei: történelem, helytörténet, mûvelôdéstörténet, mûvészettörténet, néprajz, földrajz, régészet, csillagászat, biológia, etológia, ökológia, egészségügy, ezen kívül kirándulások, múzeumlátogatások, mûemléki séták, természetvédelmi területek megismerése tartozik még a programba. Az egyesület kulturális tevékenysége megszervezésében, lebonyolításában kiváló együttmûködést alakított ki a város humán ellátásában résztvevô intézményekkel, szervezetekkel, elsôsorban a Mûvészetek Háza Gödöllô Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, és a Gödöllôi Városi Könyvtár és Információs Központtal. Tapasztalataink szerint a programokon rendszeresen részt vevô idôs emberek életében a közösségi élet rendkívül fontos szerepet kap, elhárítja az elmagányosodás, elidegenedés, beszûkülés veszélyeit. A szellemi aktivitás és érdeklôdés kihat a személyiségük további fejlôdésére, és elôre vetíti a következô generációk számára az élethosszig tartó tanulás hasznosságának bizonyosságait is. Gödöllô Városi Nyugdíjasok Egyesülete Vass Károlyné elnök 2100 Gödöllő Szabadság út 6. Telefon: (06-28)

7 GÖDÖLLÔ Gödöllôi Civil Kerekasztal A Gödöllôi Civil Kerekasztal a városban mûködô civil szervezeteket fogja össze, a civilek résztvételét koordinálja. A GdCK célja, hogy elômozdítsa a helyi társadalom szereplôinek partneri együttmûködését a helyi ügyek, a városi élet alakításában. Fontosnak tartjuk a közösségépítést, az ismeretterjesztést, az aktivizálást, a modellértékûvé válást. Tevékenységünket elfogadó attitûd jellemzi. Segíteni kívánjuk a gyermek- és ifjúságnevelést, veszély-térkép elkészítését (fiatalokat veszélyeztetô szempontok). A kötôdés, az értékóvás, a felelôsség szerintünk többek között a helytörténet, a környezet ismeretén alapszik. A ma fiataljai és a jövô nemzedék formálásában - közös felelôsség vállalása, értékek átadása - szerepünk van. A Kerekasztal feladatának tekinti a belsô értékek kiaknázását, felhasználását, mobilizálását, az egymástól való tanulást (tapasztalat, gyakorlat, dinamika, marketing), a gyengélkedô szervezetek segítését, támogatását. A helyi társadalom nagy rendezvények, tagozatonkénti, valamint tagozatokon átívelô események keretében ismerkedhet a Kerekasztal és a tagszervezetek tevékenységével. Érték számunkra a partnerség (civil, közigazgatás, cégek) a helyi ügyek megoldásában, az összefogás, a társadalmi felelôsségvállalás, az aktív állampolgári részvétel. GdCK Tagozatai: A GdCK hatékonyabb mûködése érdekében - a tagszervezetek tevékenységének figyelembevételével -, 4 Tagozatot hozott létre, melyek a következô témákra fókuszálnak: kultúra, hagyományôrzés, turisztika vidék- és városfejlesztés, környezetvédelem, természetjárás, kertgondozás szociális, egészségügyi, esélyegyenlôség gyermek- és ifjúságnevelés, köznevelés Jelentôsebb programjaink: Civil utca 2008, 2009 expo jellegû rendez vény, civil szervezetek bemutatkozása Május, a családok hónapja 2009, 2010 családi programok a tagszervezetek bevonásával Elôkészítés alatt: Közös események szervezése a Petôfi S. Ált. Iskola Ökoiskola programja keretében Diák önkéntes program indítása a Petôfi S. Ált. Iskola Diákönkormányzatával Gödöllôi Civil Kerekasztal Mûvészetek Háza - Gödöllô 2100 Gödöllô, Szabadság út

8 GÖDÖLLÔ Diverzitás Közhasznú Alapítvány A lapítványunk célja egy stabil és fenntartható társadalmi mûködés, amelyben az egyének és csoportok sokszínûsége megnyilvánulhat. Cél, hogy láthatóvá tegyügy az egyének, közösségek és társadalmi csoportok igényeit, és ezekre hatékony, hosszú távon fenntartható válaszok szülessenek. További céljaink: a gödöllôi térségben élô, munkaerô-piaci szempontból hátrányos helyzetû társadalmi csoportok esélyegyenlôségének javítása; nôk segítése képességeik, tehetségük és egyéniségük kibontakoztatásában abban, hogy megtalálják helyüket a munka világában és otthon egyaránt; nôk és férfiak közötti együttmûködés és esélyegyenlôség elômozdítása a családi és társadalmi szerepvállalásban. Szolgáltatásaink: Lakosságnak: pszicho-szociális támogatást biztosítunk egyéni és csoportos tanácsadások formájában a GAK Nonprofit Kft. által mûködtetett Pelikán Kuckó gyermekmegôrzô játszóházban kisgyermekes szülôk számára beszélgetô köröket szervezünk, Család- Barát Kör címmel, a TAVAM Egyesülettel közösen Gödöllôn, Családok hónapja címmel rendezvénysorozat szervezésében veszünk részt kommunikációs csatornákat biztosítunk, mint közösségépítô eszköz a térség lakos sága számára (levelezô lista, hírlevél). Civileknek: pályázatot írunk, projektmenedzsmentet végzünk; tanácsadást biztosítunk pályázat íráshoz, projektmenedzsmenthez pályázatíró képzéseket szervezünk részt veszünk a pályázati bírálatokban, monitorozásban. Cégeknek, közigazgatási intézményeknek: esélyegyenlôségi képzéseket tartunk, for-, nonprofit szervezetek, önkormányzatok számára munkahelyi esélyegyenlôségi szolgáltatásokat biztosítunk számára (esélyegyenlôségi audit-, terv készítése, esélyegyenlôségi referens képzés). Együttmûködések: alapítói voltunk Gödöllô városában létrejövô Gödöllôi Civil Kerekasztalnak; minden évben aktív szerepet vállalunk a gödöllôi Civil Utca megszervezésében. Diverzitás Közhasznú Alapítvány Csillag Gabriella Telefon: (06-30)

9 A ISASZEG Isaszeg Mûvészeti Alapítvány lapító: Futó Tamás grafikusmûvész Az alapítvány céljai között szerepel: színvonalas kulturális események szervezése, a magaskultúra népszerûsítése Isaszegen és a régióban az isaszegi kulturális örökség, így például az emblémában látható Szent Mártonnak szentelt Öregtemplom mind szélesebb körben történô ismertté tétele, megóvása a helyi mûvészeti és kulturális élet támogatása, a mûvészeti oktatásban résztvevô tehetséges helybeli fiatalok támogatása a Gaudium Carminis Kamarakórus (Fesztiválkórus) támogatása új kulturális programok, fejlesztések támogatása Az Isaszeg Mûvészeti Alapítvány állandó eseményei minden évben: (Az alapítvány 2009-ben rendezte meg a XI. Szentivánéji Alapítványi Estet és a XVI. Isaszegi Mûvészeti Napokat.) Szentivánéji Alapítványi Est (az alapítvány támogatását és a polgári együttlétet szolgáló szabadtéri mûvészeti fesztivál) Program: kerti hangversenyek, kiállítások, könyvbemutatók, szabadtûzi gasztronómia, tûzugrás Idôpont: minden évben június 24-én, Szent Iván napján Helyszín: Isaszeg, Mátyás király u.157. Isaszegi Mûvészeti Napok (a régió legjelentôsebb összmûvészeti fesztiválja, országos és európai hírû közremûködôkkel, állandó fellépô a Gaudium Carminis Kamarakórus) Idôpont: minden évben augusztus utolsó hétvégéjén Program: Gyerekszínpad (állandó helyszíne a Dózsa György Mûvelôdési Otthon), Könnyûzenei koncert (Indul a bakterház Sörözô), A bogrács mûvészete fôzôfesztivál (Breki Sörözô), Képzô- és iparmûvészeti kiállítás (állandó helyszíne a SZISZI), Komolyzenei hangverseny (állandó helyszíne az isaszegi Öregtemplom), Kamarakiállítás és kulturális-tudományos elôadás (állandó helyszíne a Jókai Mór Városi Könyvtár) Isaszeg Mûvészeti Alapítvány (kiemelten közhasznú civil szervezet) Kapcsolat: F. Orosz Sára kerámikusmûvész, egyetemi adjunktus, SZIE 2117 Isaszeg, Mátyás király utca 157. Telefon: (06-70) Adószám:

10 A ISASZEG Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely Dózsa György Mûvelôdési Otthon szervezô csapatával, csoportjaival, civil szervezetek együttmûködésével, a lakosság támogatásával álmodjuk és valósítjuk meg programjainkat, hírnevet, elismerést szerezve szeretett városunknak, Isaszegnek. A város szép természeti adottságait, a gazdag történelmi és néphagyományokkal bíró közösségeink éltetésével, ápolásával, azok bemutatásával kívánjuk tartalmasabbá tenni. Évente visszatérô, városi rendezvényeinken kívül színházi elôadásokkal, rendhagyó tanórákkal, családi és gyermekprogramokkal, hagyományôrzô rendezvényekkel, zenés estékkel, bálokkal, kiállításokkal igyekszünk változatossá, színvonalassá és igényessé tenni Isaszeg kulturális életét évi városi rendezvényeink: Január Megemlékezés a Don-kanyarban elesettekre Január A Magyar Kultúra Napja, Isaszegi ifjak a Mûvelôdési Otthon színpadán Március 14-15; április 5-6; október 6. - Isaszegi Történelmi Napok Március Tavaszköszöntés, fáklyás felvonulás Március Városi ünnepség- Az március 15-i eseményeire emlékezünk Március Egészségnap véradással. Április 5. Történelmet idézô pillanatok a K keresztnél családi nap. Április 6. - Isaszegi csata emléknapja színes felvonulás, csatabemutató Május 1. - Májfaállítás Május 9. - Édesanyák köszöntése Május 5. és 8. - Születés Hete Isaszegi programjai 12

11 Május 29. Májfadöntés Június Gyermeknapi Juniális a Sportpályán Június június Napközis Gyermektábor Június 24. Szent Iván Éji Fesztivál az Isaszeg Mûvészeti Alapítvány szervezésében Július 3. - Szeglet Fesztivál - Kistérségi Kulturális Kavalkád Július 4. - Isaszeg Város Napja Augusztus Puszták Népe Lovasviadal a Szent Márton Lovas Hagyományûrzû Egyesület szervezésében. Információ: Kovács András (06 20/ ) Augusztus 19.,20.,21. - Városi Ünnepség- Szent István király és az Új kenyér ünnepe Augusztus Isaszegi Mûvészeti Napok az Isaszeg Mûvészeti Alapítvány szervezésében. Információ: F. Orosz Sára (06 70/ ) Szeptember 25. Szüreti Vigalom Október 6. - Városi megemlékezés Az aradi vértanúk halálára emlékezünk. Október 9. - Natura Nap Ép testben, ép lélek Október Pályaválasztási börze osztályos tanulóknak Október Városi Ünnepség- Az 1956-os forradalom eseményeire emlékezünk November 28., december 5. - Adventi készülôdés December Gaudium Carminis Kamarakórus éves koncertje December Városi karácsony December Szilveszteri Bál Dózsa György Mûveôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely 2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2. Telefon: (06-28) ,

12 KEREPES Forrás Mûvelôdési Ház K Kerepes története több mint 860 éves múltra tekint vissza. Az ilyen nagy múltú település kulturális gyökerei nagyon mélyre nyúlnak. Építészeti emlékei közül kiemelkedik az Ördög árok vonulata, a középkori földvár nyomai, és az egyedi kivitelezésû, közel száz éves, Szent Anna templom, valamint az 1700-as években épült Tiszt- tartó ház, amely a 70-es évek elejéig, Kossuth Mûvelôdési Házként szolgálta a település kultúráját. A közmûvelôdési alap feladatot ellátó Forrás Mûvelôdéi Ház, 1997 óta mûködik a jelenlegi épületben. Maga az épület az 1800-as években épült, akkori karakteres jellegét a mai napig megtartotta. Épületünk volt Csendôrlaktanya, orvosi rendelô, varroda és községháza. A szilasligeti településrészen 2004 óta mûködik intézményünk részeként, a Közösségi Ház. A település kultúráját meghatározza a magyar nemzeti kultúra és hagyomány ôrzésének és ápolásának igénye. A helyi kultúra másik meghatározó tényezôje, az 1700-as évektôl, több lépcsôben betelepülô, szlovák nemzetiség. A hagyományôrzésen túl, mint Budapest zöld kapuja, Kerepes, igazodik egy világvárosban megjelenô, európai igényekhez, XXI. századi kulturális kínálathoz. A kistérség, de talán Pest megye közmûvelôdési feladatokat ellátó intézményei által szervezett meghatározó nagyrendezvények közül 14

13 kiemelkedik, a hagyományainkat felelevenítô, minden év szeptemberében megrendezett, Szüreti Mulatság és Fûszerfesztivál. Minden év júniusában megrendezésre kerül a Nemzetiségi Fesztivál, mely térségünk nemzetiségi sokszínûségét hivatott bemutatni és a honfoglalásig visszanyúló magyar kulturális szokásokat és gyökereket megôrzô és bemutató Szilasmenti napok. Az utóbbi évek nagysikerû programja, a tavasz beköszöntével megrendezett Virágfesztivál. A közösségi mûvelôdést településünkön számtalan jellegzetes kulturális és hagyományôrzô csoport erôsíti. 35 éves múltra visszatekintô, a szlovák hagyományt ôrzô Kerepesi Hagyományôrzô Pávakör Egyesület, a múlt néptáncait és gyermekjátékait felelevenítô és ôrzô Kisvirág Tánccsoport, és további jelentôs amatôr csoportjaink: a Szivárvány Színjátszó Csoport, az Aranyesô Nyugdíjas Klub, az Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub, a Lila-Akác Nyugdíjas Klub, a Mûvelôdési Kör, a Gyûszûtündérek, a Gyöngyitisz Klub. Számtalan korosztály részére kínálunk tanulási lehetôséget, képzéseket, tanfolyamokat: jóga, nôi torna, mélyizom torna, karate, kungfu, akrobatikus rock and roll, társastánc, kamerakezelô, nyelv és számítástechnikai tanfolyamok formájában. Az intézményünkben mûködik teleház, számítástechnikai labor, ahol lehetôség van ingyen internet használatra, egyéni és csoportos tanulásra. A teleház fontos feladatának tekinti, hogy hozzájáruljon az állásukat elvesztetteknek, a munkaerôpiacra történô visszajutásához. A közösségi mûvelôdésen túl az intézményeink felkarolják a köztünk élô tehetségeket, mûvészeket, akik szép számban élnek településünkön. Forrás Művelődési Ház 2144 Kerepes Templom u. 3. Telefon: (06-28) (06-20)

14 K KISTARCSA Városi Mûvelôdési, Sportközpont és Könyvtár istarcsa város mûvelôdési és sportcélú objektumai együtt képviselik azt a törekvést, amellyel a kistarcsai városvezetés támogatni kívánja polgárai szabadidejének értékes eltöltését. A város kulturális életének színesítését, nagyszabású rendezvényeit a Mûvelôdési Ház biztosítja a civil szervezetek bevonásával. Kistarcsa város nagy hangsúlyt fektet a civil szervezetek támogatására, amelynek legszebb példája a számukra kialakított Civil-ház. Itt tekintheti meg az érdeklôdô a településen élô szlovák lakosság kultúráját bemutató szlovák néprajzi gyûjteményt. Sok más mellett a közkedvelt és méltán híres Pannónia Néptánccsoport táncpróbáinak egy része is itt zajlik. A könyvtár 2000 óta van jelenlegi helyén, a Városháza földszintjén. Jó kézikönyvtár, jelentôs számú folyóirat, felnôtt- és gyermekrészleg áll az olvasók rendelkezésére. Lehetôség nyílik internet használatra, nôtt az elektronikus dokumentumok száma, melyeket egyenlôre csak helyben használhatnak a látogatók. Író-olvasó találkozók, gyermekfoglalkozások, nyelvtanfolyamok, elôadások színhelye. A közel 20 éves tanuszoda egy könnyû szerkezetes, ponyvatetôs épület, ahol szinte minden szolgáltatás megtalálható, amit egy uszoda nyújthat. Úszásoktatás-úszóedzés (felnôtt és gyerek egyaránt), vízilabda, triatlon, szinkronúszás, aquafitnesz, szauna, masszás, búvároktatás. Ez a létesítmény teret ad a tanulásnak a fejlôdésnek és a nagy gyôzelmeknek. 18 éve itt kerül megrendezésre a nagy népszerûségnek örvendô Nyuszi és Mikulás Kupa, illetve az elsô alkalommal nagy sikerrel megrendezett 24 órás úszás. Kistarcsa egyéb sportcélú objektumai fôként a labdarúgás kedvelôit, például a 30 éve mûködô kispályás foci, illetve az öregfiúk, serdülôk és utánpótlás csapatait segítik céljaik elérésében. A sportpálya és a hozzá tartozó épületegység kulturált sportolási lehetôséget teremt minden sportolni vágyó számára. A fenti intézményekben rengetteg rendezvény kerül megszervezésre ezek közül néhány kiemelt: Kistarcsai Napok, Várossáavatás évfordulója, Megemlékezô mûsor a kistarcsai internáló táborról, Mindenki Karácsonya, Népi ízek fesztiválja, Idôsek világnapja, Nyuszi-és Mikulás Kupa. A város célja egy minden szempontból élhetôbb, szabadidôt hasznosan eltölthetô, mindenki számára vonzó település kialakítása. Városi Mûvelôdési, Sportközpont és Könyvtár 2143 Kistarcsa Szabadság út 48. Telefon: (06-28)

15 A KISTARCSA Kistarcsai Kulturális Egyesület Az 1993-ban alakult Kistarcsai Kulturális Egyesület elsôdleges célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon a település kulturális életéhez, segítse a helyi civil közösségek aktivitását. Tagsága 60 fô körüli. Heti rendszerességgel ismeretterjesztô elôadásokat szervezünk. Mûsoros estjeinken fellépési lehetôséget biztosítunk a település tehetséges gyerekeinek, illetve az amatôr és hivatásos felnôtt elôadóknak. Évente több pályázatot is meghirdetünk a település lakosságának. Minden ôsszel kulturális hetet rendezünk. Gasztronómiai fesztiválunk címe: Süssünk görhönyt! Krumplifesztivál Kistarcsán Évi rendszerességgel rendezünk nemzetiségi folklórtalálkozót. Évente kiadjuk a Kistarcsai Kalendáriumot. Egészalakos szobrot állítottunk településünk szülöttjének, Simándy Józsefnek, melyet minden évben ünnepség keretében koszorúzunk meg. A Kistarcsa központjában található Szent Imre szobor köré adventi koszorút építünk, a gyertyagyújtásra meghitt ünnepség keretében kerül sor. Szervezünk szemináriumokat, konferenciákat, általában nemzetközi szinten. Mûködési területünk elsôsorban Kistarcsa, de egyes rendezvényeink túllépnek a település határán, némelyikük nemzetközi kapcsolatokra épül. Az egyesület minden tagja térítésmentesen, önkéntes munkával járul hozzá a sikerekhez. Kistarcsai Kulturális Egyesület 2143 Kistarcsa, Bercsényi u. 18. Telefon: (06-28)

16 PÉCEL Szemere Pál Mûvelôdési Ház A Szemere Pál Mûvelôdési Ház mûemlék jellegû épület. Pekáry István kastélya volt, amelyet a hatvanas évek elejétôl használnak mûvelôdési házként óta vállalkozóként mûködtetem az intézményt, ami nem a legszerencsésebb üzemeltetési forma ben választotta az Önkormányzat ezt a megoldást, költségmegtakarítási szempontok figyelembe vételével. Ugyanebben az épületben mûködik a Lázár Ervin Városi Könyvtár is. A Mûvelôdési Ház kulturális színtere egy nagy terembôl, és egy klubszobából áll ben újítottunk fel egy pincehelyiséget, azóta ez kiváló próbateremként és hangstúdióként üzemel. Sok társadalmi segítséget kaptam a Petôfi Sándor Férfikar tagjaitól, itt élô fiataloktól, ehhez a felújításhoz. Meg kell említenem gödöllôi barátaimat, a Talamba Ütôegyüttes Gödöllô tagjait is, akik tavaly egy jótékonysági koncertet adtak, amelynek bevételét a Ház elektromos felújítási munkálataira fordítottuk. Intézményünkben leginkább a szakkörök sikeresek: Zenebölcsôde, zeneovi, színjátszókör, kézmûves foglalkozás, gyerekkórus mûködik. Hétfôtôl, péntekig mintegy 120 gyerek fordul meg az említett foglalkozásokon. További programjainkat rájuk építve szervezzük, mert ôket érjük el a legközvetlenebb formában. A Mûvelôdési Ház elôtt álló idôszak a túlélés ideje lesz. A közmûvelôdésben dolgozók tudják, milyen infrastruktúra, milyen személyi feltételek szükségesek egy Pécel nagyságú kisváros kulturális életének mûködtetéséhez. Ezek jelenleg nem állnak rendelkezésünkre, de reméljük és bízunk abban, hogy sikerül felülemelkedni a jelenlegi nehézségeken. Pécel kulturális múltja is erre kötelez. Szemere Pál Mûvelôdési Ház 2119 Pécel, Maglódi út 12. Mobil: (06-30)

17 SZADA Székely Bertalan Faluház A Székely Bertalan Á.M.K. Faluház, Könyvtár, Teleház, Mûteremház Galéria, Rajztanoda, Helytörténeti gyûjtemény A különleges intézményi keretek között mûködô mûvelôdési ház a gyönyörû Pejacsevich Banó Kúria épületében talált otthonra, ahol a Könyvtár, Teleház is mûködik. A Mûteremház Galéria, Rajztanoda és Helytörténeti gyûjtemény pedig Székely Bertalan ( ) szadai birtokának tereit alakította élô kulturális hellyé. A mûvelôdési ház sokszínû kínálata: kiscsoportok, ahol kisgyermekektôl a nyugdíjas korosztályig találunk rendszeres látogatókat beszélgetô - tanácsadó - közéleti sorozatok: Almárium, Ablak a napra, Civil Ház, Helytörténeti Asztaltársaság, Közéleti Szalon elôadó estek, portré mûsorok, gyermekszínház, koncertek képzô és iparmûvészeti kiállítások jeles napok,ünnepi programok. A szadaiak hûséggel ápolják Székely Bertalan helyi kultuszát, saját néphagyományaikat, ettôl lesz mindig pezsgô és élettel teli a helyi kultúra háza a Faluház. Székely Bertalan Á.M.K. Faluház 2111 Szada, Dózsa György u. 63. Telefon: (06-28) (06-28) Fax:

18 VÁCSZENTLÁSZLÓ Arany János Mûvelôdési Ház A Mûvelôdési Ház mûködési területe Vácszentlászló községre terjed ki. A szakmai munkát a felmerülô igényekkel összhangban végzem, az óvodásoktól a nyugdíjasokig mindenki betér a Mûvelôdési Házba. Célom, hogy a meglévô tanfolyamok, szakkörök, klubok és tanfolyamok megmaradjanak. Jelenleg 1 fô fôfoglalkozású alkalmazott dolgozik az intézményben. Részt veszek a községet érintô programok szervezésében, tüdôszûrés lebonyolításában, valamint a községi könyvtár mûködtetésében, melyet novemberétôl vezetek. MÛKÖDÔ ÁLLANDÓ KÖZÖSSÉGEK: 1. szövô-hímzô szakkör 1992-tôl mûködik. Jelenleg 10 álló nagy szövôkeret és 10 kicsi gyermekkeret valamint madzag és pókszövô a szakkör tulajdona. Munkáikkal számos kiállításon vettek részt. 2. Nôi és férfi nyugdíjas klub Foglakozásaikon helytörténettel, vallási kérdésekkel, kultúrával, mûvelôdéssel, kertészettel foglalkoznak, elôadókat hívnak. Közösségi munkákban szívesen tevékenykednek. Megalakulásuk óta országjáró kirándulásokat szerveznek, és kitartó munkával szépítik községünket. 4. Jógafoglalkozás A jóga gyakorlatok segítenek az izületek helyreállításában és az izmok regenerálásában. Egészségmegôrzô, izomlazító jógafoglalkozás 2007 óta mûködik. 5. Mazsorett csoport 2003 óta mûködik a csoport. A szülôk segítsége nagyban hozzájárul a csoport sikereihez. Rendszeresen fellépnek a helyi rendezvényeken, falunap, nyugdíjas találkozó. Számos érem és kupa bizonyítja versenyeken elért sikereiket. 20

19 6.Színjátszó-kör 2008 ôsze óta ismerkednek a gyerekek a színjátszás fortélyaival. Nagy sikerrel vettek részt az október 23-i ünnepségen és a nyugdíjas klub évzáró rendezvényén. 7. Taekwon-do edzés 1992-ben kezdte meg a Gödöllôi Taekwon-do Egyesület edzéseit. Azóta több generáció szerette meg. Hosszú évek óta itt tartják nyári edzôtáboraikat. A községi rendezvényeken rendszeresen bemutatót tartanak. 8. Modellezô szakkör Harminckét éve folyamatosan mûködik, segítve az iskoláskorú gyermekek mûszaki érzékének fejlôdését. Terveink közt szerepel, ismét tagjai legyünk a modellezô szövetségnek. Arany János Mûvelôdési Ház 2115 Vácszentlászló, Fô u.2. Telefon: (06-28) (06-30) Fax: (06-28) Zenebölcsi foglalkozás 2008 óta van zenebölcsi foglalkozás, 0-3 éves korú, közösségbe még nem járó gyermeket foglalkoztat. Velük játszó szülôket, nagyszülôket, akik szívesen énekelnek, mondókáznak. 10. Néptánc oktatás 2009-ben alakult a csoport, már az idei falunapon fellépnek. A felnôtt lakosság részére a téli idôszakban színházlátogatás Budapestre, valamint bálok kerülnek megrendezésre. Az óvodások és az iskolások részére két alkalommal meseelôadások, valamint Fôvárosi Nagycirkusz látogatása. Szolgáltatásunk közé tartozik még a vásárok és termékbemutatók lebonyolítása. 21

20 A ZSÁMBOK József Attila Mûvelôdési Ház és Könyvtár z intézmény fô feladatai, az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek közvetítése, a helyi hagyományok feltárása, azok megôrzése, átörökítése, ápolása, a felnôtt és gyerek szabadidô eltöltésre szervezett programok megvalósítása, gazdagabbá tétele. Különbözô közmûvelôdési tevékenységek, a helyi csoportok, kisközösségek létrejöttével mûködnek: Asszonykórus, Új Gyöngyösbokrétás néptánccsoport, Népi együttes, Nyugdíjas Klub. Nyáron kézmûves, honismereti táborokat, évközben ünnepkörönként kézmûves foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek. A lakosság további mûvelôdését, információ szerzését a falu mûvelôdési háza gyermek és felnôtt könyvtárral, Kábel TV képújságával, stúdióval, falugazdász szolgáltatással is segíti. Itt mûködik az e-magyarországpont is, mint integrált közösségi színtér. A Lapu Istvánné Tájház programjait is, az Önkormányzaton keresztül a Mûvelôdési Ház szervezi. A község 2003 óta augusztus hónapban minden évben megrendezi: a Lecsót a kecelébôl Hagyományôrzô Fesztivált. József Attilla Mûvelôdési Ház és Könyvtár Zsámbok, József A.u.4. Telefon: (06-28) , (06-20)

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Művelődési Központja KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Csenger Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4 2.1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA. Készítette: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA. Készítette: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA Készítette: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2013 A kulturális koncepció összeállításában részt vettek:

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Pedagógiai-művelődési programja 2014.02.01. 1 Tartalomjegyzék: AZ INTÉZMÉNY JOGI MEGHATÁROZOTTSÁGA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT... 5 A DÁMK ÁLTAL ELLÁTANDÓ ÉS A SZAKFELADATREND

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN

PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN PÁLYÁZAT A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA KÉSZÍTETTE: CSATLÓSNÉ KOMÁROMI KATALIN I. BEVEZETŐ... 3 II. A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA MŰKÖDÉSÉNEK ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK HELYZETELEMZÉSE

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 03-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 03-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 03-i ülésére Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Kultúra, változás társadalom Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Az online

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

Tájékoztató füzet. 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC. Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! & MÓDSZERTANI ROADSHOW

Tájékoztató füzet. 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC. Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! & MÓDSZERTANI ROADSHOW Tájékoztató füzet Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC & MÓDSZERTANI ROADSHOW Vértes Agorája Tatabánya Szent Borbála tér 1. www.avertesagoraja.hu

Részletesebben

Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA 2009-2014

Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA 2009-2014 Mezőkövesdi Kistérség K U L T U R Á L I S STRATÉGIA 2009-2014 Készítette: Tóthné Márton Gabriella Hegedűsné Majnár Márta 2009. május 1/49 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS 4 A térségi szintű kulturális együttműködés

Részletesebben

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás. Közművelődési stratégiája Tartalom: I. Bevezető 4 A stratégia készítésének aktualitása, célja 4 A közművelődés, a stratégia fogalma 5 A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 5 II. Helyzetelemzés 6 II. 1. A kistérség földrajzi

Részletesebben

)/h számú előterjesztés

)/h számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )/h számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 2015. évi munkatervéről

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Döbör András Jancsák Csaba Kökény Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Döbör András Jancsák Csaba Kökény Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szeged, 2006 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Döbör András Jancsák Csaba Kökény Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA ÉS VINCZE JÓZSEF Boritóterv: FODOR TIBOR

Részletesebben

Összhangban a United Way Kisalföld Alapítvány komplex szervezetfejlesztési programja Győr-Moson-Sopron megyében

Összhangban a United Way Kisalföld Alapítvány komplex szervezetfejlesztési programja Győr-Moson-Sopron megyében Kiadja: a TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0010 azonosító számú projekt keretében a United Way Kisalföld Alapítvány 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Összeállította: Kelemen Tímea projektmenedzser Felelős kiadó: dr.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság elkészítette a 2007. I. félévre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját. A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK 2010 Köszöntöm az Olvasót! A klasszikus demokráciákban a nonprofit szektor léte elengedhetetlen feltétele a társadalom működtetésének. A civil társadalom ennek

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013.

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013. 37 Bevezető: A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központot (továbbiakban Kőbányai Kulturális Központ.) Kőbányai Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető, igazgatóhelyettes. 2013. november

Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető, igazgatóhelyettes. 2013. november A KLAUZÁL GÁBOR BUDAFOK-TÉTÉNYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető, igazgatóhelyettes. 2013. november Tartalomjegyzék I. Intézményi célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012

CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 CELLDÖMÖLK VÁROS KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2008-2012 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ II. A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ CÉLJA III. HELYZETELEMZÉS 1. A város adottságai 2. Demográfiai és foglalkoztatási helyzet 3. A város

Részletesebben

CIVILEK A VIDÉKÉRT - NEKIK SIKERÜLT -

CIVILEK A VIDÉKÉRT - NEKIK SIKERÜLT - CIVILEK A VIDÉKÉRT - NEKIK SIKERÜLT - CIVIL SZERVEZETEK LEADER FEJLESZTÉSEI A VÉRTES-GERECSE KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN 2011-2013 Bemutatkozik a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Egyesületünk 2008. szeptember

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURALl5@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 38-1/2015.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 23712010. Előadó: Mell.: 1 Hiv. sz.: Varga Tamás Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE

A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE A BIATORBÁGYI FALUHÁZ 2014. ÉVI MUNKATERVE MENTÉS MÁSKÉNT Készítette: Szádváriné Kiss Mária igazgató Te magad légy a változás, amit látni akarsz a világban (Gandhi) 1 A Biatorbágyi Faluház 2014. évi munkaterve

Részletesebben