A hódmezővásárhelyi képzőművészet fejlődéstörténetének vázlata. Dr. Nagy Imre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hódmezővásárhelyi képzőművészet fejlődéstörténetének vázlata. Dr. Nagy Imre"

Átírás

1 A hódmezővásárhelyi képzőművészet fejlődéstörténetének vázlata Dr. Nagy Imre Hódmezővásárhely városát különösen a belvárosi városrész között lezajlott rekonstrukciója után a múzeumok városaként kezdték el emlegetni. Nem csak annak van ebben szerepe, hogy megújult és kibővült a Tornyai János Múzeum valamint felújításra került az Alföldi Galéria. Jelentős szerepet játszik ebben a megítélésben az is, hogy a városnak olyan képzőművészeti múltja és nyugodtan mondhatjuk, hogy jelene is van, mely hosszú távon biztosítja a helyet a városnak és képzőművészeinek a magyar művészettörténetben. Ennek a művészettörténeti szerepnek a megértéséhez ismerni kell a város képzőművészeti fejlődésének fontosabb állomásait. Ennek illusztrálását van hivatott biztosítani a felújított Alföldi Galéria 2013 októberében átadott és teljesen megújult állandó kiállítása, Az Alföld művészete, mely az alföldi festészet szélesebb kontextusába helyezve rajzolja meg a város képzőművészetének szélesebb horizontját. Ha a magyar képzőművészetet a csodás égi éjkárpithoz hasonlítjuk, akkor Hódmezővásárhely különös csillaga ennek a varázsos szövetnek. A nálánál jóval nagyobb város, Szeged közelségében úgy tudott egyéni arculatú művészetet teremteni, hogy sajátossága máig ható érvénnyel befolyásolja az itt születő festményeket, vagy a vonzáskörében fogant műalkotásokat. Nem csupán e sajátságos alföldi realizmus miatt tanulságos áttekinteni a vásárhelyi művésztelep rövid történetét, hanem azért is, mert e művésztelep korai története tulajdonképpen két művészegyéniség fáradhatatlan munkájának eredményeképpen lett azzá ami. Ez annak a fényében különösen érdekes, hogy a szegedi gyakorlathoz hasonlóan a századforduló táján Hódmezővásárhelyen is próbálkoztak a Felvidéki Vándorkiállítások, illetve a Nemzeti Szalon szervezésében képzőművészeti tárlatokkal, ezek azonban teljes érdektelenségbe fulladtak kulcsfontosságú dátum a városban, mert ekkor hirdették meg 1

2 az ipari és mezőgazdasági kiállítást, melynek döntő és hosszú távon meghatározó eredménye lett a városi múzeum megalapítása. Az ipari és mezőgazdasági kiállítás egyik ötletadója Tornyai János ( ) festőművész volt. A vásárhelyi születésű Tornyai hatgyermekes szegény család sarjaként korán megmutatkozó tehetségének köszönhetően lett festőművész. A pesti Mintarajz Tanoda és Rajztanár Képezdében végzett tanulmányok után két éves ösztöndíjjal előbb a müncheni Hollósy-iskolában képezi magát (1893), majd Párizsba megy és a Julian Akadémia hallgatója lesz (1894). Meghatározó élmény számára, hogy bensőséges kapcsolatba kerül az ekkor már idős Munkácsy Mihállyal, aki meleghangú ajánlólevelet ír Tornyai képéhez, a Rákóczi Rodostóban -hoz ban visszatér Hódmezővásárhelyre, s valószínűleg ekkor hozza magával azt az olajjal vászonra festett női portrévázlatot, melyet Munkácsy Mihály ajándékoz neki 1895-ben, mint azt az Ecce Homo című képhez készült tanulmány bal felső sarkában olvasható, vörössel festett felirat tanúsítja: Tornyainak Munkácsy 895. A képet Tornyai valamikor eladhatta, mert csak annyit tudunk biztosan, hogy az Ernst Múzeum által szervezett XXXVII. aukció 370-es tételeként kerül kalapács alá 1927-ben. Magángyűjteményekben lappang a mű 2012 szeptemberéig, amikor is a névtelenséget kérő jelenlegi tulajdonosa felajánlja azt tartós letétbe a Tornyai János Múzeumnak. Abban az évben a múzeum átadásának egyik attrakciója a mű, majd 2013-ban az Alföldi Galéria emeleti Tornyaitermében nyer tartós elhelyezést, hogy illusztrálja a mester hatását Tornyai festői nyelvezetére. Visszatérve Tornyai János személyéhez, elmondhatjuk, hogy 1896 őszén tíz hónap időtartamra Párizsba utazik egy állami ösztöndíjjal. A következő évről azt írja: bekószáltam Német- és Olaszországot ben letelepszik szülővárosában, s annak megértéséhez, hogy milyen motívumok vezérelték ebben a döntésében, a vásárhelyi gazdasági Egyletben Népünk és a művészet címen elhangzott előadásából kell kissé hosszabban idéznünk: jó példával 2

3 művészetbe, műiparba vágó felolvasásokkal, egy-egy szerényebb műkiállítással, ha nem is mindent, ha nem is mindjárt, de aránylag rövid idő alatt nagyon sokat lehetne itt változtatni. Még inkább eligazítóak az ugyanebből az évből származó alábbi sorai: Szégyen nem szégyen, kinevethetnek érte, de én itt, e helyen s ha úgy tetszik»ünnepélyesen«bevallom, hogy legelső sorban azért jöttem Vásárhelyre, hogy lassanként, csendesen, egy kis művészi életet hozzak be Vásárhelyre vagy a magam csekély tehetségéhez képest ápolgassam itt a művészi életet. Előbb a festőkolléga Endre Béla műtermében dolgozott, majd 1903-ban megkapta a Serház téri volt huszárkaszárnya helyiségeit műteremnek. A Serház téri épület egyfajta kulturális központtá alakult a következő hónapoktól, hiszen Pásztor János ( ) szobrászművésznek és Rudnay Gyula ( ) festőművésznek is kiutalt egy-egy műtermet itt a város. Bohém művészkolónia telepedett le ekkor a városban, a már említett művészek mellett a hódmezővásárhelyi születésű Zsebők János ( ) festőművész, Rubletzky Géza ( ) szobrászművész, a szintén vásárhelyi Kallós Ede ( ) és a színészként indult Kiss Lajos ( ), későbbi Kossuth-díjas néprajzkutató és múzeumigazgató, valamint Plohn József ( ) fényképész alkotják a társaság magját. Meghatározó szerep jut a szegedi születésű, de Vásárhelyen élő Endre Bélának, s hosszabbrövidebb ideig a városban dolgozik az 1900-as évek első évtizedében Bihari Sándor ( ) festőművész, aki itt alkotja meg Leánykérő című képét, vagy Iványi Grünwald Béla ( ), aki Vásárhelyen festi meg az Isten kardja című festményének első változatát. Megfordul Vásárhelyen a szegedi Nyilasy Sándor ( ) festőművész is két portré megbízásáról tudunk ebből az időből s a szentesi születésű, de magát vásárhelyinek valló Hegedűs László ( ) is. Vásárhelyről kerülnek a pesti Képzőművészeti Főiskolára Darvassy István ( ) és Barkász Lajos ( ) festőművészek és Adamovics Sándor szobrászművész. 3

4 A festőművész Endre Béla ( ) lesz a másik meghatározóan fontos szereplője a vásárhelyi művésztelepnek. Endre ugyan Szegeden született, de ármentesítő mérnök édesapja munkája miatt gyerekkora óta Vásárhelyen élt. Családi háttere markánsan eltért Tornyaiétól, és emberi természete is szinte ellentéte volt az eruptív karakterű Tornyainak től a római festőakadémián töltött másfél évet, majd 1898-ban ismét Olaszországban jár nyarán ismerkedik meg Tornyaival és az ő hatására utazik el Párizsba, s folytat tanulmányokat a Julian Akadémián. Másfél év után tér haza Vásárhelyre, ahol a festés mellett művészeti tárgyú írásokat publikál helyi lapokban, amatőr fotográfusként is tevékenykedik (bár egyetlen felvételét sem sikerült még azonosítani) és népművészeti tárgyak gyűjtője lesz. Finom intelligenciája és műveltsége miatt a művészek között meghatározó tekintélyt vívott ki magának. Tornyai és Endre jelentették hát a kovászt az alföldi városban, s a hozzájuk csatlakozott művészekkel gyakran találkozva élénk eszmecserét folytattak a művészet kérdéseiről, kielemezték egymás munkáit, vagy hosszan vitatták, hogyan lehetne művészeti központot teremteni Vásárhelyből. Az 1904-ben meghirdetett ipari és kereskedelmi vásár szervezésekor Tornyai Jánosban merült fel annak ötlete, hogy rendezzenek be egy ún. csevegőszobát, ahol festményeket és szobrokat helyeznének el, hogy megismertessék a város lakóit a képzőművészettel. Ebben a kiállításban a vásárhelyi művészeken kívül a szegedi Nyilasy Sándor, a szolnoki Szlányi Lajos és a korábban Szegeden tanároskodó Kacziány Ödön vettek részt. Ugyanakkor gondosan összegyűjtöttek hazai és külföldi festményeket is néhány ismerős család tulajdonából, és ennek kellő hírverést biztosítva felhívták a figyelmet a műgyűjtés jelentőségére. Ugyanekkor támadt Tornyainak azon ötlete is, hogy mutassák be a vásárhelyi nép ízlésvilágát és művészetét reprezentáló tárgyakat egy külön kiállításban. Felhívást tettek közzé a városi lapban, hogy a kiállításra kölcsönözzék legszebb tárgyaikat vásárhelyi 4

5 cserépedényeket, hímzéseket és viseleti darabokat, festett bútorokat és díszített használati tárgyakat mindazok, akik ilyennel rendelkeznek. Íme egy rövid részlet Tornyai május 15-én megjelent felhívásából: bebizonyíthatjuk, hogy nemcsak hogy tudunk érdeklődni a szépművészetek iránt, de sőt már régóta van nekünk olyan iparművészetünk, amilyen másutt sehol nincsen: ez a mi vásárhelyi tiszta magyar díszítésünk. ha összeszedve bemutatjuk, az egész országban megindult üdvös mozgalom, hogy az iparművészetet megmagyarosítjuk, a mi kiállításunknak bizony sokat köszönhet. A néprajzi tárgyak gyűjtését Tornyai útmutatása alapján Kiss Lajos végezte el. A városban élő művészek is rendelkeztek kisebb-nagyobb gyűjteménnyel, s ezeket kölcsönadták a kiállításra. Tornyai gyűjteményéből kilencvenkét darab, Endre Béla gyűjteményéből harminchét darab került be a kiállításba. Összesen százötvenkilencen adtak be tárgyakat a felhívásra. A város meghívta Seemayer Vilibáldot, a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának igazgatóját, hogy legyen a kiállítás szaktanácsadója, a rendezésben pedig Bátky Zsigmond, a múzeum Néprajzi Osztályának őre nyújtott segítséget. A beadott tárgyaknak oly gazdagságát sikerült összegyűjteniük, hogy az anyag sokszínűségét és sokrétűségét látva a kiállítás bezárása után igyekeztek rábeszélni a kölcsönzők zömét, hogy tárgyaikat engedjék át a létrehozandó múzeum gyűjteményének. Erre azonban csak heten voltak hajlandóak és Kiss Lajos így fogott hozzá ahhoz a gyűjtéshez, amely a múzeum anyagának néprajzi gyűjteményét megalapozta. Az 1905-ben a létrehozott városi múzeum első múzeumőre Kiss Lajos lett, de a városvezetés részéről megnyilvánuló érdektelenség és megbecsülés hiánya arra késztette, hogy 1912-ben elfogadja a nyíregyházi múzeum múzeumőri állását. Ezekben az években azonban tartalmas alkotómunka is zajlott a városban. Az 1902-ben, Kossuth Lajos születésének századik évfordulójára elindított akció résztvevőjeként 5

6 fényképezi meg Plohn József mára már legendássá lett, negyvennyolcas honvédekről készített portréfotó sorozatát ban leplezik le Hódmezővásárhely főterén a Kallós Ede szobrászművész által készített Kossuth-szobrot ben Tornyai Ráth György-díjat kap Juss című nagyméretű kompozíciójára a Műcsarnok Tavaszi Tárlatán ben felavatják Pásztor János Vízmerítő című kútplasztikáját a városban, s a nem kis vitát kavaró művet Tornyai védi meg egy írásában ben a város főterén álló Takarékpénztár kupoláján elhelyezik Rubletzky Géza bronz Merkúr szobrát ban Tornyai elkészíti a Nagy Bercsényi Miklós című képét, melyhez Rudnay Gyula állt modellt, s amely kép végül a Városháza dísztermében nyert végleges elhelyezést. Közben 1906-ban Rudnay festőiskolát alapít a városban, de minden lelkesedés ellenére az másfél év után megszűnik. Tornyai megalapítja a Hódmezővásárhelyi Képzőművészeti Egyesület -et, de 1909-ben ennek csendes elhalása után már újabb egyesület létrehozásánál bábáskodik, amely az Irodalmi és Művészeti Társaság névre hallgat ben Dr. Gonda József és Sándor Jenő megalapítják a Jövendő című kulturális és művészeti folyóiratot, mely országos jelentőségű lap volt. A radikális gondolkodású értelmiség összefogására törekedett és az esedékesnek vélt kulturális forradalmat a modern nyugati eszmék ismertetésével és népszerűsítésével próbálta elősegíteni. Rokonsága a Nyugat és a Huszadik Század irányvonalával nyilvánvaló. Az alapító szerkesztők mellett olyan nevek írtak bele mint Ady Endre, Balassa József, Bíró Lajos, Hatvany Lajos, Molnár Jenő vagy Móricz Zsigmond. A helybeliek közül rendszeresen publikált benne Endre Béla, Simonka György és Tornyai János festőművész, valamint a fiatalon elhunyt tehetséges szegedi festő Szőri József ( ) ben a lap, kellő számú előfizető hiányában megszűnt. Tornyai, Endre és művésztársai látták, hogy a nagyipari edénygyártás a népi kerámia elhalását jelentheti, ezért február 5-én Weisz Mihály tekintélyes iparossal és Smurák József építésszel létrehozták a Művészek Majolika- és Agyagipari Telepét. A magyar művelődés- és 6

7 ipartörténet egyedülálló vállalkozása harminc munkással kezdte meg a működését, s a művészek saját tervezésű kerámiákkal próbálták megteremteni a korszerű magyar műipar stílusát. Érdekes jelenség, hogy az alapvetően realista festő- és szobrászművészek mennyire a szecesszió forma- és ízlésvilágában fogant kerámiákat terveztek, illetve készítettek ben Budapesten rendeztek a Majolikagyár termékeiből kiállítást, mely elsősorban a népművészeti kerámia továbbéltetése terén kifejtett erőfeszítéseiket demonstrálta. A gyár nyújtotta lehetőségeket Pásztor János saját kisplasztikáinak sokszorosítására használta, és amikor 1913-ban Medgyessy Ferenc kapcsolatba került a Majolikagyárral, ő is zömmel mázas kisplasztikákat készített ott. A legtovább Endre Béla maradt hű az üzemhez ő 1928-ban bekövetkezett haláláig a telep ügyintézőjeként tevékenykedett. Az első világháború jelentősen átrendezte a vásárhelyi művésztelep sorait. A háború alatt Rudnay, Pásztor és Kallós Budapestre költözött. Tornyai és Endre Béla barátsága is meglazult, amit Tornyai 1921-es Pestre költözése tetőzött be. A húszas években Endre szinte egyedül maradt a városban. Csupán Pogány Ferenc festőművész említhető társaként 1926 és 1930 között. Még egy alkalommal összejönnek a Pesten élő vásárhelyiek, hogy kiállítást rendezzenek városukban és 1926-ban megalapítják a Hódmezővásárhelyi Művészek Társaságát, ahol a tagok Tornyai, Endre, Rudnay, Kallós, Pásztor, Darvassy és Barkász Lajos. Endre Béla 1928-as és Tornyai János 1936-os halála korszakhatárként jelzi a vásárhelyi művésztelep első periódusának lezárultát. A harmincas években, ha nem is olyan szervezettséggel, mint az alapító atyák idejében, de ismét megindult a városban valami ban került házasságkötése révén Vásárhelyre Vén Emil ( ) festőművész, aki azonban a vásárhelyi realista hagyományoktól érintetlenül építette tovább festői életművét. Frank Frigyes ( ) rendszeresen ingázott Budapest és Mártély között, s egyéni 7

8 karakterű festészetében a mártélyi motívumok meghatározó erővel jelennek meg. Szintén a Vásárhelyhez közeli Mártélyon élt és dolgozott a Rudnay tanítvány Hanna Mela (Melánia) ( ) festőművésznő, akinek életművében meglehetősen hullámzó kvalitással, de megjelennek a vásárhelyi népélet hétköznapi és ünnepi alkalmai, aprólékosan kidolgozott, de ízes karakterű festményeken. A magányos művész tipikus példája volt a gyulavári születésű Kohán György ( ), aki 1933-tól kezdődően közel három évtizedig járta a Budapest, Hódmezővásárhely, Gyula háromszöget. Az itt készült munkáin ismétlődő motívumok a jellegzetes vásárhelyi utcák és házak, a tanyák és a Tisza árterének füzesei. Novotny Emil Róbert ( ) is azon művészek közé tartozott, akiket megfogott az alföldi táj, s felváltva dolgozott hol Budapesten, hol Vásárhelyen. Sajátos, belső fényektől átszőtt tájképeinek visszatérő témája a mártélyi holtág, a napfénytől átszőtt vízfelület, vagy a parthoz kikötött ladikok szabálytalan rendje. Jelentős szerep hárult Kurucz D. István ( ) festőművészre a vásárhelyi művésztelep harmadik periódusában. A vásárhelyi születésű festőművész 1948-ban a Képzőművészeti Főiskola freskófestészeti technikát oktató tanára lett, s a főiskola szobrásztanárával Szabó Ivánnal ( ) egyetértésben Hódmezővásárhelyre hozta nyaranta a főiskola művésztanoncait ban saját Tükör utcai házában, a Képzőművészeti Alappal közösen létrehozták az Alap által fenntartott vásárhelyi művésztelepet. Ezzel egy időben, a vásárhelyi Tornyai János Múzeum akkori igazgatójával, Galyasi Miklóssal ( ) és a városi tanácson dolgozó és festőként is aktív Almási Gyula Bélával ( ), valamint Szabó Ivánnal elindítják a Vásárhelyi Őszi Tárlatok sorát, mely 2014-ben ünnepelte a hatvanadik születésnapját. Ez azt is jelenti, hogy a Velencei Biennálé után a Vásárhelyi Őszi Tárlat a második leghosszabb folyamatos múltra visszatekintő képzőművészeti kiállítás Európában. A város és a Képzőművészeti Alap közös erőfeszítéseként többlakásos művésztelep épült a Kohán György utcában. Ennek is köszönhető, hogy az ötvenes évek második felétől olyan 8

9 művészek választották lakóhelyükül Hódmezővásárhelyt, mint Kajári Gyula ( ) aki 1954-től 1971-ig élt itt, vagy a somogyi származású Németh József ( ), a mosonmagyaróvári Szalay Ferenc ( ), a budapesti születésű Lelkes István (1937), a vásárhelyi Fejér Csaba ( ), Hézső Ferenc (1938), Fodor József ( ), Csikós András ( ), Erdős Péter (1938) és az orosházi származású Fülöp Erzsébet (1937). A Vásárhelyen letelepedett művészek második generációjában olyan alkotókat találunk, mint Albert Ildikó (1953) és Návay Sándor (1955) szobrászművészek, vagy Kéri László (1949) festőművész. A harmadik generáció képviselőjeként meg kell említenünk a szintén vásárhelyi születésű Nagy Attila (1966) szobrászművészt, akinek szakmai sikerét a Tornyai-plakett mellett köztéri alkotásai is jelzik. Ugyanakkor nem hagyhatjuk szó nélkül a negyedik generáció hírnökeként tíz éve kiállító V. Nagy Nándor (1974) keramikusművészt sem, aki autonóm plasztikákkal és grafikákkal jelentkezett az utóbbi években, míg az őt követő generáció szintén vásárhelyi születésű tagja Szabó Klára Petra (1981) festőművész, akit követett Hódmezővásárhelyre férje, Szvet Tamás (1982) szobrászművész. Mindketten számos külföldi ösztöndíj és rezidenciaprogram kedvezményezettjei, amely tehetségükön túl azt is jelzi, hogy ennek a nemzedéknek a lehetőségei már messze túlmutatnak az ország határain. Hódmezővásárhelyen Tornyai János és Endre Béla szinte a semmiből teremtettek a képzőművészetre nyitott és érzékeny közeget. Termékeny talajra leltek, hiszen mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a városban élő és dolgozó művészek egész sora, illetve az Őszi Tárlatok 1953 óta tartó folyamatos évenkénti megrendezése, mely Tornyaiék művészi örökségéből táplálkozó, sajátos arculatú, országos rangú képzőművészeti fórumot eredményezett. Végezetül zárógondolatként a vásárhelyi művészet pozícionálásának kérdéséhez annyit lehetne hozzáfűzni, hogy a művészettörténeti diskurzusban az alföldi festészetet, s annak is a 9

10 sajátos vásárhelyi változatát a nagybányai törekvések egyik utójelenségeként (is) szokás meghatározni. Ennek a felvetésnek a legevidensebb cáfolata, hogy a vásárhelyi festészet vonatkozásában a két meghatározó egyéniség Tornyai János és Endre Béla soha nem dolgozott Nagybányán. Mindketten nyugat-európai útjukon közvetlenül találkoztak az éppen uralkodó kortárs törekvésekkel, s ezek ismeretében hozták létre a magyar talajból fakadó saját piktúrájukat, mely az alföldi festészet sajátságos hajtása lett. 10

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

Kőszegfalvi Ferenc Fodor József irodalomjegyzék

Kőszegfalvi Ferenc Fodor József irodalomjegyzék Kőszegfalvi Ferenc Fodor József irodalomjegyzék DÖMÖTÖR János Fodor József kiállítása Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap, 1964. szept. 13. 7.p. Az aug. 30-án, a Tornyai Múzeumban nyílt kiállításról.

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát bemutatja Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát válogatás az elmúlt 15 év alkotásaiból Nagykovácsi III. 40x55 cm Maglódi kertek 40x60 cm Szeszfőzde 40x55 cm Újpesti utca 40x50 cm Sikátor

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

akril, pasztel, homok, vászon

akril, pasztel, homok, vászon portfolio2016 a r t i s t i. h u Vak Bottyán 14. akril, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2014 POSZT 2008 - Festők versenye II. díj Lorena olaj, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2008 EZÜSTGERELY 2016

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Szekszárdi Szőlő-szobor vételére ajánlat benyújtása

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

Székely Beáta. Önéletrajz

Székely Beáta. Önéletrajz Székely Beáta Önéletrajz Gondolat töredékek Székely Beáta festészetéről A jelenségek képi értelmezése, motívumainak érzékeny költészettel átitatott groteszk felhangja, sajátos festői világot eredményez.

Részletesebben

A Vásárhelyi Őszi Tárlatok történetének vázlata. Nagy Imre. hivatkoznak nemzetközi viszonylatban a Velencei Biennáléra, vagy a Kasseli

A Vásárhelyi Őszi Tárlatok történetének vázlata. Nagy Imre. hivatkoznak nemzetközi viszonylatban a Velencei Biennáléra, vagy a Kasseli A Vásárhelyi Őszi Tárlatok történetének vázlata Nagy Imre A Vásárhelyi Őszi Tárlatokról szóló művészettörténészi és laikus diskurzusban is visszatérő toposz, hogy ennél régebbi országos kiállítás nincsen

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/327-1/2011/I. Üi.: Dénesné Szűcs Henrietta/Karsai Ildikó Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: IV. Natura Marosmenti

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Meghatározása Fiatal angol írók, festők mozgalma a természethűség nevében. Raffaello művészetétől kezdődő akadémizmustól akarták elhatárolni magukat, a Raffaello

Részletesebben

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZIGORLATI TÉTELSOR érvényes 2010. márciusától A. tételsor 1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia 2. tétel b.) Égei kultúra: Kréta, Knosszosz

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Paraszti világ és népművészet. Égerházi Imre festőművész alkotásainak néprajzi inspirációi

Paraszti világ és népművészet. Égerházi Imre festőművész alkotásainak néprajzi inspirációi Paraszti világ és népművészet Égerházi Imre festőművész alkotásainak néprajzi inspirációi hortobágyi csikós vizet húz olaj, farost 60 80 cm, 1974 Attól kezdve valami fokozott belső kényszer volt bennem

Részletesebben

Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr. Elektrográfiák és síkplasztikák. K o p p á n y

Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr. Elektrográfiák és síkplasztikák. K o p p á n y Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr Elektrográfiák és síkplasztikák K o p p á n y 2007 A borítón az Időgép című elektrogáfia látható. Hungary 1956 Koppány Attila festőművész

Részletesebben

Bibliográfia Samu Katalinról

Bibliográfia Samu Katalinról Bibliográfia Samu Katalinról Fotó: Koffán Károly (Tornyai János Múzeum) Hódmezővásárhely, 1934. november 21 Hódmezővásárhely, 2011. január 21. Részlet a Samu Katalin által összeállított 2007-es kiállítási

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

ÓDOR TÜNDE PORTFÓLIÓ

ÓDOR TÜNDE PORTFÓLIÓ ÓDOR TÜNDE PORTFÓLIÓ Ódor Tünde Enéh (született: Nyitrai Tünde) festőművész és grafikus 1968. december 12-én született Budapesten. Hamar megmutatkoztak képzőművészeti adottságai, pedagógusai felfigyeltek

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( )

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 84/1. Baranszky Emil László (1877 1941)

Részletesebben

Takács Ferenc festőművész gyűjteményes tárlatát

Takács Ferenc festőművész gyűjteményes tárlatát bemutatja Takács Ferenc festőművész gyűjteményes tárlatát Budapest TAKÁCS FERENC FESTÉSZETE 2001 őszén megkeresett minket egy dél-magyarországi gyűjtő barátunk, és egy festőművészt ajánlott a figyelmünkbe.

Részletesebben

Tisztelet Nagybányának

Tisztelet Nagybányának Tisztelet Nagybányának Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait Kozma István Tisztelet Nagybányának Válogatás az elmúlt 50 év alkotásaiból című kiállítás megnyitójára Megnyitó időpontja: 2017.

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium RÉVÉSZ EMESE 1967, Munkács Művészettörténet Tanszék, tanársegéd revart@freemail.hu reveszemese@btk.ppke.hu FOGADÓ ÓRA: hétfő, szerda KUTATÁSI TERÜLET: 19-20. századi magyar festészet; 19. századi sokszorosított

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

Szakmai életrajz. Csoportos kiállítások:

Szakmai életrajz. Csoportos kiállítások: Szakmai életrajz Durucskó Zsolt a Nyíregyházi Főiskola rajz-vizuális kommunikáció szakán végzett 2003-ban. Elsősorban grafikával és festészettel foglalkozik. Szakmai tanulmányai során végighaladt az akadémikus

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER

VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény AKKREDITÁLT, ÚJ DIPLOMÁT ADÓ KÉPZÉSEK! Szakirányú továbbképzések diplomával rendelkezők számára VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER A képzés

Részletesebben

Ajánljuk még az állandó kiállításokat: Őserdei ösvényeken; A Kárpátok ásványai; A Herman Ottó Múzeum Képtára

Ajánljuk még az állandó kiállításokat: Őserdei ösvényeken; A Kárpátok ásványai; A Herman Ottó Múzeum Képtára KIÁLLÍTÁSOK Pannon-tenger Múzeum Kiállítási Épület INVERSE EVEREST fotókiállítás MEGHOSSZABÍTVA! A Kaukázus nyugati peremvidékén, a szakadár grúz államban, Abháziában található Földünk jelenleg ismert

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság május 16-i ülésére Iktató szám: Sz-340/2012. Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottság 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Emléktábla elhelyezésének

Részletesebben

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új

Első gyűjteményes kiállítása 1938-ban a Tamás Galériában nyílt meg. 1936-tól a Magyar Képzőművészek Egyesületének, majd 1937-től a Képzőművészek Új Élete 1991. november 23.-án született Kiskohon ma Románia területe. Nehéz gyermekkora volt, hiszen árvaházba került. 1913-ban Andrássy József örökbefogadta. Cimfestő szakmát tanult, majd egyik tanára,

Részletesebben

ARTÉZI GALÉRIA GALÉRIA. Lonovics László festőművész. E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307

ARTÉZI GALÉRIA GALÉRIA. Lonovics László festőművész. E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307 RÉTEGEK LONOVICS LÁSZLÓ FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 2015. szeptember 12 október 6. Artézi Galéria, Budapest Lonovics László festőművész E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307 Kiállítás címe: RÉTEGEK

Részletesebben

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt PORTFÓLIÓ Készítette: Halmi Zsolt ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Halmi Zsolt Cím: 5340 Kunhegyes, Lejtő u. 40. Telefon: 06304708484 E-mail: herrysheldon@gmail.com Weboldal: www.halmi.eoldal.hu TANULMÁNYOK

Részletesebben

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa

Családfa. Illés Miksáné (sz. Stark Berta) Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) vagy Illés (Jajtelesz) Miksa Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Singer Bernát 1871 1943 Singer Bernátné (sz. Fleischer Fáni) 1867 1944 vagy 1945 Illés (Jajtelesz) Miksa 1883 1944 Illés Miksáné (sz. Stark

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

KÉPES SZAKMAI BESZÁMOLÓ Világpolgárok Szentendrén Múzeumok éjszakája a festők városában Helyszín: MűvészetMalom Szenvedély és ráció - Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955) életmű kiállítása ART FLOW Gyerekek

Részletesebben

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK?

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Nagy Abonyi Ágnes MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Vidékünkön a XX. század közepe tájára tehető a lakodalmi torták fénykora. Zentán ekkor már több cukrászda is

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás)

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) 5. forduló 1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) A. Berlin B. Helsinki C. Melbourne 2. Hogy hívják a Kaposszentjakabon évek óta rendszeresen

Részletesebben

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor )

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) Képzõ- és iparmûvészet Tantárgy Végzettség, szakképzettség Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) (pl: építész, formatervezõ, textiltervezõ, szilikátipari tervezõ, vizuális

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: április 15.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: április 15. Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda vezetője Iktatószám: 01/1873-3/2010. Tárgy: Közterületek elnevezése Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 77/2. Batthyány Gyula (1887-1959) Fogat

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2016. december 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Telepy Károly (Debrecen, 1828 Budapest, 1906): Vihar a pusztán, 1856 (vászon, olaj, 112,5 x 173 cm, jelezve jobbra lent: Telepÿ

Részletesebben

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna Szecesszió Kárpátalján Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna B E R E G S Z Á S Z 2 Egykori úri kaszinó - Arany Páva étterem Az

Részletesebben

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! Elnökségi értekezlet A decemberi elnökségi értekezlet

Részletesebben

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika:

Részletesebben

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó

Tervező: Kovács Ildikó, okl. építészmérnök É01-4220 Bp. 2012. július hó Budapest, VIII. Horánszky u 9. hrsz: 36617 az UTcai homlokzat felújítása Tornyai János:Felhők az Alföld felett Engedélyezési tervdokumentáció Megbízó: Társasház. Horánszky u. 9. Közös képviselő: Halász

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

94/8. Baska József (1935) Összekapcsolódás, 1994 technika: farost, olaj, jbl. méretek: 32,5 x 28,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 30.

94/8. Baska József (1935) Összekapcsolódás, 1994 technika: farost, olaj, jbl. méretek: 32,5 x 28,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 30. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 94/1. Aba Novák Vilmos (1894-1941) Petõfi: A jó öreg kocsmáros

Részletesebben

Para-frázis kiállítás koncepció

Para-frázis kiállítás koncepció Para-frázis kiállítás koncepció A parafrázis cím utal a szobrászati hagyomány által elénk tárt módszerek vizsgálatára, egy tartalom saját szavakkal történő értelmezése mint képzőművészeti alkotói szerep

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu

ÖNÉLETRAJZ. Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu ÖNÉLETRAJZ Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 1998-1999 University of Art and Design, Vantaa-Finnország 1994-1999 Magyar Iparművészeti Egyetem, Szőnyeg

Részletesebben