GALÉRIA KOLOZSVÁR-NAPOCA, 1976

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALÉRIA KOLOZSVÁR-NAPOCA, 1976"

Átírás

1 KORUNK GALÉRIA

2

3

4 KORUNK 50

5 GALÉRIA 50 KOLOZSVÁR-NAPOCA, 1976

6 Szerkesztők: KANTOR LAJOS és RITOÓK JÁNOS Műszaki szerkesztő: SZÉKELY DANIEL Fedőlap és tipográfia: DEÁK FERENC Az emlékplakett GERGELY ISTVÁN munkája Készült 2000 példányban, a folyóirat megjelenésének ötvenedik évfordulójára

7 KÉPEK ÉS GONDOLATOK Két ötvenes találkozási pontján állunk: megalapításának ötvenedik évfordulóját ünnepli a KORUNK, s a véletlen úgy hozta, hogy épp ezekben a hetekben köszöntheti ötvenedik művész-vendégét a Korunk Galéria - Nagy Imre, kiváló grafikusunk és festőnk személyében, aki a hazai magyar művelődés sok jeles személyisége (számos Korunk-munkatárs!) mellett ban, majd 1938-ban Gaál Gábort, a nagy szerkesztőt is megrajzolta. Persze, csak a felületes szemlélő egyszerűsíthetné odáig e kettős emlékezési alkalmat, hogy kétszer ötven az összesen száz, hiszen a két esemény művelődéstörténeti súlya korántsem azonos. A Korunk Galéria nem egészen hároméves múltra tekinthet csupán vissza, s jóllehet az utóbbi megnyitókon költők, műkritikusok, színészek, sőt zenészek is közreműködtek már, mégiscsak viszonylag szűk pászmát fog át a legendásan gazdag Korunk-profilból, megmaradva elsősorban képzőművészeti jelenségnek. No de a képzőművészet épp a legutóbbi kutatások ébresztenek rá erre az igazságra sokkal fontosabb szerepet töltött be a folyóirat életében, arcélének alakításában, mint mostanáig tudtuk, hittük. A sokat emlegetett széles tematikai skála,,,a szelet-embertől az egész emberig"' vezető út megtalálása nyilván sok tényező, különböző szükségletek és adottságok szerencsés összejátszásának köszönhető, ezek sorában azonban lehetetlen nem észrevennünk a korabeli művészeti törekvések, irányzatok, iskolák, egyes alkotók és teoretikusok szerepét. Kassákkal, Kállai Ernővel és az emigrációba kényszerült avantgarde művészeti folyóirat, a

8 MA más neves munkatársaival már 1926-tól a konstruktivizmus hirdette,,idő-mozgás", szintetikus fejlődés",,,egy új embertartalom új formában való kifejeződése" is hangot kapott a Korunkban, s ezeket a szándékokat vitte tovább, tisztultabb formában, a folyóirat hasábjain oly következetesen propagált Bauhaus; közel tíz éven át publikál itt a Bauhaus, illetve az új-bauhaus egyik vezéregyénisége, a világhírre jutott Moholy-Nagy László (tőle származik a szelet-embertől az egész emberig" megfogalmazás is). A modern szobrászatot forradalmasító nagy román művész, Brân cuşi neve 1929-ben tűnik fel a Korunkban Pallady, Iser, Tonitza, Ressu, Petraşcu, Ghiaţă, Catargi, Medrea, Demian, Nagy István, Szolnay, Nagy Imre, Papp Aurél, Gallas Nándor, Kós Károly, Ziffer Sándor neve mellett Aurel Ciupénak,,az ó-romániai és erdélyi képzőművészet" jelenét átfogó helyzetrajzában. (Tíz évvel később Miron Radu Paraschivescu, az ASTRA emlékkiállítása kapcsán, újabb román festőkre, szobrászokra hívja fel a Korunk-olvasók figyelmét, miközben hiányolja az erdélyi magyar művészek jelenlétét a tárlaton.) Mattis-Teutschról 1928-ban jelenik meg a folyóirat hasábjain az első méltató cikk, 1930-ban Csontváry kapja a Korunk munkatársától a teljes művészi elismerést, amely ugyancsak kijut Picassónak és Diego Riverának, Mexikó új művészetének s a tömegek izmosodó kollektív művészi energiáit" kifejező fiatal szovjet művészetnek. A népfronti szakaszban Dési Huber István lesz (kimondatlanul) a képzőművészeti főmunkatárs, s egyazon esztendőben (1937-ben) szentel nagy tanulmányt Derkovitsnak, a páratlan magyar proletárfestőnek, és Nagy Istvánnak, az erdélyi s az alföldi falu kiváló ábrázolójának (akinek tehetségét a költő Blaga is megcsodálta). Ha ehhez a sebtiben felvázolt névsorhoz hozzáírjuk azokat a hazai művészeket, akik előbb vagy utóbb szintén méltányos kritikai fogadtatásban részesültek (így Szervátiusz Jenő, 1937-től Gy. Szabó Béla, a munkásmozgalomhoz kapcsolódó Leon Alex, Klein József, Kazár László), igazán gazdag Korunk Galéria" képe bontakozik ki képzeletünkben.

9 Egy potenciális Korunk Galériáé! Dienes László, majd Gaál Gábor szerkesztése idején ugyanis a szűkös anyagi körülmények még a reprodukció-közlést sem engedték meg, nem hogy kiállítások rendezésére futotta volna amihez legalábbis egy nagyobb szerkesztőségi helyiségre van szükség. A Korunk új folyamában fokozatosan hódított teret a képzőművészet. Az újraindulást követően, az ötvenes évek végén még szinte képtelen" volt a folyóirat; a reprodukálási lehetőségek növekedésével, a technikai feltételek javulásával (a csúcsot 1974-es képzőművészeti számunk jelentette) a grafikusok, majd a festők és a szobrászok, keramikusok, fém domborítók, a textil művészei közelebb kerültek a laphoz, s ha nagy késéssel is és bizonyára tévedésektől sem mentesen a modern folyóiratszerkesztés nélkülözhetetlen eleme, a művészi fotó végre szintén teret kapott nálunk. Olyannyira, hogy amikor kísérleti jelleggel először akasztottunk képeket Mátyás-szoborra néző főtéri helyiségeink boltívek osztotta falaira, éppen egy fiatal fotósnak jutott az úttörő szerep márciusától azután több-kevesebb rendszerességgel követték egymást a kiállítók, többnyire még ismeretlen ifjú művészek (főiskolások is) s a közönség elé ritkán jutó idősebbek től (amikorra már kis katalógusaink is rendszeressé váltak) némileg változik az összkép: a szerkesztőség új, kevésbé patinás, de tágasabb szobáiba, nagytermébe - bár változatlanul az íróasztalok közé - már bátrabban lehetett meghívni legjobb művészeinket, velük, általuk új közönség rétegeket próbálva bevonni a Korunk érdekszférájába". Legkiválóbb, legkedveltebb festőink, grafikusaink, szobrászaink jó néhányának jelenléte végső soron a kísérletező fiatalokat is támogatja, mert rangot ad a Korunk Galériának, odaszoktatja a közönséget és talán a korszerű ízlésnevelés is hasznát látja e kompromisz szumnak". Akár az életkor, akár a művészi felfogás, akár a mesterjegyek" felől közelítjük meg a három év alatt látott képzőművészeti anyagot, szembetűnő tehát a heterogeneitás. Minthogy azonban az eredeti szándék lényegében

10 nem változott újabb lehetőséget biztosítani művész-munkatársainknak a közönséggel, olvasóinkkal való közvetlen találkozásra, s minthogy a Korunk nem egyetlen stílusirányzat szócsöve, hanem a sokféleséget vállaló hazai képzőművészet tükrözője s kritikáival (és kéthetenként váltott kiállításaival) talán alakítója is, továbbra sem lehet célunk az egységesítés ám nyilván célunk, kötelezővé váló feladatunk az igényszint stabilizálása, Illúzió volna a XX. század végi képzőművészet irányzatainak, vitáinak ismeretében - minden jó ízlésű" látogatónk igényeinek mindenkori kielégítésében reménykedni, marad tehát a vitatható mérce: a Korunk Galéria rendezőinek jó szerkesztői lelkiismerete. Szívesen vállaljuk egyébként a vitát: néhány kiállításunk kritikusok, esztéták, írók, filozófusok és természetesen a képzőművészek bevonásóval módot, keretet nyújtott a nyitott esztétikai véleménycserére. Erre a nyitottságra kötelez a Korunk immár félszázados nagy hagyománya is: Moholy-Nagy és Brâncuşi, Kállai Ernő és Dési Huber szelleme. KANTOR LAJOS

11 MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ ( ) Montírozott szobor Korán felismerte, hogy mi a teret csakis a fény segítségével foghatjuk fel. Munkásságának egyeteme hatalmasra méretezett harc az új látás előkészítésére. Megkísérli kitágítani a festészet határait, és új technikai eszközök bevonásával emeli a fényerősséget a képben, vagyis közelebb hozza azt a természet fényerősségéhez. WALTER GROPIUS (1937)

12 BRÂNCUSI, CONSTANTIN ( ) Pogány kisasszony Az absztrakt kifejezési eszközökkel, gömb és henger felületekkel dolgozó Brâncuşi megnyilatkozásának minden mozzanatát figyelemmel kíséri a nemzetközi tárlatkritika. AUREL CIUPE (1929)

13 MATTIS-TEUTSCH JÁNOS ( ) Linómetszet Azon kevesek közül való volt, akik inkább hittek, mint romboltak; s különös, de így igaz: a legtipikusabb művésze volt kora exp resszionizmusának, annak minden jelzője szerint és Vaszilij Kandinszkij mellett egyedüli számottevő képviselője a zenei expresszion izmusnak" s egyben ő lépett túl a legteljesebben az izmus" korlátain. BANNER ZOLTÁN

14 POPP AURÉL ( ) Ady-illusztráció Képei valóban emberi dokumentumok", amelyek méltán folytatják az erdélyi történelmi festészet régi hagyományait, BANNER ZOLTÁN

15 TONITZA, NICOLAE ( ) Kaszások Látnoki realizmusra" törekedett, olyan realizmusra, amely,,egy érzékeny lélek lázadását hirdeti a vászon egész felületén", s számos munkájában valóban a tőkés társadalom nagy haragú vádlójának mutatkozott; művész-állampolgár" volt, abban az értelemben, melyet ennek a szónak Dob rogeanu-gherea a dott. RAOUL SORBAN

16 MARCHINI, TASSO ( ) Ion Vlasiu szobrász Nagy dolgokra rendelt, kivételes tehetség volt Marchini Tas so a transsylvaniai képzőművészetben... Izzó és feltűnést keltő tehetség. Már az első években úgy emlegetik, mint valami csodát. KOVÁTS JÓZSEF

17 LEON, ALEX ( ) Radnóti Miklós Tevékeny politikus művészeink közül a két világháború közé eső szakaszból Leon Alex kétségkívül egyike a legjelentősebbeknek. Folytonos készenlétben élt, s fokozott érzékenységgel reagálva a társadalmi ellentmondásokra, az ember ellen elkövetett igazságtalanságokra, alkotta műveit. BORGHIDA ISTVÁN

18 POPP, SABIN ( ) Önarckép Nemzetközi viszonylatban is súlyos és értékes képviselője volt Erdély képzőművészetének. MIRON RADU PARASCHIVESCU (1939)

19 HARSIA, TEODOR (1914-) Kolozsvári templom Sajátságosan új és festőiségben nem is keskeny barázdát hasított magának művészetünkben. Immár egységbe hangolódva, elénk tárul egy finom lírájú életmű, melynek minden darabjára rá lehet mondani: ez Harsia-kép! BALÁZS PÉTER

20 DEMIAN, TASSY (1899 ) Akt Nevéhez fűződik a modern román illusztráció megteremtése ugyanakkor azonban a festészet terén is számtalan sikert ér el. Erős stílusérzékével újabban a régi bizantin stílusból egy új kifejezési modort igyekszik kreálni illusztrációiban, mely nagyon gazdag s teli bujkáló ornamens fantáziával. AUREL CIUPE (1929)

21 CILIPE, AUREL (1900-) Kompozíció Akár félévszázadnyi korkülönbséggel festett képei felhívják a figyelmet a művész egyéniségének olyan alapvető vonásaira, amelyek kezdettől mindmáig végigkísérik műveit. Ilyen sajátságok például a rend, nyugalom, urbánus ízlés és műveltség. E. SZABÓ ILONA

22

23 KABÁN JÓZSEF (1933 ) Jelkép március Művészfotó: a szó itt valóban a helyén van. Kabán József munkáira nem illik a dokumentum vagy a naturalista jelző, hatásuk elvitathatatlanul a képzőművészetével vetekszik. S ha már rokonság után kutatunk, ezt legközelebb az expresszionistakonstruktivista grafikában találjuk meg. ÁGOPCSA MARIANNA

24 FINTA EDIT (1945 ) Üzenet III április E képek alkotójának talán megadatott az a látó vakság, melyben a Picasso javasolta csonkítás értelmet kap. Alakjainak szeme legfennebb sejthető, tekintetük nincs, mintha olyasmire figyelnének, a minek felfogására nem a látás szerve szükségeltetik, hanem a látás képessége. SZILÁGYI JÚLIA

25 GYÖRKÖS MÁNYI ALBERT (1922 ) Széki kórus július november Hozzám a képei - legyenek olajképek, legyenek színes gipszmetszetek beszélnek. Történeteket mondanak el, egyszerű és igaz történeteket emberekről és állatokról, évszakokról és vidékekről, a világról és olykor saját magamról. S ezeknek a történeteknek mindig van valami egyszerű és igaz tanulsága. VERESS ZOLTÁN

26 INCZE FERENC (1910-) Arc és álarc október Újabb képei a szürrealizmus jegyében fogantak. Több munkáján a táj, épületek, tárgyak reális fogal mazásúak, ám benne a figura irreális ábrázolású, s a testhez viszonyítva kicsi fejhez elnyújtott, óriási végtagok csatlakoznak. A nézők hosz szasan nézik a munkákat... a cselekményt, a képek elbeszélő tartalmát próbálják magyarázni, s csak azután festészeti problémáit, amelyek: mesterségbeli tudás, anyagismeret, a munka szeretete. MOH! SÁNDOR

27 BENCSIK JÁNOS (1945 ) Átváltozások november Tollrajzai ajzott, nyugalmi helyzetben és megtorpanó mozgásban lévő alakokból szövődnek közelebbről nehezen meghatározható drámaiságot árasztó kompozíciókká. MEZEI JÓZSEF

28 KECSKÉS PÉTER (1945-) Gerinc december Örvendetes, hogy a Cseke Tamás és Kecskés Péter képviselte plasztikai törekvés is helyet kapott a Korunk Galéria kiállításán. Mit akarnak?...

29 CSEKE TAMÁS (1946 ) Autó és cigaretta december... Mit akarnak? A Paul Klee, Vasarely, Brâncuşi, Vermeer Van Delft, Arp, Leonardo, Andy Warhol, Dürer, Moholy-Nagy László, Seurat, Alfred Wels, Naum Gabo, Kazimir Malevics, Vincent Van Gogh, Rau schemberg, Chirico, Brueghel... által meghirdetett alapelvet folytatni: látni láthatóvá tenni! KANCSURA ISTVÁN

30 PAULOVICS (1937 ) LÁSZLÓ Nagyapámnál falun január Időbe néző figurái, távoli korokat összekapcsoló modern i konjai Chiricótól a pop artig, Einsteintól Hemingway-ig különféle, különböző mélységekben átélt, sajátjává honosított élményei vizuális és intellektuális élményeinkké válnak. KÁNTOR LAJOS

31 KOPACZ MÁRIA (1941 ) Levegő március Önálló mesevilág ez, de jellegzetesen mai mesevilág: nem tündérek és boszorkányok népesítik be, hanem a családi fényképeket nosztalgiával megidéző vagy autóról álmodozó evilági halandók s a Földtől elszakadni sok százezer kilométer távolságból sem tudó holdutasok. KÁNTOR LAJOS

32 BAKÓ-HETEI ROZÁLIA (1942 ) Anyaság április Művészete testvér a lírával; rokonságot tart a hajdani képírókkal, tányér- és bokályfestőkkel, csempekészítőkkel. Díszítőművész; vászna" a hagyományos formájú égetett agyag- vagy fajansztányér tenyérnyi felülete, erre hordja élő-vibráló színeit, vési, rajzolja, festi, égeti expresszív alakjait, komponálja hangulatidéző képeit. KASSAY MIKLÓS

33 KASZA IMRE (1952-) Önarckép április Akvarelljei csendes szelídségig visszafogott vallomások a világról: portrék, csendéletek, tájképek, elmosódó formák, meleg tónusú színek. CSELÉNYI LÁSZLÓ

34 SIPOS LÁSZLÓ (1943 ) Csángó madonna május Nem véletlen Einstein minduntalan visszatérő motívuma, nem véletlen, hogy a Csángó madonna vagy a Kőműves Kelemenné Síposnál nem motívum, nem érzelmes néprajzi hivatkozás, hanem az ősiségnek és a maiságnak kemény, hűséges vállalása. SZILÁGYI JÚLIA

35 SAJGÓ FODOR ERZSÉBET (1946 ) Pillangó június Bátran bánik a színekkel, nem fél megbontani a hagyományos szőnyegformát, elárulja" a bordázatot egyszóval éppoly természetszerűen kísérletezik, mint legjobb festő, grafikus meg szobrász kollégái. KÁNTOR LAJOS

36 FODOR T. GYÖRGY (1947 ) Lovas június A dekorativitás, úgy tűnik, számára másodrendű kérdés; fémtábláinak figuráit, a kompozíciót egyfajta groteszk naivitás jellemzi. Vajon mesterségbeli kérdés ez, vagy már alkotói sajátosság? KÁNTOR LAJOS

37 ASZTALOS SÁNDOR (1908-) Kós Károly július Mai irodalmi önismeretünk s a holnapi irodalomtörténet dokumentumai ezek az Asztalos Sándor-féle portrék; nem udvariaskodnak, nem retusálnak - olyannak mutatnak minket, a milyenek a mások szemében vagyunk. KÁNTOR LAJOS

38 PÓKA ZSOMBORI ERZSÉBET (1920-) Magányos fa július Többnyire folyópartokat, nyárfasorokat, füzeseket láthatunk. De sajátos ábrázolásban, a háttért ugyanis - legyen az víz, dombhát vagy tömbházcsoport - a vízfesték egybemosódása őszködössé és sejtelmessé teszi. HERÉDI GUSZTÁV

39 WEISS ISTVÁN (1945-),,ím a teremtés befejezve már..." augusztus Fényképezőgépének lencséje nem hűvös objektív: színházi fotóin egy második varázslatnak vagyunk tanúi, részesei; ezek az áttűnéses fotókompozíciók vagy negatív fotómontázsok, ahogy szerzőjük nevezi őket, ugyanúgy művészi alkotások, mint ahogy az a rendező, a színész munkája. KÁNTOR LAJOS

40 JAKAB ILONA (1929 ) Csendélet szeptember Művészi erejének próbája, hogy megtalálja-e a hagyományos műfajokban önmagát, hogy tud-e újat hozzáadni az előtte már megfestett végtelen számú csendélethez, tájképhez, portréhoz végső soron: össze tudja-e kapcsolni a múltat a jelennel vagy éppen a jövővel. Néha a hűségesek" vállalják a nehezebb utat. KÁNTOR LAJOS

41 BAÁSZ IMRE (1941 ) Bizonytalanság október Szomszédságában tanyázó tárgyak váratlan bemutatkozása révén önmagával találkozik újra az ember. A tárgy kellékés szimbólum mivoltából kilépve ennek a találkozásnak értelmi szerzője és cinikus tanúja lesz. BODOR ÁDÁM

42 MOLNÁR DÉNES (1947 ) Zászlónk, a könyv december Mint karikaturista nem gúnyrajzokat, hanem torzképeket készít, melyek nem mindig és nem főképpen nevettetők, ám sohasem lehangolók, s ha megdöbbentenek is, nem elkeserítők, hanem katartikus hatást gyakorolnak minden e gészséges ítélőképességű és gondolkodású emberre. MEZEI JÓZSEF

43 BORDY MARGIT (1944 ) A holló december Óra, Nap, madár, szekrény mozdulatlan elemekkel fejez ki mozgást, annak a belső feszültségnek a meghosszabbítását, mely az alkotás óráiban eltölti, mely életének és kísérletező kedvének értelmét adja. LÁSZLÓFFY ALADÁR

44 FÜLÖP ANTAL ANDOR (1908-) Magnólias 1970 arckép, január Adakozók ezek a képek, sőt nemcsak érzelmekben, de erkölcsi értékekben is gazdagítók. A tökéletesen megfestett napraforgók, japánbirsek, magnóliák, birskörték, citromok és narancsok uralkodó motívumai ugyan e csendéleteknek, mellettük azonban boká lyok, tányérok, népi szőttesek emlékeztetnek egy magas szintű, élő (és újra élő, új funkciót kapó) népi kultúrára, KANTOR LAJOS

45 BALÁZS PÉTER (1919 ) A torony február A szülőföld hangulati egységéhez való hűség úgy emel szemünk elé egy római leletet, az édesanyja faragott ládáját, a hegyek millió tonnáit s egy torony tűjét, hogy csak a gondolatra, szépségre felinduló emberinek a súlyával számol. LASZLÓFFY ALADÁR

46 DEÁK FERENC (1935 ) Árva Bethlen Kata március A részletek igazságagazdagsága-mélysége tűnik fel illusztrációin és önálló grafikai lapjain; érdemes megfigyelni, milyen hangsúlyozott szerepet kapnak e tusrajzokon és metszeteken az emberi arcok (sok-sok egymás melletti arc) s a kezek. KÁNTOR LAJOS

47 1NCZE JÁNOS-DÉS (1909 ) Róma március Az ember nemcsak hasznos energia- és formaépítmény, hanem érző, melegségre, szeretetre vágyó valaki. Ezt sugallják Incze János képei. LÁSZLÓ GYULA

48 NAGY ALBERT ( ) A győztes április Megkésett romantikus volt. A hétköznapivá, már-már útszélivé vagy nevetségessé vásott szavakhoz úgy közeledett, mintha még szüzek volnának. És neki a művészet: Művészet volt, az élet: Élet, a mondanivaló: Mondanivaló és így tovább. SZILÁGYI DOMOKOS

49 PONGRÁCZ ANTÓNIA (1935 ) Mesefigura május Tálaival, domborításaival, kompozícióival a nemesen egyszerű, a tömör kifejezőerejű formák világába csalogat bennünket megviselt idegek, túlbonyolított kérdések, az életben és a művészetben talált divathóbortok és érthetetlen előítéletek káoszából. FODOR SÁNDOR

50 PUSKÁS SÁNDOR (1928 ) Petőfi május Ihletője - a természet. - Az egész fa illúzióját adó, villám égette csonk. A teret leggazdaságosabban és hasznosabban kitölteni - és kihasználni igyekvő gomba. A nyílként lecsapó madár. Az emberi test formái. FODOR SÁNDOR

51 CSUTAK LEVENTE (194Û-) június Sokszor az a benyomásunk munkái láttán, hogy egyenesen, személy szerint hozzánk intézett felszólítás, kérés, figyelmeztetés sugárzik felénk, olyan művész humanizmusának jelzései, akinek világ- és emberszeretete kozmikus méretekig kiterjed. LENDVAY ÉVA

52 BENE JÓZSEF (1903-) Akt gitárral június Igazi aktot festeni annyi, mint hozzáadni a test fizikai látványához az egyéni élményeknek vagy álmoknak azt a meghitt, tiszta emberi tartalmát, poézisét, amely mindig túlmutat a csak partikuláris élet művészileg jelentéktelen szféráján. RÁCZ GYŐZŐ

53 UNIPAN HELGA (1938 ) A szemtanú július Karikatúrák? Semmiképpen sem azok, legalábbis nem a vicclapok tucatkarikatúrái értelmében. Legjobb lapjai az emberi lét, jelen és jövő ellentmondásaira, dilemmáira kérdeznek rá. Fehér és fekete imponáló biztonsággal kialakított belső egyensúlya vall a külső e gyensúlyhiányról, más szóval: tusrajzai groteszk szépséget hirdetnek. KÁNTOR LAJOS

54 BALÁZS IMRE (1931 ) Színészek július Ezek az eszményi vagy töredezett arcok, ezek a feketeségbe álomszerűen belemosódó alakok tulajdonképpen egy művészi szubjektum kivetülései; ü rügyei a vallomásnak, eszközei az önkifejezésnek. SZÉKELY JÁNOS

55 CSEH GUSZTÁV (1934 ) A tudós utcája augusztus Ritmust alkot a művész, nem mozdulatokból, nem is hangokból vagy színekből. csak tisztes fekete vonalakból a fehér papíron, aritmiái szinkrónba hozzák a másholt a máskorral. Leül a művész Az emlékezés asztalához, s megidézi a kultúrát, közös memóriánkat, emberek! SZILÁGYI JÚLIA

56 PALOTÁS DEZSŐ (1951 ) Örök augusztus Grafikája láttán nem tudjuk, ezért nem is akarjuk a technikát elválasztani a filozófiától, a világlátás bátorsága a világnézet korszerűségéről biztosít. Erőt és értelmet érzünk, tudatosságot a látvány mögött és a látványban. SZILÁGYI JÚLIA

57 LUGOSI EDIT (1946 ) A nagy út szeptember Nézem a szőnyegeket, bennük a szálak feszülését, kanyarodását, rendeződését, a formákat, a tűzijátékszikrákat például, a melyek hulltukban olybá tűnnek, mint beláthatatlan messzeségbe futó út Lu gosi Edit tehetséggel, munkával megépített és megállás nélkül továbbépíthető útja. PUSZTAI JÁNOS

58 LUGOSI LÁSZLÓ (1944 ) Embermadár szeptember Bronzképződményt látok mindenütt, bronzvegetációt bronzemberrel, és jól figyeljük meg: az emberi alakoknak gyökérvégtagjaik vannak, sűrű-dúcosak, pikkelyesek, talajban, kiismerhetetlen mélyben formálódók, duzzadók, érlelődők. PUSZTAI JÁNOS

59 KRISTÓFI JÁNOS (1925 ) Korai hó szeptember Ha nem volna annyira általános a megfogalmazás, hogy minden beleférjen, azt mondanám: franciásan fest. Váradi lélekkel. De figyelmeztessek inkább művészetének specifikumára arra a különös adottságra, mellyel a leghidegebb színből, a fehérből emberi melegséget, a legköl tőietlenebből pedig, a szürkéből, költői erejű látványt varázsol elő. BÖLÖNI SÁNDOR

60 TÓTH SZŰCS ILONA (1930-) Zöld asztal október Kevesen tudják a csendélet lényegét annyira belülről értelmezni, mint Te. Nem voltak analitikus törekvéseid, a perspektívát sem az ábrázoló, hanem az érzelmi hatás kedvéért használod. Tárgyaid egy elképzelt színtér kellékei, viszonyuk egymáshoz áttételes, e gyensúlyukat csak az elemek összeolvadásából lehet megérteni. CSEH GUSZTÁV

61 ZOLCSÁK SÁNDOR (1934 ) Bölöni Farkas Sándor október Zolcsák Sándor (ez talán közhely - vagy legalábbis közhely kellene hogy legyen) kereső, vívódó művész. Keresi azt a bizonyos dolgot, amelyet más még nem vett észre. Flaubert klasszikusnak számító receptje szerint. SZILÁGYI DOMOKOS

62 ZSIGMOND ARANKA (1948 ) Vörösben november Rovásírás"-jeleinek, felületein nyomot hagyó színes nyilainak, váltakozó színes foltjainak ugyanúgy képi, érzelmi megfejtései lehetségesek, mint az úttörő francia textiles, Manessier felületritmusainak vagy akár Miró és Klee festményeinek. MURÁDIN JENŐ

63 SZABÓ TAMÁS (1933-) Fák között november Mindennapi munkája a leghitelesebb, leg ihletettebb művészettel, a nép művészetével teremtett bensőséges kapcsolatot, s e művészet természetes háttere maga az alkotó ember és a természet. Most a szép keresésének egy ú jabb állomását köszönthetjük e fotók őszinte lírájában Szabó Tamás szerelmes verseiben. KÁNTOR LAJOS

64 KAZINCZY GÁBOR (1942 ) Dózsa III november Harcos grafikánk legjobb tradícióit követi, amikor mozgósító kőrajzokká lényegítette a forradalmi indulók harsogó trombitahangját, amikor ismételten megidézi Dózsa megrendítő mártíriu mát, megkínzott parasztjainak átkos föl jajdulását, keserves istenkáromlását, amikor a szépséget, a ritmust, a lüktetést keresi a munkacsarnokok, az építőtelepek tevékeny lázában, érces zsivajában. SZEKERNYÉS JÁNOS

65 GY. SZABÓ BÉLA (1905 ) Kelemen Lajos december Portréit nézzük, s tájai, évszakai, épületkövei jutnak eszünkbe; az emberábrázoló a világ ábrázolójára emlékeztet bennünket, portréiból alaposabban és mélyebben értjük meg egész humánus művészetét. Gy. Szabó Béla teremtett világa függetlenül a benne egymást váltó stíluskorszakoktól az itt ábrázolt arcok és lelkek világa, egy kopernikuszi értelemben megmentett és örökléttel megajándékozott univerzum. VERESS ZOLTÁN

66 KÓS KÁROLY (1883 ) A Monostor úti református templom bejárata december Ma már nem is az a bátorság a szembetűnő, amivel Kós Károly elfordult az eklektikától s a szecessziós kor túldíszítéseitől, tévútjaitól, hanem inkább az, hogy ez a mi számunkra készült, a mi szerénységünkkel, lehetőségeinkkel, örökségül. BALOGH FERENC

67 SZERVÁTIUSZ JENŐ (1903 ) Két szobrász január Millió ember életét élni, ebből a sok életből kiválasztani a legszebbeket, a legtragikusabbakat, a legel merültebbeket, hogy velük, bennük vallja meg a maga sorsát, amely, ha önarcképeit nézzük, csak" egy a sok arc, sok sors közül... BANNER ZOLTÁN

68 FESZT LÁSZLÓ (1930-) Mezzotinto január Művészetének hajszálgyökerei nagyon mélyre, a néphagyomány humuszáig nyúlnak le, alkotásainak indító impulzusai a zonban mindig lüktető korunk problematikájában fogantak, ez eredmény pedig az a sokszólamú, színpompás, feszt-lászlós" grafika, mely a szemlélőt úgy ragadja magával és olyan erővel kényszeríti aktív elmemunkára, hogy közben megajándékozza a műélvezet csak legmagasabb régióiban nyerhető élményével. GÁBOR DÉNES

69 MICOŞ FRED (1907 ) Rézmetszet január Metszetei az ősi folklórelemek hatása alatt születtek a történelem, vagyis az örökkévalóság jegyében fogant szintézisekként. RADU IONESCU

70 POP SILAGHI, VASILE (1931 ) Tusrajz január Merészelem hinni, hogy Vasile Pop Sila ghi munkái a mozgás mély tudatából, belső ismeretéből, a dolgok lényegének megragadásából származnak. ION VLAD

71 GERGELY ISTVÁN (1939 ) Apáczai síremléke február Miután sorra aratta sikereit történelmi személyiségek életnagyságú vagy mitológiai méretű megmintázásával, alászáll a mély világba, a névtelenek közé, s úgy keresi a dolgok eredetét, hogy hősei" köré, fölé és alá (függőlegesen hármas tagolású plakettjein) megfejtendő jeleket rajzol. KÁNTOR LAJOS

72 NAGY IMRE (1893 ) Gaál Gábor február Mindenben s mindig a tükörben nem látható, lencsével, kamerával föl nem mutatható belső-valóság, a szerkezet, de mindenekelőtt a szép megszenvedettség érdekelte, érdekli Nagy Imre fölkent poéta ceruzáját", ecsetjét, vésőjét, minden kifejező alkalmatosságát, keze-belijét. KÁNYÁDI SÁNDOR

73 A MŰVÉSZEKET BEMUTATÓ IDÉZETEINK SZERZŐI Ágopcsa Marianna Balázs Péter Balogh Ferenc Banner Zoltán Bodor Ádám Borghida István Bölöni Sándor Ciupe, Aurel Cseh Gusztáv Cselényi László Fodor Sándor Gábor Dénes Gropius, Walter Herédi Gusztáv Ionescu, Radu Kancsura István Kántor Lajos Kányádi Sándor Kassay Miklós Kováts József László Gyula Lászlóffy Aladár Lendvay Éva Mezei József Mohi Sándor Murádin Jenő Paraschivescu, Miron Radu Pusztai János Rácz Győző orban, Raoul E. Szabó Ilona Székely János Szekernyés János Szilágyi Domokos Szilágyi Júlia Veress Zoltán Vlad, Ion

74

75 A KATALÓGUSBAN SZEREPLŐ MŰVÉSZEK MUNKÁI A KORUNK ÚJ FOLYAMÁBAN ( ) ASZTALOS SÁNDOR Épül a toronyház 1966.IV.512/513. Pihenő 1966.VI.835. Fotó 1968.VII. borítón A voroneti kolostor bejárati oldala VII.941. Szerpentin 1968.VII.970. Művészfotó 1968.VII.990. Kolozsvár 100 éve 1969.VIII. 1220/1221. Piramisok 1970.XI Fotó, 1971.II.185. Fotó 1971.II.219. Nagy István 1970-ben 1971.IV.614. A szövettan esztétikája 1972.IV. borítón Biológiai struktúra 1972.IV.555. BAÁSZ IMRE Játék 1970.VII.1088/1089. Gyújtogató 1971.VI.951. Közöny 1971.VI.972. Gépek 1972.VI.955. Kalevala-illusztráció 1972.XI.1632/1633. Kalevala-illusztrációk 1972.XI Prométheusz 1972.XII Bizonytalanság 1974.X BAKÓ-HETEI Kerámia 1974.VI.732. ROZÁLIA Kerámiatányér 1974.VI.736. Reménység 1974.IX.980/981. Állatfigura 1974.IX.980/981. Kannibál 1974.IX.980/981. Anyaság 1974.IX.980/981.

76 Kerámia 1975.III.213. Kerámia 1975.IX.701. Anyaság 1975X780. BALÁZS IMRE Illusztráció 1963.I.30. Délután 1963.VI.720. Munka után 1963.VI.817. Búcsú 1964.II.221. Rajz 1966.IX Simó Géza 1966.XI Marx Károly 1970.III.365. Anyaság 1974.II.240/241. Önarckép 1975.XI.848/849. Család 1975.XI.848/849. Hárman 1975.XI.848/849. Színészek 1975.XI.848/849. BALÁZS PÉTER Rajz (A dobrudzsai vázlatfüzetből) VIII Rajz (A dobrudzsai vázlatfüzetből) VIII Rajz (A dobrudzsai vázlatfüzetből) VIII Nagyszeben 1967.VII Segesvári házak VIM Kurkó Gyárfás 1969.II.188. Illusztráció 1969.II.191. Illusztráció 1969.V.687. Illusztráció V.690. Segesvár X Gaál Gábor III.386. Lipován halászok (A Dobrudzsa-sorozatból) VIII Öreg török paraszt (A Dobrudzsa-sorozatból) VIII Várakozás 1973.XI Rajz 1973.XI Tanulmány Kós Károlyról 1974.II.240/241. A suceavai vár 1975.IV.246. Szolnay emlékére 1975.VIII.584/585. Faragott balladák (Szervátiusz) 1975.VIII.584/585. Napraforgók, ládával 1975.VIM.609.

77 BENCSlK JÁNOS Rajz 1964.VII.966. Rajz 1964.VIII Fiatalok 1964.IX Gyár III.421. Rajz 1965.VII VIII Rajz V.703. Rajz VIII Anya gyermekével 1966.XII. borítón Árnyak 1967.VI.795. Árnyak 1967.IX Rajz 1968.III. borítón Rajz 1968.III.409. Bálvány 1969.VI. borítón Oltár 1970.VII.1040/1041. Rajz 1971.IV.658. Félelem 1971.VI.840. Dante-illusztrációk 1971.XII. 1876/1877 Tusrajz 1974.II.349. Pietá 1975.IV.293. BENE JÓZSEF Illusztráció 1960.X Szikiek" 1968.IX Szék 1968.IX Velence II.235. Kalotaszegi leányok 1974.II.240/241. BORDY MARGIT Portré 1975.I-II.32. BRÂNCU I, M-lle Pogány X CONSTANTIN F i ú p o r t r é X Pipiskedő 1964.X Madarak (1912) 1964.X Madarak ( ) 1964.X Műtermében (fotó) 1964.X.1396/1397. Műterem-részlet (fotó) 1964.X.1396/1397.

78 Leányportré ( ) Csók Alvó múzsa 1964.X X IV.436. CIUPE, AUREL Bulgáriai útirajz 1969.IX Kompozíció 1969.IX Rajz 1975.V.408. Tanulmány a Sárga kalap"-hoz (1938) XII.919/920. Kék csupor (1965) 1975.XII.919/920. CSEH GUSZTÁV Rajz 1963.VI.714. Illusztráció 1963.VI.743. Rajz 1963.VI.786. Rajz 1963.VI.855. Pirosblúzos lány 1964.VI.851. Rajz 1964.XII Rajz 1964.XII A Belváros című sorozatból 1965.IV.545. A Belváros című sorozatból 1965.V.662. Illusztráció 1965.VII-VIII.990. Illusztráció 1965.VII-VIII.991. Kompozíció 1967.VI.784/785. Asszonyok 1967.VI.784/785. Terek 1968.V.704/705. Nemzedékek 1968.V.704/705. Kompozíció 1968.V.704/705. Utca 1968.V.704/705. Csendélet órákkal 1968.V.708. Lenin-centenárium 1970.III. borítón Vaskapu II 1970.VII Illusztráció 1970.XII Illusztráció 1970.XII Vaskapu IV 1971.XI Vaskapu II 1971.XI.1660/1661. Illusztráció 1971.XI Kollázs 1973.IV.584.

Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész

Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész Hogy miért éppen az 1965 és 1975 közé eső tíz év az időhatára kiállításunknak? A kommunista pártállami Románia magyar képzőművészetének ez volt az az időszaka, amikor viszonylag kedvezőek voltak a kultúrpolitikai

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI MÚZEUM I. FESTÉSZET. 1. olaj, tempera, pasztell

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI MÚZEUM I. FESTÉSZET. 1. olaj, tempera, pasztell MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI MÚZEUM I. FESTÉSZET 1. olaj, tempera, pasztell 1. Önarckép macskákkal tempera, falemez 615x495 Jelezve j. lent világoskékkel: M.M.M. 440 [1959] 2. Elvonuló vihar tempera, falemez

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 43/1. Újra élünk, lengyel film ofszet,

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 83/4. Bálint Endre (1914-1986) Kereszt,

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( )

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 84/1. Baranszky Emil László (1877 1941)

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 77/2. Batthyány Gyula (1887-1959) Fogat

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

107/1. Aknay János (1949) Ft 107/2. Badacsonyi Sándor (1949) Ft 107/3. Balogh László (1930) Ft 107/4. Barabás Miklós ( )

107/1. Aknay János (1949) Ft 107/2. Badacsonyi Sándor (1949) Ft 107/3. Balogh László (1930) Ft 107/4. Barabás Miklós ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 107/1. Aknay János (1949) A látogató, 1993 technika: színes

Részletesebben

akril, pasztel, homok, vászon

akril, pasztel, homok, vászon portfolio2016 a r t i s t i. h u Vak Bottyán 14. akril, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2014 POSZT 2008 - Festők versenye II. díj Lorena olaj, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2008 EZÜSTGERELY 2016

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 73/2. Aknay János (1949) Emlék, 2015 technika:

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

78/3. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/18. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/21. Aggházy Gyula ( )

78/3. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/18. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/21. Aggházy Gyula ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 78/3. Rau Tibor (1934-2000) Ledér lányok,

Részletesebben

FAZAKAS TIBOR. (...) dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.

FAZAKAS TIBOR. (...) dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. FAZAKAS TIBOR JÓZSEF ATTILA (...) dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Fazakas Tibor életpályája, munkája meggyőzően tükrözi e gondolatot. Érdemes ezen életművet méltatni,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 72/2. Csendet! Kíméljük egymást! plakát

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. december 23-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 26. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Horváth József művei

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P:

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P: 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 95/1. Aba-Novák Vilmos (1894-1941) Szépítkezõk, nyilvántartási

Részletesebben

Két határon túl délvidéki képzőművészek Felvidéken

Két határon túl délvidéki képzőművészek Felvidéken Két határon túl délvidéki képzőművészek Felvidéken Acsaji Györgyi 1. Vízpartok és emberek (Festészeti napló az eltűnésről) / Olaj, vászon /, 2014 15 (130 130 cm) 2. Vízpartok és emberek (Festészeti napló

Részletesebben

92/6. Baska József (1935) Szín és forma II., 1977 technika: vászon, olaj, jkl. méretek: 40 x 30 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 75.

92/6. Baska József (1935) Szín és forma II., 1977 technika: vászon, olaj, jkl. méretek: 40 x 30 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 75. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 92/1. Ágh Ajkelin Lajos (1907-1995) Struktúra,

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika:

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

94/8. Baska József (1935) Összekapcsolódás, 1994 technika: farost, olaj, jbl. méretek: 32,5 x 28,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 30.

94/8. Baska József (1935) Összekapcsolódás, 1994 technika: farost, olaj, jbl. méretek: 32,5 x 28,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 30. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 94/1. Aba Novák Vilmos (1894-1941) Petõfi: A jó öreg kocsmáros

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata Hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Így nemcsak a képző- és iparművészet

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 75/1. Bálint Endre (1914-1986) Ady: Az

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 22/6. Füsti Molnár Etelka (1927-1988)

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti)

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) A POLGÁRI ÉLETFORMA ARANYKORA A múlt század elején a társadalmi és kulturális élet egyik legfontosabb gyûjtôhelyének a kávéházak számítottak. Akkoriban körülbelül ötszáz

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983.

Részletesebben

Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet!

Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet! Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet! A természetes hangulatvilágítást kínál a falak, a padló és más felszínek kivilágításával. Az egyedi technológia olyan interaktív

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Vallomások, gondolatok

Vallomások, gondolatok Vallomások, gondolatok Elhangzott a Szervátiusz Jenő díj átadása alkalmából 2014. 11. 19-én Tudattal és lélekkel megáldott emberi sorsunk ég és föld közé feszül. A bennünket körülvevő csodálatos kinti

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

06/ ; 06/

06/ ; 06/ aukciósház Premier Galéria és Jászi Galéria aukció dátuma 2016.11.24. 18:00 aukció címe aukció kiállítás ideje aukció elérhetőségek aukció linkje A Premier- és a Jászi Galéria első közös aukciója 2016.

Részletesebben

Havi összesítő. Január

Havi összesítő. Január Havi összesítő Január Január 17. (péntek) 18:00 Találkozások - A százhalombattai Kalendárium bemutatója Vendégünk: Jankovits Márta, a Faluvédő Egylet elnöke A Kalendáriumot bemutatja Sinka László, alpolgármester

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 2. évfolyam Éves óraszám: A osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti 2 óra B osztály: 108 (26, 24, 15, 2, 2, 2, 2, 17, 18) ---heti 3 óra E osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti

Részletesebben

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Meghatározása Fiatal angol írók, festők mozgalma a természethűség nevében. Raffaello művészetétől kezdődő akadémizmustól akarták elhatárolni magukat, a Raffaello

Részletesebben

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3.

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd

Részletesebben

MAPPÁK. A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85

MAPPÁK. A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85 MAPPÁK A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85 B. 330 x 250 mm-es mappa 2) Aggok háza, 1939-1944 23 paszpartúzott és 15 paszpartú nélküli rajz C. 375 x 245 mm-es mappák 3) Első

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika:

Részletesebben

Zsirai Műhely Prospektus

Zsirai Műhely Prospektus Zsirai Műhely Prospektus Európa a miénk is! Csikós László akril, papír Ár: 8.000,- (R) Nekünk a tegnap nem elég! Csikós László vegyes, papír Ár: 8.000,- (R) Mózes vegyes, farost Ár: 8.000,- (R) Mama meséi

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P:

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P: 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 104/1. Bada Dada (1963-2006) Bunkó Bandi bunkót baszna, ha

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1 Egy festőhöz Én Istenedben nem hiszek, de csókoltatom, ha van: Próféta sem vagyok, nem ám, minek ámítsam magam: Van gyöngy vizem, friss levegőm, hamuhodó

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A vizuális nevelés látni és láttatni tanít. Átfogó célja a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Feladata a vizuális megismerő-, befogadó-, alkotóképesség

Részletesebben

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja Minden jog fenntartva. 2009 Koller Galéria Győjteményfelmérés (Példa István gyüjteménye) Az alábbiakban egy 23 mőtárgyból

Részletesebben

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943)

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) A második Forrás-nemzedék tagjai közül Király László költészetében fonódik össze leginkább a romániai magyar irodalom hagyománykincse, a székely népballadák világa az avantgárd költészet

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. MŰVÉSZETTÖRTÉNET második forduló MEGOLDÓKULCS

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. MŰVÉSZETTÖRTÉNET második forduló MEGOLDÓKULCS Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010 MŰVÉSZETTÖRTÉNET második forduló MEGOLDÓKULCS A" FELADATLAP I. Írja a megfelelő képek alá az alkotó nevét, és azt az irányzatot vagy

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben