TE GANZ-RÖCK Boiler and Power Equipment Ltd.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TE GANZ-RÖCK Boiler and Power Equipment Ltd."

Átírás

1 . TE GANZ-RÖCK Boiler and Power Equipment Ltd.

2 SITE, LABOR AND MACHINERY 3 MANU ACTURING AND TESTING EQUIPMENT O SPECIAL IMPORTANCE 4 RANGE O MANU ACTURING- CONTRACTING POSSIBILITIES 6 MANU ACTURE O POWER EQUIPMENT 8 MANU ACTURE O POWER RELATED EQUIPMENT SPECIAL BOILERS 10 ERECTION, RETRO IT AND MAINTENANCE 10 MANU ACTURE O APPLIANCES AND EQUIPMENT 12 QUALITY ASSURANCE 16 TELEPHELY, MUNKAERÕ ÉS GÉPI BERENDEZÉSEK3 ONTOSABB TERMELÕ ÉS MINÕSÉGVIZSGÁLÓ BERENDEZÉSEK5 GYÁRTÁSI-VÁLLALKOZÁSI LEHETÕSÉGEK7 ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA 9 ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA KÜLÖNLEGES KAZÁNOK 11 SZERELÉS, RETRO IT, JAVÍTÁS 11 KÉSZÜLÉKEK ÉS BERENDE- ZÉSEK GYÁRTÁSA 13 MINÕSÉGBIZTOSÍTÁS 16

3 Short history of the actory The three legal predecessors of the factory, the Budapest Ganz Boiler and Crane Manufacturing Ltd, the Röck Energetic Machine Works Co. also from Budapest and the Kiskunfélegyháza A4 Machine Industry Co. were privatized by the owners of the Transelektro Group of Companies in The two companies in Budapest were established in the last century; their traditional products included different kinds of boilers. ollowing WWII the Ganz factory specialized in the production of industrial and power plant boilers giving emphasis to firing with low quality coal. The Röck Company built up its reputation by manufacturing power plant equipment and auxiliary equipment as well as water treatment and demineralization equipment. A4GM was established in the beginning of the 1950's. Originally its profile was the manufacture of steel structures for the mining industry then it gradually switched over to design, manufacture and assembly of chemical and food industry equipment. Thermal power plant and nuclear power plant equipment also forms part of its reference list. A gyár rövid története A gyár három jogelõdje, a budapesti Ganz Kazán és Darugyár Rt., a szintén budapesti Röck Energetikai Gépgyár Kft. és a kiskunfélegyházi Á4 Gépipari Mûvek Kft ban privatizációs vásárlás útján került a Transelektro Vállalatcsoport tulajdonába. A két budapesti gyárat még a múlt században alapították, gyártmányaik között hagyományosan szerepeltek különféle kazánok. A II. világháborút követõen a Ganz gyár ipari és erõmûvi kazánokra szakosodott, elõtérbe helyezve az alacsony fûtõértékû szenek eltüzelésére alkalmas kazánberendezéseket. A Röck cég energetikai és atomerõmûvi berendezések és segédberendezések, továbbá vízkezelõ és sótalanító berendezések gyártásával szerzett hírnevet magának. Az A4GM-et az 1950-es évek elején alapították. Eredetileg bányászati acélszerkezetek gyártásával foglalkozott, majd fokozatosan áttért vegyipari és élelmiszer-ipari berendezések tervezésére, gyártására és szerelésére. Referencia listájában hõerõmûvi és atomerõmûvi berendezések is szerepelnek. Bird's eye view of the Kiskunfélegyháza site A kiskunfélegyházi telephely madártávlatból

4 The three companies merged in two steps (1995, 1999). The new factory, modernized in 1999, is situated in Kiskunfélegyháza; its main products include power plant and industrial plant boilers, heat recovery boilers, water treatment equipment, pres - sure vessels and equipment made of dif ferent types of carbon-steel, heat resisting steels, corrosion resistant and acid-proof steel; containers, heat exchangers, columns as well as special welded steel structures and aluminum products. The factory has ISO 9001, TÜV, ASME, MB SLV qualifications as well as welding and nuclear qualifi - cation certificates. About half of its products are sold within the country, the other half abroad. Its main export markets are: Germany, Austria, the Netherlands and T urkey. A három gyárat két lépcsõben összevonták (1995, 1999). Az új, 1999-ben korszerûsített gyár Kiskunfél - egyházán mûködik; fõ termékei az erõmûvi és ipari nagykazánok, hõhasznosító kazánok, vízkezelõ be rendezések, különféle szénacélból, melegszilárd és hõ - álló acélokból, korrózióálló, saválló acélokból készült nyomástartó berendezések, tartályok, hõcserélõk, kolonnák, valamint speciális hegesztett acélszer - kezetek és alumíniumtermékek. A gyár rendelkezik szabványos minõségbiztosítási rendszer tanúsítással, illetve kazánok és nyomás - tartó berendezések gyártásához szükséges hazai és nemzetközi tanúsításokkal. Termékeinek mintegy felét belföldön, másik felét külföldön értékesíti. õ exportpiacai: Németország, Ausztria, Hollandia, Törökország. Quality Assurance Certificates for manufacturing Minõségbiztosítási tanúsítványok 2

5 SITE, LABOR AND MACHINERY TELEPHELY, MUNKAERÕ ÉS GÉPI BERENDEZÉSEK Map of Ganz-Röck s Kiskunfélegyháza site indicating crane tracks and lifting capacities A kiskunfélegyházi telephely vázlatos elrendezése az emelési kapacitások és mozgatási útvonalak megjelölésével Total area of the site: 66,418 m 2 Built-in workshop area: 19,000 m 2 Open-air assembly area: 5,400 m 2 Total no. of employees: 500 persons Telephely területe: m 2 Beépített mûhelyterület: m 2 Szabadtéri szerelõterület: m 2 Összlétszám: 500 fõ Maximum crane lifting capacity50 tons Maximum lifting height 6 m Maximum freight weight in one piece 150 tons maximális teherbírás 50 tonna maximális emelési magasság 6 m maximális szállítási súly150 tonna

6 MANU ACTURING AND TESTING EQUIPMENT O SPECIAL IMPORTANCE A Plate preparing machines 1. Numeric and Light Spot Controlled Coordinate Setting lame and Plasma Cutting Machines 2. Bench Shears 3. Plate Edge Preparing Machine 4. Plate Rollers with Edge Breaking 5. Edge Bending Machines B Surface preparing machines 6. A M 1000 Type Blast Descaler Line 7. Jet Interaction Blast Descaler C inishing machines 8. HBP 430 Type Band Sawing Machine (Behringer) 9. Radial Drilling Machines 10. Vertical Boring-and-Turning Machine 11. Horizontal Boring Mill 12. Horizontal Numeric Controlled Deep Borer 13. Numeric Controlled inishing Machines 14. Numeric Controlled Lathes 15. Traditional Center Lathes D Machines for general welding and heat treating 16. Welding Machines 17. Welding Turning Equipment ton Cart Type Heat Treating Oven 19. Medium requency Heat Treating Equipment 20. Resistance Heated Heat Treatment Machines E Special machines 21. Membrane Wall Welding Machines 22. Membrane Wall Bending Machines 23. Hydraulic Tube Bending Machines 24. RU 15 AM Type Pipe End Necking Machine Machines of Q.C. 25. Q200 Trace Gas Leak Detector 4

7 A Lemezelõkészítés gépei 1. Numerikus és fénypont vezérlésû koordináta láng- és plazmavágó gépek 2. Lemezollók 3. Lemezélmegmunkáló gépek 4. Lemezhengerítõ gépek élbetörési lehetõséggel 5. Élhajlító gépek B elület-elõkészítés gépei 6. A M 1000 típusú revétlenítõ sor 7. Szabadsugaras szemcseszóró berendezés C Megmunkáló gépek 8. Behringer HBP 430 típusú szalagfûrész gép 9. Sugárfúró gépek 10. Karusszel-esztergák 11. Vízszintes fúró-maró mûvek 12. Vízszintes elrendezésû numerikus vezérlésû mélyfúrógép 13. Numerikus vezérlésû megmunkáló központ 14. Numerikus vezérlésû esztergagépek 15. Hagyományos csúcsesztergagépek D Általános hegesztés és hõkezelés gépei 16. Hegesztõgépek 17. Hegesztõ forgató berendezések tonnás kocsis hõkezelõ kemence 19. Középfrekvenciás hõkezelõ gépek 20. Ellenállás-fûtésû hõkezelõ gépek E Speciális gépek 21. Membránfalhegesztõ gépek 22. Membránfalhajlító gép 23. Hidraulikus csõhajlító gépek 24. RU 15 AM típusú csõvégszûkítõ gép Minõségbiztosítás gépei 25. Q200 nyomjelzõ gázszivárgásdetektor ONTOSABB TERMELÕ ÉS MINÕSÉGVIZSGÁLÓ BERENDEZÉSEK

8 RANGE O MANU ACTURING-CONTRACTING POSSIBILITIES In the field of manufacturing of power related equipment manufacture of boiler- and power plant equipment or assembly at site and commissioning of the above mentioned equipment. Equipment-production includes the following sub-areas: manufacture of boiler products (structural components of thermal power plant boilers, industrial boilers, pressure parts like membrane walls, tube coils, headers, steam coolers, steamwater connecting piping) which together with the equipment of the firing circle like feeders, mills, after burning grates, slag removal equipment and I&C equipment are considered as ready-to-use power plant boilers. It also includes the manufacture of heat recovery steam generators (HRSG's) manufacture of other power related products manufacture of complete water treatment equipment manufacture of appliances and equipment of the chemical and food industry. In the field of manufacture of appliances Quality of the material Maximum workable wall thickness Carbon-steel Plates 100 mm Wrought product 400 mm Pipes 100 mm Austenitic and ferritic stainless steel Plate 60 mm orged product 200 mm Tubes <_ 50 mm Duplex steel Other steels (aluminium and its alloys, copper, titanium and zirconium) Plate 25 mm orged and cast products 100 mm individual machine manufacture and appliance production from all qualities of materials industrially available in Hungary, like plain structural steels (according to DIN-EN and ASME standards) heat resistant materials (according to DIN-EN and ASME standards) corrosion proof materials (according to DIN-EN and ASME standards) 6

9 GYÁRTÁSI-VÁLLALKOZÁSI LEHETÕSÉGEK Az energetikai berendezések gyártása területén kazán- és erõmûvi berendezések gyártása, illetve a fenti berendezések helyszíni szerelése, üzembe helyezése A berendezésgyártás az alábbi alterületekbõl tevõdik össze: kazántermékek (hõerõmûvi, ipari kazánok szerkezeti eleme, nyomás alatti részek membránfalak, csõkígyók, gõzhûtõk, gõz-víz összekötõ vezetékek, melyek a tüzelési kör berendezéseivel adagolók, malmok, utóégetõ rostély, lesalakoló és I&C berendezések kiegészítve komplett kazánberendezést képeznek hõhasznosító kazánok szerkezeti részei, különösen a nyomás alatti rész moduljai egyéb energetikai termékek gyártása komplett vízelõkészítõ berendezések gyártása vegyipar- és élelmiszer-ipar készülékek és berendezések gyártása A készülékgyártás területén egyedi gépgyártás, készülék gyártás valamennyi Magyarországon iparilag alkalmazott anyagminõségbõl; különösen az alábbiakból ötvözetlen szerkezeti acélok (DIN-EN, ASME szabványok szerint) melegszilárd és hõálló anyagok (DIN-EN, ASME szabványok szerint) korrózióálló anyagok (DIN-EN, ASME szabványok szerint) Anyagminõség Megmunkálható maximális falvastagság Szénacélok lemez 100 mm kovácsolt termék 400 mm csövek 100 mm Ausztenites és ferrites saválló acélok lemez 60 mm kovácsolt termék 200 mm csövek <_ 50 mm duplex acélok Egyéb fémek (alumínium és ötvözetei, réz, titán és zirkónium) lemez 25 mm kovácsolt és öntött termék 100 mm

10 MANU ACTURE O POWER EQUIPMENT Pulverized coal fired power plant boilers Sectional View of a Boiler Kazán metszeti képe Our company manufactures power plant boilers burning the most various coal types. We generally build up the sidewalls of the boilers according to the most up-to-date technological circumstances as membrane walls. Membrane walls are made in a tube-fintube structure welded on singlepurpose machines in a modern way, which is an important condition of the operational safety of the boiler. Thus the whole production process is made in order to fully meet the quality assurance considerations. Another characteristic of the pulverized coal fired power plant boilers is the simply established therefore reliable tower structure. This construction is especially suitable for low quality coal firing. The boilers are delivered together with all the necessary auxiliary equipment. Main technical specifications of the pulverized coal fired power plant boilers manufactured by us: Az általunk gyártott szénpor-tüzelésû erõmûvi kazánok fõbb mûszaki adatait lásd az alábbi táblázatban: Steam capacity upwards from 250 t/h Maximum allowed pressure 280 bar Steam temperature o C Efficiency 87 91% Combustibles brown coal, lignite, anthracite coal Gõzteljesítmény 250 t/h-tól fölfelé Megengedett max. nyomás 280 bar Gõzhõmérséklet o C Hatásfok 87 91% Tüzelõanyag barnaszén, lignit, antracit 8

11 ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA Szénportüzelésû erõmûvi kazánok Társaságunk a legkülönbözõbb szénfélék eltüzelésére gyárt erõmûvi kazánokat. A kazánok határoló falait a korszerû technológiai kürülményeknek megfelelõen membránfalként alakítjuk ki. A membránfalak csõ-gát-csõ felépítésben, célgépeken hegesztve, szakszerûen készülnek, ami a kazán üzembiztonságának fontos feltétele. Ezért a csövek tökéletes revétlenítésétõl kezdve a gátak kalibrálásán és a fal automata hegesztésén keresztül a végellenõrzésig az egész mûveletsor úgy van felépítve, hogy a minõségbiztosítási szempontok teljes mértékben érvényesüljenek. Szénportüzelésû erõmûvi kazánjaink másik jellegzetes tulajdonsága az egyszerû telepítésû éppen ezért megbízható toronykialakítás. Ez a konstrukció különösen alkalmas gyenge minõségû szenek eltüzelésére. A kazánokat valamennyi szükséges segédberendezéssel együtt szállítjuk. Headers and connecting tubes of a boiler 3rd unit of Kangal Power Plant (Turkey) at commissioning A Kangal Erõmû (Törökország) 3. blokkja üzembe helyezéskor Kazángyûjtõkamrák és csõcsatlakozások

12 MANU ACTURE O POWER RELATED EQUIPMENT SPECIAL BOILERS Heat power plant and industrial boilers Heat Recovery Steam Generators (HRSG's) Hõhasznosító kazánok A 150 tons HRSG module en route to Scotland Egy 150 tonnás hõhasznosítókazán-modul útban Skócia felé We apply the most up-to-date boiler building methods during the construction of our boilers developed for district heating and industrial purposes, in order to increase the scope of in-factory pre-fabrication decrease space requirement decrease erection time requirement make specific steel-utilization highly efficient (in function of firing methods and site arrangement) self supporting structure make free deployment possible apply environment friendly technologies Applied fuels and firing technologies: coal pulverized coal firing grate firing hydrocarbons oil gas Waste-to-Energy Hulladékból energia Erection of a waste burning boiler Hulladékégetõ kazán szerelése ERECTION, RETRO IT AND MAINTENANCE professional competence in erection technology experience in project management references in erection and maintenance services for boilers solution for complex retrofit tasks customer oriented services Erection sites shown Szerelési helyszínek Ajka Mátra 10

13 ûtõerõmûvi és ipari kazánok ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA KÜLÖNLEGES KAZÁNOK ûtõerõmûvi és ipari célokra kifejlesztett speciális kazánjaink kialakításánál korszerû építési módszereket alkalmazunk annak érdeké ben, hogy növeljük a gyári elõgyártás mértékét, csökkentsük a helyszükségletet, csökkentsük a szerelési idõt, a tüzelési módtól és a telepítési lehetõségektõl függõen csökkentsük a járulékos acélszerkezetek mennyiségét (önhordó kivitel), szabadtéren is telepíthetõk legyenek, lehetõség nyíljon környezetbarát technológiák alkalmazására Az általunk gyártott kazánok az alábbi tüzelõanyagokkal és égetési technológiákkal üzemelnek: szén szénportüzelés rostélytüzelés szénhidrogén olajtüzelés gáztüzelés Clean Energy Circulated luidized Bed iring (C B) Scheme of a C B Boiler Cirkulációs fluidágyas kazán sémája À Mészkõ Limestone Á Szén Coal  Ágyhamu Bed ash à Hamuleválasztó rendszer Ash separating system Ä Hamuleválasztó ventilátor Ash separator fan Å Primerlevegõ-ventilátor Primary air fan Æ risslevegõ-ventilátor orced draught fan Ç Szívóoldali ventilátor Induced draught fan È Porleválasztó szûrõ Dust filter É Kémény Stack 11 Hamutároló bunker Ash bunker szakmai kompetencia a szerelés-technológiában tapasztalat a projekt managementben referencia a kazánberendezések szerelési és karbantartási szolgáltatásaiban komplett retrofit feladatok megoldása vevõorientált szolgáltatás SZERELÉS, RETRO IT, JAVÍTÁS Mátra Csepel

14 MANU ACTURE O APPLIANCES AND EQUIPMENT Heat Exchangers Our Company manufactures different types of heat exchangers for the oil, chemical, pharmaceutical and food industries. Material of the heat exchangers may be unalloyed or high alloy steel or of a mixed structure. Alloy steel appliances are made from a wide variety of highly CrNi alloyed acid-resistant steel. Heat exchangers Ion changing filter for a Nuclear Power Station Quench tower Hõcserélõk Ioncserélõ szûrõ atomerõmûvi felhasználásra Gyorshûtõ kolonna Different Tanks and Vessels Based on the different needs of our Customers a wide variety of tanks and vessels are made for different purposes, for example for the chemical industry (e.g.: paint factory), food industry (e.g.: milk or wine industry, brewery) and pharmaceutical industry. In these fields we undertake renewal works also. Columns The chemical, oil and synthetic material industries use special construction columns in their particular technological procedures. These types of equipment are made for specific purposes based on individual designs. The material range may be unalloyed or alloy steel or of a mixed structure. In this case the column-body is made of an unalloyed base material and the trays are made of alloyed base materials. We provide official authority attestation for the appliances manufactured in one piece after carrying out the pressure and functional tests. Mixing Machines We manufacture mixing machines having different mechanical systems to satisfy the individual needs of the chemical, food, pharmaceutical, paint and synthetic material industries. The mixing machines serve the purposes of homogeneously mixing liquid- and solidphase materials as well as the intensification of heat exchange procedures. We deliver vertical and horizontal appliances primarily for the paint, pharmaceutical and chocolate industries. 12

15 KÉSZÜLÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA Hõcserélõk A kõolaj- és vegyipar, a gyógyszergyártás és az élelmiszeripar részére gyárt társaságunk különbözõ hõcserélõket. Ezek anyaga lehet ötvözetlen vagy magasan ötvözött acél, illetve vegyes szerkezetû. Az ötvözött acél készülékek a magas CrNi ötvözésû saválló acélok széles választékából készülnek Különbözõ tartályok Megbízóink igényei alapján széles választékban készülnek különbözõ felhasználásra tartályok. Ezek lehetnek a vegyipar (pl. festékgyárak), az élelmiszeripar (pl. tej-, bor- vagy söripar), a gyógyszergyártás területén. elújítási munkákat is vállalunk. High Alloy Steel Heat Exchanger (415 m 2 ) Magasan ötvözött acélból készült hõcserélõ (415 m 2 ) Kolonnák A vegyipar, a kõolajfeldolgozó és mûanyagipar a sajátos technológiai folyamatokhoz speciális kialakítású kolonnákat is használ. Ezek a berendezések egyedi tervek alapján, meghatározott feladatokra készülnek. Anyagválasztékunk lehet ötvözetlen, ötvözött acél és vegyes szerkezetû. Ez esetben a toronytest ötvözetlen, a tálcák pedig ötvözött alapanyagúak. Az egy darabban legyártott készülékeket nyomás- és funkcionális próbák után, hatósági vizsgáztatással szállítjuk. Keverõs készülékek A vegyipar, az élelmiszer-, gyógyszer-, festék- és mûanyagipar részére egyedi igényeket kielégítõ kivitelben különféle mechanikus rendszerû keverõs készülékeket gyártunk. A keverõs készülékek folyadék és szilárd fázisú anyagok homogén elegyítésére, valamint hõátadási folyamatok intenzifikálására szolgálnak. Elsõsorban festék-, gyógyszer- és csokoládégyárak részére szállítunk álló és fekvõ elrendezésû készülékeket. 500 m 3 Ethylen tank 500 m 3 -es etiléntartály Shaft of a chocolate mixer Csokoládékeverõ tengelye

16 MANU ACTURE O APPLIANCES AND EQUIPMENT Air Coolers The appliances of cooling using the air of the environment are the air coolers. Operation costs of air coolers in comparison to the water-cooling systems are competitive; their operation is more simple and trouble-free. Their application is especially advantaageous from the point of power engineering. The fans for circulating the cooling air are made of plastic balding that may be operated in an explosion-risk environment also. C123 gas cooler C123 szintézisgáz-hûtõ Equipment for the ood Industry In addition to the manufacture of different tanks and pressure-vessels we emphasize the hydrostatic sterilizing equip-ment named Hunister used in the cannery, which we have been manufacturing and delivering since many years. Sterilization of cans in our equipment is done under pressure during continuous operation and it is suitable for processing different sizes of metal and glass cans in it (traditional equipment run intermittently). Pressure and temperature conditions may be changed according to the technological needs. We deliver the equipment in a ready-to-use, commissioned state. Preheater assembly High-Voltage Switchgear Huts Elõmelegítõ szerelése Nagyfeszültségû kapcsolóházak High-Voltage Switchgear Huts We manufacture different types of high-voltage switchgear huts based on individual orders for big international companies. They are made of aluminum also where we can apply our high-level aluminum welding and processing skills in order to increase our competitiveness. The Company ensures the excellent quality of the appliances and keeping it up according to the growing needs by the implementation of new technological methods. The certification of the built-in materials and tests made during the process of manufacture meets the most severe international conditions. The careful processing and installment, usage of up-to-date welding procedures as well as the mechanical and radiographic controls made during manufacture all ensure the high technical level and good quality of our appliances. 14

17 KÉSZÜLÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA Léghûtõk A környezeti levegõvel történõ hûtés eszközei a léghûtõk. A léghûtõk üzemköltsége a vízhûtéses rendszerekhez viszonyítva versenyképes; üzemeltetésük egyszerûbb, zavarmentes. Alkalmazásuk energiagazdálkodási szempontból különösen elõnyös. A hûtõlevegõ áramoltatását végzõ ventilátorok szálerõsítésû, robbanásveszélyes környezetben is üzemeltethetõ mûanyag lapátozással készülnek. A nagyobb hûtõegységek egyedi tervek alapján készülnek. Élelmiszer-ipari berendezések A különbözõ tartályokon és nyomástartó berendezéseken túlmenõen kiemeljük a Hunister nevû, konzervipari felhasználású hidrosztatikus sterilezõ berendezést, amelynek társaságunk hosszú évek óta komplett gyártója és szállítója. Berendezésünkben a konzervek sterilezése túlnyomás alatt történik folyamatos üzemben, és különbözõ méretû fém és üveges konzervek dolgozhatók fel benne (a hagyományos berendezések szakaszosan mûködnek). A nyomás- és hõmérsékleti viszonyok a technológiai igényeknek megfelelõen változtathatók. A berendezést kulcsrakészen, beüzemelve adjuk át. Air cooler unit with fan Kényszer-áramoltatású léghûtõ Nagyfeszültségû kapcsolóházak Egyedi megrendelések alapján társaságunk nagyfeszültségû kapcsolóházak különbözõ típusait gyártja nagy nemzetközi cégek számára. Készítjük alumíniumból is, ahol magas színvonalú alumíniumhegesztési és -megmunkálási tapasztalatainkat versenyképességünk fokozása érdekében jól érvényesítjük. A készülékek kifogástalan minõségét, a növekvõ igényeknek megfelelõ szinten tartását társaságunk új technológiai módszerek alkalmazásával biztosítja. A beépített anyagok, a gyártásközi vizsgálatok kifogástalan bizonylatolása kielégíti a legszigorúbb nemzetközi követelményeket. A gondos megmunkálás és öszszeállítás, a korszerû hegesztési eljárások alkalmazása, a gyártás közbeni mechanikai és radiográfiás ellenõrzések biztosítják készülékeink magas mûszaki színvonalát és jó minõségét. Mixer for the ood Industry Industrial silencer for compressor Élelmiszer-ipari keverõ Ipari hangtompító kompresszorhoz

18 QUALITY ASSURANCE MINÕSÉGBIZTOSÍTÁS The fundamental point of manufacturing boilers and pressure vessels is the machine and manual welding technology satisfying the special quality requirements of under pressure units. This requires raw materials of perfect quality, modern equipment, highly qualified professionals and an up-to-date organization of work. Our quality assurance laboratory guarantees the soundness of work performed by the most up-to-date testing meth ods. According to the everyday requirements we test the welded joints by carrying out destructive-tests (breaking tests, hot tensile test, impact tests, macroscopic and microscopic microsection tests, spectroscopic tests), non-destructive tests (X-ray tests, isotope tests, superacoustic tests, magnetic crack tests, endoscopic tests) and hardness tests on sample materials. Utmost attention is given to quality assurance in the interest of the market position. Next to being in the possession of the ISO 9001 Quality Assurance System Certificate the company has certificates of many other legally regulated areas also, such as: TMB license issued according to IKIM Order No. 3/1988 (I. 12.) giving authorization for the manufacture of domestic pressure-tight equipment and boilers. Nuclear qualification acknowledged by Paks Nuclear Power Plant Ltd. AD-Merkblatt HPO (TRB 200) TRR 100 and TRD 201 factory qualification. ASME Authorization for the use of U and S stamps. SVTI Certificate for the manufacture of boilers and pressure-tight equipment. Austrian TÜV Certificate for the production of boilers and pressure-tight equipment. A kazán és a nyomástartó edények gyártásának sarkalatos pontját a nyomás alatti részek speciális minõségi követelményeknek eleget tevõ gépi és kézi hegesztés képezi. Ez hibátlan minõségû nyersanyagot, korszerû berendezéseket, magasan kvalifikált szakembereket és korszerû munkaszervezést igényel. Az elvégzett munkálatok hibátlanságát minõség-ellenõrzõ laboratóriumunk a legkorszerûbb vizsgálati módszerekkel biztosítja. A hegesztési varratokat a mindenkori igényeknek megfelelõen mintadarabokon elvégzett roncsolásos (szakító-, melegszakító-, ütõ-, makroszkópi és mikroszkópi csiszolat-, spektroszkópi) vizsgálatnak, illetve roncsolásmentes (röntgen-, izotóp-, ultrahangos, mágneses repedés-, endoszkópos) vizsgálatnak, illetve keménységmérésnek vetjük alá. A piaci pozíció érdekében a gyár súlyponti kérdésként kezeli a minõségbiztosítást. Az ISO 9001 szerinti minõségbiztosítási rendszer tanúsítása mellett számos, jogilag szabályozott területen is rendelkezik a társaság tanúsításokkal. Ilyenek: a hazai nyomástartó berendezések és kazánok gyártására feljogosító 3/1998 (I.12.) IKIM rendelet alapján kiállított TMB hatósági bizonyítvány a Paksi Atomerõmû Rt. részérõl elismert nukleáris minõsítés AD-Merkblatt HPO (TRB 200) TRR 100 és TRD 201 gyárminõsítés az ASME felhatalmazásával U és S bélyegzõ használata SVTI tanúsítvány kazánok és nyomástartó berendezések gyártására az osztrák TÜV tanúsítványa kazánok és nyomástartó berendezések gyártására Destructive Material Testing Roncsolásos anyagvizsgálat Checking Pressed Tube Welds in a Clean Environment Préselt csõillesztések tiszta környezetben való vizsgálata 16

19

20 Located 120 km South-East of Budapest. It has direct railway and highway connection with the capital. Budapesttõl 120 km távolságban dél-keletre. Autópálya és közvetlen vasútvonal-összeköttetés a fõvárossal. TE GANZ-RÖCK Kazán és Erõmûvi Berendezések Rt. Boiler and Power Equipment Ltd. Addres/Cím: H-6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi út 2. Hungary Tel: / Fax: BUDAPEST O ICE/BUDAPESTI IRODA 1011 Budapest, Szilágyi Dezsö tér 1 Sales Dept./ Kereskedelmi Igazgatóság Tel: / Fax:

Megbízható partner az energetikában

Megbízható partner az energetikában Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics MVM OVIT Zrt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 kommunikacio@ovit.hu www.ovit.hu

Részletesebben

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Evaporatív hűtés Evaporative Cooling EVAPORATIVE COOLING 40 ÉV FEJLŐDÉSE A TERVEZÉSTŐL

Részletesebben

Bemutatkozás. HÍRÖS BESZÁLLÍTÓI KLASZTER (HÍRÖS-KULCS Kft.)

Bemutatkozás. HÍRÖS BESZÁLLÍTÓI KLASZTER (HÍRÖS-KULCS Kft.) 2 3 4 Bemutatkozás A HÍRÖS Beszállítói Klaszter 2008-ik évi megalakulásától a tevékenysége a klaszter létrehozásával, a beszállítói adatbázis megvalósításával, honlap fejlesztéssel és az első rendezvények

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d.

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. EZ ISKÉSZ w w w. ke s z. h u 2 0 0 6 / 1 A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. Radnai Tamás a KÉSZ Kft. új ügyvezetõje Budapest Építészeti Nívódíj 2005 - elismert

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

A Sűrűzagy Alkalmazása a Környezetvédelemben

A Sűrűzagy Alkalmazása a Környezetvédelemben A Sűrűzagy Alkalmazása a Környezetvédelemben Kránitz Lili 1, Walter Géza 2 ( 1 Regionális és Környezetgazdaságtan MSc., 2 Gépészmérnök MSc./Tüzelési Technológiák PhD.) GEA-EGI Energiagazdálkodási Zrt,

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! BEVEZETÔ EDITORIAL Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! A BIOHULLADÉK MAGAZIN második kétnyelvû számát tartják kezükben, amely nem kis büszkeségünkre immáron nem csak Önökhöz, de több európai ország,

Részletesebben

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY

LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA NATIONAL TYPOLOGY MAGYARORSZÁGON OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY LAKÓÉPÜLET TIPOLÓGIA MAGYARORSZÁGON NATIONAL TYPOLOGY OF RESIDENTAL BUILDINGS IN HUNGARY Csoknyai Tamás PhD, Hrabovszky-Horváth Sára, Seprődi-Egeresi Márta, Szendrő Gábor date: 13.10.2014 ELŐSZÓ Épületeink

Részletesebben

23-25 June Június 23-25. www.enterpriseeuropeeast.org.uk www.gov.uk/ukti

23-25 June Június 23-25. www.enterpriseeuropeeast.org.uk www.gov.uk/ukti Trade Mission to Hungary Céglátogatás Magyarországra 23-25 June Június 23-25 www.enterpriseeuropeeast.org.uk www.gov.uk/ukti INDEX OF COMPANIES Céglista GUPTA CONSULTANCY (UK) LTD..4 LABSYSWARE KFT 5 MODERN

Részletesebben

klenen 15 PROGRAMFÜZET Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere és az előadások összefoglalói

klenen 15 PROGRAMFÜZET Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere és az előadások összefoglalói klenen 15 PROGRAMFÜZET és az előadások összefoglalói Osszuk meg tapasztalatainkat, dolgozzunk együtt a természet egyensúlyának megôrzéséért Energiahatékonysági mintaprojektek bemutatása, tapasztalatcsere

Részletesebben

Geberit referenciák Geberit references

Geberit referenciák Geberit references Geberit referenciák Geberit references Tartalom Contents Beköszöntő Introduction Fenntartható fejlődés Sustainable development Geberit termékválaszték Geberit product line Referenciáink Our references

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Dear Reader!

Tisztelt Olvasó! Dear Reader! Tisztelt Olvasó! Dear Reader! Napjaink egyre nagyobb problémája a termékhamisítás és az eredetvédelem, amely mindkettõ nagyban csökkenti a betegbiztonságot, és károkat okoz a gyártóknak, kereskedõknek.

Részletesebben

BEFEKTETÔI FELHÍVÁS CALL FOR INVESTORS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ

BEFEKTETÔI FELHÍVÁS CALL FOR INVESTORS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ BEFEKTETÔI FELHÍVÁS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ CALL FOR INVESTORS FOR THE DEVELOPMENT OPPORTUNITY OF TASZÁR AIRPORT, IN SOUTHWEST HUNGARY Megbízó: Somogy Megyei Önkormányzat

Részletesebben

éves jelentés RÁBA 2004 1

éves jelentés RÁBA 2004 1 1 annual report CORPORATE PROFILE The Rába Automotive Holding plc with over a hundred years of experience is one of the largest Hungarian companies in the automotive industry. The business units of the

Részletesebben

A VIV csoport. Die VIV gruppe. The VIV group. minôség, megbízhatóság, megújulás

A VIV csoport. Die VIV gruppe. The VIV group. minôség, megbízhatóság, megújulás A VIV csoport A VIV Csoport fôvállalkozási, generál kivitelezési, tervezési, gyártási, kivitelezési és karbantartási tevékenységet folytat Magyarországon és az Európai Unió országaiban az ipar, energetika,

Részletesebben

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km E.ON Hungária Rt. Áram Electricity Gáz Gas Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2 Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km Ügyfelek száma Number of customers

Részletesebben

RÉPAY András Millenium Exhibition and Program Center 2 nd District, Budapest Millenniumi Kiállítási és Rendezvény Központ Budapest, II.

RÉPAY András Millenium Exhibition and Program Center 2 nd District, Budapest Millenniumi Kiállítási és Rendezvény Központ Budapest, II. RÉPAY András Millenium Exhibition and Program Center 2 nd District, Budapest Millenniumi Kiállítási és Rendezvény Központ Budapest, II. kerület PRELIMINARIES On the turn of 1998-1999 the Hungarian government

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

Az ECEBE-ről... About ECEBE...

Az ECEBE-ről... About ECEBE... Az ECEBE-ről... A tavaly előtti sikeres újrakezdést követően idén másfélszer nagyobb bruttó 4000 m 2 területen 50 kiállító mutatja be termékeit és szolgáltatásait. A hazai és külföldi szakmai látogatók

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

annual report 2006 éves jelentés

annual report 2006 éves jelentés annual report 2006 éves jelentés 2 CONTENTS Key Financial Data (2004-2006) 4 The CEO-Chairman s Letter 6 A Short Introduction of Rába Automotive Holding 8 Rába s Shares on the Budapest Stock Exchange 10

Részletesebben

Film letöltés / Movie Download

Film letöltés / Movie Download Zöld ház 2 Film letöltés / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 A füzet teljes tartalma film formában három

Részletesebben

Budapest 2012 VIiI. kerület

Budapest 2012 VIiI. kerület Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest 2012 VIiI. kerület www.varoskalauz-mo.eu Losonci utca 2. Őr utca 8. Őr utca 8. Kisfalu a belvárosban Vagyongazdálkodó társaságunk jelen formájában 2010.

Részletesebben

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2012 az elnök üzenete / President s message 1 bevezetés a tigáz tevékenysége / introduction - activity of tigáz 4 a kapcsolatokban rejlő érték / the value

Részletesebben

ÜVEGIPARI ALAPISMERETEK, SÍKÜVEGFELDOLGOZÁS, MEGMUNKÁLÁSOK AZ ÜVEG KÖNYÖRTELEN ANYAG, RIDEG, TÖRIK... EGYBEN CSODÁLATOS!

ÜVEGIPARI ALAPISMERETEK, SÍKÜVEGFELDOLGOZÁS, MEGMUNKÁLÁSOK AZ ÜVEG KÖNYÖRTELEN ANYAG, RIDEG, TÖRIK... EGYBEN CSODÁLATOS! ÜVEGIPARI ALAPISMERETEK, SÍKÜVEGFELDOLGOZÁS, MEGMUNKÁLÁSOK AZ ÜVEG KÖNYÖRTELEN ANYAG, RIDEG, TÖRIK... EGYBEN CSODÁLATOS! C E G L A SS INDUSTRIE S A Z Ü V EGIPA R É LVONAL A T H E C U T T ING E DGE BASIC

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben