CSÖMÖR KISTARCSA GÖDÖLLÔ PÉCEL SZADA ISASZEG VÁCSZENTLÁSZLÓ ZSÁMBOK KEREPES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSÖMÖR KISTARCSA GÖDÖLLÔ PÉCEL SZADA ISASZEG VÁCSZENTLÁSZLÓ ZSÁMBOK KEREPES"

Átírás

1 Bevezetô szeptember 16-án alakult meg a Gödöllôi Kistérségi Kulturális Közkincs Kerekasztal az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs pályázatának támogatásával. Létrehozásának rövidtávú célja az volt, hogy a kistérség kulturális/közmûvelôdési szereplôi megismerjék egymást. Hosszú távú célunk, hogy a Kerekasztal tagjai részt vegyenek a kistérségi társulás kulturális tervezési és fejlesztési folyamataiban, információkat közvetítsenek a térségben mûködô kulturális intézmények és civil szervezetek között. Az elmúlt közel egy év során összegyûjtött tapasztalatok alapján szeretnénk megalkotni egy közép- és egy hosszútávú kistérségi kulturális stratégiát. A pályázati projekt keretében létrehoztunk egy kistérségi értéktárat, amelyben egységes rendszerben megtalálhatók a települések mûvészei, mûködô mûvészeti csoportjai, nagymértékben segítve ezzel egymás megismerését és mindennapi munkáját is. Az adatok lekérdezéses rendszerben hozzáférhetôek a oldalon a Gödöllôi Kistérségi Kulturális Adatbázis linken. Kiadványunkban a Kerekasztal munkájában résztvevô intézményekkel, szervezetekkel, és legfontosabb információikkal találkozhatnak. A megkezdett munkát folytatjuk, szeretnénk megtalálni a kistérség kulturális területhez kapcsolódó hívószavát, amellyel közös vonzerôket alakíthatunk ki a kultúra és turizmus területén. CSÖMÖR Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház GÖDÖLLÔ 4-5. oldal Mûvészetek Háza Gödöllô 6-7. oldal Gödöllô Városi Nyugdíjasok Egyesülete 8. oldal Gödöllôi Civil Kerekasztal 9. oldal Diverzitás Közhasznú Alapítvány 10. oldal ISASZEG Isaszeg Mûvészeti Alapítvány Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely KEREPES Forrás Mûvelôdési Ház 11. oldal oldal oldal KISTARCSA Városi Mûvelôdési, Sportközpont és Könyvtár Kistarcsai Kulturális Egyesület PÉCEL Szemere Pál Mûvelôdési Ház SZADA Székely Bertalan Faluház VÁCSZENTLÁSZLÓ Arany János Mûvelôdési Ház ZSÁMBOK József Attila Mûvelôdési Ház és Könyvtár 16. oldal 17. oldal 18. oldal 19. oldal oldal 22. oldal

2 CSÖMÖR Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház A z intézményünket ben alapították, azóta közmûvelôdési tevékenységet folytat, fenntartója Csömör Nagyközség Önkormányzata. A mûvelôdési ház feladatai közé tartozik a közmûvelôdési szolgáltatások biztosítása a lakosság legszélesebb részére. A mûvelôdési ház szakmai tevékenységét az évi CXL törvény, valamint a helyi közmûvelôdési rendelet határozza meg, a helyben élôk mûvelôdési igényeire támaszkodva. A Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház tevékenységének karakterét a fentiek irányadása alapján az elmúlt évben a következôkép alakította: A közösségek, klubok mûvészeti csoportok, civil szervezetek a mûvelôdési ház tevékenységének szerves részei, munkájuk szellemi, szakmai, anyagi támogatását, sikerült folyamatosan, jól és eredményesen mûködtetni. 26 féle mûvészet csoport, klub és közösség, illetve 13 civil szervezet mûködik a mûvelôdési házban. Az egész évet átfogó, több ezres közönséget érintô, esetenként több napos fesztiválok, nagyrendezvények, események szervezése, lebonyolítása. Ezek hagyományos és sajátos volta adja a település kulturális arculatát, mint: Magyar Kultúra Napja, Hájas Tészta- és Fánksütô Verseny, Nôk- Szépség Egészség, Húsvéti ünnepkör rendezvényei, Tehetségkutató Verseny, Költészet Napja, Tánc Világnapja, PÜNKÖSDI FESZTIVÁL - CSÖ- MÖRI FALUNAPOK, Fiatalok Hete egyhetes ifjúsági programsorozat, Szent István- napi ünnepségsorozat, Kulturális Örökség Napja Kultúrházak Éjjel-nappal, Szüreti Mulatság Szüreti Bográcsoló, Ôszi Alternatív Egészségnap, Csillag Boris Alapítvány Alapítványi napja, Ôszi-téli kézmûves sorozat, Mikulásünnepség Szeretetünnep- Idôsek Karácsonya, Karácsonyváró- Karácsony felé program, társadalmi ünnepek Rétegprogramok kínálata az ifjúságnak, idôsebbeknek, nôknek. Szabadidôs és érdeklôdési kör mentén szervezôdô közösségek, klubok mûködtetése. A 4-6 hetente megrendezésre kerülô kiállítások rendezése. 4

3 Éves szinten rendezvényünk van, a látogatók száma fô évente. ELISMERÉSEK A Pest Megyei Népmûvelôk Egyesülete által 1996-ban alapított Fekete dió díjat, ben a csömöri Petôfi Sándor Mûvelôdési Háznak adományozták a közmûvelôdésben végzett kiemelkedô munkájáért. Ezüstgyûrû és ezüst medalion elismerést négy dolgozó kapott a 10, 15 éves közmûvelôdésben végzett munkájáért. Lakossági szolgáltatás, bemutatók, vásárok, közszolgálati feladatok ellátása és családi ünnepségek lebonyolítása /véradás, tüdôszûrés, lakossági fórumok, közmeghallgatás, esküvôk, születés-napok, névnapok stb./ Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház 2141 Csömör, Vörösmarty u. 1. Telefon: (06-28) (06-30) Külsô szervezetek, intézmények programjainak befogadása, lebonyolítása Információszolgáltatás, reklám a kulturális eseményekrôl, szórólapok, plakátok, programfüzetek, szerkesztése, ezek megjelentetése a helyi újságok, régiós és országos média útján. Kapcsolatok építése, gondozása a mûvelôdési ház tevékenysége érdekében, helyi, térségi, megyei és országos szinteken. 5

4 GÖDÖLLÔ Mûvészetek Háza Gödöllô A Mûvészetek Háza Gödöllô Nonprofit Közhasznú Kft., Gödöllô közmûvelôdési alapfeladatokat ellátó, kulturális szolgáltató szervezete. Gödöllô Város Önkormányzata és a Mûvészetek Háza Gödöllô Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött Közmûvelôdési megállapodás melléklete négy fejezetben részletezi az Önkormányzat által megrendelt közhasznú tevékenységet: I. Befogadó, nyitott ház funkció keretében megjelenô feladatok II. Értékközvetítô funkció keretében megvalósuló rendezvények III. Városi ünnepek, megemlékezések, köszöntések IV. Mûvészetek Háza funkció feladatai A Közmûvelôdési megállapodás azonban teret enged annak, hogy a megrendelt közmûvelôdési feladatok mellett a Kft. további közhasznú tevékenységet fejtsen ki. Így a megállapodás rögzíti a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint a nyugdíjasok mûvelôdési szokásainak gazdagítását célzó programok szervezését, a szabadidô eltöltéséhez kulturált környezeti feltételeket biztosítva. A befogadó, nyitott ház funkció keretében a Mûvészetek Háza mûködési teret, infrastrukturális alapot, valamint teljes körû szolgáltatást nyújt a Közmûvelôdési megállapodásban nevesített kiemelt mûvészeti csoportoknak, civil szervezeteknek, közösségeknek, oktatási intézményeknek, kisebbségi önkormányzatoknak. Az értékközvetítô funkció keretében megvalósuló programjaink: felnôtt nagyszínházi elôadások, gyermekszínházi elôadások bábszínház, meseszínház komoly zenei hangversenyek, Mesélô Muzsika koncertek, kiállítások, Gödöllôi Gyermeknap, nyári táborok gyerekeknek (Bábtábor, Kézmûves tábor, Talamba Ütôstábor). Könnyûzenei koncertek, elôadóestek. Nemzeti ünnepek, megemlékezések, díjátadók, köszöntések szervezése, lebonyolítása önálló funkción belül valósul meg. A Mûvészetek Háza funkció keretében a városban mûködô kiemelten támogatott és támogatott mûvészeti csoportok fellépéseinek szervezése, rendezése, mûvészeti fesztiválok szervezése. A Mûvészetek Háza funkciót a 6

5 vizuális mûvészetek jelenléte teszi teljessé mûvészeti foglalkozások és kiállítások megvalósításával. Jövôképünk: A Mûvészetek Háza jövôképe elsôdlegesen egy korszerû, jobban kihasználható, esztétikusan kialakított közösségi terekre épülô, felújított Ház képét vetíti elénk. Gödöllô Város Önkormányzatának 2009-ben benyújtott A városközpont arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése címû pályázatában hangsúlyosan szerepel a Mûvészetek Háza korszerûsítése és funkcióbôvítése. A felújítás során jobb térkihasználással kialakított közösségi terek a civil szervezetek eseményeit, a különbözô tanfolyamokat, klubokat tudják majd magasabb színvonalon kiszolgálni. A funkcióbôvítés keretében minden igényt kielégítô konferenciateremmé alakul át az elôcsarnok, kiszolgálva nemcsak Gödöllô és a kistérség, de egész Közép Magyarország igényeit is. Szakmai jövôképünk: A Mûvészetek Háza megôrizve jelenlegi piacvezetô pozícióját a térségben, kistérségi kulturális és felnôttképzési központtá fejlôdik. Ennek fôbb elemeit a következôk biztosítják: A Mûvészetek Háza funkció keretében a mûvészeti együttesek szakmai munkájának kiteljesedése, fellépéseik számának gyarapodása a kistérségben is. Oktatási tevékenységük további segítésével cél a kultúra kedvelô és fogyasztó réteg kinevelése. A számos, magas színvonalon mûködô mûvészeti csoport jelenléte, és azok produktumai versenyelônyhöz juttatnak minket a térségben. A felnôttképzési központ kialakítására támogatást nyertünk a TÁMOP /09/1/KMR elnevezésû pályázaton, ennek keretében a képzések mellett lefolytatjuk az intézmény felnôttképzési akkreditációját. Hagyományos közmûvelôdési feladatainkat is ellátjuk, hiszen a színháztermet szeretnénk megtölteni igényes színházi elôadásokkal, amelyre felméréseink szerint egyre nagyobb igény mutatkozik. A térségben Gödöllô rendelkezik egyedül korszerû, nagy befogadó képességû színházteremmel, ennek elônyeit mindenképpen ki kell használni közmûvelôdési célokra. Tevékenységünket azzal az attitûddel végezzük, hogy a következô évben elnyerjük a Minôsített Közmûvelôdési Szervezet Címet, majd a késôbbiekben a Közmûvelôdési Minôség Díjat. A Kft. vezetése elkötelezett abban, hogy a minôsítések elnyerése ne csak papírformaként valósuljon meg, hanem a hosszú távú stratégiánk alap elemévé váljon, és az intézmény elindulhasson a minôség központú és szemléletû mûködés irányába. Művészetek Háza Gödöllô Nonprofit Közhasznú Kft. Gödöllő 2100, Szabadság út 6. Telefon: (06-28) Fax: (06-28)

6 A GÖDÖLLÔ Gödöllô Városi Nyugdíjasok Egyesülete z egyesület 1989 óta Gödöllô város önállóan mûködô civil szervezete. Feladata a település nyugdíjasainak összefogása, kulturális, közmûvelôdési, rekreációs programok biztosítása. Az egyesület kulturális tevékenysége sokrétû és gazdag kínálatot biztosít a városban élô nyugdíjasok számára (kirándulások, múzeumlátogatások, színházi elôadások, hangversenyek, ismeretterjesztô elôadások szervezése, rendezése.) Ezen kívül figyelmet fordít a magányosan élôk, betegek rendszeres látogatására, évente egy alkalommal ünnepi mûsor keretében köszönti a 90 éveseket. A kulturális programok közül a GÖ- DÖLLÔI AKADÉMIA bizonyult a legértékállóbbnak az elmúlt két évtized során. A sorozatot 1991-ben indítottuk el azzal a céllal, hogy a város múltbeli és jelenlegi hagyományait, kulturális értékeit közismertté tegyük, jeles személyiségeit, alkotó embereit bemutassuk, a helyi társadalom fontos ismerettel bíró embereinek nyilvánosságot biztosítsunk. A Gödöllôi Akadémia tartalmában sikeresen ötvözi azokat a helyi, nemzeti, egyetemes kulturális értékeket, ismereteket és tudásokat, amelyek iránt e nagy létszámú korosztály különösképpen érdeklôdik. Ismeretterjesztô elôadások témakörei: történelem, helytörténet, mûvelôdéstörténet, mûvészettörténet, néprajz, földrajz, régészet, csillagászat, biológia, etológia, ökológia, egészségügy, ezen kívül kirándulások, múzeumlátogatások, mûemléki séták, természetvédelmi területek megismerése tartozik még a programba. Az egyesület kulturális tevékenysége megszervezésében, lebonyolításában kiváló együttmûködést alakított ki a város humán ellátásában résztvevô intézményekkel, szervezetekkel, elsôsorban a Mûvészetek Háza Gödöllô Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, és a Gödöllôi Városi Könyvtár és Információs Központtal. Tapasztalataink szerint a programokon rendszeresen részt vevô idôs emberek életében a közösségi élet rendkívül fontos szerepet kap, elhárítja az elmagányosodás, elidegenedés, beszûkülés veszélyeit. A szellemi aktivitás és érdeklôdés kihat a személyiségük további fejlôdésére, és elôre vetíti a következô generációk számára az élethosszig tartó tanulás hasznosságának bizonyosságait is. Gödöllô Városi Nyugdíjasok Egyesülete Vass Károlyné elnök 2100 Gödöllő Szabadság út 6. Telefon: (06-28)

7 GÖDÖLLÔ Gödöllôi Civil Kerekasztal A Gödöllôi Civil Kerekasztal a városban mûködô civil szervezeteket fogja össze, a civilek résztvételét koordinálja. A GdCK célja, hogy elômozdítsa a helyi társadalom szereplôinek partneri együttmûködését a helyi ügyek, a városi élet alakításában. Fontosnak tartjuk a közösségépítést, az ismeretterjesztést, az aktivizálást, a modellértékûvé válást. Tevékenységünket elfogadó attitûd jellemzi. Segíteni kívánjuk a gyermek- és ifjúságnevelést, veszély-térkép elkészítését (fiatalokat veszélyeztetô szempontok). A kötôdés, az értékóvás, a felelôsség szerintünk többek között a helytörténet, a környezet ismeretén alapszik. A ma fiataljai és a jövô nemzedék formálásában - közös felelôsség vállalása, értékek átadása - szerepünk van. A Kerekasztal feladatának tekinti a belsô értékek kiaknázását, felhasználását, mobilizálását, az egymástól való tanulást (tapasztalat, gyakorlat, dinamika, marketing), a gyengélkedô szervezetek segítését, támogatását. A helyi társadalom nagy rendezvények, tagozatonkénti, valamint tagozatokon átívelô események keretében ismerkedhet a Kerekasztal és a tagszervezetek tevékenységével. Érték számunkra a partnerség (civil, közigazgatás, cégek) a helyi ügyek megoldásában, az összefogás, a társadalmi felelôsségvállalás, az aktív állampolgári részvétel. GdCK Tagozatai: A GdCK hatékonyabb mûködése érdekében - a tagszervezetek tevékenységének figyelembevételével -, 4 Tagozatot hozott létre, melyek a következô témákra fókuszálnak: kultúra, hagyományôrzés, turisztika vidék- és városfejlesztés, környezetvédelem, természetjárás, kertgondozás szociális, egészségügyi, esélyegyenlôség gyermek- és ifjúságnevelés, köznevelés Jelentôsebb programjaink: Civil utca 2008, 2009 expo jellegû rendez vény, civil szervezetek bemutatkozása Május, a családok hónapja 2009, 2010 családi programok a tagszervezetek bevonásával Elôkészítés alatt: Közös események szervezése a Petôfi S. Ált. Iskola Ökoiskola programja keretében Diák önkéntes program indítása a Petôfi S. Ált. Iskola Diákönkormányzatával Gödöllôi Civil Kerekasztal Mûvészetek Háza - Gödöllô 2100 Gödöllô, Szabadság út

8 GÖDÖLLÔ Diverzitás Közhasznú Alapítvány A lapítványunk célja egy stabil és fenntartható társadalmi mûködés, amelyben az egyének és csoportok sokszínûsége megnyilvánulhat. Cél, hogy láthatóvá tegyügy az egyének, közösségek és társadalmi csoportok igényeit, és ezekre hatékony, hosszú távon fenntartható válaszok szülessenek. További céljaink: a gödöllôi térségben élô, munkaerô-piaci szempontból hátrányos helyzetû társadalmi csoportok esélyegyenlôségének javítása; nôk segítése képességeik, tehetségük és egyéniségük kibontakoztatásában abban, hogy megtalálják helyüket a munka világában és otthon egyaránt; nôk és férfiak közötti együttmûködés és esélyegyenlôség elômozdítása a családi és társadalmi szerepvállalásban. Szolgáltatásaink: Lakosságnak: pszicho-szociális támogatást biztosítunk egyéni és csoportos tanácsadások formájában a GAK Nonprofit Kft. által mûködtetett Pelikán Kuckó gyermekmegôrzô játszóházban kisgyermekes szülôk számára beszélgetô köröket szervezünk, Család- Barát Kör címmel, a TAVAM Egyesülettel közösen Gödöllôn, Családok hónapja címmel rendezvénysorozat szervezésében veszünk részt kommunikációs csatornákat biztosítunk, mint közösségépítô eszköz a térség lakos sága számára (levelezô lista, hírlevél). Civileknek: pályázatot írunk, projektmenedzsmentet végzünk; tanácsadást biztosítunk pályázat íráshoz, projektmenedzsmenthez pályázatíró képzéseket szervezünk részt veszünk a pályázati bírálatokban, monitorozásban. Cégeknek, közigazgatási intézményeknek: esélyegyenlôségi képzéseket tartunk, for-, nonprofit szervezetek, önkormányzatok számára munkahelyi esélyegyenlôségi szolgáltatásokat biztosítunk számára (esélyegyenlôségi audit-, terv készítése, esélyegyenlôségi referens képzés). Együttmûködések: alapítói voltunk Gödöllô városában létrejövô Gödöllôi Civil Kerekasztalnak; minden évben aktív szerepet vállalunk a gödöllôi Civil Utca megszervezésében. Diverzitás Közhasznú Alapítvány Csillag Gabriella Telefon: (06-30)

9 A ISASZEG Isaszeg Mûvészeti Alapítvány lapító: Futó Tamás grafikusmûvész Az alapítvány céljai között szerepel: színvonalas kulturális események szervezése, a magaskultúra népszerûsítése Isaszegen és a régióban az isaszegi kulturális örökség, így például az emblémában látható Szent Mártonnak szentelt Öregtemplom mind szélesebb körben történô ismertté tétele, megóvása a helyi mûvészeti és kulturális élet támogatása, a mûvészeti oktatásban résztvevô tehetséges helybeli fiatalok támogatása a Gaudium Carminis Kamarakórus (Fesztiválkórus) támogatása új kulturális programok, fejlesztések támogatása Az Isaszeg Mûvészeti Alapítvány állandó eseményei minden évben: (Az alapítvány 2009-ben rendezte meg a XI. Szentivánéji Alapítványi Estet és a XVI. Isaszegi Mûvészeti Napokat.) Szentivánéji Alapítványi Est (az alapítvány támogatását és a polgári együttlétet szolgáló szabadtéri mûvészeti fesztivál) Program: kerti hangversenyek, kiállítások, könyvbemutatók, szabadtûzi gasztronómia, tûzugrás Idôpont: minden évben június 24-én, Szent Iván napján Helyszín: Isaszeg, Mátyás király u.157. Isaszegi Mûvészeti Napok (a régió legjelentôsebb összmûvészeti fesztiválja, országos és európai hírû közremûködôkkel, állandó fellépô a Gaudium Carminis Kamarakórus) Idôpont: minden évben augusztus utolsó hétvégéjén Program: Gyerekszínpad (állandó helyszíne a Dózsa György Mûvelôdési Otthon), Könnyûzenei koncert (Indul a bakterház Sörözô), A bogrács mûvészete fôzôfesztivál (Breki Sörözô), Képzô- és iparmûvészeti kiállítás (állandó helyszíne a SZISZI), Komolyzenei hangverseny (állandó helyszíne az isaszegi Öregtemplom), Kamarakiállítás és kulturális-tudományos elôadás (állandó helyszíne a Jókai Mór Városi Könyvtár) Isaszeg Mûvészeti Alapítvány (kiemelten közhasznú civil szervezet) Kapcsolat: F. Orosz Sára kerámikusmûvész, egyetemi adjunktus, SZIE 2117 Isaszeg, Mátyás király utca 157. Telefon: (06-70) Adószám:

10 A ISASZEG Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely Dózsa György Mûvelôdési Otthon szervezô csapatával, csoportjaival, civil szervezetek együttmûködésével, a lakosság támogatásával álmodjuk és valósítjuk meg programjainkat, hírnevet, elismerést szerezve szeretett városunknak, Isaszegnek. A város szép természeti adottságait, a gazdag történelmi és néphagyományokkal bíró közösségeink éltetésével, ápolásával, azok bemutatásával kívánjuk tartalmasabbá tenni. Évente visszatérô, városi rendezvényeinken kívül színházi elôadásokkal, rendhagyó tanórákkal, családi és gyermekprogramokkal, hagyományôrzô rendezvényekkel, zenés estékkel, bálokkal, kiállításokkal igyekszünk változatossá, színvonalassá és igényessé tenni Isaszeg kulturális életét évi városi rendezvényeink: Január Megemlékezés a Don-kanyarban elesettekre Január A Magyar Kultúra Napja, Isaszegi ifjak a Mûvelôdési Otthon színpadán Március 14-15; április 5-6; október 6. - Isaszegi Történelmi Napok Március Tavaszköszöntés, fáklyás felvonulás Március Városi ünnepség- Az március 15-i eseményeire emlékezünk Március Egészségnap véradással. Április 5. Történelmet idézô pillanatok a K keresztnél családi nap. Április 6. - Isaszegi csata emléknapja színes felvonulás, csatabemutató Május 1. - Májfaállítás Május 9. - Édesanyák köszöntése Május 5. és 8. - Születés Hete Isaszegi programjai 12

11 Május 29. Májfadöntés Június Gyermeknapi Juniális a Sportpályán Június június Napközis Gyermektábor Június 24. Szent Iván Éji Fesztivál az Isaszeg Mûvészeti Alapítvány szervezésében Július 3. - Szeglet Fesztivál - Kistérségi Kulturális Kavalkád Július 4. - Isaszeg Város Napja Augusztus Puszták Népe Lovasviadal a Szent Márton Lovas Hagyományûrzû Egyesület szervezésében. Információ: Kovács András (06 20/ ) Augusztus 19.,20.,21. - Városi Ünnepség- Szent István király és az Új kenyér ünnepe Augusztus Isaszegi Mûvészeti Napok az Isaszeg Mûvészeti Alapítvány szervezésében. Információ: F. Orosz Sára (06 70/ ) Szeptember 25. Szüreti Vigalom Október 6. - Városi megemlékezés Az aradi vértanúk halálára emlékezünk. Október 9. - Natura Nap Ép testben, ép lélek Október Pályaválasztási börze osztályos tanulóknak Október Városi Ünnepség- Az 1956-os forradalom eseményeire emlékezünk November 28., december 5. - Adventi készülôdés December Gaudium Carminis Kamarakórus éves koncertje December Városi karácsony December Szilveszteri Bál Dózsa György Mûveôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely 2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2. Telefon: (06-28) ,

12 KEREPES Forrás Mûvelôdési Ház K Kerepes története több mint 860 éves múltra tekint vissza. Az ilyen nagy múltú település kulturális gyökerei nagyon mélyre nyúlnak. Építészeti emlékei közül kiemelkedik az Ördög árok vonulata, a középkori földvár nyomai, és az egyedi kivitelezésû, közel száz éves, Szent Anna templom, valamint az 1700-as években épült Tiszt- tartó ház, amely a 70-es évek elejéig, Kossuth Mûvelôdési Házként szolgálta a település kultúráját. A közmûvelôdési alap feladatot ellátó Forrás Mûvelôdéi Ház, 1997 óta mûködik a jelenlegi épületben. Maga az épület az 1800-as években épült, akkori karakteres jellegét a mai napig megtartotta. Épületünk volt Csendôrlaktanya, orvosi rendelô, varroda és községháza. A szilasligeti településrészen 2004 óta mûködik intézményünk részeként, a Közösségi Ház. A település kultúráját meghatározza a magyar nemzeti kultúra és hagyomány ôrzésének és ápolásának igénye. A helyi kultúra másik meghatározó tényezôje, az 1700-as évektôl, több lépcsôben betelepülô, szlovák nemzetiség. A hagyományôrzésen túl, mint Budapest zöld kapuja, Kerepes, igazodik egy világvárosban megjelenô, európai igényekhez, XXI. századi kulturális kínálathoz. A kistérség, de talán Pest megye közmûvelôdési feladatokat ellátó intézményei által szervezett meghatározó nagyrendezvények közül 14

13 kiemelkedik, a hagyományainkat felelevenítô, minden év szeptemberében megrendezett, Szüreti Mulatság és Fûszerfesztivál. Minden év júniusában megrendezésre kerül a Nemzetiségi Fesztivál, mely térségünk nemzetiségi sokszínûségét hivatott bemutatni és a honfoglalásig visszanyúló magyar kulturális szokásokat és gyökereket megôrzô és bemutató Szilasmenti napok. Az utóbbi évek nagysikerû programja, a tavasz beköszöntével megrendezett Virágfesztivál. A közösségi mûvelôdést településünkön számtalan jellegzetes kulturális és hagyományôrzô csoport erôsíti. 35 éves múltra visszatekintô, a szlovák hagyományt ôrzô Kerepesi Hagyományôrzô Pávakör Egyesület, a múlt néptáncait és gyermekjátékait felelevenítô és ôrzô Kisvirág Tánccsoport, és további jelentôs amatôr csoportjaink: a Szivárvány Színjátszó Csoport, az Aranyesô Nyugdíjas Klub, az Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub, a Lila-Akác Nyugdíjas Klub, a Mûvelôdési Kör, a Gyûszûtündérek, a Gyöngyitisz Klub. Számtalan korosztály részére kínálunk tanulási lehetôséget, képzéseket, tanfolyamokat: jóga, nôi torna, mélyizom torna, karate, kungfu, akrobatikus rock and roll, társastánc, kamerakezelô, nyelv és számítástechnikai tanfolyamok formájában. Az intézményünkben mûködik teleház, számítástechnikai labor, ahol lehetôség van ingyen internet használatra, egyéni és csoportos tanulásra. A teleház fontos feladatának tekinti, hogy hozzájáruljon az állásukat elvesztetteknek, a munkaerôpiacra történô visszajutásához. A közösségi mûvelôdésen túl az intézményeink felkarolják a köztünk élô tehetségeket, mûvészeket, akik szép számban élnek településünkön. Forrás Művelődési Ház 2144 Kerepes Templom u. 3. Telefon: (06-28) (06-20)

14 K KISTARCSA Városi Mûvelôdési, Sportközpont és Könyvtár istarcsa város mûvelôdési és sportcélú objektumai együtt képviselik azt a törekvést, amellyel a kistarcsai városvezetés támogatni kívánja polgárai szabadidejének értékes eltöltését. A város kulturális életének színesítését, nagyszabású rendezvényeit a Mûvelôdési Ház biztosítja a civil szervezetek bevonásával. Kistarcsa város nagy hangsúlyt fektet a civil szervezetek támogatására, amelynek legszebb példája a számukra kialakított Civil-ház. Itt tekintheti meg az érdeklôdô a településen élô szlovák lakosság kultúráját bemutató szlovák néprajzi gyûjteményt. Sok más mellett a közkedvelt és méltán híres Pannónia Néptánccsoport táncpróbáinak egy része is itt zajlik. A könyvtár 2000 óta van jelenlegi helyén, a Városháza földszintjén. Jó kézikönyvtár, jelentôs számú folyóirat, felnôtt- és gyermekrészleg áll az olvasók rendelkezésére. Lehetôség nyílik internet használatra, nôtt az elektronikus dokumentumok száma, melyeket egyenlôre csak helyben használhatnak a látogatók. Író-olvasó találkozók, gyermekfoglalkozások, nyelvtanfolyamok, elôadások színhelye. A közel 20 éves tanuszoda egy könnyû szerkezetes, ponyvatetôs épület, ahol szinte minden szolgáltatás megtalálható, amit egy uszoda nyújthat. Úszásoktatás-úszóedzés (felnôtt és gyerek egyaránt), vízilabda, triatlon, szinkronúszás, aquafitnesz, szauna, masszás, búvároktatás. Ez a létesítmény teret ad a tanulásnak a fejlôdésnek és a nagy gyôzelmeknek. 18 éve itt kerül megrendezésre a nagy népszerûségnek örvendô Nyuszi és Mikulás Kupa, illetve az elsô alkalommal nagy sikerrel megrendezett 24 órás úszás. Kistarcsa egyéb sportcélú objektumai fôként a labdarúgás kedvelôit, például a 30 éve mûködô kispályás foci, illetve az öregfiúk, serdülôk és utánpótlás csapatait segítik céljaik elérésében. A sportpálya és a hozzá tartozó épületegység kulturált sportolási lehetôséget teremt minden sportolni vágyó számára. A fenti intézményekben rengetteg rendezvény kerül megszervezésre ezek közül néhány kiemelt: Kistarcsai Napok, Várossáavatás évfordulója, Megemlékezô mûsor a kistarcsai internáló táborról, Mindenki Karácsonya, Népi ízek fesztiválja, Idôsek világnapja, Nyuszi-és Mikulás Kupa. A város célja egy minden szempontból élhetôbb, szabadidôt hasznosan eltölthetô, mindenki számára vonzó település kialakítása. Városi Mûvelôdési, Sportközpont és Könyvtár 2143 Kistarcsa Szabadság út 48. Telefon: (06-28)

15 A KISTARCSA Kistarcsai Kulturális Egyesület Az 1993-ban alakult Kistarcsai Kulturális Egyesület elsôdleges célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon a település kulturális életéhez, segítse a helyi civil közösségek aktivitását. Tagsága 60 fô körüli. Heti rendszerességgel ismeretterjesztô elôadásokat szervezünk. Mûsoros estjeinken fellépési lehetôséget biztosítunk a település tehetséges gyerekeinek, illetve az amatôr és hivatásos felnôtt elôadóknak. Évente több pályázatot is meghirdetünk a település lakosságának. Minden ôsszel kulturális hetet rendezünk. Gasztronómiai fesztiválunk címe: Süssünk görhönyt! Krumplifesztivál Kistarcsán Évi rendszerességgel rendezünk nemzetiségi folklórtalálkozót. Évente kiadjuk a Kistarcsai Kalendáriumot. Egészalakos szobrot állítottunk településünk szülöttjének, Simándy Józsefnek, melyet minden évben ünnepség keretében koszorúzunk meg. A Kistarcsa központjában található Szent Imre szobor köré adventi koszorút építünk, a gyertyagyújtásra meghitt ünnepség keretében kerül sor. Szervezünk szemináriumokat, konferenciákat, általában nemzetközi szinten. Mûködési területünk elsôsorban Kistarcsa, de egyes rendezvényeink túllépnek a település határán, némelyikük nemzetközi kapcsolatokra épül. Az egyesület minden tagja térítésmentesen, önkéntes munkával járul hozzá a sikerekhez. Kistarcsai Kulturális Egyesület 2143 Kistarcsa, Bercsényi u. 18. Telefon: (06-28)

16 PÉCEL Szemere Pál Mûvelôdési Ház A Szemere Pál Mûvelôdési Ház mûemlék jellegû épület. Pekáry István kastélya volt, amelyet a hatvanas évek elejétôl használnak mûvelôdési házként óta vállalkozóként mûködtetem az intézményt, ami nem a legszerencsésebb üzemeltetési forma ben választotta az Önkormányzat ezt a megoldást, költségmegtakarítási szempontok figyelembe vételével. Ugyanebben az épületben mûködik a Lázár Ervin Városi Könyvtár is. A Mûvelôdési Ház kulturális színtere egy nagy terembôl, és egy klubszobából áll ben újítottunk fel egy pincehelyiséget, azóta ez kiváló próbateremként és hangstúdióként üzemel. Sok társadalmi segítséget kaptam a Petôfi Sándor Férfikar tagjaitól, itt élô fiataloktól, ehhez a felújításhoz. Meg kell említenem gödöllôi barátaimat, a Talamba Ütôegyüttes Gödöllô tagjait is, akik tavaly egy jótékonysági koncertet adtak, amelynek bevételét a Ház elektromos felújítási munkálataira fordítottuk. Intézményünkben leginkább a szakkörök sikeresek: Zenebölcsôde, zeneovi, színjátszókör, kézmûves foglalkozás, gyerekkórus mûködik. Hétfôtôl, péntekig mintegy 120 gyerek fordul meg az említett foglalkozásokon. További programjainkat rájuk építve szervezzük, mert ôket érjük el a legközvetlenebb formában. A Mûvelôdési Ház elôtt álló idôszak a túlélés ideje lesz. A közmûvelôdésben dolgozók tudják, milyen infrastruktúra, milyen személyi feltételek szükségesek egy Pécel nagyságú kisváros kulturális életének mûködtetéséhez. Ezek jelenleg nem állnak rendelkezésünkre, de reméljük és bízunk abban, hogy sikerül felülemelkedni a jelenlegi nehézségeken. Pécel kulturális múltja is erre kötelez. Szemere Pál Mûvelôdési Ház 2119 Pécel, Maglódi út 12. Mobil: (06-30)

17 SZADA Székely Bertalan Faluház A Székely Bertalan Á.M.K. Faluház, Könyvtár, Teleház, Mûteremház Galéria, Rajztanoda, Helytörténeti gyûjtemény A különleges intézményi keretek között mûködô mûvelôdési ház a gyönyörû Pejacsevich Banó Kúria épületében talált otthonra, ahol a Könyvtár, Teleház is mûködik. A Mûteremház Galéria, Rajztanoda és Helytörténeti gyûjtemény pedig Székely Bertalan ( ) szadai birtokának tereit alakította élô kulturális hellyé. A mûvelôdési ház sokszínû kínálata: kiscsoportok, ahol kisgyermekektôl a nyugdíjas korosztályig találunk rendszeres látogatókat beszélgetô - tanácsadó - közéleti sorozatok: Almárium, Ablak a napra, Civil Ház, Helytörténeti Asztaltársaság, Közéleti Szalon elôadó estek, portré mûsorok, gyermekszínház, koncertek képzô és iparmûvészeti kiállítások jeles napok,ünnepi programok. A szadaiak hûséggel ápolják Székely Bertalan helyi kultuszát, saját néphagyományaikat, ettôl lesz mindig pezsgô és élettel teli a helyi kultúra háza a Faluház. Székely Bertalan Á.M.K. Faluház 2111 Szada, Dózsa György u. 63. Telefon: (06-28) (06-28) Fax:

18 VÁCSZENTLÁSZLÓ Arany János Mûvelôdési Ház A Mûvelôdési Ház mûködési területe Vácszentlászló községre terjed ki. A szakmai munkát a felmerülô igényekkel összhangban végzem, az óvodásoktól a nyugdíjasokig mindenki betér a Mûvelôdési Házba. Célom, hogy a meglévô tanfolyamok, szakkörök, klubok és tanfolyamok megmaradjanak. Jelenleg 1 fô fôfoglalkozású alkalmazott dolgozik az intézményben. Részt veszek a községet érintô programok szervezésében, tüdôszûrés lebonyolításában, valamint a községi könyvtár mûködtetésében, melyet novemberétôl vezetek. MÛKÖDÔ ÁLLANDÓ KÖZÖSSÉGEK: 1. szövô-hímzô szakkör 1992-tôl mûködik. Jelenleg 10 álló nagy szövôkeret és 10 kicsi gyermekkeret valamint madzag és pókszövô a szakkör tulajdona. Munkáikkal számos kiállításon vettek részt. 2. Nôi és férfi nyugdíjas klub Foglakozásaikon helytörténettel, vallási kérdésekkel, kultúrával, mûvelôdéssel, kertészettel foglalkoznak, elôadókat hívnak. Közösségi munkákban szívesen tevékenykednek. Megalakulásuk óta országjáró kirándulásokat szerveznek, és kitartó munkával szépítik községünket. 4. Jógafoglalkozás A jóga gyakorlatok segítenek az izületek helyreállításában és az izmok regenerálásában. Egészségmegôrzô, izomlazító jógafoglalkozás 2007 óta mûködik. 5. Mazsorett csoport 2003 óta mûködik a csoport. A szülôk segítsége nagyban hozzájárul a csoport sikereihez. Rendszeresen fellépnek a helyi rendezvényeken, falunap, nyugdíjas találkozó. Számos érem és kupa bizonyítja versenyeken elért sikereiket. 20

19 6.Színjátszó-kör 2008 ôsze óta ismerkednek a gyerekek a színjátszás fortélyaival. Nagy sikerrel vettek részt az október 23-i ünnepségen és a nyugdíjas klub évzáró rendezvényén. 7. Taekwon-do edzés 1992-ben kezdte meg a Gödöllôi Taekwon-do Egyesület edzéseit. Azóta több generáció szerette meg. Hosszú évek óta itt tartják nyári edzôtáboraikat. A községi rendezvényeken rendszeresen bemutatót tartanak. 8. Modellezô szakkör Harminckét éve folyamatosan mûködik, segítve az iskoláskorú gyermekek mûszaki érzékének fejlôdését. Terveink közt szerepel, ismét tagjai legyünk a modellezô szövetségnek. Arany János Mûvelôdési Ház 2115 Vácszentlászló, Fô u.2. Telefon: (06-28) (06-30) Fax: (06-28) Zenebölcsi foglalkozás 2008 óta van zenebölcsi foglalkozás, 0-3 éves korú, közösségbe még nem járó gyermeket foglalkoztat. Velük játszó szülôket, nagyszülôket, akik szívesen énekelnek, mondókáznak. 10. Néptánc oktatás 2009-ben alakult a csoport, már az idei falunapon fellépnek. A felnôtt lakosság részére a téli idôszakban színházlátogatás Budapestre, valamint bálok kerülnek megrendezésre. Az óvodások és az iskolások részére két alkalommal meseelôadások, valamint Fôvárosi Nagycirkusz látogatása. Szolgáltatásunk közé tartozik még a vásárok és termékbemutatók lebonyolítása. 21

20 A ZSÁMBOK József Attila Mûvelôdési Ház és Könyvtár z intézmény fô feladatai, az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek közvetítése, a helyi hagyományok feltárása, azok megôrzése, átörökítése, ápolása, a felnôtt és gyerek szabadidô eltöltésre szervezett programok megvalósítása, gazdagabbá tétele. Különbözô közmûvelôdési tevékenységek, a helyi csoportok, kisközösségek létrejöttével mûködnek: Asszonykórus, Új Gyöngyösbokrétás néptánccsoport, Népi együttes, Nyugdíjas Klub. Nyáron kézmûves, honismereti táborokat, évközben ünnepkörönként kézmûves foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek. A lakosság további mûvelôdését, információ szerzését a falu mûvelôdési háza gyermek és felnôtt könyvtárral, Kábel TV képújságával, stúdióval, falugazdász szolgáltatással is segíti. Itt mûködik az e-magyarországpont is, mint integrált közösségi színtér. A Lapu Istvánné Tájház programjait is, az Önkormányzaton keresztül a Mûvelôdési Ház szervezi. A község 2003 óta augusztus hónapban minden évben megrendezi: a Lecsót a kecelébôl Hagyományôrzô Fesztivált. József Attilla Mûvelôdési Ház és Könyvtár Zsámbok, József A.u.4. Telefon: (06-28) , (06-20)

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7/1999. /III.24./ számú rendelete A HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek

I.RÉSZ Általános rendelkezések Alapelvek *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről *7 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2009.(III.11.) számú rendelete Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(III.11.) számú rendelete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Önkormányzat)

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA ALAPÍTVÁNY- MÉRFÖLDKÖVEK 1993 - az alapítás éve 1995 -a Téka Művelődési Központ létrehozása 2000 - csatlakozás a szórvány oktatási programhoz 2001-2006

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE Semmi sem nehéz. Ezt kell gondolnod, Mielőtt bármit is tennél. Semmi sem könnyű. Ezt kell érezned, Mielőtt bármit is mondanál. (Sri Chinmoy) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2015. Az

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR MUNKATERVE

A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR MUNKATERVE Közművelődési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Tel./Fax: 88/594-500 E-mail: kulturakenese@pr.hu www.balatonkenese.hu A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR MUNKATERVE Bevezetés:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az NMI Művelődési

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE Készítették: Radics Zoltánné intézményvezető Ferenczné Fajta Mária

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard)

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2014. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja:

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

Január: IKSZT Programterv 2017. I. félév 01.21-22.: Kreatív hétvége Programtípus: Kézműves foglalkozás Résztvevők tervezett száma: 20 fő Célcsoport megnevezése: Településen élő fiatalok, elsősorban 7-29

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015

Közhasznúsági melléklet 2015 Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca 2/a.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről. Általános rendelkezések Alapelvek 1.. 2.. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999.(III.31.) RENDELETE a közművelődési tevékenységről Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban az Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben