K Á R Á S Z J Ó Z S E F

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Á R Á S Z J Ó Z S E F"

Átírás

1 K Á R Á S Z J Ó Z S E F Bibliográfia Összeállította: KŐSZEGFALVI FERENC Hódmezővásárhely 2003.

2 Előszó Születésének kilencvenedik évfordulóján emlékezünk Hódmezővásárhely díszpolgárára, a viharsarki, Tisza-Maros szögi parasztsors krónikására. Kárász József makói, vásárhelyi parasztok gyermekeként Szegeden született május 12-én. Négy éves, amikor tragikus baleset következtében elveszítette édesanyját. Szigorú gyermekkort élt. A mostohaanya alakja, s a család a forradalmak, válságok, a berendezkedő Horthy-rendszer stabilizációja idején a tanyasi életformából a város felé tartó család emléke érett-kori műveiben újra és újra fölbukkan. Szegeden kezdett iskoláit Vásárhelyen folytatta, itt tett érettségit is 1932-ben. A befelé forduló, érzékeny, már a gimnáziumban írogató fiú irodalmi munkássága Sárospatakon indult, ahol a református teológia hallgatójaként folytatta tanulmányait az érettségi után. Első, koraérett, a parasztság testi, lelki nyomorúságát tárgyaló novelláit az 1932 karácsonyán megjelenő diákantológia, a Korán sötétedik közölte. A három, balladás hangvételű elbeszéléssel a fiatal teológus mintegy kijelölte saját helyét, szemben az úri világgal : az egyházi felsőbbség szerint lázító írások miatt nemcsak Patakról, de az ország összes teológiai akadémiájáról kizárták. Kolozsvárt folytatta tanulmányait és irodalmi munkásságát. A Pásztortűz, az Ifjú Erdély és az Erdélyi Helikon közölte műveit, részt vett a Hitel c. folyóirat alapításában, de a budapesti református diáklap, az Új Magyarság is hozta írásait. Nevét és munkásságát igazán a népi írók mozgalmának sodrában eltöltött évei tették ismertté nyarán tért haza Kolozsvárról, éppen jókor, hogy részt vehessen a hódmezővásárhelyi írótalálkozón, ahol a 21 éves ifjú egyik kalauza volt, szülőföldjét mutathatta be az akkor többek között ide látogató Illyésnek, Szabó Pálnak, Kodolányinak, Sinkának. Ott volt a Márciusi Front alakulásánál, szerkesztette a Híd-at, a Front rövid életű, harcos lapját, a népi írók elleni perek idején egy védelmükben írott cikk miatt 1938-ban kéthavi fogházra ítélték. A háború, a fasizmus egyre súlyosabb nyomása szétzilálta a népiek csoportját, Kárász József kapcsolata sem egyértelmű ettől kezdve a frakciókra szakadó táborral. A Stádium kiadóvállalat alkalmazta, - itt jelent meg első regénye, a Tanya -, újságíróként dolgozott, 1943 őszén haditudósítóként vonultatták be. A háború, nyugati hadifogság, az azt követő hosszas vizsgálat (ami után a személyi kultusz gyanakvó légkörében még sokáig a megélhetésért kellett dolgoznia) pályájának súlyos törését jelentették. Csak 1956 elejétől jelenhettek meg újra írásai a Vásárhelyi Szó-ban, a Tiszatáj-ban, és 1957-ben új könyve: 1941-es Asztagok c. művének folytatása. A gyujtogató címmel. (Szinte annak

3 jelképeként, hogy a szerző nem adta föl régi eszményeit, hisz az Asztagok a szegényparaszti osztályharcot mutatta be, s megjelenésekor a gazdatisztek követelték a regény betiltását, a nagyváradi püspök pedig saját hatáskörében indexre tette a könyvet.) Konszolidálódtak életkörülményei is, 1958-ban az akkori Csongrád Megyei Könyvtárhoz került, érdeklődéssel figyelte, regényben dolgozta föl a mezőgazdaság átszervezését, frissítőleg hatott rá a könyvtárban megismert, megkezdett helyismereti, könyvészeti kutatómunka. Egymás után jelentek meg új regényei, bibliográfiai munkái, többször kitüntették. Miniszteri dicsérettel 1964-ben, a Szocialista Kultúráért érdeméremmel 1970-ben jutalmazták, nyugdíjba vonulása előtt, 1974-ben megkapta a Munka Érdemrend ezüst fokozatát, 1989-ben Hódmezővásárhely ismerte el tevékenységét Pro Urbe kitüntetéssel, 1993-ban pedig a város díszpolgárává választották (három évvel halála előtt). Kárász József már gyermekifjúként a kétkeziek, a dolgozók, szegények ügye mellett kötelezte el magát, akiktől nyelvét, élményvilágát, egész valóját kapta. Az a fajta népi fogantatású, igazmondó epika az övé, melynek legnagyobb mestere Móricz Zsigmond volt, s melyet Kárász első műveinek bírálói Sinka István, Szabó Pál, Veres Péter műveltek. Életműve, a tizenhat nyomtatásban megjelent regény, novelláskötet, a magyar irodalom értékei közé tartozik, könyvészeti munkássága, a hét bibliográfia, repertórium Hódmezővásárhely szellemi kincse, büszkesége. o - o

4 Rövidítésjegyzék A. = Alföld C = Confessió CsmH = Csongrád Megyei Hírlap VCsmH = Csongrád Megyei Hírlap vásárhelyi kiadása CsmK = Csongrád Megyei Könyvtáros D = Délvilág EH = Erdélyi Helikon És = Élet és Irodalom EV = Egyedül Vagyunk GL = Gazdatisztek Lapja H. = Híd HL = Hatvani Lenin MGTSz IE = Ifjú Erdély K = Könyvtáros KN = Kelet Népe Kv = Könyvvilág L. = Látóhatár MÉ = Magyar Élet MiU = A Mi Utunk MK = Magyar Könyvszemle MN = Magyar Nemzet MU = Magyar Út Ng = Népszabadság Nu = Népújság P = Pásztortűz RDV = Reggeli Délvilág RÉ = Református Élet SIK = Sárospataki Ifjúsági Közlöny Tt = Tiszatáj UI = Új Írás UM = Új Magyarság

5 VRU VU VUH VV = Vásárhelyi Reggeli Újság = Vásárhelyi Újság = Vásárhelyi Új Hírek = Vásárhely és Vidéke o o Összeállításunk egységes időrendben tartalmazza Kárász József saját munkáit és a róla szóló írásokat, az összevont mutató pedig a tételekben előforduló személy-, intézmény-, földrajzi neveket és a tárgyszavakat. o o

6 1. Szót kérek. = Református Diákmozgalom, márc p. A nyolcadikos gimnazista szerző kommentárja egy helyi előadás kapcsán az érdeklődés hiányáért marasztalja el a vásárhelyi diákokat. 2. Két szál gally: egy élet. = Sárospataki Ifjúsági Közlöny, szept p. Elbeszélés. 3. Korán sötétedik... = Sárospataki Ifjúsági Közlöny, okt. 29. p. Előzetes híradás Nagy István, gróf Haller Gábor, Stéphán László és Kárász József készülő antológiájáról. 4. Új Magyarság = Sárospataki Ifjúsági Közlöny, okt. 29. p. A Soli Deo Glória Diákszövetség új folyóiratáról. 5. Szélmalom? (Novellák.) Hull a Jövendő! Vén csontok a gáton. A legátus. = Korán sötétedik. Elbeszélés, karc, vers. Antológia. [Írták:] Nagy István, Haller Gábor, Stéphán László, Kárász József. Sárospatak, Ny. Kisfaludy László. K. J. elbeszélései a oldalon. A Vén csontok a gáton és A legátus az 1977-es A törött szobor c. novelláskötetben is megjelentek. A Hull a Jövendő a Templomkerülők c. regény alapja lett. 5/a. Disznótor Az 1932-ben, Sárospatakon megkezdett regény töredékben maradt, elveszett. 6. [BALÁZS Győző] - őz Nagy István, gróf Haller Gábor, Stéphán László, vitéz Kárász József: Korán sötétedik. (Elbeszélés, Karc. Vers.) Sárospatak, = Magyar Dalos (Miskolc), jan. 6. p. 7. Egy vásárhelyi theológus konfliktusa egyházi főhatóságával két novella miatt. = Hetivásár Hétfői Újság, febr p. A legátus és Hull a Jövendő miatt kitiltották Sárospatakról és az ország valamennyi teológiájáról.

7 8. [Végh Jenő?] V. J. Nagy István, Gróf Haller Gábor, Stéphán László, Vitéz Kárász József: Korán sötétedik. Sárospatak, = Új Magyarság, febr. 6. sz. 82. p. 9. Korán sötétedik = Literatúra, márc p. Az antológia ismertetése. 10. Pirkad. Regényrészlet. = Ifjú Erdély, ápr p. A szerző regénykezdeményének két részlete a kolozsvári folyóiratban maradt fenn, a kézirat 1945-ben Pesten elpusztult ben a szerző újra dolgozik rajta, tulajdonképpen az Elsüllyedt világ c. ciklusának befejező része. L. 14, 256. sz. is. 11. KÉPES Géza Korán sötétedik. Sárospatak, = Protestáns Szemle (Budapest), ápr p. 12. A háromszobás múzeum. = Új Magyarság, nov. 36. p. A bánfihunyadi néprajzi múzeumról. 13. Mementó. Erdély és Románia egyesülésének tizenötödik évfordulója alkalmából... = Új Magyarság, jan p. 14. Pirkad. Diákregény, részlet. = Ifjú Erdély, febr. 6. sz. L. 10. tétel. 15. Kanász-élet. (Novella.) = P., márc sz., p. L. 34. és 118. sz. 16. Hajnal. (Elbeszélés.) = P., nov sz., p. Tulajdonképpen a Tanya c. regény első fejezete, lásd 86. sz. is.

8 17. Fekete kenyér = Hitel (Kolozsvár), jan sz., 8. p. Darvas József regényéről. 18. Az autó. (Elbeszélés.) = P., febr sz., p. Szintén a Tanya c. regény részlete. 19. A szenvedés titka. Egy gyermek naplójából -. (Elbeszélés.) = P., ápr sz., p. Az még kicsi címmel A törött szobor c. kötetben is. 20. Családi tűzhely. (Novella.) = Erdélyi Helikon, máj. 5. sz., p. Megjelent az azonos című novelláskötetben 1941-ben, és az 1977-es A törött szobor c. válogatásban is. 21. Tehetségbemutató a Fekete Sasban. = Vásárhelyi Reggeli Újság, jún p. Fiatal vásárhelyi alkotóknak a Szathmáry Lajos által szervezett bemutatójáról. (Kamotsay István szobrász, K. J., Szabó András zongoraművész, Virágos Mihály énekes.) 22. Hatalmas erkölcsi sikerrel fejeződött be az Alföldi Hét. = Vásárhelyi Friss Újság, jún p. Mint az előző. 23. Csalánfürdő (elbeszélés). = P., jún. 30., 12. sz., p. 24. Meleg van. (Elbeszélés.) = P., aug sz., p. Részlet a Tanya c. regényből. 25. A parasztság a magyar irodalomban. = Alföldi Gazdaifjú, szept. 8., 2-3 p. A cikket az 1935 nyarán Vásárhely-kutason rendezett írótalálkozó alkalmából közli a Vásárhelyi Újság ifjúsági melléklete. A találkozón K. J. is részt vett.

9 26. Hajnal. = Kárpáti Magyar Gazda, szept sz., 1-2 p. Mint 16. sz. 27. A penna. (Elbeszélés.) = P., nov sz., p. A Református Család jan-i számában, l sz., majd A törött szobor c. kötetben is. 28. Magyar falu a tél előtt. = MU., dec p. Szociográfikus riport Békéssámsonról. 29. Az aranyborjú. Novella, A Nyugat pályázatára. Kibővített változatát Jenei Imre filmgyári alkalmazott kérte el esetleges filmesítésre, mindkét változat elveszett. 30. László Dezső: Két tűz között. Kiáltó Szó kiadása. (Kolozsvár, 1935.) = MU., jan sz., 8 p. 31. Szabó Lajos: Antikrisztus a Tiszánál. = MU., jan. 1.,1.sz. Könyvismertetés. 32. Válás Budán. Márai Sándor regénye. Révai kiadás, = MU., jan sz., 8 p. 33. Szöllősi Mihály: Az Úrért, hazájukért elszéledett és számkivetett Bujdosó Magyarok Füstölgő Csepűje. Kolozsvár, Budapest, = MU., febr sz., 8. p. (Imádságos könyv.) 34. Kanászélet (elbeszélés). = A Mi Utunk, ápr. 8. sz., 2-3. p. L. 15. és 118. sz. 35. Kisebbségi munkaközösség. Kisebbségpolitikai ankét a Balaton partján. = MU., júl p jún között Balatonszántódon a MEFHOSZ rendezésében lezajlott ankét tanulságairól.

10 36. Darvas József: Állomás. Faust kiadás. Budapest, = MU., aug , 7-8 p. 37. Kosztolányi Dezső: Tengerszem. = MU., aug , p. 38. Ujszászy Kálmán: A falu. Útmutatás a falu tanulmányozásához. Sárospatak, = MU., aug , 7 p. 39. A nép az új magyar irodalomban. Erdélyi József vallomása az egyházról és a magyarságról, életéről és írói sorsáról. = MU., nov p. Interjú. 40. A nép az új magyar irodalomban. II. Sinka István, a juhászok pennaforgató ivadéka. = MU., nov p. Interjú. 41. A nép az új magyar irodalomban. III. Veres Péter üzenete. = MU., dec sz., 6-7 p. 42. A nép az új magyar irodalomban. IV. Szabó Pál és a Kelet Népe. = MU., dec p. Interjú. 43. A magyar parasztság választójoga. = MU., jan sz., 4 p. Kerék Mihály könyvének ismertetése. 44. Germanus Gyula: Allah Akbar. = MU., jan sz. Könyvismertetés. 45. Márai Sándor: Kabala. Révai kiadás. Molnár Lajos: Pásztori kürtszó. = MU., jan p. Könyvismertetések.

11 46. A legnagyobb magyar temető. = A Mi Utunk, jan. 5. sz., 3-5. p. A bukaresti Egyházi Újság nyomán, a történelmi Románia területére kivándorolt magyarokról. 47. Munkatábor. = MU., febr sz., 6-7. p. Az Egyetemi Kör által e kérdésről rendezett ankét kapcsán a fasiszta munkaszolgálatot elutasító cikk. Idézi Salamon Konrád a 349. sz. alatt jelzett művében a oldalon. 48. Darvas József: A legnagyobb magyar falu. Gondolat kiadása = MU., márc sz. Könyvismertetés. 49. A gyulai földmunkások között. = MU., márc sz. Riport. 50. Március idusa az idén izgalmas és komoly nap volt. = MU., márc p. A Márciusi Front megalakulásáról, közli a Front által kiadott 12 pontot. Hivatkozik a cikkre Salamon Konrád: A Márciusi Front c. könyvében a oldalon. V.ö sz. 51. Keresztmetszet. = MU., márc p. 52. Írók a vádlottak padján. = Híd, sz., nov., 8 p. Féja Géza, Kovács Imre és Szabó Dezső peréről. 53. Magyar Advent, Magyar Karácsony. = Híd, , dec., 4. p. A magyar nép sorsáról, a bibliai zsidó nép adventjének párhuzamával. A folyóirat 2. számát egyébként az ügyészség teljes terjedelmében elfogadhatatlannak tartotta és elkobozta. 54. Megújhodás felé. = Híd, sz., dec. Valószínűleg Szabó Dezső előadásának tartalma, őt mentendő, a második Hídperben, Kárász vállalta a cikk szerzőségét. (Bár neve nem szerepelt a lapon, saját közlése szerint egyik szerkesztője volt a Márciusi Front orgánumának.) A cikkre hivatkozik Salamon Konrád: A Márciusi Front c. műve 141. oldalán. V.ö sz.

12 55. Ignácz Rózsa: Anyanyelve magyar. = Kelet Népe, sz., dec p. A regény ismertetése. 56. Angyal vagy boszorkány (Kisregény) [1-7. rész] = A Mi Utunk, dec., jan-jún., VI. évf sz. A református diáklap VI. évfolyamának számai két változatban (más-más tartalommal) jelentek meg: az I-IV. és az V-VIII. osztályosok számára. A kisregényt az utóbbiban közölték folyamatosan. 57. Nagy Lajos: A falu álarca. = Magyar Élet, jan., 1. sz. Regényismertetés. 58. Arccal a falu felé. A Kálvin János Társaság konferenciája. = Híd, sz., jan.-febr., 12. p. 59. A Viharsarok mellékhajtásai a törvényszéken. = VU., febr p. 60. Felmentették a Híd perbefogott munkatársait. = Népszava, febr p. Erdélyi József, Kárász József, Kovács Imre. 61. Felmentették egy írói per három vádlottját. = Pesti Napló, febr p. Erdélyi Józsefről, Kárász Józsefről, Kovács Imréről. 62. Felmentették egy írói per három vádlottját. = Az Újság, febr p. Mint előző. 63. Felmentett írók. = Nu febr p. K. J. Megvalósítás felé c. cikkében olyan tényeket állított, amelyek alkalmasak arra, hogy a magyar állam megbecsülését csorbítsák és hitelét sértsék. 64. Írók a törvényszék előtt. A Gondolat szerkesztőjét négy évre ítélték. = Szabad Szó (Párizs), febr sz., 5. p. Beszámoló Vértes György a Gondolat szerkesztője, Kárász József és Kovács Imre bírósági tárgyalásáról.

13 65. Az ügyészség Kárász József ellen a Híd folyóirat novemberi számában megjelent Írók a vádlottak padján c. cikkéért és dr. Potoczky Kálmán ellen az Erdélyből érkezett Szabó Dezső címére c. levél közlése miatt bűntett és bűnösök feldicsérése és a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló vétség címén vádat emelt. = Válasz, febr. 2. sz., 120. p. A Válasz hírei c. rovatban. 66. A hónap krónikája... Híd-perek. = Híd, márc. 5. sz., 2. p. A Híd c. folyóirat első és második számának cikkírói, Potoczky Kálmán, Erdélyi József, Kárász József, Kovács Imre ellen indított perekről. 67. Budapesti levél Szabó Dezső előadásairól. = Ifjú Erdély, márc., 3. sz., p. 68. Tamás Mihály: Sziklán cserje = MÉ., márc., 3. sz. Könyvismertetés. 69. Veres Péter: Kollektív világnézet és faj-felelősség a népszaporodás kérdésében. = MÉ., márc., 3. sz., p. Könyvismertetés. 70. A budapesti királyi törvényszék Kárász Józsefet febr. 9-én a Híd c. folyóirat 2. számában megjelent cikke miatt sajtó útján elkövetett bűntett, bűntevő földicsérése és nemzetgyalázás címén két hónapi, dr. Potoczky Kálmánt pedig egyhónapi fogházbüntetésre ítélte. Az ítélet végrehajtását azonban mindkét esetben felfüggesztette. = Válasz, márc. 3. sz., 184. p. A Válasz hírei c. rovatban. A fogházbüntetést nem a 2. hanem a Híd első számában megjelent Írók a vádlottak padján c. cikkéért (l. 65. sz.) kapta. A febr. 11-i második tárgyaláson is vádlottként szerepelt, de ekkor fölmentették. 71. A királyi törvényszék a nemzetgyalázás, lázítás, és osztályellenes izgatás címen vád alá helyezett Erdélyi Józsefet, Kárász Józsefet és Kovács Imrét folyó hó 11-én tartott tárgyalásán a vád alól fölmentette. = Válasz, márc. 3. sz., 184. p. A Válasz hírei c. rovatban. 72. Egry István: Magyarság és labancság. = MÉ., ápr., 4. sz. Könyvismertetés.

14 73. Kaosz. = Híd, máj. 4. p. Belpolitikai helyzetelemzés. 74. Az urak. = MÉ., 1938., jún., 6. sz. Részlet a Tanya c. regényből. 75. Szabó Dezső májusi füzete. = MÉ., jún., 6. sz. 76. Ignácz Rózsa: Rézpénz. = MÉ., júl.-aug., 7-8. sz. A regény ismertetése. 77. Szabó Dezső júniusi füzete. = MÉ., júl.-aug., 7-8. sz. Ism. 78. Vasas Mihály: Ki tud róla? = MÉ., júl.-aug., 7-8. sz. Könyvismertetés. 79. Szabó Dezső júliusi füzete. = MÉ., szept., 9. sz. 80. Bodnár István: Az én falum árnyékában. = MÉ., okt., 10. sz. 81. Szemben az úri világgal. = EV., jan., p. A lap Utam a középosztály felé című pályázatára írott vallomás. Azonos a Vallomás címmel A törött szobor c. kötetben megjelent írással. A Családi tűzhely-ben is. 82. Kató. (Vers.) = Színházi Magazin, ápr p.

15 83. Magyarok. = MÉ, aug., 8. sz., 28. p. Illyés Gyula könyvéről. 84. Móricz Zsigmond 60 éves. = MÉ., aug., 8. sz. Köszöntő. 85. A Prohászka körök kassai nagygyűlése. = MÉ., okt., 10. sz. 86. Tanya. Regény. Bp. [1939], Stádium. 219 p. A részletközléseket lásd a 16, 18, 24, 26, 74. sz. alatt. 87. K.M. Kárász József: Tanya. (Regény.) = Nemzeti Újság, sz. 88. Kárász József: Tanya. (Regény) = Magyarország , reggeli sz. U.a j - Kárász József: Tanya. (Regény) = Pester Lloyd, , reggeli sz. U.a. 90. Kárász József: Tanya. (Regény) = Új Nemzedék, sz. U.a. 91. A tehetséges... = VUH, febr p. A Tanya c. regényről, idézi egy pesti lap véleményét. 92. LÁTOS Sándor Fiatal írók. = Református Élet, febr sz., 8. p. Balázs Ferenc: Rög alatt, Darvas József: Máról holnapra, Kárász József: Tanya c. regényéről és Tatay Sándor: Jelek a porban c. novelláskötetéről.

16 93. Parasztkollégium a Belvárosban. Tehetséges parasztgyerekek havi tíz pengőért kapnak otthont a Turul szövetség internátusában. = Új Magyarság, márc p. A Bólyai Kollégium elődéről. A szerző az egyik alapítóval, Szekeres Jánossal beszélget. 94. Zathureczky Gyula: Erdély, amióta másképp hívják. = MÉ., ápr., 4. sz. Könyvismertetés. 95. V. SZABÓ Lajos Tanya. (Kárász József regénye. Stádium-kiadás) = Kelet Népe, máj. 15., 10. sz., p. 96. Halasi-Nagy József: Magyar önismeret. = MÉ., máj., 5. sz. Könyvismertetés. 97. Lélek és kenyér. = MÉ., máj., 5. sz., 15. p. Illyés Gyula kötetéről. 98. Jankovics Marcell: Egy század legendái. = MÉ., máj., 5. sz. Könyvismertetés. 99. Magyary Zoltán Kiss István: Közigazgatás és az emberek. = MÉ., máj., 5. sz. Könyvismertetés LUKÁCS Gáspár Kárász József: Tanya. (Regény.) = Diárium, p. (Jún.) 101. KOVÁCS György Tanya. Kárász József regénye. Stádium kiadás. Bpest. = Erdélyi Helikon jún. júl., p.

17 102. VERES Péter Kárász József: Tanya. = MÉ., jún., 6. sz., 10. p. Mint előző A költő és az új világ. A népi írók védelmében. = EV., aug., 8. sz., p. Oláh Györggyel vitázva bizonyítja, hogy a népi írók (Erdélyi József, József Attila, Sinka István) sokat tettek a népért A rabló. = MU., sz., (nov.) Elbeszélés SZABÓ Endre Kárász József: Tanya. (Stádium kiadás.) = Ellenzék, (Kolozsvár), dec p A penna. (Elbeszélés.) = Református Család, jan., 6-8 p. A Pásztortűz nov. 30-i számában is. L. 27. sz SZABÓ Endre Kárász József: Tanya. (Regény.) = P., sz p Családi tűzhely. [Elbeszélések.] Bp Bólyai Akadémia kiadása. A fedőlapon Nagy Imre 1938-ban készült rajza a szerzőről. L sz. is DALLOS Sándor Kárász József: Családi tűzhely. (Elbeszélések.) = Új Magyarság, sz., (május?) 110. CSUZY Mihály Kárász József: Családi tűzhely. (Elbeszélések.) = EV máj., 5. sz.

18 111. /i/ Kárász József: Családi tűzhely. (Elb.) = Református Élet sz. (máj.?) 112. I. S. Kárász József: Családi tűzhely. (Elb.) = Élet p. (máj.?) 113. ZIMÁNDI Pius Bólyai könyvek = Magyar Kultúra, félév., p. Kárász József Családi tűzhely c. novelláskötetéről is Denevérek honfoglalása. = EV., júl., 7. sz., 32. p. Sinka István kötetéről BÉRCI László Kárász József = EV., júl., 4. évf., 7. sz. Fénykép-portré rf.- Kárász József: Családi tűzhely. (Elb.) = Katolikus Szemle p. (aug.?) 117. Három csillag. = EV., szept., 9. sz., Hátlap. Erdélyi József, Sinka István, Sértő Kálmán válogatott verseinek gyűjteményéről Kanászélet (Elbeszélés). = MU., sz. (szept.) L. 15. és 34. sz MURAKÖZY Gyula Kárász József: Családi tűzhely. = MU., sz. (szept.)

19 120. Kárász József: Családi tűzhely. (Elb.) = Magyar Szemle dec., 41. kötet, 172. sz., 442. p PINTÉR József Kárász József: Családi tűzhely. (Elb.) = Vigilia , p Asztagok. Regény. Bp. [1941], Turul kiadás, 204 p. A regényt megjelenése után a nagyváradi püspök egyházmegyéje területén nemkívánatos könyvnek nyilvánította ben A gyujtogató címmel megjelent a mű második kötete. Ezzel kapcsolatban l. a 153 és a 285. sz. is Kárász József: Asztagok. (Regény.) = Az Újság sz FÁBER Gyula Az uradalom és a munkásság harca egy irányregényben. = Köztelek, márc p. Kárász József Asztagok c. regényéről LITKEY György Kárász József: Asztagok. = MÉ., márc., 3. sz PARAJDI Incze Lajos Kárász József: Asztagok. (Regény.) = Erdélyi Helikon, 1942., p. (ápr.?) 127. Eljárásunk az Asztagok szerzője ellen. = GL., ápr., 7. p. Panaszt tettek Kárász József ellen a Vitézi Széknél, a Sajtókamaránál és az ügyészségen. Érthetetlen, hogy ilyen könyv a cenzúrán keresztülment Egy gazdatiszt-gyalázó könyvről. Fáber György előadása a magyar gazdatiszt ellen intézett sajtó-merényletről Kárász József Asztagok c. regényéről. = GL., ápr., Melléklet, 1-4. p. Beszámoló a gazdatiszt-továbbképző tanfolyamról.

20 129. Egy intéző tragédiája. = GL., máj., 4. p. Kiss Dezső intézőt agyonverte Elek Lajos gazdasági cseléd. Ide vezetnek a Kárászok féle Asztagok -szerű írások, amelyekben megkövezik a gazdatisztet Felháborodás a gazdatiszt-gyalázó könyv miatt. = GL., máj., 4. p. Kárász József Asztagok c. regényéről közli Csiszár Ferenc kritikáját, továbbá az Egyedül Vagyunk c. folyóirat és Kárász József ott megjelent nyilatkozatát TASSY Géza Így látom én! = GL máj., 5. p. Kárász József Asztagok c. regényének kritikája. A szerző ny. főtiszttartó LINDERBERGER Sándor Meghívó az Asztagok szerzőjéhez. = GL jún., Melléklet, 8. p. Kárász Józsefnek. A szerző gazdatiszt ANDRÁS Károly Kárász József: Asztagok (Turul) = Új Élet, jún., 3. sz., 96. p VAJDA Endre Három népi írás. = Sorsunk, 1942., p. Veres Péter: Falusi krónika, Kárász József: Asztagok és Sinka István: harmincnyolc vadalma c. kötetéről GULYÁS Gábor Kárász József: Asztagok. [Könyvismertetés] = Magyar Csillag, II., p SINKA István Kárász József: Asztagok. = Egyedül Vagyunk, sz., p Az óceán torkánál. Kép a háborús Hamburgból. = Magyar Hírlap (Pozsony), febr p. Riport.

21 138. A népi írók és az új Magyarország. = Nu febr p. Kárász J. 18-i, v-i előadásáról Vitéz Kárász József a mai szabadegyetem előadója. = VRU febr p. A népi írók és az új Magyarország című előadásról Asztagok Kárász József könyve. = Nu., júl p. Szemelvény a regényből, rövid kommentárral Végig a vásárhelyi határon. A hét részes riport a szerző följegyzései alapján nyarán készült. Alcímei voltak: 1. Mi újság a torony alatt? 2. A három vizes esztendő áldásai. 3. A hiányzó mezőgazdasági iparról. 4. Tanulságok a Tisza partján. 5. A tanyavilág gondjaiból. 6. Az új ember: a gazdasági előljáró. 7. Látogatás egy jó gazdánál. = Új Magyarság, aug p.; p.; p.; p.; p.; p.; p Elfogták az Egyedül Vagyunk és az Új Magyarság szerkesztőjét. = Kis Újság, szept p. Tendenciózusan elferdített adatokat tartalmazó hír. Kárász csak újságíró-jelölt volt a fenti napilapnál és csak technikai szerkesztő a folyóiratnál. Tény, hogy egy haditudósító századdal őt is Nyugatra vitték, ahol amerikai fogságba esett s onnét, amint arra alkalom adódott, önként tért haza. A szenzációhajhászó kisgazdapárti lap még azt is bűnéül rója föl, hogy fogságba esése után a Vörös Csillag című újságot szerkesztette, amely... a legélesebb antifasiszta irányú volt. A Kárász által július-augusztusában, a schärdingi fogolytáborban szerkesztett, négy oldalas, három példányos, gépelt napilap, (amelyben a mielőbbi hazatérésre buzdította s az otthon rájuk váró nagy feladatokra, az ország újjáépítésére készítette elő a tábor lakóit), címe helyesen: Magyar Csillag volt. A komáromi kihallgatáskor nyoma veszett Házi-frizura. = Vásárhelyi Szó, jan. [1. sz.], p. A törött szobor c. kötetben is szereplő elbeszélés 1949-ben íródott. A novella Rácz József név alatt jelent meg A sárkány. = Tt., , p. Elbeszélés, a Törött szobor c. kötetben is szerepel.

22 145. A kisfiú. = Vásárhelyi Szó, márc., 3. sz., p. Elbeszélés. Aczél Ilona illusztrációival, ugyancsak Rácz József név alatt jelent meg Két találkozás. = Vásárhelyi Szó, jún.-júl sz., p. Elbeszélés PAPP Zoltán Egy éves a Vásárhelyi Szó = Viharsarok, júl. 29., 3. p. A folyóírat 6-7. számáról, Kárász József Két találkozás c. elbeszéléséről is A tenger. (Fehér Klára regénye.) = Vásárhelyi Szó, szept., 9. sz., p. Könyvismertetés Ma tartják Vásárhelyen Kossuth-díjas írók és művészek közreműködésével a Vásárhelyi Szó irodalmi estjét. = Viharsarok, okt p. Bibó Lajos, Csomorkányi Pál, Kárász József, Kiss Lajos, Kovai Lőrinc, Paku Imre, Sarkadi Imre közreműködésével. Az estről rádiófelvétel készült Vásárhely kulturális életéről képekben. = Viharsarok, okt. 18., 3. p. Képanyag Bibó Lajosról, Kárász Józsefről, a 9-i Vásárhelyi Szó est kapcsán A Vásárhelyi Szó irodalmi estje Szentesen, Makón és Orosházán. = Viharsarok, okt p. Képanyag Bibó Lajosról, Kárász Józsefről, a 9-i Vásárhelyi Szó est kapcsán A Gyújtogató. [Regény.] Bp Magvető. 470 p. A szerző 1941-ben megjelent Asztagok c. regényének második kötete VASS György Beszélgetés Kárász József vásárhelyi íróval most megjelent regényéről. = CsmH máj.1.6. p. (A gyújtogató.) 154. Ankétok könyvekről. = CsmH., jún p. A gyújtogatók c. regényről Vásárhelyen a TTIT által rendezett ankétról.

23 155. Kárász József: A gyújtogató. = CsmH., jún p. A regény ismertetése [PAKU Imre] P. I. Kárász József: A gyújtogató. = A Könyvtáros, szept. 4. sz., 313. p Vonaton. Elbeszélés. = CsmH., jan p Bató meg a zetoros. Elbeszélés. = CsmH., febr p Tél a tavaszban. [Kisregény.] = CsmH., márc. 9.-ápr. 20. Az 1959-ben megjelent mű első közlése 31 folytatásban A csók. Elbeszélés. = CsmH., máj p A páva. = Tt., sz., 7-8. p. Elbeszélés. A törött szobor c. kötetben is Hazatérés. Elbeszélés. = CsmH., jún p Az új kalap. = CsmH., jún p. Elbeszélés A kenyér a padon. = Tt., sz., 4. p. Elbeszélés Vallomás helyett. Hozzászólás a népies vitához. = Tt., aug., 1-2. p.

24 166. Az új szomszéd. Elbeszélés. = CsmH., szept p Csata a sörház udvarán. = Tt., , 4. p. Részlet az Árva madár c. regényből Az áldozat nem volt hiába... Beszélgetés Kovács Imrével a munkásmozgalom veteránjával az őszirózsás forradalomról, a Tanácsköztársaságról és arról, ami utána következett. = Tt., , 9. p., , 6. p A szerelem. = Tt., , 7. p. Elbeszélés, A törött szobor c. kötetben is Tél a tavaszban. Kisregény. (Kiad. a Tiszatáj Írói Munkaközössége és Szeged városi Tanács művelődési osztálya.) Szeged, 1959, 61 p Kisregény jelent meg egy vásárhelyi írótól. = CsmH., ápr p Szegedi könyvek. = Tt., , 10. p. Kárász József: Tél a tavaszban c. regényéről is PAPP Zoltán Három szerző- és egy hasznos kezdeményezés. = CsmH., jún p. A Tiszatáj irodalmi Kiskönyvtár sorozatról, Kárász Tél a tavaszban c. kisregényéről is A csók. = Tt., , 5. p. Elbeszélés Vonaton. = Tt., , 7. p. Elbeszélés, A törött szobor c. kötetben is.

25 176. Varjú a felhőkarcolón. = CsmH., aug p. Kajári Gyula rajzával Varjú a felhőkarcolón. = Tt., , 9. p. Elbeszélés POMOGÁTS Béla Szegedi irodalmi figyelő. = Magyar Nemzet, nov. 11. A Tél a tavaszban c. kisregényről Megkezdjük A szökevény című kisregény folytatásos közlését. = CsmH., nov p. Szerkesztőségi közlemény. A mű kötetben Judit címmel jelent meg. L sz A szökevény. [Regény.] = CsmH nov márc rész. A szerző Judit c. regényének (1961. Magvető) első közlése Néhány szó a diafilmkölcsönzésről. = CsmK., nov., p Egy régi fénykép. = Tt., , 5. p. Részlet a szerző Pörben c. regényéből. L tétel Bató meg a zetoros. = Tt., , 9. p. Elbeszélés. Megjelent a Piros virágok c. Csongrád megyei antológiában (Szeged, 1960), valamint A törött szobor c. kötetben is Enged a fagyos puszta is... = Tt., , 3. p. Részlet a szerző Judit c. regényéből Az átok. = CsmH., dec p febr p. [1-47.rész.] Regény.

Szelesi Zoltán bibliográfiája

Szelesi Zoltán bibliográfiája Szelesi Zoltán 197 Szelesi Zoltán bibliográfiája SZELESI RÓZSA (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) Az élet nem tűr halogatást, nem vár, elmúlik. Nincs módunk magunkat időben sem előre, sem hátra helyezni,

Részletesebben

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000)

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) GEROLD LÁSZLÓ JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztáriuma és a Nyílt Társadalomért Alap,

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon.

Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon. Page 1 of 64 Horváth Mihály szakdolgozatának internetes változata Bevezetés 1998 nyarán kezdtem el a Földeákra vonatkozó dokumentumok gyűjtését, felkutatását. Rendkívül érdekes adatokat találtam poros

Részletesebben

Abaúj Autográfok és ritkaságok

Abaúj Autográfok és ritkaságok Abaúj Autográfok és ritkaságok Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház Ajánlójegyzéke 2015 - nyár Abaúj Antikvárium 3553 Kistokaj, Táncsics u. 11. E-mail: abaujantik@gmail.com Tel.: +36-20/428-9105 Kedves vásárlóim,

Részletesebben

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő

2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő 2014. szeptember 14. Vargha Balázs (Kunszentmiklós 1921. március 14. Budapest 1996. március 24.) irodalomtörténész, író, szerkesztő I. Irodalomtörténet Monográfiák, tanulmánykötetek Szövegkiadások, szerkesztések

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Az 1956-os forradalom és szabadságharc Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Válogatott bibliográfia Tüntető tömeg Miskolcon 1956. október 25-én A Nagy Imre Társaság megbízásából gyűjtötte és összeállította: Bede

Részletesebben

MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai

MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai Bajnok Lászlóné MARGÓCSY JÓZSEF MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA* I. Margócsy József időszaki kiadványokban és gyűjteményes kötetekben megjelent írásai 1936 Kosztolányi Dezső emlékezete. Nyíregyházi Kossuth Diák,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám (ItK), 111(2007). SZALAI ANNA ELSÜLLYEDT KÖZÖSSÉGEK KRÓNIKÁSA, UJVÁRI PÉTER Pályavázlat * Ujvári Péter neve a (Magyar) Zsidó lexikon szerkesztőjeként máig megtalálható a zsidó témájú tanulmányok, kötetek

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám III. évf. 1. szám A PETÕFI HÍRLEVELE Kós Károlyemlékkiállítás Gyermekfoglalkozások a Petõfi Irodalmi Múzeumban Mándy mozi Beszélgetés Maróti Istvánnal a Hang- és Videótár új munkáiról 2003. tavasz A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

MÁGER ÁGNES Válogatott bibliográfia

MÁGER ÁGNES Válogatott bibliográfia MÁGER ÁGNES Válogatott bibliográfia Összeállította: Prejczer Paula Anyaggyűjtés lezárva: 2006. TARTALOM Bevezetés A bibliográfiai tételekben előforduló rövidítések Az időszaki kiadványok címének rövidítése

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Kiállítás: 2010. szeptember 7-én (kedden) 10-től 18 óráig Afrikai-Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u 9. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), az

Részletesebben

BELVEDERE. Papp János, a NEMZETI PARASZTPÁRT hódmezővásárhelyi nemzetgyűlési képviselője BELVEDERE. MMIX november december MERIDIONALE

BELVEDERE. Papp János, a NEMZETI PARASZTPÁRT hódmezővásárhelyi nemzetgyűlési képviselője BELVEDERE. MMIX november december MERIDIONALE Történelem és társadalomtudományok XXI. évfolyam, 7 8. szám Papp János, a NEMZETI PARASZTPÁRT hódmezővásárhelyi nemzetgyűlési képviselője 2009/XXI. 7 8. Megrendelhető: terjesztes@belvedere.meridionale.hu

Részletesebben

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN M É D I A T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE A SZOVJET TÍPUSÚ DIKTATÚRA IDEJÉN HORVÁTH ATTILA A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején Médiatudományi Könyvtár

Részletesebben

KISGRAFIKA. Vincze László linómetszete, X3, 105 105 mm. Arató Antal: In memoriam Király Zoltán

KISGRAFIKA. Vincze László linómetszete, X3, 105 105 mm. Arató Antal: In memoriam Király Zoltán KISGRAFIKA 50. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZERZK AZ ÚJ MAGYAR IRODALMI LEXIKONBAN Aktualizálva: 2003. május ABÁDI NAGY Zoltán (Abádszalók, 1940. nov. 16.): irodalomtörténész, mfordító. 1965-ben a KLTE m. angol szakán

Részletesebben

Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga

Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga 1 Készítette: MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport Kutatócsoport-vezető:

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ

Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ I. A kiadást a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta Kalapis Zoltán ÉLETRAJZI KALAUZ Ezer magyar biográfia a délszláv országokból I. A GY

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOTÓTÖRTÉNETE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOTÓTÖRTÉNETE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOTÓTÖRTÉNETE BERNÁTSKY FERENC 145 esztendővel ezelőtt, 1869-bennyílt meg az első fényképészeti műterem Hódmezővásárhelyen. Jelen tanulmányunkban az azóta eltelt közel másfél évszázad

Részletesebben