A Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia diákjainak független lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia diákjainak független lapja"

Átírás

1 XII. évfolyam 15,-Sk 1. szám 2006/ 2007 A Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia diákjainak független lapja

2 Tartalom Vezércikk... 3 Avatás elıtti gondolatok... 4 Csak anyanyelvemen lehetek igazán én... 5 Szép szerelmes szavak... 6 Novemberi fények -a lelkünkben élnek Múlt-kor... 8 Rovásírás Kac-kac Üzengetı Örüljetek... 15

3 Kedves Diáktársaim! Képzeljétek el a Szerkesztıséget, amint tanácstalanul üldögél... Üldögél, üldögél és nem jut eszébe semmi. Pedig meg kell, hogy írjuk az elsı vezércikkünket. Újra elsısök lettünk és ezzel új feladatok szakadtak a nyakunkba, ez nem más mint az újságszerkesztés,amit önként vállaltunk. Szeretnénk folytatni elıdeink munkáját, tehát nektek tetszı újságot csinálni.ehhez kérjük a Ti segítségeteket. Bárkinek bármilyen ötlete támad, össza meg velünk. Újra mőködik a KERI-NEW-ZÁS postaládája ami a büfé üldögélıje mellett van a faliújságon. A postaládába bedobhatjátok rajzaitokat, verseiteket, történeteiteket, így ezzel Ti is hozzájárultok az újság szerkesztéséhez. Gondolj bele, milyen érdekes a saját szövegedet olvasni! No nem? Egy szó mint száz: írjatok és olvassatok! Fıleg olvassatok! Minket! Kellemes idıtöltést és sikeres új tanévet kíván sok szeretettel a Szerkesztıség 3

4 Avatás elıtti gondolatok Minden védtelen elsıs életében bekövetkezik az az igazságtalan pillanat, amit avatásnak hívunk Még mielıtt leintenénk ezt az egész herce-hurcát, nézzünk bele harmadikos avatóink szemébe, és rögtön látni fogjuk azt a hirtelen felszikrázó gonosz tüzet egy alattomos mosoly kíséretében. Ilyenkor fogjuk fel, hogy valami olyasmi van készülıben, amit nagyon élvezni fognak, mi viszont kevésbé. Ha elképzelem, hogy jelmezekben ugrabugrálunk, miközben ık ördögien nevetnek, nem csak a mosoly fagy le az arcomról, hanem egyetlen szó kezd cikázni a fejemben: igazságtalanság. De azért egyetlen egy gondolat kárpótol: két év múlva mi fogjuk avatni elsıseinket, akiknek a szemében ugyanúgy fog rebegni a szép remény, hogy talán kegyelmesek leszünk, de mi példát véve saját avatóinkról, ördögien nevetünk majd. Na de azért félretéve minden viccet, szerintem jó dolog ez az avatásmég ha kegyetlen és igazságtalan is- hiszen még jobban összekovácsolódunk, mulatunk egy jót és végül is, ha jól sikerül az avatás, még pár év múlva is ugyanúgy nevethetünk saját magunkon. Remélem, olyan lesz az avatásunk, amire szívesen emlékezünk majd vissza. Medve Mária 1.c 4

5 Csak anyanyelvemen lehetek igazán én Bárhol is legyünk, rövid életünket végigkíséri magyarságunk, hisz magyarnak születtünk, magyarul is élünk. Hogyha majd egyszer elragad magával a csalogató, sokat ígérı nagyvilág, hogyha szívedben ürességet veszel majd észre, akkor tudod majd igazán, mit jelent az anyanyelved. Hiszen elsı szavad is a legszebb szavunk volt: édesanya. Kacagva, kíváncsian néztél bele a világba: magyarul kacagva. S most visszaemlékszel annyi édes gyermekdalra, miket futkározva, gondtalanul énekeltél, pillangókat kergettél, csokorba szedted a virágokat, s ahogyan a csokrot újabb és újabb virágok díszítették, úgy múlt el az idö újabb és újabb évvel. Lassan megtanultál szívbıl sírni. Magyarul sírtál, és magyarul kínoztak a gondolatok, magyarul győlöltél. Rájöttél, hogy boldogok a gyerekek, mert ık tudják csak igazán, hogy milyen az igazi szeretet. Aztán valaki hirtelen átölelt, és megértettél egy újabb gyönyörő szót, hogy mi is az a szerelem. Azt hitted, hogy szavak már nem is kellenek, szebb a hallgatás, többet mond egy mosoly. Magyarul álmodtál egy szép jövıt, egy buta, rózsaszín folytatást, hogy örökké tarthat egy csöndes ölelés. Magyarul szól hozzád a lelkiismereted is, és magyarul cikázik a fejedben annyi, meg annyi gondolat. Lassacskán felnısz, és rájössz, milyen szép is magyarnak lenni. Körbenézel az ismerıs tájon, s ha fölcsendül egy hang a múltból, biztos, hogy magyar hang lesz. Végigsétál a kanyargó utakon, a langyos szélben mintha neked, régi ismerösnek integetnének az öreg, úmenti fák lombjai, s te halkan visszaköszönsz. Magyarul köszönöd meg a szép éveket. Medve Mária 1.c 5

6 Szép szerelmes szavak... SZ-eretnélek minden percben látni E-lfeledni mindent, ami úgy tud fájni R-ózsa hervadása, levelek hullása E-lfelejtett életünk sok-sok boldogsága T-éged imádlak, amíg csak élek L-e tudom írni, amit most érzek E-lolvasod a lefelé kerekedı betőket, K-italálod, miért is írtam pont neked Kigyúlnak a csillagok, Kigyúlnak a vágyak Csillagtalan sötét éjjel Folyton téged várlak Tudom, hogy nem jössz, Mégis jó várni, Hazudni kell a szívnek, Hogy ne tudjon úgy fájni! Oly szomorú mindig egyedül lenni, Valakit mindenütt hiába keresni, Valakit várni, ki nem jön többé, Valakit szeretni mindörökké... Miért múlik el a szép? Miért sírunk az elmúlt napokért? Miért nem örökös a ma? Hisz akkor nem kellene elválnunk soha. 6 Rácz Barbara 1.c

7 Novemberi fények-a lelkünkben égnek November elsı napjain kicsit elszorul szivünk, vagy egyszerően a temetıben állva csak elbővölve nézzük a sok kis mécses összeolvadását egy csodás fénytengerré. A mécsesek rebegı lángjai egy-egy lelket szimbolizálva, hisz lelkünk, mint a pici láng ugyanúgy el fog lobbanni egyszer. 835 óta november elsı napján picit elgondolkodunk elhunyt szeretteink sírja fölött. Régen az emberek tőzgyújtással, fölvonulással, beöltözéssel ünnepelték szentjeiket. A régi hagyományok egy részét most is ırizzük. Halottak napja elıtt a hozzátartozók a kegyelet virágait helyezik halottaik sírhelyére, majd másnap gyertyát gyújtanak a holtak lelki üdvére. Szeged környékén a hírhedt mindszentek kalácsa néven a koldusoknak üres kalácsot osztogatnak. Erre a hétre munkatilalom is vonatkozott, mivel a hiedelem szerint ez bajt hozhat a házra. Ezek a hiedelmek már kiveszıben vannak. Ezeken a napokon mások is ünnepelnek: Amerikában november 1-e Halloween ünnepe. Ez az egyik legrégibb ünnep. Több kultúra hagyományának keveredésével alakult ki. A hiedelem úgy tartotta, hogy Samhain (napisten) összehívta a halottakat, akik különbözı formákban jelentek meg. Az emberek Samhain tiszteletére állatokból készült kosztümökbe bújnak, és három napos fesztivált tartottak. Manapság már szinte a gyermekek ünnepe. Ekkor töklámpással járkálnak beöltözve, mondván pénzt vagy életet. A felnöttek édességgel ajándékozzák meg ıket, és jól szórakoznak. A felnıtteknek ilyenkor szokásuk jelmezbált rendezni. Kultúrális háttér Halloween valószínőleg Samhain ünnepébıl ered. Úgy hitték, hogy a halottak lelkei összezavarják az élık életét. Az emberek a szellemeknekételt és állatot áldoztak. A kereszténység terjedésekor a hittérítık a pogány ünnepekhez igazították szokásaikat. Írországban ez az éjszaka a Mindenszentek éjszakája lett. Medve Mária 1.c 7

8 Múlt-kor Az 1956-os forradalom és a szabadságharc eseményei Az Írószövetség hetilapja, az Irodalmi Újság volt az ellenzék legfıbb fóruma, és az október elején elindított Hétfıi Hírlap. Elıbbiben jelent meg Háy Gyula: Miért nem szeretem? címő cikke, amiben a funkcionáriusokat tette nevetségessé. Október 16-án megalakult a MEFESZ, a Magyar Egyetemi és Fıiskolai Egyesületek Szövetsége, az elsı független ifjúsági szervezet. Október 22-én a Mőszaki Egyetemen tartott győlésen fogalmazták meg a 16 pontot, amelyben legfıbb követeléseiket fogalmazták meg. Ez lett a forradalom elfogadott programja. Másnap tüntetést tartottak. Gerı Ernı és küldöttsége elıször a tüntetés megtiltása ellen döntött, majd mégis engedélyezték. Délelıtt Nagy Imre megbeszélést tartott Gimes Miklóssal és Losonczy Gézával a tüntetésrıl, amit Nagy Imre nem tartott helyesnek engedélyezni. A Bem-szobornál Veres Péter, az Írószövetség elnöke ismertette az Írók kiáltványát. Az egyetemisták 16 pontját osztogatták A Bem-szobortól a Kossuth térre, az Országház elé vonult a tömeg, és Nagy Imre beszédét követelte. Beszéde végén a Himnusz eléneklését kezdeményezte. A tüntetık nagy része azonban nem tett eleget Nagy Imre kérésének és a Sztálin-szoborhoz vonultak, ahol megkezdték a szobor ledöntését. A szobrot a Nemzeti Színház elé vitték, ahol feldarabolták. A tömeg másik része eközben a Rádióhoz vonult és követelte a 16 pont beolvasását, de a Rádió vezetısége ezt elutasította. A Rádió a hajnalig tartó harcok során a tüntetık kezére került. Eközben összehívták a Központi Vezetıség ülését, amely Nagy Imrét nevezte ki miniszterelnöknek. Október 25-én délelıtt fegyvertelen tömeg vonult a Parlament elé, akikre a karhatalmi erık és a szovjet páncélosok golyózáport zúdítottak. Október 26-án Losonczy Géza és Donáth Ferenc a pártközpontban kijelentette, hogy nem hajlandó az eseményeket ellenforradalomként elfogadni, és fegyverszünetet követelt. Október 27-én újjáalakult a kormány, aminek két kisgazda tagja is lett: Tildy Zoltán és Kovács Béla.Október 28-ra virradóan Nagy Imre tőzszünetet rendelt el és rádióbeszédében bejelentette, hogy a március 15-ét nemzeti ünnepnek nyilvánítják. Október 29-én létrejön a Forradalmi Katonai Bizottság. 8

9 A magyar forradalom a nemzetközi politikában is nagy vihart kavart. Október 30-án a szovjet kormány nyilatkozatban kijelentette, hogy hajlandó felülvizsgálni az egyes országokban tartózkodó szovjet csapatok ügyét. Október 31-én Nagy Imre bejelentette, hogy megkezdték a tárgyalásokat a Varsói Szerzıdésbıl való kilépésbıl. Újabb szovjet csapatok érkeztek, körbezárták a repülıtereket november 4-én vasárnap hajnalban ágyúdörgés ébresztette Budapestet. Hajnali 5 óra 20 perckor Nagy Imre tájékoztatta a lakosságot: Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fıvárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. November 7-én a Kádár kormány letette az esküt. November 14-én megalakult a Nagy-budapesti Központi Munkástanács az ellenállás központja lett. November 21-én megalakult a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa. November 22-én Nagy Imre és társai elhagyhatták a jugoszláv nagykövetséget, de a szovjetek elfogták, és Romániába deportálták ıket januárjában folytatódtak a letartóztatások és megkezdıdtek a kivégzések ban ítélték el Nagy Imrét és társait. Kötél általi halálra ítélték és kivégezték Nagy Imre miniszterelnököt, Maléter Pát honvédelmi minisztert, Szilágyi Józsefet, a miniszterelnök titkárságának vezetıjét és Gimes Miklós újságírót, akiket titokban jeltelen sírokba temették. A világ megdöbbenését Alberto Moravia javaslata jellemzi leginkább, mely szerint a világ összes fıvárosában azt az utcát, ahol a szovjet nagykövetség található, nevezzék el: A LEGYILKOLT MAGYAROK UTCÁJÁNAK. Molnár Kitti 1.c

10 KELL EGY JÓ PUSKA ÖTLET? Rovásírás Rovásírásról bizonyára már sokan hallottatok, de tudjátok-e vajon milyen írás is ez? Mielıtt a magyar törzsek a Kárpátmedencébe érkeztek, már évezredekkel elıtt rendelkeztek saját írással. Ez az írás nem magyar találmány volt, viszont a legkorábbi mezopotámiai, közép- ázsiai és mediterrán írásokkal mutat rokonságot. A magyar rovásírás rövidítéses, gyorsírás jellegő, és minden sajátos magyar hangnak (cs, gy, ny...) önálló jele van. A kereszténység felvétele után Szent István király pápai rendeletre megtiltotta a rovásírást, mivel pogány emléknek tartották, és mint minden pogány szokást, kíméletlenül üldözték. Mivel a latin nyelv csak a legfelsıbb rétegekben terjedt el, a nép körében a rovásírás tovább élt, fıként erdélyben, a székelyek körében maradt meg sokáig. A rovást rendszerint kemény felületre késsel, bicsakal, vésıvel vésik, karcolják, míg a rovásírás felületre történik tollal, ceruzával, ecsettel, jobbról balra vagy alulról felfelé haladva. Kis és nagy betőket, illetve írott és nyomtatott formákat nem különböztetünk meg, ezért könnyen megtanulható. A számokat úgy írjuk le, ahogyan egymaś után következnek, pl.: 1977= A rovásírás iránt napjainkban észrevehetıen nı az érdeklıdés. Sokan titkosírás gyanánt használják, mások a manapság szintén divatba jövı faragott székely kapujuk gerendájába vésetnek ilyen jeleket, amivel növelik annak hitelességét, egzotikussá, titokzatossá teszik. A rovásírás megırzése érdekében minden évben megrendezik a Székely rovásíró versenyt Alsóbodokon, ahol a versenyzık összemérhetik tudásukat, ügyességüket. Az itt eredményesen szerepelt versenyzık tovább jutnak a Budapesten megrendezı Kárpát-aljai fordulóra. 10

11 Kac-kac A tanár panaszkodik Pistike szüleinek: - A maguk gyereke a legrosszabb az egész osztályban. Egyszerően nem bírok vele. Ráadásul még sosem hiányzott egy napot sem! Zsófi, miért késtél az iskolából? - kérdi a tanár. - Azért, mert a házunkba belecsapott a villám. - Ezt nem hiszem el. - Jó, akkor mondok mást. Gimnazisták irodalom órán a következı feladatot kapták: Írjanak egy fogalmazást, mely a következı témaköröket öleli fel: - Vallás - Szexualitás - Rejtély A legtömörebb fogalmazás a következı volt: "Te jó Isten, teherbe estem, de fogalmam sincs ki az apa!" Nyolcadikban, a tanulástól irtózó diák párbeszéde a tanárral: T: Maga még felmondja nekem A Dunánál címő memoritert. D: Én majd ballagáskor mondom fel. T: Az hány év múlva is lesz? Tanárnı: - Most végre bebizonyosodott, hogy nem tudtok semmit! Diák: - Mi ezt eddig sem titkoltuk, csak a tanárnınek most esett le Mi a különbség a pap és a tanár között? -Az, hogy az egyik hirdeti az igét, a másik ragozza 11

12 Üzenem a cuki osztályomnak az 1.C-nek, hogy legyenek mosolygósak-sugi majd segít- hisz İ világít meg mindenkit!!! PICIKE Üzenem Szandikának a 2. D-be és Erzsinek, hogy nagyon bírom ıket!! Szandi szejetlek Téged!VERONIKA Üzenjük Munka Judit Tanárnınek, hogy a legjobb osztályfınök a világon és nagyon CEJETJÜK!!! Az 1.C osztály A 2.d-be üzenem Veroncsinak, hogy nagyon jó barátnım, nagyonnagyon SZERETEM! Rettenetesen fog HIÁNYOZNI!!! PUSZI!!! Szandika!!! Tőzautó világi ırült csaj vagy. Örülök, hogy megismertelek.és remélem lesz még 1-2 AUDIS kaland... BARBIE Üzengetı üzenem a II. D-be M. Évikének, és V. Gabikának, hogy nadon-nadon szeretem ıket millió puszi nekik!veroni Üzenem Kincses Lacinak a 2. D-be, hogy BOMBA StíLT NYOMAT- jó pasi szerintem!!! VERONI Nikinek a 2. C-be üzenem,hogy nadonnadon SZESZE, és hajrá (ľ) sikerülni fog!!! Csak így tovább!!! Szandi Üzenjük a 2.D-be Veroncsinak, hogy nagyon fog hiányozni ha elmegy.nagyon fogjuk ıt várni vissza! ( KM ) Üzenem Dr. ZIZInek, hogy nagyon jó barátnım. És szívbıl kívánom neki, hogy sikerüljön a maszkácsossal! CSUCSU Üzenem Ferinek az 1.Cbe, hogy örülök neki meg Annának! Küldök neki sok-sok puxit VERONI Üzenjük a 2.D-be Veroncsinak, Szandinak meg Évikének, hogy naon-naon szeretjük İKET! ( KM ) Nikinek a 2. C-be üzenem,hogy nadonnadon SZESZE, és hajrá (ľ) sikerülni fog!!! Csak így tovább!!! Szandi Az 1.C osztálynak üzenem, hogy tök jó osztály.örülök, hogy idejárhatok.mindannyian aranyosak vagytok! CSUCSU 12

13 Aminak üzenem, még šlahačkát te is kapsz. Üzenem az én Drága Egyetlenemnek, hogy nagyon SZERETEM! Tudom, hogy nem hiszi el, meghogy sokszor nem látja, de RETTENETESEN, KIMONDHATATLANUL SZERETEM!!! A TE GUMICUKORKÁD! Fehér karácsony, úgy vártunk rég!!!annak aki érti! DON CORLEONE Üzenjük Munka Judit Tanárnınek, hogy a legjobb osztályfınök a világon és nagyon CEJETJÜK!!! Az 1.C osztály Üzenem TŐZAUTÓNAK, hogy az AUDIS gyerek jó pasi. BARBIE Üzenjük a 2.D osztályfınökének, hogy nem kellene annyi német felmérıt iratnia. 2.D/ KM Üzenem a 4.C-be Básti Lacinak, hogy ne egyen annyi szalonnát!!!! KOVÁCS ILDIKÓ TANÁRNİNEK ÜZENI A 4-ES FAHÉJCSOPORT, HOGY: FAHÉJ (A KAUFLANDBÓL) ÉS SZÁLL AZ ALBATROSSZ A HAJÓRA! Üzenem Erzsinek, hogy nagyon szépen köszönöm a karkötıt!!!laci A 2.D-be üzenem Melindának és Kingának, hogy nagyon SZESZE ıket! GUMICUKOR!!! Suginak az 1.C-be, hogy nagyon ari csaj és ne féljen jó lesz itt neki. ZSU Üzenem Tindának és Melindának, hogy szejetem ıket és nagyon jó velük hülyülni! VERONI Veroni üzeni Gergınek,hogy aranyos, kedves...! Munka Judit tanárnınek, hogyadjon három egyest következı órán!üzeni: Szászi, Kincses, Gergı!!! (több 5-öst ne adjon már elég 5 évre) Üzenem TŐZAUTÓNAK, hogy az AUDIS gyerek jó pasi. BARBIE Üzenem ZIZI-nek, az én fogadott tesómnak, hogy ari csaj. És hogy mindig maradjon ilyen! Sugika:) Üzenem az 1.C-be Dominikának, hogy nagyon ari csaj!!! Sugika Üzenem Bárdosnak a 2.d-be, hogy olyan paraszt, hogy a mikróba is tüzet gyújt. XXX 13

14 Üzenem az én kis BARBIEM-nak, hogy kitartás, mert a GOLF még eljön érted... Tüzautó A 2.D-be üzenjük SZASZKENAK,FELHÖCS KÉNEK és KINCSECSKÉNEK, hogy igazán nagyon... vagytok...!!!! Tüzautó,Barbie Mindent bele tornaljaiak!!!úgy is nektek van igazatok, még, ha nem is! nélkületek üres az osztály!!! (no meg Pityingerék:) Üzenem az 1.C osztályba Kosztúr Mariannának, hogy nagyon birom!!! Üzenem az 1.C osztályba, hogy mindenkit nagyon birok!!!nagy mosolyt Egy titokzatos spongyabob Őzenem az 1.C-be, Nagy Anitának, hogy nagyon birom öt és soha ne legyen szomorú!!!nagy mosolyt Angelika 14 Üzenem Zizinek és Marcsinak, hogy mind a ketten nagyon zizik, de szeretem öket nagyon. Üzenem az 1.C-nek, az én kicsi-kis osztályomnak, hogy csak igy tovább kitartás és, hogy nadon-nadon szeretlek titeket!!!! Sugika:) BARBIE-nak üzenem, hogy további szép álmokat. És még szebbeket!!! Tőzautó Sz-sz-sz-nek üzenem, hogy ne félj Gabitól!!! DR.:-) Üzenem a 3.C-be Moninak, hogy nagyon jó fej és nagyon birlak!!! puxika, Kismanó 1.C Őzenem a 2.D osztályba Szabinak, hogy ne beszéljen olyan sokat... Spongyabob Üzenem a 3.C-be Moninak, hogy nagyon jó fej és nagyon birlak!!! puxika, Kismanó az 1.Cbıl Üzenem Kincses Lacinak a 2. D-be, hogy BOMBA StíLT NYOMAT- jó pasi szerintem!!! VERONI Üzenem Tindának és Melindának, hogy szejetem ıket és nagyon jó velük hülyülni! VERONI TŐZAUTÓ Remélem összejön a dolog!!örültek vagyunk...sugi, Zizi, Marcsika az 1.C-böl világi elmebeteg csajok BARBIE A 3.C-be üzenem, Nagy Veronikának, hogy ö a világon a legaranyosabb nyuszi! Pinky Üzenem Kittikének az 1.C-osztályba, hogy nagyon ari, és, ha nem olvassa el a kötelezı könyvet kinyirom!!! Puxi Pitbull Üzenem a cuki osztályomnak az 1.C-nek, hogy legyenek mosolygósak-sugi majd segít- hisz İ világít meg mindenkit!!! PICIKE

15 Örüljetek!!! A régi olvasók tudják, hogy régebben élvezhettük a fabatka áldásait. Ez kis cédula bizony sokat ér, mert tulajdonosát felmenti 1 (egy) felelet alól. És még csak magyarázkodni sem kell!!! Ismét színre léphet a fabatka, örüljetek! FABATKA érvényes a következı szám megjelenéséig Újabb örömhír!!! El se fogjátok hinni, mehettek a büfébe! És hogy még jobb legyen a dolog kaptok egy 50.- Sk-ás utalványt, már ha szerencsétek van! Töltsétek ki az újságban található szelvényt, dobjátok be a postaládába, és 5 (öt) szerencsés nyertes indulhat is kajálni! (A hét végén sorsolunk!) Név:... Osztály:

16

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

A Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia diákjainak független lapja

A Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia diákjainak független lapja XII. évfolyam 15,-Sk 4. szám 2006/ 2007 A Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia diákjainak független lapja Tartalom 2- Kedves Diáktársaim! 3- Gondolataim és érzéseim 4- Fényképezkedés 5- Egy kis mosi sosem

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

KOOPERATÍV TANULÁSI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSA TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET TANTÁRGYAK TANÍTÁSA SORÁN

KOOPERATÍV TANULÁSI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSA TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET TANTÁRGYAK TANÍTÁSA SORÁN A KOOPERATÍV TANULÁS, A PROJEKT MÓDSZER ÉS MÁS MODERN ELJÁRÁSOK A TANÓRÁKON, FOGLALKOZÁSOKON KOOPERATÍV TANULÁSI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSA TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET TANTÁRGYAK TANÍTÁSA SORÁN KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma Engedjék meg, hogy elıször egy pár mondatot mondjak magamról. Pályaelhagyó pedagógusból váltam könyvtárossá. Nem

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánnak a szerkesztõk.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánnak a szerkesztõk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánnak a szerkesztõk. c Köszönjük Bogdán és Kristóf tanító néni segítségét, illetve Molnár tanító bácsi közremûködését. Császtok! Újra itt van

Részletesebben

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből As If We Never Said Goodbye Mintha sosem mentem volna el Norma dala a Sunset Boulevard c. musical-ből. Don Black és Christopher Hampton angol szövegéből, saját fordítása

Részletesebben

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! 10/2. Képzeld el ezt a szituációt: Megismerkedtél egy nagyon vonzó pasival. Úgy érezted magad vele, mintha már ezer éve ismernétek egymást.

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Montázs szövegek montázs metszetekkel. Széchenyi krt.-i Általános Iskola, Szolnok, 1995 (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\tartalomjegyzék.doc - Verseink könyve ) (Vissza

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

KÁROLYI PÁLYÁZAT 2015/16.

KÁROLYI PÁLYÁZAT 2015/16. 1 KÁROLYI PÁLYÁZAT 2015/16. Alsó tagozat Meghirdetjük idei pályázatainkat, melyekre várjuk alkotásaitokat. Felhívjuk figyelmeteket, hogy a pályázatok piszkozatát az iskolában, Nektek kell megírnotok! Később,

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM STANDEISKY ÉVA AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM 1956-1963 MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS 1956-08 INTÉZET BUDAPEST, 1996 BEVEZETŐ 11 A FORRADALOM ELŐTT 17 A NÉPI ÉS A KOMMUNISTA ÍRÓK 17 EGY MORALISTA ÍRÓ 19 Az 1956. OKTÓBER

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

XVIII. évfolyam XII. szám

XVIII. évfolyam XII. szám XVIII. évfolyam XII. szám Az IPA világszerte a rendvédelmi szervek aktív és nyugalmazott állományából toborozza tagságát, célja a formális, szakmai kereteken túlmutató személyes kapcsolatok kialakítása,

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

sandor.janos@eloszto.hu 2010.12.03 korodiistvan08@gmail.com 2010.12.03 Türelem? 2010.12.02 sandor.janos@eloszto.hu 2010.12.02 Hunmagyar 2010.12.

sandor.janos@eloszto.hu 2010.12.03 korodiistvan08@gmail.com 2010.12.03 Türelem? 2010.12.02 sandor.janos@eloszto.hu 2010.12.02 Hunmagyar 2010.12. sandor.janos@eloszto.hu (Sándor János, 2010.12.03 12:42) Kedves Házisárkány:) Eljő aminek el kell jönnie! Ha sürgetjük, nem biztos, hogy az amit mi szeretnénk. Korszakunk nagy változás előtt áll. Szinte

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Áprilisi jeles napok

Áprilisi jeles napok Káptalantóti Önkormányzat lapja VIII. évfolyam 3. szám Áprilisi jeles napok Április 12. Gyula napja, az esztendı századik napja, ezért száznapnak is nevezik. A délvidéken féregőzı nap, a nagytakarítás,

Részletesebben

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015.

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. Dezső Ilona Anna: Rózsáim A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. A VERSLISTA KIADVÁNYA RÓZSÁIM Gősi Vali: Rózsa terem (Átirat: Mamának, egyre erősödő szeretettel, égi születésnapjára) Bársonyos, meleg érintésedről

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek!

Ugodi Harangszó. 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője. Kedves Ugodi Testvérek! Ugodi Harangszó 2013. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője Kedves Ugodi Testvérek! Napjainkban a karácsonyi hangulat megteremtéséhez elengedhetetlen a feldíszített

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

3-4. osztályos kategória

3-4. osztályos kategória ISKOLA NEVE:. CSAPAT NEVE: TELEPÜLÉS:.. 3-4. osztályos kategória 1. feladat iskolai farsang Az iskolai farsangon négy osztály nyitott büfét. Össze akarják hasonlítani az áraikat, de nem árulják el egymásnak

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében Megyeri Károly: Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében A karácsonyi ünnep története visszanyúlik a római időkbe. December 25-én a rómaiak Mithrász istennek a felkelő nap, a világosság istenének-

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül.

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. Egy éve a BÁNKIn Közvélemény kutatás v00.7. Ötletgazda: Shadow Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. http://hok.banki.hu Hallgatók a hallgatókért ./mechatronika Tanulni kell sokat, mert hirtelen jönnek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának Előterjesztő: Haág Zalán önkormányzati képviselő Előterjesztés tárgya: Emléktábla kihelyezése Iktatószám:

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben