J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 11-én tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: június 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Bősárkány, Kossuth u. 1. A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Szalay Imre polgármester Németh Gábor alpolgármester Bagó Szabolcs Laffer Krisztiánné Rácz István testületi tagok Az ülésről távolmaradt: Török Imre testületi tag A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Horváth Rita jegyző Szűcs Lászlóné óvodavezető Szédelyi Attiláné gondozási központ vezetője Takács Gábor Csornai Rendőrkapitányság részéről az 1. napirendi pontnál Böröcz Péter Csornai Rendőrkapitányság részéről az 1. napirendi pontnál Gősi Veronika családgondozó az 1-2. napirendi pontnál Berki János programszervező Szalay Imre polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 7 tagjából 6 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő határozatot hozta. Napirend: 67/2014.(VI.11.) határozata 1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről Előterjesztő: Völcsey András mb. kapitányságvezető 1

2 2. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról. Előterjesztő: Gősi Veronika és Laffer Krisztiánné családgondozók 3. Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 4. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 5. A piacról és a búcsúvásárról szóló rendelet módosítása 6. Falunapi program egyeztetése, falunapi büfé működtetésének meghirdetése. 7. Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítása 8. Turul szobor elhelyezése 9. Hitelfelvétel 10. Piactér melletti járda építése 11. Ingatlanértékesítés 12. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal javaslata Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző Zárt ülés: 13. Első lakáshoz jutók támogatása Napirend előtt: Szalay Imre polgármester: Ismerteti a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - a következő határozatot hozta. 2

3 68/2014.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. (A beszámoló írásban mellékelve.) Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont: Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről Előterjesztő: Völcsey András mb. kapitányságvezető (Írásos előterjesztés csatolva) Böröcz Péter r.alezredes: Elmondja, hogy a Csornai Rendőrkapitányság a évben kötelezően kitűzött feladatait sikeresen végrehajtotta Bősárkány községben és a többi 39 településen is. Bősárkányban továbbra is Bolla József körzeti megbízott látja el a megbízotti feladatokat. Köszönetüket fejezik, hogy minden évben a Rendőr Nap alkalmából jutalomban részesítik a körzeti megbízottat, valamint hogy a bősárkányi önkormányzat hozzájárul a rendőrautó üzemanyagköltségeihez. Többször hajtanak végre fokozott ellenőrzéseket, amelyet nem a körzeti megbízottak, hanem idegen rendőrök végeznek, kicsit nagyobb szankcionálással. A bűnügyi területen 2013-ban Bősárkányban a regisztrált bűncselekmények száma 24-ről 15-re csökkent. Ami még nagyon fontos, hogy 2013-ban Bősárkány községben lakásbetörés nem volt. A településen a 86-os főút miatt az átmenő forgalom nagy, tavaly a településen 3 közlekedési baleset történt. A rendőrség szerkezeti felépítésében 2013-ban kettő szerkezeti változás történt. Február 1-jén a rendőrségen megszűnt két osztály: a Közlekedésrendészeti Osztály és az Igazgatás Rendészeti Osztály. Tavaly november óta minden Rendőrkapitányságon megszűnt az ügyeleti osztály. A Megyei Tevékenységirányítási központ irányítja a szolgálatot teljesítő rendőröket. Bagó Szabolcs képviselő Köszönti a Csornai Rendőrkapitányság munkatársait. Elmondja, hogy a közbiztonság szempontjából a településen vannak olyan dolgok, amelyeket a képviselő-testületnek kell megoldania. Vannak olyan problémák, amelyek megoldására a rendőrkapitányság segítségét kérik. A beszámolóból három részt szeretne kiemelni. Fontosnak tartja a településen a 23 órától a reggel 6 óráig át nem haladható kamionforgalom kérdését. A településen áthaladó kamionforgalomról nem készült statisztika a beszámolóban. Tehát, ha nem készült statisztika, akkor intézkedés sem történt. Az lenne a kérése, hogy az éjszaka áthaladó kamionforgalmat még szigorúbban ellenőrizze a rendőrség, mert a kamionosok megszegik a szabályokat. A másik nagyon fontos dolog a kábítószer kérdése a településen. A képviselő-testület már tavaly is jelezte a rendőrség felé, hogy a településen látható jelei vannak a kábítószernek. Ezzel kapcsolatban is fokozottabb ellenőrzést kértek (razzia). A harmadik fontos kérdés a nyári szünet. Tavaly ezt is kérték, hogy a körzeti megbízottak fokozottabban legyenek jelen a településen. A gyerekek a nyári szünidőben többet játszanak a közterületeken, a fokozottabb rendőri jelenléttel ki lehetne küszöbölni az esetleges baleseteket. A beszámolót javasolja elfogadni. Takács Gábor r.őrnagy A településen a kamionforgalom visszatérő probléma. Megnyugtatásképpen elmondja, hogy a településen éjjel is van rendőr. Az ellenőrzés során ,-Ft-ig terjedő bírságot szabnak ki a szabálytalankodókra. A nappali időszakban is 3

4 felmerültek problémák a kamionok sebességével. A Megyei Forgalomellenőrzési Alosztály vezetője ígéretet tett arra, hogy legalább egyszer visszatartásos ellenőrzést tartanak. Ami azt jelenti, hogy amennyiben külföldi jármű közlekedik a településen, megállítják és csak a bírság kifizetése ellenében folytathatja az útját. Itt általában ,- Ft-os bírságolást lehet megállapítani. Ami problémát jelent, hogy a bírságot csak a Csornai Rendőrkapitányságon tudja befizetni, egy ilyen bírságolás minimum fél órát vesz igénybe. Amióta bevezették az e- útdíjat még több feladatuk van. A Csornai Rendőrkapitánysághoz tartozik még 39 település, ahol ugyanilyen problémák jelentkezhetnek, mint Bősárkányban. Ígéretet tesz arra, hogy az elkövetkezendő időben a településen fokozott ellenőrzést tartanak: sebességmérés, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nehézgépjárművek ne vegyék igénybe a 86-os főutat. A mosonmagyaróvári rendőrökkel szorosan együttműködnek. Mindent megtesznek a lakosság nyugalmának érdekében. A televízióban egyre többször lehet látni baleset-megelőzési kisfilmeket. Az iskolákban kérni szoktak A nyári szünidő veszélyei címmel előadásokat, amely vonatkozik a közlekedés szabályai betartására, a kerékpáros közlekedés szabályaira, a fürdőzés szabályai, valamint más egyéb veszélyhelyzetekre (kábítószer). Németh Gábor alpolgármester Megnövekedett az áruszállítás a 85-os elkerülő építése miatt. A kamionok a falu útjait használják, amelyek nem erre készültek. Arra kéri a rendőröket, hogy a körzeti megbízottak többet portyázzanak a településen, hogy a mellékutcákban ne közlekedjenek a kamionok. A kamionok már több kárt is okoztak a település útjain. Szalay Imre polgármester Örül annak, hogy az elmúlt évben lakásbetörés Bősárkányban nem volt. Viszont az idősek megtévesztése még a mai napig jelen van. Éppen a napokban történt egy eset, hogy az 5.000,-Ft-os szénmonoxid füstérzékelőt adtak el ,-Ft-ért. Mire a járőrök kiértek, arra már megléptek a csalók. Ennél sokkal nagyobb probléma az éjszakai kamionforgalom. Jóval kisebb a forgalom, mint korábban, fokozottabb rendőri jelenléttel még jobban vissza lehet fogni. A múltkor a buszforduló környékén csak három kamiont látott, amely a mellékutcákban parkolt. Az önkormányzat nem járhat el a kamionokkal szemben. Laffer Krisztiánné képviselő Mint családsegítő elmondja, hogy a munkája során egyre többször szembesülnek a drog kérdésével. Egy esetben hívta az anyuka, hogy a lányánál barna port talált. Sajnos a drogkérdésben nem tudnak eljárni, hiszen erre nincsenek felkészítve, nem ismerik az ilyenkor szükséges eljárást. Azt szeretné megkérdezni, hogy a családgondozók részt vehetnének-e egy drogmegelőzési, drog prevenciós kiképzésben, hogy ilyen esetben egyáltalán mit is tegyenek, mi az eljárás menete. Takács Gábor r. őrnagy A Csornai Rendőrkapitányságon Harsányi Judit munkatársuk foglalkozik a drog prevenciós ügyekkel. Ígéretet tesz arra, hogy egy beszélgetés keretében tájékoztatást adnak az üggyel kapcsolatban. Itt az a legnagyobb probléma, hogy a bűntető jogszabályok nem bírják követni a drogok fajtáit. Laffer Krisztiánné képviselő Szeretné, ha valamikor az iskolában is tartanának drogmegelőzéssel kapcsolatos előadást. Takács Gábor r. őrnagy Ezt nevezik DADA-programnak. Természetesen megoldható lesz, hogy a bősárkányi iskolában is tartsanak ilyen előadást a gyerekeknek. Böröcz Péter r. alezredes Elmondja, hogy a statisztika szerint drogot nem regisztráltak Bősárkányban az elmúlt évben, pedig van, viszont nagyon nehéz felderíteni. Természetesen egy ellenőrzés során, ha gyors teszt kimutatja, akkor megteszik a további intézkedéseket. A 4

5 kábítószer bűnözést akkor tudják eredményesen felderíteni, ha szükséges információk állnak a rendőrség rendelkezésére. Arra kér mindenkit, hogy ha ezzel kapcsolatos információjuk van, azt azonnal jelezzék a rendőrkapitányságnak vagy a körzeti megbízottnak. Szalay Imre polgármester A hétvégén kerül megrendezésre Bősárkányban a búcsú, amely egy új helyen, a foci pálya melletti szabad önkormányzati területen lesz megtartva. Mivel ez a terület a 86-os főút mellett van, így torlódás várható, ehhez kéri a rendőri felügyeletet. Takács Gábor r. őrnagy Válaszában elmondja, hogy készülnek a bősárkányi búcsúra, két járőrrel. Szalay Imre polgármester szavazásra bocsátja a tájékoztatót. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta. 69/2014.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közbiztonságának évi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztett tartalommal elfogadja. 2. napirendi pont: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkájáról. Előterjesztő: Gősi Veronika és Laffer Krisztiánné családgondozók Laffer Krisztiánné családgondozó elmondja, hogy az elmúlt évben 31 fő vette igénybe a szolgáltatást 164 alkalommal. Általában év körüli nők, illetve 62 felettieknek nyújtottak segítséget. Információnyújtás, dologi javak nyújtásában segítettek. 11 fő került gondozásra együttműködési megállapodás keretében. Általában az alapvető probléma még mindig az anyagi helyzet, a második pedig az egészségügyi állapotból kifolyólag különböző kedvezményekhez való hozzájutásban. Dologi javakat 24 főnek közvetítettek. Tavaly is részt vettek a falunapi rendezvényeken, amit természetesen az idén is szívesen elvállalnak. Valamint a nyári napközi lebonyolításában tavaly is segítettek és az idén szívesen segítenek. Gősi Veronika családgondozó A tavalyi évben a gyermekjóléti szolgálat összesen 3 családdal, azon belül pedig 5 gyermekkel állt kapcsolatban. Ebből egy családnak két gyermekét részesítették alapellátásban, egy családnak egy gyermekét helyezték védelem alá, illetve egy család két gyermeke van átmeneti nevelésben. A legnagyobb probléma a szülők életvitele miatt van. Ez miatt a gyermekek teljesítő képessége is csökken, zavarttá válnak. Leginkább szakmai tevékenységet, családlátogatást folytatott az akkori családgondozó, illetve nagy arányban volt szükség a hivatalos ügyekben való közreműködésre. Szalay Imre polgármester Örül, és nagy segítség, hogy a családgondozók sok önkormányzati feladatot megoldanak a hivatal helyett (nyomtatvány kitöltés). A továbbiakban jó munkát kíván. Szavazásra bocsátja a Családsegítő Szolgálat munkájáról szóló beszámolót. 5

6 A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a beszámolót. Szalay Imre polgármester Szavazásra bocsátja a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló beszámolót. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 70/2014.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról szóló beszámolókat az előterjesztett tartalommal elfogadja. 3. napirendi pont: Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Szalay Imre polgármester A tavalyi évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról egy kimutatást készítettek. Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolót. A szavazásban részt vevő képviselő-testületi tagok száma 6 fő. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 71/2014.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést az előterjesztett tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. Felelős: dr. Horváth Rita jegyző Határidő: azonnal 4. napirendi pont: Az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: dr. Horváth Rita jegyző 6

7 (Írásos előterjesztés mellékelve) dr. Horváth Rita jegyző A tavalyi évben fogadta el a képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletet az új nemzeti vagyonról szóló törvénynek megfelelően. Viszont ez a rendelet nem tartalmazza a vagyonkezelői jogra vonatkozó szabályokat. A kormányhivatal egy bírósági állásfoglalást továbbított az önkormányzatok részére. Az állásfoglalás kimondja, hogy minden önkormányzatnak kötelezően kell szabályozni a vagyonkezelői jogot a helyi rendeletben. Az önkormányzatoknak a jogszabályi kötelezettségnek eleget kell tenniük, és ki kell egészíteni a rendelet a vonatkozó szabályokkal. Szalay Imre polgármester Természetesen a törvényi kötelezettségnek eleget kell tenniük. Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a rendeletet. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta meg: 9/2014.(VI.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról (A rendelet írásban mellékelve.) 5. napirendi pont: A piacról és a búcsúvásárról szóló rendelet módosítása (Írásos előterjesztés mellékelve) Szalay Imre polgármester A korábbi rendeletben a piaci vásárok helyszíne a Kossuth L. u házszám szerepelt, most pedig a Vasút utca és Kossuth utca kereszteződését jelölték meg. A búcsú eddig a József A. utca és Petőfi S. utca kereszteződésében került megrendezésre, most pedig áthelyezik a foci pálya melletti szabad területre konkrétan a 279 hrsz. alatti területre. Németh Gábor alpolgármester A rendeletben az alábbi megfogalmazást javasolja a piactér buszforduló és a Vasút utca által körülhatárolt 600 m2 alapterületű piactér. Szalay Imre polgármester a korrekcióval együtt szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotta meg: 10/2014.(VI.12.) önkormányzati rendelete a piacról és a búcsúvásárról szóló 13/2004. (IX.16.) rendelet módosításáról (A rendelet írásban mellékelve) 6. napirend: Falunapi program egyeztetése. 7

8 Berki János programszervező Elmondja, hogy a rendezvény elnevezése lehetne idén is Hanság Zöldség Napja. Családi Jánossal felvette a kapcsolatot és azt a választ kapta, hogy június közepén fog eldőlni, hogy ez a rendezvény ezen a településen lesz vagy máshol. Ígéretet kapott a támogatásra. A program tervezet: főzőverseny, kézműves foglalkozások, szerepelni fog még ételszobrászat, gyékényezés. A gyékényezés Bősárkányhoz kötődik, ezért beszélt is Kollár Elvira nénivel. Völcsey Ferenc fazekasmesterrel már megállapodott. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársait szeretné megkérni, hogy vegyenek részt a falunapon. Az még nem tisztázott, hogy a főzőverseny hozott anyagból lesz, vagy az idei évben is biztosítja az önkormányzat a húst a versenyhez. Az előző esztendőkben alakult ki a hagyomány, hogy a különböző intézmények is főznek, ebből tudják vendégül látni a kilátogató lakosságot. Bízik benne, hogy a két vadásztársaság is hozzájárul a falunapokhoz. Azt szeretné megkérdezni, hogy egy tál pörköltért kérjenek-e egy jelképes összeget. 9:00 órától légpuska és lövészverseny bemutató, majd tűzoltó- és rendőr (Audi TT) bemutató. 11:00 órától a már kialakult hagyomány szerint a bősárkányi képviselő-testület és bágyogszováti képviselő-testület tart barátságos mérkőzést. Az ételek zsűrizése 12:30 perckor lesz, 14:30 órakor polgármesteri köszöntő lesz. 14:00 órától 18:00 óráig a Hanyi Táltos Csikók Egyesület tartanak íjász bemutatót. 15:00 órától óriás csúszda akadálypályával, fajátékokkal kombinálva este 8:00 óráig. 15:00 órától Szandi énekel. 16:00 órától 17:00 óráig egy 40 perces zumba bemutatót tervez. 18:00 órától 19:00 óráig a LOYD Egylet Együttes élőkoncertje lesz, régi és mostani slágerekkel. Este ½ 8 órától tervezi a tombola sorsolást, ½ 9 órától Hevesi Tamás műsora következik. 21:45 órára tervezi a tűzi játékot, pénz szűke miatt ( ,-Ft + ÁFA, összesen: ,-Ft) szeretné az önkormányzat segítségét kérni. Elmondja még, hogy a Ponyva Manufaktúrától kérte a 6 x 6-os sátort. Természetesen Fekete Csaba a Kft. vezetője felajánlotta a sártort a falunapokra. Az alkotó sátrakat most úgy szeretnék felépíteni, mint az előző években, mobil WC-ket is megrendelte. Szalay Imre polgármester Azt javasolja, hogy a bősárkányi falunap és a Hanság Zöldség Napja, mint védjegyet jó lenne megtartani. Minden évben volt legalább pörköltfőző csapat. Az önkormányzat által felkért csapatoknak nem tehetik kötelezővé, hogy pénzért áruljanak egy tál pörköltet. Ezzel vendégül látják a falu lakosságát és igenis, hogy a pörköltet továbbra is adják ingyen. Természetesen fel kell hívni a csapatok figyelmét, hogy éthordóba ne adjanak ételt. Németh Gábor alpolgármester A tányérokért kérjenek egy jelképes összeget (22,-Ft). Ha az intézmények megfőzik az pörköltet, akkor a kilátogatóknak ki kell osztani az ebédet. Falunapon semmiképpen sem lehet pénzért adni az ebédet. Berki János programszervező Kicsit formálni kellene az emberek szemléletén. Szalay Imre polgármester Fel kellene hívni az emberek figyelmét, hogy éthordóba nem tesznek pörköltet. A költségvetés fedezi az egész napos programokat, csak a tűzi játékra nem áll rendelkezésre a forrás. Egy évben maradt el a falunapi tűzi játék, nem azért, mert forrás nem volt rá, hanem az árvíz károsultaknak ajánlották fel. Javasolja, hogy legyen tűzi játék, mivel ez az egész napot lezárja. Bagó Szabolcs képviselő Valószínű, hogy a tűzi játék után bál lesz. Mindenképpen fel kellene hívni a rendezők figyelmét a zajszintre. Igazából az lényeg, hogy a falunapon mindenki jól érezze magát. Semmi kifogása az ellen, ha a fiatalok rendesen, kulturáltan szórakoznak. Gondol itt a hangosításra, hogy ne legyen olyan hangos a zene. Kapott olyan tanácsot, hogy a sátornak a túlsó felét kellene megnyitni, hogy a zaj inkább arra terjedjen. 8

9 Németh Gábor alpolgármester A falunapok lényege, a fiatalok éjszakai szórakozása. A fiatalok így szórakoznak, itt tombolják ki magukat. Ha megtiltják a szervezőknek, hogy bált nem tarthatnak, akkor nem fognak eljönni. Bagó Szabolcs képviselő Zaj és zajszint között is van különbség. Rácz István képviselő Nem tud jobbat. Ha nem engedik meg a zajszintet, akkor a szervezők nem tartanak bált. Bagó Szabolcs képviselő A falunak azon a felén lakók nem tudnak pihenni, aludni. Németh Gábor alpolgármester A régi időkben is ugyan ez volt búcsúk, bálok alkalmával 3 napig nem tudtak pihenni az emberek. Ha megtiltják a hangoskodást, akkor vége a falunapnak. Szalay Imre polgármester Az a baj, hogy eléggé hangos decibellel történik ez a szórakozás, most már egy hónapon belül kétszer is van. Felhívták az ingatlan tulajdonos figyelmét, hogy a rendezvényszervezésnek szigorú előírásai vannak (tűzvédelmi, rendőrség bejelentés). A Katasztrófavédelem felé még kiürítési tervet is kell készíteni. Berki János programszervező A falunapi programokon a hangosítást ugyanúgy tervezi, mint tavaly. Szalay Imre polgármester Javasolja, ugyanúgy, mint a korábbi évekhez hasonlóan ezt a kereskedelmi tevékenységet, falunapot a sportpályán történő üzemeltetését hirdessék meg a Szuperinfó című lapban. Berki János programszervező A sátor hasznos alapterülete 400 m2 legyen, hiszen sokat elvesz belőle a színpad, a pult, így alig lesz hely a sörpadok, asztalok felállítására. Szalay Imre polgármester szavazásra bocsátja a programra vonatkozó határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta. 72/2014.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a évi Falunap és Hanság Zöldség Napja rendezvény alkalmával tartandó programokat a javasolt tartalommal. Szalay Imre polgármester szavazásra bocsátja a tűzijátékra vonatkozó határozati javaslatot. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással elutasította az alábbi határozati javaslatot. 9

10 73/2014.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi Falunap és Hansági Zöldség Napja alkalmából tűzijátékot tart. Szalay Imre polgármester szavazásra bocsátja a büfé meghirdetésére vonatkozó határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta. 74/2014.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a augusztus 2-i falunapi kereskedelmi tevékenységet, a sportpályán történő büfé üzemeltetését meghirdeti a Szuperinfó című lapban. A képviselő-testület az ajánlatokat a következőkre várja: büfésátor felállítására, büfé üzemeltetésére, színpad biztosítására. Minimális feltételek: min. 300 m 2 sátor, min. 2,5 m belmagasság, min 40 m 2 színpad, 40 sörpad-garnitúra. A képviselő-testület biztosítja az áramvételi lehetőséget és az illemhelyeket. Az ajánlatokat június 30-ig kell benyújtani. A Képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatot adóval köt bérleti szerződést a helyszín biztosítására. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hirdetés megjelentetéséről gondoskodjon Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 7. napirend: Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának módosítása Dr. Horváth Rita jegyző A helyi önkormányzati törvény eltérően szabályozza a társulások esetében a minősített többséget. A megállapodás ezt nem megfelelően tartalmazta, ez került módosításra, továbbá a társulás által ellátott feladatok szakfeladati besorolása is pontosítva lett. Szalay Imre polgármester Elmondja, hogy ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy két szavazó lap van: az egyik a lakosságszám egyszemélyben, illetőleg lakosság arányosan kapnak egy-egy szavazó lapot az önkormányzatok. Így Csorna település 105 értékű szavazólapot kap, mivel a lakosság száma fő. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta. 10

11 75/2014.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának május 7-i társulási tanácsülésen elfogadott módosítását. Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 8. napirend: Turul szobor elhelyezése Szalay Imre polgármester Az enesei polgármester kereste meg azzal, hogy a településükön mindenképpen szeretnének egy turul szobrot felállítani. A Turul szobor terveinek az elkészítése folyamatban van, illetőleg a minta szobrot Lebó Ferenc fogja elkészíteni, ő tervezte Győrben a Szent László szobrot is. A Turul szobrot 1 millió forintért készítené el. Viszont a terv elkészítéséhez több önkormányzat is csatlakozhat, emiatt kereste meg az enesei polgármester. Szanyban is és Farádon is van már Turul szobor elhelyezve. Az enesei polgármester szerint ez a szobor 1,2 méter magas fémből készült Turul szoborról lenne szó. A szobrot lehet fémből, bronzból, alumíniumból készíttetni. Bagó Szabolcs képviselő Hol lenne a helye? Szalay Imre polgármester Mindenképpen a Fő tér Kossuth utca felőli oldalán. Ott lehetne elképzelni egy parkot, ahová akár több szobrot is lehetne elhelyezni. Nem javasolja a szobor elhelyezését. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta. 76/2014.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván turul szobrot elhelyezni a településen. 9. napirendi pont: Hitelfelvétel (Írásos előterjesztés mellékelve) Szalay Imre polgármester Az önkormányzat a évi költségvetésébe 10 millió forintos hitelfelvételről döntött. OTP a számlavezető bank és elkészült a konstrukció. Ha képviselőtestület jóváhagyja, akkor még a héten pénteken aláírhatják a hitelszerződést. Célként konkrétan a ravatalozó fejlesztését jelölték meg, illetőleg a vállalkozó által nyújtott számlákat 11

12 is mellékelni kell a hitelszerződéshez. A műszaki ellenőr által adott teljesítési igazolást is mellékelni kell. Ha az ÖNHIKI pályázaton megkapja az önkormányzat a 20 millió forintot, a hitelfelvételre akkor is szükség van, hiszen jelenleg is nagy beruházások folynak a településen. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 77/2014.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy éven túli hitel (célhitel) vesz igénybe. A hitel célja : éven túli beruházási hitel (köztemető fejlesztése, ravatalozó) A hitel összege : ,- Ft A hitel futamideje : 3 év Hitelfedezet : Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető valamennyi költségvetési bevételét, hely adó és gépjárműadó bevételének a mindenkori vonatkozó jogszabályokban az Önkormányzat bevételeként meghatározott hányadát. Hozzájárul ezen bevételeket érintő, követelésen alapított jelzálogszerződés megkötéséhez. A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a évi CXCIV. tv /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá. Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy a fenti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. Felelős: Szalay Imre Határidő: azonnal 10. napirendi pont: Piactér melletti járda építése Szalay Imre polgármester Elmondja, hogy a piactér melletti járda megépítési nem szerepel a tervekben. Jó lenne ezt mindenképpen megcsinálni. Kértek a kivitelezőtől a járda helyreállítására árajánlatot. Három variációra kéretek árajánlatot: aszfaltos járda, aszfaltos járda szegély közé, illetőleg térkő burkolatos járdára, valamint 80 m2 térkőre és 110 fm kerti szegélyre. A Leiertől kapott ajánlatban a 1600,-Ft m2-re a térkő, a kerti szegély pedig 335,- Ft+Áfa, ez összesen ,-Ft + a beton és a homok még ,-Ft. A vállalkozó a térkő burkolatos járda építésére nettó ,-Ft-os árajánlatot adott. Nem javasolja megbízni a járda építésével a jelenlegi vállalkozót. Javasolja, hogy az önkormányzat saját maga építse meg a járdát a Kossuth utcától a buszforduló kivezető szakaszáig, kb 1,20 1,50 méteres szélességben. 12

13 Laffer Krisztiánné képviselő Konkrétan hová lesz a járda? A volános buszok nem parkolhatnak az utcákban és a búcsútéren, hol fognak most parkolni. Szalay Imre polgármester A buszforduló és a Kossuth L. utca közé gondolták a járda megépítését. Az önkormányzat kedvezményt biztosított, hiszen a Volán és az egyéni vállalkozók buszai ingyenesen parkolhattak az önkormányzat által kijelölt helyeken. Mivel a buszfordulót elkezdték építeni, ezért plakátokat helyeztek ki, hogy ott parkolni tilos. A buszok és kamionok parkolásának biztosítása nem önkormányzati feladat. Javasolja, hogy a buszok parkolására találjanak megoldást. Németh Gábor alpolgármester A parkolót a kivitelezővel nem szabad megcsináltatni, hiszen nagyon drága. Visszatérve a járda szakaszra, mindenképpen meg kell építeni, mert a Vasút utcában másképpen nincs járda. Az óvodába most is az úttesten közlekednek, kritikus a helyzet. A buszfordulónál így is elég problémás lesz a közlekedés. Rácz István képviselő Megkérdezi, hogy a piactérre a Kossuth utca felől lesz a bejárás? Szalay Imre polgármester A buszfordulóból, a megállóval átellenben. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 78/2014.(VI.11.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy járdát épít a buszforduló és a Kossuth L. utca közé, melynek forrását a évi költségvetése terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a munka elvégzéséről gondoskodjon, valamint az összeget a költségvetési rendelet módosításakor tervezze be a rendeletbe. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 11. napirendi pont: Ingatlanértékesítés (Írásos előterjesztés mellékelve) Szalay Imre polgármester A régi rendőrség épületéről az ingatlanbecslő már egy-két hónappal ezelőtt elkészítette a becslést. Az ingatlan meghirdették a napilapban, jelentkező nem volt rá. Megkérdezi, hogy továbbra is meghirdessék-e az ingatlant? Németh Károly képviselő Szerinte még a továbbiakban is meg kellene hirdetni. Szalay Imre polgármester Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 13

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez. készült beszámoló elfogadásáról

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez. készült beszámoló elfogadásáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 87/2014.(V.29.) sz. önk.hat. 88/2014.(V.29.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról Fegyverneki Rendőrőrs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket.

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket. Jegyzőkönyv amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 15 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. május 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. május 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 8/2012.(V. 18.) Határozatok: 63/2012. (V. 17.) 64/2012. (V. 17.) 65/2012. (V.

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 2003. május 12-én megtartott rendes ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozóteremben. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-11/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. április 28-án

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben