jtérteg HETI Lét és emlék Békés október A Jankay-hagyaték nyomában INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA iv. evroiyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "jtérteg HETI Lét és emlék Békés október A Jankay-hagyaték nyomában INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA iv. evroiyam

Átírás

1 HETI jtérteg w Egy szegedi költő mostanában egyre szebb versekkel ajándékozza meg az olvasókat, úgy hívják: Baka István. Érdemes belepillantani ebbe a borzongató poézisbe. Jó volna lenni még, talán de / mit is tegyek ha nem lehet / a szótáradba írj be s néha / lapozz föl engem és leszek. " Pontos rezignáció, a belső utak felnyitása; a lelkiség, mint rejtély és feltárt kapillárisai. Most belenéztünk a költő szemébe s azon keresztül a fejébe is. Látjuk a gondolatait. Szinte tudjuk, mit érez, mitől fél, miben reménykedik, miért aggodalmaskodik. Ma még itt vagyunk. Nehéz elhinni, hogy nem leszünk, hisz, ami megfogható, átérezhető, az öröknek tűnik. Pedig talmi! Időleges és múlandó dolgok fonódnak egymásba általunk s mégis, titkon reménykedünk, lehet kivétel is ez alól, amit halálnak mondunk. Itt lebeg a szemünk előtt a megoldás és nem látjuk: a hit. És az emlékezet, mint tudat. Embertársaink megtartó memóriája, írj be a szótáradba! Tarts meg engem! KÁNTOR ZSOLT iv. evroiyam <to. szam október 27. KÖZGYŰLÉS A Jankay-hagyaték nyomában INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA 1 FÉLÓRÁS Lét és emlék Rendkívüli testületi ülésre gyűltek össze a képviselők múlt csütörtökön - egy héttel a rendes októberi tanácskozás előtt. Erre azért kellett sort keríteni, hogy megválasszák a helyi választási bizottság titkárát és két tagját, ugyanis a törvény rendelkezései értelmében ezt az önkormányzati választások előtt legalább 50 nappal kell megtenni. A közgyűlés a bizottságot eddigi összetételében választotta újra: titkára Duray Miklósné, tagjai dr. Boros Erzsébet és Hőgye Imre. Mindhárman megfelelnek a törvényi feltételeknek, Békés október Illő megemlékezést kapott október 23. ünnepe Békéscsabán. Az egész napos rendezvénysorozat talán legünnepélyesebb momentuma volt a Nagy Imre téren tartott hálaadás ünnepe. A kisszámú közönséget Pap János polgármester köszöntötte, majd bemutatta az est vendégeit - Fekete Pált, Békéscsaba díszpolgárát, és Szent-lványi Istvánt, a Külügyminisztérium politikai államtitkárát. a tisztségek betöltését kizáró összeférhetetlenség egyikük vonatkozásában sem áll fenn, a városban működő pártok és társadalmi szervezetek nem emeltek kifogást személyükkel kapcsolatban. Második napirendi pontként egy úgyszintén határidős előterjesztést tárgyaltak meg: hozzájárultak ahhoz, hogy városi területen haladjon át a Békéscsaba-Nagykamarás-gázvezeték mintegy 400 méteres szakasza. Végül a Jankay-hagyaték sorsával kapcsolatos további teendőkről döntöttek. Mint ismeretes, az idén Amerikában elhunyt Jankay Tibor békéscsabai születésű festőművész hagyatékának nagy részét a városra hagyta, azzal a feltétellel, hogy ezt gondozzák a létrehozandó - Jankay Tibor Múzeumban. A város a hagyatékot felvállalta - erről szeptember elején született döntés -; most azt a két személyt jelölték ki, akik az örökség felértékelése, rendszerezése és hazaszállítása céljából Los Angelesbe utaznak 4-6 hétre. A választás egy neves, a Magyar Nemzeti Galéria által javasolt személyre, valamint a polgármesteri hivatal közművelődési csoportjának vezetőjére, Szegediné Kozák Máriára esett. (V. I.) Ünnepi megemlékezésében Szent-lványi István kiemelte, hogy az 1956-os forradalom két célt szolgált: a nemzet függetlenséget és demokráciát akart. Ez az emberi méltóság forradalma volt, mely az igazságot szolgálta. Hazugságon, gaztetteken alapult a Kádár-rendszer; értelmetlenül üldöztek, zártak börtönbe, végeztek ki embereket - köztük a két fiatal békéscsabai mártírt, Mány Erzsébetet és Farkas Mihályt; Harmati Imrével pedig az idegen megszálló végzett egyik legfontosabb tanúsága, hogy mire képes egy társadalom, ha egységes, ha benne él a szolidaritás. A forradalom emlékének üzenete van: ma is szükség van az egységre, a szolidaritásra, hogy az ország a felemelkedés útjára lépjen a negyven év súlyos mulasztásai után. Erre érdemes a magyar nemzet! A megemlékezés fényét emelték a Jókai Színház és a Balassi Táncegyüttes művészei. Köszönjük, hogy békésen telt az ünnep! (H. M.)

2 Nagy Imre szobra - cvikker nélkül Az elsőség szomorúsága Elsők vagyunk az országban, akik köztéri szoborral tisztelegtünk Nagy Imre emlékének; elsők vagyunk - reményeink szerint: egy felelőtlen ember jóvoltából - a szobrot nem becsülők között is. Amilyen büszkeséggel tölt el bennünket az első szoborállító város rangja (mert rang ez: az elsőség rangja!), olyan kese JESZENSZKY GÉZA: Dr. Jeszenszky rűséggel viseljük a szoborcsonkítás szégyenét (mert szégyen ez: a barbárság szégyene!). Különösen időzített fintora ez a sorsnak: néhány 'nappal az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtti őszintének képzelt, őszintének szánt megemlékezés előtt, amikor... amikor az elsőség büszkeségét az elsőség szomorúsága felhőzi be. Amikor elszenvedni kényszerülünk az elsőség másnaposságát. Egy valamiben bízik e sorok éppen nagyon szomorú rovója: nem lesz politikai ütközetek oka a Nagy Imre-szobor, terepe a Nagy Imre tér - és vesztese a városunk. KOVÁCS GYÖRGY A siker küszöbén... Géza, az Antall-kormány külügyminisztere, országgyűlési képviselő tartott előadást a megyei könyvtárban Ahogy a történész és a külügyminiszter látta... címmel. Az előadó késett egy kicsit, amit azzal magyarázott, hogy a magyarországi fejlődésnek igenis sok jele van, még ha az emberek nem is nagyon érzékelik, hiszen az utakon rengeteg kocsi van - emiatt tudott ő is nehezen kijutni a pesti csúcsforgalomból. A képviselő előadásának alapgondolata az volt, hogyan ítéli meg a világ hazánkat. Bár többször is voltunk a siker küszöbén, mégis mindig elbuktunk - magyarázta. Utalt Mátyás király korára, 1848-ra, majd 1956-ra. - Október 31-én azt hihettük: győztünk - emlékezett Jeszenszky Géza. - A Szovjetunió bocsánatot kért, hadseregük elindult visszafelé, és megalakulhatott a Nagy Imre-kormány. Csakhogy kiderült, hogy az oroszok csak kicserélték a haderejüket. A jobbára ázsiai katonák azt hitték, hogy a Duna a Szuezi-csatorna, nekik pedig meg kell védeniük a szocializmust az imperialistáktól. Az előadó emlékeztetett arra, hogy Magyarország megítélése nem mindig volt rossz. A világ elismerte, hogy a millenniumi ünnepségek megmutatták: az ország rendbe szedte magát a kiegyezés után. Megítélésünk akkor változott meg, amikor a Times egyik újságírója elhitte, hogy Magyarországon rosszul bánnak a nemzetiségekkel: elnyomják őket. S miután a két világháborúban a későbbi vesztesek oldalán álltunk, a világ elfogadta a rólunk kialakított lesújtó véleményeket. Ezen a képen 1956 változtatott, amely lemosta a gyalázatot": a kommunizmus hajója léket kapott, amelyet 1989-ig sikerült időlegesen betömni. Az ötvenhatos események hatására egyébként Nyugaton igen sokan kiléptek a kommunista pártokból. Előadása végén a volt külügyminiszter elmondta, hogy büszke a magyar-ukrán alapszerződésre, s hozzátette: az új külügyminiszter is hasonlóan vélekedik, mint az előző kormány: a határokat erőszakos úton nem lehet megváltoztatni, legfeljebb egy esetleges népszavazással. Meggyőződéssel állította, hogy a délszláv háború nem gyűrűzik be" hozzánk, s jó eredményként könyvelte el, hogy hét szomszédunk közül néggyel igen jó a Viszonyunk. SZILASI MIHÁLY FOGADÓNAPOK. Október 28- án, pénteken Pap János polgármester, november 4-én és 11-én Domokos László alpolgármester tart fogadónapot a városházán 8 és 12 óra között. A polgármester fogadónapjára előre kell bejelentkezni telefonon ( ), vagy személyesen a titkárságon. KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése soron következő ülését október 27-én, csütörtökqn 13 órai kezdettel tartja a városháza dísztermében. Az ülés nyilvános, mindenkit szeretettel várunk. Várható napirend: 1. Tájékoztató a közgyűlési határozatok végrehajtásáról. 2. Tájékoztató Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről. 3. Oktatási és közművelődési ügyek. 4. Városgazdálkodási ügyek. 5. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a fizetendő térítési dijakról szóló, többször módosított 35/1993. (VI. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosítása. 6. Az egészségügyi ellátást érintő ügyek. 7. A diákpolgármester előterjesztései. 8. A karácsonyi vásár helyének kijelölése. 9. Vagyoni ügyek. 10. Bejelentések. FOGADÓÓRA. Tóth Károly országgyűlési képviselő fogadóórát tart október 28-án, pénteken 14 és 15 óra között az MSZP megyei irodájában (Szabadság tér , félemelet). KISEBBSÉGI önkormányzatok. Mint ismeretes, a magyarországi kisebbségeknek is lehetőségük van saját önkormányzatokat kialakítani a települési önkormányzatok mellett. Békéscsabán a törvény által előirt határidőig a szlovákok, a románok és a cigányok jelezték szándékukat kisebbségi önkormányzat létrehozására. A jelöltekre nem csak az adott kisebbséghez tartozók szavazhatnak. BÉCSIEK BÉKÉSCSABÁN. A múlt héten kétnapos látogatást tett városunkban Bécs ifjúsági és művelődési delegációja. A héttagú küldöttség oktatási és kulturális intézményeket keresett fel, a menekülttáborba is ellátogattak. A városházán a vendégek Békéscsaba kulturális életéről és oktatásügyéről tájékozódtak, valamint tapasztalatot cseréltek a mindkét várost érintő ügyekben. A további együttműködésről megállapodás most nem született, erre később kerülhet sor. A KÖZGYŰLÉS szeptemberben döntött az Orosházi úti piactér ajánlatkérés útján történő órtékesftó- BÉKÉSCSABA HÍREKBEN A város, ahol élünk sóről. Az önkormányzathoz három ajánlat érkezett, ezek közül a Young Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-ét támogatta a gazdasági bizottság javaslata alapján a testület. Az ajánlattevő hús-nagykereskedelmi lerakatot, húsdiszkontáruházat, élelmiszerboltot létesít a piac területén, emellett igény szerint biztosítja a piac és vásár tartását. Úgyszintén ajánlatkérés útján bírálták el a kórházban lévő üzlethelyiségek hasznosítása kapcsán beérkezett pályázatokat. DR. JURIJ Kolbasszin természetgyógyász november 4-ig rendel a Vasutas Művelődési Házban. Információ és rendelés-előjegyzés a es telefonon. KIÁLLÍTÁSOK. A Jókai Színház Vigadó Galériájában Hóbel Hóló László grafikaiból nyílt kiállítás, mely november 3-ig látható. Az ifjúsági házban a 14 éves Kovács Zoltán festményeiből rendeztek kiállítást. GÉPÍRÁS- és levelezési ismereteket adó tanfolyam indul november 1-jén, délután a Gépíró ós Gyorsíró Szakiskolában. Bővebb információ az iskolában (Bartók Béla út 24), illetve a es telefonszámon. MATRIKULA SZÜLETÉS Szentesi Sándor és Szelcsányi Edit leánya Nóra, Máté Lajos és Madarász Andrea leánya Hanna Ingyenes városi lap, Békéscsaba Főszerkesztő: Sztojcsev Szvetoszláv Szerkesztő: Mikóczy Erika Tipográfia: Gécs Béla Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Felelős kiadó: Pap János, Békéscsaba polgármestere Szerkesztőség: Békéscsaba, Szent István tér , Pf. 112 Telefon: (66) , , telefax: , telex: Szedés: A&M Stúdió Nyomás: Hungária-lnfo Nyomdaipari Kft., Békéscsaba Felelős vezető: Bohus Ákos nyomdavezető Megjelenik hetente, példányban Terjeszti a Magyar Posta

3 1 JUS MURMURANDI (A morgás jogán) Alig lett vége a diákpolgármester-választásnak... szabadságomat töltvén jártomban-keltemben találkozgattam a kampányolókkal", csendesen, messziről szemlélgettem ténykedésüket. Aranyosak voltak, kedvesek, telve gyermekes-felnőttes humorral, bájjal (ha néha az agyára is tudtak menni a magamfajta nagyapónak). Egyik délután csapatnyi fiatal a Csabai korzónak csúfolt kerékpáros tébolydában elhelyezett táblákhoz vonult, kirakták szép sorban a nem kevés értékű színes festékszóróikat és alkotni kezdtek. (A tetszésemet végül az RFG graffitije" nyerte meg lényegre törő egyszerűségével.) Az egyik táblán saját plakátjaik voltak (olyik szellemes, olyik szellemeskedő), azokat tépkedték és szórták a szélbe. Kíváncsian vártam, hogy ha van tízezernyi forintjuk ( van az húsz is" - nyugtatgatott egy szakmában járatos rokonom) festékre, lesz-e háromszázötvenük valódi olasz műanyag seprűre is, amit a mögöttük lévő bolt kirakatában láttam nemrég. (Önök értik ezt?... Seprűt is Itáliából importálunk, müseprűtf) Tudniillik, hogy összeseperjék az általuk szétdobált papírdarabokat. Nem volt... De volt a felnőtteknek tavasszal? Ugyan. Kicsiben, óvatoskodva utánoznak bennünket a gyermekeink. Vigyázat, felebarátaim... jön az önkormányzati választások ideje! És a gyermekeink ismét megfigyelnek majd bennünket működésünk közben. Utánozva tanulják tőlünk, felnőttektől, hogyan is kell helytelenkedni... DR. PREKOP OTTÓ Újra itt van Sajtótájékoztató keretében mutatkozott be múlt pénteken dr. Prekop Ottó, mint a Köztársaság Párt polgármesterjelöltje. Vége a nyári álomnak" - mondta a párt városi elnöke -, újra politizálunk; persze eddig is politizáltunk, úgymond fű alatt" építettük a kapcsolatokat... Mint megtudtuk, a párt komoly országos és helyi szintű programmal, valamint alkalmas jelöltekkel rendelkezik - szakértőkről van szó, akik jobbá akarják tenni az ország és a város sorsát. Szakmai alapon, ideológiamentesen működik a Köztársaság Párt. Tavasszal ők kezdték elsőként a kampányt, most is ezt teszik, és azt üzenik, itt vannak, léteznek, indulnak (a választásokon). Békéscsabán mind a 16 egyéni körzetben szándékoznak jelöltet indítani, illetve támogatni, és nagyon örülnének, ha a tavaszi eredményt megismételnék - azaz megelégednének a 4-5. helyezéssel. Azzal tisztában vannak, hogy egyelőre a Köztársaság Párt nem meghatározó erő a Dr. Prekop KOVÁCS GYÖRGY Ottó városban, de szakembereik készen állnak tenni Békéscsabáért. Az alapvető cél az önkormányzatba való bekerülés. Úgy vélik, decemberig sok minden megtörténhet, az emberek már csalódni kezdenek a jelenlegi koalíció pártjaiban, a régi koalíciós partnerek pedig már leszerepeltek. Most azzal foglalataskodnak, hogy felmérjék a helyzetet, elemzik az elmúlt négy év önkormányzati munkáját, kijelölik a feladatokat. Közben tárgyalásokat folytatnak más pártokkal is egy esetleges választási együttműködésről. Legkönnyebben a Vállalkozók Pártjával és az Agrárszövetséggel tudnának megállapodni, de szóba jöhetnek más pártok ÍS. (H. M.) GONDOLKODÓ Játékszer H I R D E T M É N Y A vonat betűt, az utazásnak vége, kezdődhet az utazás. A lányt könnyen megtalálja az embedorgatagban, s már neki is vágnak az éjszakának. Tíz éjjel, tiz nap együtt, szó nélkül tűrik egymást, csak egyszer törik meg a csendet, jövőről és gyerekekről álmodoznak, pedig tudják, hazugság az egész, önbecsapásos csevegés az együttlétük, mindketten uralkodni szoktak, játékszeremmé teszlek, szerelmem. A fédi két marékkal szórja a pénzt, soha nem csinált ilyet, egyre jobban lángra lobban, fenyegető gyűlölettel nézi a lányt. A lányban szikrányi félelem parázslik, aztán elalszik a félsz. A tizenegyedik napon a fédi pénztárcája már üres, az apróból vonatjegyet vesz, búcsüznak, nem fordul hátra, rá se néz, menekül, hogy meg ne ölje őt és magát. SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE december 11-re, vasárnapra tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. A szavazás 6.00 órától óráig tart. Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén lehet. A választójoggal rendelkező állampolgárokról készült nyilvántartás november 7-től tekinthető meg a polgármesteri hivatalban. A választópolgárokat a nyilvántartásba történt felvételükről legkésőbb november 9-ig értesíteni kell. A nyilvántartásba való felvétel, illetve az abból történt kihagyás miatt november 17-ig lehet kifogással élni a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél. Ennek elutasítása esetén bírósághoz lehet fordulni. A választásra jelöltet ajánlani az ajánlóív aláírásával, vagy a polgármesteri hivatalban titkosan lehet. Minden választópolgár több jelöltet is ajánlhat, egy jelöltet azonban csak egyszer. A jelöltajánlás jogát csak a lakóhely szerint lehet gyakorolni. Jelölt csak az lehet, aki a törvényben meghatározott számú választópolgár ajánlását összegyűjtötte. A pártok, társadalmi és kisebbségi szervezetek, független jelöltek a polgármesteri hivatalban igényelhetnek ajánlóivet, és a törvény keretei között szabadon gyűjthetik a választópolgárok aláírását. A választópolgár a titkos jelöltajánlás jogával a polgármesteri hivatalban élhet. A telepüiési önkormányzati képviselő-testület jelöltjeit és a polgármesterjelölteket a helyi választási bizottságnál kell bejelenteni, legkésőbb november 22-én óráig. A helyi kisebbségi önkormányzati választások időpontja - a választás kitűzésére irányuló kezdeményezés esetén - szintén december 11. Részletes tájékoztatásért minden polgármesteri hivatalban a jegyzőhöz, illetőleg a választási munkacsoporthoz lehet fordulni. FELHÍVÁS a szavazókörökben VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG működő' szavazatszámláló bizottságok tagjaihoz Az december 11-i önkormányzati képviselők és polgármester általános választására készülő Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - megköszönve a tavaszi választásokon végzett munkát - felkéri a megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagokat, hogy ismételten közreműködjenek a szavazásnapi feladatok ellátásában. A jelentkezéseket, visszajelzéseket a városháza választási irodájához kérjük eljuttatni: Békéscsaba, Szent István tér 7., telefon: /104-es mellék. VÁLASZTÁSI IRODA

4 Az egyre nagyobb mértékben jelen lévő környezeti károsító tényezők, és a meglévő faállományunk kényszerített bennünket arra, hogy az immár tíz éve folyó intenzív fásítási munkánkat még tervszerűbbé tegyük és meggyorsítsuk. Az elmúlt tíz év történeteként szép példáit láthatjuk a városfásításnak, ami elsősorban a buszforgalmú utcákra és a belvárosra terjed ki. Ezen utcákban évente db facsemete került elültetésre. Az egyéb fenntartásba nem vont területeken a lakossági fásításra hagyatkoztunk. Megfelelő terv, illetve fedezet hiánya miatt elfogadtuk azt, amit a lakosság ízlése és igénye szerint ültetett általában tudtunkon kívül. Következménye ennek az lett, hogy számszerűségében jól ellátott a város, de a szakszerűtlen telepítés következményeit még jó néhány évig el kell viseljük. A közművezetékekre telepített fák, vagy a légvezetékek alá telepített terebélyes fák eltávolítása, visszavágása jelentős költséget emészt fel. Baler Fásítási set-veszélyessége miatt el sem hagyható, így előbb-utóbb azokat le kell váltsuk. - A fentiek miatt elkészítettük Békéscsaba város mintegy 500 utcájára vonatkozóan a középtávú utcafásítási tervünket. Fontossági sorrendben évekre bontva került meghatározásra, mely utcában és milyen fát telepítsünk. Minden érdeklődőnek készséggel el tudjuk mondani, utcájában mikor kerül sor új fasor telepítésére. Egyben kérjük a lakosságot is, hogy segítse munkánkat azzal, hogy irodánkon történt egyeztetés nélkül közterületre ne ültessen fát. Tervünkben mintegy 15 évre jelöltük ki a konkrét feladatot. Úgy gondoljuk, mintegy 30 év alatt tudjuk szép eredményeinket a teljes városra kiterjeszteni. Tapasztalati számokra alapozva határoztuk meg feladatainkat. Évi facsemete ültetésével tudjuk tervünket teljesíteni. ÉIs é rj ü k ^ ^ H ^ ' A tavalyihoz képest nőtt a közúti balesetek száma megyénkben, Békéscsabán viszont csak kisebb növekedés tapasztalható - derült ki a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság szokásos havi ülésén. Békés megyében tíz százalékkal több baleset (összesen 691) történt az év első tíz hónapjában, mint tavaly ilyenkor, városunkban viszont csak hat százalék az emelkedés (240 helyett 254). Biztatóbb a kép, ha a balesetek megoszlását nézzük, hiszen mind a halálos, mind a súlyos sérülések száma kevesebb a tavalyihoz képest Csabán. A sajnálatos események egyötödét (48-at) ittas közlekedő okozta, s ez négy ember életébe került. (Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a halálos sérülések fele elkerülhető lett volna, ha az elkövető nem fogyaszt alkoholt az utazás előtt.) A balesetet előidéző okok között az elsőbbségi jog megsértése vezet (69 eset), ezt követi a gyorshajtás és a hibás kanyarodás. A legtöbb balesetet továbbra is személygépkocsi okozza, második helyen a kerékpárosok állnak. Az autóbuszvezetők közlekedési kultúráját dicséri, hogy autóbusz idén még nem okozott balesetet városunkban. A bizottság tájékoztatót hallgatott meg a járművek műszaki megvizsgálásának és ellenőrzésének tapasztalatairól. Kiderült, hogy 30 ezer járműből 745 nem felelt meg a műszaki vizsgán. Leginkább a fékrendszer és a kormánymű hibái, továbbá korróziós problémák okozzák a negatív minősítést. Az ellenőrzéseknél a gumiabroncsokkal, a világítással és a szélvédővel vannak gondok. Az ülés szünetében két ifjú közlekedési rendőr mutatkozott be a bizottságnak. A Szent László Utcai Általános Iskola diákjai hatékonyan segítik a rendőrök munkáját. Az iskola egyébként 50 ezer forintot nyert az ORFK és a KHVM által kiírt közlekedésbiztonsági pályázaton, s ugyanilyen összeggel honorálták a 2. Számú Általános Iskola pályázatát is. Befejezésként az újságírók megtekinthették a megyei közlekedésbiztonsági információs és szolgáltató irodát is, amely az Andrássy út 6. szám alatt, a földszinten található. f,j1évleffl SZILASI MIHÁLY akció Közelebbi terveinkről szólva ismertetnénk, hogy a fásítás terén milyen munkákra kerül sor az idén. Megrendelésünkre 12 utcában kerül sor részleges, illetve teljes fasorcserére: Bartók B. út, Berényi út, Dózsa Gy. Corvin u., Jókai út, Bankó Liszt u., Luther u., Május 1. Szigetvári u., Vásárhelyi P. út, u., u., u., Szabó D. u. Ezen utcákon túl ültetésre kerül még sor további 10 utcában. Itt fakitermelésre nem kerül sor, többségben dupla fasort fogunk telepíteni, pl.: Arany J. u., Ábrahámffy u., Harruckern u., Kórház u., régi Szarvasi út. Az említett utcákban 1751 db fa kerül elültetésre. A fentieken túl, azaz azzal párhuzamosan tovább segítjük a lakossági öntevékeny fásítási munkákat. Itt számolunk be arról, hogy irányításunkkal ban 735 db, míg 1992-ben 2658 db fát ültettek el lakótelepekre, utcai közterületekre, intézményudvarokra, építési telkekre. A készlet egyre szűkösebb lehetőséget elégít ki, mivel a facsemeték beöregedtek és a fajtaválaszték is jelentősen csökkent, így az idén már utcafásításra faanyagot ajánlani nem tudunk. Továbbra is segíteni tudjuk a lakótelepi ligetes fásítást, az intézményudvarok és építési telkek fatelepítését. A következő fajta facsemetékkel rendelkezünk: tölgy, kőris, juhar, akác, nyár, fűz, zsidómeggy, nyír. Utcai telepítésre esetlegesen cserjét tudunk biztosítani. A fásítási akció lebonyolítását az előző évekhez hasonlóan tervezzük lebonyolítani. Az igénylők irodánkhoz jelezzék fásítási szándékukat, amit mi felülbírálunk és lehetőség szerint segítünk. Az ültetendő és kiutalt faanyag a Szarvasi úti telepen október 27-től szedhető ki, hétköznap és szombati napon ig, vasárnap 8.00-tól ig. VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA [ Sérülékeny közlekedők ] A gyalogosközlekedés reflektorfénybe állítása" volt a témája annak a tanácskozásnak, amely a közúti igazgatóság, a rendőrfőkapitányság, a megyei önkormányzat, a közlekedési felügyelet és a városüzemeltetési iroda szakembereinek részvételével zajlott a városházán a közelmúltban. A gyalogosok - a kerékpárosok mellett - a közlekedésben részt vevők legsérülékenyebbjei, ezért figyelmet érdemel az utak, járdák vizsgálata mellett a gyalogos-átkelőhelyek állapota is. Dobókői György a közlekedési felügyelet részéről ismertette a gyalogosközlekedés vizsgálati szempontjait, amelyben kiemelt helyet kapott a forgalmat vonzó intézmények (piac, iskola, állomás) környékén lévő forgalomtechnikai jelzések felülvizsgálata. A gyalogosbalesetek gyakorisága alapján a veszélyes helyek meghatározása és a helyszíni vizsgálatok lefolytatása is nagy odafigyelést kíván. A meglévő gyalogos-átkelőhelyeknél a szükségességet, a felfestést, táblázást és a megvilágítást teszi vizsgálat tárgyává, de a mozgáskorlátozottak, vagy gyengén látók gyalogosközlekedési feltételeinek javítására is intézkedéseket javasolnak. A gyalogosbalesetek adatait az elmúlt öt évre visszamenőleg vizsgálta a rendőr-főkapitányság Békéscsabán és közigazgatási területein - tudtuk meg Páskuj Józseftől. Ezen időszak alatt 198 szemólysérüléses gyalogos-közlekedésibaleset történt, 101-en könnyen, 75-en súlyosan sérültek meg, 22-en pedig életüket vesztették... Az okok között leggyakrabban a gyalogos szabályszegése, és személygépkocsi-vezetők szabálytalansága szerepel. Kucsera Tibor a közúti igazgatóság részéről ismertette, melyek Békéscsaba legveszélyesebb útszakaszai és felhívta a városüzemeltetési iroda figyelmét a kerékpárutak szükségességére. A város pályázatot nyújtott be kerékpárút építésére tavasszal a Dobozi útra, augusztusban pedig a Luther utcára, azonban, mint azt Csapó Máriától megtudtuk, sajnos egyik sem nyert, így pénz híján ezek nem valósulhattak meg. -óy-

5 Közelednek az önkormányzati választások, itt az értékelés ideje. Visszaszámlálás című rovatunkban már megszólaltattuk a városi közgyűlés tagjait, most a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester, Domokos László nyilatkozik az elmúlt négy év tapasztalatairól. - Kezdjük egy általános értékeléssel! Hogyan látja a város pénzügyminisztere" az eltelt időszak történéseit? - Sokarcú volt ez a négy év. Az első időszak a megismerés jegyében telt el, áttekintettük a feladatokat, szervezeti átalakítást hajtottunk végre a hivatalban, stabilizáltuk a város pénzügyi helyzetét. '91-92-ben a közgyűlés kijelölte azokat a pontokat, ahol feltétlenül lépni kellett a jövőben, elkészültek a különböző koncepciók, amelyek alapot jelenthettek a város fejlődése szempontjából. A 32 képviselőből csupán egy volt korábban tanácstag, az álláspontok hosszadalmas, néha látványos viták árán kristályosodtak ki. - Milyen koncepciók készültek el, mit tartott fontosnak az új városvezetés, a testület? - A gazdaság prioritást élvezett, így az elsők között készült el a vagyongazdálkodási, a költségvetési, a telekgazdálkodási, a városfejlesztési és városüzemeltetési koncepció. A sport helyzetével is kellett foglalkozni, az Előre átszervezése nem várhatott tovább - a megye kivonult a sport finanszírozásának területéről, s ha nem lépünk, akkor ma a városnak talán nem is lenne versenyszerű sportélete. Elhagyatott létesítmények üzemeltetését is magára vállalta az önkormányzat. Hosszú időbe telt az oktatási és a lakáskoncepció megalkotása. Persze minden koncepció annyit ér, amennyi megvalósul belőle. Ami rajtunk múlott, azt megtettük. Problémát jelentett például az oktatásban és a lakásgazdálkodásban haladást eszközölni, mivel nem voltak adottak a törvényi feltételek, a központi szabályozás (vagy annak hiánya) kellemetlen akadályokat gördített elénk. Ezzel szemben például a telekgazdálkodás és a költségvetés terén előre tudtunk lépni. Továbbá elkészült a környezetvédelmi koncepciónk is, itt sok mindent sikerült elérni, de a java most következik. - A szépen megalkotott koncepciók azonban mindig az anyagiakon múlnak - nem elég a törvényi háttér. Mennyi pénze volt a testületnek elképzelései valóra váltása érdekében? - Pénzügyi szempontból az 1992-es év volt a legjobb. Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodása az állami költségvetés mindenkori helyzetétől függ. Márpedig ez változó volt minden évben. Csak kétszer nyertünk pénzt pályázaton kerékpárút-építésre (Mezőmegyer-Békéscsaba között és a Tulipán utcában), a többi kerékpárutat saját forrásból építettük. Nem elég csak a napi problémákkal foglalkozni, fejleszteni is kell, ezért kellenek a pályázati, központi pénzek. Voltak olyan területek, amelyekre nagyon keveset költöttek elődeink. Itt a városgazdálkodásra gondolok elsősorban - a zöldterületek fenntartá- Kényszerpályán sára, a közterületek rendbetételére, a köztisztaság állapotára; ezekre rengeteget költöttünk, persze nem eleget! - A napi problémák mellett mi az, ami pénznyelő" automataként jelenik meg az önkormányzat gazdálkodásában? - Két dologra szeretnék utalni. A városnak mintegy hetven intézménye van, ezeknek mintegy a felével kellett foglalkoznunk, mivel pénzügyi gondokkal küszködtek. A kórház a legjobb példa - a hatalmas adósságot sikerült ledolgozni, stabilizálódott a helyzet. Alapvető elgondolásunk az volt, hogy egyenlő esélyeket biztosítunk intézményeink számára. További, a mai napig is jelentkező probléma az intézmények leromlott állaga, a be nem fejezett, félbeszakított fejlesztések, tornatermek hiánya... A Luther utcai óvoda például nagyon rossz állapotban volt, megvettük a volt Unicon óvodát, hogy oda költöztessük a gyerekeket. Tanműhelyeket is vásároltunk, illetve építettünk, amelyekre az iskoláknak szükségük volt. - Melyek voltak a legnagyobb kihívások az elmúlt négy évben? - Számomra ilyen volt például a Rózsa Ferenc Gimnázium sorsa - óriási problémát jelent(ett) a finanszírozás. A kártalanítás összege messze nem volt elegendő az új gimnázium létesítéséhez, így hitelfelvételhez kellett folyamodnunk. Megemlíteném még a piac rendezésének a problémáját is - úgy néz ki, most zárul ez a folyamat, a városnak már nem kell többet erre költenie, az üzemeltető cégre hárul a feladat, hogy az önkormányzat adta segítséget és lehetőséget hasznosítsa, s rendeződjenek a dolgok, fejlődjön a terület, emberibb arca legyen a környéknek; úgy érzem, jó úton haladunk, ami a piacot illeti. Mindenki számára nagy kihívást jelentett a tanácsi rendszerről az önkormányzatiságra való átállás; sok mindenben változás történt, de itt van még tennivaló bőven. Fontosnak tartom azt, hogy egy hosszú távú fejlődésnek a feltételeit si- Domokos László került megteremtenünk. A pozitívumok közé sorolom, hogy a város már kétszer rendezett regionális expót, a kultúra területén pedig sok olyan rendezvénynek adunk helyet, illetve támogatunk, amelyek felértékelték" Békéscsabát. Létrehoztuk a Vállalkozási Centrum Kft.-t, a benne működő Inkubátorházzal, amely nagy segítséget jelent a kezdő és tőkeszegény vállalkozók számára. Elkészült Nagyrét rendezési terve, kialakításra került a Csaba Center területe - ez lehet valamikor a város második központja; csak a befektetőket várjuk most. Az iparfejlesztéshez is megteremtettük a feltételeket; sajnos, a befektető tőke még nem a kívánt mértékben áramlik Békéscsabára. A jövőben talán ez másképp lesz. - A várospolitika tükre a költségvetés. Hogyan működött az elmúlt években a pénzügypolitika? - Alapvetően az intézményekre költötte a legtöbbet a város - meg kell őrizni a működőképességüket, s lehetőleg fejlődni is kell hagyni őket. Eljutottunk odáig, hogy az idén nem tapasztalhatók pénzügyi gondok e területen. így nyugalom van, de emiatt nem tudunk előrelépni más területeken - szociálpolitika, civilszervezetek támogatása, utak építése. A beruházási fronton feszültség alakult ki az idén, hitelfelvételre kényszerültünk. Fontos beruházásokról van szó - a gimnázium, az új hulladékkezelő mű. Ez utóbbira sajnos nem kaptunk központi támogatást; remélem, a következő testület sikerrel fog járni. - Milyen adósságállományt hagy utódjára ez az önkormányzat? - Három évig csökkent az adósság - mintegy 400 milliót örököltünk", 2,3 milliárdos költségvetés mellett és 50 millió körül maradt '94 utánra. Most mintegy 550 milliós adóssággal számolunk, 5,3 milliárdos költségvetés mellett. Kezelhető az adósságállomány, a város komoly finanszírozási háttérrel rendelkezik. Az előző kormány kevesebb pénzzel látta el az idén az önkormányzatokat, így a pénzhiány hol egy intézménynél, hol egy terület rosszabb ellátásánál, hol egy beruházásnál jelentkezik problémaként. Éppen ezért nemcsak ebben az évben kell közel 350 millió Ft hitelt felvennünk a korábban elhatározott szükséges szakmai programok, beruházások (iskola, tanműhely, piac, útépítés, köztisztaság, közvilágítás-korszerűsítés) finanszírozására. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy műszakiállapot-adósságot" is örökölt a város - rendezetlen utcák, elmaradott intézményi rendszer... kényszerpályán mozogtunk az elmúlt négy évben. A következő időszak nagy feladata lesz, hogy a pénzügyekért felelős önkormányzati vezető egyensúlyt tudjon teremteni a különböző igények között, mégpedig úgy, hogy az intézményrendszer stabil maradjon, közterületeink rendezettek legyenek, és olyan beruházásokra is jusson pénz, amelyek az elmúlt év súlyos adósságát csökkentik. Ennek nagysága milliárdokban mérhető... (H. M.)

6 Az FM 88,9 MHz-en MINDENNAP START RADIO RÓNA RÁDIÓ RÁDIÓ HARANGRA VAR A JAMINAI TEMPLOM Ft a bruttó költsége egy megfelelő nagyságú harangnak Ft adományt Nagy-Britannia nagykövete ajánlott fel Ft-tal Békéscsaba város közgyűlése támogatja a harangöntést. 175 OOO Ft-ra van még szüksége a Pro Ecclesia" Templomépítő Alapítványnak. Az adomány összege leírtiató az adóalapból. Befizetési csekk a belvárosi és a jaminai plébánián, az Origó Üzletházban és a Szilvia Markelben (Andrássy út), a Heti Mérleg Szerkesztőségében (Szent István tér 9.) és a Gyorsnyomdában (Szabadság tér 1-3., nagyposta) szerezhető be. AZ ADOMÁNYT TÁJÉKOZTATÓ a Békéscsaba-monográfia második, néprajzi kötetének, a BÉKÉSCSABA NÉPRAJZA megjelenéséről KÖSZÖNJÜK! Többéves kitartó szervező- és kutatómunka eredményeképpen 1994 októberében a Gyomai Kner Nyomda Kft. jóvoltából kézbe vehetjük a Békéscsaba-monográfia második, néprajzi kötetét. A kötetben olvashatunk a népi textilművészetről, a hagyományos földművelésről és állattartásról, a kismesterségekről, az árucseréről, a piacozásról és vásározásról, a népi építkezésről, lakáskultúráról, a néphitről. Szerkesztők: dr. Krupa András és dr. Grin Igor. A kötet terjedelme: 66,25 ív (1058 oldal). Ára: 1500 Ft+10% áfa. A monográfia megvásárolható a polgármesteri hivatalban (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) az oktatási, közművelődési és sportirodában Pál Miklós főtanácsosnál, a földszint 51-es irodában, 14 órától. MEGRENDELŐ Megrendelem a Békéscsaba-monográfia második kötetét, a Békéscsaba néprajzát Név: Cim: személy vagy intézmény., cégszerű aláírás példányban HETI MOZIMŰSOR október 27.-november 2. PHAEDRA MOZI NAGYTEREM X. 27.-XI óra: X. 27.-XI. 2. Al Pacino: AMERIKA FEGYVERBEN 17.30, és 22 óra: (magyarul beszélő amerikai film) X. 31.-XI és 20 óra: Walt Disney: A DZSUNGEL KÖNYVE (magyarul beszélő amerikai rajzfilm) Al Pacino: AMERIKA FEGYVERBEN (magyarul beszélő amerikai film) PHAEDRA MOZI KAMARATEREM X óra, 31-én 19 óra: ART MOZI Bódy Gábor: PSYCHÉ Hl. (Bódi Gábor filmje Weöres Sándor remekműve alapján) PREMIER MOZI X és óra: Sheryl Lee és Stephen Dorff: BACK BEAT / A BANDÁBÓL LEGENDA LETT (színes, zenés angol film) X. 30. és XI BACK BEAT / A BANDÁBÓL LEGENDA LETT 17, 19 és 21 óra: (színes zenés angol film) HETI FILMAJÁNLAT AMERIKAI AL PACINO: FEGYVERBEN Látványos, magyarul beszélő, amerikai történelmi kalandfilm További főszereplők: NASTASSJA KINSKI, DONALD SUTHERLAND és ANNIÉ LENNOX Rendezte: HUGH HUDSON Az 1770-es években járunk. Tom Dobbsnak, a keménykötésű telepesnek jószerivel mindene odaveszett a határvidéki villongások, indián rajtaütések, járványok során. Igy, amikor az amerikai kolóniákon fellángol a harc a szabadságért, nem siet fegyvert ragadni. JEz a háború nem az én háborúm - mondja. - Nem a szegények háborúja." Ám amikor egyetlen megmaradt kisfia, Ned könnyelmű ifjoncként felcsap dobosnak a felkelők közé, kénytelen-kelletlen követi a csatatérre. Hamarosan az Újvilág minden zugát ágyútalpak szántják föl, hadimének patkói dübörögnek és új zászlót kezd lengetni a szél... A TÜZSZEKEREK rendezője - mintegy kortárs haditudósítóként - egy tragikus szerelem tükrén keresztül gigantikus tablót fest a korról, amikor testvér és testvér, szülő és gyermek fordít hátat egymásnak, hogy aztán a harcmezőn nézzen farkasszemet - és vérben, sárban, kínban megszülessék egy új világ. A BEKES MEGYEI KÖNYVTAR gyermekkönyvtárának szolgáltatásai: könyvek, hanglemezek, kazetták kölcsönzése; könyvajánlás, tanácsadás, információ; irodalomkutatás: hanglemezhallgatás; kézikönyvek, folyóiratok, tankönyvek használata; csoportos foglalkozások, rendhagyó órák óvodásoknak, általános iskolásoknak; kulturális programok (író-olvasó találkozók, pályázatok, vetélkedők, műsoros délutánok stb); videofilmek (rajz-, mese-, ismeretterjesztő és játékfilmek) vetítése; lehetőség játék- és ajándókkószítósre, játékos szünidei programok, dokumentumokról másolatok készítése. A gyermekkönyvtár telefonszáma: /134.

7 1 HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 1 MEGHÍVÓ BlO-gyógyhatású ágynemű-garnitúra 100% magyar gyapjú" bemutatóra hívjuk meg Önöket november 3-án, csütörtökön délután 5 órakor, 4-ón, pénteken délután 3 és 6 órakor és 5-én, szombaton 10 órakor a Vasutas Művelődési Házba (Andrássy út ). Belépés és tombola ingyenes. Ha eljönnek, nem bánják meg! Automata, hagyományos, iktató-, valamint emblémás bélyegzők készítése. GYORSNYOMDA Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. (nagyposta). Telefon: m m NYOMDA ' ^^ m m *- Termékismertetök, Wí/K?* címkék, szórólapok. névjegyek, nyomtatványok, meghívók és egyéb nyomdai termékek tervezése, kivitelezése - továbbá FÉNYMÁSOLÁS. Kedvező árak, rövid határidő. INTERTECHNIKA NYOMDA Békéscsaba. József A. u (megyeháza) Telefon: 66/ ITODOffODDálD AUTÓSISKOLA BÉKÉSCSABÁN nov. 7-én, hétfőn 16 órakor. 12 Helye: Lázár u. 2. (iskola a Domus mögött). ihocz & IMecCvegy Telefon: , Rádiótelefon: 06-60/ MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! HAVI RÉSZLETFIZETÉS INGYENES TANKÖNYVBIZTOSÍTÁS SZEMELYGEPKOCSI-VEZETŐ SEGÉDMOTOR MOTOROSés közlekedési ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁStanfolyam indul: Érdeklődni a 06-60/ / GYULÁN nov. 1-jén, kedden 16 órakor. Helye: Erkel Művelődési Ház (Béke sgt. 35.). ÓID támogatással telefonokon. Tanfolya naink hallgatói között havonta 10 db Ft-os N ISSAN autóvási írlási utalványt sorsolunk ki! Értesítjük Békéscsaba város lakosait és intézményeit, hogy BÉKÉSCSABA VÁROS TERÜLETÉN október én ivóvízfőkörök mosatását végezzük. Ezen időszakban napközben nyomáscsökkenéssel, 19 órától 6 óráig teljes vízhiánnyal kell számolni. Az ÁGVEZETÉK TISZTÍTÁSI MUNKÁIT október 30-án és 31-én, valamint november 1 6-ig végezzük, mely időszak alatt nyomáscsökkenés és helyi vízhiány várható. Fenti időszak után kérjük, hogy a t. Fogyasztó saját ivóvizellátó-rendszerének mosatásáról gondoskodni szíveskedjék! INTER-FLOTT A munkálatok idejére fogyasztóink szíves megértését kérjük! Békés Megyei Vízmüvek Rt. üzemmérnöksége f I Békéscsaba, Szabolcs u. 36. A Pósteleki II. kertekben, a Hajlás dűlőben a régi ÁFÉSZ-tól bérelt kertek használói - akik még nem jelentkeztek - jelentkezzenek a bérleti szerződésükkel keddi és csütörtöki napokon a Földkiadó Bizottságnál november 10-ig (Békéscsaba, Szabadság tér 10. I. emelet, telefon: ). APRÓHIRDETÉS INGATLAN Mezőmegyer. Árpád tér 3/1 számú családi ház eladó. Tel: Zártkert eladó a Veszély-kerteknél. Érdeklődni lelelonon: óráig. Raktárnak 3 részből álló. 50 rrf-es lakásrész kiadó a víztorony környékén. Telefon: Máz eladó Békéscsabán, a Bessenyei u. 81 alalt. Érdeklődni: 19 óra ulán a helyszínen, vagy telefonon: Békéscsabán, a Kastély-szólökben lánya eladó 1 hold földdel. Telefon Mezóberény, Jeszenszky u 7. szám alatti 3 szobás, komfortos házrész eladó, vagy békéscsabai lakásra cserélhető Érdeklődni 17 óra ulán a as telefonon. Kélsopronyban családi ház eladó nagy leiekkel. Teleion: Fényesen beépíthető zártkert, a 44-es úl melleit lánya sürgősen eladó. Érdeklődni: 06-60/ , esle 8-tól reggel 8-ig Zártkert eladó Békéscsaba, Gulyás u. 35. alatt. Víz, villany van. Telefon: , vagy , 18 óra ulán. Gerendáson családi ház olcsón eladó Érdeklődni: Békéscsaba. Tavasz u. 69. Összkomlorlos, kertes léi ház eladó Békéscsaba. Mikszáth Lt 20. Eladók Békéscsaba I. kerületében IV emeleti lakások. I., III.. IV kerületi kertes házak. Szarvasi üli üzlet, raktárral. V kerületi kertes ház üzlettel, zártkert. Vásárolnék: szoc pol. kedvezményes lakást, belvárosban üzlethelyiségei. Érdeklődni: Balázs János, Békéscsaba, Pelőfi u. 2. Telefon JARMU SEAT Ibiza GLX 1.5. benzines évjáratú személygépkocsi eladó. Teleion SZOLGÁLTATÁS Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés és -javítás Teleion: Telőszolgálat! Lapos cserép- és magaslelök készítése, javítása garanciával. Bejelentés 9-12 óráig a /127 lelelonon. Ablakszigelelés légcsalornás tömítószalaggal. Garanciával. Teleion: Szobaleslés, mázolás, tapélázás! Mészár Tibor, lelefon: Lakossági üvegezés, hőszigetelő üveg gyártása! Házhoz megyünk 1 Békéscsaba. Kétegyházi úl 3. Teleion: Színes és fekete-fehér televíziók, videók lavitása Antennaszerelés Használt szines televíziók kaphatók Cím Bankó ulca 31., rádiótelefon: 06-60/ Parabola- és lelóantenna-szerelés vidékre is Autórádió és -magnó, HIFI, videó javítása. Boda Béla. Békéscsaba. Csíki u. 38 Teleion: (üzenetrögzítő) Gázkészülékek javítása, felülvizsgálata Cim Könyves utca 45. telefonügyelel: óráig. Automata mosógépek javítása helyszínen, hétvégén is Elektron Gmk. Békéscsaba, Bartók Béla úl 4. Tel.: Színes televíziók lavitása hétvégén is garanciával! Domokos Tamás, telefonüzenet lelelon: 06-30/ Lakáskarbantartás A-tól Z-ig Új címen, egy bevall szolgáltatás. Teleion: egész nap Búzás László vállalkozó A Generál kerékpárszerviz ajánlata: gyermek MTB kerékpárok Fl, Import női kerékpár Ft Békéscsaba. Augusztus (Mezőmegyer) Pedagógiai Tanácsadó Szolgálat szülőknek Kulcs nevelési gondjainak megoldásához. Előzetes bejelentkezés telefonon a es számon, napközben 8-10 óra. este óra között. EGYÉB Bakkecske és vemhes kecskék eladók Schweidel utca 1. Kiságy, babakocsi és kisbicikli eladó. Teleion: az esti órákban Matematikakorrepetálás általános iskolásoknak: Szigligeti u 4 1/4. Ha szeretne javítani egészségén, hívja a ós számot! 1 db hízó eladó. Kb 150 kg Békéscsaba. Tavasz u 69 Garázs bérbe kiadó. Érdeklődni a es lelelonon Hagyma eladó Békés, Tóth u 14/t Ingatlanért eltartási szerződési kőinek. Érdeklődni a es telefonon 6 óra után

8 Régi szokás szerint a csabai alapítók is a templom körül kezdtek temetkezni. A nagytemplom mögött volt az első temető között. Betelte után ig a Körös innenső partján, majd a túlsó parton, a mai ligetben és környékén nyitottak új temetőt az evangélikusok 1776-ban. Ide az utolsó halottat 1847-ben temették. Ide temették 6 nagy domb alá a kolera vész 2019 áldozatát. Emlékükre megmaradt egy domb és az emlékoszlop (fotónkon), mely az ittlévő egykori temetőre emlékeztet. Temetőink I. BOGARHAZI temető A Bogárházi evangélikus temetőt 1852-ben nyitották meg, a Berzsenyi (akkor Bogár) utca végén. Nevezték Postai temetőnek is, med a Bogár u. sarkán állt a múlt században Csaba első postaállomása. A bogámázi temetőbe 1971-ig temettek. A Bajza utcát 1975-ben meghosszabbították a Gyulai útig úgy, hogy az út a temetőn vezet keresztül. A temető ma teljesen elhanyagoltan várja sorsát. Csaba Kastély nevű városrészén 1848-ban nyitották meg a Kastélyi evangélikus temetőt, melybe 1971-ig temettek. E temetőben nyugszik Haán Lajos ( ) evangélikus lelkész, városunk első történetirója, és családja. Síremlékük (képünkön) és a több mint 140 éves temető szomorúan gondozatlan. A Széchenyi-liget szélén lévő zsidótemetőbe már a nagy évi kolerajárvány előtt temettek. A temető legrégibb sirkőfelirata alatt nyugszik Singer Jakab, aki 1821-ben halt meg. A temető hátsó részén még állnak a százévesnél régibb sírkövek, elöl pedig a később elhunytak ép vagy megrongált márványsiremlékei. A temető bejárata előtt áll a holocaust csabai mártírjainak emlékműve. mm LIGETI temető A Széchenyi-liget melletti katolikus ótemetöbe 1877-töl mindmáig temetnek. E temetőben nyugszik dr Bertóthy István ( ), városunk első polgármestere. E gondozott temető sok volt neves csabai személyiség nyughelye.

Zöld utat a Csaba Centernek

Zöld utat a Csaba Centernek KÖZGYŰLÉS Zöld utat a Csaba Centernek Hirschmann-megnvitö O^nal A Hirschmann név ma már fogalom az ipari elektronikában szerte a világon. A német cég stratégiája: nyitni Kelet-Európa felé és fokozatosan

Részletesebben

r térteg Márciusi episztola A CSÜSZ foglalkozik a lakásokkal INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA

r térteg Márciusi episztola A CSÜSZ foglalkozik a lakásokkal INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA tvheti r térteg evtoiyam y. szam 1994. március 3. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Márciusi episztola Hogy állsz az életkedveddel. Barátom? Csak élsz, mint a leghajszoltabb hangyák, cipeled a rád rótt terheket,

Részletesebben

Él* 1 *. Csökkenteni kell a kiadásokat. Képviselői fórumok a rendezési tervekről. Hagyjuk ki a gyerekeket! INGYENES VÁROSI LAP» BÉKÉSCSABA

Él* 1 *. Csökkenteni kell a kiadásokat. Képviselői fórumok a rendezési tervekről. Hagyjuk ki a gyerekeket! INGYENES VÁROSI LAP» BÉKÉSCSABA Csökkenteni kell a kiadásokat INGYENES VÁROSI LAP» BÉKÉSCSABA Képviselői fórumok a rendezési tervekről A polgármesteri hivatal munkatársai és a tervezők ismertetik Békéscsaba készülő településrendezési

Részletesebben

térteg VII. évfolyam 6. szám 1997. február 13

térteg VII. évfolyam 6. szám 1997. február 13 HETI térteg VII. évfolyam 6. szám 1997. február 13 INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Tartomány Az igeliturgikus útmutatóban Ígéretes üzenetet találtam: Meghátrálás nélkül ragaszkodjunk a reménység hitvallásához

Részletesebben

Vigyázz magadra! Ballagás, indulás. Bemutatkozott a Pannon GSM. Képviselői fórum. Egyéves az iskolaszék. A tanulmányi verseny eredményei.

Vigyázz magadra! Ballagás, indulás. Bemutatkozott a Pannon GSM. Képviselői fórum. Egyéves az iskolaszék. A tanulmányi verseny eredményei. Képviselői fórum Egyéves az iskolaszék A tanulmányi verseny eredményei Visszhang Környezetünk, életünk Mindent vagy semmit! INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Békéscsaba anno.. Ballagás, indulás A ballagás

Részletesebben

Párbeszéd az életről

Párbeszéd az életről A walesi herceg Jamináért Jankay Tibor-közalapítvány Stílusok kavalkádja Csabai Közlöny - Döntés után Jótékonysági humorgála Újra él a Hemo INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Kertbarátok versenye Emberismeret

Részletesebben

hitünk! LCSABAI, Őszi mérleg Uton INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA KÖZMEGHALLGATÁS KÖZGYŰLÉSI MOZAIK m XIII. evtolyam 17. szam v f 2003. október 2.

hitünk! LCSABAI, Őszi mérleg Uton INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA KÖZMEGHALLGATÁS KÖZGYŰLÉSI MOZAIK m XIII. evtolyam 17. szam v f 2003. október 2. LCSABAI, I W W W W W W W m XIII. evtolyam 7. szam v f 2003. október 2. \ _ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA KÖZGYŰLÉSI MOZAIK Őszi mérleg hitünk! KÖZMEGHALLGATÁS Uton Szeptember 6-án tartotta nyári szünet

Részletesebben

Mérleg CSABAI. 'Illllllllllk. Feszültségek a költségvetésben. A szlovák kultuszminiszter Csabán. Üléseztek a képviselők. Rangos vendégek Békéscsabán

Mérleg CSABAI. 'Illllllllllk. Feszültségek a költségvetésben. A szlovák kultuszminiszter Csabán. Üléseztek a képviselők. Rangos vendégek Békéscsabán 'Illllllllllk CSABAI Üléseztek a képviselők Rangos vendégek Békéscsabán Balkán-táncok hangulata Mérleg AI. evroiyam zi. szam 2001. november 22. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Erdős Viktor, a sakkvilágbajnok

Részletesebben

APedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) aláírásgyûjtést

APedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) aláírásgyûjtést Közgyûlési összefoglaló Vantara Gyula a csatornázásról Ha fényképeznek, mosolyogj! Biztonságosabb Jamináért Csaba Expón az önkormányzat XVII. évfolyam 8. szám 2007. május 10. Folytatódik a Tárt Kapus-program

Részletesebben

CSABAI. A hétköznapok csodája. Tesco-nyitány Békéscsabán. Közmeghallgatás. Háború vagy művészet. Közelebb az ügyfelekhez. Ahol a nap is megpihen

CSABAI. A hétköznapok csodája. Tesco-nyitány Békéscsabán. Közmeghallgatás. Háború vagy művészet. Közelebb az ügyfelekhez. Ahol a nap is megpihen CSABAI Közmeghallgatás Háború vagy művészet Közelebb az ügyfelekhez Ahol a nap is megpihen Álmaink valósága XI. evioiyam lö. szam 2001. október 11. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA A kolbászfesztivál programja

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

Mérleg w XII. evtoiyam 7. szam v 2002. április 4.

Mérleg w XII. evtoiyam 7. szam v 2002. április 4. CSABAI Mérleg w XII. evtoiyam 7. szam v 2002. április 4. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA 1 Mesés nyár Július elején igazi mesevilágba pottyanhatnak a békéscsabaiak és a városba érkezők a XIII. Nemzetközi

Részletesebben

Jlérteg HETI. A jó kedély EVES A. Az egészségügy helyzete. Útviszonyok Csabán. Közgyűlési visszhang. Jubileumi mérkőzés. Nyári napközis tábor

Jlérteg HETI. A jó kedély EVES A. Az egészségügy helyzete. Útviszonyok Csabán. Közgyűlési visszhang. Jubileumi mérkőzés. Nyári napközis tábor HETI Az egészségügy helyzete Jlérteg W VII. évfolyam 26. szam V * 1997. július 3. ^ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA A jó kedély Jókedv csak akkor keletkezik, ha megteremtődött az a relatív függetlenség,

Részletesebben

Mi az a natúrpark? Zöld út a focistáknak. Ülésezett a testület. Megújult a szeretetotthon. Csabai arcképcsarnok. Döntés előtt, döntés után

Mi az a natúrpark? Zöld út a focistáknak. Ülésezett a testület. Megújult a szeretetotthon. Csabai arcképcsarnok. Döntés előtt, döntés után Ülésezett a testület Megújult a szeretetotthon Csabai arcképcsarnok Döntés előtt, döntés után Közgyűlési visszhang Zárónapok Mozarttal és INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Vitorlázórepülő Európa-bajnokság

Részletesebben

Ifjúsági szálló épül

Ifjúsági szálló épül 'III. Ülésezik a közgyűlés A szépségkirálynő ajándéka Közéleti szalon Világbanki TESZ-vizsgálat Tevan-újdonságok VII. évfolyam 44. szám 1997. december 18. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA A Békéslog és a

Részletesebben

(Mérleg W V. évfolyam 40. szám V f 1995. november 23. ^1

(Mérleg W V. évfolyam 40. szám V f 1995. november 23. ^1 'Ili, HETI (Mérleg W V. évfolyam 40. szám V f 995. november 23. ^ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Szociális kerekasztal Pierrot Gyermekszínház A munkanélküliség alakulása Mi lesz a sporttal? Be íratás előtt

Részletesebben

^térteg W VIII. évfolyam 41. szám V f 1998. november 19. ^

^térteg W VIII. évfolyam 41. szám V f 1998. november 19. ^ ^térteg W VIII. évfolyam 41. szám V f 1998. november 19. ^ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Sétálni és/vagy kerékpározni November Már olyan érzése van az embernek, mintha év vége lenne, pedig még nincs december.

Részletesebben

AFejlesztéspolitikai Irányító Testület képviseletében

AFejlesztéspolitikai Irányító Testület képviseletében Soron kívüli közgyûlés Átalakul a hivatal Fakivágás után ültetés a ligetben Képviselõk Gerláról, Mezõmegyerrõl Hálón a Bárka XVII. évfolyam 7. szám 2007. április 26. Városvédõk tisztújító közgyûlése Kiállítás

Részletesebben

Meáea CSABAI. Október 12-én tartotta alakuló ülését. www.bekescsaba.hu. Megalakult az új közgyűlés. Közgyűlési mozaik. Rendhagyó történelemóra

Meáea CSABAI. Október 12-én tartotta alakuló ülését. www.bekescsaba.hu. Megalakult az új közgyűlés. Közgyűlési mozaik. Rendhagyó történelemóra CSABAI Közgyűlési mozaik Rendhagyó történelemóra Emlékezzünk együtt! Meáea W AVI. evtoiyam üü. szam V 2006. október 19. \_ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA 10. Csabai Kolbászfesztivál Tájékoztató a szennyvízberuházásról

Részletesebben

Herczeg Tamás önkormányzati képviselő kezdeményezésére, a

Herczeg Tamás önkormányzati képviselő kezdeményezésére, a INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Megújult a Közgé Elkészült a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola gyönyörű új épülete, amelyet szeptember elején vettek birtokukba a tanárok

Részletesebben

Jtérleg CSABAI. Utak, ügyek, pénzhiány. Ili, www.bekescsaba.hu KÖZGYŰLÉSI MOZAIK. Ülésezett a testület. Közgyűlési visszhang. Visszaszámlálás 2006

Jtérleg CSABAI. Utak, ügyek, pénzhiány. Ili, www.bekescsaba.hu KÖZGYŰLÉSI MOZAIK. Ülésezett a testület. Közgyűlési visszhang. Visszaszámlálás 2006 Ili, CSABAI Jtérleg Ülésezett a testület Közgyűlési visszhang Visszaszámlálás 2006 Heltai-bohózat a színházban Száz éve történt - csabai krónika u Kiváló avi. evtoiyam j. szam 2006. február 9. INGYENES

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS. Választási közlemény. Kényszerpályán a város? Képviselői fórumok '///////////A INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA

KÖZGYŰLÉS. Választási közlemény. Kényszerpályán a város? Képviselői fórumok '///////////A INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA '///////////A KÖZGYŰLÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése soron következő ülését február 25-én, csütörtökön 9 órától tartja a városháza dísztermében. Várható napirend: Zárt ülés. Vagyoni ügyek. 2.

Részletesebben

CSABAI EZ VAN. JÓ, HA TUDJÁTOK JÚNIUSI ZSONGÁS. Ülésezett a testület. Képviselői fórum. Haza, a menekülttáborba. Pályázatok, versenyeredmények

CSABAI EZ VAN. JÓ, HA TUDJÁTOK JÚNIUSI ZSONGÁS. Ülésezett a testület. Képviselői fórum. Haza, a menekülttáborba. Pályázatok, versenyeredmények CSABAI Ülésezett a testület Képviselői fórum Haza, a menekülttáborba Pályázatok, versenyeredmények Könyvvilág IA. evtoiyam iö. szam 1999. június 3. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Jaminális, Elektroház-napok

Részletesebben

Színes városi bál. Költségvetés intézményvezetőknek

Színes városi bál. Költségvetés intézményvezetőknek Színes városi bál INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Költségvetés intézményvezetőknek A helyzet nem reménytelen, minden gonddal és bajjal együtt idén is működőképesek lesznek az intézmények" - ezekkel a nem

Részletesebben

Beszámolók közgyûlése

Beszámolók közgyûlése Beszámolók közgyûlése Egy asztalnál a városfejlesztésrõl Jól jártunk? Bíróságon a jegyzõügy Változások a kistérségi társulásnál XVII. évfolyam 6. szám 2007. április 12. Kúriatalálkozó Békéscsabán Békéscsaba

Részletesebben

mcsabai loificiás Tájékoztató a szavazásról Önkormányzati választás Diákélet Kitüntetés a városnak Ifjúsági parlament Jelöltek, listák Irodalmi díj

mcsabai loificiás Tájékoztató a szavazásról Önkormányzati választás Diákélet Kitüntetés a városnak Ifjúsági parlament Jelöltek, listák Irodalmi díj mcsabai Önkormányzati választás Diákélet Kitüntetés a városnak Ifjúsági parlament Jelöltek, listák ü w XVI. évfolyam 20. szam V f 2006. szeptember 28. l INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Egészséges, jókedvű

Részletesebben

HETI. Pólusok. Új csarnok az inkubátorházban INGYENES YAROSI LAP BÉKÉSCSABA. VII. évfolyam 30. szam 1997. szeptember 11.

HETI. Pólusok. Új csarnok az inkubátorházban INGYENES YAROSI LAP BÉKÉSCSABA. VII. évfolyam 30. szam 1997. szeptember 11. HETI VII. évfolyam 30. szam 1997. szeptember 11. INGYENES YAROSI LAP BÉKÉSCSABA Pólusok Az olvasás mindig életkedvet ad, a betűkben megtalálod önmagad. A gondolkodó agy címmel jelent meg egy könyv a Világ-

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Ünnep tűzijátékokkal. Zenit - színes zenei paletta INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA AUGUSZTUS 17-20. AM. evroiyam i/\ szam 2002. augusztus 29.

Ünnep tűzijátékokkal. Zenit - színes zenei paletta INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA AUGUSZTUS 17-20. AM. evroiyam i/\ szam 2002. augusztus 29. AM. evroiyam i/\ szam 2002. augusztus 29. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA AUGUSZTUS 17-20. Ünnep tűzijátékokkal Az idén négynaposra bővült ünnep első és utolsó napja a megemlékezésé és a kikapcsolódásé

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben