TE GANZ-RÖCK Boiler and Power Equipment Ltd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TE GANZ-RÖCK Boiler and Power Equipment Ltd."

Átírás

1 . TE GANZ-RÖCK Boiler and Power Equipment Ltd.

2 SITE, LABOR AND MACHINERY 3 MANU ACTURING AND TESTING EQUIPMENT O SPECIAL IMPORTANCE 4 RANGE O MANU ACTURING- CONTRACTING POSSIBILITIES 6 MANU ACTURE O POWER EQUIPMENT 8 MANU ACTURE O POWER RELATED EQUIPMENT SPECIAL BOILERS 10 ERECTION, RETRO IT AND MAINTENANCE 10 MANU ACTURE O APPLIANCES AND EQUIPMENT 12 QUALITY ASSURANCE 16 TELEPHELY, MUNKAERÕ ÉS GÉPI BERENDEZÉSEK3 ONTOSABB TERMELÕ ÉS MINÕSÉGVIZSGÁLÓ BERENDEZÉSEK5 GYÁRTÁSI-VÁLLALKOZÁSI LEHETÕSÉGEK7 ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA 9 ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA KÜLÖNLEGES KAZÁNOK 11 SZERELÉS, RETRO IT, JAVÍTÁS 11 KÉSZÜLÉKEK ÉS BERENDE- ZÉSEK GYÁRTÁSA 13 MINÕSÉGBIZTOSÍTÁS 16

3 Short history of the actory The three legal predecessors of the factory, the Budapest Ganz Boiler and Crane Manufacturing Ltd, the Röck Energetic Machine Works Co. also from Budapest and the Kiskunfélegyháza A4 Machine Industry Co. were privatized by the owners of the Transelektro Group of Companies in The two companies in Budapest were established in the last century; their traditional products included different kinds of boilers. ollowing WWII the Ganz factory specialized in the production of industrial and power plant boilers giving emphasis to firing with low quality coal. The Röck Company built up its reputation by manufacturing power plant equipment and auxiliary equipment as well as water treatment and demineralization equipment. A4GM was established in the beginning of the 1950's. Originally its profile was the manufacture of steel structures for the mining industry then it gradually switched over to design, manufacture and assembly of chemical and food industry equipment. Thermal power plant and nuclear power plant equipment also forms part of its reference list. A gyár rövid története A gyár három jogelõdje, a budapesti Ganz Kazán és Darugyár Rt., a szintén budapesti Röck Energetikai Gépgyár Kft. és a kiskunfélegyházi Á4 Gépipari Mûvek Kft ban privatizációs vásárlás útján került a Transelektro Vállalatcsoport tulajdonába. A két budapesti gyárat még a múlt században alapították, gyártmányaik között hagyományosan szerepeltek különféle kazánok. A II. világháborút követõen a Ganz gyár ipari és erõmûvi kazánokra szakosodott, elõtérbe helyezve az alacsony fûtõértékû szenek eltüzelésére alkalmas kazánberendezéseket. A Röck cég energetikai és atomerõmûvi berendezések és segédberendezések, továbbá vízkezelõ és sótalanító berendezések gyártásával szerzett hírnevet magának. Az A4GM-et az 1950-es évek elején alapították. Eredetileg bányászati acélszerkezetek gyártásával foglalkozott, majd fokozatosan áttért vegyipari és élelmiszer-ipari berendezések tervezésére, gyártására és szerelésére. Referencia listájában hõerõmûvi és atomerõmûvi berendezések is szerepelnek. Bird's eye view of the Kiskunfélegyháza site A kiskunfélegyházi telephely madártávlatból

4 The three companies merged in two steps (1995, 1999). The new factory, modernized in 1999, is situated in Kiskunfélegyháza; its main products include power plant and industrial plant boilers, heat recovery boilers, water treatment equipment, pres - sure vessels and equipment made of dif ferent types of carbon-steel, heat resisting steels, corrosion resistant and acid-proof steel; containers, heat exchangers, columns as well as special welded steel structures and aluminum products. The factory has ISO 9001, TÜV, ASME, MB SLV qualifications as well as welding and nuclear qualifi - cation certificates. About half of its products are sold within the country, the other half abroad. Its main export markets are: Germany, Austria, the Netherlands and T urkey. A három gyárat két lépcsõben összevonták (1995, 1999). Az új, 1999-ben korszerûsített gyár Kiskunfél - egyházán mûködik; fõ termékei az erõmûvi és ipari nagykazánok, hõhasznosító kazánok, vízkezelõ be rendezések, különféle szénacélból, melegszilárd és hõ - álló acélokból, korrózióálló, saválló acélokból készült nyomástartó berendezések, tartályok, hõcserélõk, kolonnák, valamint speciális hegesztett acélszer - kezetek és alumíniumtermékek. A gyár rendelkezik szabványos minõségbiztosítási rendszer tanúsítással, illetve kazánok és nyomás - tartó berendezések gyártásához szükséges hazai és nemzetközi tanúsításokkal. Termékeinek mintegy felét belföldön, másik felét külföldön értékesíti. õ exportpiacai: Németország, Ausztria, Hollandia, Törökország. Quality Assurance Certificates for manufacturing Minõségbiztosítási tanúsítványok 2

5 SITE, LABOR AND MACHINERY TELEPHELY, MUNKAERÕ ÉS GÉPI BERENDEZÉSEK Map of Ganz-Röck s Kiskunfélegyháza site indicating crane tracks and lifting capacities A kiskunfélegyházi telephely vázlatos elrendezése az emelési kapacitások és mozgatási útvonalak megjelölésével Total area of the site: 66,418 m 2 Built-in workshop area: 19,000 m 2 Open-air assembly area: 5,400 m 2 Total no. of employees: 500 persons Telephely területe: m 2 Beépített mûhelyterület: m 2 Szabadtéri szerelõterület: m 2 Összlétszám: 500 fõ Maximum crane lifting capacity50 tons Maximum lifting height 6 m Maximum freight weight in one piece 150 tons maximális teherbírás 50 tonna maximális emelési magasság 6 m maximális szállítási súly150 tonna

6 MANU ACTURING AND TESTING EQUIPMENT O SPECIAL IMPORTANCE A Plate preparing machines 1. Numeric and Light Spot Controlled Coordinate Setting lame and Plasma Cutting Machines 2. Bench Shears 3. Plate Edge Preparing Machine 4. Plate Rollers with Edge Breaking 5. Edge Bending Machines B Surface preparing machines 6. A M 1000 Type Blast Descaler Line 7. Jet Interaction Blast Descaler C inishing machines 8. HBP 430 Type Band Sawing Machine (Behringer) 9. Radial Drilling Machines 10. Vertical Boring-and-Turning Machine 11. Horizontal Boring Mill 12. Horizontal Numeric Controlled Deep Borer 13. Numeric Controlled inishing Machines 14. Numeric Controlled Lathes 15. Traditional Center Lathes D Machines for general welding and heat treating 16. Welding Machines 17. Welding Turning Equipment ton Cart Type Heat Treating Oven 19. Medium requency Heat Treating Equipment 20. Resistance Heated Heat Treatment Machines E Special machines 21. Membrane Wall Welding Machines 22. Membrane Wall Bending Machines 23. Hydraulic Tube Bending Machines 24. RU 15 AM Type Pipe End Necking Machine Machines of Q.C. 25. Q200 Trace Gas Leak Detector 4

7 A Lemezelõkészítés gépei 1. Numerikus és fénypont vezérlésû koordináta láng- és plazmavágó gépek 2. Lemezollók 3. Lemezélmegmunkáló gépek 4. Lemezhengerítõ gépek élbetörési lehetõséggel 5. Élhajlító gépek B elület-elõkészítés gépei 6. A M 1000 típusú revétlenítõ sor 7. Szabadsugaras szemcseszóró berendezés C Megmunkáló gépek 8. Behringer HBP 430 típusú szalagfûrész gép 9. Sugárfúró gépek 10. Karusszel-esztergák 11. Vízszintes fúró-maró mûvek 12. Vízszintes elrendezésû numerikus vezérlésû mélyfúrógép 13. Numerikus vezérlésû megmunkáló központ 14. Numerikus vezérlésû esztergagépek 15. Hagyományos csúcsesztergagépek D Általános hegesztés és hõkezelés gépei 16. Hegesztõgépek 17. Hegesztõ forgató berendezések tonnás kocsis hõkezelõ kemence 19. Középfrekvenciás hõkezelõ gépek 20. Ellenállás-fûtésû hõkezelõ gépek E Speciális gépek 21. Membránfalhegesztõ gépek 22. Membránfalhajlító gép 23. Hidraulikus csõhajlító gépek 24. RU 15 AM típusú csõvégszûkítõ gép Minõségbiztosítás gépei 25. Q200 nyomjelzõ gázszivárgásdetektor ONTOSABB TERMELÕ ÉS MINÕSÉGVIZSGÁLÓ BERENDEZÉSEK

8 RANGE O MANU ACTURING-CONTRACTING POSSIBILITIES In the field of manufacturing of power related equipment manufacture of boiler- and power plant equipment or assembly at site and commissioning of the above mentioned equipment. Equipment-production includes the following sub-areas: manufacture of boiler products (structural components of thermal power plant boilers, industrial boilers, pressure parts like membrane walls, tube coils, headers, steam coolers, steamwater connecting piping) which together with the equipment of the firing circle like feeders, mills, after burning grates, slag removal equipment and I&C equipment are considered as ready-to-use power plant boilers. It also includes the manufacture of heat recovery steam generators (HRSG's) manufacture of other power related products manufacture of complete water treatment equipment manufacture of appliances and equipment of the chemical and food industry. In the field of manufacture of appliances Quality of the material Maximum workable wall thickness Carbon-steel Plates 100 mm Wrought product 400 mm Pipes 100 mm Austenitic and ferritic stainless steel Plate 60 mm orged product 200 mm Tubes <_ 50 mm Duplex steel Other steels (aluminium and its alloys, copper, titanium and zirconium) Plate 25 mm orged and cast products 100 mm individual machine manufacture and appliance production from all qualities of materials industrially available in Hungary, like plain structural steels (according to DIN-EN and ASME standards) heat resistant materials (according to DIN-EN and ASME standards) corrosion proof materials (according to DIN-EN and ASME standards) 6

9 GYÁRTÁSI-VÁLLALKOZÁSI LEHETÕSÉGEK Az energetikai berendezések gyártása területén kazán- és erõmûvi berendezések gyártása, illetve a fenti berendezések helyszíni szerelése, üzembe helyezése A berendezésgyártás az alábbi alterületekbõl tevõdik össze: kazántermékek (hõerõmûvi, ipari kazánok szerkezeti eleme, nyomás alatti részek membránfalak, csõkígyók, gõzhûtõk, gõz-víz összekötõ vezetékek, melyek a tüzelési kör berendezéseivel adagolók, malmok, utóégetõ rostély, lesalakoló és I&C berendezések kiegészítve komplett kazánberendezést képeznek hõhasznosító kazánok szerkezeti részei, különösen a nyomás alatti rész moduljai egyéb energetikai termékek gyártása komplett vízelõkészítõ berendezések gyártása vegyipar- és élelmiszer-ipar készülékek és berendezések gyártása A készülékgyártás területén egyedi gépgyártás, készülék gyártás valamennyi Magyarországon iparilag alkalmazott anyagminõségbõl; különösen az alábbiakból ötvözetlen szerkezeti acélok (DIN-EN, ASME szabványok szerint) melegszilárd és hõálló anyagok (DIN-EN, ASME szabványok szerint) korrózióálló anyagok (DIN-EN, ASME szabványok szerint) Anyagminõség Megmunkálható maximális falvastagság Szénacélok lemez 100 mm kovácsolt termék 400 mm csövek 100 mm Ausztenites és ferrites saválló acélok lemez 60 mm kovácsolt termék 200 mm csövek <_ 50 mm duplex acélok Egyéb fémek (alumínium és ötvözetei, réz, titán és zirkónium) lemez 25 mm kovácsolt és öntött termék 100 mm

10 MANU ACTURE O POWER EQUIPMENT Pulverized coal fired power plant boilers Sectional View of a Boiler Kazán metszeti képe Our company manufactures power plant boilers burning the most various coal types. We generally build up the sidewalls of the boilers according to the most up-to-date technological circumstances as membrane walls. Membrane walls are made in a tube-fintube structure welded on singlepurpose machines in a modern way, which is an important condition of the operational safety of the boiler. Thus the whole production process is made in order to fully meet the quality assurance considerations. Another characteristic of the pulverized coal fired power plant boilers is the simply established therefore reliable tower structure. This construction is especially suitable for low quality coal firing. The boilers are delivered together with all the necessary auxiliary equipment. Main technical specifications of the pulverized coal fired power plant boilers manufactured by us: Az általunk gyártott szénpor-tüzelésû erõmûvi kazánok fõbb mûszaki adatait lásd az alábbi táblázatban: Steam capacity upwards from 250 t/h Maximum allowed pressure 280 bar Steam temperature o C Efficiency 87 91% Combustibles brown coal, lignite, anthracite coal Gõzteljesítmény 250 t/h-tól fölfelé Megengedett max. nyomás 280 bar Gõzhõmérséklet o C Hatásfok 87 91% Tüzelõanyag barnaszén, lignit, antracit 8

11 ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA Szénportüzelésû erõmûvi kazánok Társaságunk a legkülönbözõbb szénfélék eltüzelésére gyárt erõmûvi kazánokat. A kazánok határoló falait a korszerû technológiai kürülményeknek megfelelõen membránfalként alakítjuk ki. A membránfalak csõ-gát-csõ felépítésben, célgépeken hegesztve, szakszerûen készülnek, ami a kazán üzembiztonságának fontos feltétele. Ezért a csövek tökéletes revétlenítésétõl kezdve a gátak kalibrálásán és a fal automata hegesztésén keresztül a végellenõrzésig az egész mûveletsor úgy van felépítve, hogy a minõségbiztosítási szempontok teljes mértékben érvényesüljenek. Szénportüzelésû erõmûvi kazánjaink másik jellegzetes tulajdonsága az egyszerû telepítésû éppen ezért megbízható toronykialakítás. Ez a konstrukció különösen alkalmas gyenge minõségû szenek eltüzelésére. A kazánokat valamennyi szükséges segédberendezéssel együtt szállítjuk. Headers and connecting tubes of a boiler 3rd unit of Kangal Power Plant (Turkey) at commissioning A Kangal Erõmû (Törökország) 3. blokkja üzembe helyezéskor Kazángyûjtõkamrák és csõcsatlakozások

12 MANU ACTURE O POWER RELATED EQUIPMENT SPECIAL BOILERS Heat power plant and industrial boilers Heat Recovery Steam Generators (HRSG's) Hõhasznosító kazánok A 150 tons HRSG module en route to Scotland Egy 150 tonnás hõhasznosítókazán-modul útban Skócia felé We apply the most up-to-date boiler building methods during the construction of our boilers developed for district heating and industrial purposes, in order to increase the scope of in-factory pre-fabrication decrease space requirement decrease erection time requirement make specific steel-utilization highly efficient (in function of firing methods and site arrangement) self supporting structure make free deployment possible apply environment friendly technologies Applied fuels and firing technologies: coal pulverized coal firing grate firing hydrocarbons oil gas Waste-to-Energy Hulladékból energia Erection of a waste burning boiler Hulladékégetõ kazán szerelése ERECTION, RETRO IT AND MAINTENANCE professional competence in erection technology experience in project management references in erection and maintenance services for boilers solution for complex retrofit tasks customer oriented services Erection sites shown Szerelési helyszínek Ajka Mátra 10

13 ûtõerõmûvi és ipari kazánok ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA KÜLÖNLEGES KAZÁNOK ûtõerõmûvi és ipari célokra kifejlesztett speciális kazánjaink kialakításánál korszerû építési módszereket alkalmazunk annak érdeké ben, hogy növeljük a gyári elõgyártás mértékét, csökkentsük a helyszükségletet, csökkentsük a szerelési idõt, a tüzelési módtól és a telepítési lehetõségektõl függõen csökkentsük a járulékos acélszerkezetek mennyiségét (önhordó kivitel), szabadtéren is telepíthetõk legyenek, lehetõség nyíljon környezetbarát technológiák alkalmazására Az általunk gyártott kazánok az alábbi tüzelõanyagokkal és égetési technológiákkal üzemelnek: szén szénportüzelés rostélytüzelés szénhidrogén olajtüzelés gáztüzelés Clean Energy Circulated luidized Bed iring (C B) Scheme of a C B Boiler Cirkulációs fluidágyas kazán sémája À Mészkõ Limestone Á Szén Coal  Ágyhamu Bed ash à Hamuleválasztó rendszer Ash separating system Ä Hamuleválasztó ventilátor Ash separator fan Å Primerlevegõ-ventilátor Primary air fan Æ risslevegõ-ventilátor orced draught fan Ç Szívóoldali ventilátor Induced draught fan È Porleválasztó szûrõ Dust filter É Kémény Stack 11 Hamutároló bunker Ash bunker szakmai kompetencia a szerelés-technológiában tapasztalat a projekt managementben referencia a kazánberendezések szerelési és karbantartási szolgáltatásaiban komplett retrofit feladatok megoldása vevõorientált szolgáltatás SZERELÉS, RETRO IT, JAVÍTÁS Mátra Csepel

14 MANU ACTURE O APPLIANCES AND EQUIPMENT Heat Exchangers Our Company manufactures different types of heat exchangers for the oil, chemical, pharmaceutical and food industries. Material of the heat exchangers may be unalloyed or high alloy steel or of a mixed structure. Alloy steel appliances are made from a wide variety of highly CrNi alloyed acid-resistant steel. Heat exchangers Ion changing filter for a Nuclear Power Station Quench tower Hõcserélõk Ioncserélõ szûrõ atomerõmûvi felhasználásra Gyorshûtõ kolonna Different Tanks and Vessels Based on the different needs of our Customers a wide variety of tanks and vessels are made for different purposes, for example for the chemical industry (e.g.: paint factory), food industry (e.g.: milk or wine industry, brewery) and pharmaceutical industry. In these fields we undertake renewal works also. Columns The chemical, oil and synthetic material industries use special construction columns in their particular technological procedures. These types of equipment are made for specific purposes based on individual designs. The material range may be unalloyed or alloy steel or of a mixed structure. In this case the column-body is made of an unalloyed base material and the trays are made of alloyed base materials. We provide official authority attestation for the appliances manufactured in one piece after carrying out the pressure and functional tests. Mixing Machines We manufacture mixing machines having different mechanical systems to satisfy the individual needs of the chemical, food, pharmaceutical, paint and synthetic material industries. The mixing machines serve the purposes of homogeneously mixing liquid- and solidphase materials as well as the intensification of heat exchange procedures. We deliver vertical and horizontal appliances primarily for the paint, pharmaceutical and chocolate industries. 12

15 KÉSZÜLÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA Hõcserélõk A kõolaj- és vegyipar, a gyógyszergyártás és az élelmiszeripar részére gyárt társaságunk különbözõ hõcserélõket. Ezek anyaga lehet ötvözetlen vagy magasan ötvözött acél, illetve vegyes szerkezetû. Az ötvözött acél készülékek a magas CrNi ötvözésû saválló acélok széles választékából készülnek Különbözõ tartályok Megbízóink igényei alapján széles választékban készülnek különbözõ felhasználásra tartályok. Ezek lehetnek a vegyipar (pl. festékgyárak), az élelmiszeripar (pl. tej-, bor- vagy söripar), a gyógyszergyártás területén. elújítási munkákat is vállalunk. High Alloy Steel Heat Exchanger (415 m 2 ) Magasan ötvözött acélból készült hõcserélõ (415 m 2 ) Kolonnák A vegyipar, a kõolajfeldolgozó és mûanyagipar a sajátos technológiai folyamatokhoz speciális kialakítású kolonnákat is használ. Ezek a berendezések egyedi tervek alapján, meghatározott feladatokra készülnek. Anyagválasztékunk lehet ötvözetlen, ötvözött acél és vegyes szerkezetû. Ez esetben a toronytest ötvözetlen, a tálcák pedig ötvözött alapanyagúak. Az egy darabban legyártott készülékeket nyomás- és funkcionális próbák után, hatósági vizsgáztatással szállítjuk. Keverõs készülékek A vegyipar, az élelmiszer-, gyógyszer-, festék- és mûanyagipar részére egyedi igényeket kielégítõ kivitelben különféle mechanikus rendszerû keverõs készülékeket gyártunk. A keverõs készülékek folyadék és szilárd fázisú anyagok homogén elegyítésére, valamint hõátadási folyamatok intenzifikálására szolgálnak. Elsõsorban festék-, gyógyszer- és csokoládégyárak részére szállítunk álló és fekvõ elrendezésû készülékeket. 500 m 3 Ethylen tank 500 m 3 -es etiléntartály Shaft of a chocolate mixer Csokoládékeverõ tengelye

16 MANU ACTURE O APPLIANCES AND EQUIPMENT Air Coolers The appliances of cooling using the air of the environment are the air coolers. Operation costs of air coolers in comparison to the water-cooling systems are competitive; their operation is more simple and trouble-free. Their application is especially advantaageous from the point of power engineering. The fans for circulating the cooling air are made of plastic balding that may be operated in an explosion-risk environment also. C123 gas cooler C123 szintézisgáz-hûtõ Equipment for the ood Industry In addition to the manufacture of different tanks and pressure-vessels we emphasize the hydrostatic sterilizing equip-ment named Hunister used in the cannery, which we have been manufacturing and delivering since many years. Sterilization of cans in our equipment is done under pressure during continuous operation and it is suitable for processing different sizes of metal and glass cans in it (traditional equipment run intermittently). Pressure and temperature conditions may be changed according to the technological needs. We deliver the equipment in a ready-to-use, commissioned state. Preheater assembly High-Voltage Switchgear Huts Elõmelegítõ szerelése Nagyfeszültségû kapcsolóházak High-Voltage Switchgear Huts We manufacture different types of high-voltage switchgear huts based on individual orders for big international companies. They are made of aluminum also where we can apply our high-level aluminum welding and processing skills in order to increase our competitiveness. The Company ensures the excellent quality of the appliances and keeping it up according to the growing needs by the implementation of new technological methods. The certification of the built-in materials and tests made during the process of manufacture meets the most severe international conditions. The careful processing and installment, usage of up-to-date welding procedures as well as the mechanical and radiographic controls made during manufacture all ensure the high technical level and good quality of our appliances. 14

17 KÉSZÜLÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA Léghûtõk A környezeti levegõvel történõ hûtés eszközei a léghûtõk. A léghûtõk üzemköltsége a vízhûtéses rendszerekhez viszonyítva versenyképes; üzemeltetésük egyszerûbb, zavarmentes. Alkalmazásuk energiagazdálkodási szempontból különösen elõnyös. A hûtõlevegõ áramoltatását végzõ ventilátorok szálerõsítésû, robbanásveszélyes környezetben is üzemeltethetõ mûanyag lapátozással készülnek. A nagyobb hûtõegységek egyedi tervek alapján készülnek. Élelmiszer-ipari berendezések A különbözõ tartályokon és nyomástartó berendezéseken túlmenõen kiemeljük a Hunister nevû, konzervipari felhasználású hidrosztatikus sterilezõ berendezést, amelynek társaságunk hosszú évek óta komplett gyártója és szállítója. Berendezésünkben a konzervek sterilezése túlnyomás alatt történik folyamatos üzemben, és különbözõ méretû fém és üveges konzervek dolgozhatók fel benne (a hagyományos berendezések szakaszosan mûködnek). A nyomás- és hõmérsékleti viszonyok a technológiai igényeknek megfelelõen változtathatók. A berendezést kulcsrakészen, beüzemelve adjuk át. Air cooler unit with fan Kényszer-áramoltatású léghûtõ Nagyfeszültségû kapcsolóházak Egyedi megrendelések alapján társaságunk nagyfeszültségû kapcsolóházak különbözõ típusait gyártja nagy nemzetközi cégek számára. Készítjük alumíniumból is, ahol magas színvonalú alumíniumhegesztési és -megmunkálási tapasztalatainkat versenyképességünk fokozása érdekében jól érvényesítjük. A készülékek kifogástalan minõségét, a növekvõ igényeknek megfelelõ szinten tartását társaságunk új technológiai módszerek alkalmazásával biztosítja. A beépített anyagok, a gyártásközi vizsgálatok kifogástalan bizonylatolása kielégíti a legszigorúbb nemzetközi követelményeket. A gondos megmunkálás és öszszeállítás, a korszerû hegesztési eljárások alkalmazása, a gyártás közbeni mechanikai és radiográfiás ellenõrzések biztosítják készülékeink magas mûszaki színvonalát és jó minõségét. Mixer for the ood Industry Industrial silencer for compressor Élelmiszer-ipari keverõ Ipari hangtompító kompresszorhoz

18 QUALITY ASSURANCE MINÕSÉGBIZTOSÍTÁS The fundamental point of manufacturing boilers and pressure vessels is the machine and manual welding technology satisfying the special quality requirements of under pressure units. This requires raw materials of perfect quality, modern equipment, highly qualified professionals and an up-to-date organization of work. Our quality assurance laboratory guarantees the soundness of work performed by the most up-to-date testing meth ods. According to the everyday requirements we test the welded joints by carrying out destructive-tests (breaking tests, hot tensile test, impact tests, macroscopic and microscopic microsection tests, spectroscopic tests), non-destructive tests (X-ray tests, isotope tests, superacoustic tests, magnetic crack tests, endoscopic tests) and hardness tests on sample materials. Utmost attention is given to quality assurance in the interest of the market position. Next to being in the possession of the ISO 9001 Quality Assurance System Certificate the company has certificates of many other legally regulated areas also, such as: TMB license issued according to IKIM Order No. 3/1988 (I. 12.) giving authorization for the manufacture of domestic pressure-tight equipment and boilers. Nuclear qualification acknowledged by Paks Nuclear Power Plant Ltd. AD-Merkblatt HPO (TRB 200) TRR 100 and TRD 201 factory qualification. ASME Authorization for the use of U and S stamps. SVTI Certificate for the manufacture of boilers and pressure-tight equipment. Austrian TÜV Certificate for the production of boilers and pressure-tight equipment. A kazán és a nyomástartó edények gyártásának sarkalatos pontját a nyomás alatti részek speciális minõségi követelményeknek eleget tevõ gépi és kézi hegesztés képezi. Ez hibátlan minõségû nyersanyagot, korszerû berendezéseket, magasan kvalifikált szakembereket és korszerû munkaszervezést igényel. Az elvégzett munkálatok hibátlanságát minõség-ellenõrzõ laboratóriumunk a legkorszerûbb vizsgálati módszerekkel biztosítja. A hegesztési varratokat a mindenkori igényeknek megfelelõen mintadarabokon elvégzett roncsolásos (szakító-, melegszakító-, ütõ-, makroszkópi és mikroszkópi csiszolat-, spektroszkópi) vizsgálatnak, illetve roncsolásmentes (röntgen-, izotóp-, ultrahangos, mágneses repedés-, endoszkópos) vizsgálatnak, illetve keménységmérésnek vetjük alá. A piaci pozíció érdekében a gyár súlyponti kérdésként kezeli a minõségbiztosítást. Az ISO 9001 szerinti minõségbiztosítási rendszer tanúsítása mellett számos, jogilag szabályozott területen is rendelkezik a társaság tanúsításokkal. Ilyenek: a hazai nyomástartó berendezések és kazánok gyártására feljogosító 3/1998 (I.12.) IKIM rendelet alapján kiállított TMB hatósági bizonyítvány a Paksi Atomerõmû Rt. részérõl elismert nukleáris minõsítés AD-Merkblatt HPO (TRB 200) TRR 100 és TRD 201 gyárminõsítés az ASME felhatalmazásával U és S bélyegzõ használata SVTI tanúsítvány kazánok és nyomástartó berendezések gyártására az osztrák TÜV tanúsítványa kazánok és nyomástartó berendezések gyártására Destructive Material Testing Roncsolásos anyagvizsgálat Checking Pressed Tube Welds in a Clean Environment Préselt csõillesztések tiszta környezetben való vizsgálata 16

19

20 Located 120 km South-East of Budapest. It has direct railway and highway connection with the capital. Budapesttõl 120 km távolságban dél-keletre. Autópálya és közvetlen vasútvonal-összeköttetés a fõvárossal. TE GANZ-RÖCK Kazán és Erõmûvi Berendezések Rt. Boiler and Power Equipment Ltd. Addres/Cím: H-6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi út 2. Hungary Tel: / Fax: BUDAPEST O ICE/BUDAPESTI IRODA 1011 Budapest, Szilágyi Dezsö tér 1 Sales Dept./ Kereskedelmi Igazgatóság Tel: / Fax:

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

kiraly_bitt_kaacsi_ps.qxd 2003. 12. 03. 10:53 Page 1 Press & GFX: DTPoint http://www.dtpoint.hu

kiraly_bitt_kaacsi_ps.qxd 2003. 12. 03. 10:53 Page 1 Press & GFX: DTPoint http://www.dtpoint.hu kiraly_bitt_kaacsi_ps.qxd 2003. 12. 03. 10:53 Page 1 Press & GFX: DTPoint http://www.dtpoint.hu kiraly_bitt_kaacsi_ps.qxd 2003. 12. 03. 10:53 Page 3 Több mint egy évtizedes gyártási tapasztalat, csúcstechnológia

Részletesebben

Nagykőrösi telephely részletes adatai

Nagykőrösi telephely részletes adatai Nagykőrösi telephely részletes adatai Details information about the property of Cím / Address: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. Helyrajzi szám / Geographical number: 3003/33 Leírás / Description Helyrajzi

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Hossz ú t er m ék ek. Our Partner

Hossz ú t er m ék ek. Our Partner Hossz ú t er m ék ek Long Products Pa rtn e rün k Our Partner Made in Hungary www.assix.eu Az Assix Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. a Belmet (BMZ Company) magyarországi értékesítési partnere, így a BMZ

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek

Ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek Ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek Az ipari és mezõgazdasági vagy szolgáltatási célú hõfejlesztõ-hõhasznosító, gázfogyasztó energetikai berendezések, létesítmények mûszaki-biztonsági hatósági

Részletesebben

Cégtörténet/Our History

Cégtörténet/Our History Autópálya/Highways Cégtörténet/Our History Cégünk 1996-ban alakult a Gyár- és Gépszerelõ Vállalat (GYGV) dunaújvárosi területi fõmérnökségébõl, átvéve a szerelõvállalat dolgozóit, berendezéseit és piacainak

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

PLAZMAVÁGÁS GÁZELLÁTÁSI KÉRDÉSEI

PLAZMAVÁGÁS GÁZELLÁTÁSI KÉRDÉSEI XII. Nemzetközi Hegesztési Konferencia Budapest, 2008. május 15-16. PLAZMAVÁGÁS GÁZELLÁTÁSI KÉRDÉSEI Fehérvári Gábor, Gyura László Linde Gáz Magyarország Zrt. Absztrakt: A plazmavágás technológiáját már

Részletesebben

LED UTCAI LÁMPATESTEK STREET LIGHTING

LED UTCAI LÁMPATESTEK STREET LIGHTING LED UTCAI LÁMPATESTEK STREET LIGHTING LED Utcai lámpatestek Street Lights 1. Öntött ADC12 alumínium ház NOBEL porszórt festéssel 3. Edzett optikai lencsék irányított sugárzási szöggel 5. Meanwell meghajtó

Részletesebben

Manufacturing of power equipment

Manufacturing of power equipment OVIT ZRt. Felelôs kiadó Responsible for Printing Gopcsa Péter vezérigazgató Managing Director ERÔMÛVI GÉPGYÁRTÁS Manufacturing of power equipment Felelôs szerkesztô Responsible for Editing Máténé Lengyel

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 Page 1 of 4 DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040 1. Unique identification code of the product-type: Name: Item Number: UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8; 5 M2 1062201 UPONOR RENOVIS PANEL PACK 1.2/0.8;

Részletesebben

Építészeti termékek Architechtural Products

Építészeti termékek Architechtural Products Építészeti termékek Architechtural Products Építészeti termékek A magyar építőipari piacon közel 20 éve jelenlévő Építészeti Termékgyártó Központ a KÉSZ csoport tagjaként gyárt, értékesít és szerel építészeti

Részletesebben

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today International Workshop (Conference on Renewable Energy potentials is approaching (26-27 of March, 2015)) Dr. Habil Lajos Göőz Professor emeritus E-mail: goozl@upcmail.hu

Részletesebben

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L.

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L. SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL Dr. IMRE L. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetika Tanszék, MNT 1111. Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: (06-1) 4633274, Fax: (06-1) 4633272 E-mail: imre@eta.enrg.bme.hu

Részletesebben

02. 2015 PRICELIST MEDENCÉK PÓTFÓLIÁK POOLS LINERS ÁRLISTA. www.kerex.hu 33

02. 2015 PRICELIST MEDENCÉK PÓTFÓLIÁK POOLS LINERS ÁRLISTA. www.kerex.hu 33 02. www.kerex.hu 33 119 33 OVÁLI ALAKÚ MEDENCÉK / OVAL WIMMING POOL Az acélpalást-fóliabélés medencék alkotóelemei az elôre gyártott fém palástlemez, és a méretre hegesztett fóliabélés. Elônye hogy a medence

Részletesebben

EGY MAGYARORSZÁGI SZÉNTÜZELÉSŰ HŐERŐMŰ ÜZEMELÉSÉNEK MELLÉKTERMÉKEIBŐL KÉSZÜLT KOMPOZIT ÉPÍTŐANYAG

EGY MAGYARORSZÁGI SZÉNTÜZELÉSŰ HŐERŐMŰ ÜZEMELÉSÉNEK MELLÉKTERMÉKEIBŐL KÉSZÜLT KOMPOZIT ÉPÍTŐANYAG A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 68. kötet, (2006) p. 53-6} EGY MAGYARORSZÁGI SZÉNTÜZELÉSŰ HŐERŐMŰ ÜZEMELÉSÉNEK MELLÉKTERMÉKEIBŐL KÉSZÜLT KOMPOZIT ÉPÍTŐANYAG Prof. Dr. Molnár József

Részletesebben

Biomassza-tüzelésű, fluid tüzelési technológiájú kazánok

Biomassza-tüzelésű, fluid tüzelési technológiájú kazánok Kotnyek József projektmenedzser MEE 2012. 09. 05.-07. 1. Rövid fejlődéstörténet, amelyre a kazángyártás alapul: 1841 Röck István megalapítja Budafokon a műhelyét. 1844 Ganz Ábrahám megalapítja az első

Részletesebben

Szereléstechnika/Installation

Szereléstechnika/Installation Szereléstechnika/Installation Cégtörténet/Our History Cégünk 1996-ban alakult a Gyár- és Gépszerelõ Vállalat (GYGV) dunaújvárosi területi fõmérnökségébõl, átvéve a szerelõvállalat dolgozóit, berendezéseit

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BGL) / BSc in Mechanical Engineering (Part Time)

Gépészmérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BGL) / BSc in Mechanical Engineering (Part Time) Gépészmérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BGL) / BSc in Mechanical Engineering (Part Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás RUGÓKATALÓGUS A Biotek Kft. több mint 20 év tudásával és tapasztalatával valamint kiváló minőségű rögzítéstechnikai és gépépítő elemek nagy választékával kínál megoldásokat termékek tervezéséhez és gyártásához.

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@fulleon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075441 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális Ipari Ökológia pp. 17 22. (2015) 3. évfolyam, 1. szám Magyar Ipari Ökológiai Társaság MIPOET 2015 Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális elegyekre* Tóth András

Részletesebben

Fúró berendezések. 8413500010 Oil well and oil field pumps, reciprocating positive displacement Olajkút- és olajmező szivattyúk, dugattyús működésű

Fúró berendezések. 8413500010 Oil well and oil field pumps, reciprocating positive displacement Olajkút- és olajmező szivattyúk, dugattyús működésű Fúró berendezések Kombinált Nómenklatúra (KN-kód) Termék megnevezése Sziklafúró vagy talajfúró szerszám: 8207130000 Cermetből készült munkavégző résszel 8207191030 Percussion rock drill bits, core bits

Részletesebben

EXPO INOX, hosszú ideje saválló acél gyártással és feldolgozással foglalkozik. Minden megkeresést pontos tervezés követ; termékeink

EXPO INOX, hosszú ideje saválló acél gyártással és feldolgozással foglalkozik. Minden megkeresést pontos tervezés követ; termékeink Magyar English 2011 BUILDING WITH STAINLESS STEEL EXPO INOX, has been involved in stainless steel production for a long time. Every request is subjected to an accurate planning; the innovative techniques

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@ fu leon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075444 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service]

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] The first 4 buildings [office & service] - Az első négy épület Mester út A B Building A, B Completion in 2007 A, B épület Befejezés:

Részletesebben

ERÔMÛVI GÉPGYÁRTÁS ManufacTuRInG of PowER EquIPMEnT

ERÔMÛVI GÉPGYÁRTÁS ManufacTuRInG of PowER EquIPMEnT ERÔMÛVI GÉPGYÁRTÁS Manufacturing of power equipment Tartalom Contents Az Országos Villamostávvezeték ZRt. The National Power Line Company 5 Az OVIT ZRt. Erômûvi és Karbantartási Igaz gatósága Power Plant

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

Pro sensors Measurement sensors to IP Thermo Professional network

Pro sensors Measurement sensors to IP Thermo Professional network Pro sensors Measurement sensors to IP Thermo Professional network T-05 Temperature sensor TH-05 Temperature, humidity sensor THP- 05 Temperature, humidity, air pressure, air velocity, wet sensors indoor

Részletesebben

Airport City Logistic Park Budapest. One step from the Airport

Airport City Logistic Park Budapest. One step from the Airport Airport City Logistic Park Budapest One step from the Airport Few steps from the City Elhelyezkedés / Location Vecsés közigazgatási területén 5 percre a Ferihegyi Repülőtértől, az Üllői út és a gyorsforgalmi

Részletesebben

Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással.

Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással. Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással. Gyártott termékek köre: szénacél, kazán, rozsdamentes, saválló és ausztenites anyagból: - Ipari csőszerelvények,

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

ERÔMÛVI GÉPGYÁRTÁS MANUFACTURING OF POWER EQUIPMENT

ERÔMÛVI GÉPGYÁRTÁS MANUFACTURING OF POWER EQUIPMENT ERÔMÛVI GÉPGYÁRTÁS MANUFACTURING OF POWER EQUIPMENT Tartalom Contents Az Országos Villamostávvezeték Zrt. National Power Line Company Az OVIT Zrt. Erômûvi és Karbantartási 6 I gazgatósága Power Plant and

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

PRECÍZIÓS CSÁVÁZÓGÉP VETŐMAG FELDOLGOZÁS SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK SZÁRÍTÓK VETŐMAG FELDOLGOZÁS ELEKTRONIKUS OSZTÁLYOZÁS TÁROLÁS KULCSRAKÉSZ ÜZEMEK

PRECÍZIÓS CSÁVÁZÓGÉP VETŐMAG FELDOLGOZÁS SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK SZÁRÍTÓK VETŐMAG FELDOLGOZÁS ELEKTRONIKUS OSZTÁLYOZÁS TÁROLÁS KULCSRAKÉSZ ÜZEMEK HU PRECÍZIÓS CSÁVÁZÓGÉP VETŐMAG FELDOLGOZÁS SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK SZÁRÍTÓK VETŐMAG FELDOLGOZÁS ELEKTRONIKUS OSZTÁLYOZÁS TÁROLÁS KULCSRAKÉSZ ÜZEMEK HATÉKONY CSÁVÁZÓANYAG FELHASZNÁLÁS MODERN CSÁVÁZÁSI TECHNOLÓGIA

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar AZ ÁGYAZATRAGASZTÁSI TECHNOLÓGIÁVAL STABILIZÁLT ZÚZOTTKŐ ÁGYAZATÚ VASÚTI FELÉPÍTMÉNY STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHEKRE

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

HATÁROK NÉLKÜL IRODA Teljeskörű kiállításszervezés: területfoglalás, standépítés, utazás, szállás, szállítás! NEMZETKÖZI IPARI VÁSÁROK EURÓPA 2013

HATÁROK NÉLKÜL IRODA Teljeskörű kiállításszervezés: területfoglalás, standépítés, utazás, szállás, szállítás! NEMZETKÖZI IPARI VÁSÁROK EURÓPA 2013 City Exhibition Name Cycle Proch. date Armenia Armenia Yerevan INDUSTRIAL ARMENIA EXPO once a year 13.09-15.09 2013 Industrial Fair of Armenia Austria Austria Dornbirn INTERTECH BODENSEE every 2 years

Részletesebben

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap?

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap? ENERGIAGAZDÁLKODÁS Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap? 1 Bolczek Veronika Pálvölgyi Tamás Magyar Cementipari Szövetség

Részletesebben

KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE

KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 7 18. KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE INVESTIGATION AND FINITE ELEMENT MODELLING OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF CLINCHED

Részletesebben

A Vertex Bútor Kft. legújabb fürdőszoba katalógusát tartod a kezedben.

A Vertex Bútor Kft. legújabb fürdőszoba katalógusát tartod a kezedben. 105 A Vertex Bútor Kft. legújabb fürdőszoba katalógusát tartod a kezedben. A közvetlen beszerzésen és a személyes kapcsolatokon alapuló üzletpolitikánk lehetővé teszi termékeink legkedvezőbb áron való

Részletesebben

AZ MVM OVIT ZRT. ERŐMŰVI GÉPGYÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE 2013-BAN

AZ MVM OVIT ZRT. ERŐMŰVI GÉPGYÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE 2013-BAN AZ MVM OVIT ZRT. ERŐMŰVI GÉPGYÁRTÁSI TEVÉKENYSÉGE 2013-BAN BÁRÁNY LÁSZLÓ* 1. A KISKUNFÉLEGYHÁZÁRÓL 2013. ÉVBEN KISZÁLLÍTOTT ÉS AZ ERŐMŰVI GÉPGYÁRTÁSI ÜZEMBEN GYÁRTÁS ALATT ÁLLÓ FONTOSABB BERENDEZÉSEK 1.

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY TRACON BUDAPEST KFT. TRACON BUDAPEST LTD. 2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23. TEL.: (27) 540-000, FAX: (27) 540-005 WWW.TRACON.HU EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT, a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012.

Részletesebben

ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL

ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 213-220. ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL Lukács János egyetemi

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Multidiszciplináris tudományok, 2. kötet. (2012) 1 sz. pp. 115-120. MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Szamosi Zoltán*, Dr. Siménfalvi Zoltán** *doktorandusz, Miskolci

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés Nagy izoparaffin-tartalmú gázolajok előállításának vizsgálata Investigation of production of gas oils with high isoparaffin content Pölczmann György, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

14 20 IKPX Magyar English

14 20 IKPX Magyar English 2014 IKPX Magyar English ROZSDAMENTES ACÉL TERMÉKEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN Az Inox Kit srl, piacvezető szerepet tölt be a rozsdamentes acélból készült termékek építőipari felhasználásában. Megoldást kínál a rozsdamentes

Részletesebben

Lipeck. Uszoda 300 lx min 200lx. Ügyintézo: Üveges Zoltán Megbízásszám: Cég: Vevoszám: Dátum: Ügyintézo: Láng Ernő

Lipeck. Uszoda 300 lx min 200lx. Ügyintézo: Üveges Zoltán Megbízásszám: Cég: Vevoszám: Dátum: Ügyintézo: Láng Ernő Uszoda 300 lx min 200lx Ügyintézo: Üveges Zoltán Megbízásszám: Cég: Vevoszám: Dátum: 13.11.2011 Ügyintézo: Láng Ernő Tartalomjegyzék Lipeck Projektfedőlap 1 Tartalomjegyzék 2 Lámpatest darablista 3 Philips

Részletesebben

TEK4. Jan van Egmond TEK4

TEK4. Jan van Egmond TEK4 Jan van Egmond bemutatása 2002 Elindult a. 2004 elkezdte az EDM gépek gyártását. 2004-2008 eladott 8 STEM fúrót. 2007 3g lézer fúrógépek gyártása. 2008 Pulse Tech EDM generátor. 2008 3g FHD EDM 2010 Megalakult

Részletesebben

Csúcstechnológia a lemezmegmunkálásban Hightech in sheet metal fabrication

Csúcstechnológia a lemezmegmunkálásban Hightech in sheet metal fabrication Csúcstechnológia a lemezmegmunkálásban Hightech in sheet metal fabrication Kedves Ügyfeleink, Partnereink! A Ferzol Kft. immár 25 éve végzi tevékenységét a fémfeldolgozás, ezen belül a lemezmegmunkálás

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

02. MEDENCÉK PÓTFÓLIÁK POOLS LINERS. www.kerex.hu

02. MEDENCÉK PÓTFÓLIÁK POOLS LINERS. www.kerex.hu KEREX Árlista OK 12/0/ 16:12 Page 1 MEDENCÉK PÓTFÓLÁK POOL LNER ÁRLT PRCELT 119 KEREX Árlista OK 12/0/ 16:1 Page 2 MEDENCÉK PÓTFÓLÁK POOL LNER OVÁL LKÚ MEDENCÉK / OVL WMMNG POOL ÁRLT PRCELT z acélpalást-fóliabélés

Részletesebben

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén Résbefúvó anemostátok méréses visgálata érintõleges légveetési rendser alkalmaása esetén Both Balás 1 Goda Róbert 2 Abstract The use of slot diffusers in tangential air supply systems is widespread not

Részletesebben

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum:

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum: Pozíció Darab Leírás Egyszeri ár 1 ALPHA Pro 1540 130 Külön kérésre Cikkszám: 96283590 GRUNDFOS ALPHA Pro is a complete range of circulator pumps featuring: integrated differentialpressure control enabling

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

... Az igényes elegancia

... Az igényes elegancia www.pro lplast.hu... Nox Az igényes elegancia A NOX nemesacél termékek egyesítik a funkcionalitást és az exkluzív megjelenést. Termékeink egyfelől gondoskodnak az élek és sarkak védelméről, másfelől exkluzív

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time)

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele:

Részletesebben

Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon

Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon Dr. Köll Gábor, Dr. Petru oga, "tefan Gu$iu, C&t&lin oga Kolozsvári szaki Egyetem Abstract This

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

LINEÁRIS AKTUÁTOROK LINEAR ACTUATORS

LINEÁRIS AKTUÁTOROK LINEAR ACTUATORS LINEÁRIS AKTUÁTOROK LINEAR ACTUATORS LAT TÍPUS LAT TYPE Ez a típusú lineáris aktuátor egy rendkívül jól használható termék, a fő erőssége, hogy kis méretű (L33xA61xP80 mm) és axiális terhelése maximum

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

IKTA 316L. Magyar English

IKTA 316L. Magyar English 2014 IKTA 316L Magyar English ROZSDAMENTES ACÉL TERMÉKEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN Az Inox Kit srl, piacvezető szerepet tölt be a rozsdamentes acélból készült termékek építőipari felhasználásában. Megoldást kínál

Részletesebben

For the environmentally aware

For the environmentally aware Környezet, tudatos embereknek or the environmentally aware A k3 a Könyves Kálmán körúton, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő területén felépülő új A kategóriás fenntartható ház, amelynek legfőbb

Részletesebben

Levelező tagozatos Gépészmérnöki mesterszak (GE-MGL) mintatanterve/ MSc in Mechanical Engineering, part time programme

Levelező tagozatos Gépészmérnöki mesterszak (GE-MGL) mintatanterve/ MSc in Mechanical Engineering, part time programme Levelező tagozatos Gépészmérnöki mesterszak (GE-MGL) mintatanterve/ MSc in Mechanical Engineering, part time programme Őszi kezdés 1. ősz 2. tav. 3. ősz 4. tav. ö k kr ö k kr ö k kr ö k kr 16 gy 3 4 Tárgynév

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange.

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange. The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange Bioenergia Fejezetek felépítése 1. Rendelkezésre álló kihasználható energiamennyiség

Részletesebben

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029

TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029 AUTOTECH Jármipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatás az alakíthatóság, hkezelés és hegeszthetség témaköreiben TÁMOP4.2.2.A11/1/KONV20120029 www.autotech.unimiskolc.hu ANYAGSZERKEZETTANI ÉS ANYAGTECHNOLÓGIAI

Részletesebben

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer?

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? K+F nézőpont: Milyen elvárásoknak kell megfelelni a jövő tervezőmérnökeinek? XVI. CLAAS Symposium Gödöllő, March 26, 2014

Részletesebben

CATALOGUE August, 2013.

CATALOGUE August, 2013. H-6400 Kiskunhalas, Arany J. u. 18. HUNGARY Phone: +36 77 421 535 Fax: +36 77 421 525 Web: www.perka.hu E-mail: perka@perka.hu VAT: HU14176920 CATALOGUE August, 2013. KATALÓGUS 2013. augusztus 00 00 00

Részletesebben

Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time)

Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time) Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time) A képzés közös része (specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) GEMAN113-1

Részletesebben

TANULJUNK AZ ENERGIÁRÓL

TANULJUNK AZ ENERGIÁRÓL TEACHING ABOUT ENERGY TANULJUNK AZ ENERGIÁRÓL It is not necessary to change. Survival is not mandatory! dt Peter Nincs szükség változásra. A túlélés nem kötelező! W. Edward Deming (American statistician)

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Felújítás Épületgépészet

Felújítás Épületgépészet Felújítás Épületgépészet Magyar Zoltán Háttér-információk Hatályba lépés: 2003. január 4. Bevezetési határidő az egyes tagállamokban: 2006. január 4. Energia megtakarítási lehetőség: 22% 2010-ig Megtérülési

Részletesebben

HUNGARY. Budapest R70 OFFICE COMPLEX. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

HUNGARY. Budapest R70 OFFICE COMPLEX. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. HUNGARY Budapest R70 OFFICE COMPLEX 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 2 0 1 4 Az irodaépület bemutatása INTRODUCTION Az R70 Office Complex irodaház a pesti oldalon a Blaha Lujza tér és a Keleti pályaudvar

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

AZ AUTOMATIZÁLT MIG/MAG HEGESZTÉS VALÓS IDEJŰ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

AZ AUTOMATIZÁLT MIG/MAG HEGESZTÉS VALÓS IDEJŰ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI Gradus Vol 2, No 2 (2015) 135-141 ISSN 2064-8014 AZ AUTOMATIZÁLT MIG/MAG HEGESZTÉS VALÓS IDEJŰ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI REAL TIME QUALITY ASSURANCE POTENTIALS IN AUTOMATED MIG/MAG WELDING PROCESSES

Részletesebben

Hõálló és fém kerekek

Hõálló és fém kerekek VII. Hõálló és fém kerekek AT sorozat fenolikus kerék 120 RT sorozat fenolikus kerék AT 122 GB sorozat öntöttvas kerék RT 123 Öntöttvas kerék, öntöttvas villával - RV GB 127 Aluminiumöntvény kerék, acéllemez

Részletesebben

ELEKTROMOS MOTOROK ELEKTROMOS MOTOROK. Chiaravalli 220 01/01. www.tech-con.hu T E C H NOLÓGIA C O N TROL ALATT

ELEKTROMOS MOTOROK ELEKTROMOS MOTOROK. Chiaravalli 220 01/01. www.tech-con.hu T E C H NOLÓGIA C O N TROL ALATT ELEKTROMOS MOTOROK ELEKTROMOS MOTOROK Chiaravalli 220 01/01 LEÍRÁS CHT sorozatú motorokat úgy tervezték, hogy hajtóművekre szerelhetőek, ezért a mechanikus és elektromos jellemzőik az ilyen alkalmazásoknak

Részletesebben

ENERGIA KÖZPONT Kht. Információs Igazgatóság

ENERGIA KÖZPONT Kht. Információs Igazgatóság ENERGIA KÖZPONT Kht. Információs Igazgatóság A HASZNOS H IGÉNYEN ALAPULÓ KAPCSOLT ENERGIATERMELÉS BELS ENERGIAPIACON VALÓ TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS A 92/42/EGK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2004/8/EK IRÁNYELV SZERINTI

Részletesebben

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA

A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA A KELET-BORSODI HELVÉTI BARNAKŐSZÉNTELEPEK TANI VIZSGÁLATA SZÉNKŐZET JUHÁSZ ANDRÁS* (3 ábrával) Összefoglalás: A szénkőzettani vizsgálatok céljául elsősorban a barnakőszéntelepek várható kiterjedésének

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Product catalog. Termék katalógus

Product catalog. Termék katalógus Termék katalógus Product catalog 11 Céginformáció / About Us...3 Merülőszivattyúk / Submercible pumps...-7 Szabad átömlésű szennyvíz szivattyúk / Free flow sewage pumps...-9 Darabolós fekáliaszivattyúk

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben