K Á R Á S Z J Ó Z S E F

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Á R Á S Z J Ó Z S E F"

Átírás

1 K Á R Á S Z J Ó Z S E F Bibliográfia Összeállította: KŐSZEGFALVI FERENC Hódmezővásárhely 2003.

2 Előszó Születésének kilencvenedik évfordulóján emlékezünk Hódmezővásárhely díszpolgárára, a viharsarki, Tisza-Maros szögi parasztsors krónikására. Kárász József makói, vásárhelyi parasztok gyermekeként Szegeden született május 12-én. Négy éves, amikor tragikus baleset következtében elveszítette édesanyját. Szigorú gyermekkort élt. A mostohaanya alakja, s a család a forradalmak, válságok, a berendezkedő Horthy-rendszer stabilizációja idején a tanyasi életformából a város felé tartó család emléke érett-kori műveiben újra és újra fölbukkan. Szegeden kezdett iskoláit Vásárhelyen folytatta, itt tett érettségit is 1932-ben. A befelé forduló, érzékeny, már a gimnáziumban írogató fiú irodalmi munkássága Sárospatakon indult, ahol a református teológia hallgatójaként folytatta tanulmányait az érettségi után. Első, koraérett, a parasztság testi, lelki nyomorúságát tárgyaló novelláit az 1932 karácsonyán megjelenő diákantológia, a Korán sötétedik közölte. A három, balladás hangvételű elbeszéléssel a fiatal teológus mintegy kijelölte saját helyét, szemben az úri világgal : az egyházi felsőbbség szerint lázító írások miatt nemcsak Patakról, de az ország összes teológiai akadémiájáról kizárták. Kolozsvárt folytatta tanulmányait és irodalmi munkásságát. A Pásztortűz, az Ifjú Erdély és az Erdélyi Helikon közölte műveit, részt vett a Hitel c. folyóirat alapításában, de a budapesti református diáklap, az Új Magyarság is hozta írásait. Nevét és munkásságát igazán a népi írók mozgalmának sodrában eltöltött évei tették ismertté nyarán tért haza Kolozsvárról, éppen jókor, hogy részt vehessen a hódmezővásárhelyi írótalálkozón, ahol a 21 éves ifjú egyik kalauza volt, szülőföldjét mutathatta be az akkor többek között ide látogató Illyésnek, Szabó Pálnak, Kodolányinak, Sinkának. Ott volt a Márciusi Front alakulásánál, szerkesztette a Híd-at, a Front rövid életű, harcos lapját, a népi írók elleni perek idején egy védelmükben írott cikk miatt 1938-ban kéthavi fogházra ítélték. A háború, a fasizmus egyre súlyosabb nyomása szétzilálta a népiek csoportját, Kárász József kapcsolata sem egyértelmű ettől kezdve a frakciókra szakadó táborral. A Stádium kiadóvállalat alkalmazta, - itt jelent meg első regénye, a Tanya -, újságíróként dolgozott, 1943 őszén haditudósítóként vonultatták be. A háború, nyugati hadifogság, az azt követő hosszas vizsgálat (ami után a személyi kultusz gyanakvó légkörében még sokáig a megélhetésért kellett dolgoznia) pályájának súlyos törését jelentették. Csak 1956 elejétől jelenhettek meg újra írásai a Vásárhelyi Szó-ban, a Tiszatáj-ban, és 1957-ben új könyve: 1941-es Asztagok c. művének folytatása. A gyujtogató címmel. (Szinte annak

3 jelképeként, hogy a szerző nem adta föl régi eszményeit, hisz az Asztagok a szegényparaszti osztályharcot mutatta be, s megjelenésekor a gazdatisztek követelték a regény betiltását, a nagyváradi püspök pedig saját hatáskörében indexre tette a könyvet.) Konszolidálódtak életkörülményei is, 1958-ban az akkori Csongrád Megyei Könyvtárhoz került, érdeklődéssel figyelte, regényben dolgozta föl a mezőgazdaság átszervezését, frissítőleg hatott rá a könyvtárban megismert, megkezdett helyismereti, könyvészeti kutatómunka. Egymás után jelentek meg új regényei, bibliográfiai munkái, többször kitüntették. Miniszteri dicsérettel 1964-ben, a Szocialista Kultúráért érdeméremmel 1970-ben jutalmazták, nyugdíjba vonulása előtt, 1974-ben megkapta a Munka Érdemrend ezüst fokozatát, 1989-ben Hódmezővásárhely ismerte el tevékenységét Pro Urbe kitüntetéssel, 1993-ban pedig a város díszpolgárává választották (három évvel halála előtt). Kárász József már gyermekifjúként a kétkeziek, a dolgozók, szegények ügye mellett kötelezte el magát, akiktől nyelvét, élményvilágát, egész valóját kapta. Az a fajta népi fogantatású, igazmondó epika az övé, melynek legnagyobb mestere Móricz Zsigmond volt, s melyet Kárász első műveinek bírálói Sinka István, Szabó Pál, Veres Péter műveltek. Életműve, a tizenhat nyomtatásban megjelent regény, novelláskötet, a magyar irodalom értékei közé tartozik, könyvészeti munkássága, a hét bibliográfia, repertórium Hódmezővásárhely szellemi kincse, büszkesége. o - o

4 Rövidítésjegyzék A. = Alföld C = Confessió CsmH = Csongrád Megyei Hírlap VCsmH = Csongrád Megyei Hírlap vásárhelyi kiadása CsmK = Csongrád Megyei Könyvtáros D = Délvilág EH = Erdélyi Helikon És = Élet és Irodalom EV = Egyedül Vagyunk GL = Gazdatisztek Lapja H. = Híd HL = Hatvani Lenin MGTSz IE = Ifjú Erdély K = Könyvtáros KN = Kelet Népe Kv = Könyvvilág L. = Látóhatár MÉ = Magyar Élet MiU = A Mi Utunk MK = Magyar Könyvszemle MN = Magyar Nemzet MU = Magyar Út Ng = Népszabadság Nu = Népújság P = Pásztortűz RDV = Reggeli Délvilág RÉ = Református Élet SIK = Sárospataki Ifjúsági Közlöny Tt = Tiszatáj UI = Új Írás UM = Új Magyarság

5 VRU VU VUH VV = Vásárhelyi Reggeli Újság = Vásárhelyi Újság = Vásárhelyi Új Hírek = Vásárhely és Vidéke o o Összeállításunk egységes időrendben tartalmazza Kárász József saját munkáit és a róla szóló írásokat, az összevont mutató pedig a tételekben előforduló személy-, intézmény-, földrajzi neveket és a tárgyszavakat. o o

6 1. Szót kérek. = Református Diákmozgalom, márc p. A nyolcadikos gimnazista szerző kommentárja egy helyi előadás kapcsán az érdeklődés hiányáért marasztalja el a vásárhelyi diákokat. 2. Két szál gally: egy élet. = Sárospataki Ifjúsági Közlöny, szept p. Elbeszélés. 3. Korán sötétedik... = Sárospataki Ifjúsági Közlöny, okt. 29. p. Előzetes híradás Nagy István, gróf Haller Gábor, Stéphán László és Kárász József készülő antológiájáról. 4. Új Magyarság = Sárospataki Ifjúsági Közlöny, okt. 29. p. A Soli Deo Glória Diákszövetség új folyóiratáról. 5. Szélmalom? (Novellák.) Hull a Jövendő! Vén csontok a gáton. A legátus. = Korán sötétedik. Elbeszélés, karc, vers. Antológia. [Írták:] Nagy István, Haller Gábor, Stéphán László, Kárász József. Sárospatak, Ny. Kisfaludy László. K. J. elbeszélései a oldalon. A Vén csontok a gáton és A legátus az 1977-es A törött szobor c. novelláskötetben is megjelentek. A Hull a Jövendő a Templomkerülők c. regény alapja lett. 5/a. Disznótor Az 1932-ben, Sárospatakon megkezdett regény töredékben maradt, elveszett. 6. [BALÁZS Győző] - őz Nagy István, gróf Haller Gábor, Stéphán László, vitéz Kárász József: Korán sötétedik. (Elbeszélés, Karc. Vers.) Sárospatak, = Magyar Dalos (Miskolc), jan. 6. p. 7. Egy vásárhelyi theológus konfliktusa egyházi főhatóságával két novella miatt. = Hetivásár Hétfői Újság, febr p. A legátus és Hull a Jövendő miatt kitiltották Sárospatakról és az ország valamennyi teológiájáról.

7 8. [Végh Jenő?] V. J. Nagy István, Gróf Haller Gábor, Stéphán László, Vitéz Kárász József: Korán sötétedik. Sárospatak, = Új Magyarság, febr. 6. sz. 82. p. 9. Korán sötétedik = Literatúra, márc p. Az antológia ismertetése. 10. Pirkad. Regényrészlet. = Ifjú Erdély, ápr p. A szerző regénykezdeményének két részlete a kolozsvári folyóiratban maradt fenn, a kézirat 1945-ben Pesten elpusztult ben a szerző újra dolgozik rajta, tulajdonképpen az Elsüllyedt világ c. ciklusának befejező része. L. 14, 256. sz. is. 11. KÉPES Géza Korán sötétedik. Sárospatak, = Protestáns Szemle (Budapest), ápr p. 12. A háromszobás múzeum. = Új Magyarság, nov. 36. p. A bánfihunyadi néprajzi múzeumról. 13. Mementó. Erdély és Románia egyesülésének tizenötödik évfordulója alkalmából... = Új Magyarság, jan p. 14. Pirkad. Diákregény, részlet. = Ifjú Erdély, febr. 6. sz. L. 10. tétel. 15. Kanász-élet. (Novella.) = P., márc sz., p. L. 34. és 118. sz. 16. Hajnal. (Elbeszélés.) = P., nov sz., p. Tulajdonképpen a Tanya c. regény első fejezete, lásd 86. sz. is.

8 17. Fekete kenyér = Hitel (Kolozsvár), jan sz., 8. p. Darvas József regényéről. 18. Az autó. (Elbeszélés.) = P., febr sz., p. Szintén a Tanya c. regény részlete. 19. A szenvedés titka. Egy gyermek naplójából -. (Elbeszélés.) = P., ápr sz., p. Az még kicsi címmel A törött szobor c. kötetben is. 20. Családi tűzhely. (Novella.) = Erdélyi Helikon, máj. 5. sz., p. Megjelent az azonos című novelláskötetben 1941-ben, és az 1977-es A törött szobor c. válogatásban is. 21. Tehetségbemutató a Fekete Sasban. = Vásárhelyi Reggeli Újság, jún p. Fiatal vásárhelyi alkotóknak a Szathmáry Lajos által szervezett bemutatójáról. (Kamotsay István szobrász, K. J., Szabó András zongoraművész, Virágos Mihály énekes.) 22. Hatalmas erkölcsi sikerrel fejeződött be az Alföldi Hét. = Vásárhelyi Friss Újság, jún p. Mint az előző. 23. Csalánfürdő (elbeszélés). = P., jún. 30., 12. sz., p. 24. Meleg van. (Elbeszélés.) = P., aug sz., p. Részlet a Tanya c. regényből. 25. A parasztság a magyar irodalomban. = Alföldi Gazdaifjú, szept. 8., 2-3 p. A cikket az 1935 nyarán Vásárhely-kutason rendezett írótalálkozó alkalmából közli a Vásárhelyi Újság ifjúsági melléklete. A találkozón K. J. is részt vett.

9 26. Hajnal. = Kárpáti Magyar Gazda, szept sz., 1-2 p. Mint 16. sz. 27. A penna. (Elbeszélés.) = P., nov sz., p. A Református Család jan-i számában, l sz., majd A törött szobor c. kötetben is. 28. Magyar falu a tél előtt. = MU., dec p. Szociográfikus riport Békéssámsonról. 29. Az aranyborjú. Novella, A Nyugat pályázatára. Kibővített változatát Jenei Imre filmgyári alkalmazott kérte el esetleges filmesítésre, mindkét változat elveszett. 30. László Dezső: Két tűz között. Kiáltó Szó kiadása. (Kolozsvár, 1935.) = MU., jan sz., 8 p. 31. Szabó Lajos: Antikrisztus a Tiszánál. = MU., jan. 1.,1.sz. Könyvismertetés. 32. Válás Budán. Márai Sándor regénye. Révai kiadás, = MU., jan sz., 8 p. 33. Szöllősi Mihály: Az Úrért, hazájukért elszéledett és számkivetett Bujdosó Magyarok Füstölgő Csepűje. Kolozsvár, Budapest, = MU., febr sz., 8. p. (Imádságos könyv.) 34. Kanászélet (elbeszélés). = A Mi Utunk, ápr. 8. sz., 2-3. p. L. 15. és 118. sz. 35. Kisebbségi munkaközösség. Kisebbségpolitikai ankét a Balaton partján. = MU., júl p jún között Balatonszántódon a MEFHOSZ rendezésében lezajlott ankét tanulságairól.

10 36. Darvas József: Állomás. Faust kiadás. Budapest, = MU., aug , 7-8 p. 37. Kosztolányi Dezső: Tengerszem. = MU., aug , p. 38. Ujszászy Kálmán: A falu. Útmutatás a falu tanulmányozásához. Sárospatak, = MU., aug , 7 p. 39. A nép az új magyar irodalomban. Erdélyi József vallomása az egyházról és a magyarságról, életéről és írói sorsáról. = MU., nov p. Interjú. 40. A nép az új magyar irodalomban. II. Sinka István, a juhászok pennaforgató ivadéka. = MU., nov p. Interjú. 41. A nép az új magyar irodalomban. III. Veres Péter üzenete. = MU., dec sz., 6-7 p. 42. A nép az új magyar irodalomban. IV. Szabó Pál és a Kelet Népe. = MU., dec p. Interjú. 43. A magyar parasztság választójoga. = MU., jan sz., 4 p. Kerék Mihály könyvének ismertetése. 44. Germanus Gyula: Allah Akbar. = MU., jan sz. Könyvismertetés. 45. Márai Sándor: Kabala. Révai kiadás. Molnár Lajos: Pásztori kürtszó. = MU., jan p. Könyvismertetések.

11 46. A legnagyobb magyar temető. = A Mi Utunk, jan. 5. sz., 3-5. p. A bukaresti Egyházi Újság nyomán, a történelmi Románia területére kivándorolt magyarokról. 47. Munkatábor. = MU., febr sz., 6-7. p. Az Egyetemi Kör által e kérdésről rendezett ankét kapcsán a fasiszta munkaszolgálatot elutasító cikk. Idézi Salamon Konrád a 349. sz. alatt jelzett művében a oldalon. 48. Darvas József: A legnagyobb magyar falu. Gondolat kiadása = MU., márc sz. Könyvismertetés. 49. A gyulai földmunkások között. = MU., márc sz. Riport. 50. Március idusa az idén izgalmas és komoly nap volt. = MU., márc p. A Márciusi Front megalakulásáról, közli a Front által kiadott 12 pontot. Hivatkozik a cikkre Salamon Konrád: A Márciusi Front c. könyvében a oldalon. V.ö sz. 51. Keresztmetszet. = MU., márc p. 52. Írók a vádlottak padján. = Híd, sz., nov., 8 p. Féja Géza, Kovács Imre és Szabó Dezső peréről. 53. Magyar Advent, Magyar Karácsony. = Híd, , dec., 4. p. A magyar nép sorsáról, a bibliai zsidó nép adventjének párhuzamával. A folyóirat 2. számát egyébként az ügyészség teljes terjedelmében elfogadhatatlannak tartotta és elkobozta. 54. Megújhodás felé. = Híd, sz., dec. Valószínűleg Szabó Dezső előadásának tartalma, őt mentendő, a második Hídperben, Kárász vállalta a cikk szerzőségét. (Bár neve nem szerepelt a lapon, saját közlése szerint egyik szerkesztője volt a Márciusi Front orgánumának.) A cikkre hivatkozik Salamon Konrád: A Márciusi Front c. műve 141. oldalán. V.ö sz.

12 55. Ignácz Rózsa: Anyanyelve magyar. = Kelet Népe, sz., dec p. A regény ismertetése. 56. Angyal vagy boszorkány (Kisregény) [1-7. rész] = A Mi Utunk, dec., jan-jún., VI. évf sz. A református diáklap VI. évfolyamának számai két változatban (más-más tartalommal) jelentek meg: az I-IV. és az V-VIII. osztályosok számára. A kisregényt az utóbbiban közölték folyamatosan. 57. Nagy Lajos: A falu álarca. = Magyar Élet, jan., 1. sz. Regényismertetés. 58. Arccal a falu felé. A Kálvin János Társaság konferenciája. = Híd, sz., jan.-febr., 12. p. 59. A Viharsarok mellékhajtásai a törvényszéken. = VU., febr p. 60. Felmentették a Híd perbefogott munkatársait. = Népszava, febr p. Erdélyi József, Kárász József, Kovács Imre. 61. Felmentették egy írói per három vádlottját. = Pesti Napló, febr p. Erdélyi Józsefről, Kárász Józsefről, Kovács Imréről. 62. Felmentették egy írói per három vádlottját. = Az Újság, febr p. Mint előző. 63. Felmentett írók. = Nu febr p. K. J. Megvalósítás felé c. cikkében olyan tényeket állított, amelyek alkalmasak arra, hogy a magyar állam megbecsülését csorbítsák és hitelét sértsék. 64. Írók a törvényszék előtt. A Gondolat szerkesztőjét négy évre ítélték. = Szabad Szó (Párizs), febr sz., 5. p. Beszámoló Vértes György a Gondolat szerkesztője, Kárász József és Kovács Imre bírósági tárgyalásáról.

13 65. Az ügyészség Kárász József ellen a Híd folyóirat novemberi számában megjelent Írók a vádlottak padján c. cikkéért és dr. Potoczky Kálmán ellen az Erdélyből érkezett Szabó Dezső címére c. levél közlése miatt bűntett és bűnösök feldicsérése és a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló vétség címén vádat emelt. = Válasz, febr. 2. sz., 120. p. A Válasz hírei c. rovatban. 66. A hónap krónikája... Híd-perek. = Híd, márc. 5. sz., 2. p. A Híd c. folyóirat első és második számának cikkírói, Potoczky Kálmán, Erdélyi József, Kárász József, Kovács Imre ellen indított perekről. 67. Budapesti levél Szabó Dezső előadásairól. = Ifjú Erdély, márc., 3. sz., p. 68. Tamás Mihály: Sziklán cserje = MÉ., márc., 3. sz. Könyvismertetés. 69. Veres Péter: Kollektív világnézet és faj-felelősség a népszaporodás kérdésében. = MÉ., márc., 3. sz., p. Könyvismertetés. 70. A budapesti királyi törvényszék Kárász Józsefet febr. 9-én a Híd c. folyóirat 2. számában megjelent cikke miatt sajtó útján elkövetett bűntett, bűntevő földicsérése és nemzetgyalázás címén két hónapi, dr. Potoczky Kálmánt pedig egyhónapi fogházbüntetésre ítélte. Az ítélet végrehajtását azonban mindkét esetben felfüggesztette. = Válasz, márc. 3. sz., 184. p. A Válasz hírei c. rovatban. A fogházbüntetést nem a 2. hanem a Híd első számában megjelent Írók a vádlottak padján c. cikkéért (l. 65. sz.) kapta. A febr. 11-i második tárgyaláson is vádlottként szerepelt, de ekkor fölmentették. 71. A királyi törvényszék a nemzetgyalázás, lázítás, és osztályellenes izgatás címen vád alá helyezett Erdélyi Józsefet, Kárász Józsefet és Kovács Imrét folyó hó 11-én tartott tárgyalásán a vád alól fölmentette. = Válasz, márc. 3. sz., 184. p. A Válasz hírei c. rovatban. 72. Egry István: Magyarság és labancság. = MÉ., ápr., 4. sz. Könyvismertetés.

14 73. Kaosz. = Híd, máj. 4. p. Belpolitikai helyzetelemzés. 74. Az urak. = MÉ., 1938., jún., 6. sz. Részlet a Tanya c. regényből. 75. Szabó Dezső májusi füzete. = MÉ., jún., 6. sz. 76. Ignácz Rózsa: Rézpénz. = MÉ., júl.-aug., 7-8. sz. A regény ismertetése. 77. Szabó Dezső júniusi füzete. = MÉ., júl.-aug., 7-8. sz. Ism. 78. Vasas Mihály: Ki tud róla? = MÉ., júl.-aug., 7-8. sz. Könyvismertetés. 79. Szabó Dezső júliusi füzete. = MÉ., szept., 9. sz. 80. Bodnár István: Az én falum árnyékában. = MÉ., okt., 10. sz. 81. Szemben az úri világgal. = EV., jan., p. A lap Utam a középosztály felé című pályázatára írott vallomás. Azonos a Vallomás címmel A törött szobor c. kötetben megjelent írással. A Családi tűzhely-ben is. 82. Kató. (Vers.) = Színházi Magazin, ápr p.

15 83. Magyarok. = MÉ, aug., 8. sz., 28. p. Illyés Gyula könyvéről. 84. Móricz Zsigmond 60 éves. = MÉ., aug., 8. sz. Köszöntő. 85. A Prohászka körök kassai nagygyűlése. = MÉ., okt., 10. sz. 86. Tanya. Regény. Bp. [1939], Stádium. 219 p. A részletközléseket lásd a 16, 18, 24, 26, 74. sz. alatt. 87. K.M. Kárász József: Tanya. (Regény.) = Nemzeti Újság, sz. 88. Kárász József: Tanya. (Regény) = Magyarország , reggeli sz. U.a j - Kárász József: Tanya. (Regény) = Pester Lloyd, , reggeli sz. U.a. 90. Kárász József: Tanya. (Regény) = Új Nemzedék, sz. U.a. 91. A tehetséges... = VUH, febr p. A Tanya c. regényről, idézi egy pesti lap véleményét. 92. LÁTOS Sándor Fiatal írók. = Református Élet, febr sz., 8. p. Balázs Ferenc: Rög alatt, Darvas József: Máról holnapra, Kárász József: Tanya c. regényéről és Tatay Sándor: Jelek a porban c. novelláskötetéről.

16 93. Parasztkollégium a Belvárosban. Tehetséges parasztgyerekek havi tíz pengőért kapnak otthont a Turul szövetség internátusában. = Új Magyarság, márc p. A Bólyai Kollégium elődéről. A szerző az egyik alapítóval, Szekeres Jánossal beszélget. 94. Zathureczky Gyula: Erdély, amióta másképp hívják. = MÉ., ápr., 4. sz. Könyvismertetés. 95. V. SZABÓ Lajos Tanya. (Kárász József regénye. Stádium-kiadás) = Kelet Népe, máj. 15., 10. sz., p. 96. Halasi-Nagy József: Magyar önismeret. = MÉ., máj., 5. sz. Könyvismertetés. 97. Lélek és kenyér. = MÉ., máj., 5. sz., 15. p. Illyés Gyula kötetéről. 98. Jankovics Marcell: Egy század legendái. = MÉ., máj., 5. sz. Könyvismertetés. 99. Magyary Zoltán Kiss István: Közigazgatás és az emberek. = MÉ., máj., 5. sz. Könyvismertetés LUKÁCS Gáspár Kárász József: Tanya. (Regény.) = Diárium, p. (Jún.) 101. KOVÁCS György Tanya. Kárász József regénye. Stádium kiadás. Bpest. = Erdélyi Helikon jún. júl., p.

17 102. VERES Péter Kárász József: Tanya. = MÉ., jún., 6. sz., 10. p. Mint előző A költő és az új világ. A népi írók védelmében. = EV., aug., 8. sz., p. Oláh Györggyel vitázva bizonyítja, hogy a népi írók (Erdélyi József, József Attila, Sinka István) sokat tettek a népért A rabló. = MU., sz., (nov.) Elbeszélés SZABÓ Endre Kárász József: Tanya. (Stádium kiadás.) = Ellenzék, (Kolozsvár), dec p A penna. (Elbeszélés.) = Református Család, jan., 6-8 p. A Pásztortűz nov. 30-i számában is. L. 27. sz SZABÓ Endre Kárász József: Tanya. (Regény.) = P., sz p Családi tűzhely. [Elbeszélések.] Bp Bólyai Akadémia kiadása. A fedőlapon Nagy Imre 1938-ban készült rajza a szerzőről. L sz. is DALLOS Sándor Kárász József: Családi tűzhely. (Elbeszélések.) = Új Magyarság, sz., (május?) 110. CSUZY Mihály Kárász József: Családi tűzhely. (Elbeszélések.) = EV máj., 5. sz.

18 111. /i/ Kárász József: Családi tűzhely. (Elb.) = Református Élet sz. (máj.?) 112. I. S. Kárász József: Családi tűzhely. (Elb.) = Élet p. (máj.?) 113. ZIMÁNDI Pius Bólyai könyvek = Magyar Kultúra, félév., p. Kárász József Családi tűzhely c. novelláskötetéről is Denevérek honfoglalása. = EV., júl., 7. sz., 32. p. Sinka István kötetéről BÉRCI László Kárász József = EV., júl., 4. évf., 7. sz. Fénykép-portré rf.- Kárász József: Családi tűzhely. (Elb.) = Katolikus Szemle p. (aug.?) 117. Három csillag. = EV., szept., 9. sz., Hátlap. Erdélyi József, Sinka István, Sértő Kálmán válogatott verseinek gyűjteményéről Kanászélet (Elbeszélés). = MU., sz. (szept.) L. 15. és 34. sz MURAKÖZY Gyula Kárász József: Családi tűzhely. = MU., sz. (szept.)

19 120. Kárász József: Családi tűzhely. (Elb.) = Magyar Szemle dec., 41. kötet, 172. sz., 442. p PINTÉR József Kárász József: Családi tűzhely. (Elb.) = Vigilia , p Asztagok. Regény. Bp. [1941], Turul kiadás, 204 p. A regényt megjelenése után a nagyváradi püspök egyházmegyéje területén nemkívánatos könyvnek nyilvánította ben A gyujtogató címmel megjelent a mű második kötete. Ezzel kapcsolatban l. a 153 és a 285. sz. is Kárász József: Asztagok. (Regény.) = Az Újság sz FÁBER Gyula Az uradalom és a munkásság harca egy irányregényben. = Köztelek, márc p. Kárász József Asztagok c. regényéről LITKEY György Kárász József: Asztagok. = MÉ., márc., 3. sz PARAJDI Incze Lajos Kárász József: Asztagok. (Regény.) = Erdélyi Helikon, 1942., p. (ápr.?) 127. Eljárásunk az Asztagok szerzője ellen. = GL., ápr., 7. p. Panaszt tettek Kárász József ellen a Vitézi Széknél, a Sajtókamaránál és az ügyészségen. Érthetetlen, hogy ilyen könyv a cenzúrán keresztülment Egy gazdatiszt-gyalázó könyvről. Fáber György előadása a magyar gazdatiszt ellen intézett sajtó-merényletről Kárász József Asztagok c. regényéről. = GL., ápr., Melléklet, 1-4. p. Beszámoló a gazdatiszt-továbbképző tanfolyamról.

20 129. Egy intéző tragédiája. = GL., máj., 4. p. Kiss Dezső intézőt agyonverte Elek Lajos gazdasági cseléd. Ide vezetnek a Kárászok féle Asztagok -szerű írások, amelyekben megkövezik a gazdatisztet Felháborodás a gazdatiszt-gyalázó könyv miatt. = GL., máj., 4. p. Kárász József Asztagok c. regényéről közli Csiszár Ferenc kritikáját, továbbá az Egyedül Vagyunk c. folyóirat és Kárász József ott megjelent nyilatkozatát TASSY Géza Így látom én! = GL máj., 5. p. Kárász József Asztagok c. regényének kritikája. A szerző ny. főtiszttartó LINDERBERGER Sándor Meghívó az Asztagok szerzőjéhez. = GL jún., Melléklet, 8. p. Kárász Józsefnek. A szerző gazdatiszt ANDRÁS Károly Kárász József: Asztagok (Turul) = Új Élet, jún., 3. sz., 96. p VAJDA Endre Három népi írás. = Sorsunk, 1942., p. Veres Péter: Falusi krónika, Kárász József: Asztagok és Sinka István: harmincnyolc vadalma c. kötetéről GULYÁS Gábor Kárász József: Asztagok. [Könyvismertetés] = Magyar Csillag, II., p SINKA István Kárász József: Asztagok. = Egyedül Vagyunk, sz., p Az óceán torkánál. Kép a háborús Hamburgból. = Magyar Hírlap (Pozsony), febr p. Riport.

21 138. A népi írók és az új Magyarország. = Nu febr p. Kárász J. 18-i, v-i előadásáról Vitéz Kárász József a mai szabadegyetem előadója. = VRU febr p. A népi írók és az új Magyarország című előadásról Asztagok Kárász József könyve. = Nu., júl p. Szemelvény a regényből, rövid kommentárral Végig a vásárhelyi határon. A hét részes riport a szerző följegyzései alapján nyarán készült. Alcímei voltak: 1. Mi újság a torony alatt? 2. A három vizes esztendő áldásai. 3. A hiányzó mezőgazdasági iparról. 4. Tanulságok a Tisza partján. 5. A tanyavilág gondjaiból. 6. Az új ember: a gazdasági előljáró. 7. Látogatás egy jó gazdánál. = Új Magyarság, aug p.; p.; p.; p.; p.; p.; p Elfogták az Egyedül Vagyunk és az Új Magyarság szerkesztőjét. = Kis Újság, szept p. Tendenciózusan elferdített adatokat tartalmazó hír. Kárász csak újságíró-jelölt volt a fenti napilapnál és csak technikai szerkesztő a folyóiratnál. Tény, hogy egy haditudósító századdal őt is Nyugatra vitték, ahol amerikai fogságba esett s onnét, amint arra alkalom adódott, önként tért haza. A szenzációhajhászó kisgazdapárti lap még azt is bűnéül rója föl, hogy fogságba esése után a Vörös Csillag című újságot szerkesztette, amely... a legélesebb antifasiszta irányú volt. A Kárász által július-augusztusában, a schärdingi fogolytáborban szerkesztett, négy oldalas, három példányos, gépelt napilap, (amelyben a mielőbbi hazatérésre buzdította s az otthon rájuk váró nagy feladatokra, az ország újjáépítésére készítette elő a tábor lakóit), címe helyesen: Magyar Csillag volt. A komáromi kihallgatáskor nyoma veszett Házi-frizura. = Vásárhelyi Szó, jan. [1. sz.], p. A törött szobor c. kötetben is szereplő elbeszélés 1949-ben íródott. A novella Rácz József név alatt jelent meg A sárkány. = Tt., , p. Elbeszélés, a Törött szobor c. kötetben is szerepel.

22 145. A kisfiú. = Vásárhelyi Szó, márc., 3. sz., p. Elbeszélés. Aczél Ilona illusztrációival, ugyancsak Rácz József név alatt jelent meg Két találkozás. = Vásárhelyi Szó, jún.-júl sz., p. Elbeszélés PAPP Zoltán Egy éves a Vásárhelyi Szó = Viharsarok, júl. 29., 3. p. A folyóírat 6-7. számáról, Kárász József Két találkozás c. elbeszéléséről is A tenger. (Fehér Klára regénye.) = Vásárhelyi Szó, szept., 9. sz., p. Könyvismertetés Ma tartják Vásárhelyen Kossuth-díjas írók és művészek közreműködésével a Vásárhelyi Szó irodalmi estjét. = Viharsarok, okt p. Bibó Lajos, Csomorkányi Pál, Kárász József, Kiss Lajos, Kovai Lőrinc, Paku Imre, Sarkadi Imre közreműködésével. Az estről rádiófelvétel készült Vásárhely kulturális életéről képekben. = Viharsarok, okt. 18., 3. p. Képanyag Bibó Lajosról, Kárász Józsefről, a 9-i Vásárhelyi Szó est kapcsán A Vásárhelyi Szó irodalmi estje Szentesen, Makón és Orosházán. = Viharsarok, okt p. Képanyag Bibó Lajosról, Kárász Józsefről, a 9-i Vásárhelyi Szó est kapcsán A Gyújtogató. [Regény.] Bp Magvető. 470 p. A szerző 1941-ben megjelent Asztagok c. regényének második kötete VASS György Beszélgetés Kárász József vásárhelyi íróval most megjelent regényéről. = CsmH máj.1.6. p. (A gyújtogató.) 154. Ankétok könyvekről. = CsmH., jún p. A gyújtogatók c. regényről Vásárhelyen a TTIT által rendezett ankétról.

23 155. Kárász József: A gyújtogató. = CsmH., jún p. A regény ismertetése [PAKU Imre] P. I. Kárász József: A gyújtogató. = A Könyvtáros, szept. 4. sz., 313. p Vonaton. Elbeszélés. = CsmH., jan p Bató meg a zetoros. Elbeszélés. = CsmH., febr p Tél a tavaszban. [Kisregény.] = CsmH., márc. 9.-ápr. 20. Az 1959-ben megjelent mű első közlése 31 folytatásban A csók. Elbeszélés. = CsmH., máj p A páva. = Tt., sz., 7-8. p. Elbeszélés. A törött szobor c. kötetben is Hazatérés. Elbeszélés. = CsmH., jún p Az új kalap. = CsmH., jún p. Elbeszélés A kenyér a padon. = Tt., sz., 4. p. Elbeszélés Vallomás helyett. Hozzászólás a népies vitához. = Tt., aug., 1-2. p.

24 166. Az új szomszéd. Elbeszélés. = CsmH., szept p Csata a sörház udvarán. = Tt., , 4. p. Részlet az Árva madár c. regényből Az áldozat nem volt hiába... Beszélgetés Kovács Imrével a munkásmozgalom veteránjával az őszirózsás forradalomról, a Tanácsköztársaságról és arról, ami utána következett. = Tt., , 9. p., , 6. p A szerelem. = Tt., , 7. p. Elbeszélés, A törött szobor c. kötetben is Tél a tavaszban. Kisregény. (Kiad. a Tiszatáj Írói Munkaközössége és Szeged városi Tanács művelődési osztálya.) Szeged, 1959, 61 p Kisregény jelent meg egy vásárhelyi írótól. = CsmH., ápr p Szegedi könyvek. = Tt., , 10. p. Kárász József: Tél a tavaszban c. regényéről is PAPP Zoltán Három szerző- és egy hasznos kezdeményezés. = CsmH., jún p. A Tiszatáj irodalmi Kiskönyvtár sorozatról, Kárász Tél a tavaszban c. kisregényéről is A csók. = Tt., , 5. p. Elbeszélés Vonaton. = Tt., , 7. p. Elbeszélés, A törött szobor c. kötetben is.

25 176. Varjú a felhőkarcolón. = CsmH., aug p. Kajári Gyula rajzával Varjú a felhőkarcolón. = Tt., , 9. p. Elbeszélés POMOGÁTS Béla Szegedi irodalmi figyelő. = Magyar Nemzet, nov. 11. A Tél a tavaszban c. kisregényről Megkezdjük A szökevény című kisregény folytatásos közlését. = CsmH., nov p. Szerkesztőségi közlemény. A mű kötetben Judit címmel jelent meg. L sz A szökevény. [Regény.] = CsmH nov márc rész. A szerző Judit c. regényének (1961. Magvető) első közlése Néhány szó a diafilmkölcsönzésről. = CsmK., nov., p Egy régi fénykép. = Tt., , 5. p. Részlet a szerző Pörben c. regényéből. L tétel Bató meg a zetoros. = Tt., , 9. p. Elbeszélés. Megjelent a Piros virágok c. Csongrád megyei antológiában (Szeged, 1960), valamint A törött szobor c. kötetben is Enged a fagyos puszta is... = Tt., , 3. p. Részlet a szerző Judit c. regényéből Az átok. = CsmH., dec p febr p. [1-47.rész.] Regény.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

A költő rövid életrajza

A költő rövid életrajza FÜGGELÉK 320 A költő rövid életrajza LÁSZLÓFFY ALADÁR (GÉZA) született Tordán, 1937. május 18-án. A név eredeti. Álnevet, írói nevet nem használ. Szignóval kisebb írásai jelentek meg alkalomszerűen, heti-

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Bibliográfia Samu Katalinról

Bibliográfia Samu Katalinról Bibliográfia Samu Katalinról Fotó: Koffán Károly (Tornyai János Múzeum) Hódmezővásárhely, 1934. november 21 Hódmezővásárhely, 2011. január 21. Részlet a Samu Katalin által összeállított 2007-es kiállítási

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső *

Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső * Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső * Összeállította Arany Zsuzsanna (2004-2011) és Dobás Kata (2012-től) JELMAGYARÁZAT: Baráth: Baráth Ferenc: Kosztolányi Dezső, Zalaegerszeg:

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

H. Szabó Béla. Válogatott bibliográfia

H. Szabó Béla. Válogatott bibliográfia H. Szabó Béla Válogatott bibliográfia H. Szabó Béla 1919. április 23-án született Kassán. A trianoni békeszerződés a kisgyermek életében is sorsát meghatározó változásokat hozott. Miután családjával Miskolcra

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti

1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti 1 168 Óra Közéleti-politikai 2 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 3 5 perc angol Nyelvtanulás 4 Aetas Kulturális Nemzeti Kulturális Alap 5 Ágfalvi Krónika Helyi lap 6 Alföld Kulturális

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

A CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁRRÓL IDŐSZAKI KIADVÁNYOKBAN, KÖNYVEKBEN ÉS SZAKDOLGOZATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE. (2013. nov. 2015. júl.

A CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁRRÓL IDŐSZAKI KIADVÁNYOKBAN, KÖNYVEKBEN ÉS SZAKDOLGOZATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE. (2013. nov. 2015. júl. A CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁRRÓL IDŐSZAKI KIADVÁNYOKBAN, KÖNYVEKBEN ÉS SZAKDOLGOZATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE (2013. nov. 2015. júl.) Kiegészítés a Pécs Város Közművelődési Könyvtárától a Csorba Győző

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A korábbi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kiadványai 60 év a Megyei Könyvtár életéből : könyvtártörténeti kolligátum a II. Rákóczi Ferenc Megyei

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás)

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) 5. forduló 1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) A. Berlin B. Helsinki C. Melbourne 2. Hogy hívják a Kaposszentjakabon évek óta rendszeresen

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet FEBRUÁR Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A rendezvény támogatója: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. 2014_konyvho_Meghivo_megnyito_CS6.indd

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat)

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok Jan. 16. Mindentudás Középiskolája (Szeged, Tanári Tagozat) Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) Jan. 19. Csönge (Vas

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bertha Zoltán Görömbei András: A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája, 1971 1980 ELŐSZÓ

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bertha Zoltán Görömbei András: A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája, 1971 1980 ELŐSZÓ ELŐSZÓ A hetvenes évek romániai magyar irodalma című tanulmányhoz kapcsolódó bibliográfiánkat a hetvenes évek romániai magyar irodalmában való elsődleges tájékozódás céljára szánjuk. Az első fejezetek

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok Miskolc, 2013. június 5 június 8.

84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok Miskolc, 2013. június 5 június 8. 84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok Miskolc, 2013. június 5 június 8. Június 3., hétfő 17.00 Egy művészcsalád a miskolci irodalom- és művészetkedvelők körében Találkozó Mezey Katalin, Oláh János

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Folyóirat megőrzési terv

Folyóirat megőrzési terv Folyóirat megőrzési terv R Zs RÁDIÓ ÉS TELEVIZIÓ ÚJSÁG -2009- RÁDIÓTECHNIKA (kölcsönözhető) 1962-1989 ; 1990- RAJZOLÁS ÉS FESTÉS (kölcsönözhető) 1999-2001 RAJZOLÁS ÉS FESTÉS (gyermekkönyvtár) 1999-2001

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre A humán munkaközösség munkaterve a 2013 2014-es tanévre Összeállította: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mk. vezet Zalaszentgrót, 2013. szeptember 29. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Csapatnév:... Csapattagok: 1.... Csapattagok: 2.... Csapattagok: 3.... (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG.

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 1 SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 2 B e v e z e t ő A szűkebb haza, az otthon környékének alaposabb megismerését, a tárgyi és szellemi értékek összegyűjtését célzó honismereti mozgalom és helytörténeti

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN NKA PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3438/00216 Pályázati beszámoló elérési útvonalai Szépművészeti Múzeum honlapján http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/nka_beszamolo_hopp_muzped_kiskonyvtar.pdf

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

J U S S. Repertórium. Készítette: Máté Zsuzsanna. Szeged 1999.

J U S S. Repertórium. Készítette: Máté Zsuzsanna. Szeged 1999. J U S S 1988 1992 Repertórium Készítette: Máté Zsuzsanna Szeged 1999. Tartalomjegyzék A lap története 2. oldal Rövidítések jegyzéke Impresszum adatok Bibliográfiai tételek Mutató 3. oldal 4. oldal 5. oldal

Részletesebben

SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE. válogatott művei Költészet és valóság Versek. Drámák

SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE. válogatott művei Költészet és valóság Versek. Drámák SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE válogatott művei Sorozatcím-oldal és verzója Címlapverzó GOETHE Drámák EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1982 Egyéb adatok: Terjedelem: 691 oldal Kötéstábla magassága:

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben