a.. furlong horse - adott távú ló a good thing - egy jó dolog abandonment of the race - verseny törlése abattoir - vágóhíd abdomen, belly - has

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a.. furlong horse - adott távú ló a good thing - egy jó dolog abandonment of the race - verseny törlése abattoir - vágóhíd abdomen, belly - has"

Átírás

1 A a.. furlong horse - adott távú ló a good thing - egy jó dolog abandonment of the race - verseny törlése abattoir - vágóhíd abdomen, belly - has abdominal muscle - hasizom ability to procreate - tenyészképesség abort, slip one's foal - elvetélni abortion - vetélés abortion - elvetélés abortion - elvetélés above eye level - szemvonal fölött above his handicap weight - nincs kihendikepelve abrasion - bôrhorzsolás absorb, resorb - felszívni, elnyelni absorption, resorption - felszívás, elnyelés abuse of the whip - visszaélés az ostorral acceptance of weight - súly elfogadása acceptance of weight - teher elismerése acceptance of weight - teher elfogadása accepting the bridle - támasz acceptor - ló, amely a teherközlés után állva marad accident insurance - balesetbiztosítás acclimatization - aklimatizáció accumulator - halmozás 4 vagy több lóra Achilles' tendon, hamstring - Achillesin acoustic signal, bell, siren - akusztikus jelzés, harang, sziréna acoustic signal, bell, siren - akusztikus jelzés, harang, sziréna acquired mark - jelentéktelen jegy acquisition - megvásárlás acre - acre (0.46 ha) act of providence, force majeure - vis major act well - jól galoppozni act with legal obligation - jogilag kötelezô cselekmény action - akció action, gait - járásmód action, movement - mozgás acute laminitis - heveny patairhagyulladás adjust the length of the stirrups - kengyel hosszát beállítani adjustment of weights - súly újraszámítása administration finance committee - intézô- és pénzügyi bizottság admission ticket, entry ticket - belépôjegy admission, entrance - belépés admitted colours - engedélyezett színek admitted colours - engedélyezett versenyszínek advertised money - kiírt pénzdíj advertised money - kiírt versenydíj advertisement, publication - közzététel, publikáció advisory committee - tanácsadó bizottság affinity, relationship - rokonság African horse sickness - lópestis after season - utóidény, -szezon after the start - start után after-birth, after-burden - magzatburok távozása aftermath - sarjú /második kaszálás/ age - kor aged (7 years old and upwards) - idôs /7 éves és idôsebb/ agreement - szerzôdés aid from the lungeing rein - lonzs-segítség aids - segítségek alcohol, methylated spirit - spiritusz, alkohol alcohol, methylated spirit - spiritusz, alkohol alfalfa hay, lucerne hay - lucernaszéna align - felsorakozni, igazodni all-weather track - bármilyen idôben használható pálya allocation of names to horses, naming - névadás

2 allotment of the loose boxes - boxok elosztása allowance - engedmény allowances not cumulative - a legmagasabb engedmény kerül beszámításra also ran - futottak még also-runs - vert mezôny alter the horse's running distance - lovat 1600 m-rôl 2400 m-re átállítani alter the horse's running distance - lovat 2400 m-rôl 1600 m-re átállítani aluminium iron - aluminium kengyel aluminium shoe - aluminium patkó amateur rider's examination - amatôr versenylovas vizsga amateur rider's licence - amatôr versenylovasok lovaglási engedélye amateur rider, genleman-rider, lady rider - amatôr lovas amateur riders race - amatôrverseny amateur riders steeplechase - amatôr akadályverseny amateur riders' race, bumpers'race, bumper (P) - amatôrverseny amble, pace - poroszkálás /ló/ ambler, pacer - poroszka ambulance - betegszállítókocsi amnion fluid - magzatvíz amount of feed - takarmány mennyisége amount of the betting turnover tax - fogadás adójának összege anaemia - vérszegénység anaemia, anemia - vérszegénység anal itching - végbélviszketés ancestors, ancestry - ôsök ancylostoma, hookworm - horogféreg and other part-owners - és mások and other part-owners - és mások angle of ilium - csípô angle of lower jaw - alsó állkapocs szöglet angle of sole, seat of corn - talpszög angle of sole, seat of corn - talpszög angle of wall - akadályfal Anglo-Arab - angol-arab animal breeding law - állattenyésztési törvény animal owner - állattartó animal owner's liability - állattartó szavatossági kötelessége annex to the rules of racing - versenyszabályzat melléklete anniversary date - születés idôpontja annual domestic free handicap - éves generálhendikep annual meadow-grass - egyéves perje annual racing calendar - éves versenynaptár annual season ticket - éves belépôjegy annual standard apprentice riding agreement - tanuló éves lovaglási szerzôdése annual tote turnover - éves totóforgalom annul the race - versenyt érvényteleníteni annulment of lease - bérleti szerzôdés megszüntetése anthelmintics, vermifuge - féreghajtószer anthrax - lépfene anti-doping committee - dopping bizottság anti-doping control - dopping ellenôrzés anti-pulling noseband - orrszíj, puller anti-rear lead, chifney - ágaskodást gátló zabla, ágaskodó antiphlogistine - gyulladáscsökkentô szer antique gold, old gold - óarany antiseptic, disinfectant - fertôtlenítôszer anus - végbélnyílás anvil - üllô any more? - ki ajánl többet? ape seat - majomülés apex of frog - nyir csúcs appeal - fellebbezés appeal committee (Stewards of the Jockey Club) - feljebbviteli bizottság, versenybíróság appearance money - kiegészítô versenydíj appetite - étvágy application - kérelem application for a rider's licence - licence kérés lovasok részére application for a trainer's licence - licence kérés trénerek részére application form - licence kérés ürlapja apply for a licence - licencet kérni apprentice - tanuló /férfi/ apprentice - tanuló

3 apprentice allcwance, bug (am.) - tanuló engedmény apprentice allowance - tanulóengedély apprentice in husbandry and breeding - állattartó és tenyésztô tanuló apprentice jockey, bug (am.) - tanuló zsoké apprentice race - tanulók versenye apprenticeship - tanulóidô apprenticeship agreement - kiképzési szerzôdés apprenticeship agreement - kiképzési idô apprenticeship, instruction, training - kiképzés approach - megtámadni (lovaglás) approach an obstacle - rálovagolni /ugrás/ approval to stud-book registration - törzskönyvi elismerés approve of a stallion - tenyészmént kiválasztani approved pool - versenyhatóság által engedélyezett úszómedence approved stallion, licensed stallion - levizsgáztatott fedezômén aptitude test - alkalmassági vizsga aptitude, disposition - alkalmasság Arabian - arab arbitration committee - paritásos választott bíróság arch - kápa /nyereg/ armlet - karszalag arrears - visszamaradó összegek arrears - adósságok, tartozások artery - artéria articular ringbone, true ringbone - izületi csontkinövés artificial insemination /A.I./ - mesterséges termékenyítés ascarid, belly worm - orsóféreg ask the question - összefogni /energikusan segíteni/ assignment given as security - biztosítás átruházás assistant-trainer - segéd tréner assistant-trainer, trainer's assistant - segédtréner association of successors - örökösök közössége astragal, saltatorial leg - elugró láb at exercise, at work - munkában at eye level - szemvonalon at the half straight mark - egyenes közepén at the last flight of hurdles - utolsó akadályugráson at the starting post - a startnál, starthelyen atlas, first cervical vertebra - elsô nyakcsigolya attack, starting of a move - támadás auction fee - árverési díj auction ring - árverési kör auction ring, sale ring - árverési kör /ring/ auctioneer - árverezô Australian cheeker - ausztrál orrszíj Australian noseband - ajakvédô gumibél authority - fölény authority to act - teljhatalom authorization to draw money - jogosultság pénzfelvételre authorization to instruct - kiképzésre való jogosultság authorized agent - megbízott authorized agent - meghatalmazott authorized partner - meghatalmazott társtulajdonos automatic drinking bowl, automatic waterbowl - önitató automatic horse trainer, horse walking machine - jártatógép autumn examnation of brood mares - kancák ôszi vizsgálata autumn sales - ôszi árverés auxiliary rein, running rein - segédszár average - átlagár average earnings index /A.E.I./ - átlagnyereményindex axis, second cervical vertebra - axis /2. nyakcsigolya/ azoturia - azoturia /vesebaj/ azoturia, setfast - azoturia azoturia, setfast - azoturia B

4 b. /bay/ - pej back - hát back, bet - fogadni back at knee hollow, sheeplike, calf-kneed - borjúlábú back down - lefogadni back sores, saddle sore - nyeregnyomás back, bet, wager - fogadni backer better, punter - játékos /fogadó/ backer better, punter - játékos /fogadó/ backer, better - fogadó backer, better, punter - fogadó backstretch, offside, back straight - ellenegyenes (tulsó egyenes) bacterial diseases - bénaság, bakteriális megbetegedések bacteriological agent of dourine - tenyészbénaságot okozó baktérium bacteriological examination - bakteriológiai vizsgálat bad doer, delicate feeder - rosszevô állat bad jockey - rossz zsoké bad leg, leg trouble, got a leg - lábkárosodás bad mouth - rossz száj bad-in - kedvezôtlen teherrel balance - egyensúly bale - bála /széna, szalma/ baled straw - szalmabála ball sash (am.) - pettyes vállszalag balloting out of the race, elimination by ballot - törlés /kizárás/ sorsolás útján ban - zárlat, kizárás ban - zárlat, kizárás bandage - kötés bandage - bekötni, bandázsolni bandage - kötés bandage - kötés banishment - kiutasítás, kitiltás bank - földsánc banker, key horse (am.) - család-, vonalalapító ló bar - akadályrúd bar-firing - forró vassal sütni Barb - berber barbed wire - szögesdrót barbed wire fencing - szögesdrót kerítés barley - árpa barley straw - árpaszalma barn drying - mesterséges szénaszárítás barrel - középtörzs barren - üres barren mare, empty mare - meddô, üres kanca barren to - üres... /kanca/ barrenness - meddôség barrenness - üresség barrow - kordé base of frog - nyirtest basic gait - alapjárásmód basic weight - alapsúly bay /b./ - pej /szörzet színe/ bay roan, grey roan - vörösderes be alloted..kg, be given..kg, be weighted.. kg. - kihendikeppelve lenni be declared a runner - indulóként megadva be descended from - származni be doing one's two - istállóalkalmazottként dolgozni be eliminated by ballot,be elimited by draw - sorsolással kizárni be for sale, be to be sold - eladásra felkínált be given a breather - lélegzetvételnyi pihenôt kapni be in season, be in heat - sárlani be in season, be in heat - sárló be lame - sántítani be left at the post - startból kizárva be nappy - ragadni be not keeping the straight course - eltérni az egyenes iránytól be on the diet - koplalni be on the diet, be starving oneself - éhezni be race riding, ride a race - versenyt lovagolni be standing at stud - ménesbe állítani be the back marker, be the trailer - a mezôny végén galoppozni

5 beat - ütni, verni, megverni, legyôzni beaten - vert beaten by a head - fejhosszal verve beauty model - szépségideál become acclimatized - aklimatizálódni bed down - gondozni / alommal ellátni / bed down, set fair - almozni bed down a horse, do a horse - lovat ellátni bedding - alom bedding down - matrac bedding down - matracszalma beget, engender, procreate - nemzeni behind - hátul belly worm - bélgiliszta below eye level - szemvonal alatt belt, hoop - öv bend of pastern - csüdhajlat benevolent fund - segélyezô intézmény benevolent fund - munkavállalók segélypénztára, segélyezô intézmény best of her sex - legjobb kanca bet - fogadás bet - fogadás bet, lay a bet,wager - megtenni /fogadni/ bet a winner - egy gyôztest eltalálni bet a winner - egy gyôztest eltalálni bet both ways - tétre és helyre fogadni bet each way - tétre és helyre fogadni bet on account - fogadási számlával fogadni bet on ante-post market - fix fogadás bet on the ante-post market - verseny elôtt fogadni better laying low bets, mug punter - kis fogadó betting coup - merész fogadás betting law - fogadási törvény betting laying of a wager - fogadás megkötése betting office - fogadóiroda betting regulation - fogadási szabályzat betting shop, pool - fogadóiroda betting slip - fogadási szelvény betting slip - fogadási szelvény betting slip for a parlay - tikett a halmozáshoz betting ticket - jegy, tikett betting turnover tax - fogadás adója betting turnover, handle - fogadási forgalom betting turnover, handle - fogadási forgalom betting type - fogadási mód betting window, booth, mutuel window - fogadási pénztárablak bib martingale - martingál bôrháromszöggel bid - árverési ajánlat bid for, make a bid for - árverésen ajánlatot tenni, licitálni /vmire/ bid, bid up, bid for, make a bid for - árverési ajánlatot tenni bidder - licitáló big track - nagy pálya bill of sale - adásvételi szerzôdés binoculars, race glasses - távcsô birth certificate - születési okirat birth certificate - születési bizonyítvány birth certificate number - tenyésztési bizonyítvány száma birth certificate, breeding certificate - tenyésztési bizonyítvány /születési bizonyítvány/ birth, foaling - születés bit, plain snaffle - zabla bit, plain snaffle - zabla bite, snap - harapni bite the dirt - földre kerülni /esni/ black - fekete black bookmaker, itlicit bookmaker - fekete bukméker black centre, infundibulum, mark of incisor tooth - fogkupa black horse - fekete ló black horse - fekete ló black mark, black spot - bélyegzés /sötét folt/ black oats - fekete zab black spot - sötét folt black type, bold type - vastag szedés az árverési katalógusban

6 blacksmith, farrier - patkoló kovács blacksmith, farrier - patkoló kovács blacksmith, farrier - kovács blanket clip - hátszôrnyírás bleeder - orrvérzésben szenvedô ló bleeder - orrvérzésben szenvedô ló blinkers /bl/, rogue's badge, wiser - szemellenzô blister - blister /kenôcs/ blister - bedörzsölni blistering - bedörzsölés blistering - bedörzsölés blood - vér blood affinity, nick - összeillô vérvonalak blood blister - vérömleny blood circulation - vérkeringés blood examination - vérvizsgálat blood test - vérpróba, vérvétel blood type - vércsoport blood typing - vércsoport meghatározás blood-letting, bloodletting - vérvétel bloodline - vérvonal bloodline - vonal, vérvonal bloodline, line - ág, vonal /származás/ bloodstock - telivér lovak bloodstock agency - telivér ügynökség bloodstock agent - telivér ügynök blow back a bet - leszokni, elutasítani /fogadás/ blow out - felfuvódni blow out - magát felfújni blower, office-to-course service - bukméker összeköttetése a versenypályával blue - kék blue hen, pearl without price - nagy értékž tenyészkanca, a tenyésztés gyöngye Blue Riband of the Turf - kék szalag /Derby/ bluegrass, smooth staiked meadow grass - réti perje board fencing - fakerítés board fencing - karámkerítés fából board of examiners - vizsgálóbizottság board-wageman - istállónál lakó istállóalkalmazott boarder - panziós ló boarder - panziós kanca boarding facilities - panziós ménes boarding fee - panzióköltségek boarding fee - panzióköltség bodily defect - testi fogyatékosság bodily defect - hiányosság, fogyatékosság body - test body brush - lókefe, lóvakaró body roller, roller - laza fedeztetési szíj csúszásgátlóval body temperature - testhômérséklet bog spavin - izületi pók bog spavin - izületi pók bog spavin - térdizületi pók bolt - falni, mohón nyelni bolt, run free - megbokrosodni bolt of the box door - retesz /a box ajtaján/ bone - csont bone formation - csontképzôdés bone spavin - csontos nyúltetem bone spavin test - pók-próba bone spavin test - pók-próba bone spavin test, spavin test - hajlító próba /ínpók próba/ bone spavin, bony enlargement on hock - csánkpók bone spavin, jack spavin - in-/csonkpók bone spavin, jack spavin - in-/csonkpók bones - csontok book, engage - kötelezni book of racing colours - versenyszínek könyve bookkeeping department - könyvelés bookmaker tax - bukmékeradó bookmaker, bookie (P) - bukméker bookmaking premises, pitch - bukmékerstand Booster injection - frissítô injekció

7 Booster injection - ismételt oltás boot - lovagló /rövidszárú/ csizma boot-tree - csizmasámfa boot-tree - csizmasámfa bootjack - csizmahúzó border - elhatárolni, korlátozni border - határ bordered stripe - árnyékolt hóka bore, bump, jostle - akadályozni bore, pull - visszatartani /meghúzni/ born, foaled - született bot larvae of gadfly warble, larvae of warble fly - bögölylárva bottom line, distaff side - anyai oldalról bottom weight, minimum weight - legkisebb súly bow, bowed tendon, sprained tendon, - íngyulladás bow, bowed tendon. tendinitis - ingyulladás(tendinitis) bow-legged behind - dongaállás /hátul/ bow-legged in front - O állás /elôl/ bowl - abrak véka bowl - mérôedény /zab/ bowler - dinnye box driver - lószállító jármžvezetô br. /brown/ - sötétpej br. /brown/ - sötétpej braces - nadrágtartó bracketed - istálló-fogadás braid - fonat bran - korpa branch - patkószár brand - bélyeg /állat testére sütött jel/ branding iron - sütôvas break down - letörni break in - belovagolni /lovat/ break in - betörni /lovat/ break in - belovagolni break in - belovagolni break maiden - elsô versenyt nyerni break out of the stalls - idô elôtt elugrani, kitörni breakdown - letörés breaking, break-in - belovaglás /lovat/ breast - mellkas eleje breast girth, breastplate - szügyelô breast strap - mellszíj breath, wind - lélegzetvétel breeches - lovaglónadrág breed - fajta breed - tenyészteni breeder - tenyésztô breeders' association - tenyésztôk egyesülete breeders' association - tenyésztôk egyesülete breeders' premium, prize for breeder - tenyésztési prémiuma breeders' statistics - tenyésztôk statisztikája breeding - tenyésztés breeding aim - tenyésztési cél breeding and husbandry of horses - lótenyésztés és tartás breeding association - tenyésztô szövetség breeding committee - tenyésztési bizottság breeding condition - tenyésztés feltétele Breeding Department in the Ministry of Agriculture - Mezôgazdasági Minisztérium Ćllattenyésztési Osztály breeding district - tenyésztési körzet breeding fund - tenyésztési alap breeding horse - tenyészló breeding method - tenyésztési eljárás breeding qualification - tenyésztési minôsítés breeding record - tenyésztési teljesítmény breeding selection - tenyész kiválasztás breeding stock - tenyészállomány breeding success - tenyésztô siker breeding value - tenyészérték breeding, origin - származás breeze, pipe opener - spriccer

8 bridge - híd bridge of nose, face - orrhát bridle - felkantározni bridle - felkantározni bridle - kantár bridle bracket, bridle rack - zablatartó bridle, plain snaffle bridle - könnyž kantár csuklós zablával brisket - heveder helyzete brisket - szívtájék brisket - szügy broad stripe, blaze (am.) - széles hóka broadening stripe - kiszélesedô hóka broken wind, heaves, pulmonary - kehesség broken wind, heaves, pulmonary emphysema - kehesség broken wind, pulmonary emphysema - kehesség broken-winded - kehes brood-mare band - anyakanca csoport brood-mare owner - kancatulajdonos brood-mare register - anyakanca jegyzék brood-mare, broodmare - anyakanca brood-mare, broodmare - tenyészkanca brood-mares' book - kanca törzskönyv brook in front of the grand stand - tribünárok brook, water jump - vizesárok broom, stable broom, yard broom - söprž brother - testvér /fiú/ browband, forehead piece - homlokszíj brown /br./ - sötétpej brown, maroon - barna /versenyszínek/ bruise of the hoof - patazúzódás /ütôdés/ bruise of the hoof - patazúzódás bruised linseed - lenmagdara bruised oats - zabdara bruised rye - rozsdara bruised sole - talpzúzódás bruised sole - talpzúzódás bruised soyabean - szójababdara bruised soyabean - szójababdara brush - kefe brush - kefélni brush - magát ütögetni brush - felhorzsolni magát /járás közben/ brush, graze - akadályt súrolni, érinteni brush out - kikefélni brush over, set fair - letörölni brush, dress over - letisztítani brushing boot - térdvédô buck, caper - bakozni buck, frisk, gambol - bokkolni buck shins, shin buck, sore shins - sínes láb /holt tetem a szár elülsô részén/ bucked shins, sore shins - csonthártyagyulladás a sípcsonton, u.n. sinesség bucket, pail - vödör buckle - csat, kapocs buckle - /fel/csatolni buckle guard - hevedercsattól védô lap buckle the stirrups - kengyelt felcsatolni buckle up - felcsatolni buffer - ütközô bulb of heel - sarokvánkos bulidog mouth - pontyfog bullfinch - akadály: árokpart élôsövénnyel burnet saxifrage - kis vérfž bush - bokor, cserje butcher - mészáros buttock, point of buttock - far tájéka buy, purchase - vásárolni buy at public auction - licitálni buy in - visszavásárolni buyer, purchaser - vevô by - -tól, -tôl /méntôl, mint apától/ by.. out of.. - -tól/-tôl... -ból/-bôl... /méntôl, kancától/

9 C c. /colt/ - mén caecum - vakbél calculation of allowances - engedmény kiszámítása calculation of weight - súly kiszámítása calculation of weight - teherszámítás calkin - patkószárvég camera patrol - versenyt ellenôrzô filmezés camera patrol installation - versenyt ellenôrzô filmberendezés camera patrol, film patrol - versenyt ellenôrzô film camped behind, camped out (am.) - hátul hátraálló camped behind, camped out (am.) - hátraállított camped in front, camped out (am.) - elöl elôreállított camped under - hátul aláállított camped under, under himself in front - elôl hátraállított camphorated alcohol - kámforos alkohol cancel, withdraw from the race - visszavonni cancellation of declared runners - indulóadás visszavonása cancer, hoof cancer - patarák cane - pálca canine tooth, tush - tépôfog canine tooth, tush - agyarfog cannon bone - elülsô lábközép csont (lábszárcsont) cannon bone - lábszárcsont canter - bemelegítést lovagolni canter - könnyž vágta /kenter/ canter - vadászvágta, kenter canter to the post - starthelyre galoppozni cantle - hátsó nyeregkápa cap - sapka capped hock - tojásdaganat capped knee, hygroma of the carpal joint - lábtô izületi duzzanat car label - parkolójegy car-park - parkolóhely care of the skin - bôrápolás care, looking after - ápolás career - pályafutás carp back, roach back - pontyhát carpal joint - lábtôizület carpal joint, knee - mellsô lábtôizölet /térd/ carpus - mellsô lábtô carrot - sárgarépa carry - hordani, vinni case that occurs again - ismétlôdô eset cast - vesztegelni castor, chestnut, níght eye - gesztenye /szaruhártya/ szarugesztenye castrate, geld - herélni /kasztrálni/ castration - herélés catalogue - katalógus catarrh of the respiratory tract - felsô léguti hurut catch up with the leaders - felzárkózni category A-permit - lovaglási engedély amatôrversenyekre caution - figyelmeztet caution - figyelmeztetés, óvadék cavesson. caveson - orrfék, kapizán CEM /contagious equine metritis/ - fertôzô méhgyulladás central groove of frog - középsô nyirbarázda central licensing of stallions - központi ménvizsga central tooth - fogó /metszôfog/ centre of gravity, center of gravity - súlypont certainty - egészen biztos dolog certificate - bizonyítvány certificate of exportation,exportation certificate - kiviteli engedély certificate of pedigree - származásigazolás certificate of vaccination - oltásigazolás

10 certificate, evidence - igazolás certified head stud groom - ménesmester certified in foal to, tested in foal to - vemhesként igazolva certified trainer - lógazdaság-mester /diplomás tréner/ cervical vertebra - nyakcsigolya cervix swab - méhnyaktampon /minta/ cession - átruházás, átengedés cession of the gross win sum - össznyeremény átengedése cession of win sum - versenydíjak átengedése cession of win sum - lemondás a nyereményrôl ch. /chestnut/ - sárga ch.f. /chestnut fillyl - sárga-kanca chaff, chopped hay - szecska chaff, chopped hay - pelyva chaff, chopped hay - pelyva chaffing - magát feltörni /lovaglástól/ chain - lánc chain link harrow - lánckorona /rétre/ challenge cup - vándor tiszteletdíj chamber of agriculture - mezôgazdasági kamara chambon - lonzs /kapicán/ champ the bit - megrágni champion - bajnok champion - bajnoknô champion..y.o. filly, champion filly at, champion mare - évjáratának legjobbja /kanca/ champion of his generation - évjáratának legjobbja /mén/ champion sire of winners - gyôztesek legeredményesebb apja (apamén champion) champion three years old colt - legjobb 3 éves mén chance of winning - kilátás nyerésre chance of winning - nyerési esély chance ride - tartaléklovas lovaglása change coat - szôrét veszteni change coat - szôrt váltani change coat - szôrt váltani change gait - járásmódot váltani change lead, change legs - lépést váltani change of feed - takarmánycsere change of jockey - lovascsere change of ownership, transfer of ownership - tulajdonváltozás change of stable - istálló csere change of station - telephely változtatás change of trainer - trénercsere changement of speed - tempóváltás changing room, changeroom - öltözôhelyiség changing the coat - vedlés changing the teeth - fogváltás character - jellem charge amount - felszámítás összege chase boot - bokavédô/lábszárvédô ugrásnál chaser - akadályversenyben futó ló chaser, steepler, steeplechaser - akadályló check - féken tartani check, check squares, blocks (arn.) - kockás check-rein, checkrein, side rein - kikötôszár check-rein, checkrein, side rein - kikötôszár cheek - pofa cheek brush pricker, bristle bit burr - pofakefe cheek strap - pofaszíj cheekpiece - pofaszíj chest - szügy, mell chest measurement - övméret chestnut /ch./ - sárga ló chestnut filly /ch.f./ - sárga-kanca chestnut roan - sárgaderes chestnut roan, strawberry - sárgaderes chevron - V mellen és háton chevron - V alakú minta chevrons - csavart ékvonal /a dressz karján/ chevrons - keresztben csíkos ékvonal /a dressz karján/ chew, masticate - rágni chin - áll chin-strap, chn strap - állszíj

11 chop - szecskát vágni chopping - szecskázás chronic laminitis - idült patairhagyulladás CIAH /International Conference of Racing Authorities/ - CIAH /Nemzetközi Versenysport Konferencia/ claim - követelni, kihívni claim - követelés, kihívás claim the five - 5 kg engedményt igénybe venni claimant - kihívó claimer, selling plater - eladóversenyben futó ló claiming race, seller, selling race - eladó verseny class - formátum class - kategória class - osztály /csoport/ class B - B osztály classic - klasszikus classic race - klasszikus verseny classic three-year-olds - derby-évjárat classification into groups - csoportbeosztás claw-hammer, claw hammer - patkoló kalapács clay poultice - agyagpépborogatás clay, loam - agyag clean leg - tiszta láb clean up, eat up, no leavings - felenni, felzabálni clear - tisztán ugrani clear - tisztán ugrani clearance certificate - erkölcsi bizonyítvány clearing office - elszámolási hely clerk of the course, racing secretary - versenyegyesület titkára clerk of the scales - mázsáló, mérlegelô clerk of the scales - mázsáló clinch, nail up - szögelni clinical examination - klinikai vizsgálat clinical-bacteriological examination card - vizsgálati kártya clip - nyírni clipped oats, crushed oats - zúzott zab clipper - nyírógép clipping - nyírás clipping - nyírás /állat/ clocker - idômérô galoppnál close finish - szoros befutás close relation - közeli rokon closed in front, base-narrow (am.) - földön szžk állás /elôl/ closed-behind, base-narrow (am.) - szžk állás /hátul/ closing date - nevezési határidô clover hay - lóhereszéna clover mixture hay - kevert széna /füveshere széna/ clover, trefoil - lóhere club-foot, clubfoot - bakpata cluck - nyelvével csettinteni co-favourite, joint-favorites - társfavorit, favoritok coat - szôrzet coat - szôrzet coat colour, color (am.) - szín /szôrszín/ coccygeal vertebra - farokcsigolya coccygeal vertebra - farokcsigolya cod-liver oil - csukamájolaj coffin-bone, distal phalanx, pedal bone - patacsont coffin-joint, coffin joint - pataizület cog - patkósarok Coggins-test - Coggins-teszt cold back - fájdalmas csigolya-elváltozás cold bandage - hideg kötés coldblood - hidegvérž ló colic - kólika collar - gallér collected canter - összeszedett galopp collected trot - összeszedett ügetés collected walk - összeszedett lépés collection - összeszedés /lovaglás/ összegyžjtés collective transport - gyžjtô fuvar, szállítás colon - vastagbél

12 colostrum - föcstej /kolosztrum/ colostrum - kolosztrum /föcstej/ colostrum reserve - kolosztrum tartalék colour heredity - színöröklés colour, color (am.) - szín colours of riders, racing colours - versenyszín colt - mén /négyévesig/ colt - méncsikó colt /c / - mén combined horses - kombinált lovak come down, fall - ugrás közben leesni come down, fall - ugrás közben leesni come over backwards - hanyattesni commission - provízió commission, committee - bizottság committee - bizottság comparative table - átszámítási táblázat compensation of the travelling expenses - utazási költségek megtérítése compete, take part - résztvenni competitor - résztvevô complete - hézagmentes complete horse feed - abraktakarmány complete mixed feed - teljes táp compress - nyomókötés compress - borogatás compulsory declaration - bejelentési kötelezettség compulsory sale by auction - kényszerárverezés compulsory turning post - forduló zászló compulsory vaccination - kötelezô oltás condition - feltétel condition - kondíció condition, train - trenírozni, idomítani condition of going - versenypálya állapota condition race, terms race, allowance race - korteherverseny conditional possession, property with proviso - tulajdonjog fenntartása conditioning - trenírozás conditions - javaslat, feltételek conditions, terms - kiírás conference of racing authorities - versenysport konferencia confirmed official verdict - végleges bírói itélet conformation of the body - testalkat connective tissue - kötôszövet consignor - megbízó az árverésen consignor - eladó az árverésen constancy - állandóság constipation - eldugulás constitution - alkat, konstitució contagion, infection - fertôzés contagious - fertôzô contagious disease - fertózó betegség contagious disease - járvány contagious equine metritis - méhgyulladás /fertôzô/ CEM contract trainer - privát tréner contracted heels, hoofbound - szžk pata contracted tendon - összehúzódott ín contracted tendon - bokaduzzadás contraction of the heel - pataszžkülés contribution by the bookmakers - bukmékerek hozzájárulása cooked, stone cold - teljesen vert cool out - munka vagy verseny után sétáltatni cooler - hžtôkészülék corium - ínhártya corium of frog, frog corium - nyir irhája corium of sole, sole corium - talpirharéteg corium of sole, sole corium - talpirharéteg corium of the hoof - patairha corn - patairha zúzódás corn, maize - kukorica corner inásor - szegletfog corner of the mouth - szájszeglet coronary corium - pártairharéteg coronet - párta

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Western-reining Szakág OB III. forduló 2015. 08. 8 9.

Western-reining Szakág OB III. forduló 2015. 08. 8 9. Western-reining Szakág OB III. forduló 2015. 08. 8 9. Kunos lovarda, székesfehérvár VERSENYKIÍRÁS, IDÔTERV, PÁLYARAJZOK Versenyhelyszín: Kunos Lovarda, Székesfehérvár (GPS koordináták: N47.137977 E18.429002)

Részletesebben

Magyarországi Quarter Horse (HQHA), Paint Horse (HPHA) és Appaloosa Tenyésztői Egyesületek (ApHCH) versenye. AQHA SHOW

Magyarországi Quarter Horse (HQHA), Paint Horse (HPHA) és Appaloosa Tenyésztői Egyesületek (ApHCH) versenye. AQHA SHOW 2011. 05. 07-08. CSÖMÖR, HUNGARY MLSZ Reining Szakág NF Open I. bajnoki forduló, NF Fiatal, Ifjúsági, Gyermek Bajnokság I. forduló Kvalifikációs verseny Ifjúsági FEI Európa Bajnokságra I. Magyarországi

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 2. Tavasz Kupa Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 1,/ A verseny célja: Az uszonyos-, és búvárúszás népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 2,/ A verseny rendezője: HÓD

Részletesebben

Vitorláshal Angelfish

Vitorláshal Angelfish Model: Peter udai 996. Diagrams: Peter udai 998.. Oda-visszahajtás felezve. Fordítsd meg a papírt! Fold in half and unfold. Turn the paper over. 2. Oda-visszahajtás átlósan. Fold and unfold diagonally.

Részletesebben

Szundikáló macska Sleeping kitty

Szundikáló macska Sleeping kitty Model: Peter Budai 999. Diagrams: Peter Budai 999.. Oda-visszahajtás átlósan. Fold and unfold diagonally. 2. Behajtunk középre. Fold to the center. 3. Oda-visszahajtások derékszögben. Fold and unfold at

Részletesebben

KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV

KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV A VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 164/2008. (XII. 20.) FVM RENDELET ELÕÍRÁSAINAK ÉS A MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA AJÁNLÁSAINAK MEGFELELÕ KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV Az oltási könyv

Részletesebben

NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay

NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay RAJTSZÁM / START NUMBER: (A rajtszámot a rendezőség tölti ki. / To be entered by the organisers:) Kérjük a nevezési lapot NYOMTATOTT BETŰVEL,

Részletesebben

ANNEX V / V, MELLÉKLET

ANNEX V / V, MELLÉKLET ANNEX V / V, MELLÉKLET VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY TRACON BUDAPEST KFT. TRACON BUDAPEST LTD. 2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23. TEL.: (27) 540-000, FAX: (27) 540-005 WWW.TRACON.HU EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT, a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012.

Részletesebben

szemöldök szedés eyebrow shaping 890 szemöldök igazítás eyebrow correction 490 szemöldök festés eyebrow tint 990 szempilla festés eyelash tint 990

szemöldök szedés eyebrow shaping 890 szemöldök igazítás eyebrow correction 490 szemöldök festés eyebrow tint 990 szempilla festés eyelash tint 990 Árlista Price list Gyantázás Waxing HUF szemöldök eyebrow 890 bajusz upperlip 890 áll chin 890 arc cheek 1290 hónalj under arm 1290 kar alsó forearm 1290 kar felső upper arm 1290 kar végig full arm 1990

Részletesebben

A versenyteljesítmény alapú szelekció lehetőségei a telivér- és ügetőtenyésztésben

A versenyteljesítmény alapú szelekció lehetőségei a telivér- és ügetőtenyésztésben II. Anker Alfonz emléknap és nemzetközi galambásztalálkozó Kaposvári Egyetem 2012. november 17. A versenyteljesítmény alapú szelekció lehetőségei a telivér- és ügetőtenyésztésben Dr. Bokor Árpád Kaposvári

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Megfelelőségi Tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész jegyzék

Megfelelőségi Tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész jegyzék Megfelelőségi Tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész jegyzék HU He-Va Tip-Roller 4,5m 5,4m 6,3m (kivéve 6,3m 620mm Cambridge) N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772 4288 Fax:+45

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

Hortobágyi fehér pecsenyelúd üzemi teljesítményvizsgálatának eredményei

Hortobágyi fehér pecsenyelúd üzemi teljesítményvizsgálatának eredményei Hortobágyi fehér pecsenyelúd üzemi teljesítményvizsgálatának eredményei 2011 1 Performance test results of Hortobágyi white geese 2011 2 Összeállította: Dr. Rácz Norbert tenyésztésvezető Hortobágyi Lúdtenyésztő

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

V. ORSZÁGOS TÁRSASTÁNCVERSENY (táncospárok és csoportok részére)

V. ORSZÁGOS TÁRSASTÁNCVERSENY (táncospárok és csoportok részére) V. ORSZÁGOS TÁRSASTÁNCVERSENY (táncospárok és csoportok részére) A verseny időpontja: 2015. január 30-31. Rendező: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS International Open RESULTS SCHEDULE Thursday, 6 th February, 2014 Mini cadet single, age group No. 2. (born between 01.01.2002. and 31.12.2002.) and age group No. 3. (born after 01.01.2003.) 15.30 round

Részletesebben

Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe és az Egri Senior Úszó-Klub fennállásának 25-ikévében rendezett versenyünkre

Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe és az Egri Senior Úszó-Klub fennállásának 25-ikévében rendezett versenyünkre XIII. BITSKEY ALADÁR NEMZETKÖZI SENIOR ÚSZÓ EMLÉKVERSENY az Egri Csillag jegyében 25-ik éves az Egri Szenior Úszó Klub EGER, 2016. szeptember 18-19. Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe

Részletesebben

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig

A golyók felállítása a Pool-biliárd 8-as játékának felel meg. A golyók átmérıje 57.2 mm. 15 számozott és egy fehér golyó. Az elsı 7 egyszínő, 9-15-ig A golyók elhelyezkedése a Snooker alaphelyzetet mutatja. A golyók átmérıje 52 mm, egyszínőek. 15 db piros, és 1-1 db fehér, fekete, rózsa, kék, barna, zöld, sárga. A garázsban állítjuk fel, ilyenkor az

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

2 level 3 innovation tiles. 3 level 2 innovation tiles. 3 level 1 innovation tiles. 2 tribe pawns of each color. 3 height 3 tribe pawns.

2 level 3 innovation tiles. 3 level 2 innovation tiles. 3 level 1 innovation tiles. 2 tribe pawns of each color. 3 height 3 tribe pawns. 2 darab 3-as szintű találmány jelző Origin kártyaszövegek fordítása Vágd ki a az egyes kártyákhoz tartozó lapokat a vonalak és a színes terület mentén, majd csúsztasd be a kártyavédő fóliába úgy, hogy

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

22. Nemzetközi Várkupa Modellező Verseny 22 nd International Castle Cup Control Line World Cup 2007. szeptember 21-23 GYULA-HUNGARY

22. Nemzetközi Várkupa Modellező Verseny 22 nd International Castle Cup Control Line World Cup 2007. szeptember 21-23 GYULA-HUNGARY 22. Nemzetközi Várkupa Modellező Verseny A VERSENY HELYE / PLACE OF THE COMPETITION Bumacofly Se körrepülő modellező pálya, Gyula. Csabai út Control line flying site of Bumacofly Modelling Club Gyula.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ADATLAP SZÁLLODÁK RÉSZÉRE LIABILITY INSURANCE PROPOSAL FOR HOTELS A Biztosított neve/címe: Name and address of Insured: A Biztosított a szálloda: tulajdonosa/owner of the Hotel Insured

Részletesebben

101128 hossz: 6500 mm length:6500 mm

101128 hossz: 6500 mm length:6500 mm Összesítő táblázat ablak, és franciaajtó profilokról Widows and french doors profile recapitulation table 101128 Tokprofil ablakokhoz, és francia ajtókhoz Frame profile for windows, and french doors 101328

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -)

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) Égesd be a mondatokat az agyadba! Ez a legjobb módja annak, hogy megragadjanak egyben a mondatok és amikor beszélned kell, akkor már csak át kell húznod más

Részletesebben

WWW.LINEAMOTOR.HU. linea 50QT-6 PARTS CATALOGUE. linea 50QT-6 YY50QT01000. Model Part No. 图 1 消 声 器. 价 格 合 计 Total. Description

WWW.LINEAMOTOR.HU. linea 50QT-6 PARTS CATALOGUE. linea 50QT-6 YY50QT01000. Model Part No. 图 1 消 声 器. 价 格 合 计 Total. Description 图 Draft 消 声 器 Kipufogó PARTS CATALOGUE YY50QT0000 YY50QT0000 Kipufogó dob Exhaust Muffler YY50QT0000 gyűrű Washer, Exhaust Outlet 3 YY50QT00003 alátét Washer YY50QT0000 Cap Nut, M6 5 YY50QT00005 díszítő

Részletesebben

"#$ %&'() * %+,'() * 3. . / -5/.5/ -5/

#$ %&'() * %+,'() * 3. . / -5/.5/ -5/ 1. Külső testalakulás A juh külső testalakulása, hasznosítási típusok Szervezeti szilárdságra utal: törzsmélység mellkas mélység Hús- és gyapjútermelésre utal: hát és far terjedelme Járóképességre utal:

Részletesebben

M10 A2, retaining nut for the impeller 9 Washer 1 No. 10 A2 Spring washer for the impeller retaining nut 10 Washer 1 No

M10 A2, retaining nut for the impeller 9 Washer 1 No. 10 A2 Spring washer for the impeller retaining nut 10 Washer 1 No VB25/ 1300 Inox Type Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture 1 Pump case JPV413 730 1 Yes 2 Screw 1 No 3 O ring 17*3 OR8 1 No 4 Plastic cap 2 No 5 O ring

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV.évfolyam 2012/2013. 1. félév, 7. szemeszter (Kedd: 8.15-11.00)

SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV.évfolyam 2012/2013. 1. félév, 7. szemeszter (Kedd: 8.15-11.00) SEBÉSZETI ELŐADÁSOK Magyar nyelvű képzés, IV.évfolyam 2012/2013. 1. félév, 7. szemeszter (Kedd: 8.15-11.00) IX. 4. A nyílt sérülések és azok osztályozása Dr. Tóth 3 óra A nyílt sérülések megjelenési formái

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Az IAAF által atlétikai versenyekre elõírt hitelesítési szabályok (súly, diszkosz, kalapács, gerely) BUDAPEST, 2014

Az IAAF által atlétikai versenyekre elõírt hitelesítési szabályok (súly, diszkosz, kalapács, gerely) BUDAPEST, 2014 Az IAAF által atlétikai versenyekre elõírt hitelesítési szabályok (súly, diszkosz, kalapács, gerely) BUDAPEST, 2014 ❸ BUDAPESTI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG 2014 ❸ 1053 Budapest, Curia u. 3. Telefon: 266-4125 Fax:

Részletesebben

Affinium LED string lp w6300 P10

Affinium LED string lp w6300 P10 Affinium LED string lp w6300 P10 Termékcsalád leírás Komplett, egyszerűen felszerelhető, flexibilis vezetékre szerelt LED modulok Philips LED Power meghajtóval Ideális reklámvilágítás; nagyméretű betükhöz

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY Tartalékalkatrészek - Spare parts B24H - B28H OPTIMUM 6 Tartalékalkatrészek - Spare parts B24H - B28H 6.1 Áttekintés - Overview B24H 37 OPTIMUM Tartalékalkatrészek - Spare parts B24H - B28H 6.1.1 Tartalékalkatrész

Részletesebben

PARK ATRIUM IRODAHÁZ PARK ATRIUM OFFICE BUILDING

PARK ATRIUM IRODAHÁZ PARK ATRIUM OFFICE BUILDING 01 0.floor/0.emelet 1550 32 2969 1 1 +600 8 91 1650 +600 65 95 low 44 high 40-1 35-20 18,4 5 131,64 m 2 1 5 1 5 33, m 2 15,8 m 2 32,3 m 2 PARK ATRIUM IROAHÁZ PARK ATRIUM BUILING 15,00 m 2 see service block

Részletesebben

V e r s e n y k i í r á s A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság versenyei 2015.

V e r s e n y k i í r á s A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság versenyei 2015. V e r s e n y k i í r á s A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság versenyei 2015. B U D A P E S T A Kincsem Nemzeti Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az alább

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6 1.1. MI AZ ÉRTÉKPAPÍR? 6 1.2. MI A TŐZSDE? 6 1.3. BEFEKTETÉSI ALAPOK 7 1.4. FUNDAMENTÁLIS ÉS TECHNIKAI ELEMZÉS 8 1.5. AZ ÉRTÉKTŐZSDE ÜGYLETEI 8 1.6. MEGBÍZÁSOK 10 1.7. TŐZSDEI

Részletesebben

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE TARTÁLY - BOTTLE NASAL LAVAGE For chronic or recurring infection NASODRILL Formulated with thermal Luchon water naturally

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Pálya leírások. Időmérés kezdete/vége (Start-stop): hangjelzés/utolsó lövés a megállítón (audio signal/last shoot on the stop plate)

Pálya leírások. Időmérés kezdete/vége (Start-stop): hangjelzés/utolsó lövés a megállítón (audio signal/last shoot on the stop plate) Pálya leírások Stage 1 Célok (Targets): 15 IPSC mini, 6 non-shoot, 1 megállító (stop Minimum lövésszám (Minimum round): 31 Elérhető max pontszám (Max. points): 155 Célok távolsága (Targets distance): 3-10

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Minden hónapra egy angolos kihívás! Az idei naptárral minden egyes hónapban egy angolos kihívás elé állítalak Titeket!

Részletesebben

FELELETVÁLASZTÓS TESZT

FELELETVÁLASZTÓS TESZT Angol mintavizsga Megoldások FELELETVÁLASZTÓS TESZT 1. a 11. d 2. c 12. a 3. d 13. a 4. a 14. c 5. b 15. a 6. a 16. b 7. b 17. c 8. c 18. c 9. a 19. b 10. c 20. d 1. endurance 2. buoyant 3. foul 4. all-round

Részletesebben

Felfedezések fája használati utasítás. Discovery Tree. 2002 VTech. Printed in China 91-01531-001-000

Felfedezések fája használati utasítás. Discovery Tree. 2002 VTech. Printed in China 91-01531-001-000 Felfedezések fája használati utasítás Discovery Tree 2002 VTech Printed in China 91-01531-001-000 Kedves szülők! A VTech, elektronikus oktató játékok területén élvonalbeli vállalat kiváló minőségű oktató

Részletesebben

hl helec ELEKTRONIKUS ÁRKIJELZÉS

hl helec ELEKTRONIKUS ÁRKIJELZÉS ELEKTRONIKUS ÁRKIJELZÉS Több mint 15 féle különböző polcrendszerhez illeszkedik Együttműködünk minden vezető elektronikus árkijelző rendszereket gyártó céggel. Több mint 350 speciális színt kínálunk. A

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET Lecke (Kezdő 2. / 5.) FELSZÓLÍTÁS! Az eddigi tanulmányaink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden mondatban és példában használtunk alanyt. Ez

Részletesebben

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc Type BT6877K Special Elpumps Kft. Fehérgyarmat, Szatmári u. 21. Tel.: +36-44/510-530 Fax.: +36-44/510-535 E-mail.: info@elpumps.hu Home Page: www.elpumps.hu Serial no. Description Order code Weight Piece

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDA JÁTÉKVEZETÉS SZABÁLYAI

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDA JÁTÉKVEZETÉS SZABÁLYAI MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDA JÁTÉKVEZETÉS SZABÁLYAI Budapest 2008 A JÁTÉKVEZETÉS SZABÁLYAI A Nemzetközi Tollaslabda Szövetség Ajánlásai alapján (fordította: Williams Carl, az MTLSz Játékvezetői

Részletesebben

Publish date 1/7/2012 4:09 AM. Change date 1/7/2012 4:09 AM

Publish date 1/7/2012 4:09 AM. Change date 1/7/2012 4:09 AM X-ray devices Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30400850.aspx External tender id 5260-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Think customer 2001. Hatékony ügyfélszolgálat és megvalósítási módszertan. WorkShop

Think customer 2001. Hatékony ügyfélszolgálat és megvalósítási módszertan. WorkShop Think customer 2001 Hatékony ügyfélszolgálat és megvalósítási módszertan WorkShop Tóthné Katona Márta eadvisor Oracle Hungary Hogyan is kezdjünk hozzá? Értsük meg üzleti környezetünket: melyek a problémáink

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 282 A TÜDİ SÚLYÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE NÉHÁNY TESTMÉRETTEL AUBRAC ÉS CHAROLAIS

Részletesebben

Kódszámkövetelmények: 2. Technikai üzenet verzió Kód Leírás Megjegyzés 1.0 XML verzió

Kódszámkövetelmények: 2. Technikai üzenet verzió Kód Leírás Megjegyzés 1.0 XML verzió Rendelkezésre álló technikai kódlista Szám Cím Formátum 2 Technikai üzenet verzió an 3 4 Általános kérés típus n1 5 Kért üzenet neve a 9 6 Elsıdleges ismérv típuskód n..2 7 Emlékeztetı típusa n1 10 Közös

Részletesebben

MAGYAR ÜGETÔ MÉNESKÖNYV XX. KÖTET BUDAPEST 2007

MAGYAR ÜGETÔ MÉNESKÖNYV XX. KÖTET BUDAPEST 2007 MAGYAR ÜGETÔ MÉNESKÖNYV XX KÖTET 2001 2006 BUDAPEST 2007 MEZÔGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL CENTRAL AGRICULTURAL OFFICE Elnök LUKÁCS LÁSZLÓ Tartalomjegyzék Készítette ZALAI KRISZTINA Szakmailag ellenôrizte

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 9 Issue 3 Különszám/Special Issue Gödöllő 2013 219 AZ ÚJSZÜLÖTT CSIKÓ EGYES ÉLETTEVÉKENYSÉGEINEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

Részletesebben

Ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek

Ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek Ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek Az ipari és mezõgazdasági vagy szolgáltatási célú hõfejlesztõ-hõhasznosító, gázfogyasztó energetikai berendezések, létesítmények mûszaki-biztonsági hatósági

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása Intra-EU Mobility of third country national Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy

Részletesebben

Szervizeszközök Service Equipments

Szervizeszközök Service Equipments 749_756szervizeszk z k.qxd 2007.04.19. 10:47 Page 749 Szervizeszközök Service Equipments 749_756szervizeszk z k.qxd 2007.04.19. 10:47 Page 750 Pratika Bus 36 0 016 áramszükséglet: 220V, 50Hz térfogat:

Részletesebben