15. KOMÁRÒANSKÝCH DNÍ 15. KOMÁROMI NAPOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15. KOMÁRÒANSKÝCH DNÍ 15. KOMÁROMI NAPOK"

Átírás

1 rogram 15. KOMÁRÒANKÝC DNÍ 26. apríla 1. mája A 15. KOMÁROMI NAOK mûsora április 26 május 1

2 U Š N József Nagy 80 Nebeské a pozemské jubilejná výstava, otvorená od do Galéria Limes, Komárno 24. ARÍLA ONDELOK F.G. Lorca: Krvavá svadba balada (divadelné predstavenie), vstupné: 120,- k Jókaiho divadlo, Komárno LEÁROVO KOMÁRNO Franz Lehár: Veselá vdova (opereta) Účinkujú umelci Operetného divadla v Budapešti a Štánej opery v Budapešti: óka Júlia, Teremi Trixi, Leblanc Győző, Bozsó József vstupné: 280,- k Mestské kultúrne stredisko, Komárno 25. ARÍLA UTOROK 9.00 elyeho pohár medzinárodný turnaj v malom futbale Gymnázium ansa elyeho, Komárno V. VOX UMANA festival komárňanských speváckych zborov Mestské kultúrne stredisko, Komárno 26. ARÍLA TREDA 8.00 Basketbalový turnaj Györgya Bíró pre stredoškolákov Gymnázium Móra Jókaiho, Komárom 9.00 NEC ARTE, NEC MARTE súťaž žiakov základných škôl o histórii Komárna Múzeum maďarskej kultúry a odunajska, Komárno 9.00 ohár generála Klapku turnaj pedagógov v malom futbale Gymnázium ansa elyeho, Komárno 8 rogramy v Komárne (VK) rogramy v Komárome (UN)

3 Nagy József 80 Mennyei és földi jubileumi kiállítás, nyitva: 2006 április 15 május 1 Limes Galéria, Észak-Komárom ÁRILI 24 ÉTFŐ F.G. Lorca: Vérnász ballada belépődíj: 120,- k Komáromi Jókai ínház, Észak-Komárom LEÁR NAOK Lehár Ferenc: Víg özvegy operett, a Fővárosi Operettszínház és a Magyar Állami Operaház művészeinek előadása Főbb szerepekben: óka Júlia, Teremi Trixi Leblanc Győző, Bozsó József Belépődíj: 280,- k Komáromi Városi Művelődési Központ, Észak-Komárom ÁRILI 25 KEDD 9.00 elye János Vándorkupa középiskolások nemzetközi kispályás labdarúgó tornája elye János Gimnázium, Észak-Komárom V. VOX UMANA komáromi énekkarok fesztiválja Komáromi Városi Művelődési Központ, Észak-Komárom ÁRILI 26 ZERDA 8.00 Bíró György Kosárlabdatorna középiskolás fiú és leány csapatok részére Jókai Mór Gimnázium, Dél-Komárom 9.00 NEC ARTE, NEC MARTE történelmi vetélkedő alapiskolások részére Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma, Észak-Komárom 9.00 Klapka György Kupa tanárok kispályás-labdarúgó tornája elye János Gimnázium, Észak-Komárom Észak-komáromi rendezvények (VK) Dél-komáromi rendezvények (UN) K Cs V 9

4 U Š N Olympijský beh škôlkárov 10. ročník Námestie generála Klapku a alatínova ulica, Komárno Moje mesto Komárno vyhodnotenie výtvarnej súťaže žiakov MŠ, ZŠ a Š v Komárne Centrum voľného času, Komárno Ahoj, Európa! vstúpenie žiakov základných a detí materských škôl okresu Komárno Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu, Komárno lávnostné otvorenie 15. Komárňanských dní Námestie abadság, Komárom Feszty-duatlon pre žiakov základných škôl Základná škola Árpáda Fesztyho, Komárom Új-őnytől Komáromig výstava o histórii priemyslu v Komárome pri príležitosti zjednotenia obce őny a Komáromu Múzeum Györgya Klapku, Komárom poločné slávnostné zasadnutie mestských zastupiteľstiev Komárna a Komáromu Veľká sála Dôstojníckeho pavilónu, Komárno udobní skladatelia a jubileá spoločný koncert speváckych zborov Vox Femina a Concordia Kostol reformovanej cirkvi, Komárom 27. ARÍLA ŠTVRTOK 9.00 elyeho pohár atletický viacboj študentov stredných škôl Gymnázium ansa elyeho, Komárno 9.00 Komárňanský BOYARD dobytie komárňanskej pevnosti, súťaž žiakov základných škôl utovný pohár primátora mesta Bašta VI., Komárno rogramy v Komárne (VK) rogramy v Komárome (UN)

5 10.00 Óvodások olimpiai futóversenye Nádor utca Az én városom Komárom óvodások, alapiskolások, középiskolások képzőművészeti versenyének eredményhirdetése abadidőközpont, Észak-Komárom elló Európa! komáromi óvodások és alapiskolások szórakoztató műsora Tiszti pavilon amfiteátruma, Észak-Komárom A 15. Komáromi Napok ünnepélyes megnyitója abadság tér, Dél-Komárom Feszty Duatlon az általános iskolások részére Feszty Árpád Általános Iskola, Dél-Komárom Új-őnytől Komáromig A komáromi ipar és iparosok története. Kiállítás Új-őny és Komárom egyesítésének 110. évfordulója tiszteletére Klapka György Múzeum, Dél-Komárom Észak- és Dél-Komárom Városi Képviselő-testületének közös ünnepi ülése Tiszti pavilon, Észak- Komárom Zeneszerzők, évfordulók a Vox Femina kórus és a Concordia vegyes kar közös hangversenye Református templom, Dél-Komárom ÁRILI 27 CÜTÖRTÖK 9.00 elye János Vándorkupa középiskolások atlétikai versenye elye János Gimnázium, Észak-Komárom 9.00 BOYARD az erőd a komáromi erőd bevétele; vetélkedő diákoknak a olgármester Díjáért VI. Bástya, Észak-Komárom K Cs V Észak-komáromi rendezvények (VK) Dél-komáromi rendezvények (UN) 11

6 U Š N Dobré slovo 10. ročník Medzinárodnej súťaže v prednese poézie a prózy v slovenskom jazyku Gymnázium ansa elyeho, Komárno 9.30 Malá športová olympiáda športová súťaž pre škôlkárov Športová hala, Komárno Ahoj, Európa! vystúpenie študentov stredných škôl Komárna Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu, Komárno poločne v Európe za rozvoj podnikania konferencia podnikateľov župy Komárom Esztergom a Nitrianskeho regiónu Veľká sála Dôstojníckeho pavilónu, Komárno Konferencia historikov Monoštorská pevnosť, Komárom úťaž študentov v znalosti cudzích jazykov Centrum cudzích jazykov trednej školy échenyiho, Komárom edagogická konferencia učiteľov materských škôl o výučbe ľudových tradícií Veľká sála Radnice, Komárom ohár Kolesz turnaj v malom futbale mužstiev internátov stredných škôl Športový areál MOLAJ, Komárom Minigolfové preteky Minigolfová dráha, Komárom ohár Erőd bežecké preteky pre žiakov a študentov základných a stredných škôl Igmándska pevnosť, Komárom úťaž v kreslení na asfalt pre širokú verejnosť alatínova ulica, Komárno Vyhodnotenie súťaže v kreslení na asfalt účinkuje Šašo Maroš Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu, Komárno rogramy v Komárne (VK) rogramy v Komárome (UN)

7 9.00 Jó szó nemzetközi szlovák nyelvű vers-és prózamondó verseny elye Gimnázium, Észak-Komárom 9.30 Ovi Olimpia óvodások sportversenye városi sportcsarnok, Észak-Komárom elló Európa! komáromi középiskolások szórakoztató műsora Tiszti pavilon amfiteátruma, Észak-Komárom Együtt Európában a vállalkozások fejlesztéséért konferencia Tiszti pavilon, Észak-Komárom Történész konferencia Monostori erőd, Dél-Komárom Városi iskolák idegen nyelvi akadályversenye échenyi akközépiskola Idegen Nyelvi Tanulóközpontja, Dél-Komárom Komárom környéki népszokások, néphagyományok az óvodai nevelésben óvópedagógiai konferencia Városháza nagyterme, Dél-Komárom Kolesz Kupa középiskolás kollégiumok kispályás labdarúgó tornája Molaj porttelep, Dél-Komárom Minigolf verseny Minigolf pálya, Dél-Komárom Erőd Kupa futóverseny általános és középiskolások részére Igmándi Erőd, Dél-Komárom Aszfaltrajz verseny Nádor utca, Észak-Komárom Az aszfaltrajz verseny eredményhirdetése Maros bohóc gyermekműsora Tiszti pavilon amfiteátruma, Észak-Komárom K Cs V Észak-komáromi rendezvények (VK) Dél-komáromi rendezvények (UN) 13

8 U Š N Výstava tvorby členov Fotoklubu elios v Komárne potrvá do 23. júna 2006 Kaviareň pri kníhkupectve Madách osonium, Komárno edliacka opera predstavenie divadelného zoskupenia Bélu intéra z Budapešti Kino Móra Jókaiho, Komárom 28. ARÍLA IATOK 8.00 úťaž mladých záchranárov CO o utovný pohár primátora mesta Mŕtve rameno Váhu 9.00 Deň otvorených dverí ukážka požiarnej techniky asičská stanica OR azz, Družstevná 16, Komárno 9.00 Medzinárodný volejbalový turnaj žien Volejbalová hala, Komárno 9.00 Memoriál ándora Balatona súťaž žiakov základných škôl v pentatlone Základná škola Józsefa Bozsika, Komárom 9.00 Konferencia VEAB Radnica, Komárom Významné osobnosti komárňanského regiónu stretnutie knihovníkov Knižnica Józsefa innyeiho, Komárno Konferencia archivárov Knižnica Móra Jókaiho, Komárom Otvorenie táboriska v tábore Legio Brigetio, spojené s detskými programami Táborisko pri oteli Juno, Komárom Beh detí a mládeže Alžbetin ostrov, Komárno Bowlingový turnaj študentov Bowling Center, Komárno rogramy v Komárne (VK) rogramy v Komárome (UN)

9 17.00 A komáromi elios Fotóklub kiállítása a kiállítás június 23-ig látogatható Madách osonium Kávézó, Észak-Komárom arasztopera intér Béla társulatának előadása Jókai Mozi, Dél-Komárom ÁRILI 28 ÉNTEK 8.00 Ifjúsági közbiztonsági verseny a olgármester díjáért olt-vág, Észak-Komárom Nyitott napok a Tűzoltóállomáson Tűzoltóállomás, övetkezet u. 16., Észak-Komárom 9.00 Nemzetközi női röplabdatorna Röplabdacsarnok, Észak-Komárom 9.00 őnyi entatlon, Balaton ándor Emlékkupa általános iskolások részére Bozsik József Általános Iskola, Dél-Komárom A komáromi régió neves személyiségei könyvtárosok találkozója innyei József Könyvtár, Észak-Komárom 9.00 VEAB konferencia Városháza, Dél-Komárom Levéltáros konferencia Jókai Mór Városi Könyvtár, Dél-Komárom A Legio Brigetio tábornyitása, utána gyermekfoglalkozások a Juno otel mellett, Dél-Komárom Ifjúsági futóverseny Erzsébet-sziget, Észak-Komárom Diákok bowlingversenye Bowling center, Észak-Komárom Észak-komáromi rendezvények (VK) Dél-komáromi rendezvények (UN) K Cs V 15

10 U Š N Medzinárodný vodnopólový turnaj žiakov Termálne kúpalisko, Komárno romenádny koncert dychovky Veselá kapela Námestie generála Klapku a alatínova ulica, Komárno Kladenie vencov pri soche Franza Lehára účinkuje dychovka Veselá kapela ark Franza Lehára, Komárno lávnostné otvorenie ULICE REMEELNÍKOV účinkujú folklórne súbory Komárňanského okresu Župná ulica, Komárno lávnostné otvorenie IVNÉO TANU koncert spevokolov Klubu dôchodcov ivný stan, Komárno lávnostné otvorenie ivného stanu AMTEL koncert skupiny Komárňanský Dixieland Band ivný stan Amstel, Komárno lávnostné otvorenie ULICE VÍN alatínova ulica, Komárno Ukážka bojových umení Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu, Komárno Koncert komorného orchestra COMORRA sólisti: Marianna rágayová, Béla Balázs a Vince Fekete Koncert podporili: I.F.M. redajňa hudobných nástrojov, Komárno; Jockey k, Komárno; Komárňanské talčiarne; redajňa nábytku riškin; T.A. Olymp Door; chila, obchod s obuvou; Vydavateľstvo K.T.; Nova Roll; Kníhkupectvo Madach osonium; Kvetinárstvo Ervina orvátha; Transport Csintalan Tivadar Múzeum maďarskej kultúry a odunajska, Komárno Koncert dua Deminger anzsér ivný stan, Komárno rogramy v Komárne (VK) rogramy v Komárome (UN)

11 14.00 Diákok nemzetközi vízilabda bajnoksága Termálfürdő, Észak-Komárom Térzene a Vidám Fiúk fúvószenekar koncertje LehárFerenc szobrának megkoszorúzása, közreműködik a Vidám Fiúk fúvószenekar Lehár park, Észak-Komárom KÉZMŰVEEK UTCÁJA ünnepélyes megnyitó közreműködnek a járás folklórcsoportjai Megye utca, Észak-Komárom A ÖRÁTOR megnyitója a nyugdíjas klub tagjainak műsora örsátor, Észak-Komárom Az AMTEL átor ünnepélyes megnyitója a Komáromi Dixieland Band koncertje örsátor, Dél-Komárom BOROK UTCÁJA ünnepélyes megnyitó közreműködik a Vidám Fiúk fúvószenekar Nádor utca, Észak-Komárom arcművészeti bemutató Tiszti pavilon amfiteátruma, Észak-Komárom A COMORRA kamarazenekar hangversenye szólisták: rágay Marianna, Balázs Béla, Fekete Vince A hangversenyt támogatták: I.F.M. angszerbolt, Komárno; Jockey k, Komárno; Komáromi Nyomda; riškin Bútorbolt; T.A. Olymp Door; chila Cipőbolt; K.T. Kiadó; Nova Roll; Madách osonium Könyvesbolt; orváth Ervin virágüzlete; Transport Csintalan Tivadar Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma, Észak-Komárom A Deminger-anzsér Duo koncertje örsátor, Észak-Komárom Észak-komáromi rendezvények (VK) Dél-komáromi rendezvények (UN) K Cs V 17

12 U Š N Komárno kedysi a dnes historická fotovýstava so zábermi László abóa potrvá do 23. júla 2006 Zichyho palác, Komárno Makrosvet rastlín výstava diel umeleckého fotografa Tivadara Dobaiho z Budapešti potrvá do 13. júna 2006 Zichyho palác, Komárno Folklórny program súborov: Dunaj, Dunajíček, Garabonciás, ajós a Komárňanské generácie Koncert skupiny ANTABU ivný stan, Komárno Koncert TÓT GABI a ALCÓ TAMÁ ivný stan Amstel, Komárom Koncert dychovky OUCA ivný stan, Komárno Koncert skupiny OLEMIC Koncert skupiny GROOVEOUE ivný stan, Komárno Koncert skupiny LA BOMBA ivný stan Amstel, Komárom Koncert MARIO ivný stan, Komárno 29. ARÍLA OBOTA 7.00 Csárda túra medzinárodná výkonostná cyklistická túra úťažné trasy: 40, 55, 85 km Štart a cieľ: Klub skautov Móra Jókaiho, Komárno 18 rogramy v Komárne (VK) rogramy v Komárome (UN)

13 17.00 Komárom egykor és ma abó László fotográfus helytörténeti kiállítása a kiállítás június 23-ig látogatható Zichy palota, Észak-Komárom Virágok makróban Dobi Tivadar budapesti fotóművész kiállítása a kiállítás június 13-ig látogatható Zichy palota, Észak-Komárom A Dunaj, Dunajíček, Garabonciás, Komáromi Generációk, ajós Táncegyüttesek folklórműsora Az ANTABU zenekar koncertje örsátor, Észak-Komárom TÓT GABI és ALCÓ TAMÁ koncertje örsátor, Dél-Komárom Az OUCA fúvószenekar koncertje örsátor, Észak-Komárom A OLEMIC együttes koncertje A GROOVEOUE együttes koncertje örsátor, Észak-Komárom A LA BOMBA zenekar koncertje örsátor, Dél-Komáromban MÁRIÓ, a harmonikás koncertje K Cs V ÁRILI 29 ZOMBAT 7.00 Csárda túra nemzetközi kerékpártúra versenytávok: 40, 55 és 85 kilométer indulás a Jókai Mór Cserkészcsapat Klubházától Észak-Komárom Észak-komáromi rendezvények (VK) Dél-komáromi rendezvények (UN) 19

14 U Š N 8.00 XI. ročník streleckej súťaže o ohár generála Klapku trelnica ŠK Royal, Komárno 9.00 Inteco-Cup medzinárodná súťaž v kempo ZŠ na Rozmarínovej ulici, Komárno 9.00 Medzinárodný vodnopólový turnaj žiakov Termálne kúpalisko, Komárno 9.00 VIII. ročník turnaja v bleskovom šachu Centrum voľného času, Komárno 9.00 Medzinárodný volejbalový turnaj juniorov OU, Bratislavská cesta, Komárno 9.00 Medzinárodný volejbalový turnaj junioriek V4 ZŠ na ohraničnej ulici, Komárno 9.00 Deň otvorených dverí ukážka požiarnej techniky asičská stanica OR azz, Družstevná 16, Komárno 9.00 oďme do viezdicovej pevnosti ukážky ľudových výrobkov a vystúpenie amatérskych súborov viezdicová pevnosť, Komárom 9.00 Festival dychovej hudby ZŠ Árpáda Fesztyho, Komárom 9.00 Gokartové preteky Gokartová dráha, Komárom 9.30 Výstava modelovej železnice lavná brána prístavu, Komárno lavecké preteky Termálne kúpalisko, Komárom Ulica REMEELNÍKOV pouličné divadelné predstavenia pre každého: Zázračná krajina Oz a vadba Mihálya Kocsonyu Námestie generála Klapku a Župná ulica, Komárno 20 rogramy v Komárne (VK) rogramy v Komárome (UN)

15 8.00 XI. Klapka Kupa, lövészverseny ŠK Royal Lövöldéje, Észak-Komárom 9.00 Inteco-Cup, kempoverseny Rozmaring Utcai Alapiskola, Észak-Komárom 9.00 Diákok nemzetközi vízilabda bajnoksága Termálfürdő, Észak-Komárom 9.00 A Villámsakk bajnokság VIII. évfolyama abadidőközpont, Észak-Komárom 9.00 Nemzetközi ifjúsági röplabdaverseny Ipari akmunkásképző Iskola, Észak-Komárom 9.00 V4 Junior lányok nemzetközi röplabdaversenye atárőr utcai Alapiskola, Észak-Komárom Nyitott napok a Tűzoltóállomáson Tűzoltóállomás, övetkezet u. 16., Észak-Komárom 9.00 Gyerünk a Csillagerődbe népművészeti vásár és amatőr művészeti bemutatók Csillagerőd, Dél-Komárom 9.00 Megyei fúvószenekari fesztivál Feszty Árpád Általános Iskola, Dél-Komárom 9.00 Gokart-bajnokság Teremgokart pálya, uskaporosi u.10., Dél-Komárom Vasútmodellezők kiállítása Kikötő főbejárata, Észak-Komárom Úszóverseny Thermálfürdő, Dél-Komárom KÉZMŰVEEK UTCÁJA: A Budapesti Utcaszínház előadásai Óz, a nagy varázsló Kocsonya Mihály házassága Megye utca és Észak-komáromi rendezvények (VK) Dél-komáromi rendezvények (UN) K Cs V 21

16 U Š N ohár Fortuna turnaj junioriek v malom futbale Športový areál MOLAJ, Komárom Komáromi Old Boys Állatorvos Tudományi Egyetem Basketbalový zápas starých pánov Gymnázium Móra Jókaiho, Komárom úťaž v preťahovaní lanom medzi bradatými oboch miest klápací most, Komárno ľadanie komárňanského pokladu ukážka a súťaž v potápaní Mŕtve rameno Váhu, Komárno XXXII. ročník Medzinárodného pouličného behu Komárno Komárom ŠTART: Športová hala, Komárom Vyhlásenie výsledkov Medzinárodného pouličného behu Komárno Komárom CIEĽ: Športová hala, Komárno ohár priateľstva turnaj starých pánov v malom futbale Športový areál MOLAJ, Komárom Ukážka vojenského majstrovstva a jedál Rimanov Legia Brigetio Táborisko pri oteli Juno, Komárom tanislav Štepka: Jánošík (komédia) predstavenie dramatického krúžku Ľ.J. Šuleka, réžia: Jozef Černek a Martin Koščík Dom Matice slovenskej, Komárno II. ročník bowlingového turnaja osobností oboch miest Bowling Center, Komárno Ulica REMEELNÍKOV vystúpenie folklórnych súborov Župná ulica, Komárno Koncert skupiny KVETY NIKOTÍNU ivný stan, Komárno rogramy v Komárne (VK) rogramy v Komárome (UN)

17 10.00 Fortuna Kupa leány kispályás labdarúgó torna Molaj porttelep, Dél-Komárom Komáromi Old Boys Állatorvos Tudományi Egyetem öregfiúk kosárlabda mérkőzés Jókai Mór Gimnázium, Dél-Komárom A két város szakállasainak kötélhúzó versenye Csapóhíd, Észak-Komárom Komáromi kincskeresés búvárverseny olt-vág, Észak-Komárom A Komárom-Komárno Nemzetközi abadidős Utcai Futóverseny XXXII. évfolyama RAJT: városi sportcsarnok, Dél-Komárom A Komárom-Komárno Nemzetközi abadidős Utcai Futóverseny XXXII. évfolyama CÉL: városi sportcsarnok, Észak-Komárom Barátság Kupa férfi senior kispályás labdarúgó torna Molaj porttelep, Dél-Komárom A Legio Brigetio bemutatója, csata és ételkóstoló a Juno otel mellett, Dél-Komárom Az Ľ.J. Šulek Gimnázium diákszínjátszó csoportjának előadása Matica slovenská székháza, Észak-Komárom A két város közismert embereinek bowlingversenye Bowling Center, Észak-Komárom KÉZMŰVEEK UTCÁJA: Népi zenekarok fellépése Megye utca, Észak-Komárom A KVETY NIKOTÍNU zenekar koncertje örsátor, Észak-Komárom Észak-komáromi rendezvények (VK) Dél-komáromi rendezvények (UN) K Cs V 23

18 U Š N redstaví sa partnerské mesto Weissenfels zábavný program súborov nemeckých hostí Námestie generála Klapku lávnostné odhalenie pamätnej tabule Gyulu Alapyho Nádvorie Múzea maďarskej kultúry a odunajska, Komárno Komáromi Öregfiúk Zagtebie osnowiec Medzinárodný futbalový zápas Športový areál Zoltána Czibora, Komárom Komáromi AC écs Majstrovský hádzanársky zápas junioriek Športová hala, Komárom Koncert dychovky Veselá kapela ivný stan, Komárno Fotovýstava z tvorby najstarších členov Fotoklubu elios: Dosi Dosev, Ladislav Eliáš, Ján Lutring, Alojz Zemaník potrvá do 17. júna 2006 Club 25, Valchovnícka ulica, Komárno Komáromi AC - écs Majstrovský hádzanársky zápas žien Športová hala, Komárom Koncert klezmer skupiny ANAVIM Námestie generála Klapku XXVII. ročník Veľkej ceny lovenska v boxe Športová hala, Komárno Koncert DEÁK BILL GYULA a jeho skupiny ivný stan Amstel, Komárom Vybrané piesne koncert Cseh Tamás Kino Móra Jókaiho, Komárom Karaoke party Gokartová dráha, Komárom 24 rogramy v Komárne (VK) rogramy v Komárome (UN)

19 16.00 Bemutatkozik testvérvárosunk: Weissenfels szórakoztató műsor Alapy Gyula emléktáblájának avatása a Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeum kertje, Észak-Komárom Komáromi Öregfiúk Zaglebie osnowiec nemzetközi labdarúgó mérkőzés Czibor Zoltán porttelep, Dél-Komárom Komáromi AC écs (NB I/B) ifjúsági leány bajnoki kézilabda mérkőzés városi sportcsarnok, Dél-Komárom Vidám Fiúk fúvószenekar koncertje örsátor, Észak-Komárom Dosi Dosev, Ladislav Eliáš, Ján Lutring és Alojz Zemaník a elios Fotóklub legrégibb tagjainak kiállítása a kiállítás június 17-ig látogatható Club 25, Csapó utca, Észak-Komárom Komáromi AC écs (NB I/B) felnőtt női bajnoki kézilabda mérkőzés városi sportcsarnok, Dél-Komárom Az ANAVIM, Váci Klezmer Band koncertje lovákia Nagydíja nemzetközi bokszverseny XXVII. évfolyama városi sportcsarnok, Észak-Komárom DEÁK BILL GYULA és zenekara koncertje örsátor, Dél-Komárom Válogatott dalok Cseh Tamás előadói estje Jókai Mozi, Dél-Komárom K Cs V Karaoke-est Teremgokart pálya, Dél-Komárom Észak-komáromi rendezvények (VK) Dél-komáromi rendezvények (UN) 25

20 U Š N Koncert skupiny AT OFF ivný stan, Komárno Koncert JANA KIRCNER ACACIA TEAM DICO ivný stan, Komárno Koncert skupiny RELIC ivný stan Amstel, Komárom Koncert skupiny AOTOL Námestie generála Klapku 30. ARÍLA NEDEĽA 9.00 Medzinárodný volejbalový turnaj juniorov tredné odborné učilište strojárske, Bratislavská cesta, Komárno 9.00 Medzinárodný volejbalový turnaj junioriek V4 ZŠ na Rozmarínovej ulici, Komárno 9.00 Medzinárodný vodnopólový turnaj žiakov Termálne kúpalisko, Komárno 9.00 Memoriál Lajosa Vízkeletiho staršieho stolnotenisový turnaj tredné odborné učilište Istvána Kultsára, Komárom Výstava modelovej železnice lavná brána prístavu, Komárno 9.30 Futbalový turnaj Mihálya Tótha pre deti Športový areál Zoltána Czibora, Komárom 9.45 Deň ľudových tradícií a lukostrelcov Monoštorská pevnosť, Komárom Zábavné programy Gokartová dráha, Komárom 26 rogramy v Komárne (VK) rogramy v Komárome (UN)

21 19.00 A AT OFF zenekar koncertje örsátor, Észak-Komárom JANA KIRCNER koncertje ACACIA TEAM DICO örsátor, Észak-Komárom A RELIC zenekar koncertje örsátor, Dél-Komárom Az AOTOL együttes koncertje ÁRILI 30 VAÁRNA 9.00 Nemzetközi ifjúsági röplabdatorna Ipari akmunkásképző, Észak-Komárom 9.00 V4 Juniorlányok nemzetközi röplabdaversenye atárőr Utcai Alapiskola)- ÉK 9.00 Nemzetközi ifjúsági vízilabda bajnokság Termálfürdő, Észak-Komárom 9.00 Id. Vízkelety Lajos, Veterán Asztalitenisz Emlékverseny Kultsár István akközépiskola, Dél-Komárom Vasútmodellezők kiállítása Kikötő bejárata, Észak-Komárom 9.30 Tóth Mihály Kupa, kölyökfoci-bajnokság Czibor Zoltán Városi porttelep, Dél-Komárom 9.45 Ijász- és hagyományőrző nap Monostori erőd, Dél-Komárom abadtéri programok kötélpálya, rekesztorony-építés Teremgokart pálya, Dél-Komárom K Cs V Észak-komáromi rendezvények (VK) Dél-komáromi rendezvények (UN) 27

22 U Š N Deň starej pevnosti: spoločenské hry pre deti ukážky práce remeselníkov detské ľudové hry pouličné divadlo: Zázračná krajina Oz ukážka lukostreľby, ochutnávka jedál líčenie detí predstavenie bábkového divadla Aranykert pouličné divadlo: vadba Mihálya Kocsonyu Koncert folklórneho súboru BÁNOVČANKA Ukážka vojenského majstrovsta a jedál Rimanov Legia Brigetio Táborisko pri oteli Juno, Komárom Koncert citarovej skupiny BÁTYA redstaví sa partnerské mesto Weissenfels zábavný program súborov nemeckých hostí ohár v street floorballe Nádvorie stredného odborného učilišťa, Komárom Tajomstvá Malej synagógy deň otvorených dverí Malá synagóga, Komárno J.G. Tajovský: Ženský zákon (veselohra) predstavenie dramatického krúžku Ľ.J. Šuleka, réžia: Jozef Černek a Martin Koščík Dom Matice slovenskej, Komárno Koncert skupiny KORMORÁN MEMORY BAND ivný stan Amstel, Komárom Znie pieseň hrá hudobná skupina Józsefa Kovácsa rogramy v Komárne (VK) rogramy v Komárome (UN)

23 Öregvár napok: szórakoztató gyermekjátékok kézművesfoglalkozások népi gyermekjátékok Óz a nagy varázsló - utcaszínházi előadás A Varga és Vermes törzs életmód-bemutatója, honfoglaláskori ételkóstolás (áldós), lovasíjász-bemutató, íj- és fegyvervásárlás arcfestés Az Aranykert Bábszínház előadása Kocsonya Mihály házassága utcaszínházi előadás A BÁNOVČANKA folklórcsoport műsora A Legio Brigetio bemutatója, csata és ételkóstoló a Juno otel mellett, Dél-Komárom A BÁTYA citerazenekar koncertje Bemutatkozik testvérvárosunk Weissenfels szórakoztató műsor treet Floorball Kupa akiskola és akmunkásképző Iskola, Dél-Komárom A Menház titkai nyitott napok a Menházban Menház, Észak-Komárom A Ľ.J.Šulek Gimnázium diák színjátszó csoportjának előadása Matica slovenská székháza, Észak-Komárom A KORMORÁN MEMORY BAND koncertje örsátor, Dél-Komárom ól a nóta Kovács József és zenekara muzsikál Észak-komáromi rendezvények (VK) Dél-komáromi rendezvények (UN) K Cs V 29

24 U Š N Koncert skupiny ACCORD ivný stan, Komárno Koncert skupiny DAVID ODEK BAND Koncert skupiny KITEÉN ivný stan Amstel, Komárom Ochutnávka vín členov Rádu rytierov svätého Urbana Veľká sála Dôstojníckeho pavilónu, Komárno Koncert skupiny EMMER BAND ivný stan, Komárno Koncert rockových divadiel Komárňanského okresu Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu, Komárno Koncert skupiny OLD BOY Koncert skupiny CIKI-LIKI-TUA ivný stan, Komárno Koncert skupiny COOL MINER ivný stan Amstel, Komárom 1. MÁJA ONDELOK 7.00 Medzinárodná rybárska súťaž Mŕtve rameno Váhu, Komárno 8.00 Rybárska súťaž Jazero Rüdiger, Komárom 9.00 Otvorenie sezóny vodných turistov, plavba okolo Ostrova sv. avla Člnkáreň Neptun, Doky 88, Koppánymonostor 9.00 ohár erlos medzinárodný mládežnícky floorballový turnaj Športová hala, Komárom 30 rogramy v Komárne (VK) rogramy v Komárome (UN)

25 16.00 Az ACCORD együttes koncertje örsátor, Észak-Komárom A DAVID ODEK BAND koncertje A KITEÉN zenekar koncertje örsátor, Dél-Komárom A ent Orbán Borlovagrend borkóstolója Tiszti pavilon díszterme, Észak-Komárom Az EMMER BAND koncertje örsátor, Észak-Komárom A Komáromi járás rockszínházainak koncertje Tiszti pavilon amfiteátruma, Észak-Komárom Az OLD BOY együttes koncertje A CIKI-LIKI-TUA zenekar koncertje örsátor, Észak-Komárom A COOL MINER zenekar koncertje örsátor, Dél-Komárom K Cs V MÁJU 1 ÉTFŐ 7.00 Nemzetközi horgászverseny olt-vág, Észak-Komárom 8.00 orgászverseny Rüdiger tó, Dél-Komárom 9.00 ezonnyitó vízitúra, ent ál-sziget kerülés Neptun csónakház, Koppánymonostor, ajóvontató part 88., Dél-Komárom 9.00 erlos Kupa nemzetközi utánpótlás floorball torna városi sportcsarnok, Dél-Komárom Észak-komáromi rendezvények (VK) Dél-komáromi rendezvények (UN) 31

26 U Š N Výstava modelovej železnice lavná brána prístavu, Komárno Aerobikový maratón ENERGY Športová hala, Komárno Festival MEDIAWAVE Monoštorská pevnosť, Komárom Deň starej pevnosti: spoločenské hry pre deti ukážky práce remeselníkov ľudové hry pre deti ukážka lukostreľby, ochutnávka jedál líčenie detí predstavenie Écsi Gyöngyi pre deti koncert Industria Duo IX. Majstrovstvá lovenska silákov Futbalový štadión KFC, Komárno úťaž vo varení halászlé Mŕtve rameno Váhu, Komárno Koncert skupín BANO a TRAM ONG Výstava historických vozidiel lávnostné programy amätný háj 48 Komárom % zľava na minigolfovej dráhe Minigolfová dráha, Komárom Operetné melódie ivný stan Amstel, Komárom Koncert skupiny MYTERY GANG ivný stan, Komárno 32 rogramy v Komárne (VK) rogramy v Komárome (UN)

27 9.00- Vasútmodellezők kiállítása Kikötő főbejárata, Észak-Komárom ENERGY aerobic maraton városi sportcsarnok, Észak-Komárom MEDIAWAVE fesztivál Monostori erőd, Dél-Komárom Öregvár napok: szórakoztató gyermekjátékok kézművesfoglalkozások népi gyermekjátékok A Varga és Vermes törzs életmód-bemutatója, honfoglaláskori ételkóstolás (áldós), lovasíjász-bemutató, íj- és fegyvervásárlás arcfestés Écsi Gyöngyi gyermekelőadása az Industria Duo koncertje Erős emberek IX. szlovákiai bajnoksága Labdarúgó-stadion, Észak-Komárom alászléfőző verseny olt-vág, Észak-Komárom A BANO és TRAM ONG country zenekarok koncertje Történelmi járművek felvonulása és bemutatója Ünnepség a `48-as Emlékligetben Emlékliget, Dél-Komárom %-os kedvezmény a Minigolf pályán Minigolf pálya, Dél-Komárom Operettgála örsátor, Dél-Komárom A MYTERY GANG zenekar koncertje örsátor, Észak-Komárom Észak-komáromi rendezvények (VK) Dél-komáromi rendezvények (UN) K Cs V 33

28 U Š N Koncert skupiny UNITED ivný stan Amstel, Komárom Koncert skupiny ANTABU Koncert ETRY BÖRNEROVEJ Koncert skupiny RÓBERTA LAKATOA a RÉV ivný stan, Komárno uszka Jenő: Gül baba (opereta) predstavenie Občianskeho združenia Teátrum vstupné: 150,- k Mestské kultúrne stredisko, Komárno Koncert skupiny KOMÁRŇANKÝ DIXIELAND BAND Koncert skupiny NEOTON FAMÍLIA ivný stan Amstel, Komárom Koncert skupiny BALÁZ ELEMÉR GROU ivný stan, Komárno Koncert ÁKOA BENKÓ a ATTILU ZAKA Koncert skupiny BLUE COMANY ivný stan Amstel, Komárom OŇOTROJ OŇOTROJ viezdicová pevnosť, Komárom rogram skupiny IRIGY ÓNALJ MIRIGY 34 rogramy v Komárne (VK) rogramy v Komárome (UN)

29 17.00 A UNITED zenekar koncertje örsátor, Dél-Komárom Az ANTABU együttes koncertje ETRA BÖRNEROVÁ koncertje LAKATO RÓBERT és a RÉV zenekar koncertje örsátor, Észak-Komárom uszka Jenő: Gül baba (operett) a Teátrum olgári Társulás előadása belépődíj 150,- k Komáromi Városi Művelődési Központ, Észak-Komárom A KOMÁROMI DIXIELAND BAND koncertje A NEOTON FAMÍLIA koncertje örsátor, Dél-Komárom A BALÁZ ELEMÉR GROU koncertje örsátor, Észak-Komárom BENKÓ ÁKO és ZAKA ATTILA koncertje A BLUE COMANY koncertje örsátor, Dél-Komárom TŰZIJÁTÉK TŰZIJÁTÉK Csillagerőd, Dél-Komárom Az IRIGY ÓNALJMIRIGY műsora K Cs V Észak-komáromi rendezvények (VK) Dél-komáromi rendezvények (UN) 35

2013.04.26. - 2013.05.01. 2 2. K omárnanské ˇ. omáromi D N. ni apok

2013.04.26. - 2013.05.01. 2 2. K omárnanské ˇ. omáromi D N. ni apok 2013.04.26. - 2013.05.01. 2 2. K omárnanské ˇ omáromi D N ni apok 26.04.2013-01.05.2013 Naše mestá Komárno a Komárom zoceľuje nielen spoločná história, bratské vzťahy, ale aj spolupráca a bududovanie

Részletesebben

Úvod Bevezető. Vážení občania! Milé obecenstvo festivalu! Tisztelt Polgárok! Kedves Fesztiválozó Közönség!

Úvod Bevezető. Vážení občania! Milé obecenstvo festivalu! Tisztelt Polgárok! Kedves Fesztiválozó Közönség! 1 Úvod Bevezető Vážení občania! Milé obecenstvo festivalu! Mesto Kráľovský Chlmec súčasne s okolitými obcami tohto roku oslavuje osemsté výročie prvej písomnej pamiatky. V tomto znamení sa nesie aj program

Részletesebben

Komárom. Rendezvénynaptár. Tourinform-Komárom 2900 Komárom, Igmándi út 2. Telefon: +36 34 540 590 E-mail: komarom@tourinform.hu www.iranykomarom.

Komárom. Rendezvénynaptár. Tourinform-Komárom 2900 Komárom, Igmándi út 2. Telefon: +36 34 540 590 E-mail: komarom@tourinform.hu www.iranykomarom. Komárom 2011 Rendezvénynaptár Tourinform-Komárom 2900 Komárom, Igmándi út 2. Telefon: +36 34 540 590 E-mail: komarom@tourinform.hu www.iranykomarom.hu RENDEZVÉNYEK 2 0 1 1 2900 Komárom, Igmándi út 2. telefon:

Részletesebben

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera.

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (67) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Minden kedves komárominak tartalmas szórakozást kívánok!

Minden kedves komárominak tartalmas szórakozást kívánok! Tisztelt Komáromiak! Észak- és Dél-Komáromnak 1992 óta közös rendezvénye a Komáromi Napok, amely minden évben április 26-án kezdődik. A dátum a szabadságharc egyik kiemelkedő hadászati fegyvertényének,

Részletesebben

nemcsak a fiatalokét. A szimpatikus ezekben az elképzelésekben

nemcsak a fiatalokét. A szimpatikus ezekben az elképzelésekben Megjelenik kéthetente Az Aranykert Bábszínház bemutatója November 22. 10.00- a Városi Művelődési Központ bábszínház-terme Vystúpenie Bábkového divadla Aranykert 22. novembra o 10.00 v bábkárskej sále v

Részletesebben

Nincs minden veszve 0,50

Nincs minden veszve 0,50 0,50 22. apríla 2013. április 22. Delta hetilap www.deltakn.sk Ročník X. évfolyam 17 Hitelek ingatlan fedezet nélkül 25 000 euróig 14 év futamidőre. 1,69%-os kezdeti kamattal hitelek ingatlan fedezettel

Részletesebben

BKKSZ színházterme 2005. 01. 03, 04, 05, 06. GKMK&SzSz 83/515-250 Nyitott szemmel ismeretterjesztő előadás

BKKSZ színházterme 2005. 01. 03, 04, 05, 06. GKMK&SzSz 83/515-250 Nyitott szemmel ismeretterjesztő előadás Rendezvény neve Helyszín Dátum Időpont Jelleg* Szervező, információ telefonszám Újévi Koncert BKKSZ színházterem 2005. 01. 01. 17. 00 Mendelssohn Kamarazenekar hangversenye GKMK&SzSz 83/515-250 ok Soproni

Részletesebben

XII. Gyurcsó István Emléknap

XII. Gyurcsó István Emléknap Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVII. ročník www.sturovo.sk Garamkövesd április 21-én egész napos rendezvénysorozattal emlékeztek meg Gyurcsó István költőről és a község másik neves szülöttjéről,

Részletesebben

Vörös Péter lemondott Vörös Péter korábbi parlamenti

Vörös Péter lemondott Vörös Péter korábbi parlamenti 0,50 www.deltakn.sk Óvatosan a pangasiusfogyasztással Elképesztő bár talán már nem is nagyon meglepő, mire tudnak vetemedni egyesek a tisztességtelen bevétel érdekében. A biznisz még akkor is biznisz,

Részletesebben

Fontos a jó start egkezdődött a tanítás, és a kis elsősök

Fontos a jó start egkezdődött a tanítás, és a kis elsősök Megjelenik kéthetente XXXIV. CSALLÓKÖZI VÁSÁR 2014. szeptember 18. 21. Dunaszerdahely, Vásártér XXXIV. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 18 21. septembra 2014 Dunajská Streda, Trhovisko Vychádza dvojtýždenne 2014.

Részletesebben

Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa

Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 16. ročník Jún 2012 Medzinárodný deň detí 2. szám 16. évfolyam 2012 Június Nemzetközi gyermeknap

Részletesebben

Mestský deň detí en, kto tvrdí, že deti treba na

Mestský deň detí en, kto tvrdí, že deti treba na Megjelenik kéthetente XXX. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 26. Bővebben az 5. oldalon. Vychádza dvojtýždenne 2010. június 9., 18. évfolyam, 11. szám 11. číslo, 18. ročník, 9. júna 2010 DUNASZERDAHELYI

Részletesebben

Zéró hulladékot rtékes anyagok szivárognak el az európai gazdaságokból. Egy olyan világban,

Zéró hulladékot rtékes anyagok szivárognak el az európai gazdaságokból. Egy olyan világban, SZENT GYÖRGY NAPOK 2015 április 24., 25. és 26. (Program a 6. oldalon.) DNI SVäTÉHO JURAJA 2015 24., 25. a 26. apríla (Program na strane č.6.) Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2015. április

Részletesebben

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata.

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata. Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 14. ročník Október 2010 3. szám 14. évfolyam 2010 Október Jubilejné XV. Obecné dni Magdaléna

Részletesebben

Pribetský. Perbetei. II. évfolyam 3. szám 2012. július INGYENES megjelenik negyedévenként. II. ročník 3. číslo júl 2012 ZDARMA vychádza štvrťročne

Pribetský. Perbetei. II. évfolyam 3. szám 2012. július INGYENES megjelenik negyedévenként. II. ročník 3. číslo júl 2012 ZDARMA vychádza štvrťročne II. ročník 3. číslo júl 2012 ZDARMA vychádza štvrťročne II. évfolyam 3. szám 2012. július INGYENES megjelenik negyedévenként Pribetský Spravodaj Perbetei Hírmondó Hlavná ulica je hotová. Rýchlo sme to

Részletesebben

Megnyílt az eurorégió tájékoztató irodája

Megnyílt az eurorégió tájékoztató irodája Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/11 Szigeti László, szlovák oktatásügyi államtitkár avatta fel november 5-én az Ister-Granum Eurorégió új, tájékoztató és tanácsadó

Részletesebben

www.roznava.sk Rozsnyó Város Önkormányzatának havilapja 2009. 9. 2. III. évfolyam 7. szám

www.roznava.sk Rozsnyó Város Önkormányzatának havilapja 2009. 9. 2. III. évfolyam 7. szám A Varsói-szerződés Csehszlovákia elleni 1968-as inváziójának egyik áldozata volt a gömörpolomai születésű Štefan Ciberaj. A három gyermekes fiatal apa, a ČSAD diszpécsere akkor vesztette el életét, amikor

Részletesebben

Szlovák-magyar vegyes bizottsági ülés

Szlovák-magyar vegyes bizottsági ülés Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVIII. ročník www.sturovo.sk 2007/2 és Vidéke Regionális havilap, XVIII. évfolyam február ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU GAMEX Štúrovo UZAMYKACIE SYSTÉMY ŽALÚZIE kompletná

Részletesebben

KRONIKA. Hadkultúra bemutató április 25-26-án a Monostori erődben

KRONIKA. Hadkultúra bemutató április 25-26-án a Monostori erődben , KRONIKA A közösségek magazinja április 1. I. évfolyam 3. szám i l ú t n duná KÖ Z É LET KÖZ L ET KU LTÚ RA EGJELENIK EGJELE NIK HAVONTA KOÁ KOÁRO-ESZTERGO RO-E S ZTE RGO EGYÉBEN A magyar vers a nyolcadik

Részletesebben

Nemes rendezvények. Múzeumok éjszakája 2011 május 14. Sárga kastély. Noc múzeí 2011-14.mája Žltý kaštiel

Nemes rendezvények. Múzeumok éjszakája 2011 május 14. Sárga kastély. Noc múzeí 2011-14.mája Žltý kaštiel Megjelenik kéthetente Múzeumok éjszakája 2011 május 14. Sárga kastély Noc múzeí 2011-14.mája Žltý kaštiel Vychádza dvojtýždenne 2011. május 4., 19. évfolyam, 9. szám 9. číslo, 19. ročník, 4. mája 2011

Részletesebben

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/4 Húsvét után kedden a fenti címmel rendeztek nemzetközi konferenciát városunkban, Eduard Kukan szlovák és Kovács László magyar

Részletesebben

Szerdánként hosszúnap a városházán

Szerdánként hosszúnap a városházán A lakhatás megoldása is fontos Hájos Zoltán a romák életminőségét javító hárompilléres projektről. Folytatás a 7. oldalon Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2010. február 24., 18. évfolyam, 4.

Részletesebben

CSABAI. Városfejlesztési koncepció készül. Kezdődik a jegyárusítás. Wlllllllk INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA

CSABAI. Városfejlesztési koncepció készül. Kezdődik a jegyárusítás. Wlllllllk INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Wlllllllk CSABAI Városfejlesztési koncepció készül Aiv. evtoiyam ib. szam 2004. szeptember 16. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA NÓI KÉZILABDA-EB: Kezdődik a jegyárusítás Mint arról már többször írtunk, Békéscsaba

Részletesebben

Pribetsky. Perbetei. III. évfolyam 2. szám 2013. július INGYENES megjelenik negyedévenként. III. ročník 2. číslo júl 2013 ZDARMA vychádza štvrťročne

Pribetsky. Perbetei. III. évfolyam 2. szám 2013. július INGYENES megjelenik negyedévenként. III. ročník 2. číslo júl 2013 ZDARMA vychádza štvrťročne III. ročník 2. číslo júl 2013 ZDARMA vychádza štvrťročne ISSN 1338-9912 III. évfolyam 2. szám 2013. július INGYENES megjelenik negyedévenként Pribetsky Spravodaj XI. DNI OBCE PRIBETA Samospráva obce Pribeta

Részletesebben

Hol táborozzon a gyerek?

Hol táborozzon a gyerek? 0,50 17. júna 2013. június 17. Hitelek ingatlan fedezet nélkül 25 000 euróig 14 év futamidőre. 1,69%-os kezdeti kamattal hitelek ingatlan fedezettel 28 év futamidőre - most vásárolja meg álmai ingatlanát.

Részletesebben

Szent István napi koszorúzás. Tartalomjegyzék:

Szent István napi koszorúzás. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék: Web-TV konferencia Nagylakon... 2 Hol tart a szennyvízprojekt?... 2 Nyári munkálatok a KFT-nál... 3 Két ország, egy cél, közös siker... 3 Sikeres volt az I. Bolhapiac... 4 Betűtől a könyvig...

Részletesebben

exçwxéä ÇçÇtÑàöÜ `ö}âá

exçwxéä ÇçÇtÑàöÜ `ö}âá exçwxéä ÇçÇtÑàöÜ `ö}âá DÁTUM Rendezvény megnevezése Helyszín Szervező Leírás MÁJUS 1. Majális Parkerd Parkerdő félegyháza Város Önkormányzata Kossuth L. u. 1. (76)-562-000 Nagy tisztás: vidámpark, légvár,

Részletesebben

DH 16 színes. * * * DH 16 farebných strán

DH 16 színes. * * * DH 16 farebných strán DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK DH 16 színes oldalon * * * DH 16 farebných strán 2007. október 10. * 15. évfolyam * 17.szám * 17. číslo * 15. ročník * 10. októbra 2007 sz Panelprogram 3

Részletesebben

Cserépváralja 18.00 Ünnepi megemlékezés a cserépváraljai művelődési házban. Műsort adnak a helyi iskola tanulói.

Cserépváralja 18.00 Ünnepi megemlékezés a cserépváraljai művelődési házban. Műsort adnak a helyi iskola tanulói. Március 14. Alsózsolca 16.30 órakor koszorúzás a 48-as emlékműnél 17.30-tól ünnepség a Közösségi Házban Közreműködnek a Herman Ottó Általános Iskola tanulói, beszédet mond Zsíros Sándorné polgármester

Részletesebben