A középkori Szent Imre-kép

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A középkori Szent Imre-kép"

Átírás

1 S TUDIA C AROLIENSIA A középkori Szent Imre-kép B ARNA B ÁLINT Legendája alapján Imre kultusza az udvarból indult ki, s halála utáni évtizedben elterjedt. Élt egy népi-tradíciója is, hagyománya gazdagabb volt, mintsem gondoljuk. Szentté avatása elôtt ápolták emlékét az apja alapította egyházakban, s azokon a helyeken, ahol hosszabb idôre megfordult. 1 A belpolitikai bizonytalanság, belháborúk, külsô támadások is közre játszhattak abban, hogy az emberek szívében erôsebb lett a nosztalgia az István alatti idôk iránt. I. László karolta fel a kultuszt, e szimbolikus lépés fontos volt a kontinuitás kifejezése végett. A szentté avatásra 1083-ban került sor, a szent év menetrendjét a Praykódex hagyta ránk. Egy fehérvári zsinat emelte a szentek sorába november 5-én. 2 A legenda a Konráddal történt csodához kapcsolja az eseményt. A sírból való felemelés (elevatio) során újabb csodák történtek, talán ekkor kapott Imre új szarkofágot. Kultuszának elsô központja Fehérvár lehetett, ünnepérôl a szabolcsi zsinat felemelésének napját jelölte ki, László elsô törvénykönyvnek 38. cikkelye a kötelezôen megtartandó ünnepek közé sorolta. 3 A fehérvári sírban nyugvó csontokból több részt leválasztottak, ezeket díszes ereklyetartókkal különbözô patrocíniumoknak juttatták el, magánbirtokba ritkán kerültek. Imre csontjaiból kevés maradt fent, így kis szerephez jutnak kultuszában. 1. MAGYAR TÖRÖK J MAGYAR

2 B ARNA B ÁLINT A kultusz térbeli terjedése A kultusz kutatásának fontos lépése a térbeli elterjedést megvizsgálni, kimutatva a tendenciákat, melyek jellemzik szerepét. Ehhez legkézenfekvôbb, hogy összegyûjtjük a középkorban alapított templomokat, helységneveket, melyeknek Imre a névadója, ezeket térképre rakva kielemezzük, leszûrve belôle a folyamatokat. A térkép foghíjas, elszórt feljegyzések nem feltétlenül az alapítás évébôl származó adataiból áll össze. Csak körülbelül tudjuk, milyen patrocíniumok, helységnevek voltak a középkorban, de ahhoz ez elegendô, hogy földrajzi elterjedést kimutassuk. Probléma, hogy ezek a települések, templomok nagyrész elpusztultak, újak létesültek helyükön, átvéve a köztudatban a régi helyét, vagy lassan feledésbe merültek. A helyi hagyományok sok emléket megôriztek, a néprajzi, történeti földrajzi kutatás során számos adat gyûlt össze, mely segítségünkre lehet. Patrocíniumból jóval több van, mint helységnévbôl. Oltárok, rendházak, templomok, parochiális egyházak lehettek elôzményei, melyek utólag helységnévvé váltak. 4 A középkori patrocíniumok, helységnevek kisebb része származik bizonyíthatóan az Árpád-korból, utóbbiak zömmel Árpád-kori települések, melyek késôbb változtattak nevet. Az elsô írásos említések latin nyelvûek. Sokszor nem egyértelmû, a helységnévre vagy a patrocíniumra utal a név. Célszerû külön vizsgálni a templomtitulusokat és a települések neveit. Az alábbi táblázatban a jelenleg ismert, biztosan középkori patrocíniumokat gyûjtöttem össze, a lista nem teljes, közel sem ismerjük még mindet, számukat általában 100 körülire becsülik. 5 Az ABC betûivel jelöltek Árpád-kori feljegyzésekbôl ismertek vagy egészen biztosan az Árpád-korban létesültek, az arab számokkal jelöltek késô középkori feljegyzésekbôl ismertek (némelyikük Árpád-kori eredetû is lehet, csak nem tudni róluk adatok híján), római számmal a csak újkori feljegyzésekbôl ismert középkori patrocínimokat (ezek általában régebbi, már eltûnt adatokra hivatkoznak). Elôször a középkori nevet tüntetem fel, majd zárójelben az újkori magyar nevét és határon túlra került települések esetén mai hivatalos nevet. 6 Nem tüntettem fel a forrás szövegét, csak az évszámot (ahol tudható). A táblázatban lévô szám vagy betû a térképen a helység jelével azonos. A vármegyék és székek az újkori felosztás szerint szerepelnek az egyszerûség kedvéért. 4. BENKÔ MAGYAR Az adatok forrásai: BÁLINT ; Baranya m. I. 221, 247; Gyôr vármegye. 51; MAGYAR ; MEZÔ ; MEZÔ ; ORBÁN I. 44, 55, III. 93; RUPP I. 360; Szolnok m. I. 102; Veszprém m. I. 95; Vas m. 361; Romhányi Beatrix szíves közlése. 92

3 A KÖZÉPKORI S ZENT I MRE- KÉP KÖZÉPKORI SZENT IMRE PATROCINIUMOK A-N Árpád-korban lejegyzett patrociniumok 1-51 Késõ-középkorban lejegyzett patrociniumok I-VIII Újkorban lejegyzett középkori patrociniumok Az újkori titulus és a középkori templom között bizonytalan az összetartozás 93

4 B ARNA B ÁLINT Jele a Helység: térképen: Vármegye/szék: Patrocínium elsô írásos említése: A Bodochun (Badacsonytomaj) Zala 1260 B Bagat (Bogát) Somogy 1239 C Eghazosdengeleg (Egyházasdengeleg) Nógrád 1221 (?) D Ryunuk (Felsôrönök) Vas 1337-ben már zarándok-seregekrôl írnak E SanctoEmerico (Sîntimreu, Bihar 1220 Hegyközszentimre) F Nouay (Novaj) Borsod 1288 G Paznan (Pázmándfalu, Szentimre) Gyôr 1237 H Porowa (Porva) Veszprém 1260 I (Sáska) Veszprém 1250 J Symigiensis (Somogyvár) Somogy 11. század? (bencések letelepedése Szt. László idején) K Albensis (Székesfehérvár) Fejér 1234 L Scylas (Szilas) Csanád 1274 M Teul (Titel) Bács XI. század? (korán az Ágoston-rend rangos egyháza) N Tul (Tôl) Tolna Achad (Acsád) Fejér Medies (Aranyosmeggyes, Medieæu Aurit) Szatmár Boborch (Babarc) Baranya Becheca (Bacska) Zemplén Bozarak (Basarága) Arad Benye (Bénye) Küküllô Bezered (Bezeréd) Zala Bolchard (Bocsárd, Boôiar) Abaúj Buda (Buda) Pilis Cetin (Cetin) Zágráb Debrekestd (Döbrögköz) Tolna Fwthasfalwa (Futásfalva, Alungeni) Kézdiszék Ruda (Garamrudnó, Rudno nad Hronom) Bars Gelencze (Gelence, Ghelinta) Kézdiszék Zenthemreh (Görgényszentimre, Gurghiu) Torda Vgra (Halmajugra) Heves (Hetény, Hodász) Szatmár Berchen (Jászberény) Jászság Kuwar (Kapronca, Koprivnica) Körös Bab (Kisbáb) Nyitra Haymas (Pusztahajmás, Kishajmás) Baranya Perek (Kispereg, Szentimrefalva) Fejér Clus (Kolozs, Cojocna) Kolozs Kostel (Kostel) Varazsd Liged, Nyaros (Liget határában -Nyáros) Baranya Rypolnek (Lipovnok, Lipovník) Nyitra Zygeth (Máramarossziget, Sigeth) Máramaros Zentemreh (Marosszentimre, Sîntimbru) Fehér (Erdély) Nadosth (Nádasd) Baranya

5 A KÖZÉPKORI S ZENT I MRE- KÉP Jele a Helység: térképen: Vármegye/szék: Patrocínium elsô írásos említése: 30. Nogberen (Nagyberény) Somogy Zentijmreh (Nyárádszentimre, Eremieni) Maros Newger (Nyôgér) Vas Perek (Pereg) Pest Sap (Sárisáp) Esztergom Zenth Emrehsarosd (Sárosd, Zala 1327 Szentimrefalva) 36. Scenthemrych y (Sárosszentimre,, Meretice) ) Sáros Wyhel (Sátoraljaújhely) Zemplén Zenthemreh (Soltszentimre) Fejér Zenthemreh (Somogyszentimre) Somogy Sulde (Süldô) Szabolcs Zenth Imre (Szentimre - Gara közelében) Bács Zenth Imre (Szentimre - Barátúr, Baranya 1342 Magyarszék, Mánfa határában) 43. Sancto Emerico (Szentimre - Dunaszekcsô Baranya 1428 határában) 44. Zenthemruh (Szentimre - Piski közelében, Hunyad 1333 Simeria) 45. Emrechpaka, Kyspaka (Szentimre) Pozsega Sancto Emerico (Szentimre) Külsô-Szolnok Scala (Szkalka, Vágsziklás, Skalka nad Trencsén 1335 Váhom) 48. Zenthemreh (Tiszaszentimre) Heves Tornohc (Ungtarnóc, Tarnovci) Ung Waya (Vaja) Szatmár Zagrabia (Zágráb, Zagreb) Zágráb 1314 I. Czeste (Cseszte, Ôastá) Pozsony 1842 (1391) II. Zent Emreh (Csíkszentimre, Sîntimbru) Csíkszék 1567 III. Zentijmreh (Szentimre - Székelyudvarhely Udvarhelyszék 1566 része, Odorheiu Secuiesc) IV. Kakat (Párkány, Štúrovo) Esztergom 1701 (XIII. század, régészeti adatok szerint) V. Kethkusegh (Kôszeg) Vas 1842 (1343) VI. Ermenes (Örvényes) Veszprém 1842 (XIII. század) VII. Sheztina (Sesztina, Šestine) Zágráb 1548 VIII. Zenthgerolth (Zalaszentgrót) Zala 1725 (XIV. század) 95

6 B ARNA B ÁLINT Az elsô feljegyzés 1220-ból származik (Hegyközszentimre), az adatok a XIII. századtól kezdôdnek. A legutolsó, egyértelmûen Árpád-kori feljegyzés 1288-ból származik (Novaj). Egyházasdengeleggel, 7 Felsôrönökkel, 8 Somogyvárral, 9 Titellel 10 kapcsolatban felmerülnek kérdések, mégis mindegyik biztosan Árpád-kori. A vármegyéket nézve megállapítható, hogy igen sok helyen létesültek ekkor már templomai, de Veszprém és Somogy kiemelkednek közülük, elôbbi nyilván a Gizella-hagyományok miatt lett fontos központ, utóbbi feltehetôleg az István által letelepített bencések munkájának köszönhetô. A dunántúli vármegyékben (ezen belül az Észak-Dunántúlon) van a patrocíniumok döntô része. Ez nem meglepô, mert Fehérvárról indult el a kultusz, sokáig csak ez az egy központja volt. A hegyközszentimrei patrocínium az Igfon-erdô közelében nyilván halála emlékét ôrzi, ez tudomásunk szerint a legkorábbi templomcím. Kultusza eleinte erre az egy helyre korlátozódhatott, az Árpád-korból kevés tiszántúli, partiumi, erdélyi alapítást ismerünk, mégis gyorsan terjedhetett hagyománya, mert a következô században megugrik az adatok száma. A Dunántúlon szervezett kultuszról lehetett szó. Biharban helyi hagyományokból is táplálkozott, lassabban terjedt, noha az ország két részében nagyjából egyszerre indulhatott el. Bár Imrének az Árpád-kor végére már az ország legkülönbözôbb pontjain alakultak ki hagyományai, átfogó jellegû, országos kultusza még nem volt. Az adatok XIII. századi volta forráshiánynak tudható be elsôsorban. Az Árpád-ház kihalása után a magyar szentkirályok kultusza (István, Imre, László) korábban soha nem tapasztalt virágzásnak indult. Az Anjou-ház igyekezett a nosztalgiahullámot felhasználni hatalma megerôsítéséhez. Bár elsôsorban László és István került a középpontba, Imre is egyre fontosabb szerepet töltött be a köztudatban. A XIV. század sokkal több írásos forrást hagyott maga mögött. Részben ennek köszönhetôen jóval több adat maradt ránk. Azonban ezt nemcsak a források számának megnövekedése eredményezte. A késôbbi korok gazdag adatainak tekintetében is kiemelkedô a XIV. századi patrocíniumok mennyisége. Ez arra utal, hogy Imre kultusza virágzásnak indult országszerte. Néhány patrocíniumnál bizonytalan a középkori templom adata és az újkori titulus közötti összefüggés: Döbrögköz, Gelence, Kisbáb, Nagyberény, Nyôgér, Sárisáp (helyüket a térképen négyzet jelöli kör helyett). 7. Egyházasdengelegrôl Pálos Frigyes megjegyzi: Az oklevél 1221-ben említi elôször a falu templomát; keleti, téglából épült része még az államalapítás korából való. (TÓTH 2002) A hivatkozás GYÖRFFY IV. 235 alapján nem valószínû, hogy a templomra vonatkozik, de egy másik, 1300-ból származó feljegyzés már igen. A helyi köztudatban ez az egyik legelsô Imre tiszteletére emelt templom. 8. A nyugati gyepüvidéken található Árpád-kori búcsújáróhely, az 1336-os adatok idesereglô zarándokokról írnak, a németek körében is népszerû. (MAGYAR ; VAKARCS ; BÁLINT ; Vas m. 361). 9. Alapítása a bencések Szt. László korabeli megtelepedésével hozható kapcsolatba (MAGYAR ). 10. Rupp Jakab (RUPP I. 360, II. 390; III. 362) és Bálint Sándor (BÁLINT ) szerint a prépostság 1056-ban már megvolt, ez azonban nem reális, figyelembe véve, hogy Imrét 1083-ban avatták szentté. Igen korán az Ágoston-rendiek egyik legrangosabb magyarországi egyháza (MAGYAR ). 96

7 A KÖZÉPKORI S ZENT I MRE- KÉP Ekkor sok vármegyében jelent meg az Imre-kultusz. Baranyában hat patrocíniumról tudunk, Fejérben és Szatmárban három-háromról. A Felvidéken és a Délvidéken jóval több van belôlük, mint korábban. A Felvidéken nem túl gyakoriak, noha sok ábrázolás maradt fent errefele. A Délvidéken nem sikerült gyökeret vernie erôsebb Imrehagyománynak, csak Horvátország területén valamelyest. A Dunántúl továbbra is vezet a patrocíniumok számát tekintve, ekkora már azonban felzárkózott mellé a Tiszántúl és Erdély. A Duna-Tisza közén számuk elenyészô. A kultusz kétpólusúvá vált: a két központ a Dunántúl, valamint a Tiszántúl és Erdély régiók. Ekkor már volt országos, átfogó kultusz, elsôsorban a királyok erôs, ideológiai okok miatti támogatásának köszönhetôen. A keleti területen a magyar szent királyok tisztelete amúgy is erôs volt. E vidékek egyben búcsújáróhelyek is voltak: Hegyközszentimre ereklyét is ôrzô klastromával a XIV. századig a keleti országrész legrangosabb zarándokhelye. Fehérvár ezreket vonzott az Imre-ünnepek idején. Porva, Sáska, Titel, Felsôrönök szintén népszerû zarándokhely lehetett. Földrajzi elhelyezkedésükbôl is látszik az Észak-Dunántúl dominanciája, ami egy tudatos, központosított egyházi propagandára utal az Árpád-kori elterjedési területen belül (Hegyközszentimre és Titel kivételével az összes zarándokhely itt található). A késô-középkorban a Délkelet-Dunántúlon több fontos zarándokhely volt: Barátúr, Liget, Kishajmás vidéke, Soltszentimre, Futásfalva. Mindemellett a korábbi kultuszhelyek egy része is tovább virágzott. 11 Az új zarándokhelyek az ország déli felében alakultak ki (fôleg nyugati részében) de Kelet-Erdélyben is létrejött egy. A középkor végére országszerte voltak búcsújáróhelyei. Az Árpád-korban egyetlen település kapta Imrérôl nevét: Hegyközszentimre. Az elsô említése Szentimre néven (mely biztos nem a templomra utal, hanem a falura) 1291-bôl származik, évvel késôbbrôl, mint a patrocínium említése. A XIV. században Pázmándfalu (Poznan) vette fel a herceg nevét. 13 Az Imre-helységnevek a késôközépkorban szaporodtak meg. E települések jóval régebbi keletkezésûek, mint új elnevezésük, ami a kultusz lokális megerôsödését, az ottani patrocínium elhíresülését jelzi. A középkori eredetû Imre-helységnevek (név, vármegye/szék, elsô említés) 14 Csíkszentimre, Csíkszék, 1567 Szentimre, Pozsega, 1396 Görgényszentimre, Torda, 1453 Szentimre, Külsô-Szolnok, 1332? Hegyközszentimre, Bihar, 1291 Szentimre (Székelyudvarhely), Marosszentimre, Erdélyi Fehér, 1314 Udvarhelyszék, 1566 Sárosszentimre, Sáros, 1344 Szentimrefalva (Kispereg), Fejér, 1412 Szentimre (Garánál), Bács, 1428 Szentimrefalva (Sárosd, Sárosfô), Zala, 1493 Szentimre (Dunaszekcsônél), Baranya, 1333? Soltszentimre, Fejér, 1408 Szentimre (Pázmándfalu), Gyôr, 1357 Somogyszentimre, Somogy, 1394 Szentimre (Piskinél), Hunyad, 1380 Tiszaszentimre, Heves, MAGYAR MEZÔ és MEZÔ és Az adatok forrásai: BENKÔ 1993; MAGYAR ; MEZÔ , 236, 271; MEZÔ

8 B ARNA B ÁLINT Kettônél (Dunaszekcsô határában és Külsô-Szolnokban) nem egyértelmû, hogy az adat a patrocíniumra vagy a település nevére utal (az elsô táblázatban ezért szerepel Sancto Emerico a középkori névnél). Csíkszentimre és a Székelyudvarhelybe beolvadt Szentimre koraújkori feljegyzésekbôl ismertek (mind a patrocínium, mind a helységnév), de valószínûleg középkori eredetûek. A településnevekrôl több adat áll rendelkezésünkre, így a megállapításaink is pontosabbak. A helységek elszórtan vannak az országban. Fejér megyében van kettô is. Itt is érezhetô Erdély és a Dunántúl domináns szerepe, a Dél-Dunántúlon találunk több adatot. A Duna-Tisza-közén két darab van, a Felvidéken egy. Néhányuk Szentimre maradt, a két Szentimrefalva neve sokszor változott, a többi településnél a név elôtagot kapott. 15 A kultusz kilépve a regionális keretekbôl az egész királyságban a köztudat része lett. A kultusz idôbeli terjedése Az idôbeli eloszláshoz a patrocíniumok elsô említését célszerû megnézni. Az adatokat diagramban ábrázoltam, kimutatva a tendenciákat, melyek a kultuszt jellemezték (azokat a patrocíniumokat figyelembe véve, melyekhez konkrét évszámot tudunk). Középkori patricíniumok elsõ írásos említésének idõbeli eloszlása Darab feljegyzés Évszám A települések középkori elnevezései a patrocíniumok táblázatában találhatóak, itt nem jelöltem a megkülönböztethetôség kedvéért. 15. A középkorban mindegyik helység a Szentimre nevet, vagy ennek régies alakját viselte, az elô- és utótagok az újkor folyamán kapcsolódtak ehhez, mikor már szükséges volt a hasonló nevû helységeket megkülönböztetni egymástól a központi összeírások során. 98

9 A KÖZÉPKORI S ZENT I MRE- KÉP A kultusz nem egyenletes. Sûrûbb és ritkább idôszakok jellemzik, s egy magasan kiemelkedô rész is. Az Árpád-korból egy évszázad adatait ismerjük, a késôbbi középkorból két évszázadét. Az írásbeliség fejlettségének különbségei ellenére sem változott a hullámhegyek és hullámvölgyek közötti távolság: Az Árpád-korban ugyanakkora lyukak vannak, mint a vegyesházi királyok idején, az adatok egymáshoz közelisége hasonló. Az 1320-as, 30-as évek adatsûrûsége egyedülálló. Kiemelkedik az 1332-es és as év, az elôbbihez 17 említés tartozik. Ez annak köszönhetô, hogy a legtöbb adatunk 1332-bôl van, hála a vatikáni forrásoknak. A legaktívabb idôszak Károly Róbert idejére esik, nyilván neki volt a legnagyobb szüksége a kultusz felkarolására legitimitása erôsítéséhez. III. András idôszaka kiesik az utána következô feudális anarchia évtizedével együtt, Nagy Lajos nápolyi hadjáratainak idôszakából sincsenek adatok, Mátyás idôszaka és a Jagelló-kor adatszegény. Olyan idôkben kerül elôtérbe Imre alakja, melyekben a hozzá kapcsolódó eszményképek felhasználhatóak és aktuálissá válnak. A helységnevek tekintetében a tendenciák hasonlóak: az Árpád-kor utolsó évei és az új század eleje passzív idôszak, az 1314 és 1357 közötti idôszakban az adatok sûrûsödnek, 1357 és 1380 között nincs adat, 1380-tól 1428-ig aktív szakasz következik, a középkor legvégén ritkulnak a feljegyzések. Egy évre sem esik több Szentimre-településnév elsô említése, szétszórtan jelennek meg a forrásokban. Képi ábrázolások Legkorábbi képe a hímzett arcmás a koronázási palást alján látható kör alakú keretben. Ez az egyetlen hiteles ábrázolás, mely még életében készülhetett róla: rövidre vágott haj, csupasz, kifejezéstelen arc, vállpántos udvari öltözék. Hasonló ábrázolással késôbb nem találkozunk. Egyéniségérôl, alkatáról semmit nem árul el, alakja mellékes a palást kompozíciójában. Középkori ikonográfiájára nem jellemzô, hogy szüleivel együtt szerepelne, Gizella kultusza még nem oly erôs, hogy együtt ábrázolják Imrével és Istvánnal. Gyakrabban mutatták Imrét Istvánnal, Lászlóval, más szentekkel együtt, mint önmagában: a köztudatban Imre másokkal együtt élt, nem különült el. Egyedül szerepel az alábbi templomi falképeken: Beszterce, Zsip, Zólyomradvány, Tamási, 16 valamint szobrai közül a besztercebányai Szt. Borbála-kápolnában és a jáki Szt. György-templomban. 17 Az oltárképek közül a csobotfalvi fôoltáron és a csíkszentléleki szárnyas oltáron. 18 Textílián nem szerepel önmagában, 19 könyvillusztráción viszont igen (Magyar Anjou Legendárium, Hartmann Schedel világkrónikája) DIVALD 1930a. 185; GEREVICH sz.; MOCSÁRY I. 137; RADOCSAY , 225; TOGNER , DERCSÉNYI ; GEREVICH DIVALD 1930b. 30; GEREVICH ; PÉTER (Kézirat) 46; RADOCSAY MAGYAR GEREVICH

10 B ARNA B ÁLINT Önálló ábrázolása pecséten: Mátyás 1464-es nagypecsétje; csempék közül: füzéri és füleki leletek. 21 Párosan elsôsorban Istvánnal (Rimabrézó, Arnótfalva, Mateóc) 22 és Lászlóval (Csíkmenaság, Rimabánya, Alsópetény) 23 szerepel. István és fia együttes szerepeltetésének szimbolikája egyértelmû. Imre egyrészt László fiatal elôképe mint ifjú lovag, másrészt László az Imrének írt Intelmek eszméinek megfelelô ideális uralkodó. Az ábrázolások döntôen a magyar szentkirályok hármasához tartoznak. Ez a XIII. század végére alakul ki, a XIV. században országszerte elterjed. A három szakrális jelentéssel bír. A három szent együttese több szimbolikára utal: három életkor, a korszak fô embereszményei, háromféle életszentség, három különbözô temperamentum, az egyház háromféle szolgálata, a bibliai háromkirályok (napkeleti bölcsek) hagyománya, az Árpád-ház férfi szentjei stb. 24 Ez a falfestményeken, szobrokon, térplasztikákon, pecséteken, könyvillusztrációkon, textilmunkákon mindenhol jelen van. Kályhacsempéknél nem figyelhetô meg, azok között Imrérôl készült jóval kevesebb van, mint Lászlóról. 25 Imre a köztudatban a három szentkirályok egyikeként élhetett. Az elsô ilyen ábrázolás a Berni Diptichon, ezen negyedikként Erzsébet is szerepel. Kézai Simon megemlíti, hogy IV. (Kun) László a hódtavi ütközethez István, Imre és László királyok közbenjárását kérte. A köztudatban a dicsôséges középkort jelentô három szent alakja elsô közös ábrázolásuk elôtt összekapcsolódhatott. Középen általában István van, egyik oldalán László, másik oldalán Imre. A szepeshelyi fôoltár táblaképén középre került Imre. 26 A három szent általában hasonló öltözetben szerepel, egy kompozíciót alkotnak. Gyakran kiegészültek negyedik szenttel, párba állítva. Ez lehetett Gellért (Almakeréki templom), Alamizsnás Szt. János (kassai szobor-együttes), Szt. Kristóf (bártfai Szt. Egyed-templom), Szt. Erzsébet (Berni Diptichon), Szt. Henrik (márkfalvi Szt. Anna-fôoltár), Szent Sebestyén (vitkóci oltárszárny Túrócszentmárton múzeumában), Szt. Miklós (nagytótlaki táblakép), Szt. György (majerkai szárnyas oltáron). 27 Ôk Imrével szoktak együtt állni, míg István Lászlóval. Ez valamilyen párhuzamra, összefüggésre utal, pl. Gellértnél mester-tanítvány viszonyra, Henriknél a szüzességre. Néha hármuk egyike helyett másik szent áll. A besztercebányai várkápolna falképén Imre Lászlóval és Erzsébettel, 28 Andrea Scolari zágrábi püspök pecsétjén Imre és László Szûz Máriával együtt szerepel. 29 Az öt Árpád-házi szent négyes felállásban több 21. GYURICZA , 22; MAROSI DVOR v AKOVÁ et al ; MAGYAR ; RADOCSAY HUSZKA ; MAGYAR , WEHLI MAGYAR RADOCSAY ÉBER ; GEREVICH ; LEPKOWSKI ; MAGYAR ; RADOCSAY , 391, RADOCSAY BUNYITAY I

11 A KÖZÉPKORI S ZENT I MRE- KÉP variációban is szerepel, ritkábban a háromkirályok ábrázolásánál, az egyedül álló Imrénél gyakrabban. A legtöbb kép felvidéki, de Erdély, Partium, és Dunántúl területén is sokról tudunk. Székelyföldön a háromkirályok kultusza igen erôs volt. Mindenhol található mindegyik ábrázolási fajtából, ha volt mûhely a közelben, melynek mesterei el tudták készíteni. A középkor végéig a háromkirályok kompozíciója uralkodó. A faliképek virágzásával indult, a XV. század a szobrok fénykora, oltárképekbôl a XV XVI. századból van a legtöbb. Pecséteken a XIV. század közepétôl ábrázolják, a textilmunkák nagy része is ekkori. A kályhacsempéken a XVI. századtól jelenik meg. A könyvillusztrációkban jelenléte egyenletes, a XIV. századi krónikáktól, legendáriumoktól a középkor végi metszetekig jelen van. Ábrázolásain legtöbbször csak alakja látható, nem egy vele kapcsolatos történet. Ez alól néhány kivétel van. Legendájából két elem jelenik meg: a szüzességi fogadalomtétel (egy ilyen van: a szepeségi oltárkép) és halála (mateóci fôoltár szárnyképe, Képes Krónika miniatúrája). Ezek a legenda legismertebb jelenetei. Az Anjou Legendáriumban a teljes legenda megelevenedik nyolc képben. 30 Alakja nem lágy, nôies jellegû, mint a késôbbi korokban. Lovagként szerepel, a szerzetesi ideált nem tükrözi. A középkor a harcos, a keresztény erényekben megedzett ifjút látta benne. 31 Néha páncélinget visel (mezôtelekdi templom falképe, zólyomradványi templomfreskó), 32 legtöbbször hercegi, királyi viseletben van a kor divatjának megfelelôen, a háromkirályok kompozíciójában két társához hasonlatos öltözéket hord. Fején nyitott korona (Mezôtelekd, Pónik, Beszterce, Krasznahorkaváralja, Tamási, Rimabánya itt koronája töviskoszorú jellegû), vagy süveg (Képes Krónika, Rôtfalva templomfalán), kalap (Biharremete), elôfordul fedetlen fôvel is (Bártfa). 33 A feje körül néha aureola vagy glória (Anjou Legendárium, Képes Krónika, Kriscsór, Mateóc, Berni Diptichon) van. 34 Szinte mindig ifjú. A zólyomradványi templomfreskón éves, a müncheni kódex miniatúráján, Thuróczy krónikájában és a csíkszentléleki szárnyas oltár táblaképén gyerek. 35 Hartmann Schedel világkrónikája idôsnek mutatja, a Berni Diptichonon érett férfi, egy firenzei festményen is. 36 Ez azonban ritka. Legtöbbször hosszú, vállig érô haja van (kivéve pl. Képes Krónika ), arca csupasz (kivéve pl. a Berni Diptichon), alakja daliás, életerôs. Arckifejezése eleinte sematikus, átszellemült, a késô középkorban a reneszánsz eszményeknek megfelelôen egyedi, elegáns. Attribútumai közül legfontosabb a liliom (szüzesség, tisztaság, ártatlanság jelképe), szinte 30. GEREVICH , 207; MAGYAR , WOLF GEREVICH ; SASS ; WOLF DÁVID ; WOLF ; MYSKOVSZKY ; MAGYAR , 71, 68; RADOCSAY , MAGYAR , PÉTER (Kézirat); TÖRÖK Gy ; MAGYAR LEPOLD ; MAGYAR

12 B ARNA B ÁLINT mindenhol megtalálható. Néha liliomos pálca helyettesíti (Biharremete, Rimabánya). A korona vagy süveg, kard, lándzsa, jogar és országalma hercegi rangját jelzi. A kard (Mateóc, Szepeshely, Túróczszentmárton) a harcos szellem megjelenítôje is, néhol pallosként vagy hegyes tôrként szerepel, a lándzsa (Csécs, Zólyomradvány) az igazság védelmezôjének fegyvere, lehet zászlós is. A páncél, sarkantyú (Várad) 37 és pajzs (Várad-környéki települések, Zólyomradvány, Csécs, Esztergomi misekönyv) 38 lovagi szellemét hangsúlyozza. Általában a liliom mellé egy hatalmi jelvény kerül, legritkábban országalma (Képes Krónika, Gömörrákos, Biharremete). Mikor lovagként ábrázolják (váradi bronzszobor), 39 a liliom lemarad, mikor más Árpád-házi szentekkel együtt szerepel, mindig ott van a kezében. A pajzsán általában van országcímer, kettôs kereszt vagy Árpád-sáv. Ribice és Kriscsór ortodox templomfalán keleti harcos szentnek öltözve látható, nyugati attribútumokkal keverve. 40 A veleméri Szentháromság-templom déli falán a Királyok utazása és imádása freskón Imre a napkeleti uralkodók egyikeként hódolata jeléül kelyhet ajánl fel. 41 Háromszlécs Szt. Miklós-oltárán Imre egy portré Corvin Jánosról. 42 A Lukács zágrábi püspök költségén készült velencei misekönyv elsô levelének belsô lapján Imre egy Szlavónia hercege -feliratú kardot tart apja mögött állva. 43 Külföldi ábrázolásai rendhagyóak, fôleg német és olasz területeken találhatók. Attribútumait magyar minták alapján igyekszenek megtartani, de keverik ôket. A bécsújhelyi plébániatemplom gótikus táblaképén (ma a bécsi Szt. István-dómban) István bárddal, László zászlóval, Imre a vértanúk pálmaágával áll. 44 Külföldön Imre más magyar szentekkel együtt szerepel (sokszor címeres pajzzsal, helyi divat szerint öltözve), leginkább oltárképeken, freskókon és szoborként, új eszmények vonásával felruházva. Az irodalmi Szent Imre-kép Legendája részben helyi hagyományokon alapult, utolsó motívuma a szentté avatás évében keletkezhetett. Létezhetett korábbi, XI. század végi változata, de erre bizonyíték nincs. 45 A cölibátus ekkor virágozott, ezért szövege az egyházi programirat szelle- 37. Boldog Várad LEPOLD ; MAGYAR A Várad-környéki (Kriscsór, Ribice, Mezôtelegd, Biharremete) freskókon páncélos lovagi öltözetben, pajzzsal szerepel (MAGYAR ). A környék az erôs László- és lovagkultusz miatt fogékonyabb volt az effajta ábrázolási módra, nem véletlen, hogy Imrének felerôsítik ezt a jellegét. 40. TUGEARU MAGYAR ZOLNAY GEREVICH CSER-PALKOVICS ; TÖRÖK Gy DOBOS [1974]. 122; MADZSAR ; MAGYAR

13 A KÖZÉPKORI S ZENT I MRE- KÉP misége alapján íródott, középpontba állítva az önmegtartóztatást (continentia), minden mást háttérbe szorítva. Ez ritka a hagiográfiában. A történelmi kutatások csak Imre mûveltségét és egyházlátogatásait támasztják alá. 46 A legenda a szerzetesi élet jegyeit sorolja fel. A szöveg liturgikus célokra is készült, a hajnali zsolozsma (matutinum) idején olvastak fel belôle. 47 A gyermek-imre imádkozással, zsoltárolvasással tölti éjjeleit. Ez a kép esztergomi hagyományokat ôriz. 48 Életmódja titokban tartása a hallgatás (taciturnitas) szerzetesi erényére utal. A csókkal üdvözlés egyházi szokás, a csókok száma a keresztény számmisztikát is felhasználja ( ). 49 Imre szándékosan kerüli a nôi princípiumokat jelölô páros számokat. 50 Az ôt körülölelô fényesség, a látomás lelkének mennybeemeltetésérôl népszerû vándormotívumok, melyek számos szentnél megjelennek. 51 Halála utáni csodáit nem fejti ki a legenda, még ismert és élô hagyományok lehettek Fehérvár környékén. 52 A szentté avatás körüli csodái más szentnél is ismertek, szükségszerûek szentté avatási eljárása során. Bebizonyítják, hogy közbenjárhat Istennél a bûnösökért. Világi képe uralkodói. A XIV. századi krónikakompozíció erénykatalógusa az Intelmekben és István nagylegendájában felsoroltakat foglalja össze és egészíti ki Szt. Pál Galatákhoz írt levelének erényeivel. 53 Az ideális uralkodó jellemzése László alakjában nyer értelmet. Gellért nagylegendája írja, hogy Imre gyarapszik az erényben, és Krisztus segítségével az emberi nem ellenségét férfi módra legyûri. 54 Nem emel ki erényt, szûkszavúsága komoly akadálya pontosabb jellemábrázolásnak. István legendáiban Imre jó természetû, ilyen és ehhez hasonló ismeretekben oktatott kiváló ifjú. 55 László legendája szerint azért könyörgött, hogy mennyei sugallat tárja fel, mit fogadna el Isten tôle a legszívesebben, s mikor azt a választ kapta, hogy Istennek legkedvesebb a szüzesség, a házasság akaratával és trónutódok reményével ellentétben szüzességi fogadalmat tett. 56 Ezt Imre legendájából vette át a László-legenda szerzôje. A Margit-legenda írja: És meggondolja vala Szent Imre hercegnek is ô életét és ô szentséges szüzességét, kinek mikoron volna nemességes jegyese, görög császárnak leánya, Istentôl neki megjelenteték, és az ô jegyesével szeplôtelen megtarták a tisztaságnak szüzességét ô életüknek mindennapiban. 57 Ez csak a szüzességrôl tesz említést, bár utal Imre példaértékû életére. 46. MAGYAR VARGHA ; TÖRÖK Gy DOBOS [1974] MADZSAR ; MAGYAR BOLLÓK MAGYAR MAGYAR BOLLÓK Árpád-kori legendák Uo. 26, Uo Uo

14 B ARNA B ÁLINT Az egyházi költészetben gyakoribb alakja. 58 A Szt. Margit Sacramentarium függelékében a hitvallók miséjének három könyörgése így jellemzi: akit te, Isten, különbözô csodákkal naggyá teszel. 59 A Pray-kódex Sacramentariuma említi a liturgikus szövegek közül elôször a szüzességét, Imrét a közfelfogás e nélkül is szentnek tartotta. 60 A könyörgések halálát, a földi lét megvetését emelik ki. 61 XIII. századi verses zsolozsmája 62 a legendából építkezik, viszont kultuszának jellegérôl, a könyörgésekben betöltött szerepérôl sokat elárul. Egy XV. századi erdélyi breviárium több verses zsolozsmát tartalmaz. 63 Az Imre-offícium himnusza XIII. századi, a lovagi eszmények Imre-képét elôlegezi. 64 Historia de sancto Emerico címmel megtalálható a Zágrábi Breviáriumban is, több antifónával együtt. 65 A XIV. századi Mindenszentek litániája Imrét is felsorolja a könyörgéseknél. 66 Alakjának elsô szépirodalmi megjelenése Janus Pannonius Búcsú Váradtól c. mûve, 67 mely megemlíti a váradi aranyozott királyszobrokat, melyeknek semmi vész nem árthat. Néphagyományok A népi történetek gyökerei nagyrészt középkoriak. 68 Sokszor módosulva maradtak ránk, a XIX XX. században összegyûjtötték, lejegyezték ôket. Patrocíniumok, búcsújáróhelyek környékén alakultak ki egyházi tevékenységnek köszönhetôen, utólag eltávolodva e tradícióktól, önálló életre kelve, más mondák toposzait felhasználva. Bizonyos mondaváltozatok a Kárpát-medence különbözô pontjain felbukkannak, ez javarészt egyházi személyek által terjesztett vándormotívumokra utal. Születésérôl egy mondát jegyeztek fel: Fehérvárott úgy tartják, az ottani Szt. Imre egyház helyén állt szülôháza, ez XVI. század eleji hagyomány. 69 Országjárásainak több emléke él. Állítólag a Solt melletti Szentimre-pusztán szállt meg. 70 Máshol ô építette a helyi kolostort és abban élt. 71 Egyesek szerint Soltszentimre a birtoka, Soltvadkert a vadaskertje volt, róla kapták nevüket. 72 Esztergom 58. MAGYAR TÖRÖK J Uo; KNIEWALD MAGYAR DOBSZAY ; TÖRÖK J , 114. jegyzet; KNIEWALD SZENDREI Uo ; MAGYAR KNIEWALD VARGHA MAGYAR Legendája utal csodás eseményekre, melyek széles körben ismertek voltak, a mû XII. század eleji eredetét figyelembe véve ezek az élô emlékezet közvetett ismereteibôl származhattak (MAGYAR ). 69. Nyilván a patrocíniumból következtettek vissza erre (GYÖRFFY ). 70. HÓMAN , Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye I MAGYAR

15 A KÖZÉPKORI S ZENT I MRE- KÉP környékiek szerint a Mogyorósbányai kápolna helyén vert sátrat. 73 A mai kápolna erôsen sátorra emlékeztet. 74 Fejéri mondák szerint gyakran járt apjával Bodajkra. 75 Egy udvarhelyszéki hagyományban a székelykakasdi Imre-család tôle kapta nevét. 76 A jászberényi Szent Imre-dombról azt tartják, ott vívta élete elsô csatáját, a tetemekre földet hordtak, ebbôl lett a domb. 77 Gyôr megyében a pázmándi határrészben is áll egy róla elnevezett domb. 78 Néphagyományának egyetlen markáns eleme a vadászat, ez gyakran halálához kapcsolódóan jelenik meg. E motívum XI. századi királyaink legtöbbjénél felmerül, emellett különféle eredetmondákban, legendákban is fellelhetô, sokszor csodaszarvassal kapcsolatosan. 79 A hagyomány külföldre is eljutott. A Kielce környéki, Lysa Gorahegyi területekhez kötôdô lengyel legendák a Szent Kereszt-kolostor eredetével hozhatók összefüggésbe. 80 A XIII. században széles körben elterjedt e motívum, a szarvas ekkorra a köztudatban már több szállal is az Árpád-házhoz kapcsolódott, így belekeveredett Imre hagyománykörébe is. A felsôrönöki emlékezet szerint Imre gyakran vadászott a németújvári grófok vendégeként, ezért tiszteletére templomot emeltek. Hegyközszentimrén egy Monostor nevû határrész ma is él a szóhagyományban. 81 A mecseki Zselic-erdô vadakban gazdag vidék volt, a Zengô oldalában 4-5 egymáshoz közeli település egyháza is viselte Imre nevét, itt markáns helyi kultusz élt. E mögött a pécsi püspökség tevékenységét sejteni. 82 Egy barátúri emlék említi, hogy Imre erre vadászott és valami szerencsétlenség érte. 83 Komlón a Szent Imre-réti kereszthez szemfájós betegek zarándokoltak. 84 Egy somogyi adatközlô mecseki ismerôsökre hagyatkozva Mánfa környékére teszi halálát. 85 Egy baranyai töredék Mecseknádasd (Püspöknádasd) határát említi helyszínnek, két változata is él: az egyik szerint Imrét a vadkan ölte meg, a másik szerint a németek. 86 A somogyvári Imre-remic határrész halála emlékére emelt templomról kapta nevét. Kupavár-hegy oldalában Szent Imre-forrás található, a közeli Szentesica-forrás vizében keresztelték Imrét a monda szerint, gyógyerôt tulajdonítottak neki. Öreglak templomkertjében szobrot emeltek emlékére. A zimányi temetôrôl úgy tartották, ott 73. KÖVECSES VARGA MAGYAR , 292. j. 75. LUKÁCS (Bodajk Takács Mária, sz: 1931); EA 3257/1, Mór Franz Kloch gyûjtése. 76. EA 26147/10., Székelykakasd Asztalos Enikô gyûjtése, Szolnok m. uo. 78. FEHÉR MAGYAR MAGYAR GYÖRFFY ; VESZPRÉMY ; MEZÔ ; MAGYAR MAGYAR Baranya m. I Uo. 85. MAGYAR GÁL MOLNÁR V ; MAGYAR

16 B ARNA B ÁLINT temették el. Ezek a somogyvári bencés apátság kisugárzásának és István itteni kultuszának tudhatók be. 87 Innen is ismerünk merénylet-változatot: Imrét apja ölette meg vadászaton, mert ellenszegült akaratának. 88 Porva folklóradatai szerzetesi közösségekkel lehettek kapcsolatban, eszerint a Bakonyban érte a halál Imrét. 89 A Vértes kedvelt vadászterületén is több változatban maradt fent halála. Egy sváb adatközlô szerint vadkan ölte meg, mások szerint István pogány ellenfelei álltak így bosszút. 90 A Gömör-tornai részek XI. századi, peremvidéki néphagyományai vadkanról tudnak a Beje melletti Szentlélek határrészrôl, 91 a Csermosnya völgyi Barka területérôl, 92 Bódavendégirôl, 93 és Észak-Borsodban a tardonai Szent Imre-erdô határrészrôl. 94 Egy másik oldalfalvi mondában a vadászaton István sógora, Henrik megölette Imrét. 95 A Zobor-vidéki monda szerint Imrét ünnepelték, ezért elmentek lôni valamit a lakomára. Az erdôhöz érve hiába figyelmeztetik ôket, továbbmennek. A sebzett vadkan végez Imrével. Ennek több változata fennmaradt. 96 A moldvai hagyományban Imre egy öregasszonnyal találkozik, aki valójában angyal, háromszor figyelmezteti ôt, hogy ne menjen tovább. 97 Gyimesi csángó változatok is ismertek 1996-os gyûjtésekbôl: Bükkhavas pataka, Ciherek pataka, Farkasok pataka. 98 Egy bukovinai székely hiedelem szerint a templom Imre-szobrát megszentségtelenítô férfit harmadnapra utolérte Isten büntetése. 99 A középkor szerzetesnek és lovagnak látta, kultusza egyházi irányítással indult, udvari támogatással. Világi képe is kialakult a néphagyományoktól kezdve a mûvészi ábrázolásokig. Hatott rá István, László alakja és a kor, melyben élt: így vált a korszellem megtestesítôjévé. 87. MAGYAR MAGYAR VESZPRÉMY EA 3257/1., Mór Franz Kloch gyûjtése, FEHÉRVÁRY , Gömör-Kishont vármegye, Budapest, MAGYAR EA 16728/112. Dobossy László gyûjtése. 95. FEHÉRVÁRY , MAGYAR BOSNYÁK (Lujzikalugar Csernik antal, sz: 1937); HARANGOZÓ MAGYAR jegyzet 99. BOSNYÁK II (Józseffalva). 106

17 A KÖZÉPKORI S ZENT I MRE- KÉP Rövidítések Árpád-kori legendák Árpád-kori legendák és intelmek. (Szentek a magyar középkorból I). Szerk. ÉRSZEGI Géza. Budapest (változatlan utánnyomás) BÁLINT 1977 BÁLINT Sándor: Ünnepi kalendárium. Budapest Baranya m. Baranya megye földrajzi nevei. Szerk. PESTI János. Pécs BENKÔ 1993 BENKÔ Loránd: Az Árpád-ház szentjeinek szerepe a középkori magyar helynévadásban. Magyar Nyelv Boldog Várad Boldog Várad. Szerk. BÁLINT István János. Budapest BOLLÓK 1986 BOLLÓK János: Szent Imre alakja középkori krónikáinkban. In: Mûvelôdéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. FÜGEDI Erik. Budapest BOLLÓK 1996 BOLLÓK János: A Szent Imre-legenda. In: Mons Sacer Pannonhalma 1000 BOSNYÁK 1984 éve. I. Szerk. TAKÁCS Imre. Pannonhalma BOSNYÁK Sándor: A bukovinai magyarok hitvilága. (Folklór Archívum 16). Budapest BOSNYÁK 1993 BOSNYÁK Sándor: A magyarok krónikája. Örökség 1993/ BUNYITAY BUNYITAY Vince: A váradi püspökség története. I-II. Nagyvárad CSER-PALKOVICS 1984 CSER-PALKOVICS István: A bécsi Szent István-dóm és magyar emlékei. Bécs DÁVID 1981 DÁVID László: A középkori Udvarhelyszék mûvészeti emlékei. Bukarest DERCSÉNYI 1997 DERCSÉNYI Dezsô: Ják. Szent György templom. (Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára). Budapest DIVALD 1930a DIVALD Kornél: Szent Imre ábrázolása és ereklyéi. In: Szent Imre-emlékkönyv. Budapest DIVALD 1930b DIVALD Kornél: Az Árpád-ház szentjei. Budapest DOBOS [1974] DOBOS Ilona: Történeti mondáink legkorábbi rétegei. Kandidátusi értekezés kézirata Néprajzi Múzeum Könyvtára, ltsz.: DOBSZAY 1979 DOBSZAY László: Dallamminták a verses Szent Imre-zsolozsmához. Zenetudományi Dolgozatok DVOR v AKOVÁ et al DVOR v AKOVÁ, Vlasta KRÁSA, Jan STEJKAL, Karel: Stredoveká nástenna mal ba na Slovensku. Praha-Bratislava EA Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára ÉBER 1914 ÉBER László: Újonnan felfedezett falfestmények Almakeréken. Akadémiai Értesítô FEHÉR 1874 FEHÉR Ipoly: Gyôr megye és város egyetemes leírása. Budapest FEHÉRVÁRY 1937 FEHÉRVÁRY István: Magyarok nyelvhatáron. Rozsnyó GÁL MOLNÁR V GÁL Péter József MOLNÁR V. József: Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály, Magyarországnak édes oltalma. Budapest GEREVICH 1930 GEREVICH Tibor: Szent Imre a magyar mûvészetben. Budapesti Szemle GEREVICH 1935 GEREVICH Tibor: A kassai Szt. Erzsébet templom szobrászata a XIV-XV. században. Budapest Gömör-Kishont vármegye Gömör-Kishont vármegye. Szerk. BOROVSZKY Samu. Budapest Gyôr vármegye Gyôr vármegye. Szerk. BOROVSZKY Samu. Budapest GYÖRFFY 2000 GYÖRFFY György: István király és mûve. Budapest GYÖRFFY GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I-IV. Budapest

18 B ARNA B ÁLINT GYURICZA 1992 GYURICZA Anna: Reneszánsz kályhacsempék Északkelet-Magyarországon. Miskolc HARANGOZÓ 1992 HARANGOZÓ Imre: Anyám, anyám, szép Szûz Márjám Újkígyós HÓMAN 1938 HÓMAN Bálint: Magyar középkor. Budapest HUSZKA 1890 HUSZKA József: A csíkmenasági templom falfestményei. Archaeológiai Értesítô 18 (1890) KNIEWALD 1939 KNIEWALD Károly: A Pray-kódex miserendje. Budapest KNIEWALD 1943 KNIEWALD Károly: A magyar szentek legrégebbi zsolozsmái. Theológia KÖVECSES VARGA 1995 KÖVECSES VARGA Etelka: Szakrális emlékek és hagyományok Esztergomban és környékén. Ethnographia LEPKOWSKI 1858 LEPKOWSKI, Joseph: Bartfeld in Oberungarn. Mittheilungen 3 (1858) LEPOLD 1938 LEPOLD Antal: Szent István király ikonográfiája. In: Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulójára. III. Budapest LUKÁCS 1989 LUKÁCS László: Szent István király a néphagyományban. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve ( ) [1989] MADZSAR 1931 MADZSAR Imre: Szent Imre herceg legendája. Századok 65 (1931) MAGYAR 1996 MAGYAR Zoltán: Keresztény lovagoknak oszlopa. Szent László a magyar kultúrtörténetben. Budapest MAGYAR 2000 MAGYAR Zoltán: A liliomos herceg. Szent Imre a magyar kultúrtörténetben. Budapest MAROSI 1995 MAROSI Ernô: Kép és hasonmás. Budapest MEZÔ 1982 MEZÔ András: A magyar hivatalos helységnévadás. Budapest MEZÔ 1996 MEZÔ András: A templomcím a magyar helyiségnevekben ( század). Budapest MEZÔ 2003 MEZÔ András: Patrocíniumok a középkori Magyarországon. Budapest MOCSÁRY 1826 MOCSÁRY Antal: Nemes Nógrád vármegyének esmértetése. Pest MYSKOVSZKY 1868 MYSKOVSZKY Viktor: Bártfa város régiségei. Hazánk s a Külföld ORBÁN ORBÁN Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból. I-III. Pest-Buda Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. Szerk. BOROVSZKY Samu. Budapest PÉTER (Kézirat) PÉTER Andor: Árpád-házi Szent István, Szt. Imre és Szt. László a középkori mûvészetben. Kézirat. Szépmûvészeti Múzeum Könyvtára RADOCSAY 1954 RADOCSAY Dénes: A középkori Magyarország falképei. Budapest RADOCSAY 1955 RADOCSAY Dénes: A középkori Magyarország táblaképei. Budapest RUPP RUPP Jakab: Magyarország helyrajzi története fô tekintettel az egyházi intézményekre. I-III. Pest-Buda SASS 1935 SASS Kálmán: Tileagd (Mezôtelekd) története. Nagyvárad SZENDREI 1986 SZENDREI Janka: Az István és Imre-offícium zenei rétegei. In: Mûvelôdéstörténeti tanulmányok a magyar középkorból. Szerk. FÜGEDI Erik. Budapest Szolnok m. Szolnok megye földrajzi nevei. Szerk. BALOGH Lajos ÖRDÖGH Ferenc. Jászberény TOGNER 1989 TOGNER, Milan: Stredoveká nástenna mal ba v Gemeri. Bratislava TÓTH 2002 TÓTH Sándor: A legelsô templom Szent Imre tiszteletére. Új Ember 58 (2002), 44. sz. TÖRÖK Gy TÖRÖK Györgyi: Táblaképfestészetünk korai szakasza és európai kapcsolatai. Acta Historica 6 (1978) TÖRÖK Gy TÖRÖK Györgyi: Középkori magyarországi könyvfestészet. In: Kódexek a középkori Magyarországon. Szerk. BELLÁK Béla. Budapest TÖRÖK J TÖRÖK József: A középkori magyarországi liturgia története. In: Kódexek a középkori Magyarországon

19 A KÖZÉPKORI S ZENT I MRE- KÉP TÖRÖK J TÖRÖK József: Szentté avatás és liturgikus tisztelet. In: Mûvelôdéstörténeti tanulmányok a magyar középkorból. Szerk. FÜGEDI Erik. Budapest TÖRÖK J TÖRÖK József: Szent Imre a történelmi kutatások világánál. in: Doctor et apostol. Szerk. TÖRÖK József. Budapest TUGEARU 1985 TUGEARU, L.: Biserica Sf. Nicolae din com: Ribita. In: Repertoriul picturilor murale medievalã din Romaniã.?? VAKARCS 1939 VAKARCS Kálmán: A Szentgotthárd-muraszombati járás ismertetése. Szombathely VARGHA 1931 VARGHA Damján: Költôi szépségek Szent Imre ôs-legendájában. Budapest Vas m. Vas megye földrajzi nevei. Szerk. BALOGH Lajos VÉGH József. Szombathely Veszprém m. Veszprém megye földrajzi nevei. Szerk. BALOGH Lajos ÖRDÖG Ferenc. Budapest VESZPRÉMY 1994 VESZPRÉMY László: Imre. In: Korai magyar történeti lexikon. Budapest WEHLI 1986 WEHLI Tünde: Az 1083-ban kanonizált szentek kultusza középkori mûvészetünkben. in: Mûvelôdéstörténeti tanulmányok a magyar középkorból. Szerk. FÜGEDI Erik. Budapest WOLF 1930 WOLF Rózsi: Szent Imre a képzômûvészetben. Budapest ZOLNAY 1977 ZOLNAY László: Kincses Magyarország. Budapest

20 B ARNA B ÁLINT ABSTRACT THE MEDIEVAL IMAGE OF SAINT IMRE Bálint Barna Owing to the efforts of the Church and the support of the royal court the cult of Saint Imre (Emeric) of the Arpadian dynasty became well known in all regions of the kingdom within a short while after his canonization. His relics attracted pilgrimages and his figure also acquired fame outside Hungary. The spread of his cult in time and space can be traced through the investigation of the information provided by place-names and patronage. On the rich and various figural representations he appears most frequently in the company of the saints Stephen and Ladislaus, summarising the principles, ideals and artistic trends of the given period in a threefold symbolic composition. The characterisation of Saint Imre in medieval literature is rather flat in religious compositions building almost entirely on the saint s legend, with an occasional faint reference to the concept of the knightly ideal. The chronicles are laconic and hardly depart new information about him, while the secular literature only discovers his figure later. In the folk tradition Imre appears as the hunter prince, who wanders round the country as the founder of monasteries and bestower of relics. Here he is involved in wonderful events, making his figure resemble that of a fairytale prince. Elements of the characterisation of Saint Imre, as it is generally known, can be thus be divided into two groups: 1. The religious tradition based on his legend, which portrays him as the ideal of the ascetic monk. 2. The secular depiction, in which he appears from the folk tradition as the ideal of the knight, the hunting young prince. The representation of the saint was influenced by the figures of both Saint Stephen and Saint Ladislaus, as well as by the period in which he lived. Thus his figure became not only a personal ideal, but also the reflection of the spirit of the age. 110

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól tanulmány Rácz Lajos Corona angelica Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól Regnum a gente in gentem transfertur. 1 Corona sacra corona angelica Közismert, hogy a magyar királyi korona

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Boldog Ágnes, III. Béla király leánya így köszönti Máriát: Szent Szûz, Mindenki védelmezõje és segítõje, aki bizalommal fordul

Részletesebben

Búcsújárás, zarándoklat a középkori Tolna megyében

Búcsújárás, zarándoklat a középkori Tolna megyében Búcsújárás, zarándoklat a középkori Tolna megyében Zarándoklás és a búcsúk A keresztény ember vallási életéhez az első századoktól hozzátartozott a szentek sírjának felkeresése, amelyek fölé a 4. századtól

Részletesebben

A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI

A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ VALLÁSI TÉRSZERKEZETE PETE JÓZSEF 1 1. BEVEZETÉS A vallásföldrajz jóllehet, komoly nemzetközi múlttal és jelennel rendelkezik Magyarországon új diszciplínának tekinthető.

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

História 1989-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1989-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1989-03 História 1989-03 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE 1 TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE Botos Péter 1982 Karuczka Attila 2014 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 1.Őskor... 5 1.1. Kőkorszak... 5 1.2.Bronz korszak... 7 2. A KÖZSÉG NEVE ÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE... 12 2.1.

Részletesebben

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/1. (68. szám)

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/1. (68. szám) BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/1. (68. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032 Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

Mária-tisztelet Erdélyben

Mária-tisztelet Erdélyben Mária-tisztelet Erdélyben Mária-tisztelet Erdélyben Mária-ábrázolások az erdélyi templomokban Haáz Rezsõ Múzeum Székelyudvarhely, 2010 A Mária-tisztelet Erdélyben címû kiállítás megvalósulását támogatták:

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42.

ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALAEGERSZEG, 1997 Szerkesztő: KÁLI

Részletesebben

FONS. (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)

FONS. (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) FONS (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) XIX. évfolyam 2012. 4. szám Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) Lapinformációk Alapítás: A folyóiratot 1993-ban alapította a Levéltáros Hallgatók

Részletesebben

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich

1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából. 1000 Jahre heiliger Emmerich Székesfehérvár 1007 2007 Szent Imre 1000 éve Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából 1000 Jahre heiliger Emmerich Beiträge zu Ehren des heiligen Emmerich anläßlich

Részletesebben

Géza vagy István idejében alapították-e a veszprémvölgyi monostort?

Géza vagy István idejében alapították-e a veszprémvölgyi monostort? 276 Holler László of the language without the achievements of modernization; on the other hand, there is the standard, the result of reflexive codification for the high intellectual demands of modernization,

Részletesebben

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS ISTEN, HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK ELŐDBE. RÚT BŰNEINKET JÓSÁGODDAL FÖDD BE. SZENT MAGYAROKNAK TISZTA LELKÉT NÉZZED, ÉRDEMÉT IDÉZZED. ISTVÁN KIRÁLYNAK SZÍVE GAZDADSÁGÁT.

Részletesebben

Vértessy György GONDOLATOK ÁRPÁD FEJEDELEM SÍRJÁRÓL

Vértessy György GONDOLATOK ÁRPÁD FEJEDELEM SÍRJÁRÓL Vértessy György GONDOLATOK ÁRPÁD FEJEDELEM SÍRJÁRÓL 1978. január 6-án a Budapest, III. Bécsi út 269. sz. telken egy irodaház alapozása közben két nagyméretű kőládára bukkantak. A lelet érthetően nagy izgalmat

Részletesebben

ÚJONNAN FELFEDEZETT KÖZÉPKORI FALKÉPEK PEST VÁROS PLÉBÁNIATEMPLOMÁNAK FŐHELYÉN

ÚJONNAN FELFEDEZETT KÖZÉPKORI FALKÉPEK PEST VÁROS PLÉBÁNIATEMPLOMÁNAK FŐHELYÉN PROKOPP MÁRIA ÚJONNAN FELFEDEZETT KÖZÉPKORI FALKÉPEK PEST VÁROS PLÉBÁNIATEMPLOMÁNAK FŐHELYÉN 2010 Húsvétjára készülve, a szentély tisztasági festése közben, a keleti falon, a templom tengelyében, a hatalmas,

Részletesebben

DuDás-szabó Márta. az árpádok nyomában. a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia. szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005.

DuDás-szabó Márta. az árpádok nyomában. a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia. szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005. DuDás-szabó Márta az árpádok nyomában a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia lehetőségeinek alkalmazása a tanítás folyamatában szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005. az árpádok

Részletesebben

Gödöllôi Múzeumi Füzetek 14.

Gödöllôi Múzeumi Füzetek 14. Gödöllôi Múzeumi Füzetek 14. Birodalmam alatt... Gróf Grassalkovich Antal a birtokos, mecénás és magánember Tanulmánykötet a Gödöllôi Királyi Kastély és a Gödöllôi Városi Múzeum szervezésében 2011. szeptember

Részletesebben

MAGYAR MÚZEUMOK. 2004/2 NYAR HUNGARIAN MUSEUMS Volume 10 Number 2

MAGYAR MÚZEUMOK. 2004/2 NYAR HUNGARIAN MUSEUMS Volume 10 Number 2 MAGYAR MÚZEUMOK 2004/2 NYAR HUNGARIAN MUSEUMS Volume 10 Number 2 SUMMER Európa és Magyarország Europa and Hungary Képek a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokából Pictures from the Historical Gallery

Részletesebben

A SZENT KORONA TITKAI

A SZENT KORONA TITKAI A SZENT KORONA TITKAI A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és épségben megmaradt koronája. A magyar államiság egyik jelképe. A Szent Korona-tan szerint a magyar alkotmányosság alapja

Részletesebben

Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány

Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány Varga Józsefné Horváth Mária Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány Szent Kinga IV. Béla magyar királynak a leánya, aki később lengyel királyné lett Szemérmes Boleszláv feleségeként, majd férje halála

Részletesebben

A HONFOGLALÁS ÉS A KORAI KÖZÉPKOR MVELTSÉGE. störténet és honfoglalás történelmi keret

A HONFOGLALÁS ÉS A KORAI KÖZÉPKOR MVELTSÉGE. störténet és honfoglalás történelmi keret I. A HONFOGLALÁS ÉS A KORAI KÖZÉPKOR MVELTSÉGE störténet és honfoglalás történelmi keret A magyar nép kialakulásának bölcsjét keresve bár ezzel kapcsolatban még sok a vitás kérdés a nyomok az Európa és

Részletesebben

BEKECS TÖRTÉNETE KÉSZÍTETTE: FALUSSY JÓZSEF

BEKECS TÖRTÉNETE KÉSZÍTETTE: FALUSSY JÓZSEF BEKECS TÖRTÉNETE KÉSZÍTETTE: FALUSSY JÓZSEF A HEGYALJA PEREMÉN (Bekecs története) I. Földrajzi bevezető Bekecs Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (a történelmi Zemplén vármegye déli részén), az Alföld és az

Részletesebben

Madas Edit - Monok István. A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig

Madas Edit - Monok István. A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig Madas Edit - Monok István A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig TARTALOM Előszó Madas Edit: Írás, könyv és könyvhasználat a középkori Magyarországon, 1000-1526 Bevezetés I. A középkori könyvkultúra

Részletesebben