ALAPÍTÓ LEVÉL: JÁSZKISÉRIEK BARÁTI EGYESÜLETÉT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ LEVÉL: JÁSZKISÉRIEK BARÁTI EGYESÜLETÉT"

Átírás

1

2

3 ALAPÍTÓ LEVÉL: Mi, szülőföldünk szeretetéből indíttatva, - mert Őseink nekünk építették, emberré válásunk innen gyökerezik, mert folyton visszajár gondolatunk a gyerekkor felejthetetlen emlékeire, felelősséget érzünk Jászkisér jelenéért és boldog jövőjéért elhatároztuk, hogy e kötődést szervezeti formában is kifejezzük, s létrehoztuk a JÁSZKISÉRIEK BARÁTI EGYESÜLETÉT Célunk, hogy megmentsük elődeink örökségét, tárgyi és hagyományi emlékeit. Jászkisér jeles szülötteinek emlékét felkutatjuk, megőrizzük. Fiainkat és unokáinkat az őseink emlékének tiszteletére neveljük. Figyelmet fordítunk nemzeti ünnepeink méltó megünneplésére. Felelősséget érzünk Jászkisér külső és belső rendjéért. A település fejlődésének, szépítésének gondját magunkénak valljuk. Figyelmet fordítunk a Jászság, ezen belül Jászkisér történelmének megismerésére és megismertetésére, a jászok valamikori szerepének bemutatására, a jász büszkeség ébrentartására. Szűkebb és tágabb környezetünkkel megismertetjük a Redemptio jelentőségét. Őrizzük Rákóczi fejedelem emlékét. Megemlékezünk az I. és II. Világháború méltatlanul elfeledett hőseiről, katonáiról, az Aradi Vértanúkról. Szorosabb kapcsolatot építünk ki a vajdasági Bácskossuthfalván élőkkel. /1786-ban 220 jászkiséri család költözött ki a Bácskába, a mai Bácskossuthfalva /Ómoravica/ településre. A Jászkisériek Baráti Egyesülete Közhasznú egyesület 2002.okt.12-én alakult Jászkiséren. Az alakuló közgyűlésen 24 fő vett részt. Megválasztottuk tisztségviselőinket. Örökös tiszteletbeli elnök: elnök: titkár: dr. Gócza Eszter dr. Nemes András Gubicz András Adószám: Bankszámlaszám: Tagjaink közé várjuk azokat a jászkisérieket és Jászkisérről elszármazottakat, akik akarnak és tudnak tenni valamit azért, hogy a község valamikori híre-neve fennmaradjon, jövője szebb-jobb legyen. Eddigi tevékenységünket az eltelt 10 év alatt a fentiek jegyében végeztük. Pár nappal Egyesületünk megalakulása után, október 17-én a KÖTIVIZIG, a Víz- és Csatornaművek RT., a szolnoki ROTARY KLUB és a Nemes Gerzson emlékbizottság tudományos konferenciát szervezett a 100 éve Jászkiséren született neves vízépítő mérnök, a Tiszaliget megálmodója, Nemes Gerzson emlékére. A tanácskozás után a Tisza parti sétányon amely a Nemes Gerzson sétány nevet viseli, emléktábla került elhelyezésre. A tanácskozáson és emléktábla avatáson Egyesületünk több tagja is jelen volt, hiszen Nemes Gerzson amellett, hogy Jászkisér híres szülötte, egyesületünk elnökének édesapja is. 3

4 A Rákóczi szobor zsűrizése A Rákóczi szobor avató ünnepsége II. Rákóczi Ferenc mellszobra Jászkiséren 4

5 2003 Az év tavaszán, a falunapon, Papp János, Egyesületünk tagja, nyugdíjas iskolaigazgtó átvette Hajdú László polgármestertől a díszpolgári címet. Már alakuló ülésünkön szóba került, - Ötvös Nagy Ferenc tagtársunk javaslatára -, hogy köztéri szobrot állítsunk II. Rákóczi Ferenc tiszteletére. A szobor állításának két indoka volt: ban Rákóczi év van, 300 éve annak, hogy a Fejedelem vezetésével megkezdődött a szabadságharc. 2. II. Rákóczi Ferenc, vezérlő fejedelem közel egy hónapot töltött Jászkiséren Az év elején pályázatot adtunk be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához, köztéri szobor létesítésére. A pályázatot kedvezően bírálták el, a nyert pályázati összegből, támogatóink segítségével elkészült a szobor. Ehhez nagyban hozzájárultak egyesületünk tagjai, az ő anyagi segítségük és szervező munkájuk nélkül a szobor soha nem jöhetett volna létre. Ezért köszönet illet mindenkit. Külön köszönet jár Ötvös Nagy Ferencnek: az ő szervező munkájának, művészi kapcsolatainak segítségével találtuk meg a szobrot alkotó és kivitelező művészeket. A szobor alkotója Szanics Mihály szobrászművész, az öntést Bobály Attila szobrászművész vállalta. A szobor felavatására november 8-án került sor. Az ünnepi beszédet dr. Dienes Dénes Tanár Úr, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia professzora tartotta. Verset mondott Bitskey Tibor színművész, Barna István, egyesületi tagunk kuruc dalokat énekelt. Az ünnepség háziasszonya dr. H.Bathó Edit, a Jász-Múzeum igazgatónője volt. A jászfényszarui Szűcs Mihály hagyományőrző huszárbandérium tagjai kuruc-kori ruhába öltözötten tartották nemzeti és jász zászlóinkat. Az ünnepségen jelen voltak a térség országgyűlési képviselői, a jászsági polgármesterek, a jász települések Honismereti szakköreinek és Baráti Egyesületeinek képviselői. A szobrot novemberében névleges értéken az Önkormányzat tulajdonába adtuk Májusban, a Hősök napján emlékeztünk a magyar hősökre, koszorút helyeztünk el az I. és II. Világháborús emlékműnél. Az ünnepi megemlékezést Babucs Zoltán hadtörténész tartotta. Október 6-i megemlékezéseink sorát 2004-ben kezdtük. Ebben az évben Kedves Gyula hadtörténész, a Hadtörténeti Múzeum munkatársa volt az előadónk. Az ünnepségen jelen voltak a jászfényszarui Szűcs Mihály Huszárbandérium tagjai. A Pendzsom Néptáncegyesület gyerektáncosai egy-egy mécsest tartottak a kivégzett mártírok emlékére A 2005-ös év tavasza mozgalmasan indult. Május 6-án a Nagyközségi Könyvtárral közösen vendégül láttuk Szabó Magda írónőt. A köztudottan megalkuvást nem tűrő kálvinista Szabó Magda a Magyarországi Református Egyház képviseletében vett részt a pápaválasztást megelőző, illetve azt követő római eseményeken, egyházi ünnepségeken. Felejthetetlen volt hallgatni erről szóló beszámolóját ben volt az 1745-ös Jászkun Redemptio 260-ik évfordulója. Az évforduló alkalmából Egyesületünk emlékművet állított azon jászkiséri családok tiszteletére, akik 1745-ben a megváltáskor a településre jutó összeget rajnai forintot megfizették május 25- én az ünnepség a Református templomban, ökumenikus istentisztelettel kezdődött. Katolikus részről dr. Medvegy János jászberényi kanonok-plébános, /akinek jászkiséri ősei redemptus 5

6 A Redemptiós emlékmű avatása 6

7 gazdák voltak/ református részről pedig Nagy Kálmán, Kunhegyes lelkipásztora vállalta a közös szolgálatot.. A Művelődés Házában Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum igazgatónője beszélt a Redemptio jelentőségéről. Az ünnepségen megszólalt a Jász- Kürt Lehel Kürtje az 1953-as rádiófelvételről. Az Egyesületünk által támogatott Búzavirág Népdalkör jászsági népdalokat énekelt. Az emlékmű leleplezése előtt avató beszédet mondott, és az emlékművet Jászkisér lakosságának átadta dr. Nemes András, Egyesületünk elnöke. Az emlékművet Hajdú László, Jászkisér polgármestere és Borsos László nyugalmazott református lelkipásztor leplezték le. Borsos László annak a Csomor Sándor főbírónak a leszármazottja, aki 1904-ben hitelesítette a jászkiséri redemptus gazdák névsorát, az 1745-ös jegyzőkönyv alapján. Harcos zászlóvivője volt annak az ügynek, amely az 1715-ös országgyűlésen megfogalmazott és jóváhagyott összeget követelte vissza jogosan a jászok számára májusában jelent meg Egyesületi elnökünk, Dr. Nemes András Jász vagyok Szolnokon c könyve. A Damjanich Múzeum udvarán tartott könyvbemutatón Egyesületünk részéről Gubicz András méltatta a könyvet. Ebben az évben Szüle Katalin, Egyesületünk tagja Jászkisér díszpolgára lett. A kitüntető oklevelet a Falunapon Hajdú László polgármester adta át októberében Katona Tamás volt a vendégünk az Aradi Vértanukra emlékező ünnepségünkön. Előző évi rendezvényünkhöz hasonlóan most is a Búzavirág népdalkör tagjai és a Pendzsom Néptánc Egyesület gyerektáncosai voltak segítségünkre abban, hogy az ünnepség méltó legyen a mártírok emlékéhez. A 2003-ban felállított Rákóczi szobrot ez év novemberében Egyesületünk jelképes áron Jászkisér Nagyközség tulajdonába adta június 3-án emléktábla került a Református iskola falára, Nemes Gerzson vízépítő mérnök tiszteletére. Az emléktáblát egyesületi tagjaink, Nemes Gerzson fiai állították, így tisztelegve édesapjuk emléke előtt. Az ünnepség a Református templomban a helyi Pedagógus Énekkar műsorával kezdődött. Ezt követően az 1857-ben épült régi Református iskola udvarán Kiss Lajos iskolaigazgató és Kertész Róbert, a szolnoki Damjanich Múzeum igazgatója méltatta Nemes Gerzson munkásságát ban a Hősök napi megemlékezést Farkas Ferenc, a Jászberényi Tanítóképző Főiskola nyugalmazott tanára tartotta. Ebben az évben a Jászboldogházán tartott Jász-Világtalálkozón Szüle Katalin egyesületi tagunk átvette Dobos Lászlótól, a Jászok Egyesülete által alapított Jászságért díjat. Az Aradi Vértanúkra emlékező ünnepségünkön októberében Jókai Anna írónő volt Egyesületünk vendége. Szintén elfogadta meghívásunkat, és részt vett megemlékezésünkön Lázár Vilmos, fogathajtó világbajnok, Lázár Vilmos aradi mártír leszármazottja. Az ünnepségen Bolla János hagyományőrző huszár őrnagy 48-as katonadalokat énekelt. Közreműködésével emelték ünnepségünk színvonalát a Pedagógus Női Kar, a Búzavirág Népdalkör énekesei, és a Pendzsom Néptánc Egyesület tagjai Ez az év nagyon rosszul kezdődött. A január 28.-i vasárnapra virradó éjjel szinesfém tolvajok ellopták - mutatva a hazai közállapotokat - az Egyesületünk által 2003-ban felállított Rákócziszobrot. Településünk polgármestere nyomravezetői díjat tűzött ki, ennek eredményeképpen a szobor épségben, beolvasztás és feldarabolás nélkül előkerült. 7

8 Sárospataki várlátogatás Hősök napján vendégül láttuk a jászkiséri veteránokat A Rákóczi szobor helyreállítása és a visszaállítási ünnepség Tavaszi hadjárat 8

9 2007. áprilisában egyesületi tagjai ellátogattak Sárospatakra. Itt megnéztük a várat, majd fogadott minket a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára, dr. Dienes Dénes, aki 2003-ban a Rákóczi-szobor avatási ünnepségén az ünnepi beszédet tartotta. A sárospataki könyvtárban megnézhettük azokat a könyveket, amelyek az előző évben kerültek haza szovjet hadifogságból, Nyizsnyij Novgorodból. A kirándulás Szerencsen egy hangulatos borospincében, borkóstolással zárult. Május 25-én a Hősök napi megemlékezést dr. Csikány Tamás hadtörténész, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanára tartotta. A koszorúzáson részt vettek a szolnoki II. Világháborús katonai hagyományőrzők, az emlékműveknél a Búzavirág Népdalkör énekelt. Az ünnepség után vacsorán láttuk vendégül azokat a településünkön élő idős embereket, akik a II. Világháború idején katonaként harcoltak ben a falunapon kettős öröm ért bennünket, Egyesületünk megkapta a Jászkisér nagyközségért kitüntető címet. Az oklevelet, a vele járó vázát és pénzjutalmat Nemes András, Egyesületünk elnöke vette át Hajdu László polgármestertől. A Ft pénzjutalmat Egyesületünk felajánlotta a Rákóczi-szobor visszaállítási költségire. Ugyanezen a napon vehette át Pásztorné Győr Mária egyesületi tagunk a díszpolgári címet. A év gróf Batthyányi Lajos emlékéve. Immár szokásos, az aradi Vértanukra történő megemlékezésünk előadója ebben az évben ismét Katona Tamás történész volt, aki beszédében Batthyányi Lajost állította középpontba. Ünnepségünk vendége volt Batthyányi Bálint, aki a kivégzett miniszterelnök leszármazottja őszén a település civil szervezetei jótékonysági estet szerveztek, hogy hozzájáruljanak a Rákóczi-szobor visszaállítási költségeihez. A szobrot 2007.november 17-én állítottuk vissza eredeti helyére. Az ünnepségen Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője mondott ünnepi beszédet, Bolla János hagyományőrző huszárkapitány kuruc dalokat énekelt. A visszaállítás költségeihez egyesületi tagjaink is hozzájárultak Az 1849-es dicsőségen tavaszi hadjárat emlékére a Magyar Huszár és Katonai hagyományőrző Szövetség kezdeményezésére lelkes hagyományőrzők és civilek minden évben felelevenítik a hadjárat eseményeit. Ebben az évben 20. alkalommal került sor az emlékhadjárat megrendezésére. Egyesületünk vendégeként az idén 5 jászkiséri fiatal, a Pendzsom Néptánc Egyesület gyerektáncosai vehetett részt a tápióbicskei csatában. Április 4-én a Művelődés Háza elől indult az öt, favillával és cséphadaróval felfegyverkezett gyerek. A jászberényi Jász Múzeumban megnéztük a Szabadságharc gyermekhősei c. kiállítást. Faragó László nyugdíjas pedagógus beszélt a gyerekeknek a tápióbicskei csatában felderítőként, hírvivőként részt vett gyerekhonvédekről. Ezt követően megkoszorúztuk a jászberényi Városháza falán lévő, a Jászberényből a tápióbicskei csatába indult gyermekhonvédek tiszteletére elhelyezett emléktáblát. A tápióbicskei csatatéren a gyerekek megismerkedhettek báró Győrffy-Villám András dandártábornokkal, aki a Magyar Katonai Hagyományőrzés szíve-lelke. A csatát Csikány Tamás hadtörténész közvetítette, így értettük is, amit láttunk. A jászkiséri gyerekek a szegedi jurátusok mellé voltak beosztva népfelkelőként. A csata ideje alatt végig büszkén tartották a kiséri zászlót. Május 6-án, a Redemptio emléknapján a Csete Balázs Honismereti Egyesülettel közösen tartottunk megemlékezést, az ünnepi beszédet Gubiczné Csejtei Erzsébet tartotta. Az ünnepség után megkoszorúztuk a 2005-ben felállított emlékművet. 9

10 A Tavaszi hadjáraton részt vevő jászkiséri fiatalok Bácskossuthfalván jártunk 10

11 A Hősök Napi megemlékezésre május 25-én, 10 órai kezdettel került sor. Az ünnepség a Művelődés Házában kezdődött. Ünnepi beszédet mondott Nagy Tibor, testvértelepülésünk, a bácskossuthfalvi iskola igazgatója. Az ünnepség után a szolnoki II. Világháború hagyományőrzők vezetésével megkoszorúztuk az I. és II. Világháborús emlékműveket, majd a Gubicz tanyán vendégül láttuk azokat a községünkben élő idős embereket, akik katonaként, leventeként részt vettek a II. Világháborúban június 21-én, Nagy Imre Miniszterelnök és mártírtársainak kivégzése 50. évfordulóján Jászkisér Önkormányzata kopjafát állított Silye Sámuel emlékére. Silye Sámuel Jászkisér szülötte, akit kivégeztek forradalmi tevékenységéért. Az ünnepségen elnökünk, Dr. Nemes András tartotta a megemlékező beszédet. Egyesületünk vendége volt Dósa László színművész, aki gyerekként vett részt az 56-os forradalomban. Mint az Egyesületünk alapítólevelében is szerepel, egyik fő célunk a Jászkisérről elszármazottak összefogása. Az elszármazottak sora 1786-ban indult, amikor a református nagykunságból, a jászságból pedig a szintén református Jászkisérről, összesen 334 család indult új honfoglalásra a Bácskába. Álljon itt egy pár sor idézet egy ismeretlen ómoravicai költő verséből: Ezerhétszáznyolcvanhatban, jaj de régen történt!... Nagykunságból sok száz család útnak indult önként! Nagy a sürgés-forgás Karcag városában. Madaras, Jászkisér szintén vannak lázban Uj falut megszállni indulnak a Bácskába, Akiknek ott szűk volt Nagykunság határa. Szabad kunságiak jobbágyokká lesznek Dolgoznak robotba, tizedet fizetnek. Mégis kedvvel jönnek a császár szavára: Magyar kálvinisták jöhetnek Bácskába. Úgy gondolom, ez a pár sor minden egyébnél többet mond el az 1786-os kirajzás -ról. Egyesületünk kezdetektől fogva készült arra, hogy felveszi a kapcsolatot a Bácskossuthfalván élőkkel. Jászkisér Önkormányzata és a Sportkör már régebben felvette a kapcsolatot testvértelepülésünk lakóival. Mi elsősorban azokat az embereket kerestük, akik tudják, számon tartják azt, hogy őseik Jászkisérről indultak új hazát és jobb megélhetést keresni. Szeptember 29-én indult Egyesületünk néhány tagja a jászkiséri Önkormányzat delegációjával együtt Ómoravicára, szüreti mulatságra. A rossz idő ellenére a település apraja-nagyja az utcákon volt. Végig a Fő utcán bográcsban főtt a birka- és marhagulyás, mézvásár és terménykiállítás is volt. Szebbnél-szebb gyümölcsöket, szőlőt láttunk. Mindenki pogácsával, pereccel, borral és pálinkával kínált minket. Sok magyarországi településről voltak látogatók, többek között Karcag, Abony, Mélykut lakói is képviseltették magukat. Végigsétálva a község utcáin láthattuk, milyen virágzó települést építettek az 1786-ban ide kitelepült Jászok és kunok, akik akkor csak a dolgos két kezüket hozták magukkal. A községen még most, 80 évvel az anyaországtól történt elszakadás után is látszik, hogy lakói dolgos emberek voltak, és munkájuknak meg is volt az eredménye. Talán kevesen tudják, hogy Mikszáth Kálmán a Noszty fiú esete Tóth Marival c. regényének ötletet adó történet itt, Bácskossuthfalván játszódott. Az egyik főszereplő család lakóháza, az Unger-ház, most szépen felújítva Baptista imaházként működik. A városban tett séta után a szőlőben szüretre voltunk hivatalosak. Nagyon szépen rendben tartott gondozott szőlőben voltunk, sok egymást segítő ember dolgozott együtt. Nagyon jó volt látni, hogy az itt élők igazi közösséget alkotnak. Itt is előkerült a pogácsa és a perec, és 11

12 Az Aradi emlékmű avatása Jelenetek a csatatérről Vendégünk volt Sára Sándor 12

13 természetesen a háziak bora is. Lovaskocsikkal megérkeztek a néptáncos gyerekek, és a népdalkör, valamint a citera együttes tagjai. Ezután egy pincében voltunk, ahol már a délelőtt leszedett szőlőt préselték. Este vacsorára voltunk hivatalosak. Másnap ellátogattunk egy pálinkafőzőbe, a helyi Rizling Kertbarát-kör vezetőjéhez. Bácskossuthfalvi látogatásunk alkalmával nagyon sok jó barátot szereztünk.. A 2008-as év legnagyobb eseménye Egyesületünk életében az Aradi Vértanúk emlékművének avatása volt október 12-én. Csíkos Sándor színművész, Berekfürdő nagykun kapitánya szavalta el az ünnepség kezdetén nagy átéléssel a Himnuszt, az ünnepi szónok Csáky Pál, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának elnöke volt. Nagyhatású, feledhetetlen szavai után Balogh Márton, Túrkeve nagykun kapitánya énekelt az Aradi Vértanúkról. Énekét követően a történelmi zászlókat /Redemptiós zászló, Szabad Jászok zászlaja, és a nemzeti lobogó/ tartó huszárok vezetésével kivonultunk az emlékműhöz, ahol Nemes Bence bácskossuthfalvi fiatal szavalata után Dessewffy Arisztid vértanu leszármazottja, Dessewffy Sándor emlékezett meg a mártírokról. Az emlékmű felszentelése, és a koszorúk elhelyezése után Csíkos Sándor előadásában meghallgattuk a Szózatot, majd ennek eléneklésével ért véget az ünnepség. A megemlékezés háziasszonya Kondor Katalin volt. Részvételével megtisztelte ünnepségünket Sára Sándor Kossuth-díjas filmrendező, vendégeink voltak a jász-, nagykun-, és kiskunkapitányok, valamint vajdasági testvértelepülésünk, Bácskossuthfalva delegációjának tagjai. Bácskossuthfalva küldöttsége okt én látogatott meg bennünket. Okt.11-én a Jászberényi Múzeumban Bathó Edit igazgatónő beszélt nekünk a jászokról. Okt.12-én az Aradi vértanuk emlékművénél Nemes Bence ómoravicai fiatal mondott egy szívbemarkolóan szép verset. Remélem, az elkövetkező években a találkozások rendszeressé válnak és a most kialakult barátságok megerősödnek és kiteljesednek Március 16-án vendégünk volt a Jászságból származó Sára Sándor Kossuht díjas filmrendező, operatőr. Ittléte alkalmával levetítettük 80 huszár című filmjét. Ebben a filmjében az 1848-as forradalmi események hírére messzi külföldről -Prága közeléből nagy nehézségek árán, küzdelmes úton hazatért Nádor-huszároknak állít emléket. A 12. Nádor huszárezred katonái nagyrészt a jászkunságból verbuválódtak. A hazaszökő és a császári csapatok által elfogott Nádor-huszárok közül 6 embert 1849.jun.23-án Bruck an der Mur-ban, 7 embert pedig július 6-án Marburgban végeztek ki. Közülük három a Jászságból származott:kocsis Pál káplár, jászapáti születésű, 27 éves, nőtlen, római katolikus vallásúszabó József közhuszár, jászárokszállási születésű, 29 éves, nőtlen, római katolikus vallásúkőmíves János káplár, jászberényi születésű, 28 éves, nőtlen, római katolikus vallásúsára Sándor filmjének segítségével az ő emlékük előtt tisztelegtünk. A 13 kivégzett Nádor-huszár története - bár a közvélemény alig ismeri őket - része kell hogy legyen a jász emberek emlékezetének.megemlékezésünkön Bolla János személyében képviseltették magukat a jászberényi hagyományőrző Nádor-huszárbandérium tagjai. Vendégeink voltak a jászfényszarui Szűcs Mihály huszárbandérium tagjai, Ézsiás Vencel és Ézsiás Máté. Itt volt Guba Imre hagyományőrző huszár, Dr.H.Bathó Edit, a Jász múzeum igazgatőnője és hagyományőrző társai. A film vetítése előtt Gócza Fanni Petőfi Sándor Lenkey-százada c. versét szavalta el.rendezvényünkön megjelent Kiss János, a megyei Közgyűlés alenöke is. Minden vendégünknek, a 48-as Polgári Kör tagjainak, Baráti Egyesületünk tagjainak köszönjük, hogy együtt emlékezhettünk a Nádor-huszárokra! Április 4-én ebben az évben is elvittünk pár kiséri fiatalt, hogy részesei lehessenek az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat tápióbicskei csatájának. Szokás szerint a Jász múzeumban kezdődött a program, majd megkoszorúztuk a Városháza falán azt az emléktáblát, melyet a Jászberényből a tápióbicskei csatába indult gyerekhonvédek 13

14 Bácskossuthfalvi látogatásunk Augusztus 20-i ünnepség 14

15 tiszteletére állított az utókor. Az előző évhez hasonlóan a kiséri gyerekek ebben az évben is végig harcolták a csatát, a kiséri zászló alatt április án a Moravicai Értelmiségi fórum meghívására Baráti Egyesületünk pár tagja egy kis busszal ellátogatott a vajdasági Ómoravicára. 25-én délelőtt körülnéztünk a községben, a felújított Közösségi házban tájékoztatást kaptunk a helyi közösségek munkájáról. Ebéd után megkoszorúztuk a kalandos életű Kossuth szobrot. Ezután a volt Ungár-Házban -most Babtista imaház- Parti Andrea ómoravicai dokumentumfilm-rendező érdekes filmjét láttuk. A film azt a múlt század elején Ómoravicán történt eseményt mutatja be, amely alapot szolgáltatott Mikszáth Kálmán a Noszty fiú esete Tóth Marival c. regényének megírásához. A módos Ungár Piroska és az elszegényedett dzsentri Szemző Gyula szerelmi története annak idején nagy port vert fel, Ady Endre is írt róla cikket, e cikk alapján kezdett el Mikszáth Kálmán érdeklődi a vajdasági történet iránt. A film vetítésének külön érdekességet adott az a tény, hogy a főszereplő Ungár család gyönyörűen felújított házában került rá sor, tehát az eredeti helyszint is láthattuk. A film a weboldalon megtekinthető. Este a Kulturház udvarán népi együttesek és iskolás csoportok fellépését láttuk, majd a fellépő csoportokkal együtt az általános iskolában vacsoráztunk. Vacsora előtt végigjártuk az iskola termeit. Irigylésre méltó rend és tisztaság volt mindegyikben. Másnap délelőtt Zombor városát, a hajdani Bács-Bodrog vármegye székhelyét néztük meg. Jó volt látni a régi Megyeháza épületét, az épségben maradt termeket, a szép régi cserépkályhákat. Vajdasági utunk a Duna-parton, -mely egyben a horvát határ is- egy hangulatos halászcsárdában finom halpaprikás elfogyasztásával zárult. Köszönet a Moravicai Értemiségi Fórum tagjainak azért, hogy vendégül látták Egyesületünket, és lehetőséget kaptunk egy kicsit bepillantani annak a településnek az életébe, amely 1786-ban otthont adott 122 Jászkisérről kirajzott családnak ben, 135 évi szünet után ismét várossá lett Jászkisér. A település 1818-ban érdemelte ki először a városi rangot. az 1867-es kiegyezést követően, a vármegyerendszer kialakulása után 1874-ben ezt a rangját elveszítette. Ebben az évben, többszöri próbálkozás után, az Önkormányzat pályázata sikeres lett, és dr. Sólyom László Köztársasági Elnök Úr július 1-től Jászkisért várossá nyilvánította. A várossá nyilvánítási ünnepségsorozat augusztus én, az államalapítási ünnepséggel egybekötve volt augusztus 20. SZENT ISTVÁN napi ünnepség. Reggel 8.30-kor kezdődött az ünnepi mise a római katolikus templomban. Mise után a jászkiséri Pedagógus női kar adott koncertet, Réz Lóránt orgonaművész közreműködésével. Tálas Ernő, jászladányi származású operaénekes, a Svéd Királyi Opera tagja Schubert Ave Maria-ját énekelte. Ezután két helyi nagyon fiatal, nagyon tehetséges művészjelölt, Váradi László zongora-, és Suki Tibor hegedűjátékában gyönyörködhettünk. A mise után a Jubileum téren Gubicz András, Egyesületünk titkára tartotta az ünnepi beszédet, majd Hajdú László polgármester megszegte az új kenyeret. Az új kenyér kiosztása után Papp János, nyugalmazott iskolaigazgató helyi művészek kiállítását nyitotta meg. A Művelődés Házában rajzok és festmények voltak kiállítva, köztük Pásztorné Győr Mária egyesületi tagunk festményei. A Hősök téri református régi iskolában kézimunka, gobelin, fafaragás és pörkölttorta kiállítás volt. Itt Egyesületünket Gubiczné Csejtei Erzsébet képviselte, aki gobelineket állított ki. A Szent István Parkban a délután folyamán helyi csoportok léptek fel, este folytatódott a Pendzsom Néptánc fesztivál programja augusztus 21. Várossá avatási ünnepség Reggel 9 órakor két helyszínen kezdődött a város nagy napja. A Művelődés Házában a Jászkisérről elszármazottak találkoztak. Kiss Lajos iskolaigazgató és Gubicz András, Egyesületünk titkára fogadta az ünnepségre hazalátogató volt jászkisérieket. Közben a 15

16 Képek a Városavató ünnepségről Yerresi látogatás 16

17 Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében is gyülekeztek a vendégek, az újkori jászkapitányok, a Jászok Egyesületének elnöke, a jászsági polgármesterek, Jászkisér külföldi testvértelepüléseinek képviselői, a település vezetői, és nem utolsó sorban Egyesületünk tagjai. Nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat és itt üdvözölhettük Rost Andrea operaénekest és édesanyját. A művésznő édesanyja Jászkiséren született és kisgyermekkorát itt töltötte. 10 órakor a Református templomban ünnepi ökumenikus istentisztelet kezdődött. Igét hirdetett Takaró András református esperes és Katona István római katolikus segédpüspök. Nagyhatású és felejthetetlen szavaik után Rost Andrea énekét hallgattuk nagy gyönyörűséggel, majd Kóródi Anikó, Tálas Ernő és Réz Lóránt műsora következett. A templomi ünnepség után öt zászló, - magyar zászló, Jászkisér zászlaja, a milleniumi zászló, a redemptiós zászló és a szabad jászok zászlaja- vezetésével vonult a menet a városházához. Ennek falán a Várossá avatás tiszteletére egy emléktábla került elhelyezésre, melyet Dr. Gócza Tamás, városunk jegyzője leplezett le. Innen a Szent István parkba vonult a menet, itt került sor a díszünnepségre. Elsőként Hajdú László, városunk polgármestere köszöntötte a vendégeket és a megjelent jászkisérieket. Dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter, az alsó Jászság országgyűlési képviselője adta át Jászkisér polgármesterének a várossá nyilvánítás oklevelét. Ezután Egyesületünk két tagja, Wältzl Gáborné Fergencs Éva és Dr.Csernyik Zoltánné Bak Irén átnyújtották Hajdú László polgármesternek Egyesületünk adományaként a város díszkulcsát. A díszkulcsot Egyesületünk tagja, Ötvös Nagy Ferenc készítette. Ezután köszöntők hosszú sora következett. Az elszármazottak nevében Dr. Gál Csaba, aki szintén Egyesületünk tagja, mondott beszédet. Az ünnepelés a Szent István parkban éjszakáig folytatódott. Az idő is kegyes volt hozzánk, elkerült az eső. Remélhetőleg mindenki, aki ezen a jeles napon ellátogatott városunkba, jól érezte magát. Adja az Isten, hogy az Ünnep jókedvét és bizakodását a dolgos hétköznapokban is megőrizhessük. Ez év szeptemberében tett először látogatást két egyesületi tagunk a franciaországi Yerres nevű kisvárosban. Ennek a városnak a területén állott az a kamalduli kolostor, ahol II Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem ig a száműzetés éveit töltötte. Végrendeletében meghagyta, hogy halála után bebalzsamozott szívét aranyszelencébe zárva a grosbois-i kamalduli kolostorban őrizzék, Vallomásaival együtt. A kolostort a francia forradalom idején lerombolták, Rákóczi fejedelem szíve elveszett.1937-ben a magyarok egy emlékművet állítottak a kolostor helyén. /Csáky Maronyák József alkotása./ Ennél az emlékműnél a Párizsi Magyar Ház Egyesület szervezésében a Franciaországban élő magyarok minden év szeptemberében megemlékezést tartanak. Az ünnepség szept.19-én a yerresi templomban kétnyelvű misével kezdődött, ezután az emlékműnél Egyesületünk koszorúját is elhelyeztük. Szintén szeptemberben dr. Nemes András, Egyesületünk elnöke elnyerte a Jász-Nagykun- Szolnok megye által adományozott területi Príma Díjat, tudomány kategóriában. Ebben az évben szokásos október 6-i megemlékezésünket pár nappal korábban, okt.3-án szombaton tartottuk. A 160 éve kivégzett 13 Aradi Vértanún kívül idei ünnepségünkön azokról az áldozatokról emlékeztünk meg, akikről a magyar történelem és emlékezet igencsak elfeledkezett. A forradalom és szabadságharc idején a haza hívó szavára sok-sok, a Habsburg birodalom távoli vidékein szolgáló magyar huszár indult tűzön-vízen, veszélyeken keresztül Magyarországra. A Prága mellől hazaindult, nagyobbrészt a Jászságból és a Kunságból besorozott Nádor huszárok közül 13-at nyarán Stiriában kivégeztek. Idei megemlékezésünkön az ő tetteiket-neveiket idéztük fel. Ünnepi szónokunk, prof. Dr. Körösvölgyi László megemlékezett Kazinczy Lajosról, Kazinczy Ferenc legfiatalabb gyermekéről, akit a 14. Aradi Vértanúnak is szokás nevezni. A tavaly felavatott emlékműnél Dessewffy Sándor, Dessewffy Arisztid leszármazottja mondott ünnepi beszédet, majd Balog Márton nagykun kapitány énekelt. 17

18 18 A Honismereti Egyesület tagjaival kirándultunk

19 Megemlékezésünkön részt vettek az újkori jász-, kiskun-, és nagykun kapitányok is, tisztelegve a kivégzettek emléke előtt. Ezután a meghívott vendégek és Egyesületi tagjaink közös ebéden vettek részt november 7-én Egyesületünk tagjai hazánk olyan emlékhelyei közül látogattak meg hármat, melyek kötődnek jász voltunkhoz, illetve azon történelmi eseményekhez, melyekre való méltó emlékezésre Egyesületünk különös gondot fordít. A kiránduláson társaink voltak a Csete Balázs Honismereti Egyesület és a Búzavirág népdalkör tagjai közül is néhányan. Első állomásunk a Hadtörténeti Múzeumban volt. Itt megnéztük és megkoszorúztuk a Győrfi Sándor nagykun-kapitány, Munkácsy-díjas szobrászművész által készített Jászkun Huszár emlékművet. Az emlékművet 2009.okt.17-én avatták fel. Ezután Bajáki Bernadett értő és kedves vezetésével néztünk körül a Múzeumban, többek között láthattuk Damjanich János szablyáját is, amely vele volt a szabadságharc győztes csatáiban. Utunk következő helyszíne az Oroszlány melletti Majkpuszta volt. Itt Nagy Csaba András várta Egyesületünk tagjait. Ő az oroszlányi Rákóczi-szövetség vezetője. Párizsban ismerkedtünk meg vele 2009.szept.19-én, ahol és amikor a grosbois-i volt kamalduli kolostor helyén álló Rákócziemlékművet koszorúztuk meg. Rákóczi Ferenc a szabadságharc bukása után ig 3 évet töltött el a Párizs melletti kamalduli kolostor néma barátai között. Most, a majkpusztai kolostor kicsiny cellaházait nézve elgondolkodtató volt arra emlékezni, hogy Rákóczi Ferenc, aki annak idején kora egyik leggazdagabb főura volt, Istenben bízva és hozzá imádkozva vállalta a kolostori élet csendes magányát. Mivel a kamalduli kolostorokat Európa szerte azonos módon, a rend szabályi szerint építették, Majkon járva elképzelhetjük, láthatjuk, hogyan élt a Fejedelem franciaországi száműzetése idején. Utunk ezután Bábolnára vezetett. Itt a Ménesbirtok főépületében a Hősök Kapuja alatt megkoszorúztuk annak a 13 Nádor-huszárnak az emléktábláját, akikről idei októberi megemlékezésünk is szólt. Ezután megnéztük Bábolna főterén a leghűségesebb bajtárs, a huszárló szobrát. Ennyi fért bele egy napba, sokat láttunk, sok elgondolkodtató dolgot. Jó volt eltölteni ismét egy napot az Egyesület tagjaival. November 28-án egyesületi titkárunk, Gubicz András és szűkebb-tágabb családjának tagjai a Damjanich Múzeum emeletén lévő Szolnoki Pantheonban emléktáblát állítottak híres ősük, az ekegyáros Gubicz András tiszteletére. Gubicz András ekegyáros 1820-ban született Jászjákóhalmán. egyszerű kovácsmesterként került Pestre, ahol szorgalma és tehetsége eredményként mezőgazdasági gépgyárat hozott létre. Az itt tervezett és gyártott ekével az 1860-as londoni Világkiállításon arany, az 1862-es párizsi világkiállításon bronzérmet nyert. Küzdelmes, tanulságos életét Egyesületünk elnöke, dr. Nemes András ismertette táblaavatón megjelentekkel. A márványtáblába ágyazott bronz reliefet Ötvös Nagy Ferenc, egyesületi tagunk készítette. 19

20 évi Bácskossuthfalvi látogatásunkról

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját. a Mûvelõdés Házába. az 1956-os Forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésére.

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját. a Mûvelõdés Házába. az 1956-os Forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésére. 2009. OKTÓBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Jászkiséri '48-as Polgári Egyesület Szeretettel várja az érdeklõdõket, kerekasztal- beszélgetésre, melynek résztvevõi: Megyasszay László, a Kereszténydemokrata

Részletesebben

Meghívó IDÕSEK NAPJA. SZEPTEMBER 120 Ft. 2011. október 10-én 17 órára a Mûvelõdés Házába. Minden érdeklõdõt sok szeretettel várnak a szervezõk!

Meghívó IDÕSEK NAPJA. SZEPTEMBER 120 Ft. 2011. október 10-én 17 órára a Mûvelõdés Házába. Minden érdeklõdõt sok szeretettel várnak a szervezõk! 2011 SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft IDÕSEK NAPJA Jászkisér Város Önkormányzata és az Alapszolgáltatási Központ szeretettel meghívja Jászkisér Város Idõseit a 2011. szeptember 30-án 11 órától

Részletesebben

A Rákóczi Szövetség Lapja

A Rákóczi Szövetség Lapja A Rákóczi Szövetség Lapja ide mint nemzeti búcsújáróhelyre elzarándokolhasson minden igaz magyar, aki erõt, biztatást, vígaszt és hazánk szebb és jobb jövõjének elõkészítésére és megteremtésére irányuló

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó Szentandrási Híradó ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Itt a helyem Itt a helyem, itt kell állanom egyenesen az élen. Mint a betüknek is megvan a helyük a könyvben s állniok

Részletesebben

2013. július Ára: 200 Ft 24. évfolyam 7. szám. Meghívó

2013. július Ára: 200 Ft 24. évfolyam 7. szám. Meghívó JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. július Ára: 200 Ft 24. évfolyam 7. szám Meghívó Jászfényszaru Város Önkormányzata nevében nagy tisztelettel meghívjuk a Jászfényszaru város történetében kiemelkedő eseményre

Részletesebben

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak!

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak! 2009. DECEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának tagjai a Teleház dolgozói és a Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 4. szám 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS Ára: 120 Ft A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014. OKTÓBER 12. TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára: 300 Ft 2013. Október

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára: 300 Ft 2013. Október REDEMPTIO XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára: 300 Ft 2013. Október REDEMPTIO (latin szó, ejtsd: redempció) visszavásárlás, megváltás, önmegváltás. A szó az 1745-ös jászkun redempcióra utal, amikor a jászok és a

Részletesebben

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft

XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft 2 Jász Szó XXI. évfolyam 8. szám * 2011 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 200,- Ft Alig múlt el hat óra, az utcák kihaltak, nem jár-kel senki. Sötétség borult a Szent István parkra is, csupán a nem rég állított

Részletesebben

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. április www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja melocco Miklós 80 éves beszélgetés Horváth László polgármesterrel önkormányzati hírek, Közbiztonság Március 15-i megemlékezések

Részletesebben

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu 2008. MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft www.civilkiser.hu CIVIL KISÉR CK Teljes üzemben a Civil Kisér K 2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a www.civilkiser.hu jászkiséri

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap I. Évfolyam 8. szám 2007. szeptember ÁRA:200 Ft Ajánló: old. - Móricz-hagyomány...4 - Meghívó...6 - Tiszta a levegő...6 - A száztizennegyedik...8 - Kerékpártúra...8

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. április 11. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A vers ünnepén Történt egyszer pár éve, egy napfényes szeptemberi vasárnapon, a Kisújszállásról

Részletesebben

Meghívó. 2011. május 28. JÁSZKISÉR. MÁJUS 120 Ft. Ünnepi Program:

Meghívó. 2011. május 28. JÁSZKISÉR. MÁJUS 120 Ft. Ünnepi Program: 2011 MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Meghívó 2011. május 28. JÁSZKISÉR Tisztelettel meghívjuk a Jászkisériek Baráti Egyesülete kezdeményezésére és támogatóink segítségével elkészült, az 1951-es

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 11. szám 2014. november. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 11. szám 2014. november. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 11. szám 2014. november Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Megalakult a képviselő

Részletesebben

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban!

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! V i t é z e k L a p j a X V. é v f o l y a m 1-2. s z á m, 2 0 0 9. d e c e m b e r VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! 2009. szeptember 26-án, szombaton ünnepi ruhába öltözöttek sokasága töltötte

Részletesebben

KÖLCSEY HÁZ LAKITELEKI HÍRLEVÉL A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA

KÖLCSEY HÁZ LAKITELEKI HÍRLEVÉL A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA KÖLCSEY HÁZ A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA Nekünk meg kell maradnunk, hívőnek és magyarnak, mert egyetlen magyarnak sem szabad elveszni.

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 3. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2008. Pünkösd és Szent Iván hava. 30, Sk / 1, / 210, Ft

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 3. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2008. Pünkösd és Szent Iván hava. 30, Sk / 1, / 210, Ft NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 3. ÉVFOLYAM 5 6. SZÁM 2008. Pünkösd és Szent Iván hava 30, Sk / 1, / 210, Ft Kedves, Türelmes Olvasó! És még azt is írhattam volna, hogy hűséges. Különösen vonatkozik ez az

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM AZ ÓZDI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT (VMK) LAJOS ÁRPÁD HONISMERETI KÖRÉNEK KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna, a VMK igazgatója Szerkesztette: Alabán Péter Döbör Istvánné

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus)

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus) Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. NOVEMBER 14. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN

JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN 1 V i t é z e k L a p j a X V I. é v f o l y a m 1-2 s z á m, 2 0 1 0 d e c e m b e r JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Rendünk

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 11. szám 2013. november. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 11. szám 2013. november. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 11. szám 2013. november Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Az 56-os forradalomra

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM (432) 2006. NOVEMBER 3. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 56 E M L É K E Z E T E NEM ELÉG,

Részletesebben

A forradalomra emlékeztek

A forradalomra emlékeztek XVIII. évfolyam 7. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. október Templomunk 200 éves Ha materiálisan nézzük, akkor néhány szekér kő, pár ezer tégla, mész és fagerendák. Ha a szellemiségét szemléljük,

Részletesebben

24. évfolyam 6. (284.) szám 2014 június. A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa. Fotó: Katona Csaba (13-15. oldal)

24. évfolyam 6. (284.) szám 2014 június. A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa. Fotó: Katona Csaba (13-15. oldal) Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 6. (284.) szám 2014 június A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Vecsés újratelepítését ünnepeltük június 14-én Fotó: Katona Csaba (13-15. oldal) Nemzeti Összetartozás

Részletesebben