a.. furlong horse - adott távú ló a good thing - egy jó dolog abandonment of the race - verseny törlése abattoir - vágóhíd abdomen, belly - has

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a.. furlong horse - adott távú ló a good thing - egy jó dolog abandonment of the race - verseny törlése abattoir - vágóhíd abdomen, belly - has"

Átírás

1 A a.. furlong horse - adott távú ló a good thing - egy jó dolog abandonment of the race - verseny törlése abattoir - vágóhíd abdomen, belly - has abdominal muscle - hasizom ability to procreate - tenyészképesség abort, slip one's foal - elvetélni abortion - vetélés abortion - elvetélés abortion - elvetélés above eye level - szemvonal fölött above his handicap weight - nincs kihendikepelve abrasion - bôrhorzsolás absorb, resorb - felszívni, elnyelni absorption, resorption - felszívás, elnyelés abuse of the whip - visszaélés az ostorral acceptance of weight - súly elfogadása acceptance of weight - teher elismerése acceptance of weight - teher elfogadása accepting the bridle - támasz acceptor - ló, amely a teherközlés után állva marad accident insurance - balesetbiztosítás acclimatization - aklimatizáció accumulator - halmozás 4 vagy több lóra Achilles' tendon, hamstring - Achillesin acoustic signal, bell, siren - akusztikus jelzés, harang, sziréna acoustic signal, bell, siren - akusztikus jelzés, harang, sziréna acquired mark - jelentéktelen jegy acquisition - megvásárlás acre - acre (0.46 ha) act of providence, force majeure - vis major act well - jól galoppozni act with legal obligation - jogilag kötelezô cselekmény action - akció action, gait - járásmód action, movement - mozgás acute laminitis - heveny patairhagyulladás adjust the length of the stirrups - kengyel hosszát beállítani adjustment of weights - súly újraszámítása administration finance committee - intézô- és pénzügyi bizottság admission ticket, entry ticket - belépôjegy admission, entrance - belépés admitted colours - engedélyezett színek admitted colours - engedélyezett versenyszínek advertised money - kiírt pénzdíj advertised money - kiírt versenydíj advertisement, publication - közzététel, publikáció advisory committee - tanácsadó bizottság affinity, relationship - rokonság African horse sickness - lópestis after season - utóidény, -szezon after the start - start után after-birth, after-burden - magzatburok távozása aftermath - sarjú /második kaszálás/ age - kor aged (7 years old and upwards) - idôs /7 éves és idôsebb/ agreement - szerzôdés aid from the lungeing rein - lonzs-segítség aids - segítségek alcohol, methylated spirit - spiritusz, alkohol alcohol, methylated spirit - spiritusz, alkohol alfalfa hay, lucerne hay - lucernaszéna align - felsorakozni, igazodni all-weather track - bármilyen idôben használható pálya allocation of names to horses, naming - névadás

2 allotment of the loose boxes - boxok elosztása allowance - engedmény allowances not cumulative - a legmagasabb engedmény kerül beszámításra also ran - futottak még also-runs - vert mezôny alter the horse's running distance - lovat 1600 m-rôl 2400 m-re átállítani alter the horse's running distance - lovat 2400 m-rôl 1600 m-re átállítani aluminium iron - aluminium kengyel aluminium shoe - aluminium patkó amateur rider's examination - amatôr versenylovas vizsga amateur rider's licence - amatôr versenylovasok lovaglási engedélye amateur rider, genleman-rider, lady rider - amatôr lovas amateur riders race - amatôrverseny amateur riders steeplechase - amatôr akadályverseny amateur riders' race, bumpers'race, bumper (P) - amatôrverseny amble, pace - poroszkálás /ló/ ambler, pacer - poroszka ambulance - betegszállítókocsi amnion fluid - magzatvíz amount of feed - takarmány mennyisége amount of the betting turnover tax - fogadás adójának összege anaemia - vérszegénység anaemia, anemia - vérszegénység anal itching - végbélviszketés ancestors, ancestry - ôsök ancylostoma, hookworm - horogféreg and other part-owners - és mások and other part-owners - és mások angle of ilium - csípô angle of lower jaw - alsó állkapocs szöglet angle of sole, seat of corn - talpszög angle of sole, seat of corn - talpszög angle of wall - akadályfal Anglo-Arab - angol-arab animal breeding law - állattenyésztési törvény animal owner - állattartó animal owner's liability - állattartó szavatossági kötelessége annex to the rules of racing - versenyszabályzat melléklete anniversary date - születés idôpontja annual domestic free handicap - éves generálhendikep annual meadow-grass - egyéves perje annual racing calendar - éves versenynaptár annual season ticket - éves belépôjegy annual standard apprentice riding agreement - tanuló éves lovaglási szerzôdése annual tote turnover - éves totóforgalom annul the race - versenyt érvényteleníteni annulment of lease - bérleti szerzôdés megszüntetése anthelmintics, vermifuge - féreghajtószer anthrax - lépfene anti-doping committee - dopping bizottság anti-doping control - dopping ellenôrzés anti-pulling noseband - orrszíj, puller anti-rear lead, chifney - ágaskodást gátló zabla, ágaskodó antiphlogistine - gyulladáscsökkentô szer antique gold, old gold - óarany antiseptic, disinfectant - fertôtlenítôszer anus - végbélnyílás anvil - üllô any more? - ki ajánl többet? ape seat - majomülés apex of frog - nyir csúcs appeal - fellebbezés appeal committee (Stewards of the Jockey Club) - feljebbviteli bizottság, versenybíróság appearance money - kiegészítô versenydíj appetite - étvágy application - kérelem application for a rider's licence - licence kérés lovasok részére application for a trainer's licence - licence kérés trénerek részére application form - licence kérés ürlapja apply for a licence - licencet kérni apprentice - tanuló /férfi/ apprentice - tanuló

3 apprentice allcwance, bug (am.) - tanuló engedmény apprentice allowance - tanulóengedély apprentice in husbandry and breeding - állattartó és tenyésztô tanuló apprentice jockey, bug (am.) - tanuló zsoké apprentice race - tanulók versenye apprenticeship - tanulóidô apprenticeship agreement - kiképzési szerzôdés apprenticeship agreement - kiképzési idô apprenticeship, instruction, training - kiképzés approach - megtámadni (lovaglás) approach an obstacle - rálovagolni /ugrás/ approval to stud-book registration - törzskönyvi elismerés approve of a stallion - tenyészmént kiválasztani approved pool - versenyhatóság által engedélyezett úszómedence approved stallion, licensed stallion - levizsgáztatott fedezômén aptitude test - alkalmassági vizsga aptitude, disposition - alkalmasság Arabian - arab arbitration committee - paritásos választott bíróság arch - kápa /nyereg/ armlet - karszalag arrears - visszamaradó összegek arrears - adósságok, tartozások artery - artéria articular ringbone, true ringbone - izületi csontkinövés artificial insemination /A.I./ - mesterséges termékenyítés ascarid, belly worm - orsóféreg ask the question - összefogni /energikusan segíteni/ assignment given as security - biztosítás átruházás assistant-trainer - segéd tréner assistant-trainer, trainer's assistant - segédtréner association of successors - örökösök közössége astragal, saltatorial leg - elugró láb at exercise, at work - munkában at eye level - szemvonalon at the half straight mark - egyenes közepén at the last flight of hurdles - utolsó akadályugráson at the starting post - a startnál, starthelyen atlas, first cervical vertebra - elsô nyakcsigolya attack, starting of a move - támadás auction fee - árverési díj auction ring - árverési kör auction ring, sale ring - árverési kör /ring/ auctioneer - árverezô Australian cheeker - ausztrál orrszíj Australian noseband - ajakvédô gumibél authority - fölény authority to act - teljhatalom authorization to draw money - jogosultság pénzfelvételre authorization to instruct - kiképzésre való jogosultság authorized agent - megbízott authorized agent - meghatalmazott authorized partner - meghatalmazott társtulajdonos automatic drinking bowl, automatic waterbowl - önitató automatic horse trainer, horse walking machine - jártatógép autumn examnation of brood mares - kancák ôszi vizsgálata autumn sales - ôszi árverés auxiliary rein, running rein - segédszár average - átlagár average earnings index /A.E.I./ - átlagnyereményindex axis, second cervical vertebra - axis /2. nyakcsigolya/ azoturia - azoturia /vesebaj/ azoturia, setfast - azoturia azoturia, setfast - azoturia B

4 b. /bay/ - pej back - hát back, bet - fogadni back at knee hollow, sheeplike, calf-kneed - borjúlábú back down - lefogadni back sores, saddle sore - nyeregnyomás back, bet, wager - fogadni backer better, punter - játékos /fogadó/ backer better, punter - játékos /fogadó/ backer, better - fogadó backer, better, punter - fogadó backstretch, offside, back straight - ellenegyenes (tulsó egyenes) bacterial diseases - bénaság, bakteriális megbetegedések bacteriological agent of dourine - tenyészbénaságot okozó baktérium bacteriological examination - bakteriológiai vizsgálat bad doer, delicate feeder - rosszevô állat bad jockey - rossz zsoké bad leg, leg trouble, got a leg - lábkárosodás bad mouth - rossz száj bad-in - kedvezôtlen teherrel balance - egyensúly bale - bála /széna, szalma/ baled straw - szalmabála ball sash (am.) - pettyes vállszalag balloting out of the race, elimination by ballot - törlés /kizárás/ sorsolás útján ban - zárlat, kizárás ban - zárlat, kizárás bandage - kötés bandage - bekötni, bandázsolni bandage - kötés bandage - kötés banishment - kiutasítás, kitiltás bank - földsánc banker, key horse (am.) - család-, vonalalapító ló bar - akadályrúd bar-firing - forró vassal sütni Barb - berber barbed wire - szögesdrót barbed wire fencing - szögesdrót kerítés barley - árpa barley straw - árpaszalma barn drying - mesterséges szénaszárítás barrel - középtörzs barren - üres barren mare, empty mare - meddô, üres kanca barren to - üres... /kanca/ barrenness - meddôség barrenness - üresség barrow - kordé base of frog - nyirtest basic gait - alapjárásmód basic weight - alapsúly bay /b./ - pej /szörzet színe/ bay roan, grey roan - vörösderes be alloted..kg, be given..kg, be weighted.. kg. - kihendikeppelve lenni be declared a runner - indulóként megadva be descended from - származni be doing one's two - istállóalkalmazottként dolgozni be eliminated by ballot,be elimited by draw - sorsolással kizárni be for sale, be to be sold - eladásra felkínált be given a breather - lélegzetvételnyi pihenôt kapni be in season, be in heat - sárlani be in season, be in heat - sárló be lame - sántítani be left at the post - startból kizárva be nappy - ragadni be not keeping the straight course - eltérni az egyenes iránytól be on the diet - koplalni be on the diet, be starving oneself - éhezni be race riding, ride a race - versenyt lovagolni be standing at stud - ménesbe állítani be the back marker, be the trailer - a mezôny végén galoppozni

5 beat - ütni, verni, megverni, legyôzni beaten - vert beaten by a head - fejhosszal verve beauty model - szépségideál become acclimatized - aklimatizálódni bed down - gondozni / alommal ellátni / bed down, set fair - almozni bed down a horse, do a horse - lovat ellátni bedding - alom bedding down - matrac bedding down - matracszalma beget, engender, procreate - nemzeni behind - hátul belly worm - bélgiliszta below eye level - szemvonal alatt belt, hoop - öv bend of pastern - csüdhajlat benevolent fund - segélyezô intézmény benevolent fund - munkavállalók segélypénztára, segélyezô intézmény best of her sex - legjobb kanca bet - fogadás bet - fogadás bet, lay a bet,wager - megtenni /fogadni/ bet a winner - egy gyôztest eltalálni bet a winner - egy gyôztest eltalálni bet both ways - tétre és helyre fogadni bet each way - tétre és helyre fogadni bet on account - fogadási számlával fogadni bet on ante-post market - fix fogadás bet on the ante-post market - verseny elôtt fogadni better laying low bets, mug punter - kis fogadó betting coup - merész fogadás betting law - fogadási törvény betting laying of a wager - fogadás megkötése betting office - fogadóiroda betting regulation - fogadási szabályzat betting shop, pool - fogadóiroda betting slip - fogadási szelvény betting slip - fogadási szelvény betting slip for a parlay - tikett a halmozáshoz betting ticket - jegy, tikett betting turnover tax - fogadás adója betting turnover, handle - fogadási forgalom betting turnover, handle - fogadási forgalom betting type - fogadási mód betting window, booth, mutuel window - fogadási pénztárablak bib martingale - martingál bôrháromszöggel bid - árverési ajánlat bid for, make a bid for - árverésen ajánlatot tenni, licitálni /vmire/ bid, bid up, bid for, make a bid for - árverési ajánlatot tenni bidder - licitáló big track - nagy pálya bill of sale - adásvételi szerzôdés binoculars, race glasses - távcsô birth certificate - születési okirat birth certificate - születési bizonyítvány birth certificate number - tenyésztési bizonyítvány száma birth certificate, breeding certificate - tenyésztési bizonyítvány /születési bizonyítvány/ birth, foaling - születés bit, plain snaffle - zabla bit, plain snaffle - zabla bite, snap - harapni bite the dirt - földre kerülni /esni/ black - fekete black bookmaker, itlicit bookmaker - fekete bukméker black centre, infundibulum, mark of incisor tooth - fogkupa black horse - fekete ló black horse - fekete ló black mark, black spot - bélyegzés /sötét folt/ black oats - fekete zab black spot - sötét folt black type, bold type - vastag szedés az árverési katalógusban

6 blacksmith, farrier - patkoló kovács blacksmith, farrier - patkoló kovács blacksmith, farrier - kovács blanket clip - hátszôrnyírás bleeder - orrvérzésben szenvedô ló bleeder - orrvérzésben szenvedô ló blinkers /bl/, rogue's badge, wiser - szemellenzô blister - blister /kenôcs/ blister - bedörzsölni blistering - bedörzsölés blistering - bedörzsölés blood - vér blood affinity, nick - összeillô vérvonalak blood blister - vérömleny blood circulation - vérkeringés blood examination - vérvizsgálat blood test - vérpróba, vérvétel blood type - vércsoport blood typing - vércsoport meghatározás blood-letting, bloodletting - vérvétel bloodline - vérvonal bloodline - vonal, vérvonal bloodline, line - ág, vonal /származás/ bloodstock - telivér lovak bloodstock agency - telivér ügynökség bloodstock agent - telivér ügynök blow back a bet - leszokni, elutasítani /fogadás/ blow out - felfuvódni blow out - magát felfújni blower, office-to-course service - bukméker összeköttetése a versenypályával blue - kék blue hen, pearl without price - nagy értékž tenyészkanca, a tenyésztés gyöngye Blue Riband of the Turf - kék szalag /Derby/ bluegrass, smooth staiked meadow grass - réti perje board fencing - fakerítés board fencing - karámkerítés fából board of examiners - vizsgálóbizottság board-wageman - istállónál lakó istállóalkalmazott boarder - panziós ló boarder - panziós kanca boarding facilities - panziós ménes boarding fee - panzióköltségek boarding fee - panzióköltség bodily defect - testi fogyatékosság bodily defect - hiányosság, fogyatékosság body - test body brush - lókefe, lóvakaró body roller, roller - laza fedeztetési szíj csúszásgátlóval body temperature - testhômérséklet bog spavin - izületi pók bog spavin - izületi pók bog spavin - térdizületi pók bolt - falni, mohón nyelni bolt, run free - megbokrosodni bolt of the box door - retesz /a box ajtaján/ bone - csont bone formation - csontképzôdés bone spavin - csontos nyúltetem bone spavin test - pók-próba bone spavin test - pók-próba bone spavin test, spavin test - hajlító próba /ínpók próba/ bone spavin, bony enlargement on hock - csánkpók bone spavin, jack spavin - in-/csonkpók bone spavin, jack spavin - in-/csonkpók bones - csontok book, engage - kötelezni book of racing colours - versenyszínek könyve bookkeeping department - könyvelés bookmaker tax - bukmékeradó bookmaker, bookie (P) - bukméker bookmaking premises, pitch - bukmékerstand Booster injection - frissítô injekció

7 Booster injection - ismételt oltás boot - lovagló /rövidszárú/ csizma boot-tree - csizmasámfa boot-tree - csizmasámfa bootjack - csizmahúzó border - elhatárolni, korlátozni border - határ bordered stripe - árnyékolt hóka bore, bump, jostle - akadályozni bore, pull - visszatartani /meghúzni/ born, foaled - született bot larvae of gadfly warble, larvae of warble fly - bögölylárva bottom line, distaff side - anyai oldalról bottom weight, minimum weight - legkisebb súly bow, bowed tendon, sprained tendon, - íngyulladás bow, bowed tendon. tendinitis - ingyulladás(tendinitis) bow-legged behind - dongaállás /hátul/ bow-legged in front - O állás /elôl/ bowl - abrak véka bowl - mérôedény /zab/ bowler - dinnye box driver - lószállító jármžvezetô br. /brown/ - sötétpej br. /brown/ - sötétpej braces - nadrágtartó bracketed - istálló-fogadás braid - fonat bran - korpa branch - patkószár brand - bélyeg /állat testére sütött jel/ branding iron - sütôvas break down - letörni break in - belovagolni /lovat/ break in - betörni /lovat/ break in - belovagolni break in - belovagolni break maiden - elsô versenyt nyerni break out of the stalls - idô elôtt elugrani, kitörni breakdown - letörés breaking, break-in - belovaglás /lovat/ breast - mellkas eleje breast girth, breastplate - szügyelô breast strap - mellszíj breath, wind - lélegzetvétel breeches - lovaglónadrág breed - fajta breed - tenyészteni breeder - tenyésztô breeders' association - tenyésztôk egyesülete breeders' association - tenyésztôk egyesülete breeders' premium, prize for breeder - tenyésztési prémiuma breeders' statistics - tenyésztôk statisztikája breeding - tenyésztés breeding aim - tenyésztési cél breeding and husbandry of horses - lótenyésztés és tartás breeding association - tenyésztô szövetség breeding committee - tenyésztési bizottság breeding condition - tenyésztés feltétele Breeding Department in the Ministry of Agriculture - Mezôgazdasági Minisztérium Ćllattenyésztési Osztály breeding district - tenyésztési körzet breeding fund - tenyésztési alap breeding horse - tenyészló breeding method - tenyésztési eljárás breeding qualification - tenyésztési minôsítés breeding record - tenyésztési teljesítmény breeding selection - tenyész kiválasztás breeding stock - tenyészállomány breeding success - tenyésztô siker breeding value - tenyészérték breeding, origin - származás breeze, pipe opener - spriccer

8 bridge - híd bridge of nose, face - orrhát bridle - felkantározni bridle - felkantározni bridle - kantár bridle bracket, bridle rack - zablatartó bridle, plain snaffle bridle - könnyž kantár csuklós zablával brisket - heveder helyzete brisket - szívtájék brisket - szügy broad stripe, blaze (am.) - széles hóka broadening stripe - kiszélesedô hóka broken wind, heaves, pulmonary - kehesség broken wind, heaves, pulmonary emphysema - kehesség broken wind, pulmonary emphysema - kehesség broken-winded - kehes brood-mare band - anyakanca csoport brood-mare owner - kancatulajdonos brood-mare register - anyakanca jegyzék brood-mare, broodmare - anyakanca brood-mare, broodmare - tenyészkanca brood-mares' book - kanca törzskönyv brook in front of the grand stand - tribünárok brook, water jump - vizesárok broom, stable broom, yard broom - söprž brother - testvér /fiú/ browband, forehead piece - homlokszíj brown /br./ - sötétpej brown, maroon - barna /versenyszínek/ bruise of the hoof - patazúzódás /ütôdés/ bruise of the hoof - patazúzódás bruised linseed - lenmagdara bruised oats - zabdara bruised rye - rozsdara bruised sole - talpzúzódás bruised sole - talpzúzódás bruised soyabean - szójababdara bruised soyabean - szójababdara brush - kefe brush - kefélni brush - magát ütögetni brush - felhorzsolni magát /járás közben/ brush, graze - akadályt súrolni, érinteni brush out - kikefélni brush over, set fair - letörölni brush, dress over - letisztítani brushing boot - térdvédô buck, caper - bakozni buck, frisk, gambol - bokkolni buck shins, shin buck, sore shins - sínes láb /holt tetem a szár elülsô részén/ bucked shins, sore shins - csonthártyagyulladás a sípcsonton, u.n. sinesség bucket, pail - vödör buckle - csat, kapocs buckle - /fel/csatolni buckle guard - hevedercsattól védô lap buckle the stirrups - kengyelt felcsatolni buckle up - felcsatolni buffer - ütközô bulb of heel - sarokvánkos bulidog mouth - pontyfog bullfinch - akadály: árokpart élôsövénnyel burnet saxifrage - kis vérfž bush - bokor, cserje butcher - mészáros buttock, point of buttock - far tájéka buy, purchase - vásárolni buy at public auction - licitálni buy in - visszavásárolni buyer, purchaser - vevô by - -tól, -tôl /méntôl, mint apától/ by.. out of.. - -tól/-tôl... -ból/-bôl... /méntôl, kancától/

9 C c. /colt/ - mén caecum - vakbél calculation of allowances - engedmény kiszámítása calculation of weight - súly kiszámítása calculation of weight - teherszámítás calkin - patkószárvég camera patrol - versenyt ellenôrzô filmezés camera patrol installation - versenyt ellenôrzô filmberendezés camera patrol, film patrol - versenyt ellenôrzô film camped behind, camped out (am.) - hátul hátraálló camped behind, camped out (am.) - hátraállított camped in front, camped out (am.) - elöl elôreállított camped under - hátul aláállított camped under, under himself in front - elôl hátraállított camphorated alcohol - kámforos alkohol cancel, withdraw from the race - visszavonni cancellation of declared runners - indulóadás visszavonása cancer, hoof cancer - patarák cane - pálca canine tooth, tush - tépôfog canine tooth, tush - agyarfog cannon bone - elülsô lábközép csont (lábszárcsont) cannon bone - lábszárcsont canter - bemelegítést lovagolni canter - könnyž vágta /kenter/ canter - vadászvágta, kenter canter to the post - starthelyre galoppozni cantle - hátsó nyeregkápa cap - sapka capped hock - tojásdaganat capped knee, hygroma of the carpal joint - lábtô izületi duzzanat car label - parkolójegy car-park - parkolóhely care of the skin - bôrápolás care, looking after - ápolás career - pályafutás carp back, roach back - pontyhát carpal joint - lábtôizület carpal joint, knee - mellsô lábtôizölet /térd/ carpus - mellsô lábtô carrot - sárgarépa carry - hordani, vinni case that occurs again - ismétlôdô eset cast - vesztegelni castor, chestnut, níght eye - gesztenye /szaruhártya/ szarugesztenye castrate, geld - herélni /kasztrálni/ castration - herélés catalogue - katalógus catarrh of the respiratory tract - felsô léguti hurut catch up with the leaders - felzárkózni category A-permit - lovaglási engedély amatôrversenyekre caution - figyelmeztet caution - figyelmeztetés, óvadék cavesson. caveson - orrfék, kapizán CEM /contagious equine metritis/ - fertôzô méhgyulladás central groove of frog - középsô nyirbarázda central licensing of stallions - központi ménvizsga central tooth - fogó /metszôfog/ centre of gravity, center of gravity - súlypont certainty - egészen biztos dolog certificate - bizonyítvány certificate of exportation,exportation certificate - kiviteli engedély certificate of pedigree - származásigazolás certificate of vaccination - oltásigazolás

10 certificate, evidence - igazolás certified head stud groom - ménesmester certified in foal to, tested in foal to - vemhesként igazolva certified trainer - lógazdaság-mester /diplomás tréner/ cervical vertebra - nyakcsigolya cervix swab - méhnyaktampon /minta/ cession - átruházás, átengedés cession of the gross win sum - össznyeremény átengedése cession of win sum - versenydíjak átengedése cession of win sum - lemondás a nyereményrôl ch. /chestnut/ - sárga ch.f. /chestnut fillyl - sárga-kanca chaff, chopped hay - szecska chaff, chopped hay - pelyva chaff, chopped hay - pelyva chaffing - magát feltörni /lovaglástól/ chain - lánc chain link harrow - lánckorona /rétre/ challenge cup - vándor tiszteletdíj chamber of agriculture - mezôgazdasági kamara chambon - lonzs /kapicán/ champ the bit - megrágni champion - bajnok champion - bajnoknô champion..y.o. filly, champion filly at, champion mare - évjáratának legjobbja /kanca/ champion of his generation - évjáratának legjobbja /mén/ champion sire of winners - gyôztesek legeredményesebb apja (apamén champion) champion three years old colt - legjobb 3 éves mén chance of winning - kilátás nyerésre chance of winning - nyerési esély chance ride - tartaléklovas lovaglása change coat - szôrét veszteni change coat - szôrt váltani change coat - szôrt váltani change gait - járásmódot váltani change lead, change legs - lépést váltani change of feed - takarmánycsere change of jockey - lovascsere change of ownership, transfer of ownership - tulajdonváltozás change of stable - istálló csere change of station - telephely változtatás change of trainer - trénercsere changement of speed - tempóváltás changing room, changeroom - öltözôhelyiség changing the coat - vedlés changing the teeth - fogváltás character - jellem charge amount - felszámítás összege chase boot - bokavédô/lábszárvédô ugrásnál chaser - akadályversenyben futó ló chaser, steepler, steeplechaser - akadályló check - féken tartani check, check squares, blocks (arn.) - kockás check-rein, checkrein, side rein - kikötôszár check-rein, checkrein, side rein - kikötôszár cheek - pofa cheek brush pricker, bristle bit burr - pofakefe cheek strap - pofaszíj cheekpiece - pofaszíj chest - szügy, mell chest measurement - övméret chestnut /ch./ - sárga ló chestnut filly /ch.f./ - sárga-kanca chestnut roan - sárgaderes chestnut roan, strawberry - sárgaderes chevron - V mellen és háton chevron - V alakú minta chevrons - csavart ékvonal /a dressz karján/ chevrons - keresztben csíkos ékvonal /a dressz karján/ chew, masticate - rágni chin - áll chin-strap, chn strap - állszíj

11 chop - szecskát vágni chopping - szecskázás chronic laminitis - idült patairhagyulladás CIAH /International Conference of Racing Authorities/ - CIAH /Nemzetközi Versenysport Konferencia/ claim - követelni, kihívni claim - követelés, kihívás claim the five - 5 kg engedményt igénybe venni claimant - kihívó claimer, selling plater - eladóversenyben futó ló claiming race, seller, selling race - eladó verseny class - formátum class - kategória class - osztály /csoport/ class B - B osztály classic - klasszikus classic race - klasszikus verseny classic three-year-olds - derby-évjárat classification into groups - csoportbeosztás claw-hammer, claw hammer - patkoló kalapács clay poultice - agyagpépborogatás clay, loam - agyag clean leg - tiszta láb clean up, eat up, no leavings - felenni, felzabálni clear - tisztán ugrani clear - tisztán ugrani clearance certificate - erkölcsi bizonyítvány clearing office - elszámolási hely clerk of the course, racing secretary - versenyegyesület titkára clerk of the scales - mázsáló, mérlegelô clerk of the scales - mázsáló clinch, nail up - szögelni clinical examination - klinikai vizsgálat clinical-bacteriological examination card - vizsgálati kártya clip - nyírni clipped oats, crushed oats - zúzott zab clipper - nyírógép clipping - nyírás clipping - nyírás /állat/ clocker - idômérô galoppnál close finish - szoros befutás close relation - közeli rokon closed in front, base-narrow (am.) - földön szžk állás /elôl/ closed-behind, base-narrow (am.) - szžk állás /hátul/ closing date - nevezési határidô clover hay - lóhereszéna clover mixture hay - kevert széna /füveshere széna/ clover, trefoil - lóhere club-foot, clubfoot - bakpata cluck - nyelvével csettinteni co-favourite, joint-favorites - társfavorit, favoritok coat - szôrzet coat - szôrzet coat colour, color (am.) - szín /szôrszín/ coccygeal vertebra - farokcsigolya coccygeal vertebra - farokcsigolya cod-liver oil - csukamájolaj coffin-bone, distal phalanx, pedal bone - patacsont coffin-joint, coffin joint - pataizület cog - patkósarok Coggins-test - Coggins-teszt cold back - fájdalmas csigolya-elváltozás cold bandage - hideg kötés coldblood - hidegvérž ló colic - kólika collar - gallér collected canter - összeszedett galopp collected trot - összeszedett ügetés collected walk - összeszedett lépés collection - összeszedés /lovaglás/ összegyžjtés collective transport - gyžjtô fuvar, szállítás colon - vastagbél

12 colostrum - föcstej /kolosztrum/ colostrum - kolosztrum /föcstej/ colostrum reserve - kolosztrum tartalék colour heredity - színöröklés colour, color (am.) - szín colours of riders, racing colours - versenyszín colt - mén /négyévesig/ colt - méncsikó colt /c / - mén combined horses - kombinált lovak come down, fall - ugrás közben leesni come down, fall - ugrás közben leesni come over backwards - hanyattesni commission - provízió commission, committee - bizottság committee - bizottság comparative table - átszámítási táblázat compensation of the travelling expenses - utazási költségek megtérítése compete, take part - résztvenni competitor - résztvevô complete - hézagmentes complete horse feed - abraktakarmány complete mixed feed - teljes táp compress - nyomókötés compress - borogatás compulsory declaration - bejelentési kötelezettség compulsory sale by auction - kényszerárverezés compulsory turning post - forduló zászló compulsory vaccination - kötelezô oltás condition - feltétel condition - kondíció condition, train - trenírozni, idomítani condition of going - versenypálya állapota condition race, terms race, allowance race - korteherverseny conditional possession, property with proviso - tulajdonjog fenntartása conditioning - trenírozás conditions - javaslat, feltételek conditions, terms - kiírás conference of racing authorities - versenysport konferencia confirmed official verdict - végleges bírói itélet conformation of the body - testalkat connective tissue - kötôszövet consignor - megbízó az árverésen consignor - eladó az árverésen constancy - állandóság constipation - eldugulás constitution - alkat, konstitució contagion, infection - fertôzés contagious - fertôzô contagious disease - fertózó betegség contagious disease - járvány contagious equine metritis - méhgyulladás /fertôzô/ CEM contract trainer - privát tréner contracted heels, hoofbound - szžk pata contracted tendon - összehúzódott ín contracted tendon - bokaduzzadás contraction of the heel - pataszžkülés contribution by the bookmakers - bukmékerek hozzájárulása cooked, stone cold - teljesen vert cool out - munka vagy verseny után sétáltatni cooler - hžtôkészülék corium - ínhártya corium of frog, frog corium - nyir irhája corium of sole, sole corium - talpirharéteg corium of sole, sole corium - talpirharéteg corium of the hoof - patairha corn - patairha zúzódás corn, maize - kukorica corner inásor - szegletfog corner of the mouth - szájszeglet coronary corium - pártairharéteg coronet - párta