MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 40/2009. (XII. 2.) sz. rendelete a védett síremlékekről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 40/2009. (XII. 2.) sz. rendelete a védett síremlékekről"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 40/2009. (XII. 2.) sz. rendelete a védett síremlékekről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezésről szóló XLIII. törvény (továbbiakban: törvény) 41. (3) bekezdésében, ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rend. (továbbiakban: kormányrendelet) rendelkezéseire -, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény 57. -a alapján a következő rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) Az önkormányzat a sírjel művészeti értéke miatt, illetve a köztiszteletben álló elhunyt személy, valamint háború idején Miskolcon elhalálozott katona emlékének megőrzése érdekében sírjelet, temetési helyet védetté nyilváníthat. (továbbiakban együtt: védett síremlék) A síremlék védelme jelenti: a) A sírhely megváltással történő fenntartását (élő hozzátartozók esetén a család jogosult megváltani a sírt, a családtagok újabb temetési lehetőségének fenntartásával), b) A sírhely megváltás nélküli fenntartását, a sírhely gondozásával együtt, c) A sírhely gondozását az elhunytak hozzátartozóinak hiányában. (2) A védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését az e célból alakult Miskolci Kegyeleti Bizottság javasolja. (3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: - a védendő síremlék megnevezését, - a temetési hely pontos megjelölését (temető, parcella, sor, szám) - a védendő síremlék rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók), - a kezdeményezés indoklását. (4) A védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról, majd a döntésről értesíteni kell: - a temető üzemeltetőjét, - a temetési hely felett rendelkezni jogosult személyt. (5) A védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Közgyűlés dönt. A védett síremlékek körét 5 évente felül kell vizsgálni. (6) A védelem alá helyezést, illetve megszüntetésének tényét a temető könyvébe be kell jegyezni. A bejegyzésről a temető tulajdonosa gondoskodik. (7) Az adott temetőben a védett síremlékek elhelyezkedéséről a főbejáratnál elhelyezett tábla tájékoztatja a látogatókat. (8) Jelen rendelet az egyházi tulajdonban lévő temetőkre is vonatkozik, azonban a védett síremlékekről az önkormányzat és az egyházak között külön megállapodás rendelkezik.

2 2 Védett síremlékek 2. (1) A védett síremlékek esetében a temetési hely felett rendelkezni jogosult határozza meg a temetési helyre helyezhető személyek körét, illetve jogosult a védett síremlék gondozására. A temetési hely felett rendelkezni jogosult személyében bekövetkezett változást 45 napon belül a temető tulajdonosának be kell jelenteni, illetve egyeztetnie kell az önkormányzat kultúráért felelős szakosztályával. (2) A védett síremlékek esetében a védetté nyilvánítástól kezdődően a temetési hely feletti védelem a temető fennállásáig határozatlan idejűvé válik. (3) A temetési hely felett rendelkező személy a sírjelet a temetési helyre a védetté nyilvánítást követően temetett személyek nevének, adatainak feltüntetése kivételével csak a Közgyűlés hozzájárulásával változtathatja meg. (4) A védett síremlék gondozásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy hiányában a temető tulajdonos látja el. (5) A védett síremlékben keletkezett kárt, rongálódást a temető fenntartója körteles jelezni a Polgármester felé. (6) A Közgyűlés által védetté nyilvánított síremlékek felsorolását a rendelet melléklete tartalmazza. Vegyes és záró rendelkezések A tulajdonos köteles nyilvántartást vezetni a védetté nyilvánított síremlékekről A síremlékek védelem alá helyezésével járó költségek fedezetét a Közgyűlés évente, a költségvetési rendeletben határozza meg. 5. A védetté nyilvánításra a temetéstől számított 20 év elteltével kerülhet sor. 6. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Területi hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül található egyházi, és önkormányzati tulajdonú, lezárt és működő temetőkre. Miskolc, november 26. Dr. Mihalecz Péter jegyző Káli Sándor polgármester

3 3 Védelemre javasolt síremlékek: Mindszenti evangélikus temető Csengey Gusztáv ( ) író, költő, jogakadémiai tanár 40/2009. (XII. 2.) sz. rendelet melléklete Komáromban született, Budapesten szerzett tanári diplomát, Szolnokon és Aszódon is tanított tól az Eperjesi Akadémia tanára. Később dékánja, majd között rektora ben költözött Miskolcra. Számos regény, elbeszélés, történelmi mű szerzője. Mellszobra és utca is emlékeztet rá. Glós Károly ( ) földbirtokos A családi sírban öt generáció nyugszik. Glós Károly neve onnan ismert, hogy Miskolc és Diósgyőr határában földbirtokait, amikor kiparcellázták született meg az ún. Glós kitérő a villamosközlekedésben. Fia dr. Glós Károly között élt és a miskolci Ügyvédi Kamarának több cikluson keresztül elnöke, majd örökös elnöke volt. A sírba 1958-ban temettek utoljára, amelynek fekete márvány sírjele megmaradt, maga a sír a gondozatlanság jeleit mutatja. Henszelmann Aladár dr. ( ) orvos Bártfán született, Budapesten szerzett orvos doktori oklevelet. Kezdettől röntgen laboratóriumokban dolgozott től egyetemi magántanár től 1939-ig az Erzsébet Közkórház osztályvezető főorvosa és röntgen orvosa. Az Orvos Gyógyszerész Egyesület elnöke. Számos tudományos munka szerzője. Síremlékét Medgyessy Ferenc készítette. Koch család (XIX-XX. század) miskolci polgárok kripta A temető keleti végében kialakított nagyméretű, különleges építészeti alkotás. A kripta a XIX. században készült, védelme mindenképpen indokolt. Levéltári kutatással (kriptaépítési engedély, gyászjelentés gyűjtemény) föltárható, hogy kik nyugszanak a sírboltban. A kripta új használói a Koch-család leszármazottjai, akik a védelemnek megfelelő felújítást elvégezték.

4 4 Leszih család (XIX-XX. század) gépgyáros, ill. muzeológus kripta A családi kriptában található a gépgyár alapító Leszih Miksa és felesége földi maradványa. Valamint idehelyezték a család egyik utolsó leszármazottját az között élt Leszih Andort, a Borsod Miskolci Múzeum, majd Herman Ottó Múzeum igazgatóját. Utóbbi numizmatikus volt, Móra Ferenccel, Móricz Zsigmonddal való kapcsolata is ismert, számos tanulmánya mellett. Lichtenstein család (XIX-XX. század) országgyűlési képviselő, bankár, főispán kripta A miskolci kereskedő család jeles képviselője az között élt Lichtenstein József, aki 1858-ban vette át apja miskolci cégét. Ő maga végzett közgazdász és pénzügyi szakember volt ben az Országos Iparegylet egyik alapítója től haláláig Miskolc képviselőtestületének tagja től, majd 1878-tól országgyűlési képviselő. Miskolc önállóságáért érdemi munkát végzett, tevékenységét önálló kötetbe is foglalta. Fia az között élt bankár, 1922-ig főispán Lichtenstein László. Markó család (XIX-XX. század) iparos, ill. orvos kripta A dinasztiaalapító Markó László felvidéki bőrgyárosként telepedett meg Miskolcon. A család számos tagja közül az között élt Markó László orvos volt. Bécsben szerzett diplomát, majd 1874-től Miskolcon praktizált. A XIX. század utolsó évtizedeiben Borsod vármegye főorvosaként sokszínű társadalmi tevékenységet végzett, de publikációi is megjelentek a helyi sajtóban. Máyer-Jurácskó család (XIX-XX. század) kereskedő, vendéglátó kripta A családi kripta legismertebb egykori személyisége az között élt Máyer József. A vasgyár valamennyi éttermének volt a bérlője, majd a Sötét kapu melletti ún. Kispipa vendéglőnek lett a tulajdonosa. A Vendéglátók Egyesületének elnöki tisztét töltötte be élete végéig. Bortermelő és borszakértő is volt. Gyermekei révén kapcsolódik a Jurácskó családhoz, akik a kalapgyártásban előbb Miskolcon, majd a fővárosban szereztek európai hírnevet.

5 5 Radvány István ( ) malomigazgató kripta Rozsnyón született, kereskedőből lett képzett közgazdász. A malomipar magyar szakértőjeként számos európai kiállításon szerepelt. Szervezője és első elnöke volt a miskolci Kereskedelmi és Iparkamarának. Lakása a mai Városház tér 2. sz. alatti saroképület. Temetői kriptája felújítást, de hozzátartozók hiányában védettséget is kíván. Soós Károly (1823-?) 1848-as honvéd A temető II/I parcellájában a második sor 13-as helyén található sírjele. Halálozásának pontos dátuma egyelőre ismeretlen. Zathrocz Dániel ( ) 1848-as honvéd, miskolci polgár A rossz állapotban lévő sír és sírjel az I/II parcella 12 sorának 8. helyén található. Zelenka Pál ( ) evangélikus püspök, a főrendi ház tagja Cseh Brézón született, tanulmányait Pozsonyban és Jénában végezte tól Miskolcon jegyző től a Tiszai Egyházkerület püspöke között a főrendiház tagja volt. Az evangélikus egyház közlönyének alapító szerkesztője és írója volt. Több műve is megjelent nyomtatásban.

6 6 Mindszenti római katolikus (görög katolikus) temető Adorján (Adler) Károly ( ) építész A budapesti Műszaki Egyetemen szerzett diplomát, majd a Fővárosi Mérnöki Hivatalban dolgozott ban lett Miskolc város főmérnöke. Miskolc első városrendezési tervét ő készítette el 1897-ben. Az Erzsébet Kórház épületegyüttese, az Erzsébet-fürdő, a Korona szálló, a Vágóhíd és a Lévay József Református Gimnázium is éppúgy az ő tervei alapján készült, mint az Aranyszarvas gyógyszertárnak helyet adó saroképület. A millennium évében megjelentetett kiadványa közzéteszi az addig tervezett és megvalósult középületeinek alap- és homlokzati-rajzait. Bársony János ( ) ügyvéd Miskolcon született, majd diplomája megszerzése után 1872-től egyéni ügyvédi irodát nyitott a városban től városi ügyész. A Függetlenségi és 48-as párt miskolci alelnöke ben házának építésekor kerültek elő azok a kőeszközök, amelyek Bársony-házi szakócák néven kerültek be a tudománytörténetbe. Lakóházát a városi szegényápoldára hagyta. Az épületben 1998-tól a Református Tóth Pál Kollégium működik. Benke József ( ) színész, tanár, író A nagyenyedi református kollégiumban végezte tanulmányait, majd Kolozsváron folytatta, de Bécsben is tanult. A színészek vándoréletét felvállalva 1815-től 1820-ig Miskolchoz kötődött. Ekkor felhagyott a színészettel és leányiskolát alapított, ennek igazgatója is volt. Munkássága és barátsága összekapcsolódott Karacs Teréz miskolci tevékenységével. Vígjátékokat írt, drámákat fordított, korának egyik legműveltebb színészeként tartották számon. Vasráccsal övezett sírján napjainkig frissen cserélik a nemzeti színű szalagot. Lánya Benke Judit, színész nevén Laborfalvy Róza, veje Jókai Mór volt. Bodgál Ferenc dr. ( ) muzeológus, ethnográfus A Herman Ottó Múzeum tragikusan korán elhunyt munkatársa. Kutatási területe a megyére és a városi néprajzra, a szellemi örökség megőrzésére terjedt ki. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2009-ben nyilvánította védetté.

7 7 Dálnoky Nagy család (XIX-XX. század) miskolci polgárok A több generációt is feltüntető szürkemárvány obeliszk egyik ismert neve az között élt író és műfordító Dálnoky Nagy Lajos. A másik jeles személyiség az között élt Dálnoky Nagy Mária, aki Soltész Nagy Kálmán miskolci polgármester felesége volt. A síremléknek láthatóan nincs gondozója, viszont a sírjel és a XIX. századot idéző öntény sírkerítés miatt is egyedi gondozást kíván, temetőkultúránk megőrzésre méltó emléke. Duronelli András ( ) postamester sírjel A különleges megmunkálású öntvény sírjelet az 1990-es években eredeti helyéről a temető gondnoki lakása mellé helyezték. Később a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolába vitték, ahol restaurálás után az épület előtt helyezték el. (Fia Duronelli Alajos, aki között élt és a szabadságharc alatt nemzetőr hadnagyként szolgált, szintén ebben a temetőben nyugszik.) Gyulai Zoltán dr. ( ) bányamérnök A soproni bánya- és Erdőmérnöki Kar tanára, 1938-tól a Magyar-Amerikai Olajipari Rt. mérnöke, később mb. vezérigazgatója ben Budapesten, között Miskolcon egyetemi tanár, dékán, haláláig az egyetem oktatója. Számos nemzetközi elismerést kapott tudományos tevékenységéért. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2009-ben védetté nyilvánította. Halmay-Honti család (XIX-XX. század) két miskolci polgármester kripta Halmay Béla között élt, jogász volt és között Miskolc város polgármestere ben a hortobágyi Borsós tanyára deportálták, hamvai Debrecenből kerültek vissza. Veje volt Honti Béla, aki között élt, s májusa és augusztusa között a város egyik vezetője volt ben családjával őt is kitelepítették, 1953-ban tért haza. Mindkettőjük élettörténetét a közelmúltban megjelent levéltári kiadvány dolgozta fel. Introibo kripta Egyházilag védett papi kripta a baloldali kriptasorban, számos jeles személy nevének feltüntetésével. Megóvásáról az egyház gondoskodik.

8 8 Lieb Mihály és Röck Cecília kincstári sótiszt és felesége A fekete márvány családi síremléket 1885-ben Munkácsy Mihály emeltette szülei emlékére. Mai állapotában Tarcsi Lajos mester restaurátor munkáját őrzi. Állapota kifogástalan, felvétele a miskolci panteonba indokolt. Minoriták sírboltja kripta A temető déli oldalán található kriptasorban található sírboltban 11 személy nyugszik. Közülük ketten alkottak jelentőset a város oktatási és egyháztörténetében. Így az között élt dr. Bajai Armand és az élt dr. Csák Cirjék. A sírbolt egyházi védelem alatt áll. Piva család (XX. század) cukrászok kripta A város XX. századi cukrászatának olasz kapcsolatait képviselték. Legendás név volt a Széchenyi utcai Piva (majd később Napsugár) cukrászda. Ehhez kötődött az között élt Piva Carlo. Ebben a kriptában nyugszik felesége is, Caterina Mojs ( ). Házasságukból Miskolcon született Andreucció névre hallgató gyermeküket 1938-ban temették itt el. A kriptába három évvel ezelőtt temettek utoljára, akkor Tószegi András cukrászmester került ide, aki a Piva család Olaszországban élő leszármazottjaival a kapcsolatot mindvégig tartotta. A kriptának jelenleg már nincs gondozója. Szatmári irgalmas nővérek sírboltja (XIX-XX. század) kripta Az egyház által is védett sírboltban 16 személy nyugszik. A sírboltot 1918-tól használják, s jelenleg is temetkezési helyül szolgál. Utoljára 1998-ban helyeztek itt nővért végső nyugalomra. Szántay-Szémán István dr. ( ) görög katolikus főpap, országgyűlési képviselő A miskolci katolikus gimnázium tanára, a háború alatt tábori lelkész, lapszerkesztő től érseki helynök, 1926-tól keresztény nemzeti programmal országgyűlési képviselő. Több polgári tisztséget is betöltött, irodalmi munkássága számottevő. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2009-ben sírját védetté nyilvánította.

9 9 Deszkatemető (református, evangélikus) Bató kripta (XIX. század) miskolci polgárok kripta A kripta készíttetője Bató István a Miskolcon legendássá vált gabonakereskedő, aki között élt. A kriptát leányának Eszternek készíttette ( ). Ide temetkezett felesége is, aki 1812-ben született és 1900-ban hunyt el. A legendát táplálja a Bató szoba, amely jelenleg a Kossuth utcai Református Gyermek és Ifjúsági Missziós Központban (Kossuth L. u. 15. sz.) látogatható. Emléket őriz a Kakas templom Eszter harangja és a Széchenyi utcán közismertté vált kereskedelmi központ a Bató-ház is. Budai József ( ) pomológus, növénynemesítő, gimnáziumi tanár Háromszék vármegyében Bodoson született. Kolozsváron szerzett egyetemi diplomát tól élt Miskolcon, s itt a Református Gimnázium tanára volt. A Magyar Nemzeti Múzeum Növénytára számára leírta Miskolc és környékének, a Bükk, a Sajó és a Tisza mellékének növényvilágát. Számos növényfajtát nemesített, s mint a szabadságharc nagy tisztelője, minden gyümölcsfélét annak kiemelkedő személyiségéről nevezett el. Rendszeresen jelentek meg írásai, a Szabadság című lapban, amelynek szerkesztője is volt. Emlékét utcanév is őrzi. Csáthy Szabó István ( ) gyógyszerész, villamos építő Mezőcsáton született, gimnáziumi tanulmányait Miskolcon végezte. Gyógyszerész oklevelet szerzett Pesten, majd 1860-tól a Korona gyógyszertárat üzemeltette. Borászattal foglalkozott, több országos és nemzetközi díjat nyert. A miskolci villamos építésének tervét ő vetette fel, s az ő ötlete alapján valósult meg. Felesége Benczúr Gizella volt, a festőművész Benczúr Gyula unokahúga. Csorba György ( ) fizikus Miskolc szülöttje. Tanárként, tudós kutató és feltalálóként egész életében Miskolchoz kötődött ben matematikai ösztöndíjat alapított, de tagja volt a Magyar Földrajzi Társaságnak is ban készítette el azt a találmányát, amely a levegőben mozgó tárgyak azonosítására szolgált. Az akadémiai székfoglalója a háború kitörése miatt elmaradt. Számos könyvet írt a matematika és a csillagászat témaköréből.

10 10 Diószeghy Dániel dr. ( ) kohómérnök Kohómérnöki oklevelet 1925-ben szerzett Sopronban között ugyanitt oktató volt, majd tanári pályáját Budapesten a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatta. Miskolci munkásságával a hazai tüzeléstechnika alapjait fektette le. Számos tudományos munka szerzője. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2009-ben védetté nyilvánította. Farkas István ( ) püspök A sárospataki Református Teológiai Akadémián végzett, miskolci szolgálatát ben kezdte meg ben választották a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökévé. Írásai református folyóiratokban Sárospatakon és Miskolcon egyaránt megjelentek. Számos könyvet is írt. A sírjel felirata szerint itt nyugszik felesége Sassy Nagy Erzsébet ( ) és fia Farkas István ( ), aki a második világháborúban frontszolgálat során vesztette életét. Gálffy Ignác ( ) régész, tanár Erdélyben Szombatfalván született, innen származik a sírjelen feltüntetett előneve is. Primor volt, azaz a székely főrend tagja ben került Miskolcra, ahol alapítója és 1921-ig igazgatója volt a Kereskedelmi Fiú Iskolának. A múzeumhoz kötődve, régészeti, néprajzi kutatásokat végzett, több műve jelent meg nyomtatásban. Mellette nyugszik gimnáziumi tanár és író felesége dr. Tarczay Erzsébet ( ). Emlékét utca és a város közgyűlése által adományozott életműdíj is őrzi. Gálffy Imre dr. ( ) jogász, polgármester Hidasnémetiben született az ott szolgálatot teljesítő Gálffy Ignác fiaként. Budapesten szerzett diplomát, pályafutását a belügyminisztériumban kezdte júliusában a belügyminiszter nevezte ki a város polgármesterévé. Polgármesterként meghatározó szerepe volt abban, hogy a Nemzeti Bizottsággal együttműködve, kihirdették Diósgyőr, Tapolca és Hejőcsaba Miskolchoz csatolásával Nagy-Miskolcot ben kitelepítették a Hortobágyra, ahol egy évet töltött a Borsós tanyán ban a Miskolci Nemzeti Bizottság elnökévé választották. Letartóztatására nem került sor, mert betegségében elhunyt.

11 11 Kókai-Kun Bertalan ( ) református püspök, főrendiházi tag Felsőnyárádon született. Sárospatakon végezte a teológiai akadémiát, 1840-ben tett lelkészi vizsgát ben európai körúton járva Lipcsében írta azt a művét, amelyben a katolikus egyház vegyes házasságot elutasító állásfoglalását bírálta től szolgált Miskolcon, 1866-ban választották püspöknek, s ekkortól tagja lett a főrendiháznak is ben Miskolc Közgyűlése a város díszpolgárává választotta. Számos írása nyomtatásban is megjelent. Mokry-Mészáros Dezső ( ) festőművész Sajóecsegen született, képzőművészként autodidakta volt. Zoológiai és régészeti expedíciók tagjaként világjáró lett ben nyílt meg első kiállítása, majd Párizsban és Helsinkiben is bemutatták fantasztikus képeit tól Miskolcon élt, kerámiával is foglalkozott. Kedvelte a fantasztikus témákat, amelyeket látomásként, különleges színvilággal festett meg. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2009-ben védetté nyilvánította. Rácz Ádám ( ) nyomdász Zemplén megyében Nagykázméron született ben alapított Miskolcon nyomdát, s a következő évtől hetilapot is megjelentetett. A kiegyezés évétől a Borsod-Miskolczi Értesítő című hetilap kiadója és felelős szerkesztője. Az elsők között volt, akik kezdeményezték, hogy Miskolc önálló törvényhatóság lehessen, s ebbéli véleményét nemcsak szóban, hanem nyomtatásban is kifejtette. Síremléke monumentális és méltóságteljes. Rácz család (XIX-XX. század) miskolci polgárok kripta A kriptát 1884-ben építették, s először nemes Rácz Józsefet, a dinasztia-alapítót helyezték el ben temettek utoljára a sírboltba, amely összesen öt személy maradványait rejti. Utoljára került ide dr. Rácz György, aki között élt, s gyógyszerészként írta be magát a város történetébe. A város színházügyi bizottságának elnöke, a református egyház főgondnoka, s a város egyik jeles mecénása volt. Tekintélyes vagyonának jelentős részét az egyházra és a városra hagyta. (Ez a mai Széchenyi I. u számú kétemeletes bérház.)

12 12 Révész Kálmán dr. ( ) református püspök, felsőházi tag Debrecen szülöttje, között Pápán teológiai tanár tól a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke tól haláláig Miskolcon református lelkész től felsőházi tag. Sok egyházi és világi lapban publikált tudományos munkássága, kiemelkedő számos könyv szerzője. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2009-ben védetté nyilvánította. Szeghalmy Bálint ( ) városi főmérnök, építész sírjel Iskolai tanulmányait Nagyváradon kezdte, majd a budapesti Műegyetem kapott építészi oklevelet 1912-ben. Miskolc város főépítészeként számos pályázaton részt vett és épületét ismerjük. Kiemelkedő alkotása volt az 1934-ben avatott Avasi kilátó, majd a Deszkatemplom megtervezése, amely leégett. A második világháború után a Dunántúlon élt családjával, majd Bajorországban telepedett le, Daggendorfban temették el családi sírboltban. Az eredeti állapotába visszaállított Deszkatemplom 2000-ben történt felszentelése után kerültek vissza hamvai, s azok most a templom előtti téren állítanak emléket az egykori főépítésznek. Szentpáli család (XIX-XX. század) polgármester, művész díszsírhely A díszsírhely maradványok nélkül állít emléket az között élt Szentpáli István polgármesternek. Mivel eredeti sírhelye, és földi maradványai nem voltak fellelhetők a Kereskedelmi és Iparkamara döntött amellett, hogy a Bató kripta mellett díszsírhelyet alakítsanak ki az egykori kamarai titkár emlékét ápolandó. Szentpáli nemcsak kamarai titkár, hanem polgármester és országgyűlési képviselő is volt. Emlékét iskola, utca és a Kamara épületében állandó kiállítás örökíti meg. Ebbe a díszsírhelybe kerültek unokájának Szentpáli Ágnesnek a maradványai, aki művészként között élt. (Férje Kopátsy Sándor dr. közgazdász, aki a felirat szerint ide kíván temetkezni.) Szilágyi Miklós ( ) gépgyáros A sírhely két vasas család emlékét őrzi. Szilágyi Miklós a Leszih Miksa féle gépgyár folytatója, a Szilágyi és Diskant Gépgyár megalapítója volt a Zsolcai kapuban. Felesége az között élt Rombauer Anna pedig a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 1848-as érdemeket szerzett vezetőjének, Rombauer Tivadarnak a lánya. A fekete márvány síremlék a család számos tagjának emlékét őrzi. A síremlék megtartása város ipartörténeti múltjának megőrzését is szolgálja.

13 13 Szűcs Lajos ( ) 1848-as honvédtiszt, törvényszéki bíró Az es szabadságharcot kezdettől a világosi fegyverletételig követte nyomon. A bujdosás évei után visszailleszkedett a polgári életbe, s a kiegyezést követően nem volt akadálya annak, hogy törvényszéki bíróként dolgozzon. A szabadságharc félévszázados évfordulójára a Borsodmegyei Lapokban sorozatot jelentetett meg saját emlékeiből és a szabadságharc történetéből. Ezek az írásai Miskolctól Világosig mindmáig forrásértékűek. Szűcs Miklós ( ) 1848-as nemzetőr, jogász, író, Miskolc szülöttje, aki tanulmányait Eperjesen és Késmárkon folytatta között Palóczy László mellett dolgozott. Ezt követően tett ügyvédi vizsgát, majd 1843-tól saját irodát nyitott Miskolcon. A Pesti Hírlap helyi tudósítója volt, jeles naplóíró, aki nemzetőrként részt vett a szabadságharc csatáiban. Naplója a város történetének fontos dokumentuma, amelyet a város monográfusai mindenkor fölhasználtak. Szűcs Sámuel ( ) 1848-as nemzetőr, jogász, naplóíró Miskolcon született, Szűcs Miklós bátyja. Jogi tanulmányait testvéréhez hasonlóan végezte és ő is Palóczy László jurátusa volt a pozsonyi országgyűlésen. Egyéni ügyvédi irodát vezetett Miskolcon és testvéréhez hasonlóan fegyveres nemzetőrként vett részt a harcokban től megyei törvényszéki ülnökként dolgozott. Emlékeit naplójegyzetekben a helyi hetilapokban az 1880-as években folyamatosan megjelentette. Naplója azóta két önálló kötetben is napvilágot látott. Tóth Pál ( ) tanár Miskolc szülöttjeként tanulmányait a sárospataki Református Teológián és a pesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte ban tért vissza újra Miskolcra, a Református Felsőbb Leányiskola igazgatója lett, amely stallumot haláláig betöltötte. Rendszeresen publikált a helyi lapokban, több tankönyvet írt, s halála után a város méltónak tartotta arra, hogy Deák Ferenc, Lévay József és Szemere Bertalan között ő is szobrot kapjon a Palóczy utcán. Ez éppúgy nem valósult meg, mint díszes síremléke a Deszkatemetőben.

14 14 Túry József ( ) fürdőigazgató, fényképész Túry József a városi képviselőtestület tagjaként, az Avas Rendezőbizottság elnökeként tette magát ismertté. Számos cikke, írása és terve is megjelent az Avasrendezésről. Mint fotós, fantázia-képeket készített, s így jelent meg az Avasi kilátó az egyik képén, amely nem valósult meg. Az Erzsébet-fürdő is igazgatója volt, számos nemzetközi út után, a fürdő első rekonstrukciója is az ő nevéhez fűződik. Mint képzett fényképésznek számos képeslapja ismeretes, amelyeken megörökítette a XX. század elejének városi építészetét. Tüdős István dr. ( ) református püspök, főrendiházi tag Sárospatakon, Jénában és Kolozsváron tanult teológiát és bölcsészetet től Miskolcon lelkész, majd Sárospatakon tanár. Jelentős lapszerkesztői, publikációs munkát végzett, számos könyve jelent meg től lett püspök, 1915-től a főrendi ház tagja. Sírját a Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2009-ben védetté nyilvánította.

15 15 Avasi református temető Apostol Pál ( ) evangélikus püspök, tanár, egyházi író Zsarnón született, a sárospataki református teológia elvégzése után Bécsben töltött éveket ben avatták lelkésszé, s egy évtized múlva került Miskolcra től egyházkerületi főjegyző, majd a szabadságharc kitörésekor szuperintendessé választották. Két kötetes kiadványban jelentek meg egyházi beszédei, ezek és más írásai is miskolci nyomdatermékként különleges értékkel rendelkeznek. Síremléke megőrizte eredeti állapotát, különleges kőfaragványaival megőrzése fontos. Berecz Károly ( ) író, akadémikus Miskolcon született, életének jelentős részét a városban töltötte. A XIX. század végén a Magyar Tudományos Akadémián dolgozott, s ekkor védte meg értekezését is. Tudományos munkássága, sajtó-publicisztikával egészült ki. Szükséges megvizsgálni, hogy sírköve és sírja nem különült-e egymástól. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védte le 2009-ben. Bereznay István ( ) miskolci polgár A sír és az azon elhelyezett kősírjel valamennyi feliratával és faragványaival a temető legrégibb olyan emléke, amely eredeti helyén maradt. Bereznay István mellé temették feleségét, Négyesy Évát, aki között élt. Butykay József ( ) 1848-as tüzérfőhadnagy Miskolci születésű, eredeti foglalkozását tekintve kőedény-gyáros. Sírja az 1990-es évek elején, egy országos felmérés során bekerült a Nemzeti Panteonba. Március 15-én ezt a sírt mindig megkoszorúzzuk, pontos helyrajzi száma: II/A. 21/ A körbekerített síron kettős sírjel van, itt nyugszik Butykay felesége is.

16 16 Csöglei-Tóth Lajos (kb ) nyomdász Születési helyét, előnevének (Csöglei) magyarázatát nem ismerjük. Miskolci tartózkodásáról annyit tudunk, hogy Budán, Bécsben és Lipcsében szerzett szakmai képzettséget től dolgozott a debreceni nyomdában és 1840-ben tette át székhelyét Miskolcra. A miskolci nyomda saját üzeme volt, saját tulajdonú felszereléssel és nyomdagépekkel. Halálával nyomdája is megszűnt. Sírkövének megformálása, díszítése is különleges és megtartásra javasolt kőfaragó mestermunka. Dálnoky és Regéczy család (XIX-XX. század) társadalmi elit A temető legrégebbi részében található az a körülkerített sír, amelynek díszesen faragott köve öt nevet tartalmaz. Az között élt Dálnoky Nagy Barnabás városi közjegyző volt. Mellette nyugszik felesége is ( ). Miskolc szülöttje volt, de később Arad vármegye alispánja Dálnoky Nagy Lajos. Költőként és íróként is ismert volt ben született, 1937-ben temették ide. dr. Regéczy Nagy Imre maradványai nyugszanak még a sírban. Ő az orvoslástan egyetemi tanára volt között élt. Egyedi jellemzőik miatt a sír megóvása mindenképpen fontos. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság Regéczy Nagy Imre okán is védetté nyilvánította. Diószeghy-kripta társadalmi elit kripta Az avasi temető legmonumentálisabb sírboltjába között temettek. Kilenc koporsót helyeztek el benne, mindenkinek a neve és adatai a sírkövön fel vannak tüntetve. A család legismertebb tagja Diószeghy György volt, aki városi főtisztviselő, főjegyzői stallumot töltött be a XIX. század végén között élt. Egykori emeletes lakóháza az Erzsébet fürdővel szemközti épület, ahol jelenleg az Ügyvédi Kamara is megtalálható. A kriptát az egyház értékesíteni kívánja úgy, hogy új tulajdonosa a rendbetétel mellett annak állagmegóvásáról az eredeti feliratok megtartásáról is köteles gondoskodni. Eötvös Lajos ( ) tűzoltó Miskolcon született, tanulmányai elvégzése után a Borsod-Miskolci Gőzmalom tisztviselője lett. Alapító tagja volt a város önkéntes tűzoltó egyesületének. A sírban még öt családtag nyugszik, az utolsó temetés 1993-ban történt. A védetté nyilvánítást a református egyház kérte, amelyet szakmailag indokoltnak tartunk.

17 17 Herke Miklós ( ) főbíró A Herke család főleg a XVIII. században, de a XIX. század elején is előfordul még a város névlistájában, de a magisztrátus tagjai között is. A sírfeliratok között gyakorta találkozunk a női ág tagjaival. A sírhelyet egy budapesti illetőségű polgár azzal a szándékkal vásárolta meg, hogy egykori ősének az emléke így fennmaradhasson. A kő és a sír eredeti helyén maradt meg. Mint egy korai városvezető emlékét megőrzésre mindenképpen alkalmasnak tartjuk. Horváth Lajos ( ) jogász, országgyűlési képviselő, díszpolgár díszsírhely Az avasi domboldal városra néző részének egyéni sírhelyén nyugszik az alsózsolcai születésű jogász ban a belügyminisztériumban Kossuth titkáraként dolgozott, de Lévay Józseffel a Hivatalos Közlöny szerkesztői teendőit is ellátta. A szabadságharc után ügyvédi irodát tartott fent Miskolcon. Több cikluson keresztül országgyűlési képviselő, a képviselőház jegyzője volt. Meghatározó szerepet vállalt azért, hogy Miskolc elszakadhasson a megyétől és önálló törvényhatóság legyen. Ezért a város 1910-ben díszpolgárrá avatta, majd halála után díszsírhelyet adományozott. Emlékét utcanév is őrzi. Jost család (XIX. század) cukrász-iparos Reviczky Ádám főispán Borsod megyei beiktatására svájci cukrászokat hozott magával Miskolcra 1828-ban. Az avasi sírkő felirata szerint Jost Adolf és Jost János voltak a miskolci cukrászat megteremtői. Egy évszázaddal később a helyi iparosok emléket állítottak és ezt külön feliratba vésték a síremlék. Mivel vannak Magyarországon élő rokonai, a sírt megváltották, de nincs szándéka senkinek erre a helyre temetkezni. (A sírjelen az évszámok már nem olvashatók, de a levéltári forrásokból ezek pótolhatók.) Kun Miklós ( ) 1848-as nemzetőr hadnagy, főbíró Miskolcon született, az evangélikus főgimnáziumban végzett, majd Eperjesen tanult jogot. A reformnemzedék képviselőjeként között a város első számú vezetője volt. Az okszerű gazdálkodás és a növénynemesítés híveként éppúgy ismerték, mint a kultúrát és a miskolci színházat támogató emberként. A szabadságharc alatt a nemzetőrség hadnagyaként harcolt, majd a bukás után visszavonult és borászattal foglalkozott. A város történetéről 1842-ben monográfiát jelentetett meg.

18 18 Latabár-Schabinszky kripta fotó és színművészet kripta A Kiskunhalason született, között élt színházigazgató Latabár Endre nyughelye. Társulatával 1857-ben ő nyitotta meg az új, főutcára néző kőszínházat. Benne azt a dinasztia alapítót tiszteljük, akiről 2007-ben szobrot avattak a színház kertjében. A miskolci kőszínház 150 éves évfordulója alkalmából a kriptát felújították, amelyben a család több tagja is nyugszik. A vele összeépített másik kriptában nyugszik Schabinszky László, aki a Szent Anna templomban vállalt egyházi hivatalt, de elsődlegesen, mint fotóst, főleg Munkácsy Mihály mellett dolgozó fényképészt ismerjük. Felbecsülhetetlen értékű képeit a Herman Ottó Múzeum őrzi. A kripta magába rejt még két színészt, illetve maradványait, a külső felirat szerint itt nyugszik Pázmán Mihály és felesége Bizik Eszter. A XIX. század végén temették ide mindkettőjüket. Marjalaki Kiss család tanár, történész, fordító Miskolc város történetének jeles kutatója, a Kisújszálláson született Marjalaki Kiss Lajos, aki 1887 és 1972 között élt. Számos alapmunkát készített a város történetéről. Emlékezetes legendás pincéjéről, ahol megfordult többek között Móra Ferenc is. Emlékét utcanév is őrzi. E sírban nyugszik lánya Marjalaki Kiss Júlia ( ). Neve tanárként és fordítóként is egyaránt ismert volt Miskolcon. A sírt a Zrínyi Ilona Gimnázium diákjai gondozzák. Nyilas Sámuel ( ) lelkész A református egyház által védett sír, amelynek felvételét a Miskolci Panteonba támogatjuk, nemcsak nevezett egyházi munkássága, hanem a sírjel külső megjelenése és sajátos, XIX. századi hangulata miatt is. Palóczy László ( ) politikus, országgyűlési képviselő kripta Miskolcon született, a sárospataki református kollégiumban tanult tól megyei tisztviselő, később alispán. A reformellenzék tagjaként többször képviselte Borsod megyét az országgyűlésben. A szabadságharc leverése után bujkált, halálra ítélték, de korára való tekintettel, kegyelemmel szabadult ben ismét elvállalta az országgyűlési képviselőséget, s annak ideje alatt halt meg. Miskolctól díszsírhelyet kapott, s a hatalmas márványtömb alatti kriptában koporsója mellé helyezték ban leánya, Kotz Józsefné Palóczy Judit hamvait is. Leánya a Palóczy nevet használva a korabeli lapokban gyakorta jelent meg írásaival. Síremléke mellett szülőháza is megtalálható a Papszeren. Emlékét utcanév őrzi.

19 19 Petró Sándor dr. ( ) orvos Miskolcon született, s haláláig a városban praktizált. Az 1920-as évektől vált szakértő műgyűjtővé. Halála után gyűjteményeinek jelentős része a Herman Ottó Múzeumba került. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védette le 2009-ben. Poóts András (?-1848) 1848-as honvéd A most használatos temetőkönyv bejegyzése szerint a III/A parcella 8. sorának 12. sírhelyén van Poóts András nyughelye. A régebbi temetőkönyvekből folyamatosan átvették a megjegyzést, mely szerint Poóts András Miskolcról indult veres sipkás honvéd volt. Halálának okáról nem szólnak tudósítások, de összefügg(het) a harci eseményekkel. Porcs család miskolci polgárok A családi sírhelyre 1932 és 2000 között temetkeztek. A sírhely gondozott, de emlékhellyé minősítése Porcs János ( ) tanár munkássága miatt indokolt. Naplót vezetett ő is a város történelméről, amely kiadásra vár. Jeles közéleti személyiség, nagyhatású pedagógus volt. Felesége Herke Erzsébet nyugszik mellette, s gyermekei közül az között élt Porcs Kálmán, aki szintén pedagógus volt. Soltész Nagy és Tarnay kripta társadalmi elit kripta Az egyházi temetőkönyv tanúsága szerint a védett kriptát lezárták, abba nem lehet temetni, jelenleg 11 személy maradványai nyugszanak benne. Mindenkinek föl van írva a neve a kriptán emelkedő márvány-sírjelre. Itt nyugszik a várost az 1878-as árvíz után újjáépítő polgármester, Soltész Nagy Kálmán ( ). Soltész Nagy Kálmán egyik leányát Soltész Nagy Máriát ( ) vette el Tarnay Gyula, aki között élt. Tarnay a megyei és városi főispáni tisztet is betöltötte között.

20 20 Szatmári Paksi József ( ) püspök Sajókazincon született, tanulmányait Sárospatakon végezte, majd Göttingában három évet tanult től lett miskolci lelkész, a Tiszáninneni kerület főjegyzője, majd 1923-tól püspök ban a göttingai egyetemen teológiai doktori címet szerzett. Benkő Sámuel Miskolc történeti helyrajzi munkájának kiadói szerepét is felvállalta között több könyve jelent meg. Síremléke különös gondossággal faragott, nagyon szép emléke a XIX. század mesterségbeli tudásának. Szemere család miskolci politikusok A városra néző domboldal különleges síremléke, apa és fia földi maradványait rejti magában. Szemere Bertalan ( ) nemcsak megyei másodalispán és többször Borsod megyei követ volt, hanem már a szabadságharc előtt jelentős jogtudományi munkásságot fejtett ki. A szabadságharc alatt Felső-Magyarország kormánybiztosa, majd Debrecenben a trónfosztás kimondását követően miniszterelnök lett (a miniszter tanács elnöke).1870-ben határozták el, hogy földi maradványait hazahozzák, s így került 1871-ben véglegesen az avasi domb oldalába. Nevét számos más mellett az 1992-ben alapított Szemere Bertalan közéleti-díj is őrzi ben került a sírba a miniszterelnök fia Szemere Attila, aki között élt. Közgazdász volt, jó tollú író és világutazó. Bejárta Kínát és Japánt, megírta Kína történetét. Miskolcon országgyűlési képviselővé is választották. Budapesten halt meg, s halálának 20. évfordulója szolgáltatta az okot arra, hogy özvegye hazaszállíttassa a hamvakat Miskolcra, s ezzel egyidőben átadja Szemere Attila hagyatékát a múzeumnak. Silvestri Jakab ( ) cukrász A Jost Adolffal kezdődő miskolci cukrászat folytatói szintén a városba települt svájciak voltak. A sírjel Silvestri Jakab ( ) és felesége Giovannini Mária ( ) nevét őrzi. Olvasható a mester második felesége Prevosti Sára ( ) neve, majd első felesége testvérének Giovanni Rudolfnak ( ) és fiának szintén Rudolfnak ( ) a neve. A cukrászcsalád Giovanni Gábriellel az első világháború előtt kihalt. ( között élt.) A sírt megváltották, de nem a temetés, hanem a megőrzés céljából. (Cukrászdájuk a Roráriusz elődje volt, ugyanazon a helyen (Széchenyi u. 5. sz.).

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 40/2009. (XII. 2.) sz. rendelete. a védett síremlékekről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 40/2009. (XII. 2.) sz. rendelete. a védett síremlékekről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 40/2009. (XII. 2.) sz. rendelete Melléklet:a védett sírok jegyzéke a védett síremlékekről Mindszenti evangélikus temető Csengey Gusztáv (1842-1925) író, költő, jogakadémiai

Részletesebben

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről 1 szóló 18/1997. (VII. 18.) Ök. rendelete, a 18/1998. (VII. 24.), a 28/2000.(X. 19.) és a 20/2001.(VII.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 Ingyenes használat OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 028948 028949 Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a. ingyenes használat 22336/61 8551 13. sz. Hunyadi

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Forrás: http://www.papp-szuleszet.hu/?p=semmelweis Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Dr. Papp Zoltán írása A fényképeket Dr. Csabay László készítette Talán nem mindenki tudja, hogy Semmelweis Ignác

Részletesebben

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat A Közgyűlés XIII-203/315.097/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről

Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről A 30/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről 1. számú iskola-egészségügyi körzet Földes Ferenc Gimnázium 3525 Miskolc, Hősök tere 7. Miskolci

Részletesebben

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-114/2789/2012. sz. határozat Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A III. számú határozati javaslat 1. melléklete Okirat száma:.../2015 Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2014. december

Részletesebben

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára

Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Emlékezés Preisz Húgóra, Egyetemünk egykori rektorára Prof. Dr. emer. Anderlik Piroska előadása a SE Baráti Körén 2013 január 30. Preisz Húgónak, a hazai bakteriológia megalapítójának életrajza számos

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének. 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének. 4/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 4/201 (II.2) önkormányzati rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelmérıl szóló 39/2009. (XII.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel módosított, a temetőkről

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

i_7b988771ab478f75.xls numizmatikus, régész,muzeológus szakaszvezető Csoma József 2009 történész, régész, heraldikus, az MTA tagja

i_7b988771ab478f75.xls numizmatikus, régész,muzeológus szakaszvezető Csoma József 2009 történész, régész, heraldikus, az MTA tagja Karos Község Honfoglalás kori temetkezési emlékhely Védés 2007 Miskolc, Mindszenti Evangélikus temető bal oldali kriptasor A/5 Leszih Andor numizmatikus, régész,muzeológus 2008 Ózd Gyári temető 4 167 Rákosi

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A III. számú határozati javaslat 2. melléklete Okirat száma:.../2015 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Miskolci

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Kaposfő Község Önkormányzatának 7/2004. (IV.23.) rendelete

Kaposfő Község Önkormányzatának 7/2004. (IV.23.) rendelete Kaposfő Község Önkormányzatának 7/2004. (IV.23.) rendelete Kaposfő község helyi értékei védelmének szabályozásáról (Egységes szerkezetben a 11/2008. (X. 30.) Ör-rel) Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosításokkal egységes szerkezetben) Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A projekt során a város 47 oktatási intézményében valósult meg az informatikai infrastruktúra javítása, melynek során beszerzésre kerültek a következő

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők. Astrid Kostelniková tanulmánya alapján

Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők. Astrid Kostelniková tanulmánya alapján Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők Astrid Kostelniková tanulmánya alapján Szeretettel köszöntöm a kedves megjelent vendégeket. Astrid Kostelniková üdvözletét is hozom, aki

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi LXIII. törvény

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Miskolci Tankerülete

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Miskolci Tankerülete FIT-jelentés :: 2013 KLIK Miskolci Tankerülete 3525 Miskolc, Városház tér 13. Fenntartói azonosító: 39011654-048000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE a köztemetőről és a temetkezésről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete A község történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Daruszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

H. Szabó Béla. Válogatott bibliográfia

H. Szabó Béla. Válogatott bibliográfia H. Szabó Béla Válogatott bibliográfia H. Szabó Béla 1919. április 23-án született Kassán. A trianoni békeszerződés a kisgyermek életében is sorsát meghatározó változásokat hozott. Miután családjával Miskolcra

Részletesebben

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. A Közgyűlés IV-38/ /2016. sz. határozatának melléklete

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. A Közgyűlés IV-38/ /2016. sz. határozatának melléklete A Közgyűlés IV-38/314.195/2016. sz. határozatának melléklete Okirat száma: 314167-1/2016. Alapító okirat Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Miskolci Egészségfejlesztési

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés V-// sz határozatának melléklete Okirat száma: / Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló évi CXCV törvény /A -a alapján a Miskolci Közintézmény-működtető

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok

Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok Címzett: dr. Pál Szilvia Ügyiratszám: BPB/004/00570-3/2013 Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok Tisztelt dr. Pál Szilvia! Köszönettel vettem a beadványom

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyilas Ferencné főosztályvezető Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Nyilas Ferencné főosztályvezető Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.:12.259-16/2006. Melléklet: rendeletmódosítás-tervezet Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ( ) sz. rendelete

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193.. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselő-testületének

Mórahalom Város Képviselő-testületének Mórahalom Város Képviselő-testületének 15/2014. (/IV. 29.) önkormányzati R E N D E L E T E 0254/9 hrsz-ú ingatlan helyi egyedi védelem alá helyezéséről Mórahalom Város képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Fleischmann Mór 1858 1897 Apai nagyanya Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? 1942 Anyai nagyapa Rózsa??? Anyai nagyanya Rózsa?-né (szül.?)?? Apa Domonkos (Fleischmann) Miksa 1890

Részletesebben

Temetkezési szolgáltatási tevékenység fogalmi körét a Ttv. 25. (1) bekezdése határozza meg.

Temetkezési szolgáltatási tevékenység fogalmi körét a Ttv. 25. (1) bekezdése határozza meg. Ócsa Város Képviselő-testületének../2014./.../ önkormányzati rendelete a köz- és felekezeti temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001./V.2./ önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A győri jogászképzés évfordulójára

A győri jogászképzés évfordulójára ALAPíTás A győri jogászképzés évfordulójára A győri jogászképzés évszázadait tárja fel és mutatja be ez a kötet, [*] amit figyelmükbe ajánlunk.. Sok jogász még a győri egyetem jogi karán diplomát szerző

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbiakban: Önkormányzat

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

6/2009. /V. 10./ rendelete a

6/2009. /V. 10./ rendelete a DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. /V. 10./ rendelete a TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL Dunaegyháza Község Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 1 Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő?

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya D. Jakab D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Spitzkopf Jenő? 1943 Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek 1945 Apa D. Tibor

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu A természeti értékek helyi

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór)

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) 1856 1930 Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) 1857 1918 Reichard Salamon 1857 1939 Reichard Salamonné

Részletesebben