Jobb leszek történelemből 8. osztály megoldások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jobb leszek történelemből 8. osztály megoldások"

Átírás

1 Jobb leszek történelemből 8. osztály megoldások A világ a XX. század húszas-harmincas éveiben 1. A versailles-i békék 1. a, Nagy Britannia, Franciaország, Olaszország, Amerikai Egyesült Államok b, X c, németekkel: Versaillesban magyarokkal: Trianonban osztrákokkal: Saint-Germainben bolgárokkal: Neuillyben törökökkel: Sévresben 2. Antant 1914-hez képest: - Oroszország, + Olaszország és AEÁ ok: Olaszország hatalmi érdek, AEÁ hajóinak elsüllyesztése Központi hatalmak 1914-hez képest: nincs változás a béke megőrzése 2. vesztesek végleges legyengítése (a megalázás visszavágást szül) 3. győztesek hatalmi elsőbbségének biztosítása 4. Népszövetség elutasítása: az Fr.o. és Anglia érdekét szolgálta béke el nem ismerése: mert kimaradtak Wilson demokratikus javaslatai

2 2. Politikai rendszerek 1. a, Oroszország majd Szovjetunió b, Olaszország c, weimari Németország, Nagy Britannia, 2. a, többpártrendszer, politikai egyenjogúság, hatalommegosztás, stb. b, fasizmus: egypártrendszer, személyi diktatúra, jogkorlátozások, stb. c, állami tulajdon, terror, személyi diktatúra 3. Németország Szovjetunió politika, pártpolitika egy párt, diktatúra egy párt, diktatúra államvezető korlátlan hatalom, korlátlan hatalom, személyi kultusz fokozott személyi belső ellenség eredmény üldözés, deportálás, koncentrációs tábor, kivégzés, fajüldözés emigráció, gazdasági fellendülés, anyagi gyarapodás kultusz üldözés, deportálás GULAG, kivégzés fajüldözés emigráció, a nehézipar növekedése, nyomor 4. antikomintern paktum: cél: a kommunizmus visszaszorítása eredményesség: részleges létrejött, háborúk indultak, a SZU és a kommunizmus nem semmisült meg népfrontpolitika: cél: a fasizmus visszaszorítása eredményesség: nem jött létre, önkéntes brigádok Spanyolországban

3 3. Gazdaság 1. luxuscikkek, ruhafélék, autó, mozijegy, divatcikkek, ékszerek, rövid fürdőruha, repülőjegy, parfüm. 2. AEÁ gazdasági virágzás, Német o. - nyomor Német o. jóvátételek, Anglia, Fr. O. kölcsönök fizetése Győztesek hamarosan fellendülés, Német o. válságok sora 3. Oroszország a kommunista hatalomátvétel után eredménye katasztrófa AEÁ és Németország a gazdasági válság hatására eredmény a fellendülés 4. AEÁ SZU Németország felpörgés berendezkedés és polgárháború lassú felépülés államosítás, nagy megszorítások válság NEP enyhülés, javulás /34 válság 1932 világháború állami sztálini gazdaságpolitika 1934 háború állami beavatkozás fellendülés erőltetett iparosítás, kollektivizálás beavatkozás fellendülés

4 4. Modern idők életmód 1.autómobil, repülő gyorsabb, izomerőt kímélőbb helyváltoztatás, rádió gyorsabb tájékozódás, stb. 2. rádió, film, dzsessz, látványos revük, sportesemények, utazás, változás: sokrétűbb, tömegessé váltak 3. időbeosztás: elvileg több szabadidő, de inkább szorosabb időbeosztás családi élet: több szórakozás, sokszor kevesebb együtt töltött idő élelmiszerek: változatosabb, távoli tájakról is munka: nagyobb földrajzi távolságokban végzett munka egyéb: kényelem elkényelmesedés mozgásszegénység motorok füst szennyezettebb környezet 4. háztartási eszközök több szabadidő gondolkodás egyenjogúsági mozgalmak nagyobb társadalmi szerepvállalás vallásosság veszít fontosságából előtérben az élet élvezete egészségügy jobb higiéniás körülmények, jobb gyógyszerek, új mozgáskultúra (kevesebb házimunka, több szabadidő)

5 5. Természeti környezet 1. nehézipari berendezések, fegyverek, közlekedési eszközök, elektromos eszközök 2. tájépítés: tereptárgyak, felszíni építmények (vasút, autóutak, kapcsolódó épületek) sűrűsödése rombolás: fakitermelés, szénégetés fokozódása, olaj, cement stb. egyéb: autópályák felszabdalják a vad élettereket növény- és állatfajok területi visszaszorulása 3. a, érc- és szénbányászat, fémfeldolgozás (kohók füstje, salakja), vegyipar festékgyártás, gumiipar (le nem bomló hulladékok), stb. b, üzemanyag-gázok, füst, olajhasználat, gumi- és alkatrészkopás c, rozsdásodó hulladék, olajszivárgás, le nem bomló gumihulladék, stb. 4. mozgatórugók: kényelem, gyorsaság, hatékonyság iránti igény eredmény/ár autó, repülő: gyorsabb, kényelmesebb helyváltoztatás/légszennyezés, elkényelmesedés, mozgásszegény élet rádió: gyorsabb tájékozódás, kevesebb papír/társas kapcsolatok lazulása, kevesebb mozgás, több fém- és elektromos hulladék háztartási eszközök: könnyebb, hatékonyabb munka, több szabadidő/több hulladék, nagyogg energiafelhasználás stb.

6 Magyarország a két világháború között 6. Az első világháború utáni válság 1. Károlyi Mihály - az ellenzék vezetője, a Nemzeti tanács elnöke, államelnök, fölosztás, stb. Vix alezredes francia tiszt, Vix-jegyzék Kun Béla kommunista, külügyi népbiztos, a tanácskormány igazi vezetője Szamuely Tibor kommunista, terrorkülönítményesek parancsnoka Stromfeld Aurél a Vöörs Hadsereg parancsnoka, az északi hadjárat irányítója 2. Románia, Csehország ellentétek, majd ellenséges előzmény: O_M. M. nemzetiségi politikája, első világháborús érdekellentétek következmény: felvidéki csaták, román intervenció Oroszország a tanácsköztársaság idején baráti előzmény: orosz bolsevik rendszer magyar emigránsok Oroszországban következmény: X 3.?? : trikolór, frígiai sapka: forradalom, köztársaság sas, korona: osztrák császárság, uralom 46.: parasztság, agrártársadalom fontossága 47.: vörös vonat: szociáldemokrácia, szocializmus, falu-város egymásrautaltság 48.: katona + fegyver: a tanácsrendszer erőszakos, megfélemlítő jellege, vörös csillag: kommunizmus

7 7. Társadalom 1. arisztokrata: 43., 55., , 70., kis, v. középparaszt: 46., katonatiszti középréteg: 53., 66., úri középréteg: 61., 75., közhivatali középréteg: !! 60., 61., 71., 75., stb. 3. gazdasági válság előtt: földbirtokos arisztokrácia, tőkés vállalkozó, katonatiszti-közhivatali középréteg gazdasági válság után: katonatiszti-közhivatali középréteg, tőkés vállalkozó, földbirtokos arisztokrácia 4. pártok, szervezetek, mozgalmak társadalmi igény Egységes Párt konzervatív körök érdekeinek érvényesítése Szociáldemokrata Párt a munkások, és városi szegények képviselete Független Kisgazdapárt a parasztság érdekeinek képviselete Forradalmi Diáktanács a diákok összefogása, az országért Kommunista Párt a társadalmi igazságosság felülről diktált: hatalom egyházak vallásos igények Vitézi Rend konzervatív középréteg létrehozása munkáskamarák a munkásság ellenőrzése felülről diktált igény hadsereg az ország megvédése, biztonsága cserkészmozgalom az ifjúság összetartozás-igénye testi- szellemi nevelése sportmozgalom mozgásszegény életmód kompenzálása, mozgáskultúra fejlesztése, nemzeti büszkeség

8 8. Gazdaság 1. bányászat: vasérc, szén, só, kőolaj nehézipar, vegyipar, textilipar, élelmiszeripar mezőgazdaság fafeldolgozás kereskedelem, pénzügy, szolgáltatások 2. behozatal: ércek, nyersvas, só, kőolajtermékek kivitel: élelmiszer (gabona), ipari termékek (mozdonyok, motorok, stb.) 3. fokozottabb agrárjelleg, fokozottabb behozatal-függőség, csökkenő élelmiszer-termelés, ipari termelés, nehézkesebb közlekedés, fa-nyersanyag csökkenése, sóbányászat hiánya, stb őszirózsás forradalom, 2. Tanácsköztársaság, 3. betleheni konszolidáció, 4. válságidőszak, 5. konszolidálódás szakasza, 6. győri program időszaka fordulatok: forradalom, kommunista puccs, konzervatív hatalomátvétel, gazdasági világválság, márciusi miniszterelnöki beszéd külkapcsolatok: Bethlen: népszövetségi kölcsön, sokirányú export Gömbös és utána: erősödő német irányultság

9 9. Külpolitika 1. Ausztria: szétválással, területveszteséggel Csehszlovákia: függetlenedés + kiválás + egyesülés Szerb-Horvát-Szlovén Királyság: kiválás+függetlenedés+egyeítés Románia: kiválás+egyesítés Cél: Ausztria X, többi: Kisantant Magyarország elszigetelése 2. a, kölcsön + tagság b, Magyarország elszigetelése, ellenséges viszony c, Olaszországgal, Ausztriával gazdasági, politikai együttműködés d, csatlakozás politikai (revízió) és gazdasági (piac) érdekből e, fő külpolitikai cél, az elveszített területek visszaszerzése 3. védekezés túlélés barátság a nyugati országokkal (Anglia, majd Olaszország) - elszigeteltség megszüntetése revízió egyre szorosabb kapcsolat Németországgal (revízió, piac) 4. parlamenti demokrácia fasizmus kommunista diktatúra tekintélyuralmi rendszer?????????

10 10. Életmód 1. földosztás több saját termés, élelem aranykalászos tanfolyamok jobb, hatékonyabb módszerek több termés nyolcórás munkaidő több pihenőidő, csökken a hajszoltság minimálbér növelése szegénység mérséklődése fizetett szabadság több pihenő- és szabadidő munkásbiztosítás nő a létbiztonság családiház-építési akciók jobb lakáskörülmények, kényelem iskoláztatás jobb és több lehetőség stb. 2. több hozzáadott érték, jobb karrierlehetőség, jobb termelékenység, stb. 3. kevesebb külföldi utazás ennek minden velejárójával (természeti szépségek, múzeumok, stb.) több belföldi utazás 4. polgári, díszmagyar, paraszti, katonai, cserkészruha, sportruházat Bethlen I.: polgári ruházat európaiság Gömbös Gy.: katonai egyenruha tekintélyuralom, militarizmus plakátok: többségében a népviseletet konzervatív, nemzeti értékrend

11 11. Kultúra 1. elemi népiskola k. polgári iskola k. nyolcosztályos gimnázium egyetem k. 2. elemi népiskola tehetségmentési támogatás polgári iskola nyolcosztályos gimnázium egyetem Győrffy-kollégium 3. Budapest, Debrecen marad Pozsony Pécs, Kolozsvár Szeged, Selmecbánya Sopron jelentőség: kisebb lakosságra több egyetem, új egyetemi központok: szellemi gazdasági megújulás 4. iskolázottság társadalmi felemelkedési lehetőség

12 A második világháború 12. Tér/idő német angol, francia 1940 német angol, francia 1941 német, olasz japán angol, orosz amerikai (AEÁ) 1942 ua. ua német, japán ua ua. ua ua. orosz, amerikai, angol, francia 2. Európanyugati front Európa-keleti front Földközitenger térsége Csendesóceán térsége angliai légi csata 1941 Pearl Harbor 1942 Sztálingrád El-Alamein Midway 1943 Kurszk 1944 normandiai partraszállás Nagy Britannia: jún. eleje. Németország: szept május 8. Franciaország: jún. eleje május 8. Szovjetunió: szept. eleje aug./szept. Amerikai Egyesült Államok: dec aug.14./szept.2. Japán: 1931/1941. dec aug.14./szept.2. Olaszország: 1935/ július 4.??

13 13. Pusztítások, háborús bűnök 1. Leningrád, Sztálingrád, Varsó németek Drezda, stb. (!) amerikaiak, angolok Berlin oroszok Budapest németek, oroszok, amerikaiak Hirosima, Nagaszaki amerikaiak 2. németek: deportálás, koncentrációs tábor, terrorbombázás angolok, amerikaiak: terrorbombázás, atombomba oroszok: deportálás, bombázás 3.?? 4.??

14 14. Háború és természeti környezet 1. pl. 83., 87., 89., 91., 93., 94., 97., 104., 106., 110., 113., 115., 119. Üzemanyagfüst, robbanási gázok- és fizikai pusztítás, olaj- és vegyi szennyezés, fém, műanyag, stb. hulladék, nukleáris szennyezés, tűz, védelmi létesítmények (bunker, lövészárok), stb. 2. minden élőhelytípust: erdő, mező, rétek, folyók, felszín felett és alatt, tengerek, levegő, stb.?? de szempont lehet: a szennyeződések levegőben vízben jobban terjednek mint a szilárd talajban vagy kőzetekben 3. fizikai rombolás vegyi, biológiai, nukleáris szennyezés terhelés: le nem bomló hulladékok tartós változás: védelmi rendszerek (lövészárok, bunker), stb. 4.??

15 15. Magyarország a háborúban 1. Hadművelet Helyszín Időpont-időszak Eredmény/következmény katonai bevonulás Délvidék - Jugoszlávia április Bácska Magyarország része Anglia: diplomáciai kapcsolat megszakítása gyorshadtest - támadás Szovjetunió jún. 27-től hadiállapot a SZU-val és a nyugati szövetségesekkel 2. magyar hadsereg Szovjetunió nyár megsemmisülés támadás/visszavonulás Magyar honvédség - védekezés nyár 1944 nyarától áprilisig Kárpátok, Katonai kudarc, nagy Magyarország egész veszteségek területe 2. Teleki Pál ellenezte revíziós eredmények, öngyilkosság Bárdossy László kezdeményező részvétel hadüzenetek, Horthy lemondatta Kállay Miklós tartózkodó 2. magyar hadsereg, hintapolitika Sztójai Döme német érdekek szolgálata holocaust Lakatos Géza ellenzi kiugrási kísérlet Szálasi Ferenc a háború szolgálata nemzetvezető, nyilas terror 3. fokozatosan növekvő függőség?? 4. ahogy romlik Németország helyzete, úgy nő Magyarország részvétele

16 hadműveletek harmadik országban fegyverkezés támaszpontok rokon rendszerek támogatása olajdrágítás (technikai) új fegyverrendszerek űrkutatás, informatika kommunikáció Globalizálódó világ 16. Politikai-katonai válságok 1. NATO AEÁ, Nagy Britannia, Franciaország, Kanada, stb. Varsói Szerződés: Szovjetunió, Magyarország, Románia, Bulgária, Csehszlovákia, stb. Ma: NATO 2. nyugati szövetségesek: H. Truman - fokozódás, R. Reagan - enyhülés kommunista szövetségesek: J. V. Sztálin - fokozódás, Fidel Castro - fokozódás, L.I. Brezsnyev - fokozódás, M. Gorbacsov enyhülés fokozódás, 1956, 1962 válságok, /73 enyhülés fokozódás, 1985-től enyhülés 4. katonai politikai gazdasági tudományos kulturálispszichológiai* reklám, filmek, művészetek, stb.

17 17. Az első és második világ 1. Ny-ra: a, d, g, i, j, K-re: b, e, f, h, k 2. Ny-ra: demokratikus többpártrendszerek ezekkel rokon az AEÁ K-re: kommunista diktatúrák Kakukktojás: Jugoszlávia kommunizmus a vasfüggönytől Ny-ra 3.?? 4. Amerikai Egyesült Államok Levi s, Hollywood, Marshall-terv, tank, Coca-Cola, Hatékonyság:?? Szovjetunió Brezsnyev-doktrína, szögesdrót, berlini-fal, KGST, tank, diktatúra

18 18. A harmadik világ 1. üzemanyag és egyéb kőolajtermékek, nyersanyagok, textil, elektronikai, nehézipari stb. termékek, élelmiszer, luxuscikkek, stb. 2. Latin-Amerika Közel-Kelet India, Afganisztán Kína, DK-Ázsia Afrika Időszak 1918/ / / / / Függés 12, 14 12, , 14 2, 12, 11, 14 11, 12, Politikai rendszer 1, 1, 1 Háború, belháború , Személyek , 13 6, 13 Egyéb 7, 15 7, 15 7,8 7, politikai, gazdasági függőség gazdasági függőség; magyarázat: a nyugati világ nagyhatalmi, gazdasági érdekei Kína, India területi nagyság, népesség (nyersanyagforrások, piac), stb. 4. jóléti államok arab világ: a, első világháború után, a török birodalom megszűnésével b, ua. c, az olajkincs felfedezésekor jóléti államok Kína: a, ópiumháborúkkal b, ua. c, a 70-es évek gazdaságpolitikai fordulatával (ez így nincs benne a könyvben) jóléti államok Latin Amerika: a, a gyarmatosítással (XVI. sz.) b, 1945-után az AEÁ gazdasági térhódításával c, X

19 19. Életmód, környezet 1.?? 2.?? 3.?? 4.??

20 20. Egyéb globális problémák 1. globális felmelegedés Magyarország a világ része, nem tudja magát kivonni környezetkárosítás szennyezett folyók szomszéd országokból, savas esők, saját szennyünk népességrobbanás bevándorlási nyomás élelmezési válság felszökő élelmiszerárak, bevándorlási nyomás Dél eladósodása ua. terrorizmus Magyarország is részt vesz külföldi katonai missziókban célponttá válhat 2.?? 3.!! elszomorító 4.??

21 21. Integráció, nemzetközi szervezetek 1. NATO Varsói Szerződés KGST Közös Piac Európai Unió 1, 2, 1, 2, 8, 2, 6, 8, 6, 9, 12 5, 7, 9, 11(!), 13 ENSZ 3, 4, 10, 2. Közös Piac előzmény az Európai Szén- és Acélközösség, Németország és Franciaország kezdeményezése egy újabb háború elkerülésére ENSZ előzmény a Népszövetség, W. Wilson kezdeményezése az első világháború utáni béke megőrzésére 3. integrációs folyamatok gazdasági, geopolitikai érdekközösség, kulturális hasonlóság, és közös fellépés igénye nemzetállamok helyét integrációs szervezetek, szövetségek veszik át 4.??

22 Magyarország története 1945-től napjainkig 22. A háború után 1. Független Kisgazdapárt birtokos parasztság érdekei Szociáldemokrata Párt a munkások és városi szegények érdekei Magyar Kommunista Párt az orosz kommunisták érdekei Nemzeti Parasztpárt szegényparasztok érdekei Polgári Demokrata Párt!! Magyar Radikális Párt -!! A Független Kisgazdapárt 2. fontos miniszteri tárcák megszerzése politikai rendőrség koncepciós perek államosítás újjáépítési terv választások kikényszerítése kívülről a Szovjetunió segített, politikai támogatás Független Kisgazdapárt 1947 Magyar Kommunista Párt magyarázat: politikai rendőrség, koncepciós perek, a SZU támogatása, csalások 4. szovjet geopolitikai célok, belső- és külső védelmi gyűrű a SZU Ny-i határain

23 23. Társadalom 1. birtokos paraszt földtulajdonnal rendelkező paraszt fusizó melós saját zsebre dolgozó munkás traktorista nő a TSZ dolgozó nője maszekvállalkozó magánvállalkozó kulák földjét TSZ-be nem adó birtokos paraszt munkás kétkezi ipari dolgozó háztáji termelő saját kertjében élelmiszernövényeket termelő akár TSZ paraszt ávós politikai rendőrség tagja vakációzó turista jómódú, szabadidejét üdüléssel töltő ember tsz-dolgozó termelőszövetkezetben dolgozó földműves, állattenyésztő 2. Rákosi kor: fusizó melós, maszekvállalkozó, kulák, háztáji termelő, Kádár-korszak: kulák Különbség: a Kádár-korszakban kevesebb az osztályellenség 3. Koalíciós időszak - jellemző Rákosi-kor - jellemző Kádár-korszak - jellemző földbirtokos és szegényparaszt, tsz-paraszt, munkás munkás, tsz-paraszt, maszekok munkás, polgári rétegek Rákosi-kor - kedvezés Kádár-korszak - kedvezés munkás tsz-paraszt Változás oka: Kádár - kiegyezés a társadalommal, feszültségforrások csökkentése, gazdaságpolitikai revízió 4. Rákosi-kor: munkások, tsz-parasztok: követendő példa magánvállalkozók, kulákok: osztályellenség Kádár-korszak: munkások, tsz-parasztok: követendő példa propaganda közvélemény

24 24. Gazdaság 1. pénzügy pénzrendszer átalakítása nehézipar, építőipar, könnyűipar, elektronikai ipar, mezőgazdaság kereskedelem 2. több ipari központ, változatosabb ipar újjáépítés Rákosi-kor: nehézipar fejlesztése Nagy Imre kormány évei: erőltette iparosítás visszafogása, lazább mezőgazdasági politika Kádár-korszak: hangsúlyosabb a mezőgazdaság, prioritás az életszínvonal növelése 4. hidegháború, olajválság

25 25. Forradalom és szabadságharc október 23. tömegtüntetések, a Rádió ostroma, a Sztálin-szobor ledöntése október 24. Nagy Imre miniszterelnök lett október 25. vérengzés a Parlament előtt budapesti tömeg október 30. a kommunista pártszékház ostroma november 4. szovjet támadás, majd a szabadságharc leverése főszereplők: Nagy Imre miniszterelnök, reformkommunista, mártír Gerő Ernő Rákosi Mátyás jobbkeze, kommunista vezető Maléter Pál honvédelmi miniszter, mártír Kádár János miniszter a Nagy Imre kormányban, a megtorlások vezetője 2. 31/b: Petőfi szobor a tüntetők gyülekezőhelye Bem tér tömegtüntetés kezdete Rádió ostrom Sztálin-szobor tüntetés, ledöntik Parlament mészárlás Mosonmagyaróvár sortűz Köztársaság-tér a pártház ostroma Tököl Maléter Pálnak és társainak letartóztatása Jugoszláv nagykövetség Nagy Imre átmeneti menedékhelye 3. a kommunista befolyási övezet létrejötte Európában lengyelországi sztrájkok, tüntetések Szuezi válság 4. AEÁ: semleges SZU: kivár, majd leveri SZU álláspont változása: - remélték, hogy az események kommunista mederben maradnak - kivárták az AEÁ, és a többi nyugati és kommunista hatalmak reakcióját

26 26. Életmód 1. Rákosi-kor:154., 157., 161. o. Kádár-korszak: 171., o. 2. Rákosi-korszak korai Kádár-korszak késői Kádár-korszak a, b, g, h, i, j, m a, b, g, h, i, j, m b, c, d, e, f, k, l 3. a, nőtt b, kevesebb idő jutott c, kevesebb idő d, nőtt a hajszoltság, érzékenység a betegségekre e,?? 4. a, egésznapos, kötetlen nyolcórás, kötött, majd + maszek b, esetleg nagycsaládos élettér biztosan kiscsaládos élettér kert, udvar X c, vásárolt, megtermelt vásárolt d, nehezen elérhető könnyebben elérhető természetes gyógymódok, gyógynövények gyári gyógyszerek e, csökken??

27 27. Környezet , 162., 165., 172., áttételesen 158., és tulajdonképpen minden 2. - nehézipar - nagyüzemi gépesítés (38/4fejezet!!) - elavult, üzemanyag- és olajfaló berendezések 3. energiafelhasználás: nőtt, jellege változott Kádár-korszak több elektromos energia energia előállítás: nőtt, változott nőtt a kőolaj jelentősége, megjelent az atomenergia iparosítás: jellege változott, volumene nőtt járműhasználat: nőtt hulladék: nőtt hazai élelem mennyisége: nőtt import élelem: mennyisége csökkent, de sokrétűbbé vált 4. a, számos nagy mozgás- és élettérigényű állat városi lakásban tartása b, ismeretekés megbecsülés elhalása csak néhány városi faj felületes ismerete c, egyre nagyobb függetlenedés az időjárástól fontosságának alábecsülése d, könyvekből, médiából szerzett elméleti ismeretek, természetes szerves tudás elhalása e, harsány, mesterséges zajokra, színekre való érzékenység érzékszervek eltompulása következmény: elidegenedés a természettől

28 28. Rendszerváltás 1. Magyar demokrata Fórum, Szabad Demokraták Szövetsége, Független Kisgazdapárt, Fiatal Demokraták Szövetsége, Szociáldemokrata Párt, Kerszténydemokrata Néppárt Történelmi párt: FKgP, KDNP (Demokrata Néppárt), SzDP 2. kommunista: Németh Miklós, Pozsgay Imre ellenzéki: Antall József az első demokratikus miniszterelnök (MDF) Göncz Árpád író, műfordító, államelnök (SzDSz) Orbán Viktor Ellenzéki Kerekasztal résztvevője (FIDESz), Szabad György Ellenzéki Kerekasztal résztvevője (MDF) 3. Rákosi-korszak: üldözés, deportálás, kivégzés 80-as évek végén: eltűrte változás oka: a kommunista rendszer és a Szovjetunió hanyatlása, gyengülése 4. rosszul működő gazdasági szerkezet lelki, szellemi torzulások (ez nincs a könyvben)

29 29. A határainkon túli magyarok 1. Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna 2. Románia, Ukrajna, Szlovákia, Ausztria, Jugoszlávia Szerbia Horvátország Szlovénia 3.?? 4.??

30 30. Állampolgári ismeretek 1. köztársasági elnök: Sólyom László miniszterelnök: Gyurcsány Ferenc miniszterek: huh. 2. monarchiák: császárság, királyság, hercegség köztársaságok: parlamentáris, elnöki, egypártrendszeri diktatúra Magyarország: parlamentáris köztársaság 3. alapjogok: Országgyűlés, Alkotmánybíróság népfelség: országgyűlési szavazás, országgyűlés, önkormányzati szavazás, önkormányzatok hatalommegosztás: törvényhozó hatalom: Országgyűlés, önkormányzati képviselő testületek végrehajtó hatalom: kormány, polgármesterek bírói hatalom: Alkotmánybíróság, Legfelsőbb Bíróság, egyéb bíróságok 4. l. alapjogok kötelesség: a köz érdekeinek védelme, javának előmozdítása

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Tananyag és minimum követelmény TÖRTÉNELEM 12. évfolyam I. HIDEGHÁBORÚS KONFLIKTUSOK ÉS A KÉTPOLÚSÚ VILÁG

Tananyag és minimum követelmény TÖRTÉNELEM 12. évfolyam I. HIDEGHÁBORÚS KONFLIKTUSOK ÉS A KÉTPOLÚSÚ VILÁG Tananyag és minimum követelmény TÖRTÉNELEM 12. évfolyam I. HIDEGHÁBORÚS KONFLIKTUSOK ÉS A KÉTPOLÚSÚ VILÁG 1.Háborús együttműködésből békés szembenállás 2. A hidegháború kibontakozása 3. A párizsi béke

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.1 Az els világháború jellege, jellemz i; a Párizs környéki békék Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemz i. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

Földünk a két világháború között

Földünk a két világháború között Hallássérültek XXXIV. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2016. május Országos forduló a komplex történelmi és társadalmi ismeretek tantárgyból 8. évfolyam Javítókulcs Földünk a két világháború

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 - 1944. december 2-án Szegeden megalakult a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front és december 21-re

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Szakközép 12. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből

Szakközép 12. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből A vizsga felépítése: Szakközép 12. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 12. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája január 1-től

A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája január 1-től A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája 2017. január 1-től 1. Az ókor és kultúrája 1.1. Poliszok az ókori Hellászban K: Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században 1.2. Társadalmi és politikai

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám: Elért helyezés:

A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám: Elért helyezés: Hallássérültek XXXIV. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2016. május Országos forduló a komplex történelmi és társadalmi ismeretek tantárgyból 8. évfolyam A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám:

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ!

1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik országban működött a Gestapo? 1.) Olaszország 2.) Németország X.) Szovjetunió 2. Mennyiben határozta meg a békeszerződés a német haderő létszámát az I.

Részletesebben

A rendszerváltás. vetíthető oktatási segédanyag. Keglevich Kristóf. Budapest, 2016

A rendszerváltás. vetíthető oktatási segédanyag. Keglevich Kristóf. Budapest, 2016 A rendszerváltás vetíthető oktatási segédanyag Keglevich Kristóf Budapest, 2016 1. Előzmények a Kádár-korszak válságba jutott a) gazdasági válság tervgazdálkodás nem termel hasznot külpolitikai ok: olajárrobbanás

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Történelem 5. évfolyam Az őskori ember Hogyan élt az őskori ember? Az élelemtermelés kezdete Mesterségek születése Az ókori Kelet Mezopotámia Az Egyiptomi Birodalom Távol-Kelet

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012.

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. Erőszakszervezetek, rendfenntartó szervezetek a XIX-XX. századi Magyarországon

Részletesebben

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek 1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek - Irak önállósulása Örményország függetlenségi harca Vörös Hadsereg leveri, ua.

Részletesebben

Hatályos január 1-jétől. B) TÉMAKÖRÖK

Hatályos január 1-jétől. B) TÉMAKÖRÖK B) TÉMAKÖRÖK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú történelem kerettantervek évszámokra, személyekre, topográfiai

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

Magyarország társadalomtörténete

Magyarország társadalomtörténete 1. Bevezetés 2. Magyarország helye Európában 3. Polgárosodás a dualizmus korában A Horthy-korszak 4. Trianon és következményei 5. Az elit és a középrétegek 6. Kispolgárság, parasztság 7. Az alsó rétegek

Részletesebben

III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora század

III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora század III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 1. 10 15. század 936 973: I. Ottó uralkodása 955: az augsburgi vereség 972 997: Géza fejedelem 997 1038: I. István uralkodása 1077: Canossa-járás

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Készítette: Dr. Czeglédi Sándor Tanmenet E tanmenet célja egyrészt a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium,

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A Kárpát-medence politikai földrajza

A Kárpát-medence politikai földrajza Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Kárpát-medence politikai földrajza Hajdú Zoltán hajdu@rkk.hu Az előadás négy érintett

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

Az Amerikai Egyesült Államok

Az Amerikai Egyesült Államok Az amerikai külpolitika Az Amerikai Egyesült Államok Fehér Zoltán Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi kapcsolatok szak III. évf. 2004. tavaszi félév Amerika mint kísérlet Perception Kivételesség-tudat

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: a) Semlegességi taktika: Magyarország

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 A világgazdaság fejlıdési szakaszai 1. Az ókor és középkor: merkantilizmus és korai gyarmatosítás (1492-1820)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ. Javítási-értékelési útmutató. I. Dél-Ázsia tájain (21 pont)

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ. Javítási-értékelési útmutató. I. Dél-Ázsia tájain (21 pont) Oktatási Hivatal A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ Javítási-értékelési útmutató 1. C 2. B, D 3. 2 4. B, D 6. J 7. E 8. C 9. B 10. 1 11. B, D 12. H 13.

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

Történelem adattár. 10. modul MAGYARORSZÁG 1945-TŐL A RENDSZERVÁLTÁSIG ( )

Történelem adattár. 10. modul MAGYARORSZÁG 1945-TŐL A RENDSZERVÁLTÁSIG ( ) Történelem adattár MAGYARORSZÁG 1945-TŐL A RENDSZERVÁLTÁSIG (1945-1990) 10. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Államosítás

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Az Európa előtt álló új típusú kihívások

Az Európa előtt álló új típusú kihívások Az Európa előtt álló új típusú kihívások talas.peter@uni-nke.hu NKE NETK SVKK Az előadás vázlata A hatalmi erőviszonyok eredőiről A nemzetközi biztonság struktúrájának változása Az új hatalmi realizmus

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához 1. Didaktikai kérdések a II. világháború tanításánál 2. Szakmai nehézségek a II. világháború tanításában 3. Etikai és szakmai dilemmák

Részletesebben

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között Franciország 2011.01.20-2011.01.20 (117/00084/2011) 8 fő Dr Hende Csaba Napidíj: 17 EUR (7.720 HUF), Repülőjegy:364.998 HUF Horvátország 2011.01.24-2011.01.24 (117/00117/2011) 11 fő Dr. Hende Csaba Napidíj:

Részletesebben

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA 2007. január - december Veszprém, 2008. február Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2008 Igazgató:

Részletesebben

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( )

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( ) A TENGELYHATALMAK SIKEREI (1939-41) 1. A furcsa háború (1939 ősze 1940 tavasza) Anglia és Franciaország a lengyelek lerohanása után ígéretükhöz híven hadat üzentek Hitlernek. A hadüzenetet azonban nem

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el.

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. VÁZLATOK VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc AUSZTRIA Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. Határai: É: Németország, Csehország K: Szlovákia, Magyarország

Részletesebben