ART-ÖKO Közalapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ART-ÖKO Közalapítvány"

Átírás

1 Az ART-ÖKO Közhasznú Alapítvány 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Készítette: Tamás Lóránt elnök

2 1. Az alapítvány bemutatása Alakulás: Az ART-ÖKO Alapítványt szeptember 01-én Vígh Beatrix ( ) Bauer Norbert ( ) mint alapító tagok hozták létre. Bejegyzés: Somogy Megyei Bíróság által 2009.szeptember.23.-án lett nyilvántartásba véve Pk /2009 számon. Székhelye: 8600 Siófok, Fő utca 83. Kuratóriumi tagok : Tamás Lóránt - elnök, Borbás Márton - tag, Tamás-Györök Melinda - tag Közhasznú tevékenységek Az ART-ÖKO Közhasznú Alapítvány alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységei : - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - Kulturális tevékenység - Kulturális örökség megóvása - Természetvédelem, állatvédelem - Környezetvédelem - Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet Fokozata: Az alapítványt a bíróság közhasznú szervezetként 2009.szept.23-án nyilvántartásba vette. Induló Vagyon: Az alapítvány jegyzett tőkéje : Ft

3 Az Alapítvány Célja : Az ÖKO-ART Alapítvány elsődleges célja a természetes környezet- és tájvédelem, hogy a környezet és a társadalmigazdasági fejlődés érdekei ne kerüljenek tartós és kibékíthetetlen ellentmondásba, hogy a környezet védelme a társadalmi- gazdasági élet egészének szerves részét alkossa. Az Alapítvány szeretné felhívni a figyelmet pusztuló értékeinkre, az ember és az őt befogadó környezet közötti kapcsolat fontosságára. Az Alapítvány az ember és a természet harmonikus együttélését példaadóan kívánja bemutatni és oktatni. Az Alapítvány céljai között nem csak az értékek megóvása szerepel, hanem azok megismertetése is. Az Alapítvány a beszámoló összeállításánál a szervezet folytatásának elvéből indult ki. Könyveljük mindazokat az eseményeket, amelyek az eszközökre és forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolnak hatást. Az Alapítvány Egyszerűsített éves beszámolót készít a Számviteli Törvényben megfogalmazott alapelvek szerint. Vagyon felhasználása: Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról a kuratórium határoz. Induló vagyona : 300 eft, amelyet az alapítók két egyenlő részben az Alapítvány rendelkezésére bocsátják. Vállalkozási tevékenységet az alapítvány az alapító okiratban foglaltak értelmében csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységekre fordítja év értékelése: ART- ÖKO Közhasznú Alapítvány évi egyszerűsített éves beszámolójának mérlege adatok e FT-ban Sor szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév A B C D E 1 A. Befektetett eszközök I.IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZŐK III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B.Forgóeszközök I.KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK III.ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 503

4 10 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN C.Saját tőke I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS 14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV.BŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSGBŐL) 16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17 D. Tartalék E. Céltartalékok 19 F. Kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉ- GEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN ART- ÖKO Közhasznú Alapítvány évi egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása e Ft, 2010 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I+II) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Közhasznú működésre kapott támogatás a., alapítótól b., központi költségvetéstől c., helyi önkormányzattól d., társadalombiztosítótól e., egyéb f., továbbutalási céllal kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 3 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 1000

5 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 1000 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások 1154 Ebből: továbbutalt támogatás 2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 39 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközvásárlások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (ń 1 ń 2) Közhasznú tevék tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) Vállalkozási tevék tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) H. Nem pénzben realizált eredmény (ń 1 ń 2) 1. Közhasznú tevék nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) Vállalkozási tevék nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) ń H/2 J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

6 Tájékoztató adatok e Ft, A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0 1. Bérköltség 0 ebből: megbízási díjak 0 tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 3. Bérjárulékok 0 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 1082 C. Értékcsökkenési leírás 39 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 72 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 0

7 2.1. Kiegészítések a beszámoló tábláihoz Befektetett eszközök 2010 évben az alapítványnak 647 e ft értékű befektetett eszközei voltak, amely tárgyi eszközökből tevődik össze Saját tőke Induló tőke 300 eft, mely 2010 évben került befizetésre az alapítvány bankszámlájára Kiegészítés az eredmény-kimutatáshoz Eredmény-kimutatását összköltség eljárással állítja össze, melynek típusa a Számviteli törvényben előírtnak felel meg A nettó árbevétel 2010 évben árbevételét támogatások tették ki. Támogatta az alapítványt az Egy Hajóban Alapítvány eft-tal és az Innovatív Technológiai Fejlesztésekért Alapítvány szintén eft-tal. Kapott banki kamat 3 eft. Egyéb bevételként eft szoborértékesítésből származó bevételt tartunk nyílván Költségelszámolás Az ART-ÖKO alapítvány a költségeit elsődlegesen, költség nemenként az 5-ös számlaosztályban könyveli, a 6-7-es számlaosztályt nem alkalmazza. A közhasznú törvény szerint a költségek elkülönített nyilvántartásait a számlatükör kialakításával, külön alszámlán történő könyveléssel biztosítja. Anyagköltség 786 eft Igénybevett szolg. 296 eft Egyéb szolgált. Ért. Csökkenés Öszesen: 72 eft 39 eft 1193 eft

8 3.1. Egyéb költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések a Ksztv alapján. a., Számviteli beszámoló a Közhasznúsági jelentés mellékletét képezi b., Költségvetési támogatás felhasználása: Költségvetési támogatásban az Alapítvány nem részesült c., Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: Alábbiakban részletesére került. d., Cél szerinti juttatások kimutatása: Az Alapítvány évben Ft-ot adományozott. e., A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől az alapítvány támogatást nem kapott. f., A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek. g., A közhasznú tevékenységekről szóló rövid beszámoló: Nagy Imre mellszobor Telefonon történt felkérés alapján Borbás Márton elkészítette Nagy Imre portéját, amelyet Ibrány Város önkormányzata rendelt meg. A mellszobor felajánlásként készült. A város így a lehetséges nagyjából 2-3 millió Forintos köztéri alkotás helyett, pár százezer Forintért (további területrendezésekkel kapcsolatos kiadások) alakította ki az 56-os megemlékezés új helyszínét. Borbás Márton, az Alapítvány nevében tette a felajánlást, amely a szobor megalkotására, bronzbaöntésének elvégzésére, a helyszínen történt felállítására és egyéb ügyintézésekre (kommunikáció, munkaszervezés) vonatkozott. Az Alapítvány a munkálathoz szükséges ráeső költségeket biztosította. Ez nem vonatkozott a bronzöntéshez szükséges anyagmennyiségek, segédanyagok és az olvasztáshoz szükséges energia finanszírozására, csak a munka elvégzését elősegítő szakmunkához járult hozzá. A finanszírozás e munka elvégzéséhez elsősorban az utazási költségek biztosításával volt azonos. Az Alapítvány célkitűzésének megfelelően abban nyújtott ezáltal támogatást, hogy egy köztérre elhelyezhető kőposztamensre lopásbiztos technikával bronzba elkészített mellszobor kerüljön maradandó alkotásként. Ehhez Borbás Márton szaktudását és gyakorlati tevékenységét felajánlásban biztosította. A szobor, az egyéb feltételekkel együtt, határidőre elkészült. Tehát, a bronzöntés költségét, a szállítást és minden egyéb, az alapítványra nem vonakkoztatható költséget és munkavégzést az Önkormányzat biztosította, ezzel az Alapítvány munkáját nem hátráltatta év október 22-én a mellszobor felavatásra került Ibrányban. Szélfiú díszkút Szabó György, szobrászművész Kunhegyes Város főterére kiírt az ÉAOP azonosító számú, a Szabadság tér revitalizációja 2. c. pályázat keretében felhasználható Szélfiú c. szökőkút pályázat ötletterveként felhasználható Szabó György Szélfiú című kompozíciójához kizárólagos felhasználási szerződés megkötésében szerződést kötött Borbás Mártonnal, hogy a szökőkút kivitelezését és az azzal járó tárgyalásokat lebonyolítsa. E szerződésben Szabó György kijelenti, hogy a Szélfiú című kompozícióhoz fűződő szerzői jogok kizárólagosan és teljes körűen őt illetik. Borbás Márton, az Alapítvány nevében tette a felajánlást a szökőkút támogatása ügyében, amely a szobor részleteinek újrakészítésére, bronzbaöntésének előkészítésére, a helyszínen történő felállítására és egyéb ügyintézésekre (kommunikáció, munkaszervezés) vonatkozott. E szerződések aláírásával Borbás Márton az Alapítvány támogatásával élve, a megállapodás szerint, felvette a kapcsolatot Kunhegyes Város Önkormányzatával a további tárgyalásokat és a szerződéskötést bonyolítani. A munkálatokat a Szolnoki művésztelepen végezték együttesen és így a szobor-model végül a bronzöntésre készen állt. A beütemezett terv szerint átadásra került az öntödébe és ott elkészült a bronz szobor határidőre. Borbás Márton tárgyalási közreműködése is sikeres volt, így a szobor, határidőre a megfelelő szerződési feltételek mellett a helyére és hivatalos átadásra került. Kunhegyes Város Önkormányzata a díszkutat átvette és mindennel elégedett volt. A kész munkáról MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus Á/14/2010/Szélfiú szakvélemény-jegyzékszámmal iktatta a szobrot.

9 Az Alapítvány célkitűzésének megfelelően abban nyújtott ezáltal támogatást, hogy egy köztérre elhelyezhető kőposztamensre lopásbiztos technikával bronzba elkészített díszkútszobor kerüljön maradandó alkotásként. A bronzöntés költségét, a szállítást és minden egyéb, az alapítványra nem vonakkoztatható költséget és munkavégzést az Önkormányzat biztosította, ezzel az Alapítvány munkáját nem hátráltatta. Az Alapítvány a munkálathoz szükséges ráeső költségeket biztosította. Ez nem vonatkozott a bronzöntéshez szükséges anyagmennyiségek, segédanyagok és az olvasztáshoz szükséges energia finanszírozására, csak a munka elvégzését elősegítő szakmunkához járult hozzá. A finanszírozás e munka elvégzéséhez elsősorban az utazási költségek biztosításával volt azonos. Így a tervezett kivitelezés minden részletében az Alapítvány sikeresen közreműködött év szeptember 24-én a díszkút felavatásra került Kunhegyesen Tamás Lóránt elnök Siófok, november 11.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S PACI DOKI ALAPÍTVÁNY 2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Csemő, 2012. február 29.. Fridrik Dóra elnök T a r t a l o m 1. A Paci-Doki Alapítvány t számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

Jövő Innovációiért Közhasznú Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 56. II/14. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Jövő Innovációiért Közhasznú Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 56. II/14. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Jövő Innovációiért Közhasznú Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 56. II/14. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. június 17. Dóczi Tamás kuratóriumi elnök Jövő Innovációiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben