Tartalomjegyzék MAGYAR. 3. A képernyőmenü (OSD) beállításainak módosítása...15

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék MAGYAR. 3. A képernyőmenü (OSD) beállításainak módosítása...15"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Hatósági információk...2 A figyelmeztető szimbólumok ismertetése...2 Biztonsági felhívások...2 Előszó...4 Garancia és szerviz / javítás...4 Tisztítás Kezdeti lépések...5 A csomag tartalma...5 A TV bemutatása...5 Jellemzők...5 Az állvány felállítása...6 Az állvány leválasztása...6 A fali konzol felszerelése...7 Vezérlőpult...8 Bemeneti és kimeneti csatlakozók..9 Távvezérlő A TV üzembe helyezése...11 A tápkábel csatlakoztatása...11 Hátsó csatlakozók...11 A TV használata...12 A TV be- és kikapcsolása...12 Az Üzembe helyezési varázsló futtatása...12 A jelforrás kiválasztása...13 Automatikus csatornakeresés végzése...13 Csatornák választása...13 A kedvenc csatornák beállítása...14 Az alapértelmezett gyári beállítások visszaállítása A képernyőmenü (OSD) beállításainak módosítása...15 Képernyőmenük választása...16 Media Center menü...20 PVR (Personal Video Record - Személyes videorögzítő) Hibakeresés Támogatott időzítés Műszaki adatok

2 Hatósági információk CE megefelelőségi nyilatkozat A termék igazoltan megfelel a Tagállamok jogharmonizációjáról szóló 2004/108/EK sz. elektromágneses zavartűréssel kapcsolatos tanácsi irányelv, illetve a 2006/95/EK sz., az elektromos berendezések adott feszültségkorlátok közötti használatával kapcsolatos irányelv követelményeinek. A Hannspree nem vállal felelősséget, ha a fenti követelményeket nem tartják be az eszköz nem ajánlott módosításából következően. Elhelyezés VIGYÁZAT! ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE NYISSA KI! A figyelmeztető szimbólumok ismertetése FIGYELEM! Ez a szimbólum a TV-készülékhez mellékelt kiadványban lévő fontos kezelési, karbantartási (szervizelési) vagy kiegészítő utasításokra hívja fel a felhasználó figyelmét. VIGYÁZAT! Ez a szimbólum a felhasználókat elektromos áramütés veszélyére figyelmezteti a veszélyes, szigetelés nélküli részegységek miatt. Biztonsági felhívások Az üzembe helyezéssel kapcsolatos biztonsági megjegyzések Ne helyezze el a TV-készüléket úgy, hogy az hosszú ideig ki legyen téve a közvetlen napsütésnek vagy egyéb erős hőforrásnak. Hagyjon elegendő helyet a TV és a fal között a hőleadáshoz. A tűz vagy elektromos áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. Óvja a készüléket cseppenő vagy fröccsenő nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt edényeket, például vázákat. Ezek a szervizelési utasítások csak képzett szerelőknek szólnak. Az áramütés elkerülése érdekében megfelelő képzettség hiányában csak olyan szerelési munkálatokat végezzen, amelyek a használati utasításban is szerepelnek. Tűz keletkezésének elkerülése végett mindenkor tartsa távol a gyertyákat vagy más nyílt lángot a terméktől. Üzembe helyezés Ne helyezze el a TV-t olyan helyen, ahol szélsőségesen sok gőz vagy por van. Ne fedje le a TV szellőzőnyílásait és ne tegye a TV-t ágyra, heverőre, szőnyegre vagy zárt szekrénybe. A kültéri antennát távvezetékektől távol telepítse az esetleges veszélyforrások csökkentése érdekében. Személyi biztonság Ne terhelje túl az áramforrást azzal, hogy túl sok elektromos eszközt csatlakoztat a konnektorhoz, elosztóhoz, vagy hosszabbító kábelhez. Veszélyes nagyfeszültségű elektromos részegységek vannak a TV burkolatán belül. Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék burkolatát. Ne helyezzen vagy ejtsen fémtárgyakat, apró tárgyakat vagy éghető anyagot a TV szellőzőnyílásaiba. Ha a TV-készüléket elejtik, leesik vagy egyébként megsérül, azonnal húzza ki a tápkábelét, és lépjen kapcsolatba a hivatalos szervizzel. A folyadékpermet kerül a TV-be, lépjen kapcsolatba a hivatalos szervizzel. A TV-képernyő felülete üvegből készült. Kerülje a megütését és megkarcolását. Ha a képernyő eltörik, ne érintse meg a törött üveget. Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül kezeljék a TV-t. Óvatosan húzza ki a tápkábel dugóját a konnektorból. Magát a dugót fogja meg. A dugót soha ne a vezetéknél fogva húzza ki. Ne tegye ki az elemeket erős hőforrásnak, pl. napfény, tűz és hasonlók. Ahol a hálózati tápkábel vagy eszközcsatoló a készülék leválasztására szolgáló eszközként működik, a leválasztó eszköznek mindig működőképes állapotban kell lennie. Védjegyek A Hannspree termékek High-Definition Multimedia Interface (HDMI ) technológiát foglalnak magukban. A HDMI név, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Dolby Laboratories engedélye alapján gyártva. A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. A HD TV embléma és az 1080p minősítő embléma a DIGITALEUROPE védjegye. A DVB és a DVB emblémák a DVB Project védjegyei. Amennyiben hosszabb ideig nem fogja használni a távirányítót, távolítsa el az elemeket és tárolja őket biztonságosan. A sérült vagy szivárgó elemeket óvatosan kezelje és szappannal mosson kezet, ha érintkezik a kifolyt vegyi folyadékkal. Ha a távirányító két elemmel működik, ügyeljen arra, hogy új és régi elemet együtt ne használjon. Ellenkező esetben az újabb elem élettartama lerövidülhet. A régi elemből pedig vegyi folyadék szivároghat. a nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenértékű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelelően ártalmatlanítsák. Az elhasznált elemek ártalmatlanításáról szóló tudnivalókért olvassa el a helyi újrahasznosítási és hulladékkezelési irányelveket és vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékkezelő szolgáltatóval. A távirányító fedele mágnest tartalmazhat, ezért ne tegyen mágneses mezőre érzékeny tárgyakat pl. karórát, bankkártyát vagy flash adathordozót a fedél közelébe. Ne erőltesse a távirányító fedelét, amikor kinyitja, mert megsérülhet a pántja. 2

3 Szerzői jog Copyright 2011 Hannspree, Inc. Minden jog fenntartva. E kézikönyv szerzői jog védelme alatt áll és közreadása a használatát, sokszorosítását és elosztását korlátozó engedélyek szerint történik. A Hannspreeelőzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, legyen ez bármilyen formában vagy eszközzel. A kézikönyvben leírt TV a Hannspree (vagy harmadik felek) engedélyköteles szoftverét tartalmazhatja. A Hannspree (vagy harmadik felek) fenntartja a szerzői jog által védett szoftverre vonatkozó kizárólagos jogokat, pl. az ilyen szoftver forgalmazására vagy sokszorosítására vonatkozó jogokat. Ennek megfelelően és az alkalmazandó jog által engedélyezett mértékben az itt szereplő termékben lévő bármilyen, szerzői jog által védett szoftvert tilos bármilyen módon elosztani, módosítani, viszafejteni vagy sokszorosítani a Hannspree (vagy harmadik fél) előzetes, írásbeli engedélye nélkül. Az ebben a kiadványban szereplő Hannspree emblémák a Hannspree védjegyei. Minden itt szereplő egyéb terméknév, védjegy vagy embléma csupán azonosítási célokat szolgál, és tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet. Az itt szereplő termék megvásárlása nem értelmezhető akként, hogy közvetlenül, kizárás alapján, célzott módon vagy egyébként engedélyt ad a Hannspree szerzői joga, szabadalmai, szabadalmi igényei vagy védjegyei alapján, kivéve a normál, nem kizárólagos használatra vonatkozóan, ami a jog értelmében a termék eladása során megvalósul. ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓ A Hannspree munkatársaiként nagy hangsúlyt fektetünk környezetvédelmi stratégiánkra és meg vagyunk győződve arról, hogy a műszaki eszközök megfelelő kezelése és újrahasznosítása azok hasznos élettartamának végén hozzájárul az egészséges környezet fenntartásához. Az ilyen eszközök újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyek alkotóelemeikre bonthatók és vadonatúj technológiai csodákba építhetők. Ezzel szemben tartalmaznak olyan anyagokat is, amelyek veszélyesek, illetve mérgezőek. Nyomatékosan javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba az alábbi szervezetekkel, illetve cégekkel a termék újrahasznosítása érdekében. További információk: A WEEE szabályozás szerint a TV-t Európában tilos háztartási hulladékként kezelni, miután leselejtezték. A webhelyünkön további, a készülék újrahasznosításával kapcsolatos információkat találhat. 3

4 Megjegyzés: A LED TV csak szórakoztatásra szolgál, a vizuális monitor feladatok ki vannak zárva. Az eszköz VGA csatlakozóval csatlakoztatható a PC-hez. Annak érdekében, hogy csökkentse a forrásjel elsődleges frekvenciáját érintő zavart, ferritgyűrűvel felszerelt VGA monitorkábelt használjon. Előszó Köszönjük, hogy Hannspree LED televíziót választott! Az új TV-készüléke lehetővé teszi a kiváló minőségű hang és kép élvezetét, amellett hogy fejlett technológiával gazdagítja életmódját. A TV üzembe helyezése, használata és működtetése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen és alaposan ezt a használati útmutatót. A TV biztonságos és helyes üzembe helyezése, illetve működése érdekében fontos betartani a használati utasítás biztonsági és kezelési útmutatását. Ez a használati utasítás a TV üzembe helyezésének és használatának megkönnyítése érdekében készült. A kézikönyvben szereplő információ pontosságát gondosan ellenőriztük, azonban a tartalom helyességre vonatkozóan nincsen garancia. A kézikönyvben szereplő műszaki információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A helyi törvényekben szabályozott mértékig a Hannspree, Inc. (a továbbiakban: Hannspree ) semmilyen körülmények között nem felelős a jelen kézikönyvben esetleg fellelhető hibákból vagy hiányosságból eredő közvetlen, közvetett, különleges, eseti vagy következményes károk miatti kártérítésért, még akkor is, ha az ilyen kártérítések lehetőségéről a céget előre tájékoztatták. Garancia és szerviz / javítás A garanciális szolgáltatással kapcsolatos további információkért tekintse meg a TV-készülékhez mellékelt Garanciakártyát. Szerviz- és javítási információ Nagy-Britanniában: Amennyiben szervizigény merülne fel, vegye fel a kapcsolatot a HANNspree szervizközponttal, vagy tekintse meg a garanciakártyát a feltételeket és kikötéseket illetően. Látogassa meg a HANNspree Europe weboldalát: majd lépjen a Szerviz Javítás részre. Csomagolóanyag elhelyezése: A helyi törvények és irányelvek szerint gondoskodjon a környezetbarát elhelyezésről. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használat céljából. Tisztítás Utasítások a TV tisztításához 1 A TV-t rendszeresen tisztítsa egy puha ruhadarabbal, hogy a port és piszkot eltávolítsa róla. Enyhe szappanoldattal megnedvesített kendőt használjon a makacsabb szennyeződésekhez. 2 Ne használjon mosószert vagy agresszív tisztítószereket. Ettől károsodhat a készülékház vagy képernyőfelület. 4

5 Warranty Card INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST P MENU EXIT ASPECT FAV. 1. Kezdeti lépések A csomag tartalma Győződjön meg arról, hogy a következő elemek a csomagban vannak. Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, azonnal lépjen kapcsolatba a Hannspree ügyfélszolgálatával. User's Manual Quick Start Guide TV Felhasználói útmutató Gyors üzembe helyezési útmutató Garanciakártya TV-állvány Hálózati tápkábel YPbPr-kábel Távirányító és elemek A TV bemutatása Nézhet DVB-T adást vagy digitális TV-csatornák műsorát, és egyszerűen csatlakoztathat videomagnót, set-top boxot vagy DVD-lejátszót a SCART, HDTV (Komponens) és HDMI bemeneti catlakozókhoz. A TV-t monitorként is használhatja, ha a PC VGA csatlakozójához csatlakoztatja. A praktikus kezelőszervek megtalálhatók a TV-n és a kézbe illő távirányítón, így csatornát válthat, hangerőt álíthat és módosíthatja a megjeleníés beállításait az egyszerűen használható képernyőmenü rendszer segítségével. A beépített sztereó hangszórói kiváló minőségű hangvisszaadást biztosítanak, a praktikus hangkimenet pedig lehetővé teszi külső hangrendszer vagy fülhallgatók csatlakoztatását. Jellemzők TV-Tuner: Beépített TV-tuner (analóg, DVB-T) Audió/Videó támogatás: SCART bemenet VGA (PC) bemenet HDMI bemenet HDTV (komponens) bemenet CVBS audió bemenet (CVBS-sel megosztott komponens) VGA (PC) audió bemenet 3,5 mm-es sztereó fülhallgatócsatlakozó Megjegyzés: Képernyőmenü (OSD) rendszer Teletext (TV RF+SCART) 1,5v oldalas memóriával Beépített sztereó hangszórók Képjavító technológia 3:2/2:2 átméretezés (24P) 3D fésűszűrő Zajcsökkentés Fejlett 3D de-interlacing Élkiemelés HDTV 1080P PVR és időeltolás funkció A kézikönyvben említett támogató eszközök típustól függően eltérők lehetnek. További információkért tekintse meg a gyártó felhasználói kézikönyvét vagy a TV típus gyors üzembe helyezési útmutatóját. 5

6 Az állvány felállítása 1 Óvatosan helyezze a TV-t a képernyővel lefelé egy puha felületre, amely megóvja a képernyőt a sérüléstől. Kizárólag másik személy segítségével szerelje fel. Még összeszerelés előtt azonosítsa az állvány első és hátsó részét. 2 Szerelje fel az állványt az ábrán látható módon és rögzítse az állványnak az óramutató járásával ellentétes irányba forgatásával, amíg kattanás nem hallható. Megnyitás Open Bezárás Close Az állvány leválasztása 1 Óvatosan helyezze a TV-t a képernyővel lefelé egy puha felületre, amely megóvja a képernyőt a sérüléstől. 2 Távolítsa el a csavarokat és válassza le az állványt a TV-ről. A LED TV-t csak szakképzett szerelő szerelheti fel a falra. Ne kíséreljék meg saját maguk elvégezni ezt a feladatot. A Hannspree nem vállal felelősséget a nem megfelelő felszerelésért, illetve a balesetet vagy személyi sérülést eredményező szerelésért. A szerviz szakemberénél érdeklődhet a TV falra szereléséhez használható opcionális konzol használatát illetően. 6

7 A fali konzol felszerelése A falra szerelő készlet elemei (külön megvásárolható) lehetővé teszik a TV falra szerelését. A fali konzol felszerelésével kapcsolatos részleteket illetően tekintse meg a falra szerelő készlet elemeihez mellékelt utasításokat. A fali konzol felszerelése során szakember segítségét vegye igénybe. A Hannspree nem vállal felelősséget a termék rongálódásáért, illetve Ön vagy mások sérüléséért, amennyiben saját maga szereli fel a TV-t. Ne szerelje fel a falra szerelő készletet, ha a TV be van kapcsolva. Személyi sérülést eredményezhet áramütés következtében. Típusnév VESA-kompatibilis fali konzol (Sz x Ma) Szerelőlyukak száma Csavar típusa Maximális terhelés SL22D 100x100 mm 4 Metrikus 4 x 12 mm 40 kg SL24D 100x100 mm 4 Metrikus 4 x 12 mm 40 kg 1 Vásároljon egy VESA-kompatibilis fali konzolt (tekintse meg a fenti táblázatot). 2 Keressen ideális helyet a TV elhelyezéséhez a falon. 3 Szorosan rögzítse a fali konzolt a falra. 4 Rögzítse a TV-t a konzolra a TV hátulján lévő 4 szerelőlyuk segítségével. A telepítés helyének biztosítása Tartsa be a termék és a körülötte lévő tárgyak (pl. falak) közötti előírt távolságot a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében. Ennek elmulasztása tüzet vagy termékproblémákat eredményezhet a belső hőmérséklet felemelkedése miatt. A terméket az ábrán látható, előírt távolságok betartásával helyezze el. Talp vagy állvány használata esetén kizárólag a Hannspree által ajánlott alkatrészket használjon. A termék állványra szerelése esetén A termék falri konzolra szerelése esetén 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Megjegyzés: Kérjük olvassa el figyelmesen az adott fali konzol utasításait a TV megfelelő felszerelését illetően. 7

8 Vezérlőpult 1 INPUT Sz. Leírás Gomb Funkció 1 Power Megnyomásával be- és kikapcsolhatja a TV-t. 2 Source INPUT 3 Menu MENU 4 Programválasztás 5 6 Hangerő szabályozása Távvezérlõ infravörös érzékelõ Nyomja meg az INPUT gombot a bemeneti forráslista megjelenítéséhez. Nyomja meg a képernyőmenü (OSD) be-/ kikapcsolásához. Nyomja meg a magasabb számú programhely választásához, illetve a feljebb lévő elemre lépéshez az OSD menüben. Készenlét módban nyomja meg a TV bekapcsolásához. Nyomja meg az alacsonyabb számú programhely választásához, illetve a lejjebb lévő elemre lépéshez az OSD menüben. Készenlét módban nyomja meg a TV bekapcsolásához. Nyomja meg a hangerő növeléséhez, illetve a jobbra lépéshez az OSD menüben. Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez, illetve a balra lépéshez az OSD menüben. Fogadja a távvezérlő parancsait. 8

9 Bemeneti és kimeneti csatlakozók A ki- és bemenetek elhelyezkedését illetően tekintse meg az előlap ábráját. Sz. Leírás Csatlakozó Funkció 1 CI CI SLOT CI eszköz csatlakoztatásához. 2 Antenna 3 USB DTV/TV CABLE/ANTENNA USB Csatlakoztassa egy antennához. Csatlakoztassa egy USB-eszközhöz, mint pl. USB flash-meghajtóhoz. 4 Komponens bemenetek AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT Külső eszköz, pl. videomagnó, set-top box vagy DVD-lejátszó csatlakoztatásához. 5 SCART 6 VGA audió bemenet SCART VGA AUDIO Külső eszköz, pl. videomagnó, set-top box vagy DVD-lejátszó csatlakoztatásához. PC vonalszintű/audió kimenetéhez csatlakoztatható. 7 VGA (PC) bemenet 8 HDMI bemenet VGA HDMI PC VGA csatlakozójához csatlakoztatható. Csatlakoztasson HDMI berendezést vagy HDMI-DVI adapterkábelt eszközökhöz, pl. DVD-lejátszóhoz vagy set-top boxhoz. 9 Fülhallgató csatlakozó Csatlakozás fülhallgatóhoz vagy aktív külső hangszórókhoz. 10 Tápfeszültség csatlakozó AC IN Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápkábelt. 9

10 Távvezérlő 1 INPUT Nyomja meg a bemeneti jelforrástípus kiválasztásához. 2 Billentyűzet Programhelyek közvetlen kiválasztásához. Nyomja meg a 0-9. gombot a programhely számának megadásához (az 1 és a 0 megnyomásával kiválaszthatja a 10. programhelyet). 3 Pro.LIST Nyomja meg a Műsorlista gombot a csatornalista megjelenítéséhez. 4 INFO Nyomja meg a programinformációk megjelenítéséhez (ha elérhetők). 5 OK Nyomja meg egy almenü megnyitásához vagy beállítás aktiválásához. 6 EPG Nyomja meg az EPG gombot a csatornák részletes műsorinformációinak megjelenítéséhez (csak DTV). 7 MUTE Nyomja meg a hang elnémításához, illetve visszakapcsolásához. 8 Hangerő szabályozása Nyomja meg a + gombot az audió hangerő növeléséhez. Nyomja meg a - gombot az audió hangerő csökkentéséhez. 9 Színes gombok Nyomja meg a színes gombokat adott feladat végrehajtásához az OSD menüben vagy teletext módban. 10 TEXT Nyomja meg a teletext be-, illetve kikapcsolásához. 11 SUBTITLE ATV forrás használata esetén, Elemek behelyezése (Elemméret: AAA) INPUT Pro.LIST INFO EPG TEXT PVR VOL ha a teletext aktív és a teletext felirat-oldallal rendelkezik, nyomja meg a feliratoldal megjelenítéséhez. DTV forrás használata esetén nyomja meg, hogy kiválassza a kívánt feliratnyelvet a digitális TVműsor elérhető feliratnyelvei közül. 12 Média gombok Nyomja meg a vezérlőgombokat adott feladat végrehajtásához TV vagy USB módban. 13 Tápfeszültség Megnyomásával be- és kikapcsolhatja a TV-t. 14 LAST Nyomja meg, hogy a legutóbb kiválasztott csatornára ugorjon. Megjegyzés: SUBTITLE OK MUTE I - II FREEZE SLEEP LAST P MENU EXIT ASPECT FAV MENU Nyomja meg a gombot a főmenü megnyitásához, vagy az előző menübe történő visszalépéshez. 16 Nyílgombok Nyomja meg a / / / gombot a főmenüben történő navigáláshoz, menülehetőségek választásához és értékek módosításához. A hozzá tartozó almenü megnyitásához is használható. 17 EXIT Nyomja meg a gombot a menüképernyő vagy teletext bezárásához. 18 Programválasztás Nyomja meg a p gombot a programszám növeléséhez. Nyomja meg a gombot a programszám csökkentéséhez. 19 Kétnyelvű Nyomja meg a TV-csatorna többnyelvû hangjának váltásához. 20 ASPECT Nyomja meg a képformátum kiválasztásához. 21 FREEZE Nyomja meg a képkocka kimerevítéséhez a képernyőn (csak TV bemenet esetében). 22 FAV. Nyomja meg a kedvenc csatornalista megjelenítéséhez. 23 SLEEP Nyomja meg az elalvási időzítő beállításához. Teletext funkciók 4 : Teletext felfedés 15 : Teletext tárgymutató 10 : Teletext, Dupla (Double) vagy Vegyes (Mix) választása 11 : Teletext felirat 20 : Teletext méretválasztás 21 : Teletext tartás A lehető legjobb eredmény érdekében a távvezérlőt megfelelő távolságban használja a TV előtt. A TV felé mutatva, ne tartsa 30 foknál nagyobb szögben. A működési hatósugár lerövidülhet, ha a jelérzékelőt erős fénynek teszik ki. Irányítsa a távirányítót az infravörös vevőegységre és győződjön meg arról, hogy nincsen akadály közöttük. 10

11 2. A TV üzembe helyezése A tápkábel csatlakoztatása 1 Csatlakoztassa a tápkábelt a TV hátulján lévő AC IN tápfeszültség csatlakozó aljzathoz. 2 Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját egy konnektorhoz. Hátsó csatlakozók Az eszközök csatlakoztatását az alábbi ábrán és táblázatban mutatjuk be. Csatlakoztatás sorrendje A HDMI az eszközök csatlakoztatásának legjobb módja. Ha nem elérhető, rendre lépjen lefelé a listán, amíg az eszközön elérhető csatlakozót meg nem találja. 1 HDMI 2 Komponens és AV 3 SCART AC POWER USB HDMI DTV/TV CABLE/ANTENNA VGA CI SLOT VGA AUDIO SCART AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT 1 HDMI 2 Komponens és AV Y (zöld) HDMI AV IN Y Pb/Cb Pr/Cr COMPONENT Pb/Cb Pr/Cr (kék) (vörös) HDMI VGA Ha lehetséges, használja a HDMI csatlakozót külső eszközök csatlakoztatásához. Ha nem lehetséges, használja a Component csatlakozót. Használja a COMPONENT csatlakozót AV-eszközök csatlakoztatásához. CVBS L R (zöld) (kék) (vörös) 3 SCART VGA AUDIO SCART Antenna / Kábel Ezt a csatlakozót akkor használja, ha közvetlenük kell csatlakoztatnia a TV-t antennához vagy kábelrendszerhez, kábelcsatlakozó doboz helyett. SCART A SCART csatlakozó segítségével csatlakoztassa a SCART csatlakozóval rendelkező AVeszközöket a SCART kábel közbeiktatásával. DTV/TV USB CABLE/ANTENNA RF koaxiális kábel (75 Ω) Antenna Vagy Or Kerülje a rézdrót meghajlítását. Cable Kábeltévé TV 11

12 A TV használata A TV be- és kikapcsolása 1 Nyomja meg a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn lévő gombot a TV bekapcsolásához. 2 Nyomja meg újra a gombot. A bekapcsolt állapotot jelző LED-je vörös színűre vált jelezve, hogy a TV kikapcsolt állapotban van. Az Üzembe helyezési varázsló futtatása Az Üzembe helyezési varázsló akkor jelenik meg a képernyőn, amikor először kapcsolja be a LED TV-t. Megjegyzés: Nyomja meg a p/q gombot a távvezérlőn a menüben történő lépkedéshez. Nyomja meg az OK gombot a kívánt elem kiválasztásához. 1 A varázsló végigvezeti Önt a kezdeti beállítás folyamatán. Nyomja meg az OK gombot az indításhoz. 2 Válassza ki a háttérvilágítás módot. Initial Setup Welcome Initial Setup Backlight Mode Please select the backlight mode : We lcome to use the Wizard for Initial Setup!! Home Mode Please press [OK] to start the wizad. Shop Mode t Exit Back Select Next Exi Exit 3 Válassza ki a képernyőn megjelenő menü (OSD) nyelvét. 4 Válasszon országot. Initial Setup Language Initial Setup Country Please select your language: English Please select your country: Auseria Belgium Hrvatski Switzerland Czech Republic Dansk Germany Back Selec t Next Exit Exit Back Selec t Next Exit Exit 5 Nyomja meg a Keresés (Scan) gombot, majd az OK gombot a csatornakeresés indításához. 6 A csatornakeresés eltarthat egy ideig. Initial Setup Channel Scan Initial Setup Channel Scan First, please connect antenna. Start channel scan now? If you skip this step, the channel scan could be performed in Menu. Scan Skip Scan The channel scan may take a while to complete. Status: Scanning. Analog channels: 0 Digital channels:0 8% Back Selec t Next Exit Exit Exit Cancel 12

13 7 Nyomja meg az OK-t, amikor az alapbeállítás befejeződött. Initial Setup Complete Congratulations!! Completed Initial Setup. Please press [OK] to exit the wizard. Back A jelforrás kiválasztása. Nézheti a kábeltévé vagy normál TV műsorát, DVD-t játszhat le, illetve a PC-hez csatlakozhat. A jelforrás kiválasztása: Nyomja meg az BEMENET (INPUT) gombot a távvezérlőn. Megjelenik az Input Source (Bemeneti jelforrás) menü. Nyomja meg a p/q gombot a kívánt forrás kiemeléséhez, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. Source TV AV Component SCART VGA HDMI USB Automatikus csatornakeresés végzése Mielőtt a TV-n műsort nézhetne, csatornakeresést kell végeznie. 1 Nyomja meg a MENÜ (MENU) gombot a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn, hogy a TV menübe léphessen. 2 Válassza a Csatornák (Channels) > Csatornakeresés (Channel Scan) > Ország (Country). 3 Válassza ki országát, majd nyomja meg az OK gombot. 4 Válassza ki a jeltípust. 5 Nyomja meg az OK/u gombot a távvezérlőn a csatornakeresés végrehajtásához. Csatornák választása P vagy P gombot a vezérlőpulton, illetve a P p vagy P q gombot a távvezérlőn a programszám növeléséhez/csökkentéséhez. Nyomja meg a számgombokat a távvezérlőn. 13

14 A kedvenc csatornák beállítása 1 Nyomja meg újra a Kedvenc (FAV) gombot. 2 Nyomja meg a p/q gombot egy üres hely véálasztásához. Ezután nyomja meg a Kedvenc (FAV) gombot, hogy az aktuális csatornát a kedvencek listájához adja. Nyomja meg a p/q gombot a törölni kívánt csatorna kiválasztásához. Ezután nyomja meg a Kedvenc (FAV) gombot a csatorna kedvencek listájáról történő eltávolításához. 3 Nyomja meg a p/q gombot a csatorna kiválasztásához. Ezután nyomja meg az OK gombot a kedvenc csatorna beviteléhez. 4 Nyomja meg az Kilépés (Exit) gombot a kilépéshez. Az alapértelmezett gyári beállítások visszaállítása 1. Nyomja meg a MENÜ (MENU) gombot a távvezérlőn a főmenü megjelenítéséhez. 2. Válassza a Beállítás (Setup) > Alaphelyzet (Reset Default) elemet, majd nyomja meg az OK/u gombot, hogy belépjen az almenübe. 3. A számgombokkal adja meg a jelszót. 4. Nyomja meg a / gombot az OK kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. 5 Megjelenik az Első üzembe helyezés (Initial setup) menü. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Megjegyzés: Az alapértelmezett jelszó az

15 3. A képernyőmenü (OSD) beállításainak módosítása A képernyőmenü (OSD) rendszer gyors és egyszerű módszert kínál a TV beállításainak elvégzéséhez. Az OSD menü praktikusan elérhető a távvezérlő gombjai segítségével. Mielőtt belemennénk az OSD egyes lehetőségeinek részleteibe, hasznos lehet megismerkedni az OSD rendszer elrendezésével: Főmenük: Megjeleníti a főmenüket Utasítások: Gyors utasítások a beállítások módosításához. Állítható lehetőségek: Megjeleníti az állítható lehetőségek beállítását/értékét. Funkció TV vezérlőpult Távvezérlő OSD menü MENU Menu Fel P Nyíl p Le P Nyíl q Kijelölés/Növelés VOL + Nyíl u Kijelölés/csökkentés VOL - Nyíl t Vissza MENU Menu 15

16 Képernyőmenük választása Kövesse az OSD funkciómenü bal oldali részén lévő utasításokat. Nyomja meg a P /P gombot a vezérlőpulton vagy a p/q nyílgombokat a menük görgetéséhez. Nyomja meg a VOL+ gombot a vezérlőpulton vagy u nyílgombot a megfelelő almenübe történő belépéshez. Nyomja meg a VOL +/VOL - gombot a vezérlőpulton vagy t/u nyílgombokat a kívánt beállítás módosításához. Nyomja meg többször a MENÜ (MENU) gombot a vezérlőpulton, vagy az Kilépés (Exit) gombot, hogy kilépjen az OSD menüből. Videó Opció Kép mód (Picture mode) Leírás Adott megtekintési körülményekhez optimalizált, előre beállított nézet opció választása (Normál (Standard)/Lágy (Mild)/Dinamikus (Dynamic)/Személyes (User)). Fényerő (Brightness) A képjel alapszintjének beállítására való (0~100). Kontraszt (Contrast) A videojel meredekségét állítja be (0~100). Telítettség (Saturation) A kép színintenzitását állítja be (0~100). Keménység (Sharpness) A kép keménységének vagy lágyságának beállítása (0~20). Színhőmérséklet (Color temperature) Speciális videó (Advanced video) Aktív kontraszt (Active Contrast) Háttérvilágítás mód (Backlight Mode) E-Sticke Videó beállítás (Video Preset) A kép színhőmérsékletének beállítására való (Normál (Normal)/Meleg (Warm)/Hideg (Cool)). DNR MPEG ZAJCS. A zajszint csökkentéséhez (Erős (Strong)/Auto/Ki (Off)/Alacsony (Low)/ Közepes (Medium)). Csökkentse a szintet (Erős (Strong)/ Auto/Ki (Off)/Alacsony (Low)/Közepes (Medium)). Az Aktív kontraszt (Active Contrast) szolgáltatás engedélyezése/letiltása (Be (On)/Ki (Off)). A háttérvilágítás mód automatikus beállítása a jelenlegi helyszín alapján (Otthoni mód (Home Mode)/Üzlet mód (Shop Mode)). * Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az Aktív kontraszt (Active Contrast) üzemmód beállítása Ki (Off). Az E-Sticker funkció engedélyezése/letiltása. Az E-Sticker funkciót kereskedők használják a TV transzparens vagy adott embléma reklámcélú megjelenítéséhez 8 másodperces időközökkel (Ki (Off)/Be (On)). * Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az Aktív kontraszt (Active Contrast) üzemmód beállítása Ki (Off). Az összes Videó (Video) beállítását a gyári alapértékekre állítja vissza (OK/ Mégse (Cancel)). Megjegyzés: Az OSD elérhető lehetőségei a bemeneti jelforrástól függően eltérhetnek. 16

17 Audió Opció Leírás Balansz (Balance) Basszus (Bass) Magas (Treble) Térhang (Sound Surround) Hang mód (Sound Mode) Hangszín-szabályozó (Equalizer) Automatikus hangerőszabályozás (Auto Volume Control) Audió beállítás (Audio Preset) A bal és jobb oldali hangszórók közötti egyensúlyt állítja be (-50~50). Az audió basszustartomány beállításához milliszekundumban (0~100). Az audió magastartomány beállításához milliszekundumban (0~100). Az Térhang (Sound Surround) szolgáltatás engedélyezése/ letiltása (Be (On)/(Ki (Off)). Adott lehallgatási körülményekhez optimalizált, előre beállított audió opció választása (Rock/Pop/Élő (Live)/ Tánc (Dance)/Techno/Klasszikus (Classic)/Lágy (Soft)/ (Személyes (User)). A hangszín-szabályozó beállítása. * Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a Hang mód (Sound Mode) üzemmód beállítása Személyes (User). Válassza a hangerő automatikus beállításához ((Ki (Off)/Be (On)). Az összes Audió (Audio) beállítását a gyári alapértékekre állítja vissza (OK/Mégse (Cancel)). Megjegyzés: Az OSD elérhető lehetőségei a bemeneti jelforrástól függően eltérhetnek. TV Opció Csatornák (Channels) Leírás Csatornakeresés (Channel Scan) Analóg manuális keresés (Analog manual scan) Digitális manuális keresés (Digital Manual Scan) Keressen csatornákat. ATV kézi hangolás DTV kézi hangolás Kedvenc hálózat kiválasztása (Favorite Network Select) Csatorna átugrása (Channel skip) Csatornarendezés (Channel sort) Csatornák szerkesztése (Channel edit) Analóg csatorna finomhangolása (Analog Channel Fine Tune) A csatornafrekvencia pontos beállításához a legjobb jelminőség érdekében. * Csak ATV esetében Csatornalista törlése (Clean Channel List) Ütemezési lista (Schedule List) Ütemezés beállítása. Megjegyzés: Az OSD elérhető lehetőségei a bemeneti jelforrástól függően eltérhetnek. 17

18 Beállítás Opció OSD nyelve (OSD Language) Leírás Beállítja a képernyőmenü nyelvét. Képarány (Aspect Ratio) Kék képernyő (Blue Screen) Időbeállítás (Time Setup) A megjelenítési képméretarány kiválasztására való (16:9/4:3/Zoom1/Zoom2/Automata (Auto)). A Kék képernyő funkció engedélyezéséhez/letiltásához. Ha a kék képernyő beállítás engedélyezett, a képernyő kék színűre vált és a hang el lesz némítva, ha nincs jel (On (Be)/ Off (Ki)). Időzóna (Time zone) Idő (Time) Elalvási időzítő (Sleep timer) Auto. alvás (Auto Sleep) OSD időzítő (OSD Timer) Beállítja az időzónát (Műsorszóró által/ GMT +0:00/GMT +1:00//GMT +2:00/ GMT +3:00/GMT +3:30/GMT +4:00/ GMT +4:30/GMT +5:00/GMT +5:30/ GMT +5:45/GMT +6:00/GMT +6:30/ GMT +7:00/GMT +8:00/GMT +9:00/GMT +9:30/GMT +10:00/GMT +11:00/GMT +12:00/GMT +12:45/GMT +13:00/GMT -12:00/GMT -11:00/GMT -10:00/GMT -9:00/GMT -8:00/GMT -7:00/GMT -6:00/ GMT -5:00/GMT -4:00/GMT -3:30/GMT -3:00/GMT -2:00/GMT -1:00). Állítsa be az órát. - Automata szinkronizálás (Auto synchronization) (Be (On)/(Ki (Off)) - Adatok (Data) (Csak Automata szinkronizálás (Auto synchronization) Be (On) esetében) - Idő (Time) (Csak Automata szinkronizálás (Auto synchronization) Be (On) esetében) - Időzített bekapcsolás (Power On Timer) (Ki (Off)/Be (On)/Egyszer (Once)) - Időzítő (Timer) (Csak Időzített bekapcsolás (Power On Timer) Be (On)/Egyszer (Once) esetében) - Bekapcsolási csatorna (Power On Channel) (Csak Időzített bekapcsolás (Power On Timer) Be (On)/Egyszer (Once) esetében) - Időzített kikapcsolás (Ki (Off)/Be (On)/ Egyszer (Once)) Az időzítő beállítása, hogy a TV-t adott időben kapcsolja ki (Ki (Off)/10 perc (10 Minutes)/20 perc (20 Minutes)/30 perc (30 Minutes)/ 40 perc (40 Minutes)/50 perc (50 Minutes)/60 perc (60 Minutes)/90 perc (90 Minutes)/120 perc 120 Minutes)). Beállíthatja, hogy a TV automatikusan kikapcsolódjon, ha adott ideig üresjáratban van (Ki (Off)/3 óra (3 Hours)/4 óra (4 Hours)/5 óra (5 Hours)). Beállítja a képernyőmenü (OSD) elrejtésének idejét (5S/10S/15S/30S/45S/60S). 18

19 Felirat (Subtitle) Felirat (Subtitle) A felirat engedélyezése/letiltása Be (On)/ Ki (Off)). Digitális feliratnyelv (Digital subtitle language) Digitális adás feliratnyelvének beállítása. Teletext Üzembe helyezés (First Time Installation) Alapértelmezettre visszaállítás (Reset Default) Digitális feliratnyelv 2 (Digital subtitle language 2nd) Felirattípus (Subtitle type) Digitális teletext nyelve (Digital Teletext Language) Dekódoló oldal nyelve (Decoding page Language) A felirattípus kiválasztására szolgál (Normál (Normal)/Nagyothalló (Hearing impaired). Digitális adás feliratnyelvének beállítása. A teletext-megjelenítés dekódolási oldalának beállítása. Törli az összes korábban tárolt csatornát és futtatja a Beállító varázslót (Setup Wizard) (OK/Mégse (Cancel)). A TV összes működési beállítását a gyári alapértékekre állítja vissza (OK/Mégse (Cancel)). Zár Opció Jelszó (Password) Leírás A Rendszerzár (System Lock) szolgáltatás engedélyezése/ letiltása (Be (On)/(Ki (Off)). Csatorna blokkolás (Channel Block) Program blokkolás (Program Block) Jelszómódosítás (Change Password) Összes törlése (Clean All) Blokkolja azokat a csatornákat, amelyeket nem kíván megtekinteni, illetve azokat, amelyeket a gyermekek elől le szeretne tiltani. * Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a Rendszerzár (System Lock) beállítása Be (On). A TV minősítés beállítása alapján zárolandó TV műsorok vagy filmek engedélyezése/letiltása. * Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a Rendszerzár (System Lock) beállítása Be (On). Új jelszó Jelszó megerősítése Megjegyzés: Az alapértelmezett jelszó az A Csatornák blokkolása menü kizárólag TV módban érhető el. Az összes Zár (Lock) beállítását a gyári alapértékekre állítja vissza (OK/Mégse (Cancel)). 19

20 Media Center menü A TV USB-csatlakozóval rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy USB tárolóeszközön lévő fotókat nézzen, zenét hallgasson és videókat nézzen. USB DTV/TV CABLE/ANTENNA USB Eszköz USB 2.0 eszköz Fájlrendszer Fotó fájlformátum Zeneformátum Videó fájlformátum Fájlformátum USB-memória, USB-kártyaolvasó FAT/FAT 32/NTSF JPEG (*.JPG) MPEG1 (*.MP3) Bitsebesség: 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps Mintavételi frekvencia: 32k, 44,1k, 48kHz MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) H.264 (*.AVI, *.MP4, *.TS) Csatlakoztasson egy USB-eszközt a TV USB-csatlakozójához. Az USB-eszköz csatlakoztatása után közvetlenül belép a Media Center menübe. Media Center Photo Music Video Text Select OK Enter Exit Exit Nyomja meg a távvezérlő kapcsolódó gombjait a kép alsó vezérlőpanelen lévő sávon elérhető funkciók végrehajtásához. 20

LC-32LE154E LC-32LE154V

LC-32LE154E LC-32LE154V LC-32LE154E LC-32LE154V 1506-0Q3B000 TINS-F996WJZZ POLSKI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVÍZOR S BAREBNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVIZOR S FAREVNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ

Részletesebben

LED TV Monitor T1 sorozat Használati utasítás

LED TV Monitor T1 sorozat Használati utasítás LED TV Monitor T1 sorozat Használati utasítás E HUG4532 Harmadik kiadás 2010. Augusztus Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) elõzetes írásos engedélye

Részletesebben

HANNspree HT11 19" LCD-TFT beépített TV-tuner + DVB-T

HANNspree HT11 19 LCD-TFT beépített TV-tuner + DVB-T HANNspree HT11 19" LCD-TFT beépített TV-tuner + DVB-T Használati útmutató Tartalomjegyzék Figyelmeztető jelek leírása... 2 Biztonsági előírások... 3 1. Első lépések...5 1.1 Csomag tartalma...5 1.2 A TV

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 -

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 - Tartalomjegyzék TV funkciók... 2 Tisztelt SHARP vásárló!... 3 Fontosabb biztonsági óvintézkedések... 3 Környezetvédelemmel kapcsolatos információk... 6 A csomag tartalma... 7 TV vezérlőgombok és működtetés...

Részletesebben

ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC

ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC ORION HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD T22-DVDC Jellemzők Távirányítóval vezérelhető LCD TV. HDMI csatlakozók a digitális képhez és hanghoz. Ez a csatlakozó alkalmas nagyfelbontású jelek vételére is. 200 programhely

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Smart TV Set Top Box USB SD/MMC O!PLAY MEDIA PRO Felhasználói kézikönyv HUG7276 Elsö kiadás Április 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) kifejezett

Részletesebben

LED-tévé LED TV. Kezelési útmutató Navodilo za uporabo. Magyar... 2 Slovenščina... 45

LED-tévé LED TV. Kezelési útmutató Navodilo za uporabo. Magyar... 2 Slovenščina... 45 LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 1 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15 D LED-tévé LED TV Kezelési útmutató Navodilo za uporabo Magyar... 2 Slovenščina... 45 Érvényesség kezdete: 06/2014, Modell: LED TV 2242

Részletesebben

Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903. Picture similar. Felhasználói kézikönyv

Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903. Picture similar. Felhasználói kézikönyv Földi digitális HD beltéri egység SRT 8903 Picture similar Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés 2 1.1 Biztonsági előírások 2 1.2 Tárolás 2 1.3 A készülék beállítása 3 1.4 Tartozékok 3

Részletesebben

THD-3000 CHD-3000. THD-3000 Nagyfelbontású MinDig TV vevőkészülék CHD-3000 Nagyfelbontású kábel TV vevőkészülék

THD-3000 CHD-3000. THD-3000 Nagyfelbontású MinDig TV vevőkészülék CHD-3000 Nagyfelbontású kábel TV vevőkészülék THD-3000 CHD-3000 THD-3000 Nagyfelbontású MinDig TV vevőkészülék CHD-3000 Nagyfelbontású kábel TV vevőkészülék Használati útmutató 2 CHD-3000 / THD-3000 1. BIZTONSÁG....................................

Részletesebben

VW199 sorozatú LCD monitor Felhasználói útmutató

VW199 sorozatú LCD monitor Felhasználói útmutató 2011. Kolovoz VW199 sorozatú LCD monitor Felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Felhívások... iii A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk... iv Gondozás és tisztítás... v 1.1 Üdvözöljük!...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG...3 4. TÁVIRÁNYÍTÓ...5 6. A HÁTLAP...7 7. A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA...7

TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG...3 4. TÁVIRÁNYÍTÓ...5 6. A HÁTLAP...7 7. A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA...7 TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG...3 2. BEVEZETŐ...3 3. JELLEMZŐK...4 4. TÁVIRÁNYÍTÓ...5 5. AZ ELŐLAP...7 6. A HÁTLAP...7 7. A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA...7 8. ALAPFUNKCIÓK...9 8.1 A VEVŐKÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA...9

Részletesebben

Evolution. Emotion. Passion. THT504. Digital Terrestrial HD Receiver

Evolution. Emotion. Passion. THT504. Digital Terrestrial HD Receiver THT504 Digital Terrestrial HD Receiver User Manual Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Manual do Utilizador Instrukcja obsługi Felhasználói kézikönyv Ръководство на потребителя Evolution.

Részletesebben

LED LCD TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később szükség lehet

LED LCD TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később szükség lehet HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED LCD TV A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később szükség lehet rá. www.lg.com 2 LICENCEK LICENCEK A támogatott licencek

Részletesebben

HU kezelési útmutató

HU kezelési útmutató kezelési útmutató HU 2 HD Series TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonság 3 2. Bevezető 3 3. Főbb jellemzők 3 4. A Távirányító 4 5. Az Előlap 5 6. A Hátlap 5 7. A készülék csatlakoztatása 5 8. Alapfunkciók 6 8.1 A

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED LCD MONITOR TV

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED LCD MONITOR TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED LCD MONITOR TV A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később még szüksége lehet rá. LED LCD MONITOR TV MODELLEK M1950D

Részletesebben

DVD-felvevő RDR-HX520/HX720/HX722/HX920. Kezelési útmutató

DVD-felvevő RDR-HX520/HX720/HX722/HX920. Kezelési útmutató E1 DVD-felvevő Kezelési útmutató A Sony termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hasznos tanácsok, tippek és további információkért látogasson el a www.sony-europe.com/myproduct weboldalra. RDR-HX520/HX720/HX722/HX920

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Gyártva a Dolby Laboratiores engedélyével. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

TARTALOMJEGYZÉK. Gyártva a Dolby Laboratiores engedélyével. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. HU Kezelési Kézikönyv 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonság 3 2. Bevezető 3 3. Főbb jellemzők 3 4. A Távirányító 4 5. Az Előlap 5 6. A Hátlap 5 7. A készülék csatlakoztatása 5 8. Alapfunkciók 6 8.1 A vevőkészülék

Részletesebben

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S TÍPUS LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZÍNES LCD-TELEVÍZIÓ LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA CE nyilatkozat: Alulírott, SHARP Electronics (Europe)

Részletesebben

76 cm-es (30") LCD-TV

76 cm-es (30) LCD-TV 76 cm-es (30") LCD-TV 2004, Minden jog fenntartva. Ezt a kézikönyvet szerzői jog védi. A szerzői jog tulajdonosa az Medion cég. védjegy: Az MS-DOS és a Windows a Microsoft cég bejegyzett védjegyei. A Pentium

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék...1 Használattal kapcsolatos megjegyzés...2. Függelékek...48. Üzembe helyezés...11. Felhasználói kezelőszervek...

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék...1 Használattal kapcsolatos megjegyzés...2. Függelékek...48. Üzembe helyezés...11. Felhasználói kezelőszervek... Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Használattal kapcsolatos megjegyzés...2 Biztonsági tudnivalók...2 Óvintézkedések...3 A szemre vonatkozó biztonsági figyelmeztetések...5 Termékfunkciók...5 Bevezetés...6

Részletesebben

DVD-felvevő RDR-HX650. Kezelési útmutató

DVD-felvevő RDR-HX650. Kezelési útmutató 3-100-905-F1(1) DVD-felvevő Kezelési útmutató A Sony készülékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hasznos tudnivalókat, ötleteket és egyéb információkat az alábbi honlapon találhat: www.sony-europe.com/myproduct

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv HU Felhasználói Kézikönyv HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE 1. Biztonsági előírások.................. 3 2. Bevezető........................... 3 3. Jellemzők..........................

Részletesebben

A B osztályba sorolható rádiófrekvenciás interferenciára vonatkozó FCC nyilatkozat.

A B osztályba sorolható rádiófrekvenciás interferenciára vonatkozó FCC nyilatkozat. HK241 HSG 1221 OSD[V5.4] A monitor üzemeltetése előtt kérjük, alaposan olvassa el a használati utasítást. Mint referenciaanyagot, a kézikönyvet gondosan őrizze meg. A B osztályba sorolható rádiófrekvenciás

Részletesebben

Wind Top AE1920 Univerzális (All-in-One) PC

Wind Top AE1920 Univerzális (All-in-One) PC Wind Top AE1920 Univerzális (All-in-One) PC MS-A923 (V1.X) Rendszert Előszó TARTALOM Szerzői jogi megjegyzés...iii Védjegyek...iii Egyesült Államokban bejegyzett szabadalmak számai...iii Változtatások

Részletesebben

Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez. Opticum HD x405p műholdvevő

Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez. Opticum HD x405p műholdvevő Nagyfelbontású digitális vevőegységhez Opticum HD x405p műholdvevő Feldolgozás dátuma: 2012.03 (1.07.3965 készülék szoftver alapján W.V) Tartalomjegyzék BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 4 1. Környezetvédelem 5 2.

Részletesebben

HUMAX UD Fox mediabox

HUMAX UD Fox mediabox UPC Direct HUMAX UD Fox mediabox A kézirat lezárva: 2011. 04. 05. Figyelmeztetés Köszönjük, hogy HUMAX terméket választott. Figyelmesen olvassa el a használati utasítást, hogy a készüléket biztonságosan

Részletesebben

HD-8840 Series USER`S MANUAL. Felhasználói Kézikönyv Návod na Použitie Uživatelská Príručka

HD-8840 Series USER`S MANUAL. Felhasználói Kézikönyv Návod na Použitie Uživatelská Príručka En Hu Sk Cz USER`S MANUAL Felhasználói Kézikönyv Návod na Použitie Uživatelská Príručka HD-8840 Series Available Combinations: 13/18V 400mA Max. 13/18V 400mA Max. 13/18V 400mA Max. ANT IN ANT IN ANT IN

Részletesebben

2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x LCD monitorok. Felhasználói útmutató

2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x LCD monitorok. Felhasználói útmutató 2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x LCD monitorok Felhasználói útmutató 2010, 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft név és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation

Részletesebben

SMART All-in-One Használati utasítás

SMART All-in-One Használati utasítás SMART All-in-One Használati utasítás A2272PW4T/A2472PW4T 1 www.aoc.com 2013 AOC. Minden jog fenntartva! TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG...4 Elnevezési konvenciók...4 Tápfeszültség...5 Telepítés...6 Tisztítás...7

Részletesebben

VN289 sorozat LCD-monitor. Felhasználói útmutató

VN289 sorozat LCD-monitor. Felhasználói útmutató VN289 sorozat LCD-monitor Felhasználói útmutató Tartalomjegyzék Megjegyzések... iii Biztonsági információ... iv Gondozás és tisztítás... v 1.1 Üdvözöljük!... 1-1 1.2 A csomag tartalma... 1-1 1.3 A monitortalp

Részletesebben