Jobb leszek történelemből 8. osztály megoldások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jobb leszek történelemből 8. osztály megoldások"

Átírás

1 Jobb leszek történelemből 8. osztály megoldások A világ a XX. század húszas-harmincas éveiben 1. A versailles-i békék 1. a, Nagy Britannia, Franciaország, Olaszország, Amerikai Egyesült Államok b, X c, németekkel: Versaillesban magyarokkal: Trianonban osztrákokkal: Saint-Germainben bolgárokkal: Neuillyben törökökkel: Sévresben 2. Antant 1914-hez képest: - Oroszország, + Olaszország és AEÁ ok: Olaszország hatalmi érdek, AEÁ hajóinak elsüllyesztése Központi hatalmak 1914-hez képest: nincs változás a béke megőrzése 2. vesztesek végleges legyengítése (a megalázás visszavágást szül) 3. győztesek hatalmi elsőbbségének biztosítása 4. Népszövetség elutasítása: az Fr.o. és Anglia érdekét szolgálta béke el nem ismerése: mert kimaradtak Wilson demokratikus javaslatai

2 2. Politikai rendszerek 1. a, Oroszország majd Szovjetunió b, Olaszország c, weimari Németország, Nagy Britannia, 2. a, többpártrendszer, politikai egyenjogúság, hatalommegosztás, stb. b, fasizmus: egypártrendszer, személyi diktatúra, jogkorlátozások, stb. c, állami tulajdon, terror, személyi diktatúra 3. Németország Szovjetunió politika, pártpolitika egy párt, diktatúra egy párt, diktatúra államvezető korlátlan hatalom, korlátlan hatalom, személyi kultusz fokozott személyi belső ellenség eredmény üldözés, deportálás, koncentrációs tábor, kivégzés, fajüldözés emigráció, gazdasági fellendülés, anyagi gyarapodás kultusz üldözés, deportálás GULAG, kivégzés fajüldözés emigráció, a nehézipar növekedése, nyomor 4. antikomintern paktum: cél: a kommunizmus visszaszorítása eredményesség: részleges létrejött, háborúk indultak, a SZU és a kommunizmus nem semmisült meg népfrontpolitika: cél: a fasizmus visszaszorítása eredményesség: nem jött létre, önkéntes brigádok Spanyolországban

3 3. Gazdaság 1. luxuscikkek, ruhafélék, autó, mozijegy, divatcikkek, ékszerek, rövid fürdőruha, repülőjegy, parfüm. 2. AEÁ gazdasági virágzás, Német o. - nyomor Német o. jóvátételek, Anglia, Fr. O. kölcsönök fizetése Győztesek hamarosan fellendülés, Német o. válságok sora 3. Oroszország a kommunista hatalomátvétel után eredménye katasztrófa AEÁ és Németország a gazdasági válság hatására eredmény a fellendülés 4. AEÁ SZU Németország felpörgés berendezkedés és polgárháború lassú felépülés államosítás, nagy megszorítások válság NEP enyhülés, javulás /34 válság 1932 világháború állami sztálini gazdaságpolitika 1934 háború állami beavatkozás fellendülés erőltetett iparosítás, kollektivizálás beavatkozás fellendülés

4 4. Modern idők életmód 1.autómobil, repülő gyorsabb, izomerőt kímélőbb helyváltoztatás, rádió gyorsabb tájékozódás, stb. 2. rádió, film, dzsessz, látványos revük, sportesemények, utazás, változás: sokrétűbb, tömegessé váltak 3. időbeosztás: elvileg több szabadidő, de inkább szorosabb időbeosztás családi élet: több szórakozás, sokszor kevesebb együtt töltött idő élelmiszerek: változatosabb, távoli tájakról is munka: nagyobb földrajzi távolságokban végzett munka egyéb: kényelem elkényelmesedés mozgásszegénység motorok füst szennyezettebb környezet 4. háztartási eszközök több szabadidő gondolkodás egyenjogúsági mozgalmak nagyobb társadalmi szerepvállalás vallásosság veszít fontosságából előtérben az élet élvezete egészségügy jobb higiéniás körülmények, jobb gyógyszerek, új mozgáskultúra (kevesebb házimunka, több szabadidő)

5 5. Természeti környezet 1. nehézipari berendezések, fegyverek, közlekedési eszközök, elektromos eszközök 2. tájépítés: tereptárgyak, felszíni építmények (vasút, autóutak, kapcsolódó épületek) sűrűsödése rombolás: fakitermelés, szénégetés fokozódása, olaj, cement stb. egyéb: autópályák felszabdalják a vad élettereket növény- és állatfajok területi visszaszorulása 3. a, érc- és szénbányászat, fémfeldolgozás (kohók füstje, salakja), vegyipar festékgyártás, gumiipar (le nem bomló hulladékok), stb. b, üzemanyag-gázok, füst, olajhasználat, gumi- és alkatrészkopás c, rozsdásodó hulladék, olajszivárgás, le nem bomló gumihulladék, stb. 4. mozgatórugók: kényelem, gyorsaság, hatékonyság iránti igény eredmény/ár autó, repülő: gyorsabb, kényelmesebb helyváltoztatás/légszennyezés, elkényelmesedés, mozgásszegény élet rádió: gyorsabb tájékozódás, kevesebb papír/társas kapcsolatok lazulása, kevesebb mozgás, több fém- és elektromos hulladék háztartási eszközök: könnyebb, hatékonyabb munka, több szabadidő/több hulladék, nagyogg energiafelhasználás stb.

6 Magyarország a két világháború között 6. Az első világháború utáni válság 1. Károlyi Mihály - az ellenzék vezetője, a Nemzeti tanács elnöke, államelnök, fölosztás, stb. Vix alezredes francia tiszt, Vix-jegyzék Kun Béla kommunista, külügyi népbiztos, a tanácskormány igazi vezetője Szamuely Tibor kommunista, terrorkülönítményesek parancsnoka Stromfeld Aurél a Vöörs Hadsereg parancsnoka, az északi hadjárat irányítója 2. Románia, Csehország ellentétek, majd ellenséges előzmény: O_M. M. nemzetiségi politikája, első világháborús érdekellentétek következmény: felvidéki csaták, román intervenció Oroszország a tanácsköztársaság idején baráti előzmény: orosz bolsevik rendszer magyar emigránsok Oroszországban következmény: X 3.?? : trikolór, frígiai sapka: forradalom, köztársaság sas, korona: osztrák császárság, uralom 46.: parasztság, agrártársadalom fontossága 47.: vörös vonat: szociáldemokrácia, szocializmus, falu-város egymásrautaltság 48.: katona + fegyver: a tanácsrendszer erőszakos, megfélemlítő jellege, vörös csillag: kommunizmus

7 7. Társadalom 1. arisztokrata: 43., 55., , 70., kis, v. középparaszt: 46., katonatiszti középréteg: 53., 66., úri középréteg: 61., 75., közhivatali középréteg: !! 60., 61., 71., 75., stb. 3. gazdasági válság előtt: földbirtokos arisztokrácia, tőkés vállalkozó, katonatiszti-közhivatali középréteg gazdasági válság után: katonatiszti-közhivatali középréteg, tőkés vállalkozó, földbirtokos arisztokrácia 4. pártok, szervezetek, mozgalmak társadalmi igény Egységes Párt konzervatív körök érdekeinek érvényesítése Szociáldemokrata Párt a munkások, és városi szegények képviselete Független Kisgazdapárt a parasztság érdekeinek képviselete Forradalmi Diáktanács a diákok összefogása, az országért Kommunista Párt a társadalmi igazságosság felülről diktált: hatalom egyházak vallásos igények Vitézi Rend konzervatív középréteg létrehozása munkáskamarák a munkásság ellenőrzése felülről diktált igény hadsereg az ország megvédése, biztonsága cserkészmozgalom az ifjúság összetartozás-igénye testi- szellemi nevelése sportmozgalom mozgásszegény életmód kompenzálása, mozgáskultúra fejlesztése, nemzeti büszkeség

8 8. Gazdaság 1. bányászat: vasérc, szén, só, kőolaj nehézipar, vegyipar, textilipar, élelmiszeripar mezőgazdaság fafeldolgozás kereskedelem, pénzügy, szolgáltatások 2. behozatal: ércek, nyersvas, só, kőolajtermékek kivitel: élelmiszer (gabona), ipari termékek (mozdonyok, motorok, stb.) 3. fokozottabb agrárjelleg, fokozottabb behozatal-függőség, csökkenő élelmiszer-termelés, ipari termelés, nehézkesebb közlekedés, fa-nyersanyag csökkenése, sóbányászat hiánya, stb őszirózsás forradalom, 2. Tanácsköztársaság, 3. betleheni konszolidáció, 4. válságidőszak, 5. konszolidálódás szakasza, 6. győri program időszaka fordulatok: forradalom, kommunista puccs, konzervatív hatalomátvétel, gazdasági világválság, márciusi miniszterelnöki beszéd külkapcsolatok: Bethlen: népszövetségi kölcsön, sokirányú export Gömbös és utána: erősödő német irányultság

9 9. Külpolitika 1. Ausztria: szétválással, területveszteséggel Csehszlovákia: függetlenedés + kiválás + egyesülés Szerb-Horvát-Szlovén Királyság: kiválás+függetlenedés+egyeítés Románia: kiválás+egyesítés Cél: Ausztria X, többi: Kisantant Magyarország elszigetelése 2. a, kölcsön + tagság b, Magyarország elszigetelése, ellenséges viszony c, Olaszországgal, Ausztriával gazdasági, politikai együttműködés d, csatlakozás politikai (revízió) és gazdasági (piac) érdekből e, fő külpolitikai cél, az elveszített területek visszaszerzése 3. védekezés túlélés barátság a nyugati országokkal (Anglia, majd Olaszország) - elszigeteltség megszüntetése revízió egyre szorosabb kapcsolat Németországgal (revízió, piac) 4. parlamenti demokrácia fasizmus kommunista diktatúra tekintélyuralmi rendszer?????????

10 10. Életmód 1. földosztás több saját termés, élelem aranykalászos tanfolyamok jobb, hatékonyabb módszerek több termés nyolcórás munkaidő több pihenőidő, csökken a hajszoltság minimálbér növelése szegénység mérséklődése fizetett szabadság több pihenő- és szabadidő munkásbiztosítás nő a létbiztonság családiház-építési akciók jobb lakáskörülmények, kényelem iskoláztatás jobb és több lehetőség stb. 2. több hozzáadott érték, jobb karrierlehetőség, jobb termelékenység, stb. 3. kevesebb külföldi utazás ennek minden velejárójával (természeti szépségek, múzeumok, stb.) több belföldi utazás 4. polgári, díszmagyar, paraszti, katonai, cserkészruha, sportruházat Bethlen I.: polgári ruházat európaiság Gömbös Gy.: katonai egyenruha tekintélyuralom, militarizmus plakátok: többségében a népviseletet konzervatív, nemzeti értékrend

11 11. Kultúra 1. elemi népiskola k. polgári iskola k. nyolcosztályos gimnázium egyetem k. 2. elemi népiskola tehetségmentési támogatás polgári iskola nyolcosztályos gimnázium egyetem Győrffy-kollégium 3. Budapest, Debrecen marad Pozsony Pécs, Kolozsvár Szeged, Selmecbánya Sopron jelentőség: kisebb lakosságra több egyetem, új egyetemi központok: szellemi gazdasági megújulás 4. iskolázottság társadalmi felemelkedési lehetőség

12 A második világháború 12. Tér/idő német angol, francia 1940 német angol, francia 1941 német, olasz japán angol, orosz amerikai (AEÁ) 1942 ua. ua német, japán ua ua. ua ua. orosz, amerikai, angol, francia 2. Európanyugati front Európa-keleti front Földközitenger térsége Csendesóceán térsége angliai légi csata 1941 Pearl Harbor 1942 Sztálingrád El-Alamein Midway 1943 Kurszk 1944 normandiai partraszállás Nagy Britannia: jún. eleje. Németország: szept május 8. Franciaország: jún. eleje május 8. Szovjetunió: szept. eleje aug./szept. Amerikai Egyesült Államok: dec aug.14./szept.2. Japán: 1931/1941. dec aug.14./szept.2. Olaszország: 1935/ július 4.??

13 13. Pusztítások, háborús bűnök 1. Leningrád, Sztálingrád, Varsó németek Drezda, stb. (!) amerikaiak, angolok Berlin oroszok Budapest németek, oroszok, amerikaiak Hirosima, Nagaszaki amerikaiak 2. németek: deportálás, koncentrációs tábor, terrorbombázás angolok, amerikaiak: terrorbombázás, atombomba oroszok: deportálás, bombázás 3.?? 4.??

14 14. Háború és természeti környezet 1. pl. 83., 87., 89., 91., 93., 94., 97., 104., 106., 110., 113., 115., 119. Üzemanyagfüst, robbanási gázok- és fizikai pusztítás, olaj- és vegyi szennyezés, fém, műanyag, stb. hulladék, nukleáris szennyezés, tűz, védelmi létesítmények (bunker, lövészárok), stb. 2. minden élőhelytípust: erdő, mező, rétek, folyók, felszín felett és alatt, tengerek, levegő, stb.?? de szempont lehet: a szennyeződések levegőben vízben jobban terjednek mint a szilárd talajban vagy kőzetekben 3. fizikai rombolás vegyi, biológiai, nukleáris szennyezés terhelés: le nem bomló hulladékok tartós változás: védelmi rendszerek (lövészárok, bunker), stb. 4.??

15 15. Magyarország a háborúban 1. Hadművelet Helyszín Időpont-időszak Eredmény/következmény katonai bevonulás Délvidék - Jugoszlávia április Bácska Magyarország része Anglia: diplomáciai kapcsolat megszakítása gyorshadtest - támadás Szovjetunió jún. 27-től hadiállapot a SZU-val és a nyugati szövetségesekkel 2. magyar hadsereg Szovjetunió nyár megsemmisülés támadás/visszavonulás Magyar honvédség - védekezés nyár 1944 nyarától áprilisig Kárpátok, Katonai kudarc, nagy Magyarország egész veszteségek területe 2. Teleki Pál ellenezte revíziós eredmények, öngyilkosság Bárdossy László kezdeményező részvétel hadüzenetek, Horthy lemondatta Kállay Miklós tartózkodó 2. magyar hadsereg, hintapolitika Sztójai Döme német érdekek szolgálata holocaust Lakatos Géza ellenzi kiugrási kísérlet Szálasi Ferenc a háború szolgálata nemzetvezető, nyilas terror 3. fokozatosan növekvő függőség?? 4. ahogy romlik Németország helyzete, úgy nő Magyarország részvétele

16 hadműveletek harmadik országban fegyverkezés támaszpontok rokon rendszerek támogatása olajdrágítás (technikai) új fegyverrendszerek űrkutatás, informatika kommunikáció Globalizálódó világ 16. Politikai-katonai válságok 1. NATO AEÁ, Nagy Britannia, Franciaország, Kanada, stb. Varsói Szerződés: Szovjetunió, Magyarország, Románia, Bulgária, Csehszlovákia, stb. Ma: NATO 2. nyugati szövetségesek: H. Truman - fokozódás, R. Reagan - enyhülés kommunista szövetségesek: J. V. Sztálin - fokozódás, Fidel Castro - fokozódás, L.I. Brezsnyev - fokozódás, M. Gorbacsov enyhülés fokozódás, 1956, 1962 válságok, /73 enyhülés fokozódás, 1985-től enyhülés 4. katonai politikai gazdasági tudományos kulturálispszichológiai* reklám, filmek, művészetek, stb.

17 17. Az első és második világ 1. Ny-ra: a, d, g, i, j, K-re: b, e, f, h, k 2. Ny-ra: demokratikus többpártrendszerek ezekkel rokon az AEÁ K-re: kommunista diktatúrák Kakukktojás: Jugoszlávia kommunizmus a vasfüggönytől Ny-ra 3.?? 4. Amerikai Egyesült Államok Levi s, Hollywood, Marshall-terv, tank, Coca-Cola, Hatékonyság:?? Szovjetunió Brezsnyev-doktrína, szögesdrót, berlini-fal, KGST, tank, diktatúra

18 18. A harmadik világ 1. üzemanyag és egyéb kőolajtermékek, nyersanyagok, textil, elektronikai, nehézipari stb. termékek, élelmiszer, luxuscikkek, stb. 2. Latin-Amerika Közel-Kelet India, Afganisztán Kína, DK-Ázsia Afrika Időszak 1918/ / / / / Függés 12, 14 12, , 14 2, 12, 11, 14 11, 12, Politikai rendszer 1, 1, 1 Háború, belháború , Személyek , 13 6, 13 Egyéb 7, 15 7, 15 7,8 7, politikai, gazdasági függőség gazdasági függőség; magyarázat: a nyugati világ nagyhatalmi, gazdasági érdekei Kína, India területi nagyság, népesség (nyersanyagforrások, piac), stb. 4. jóléti államok arab világ: a, első világháború után, a török birodalom megszűnésével b, ua. c, az olajkincs felfedezésekor jóléti államok Kína: a, ópiumháborúkkal b, ua. c, a 70-es évek gazdaságpolitikai fordulatával (ez így nincs benne a könyvben) jóléti államok Latin Amerika: a, a gyarmatosítással (XVI. sz.) b, 1945-után az AEÁ gazdasági térhódításával c, X

19 19. Életmód, környezet 1.?? 2.?? 3.?? 4.??

20 20. Egyéb globális problémák 1. globális felmelegedés Magyarország a világ része, nem tudja magát kivonni környezetkárosítás szennyezett folyók szomszéd országokból, savas esők, saját szennyünk népességrobbanás bevándorlási nyomás élelmezési válság felszökő élelmiszerárak, bevándorlási nyomás Dél eladósodása ua. terrorizmus Magyarország is részt vesz külföldi katonai missziókban célponttá válhat 2.?? 3.!! elszomorító 4.??

21 21. Integráció, nemzetközi szervezetek 1. NATO Varsói Szerződés KGST Közös Piac Európai Unió 1, 2, 1, 2, 8, 2, 6, 8, 6, 9, 12 5, 7, 9, 11(!), 13 ENSZ 3, 4, 10, 2. Közös Piac előzmény az Európai Szén- és Acélközösség, Németország és Franciaország kezdeményezése egy újabb háború elkerülésére ENSZ előzmény a Népszövetség, W. Wilson kezdeményezése az első világháború utáni béke megőrzésére 3. integrációs folyamatok gazdasági, geopolitikai érdekközösség, kulturális hasonlóság, és közös fellépés igénye nemzetállamok helyét integrációs szervezetek, szövetségek veszik át 4.??

22 Magyarország története 1945-től napjainkig 22. A háború után 1. Független Kisgazdapárt birtokos parasztság érdekei Szociáldemokrata Párt a munkások és városi szegények érdekei Magyar Kommunista Párt az orosz kommunisták érdekei Nemzeti Parasztpárt szegényparasztok érdekei Polgári Demokrata Párt!! Magyar Radikális Párt -!! A Független Kisgazdapárt 2. fontos miniszteri tárcák megszerzése politikai rendőrség koncepciós perek államosítás újjáépítési terv választások kikényszerítése kívülről a Szovjetunió segített, politikai támogatás Független Kisgazdapárt 1947 Magyar Kommunista Párt magyarázat: politikai rendőrség, koncepciós perek, a SZU támogatása, csalások 4. szovjet geopolitikai célok, belső- és külső védelmi gyűrű a SZU Ny-i határain

23 23. Társadalom 1. birtokos paraszt földtulajdonnal rendelkező paraszt fusizó melós saját zsebre dolgozó munkás traktorista nő a TSZ dolgozó nője maszekvállalkozó magánvállalkozó kulák földjét TSZ-be nem adó birtokos paraszt munkás kétkezi ipari dolgozó háztáji termelő saját kertjében élelmiszernövényeket termelő akár TSZ paraszt ávós politikai rendőrség tagja vakációzó turista jómódú, szabadidejét üdüléssel töltő ember tsz-dolgozó termelőszövetkezetben dolgozó földműves, állattenyésztő 2. Rákosi kor: fusizó melós, maszekvállalkozó, kulák, háztáji termelő, Kádár-korszak: kulák Különbség: a Kádár-korszakban kevesebb az osztályellenség 3. Koalíciós időszak - jellemző Rákosi-kor - jellemző Kádár-korszak - jellemző földbirtokos és szegényparaszt, tsz-paraszt, munkás munkás, tsz-paraszt, maszekok munkás, polgári rétegek Rákosi-kor - kedvezés Kádár-korszak - kedvezés munkás tsz-paraszt Változás oka: Kádár - kiegyezés a társadalommal, feszültségforrások csökkentése, gazdaságpolitikai revízió 4. Rákosi-kor: munkások, tsz-parasztok: követendő példa magánvállalkozók, kulákok: osztályellenség Kádár-korszak: munkások, tsz-parasztok: követendő példa propaganda közvélemény

24 24. Gazdaság 1. pénzügy pénzrendszer átalakítása nehézipar, építőipar, könnyűipar, elektronikai ipar, mezőgazdaság kereskedelem 2. több ipari központ, változatosabb ipar újjáépítés Rákosi-kor: nehézipar fejlesztése Nagy Imre kormány évei: erőltette iparosítás visszafogása, lazább mezőgazdasági politika Kádár-korszak: hangsúlyosabb a mezőgazdaság, prioritás az életszínvonal növelése 4. hidegháború, olajválság

25 25. Forradalom és szabadságharc október 23. tömegtüntetések, a Rádió ostroma, a Sztálin-szobor ledöntése október 24. Nagy Imre miniszterelnök lett október 25. vérengzés a Parlament előtt budapesti tömeg október 30. a kommunista pártszékház ostroma november 4. szovjet támadás, majd a szabadságharc leverése főszereplők: Nagy Imre miniszterelnök, reformkommunista, mártír Gerő Ernő Rákosi Mátyás jobbkeze, kommunista vezető Maléter Pál honvédelmi miniszter, mártír Kádár János miniszter a Nagy Imre kormányban, a megtorlások vezetője 2. 31/b: Petőfi szobor a tüntetők gyülekezőhelye Bem tér tömegtüntetés kezdete Rádió ostrom Sztálin-szobor tüntetés, ledöntik Parlament mészárlás Mosonmagyaróvár sortűz Köztársaság-tér a pártház ostroma Tököl Maléter Pálnak és társainak letartóztatása Jugoszláv nagykövetség Nagy Imre átmeneti menedékhelye 3. a kommunista befolyási övezet létrejötte Európában lengyelországi sztrájkok, tüntetések Szuezi válság 4. AEÁ: semleges SZU: kivár, majd leveri SZU álláspont változása: - remélték, hogy az események kommunista mederben maradnak - kivárták az AEÁ, és a többi nyugati és kommunista hatalmak reakcióját

26 26. Életmód 1. Rákosi-kor:154., 157., 161. o. Kádár-korszak: 171., o. 2. Rákosi-korszak korai Kádár-korszak késői Kádár-korszak a, b, g, h, i, j, m a, b, g, h, i, j, m b, c, d, e, f, k, l 3. a, nőtt b, kevesebb idő jutott c, kevesebb idő d, nőtt a hajszoltság, érzékenység a betegségekre e,?? 4. a, egésznapos, kötetlen nyolcórás, kötött, majd + maszek b, esetleg nagycsaládos élettér biztosan kiscsaládos élettér kert, udvar X c, vásárolt, megtermelt vásárolt d, nehezen elérhető könnyebben elérhető természetes gyógymódok, gyógynövények gyári gyógyszerek e, csökken??

27 27. Környezet , 162., 165., 172., áttételesen 158., és tulajdonképpen minden 2. - nehézipar - nagyüzemi gépesítés (38/4fejezet!!) - elavult, üzemanyag- és olajfaló berendezések 3. energiafelhasználás: nőtt, jellege változott Kádár-korszak több elektromos energia energia előállítás: nőtt, változott nőtt a kőolaj jelentősége, megjelent az atomenergia iparosítás: jellege változott, volumene nőtt járműhasználat: nőtt hulladék: nőtt hazai élelem mennyisége: nőtt import élelem: mennyisége csökkent, de sokrétűbbé vált 4. a, számos nagy mozgás- és élettérigényű állat városi lakásban tartása b, ismeretekés megbecsülés elhalása csak néhány városi faj felületes ismerete c, egyre nagyobb függetlenedés az időjárástól fontosságának alábecsülése d, könyvekből, médiából szerzett elméleti ismeretek, természetes szerves tudás elhalása e, harsány, mesterséges zajokra, színekre való érzékenység érzékszervek eltompulása következmény: elidegenedés a természettől

28 28. Rendszerváltás 1. Magyar demokrata Fórum, Szabad Demokraták Szövetsége, Független Kisgazdapárt, Fiatal Demokraták Szövetsége, Szociáldemokrata Párt, Kerszténydemokrata Néppárt Történelmi párt: FKgP, KDNP (Demokrata Néppárt), SzDP 2. kommunista: Németh Miklós, Pozsgay Imre ellenzéki: Antall József az első demokratikus miniszterelnök (MDF) Göncz Árpád író, műfordító, államelnök (SzDSz) Orbán Viktor Ellenzéki Kerekasztal résztvevője (FIDESz), Szabad György Ellenzéki Kerekasztal résztvevője (MDF) 3. Rákosi-korszak: üldözés, deportálás, kivégzés 80-as évek végén: eltűrte változás oka: a kommunista rendszer és a Szovjetunió hanyatlása, gyengülése 4. rosszul működő gazdasági szerkezet lelki, szellemi torzulások (ez nincs a könyvben)

29 29. A határainkon túli magyarok 1. Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna 2. Románia, Ukrajna, Szlovákia, Ausztria, Jugoszlávia Szerbia Horvátország Szlovénia 3.?? 4.??

30 30. Állampolgári ismeretek 1. köztársasági elnök: Sólyom László miniszterelnök: Gyurcsány Ferenc miniszterek: huh. 2. monarchiák: császárság, királyság, hercegség köztársaságok: parlamentáris, elnöki, egypártrendszeri diktatúra Magyarország: parlamentáris köztársaság 3. alapjogok: Országgyűlés, Alkotmánybíróság népfelség: országgyűlési szavazás, országgyűlés, önkormányzati szavazás, önkormányzatok hatalommegosztás: törvényhozó hatalom: Országgyűlés, önkormányzati képviselő testületek végrehajtó hatalom: kormány, polgármesterek bírói hatalom: Alkotmánybíróság, Legfelsőbb Bíróság, egyéb bíróságok 4. l. alapjogok kötelesség: a köz érdekeinek védelme, javának előmozdítása

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 - 1944. december 2-án Szegeden megalakult a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front és december 21-re

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek 1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek - Irak önállósulása Örményország függetlenségi harca Vörös Hadsereg leveri, ua.

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Készítette: Dr. Czeglédi Sándor Tanmenet E tanmenet célja egyrészt a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium,

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: a) Semlegességi taktika: Magyarország

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 A világgazdaság fejlıdési szakaszai 1. Az ókor és középkor: merkantilizmus és korai gyarmatosítás (1492-1820)

Részletesebben

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához 1. Didaktikai kérdések a II. világháború tanításánál 2. Szakmai nehézségek a II. világháború tanításában 3. Etikai és szakmai dilemmák

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között Franciország 2011.01.20-2011.01.20 (117/00084/2011) 8 fő Dr Hende Csaba Napidíj: 17 EUR (7.720 HUF), Repülőjegy:364.998 HUF Horvátország 2011.01.24-2011.01.24 (117/00117/2011) 11 fő Dr. Hende Csaba Napidíj:

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el.

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. VÁZLATOK VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc AUSZTRIA Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. Határai: É: Németország, Csehország K: Szlovákia, Magyarország

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 TTE konferencia, Kossuth Klub 2014.október 11. Bod Péter Ákos, Dsc A magyar gazdasági kötődés erősen középeurópai jellegű volt

Részletesebben

Tematikai egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei

Tematikai egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 7 8. évfolyam Az alapfokú oktatást záró két évfolyam történelemtanításában már lehetőség van a múltat a korábbinál összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, sokoldalúbb

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban A Magyarországi Tanácsköztársaság történetének megítélése az elmúlt több mint kilenc évtized során

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

Totális rendszerek: a kommunizmus. A sztálini diktatúra a Szovjetunióban

Totális rendszerek: a kommunizmus. A sztálini diktatúra a Szovjetunióban Totális rendszerek: a kommunizmus Szövetségbe forrt szabad köztársaságok: A Nagy Oroszország kovácsolta frigy, A Szovjet hatalma és egysége éljen: Sok nép így akarta s megalkotta így! Refrén: Szálljon

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI ZI ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSASA I. A világgazdas ggazdaság g fogalma, kialakulása és s fejlődése 2007.11.08. 1 I. A világgazdaság fogalma, kialakulása és fejlődése A nemzetközi

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer.

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. A magyar politikai rendszer Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. Az előadások témakörei jelentőség, hatás? KERETEK Politikai tradíciók Politikatörténet Politikai kultúra Politikai gondolkodás

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Gazdaságpolitikai környezetünk változásai 65

TARTALOM. 2.1 Gazdaságpolitikai környezetünk változásai 65 TARTALOM ELŐSZÓ HELYETT 11 1. FEJEZET / A GAZDASÁGPOLITIKA SZEREPE A MODERN GAZDASÁGOKBAN Veress József 1.1 Gazdaságpolitika: első megközelítés 13 1.2 A gazdaságpolitika fogalmi megközelítése 15 1.3 A

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA

Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA DISPUTA Rehabilitálni, de kit? 2006 szeptemberében a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottságának javaslatára a köztársasági elnök a honvédelmi miniszter ellenjegyzésével posztumusz helyreállította

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2009/2010 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2009/2010 TÖRTÉNELEM Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2009/2010 TÖRTÉNELEM III. (országos döntő) forduló 2010. április 24. Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Versenyző Pontszám

Részletesebben