Jobb leszek történelemből 8. osztály megoldások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jobb leszek történelemből 8. osztály megoldások"

Átírás

1 Jobb leszek történelemből 8. osztály megoldások A világ a XX. század húszas-harmincas éveiben 1. A versailles-i békék 1. a, Nagy Britannia, Franciaország, Olaszország, Amerikai Egyesült Államok b, X c, németekkel: Versaillesban magyarokkal: Trianonban osztrákokkal: Saint-Germainben bolgárokkal: Neuillyben törökökkel: Sévresben 2. Antant 1914-hez képest: - Oroszország, + Olaszország és AEÁ ok: Olaszország hatalmi érdek, AEÁ hajóinak elsüllyesztése Központi hatalmak 1914-hez képest: nincs változás a béke megőrzése 2. vesztesek végleges legyengítése (a megalázás visszavágást szül) 3. győztesek hatalmi elsőbbségének biztosítása 4. Népszövetség elutasítása: az Fr.o. és Anglia érdekét szolgálta béke el nem ismerése: mert kimaradtak Wilson demokratikus javaslatai

2 2. Politikai rendszerek 1. a, Oroszország majd Szovjetunió b, Olaszország c, weimari Németország, Nagy Britannia, 2. a, többpártrendszer, politikai egyenjogúság, hatalommegosztás, stb. b, fasizmus: egypártrendszer, személyi diktatúra, jogkorlátozások, stb. c, állami tulajdon, terror, személyi diktatúra 3. Németország Szovjetunió politika, pártpolitika egy párt, diktatúra egy párt, diktatúra államvezető korlátlan hatalom, korlátlan hatalom, személyi kultusz fokozott személyi belső ellenség eredmény üldözés, deportálás, koncentrációs tábor, kivégzés, fajüldözés emigráció, gazdasági fellendülés, anyagi gyarapodás kultusz üldözés, deportálás GULAG, kivégzés fajüldözés emigráció, a nehézipar növekedése, nyomor 4. antikomintern paktum: cél: a kommunizmus visszaszorítása eredményesség: részleges létrejött, háborúk indultak, a SZU és a kommunizmus nem semmisült meg népfrontpolitika: cél: a fasizmus visszaszorítása eredményesség: nem jött létre, önkéntes brigádok Spanyolországban

3 3. Gazdaság 1. luxuscikkek, ruhafélék, autó, mozijegy, divatcikkek, ékszerek, rövid fürdőruha, repülőjegy, parfüm. 2. AEÁ gazdasági virágzás, Német o. - nyomor Német o. jóvátételek, Anglia, Fr. O. kölcsönök fizetése Győztesek hamarosan fellendülés, Német o. válságok sora 3. Oroszország a kommunista hatalomátvétel után eredménye katasztrófa AEÁ és Németország a gazdasági válság hatására eredmény a fellendülés 4. AEÁ SZU Németország felpörgés berendezkedés és polgárháború lassú felépülés államosítás, nagy megszorítások válság NEP enyhülés, javulás /34 válság 1932 világháború állami sztálini gazdaságpolitika 1934 háború állami beavatkozás fellendülés erőltetett iparosítás, kollektivizálás beavatkozás fellendülés

4 4. Modern idők életmód 1.autómobil, repülő gyorsabb, izomerőt kímélőbb helyváltoztatás, rádió gyorsabb tájékozódás, stb. 2. rádió, film, dzsessz, látványos revük, sportesemények, utazás, változás: sokrétűbb, tömegessé váltak 3. időbeosztás: elvileg több szabadidő, de inkább szorosabb időbeosztás családi élet: több szórakozás, sokszor kevesebb együtt töltött idő élelmiszerek: változatosabb, távoli tájakról is munka: nagyobb földrajzi távolságokban végzett munka egyéb: kényelem elkényelmesedés mozgásszegénység motorok füst szennyezettebb környezet 4. háztartási eszközök több szabadidő gondolkodás egyenjogúsági mozgalmak nagyobb társadalmi szerepvállalás vallásosság veszít fontosságából előtérben az élet élvezete egészségügy jobb higiéniás körülmények, jobb gyógyszerek, új mozgáskultúra (kevesebb házimunka, több szabadidő)

5 5. Természeti környezet 1. nehézipari berendezések, fegyverek, közlekedési eszközök, elektromos eszközök 2. tájépítés: tereptárgyak, felszíni építmények (vasút, autóutak, kapcsolódó épületek) sűrűsödése rombolás: fakitermelés, szénégetés fokozódása, olaj, cement stb. egyéb: autópályák felszabdalják a vad élettereket növény- és állatfajok területi visszaszorulása 3. a, érc- és szénbányászat, fémfeldolgozás (kohók füstje, salakja), vegyipar festékgyártás, gumiipar (le nem bomló hulladékok), stb. b, üzemanyag-gázok, füst, olajhasználat, gumi- és alkatrészkopás c, rozsdásodó hulladék, olajszivárgás, le nem bomló gumihulladék, stb. 4. mozgatórugók: kényelem, gyorsaság, hatékonyság iránti igény eredmény/ár autó, repülő: gyorsabb, kényelmesebb helyváltoztatás/légszennyezés, elkényelmesedés, mozgásszegény élet rádió: gyorsabb tájékozódás, kevesebb papír/társas kapcsolatok lazulása, kevesebb mozgás, több fém- és elektromos hulladék háztartási eszközök: könnyebb, hatékonyabb munka, több szabadidő/több hulladék, nagyogg energiafelhasználás stb.

6 Magyarország a két világháború között 6. Az első világháború utáni válság 1. Károlyi Mihály - az ellenzék vezetője, a Nemzeti tanács elnöke, államelnök, fölosztás, stb. Vix alezredes francia tiszt, Vix-jegyzék Kun Béla kommunista, külügyi népbiztos, a tanácskormány igazi vezetője Szamuely Tibor kommunista, terrorkülönítményesek parancsnoka Stromfeld Aurél a Vöörs Hadsereg parancsnoka, az északi hadjárat irányítója 2. Románia, Csehország ellentétek, majd ellenséges előzmény: O_M. M. nemzetiségi politikája, első világháborús érdekellentétek következmény: felvidéki csaták, román intervenció Oroszország a tanácsköztársaság idején baráti előzmény: orosz bolsevik rendszer magyar emigránsok Oroszországban következmény: X 3.?? : trikolór, frígiai sapka: forradalom, köztársaság sas, korona: osztrák császárság, uralom 46.: parasztság, agrártársadalom fontossága 47.: vörös vonat: szociáldemokrácia, szocializmus, falu-város egymásrautaltság 48.: katona + fegyver: a tanácsrendszer erőszakos, megfélemlítő jellege, vörös csillag: kommunizmus

7 7. Társadalom 1. arisztokrata: 43., 55., , 70., kis, v. középparaszt: 46., katonatiszti középréteg: 53., 66., úri középréteg: 61., 75., közhivatali középréteg: !! 60., 61., 71., 75., stb. 3. gazdasági válság előtt: földbirtokos arisztokrácia, tőkés vállalkozó, katonatiszti-közhivatali középréteg gazdasági válság után: katonatiszti-közhivatali középréteg, tőkés vállalkozó, földbirtokos arisztokrácia 4. pártok, szervezetek, mozgalmak társadalmi igény Egységes Párt konzervatív körök érdekeinek érvényesítése Szociáldemokrata Párt a munkások, és városi szegények képviselete Független Kisgazdapárt a parasztság érdekeinek képviselete Forradalmi Diáktanács a diákok összefogása, az országért Kommunista Párt a társadalmi igazságosság felülről diktált: hatalom egyházak vallásos igények Vitézi Rend konzervatív középréteg létrehozása munkáskamarák a munkásság ellenőrzése felülről diktált igény hadsereg az ország megvédése, biztonsága cserkészmozgalom az ifjúság összetartozás-igénye testi- szellemi nevelése sportmozgalom mozgásszegény életmód kompenzálása, mozgáskultúra fejlesztése, nemzeti büszkeség

8 8. Gazdaság 1. bányászat: vasérc, szén, só, kőolaj nehézipar, vegyipar, textilipar, élelmiszeripar mezőgazdaság fafeldolgozás kereskedelem, pénzügy, szolgáltatások 2. behozatal: ércek, nyersvas, só, kőolajtermékek kivitel: élelmiszer (gabona), ipari termékek (mozdonyok, motorok, stb.) 3. fokozottabb agrárjelleg, fokozottabb behozatal-függőség, csökkenő élelmiszer-termelés, ipari termelés, nehézkesebb közlekedés, fa-nyersanyag csökkenése, sóbányászat hiánya, stb őszirózsás forradalom, 2. Tanácsköztársaság, 3. betleheni konszolidáció, 4. válságidőszak, 5. konszolidálódás szakasza, 6. győri program időszaka fordulatok: forradalom, kommunista puccs, konzervatív hatalomátvétel, gazdasági világválság, márciusi miniszterelnöki beszéd külkapcsolatok: Bethlen: népszövetségi kölcsön, sokirányú export Gömbös és utána: erősödő német irányultság

9 9. Külpolitika 1. Ausztria: szétválással, területveszteséggel Csehszlovákia: függetlenedés + kiválás + egyesülés Szerb-Horvát-Szlovén Királyság: kiválás+függetlenedés+egyeítés Románia: kiválás+egyesítés Cél: Ausztria X, többi: Kisantant Magyarország elszigetelése 2. a, kölcsön + tagság b, Magyarország elszigetelése, ellenséges viszony c, Olaszországgal, Ausztriával gazdasági, politikai együttműködés d, csatlakozás politikai (revízió) és gazdasági (piac) érdekből e, fő külpolitikai cél, az elveszített területek visszaszerzése 3. védekezés túlélés barátság a nyugati országokkal (Anglia, majd Olaszország) - elszigeteltség megszüntetése revízió egyre szorosabb kapcsolat Németországgal (revízió, piac) 4. parlamenti demokrácia fasizmus kommunista diktatúra tekintélyuralmi rendszer?????????

10 10. Életmód 1. földosztás több saját termés, élelem aranykalászos tanfolyamok jobb, hatékonyabb módszerek több termés nyolcórás munkaidő több pihenőidő, csökken a hajszoltság minimálbér növelése szegénység mérséklődése fizetett szabadság több pihenő- és szabadidő munkásbiztosítás nő a létbiztonság családiház-építési akciók jobb lakáskörülmények, kényelem iskoláztatás jobb és több lehetőség stb. 2. több hozzáadott érték, jobb karrierlehetőség, jobb termelékenység, stb. 3. kevesebb külföldi utazás ennek minden velejárójával (természeti szépségek, múzeumok, stb.) több belföldi utazás 4. polgári, díszmagyar, paraszti, katonai, cserkészruha, sportruházat Bethlen I.: polgári ruházat európaiság Gömbös Gy.: katonai egyenruha tekintélyuralom, militarizmus plakátok: többségében a népviseletet konzervatív, nemzeti értékrend

11 11. Kultúra 1. elemi népiskola k. polgári iskola k. nyolcosztályos gimnázium egyetem k. 2. elemi népiskola tehetségmentési támogatás polgári iskola nyolcosztályos gimnázium egyetem Győrffy-kollégium 3. Budapest, Debrecen marad Pozsony Pécs, Kolozsvár Szeged, Selmecbánya Sopron jelentőség: kisebb lakosságra több egyetem, új egyetemi központok: szellemi gazdasági megújulás 4. iskolázottság társadalmi felemelkedési lehetőség

12 A második világháború 12. Tér/idő német angol, francia 1940 német angol, francia 1941 német, olasz japán angol, orosz amerikai (AEÁ) 1942 ua. ua német, japán ua ua. ua ua. orosz, amerikai, angol, francia 2. Európanyugati front Európa-keleti front Földközitenger térsége Csendesóceán térsége angliai légi csata 1941 Pearl Harbor 1942 Sztálingrád El-Alamein Midway 1943 Kurszk 1944 normandiai partraszállás Nagy Britannia: jún. eleje. Németország: szept május 8. Franciaország: jún. eleje május 8. Szovjetunió: szept. eleje aug./szept. Amerikai Egyesült Államok: dec aug.14./szept.2. Japán: 1931/1941. dec aug.14./szept.2. Olaszország: 1935/ július 4.??

13 13. Pusztítások, háborús bűnök 1. Leningrád, Sztálingrád, Varsó németek Drezda, stb. (!) amerikaiak, angolok Berlin oroszok Budapest németek, oroszok, amerikaiak Hirosima, Nagaszaki amerikaiak 2. németek: deportálás, koncentrációs tábor, terrorbombázás angolok, amerikaiak: terrorbombázás, atombomba oroszok: deportálás, bombázás 3.?? 4.??

14 14. Háború és természeti környezet 1. pl. 83., 87., 89., 91., 93., 94., 97., 104., 106., 110., 113., 115., 119. Üzemanyagfüst, robbanási gázok- és fizikai pusztítás, olaj- és vegyi szennyezés, fém, műanyag, stb. hulladék, nukleáris szennyezés, tűz, védelmi létesítmények (bunker, lövészárok), stb. 2. minden élőhelytípust: erdő, mező, rétek, folyók, felszín felett és alatt, tengerek, levegő, stb.?? de szempont lehet: a szennyeződések levegőben vízben jobban terjednek mint a szilárd talajban vagy kőzetekben 3. fizikai rombolás vegyi, biológiai, nukleáris szennyezés terhelés: le nem bomló hulladékok tartós változás: védelmi rendszerek (lövészárok, bunker), stb. 4.??

15 15. Magyarország a háborúban 1. Hadművelet Helyszín Időpont-időszak Eredmény/következmény katonai bevonulás Délvidék - Jugoszlávia április Bácska Magyarország része Anglia: diplomáciai kapcsolat megszakítása gyorshadtest - támadás Szovjetunió jún. 27-től hadiállapot a SZU-val és a nyugati szövetségesekkel 2. magyar hadsereg Szovjetunió nyár megsemmisülés támadás/visszavonulás Magyar honvédség - védekezés nyár 1944 nyarától áprilisig Kárpátok, Katonai kudarc, nagy Magyarország egész veszteségek területe 2. Teleki Pál ellenezte revíziós eredmények, öngyilkosság Bárdossy László kezdeményező részvétel hadüzenetek, Horthy lemondatta Kállay Miklós tartózkodó 2. magyar hadsereg, hintapolitika Sztójai Döme német érdekek szolgálata holocaust Lakatos Géza ellenzi kiugrási kísérlet Szálasi Ferenc a háború szolgálata nemzetvezető, nyilas terror 3. fokozatosan növekvő függőség?? 4. ahogy romlik Németország helyzete, úgy nő Magyarország részvétele

16 hadműveletek harmadik országban fegyverkezés támaszpontok rokon rendszerek támogatása olajdrágítás (technikai) új fegyverrendszerek űrkutatás, informatika kommunikáció Globalizálódó világ 16. Politikai-katonai válságok 1. NATO AEÁ, Nagy Britannia, Franciaország, Kanada, stb. Varsói Szerződés: Szovjetunió, Magyarország, Románia, Bulgária, Csehszlovákia, stb. Ma: NATO 2. nyugati szövetségesek: H. Truman - fokozódás, R. Reagan - enyhülés kommunista szövetségesek: J. V. Sztálin - fokozódás, Fidel Castro - fokozódás, L.I. Brezsnyev - fokozódás, M. Gorbacsov enyhülés fokozódás, 1956, 1962 válságok, /73 enyhülés fokozódás, 1985-től enyhülés 4. katonai politikai gazdasági tudományos kulturálispszichológiai* reklám, filmek, művészetek, stb.

17 17. Az első és második világ 1. Ny-ra: a, d, g, i, j, K-re: b, e, f, h, k 2. Ny-ra: demokratikus többpártrendszerek ezekkel rokon az AEÁ K-re: kommunista diktatúrák Kakukktojás: Jugoszlávia kommunizmus a vasfüggönytől Ny-ra 3.?? 4. Amerikai Egyesült Államok Levi s, Hollywood, Marshall-terv, tank, Coca-Cola, Hatékonyság:?? Szovjetunió Brezsnyev-doktrína, szögesdrót, berlini-fal, KGST, tank, diktatúra

18 18. A harmadik világ 1. üzemanyag és egyéb kőolajtermékek, nyersanyagok, textil, elektronikai, nehézipari stb. termékek, élelmiszer, luxuscikkek, stb. 2. Latin-Amerika Közel-Kelet India, Afganisztán Kína, DK-Ázsia Afrika Időszak 1918/ / / / / Függés 12, 14 12, , 14 2, 12, 11, 14 11, 12, Politikai rendszer 1, 1, 1 Háború, belháború , Személyek , 13 6, 13 Egyéb 7, 15 7, 15 7,8 7, politikai, gazdasági függőség gazdasági függőség; magyarázat: a nyugati világ nagyhatalmi, gazdasági érdekei Kína, India területi nagyság, népesség (nyersanyagforrások, piac), stb. 4. jóléti államok arab világ: a, első világháború után, a török birodalom megszűnésével b, ua. c, az olajkincs felfedezésekor jóléti államok Kína: a, ópiumháborúkkal b, ua. c, a 70-es évek gazdaságpolitikai fordulatával (ez így nincs benne a könyvben) jóléti államok Latin Amerika: a, a gyarmatosítással (XVI. sz.) b, 1945-után az AEÁ gazdasági térhódításával c, X

19 19. Életmód, környezet 1.?? 2.?? 3.?? 4.??

20 20. Egyéb globális problémák 1. globális felmelegedés Magyarország a világ része, nem tudja magát kivonni környezetkárosítás szennyezett folyók szomszéd országokból, savas esők, saját szennyünk népességrobbanás bevándorlási nyomás élelmezési válság felszökő élelmiszerárak, bevándorlási nyomás Dél eladósodása ua. terrorizmus Magyarország is részt vesz külföldi katonai missziókban célponttá válhat 2.?? 3.!! elszomorító 4.??

21 21. Integráció, nemzetközi szervezetek 1. NATO Varsói Szerződés KGST Közös Piac Európai Unió 1, 2, 1, 2, 8, 2, 6, 8, 6, 9, 12 5, 7, 9, 11(!), 13 ENSZ 3, 4, 10, 2. Közös Piac előzmény az Európai Szén- és Acélközösség, Németország és Franciaország kezdeményezése egy újabb háború elkerülésére ENSZ előzmény a Népszövetség, W. Wilson kezdeményezése az első világháború utáni béke megőrzésére 3. integrációs folyamatok gazdasági, geopolitikai érdekközösség, kulturális hasonlóság, és közös fellépés igénye nemzetállamok helyét integrációs szervezetek, szövetségek veszik át 4.??

22 Magyarország története 1945-től napjainkig 22. A háború után 1. Független Kisgazdapárt birtokos parasztság érdekei Szociáldemokrata Párt a munkások és városi szegények érdekei Magyar Kommunista Párt az orosz kommunisták érdekei Nemzeti Parasztpárt szegényparasztok érdekei Polgári Demokrata Párt!! Magyar Radikális Párt -!! A Független Kisgazdapárt 2. fontos miniszteri tárcák megszerzése politikai rendőrség koncepciós perek államosítás újjáépítési terv választások kikényszerítése kívülről a Szovjetunió segített, politikai támogatás Független Kisgazdapárt 1947 Magyar Kommunista Párt magyarázat: politikai rendőrség, koncepciós perek, a SZU támogatása, csalások 4. szovjet geopolitikai célok, belső- és külső védelmi gyűrű a SZU Ny-i határain

23 23. Társadalom 1. birtokos paraszt földtulajdonnal rendelkező paraszt fusizó melós saját zsebre dolgozó munkás traktorista nő a TSZ dolgozó nője maszekvállalkozó magánvállalkozó kulák földjét TSZ-be nem adó birtokos paraszt munkás kétkezi ipari dolgozó háztáji termelő saját kertjében élelmiszernövényeket termelő akár TSZ paraszt ávós politikai rendőrség tagja vakációzó turista jómódú, szabadidejét üdüléssel töltő ember tsz-dolgozó termelőszövetkezetben dolgozó földműves, állattenyésztő 2. Rákosi kor: fusizó melós, maszekvállalkozó, kulák, háztáji termelő, Kádár-korszak: kulák Különbség: a Kádár-korszakban kevesebb az osztályellenség 3. Koalíciós időszak - jellemző Rákosi-kor - jellemző Kádár-korszak - jellemző földbirtokos és szegényparaszt, tsz-paraszt, munkás munkás, tsz-paraszt, maszekok munkás, polgári rétegek Rákosi-kor - kedvezés Kádár-korszak - kedvezés munkás tsz-paraszt Változás oka: Kádár - kiegyezés a társadalommal, feszültségforrások csökkentése, gazdaságpolitikai revízió 4. Rákosi-kor: munkások, tsz-parasztok: követendő példa magánvállalkozók, kulákok: osztályellenség Kádár-korszak: munkások, tsz-parasztok: követendő példa propaganda közvélemény

24 24. Gazdaság 1. pénzügy pénzrendszer átalakítása nehézipar, építőipar, könnyűipar, elektronikai ipar, mezőgazdaság kereskedelem 2. több ipari központ, változatosabb ipar újjáépítés Rákosi-kor: nehézipar fejlesztése Nagy Imre kormány évei: erőltette iparosítás visszafogása, lazább mezőgazdasági politika Kádár-korszak: hangsúlyosabb a mezőgazdaság, prioritás az életszínvonal növelése 4. hidegháború, olajválság

25 25. Forradalom és szabadságharc október 23. tömegtüntetések, a Rádió ostroma, a Sztálin-szobor ledöntése október 24. Nagy Imre miniszterelnök lett október 25. vérengzés a Parlament előtt budapesti tömeg október 30. a kommunista pártszékház ostroma november 4. szovjet támadás, majd a szabadságharc leverése főszereplők: Nagy Imre miniszterelnök, reformkommunista, mártír Gerő Ernő Rákosi Mátyás jobbkeze, kommunista vezető Maléter Pál honvédelmi miniszter, mártír Kádár János miniszter a Nagy Imre kormányban, a megtorlások vezetője 2. 31/b: Petőfi szobor a tüntetők gyülekezőhelye Bem tér tömegtüntetés kezdete Rádió ostrom Sztálin-szobor tüntetés, ledöntik Parlament mészárlás Mosonmagyaróvár sortűz Köztársaság-tér a pártház ostroma Tököl Maléter Pálnak és társainak letartóztatása Jugoszláv nagykövetség Nagy Imre átmeneti menedékhelye 3. a kommunista befolyási övezet létrejötte Európában lengyelországi sztrájkok, tüntetések Szuezi válság 4. AEÁ: semleges SZU: kivár, majd leveri SZU álláspont változása: - remélték, hogy az események kommunista mederben maradnak - kivárták az AEÁ, és a többi nyugati és kommunista hatalmak reakcióját

26 26. Életmód 1. Rákosi-kor:154., 157., 161. o. Kádár-korszak: 171., o. 2. Rákosi-korszak korai Kádár-korszak késői Kádár-korszak a, b, g, h, i, j, m a, b, g, h, i, j, m b, c, d, e, f, k, l 3. a, nőtt b, kevesebb idő jutott c, kevesebb idő d, nőtt a hajszoltság, érzékenység a betegségekre e,?? 4. a, egésznapos, kötetlen nyolcórás, kötött, majd + maszek b, esetleg nagycsaládos élettér biztosan kiscsaládos élettér kert, udvar X c, vásárolt, megtermelt vásárolt d, nehezen elérhető könnyebben elérhető természetes gyógymódok, gyógynövények gyári gyógyszerek e, csökken??

27 27. Környezet , 162., 165., 172., áttételesen 158., és tulajdonképpen minden 2. - nehézipar - nagyüzemi gépesítés (38/4fejezet!!) - elavult, üzemanyag- és olajfaló berendezések 3. energiafelhasználás: nőtt, jellege változott Kádár-korszak több elektromos energia energia előállítás: nőtt, változott nőtt a kőolaj jelentősége, megjelent az atomenergia iparosítás: jellege változott, volumene nőtt járműhasználat: nőtt hulladék: nőtt hazai élelem mennyisége: nőtt import élelem: mennyisége csökkent, de sokrétűbbé vált 4. a, számos nagy mozgás- és élettérigényű állat városi lakásban tartása b, ismeretekés megbecsülés elhalása csak néhány városi faj felületes ismerete c, egyre nagyobb függetlenedés az időjárástól fontosságának alábecsülése d, könyvekből, médiából szerzett elméleti ismeretek, természetes szerves tudás elhalása e, harsány, mesterséges zajokra, színekre való érzékenység érzékszervek eltompulása következmény: elidegenedés a természettől

28 28. Rendszerváltás 1. Magyar demokrata Fórum, Szabad Demokraták Szövetsége, Független Kisgazdapárt, Fiatal Demokraták Szövetsége, Szociáldemokrata Párt, Kerszténydemokrata Néppárt Történelmi párt: FKgP, KDNP (Demokrata Néppárt), SzDP 2. kommunista: Németh Miklós, Pozsgay Imre ellenzéki: Antall József az első demokratikus miniszterelnök (MDF) Göncz Árpád író, műfordító, államelnök (SzDSz) Orbán Viktor Ellenzéki Kerekasztal résztvevője (FIDESz), Szabad György Ellenzéki Kerekasztal résztvevője (MDF) 3. Rákosi-korszak: üldözés, deportálás, kivégzés 80-as évek végén: eltűrte változás oka: a kommunista rendszer és a Szovjetunió hanyatlása, gyengülése 4. rosszul működő gazdasági szerkezet lelki, szellemi torzulások (ez nincs a könyvben)

29 29. A határainkon túli magyarok 1. Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna 2. Románia, Ukrajna, Szlovákia, Ausztria, Jugoszlávia Szerbia Horvátország Szlovénia 3.?? 4.??

30 30. Állampolgári ismeretek 1. köztársasági elnök: Sólyom László miniszterelnök: Gyurcsány Ferenc miniszterek: huh. 2. monarchiák: császárság, királyság, hercegség köztársaságok: parlamentáris, elnöki, egypártrendszeri diktatúra Magyarország: parlamentáris köztársaság 3. alapjogok: Országgyűlés, Alkotmánybíróság népfelség: országgyűlési szavazás, országgyűlés, önkormányzati szavazás, önkormányzatok hatalommegosztás: törvényhozó hatalom: Országgyűlés, önkormányzati képviselő testületek végrehajtó hatalom: kormány, polgármesterek bírói hatalom: Alkotmánybíróság, Legfelsőbb Bíróság, egyéb bíróságok 4. l. alapjogok kötelesség: a köz érdekeinek védelme, javának előmozdítása

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 12. évfolyama számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 12. évfolyama számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 12. évfolyama számára [A félkövér betűtípussal írt adatok a kerettanterv részei!] Az I. világháború és az azt követő békék

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74

Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74 TANMENET AZ 8. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74 I. 1. 1 2. Az antant békerendszere A békekötést az antant hatalmak igényei szerint hajtották

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra =128 óra Tematikai egység A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Magyarország

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Kaposi József ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Száray Miklós Kaposi József Történelem IV., középiskolák, 12. évfolyam címő tankönyvéhez Nemzeti Tankönyvkiadó Az új negyedikes tankönyv Száray Miklós és Kaposi

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Érettségi témakörök TÉMÁK 8.1. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 8.2. A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett

Részletesebben

Korunk történelme. Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig

Korunk történelme. Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig Korunk történelme Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig Már a háború időszaka alatt hozzákezdtek a szövetségesek egy olyan szervezet létrehozásához, melynek feladata a háború után

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra= 128 óra Tematikai egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési

Részletesebben

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig Érettségi témakörök TÉMÁK 9.1. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 9.2. A Horthy-rendszer jellege

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Történelem emelt szintű érettségi

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Történelem emelt szintű érettségi qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Történelem emelt szintű érettségi wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Szóbeli

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 11 12. évfolyam A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat

Részletesebben

A globális világ előnyei és gondjai

A globális világ előnyei és gondjai A globális világ előnyei és gondjai Globalizáción (globus: földgolyó, lat.) a nyugati civilizáció kezdeményezésére történő világszintű egységesedési (univerzalizálódási) folyamatait, és azok következményeit

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban

1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénban 1. Az ókor 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Vallások: a többistenhit jellemző vonásai (a tanultak közül a sumer, az egyiptomi vagy a kínai többistenhívő vallás szolgálhat példaként), az egyistenhit

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9.évfolyam, középszint OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9. évfolyam Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása

Részletesebben

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE

1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE 1. A magyar nép eredete 1. NÉPÜNK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE Hosszas vándorlás után érkeztünk meg a Kárpát-medencébe Eredetünk: ázsiai származás (a magyar őshaza az Urál-hegységtől keleti irányba lehetett) eredetmondáink

Részletesebben

Az ipari forradalom és a nemzetállamok kora

Az ipari forradalom és a nemzetállamok kora Az ipari forradalom és a nemzetállamok kora dr. Keserű Barna Arnold PhD hallgató, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék (SZE DFK) Az ipari forradalom előfeltételei Angliában az eredeti tőkefelhalmozás

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Gimnázium 11-12. Történelem Ált. és info+ Belügy+Nyelvi humán 11. évf. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Év eleji ismétlés 0 1 1 2. Társadalmi ismeretek 4 1

Részletesebben

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA I. ELŐZMÉNYEK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA 1919 őszétől Magyarország új útra lépett. A háborús vereség s a nyomában kialakult forradalmi válság az

Részletesebben

Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség

Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség 1. lecke Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség Fogalmak fegyverszünet: a háborúban vesztes fél megadja magát, leteszi a fegyvert, a harcoló felek beszüntetik az egymás

Részletesebben

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Megjelent a 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 1. mellékleteként Javítva a 6/2014. (I.29.) EMMI

Részletesebben

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása.

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Középszint Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. 1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása. Egy folyam menti civilizáció jellemzői (például Egyiptom, Kína). Az egyistenhit a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok!

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! 1 2 Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! Amikor Andrew Vajna producerrel majd a hozzánk csatlakozó színész kollégáinkkal: Fenyő Ivánnal, Dobó Katával, Csányi Sándorral, Gesztesi Károllyal és a többiekkel még

Részletesebben

1. számú néphatározat: 1918. november 16-án kimondták, hogy Magyarország elszakad a Habsburgoktól és népköztársasági államformát vesz fel.

1. számú néphatározat: 1918. november 16-án kimondták, hogy Magyarország elszakad a Habsburgoktól és népköztársasági államformát vesz fel. 9. lecke Az őszirózsás forradalom Fogalmak őszirózsás forradalom: a nevét onnan kapta, hogy a katonák elkeseredésükben letépték a sapkarózsájukat, és a helyére virágot tűztek. Igazából nem őszirózsa volt,

Részletesebben

Világháborúk sodrában (1914 1945)

Világháborúk sodrában (1914 1945) Világháborúk sodrában (1914 1945) 235 A KORSZAK KRONOLÓGIÁJA 1914. június 28. Szarajevóban meggyilkolják Ferenc Ferdinándot és feleségét 1914. július 28. Az Osztrák Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben