ária nfo Őszi fények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ária nfo Őszi fények"

Átírás

1 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 11. szám november Őszi fények

2 MáriaInfo november HÍREK A HIVATALBÓL Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról 12-én, 9.00 órakor rendkívüli ülést tartott, ahol felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező, a Balatonmáriafürdő Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesülettel (továbbiakban helyi TDM) kötendő együttműködési megállapodást aláírja, melyben rögzítésre kerül a turisztikai szakmai feladat átadás /megosztás bemutatása: - az önkormányzat és a TDM szervezet között, különösen az információs iroda, a marketingtevékenység és a rendezvényszervezés tekintetében, amelynek értelmében: - az önkormányzat a Tourinform irodát üzemeltetésre legkésőbb január 1-jén átadja a helyi TDM szervezet részére, - a település turisztikai marketingtevékenységét évtől a helyi TDM szervezet végzi, - az önkormányzat a turizmust érintő döntéseinek előterjesztéseit a továbbiakban a helyi TDM szervezet véleményének kikérésével és figyelembevételével hozza, - az információs irodát (Tourinform) az önkormányzat a helyi TDM szervezet megszűnése, ellehetetlenülése esetén kötelezően továbbműködteti a korábbi feltételeknek megfelelően. 18-án, 9.00 órakor rendkívüli ülést tartott, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező, a Balatonmáriafürdő Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesülettel (továbbiakban helyi TDM) kötendő konkrét együttműködési megállapodást aláírja. 24-én, órai kezdettel nyilvános testületi ülést tartott, ahol elfogadta: - Halbrucker Vilmosné védőnőnek, a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámolóját, - Dr. Sztankuláné Dr. Antalóczy Ágnes fogorvosnak, a fogorvosi ellátásról szóló beszámolóját, - a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót, - az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját, -a évi idegenforgalmi adóellenőrzésről, a hatósági ellenőrzésről adott beszámolót, a évi idegenforgalmi adóbevételt pedig 12 millió forintban tervezi. A képviselő-testület a évi belső ellenőrzési ütemtervében, a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda esetében az állami normatívák leigénylésének célellenőrzését, az Önkormányzat esetében a céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtott támogatások ellenőrzését határozta meg. A képviselő-testület megismerte a Rákóczi utcai híd felújítására beérkezett ajánlatokat és a Közút Építő és Szolgáltató Kft. (Marcali) vállalkozás Ft + ÁFA = Ft összegű ajánlatát fogadta el. A testület a hídfelújítás összegét a évi költségvetésében biztosítja és felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. A képviselő-testület módosította a Festetics Kristóf Általános Iskola és a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda alapító okiratát, valamint a Településüzemeltetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata évre az alábbi fenntartási feladatokra ír ki pályázatot: 1. Zöldterület fenntartás (növényzetápolás, ültetés, gondozás, művi elemek karbantartása). 2. Épületek karbantartási feladatainak ellátása (strandok szociális helyiségei, óvoda épület, Közösségi Ház, Vasút téri raktár épület, orvosi-, védőnői rendelő, orvosi szolgálati lakás, házasságkötő terem, fogorvosi rendelő, Gróf Széchényi Imre téri központi épület). 3. Hóeltakarítás, síkosság-, és jégmentesítés (készenléti szolgálat működtetése, hóeltakarítás, hótolás, síkosság mentesítés). A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a zöldterületek fenntartása tekintetében a nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatására, a közbeszerzés előkészítésére, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció összeállítására, az eljárások lebonyolítására, a vonatkozó hirdetmények hivatalos lapokban történő közzétételére kösse meg a megállapodást a Herkules Marcali Kft. (Marcali) vállalkozással az ajánlatában szereplő Ft + ÁFA díjért, melyet a képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésében, a tartalék terhére biztosít. A képviselő-testület a pályázati dokumentáció díját forintban állapítja meg. A képviselőtestület felkérte a polgármestert, hogy az épületek karbantartási feladatainak ellátására, valamint a hóeltakarítási, síkosság-mentesítési és jégmentesítési feladatok ellátására, az előzetes kalkulációk alapján valamint a közbeszerzési szabályzat alapján bonyolítsa le az ajánlatkéréseket. A képviselő-testület a Kapos Color Print Iroda és Nyomdatechnikai Kftvel (Kaposvár) december 28-án megkötött szerződést, mely az Önkormányzat havonta megjelenő információs lapja, a MáriaInfó című újság nyomdai munkáinak elvégzésre vonatkozik, december 31. napjával felmondja. A képviselő-testület a MáriaInfo című önkormányzati információs újság nyomdatechnikai munkáinak elvégzésére (nyomdai munka, tördelés, szerkesztés) január 1-től a Domonkos Nyomda (Marcali) vállalkozást bízza meg, az árajánlatban szereplő Ft + ÁFA összegért, az alábbi feltételekkel: - a Domonkos Nyomda által történő kiszállítás biztosításával, a szerződés: határozatlan időre szól, 30 napos felmondási idővel, év végére felmondható. Az újság A4-es méretben, 8 oldalban, havonta jelenik meg, külső színes borítóval, a belső oldalak fekete-fehér nyomtatással. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a nyomdatechnikai munkák elvégzésére vonatkozó szerződés megkötésére. A képviselő-testület megismerte az intézményi villamosenergiaszállításra beérkezett ajánlatokat, melyek közül január 01-től, az E.ON Energiaszolgáltató Kft., határozatlan időre szóló ajánlatát fogadta el és felhatalmazta a polgármestert a teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződés, a megbízási szerződés, valamint a felhasználó nyilatkozatok aláírására. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.30.) önkormányzati rendeletét nem módosítja. A képviselő-testület módosította az Önkormányzat évi költségvetési rendeletét.

3 MáriaInfo november HÍREK A HIVATALBÓL A képviselő-testület Balatonmáriafürdő település Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának a korábbiakban meghatározott módosításait az alábbival egészíti ki: a) Balatonmáriafürdő, Bernáth Aurél sétány 5. sz., 500/3 hrsz. alatti ingatlan építési övezetének megváltoztatása, melyben a maximális beépítettség 40 %, az átlagos építménymagasság pedig 7,5 m legyen. Az ezzel kapcsolatos költségeket a kérelmezőnek kell vállalni. b) A Rákóczi u sz. (917/2 hrsz.) alatti ingatlan beépítésének szabályossá történő elősegítése céljából a Szabályozási Terv készítőivel más megoldást kell kidolgozni. Az ezzel kapcsolatos költségeket az ingatlan tulajdonosának kell vállalni. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a Szabályozási Terv és HÉSZ újabb módosítására az Arker Stúdió Építészeti Kft-től (Kaposvár) kérjen árajánlatot, illetve javaslatot és azt a soron következő képviselő-testületi ülésen ismertesse. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az óvoda épület és a Gróf Széchényi Imre téri önkormányzati épület szolár technikájának telepítésére, kiépítésére kérjen be árajánlatokat, melyeket a november havi testületi ülésen tárgyal meg és bírál el. A képviselő-testület a napkollektorok telepítési költségeit az Önkormányzat évi költségvetésében tervezi. A képviselő-testület Dr. Varga Zsuzsanna háziorvosnak, a háziorvosi ellátásról és az ápolónői tevékenységről szóló beszámolóját megismerte és az ÁNTSZ szakmai javaslata alapján nem fogadta el. A képviselő-testület kötelezte Dr. Varga Zsuzsanna háziorvost, hogy a beszámolóját egészítse ki az ÁNTSZ szakmai állásfoglalásában említett hiányosságokra adandó magyarázatokkal és válaszokkal. 24-én, a háziorvosi feladat-ellátás ügyében továbbá az átmeneti segélyek tárgyalására zárt ülést artott. A képviselő-testület két fő balatonmáriafürdői lakos részére Ft egyszeri átmeneti segélyt állapított meg. 28-án, 8.00 órai kezdettel rendkívüli testületi ülést tartott, ahol úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a DDOP /B-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázati kiírásra Belvízvédelmi intézkedések Balatonmáriafürdőn címmel. A projekt teljes bekerülési költsége Ft, a projekt 95 %-os támogatási intenzitású, így Balatonmáriafürdő Ft támogatást igényel. A szükséges 5 %, Ft saját forrást az Önkormányzat költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület tekintettel a képviselői tiszteletdíjak november havi felajánlására (járulékkal együtt Ft/fő), a évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésére kérte fel a polgármestert. A képviselő-testület november 15-én (kedden), órai kezdettel együttes ülést tart Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületével november 28-án (hétfőn), órakor pedig nyilvános ülést tart. Az ülések helye: a Körjegyzőség épületének emeleti tanácskozó-terme. A képviselő-testületi ülések - a zárt ülések kivételével - nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A testületi ülésről készített jegyzőkönyvek megtekinthetők a hivatalban, illetőleg honlapon. /Galácz György sk. polgármester/ Pályázati hírek A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által kiírt, a köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások megvalósításának támogatására vonatkozó pályázaton, Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a Gróf Széchényi Imre mellszobor elkészítésére (alkotó: Szabolcs Péter) Ft támogatást nyert. Magyarország Alaptörvénye Díszkiadás Tisztelt Állampolgárok! Az Alaptörvény megismertetése érdekében az Alaptörvény Asztala felállításával kezdődő program a következő állomásához érkezett november 3-ától lehetőség nyílik a Magyarország Alaptörvénye-Díszkiadás című album megrendelésére az AlaptörvényAsztalánál. Az album ára Ft, amelyet a megrendelőnek postaköltséggel (1080 Ft + áfa) együtt kell megfizetnie az album kézhezvételekor. Az igénylőlap a körjegyzőség hivatalának aulájában elhelyezett Alaptörvény Asztalánál található, melyet kitöltés után a hivatal továbbit a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadóhoz. Mestyán Valéria címzetes főjegyző EGÉSZSÉGNAP Az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálata Egészségnapot szervez november 18-án (péntek), 9 12 óráig a balatonkeresztúri Bene Ferenc Sportcsarnokban. Az egészségnap keretében a következő, ingyenes szűrővizsgálatokra kerül sor: vérnyomásmérés, vércukorszint vizsgálat, szemészeti vizsgálat keretén belül szürke hályog szűrővizsgálat, szájüregi szűrés, koleszterinszint vizsgálat, szükség esetén hallás vizsgálat. A vizsgálatokon túl személyesen is tanácsot, tájékoztatást kaphat a helyszínen lévő orvostól. Felvilágosítás és jelentkezés: Alapszolgáltatási Központ, Telefon: 85/ , 06/30/ Schveigerné Kovács Erika családgondozó

4 MáriaInfo november OKTÓBER Koszorúzás Balatonkeresztúr Fotó: Treier Tamás Megemlékezés október 23-ról Október 21-én pénteken iskolai megemlékezést tartottunk október 23-ról. A megemlékezés a Mindszenthy-téren kezdődött gyertyagyújtással. Ezt követően a diákok a nemrég felszerelt digitális táblákon megnézték a Szabadság, szerelem című filmet, amely az 56-os eseményeket dolgozza fel. A program szervezője Galáczné PaizsAnikó volt (iskola ). A forradalmi napok krónikájából Október 23. A forradalmat kirobbantó tüntetéstermészeten nem előzmények nélküldélután a lengyel nép iránti szolidaritás ürügyén a műegyetemisták szervezésben kezdődött a Petőfi szobornál. Hamarosan politikai követelések hangzanak el. A Bem szobortól a Kossuth térre már közel fős tömeg érkezik. Követeléseket 16 pontba foglalták, ezek közül néhány : -Vonják ki a szovjet csapatokat! -Nagy Imre alakítson kormányt! - Általános, egyenlő, titkos választásokat, több pártot, új nemzetgyűlést, sztrájkjogot! - Szakemberek bevonásával szervezzék át a gazdasági életet, a hazai adottságok és a nép létérdekei alapján! - Hozzák nyilvánosságra a külkereskedelmi szerződéseket! - Vegyék teljes revízió alá az ipari normákat, vizsgálják ki a bérköveteléseket, állapítsák meg a munkás létminimumot! - Új, nemzeti jellegű címert,a katonáknak új, a magyar hagyományoknak megfelelő egyenruhát! Március 15. legyen nemzeti ünnep, október 6. nemzeti gyászünnep és tanítási szünet. Stb A Dózsa György úton ledöntik a Sztálin szobrot és a rádiónál eldördül az első lövés. Ezzel a békés átmenet illúziója elveszett. Október 23-án éjszaka Gerő Ernő kérésére a hazánkban állomásozó szovjet egységek bevonultak a fővárosba. A forradalom jelképe Az egyetemisták 16 pontja is tartalmazta a címer lecserélését, és a tüntetők is a Kossuth-címert követelték. A Bem szobor környékén valaki kivágta a Rákosi-címert a zászló közepéből. Hamarosan mások is követték a példáját. Akadt, aki késsel kivágta, mások tüzet gyújtottak, és kiégették a zászló közepét Október 24. A rádió tudatja, hogy a szovjet alakulatok a magyar kormány kérésére közreműködnek a rend helyreállításában. A kormány felhívásában felszólít az ellenforradalmi bandák leverésére. Később rádióbeszédében Nagy Imre is a harcok beszüntetésére szólítja fel az embereket, de addigra már a városban több helyen tűzharc van, a felkelők is felfegyverkeztek, és vidéken is tüntetések vannak. Az üzemekben megalakulnak a munkástanácsok. Október 25. Harcok a Corvin közben, Pesten több helyen és vidéken, sztrájkok, forradalmi bizottságok alakulnak, tüntetések, melyre több városban sortűz a válasz. Az MDP első titkára a leváltott Gerő Ernő után Kádár János lett. Kádár szerint a békésnek induló tüntetést a bekapcsolódó ellenforradalmárok a népi demokrácia elleni támadássá változtatták. Október 28. Nagy Imre kormánya leteszi az esküt, azonnali tűzszünetet rendel el és az eseményeket nemzeti demokratikus mozgalomként értékeli. A Néphadsereg alakulatainál folytatódnak az átállások. Súlyos harcok és kivégzések zajlanak a fővárosban. Október Münnich Ferenc belügyminiszter bejelenti az ÁVH feloszlatását, új, egységes, demokratikus rendőrség szervezését. Megkezdődik az ÁVH lefegyverzése és több tagjának elfogása. A világ rokonszenvez és szolidáris a magyar felkelőkkel, aztán a szuezi válság háborúba torkollik, és eltereli a nyugat figyelmét a magyar eseményekről. Október 30. Nagy Imre rádióbeszédben bejelenti az egypártrendszer megszüntetését. Újjáalakulnak a Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt és további pártok A rádió e naptól Szabad Kossuth Rádió, illetve Szabad Petőfi Rádió néven sugározza adásai.

5 MáriaInfo november OKTÓBER Kiszabadítják és rehabilitálják Mindszenty József hercegprímást. A börtönökben megkezdődik a politikai foglyok kiszabadítása. Ugyanakkor újabb szovjet csapatok indulnak harcba Budapest felé. November 1. Nagy Imre követeli az országba újonnan érkező szovjet alakulatok azonnali kivonását. Kijelentette, hogy az ország azonnal felmondja a Varsói Szerződést, és kihirdeti az ország semlegességét, amelynek szavatolásáért az ENSZ-hez, a négy nagyhatalomhoz fordul. Kádár János bejelentette az MDP megszűnését, és az új párt, az MSZMP megalakulását a majd a Szovjetunióba repült. November 2. Nagy Imre a nap folyamán többször tiltakozik Andropov szovjet nagykövetnél a szovjet csapatok beözönlése és Budapest körülzárása ellen. November 3. Kádár János a Szovjetunió segítségét kérte az ellenforradalom leveréséhez. November 4. Általános szovjet támadás indul Budapest, a nagyobb városok és a fontosabb katonai objektumok ellen. A Forgószél fedőnevű hadművelet végrehajtása megkezdődött. A szovjetcsapatok megkezdték a forradalom leverését, és a Magyar Néphadsereg valamennyi alakulatának a lefegyverzését. A főváros védői - nemzetőrök, felveszik a harcot a támadókkal Az ungvári rádió közleményt sugároz, melyben Apró Antal, Kádár János, és a Nagy Imre-kormány volt miniszterei bejelentik, hogy november 1-jén minden kapcsolatot megszakítottak ezzel a kormánnyal és kimondják a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakítását Kádár János vezetésével. Ahíressé vált rádióbeszédből: "Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt. Csapataink harcban állnak. Akormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével." A szovjet csapatok - helyenként fegyveres harc után - a Magyar Néphadsereg valamennyi alakulatát lefegyverzik. Vidéken több helyen komolyabb ellenállás bontakozik ki. Apesti felkelők elkeseredett, hiábavaló ellenállással még harcolnak. November 6. A szovjet csapatok felszámolták a Széna téri, Gellért-hegyi és óbudai szabadságharcos csoportokat aztán ostrom alá vették a Várat. November Király Béla vezérőrnagy, a Nagykovácsi térségében történt összecsapást követően a Nemzetőrség Főparancsnokságát feloszlatta, ezzel a felkelőkés ellenállók utolsó harcoló alakulata is ellesett. November 22. A KGB elrabolta, majd Mátyásföldre szállította Nagy Imrét és Jugoszlávia nagykövetségére menekült társait, családtagjaikat, majd a romániai Snagovba szállította. Veszteségek, megtorlás A harcok idején vesztette életét, nagyon sok egyszerű ember, sok fiatal, 2500 magyar állampolgár halt meg, és sebesül meg a harcokban. Azután következtek a megtorlás évei, bebörtönzések, kivégzések, koncepciós perek sokasága, rögtönítélő, gyorsított eljárással. Az internáltak tízezreiről nem is beszélve, és sokan menekültek el az országból. Nagy Imre, a forradalom mártírja ( Kaposvár, június 7. Budapest, június 16. ) nyarán zajlott az őt elítélő per, melyben halálra ítélték, és június 16-án hajnalban Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst a budapesti Gyűjtőfogház udvarán kivégezték. Holttestüket a börtön udvarán titokban temették el. Nagy Imre szobra Kaposváron Paulikovics Iván alkotása Érdekesség: Nemrég Kaposváron egy építkezés során megtalálták Pálfy Jenő fényképész 1956-ban készült és elásott felvételeit. A kaposvári események felbecsülhetetlen krónikája került elő ilyen kalandos körülmények között. Szerkesztette internetes források felhasználásával: Benczik Ildikó Wikipédia, Szabó Lőrincz: Meglepetések ( részlet )II. Rá egy hét: pár óra alatt felnyüzsgött az országnyi Boly: a dermedt Dávid talpra állt s ledőlt a Góliát-szobor. Sipkákra bimbó nyílt! Magyar! Parittya benzint röpített. Hacaca! szólt a rádió. Éheztük a becsületet. Szabadság, itt hordozta hős zászlaidat az ifjúság! S a sírt, melyből nép lép ki, már ámulva nézte a világ. Tíz nap szabadság? Tizenegy! Csók, szívre, minden pillanat! És nem volt többé szégyen az, hogy a magyar nép fia vagy. Tíz nap szabadság? Tizenegy! Terv forrt; gyúlt, égett minden agy. Lombikban feszült a jövőnk. S temettük a halottakat. Ablakunk mind fény, gyertyaláng! Aztán már settengő gyanúk. Még egy éj. S Budapest köré vashernyók gyűrűje szorult Fájdalommal emlékeztünk szeretteinkre és tisztelettel és fejet hajtunk a mártírok előtt.

6 MáriaInfo november JÖVŐKÉP BALATONMÁRIAFÜRDŐ A tervek sok vitát váltottak ki, a szűk keresztmetszet miatt nincs optimális javaslat. Azonban bizonyos mértékig mégis megújul ez a szakasz is, hiszen szintén a Balatoni Fejlesztési Tanács támogatásával a településeken áthaladó kerékpárút kiépítését tervezik, melyben Balatonmáriafürdő is érdekelt. Folynak az előkészületek a pályázat benyújtásához. A kerékpárút projekthez járulékos beruházásként kiszolgáló létesítmények, kerékpártárolók, és a strandokon további szociális helyiségek is szükségesek. - Év végéhez közeledve a számvetés és tervezés időszakához érkeztünk. Hogyan látja a településünk helyzetét, jövőjét? Galácz György polgármester: Balatonmáriafürdő község gazdálkodása és pénzügyi helyzete stabil lábakon áll. A terveink szerint a 2012-re várható változások ellenére a megkezdett fejlesztéseink fedezetét biztosítani tudjuk. A folyamatban levő beruházásainkat maradéktalanul be tudjuk fejezni ( Keszeg utca felújítása). A saját erő biztosítása a költségvetésünkben rendelkezésre áll. Ezzel párhuzamosan előkészületeket teszünk további fejlesztési projektek előkészítésére. - Melyek ezek az új fejlesztési irányok? Az önkormányzat pályázni készül a Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP) keretében egy a közösségi közlekedés színvonalának fejlesztését célzó beruházás megvalósítását támogató pályázatra. A tanulmányterv elkészült, a projekt keretében a vasútállomás környékét kívánjuk megújítani, kulturálttá tenni. Ennek keretében akadálymentesített autóbusz megállókat tervezünk, parkolókat kívánunk kialakítani, és zöldterületeket tervezünk. A tervezet érinti a Keszeg utca-vasút tér szakaszt, és a posta környékét is. A beruházás összköltsége mintegy 70 millió Ft, melyet konzorciumi formában tervezünk. Hasonló program készül Siófokon és Fonyódon is, melyet együtt kívánunk megvalósítani. Mindez a Balatoni Fejlesztési Tanács segítségével történik. A projekt időszakához kapcsolódik a Magyar Államvasutak Integrált Közösségi Közlekedés Fejlesztése projekt tervezete, amelynek keretében a településen áthaladó vasútvonalak korszerűsítése állami beruházás keretében történik. (A tervezet tartalmaz épület felújítást, Balatonszentgyörgy Mária között még egy sínpárt, gyalogos átkelők korszerűsítését, zajvédelem megépítést, stb.) -Voltak elképzelések a Rákóczi utca felújításával kapcsolatosan is. Ezzel most mi a helyzet? - A nyaralótulajdonosok a fórumokon a külső szabad strandok felújítását kérdezik. Természetesen nem tettünk le erről sem, a tervek régen készen várják, hogy forrásokhoz jussunk ehhez is. Sorban haladunk, türelem és akarat kell mindehhez, a szándék megvan, folyamatosan figyelünk minden pályázati lehetőségre, és eddig is sikerrel pályáztunk. A fejlesztések persze némi kellemetlenséggel és kényelmetlenséggel járnak, amíg tartanak az építkezések, ehhez is türelem szükséges Ha mindez megvalósul, ezzel tulajdonképpen a teljes faluközpont megújul, és néhány év alatt egy 21. századi, bármilyen nyugati igénynek is megfelelő kulturált üdülőhely faluképének örülhetünk mi és az idelátogatók. - Köszönöm a beszélgetést! ( BI) Mária Info helyi újság Ahelyi újság várja a jó tollú segítőket! Ha késztetést érez és megosztaná gondolatait jelentkezzen! Kérünk véleményeket, témajavaslatokat a lap jövő évi megjelenésével kapcsolatban. Köszönjük! (szerki)

7 MáriaInfo november Bernáth Aurél Galéria október 27-én ünnepélyes keretek között adták át a megújult Bernáth Aurél emlékkiállítást. Marcali Városi Önkormányzat és a Somogy Megyei Önkormányzat néhány hónappal ezelőtt megállapodott, hogy a Rippl-Rónai Múzeumban található Bernáth Aurél festmények egy része, 31 darab ismét Marcaliban lesz látogatható. A tárlatot a megyei múzeum munkatársai rendezték be. Az új állandó kiállítást Dr. Sütő László polgármester nyitotta meg, aki kihangsúlyozta, hogy 1984-ben nyílt meg először, egy összefogás keretében a Bernáth Galéria. Most ismét egy összefogás kellett ahhoz, hogy újra megnyílhasson az Emlékház. Fotó: Zsirai Tibor Gelencsér Attila, a megyei önkormányzat elnöke átadta a Somogy Megyei Közgyűlés, által adományozott Örökségünk-Somogyország Kincse című emlékplakettet. Ő is kihangsúlyozta, hogy ezekben a nehéz időkben milyen fontos, hogy Marcaliban az új Kulturális Korzó épülete mellett egy másik kiállítóhellyel bővül a kulturális kínálat. A megnyitót Horváth János Milán, művészettörténész Bernáth Aurél életét bemutató előadása zárta..az korábbi évektől eltérően már nem lesznek időszaki kiállítások a Galériában, azok mostantól a Kulturális Korzó kiállító termeiben kerülnek megrendezésre. Hirdetések /Huszár Mihály / Szakképzett nő gyermek-felügyeletet, idős, beteg hölgy ápolását vállalná. Telefon: Tanárnő, tanulói felkészítést vállal, főleg matematika, kémia, fizika tantárgyakból. Érd.: 06-70/ Gálicz Etelka KULTÚRA A FALUBAN Október, az Idősek Hónapja HÁZUNK TÁJÁRÓL Őszidő Nyugdíjas Klub Balatonmáriafürdő Október 8-án a Nyugdíjasok megyei szervezete rendezte meg a Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláját. Előtte12 kistérség, mintegy 3500 résztvevővel tartott bemutatókat, ahol egy zsűri is jelen volt, ahol a zsűri a bemutatásra érdemes műsorszámokból válogatott. A gálára az Ősz Idő Klub egyik bemutatott számát is meghívták. A bemutatott műsorszám nagy tapsot kapott. A megyei gála Lengyeltótiban került megrendezésre. 38 műsorszám került bemutatásra, mintegy négy órás időtartamban. A megye Déli részén lakó kluboknak hasonló nagyságrendben is lesz Gála. Ugyanezen a napon a Balatonkeresz- túri Önkormányzattól is kapott meghívást a klub. Itt is szerepeltünk. Verset és bohózatot adtunk elő. A rendezvény egyébként nagyon színvonalas volt. Az óvodások műsora,az énekkarok és táncosok előadásai valamint a Balaton Old Boys zenekar műsora mind-mind tetszett. Végezetül egy vacsorával és egy kis öreges táncolással zártuk ezt a mozgalmas napot. BOB-os hírek /Käsz Józsefné/ Október 1-én a balatonkeresztúri Kristály étteremben egy zártkörü rendezvényen lépett fel a zenekar. Az Egyesület német tagjai által rendezett jó hangulatú zenés délutánon a környékünkön élő német állampolgárok voltak hívatalosak. A maguk készítette speciális ételeket szolgálták fel vacsorára. Október 8-án este a Bene Ferenc sportcsarnokban az ídősek napjára rendezett ünnepségen zenélt a BOB nosztalgia zenekar. Az alkalomhoz illő tánczenét régi slágereket játszottunk. Most az adventre készülünk egy új műsorral. Kedves olvasók a zeneker fellépéseiről készült videó klipeket megnézhetik a "YouTube "videó megosztón is. / Nemes János/ Meghívó! November 12-én a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda jótékonysági báljára! Helye: Regens Wagner Vendégház Belépő:1000 Ft Rendezvények a Regens Wagner otthonban Liszt Ferenc Emlékkoncert születésének 200. évfordulójának alkalmából Krishtop Pavel előadóestje Időpont: november óra A Prima Primissima Díjra jelölt Vadas Zsuzsa a Nők Lapja újságírójának író-olvasó találkozójára Időpont: november óra Regens Wagner Kávézó Marcali DUMASZÍNHÁZ Helyszín: Kulturális Korzó-aula Fellépnek: Csenki Attila és Hadházi László Jegyek: 2400,- Ft

8 MáriaInfo november KÖZÖSSÉGI HÁZ BALATONMÁRIAFÜRDŐ Októberben történt Vendégünk volt Dr. Bányai Ildikó radiológus, természetgyógyász. A természetes életmódról és a betegségeink holisztikus gyógyításáról hallhattunk olyan lebilincselő előadást, hogy bizonyára még találkozunk a kedves doktornővel. A fiatalok számára zenés vidám összejövetelt rendeztünk a közösen a Fergeteges Forgatag Táncbarát körrel. A település kamasz korosztálya gyűlt össze a Halloween ürügyén az őszi szünetben. Előzetes... November 12-én 15 órától Keresztrejtvény fejtő verseny, Játékdélután ( monopoly, sakk, kártya, póker stb..) November 16-án 14 órakor: Munkaerő-piaci tájékoztató Dolgozóknak, munkaadóknak és álláskeresőknek! Vendég: Munkaügyi Központ Marcali, Dávid Jánosné kirendeltségvezető. Nagy közönségsikerrel nyílt meg Marion Pawlinka Gentsch- Bernhard német művésznő kiállítása. A modernista művészetről is hallhattak némi információt az érdeklődők. A vidám festmények november végéig láthatóak a KözHázban. Könyvtár Kedves olvasók! Ezúton hívom fel szíves figyelmüket, hogy a Közösségi Ház könyvtárában a kistérségi ellátás keretében kapott letéti állomány nagy részét lecseréltük, és folyamatosan érkeznek a felajánlások is. Tehát sok új olvasni való van! Folyóirataink: Nők Lapja, Kiskegyed, Kiskegyed konyhája, Autó Motor magazin, Magyar Horgász,Ami otthonunk, Praktika, Interpress magazin, Élet és Tudomány Várjuk szeretettel a könyvbarátokat! e Magyarország Pont November közepén ismét alapfokú számítógépes ismeretek internethasználat tanfolyamot indítunk. A várakozással ellentétben a kezdésre oly nagy lett az érdeklődés, hogy valószínűleg kevés lesz az e célra használható eszközünk. De azért bizonyára ismét sikeres lesz a tanfolyam. A program keretében a résztvevők ismereteket kapnak az eközszolgáltatások használatához is. Vezeti Buzási János etanácsadó, a Marcali könyvtár November 17-én 18 órakor ABalatoni Borvidék Várjuk a bortermelőket és borkedvelőket! - a tájegység bemutatása, borai, kiváló termelői - Borbemutató és borkóstoló Előadó vendég: Gádor Dénes Úr borász szakértő, a Dél-Balatoni Borút Egyesület elnöke November órakor Kézműves Kör Decemberben Dec. 14-én 18 órakor az adózással kapcsolatos jogszabályváltozásokról tart ismertető előadást Humpok József könyvvizsgáló adószakértő Ahónap során év végi összejöveteleket tartanak a KözHázban. ATúravitorlás Egyesület tagjai december 3-án, az Ősz Idő Nyugdíjas Klub december 13-án délután. Ahelyi németek és az énekkar Vidám seniorok, december 17-én. December 7-én Kézműves kör várjuk az ügyes kezű hölgyeket! December 30-án ulti-bajnokság lesz Várom ötleteiket, javaslataikat kéréseiket a Közösségi Ház jövő évi programtervéhez! munkatársa. Impresszum Mária Info; Havonta megjelenő információs újság; Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8648 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9., Pf. 22. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/2007., ISSN (nyomtatott) ISSN (online) Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 350 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Csokonai u. 8. (82)

ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!

ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk! M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 12. szám 2011. december Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk! MáriaInfo

Részletesebben

ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút

ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa II. évfolyam 1. szám 2008. február Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MáriaInfo. Boldog Új Évet!

MáriaInfo. Boldog Új Évet! MáriaInfo Balatonmáriafürdo Önkormányzatának havonta megjeleno kiadványa Kányádi Sándor : Ballag már Ballag már az esztendõ, vissza-visszanézve, nyomában az öccse jõ, vígan fütyörészve. Beéri az öreget

Részletesebben

ária nfo Húsvéti huncutságok

ária nfo Húsvéti huncutságok M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 5. szám 011. május Húsvéti huncutságok Az üzletközpont udvarán ismét hangulatos húsvét hétfő délutánt töltött el

Részletesebben

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám 2010. június Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt néhány

Részletesebben

ária nfo HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN

ária nfo HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám 2010. április HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN A hölgyek éppen a frissen mosott-vasalt szép terítőket igazgatják.

Részletesebben

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi.

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi. M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK Húsvét másnapján vidám közösségi rendezvény színhelye volt ismét az üzletközpont udvara. Vaslabán Csaba plébános

Részletesebben

ária nfo Március 15. Nemzeti Ünnep

ária nfo Március 15. Nemzeti Ünnep M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa II. évfolyam 1I. szám 2008. március Március 15. Nemzeti Ünnep Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából

Részletesebben

2013. december 19-i rendes ülésére

2013. december 19-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 19-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ária nfo Tisztelt Balatonmáriafürdőiek!

ária nfo Tisztelt Balatonmáriafürdőiek! M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam X. szám 2010. október Tisztelt Balatonmáriafürdőiek! Elkészült a Közösségi Ház! Szeptember 30-án ünnepélyesen megnyílt

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR Magyar Kultúra Napja 2014 Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánkat, a Himnuszt. Ebból az alkalomból

Részletesebben

Születésnap Csillagda

Születésnap Csillagda 2. oldal 2013. május Születésnap Csillagda Fotó: Vágfalvi Kata Fotók: Lukácsi Tibor Fotó: Szabó Lajos 2013. május 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár május havi programja Május

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. november 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja A hatalom birtokosainak kifejezett érdeke történelmi dicsõ múltunk eltitkolása Élj hát, hazám még

Részletesebben

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt Babits Mihály: Új esztendő beköszönt 1. Új esztendő beköszön régi könyvben új lap új topán a küszöbön ég küszöbén új nap. Ej haj dús az év minden jót igér, minden napja cél és minden éje kéj. 4. Kelj vasárnap

Részletesebben

Senki közülünk nem léphetett a világba ilyen, de még csak hasonló programmal

Senki közülünk nem léphetett a világba ilyen, de még csak hasonló programmal XV. évfolyam 22. szám 2006. december 13. Városházi Napló Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja ÉS ELJÖN A GYERMEK! Kilencedik hónapja készülődik egy Gyermek, Édesanyja biztonságot adó testében,

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Hírlevél VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE. 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. november-december. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Hírlevél VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE. 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. november-december. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A VELENCEI 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA november-december Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. november 22-én tartotta soron következõ ülését a Kastély házasságkötõ

Részletesebben

Boglári. 2012. január-február Hírek. a városi önkormányzat közérdekű lapja. Ismét kemény költségvetési év vár

Boglári. 2012. január-február Hírek. a városi önkormányzat közérdekű lapja. Ismét kemény költségvetési év vár júliusban megnyílik végre a Gömbkilátó és épül a kalandpark is. Talán az eddigi hátráltatók is meghátrálnak és nem akadályozzák a többség számára hasznos fejlesztést. Az állami finanszírozásban 2012-ben

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

Összességében a központi támogatásból

Összességében a központi támogatásból XVI. évfolyam 5. szám Megjelenik kéthetente 2010. március 9. Magyar-Lengyel Barátság Napja Óbuda-Békásmegyer ad otthont március 23- án a IV. Magyar-Lengyel Barátság Napjának, melyrõl a két ország parlamentje

Részletesebben

IDÕSEK HETE LAJOSMIZSÉN 2009. SZEPTEMBER 28 OKTÓBER 3.

IDÕSEK HETE LAJOSMIZSÉN 2009. SZEPTEMBER 28 OKTÓBER 3. HÍRek LAjosmizse Portáján IV. évfolyam 4. szám, 2009. szeptember október IDÕSEK HETE LAJOSMIZSÉN 2009. SZEPTEMBER 28 OKTÓBER 3. Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok Még szebb jövõ, még dúsabb jutalom,

Részletesebben

Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek

Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek I. évfolyam 9. szám 2011. október Gárdony közéleti havilapja Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek Már világosan látszik, hogy magas cukortartalmú, egészséges szemekbõl készül majd az idei

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása Sárvár intézményei mintegy ezerötszáz fővel vettek részt az akcióban

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

Aláírták a támogatási szerződést

Aláírták a támogatási szerződést XIX. évf. 5. szám 2010. február 10. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Rövidesen megkezdődnek a munkák Aláírták a támogatási szerződést Gödöllő önkormányzata,

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

Sződ község önkormányzati tulajdonú,

Sződ község önkormányzati tulajdonú, A lap ingyenes! Kiadja: Sződ Község Önkormányzata XVII. évf. 4. szám 2006. december A tartalomból: 2006. évi Helyhatósági Választások eredménye 6. oldal Sződ Község Képviselő-testületének bizottságai..

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójának megállapítása.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepciójának megállapítása. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 24-én /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést

Részletesebben