A Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia diákjainak független lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia diákjainak független lapja"

Átírás

1 XII. évfolyam 15,-Sk 1. szám 2006/ 2007 A Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia diákjainak független lapja

2 Tartalom Vezércikk... 3 Avatás elıtti gondolatok... 4 Csak anyanyelvemen lehetek igazán én... 5 Szép szerelmes szavak... 6 Novemberi fények -a lelkünkben élnek Múlt-kor... 8 Rovásírás Kac-kac Üzengetı Örüljetek... 15

3 Kedves Diáktársaim! Képzeljétek el a Szerkesztıséget, amint tanácstalanul üldögél... Üldögél, üldögél és nem jut eszébe semmi. Pedig meg kell, hogy írjuk az elsı vezércikkünket. Újra elsısök lettünk és ezzel új feladatok szakadtak a nyakunkba, ez nem más mint az újságszerkesztés,amit önként vállaltunk. Szeretnénk folytatni elıdeink munkáját, tehát nektek tetszı újságot csinálni.ehhez kérjük a Ti segítségeteket. Bárkinek bármilyen ötlete támad, össza meg velünk. Újra mőködik a KERI-NEW-ZÁS postaládája ami a büfé üldögélıje mellett van a faliújságon. A postaládába bedobhatjátok rajzaitokat, verseiteket, történeteiteket, így ezzel Ti is hozzájárultok az újság szerkesztéséhez. Gondolj bele, milyen érdekes a saját szövegedet olvasni! No nem? Egy szó mint száz: írjatok és olvassatok! Fıleg olvassatok! Minket! Kellemes idıtöltést és sikeres új tanévet kíván sok szeretettel a Szerkesztıség 3

4 Avatás elıtti gondolatok Minden védtelen elsıs életében bekövetkezik az az igazságtalan pillanat, amit avatásnak hívunk Még mielıtt leintenénk ezt az egész herce-hurcát, nézzünk bele harmadikos avatóink szemébe, és rögtön látni fogjuk azt a hirtelen felszikrázó gonosz tüzet egy alattomos mosoly kíséretében. Ilyenkor fogjuk fel, hogy valami olyasmi van készülıben, amit nagyon élvezni fognak, mi viszont kevésbé. Ha elképzelem, hogy jelmezekben ugrabugrálunk, miközben ık ördögien nevetnek, nem csak a mosoly fagy le az arcomról, hanem egyetlen szó kezd cikázni a fejemben: igazságtalanság. De azért egyetlen egy gondolat kárpótol: két év múlva mi fogjuk avatni elsıseinket, akiknek a szemében ugyanúgy fog rebegni a szép remény, hogy talán kegyelmesek leszünk, de mi példát véve saját avatóinkról, ördögien nevetünk majd. Na de azért félretéve minden viccet, szerintem jó dolog ez az avatásmég ha kegyetlen és igazságtalan is- hiszen még jobban összekovácsolódunk, mulatunk egy jót és végül is, ha jól sikerül az avatás, még pár év múlva is ugyanúgy nevethetünk saját magunkon. Remélem, olyan lesz az avatásunk, amire szívesen emlékezünk majd vissza. Medve Mária 1.c 4

5 Csak anyanyelvemen lehetek igazán én Bárhol is legyünk, rövid életünket végigkíséri magyarságunk, hisz magyarnak születtünk, magyarul is élünk. Hogyha majd egyszer elragad magával a csalogató, sokat ígérı nagyvilág, hogyha szívedben ürességet veszel majd észre, akkor tudod majd igazán, mit jelent az anyanyelved. Hiszen elsı szavad is a legszebb szavunk volt: édesanya. Kacagva, kíváncsian néztél bele a világba: magyarul kacagva. S most visszaemlékszel annyi édes gyermekdalra, miket futkározva, gondtalanul énekeltél, pillangókat kergettél, csokorba szedted a virágokat, s ahogyan a csokrot újabb és újabb virágok díszítették, úgy múlt el az idö újabb és újabb évvel. Lassan megtanultál szívbıl sírni. Magyarul sírtál, és magyarul kínoztak a gondolatok, magyarul győlöltél. Rájöttél, hogy boldogok a gyerekek, mert ık tudják csak igazán, hogy milyen az igazi szeretet. Aztán valaki hirtelen átölelt, és megértettél egy újabb gyönyörő szót, hogy mi is az a szerelem. Azt hitted, hogy szavak már nem is kellenek, szebb a hallgatás, többet mond egy mosoly. Magyarul álmodtál egy szép jövıt, egy buta, rózsaszín folytatást, hogy örökké tarthat egy csöndes ölelés. Magyarul szól hozzád a lelkiismereted is, és magyarul cikázik a fejedben annyi, meg annyi gondolat. Lassacskán felnısz, és rájössz, milyen szép is magyarnak lenni. Körbenézel az ismerıs tájon, s ha fölcsendül egy hang a múltból, biztos, hogy magyar hang lesz. Végigsétál a kanyargó utakon, a langyos szélben mintha neked, régi ismerösnek integetnének az öreg, úmenti fák lombjai, s te halkan visszaköszönsz. Magyarul köszönöd meg a szép éveket. Medve Mária 1.c 5

6 Szép szerelmes szavak... SZ-eretnélek minden percben látni E-lfeledni mindent, ami úgy tud fájni R-ózsa hervadása, levelek hullása E-lfelejtett életünk sok-sok boldogsága T-éged imádlak, amíg csak élek L-e tudom írni, amit most érzek E-lolvasod a lefelé kerekedı betőket, K-italálod, miért is írtam pont neked Kigyúlnak a csillagok, Kigyúlnak a vágyak Csillagtalan sötét éjjel Folyton téged várlak Tudom, hogy nem jössz, Mégis jó várni, Hazudni kell a szívnek, Hogy ne tudjon úgy fájni! Oly szomorú mindig egyedül lenni, Valakit mindenütt hiába keresni, Valakit várni, ki nem jön többé, Valakit szeretni mindörökké... Miért múlik el a szép? Miért sírunk az elmúlt napokért? Miért nem örökös a ma? Hisz akkor nem kellene elválnunk soha. 6 Rácz Barbara 1.c

7 Novemberi fények-a lelkünkben égnek November elsı napjain kicsit elszorul szivünk, vagy egyszerően a temetıben állva csak elbővölve nézzük a sok kis mécses összeolvadását egy csodás fénytengerré. A mécsesek rebegı lángjai egy-egy lelket szimbolizálva, hisz lelkünk, mint a pici láng ugyanúgy el fog lobbanni egyszer. 835 óta november elsı napján picit elgondolkodunk elhunyt szeretteink sírja fölött. Régen az emberek tőzgyújtással, fölvonulással, beöltözéssel ünnepelték szentjeiket. A régi hagyományok egy részét most is ırizzük. Halottak napja elıtt a hozzátartozók a kegyelet virágait helyezik halottaik sírhelyére, majd másnap gyertyát gyújtanak a holtak lelki üdvére. Szeged környékén a hírhedt mindszentek kalácsa néven a koldusoknak üres kalácsot osztogatnak. Erre a hétre munkatilalom is vonatkozott, mivel a hiedelem szerint ez bajt hozhat a házra. Ezek a hiedelmek már kiveszıben vannak. Ezeken a napokon mások is ünnepelnek: Amerikában november 1-e Halloween ünnepe. Ez az egyik legrégibb ünnep. Több kultúra hagyományának keveredésével alakult ki. A hiedelem úgy tartotta, hogy Samhain (napisten) összehívta a halottakat, akik különbözı formákban jelentek meg. Az emberek Samhain tiszteletére állatokból készült kosztümökbe bújnak, és három napos fesztivált tartottak. Manapság már szinte a gyermekek ünnepe. Ekkor töklámpással járkálnak beöltözve, mondván pénzt vagy életet. A felnöttek édességgel ajándékozzák meg ıket, és jól szórakoznak. A felnıtteknek ilyenkor szokásuk jelmezbált rendezni. Kultúrális háttér Halloween valószínőleg Samhain ünnepébıl ered. Úgy hitték, hogy a halottak lelkei összezavarják az élık életét. Az emberek a szellemeknekételt és állatot áldoztak. A kereszténység terjedésekor a hittérítık a pogány ünnepekhez igazították szokásaikat. Írországban ez az éjszaka a Mindenszentek éjszakája lett. Medve Mária 1.c 7

8 Múlt-kor Az 1956-os forradalom és a szabadságharc eseményei Az Írószövetség hetilapja, az Irodalmi Újság volt az ellenzék legfıbb fóruma, és az október elején elindított Hétfıi Hírlap. Elıbbiben jelent meg Háy Gyula: Miért nem szeretem? címő cikke, amiben a funkcionáriusokat tette nevetségessé. Október 16-án megalakult a MEFESZ, a Magyar Egyetemi és Fıiskolai Egyesületek Szövetsége, az elsı független ifjúsági szervezet. Október 22-én a Mőszaki Egyetemen tartott győlésen fogalmazták meg a 16 pontot, amelyben legfıbb követeléseiket fogalmazták meg. Ez lett a forradalom elfogadott programja. Másnap tüntetést tartottak. Gerı Ernı és küldöttsége elıször a tüntetés megtiltása ellen döntött, majd mégis engedélyezték. Délelıtt Nagy Imre megbeszélést tartott Gimes Miklóssal és Losonczy Gézával a tüntetésrıl, amit Nagy Imre nem tartott helyesnek engedélyezni. A Bem-szobornál Veres Péter, az Írószövetség elnöke ismertette az Írók kiáltványát. Az egyetemisták 16 pontját osztogatták A Bem-szobortól a Kossuth térre, az Országház elé vonult a tömeg, és Nagy Imre beszédét követelte. Beszéde végén a Himnusz eléneklését kezdeményezte. A tüntetık nagy része azonban nem tett eleget Nagy Imre kérésének és a Sztálin-szoborhoz vonultak, ahol megkezdték a szobor ledöntését. A szobrot a Nemzeti Színház elé vitték, ahol feldarabolták. A tömeg másik része eközben a Rádióhoz vonult és követelte a 16 pont beolvasását, de a Rádió vezetısége ezt elutasította. A Rádió a hajnalig tartó harcok során a tüntetık kezére került. Eközben összehívták a Központi Vezetıség ülését, amely Nagy Imrét nevezte ki miniszterelnöknek. Október 25-én délelıtt fegyvertelen tömeg vonult a Parlament elé, akikre a karhatalmi erık és a szovjet páncélosok golyózáport zúdítottak. Október 26-án Losonczy Géza és Donáth Ferenc a pártközpontban kijelentette, hogy nem hajlandó az eseményeket ellenforradalomként elfogadni, és fegyverszünetet követelt. Október 27-én újjáalakult a kormány, aminek két kisgazda tagja is lett: Tildy Zoltán és Kovács Béla.Október 28-ra virradóan Nagy Imre tőzszünetet rendelt el és rádióbeszédében bejelentette, hogy a március 15-ét nemzeti ünnepnek nyilvánítják. Október 29-én létrejön a Forradalmi Katonai Bizottság. 8

9 A magyar forradalom a nemzetközi politikában is nagy vihart kavart. Október 30-án a szovjet kormány nyilatkozatban kijelentette, hogy hajlandó felülvizsgálni az egyes országokban tartózkodó szovjet csapatok ügyét. Október 31-én Nagy Imre bejelentette, hogy megkezdték a tárgyalásokat a Varsói Szerzıdésbıl való kilépésbıl. Újabb szovjet csapatok érkeztek, körbezárták a repülıtereket november 4-én vasárnap hajnalban ágyúdörgés ébresztette Budapestet. Hajnali 5 óra 20 perckor Nagy Imre tájékoztatta a lakosságot: Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fıvárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. November 7-én a Kádár kormány letette az esküt. November 14-én megalakult a Nagy-budapesti Központi Munkástanács az ellenállás központja lett. November 21-én megalakult a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa. November 22-én Nagy Imre és társai elhagyhatták a jugoszláv nagykövetséget, de a szovjetek elfogták, és Romániába deportálták ıket januárjában folytatódtak a letartóztatások és megkezdıdtek a kivégzések ban ítélték el Nagy Imrét és társait. Kötél általi halálra ítélték és kivégezték Nagy Imre miniszterelnököt, Maléter Pát honvédelmi minisztert, Szilágyi Józsefet, a miniszterelnök titkárságának vezetıjét és Gimes Miklós újságírót, akiket titokban jeltelen sírokba temették. A világ megdöbbenését Alberto Moravia javaslata jellemzi leginkább, mely szerint a világ összes fıvárosában azt az utcát, ahol a szovjet nagykövetség található, nevezzék el: A LEGYILKOLT MAGYAROK UTCÁJÁNAK. Molnár Kitti 1.c

10 KELL EGY JÓ PUSKA ÖTLET? Rovásírás Rovásírásról bizonyára már sokan hallottatok, de tudjátok-e vajon milyen írás is ez? Mielıtt a magyar törzsek a Kárpátmedencébe érkeztek, már évezredekkel elıtt rendelkeztek saját írással. Ez az írás nem magyar találmány volt, viszont a legkorábbi mezopotámiai, közép- ázsiai és mediterrán írásokkal mutat rokonságot. A magyar rovásírás rövidítéses, gyorsírás jellegő, és minden sajátos magyar hangnak (cs, gy, ny...) önálló jele van. A kereszténység felvétele után Szent István király pápai rendeletre megtiltotta a rovásírást, mivel pogány emléknek tartották, és mint minden pogány szokást, kíméletlenül üldözték. Mivel a latin nyelv csak a legfelsıbb rétegekben terjedt el, a nép körében a rovásírás tovább élt, fıként erdélyben, a székelyek körében maradt meg sokáig. A rovást rendszerint kemény felületre késsel, bicsakal, vésıvel vésik, karcolják, míg a rovásírás felületre történik tollal, ceruzával, ecsettel, jobbról balra vagy alulról felfelé haladva. Kis és nagy betőket, illetve írott és nyomtatott formákat nem különböztetünk meg, ezért könnyen megtanulható. A számokat úgy írjuk le, ahogyan egymaś után következnek, pl.: 1977= A rovásírás iránt napjainkban észrevehetıen nı az érdeklıdés. Sokan titkosírás gyanánt használják, mások a manapság szintén divatba jövı faragott székely kapujuk gerendájába vésetnek ilyen jeleket, amivel növelik annak hitelességét, egzotikussá, titokzatossá teszik. A rovásírás megırzése érdekében minden évben megrendezik a Székely rovásíró versenyt Alsóbodokon, ahol a versenyzık összemérhetik tudásukat, ügyességüket. Az itt eredményesen szerepelt versenyzık tovább jutnak a Budapesten megrendezı Kárpát-aljai fordulóra. 10

11 Kac-kac A tanár panaszkodik Pistike szüleinek: - A maguk gyereke a legrosszabb az egész osztályban. Egyszerően nem bírok vele. Ráadásul még sosem hiányzott egy napot sem! Zsófi, miért késtél az iskolából? - kérdi a tanár. - Azért, mert a házunkba belecsapott a villám. - Ezt nem hiszem el. - Jó, akkor mondok mást. Gimnazisták irodalom órán a következı feladatot kapták: Írjanak egy fogalmazást, mely a következı témaköröket öleli fel: - Vallás - Szexualitás - Rejtély A legtömörebb fogalmazás a következı volt: "Te jó Isten, teherbe estem, de fogalmam sincs ki az apa!" Nyolcadikban, a tanulástól irtózó diák párbeszéde a tanárral: T: Maga még felmondja nekem A Dunánál címő memoritert. D: Én majd ballagáskor mondom fel. T: Az hány év múlva is lesz? Tanárnı: - Most végre bebizonyosodott, hogy nem tudtok semmit! Diák: - Mi ezt eddig sem titkoltuk, csak a tanárnınek most esett le Mi a különbség a pap és a tanár között? -Az, hogy az egyik hirdeti az igét, a másik ragozza 11

12 Üzenem a cuki osztályomnak az 1.C-nek, hogy legyenek mosolygósak-sugi majd segít- hisz İ világít meg mindenkit!!! PICIKE Üzenem Szandikának a 2. D-be és Erzsinek, hogy nagyon bírom ıket!! Szandi szejetlek Téged!VERONIKA Üzenjük Munka Judit Tanárnınek, hogy a legjobb osztályfınök a világon és nagyon CEJETJÜK!!! Az 1.C osztály A 2.d-be üzenem Veroncsinak, hogy nagyon jó barátnım, nagyonnagyon SZERETEM! Rettenetesen fog HIÁNYOZNI!!! PUSZI!!! Szandika!!! Tőzautó világi ırült csaj vagy. Örülök, hogy megismertelek.és remélem lesz még 1-2 AUDIS kaland... BARBIE Üzengetı üzenem a II. D-be M. Évikének, és V. Gabikának, hogy nadon-nadon szeretem ıket millió puszi nekik!veroni Üzenem Kincses Lacinak a 2. D-be, hogy BOMBA StíLT NYOMAT- jó pasi szerintem!!! VERONI Nikinek a 2. C-be üzenem,hogy nadonnadon SZESZE, és hajrá (ľ) sikerülni fog!!! Csak így tovább!!! Szandi Üzenjük a 2.D-be Veroncsinak, hogy nagyon fog hiányozni ha elmegy.nagyon fogjuk ıt várni vissza! ( KM ) Üzenem Dr. ZIZInek, hogy nagyon jó barátnım. És szívbıl kívánom neki, hogy sikerüljön a maszkácsossal! CSUCSU Üzenem Ferinek az 1.Cbe, hogy örülök neki meg Annának! Küldök neki sok-sok puxit VERONI Üzenjük a 2.D-be Veroncsinak, Szandinak meg Évikének, hogy naon-naon szeretjük İKET! ( KM ) Nikinek a 2. C-be üzenem,hogy nadonnadon SZESZE, és hajrá (ľ) sikerülni fog!!! Csak így tovább!!! Szandi Az 1.C osztálynak üzenem, hogy tök jó osztály.örülök, hogy idejárhatok.mindannyian aranyosak vagytok! CSUCSU 12

13 Aminak üzenem, még šlahačkát te is kapsz. Üzenem az én Drága Egyetlenemnek, hogy nagyon SZERETEM! Tudom, hogy nem hiszi el, meghogy sokszor nem látja, de RETTENETESEN, KIMONDHATATLANUL SZERETEM!!! A TE GUMICUKORKÁD! Fehér karácsony, úgy vártunk rég!!!annak aki érti! DON CORLEONE Üzenjük Munka Judit Tanárnınek, hogy a legjobb osztályfınök a világon és nagyon CEJETJÜK!!! Az 1.C osztály Üzenem TŐZAUTÓNAK, hogy az AUDIS gyerek jó pasi. BARBIE Üzenjük a 2.D osztályfınökének, hogy nem kellene annyi német felmérıt iratnia. 2.D/ KM Üzenem a 4.C-be Básti Lacinak, hogy ne egyen annyi szalonnát!!!! KOVÁCS ILDIKÓ TANÁRNİNEK ÜZENI A 4-ES FAHÉJCSOPORT, HOGY: FAHÉJ (A KAUFLANDBÓL) ÉS SZÁLL AZ ALBATROSSZ A HAJÓRA! Üzenem Erzsinek, hogy nagyon szépen köszönöm a karkötıt!!!laci A 2.D-be üzenem Melindának és Kingának, hogy nagyon SZESZE ıket! GUMICUKOR!!! Suginak az 1.C-be, hogy nagyon ari csaj és ne féljen jó lesz itt neki. ZSU Üzenem Tindának és Melindának, hogy szejetem ıket és nagyon jó velük hülyülni! VERONI Veroni üzeni Gergınek,hogy aranyos, kedves...! Munka Judit tanárnınek, hogyadjon három egyest következı órán!üzeni: Szászi, Kincses, Gergı!!! (több 5-öst ne adjon már elég 5 évre) Üzenem TŐZAUTÓNAK, hogy az AUDIS gyerek jó pasi. BARBIE Üzenem ZIZI-nek, az én fogadott tesómnak, hogy ari csaj. És hogy mindig maradjon ilyen! Sugika:) Üzenem az 1.C-be Dominikának, hogy nagyon ari csaj!!! Sugika Üzenem Bárdosnak a 2.d-be, hogy olyan paraszt, hogy a mikróba is tüzet gyújt. XXX 13

14 Üzenem az én kis BARBIEM-nak, hogy kitartás, mert a GOLF még eljön érted... Tüzautó A 2.D-be üzenjük SZASZKENAK,FELHÖCS KÉNEK és KINCSECSKÉNEK, hogy igazán nagyon... vagytok...!!!! Tüzautó,Barbie Mindent bele tornaljaiak!!!úgy is nektek van igazatok, még, ha nem is! nélkületek üres az osztály!!! (no meg Pityingerék:) Üzenem az 1.C osztályba Kosztúr Mariannának, hogy nagyon birom!!! Üzenem az 1.C osztályba, hogy mindenkit nagyon birok!!!nagy mosolyt Egy titokzatos spongyabob Őzenem az 1.C-be, Nagy Anitának, hogy nagyon birom öt és soha ne legyen szomorú!!!nagy mosolyt Angelika 14 Üzenem Zizinek és Marcsinak, hogy mind a ketten nagyon zizik, de szeretem öket nagyon. Üzenem az 1.C-nek, az én kicsi-kis osztályomnak, hogy csak igy tovább kitartás és, hogy nadon-nadon szeretlek titeket!!!! Sugika:) BARBIE-nak üzenem, hogy további szép álmokat. És még szebbeket!!! Tőzautó Sz-sz-sz-nek üzenem, hogy ne félj Gabitól!!! DR.:-) Üzenem a 3.C-be Moninak, hogy nagyon jó fej és nagyon birlak!!! puxika, Kismanó 1.C Őzenem a 2.D osztályba Szabinak, hogy ne beszéljen olyan sokat... Spongyabob Üzenem a 3.C-be Moninak, hogy nagyon jó fej és nagyon birlak!!! puxika, Kismanó az 1.Cbıl Üzenem Kincses Lacinak a 2. D-be, hogy BOMBA StíLT NYOMAT- jó pasi szerintem!!! VERONI Üzenem Tindának és Melindának, hogy szejetem ıket és nagyon jó velük hülyülni! VERONI TŐZAUTÓ Remélem összejön a dolog!!örültek vagyunk...sugi, Zizi, Marcsika az 1.C-böl világi elmebeteg csajok BARBIE A 3.C-be üzenem, Nagy Veronikának, hogy ö a világon a legaranyosabb nyuszi! Pinky Üzenem Kittikének az 1.C-osztályba, hogy nagyon ari, és, ha nem olvassa el a kötelezı könyvet kinyirom!!! Puxi Pitbull Üzenem a cuki osztályomnak az 1.C-nek, hogy legyenek mosolygósak-sugi majd segít- hisz İ világít meg mindenkit!!! PICIKE

15 Örüljetek!!! A régi olvasók tudják, hogy régebben élvezhettük a fabatka áldásait. Ez kis cédula bizony sokat ér, mert tulajdonosát felmenti 1 (egy) felelet alól. És még csak magyarázkodni sem kell!!! Ismét színre léphet a fabatka, örüljetek! FABATKA érvényes a következı szám megjelenéséig Újabb örömhír!!! El se fogjátok hinni, mehettek a büfébe! És hogy még jobb legyen a dolog kaptok egy 50.- Sk-ás utalványt, már ha szerencsétek van! Töltsétek ki az újságban található szelvényt, dobjátok be a postaládába, és 5 (öt) szerencsés nyertes indulhat is kajálni! (A hét végén sorsolunk!) Név:... Osztály:

16

A Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia diákjainak független lapja

A Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia diákjainak független lapja XII. évfolyam 15,-Sk 2. szám 2006/ 2007 A Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia diákjainak független lapja KERI-NEW-ZÁS Tartalom Elıszó 3 Drezda dicsérete 4 Gimis gondolatok 6 Pozsonyi pezsgés 7 Advent 8

Részletesebben

Berczeli. X. évfolyam 8. szám 2005. október

Berczeli. X. évfolyam 8. szám 2005. október X. évfolyam 8. szám 2005. október Október elseje Tiszabercelen immáron 12. alkalommal az Idısekrıl szól. Nem volt ez másképpen a 2005.évben sem, hiszen már a költségvetés tervezésekor gondot viselt a Képviselıtestület

Részletesebben

25 éves a Chipogó! A tartalomból: Itt lettem emberbıl jelfogó! Évnyitó Szentendrén. Aradi zarándoklat. Klebelsberg Kunó - emlékülés.

25 éves a Chipogó! A tartalomból: Itt lettem emberbıl jelfogó! Évnyitó Szentendrén. Aradi zarándoklat. Klebelsberg Kunó - emlékülés. A A Puskás Tivadar Távközlési Technikum diáklapja Itt lettem emberbıl jelfogó! Happy Birthday to Chipogó! A tartalomból: 25 éves a Chipogó! Évnyitó Szentendrén Aradi zarándoklat Klebelsberg Kunó - emlékülés

Részletesebben

KOOPERATÍV TANULÁSI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSA TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET TANTÁRGYAK TANÍTÁSA SORÁN

KOOPERATÍV TANULÁSI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSA TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET TANTÁRGYAK TANÍTÁSA SORÁN A KOOPERATÍV TANULÁS, A PROJEKT MÓDSZER ÉS MÁS MODERN ELJÁRÁSOK A TANÓRÁKON, FOGLALKOZÁSOKON KOOPERATÍV TANULÁSI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSA TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET TANTÁRGYAK TANÍTÁSA SORÁN KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P OLG ÁR ME ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57 ) 460-0 23 f a l u u js a g @ j a s z b o l d o g h a z a. h u www.jaszboldoghaza.hu

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990. A MAGYAROK ISTENE PETİFI SÁNDOR (PEST, 1848. ÁPRILIS) FÉLRE, KISLELKŐEK, AKIK MOSTAN IS MÉG KÉTELKEDNI TUDTOK A JÖVİ FELETT, KIK NEM HISZITEK, HOGY EGY ERİS ISTENSÉG

Részletesebben

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk I. Kor

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

A Kossuth kormány felelıs miniszterei

A Kossuth kormány felelıs miniszterei LIV.- évfolyam Vol.54 No. 3-4 2002 3.-4. szám A Kossuth kormány felelıs miniszterei 2. oldal MIKES Egyedül hallgatom tenger mormolását, Tenger habja felett futó szél zúgását, Egyedül, egyedül A bujdosók

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA. Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság, egyetértés.

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA. Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság, egyetértés. HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság, egyetértés. 1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, censura eltörlését. 2. Felelıs ministeriumot Buda-Pesten. 3. Évenkénti országgyőlést

Részletesebben

Kamarás Klára: Murapart. A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám

Kamarás Klára: Murapart. A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám Kamarás Klára: Murapart A Barátok Verslista költészet napi kiadványa 2006. 04. 11. 4. szám Szia! Már fél év eltelt, amióta nem találkoztunk! De jó, hogy újra mesélhetek Neked! Képzeld el, milyen nagy esemény

Részletesebben

2010 tavasz. Elsősök az iskolánkban. A Táltos Általános Iskola Diáklapja

2010 tavasz. Elsősök az iskolánkban. A Táltos Általános Iskola Diáklapja A Táltos Általános Iskola Diáklapja 2010 tavasz Elsősök az iskolánkban -Ernő bácsi! Mondana pár szót az osztályáról? -Szeptember óta 13-an vagyunk az osztályban. Először nagyon rosszak voltak, de mostanra

Részletesebben

VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva:

VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva: VI. évf. 4 5. szám 2006. nov. dec. Alapítva: Kiss Gábor MINDEN ÉVBEN Minden évben újra Áldásával betér minden házba Végigmegy az úton minket megtalálva. Hangja rejtelem, titokban létezik, Szent kezét ismerem,

Részletesebben

Akiket Isten Lelke vezérel

Akiket Isten Lelke vezérel SZENT KERESZT 2011. DECEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER 4. Akiket Isten Lelke vezérel Alapvetı kérdés a lelkiekkel foglalkozó ember számára: Hogyan

Részletesebben

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a)

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) A Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttmőködésének idıszakos életjele 2007. Tél Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) Kedves Testvéreim!

Részletesebben

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok!

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! 1 2 Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! Amikor Andrew Vajna producerrel majd a hozzánk csatlakozó színész kollégáinkkal: Fenyő Ivánnal, Dobó Katával, Csányi Sándorral, Gesztesi Károllyal és a többiekkel még

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

2013/14-es tanév 2. szám (2014. március)

2013/14-es tanév 2. szám (2014. március) 2013/14-es tanév 2. szám (2014. március) 1~ 2~ A teljesen megújult Bolygatót tartjátok a kezetekben. Arra törekedtünk,, hogy valódi diákújságot készítsünk nektek, amit diákok írnak diákoknak. A munka során

Részletesebben

Visegrádi Hírek. Nyitogató. Hadházy Sándorral, Visegrád újraválasztott polgármesterével VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Visegrádi Hírek. Nyitogató. Hadházy Sándorral, Visegrád újraválasztott polgármesterével VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXII. évfolyam 10. szám 2006. október Nyitogató Hadházy Sándorral, Visegrád újraválasztott polgármesterével Polgármester Úr, mindenekelıtt gratulálok

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

2010. március. Herman Hírmondó. Herman Hírmondó. 2010. március. Őzzük el a telet! A Herman Ottó Általános Iskola diákjainak lapja

2010. március. Herman Hírmondó. Herman Hírmondó. 2010. március. Őzzük el a telet! A Herman Ottó Általános Iskola diákjainak lapja Herman Hírmondó 2010. március Herman Hírmondó 2010. március Őzzük el a telet! A Herman Ottó Általános Iskola diákjainak lapja 1 Tartalom Köszöntı Téli sportunk Titeket kérdeztünk Húsvéti receptek Herman

Részletesebben

KÁDÁR: (közbeszól a nézőtérről) Üdvözlöm, mert ugye én nem vettem részt, de üdvözlöm és örülök neki. 1

KÁDÁR: (közbeszól a nézőtérről) Üdvözlöm, mert ugye én nem vettem részt, de üdvözlöm és örülök neki. 1 Kornis Mihály: A Kádár beszéd Az MSZMP KB tanácskozóterme, 1989 április 12.-én. Balra hozzászólói pulpitus fából, rajta mikrofon, szegélyén muskátli. Kádár János az első sorban ül, a nézök közt. LEVEZETŐ

Részletesebben

Októberi búcsú. Itt van a vén október, a sok program ehhez kell. Emlékezünk hősökre, és kelta halloweenre.

Októberi búcsú. Itt van a vén október, a sok program ehhez kell. Emlékezünk hősökre, és kelta halloweenre. A Kunszállási KIKI Tóth Pál Általános Iskolája Diákönkormányzatának havilapja VI. évfolyam 8. szám 2012. október 31. Októberi búcsú Októberi búcsú Itt van a vén október, a sok program ehhez kell. Emlékezünk

Részletesebben

Szellemi megszállás. Milyen szellemekrıl fogok beszélni, hogy kik is szálnak meg minket és miért?

Szellemi megszállás. Milyen szellemekrıl fogok beszélni, hogy kik is szálnak meg minket és miért? Szellemi megszállás Milyen szellemekrıl fogok beszélni, hogy kik is szálnak meg minket és miért? Azt hiszem nem kell senkinek komolyan bizonyítgatnom, hogy az ember egy hármasság. Vagyis: Test, Lélek,

Részletesebben

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek.

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek. XIII. évfolyam 2. szám (146. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. február 25. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2009. február 16-i tv beszéde teljes terjedelemben Tudom, hogy látták a tévében, vagy olvassák

Részletesebben

Az ipolyszakállosi diákok idıszakos lapja 2008. december

Az ipolyszakállosi diákok idıszakos lapja 2008. december Ára: 15,- Sk ( 0,5 Az ipolyszakállosi diákok idıszakos lapja 2008. december A tartalomból: Önjellemzések élménybeszámolók interjúk iskolánk eredményes tanulói érdekességek euró sport Halloween 2008 úszótanfolyam

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6.

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6. SZENT KERESZT 2011. FEBRUÁR AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6. A szent keresztség Az Úr Jézus megkeresztelkedésének története arra irányítja figyelmünket,

Részletesebben

A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2008. Karácsonyán

A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2008. Karácsonyán A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2008. Karácsonyán Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Lukács ev. 1 : 68. amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e

Részletesebben