ária nfo Őszi fények

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ária nfo Őszi fények"

Átírás

1 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 11. szám november Őszi fények

2 MáriaInfo november HÍREK A HIVATALBÓL Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról 12-én, 9.00 órakor rendkívüli ülést tartott, ahol felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező, a Balatonmáriafürdő Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesülettel (továbbiakban helyi TDM) kötendő együttműködési megállapodást aláírja, melyben rögzítésre kerül a turisztikai szakmai feladat átadás /megosztás bemutatása: - az önkormányzat és a TDM szervezet között, különösen az információs iroda, a marketingtevékenység és a rendezvényszervezés tekintetében, amelynek értelmében: - az önkormányzat a Tourinform irodát üzemeltetésre legkésőbb január 1-jén átadja a helyi TDM szervezet részére, - a település turisztikai marketingtevékenységét évtől a helyi TDM szervezet végzi, - az önkormányzat a turizmust érintő döntéseinek előterjesztéseit a továbbiakban a helyi TDM szervezet véleményének kikérésével és figyelembevételével hozza, - az információs irodát (Tourinform) az önkormányzat a helyi TDM szervezet megszűnése, ellehetetlenülése esetén kötelezően továbbműködteti a korábbi feltételeknek megfelelően. 18-án, 9.00 órakor rendkívüli ülést tartott, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező, a Balatonmáriafürdő Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesülettel (továbbiakban helyi TDM) kötendő konkrét együttműködési megállapodást aláírja. 24-én, órai kezdettel nyilvános testületi ülést tartott, ahol elfogadta: - Halbrucker Vilmosné védőnőnek, a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámolóját, - Dr. Sztankuláné Dr. Antalóczy Ágnes fogorvosnak, a fogorvosi ellátásról szóló beszámolóját, - a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót, - az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját, -a évi idegenforgalmi adóellenőrzésről, a hatósági ellenőrzésről adott beszámolót, a évi idegenforgalmi adóbevételt pedig 12 millió forintban tervezi. A képviselő-testület a évi belső ellenőrzési ütemtervében, a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda esetében az állami normatívák leigénylésének célellenőrzését, az Önkormányzat esetében a céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások ellenőrzését határozta meg. A képviselő-testület megismerte a Rákóczi utcai híd felújítására beérkezett ajánlatokat és a Közút Építő és Szolgáltató Kft. (Marcali) vállalkozás Ft + ÁFA = Ft összegű ajánlatát fogadta el. A testület a hídfelújítás összegét a évi költségvetésében biztosítja és felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. A képviselő-testület módosította a Festetics Kristóf Általános Iskola és a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda alapító okiratát, valamint a Településüzemeltetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata évre az alábbi fenntartási feladatokra ír ki pályázatot: 1. Zöldterület fenntartás (növényzetápolás, ültetés, gondozás, művi elemek karbantartása). 2. Épületek karbantartási feladatainak ellátása (strandok szociális helyiségei, óvoda épület, Közösségi Ház, Vasút téri raktár épület, orvosi-, védőnői rendelő, orvosi szolgálati lakás, házasságkötő terem, fogorvosi rendelő, Gróf Széchényi Imre téri központi épület). 3. Hóeltakarítás, síkosság-, és jégmentesítés (készenléti szolgálat működtetése, hóeltakarítás, hótolás, síkosság mentesítés). A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a zöldterületek fenntartása tekintetében a nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatására, a közbeszerzés előkészítésére, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció összeállítására, az eljárások lebonyolítására, a vonatkozó hirdetmények hivatalos lapokban történő közzétételére kösse meg a megállapodást a Herkules Marcali Kft. (Marcali) vállalkozással az ajánlatában szereplő Ft + ÁFA díjért, melyet a képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésében, a tartalék terhére biztosít. A képviselő-testület a pályázati dokumentáció díját forintban állapítja meg. A képviselőtestület felkérte a polgármestert, hogy az épületek karbantartási feladatainak ellátására, valamint a hóeltakarítási, síkosság-mentesítési és jégmentesítési feladatok ellátására, az előzetes kalkulációk alapján valamint a közbeszerzési szabályzat alapján bonyolítsa le az ajánlatkéréseket. A képviselő-testület a Kapos Color Print Iroda és Nyomdatechnikai Kftvel (Kaposvár) december 28-án megkötött szerződést, mely az Önkormányzat havonta megjelenő információs lapja, a MáriaInfó című újság nyomdai munkáinak elvégzésre vonatkozik, december 31. napjával felmondja. A képviselő-testület a MáriaInfo című önkormányzati információs újság nyomdatechnikai munkáinak elvégzésére (nyomdai munka, tördelés, szerkesztés) január 1-től a Domonkos Nyomda (Marcali) vállalkozást bízza meg, az árajánlatban szereplő Ft + ÁFA összegért, az alábbi feltételekkel: - a Domonkos Nyomda által történő kiszállítás biztosításával, a szerződés: határozatlan időre szól, 30 napos felmondási idővel, év végére felmondható. Az újság A4-es méretben, 8 oldalban, havonta jelenik meg, külső színes borítóval, a belső oldalak fekete-fehér nyomtatással. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a nyomdatechnikai munkák elvégzésére vonatkozó szerződés megkötésére. A képviselő-testület megismerte az intézményi villamosenergiaszállításra beérkezett ajánlatokat, melyek közül január 01-től, az E.ON Energiaszolgáltató Kft., határozatlan időre szóló ajánlatát fogadta el és felhatalmazta a polgármestert a teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződés, a megbízási szerződés, valamint a felhasználó nyilatkozatok aláírására. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.30.) önkormányzati rendeletét nem módosítja. A képviselő-testület módosította az Önkormányzat évi költségvetési rendeletét.

3 MáriaInfo november HÍREK A HIVATALBÓL A képviselő-testület Balatonmáriafürdő település Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának a korábbiakban meghatározott módosításait az alábbival egészíti ki: a) Balatonmáriafürdő, Bernáth Aurél sétány 5. sz., 500/3 hrsz. alatti ingatlan építési övezetének megváltoztatása, melyben a maximális beépítettség 40 %, az átlagos építménymagasság pedig 7,5 m legyen. Az ezzel kapcsolatos költségeket a kérelmezőnek kell vállalni. b) A Rákóczi u sz. (917/2 hrsz.) alatti ingatlan beépítésének szabályossá történő elősegítése céljából a Szabályozási Terv készítőivel más megoldást kell kidolgozni. Az ezzel kapcsolatos költségeket az ingatlan tulajdonosának kell vállalni. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a Szabályozási Terv és HÉSZ újabb módosítására az Arker Stúdió Építészeti Kft-től (Kaposvár) kérjen árajánlatot, illetve javaslatot és azt a soron következő képviselő-testületi ülésen ismertesse. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az óvoda épület és a Gróf Széchényi Imre téri önkormányzati épület szolár technikájának telepítésére, kiépítésére kérjen be árajánlatokat, melyeket a november havi testületi ülésen tárgyal meg és bírál el. A képviselő-testület a napkollektorok telepítési költségeit az Önkormányzat évi költségvetésében tervezi. A képviselő-testület Dr. Varga Zsuzsanna háziorvosnak, a háziorvosi ellátásról és az ápolónői tevékenységről szóló beszámolóját megismerte és az ÁNTSZ szakmai javaslata alapján nem fogadta el. A képviselő-testület kötelezte Dr. Varga Zsuzsanna háziorvost, hogy a beszámolóját egészítse ki az ÁNTSZ szakmai állásfoglalásában említett hiányosságokra adandó magyarázatokkal és válaszokkal. 24-én, a háziorvosi feladat-ellátás ügyében továbbá az átmeneti segélyek tárgyalására zárt ülést artott. A képviselő-testület két fő balatonmáriafürdői lakos részére Ft egyszeri átmeneti segélyt állapított meg. 28-án, 8.00 órai kezdettel rendkívüli testületi ülést tartott, ahol úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a DDOP /B-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázati kiírásra Belvízvédelmi intézkedések Balatonmáriafürdőn címmel. A projekt teljes bekerülési költsége Ft, a projekt 95 %-os támogatási intenzitású, így Balatonmáriafürdő Ft támogatást igényel. A szükséges 5 %, Ft saját forrást az Önkormányzat költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület tekintettel a képviselői tiszteletdíjak november havi felajánlására (járulékkal együtt Ft/fő), a évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésére kérte fel a polgármestert. A képviselő-testület november 15-én (kedden), órai kezdettel együttes ülést tart Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületével november 28-án (hétfőn), órakor pedig nyilvános ülést tart. Az ülések helye: a Körjegyzőség épületének emeleti tanácskozó-terme. A képviselő-testületi ülések - a zárt ülések kivételével - nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A testületi ülésről készített jegyzőkönyvek megtekinthetők a hivatalban, illetőleg honlapon. /Galácz György sk. polgármester/ Pályázati hírek A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által kiírt, a köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások megvalósításának támogatására vonatkozó pályázaton, Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a Gróf Széchényi Imre mellszobor elkészítésére (alkotó: Szabolcs Péter) Ft támogatást nyert. Magyarország Alaptörvénye Díszkiadás Tisztelt Állampolgárok! Az Alaptörvény megismertetése érdekében az Alaptörvény Asztala felállításával kezdődő program a következő állomásához érkezett november 3-ától lehetőség nyílik a Magyarország Alaptörvénye-Díszkiadás című album megrendelésére az AlaptörvényAsztalánál. Az album ára Ft, amelyet a megrendelőnek postaköltséggel (1080 Ft + áfa) együtt kell megfizetnie az album kézhezvételekor. Az igénylőlap a körjegyzőség hivatalának aulájában elhelyezett Alaptörvény Asztalánál található, melyet kitöltés után a hivatal továbbit a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadóhoz. Mestyán Valéria címzetes főjegyző EGÉSZSÉGNAP Az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálata Egészségnapot szervez november 18-án (péntek), 9 12 óráig a balatonkeresztúri Bene Ferenc Sportcsarnokban. Az egészségnap keretében a következő, ingyenes szűrővizsgálatokra kerül sor: vérnyomásmérés, vércukorszint vizsgálat, szemészeti vizsgálat keretén belül szürke hályog szűrővizsgálat, szájüregi szűrés, koleszterinszint vizsgálat, szükség esetén hallás vizsgálat. A vizsgálatokon túl személyesen is tanácsot, tájékoztatást kaphat a helyszínen lévő orvostól. Felvilágosítás és jelentkezés: Alapszolgáltatási Központ, Telefon: 85/ , 06/30/ Schveigerné Kovács Erika családgondozó

4 MáriaInfo november OKTÓBER Koszorúzás Balatonkeresztúr Fotó: Treier Tamás Megemlékezés október 23-ról Október 21-én pénteken iskolai megemlékezést tartottunk október 23-ról. A megemlékezés a Mindszenthy-téren kezdődött gyertyagyújtással. Ezt követően a diákok a nemrég felszerelt digitális táblákon megnézték a Szabadság, szerelem című filmet, amely az 56-os eseményeket dolgozza fel. A program szervezője Galáczné PaizsAnikó volt (iskola ). A forradalmi napok krónikájából Október 23. A forradalmat kirobbantó tüntetéstermészeten nem előzmények nélküldélután a lengyel nép iránti szolidaritás ürügyén a műegyetemisták szervezésben kezdődött a Petőfi szobornál. Hamarosan politikai követelések hangzanak el. A Bem szobortól a Kossuth térre már közel fős tömeg érkezik. Követeléseket 16 pontba foglalták, ezek közül néhány : -Vonják ki a szovjet csapatokat! -Nagy Imre alakítson kormányt! - Általános, egyenlő, titkos választásokat, több pártot, új nemzetgyűlést, sztrájkjogot! - Szakemberek bevonásával szervezzék át a gazdasági életet, a hazai adottságok és a nép létérdekei alapján! - Hozzák nyilvánosságra a külkereskedelmi szerződéseket! - Vegyék teljes revízió alá az ipari normákat, vizsgálják ki a bérköveteléseket, állapítsák meg a munkás létminimumot! - Új, nemzeti jellegű címert,a katonáknak új, a magyar hagyományoknak megfelelő egyenruhát! Március 15. legyen nemzeti ünnep, október 6. nemzeti gyászünnep és tanítási szünet. Stb A Dózsa György úton ledöntik a Sztálin szobrot és a rádiónál eldördül az első lövés. Ezzel a békés átmenet illúziója elveszett. Október 23-án éjszaka Gerő Ernő kérésére a hazánkban állomásozó szovjet egységek bevonultak a fővárosba. A forradalom jelképe Az egyetemisták 16 pontja is tartalmazta a címer lecserélését, és a tüntetők is a Kossuth-címert követelték. A Bem szobor környékén valaki kivágta a Rákosi-címert a zászló közepéből. Hamarosan mások is követték a példáját. Akadt, aki késsel kivágta, mások tüzet gyújtottak, és kiégették a zászló közepét Október 24. A rádió tudatja, hogy a szovjet alakulatok a magyar kormány kérésére közreműködnek a rend helyreállításában. A kormány felhívásában felszólít az ellenforradalmi bandák leverésére. Később rádióbeszédében Nagy Imre is a harcok beszüntetésére szólítja fel az embereket, de addigra már a városban több helyen tűzharc van, a felkelők is felfegyverkeztek, és vidéken is tüntetések vannak. Az üzemekben megalakulnak a munkástanácsok. Október 25. Harcok a Corvin közben, Pesten több helyen és vidéken, sztrájkok, forradalmi bizottságok alakulnak, tüntetések, melyre több városban sortűz a válasz. Az MDP első titkára a leváltott Gerő Ernő után Kádár János lett. Kádár szerint a békésnek induló tüntetést a bekapcsolódó ellenforradalmárok a népi demokrácia elleni támadássá változtatták. Október 28. Nagy Imre kormánya leteszi az esküt, azonnali tűzszünetet rendel el és az eseményeket nemzeti demokratikus mozgalomként értékeli. A Néphadsereg alakulatainál folytatódnak az átállások. Súlyos harcok és kivégzések zajlanak a fővárosban. Október Münnich Ferenc belügyminiszter bejelenti az ÁVH feloszlatását, új, egységes, demokratikus rendőrség szervezését. Megkezdődik az ÁVH lefegyverzése és több tagjának elfogása. A világ rokonszenvez és szolidáris a magyar felkelőkkel, aztán a szuezi válság háborúba torkollik, és eltereli a nyugat figyelmét a magyar eseményekről. Október 30. Nagy Imre rádióbeszédben bejelenti az egypártrendszer megszüntetését. Újjáalakulnak a Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt és további pártok A rádió e naptól Szabad Kossuth Rádió, illetve Szabad Petőfi Rádió néven sugározza adásai.

5 MáriaInfo november OKTÓBER Kiszabadítják és rehabilitálják Mindszenty József hercegprímást. A börtönökben megkezdődik a politikai foglyok kiszabadítása. Ugyanakkor újabb szovjet csapatok indulnak harcba Budapest felé. November 1. Nagy Imre követeli az országba újonnan érkező szovjet alakulatok azonnali kivonását. Kijelentette, hogy az ország azonnal felmondja a Varsói Szerződést, és kihirdeti az ország semlegességét, amelynek szavatolásáért az ENSZ-hez, a négy nagyhatalomhoz fordul. Kádár János bejelentette az MDP megszűnését, és az új párt, az MSZMP megalakulását a majd a Szovjetunióba repült. November 2. Nagy Imre a nap folyamán többször tiltakozik Andropov szovjet nagykövetnél a szovjet csapatok beözönlése és Budapest körülzárása ellen. November 3. Kádár János a Szovjetunió segítségét kérte az ellenforradalom leveréséhez. November 4. Általános szovjet támadás indul Budapest, a nagyobb városok és a fontosabb katonai objektumok ellen. A Forgószél fedőnevű hadművelet végrehajtása megkezdődött. A szovjetcsapatok megkezdték a forradalom leverését, és a Magyar Néphadsereg valamennyi alakulatának a lefegyverzését. A főváros védői - nemzetőrök, felveszik a harcot a támadókkal Az ungvári rádió közleményt sugároz, melyben Apró Antal, Kádár János, és a Nagy Imre-kormány volt miniszterei bejelentik, hogy november 1-jén minden kapcsolatot megszakítottak ezzel a kormánnyal és kimondják a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakítását Kádár János vezetésével. Ahíressé vált rádióbeszédből: "Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt. Csapataink harcban állnak. Akormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével." A szovjet csapatok - helyenként fegyveres harc után - a Magyar Néphadsereg valamennyi alakulatát lefegyverzik. Vidéken több helyen komolyabb ellenállás bontakozik ki. Apesti felkelők elkeseredett, hiábavaló ellenállással még harcolnak. November 6. A szovjet csapatok felszámolták a Széna téri, Gellért-hegyi és óbudai szabadságharcos csoportokat aztán ostrom alá vették a Várat. November Király Béla vezérőrnagy, a Nagykovácsi térségében történt összecsapást követően a Nemzetőrség Főparancsnokságát feloszlatta, ezzel a felkelőkés ellenállók utolsó harcoló alakulata is ellesett. November 22. A KGB elrabolta, majd Mátyásföldre szállította Nagy Imrét és Jugoszlávia nagykövetségére menekült társait, családtagjaikat, majd a romániai Snagovba szállította. Veszteségek, megtorlás A harcok idején vesztette életét, nagyon sok egyszerű ember, sok fiatal, 2500 magyar állampolgár halt meg, és sebesül meg a harcokban. Azután következtek a megtorlás évei, bebörtönzések, kivégzések, koncepciós perek sokasága, rögtönítélő, gyorsított eljárással. Az internáltak tízezreiről nem is beszélve, és sokan menekültek el az országból. Nagy Imre, a forradalom mártírja ( Kaposvár, június 7. Budapest, június 16. ) nyarán zajlott az őt elítélő per, melyben halálra ítélték, és június 16-án hajnalban Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst a budapesti Gyűjtőfogház udvarán kivégezték. Holttestüket a börtön udvarán titokban temették el. Nagy Imre szobra Kaposváron Paulikovics Iván alkotása Érdekesség: Nemrég Kaposváron egy építkezés során megtalálták Pálfy Jenő fényképész 1956-ban készült és elásott felvételeit. A kaposvári események felbecsülhetetlen krónikája került elő ilyen kalandos körülmények között. Szerkesztette internetes források felhasználásával: Benczik Ildikó Wikipédia, Szabó Lőrincz: Meglepetések ( részlet )II. Rá egy hét: pár óra alatt felnyüzsgött az országnyi Boly: a dermedt Dávid talpra állt s ledőlt a Góliát-szobor. Sipkákra bimbó nyílt! Magyar! Parittya benzint röpített. Hacaca! szólt a rádió. Éheztük a becsületet. Szabadság, itt hordozta hős zászlaidat az ifjúság! S a sírt, melyből nép lép ki, már ámulva nézte a világ. Tíz nap szabadság? Tizenegy! Csók, szívre, minden pillanat! És nem volt többé szégyen az, hogy a magyar nép fia vagy. Tíz nap szabadság? Tizenegy! Terv forrt; gyúlt, égett minden agy. Lombikban feszült a jövőnk. S temettük a halottakat. Ablakunk mind fény, gyertyaláng! Aztán már settengő gyanúk. Még egy éj. S Budapest köré vashernyók gyűrűje szorult Fájdalommal emlékeztünk szeretteinkre és tisztelettel és fejet hajtunk a mártírok előtt.

6 MáriaInfo november JÖVŐKÉP BALATONMÁRIAFÜRDŐ A tervek sok vitát váltottak ki, a szűk keresztmetszet miatt nincs optimális javaslat. Azonban bizonyos mértékig mégis megújul ez a szakasz is, hiszen szintén a Balatoni Fejlesztési Tanács támogatásával a településeken áthaladó kerékpárút kiépítését tervezik, melyben Balatonmáriafürdő is érdekelt. Folynak az előkészületek a pályázat benyújtásához. A kerékpárút projekthez járulékos beruházásként kiszolgáló létesítmények, kerékpártárolók, és a strandokon további szociális helyiségek is szükségesek. - Év végéhez közeledve a számvetés és tervezés időszakához érkeztünk. Hogyan látja a településünk helyzetét, jövőjét? Galácz György polgármester: Balatonmáriafürdő község gazdálkodása és pénzügyi helyzete stabil lábakon áll. A terveink szerint a 2012-re várható változások ellenére a megkezdett fejlesztéseink fedezetét biztosítani tudjuk. A folyamatban levő beruházásainkat maradéktalanul be tudjuk fejezni ( Keszeg utca felújítása). A saját erő biztosítása a költségvetésünkben rendelkezésre áll. Ezzel párhuzamosan előkészületeket teszünk további fejlesztési projektek előkészítésére. - Melyek ezek az új fejlesztési irányok? Az önkormányzat pályázni készül a Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP) keretében egy a közösségi közlekedés színvonalának fejlesztését célzó beruházás megvalósítását támogató pályázatra. A tanulmányterv elkészült, a projekt keretében a vasútállomás környékét kívánjuk megújítani, kulturálttá tenni. Ennek keretében akadálymentesített autóbusz megállókat tervezünk, parkolókat kívánunk kialakítani, és zöldterületeket tervezünk. A tervezet érinti a Keszeg utca-vasút tér szakaszt, és a posta környékét is. A beruházás összköltsége mintegy 70 millió Ft, melyet konzorciumi formában tervezünk. Hasonló program készül Siófokon és Fonyódon is, melyet együtt kívánunk megvalósítani. Mindez a Balatoni Fejlesztési Tanács segítségével történik. A projekt időszakához kapcsolódik a Magyar Államvasutak Integrált Közösségi Közlekedés Fejlesztése projekt tervezete, amelynek keretében a településen áthaladó vasútvonalak korszerűsítése állami beruházás keretében történik. (A tervezet tartalmaz épület felújítást, Balatonszentgyörgy Mária között még egy sínpárt, gyalogos átkelők korszerűsítését, zajvédelem megépítést, stb.) -Voltak elképzelések a Rákóczi utca felújításával kapcsolatosan is. Ezzel most mi a helyzet? - A nyaralótulajdonosok a fórumokon a külső szabad strandok felújítását kérdezik. Természetesen nem tettünk le erről sem, a tervek régen készen várják, hogy forrásokhoz jussunk ehhez is. Sorban haladunk, türelem és akarat kell mindehhez, a szándék megvan, folyamatosan figyelünk minden pályázati lehetőségre, és eddig is sikerrel pályáztunk. A fejlesztések persze némi kellemetlenséggel és kényelmetlenséggel járnak, amíg tartanak az építkezések, ehhez is türelem szükséges Ha mindez megvalósul, ezzel tulajdonképpen a teljes faluközpont megújul, és néhány év alatt egy 21. századi, bármilyen nyugati igénynek is megfelelő kulturált üdülőhely faluképének örülhetünk mi és az idelátogatók. - Köszönöm a beszélgetést! ( BI) Mária Info helyi újság Ahelyi újság várja a jó tollú segítőket! Ha késztetést érez és megosztaná gondolatait jelentkezzen! Kérünk véleményeket, témajavaslatokat a lap jövő évi megjelenésével kapcsolatban. Köszönjük! (szerki)

7 MáriaInfo november Bernáth Aurél Galéria október 27-én ünnepélyes keretek között adták át a megújult Bernáth Aurél emlékkiállítást. Marcali Városi Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzat néhány hónappal ezelőtt megállapodott, hogy a Rippl-Rónai Múzeumban található Bernáth Aurél festmények egy része, 31 darab ismét Marcaliban lesz látogatható. A tárlatot a megyei múzeum munkatársai rendezték be. Az új állandó kiállítást Dr. Sütő László polgármester nyitotta meg, aki kihangsúlyozta, hogy 1984-ben nyílt meg először, egy összefogás keretében a Bernáth Galéria. Most ismét egy összefogás kellett ahhoz, hogy újra megnyílhasson az Emlékház. Fotó: Zsirai Tibor Gelencsér Attila, a megyei önkormányzat elnöke átadta a Somogy Megyei Közgyűlés, által adományozott Örökségünk-Somogyország Kincse című emlékplakettet. Ő is kihangsúlyozta, hogy ezekben a nehéz időkben milyen fontos, hogy Marcaliban az új Kulturális Korzó épülete mellett egy másik kiállítóhellyel bővül a kulturális kínálat. A megnyitót Horváth János Milán, művészettörténész Bernáth Aurél életét bemutató előadása zárta..az korábbi évektől eltérően már nem lesznek időszaki kiállítások a Galériában, azok mostantól a Kulturális Korzó kiállító termeiben kerülnek megrendezésre. Hirdetések /Huszár Mihály / Szakképzett nő gyermek-felügyeletet, idős, beteg hölgy ápolását vállalná. Telefon: Tanárnő, tanulói felkészítést vállal, főleg matematika, kémia, fizika tantárgyakból. Érd.: 06-70/ Gálicz Etelka KULTÚRA A FALUBAN Október, az Idősek Hónapja HÁZUNK TÁJÁRÓL Őszidő Nyugdíjas Klub Balatonmáriafürdő Október 8-án a Nyugdíjasok megyei szervezete rendezte meg a Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláját. Előtte12 kistérség, mintegy 3500 résztvevővel tartott bemutatókat, ahol egy zsűri is jelen volt, ahol a zsűri a bemutatásra érdemes műsorszámokból válogatott. A gálára az Ősz Idő Klub egyik bemutatott számát is meghívták. A bemutatott műsorszám nagy tapsot kapott. A megyei gála Lengyeltótiban került megrendezésre. 38 műsorszám került bemutatásra, mintegy négy órás időtartamban. A megye Déli részén lakó kluboknak hasonló nagyságrendben is lesz Gála. Ugyanezen a napon a Balatonkeresz- túri Önkormányzattól is kapott meghívást a klub. Itt is szerepeltünk. Verset és bohózatot adtunk elő. A rendezvény egyébként nagyon színvonalas volt. Az óvodások műsora,az énekkarok és táncosok előadásai valamint a Balaton Old Boys zenekar műsora mind-mind tetszett. Végezetül egy vacsorával és egy kis öreges táncolással zártuk ezt a mozgalmas napot. BOB-os hírek /Käsz Józsefné/ Október 1-én a balatonkeresztúri Kristály étteremben egy zártkörü rendezvényen lépett fel a zenekar. Az Egyesület német tagjai által rendezett jó hangulatú zenés délutánon a környékünkön élő német állampolgárok voltak hívatalosak. A maguk készítette speciális ételeket szolgálták fel vacsorára. Október 8-án este a Bene Ferenc sportcsarnokban az ídősek napjára rendezett ünnepségen zenélt a BOB nosztalgia zenekar. Az alkalomhoz illő tánczenét régi slágereket játszottunk. Most az adventre készülünk egy új műsorral. Kedves olvasók a zeneker fellépéseiről készült videó klipeket megnézhetik a "YouTube "videó megosztón is. / Nemes János/ Meghívó! November 12-én a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda jótékonysági báljára! Helye: Regens Wagner Vendégház Belépő:1000 Ft Rendezvények a Regens Wagner otthonban Liszt Ferenc Emlékkoncert születésének 200. évfordulójának alkalmából Krishtop Pavel előadóestje Időpont: november óra A Prima Primissima Díjra jelölt Vadas Zsuzsa a Nők Lapja újságírójának író-olvasó találkozójára Időpont: november óra Regens Wagner Kávézó Marcali DUMASZÍNHÁZ Helyszín: Kulturális Korzó-aula Fellépnek: Csenki Attila és Hadházi László Jegyek: 2400,- Ft

8 MáriaInfo november KÖZÖSSÉGI HÁZ BALATONMÁRIAFÜRDŐ Októberben történt Vendégünk volt Dr. Bányai Ildikó radiológus, természetgyógyász. A természetes életmódról és a betegségeink holisztikus gyógyításáról hallhattunk olyan lebilincselő előadást, hogy bizonyára még találkozunk a kedves doktornővel. A fiatalok számára zenés vidám összejövetelt rendeztünk a közösen a Fergeteges Forgatag Táncbarát körrel. A település kamasz korosztálya gyűlt össze a Halloween ürügyén az őszi szünetben. Előzetes... November 12-én 15 órától Keresztrejtvény fejtő verseny, Játékdélután ( monopoly, sakk, kártya, póker stb..) November 16-án 14 órakor: Munkaerő-piaci tájékoztató Dolgozóknak, munkaadóknak és álláskeresőknek! Vendég: Munkaügyi Központ Marcali, Dávid Jánosné kirendeltségvezető. Nagy közönségsikerrel nyílt meg Marion Pawlinka Gentsch- Bernhard német művésznő kiállítása. A modernista művészetről is hallhattak némi információt az érdeklődők. A vidám festmények november végéig láthatóak a KözHázban. Könyvtár Kedves olvasók! Ezúton hívom fel szíves figyelmüket, hogy a Közösségi Ház könyvtárában a kistérségi ellátás keretében kapott letéti állomány nagy részét lecseréltük, és folyamatosan érkeznek a felajánlások is. Tehát sok új olvasni való van! Folyóirataink: Nők Lapja, Kiskegyed, Kiskegyed konyhája, Autó Motor magazin, Magyar Horgász,Ami otthonunk, Praktika, Interpress magazin, Élet és Tudomány Várjuk szeretettel a könyvbarátokat! e Magyarország Pont November közepén ismét alapfokú számítógépes ismeretek internethasználat tanfolyamot indítunk. A várakozással ellentétben a kezdésre oly nagy lett az érdeklődés, hogy valószínűleg kevés lesz az e célra használható eszközünk. De azért bizonyára ismét sikeres lesz a tanfolyam. A program keretében a résztvevők ismereteket kapnak az eközszolgáltatások használatához is. Vezeti Buzási János etanácsadó, a Marcali könyvtár November 17-én 18 órakor ABalatoni Borvidék Várjuk a bortermelőket és borkedvelőket! - a tájegység bemutatása, borai, kiváló termelői - Borbemutató és borkóstoló Előadó vendég: Gádor Dénes Úr borász szakértő, a Dél-Balatoni Borút Egyesület elnöke November órakor Kézműves Kör Decemberben Dec. 14-én 18 órakor az adózással kapcsolatos jogszabályváltozásokról tart ismertető előadást Humpok József könyvvizsgáló adószakértő Ahónap során év végi összejöveteleket tartanak a KözHázban. ATúravitorlás Egyesület tagjai december 3-án, az Ősz Idő Nyugdíjas Klub december 13-án délután. Ahelyi németek és az énekkar Vidám seniorok, december 17-én. December 7-én Kézműves kör várjuk az ügyes kezű hölgyeket! December 30-án ulti-bajnokság lesz Várom ötleteiket, javaslataikat kéréseiket a Közösségi Ház jövő évi programtervéhez! munkatársa. Impresszum Mária Info; Havonta megjelenő információs újság; Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8648 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9., Pf. 22. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/2007., ISSN (nyomtatott) ISSN (online) Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 350 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Csokonai u. 8. (82)

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. szeptember 12. (hétfő) 16,00 óra Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. szeptember 13. (kedd) 17,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. február 25-én a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Dávid Tamás, Gilikter

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

Jelentés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Jelentés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Jelentés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 26/2012.(I.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat

Részletesebben

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 26-án 16 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 31/2016. számú JEGYZŐKÖNYVE szeptember 20-ai nyilvános üléséről

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 31/2016. számú JEGYZŐKÖNYVE szeptember 20-ai nyilvános üléséről BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2016. számú JEGYZŐKÖNYVE 2016. szeptember 20-ai nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült a Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI ülés- és munkaterve

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI ülés- és munkaterve BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVI ülés- és munkaterve A képviselő-testületi ülések helye általában: községháza emeleti tanácskozó terme: Balatonkeresztúr Ady Endre u.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve 2015. január 19. 2015. évi rendezvényterv Az önkormányzat 2015. évi költségvetését érintő ügyek Az önkormányzat

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu

ELŐTERJESZTÉS LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. FEBRUÁR 24. NAPJÁN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján 2013.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 15,00 óra Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 18,00 óra Pénzügyi

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. november 14. (hétfő) 16,00 óra Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. november 15. (kedd) 17,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Ikt. szám: 9-3/9/2010. 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2012. 09.18. -i testületi ülésről: 179/2012. (IX.18.) számú határozat napirendre tett javaslatot. 180/2012. (IX.18.) számú határozat a két

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. 9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Palsics János Pályi

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben