1 - Szakvélemény a Szombathely Derkovits városrészen álló Derkovits Gyula szobor vé2le2es helyérõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 - Szakvélemény a Szombathely Derkovits városrészen álló Derkovits Gyula szobor vé2le2es helyérõl"

Átírás

1 1 - Szakvélemény a Szombathely Derkovits városrészen álló Derkovits Gyula szobor vé2le2es helyérõl Elõzmények: Derkovits Gyula a "20. századi magyar festészet egyik legjelentõsebb egyénisége. Szombathely méltái;1 nevezte el elsõ ván1srésznyi lakótelepét a mûvészrõl, a város szülöttjérõl. A festõmûvész szobm a városrész alközpontjáílak elkészüitéig ideiglenesen kapo~ helyet a Rohonci út 42. számú lak6épület fala elött. A helyet Varga Imre szobrász-mûvész választotta, figyelembe véve mûvészeti sajátosságait és érvényesülési lehetõségeit. A hetvenes éveinek egyik legjelentõsebb alkotása a Derkovits szobor. Ekkor készült köztéri alkotásainak jellemzõje, hogy az ábrázolt személyhez megmintázta azok közvetlen környezetének szûkebb részleteit. Az ilyen "kömyezetes" alkotásainak szobrászatilag megmunkált eleme az egyszeni karosszéktõl a szobarészletig terjed. Az utóbbira példa a Derkovits szobor. A helyválasztásban szerepet játszott, hogy a Rohonci út a városrész és további városrészek megközelítésének fõútvonala Szombathely történelmi városmagja felõl. A Rohonci út enyhe íve lehetõvé teszi, hogy a választott helyen a szobor mintegy negyed kmrõl látható. Az ellenkezõ irányból nincs rálátás a szobon-a, de ez nem is szükséges, men az kifejezetten egy fö nézõpontra komponált, bár az oldajnézetek is hatásosak, de a szembenézet mellett jelentéktelenek. A szobor mint~zásá~k értékei közvetlen közeli megszemléléskor bontakoznak ki. A helyválasztás Varga Imre elsõ jelentõs kísérletének tekinthetõ szobonnüve hatókörének kiterjesztésére tágabb környezetét illetõen, mely ötlete hamarosan a lépcsõrõl lefelé jövõ Lenin figurában Mohácson és a korai Prometheusz újra fogalmazott változatának Szekszárd városközpontjában jelentõs mértékû környezet átfoln1álássai járó felállításában teljesedett ki. A Derkovits szobor megf~lm~.á.~ban jelentõs ~t játszott a festómúvész., Végzés" cimû festmédye. mely képen a mútennéül S7Dlgáló lakószoba ablaka elõtt álló és egy levelet olvasó önarcképével együtt az aggódó élettársát is megfestette. Az ablak: mögött közeli túzfal mállott felülete látszik egy másik fal ámyékáv~ melynek macskajárdáján egy e?en felfelé lépdelõ vadászó kandúr és egy gyanútlan madár, egy leendõ áldozat ámyképe is megjelenik. Varga Imre szerette volna, ha a macskajárdás oromfal nyerstégiából falazva elkészül az emlékmû mögött az alagú~us ház ablaktalan végfalára ragasztva. Szerencsére ez nem került kivitelezésre, egy halvány polgármesteri igéret ellenére sem. Gyengítette voh1a a mögöttes fal csu~gának ootá.sát és nevetséges "yitákra is alkalmat szolgáltatott volna, hiszen árnyékot nem lehet falazni, ha pedig mégis, akkor hol van róla a macska és áldozata a madár? Stb. stb.,a szobor felavatását követõen rövid idõn belül 6 db díszfa került elüitetésre a szobor és a mögötte lévõ kb. 30 méter magas bütüfal közötti 4,5 méteres táv felezõ vonalában, melyek az eltelt évtizedek alatt napjainkra jelentékeny magasságúra növekedtek (kb m) és átalakították a szobor és a ház együtthatását, mfutegy fellazítva azt. Az a nagyjából 285 ml területû, nyugatról és délrõl járdával, keletrõl és északról falakkal' szegélyeze~ alig gondozott és egyéb elelllekkel esetlegesen tagolt gyepterüiet ma valóban méltatlan környezet és emlékmû számára. A városrész képviselõi okkal kezdeményezték a Varga Imre által készített szobor kimentését jelenlegi helyzetébõl és emlékmûhöz illõ helyzetének memeremtését.

2 - 2 - Szakvélemény a Derkovits Gyula szobor vé2le2es helyérõl A Derkovits Gyula szobor emlékmû rangjára emelésére alapvetõen két lehetõség kínálkozik: társadalmának 1.) A szobor jelenlegi megbecsülését. helyén környezetét. úgy rendezni, hogy az kifejezze Szombathely 2.) Más helyen felállítani a szobrot, mely kedvezõbb rálátást biztosít számára és az ~j helyen teremteni meg a nagy festõmûvész emlékmûve számára a méltó mikro-kömyezetet. A két lehetõség további alváltozatokat foglal magába. A szobor leírása: A festõ alakjának magassága 2,3 méter, az alatta lévõ padlózattal együtt. Ez utóbbi egy 1,95 x 2,21 méteres téglalapba foglalható. Az ablakos hátfa13,9 m összmagasságú. A kompozíció minden eleme bronzból készült. (80 cm magasságú- bronz-alumínium, vázlata a Szentpétervári Ermitázs gyûjteményében található.) A szobor elsõsorban Derkovits alakjával szemközti nézetre komponált. A festõt a nyitott ablak belsõ parapet deszkáját mintegy támasztékul használva alig ülõ, inkább álló helyzetben ábrázolja, olyan alkotási szünetet tartva, amikor távolról, tehát a festménytõl legmesszebb lévõ ablakos falig hátrálva akaija megszemlélni készülõben lévõ mûvét. Ebben egyszerre benne van a mûterem-lakószoba szûkössége, tavaszi hûvössége, hiszen az ablak nyitva, de a mûvészen begombolt zakó, vasalatlan hosszú nadrág és ormótlan cipó. (Ecset nincs a kezében, mert azt szülõvárosának napjainkban élõ idiótái rendszeresen elemelik.) A szoba proletár jellegét a gondosan ábrázolt különbözõ méretû deszkákból összerakott padló mutatja meg. A nagyvonalúan mintázott feje mestermû. Egyszerre láttatja a képét egységként szemlélõ festõ hunyoritását, és mûve értékével tisztában lévõ mûvész tartását, tiszteletet parancsoló öntudatosságát, fi7:ikai fáradtságán felülkerekedõ szellemi erejét. Emelt posztamensre nem az ideiglenesnek szánt elhelyezése miatt nem került a szobor, hanem mert ezt kompozíciója nem igényli. A padlóra, a bakancsra rá kell látni. Meghatározó a saját alapsíkja, legyen az gyep vagy térburkolat, kõ vagy kavics. J. Változat A helyszín le~: A szobor jelenleg mintegy 4,5 méterre áll egy öntött falas ház bütüfala elõtt, mely világos színével a sötétedõ bronz szobrot még a környezõ fák ellenére is képes kiemelni, egy trapéz alakú gyepfelületen, annak szélesebb északi részén. A gyepet keleu'õ1 a"lépcsõzõ hat3lmas méretû lakóház erkélyekkel és sávablakokkai tagolt homlokzata, délrõl a lakóház fõbejáratához verem járdát szegélyezõ, betonelemekbõl összeállított virágláda-sor zárja. A nyugati oldalt szegélyezõ járdát vasbetonba ágyazott acélfedéllel zárt aknasor követi, megmegszakítva a mérsékelten gondozott gyepfelületet. Az akna fedlapokon néha motorkerékpárok parkolnak. A gyepet bokorfoltok és fák "gazdagítják" elsõsorban a tagolt homlokzathoz közeli területen, a szoborra való rálátást nem zavarják. A szobor mögötti fák leámyékolják a szobrot, az ágaikra szálló madarak a mûalkotást is bepiszkítják.

3 - 3 - I./A. változat. A szobor is és a mögötte lévõ fák is a helyükönmaradnak. A szobor elõtt szabálytalan L alakú térburkolat készülne, a járdával párhuzamosanezt egy 115 cm magas, feliratot hordozó fal szegélyezi keletrõl. A térburkolat a RohQnciúti járdára fut rá. Az aknákat borostyánnal kellene befuttatni.. I./B. változat A szobor a helyén marad, mögötte lév.'õ fák kivágásra kerülnek. A szobor így feltûnöbbé válik, szennyezettsége csökken. Valószínûleg a városrész lakói "neheztelni" fognak a -szoborra. A többi mint az 1.1 A. alatt leírtak. J./C. változat A szobor mintegy 2 méterrel elõbbre kerül, a fák maradnak. A többi mint az lj A., kisebb térburkolat felülettel.. II. Változat H./A. változat A helyszín leírása: Az "órás ház" és a kereskedelmi és szolgáltató központ által közre zárt tér. A környezõ tagolt homlokzatok a tér közepére engedik csak meg emlékmû telepítését, nagy magassági mérettel és kiemelt alapzattal. Erre a sajátosan egy nézetre komponált Derkovits szobor ~1ka1matlan. II.IB. változat A SziírcSap6 u. - Rohonci u. keresztezési csomópont Sziírcsapó tjtcátój és7nkm e.qõ tmpe7.oid alakú, mintegy 1 m-es magasságúra emelt középsó résszel..csak látszólag jó terüle~ mert az egész környezete a legkülönbözõbb világítás- és forgalom technikai eszközökkel sûrûn betelepített, növényzete teljesen felszámolásra kerülne. A tö feltárolk~zási iránya városközpont felõl közelítve elõnytelen az elõtérben lévõ bódék, buszvárók miatt. II./C. változat A helyszín leírása: Az I./B. változatban megjelölt teqijettõl északkeleti irányban lévõ, zömmel hársfákkal szegélyezett intim gyepfelület, mely a Szürcsapó utcától északra a városrész központjának szomszédságában fekvõ önálló~ nagyjából derékszögû háromszög alakú, parkrész, melynek átfogója nagyon enyhén íves. Ez térburkolt résszel és felirati fallal sajátos Derkovits parkká volna alakítható. Elõnye: rendezvények lehetõségeit biztosító zártsága, nyugalma. Hátránya an_nak a jelentkezése, hogy IÚnCS a szobornak épített háttere, megtámasztása. Az a s7lrtlbiózis, amely az ideiglenes helyen létrejött világos s1:inú épített háttér kiemelõ Mtá.5a révén, itt nem biztosítható. A terület gyalogos forgalmát bizonyítják a kitaposott ösvények. Ezeket a park leendõ kiépítésében figyelembe kell venni. A szobor a SZÚI~pó utcával párhuzamos ronézettel helyezkedne el, az út járdájába világos színû térburkolat kötné be. A térbmkolatot a szobor és a vonalától mintegy 0,7 m-es elõbbre elhelyezett felirati fal ZárDá észak felõl.

4 ~ -4- Össz~fof!laló javaslat: Az elemzésbõl egyértelmûnek látszjk, hogy Q legmegfelelõbb változat az lj A., vagy az IJC. változat.. Az értékelést a helyszínrajzi változatok, illetve a tervezett felirati faj is alátámasztja... Szombathely, szeptember 8...cd~~t.Q..AA.$:o{Qt6~-"":::> Heckenast János vezetõ tervezõ EI/ /99.

5

6

7

8

9

10

11

12

beépítési koncepció A Károly körút térfala

beépítési koncepció A Károly körút térfala beépítési koncepció Szimbolikus, és funkcionális értelemben a központi elem egyértelműen a Városháza. A téren belül ennek az épületnek kell méltó, a funkciót kifejező megjelenéssel a középpontban állni.

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója

Dunaújváros Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója Dunaújváros Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója Készült a KDOP-3.1.1/E-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése című pályázati felhívásra benyújtott Dunaújváros Megyei Jogú

Részletesebben

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT HELYI ÉRTÉKVÉDELEM ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2012. 07.

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT HELYI ÉRTÉKVÉDELEM ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2012. 07. BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS ÖNKORMÁNYZATA GENERÁLTERVEZŐ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. SZAKTERVEZŐ: ARCHEO-ART BT. HELYI ÉRTÉKVÉDELEM ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Parkvárosi alközpont (Bem tér) Készítette: 2009. december TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...1 Előszó...1 1 A projektek bemutatása...1 1.1

Részletesebben

is erõsíteni. A tervpályázat során kijelölt összefüggõ térszövet a területénél fogva alkalmas egy ilyen egységes, mai arculat kialakításához.

is erõsíteni. A tervpályázat során kijelölt összefüggõ térszövet a területénél fogva alkalmas egy ilyen egységes, mai arculat kialakításához. TERVPÁLYÁZAT Tatabánya-Újváros fõtere (Fõ tér és Szt. Borbála tér) északi (Komáromi utcai) szektorának közterületalakítási, környezetrendezési és beépítési tanulmányterve ÉPÍTÉSZETI MÛLEÍRÁS képekkel.

Részletesebben

ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP PROGRAM SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS. Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre)

ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP PROGRAM SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS. Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre) ÉRD MJV, VÁROSKÖZPONT ÉS MIHÁLYTELEP SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS Egyeztetési anyaga (önkormányzati véleményezésre) (Székesfehérvár-Budapest vasútvonal Ágnes utca Angyalka utca Ágota utca

Részletesebben

Pannonhalma városközpont megújításának előzetes akcióterületi terve

Pannonhalma városközpont megújításának előzetes akcióterületi terve Pannonhalma városközpont megújításának előzetes akcióterületi terve 2009.10.30. Tartalomjegyzék 1.Vezetői összefoglaló...3 2.Akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...8 Az akcióterület kijelölése...8

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. március 13-án 18 órai kezdettel megtartott Lakossági Fórumról,

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. március 13-án 18 órai kezdettel megtartott Lakossági Fórumról, Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. március 13-án 18 órai kezdettel megtartott Lakossági Fórumról, melynek témája: a Zsókavár III. ütem című projektben a Spirálház

Részletesebben

Bizottsági előterjesztés

Bizottsági előterjesztés Bp. IV. kerület Szent István tér (hrsz. 72186) rendezésére és a Szent István tér 13-14, Liszt Ferenc utca 18. (hrsz. 72017, 72018, 72019) szám alatti ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció Bizottsági

Részletesebben

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY: MŰEMLÉKI TERÜLETI MUNKARÉSZ

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY: MŰEMLÉKI TERÜLETI MUNKARÉSZ MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: TSZ.: 1868 Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR A középkori régészet Magyarországon 347 A KÖZÉPKORI RÉGÉSZET MAGYARORSZÁGON Laszlovszky József A történelem korszakainak régészeti kutatása különbözõ idõpontokban kezdõdött,

Részletesebben

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) tervpályázatról

Részletesebben

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. Települési Értéktár Bizottsága

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. Települési Értéktár Bizottsága Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Települési Értéktár Bizottsága 2014.július 30. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

AZ YBL MIKLÓS TÉR TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

AZ YBL MIKLÓS TÉR TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE AZ YBL MIKLÓS TÉR TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Az Ybl Miklós tér területe, bár frekventált helyen található közvetlenül a Budai Királyi kertek és a Duna között, igazi jelentőséget a Várkert Bazár építésével nyert

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TARTALOM BEVEZETŐ 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 18 FELHASZNÁLT IRODALOM 20 NYILATKOZAT 22 VÁG KÖZSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TARTALOM BEVEZETŐ 2 VIZSGÁLAT 2 Történeti leírás 2 Régészeti örökség 3 Természet, táj, tájhasználat településhálózat és településszerkezeti összefüggések 4 Településkép és utcaképek 4 Településszerkezet

Részletesebben

A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSRENDEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK

A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSRENDEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSRENDEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK Tervlapok (1 pld) 01. Helyszínrajz m = 1:1000 02. Helyszínrajz m = 1:500 03. -2 pince alaprajz

Részletesebben

Kertet befogadó házak Kortárs kertértelmezések

Kertet befogadó házak Kortárs kertértelmezések Kertet befogadó házak Kortárs kertértelmezések Félévközi témavázlat Kovács Zsófia, V. félév témavezető: Szabó Levente opponens: Simon Mariann 2013. november 6. Építőművészeti Doktori Iskola 1 Dolgozatom

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló

A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló Készült a FŐMTERV vezette tervező csapat részletes pályázati anyaga alapján 2011. július HELYSZÍN, ADOTTSÁGOK A Moszkva tér mely Buda és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

Dr. KERTÉSZ RÓBERT 1 BANA ZSOLT 2 NAGY DÉNES 3

Dr. KERTÉSZ RÓBERT 1 BANA ZSOLT 2 NAGY DÉNES 3 Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. KERTÉSZ RÓBERT 1 BANA ZSOLT 2 NAGY DÉNES 3 ÚJ ADATOK ÉS MÓDSZEREK SZOLNOK VÁROSMAGJÁNAK TÖRTÉNETI REKONSTRUÁLÁSÁHOZ I. BEVEZETÉS Szolnok városmagjának

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

A pályaművek átvételéről és a felbontásáról jegyzőkönyv készült. E jegyzőkönyvek a bírálatról készített folyamatos jegyzőkönyv mellékletét képezik.

A pályaművek átvételéről és a felbontásáról jegyzőkönyv készült. E jegyzőkönyvek a bírálatról készített folyamatos jegyzőkönyv mellékletét képezik. ZÁRÓJELENTÉS Készült: a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház rekonstrukció, új B épület tervezése című tervezési versenypályázatra beérkezett pályaművek 2005. november 21-től 2005. december 2-ig

Részletesebben

Módszertani ajánlások. a Welcome to Budapest című angol nyelvű könyvhöz

Módszertani ajánlások. a Welcome to Budapest című angol nyelvű könyvhöz Módszertani ajánlások a Welcome to Budapest című angol nyelvű könyvhöz Írta: Kubesch Mária Szakmai lektor: Popperné dr. Földes Anna Pedagógiai lektor: Vargáné dr. Szalkai Zsuzsa Felelős szerkesztő: Timár

Részletesebben

A Moszkva tér története és felújítása

A Moszkva tér története és felújítása A Moszkva tér története és felújítása TDK dolgozat Készítették: Szatmári Zoltán és Váncsa Ildikó IV. évf. műszaki informatikus hallgatók Konzulens: Dr. Palasik Mária egyetemi docens Budapesti Műszaki és

Részletesebben

GYÁL TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA

GYÁL TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA GYÁL TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA 2014. augusztus 1 Gyál Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Ecoterra Tanácsadó Bt. 2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja város története Baja történetének kezdetei a távoli múltban kereshetõk, hiszen már az õskorban lakott hely volt. Õsidõk óta vonzották az embereket a Duna bal partján elterülõ

Részletesebben