ALAPÍTÓ LEVÉL: JÁSZKISÉRIEK BARÁTI EGYESÜLETÉT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ LEVÉL: JÁSZKISÉRIEK BARÁTI EGYESÜLETÉT"

Átírás

1

2

3 ALAPÍTÓ LEVÉL: Mi, szülőföldünk szeretetéből indíttatva, - mert Őseink nekünk építették, emberré válásunk innen gyökerezik, mert folyton visszajár gondolatunk a gyerekkor felejthetetlen emlékeire, felelősséget érzünk Jászkisér jelenéért és boldog jövőjéért elhatároztuk, hogy e kötődést szervezeti formában is kifejezzük, s létrehoztuk a JÁSZKISÉRIEK BARÁTI EGYESÜLETÉT Célunk, hogy megmentsük elődeink örökségét, tárgyi és hagyományi emlékeit. Jászkisér jeles szülötteinek emlékét felkutatjuk, megőrizzük. Fiainkat és unokáinkat az őseink emlékének tiszteletére neveljük. Figyelmet fordítunk nemzeti ünnepeink méltó megünneplésére. Felelősséget érzünk Jászkisér külső és belső rendjéért. A település fejlődésének, szépítésének gondját magunkénak valljuk. Figyelmet fordítunk a Jászság, ezen belül Jászkisér történelmének megismerésére és megismertetésére, a jászok valamikori szerepének bemutatására, a jász büszkeség ébrentartására. Szűkebb és tágabb környezetünkkel megismertetjük a Redemptio jelentőségét. Őrizzük Rákóczi fejedelem emlékét. Megemlékezünk az I. és II. Világháború méltatlanul elfeledett hőseiről, katonáiról, az Aradi Vértanúkról. Szorosabb kapcsolatot építünk ki a vajdasági Bácskossuthfalván élőkkel. /1786-ban 220 jászkiséri család költözött ki a Bácskába, a mai Bácskossuthfalva /Ómoravica/ településre. A Jászkisériek Baráti Egyesülete Közhasznú egyesület 2002.okt.12-én alakult Jászkiséren. Az alakuló közgyűlésen 24 fő vett részt. Megválasztottuk tisztségviselőinket. Örökös tiszteletbeli elnök: elnök: titkár: dr. Gócza Eszter dr. Nemes András Gubicz András Adószám: Bankszámlaszám: Tagjaink közé várjuk azokat a jászkisérieket és Jászkisérről elszármazottakat, akik akarnak és tudnak tenni valamit azért, hogy a község valamikori híre-neve fennmaradjon, jövője szebb-jobb legyen. Eddigi tevékenységünket az eltelt 10 év alatt a fentiek jegyében végeztük. Pár nappal Egyesületünk megalakulása után, október 17-én a KÖTIVIZIG, a Víz- és Csatornaművek RT., a szolnoki ROTARY KLUB és a Nemes Gerzson emlékbizottság tudományos konferenciát szervezett a 100 éve Jászkiséren született neves vízépítő mérnök, a Tiszaliget megálmodója, Nemes Gerzson emlékére. A tanácskozás után a Tisza parti sétányon amely a Nemes Gerzson sétány nevet viseli, emléktábla került elhelyezésre. A tanácskozáson és emléktábla avatáson Egyesületünk több tagja is jelen volt, hiszen Nemes Gerzson amellett, hogy Jászkisér híres szülötte, egyesületünk elnökének édesapja is. 3

4 A Rákóczi szobor zsűrizése A Rákóczi szobor avató ünnepsége II. Rákóczi Ferenc mellszobra Jászkiséren 4

5 2003 Az év tavaszán, a falunapon, Papp János, Egyesületünk tagja, nyugdíjas iskolaigazgtó átvette Hajdú László polgármestertől a díszpolgári címet. Már alakuló ülésünkön szóba került, - Ötvös Nagy Ferenc tagtársunk javaslatára -, hogy köztéri szobrot állítsunk II. Rákóczi Ferenc tiszteletére. A szobor állításának két indoka volt: ban Rákóczi év van, 300 éve annak, hogy a Fejedelem vezetésével megkezdődött a szabadságharc. 2. II. Rákóczi Ferenc, vezérlő fejedelem közel egy hónapot töltött Jászkiséren Az év elején pályázatot adtunk be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához, köztéri szobor létesítésére. A pályázatot kedvezően bírálták el, a nyert pályázati összegből, támogatóink segítségével elkészült a szobor. Ehhez nagyban hozzájárultak egyesületünk tagjai, az ő anyagi segítségük és szervező munkájuk nélkül a szobor soha nem jöhetett volna létre. Ezért köszönet illet mindenkit. Külön köszönet jár Ötvös Nagy Ferencnek: az ő szervező munkájának, művészi kapcsolatainak segítségével találtuk meg a szobrot alkotó és kivitelező művészeket. A szobor alkotója Szanics Mihály szobrászművész, az öntést Bobály Attila szobrászművész vállalta. A szobor felavatására november 8-án került sor. Az ünnepi beszédet dr. Dienes Dénes Tanár Úr, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia professzora tartotta. Verset mondott Bitskey Tibor színművész, Barna István, egyesületi tagunk kuruc dalokat énekelt. Az ünnepség háziasszonya dr. H.Bathó Edit, a Jász-Múzeum igazgatónője volt. A jászfényszarui Szűcs Mihály hagyományőrző huszárbandérium tagjai kuruc-kori ruhába öltözötten tartották nemzeti és jász zászlóinkat. Az ünnepségen jelen voltak a térség országgyűlési képviselői, a jászsági polgármesterek, a jász települések Honismereti szakköreinek és Baráti Egyesületeinek képviselői. A szobrot novemberében névleges értéken az Önkormányzat tulajdonába adtuk Májusban, a Hősök napján emlékeztünk a magyar hősökre, koszorút helyeztünk el az I. és II. Világháborús emlékműnél. Az ünnepi megemlékezést Babucs Zoltán hadtörténész tartotta. Október 6-i megemlékezéseink sorát 2004-ben kezdtük. Ebben az évben Kedves Gyula hadtörténész, a Hadtörténeti Múzeum munkatársa volt az előadónk. Az ünnepségen jelen voltak a jászfényszarui Szűcs Mihály Huszárbandérium tagjai. A Pendzsom Néptáncegyesület gyerektáncosai egy-egy mécsest tartottak a kivégzett mártírok emlékére A 2005-ös év tavasza mozgalmasan indult. Május 6-án a Nagyközségi Könyvtárral közösen vendégül láttuk Szabó Magda írónőt. A köztudottan megalkuvást nem tűrő kálvinista Szabó Magda a Magyarországi Református Egyház képviseletében vett részt a pápaválasztást megelőző, illetve azt követő római eseményeken, egyházi ünnepségeken. Felejthetetlen volt hallgatni erről szóló beszámolóját ben volt az 1745-ös Jászkun Redemptio 260-ik évfordulója. Az évforduló alkalmából Egyesületünk emlékművet állított azon jászkiséri családok tiszteletére, akik 1745-ben a megváltáskor a településre jutó összeget rajnai forintot megfizették május 25- én az ünnepség a Református templomban, ökumenikus istentisztelettel kezdődött. Katolikus részről dr. Medvegy János jászberényi kanonok-plébános, /akinek jászkiséri ősei redemptus 5

6 A Redemptiós emlékmű avatása 6

7 gazdák voltak/ református részről pedig Nagy Kálmán, Kunhegyes lelkipásztora vállalta a közös szolgálatot.. A Művelődés Házában Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum igazgatónője beszélt a Redemptio jelentőségéről. Az ünnepségen megszólalt a Jász- Kürt Lehel Kürtje az 1953-as rádiófelvételről. Az Egyesületünk által támogatott Búzavirág Népdalkör jászsági népdalokat énekelt. Az emlékmű leleplezése előtt avató beszédet mondott, és az emlékművet Jászkisér lakosságának átadta dr. Nemes András, Egyesületünk elnöke. Az emlékművet Hajdú László, Jászkisér polgármestere és Borsos László nyugalmazott református lelkipásztor leplezték le. Borsos László annak a Csomor Sándor főbírónak a leszármazottja, aki 1904-ben hitelesítette a jászkiséri redemptus gazdák névsorát, az 1745-ös jegyzőkönyv alapján. Harcos zászlóvivője volt annak az ügynek, amely az 1715-ös országgyűlésen megfogalmazott és jóváhagyott összeget követelte vissza jogosan a jászok számára májusában jelent meg Egyesületi elnökünk, Dr. Nemes András Jász vagyok Szolnokon c könyve. A Damjanich Múzeum udvarán tartott könyvbemutatón Egyesületünk részéről Gubicz András méltatta a könyvet. Ebben az évben Szüle Katalin, Egyesületünk tagja Jászkisér díszpolgára lett. A kitüntető oklevelet a Falunapon Hajdú László polgármester adta át októberében Katona Tamás volt a vendégünk az Aradi Vértanukra emlékező ünnepségünkön. Előző évi rendezvényünkhöz hasonlóan most is a Búzavirág népdalkör tagjai és a Pendzsom Néptánc Egyesület gyerektáncosai voltak segítségünkre abban, hogy az ünnepség méltó legyen a mártírok emlékéhez. A 2003-ban felállított Rákóczi szobrot ez év novemberében Egyesületünk jelképes áron Jászkisér Nagyközség tulajdonába adta június 3-án emléktábla került a Református iskola falára, Nemes Gerzson vízépítő mérnök tiszteletére. Az emléktáblát egyesületi tagjaink, Nemes Gerzson fiai állították, így tisztelegve édesapjuk emléke előtt. Az ünnepség a Református templomban a helyi Pedagógus Énekkar műsorával kezdődött. Ezt követően az 1857-ben épült régi Református iskola udvarán Kiss Lajos iskolaigazgató és Kertész Róbert, a szolnoki Damjanich Múzeum igazgatója méltatta Nemes Gerzson munkásságát ban a Hősök napi megemlékezést Farkas Ferenc, a Jászberényi Tanítóképző Főiskola nyugalmazott tanára tartotta. Ebben az évben a Jászboldogházán tartott Jász-Világtalálkozón Szüle Katalin egyesületi tagunk átvette Dobos Lászlótól, a Jászok Egyesülete által alapított Jászságért díjat. Az Aradi Vértanúkra emlékező ünnepségünkön októberében Jókai Anna írónő volt Egyesületünk vendége. Szintén elfogadta meghívásunkat, és részt vett megemlékezésünkön Lázár Vilmos, fogathajtó világbajnok, Lázár Vilmos aradi mártír leszármazottja. Az ünnepségen Bolla János hagyományőrző huszár őrnagy 48-as katonadalokat énekelt. Közreműködésével emelték ünnepségünk színvonalát a Pedagógus Női Kar, a Búzavirág Népdalkör énekesei, és a Pendzsom Néptánc Egyesület tagjai Ez az év nagyon rosszul kezdődött. A január 28.-i vasárnapra virradó éjjel szinesfém tolvajok ellopták - mutatva a hazai közállapotokat - az Egyesületünk által 2003-ban felállított Rákócziszobrot. Településünk polgármestere nyomravezetői díjat tűzött ki, ennek eredményeképpen a szobor épségben, beolvasztás és feldarabolás nélkül előkerült. 7

8 Sárospataki várlátogatás Hősök napján vendégül láttuk a jászkiséri veteránokat A Rákóczi szobor helyreállítása és a visszaállítási ünnepség Tavaszi hadjárat 8

9 2007. áprilisában egyesületi tagjai ellátogattak Sárospatakra. Itt megnéztük a várat, majd fogadott minket a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára, dr. Dienes Dénes, aki 2003-ban a Rákóczi-szobor avatási ünnepségén az ünnepi beszédet tartotta. A sárospataki könyvtárban megnézhettük azokat a könyveket, amelyek az előző évben kerültek haza szovjet hadifogságból, Nyizsnyij Novgorodból. A kirándulás Szerencsen egy hangulatos borospincében, borkóstolással zárult. Május 25-én a Hősök napi megemlékezést dr. Csikány Tamás hadtörténész, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanára tartotta. A koszorúzáson részt vettek a szolnoki II. Világháborús katonai hagyományőrzők, az emlékműveknél a Búzavirág Népdalkör énekelt. Az ünnepség után vacsorán láttuk vendégül azokat a településünkön élő idős embereket, akik a II. Világháború idején katonaként harcoltak ben a falunapon kettős öröm ért bennünket, Egyesületünk megkapta a Jászkisér nagyközségért kitüntető címet. Az oklevelet, a vele járó vázát és pénzjutalmat Nemes András, Egyesületünk elnöke vette át Hajdu László polgármestertől. A Ft pénzjutalmat Egyesületünk felajánlotta a Rákóczi-szobor visszaállítási költségire. Ugyanezen a napon vehette át Pásztorné Győr Mária egyesületi tagunk a díszpolgári címet. A év gróf Batthyányi Lajos emlékéve. Immár szokásos, az aradi Vértanukra történő megemlékezésünk előadója ebben az évben ismét Katona Tamás történész volt, aki beszédében Batthyányi Lajost állította középpontba. Ünnepségünk vendége volt Batthyányi Bálint, aki a kivégzett miniszterelnök leszármazottja őszén a település civil szervezetei jótékonysági estet szerveztek, hogy hozzájáruljanak a Rákóczi-szobor visszaállítási költségeihez. A szobrot 2007.november 17-én állítottuk vissza eredeti helyére. Az ünnepségen Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője mondott ünnepi beszédet, Bolla János hagyományőrző huszárkapitány kuruc dalokat énekelt. A visszaállítás költségeihez egyesületi tagjaink is hozzájárultak Az 1849-es dicsőségen tavaszi hadjárat emlékére a Magyar Huszár és Katonai hagyományőrző Szövetség kezdeményezésére lelkes hagyományőrzők és civilek minden évben felelevenítik a hadjárat eseményeit. Ebben az évben 20. alkalommal került sor az emlékhadjárat megrendezésére. Egyesületünk vendégeként az idén 5 jászkiséri fiatal, a Pendzsom Néptánc Egyesület gyerektáncosai vehetett részt a tápióbicskei csatában. Április 4-én a Művelődés Háza elől indult az öt, favillával és cséphadaróval felfegyverkezett gyerek. A jászberényi Jász Múzeumban megnéztük a Szabadságharc gyermekhősei c. kiállítást. Faragó László nyugdíjas pedagógus beszélt a gyerekeknek a tápióbicskei csatában felderítőként, hírvivőként részt vett gyerekhonvédekről. Ezt követően megkoszorúztuk a jászberényi Városháza falán lévő, a Jászberényből a tápióbicskei csatába indult gyermekhonvédek tiszteletére elhelyezett emléktáblát. A tápióbicskei csatatéren a gyerekek megismerkedhettek báró Győrffy-Villám András dandártábornokkal, aki a Magyar Katonai Hagyományőrzés szíve-lelke. A csatát Csikány Tamás hadtörténész közvetítette, így értettük is, amit láttunk. A jászkiséri gyerekek a szegedi jurátusok mellé voltak beosztva népfelkelőként. A csata ideje alatt végig büszkén tartották a kiséri zászlót. Május 6-án, a Redemptio emléknapján a Csete Balázs Honismereti Egyesülettel közösen tartottunk megemlékezést, az ünnepi beszédet Gubiczné Csejtei Erzsébet tartotta. Az ünnepség után megkoszorúztuk a 2005-ben felállított emlékművet. 9

10 A Tavaszi hadjáraton részt vevő jászkiséri fiatalok Bácskossuthfalván jártunk 10

11 A Hősök Napi megemlékezésre május 25-én, 10 órai kezdettel került sor. Az ünnepség a Művelődés Házában kezdődött. Ünnepi beszédet mondott Nagy Tibor, testvértelepülésünk, a bácskossuthfalvi iskola igazgatója. Az ünnepség után a szolnoki II. Világháború hagyományőrzők vezetésével megkoszorúztuk az I. és II. Világháborús emlékműveket, majd a Gubicz tanyán vendégül láttuk azokat a községünkben élő idős embereket, akik katonaként, leventeként részt vettek a II. Világháborúban június 21-én, Nagy Imre Miniszterelnök és mártírtársainak kivégzése 50. évfordulóján Jászkisér Önkormányzata kopjafát állított Silye Sámuel emlékére. Silye Sámuel Jászkisér szülötte, akit kivégeztek forradalmi tevékenységéért. Az ünnepségen elnökünk, Dr. Nemes András tartotta a megemlékező beszédet. Egyesületünk vendége volt Dósa László színművész, aki gyerekként vett részt az 56-os forradalomban. Mint az Egyesületünk alapítólevelében is szerepel, egyik fő célunk a Jászkisérről elszármazottak összefogása. Az elszármazottak sora 1786-ban indult, amikor a református nagykunságból, a jászságból pedig a szintén református Jászkisérről, összesen 334 család indult új honfoglalásra a Bácskába. Álljon itt egy pár sor idézet egy ismeretlen ómoravicai költő verséből: Ezerhétszáznyolcvanhatban, jaj de régen történt!... Nagykunságból sok száz család útnak indult önként! Nagy a sürgés-forgás Karcag városában. Madaras, Jászkisér szintén vannak lázban Uj falut megszállni indulnak a Bácskába, Akiknek ott szűk volt Nagykunság határa. Szabad kunságiak jobbágyokká lesznek Dolgoznak robotba, tizedet fizetnek. Mégis kedvvel jönnek a császár szavára: Magyar kálvinisták jöhetnek Bácskába. Úgy gondolom, ez a pár sor minden egyébnél többet mond el az 1786-os kirajzás -ról. Egyesületünk kezdetektől fogva készült arra, hogy felveszi a kapcsolatot a Bácskossuthfalván élőkkel. Jászkisér Önkormányzata és a Sportkör már régebben felvette a kapcsolatot testvértelepülésünk lakóival. Mi elsősorban azokat az embereket kerestük, akik tudják, számon tartják azt, hogy őseik Jászkisérről indultak új hazát és jobb megélhetést keresni. Szeptember 29-én indult Egyesületünk néhány tagja a jászkiséri Önkormányzat delegációjával együtt Ómoravicára, szüreti mulatságra. A rossz idő ellenére a település apraja-nagyja az utcákon volt. Végig a Fő utcán bográcsban főtt a birka- és marhagulyás, mézvásár és terménykiállítás is volt. Szebbnél-szebb gyümölcsöket, szőlőt láttunk. Mindenki pogácsával, pereccel, borral és pálinkával kínált minket. Sok magyarországi településről voltak látogatók, többek között Karcag, Abony, Mélykut lakói is képviseltették magukat. Végigsétálva a község utcáin láthattuk, milyen virágzó települést építettek az 1786-ban ide kitelepült Jászok és kunok, akik akkor csak a dolgos két kezüket hozták magukkal. A községen még most, 80 évvel az anyaországtól történt elszakadás után is látszik, hogy lakói dolgos emberek voltak, és munkájuknak meg is volt az eredménye. Talán kevesen tudják, hogy Mikszáth Kálmán a Noszty fiú esete Tóth Marival c. regényének ötletet adó történet itt, Bácskossuthfalván játszódott. Az egyik főszereplő család lakóháza, az Unger-ház, most szépen felújítva Baptista imaházként működik. A városban tett séta után a szőlőben szüretre voltunk hivatalosak. Nagyon szépen rendben tartott gondozott szőlőben voltunk, sok egymást segítő ember dolgozott együtt. Nagyon jó volt látni, hogy az itt élők igazi közösséget alkotnak. Itt is előkerült a pogácsa és a perec, és 11

12 Az Aradi emlékmű avatása Jelenetek a csatatérről Vendégünk volt Sára Sándor 12

13 természetesen a háziak bora is. Lovaskocsikkal megérkeztek a néptáncos gyerekek, és a népdalkör, valamint a citera együttes tagjai. Ezután egy pincében voltunk, ahol már a délelőtt leszedett szőlőt préselték. Este vacsorára voltunk hivatalosak. Másnap ellátogattunk egy pálinkafőzőbe, a helyi Rizling Kertbarát-kör vezetőjéhez. Bácskossuthfalvi látogatásunk alkalmával nagyon sok jó barátot szereztünk.. A 2008-as év legnagyobb eseménye Egyesületünk életében az Aradi Vértanúk emlékművének avatása volt október 12-én. Csíkos Sándor színművész, Berekfürdő nagykun kapitánya szavalta el az ünnepség kezdetén nagy átéléssel a Himnuszt, az ünnepi szónok Csáky Pál, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának elnöke volt. Nagyhatású, feledhetetlen szavai után Balogh Márton, Túrkeve nagykun kapitánya énekelt az Aradi Vértanúkról. Énekét követően a történelmi zászlókat /Redemptiós zászló, Szabad Jászok zászlaja, és a nemzeti lobogó/ tartó huszárok vezetésével kivonultunk az emlékműhöz, ahol Nemes Bence bácskossuthfalvi fiatal szavalata után Dessewffy Arisztid vértanu leszármazottja, Dessewffy Sándor emlékezett meg a mártírokról. Az emlékmű felszentelése, és a koszorúk elhelyezése után Csíkos Sándor előadásában meghallgattuk a Szózatot, majd ennek eléneklésével ért véget az ünnepség. A megemlékezés háziasszonya Kondor Katalin volt. Részvételével megtisztelte ünnepségünket Sára Sándor Kossuth-díjas filmrendező, vendégeink voltak a jász-, nagykun-, és kiskunkapitányok, valamint vajdasági testvértelepülésünk, Bácskossuthfalva delegációjának tagjai. Bácskossuthfalva küldöttsége okt én látogatott meg bennünket. Okt.11-én a Jászberényi Múzeumban Bathó Edit igazgatónő beszélt nekünk a jászokról. Okt.12-én az Aradi vértanuk emlékművénél Nemes Bence ómoravicai fiatal mondott egy szívbemarkolóan szép verset. Remélem, az elkövetkező években a találkozások rendszeressé válnak és a most kialakult barátságok megerősödnek és kiteljesednek Március 16-án vendégünk volt a Jászságból származó Sára Sándor Kossuht díjas filmrendező, operatőr. Ittléte alkalmával levetítettük 80 huszár című filmjét. Ebben a filmjében az 1848-as forradalmi események hírére messzi külföldről -Prága közeléből nagy nehézségek árán, küzdelmes úton hazatért Nádor-huszároknak állít emléket. A 12. Nádor huszárezred katonái nagyrészt a jászkunságból verbuválódtak. A hazaszökő és a császári csapatok által elfogott Nádor-huszárok közül 6 embert 1849.jun.23-án Bruck an der Mur-ban, 7 embert pedig július 6-án Marburgban végeztek ki. Közülük három a Jászságból származott:kocsis Pál káplár, jászapáti születésű, 27 éves, nőtlen, római katolikus vallásúszabó József közhuszár, jászárokszállási születésű, 29 éves, nőtlen, római katolikus vallásúkőmíves János káplár, jászberényi születésű, 28 éves, nőtlen, római katolikus vallásúsára Sándor filmjének segítségével az ő emlékük előtt tisztelegtünk. A 13 kivégzett Nádor-huszár története - bár a közvélemény alig ismeri őket - része kell hogy legyen a jász emberek emlékezetének.megemlékezésünkön Bolla János személyében képviseltették magukat a jászberényi hagyományőrző Nádor-huszárbandérium tagjai. Vendégeink voltak a jászfényszarui Szűcs Mihály huszárbandérium tagjai, Ézsiás Vencel és Ézsiás Máté. Itt volt Guba Imre hagyományőrző huszár, Dr.H.Bathó Edit, a Jász múzeum igazgatőnője és hagyományőrző társai. A film vetítése előtt Gócza Fanni Petőfi Sándor Lenkey-százada c. versét szavalta el.rendezvényünkön megjelent Kiss János, a megyei Közgyűlés alenöke is. Minden vendégünknek, a 48-as Polgári Kör tagjainak, Baráti Egyesületünk tagjainak köszönjük, hogy együtt emlékezhettünk a Nádor-huszárokra! Április 4-én ebben az évben is elvittünk pár kiséri fiatalt, hogy részesei lehessenek az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat tápióbicskei csatájának. Szokás szerint a Jász múzeumban kezdődött a program, majd megkoszorúztuk a Városháza falán azt az emléktáblát, melyet a Jászberényből a tápióbicskei csatába indult gyerekhonvédek 13

14 Bácskossuthfalvi látogatásunk Augusztus 20-i ünnepség 14

15 tiszteletére állított az utókor. Az előző évhez hasonlóan a kiséri gyerekek ebben az évben is végig harcolták a csatát, a kiséri zászló alatt április án a Moravicai Értelmiségi fórum meghívására Baráti Egyesületünk pár tagja egy kis busszal ellátogatott a vajdasági Ómoravicára. 25-én délelőtt körülnéztünk a községben, a felújított Közösségi házban tájékoztatást kaptunk a helyi közösségek munkájáról. Ebéd után megkoszorúztuk a kalandos életű Kossuth szobrot. Ezután a volt Ungár-Házban -most Babtista imaház- Parti Andrea ómoravicai dokumentumfilm-rendező érdekes filmjét láttuk. A film azt a múlt század elején Ómoravicán történt eseményt mutatja be, amely alapot szolgáltatott Mikszáth Kálmán a Noszty fiú esete Tóth Marival c. regényének megírásához. A módos Ungár Piroska és az elszegényedett dzsentri Szemző Gyula szerelmi története annak idején nagy port vert fel, Ady Endre is írt róla cikket, e cikk alapján kezdett el Mikszáth Kálmán érdeklődi a vajdasági történet iránt. A film vetítésének külön érdekességet adott az a tény, hogy a főszereplő Ungár család gyönyörűen felújított házában került rá sor, tehát az eredeti helyszint is láthattuk. A film a weboldalon megtekinthető. Este a Kulturház udvarán népi együttesek és iskolás csoportok fellépését láttuk, majd a fellépő csoportokkal együtt az általános iskolában vacsoráztunk. Vacsora előtt végigjártuk az iskola termeit. Irigylésre méltó rend és tisztaság volt mindegyikben. Másnap délelőtt Zombor városát, a hajdani Bács-Bodrog vármegye székhelyét néztük meg. Jó volt látni a régi Megyeháza épületét, az épségben maradt termeket, a szép régi cserépkályhákat. Vajdasági utunk a Duna-parton, -mely egyben a horvát határ is- egy hangulatos halászcsárdában finom halpaprikás elfogyasztásával zárult. Köszönet a Moravicai Értemiségi Fórum tagjainak azért, hogy vendégül látták Egyesületünket, és lehetőséget kaptunk egy kicsit bepillantani annak a településnek az életébe, amely 1786-ban otthont adott 122 Jászkisérről kirajzott családnak ben, 135 évi szünet után ismét várossá lett Jászkisér. A település 1818-ban érdemelte ki először a városi rangot. az 1867-es kiegyezést követően, a vármegyerendszer kialakulása után 1874-ben ezt a rangját elveszítette. Ebben az évben, többszöri próbálkozás után, az Önkormányzat pályázata sikeres lett, és dr. Sólyom László Köztársasági Elnök Úr július 1-től Jászkisért várossá nyilvánította. A várossá nyilvánítási ünnepségsorozat augusztus én, az államalapítási ünnepséggel egybekötve volt augusztus 20. SZENT ISTVÁN napi ünnepség. Reggel 8.30-kor kezdődött az ünnepi mise a római katolikus templomban. Mise után a jászkiséri Pedagógus női kar adott koncertet, Réz Lóránt orgonaművész közreműködésével. Tálas Ernő, jászladányi származású operaénekes, a Svéd Királyi Opera tagja Schubert Ave Maria-ját énekelte. Ezután két helyi nagyon fiatal, nagyon tehetséges művészjelölt, Váradi László zongora-, és Suki Tibor hegedűjátékában gyönyörködhettünk. A mise után a Jubileum téren Gubicz András, Egyesületünk titkára tartotta az ünnepi beszédet, majd Hajdú László polgármester megszegte az új kenyeret. Az új kenyér kiosztása után Papp János, nyugalmazott iskolaigazgató helyi művészek kiállítását nyitotta meg. A Művelődés Házában rajzok és festmények voltak kiállítva, köztük Pásztorné Győr Mária egyesületi tagunk festményei. A Hősök téri református régi iskolában kézimunka, gobelin, fafaragás és pörkölttorta kiállítás volt. Itt Egyesületünket Gubiczné Csejtei Erzsébet képviselte, aki gobelineket állított ki. A Szent István Parkban a délután folyamán helyi csoportok léptek fel, este folytatódott a Pendzsom Néptánc fesztivál programja augusztus 21. Várossá avatási ünnepség Reggel 9 órakor két helyszínen kezdődött a város nagy napja. A Művelődés Házában a Jászkisérről elszármazottak találkoztak. Kiss Lajos iskolaigazgató és Gubicz András, Egyesületünk titkára fogadta az ünnepségre hazalátogató volt jászkisérieket. Közben a 15

16 Képek a Városavató ünnepségről Yerresi látogatás 16

17 Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében is gyülekeztek a vendégek, az újkori jászkapitányok, a Jászok Egyesületének elnöke, a jászsági polgármesterek, Jászkisér külföldi testvértelepüléseinek képviselői, a település vezetői, és nem utolsó sorban Egyesületünk tagjai. Nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat és itt üdvözölhettük Rost Andrea operaénekest és édesanyját. A művésznő édesanyja Jászkiséren született és kisgyermekkorát itt töltötte. 10 órakor a Református templomban ünnepi ökumenikus istentisztelet kezdődött. Igét hirdetett Takaró András református esperes és Katona István római katolikus segédpüspök. Nagyhatású és felejthetetlen szavaik után Rost Andrea énekét hallgattuk nagy gyönyörűséggel, majd Kóródi Anikó, Tálas Ernő és Réz Lóránt műsora következett. A templomi ünnepség után öt zászló, - magyar zászló, Jászkisér zászlaja, a milleniumi zászló, a redemptiós zászló és a szabad jászok zászlaja- vezetésével vonult a menet a városházához. Ennek falán a Várossá avatás tiszteletére egy emléktábla került elhelyezésre, melyet Dr. Gócza Tamás, városunk jegyzője leplezett le. Innen a Szent István parkba vonult a menet, itt került sor a díszünnepségre. Elsőként Hajdú László, városunk polgármestere köszöntötte a vendégeket és a megjelent jászkisérieket. Dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter, az alsó Jászság országgyűlési képviselője adta át Jászkisér polgármesterének a várossá nyilvánítás oklevelét. Ezután Egyesületünk két tagja, Wältzl Gáborné Fergencs Éva és Dr.Csernyik Zoltánné Bak Irén átnyújtották Hajdú László polgármesternek Egyesületünk adományaként a város díszkulcsát. A díszkulcsot Egyesületünk tagja, Ötvös Nagy Ferenc készítette. Ezután köszöntők hosszú sora következett. Az elszármazottak nevében Dr. Gál Csaba, aki szintén Egyesületünk tagja, mondott beszédet. Az ünnepelés a Szent István parkban éjszakáig folytatódott. Az idő is kegyes volt hozzánk, elkerült az eső. Remélhetőleg mindenki, aki ezen a jeles napon ellátogatott városunkba, jól érezte magát. Adja az Isten, hogy az Ünnep jókedvét és bizakodását a dolgos hétköznapokban is megőrizhessük. Ez év szeptemberében tett először látogatást két egyesületi tagunk a franciaországi Yerres nevű kisvárosban. Ennek a városnak a területén állott az a kamalduli kolostor, ahol II Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem ig a száműzetés éveit töltötte. Végrendeletében meghagyta, hogy halála után bebalzsamozott szívét aranyszelencébe zárva a grosbois-i kamalduli kolostorban őrizzék, Vallomásaival együtt. A kolostort a francia forradalom idején lerombolták, Rákóczi fejedelem szíve elveszett.1937-ben a magyarok egy emlékművet állítottak a kolostor helyén. /Csáky Maronyák József alkotása./ Ennél az emlékműnél a Párizsi Magyar Ház Egyesület szervezésében a Franciaországban élő magyarok minden év szeptemberében megemlékezést tartanak. Az ünnepség szept.19-én a yerresi templomban kétnyelvű misével kezdődött, ezután az emlékműnél Egyesületünk koszorúját is elhelyeztük. Szintén szeptemberben dr. Nemes András, Egyesületünk elnöke elnyerte a Jász-Nagykun- Szolnok megye által adományozott területi Príma Díjat, tudomány kategóriában. Ebben az évben szokásos október 6-i megemlékezésünket pár nappal korábban, okt.3-án szombaton tartottuk. A 160 éve kivégzett 13 Aradi Vértanún kívül idei ünnepségünkön azokról az áldozatokról emlékeztünk meg, akikről a magyar történelem és emlékezet igencsak elfeledkezett. A forradalom és szabadságharc idején a haza hívó szavára sok-sok, a Habsburg birodalom távoli vidékein szolgáló magyar huszár indult tűzön-vízen, veszélyeken keresztül Magyarországra. A Prága mellől hazaindult, nagyobbrészt a Jászságból és a Kunságból besorozott Nádor huszárok közül 13-at nyarán Stiriában kivégeztek. Idei megemlékezésünkön az ő tetteiket-neveiket idéztük fel. Ünnepi szónokunk, prof. Dr. Körösvölgyi László megemlékezett Kazinczy Lajosról, Kazinczy Ferenc legfiatalabb gyermekéről, akit a 14. Aradi Vértanúnak is szokás nevezni. A tavaly felavatott emlékműnél Dessewffy Sándor, Dessewffy Arisztid leszármazottja mondott ünnepi beszédet, majd Balog Márton nagykun kapitány énekelt. 17

18 18 A Honismereti Egyesület tagjaival kirándultunk

19 Megemlékezésünkön részt vettek az újkori jász-, kiskun-, és nagykun kapitányok is, tisztelegve a kivégzettek emléke előtt. Ezután a meghívott vendégek és Egyesületi tagjaink közös ebéden vettek részt november 7-én Egyesületünk tagjai hazánk olyan emlékhelyei közül látogattak meg hármat, melyek kötődnek jász voltunkhoz, illetve azon történelmi eseményekhez, melyekre való méltó emlékezésre Egyesületünk különös gondot fordít. A kiránduláson társaink voltak a Csete Balázs Honismereti Egyesület és a Búzavirág népdalkör tagjai közül is néhányan. Első állomásunk a Hadtörténeti Múzeumban volt. Itt megnéztük és megkoszorúztuk a Győrfi Sándor nagykun-kapitány, Munkácsy-díjas szobrászművész által készített Jászkun Huszár emlékművet. Az emlékművet 2009.okt.17-én avatták fel. Ezután Bajáki Bernadett értő és kedves vezetésével néztünk körül a Múzeumban, többek között láthattuk Damjanich János szablyáját is, amely vele volt a szabadságharc győztes csatáiban. Utunk következő helyszíne az Oroszlány melletti Majkpuszta volt. Itt Nagy Csaba András várta Egyesületünk tagjait. Ő az oroszlányi Rákóczi-szövetség vezetője. Párizsban ismerkedtünk meg vele 2009.szept.19-én, ahol és amikor a grosbois-i volt kamalduli kolostor helyén álló Rákócziemlékművet koszorúztuk meg. Rákóczi Ferenc a szabadságharc bukása után ig 3 évet töltött el a Párizs melletti kamalduli kolostor néma barátai között. Most, a majkpusztai kolostor kicsiny cellaházait nézve elgondolkodtató volt arra emlékezni, hogy Rákóczi Ferenc, aki annak idején kora egyik leggazdagabb főura volt, Istenben bízva és hozzá imádkozva vállalta a kolostori élet csendes magányát. Mivel a kamalduli kolostorokat Európa szerte azonos módon, a rend szabályi szerint építették, Majkon járva elképzelhetjük, láthatjuk, hogyan élt a Fejedelem franciaországi száműzetése idején. Utunk ezután Bábolnára vezetett. Itt a Ménesbirtok főépületében a Hősök Kapuja alatt megkoszorúztuk annak a 13 Nádor-huszárnak az emléktábláját, akikről idei októberi megemlékezésünk is szólt. Ezután megnéztük Bábolna főterén a leghűségesebb bajtárs, a huszárló szobrát. Ennyi fért bele egy napba, sokat láttunk, sok elgondolkodtató dolgot. Jó volt eltölteni ismét egy napot az Egyesület tagjaival. November 28-án egyesületi titkárunk, Gubicz András és szűkebb-tágabb családjának tagjai a Damjanich Múzeum emeletén lévő Szolnoki Pantheonban emléktáblát állítottak híres ősük, az ekegyáros Gubicz András tiszteletére. Gubicz András ekegyáros 1820-ban született Jászjákóhalmán. egyszerű kovácsmesterként került Pestre, ahol szorgalma és tehetsége eredményként mezőgazdasági gépgyárat hozott létre. Az itt tervezett és gyártott ekével az 1860-as londoni Világkiállításon arany, az 1862-es párizsi világkiállításon bronzérmet nyert. Küzdelmes, tanulságos életét Egyesületünk elnöke, dr. Nemes András ismertette táblaavatón megjelentekkel. A márványtáblába ágyazott bronz reliefet Ötvös Nagy Ferenc, egyesületi tagunk készítette. 19

20 évi Bácskossuthfalvi látogatásunkról

FELHÍVÁS a Jászkun Redemptio 270. évfordulója alkalmából. Tisztelt Hölgyem/ Uram!

FELHÍVÁS a Jászkun Redemptio 270. évfordulója alkalmából. Tisztelt Hölgyem/ Uram! Tisztelt Hölgyem/ Uram! A Redemptio a jászkunok életében évszázadokra volt hatással, meghatározta a térség gazdasági és kulturális fejlődését, identitását. Máig él az önmegváltásban részt vevő települések

Részletesebben

2010. június 13 Trianon 90 év 2010. június 4-én délután fél ötkor országszerte megkondultak a harangok. Megkondultak, mert 90 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a békeszerződést, mellyel Magyarországot

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Támogatási szerződés száma: KKETTKK-56P-04-0116 Támogatott: Marcali Város Önkormányzata Támogatás tárgya: Emlékezzünk együtt 1956-ra megemlékezés hónapja Marcaliban című program

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Karcag - a szobrok városa

Karcag - a szobrok városa Karcag - a szobrok városa Karcag a múlt valóságos panteonja. A város lakossága és a látogatók sok köztéri, közintézményi szoborban és más műalkotásban gyönyörködhetnek. Kun emlékhely a város határában

Részletesebben

Az Oroszlányi Települési Értéktár Bizottság (TÉB) ismét várja a javaslatokat

Az Oroszlányi Települési Értéktár Bizottság (TÉB) ismét várja a javaslatokat Az Oroszlányi Települési Értéktár Bizottság (TÉB) ismét várja a javaslatokat Felhívás! A TÉB az alábbi felhívás közzétételével kéri a polgárokat, civil és társadalmi szervezeteket, intézményeket, hogy

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok serege és az emlékezet címmel beadott pályázatára elnyert

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Lovas Emlékmenet az I.világháború áldozatainak tiszteletére. Kisújszállás-Nagycenk 2014. június 12-22.

Lovas Emlékmenet az I.világháború áldozatainak tiszteletére. Kisújszállás-Nagycenk 2014. június 12-22. Lovas Emlékmenet az I.világháború áldozatainak tiszteletére Kisújszállás-Nagycenk 2014. június 12-22. Az 1800-ban a jászkunokból toborzott Nádor huszárok emlékére alakult a Nagykun Nádor Huszár Bandérium

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra Moderátor: Dr. Cser János c. egyetemi tanár 1 FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra KATONAI FELHÍVÓJEL! Vámos Gábor koncertmester Tisztelt Óvári Gazdászok, Kedves Kollegák,

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat

Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat Október 22. Művelődési Ház 15.00 Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel üdvözlök mindenkit Tótkomlós

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése A programok megvalósulásának helye és ideje Nyíregyháza Budapest, 2014. szeptember 18-19. A programok részletes ismertetése

Részletesebben

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke Kedves Bajtársnőnk, Bajtársunk! Tisztelt Látogató! Összeállításunkban 2015. május 14-től megtekinthetik azokat a fontosabb eseményeket, programokat, amelyeken részt vettünk, vagy amelyeket mi szervezetünk.

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére 8064-1/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Emlékoszlop elhelyezése a kommunizmus és fasizmus áldozatainak emlékére, Millenniumi

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

Éves munkaterv 2015.

Éves munkaterv 2015. Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi E-mail: gaal.dora777@gmail.com Éves munkaterv 2015. Január 07.-e Próba 17,00-18,30 / Rendezvényterem / 10.-e Próba 9,00 11,00? Munkanap révén kérdéses, hogy melyik

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben