MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T"

Átírás

1 MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatához 2007.

2 2 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS FELÜLVIZSGÁLATI RENDJE...7 I. BEVEZETÉS...7 II. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...8 III. HELYSZÍNI FELÜLVIZSGÁLAT...13 IV. A BESZÁMOLÓ FELÜLVIZSGÁLATÁNAK LEZÁRÁSA...16 V. A VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG/TÖBBLETTÁMOGATÁSRA JOGOSULTSÁG ÖSSZEGÉNEK ÉS A FIZETENDŐ KAMAT ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA...17 VI. A BESZÁMOLÓT ÉS A FELÜLVIZSGÁLATOT KÖVETŐ FINANSZÍROZÁSI REND...19 S Z E M P O N T O K A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ...21 I. A NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS A NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ) Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák...21 a) Települési önkormányzatok feladatai (Kvtv. 3. számú melléklet 1. pontja)...21 b) Körzeti igazgatás (Kvtv. 3. számú melléklet 2. pontja)...21 c) Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai (Kvtv. 3. számú melléklet 4. pontja)...21 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (Kvtv. 3. számú melléklet 5. pontja)...21 e) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai (Kvtv. 3. számú melléklet 7. pontja)...21 f) Pénzbeli szociális juttatások (Kvtv. 3. számú melléklet 9. pontja)...21 g) A Lakáshoz jutás feladatai (Kvtv. 3. számú melléklet 10. pontja)...21 h) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok (Kvtv. 3. számú melléklet 23. pontja)...21 i) Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok (Kvtv. 3. számú melléklet 24. pontja) ) Körjegyzőség működése (Kvtv. 3. számú melléklet. 3. pontja) ) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (Kvtv. 3. számú melléklet 6. pontja) ) Üdülőhelyi feladatok (Kvtv. 3. számú melléklet 8. pontja) ) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok (Kvtv. 3. számú melléklet 11. pontja)...23 a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai...23 b) Gyermekjóléti központ...27 c) Szociális étkeztetés...28 d) Házi segítségnyújtás...30 e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás...32 f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás...33 g) Támogató szolgálat...35 h) Közösségi ellátások...37 i) Utcai szociális munka...39 j) Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása...41 k) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása ) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés (Kvtv. 3. számú melléklet 12. pont)...45 a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás...45 b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás...46 c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás ) Hajléktalanok átmeneti intézményei (Kvtv. 3. számú melléklet 13. pont)...52

3 3 8.) Gyermekek napközbeni ellátása (Kvtv. 3. számú melléklet 14. pont)...54 a) Bölcsődei ellátás...54 b) Családi napközi ellátás...57 c) Ingyenes intézményi étkeztetés ) Óvodai nevelés (Kvtv. 3. számú melléklet. 15. pontja) ) Iskolai oktatás (Kvtv. 3. számú melléklet 16. pontja)...62 a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon (Kvtv. 3. számú melléklet 16/a) pontja)...62 b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon (Kvtv. 3. számú melléklet 16/b) pontja)...62 c) Iskolai oktatás a évfolyamon (Kvtv. 3. számú melléklet 16/c) pontja)...62 d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) (Kvtv. 3. számú melléklet 16/d) pontja)...62 e) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (Kvtv. 3. számú melléklet 16/e) pontja) ) Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás (Kvtv. 3. számú melléklet 17. pontja)..65 a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában (Kvtv. 3. számú melléklet 17/a) pontja)...65 b) Korai fejlesztés, gondozás (Kvtv. 3. számú melléklet 17/b) pontja)...65 c) Fejlesztő felkészítés (Kvtv. 3. számú melléklet 17c) pontja) ) Alapfokú művészetoktatás (Kvtv. 3. számú melléklet 18. pontja)...68 a) Zeneművészeti ág (Kvtv. 3. számú melléklet 18/a) pontja)...68 b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág (Kvtv. 3. számú melléklet 18/b) pontja) ) Kollégiumok közoktatási feladatai (Kvtv. 3. számú melléklet 19. pontja)...70 a) Kollégiumi, externátusi nevelés, (Kvtv. 3. számú melléklet 19/a) pontja)...70 b) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása (Kvtv. 3. számú melléklet 19/b)...70 c) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása (Kvtv. 3. számú melléklet 19/b)...70 d) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása (Kvtv. 3. számú melléklet 19/c)...70 e) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása (Kvtv. 3. számú melléklet 19/d) pontja) ) Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz (Kvtv. 3. számú melléklet 20. pontja)...72 a) Általános iskolai napközi foglalkozás (Kvtv. 3. számú melléklet 20/a) pontja)...72 b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása (Kvtv. 3. számú melléklet 20/b) pontja)...72 c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás (Kvtv. 3. számú melléklet 20/c) pontja)...72 d) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (Kvtv. 3. számú melléklet 20/d) pontja)...72 e) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (Kvtv. 3. számú melléklet 20/e) pontja) ) Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához (Kvtv. 3. számú melléklet 21. pontja)...77 a) Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása (Kvtv. 3. számú melléklet 21.a) pontja)...77 b) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása (Kvtv. 3. számú melléklet 21.b) pontja)...77 c) Kistelepülések támogatása (Kvtv. 3. számú melléklet 21.c) pontja)...77

4 4 16.) Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások (Kvtv. 3. számú melléklet 22. pontja)...79 a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés (Kvtv. 3. számú melléklet 22.a) pontja)...79 b) Tanulók ingyenes tankönyvellátása (Kvtv. 3. számú melléklet 22.b) pontja)...79 II. NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához ) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása ) A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége ) Pedagógiai szakszolgálat ) Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz ) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése...85 a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás...85 b) Időskorúak járadéka...86 c) Rendszeres szociális segély...86 d) Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék...87 e) Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás és lakásfenntartási támogatás...87 f) Normatív lakásfenntartási támogatás...88 g) Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás...88 h) Sikeres Magyarországért Panel Plussz hitelprogramhoz kapcsolódó támogatás ) Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása ) Szociális továbbképzés és szakvizsga ) Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása ) Belső ellenőrzési társulások támogatása ) Többcélú kistérségi társulások támogatása ) A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása...93 a) Közoktatási intézményi feladat...93 b) Közoktatási szakszolgálati feladat ) A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi szakellátási és gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása97 a) Szociális intézményi feladat...99 b) Szociális alapszolgáltatási feladat c) Gyermekvédelmi szakellátási feladatok d) Gyermekjóléti alapellátási feladatok ) A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári feladatainak támogatása ) A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása III. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKAT MEGILLETŐ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGOSZTÁSA A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése IV. KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK ) Lakossági közműfejlesztés támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 1. pontja) ) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 2. pontja) ) A közegészségügyileg veszélyeztetett települések egészséges ivóvízzel való ellátása többletköltségeinek részbeni ellentételezése ) A lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatása ) Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 3. pontja) ) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 4. pontja)...113

5 5 5.) Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 5. pontja) ) Gyermek és ifjúsági feladatok (Kvtv. 5. számú melléklet 6. pontja) ) Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz (Kvtv. 5. számú melléklet 7. pontja) ) Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Kvtv. 5. számú melléklet 8. pontja) ) Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 9. pontja) ) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 10. pontja) ) Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 11. pontja) ) ART mozihálózat fejlesztésének támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 12. pontja) ) Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása (Kvtv. 5. számú melléklet 13. pontja) ) Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 14. pontja) ) Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszély elhárítási munkálatainak támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 15. pontja) ) A évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 16. pontja) ) Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 17. pontja) ) Múzeumok szakmai támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 18. pontja) ) Az ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítése (Kvtv. 5. számú melléklet 19. pontja) ) Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 20. pontja) ) Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 21. pontja) ) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 22. pontja) ) Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 23. pontja) ) Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 24. pontja) ) Sportpályák felújításának támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 25. pontja) ) Kistelepülések életmentő készülékkel való ellátásnak támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 26. pontja) ) A szakiskola és szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 27. pontja) ) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (Kvtv. 5. számú melléklet 28. pontja) ) Többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének támogatása V. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK (KVTV. 6. SZÁMÚ MELLÉKLET) ) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása ) Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára ) A helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvételhez nyújtandó visszterhes kamattámogatás...128

6 6 2.2.) A helyi önkormányzatok támogatása az adósságrendezési eljárás időtartama alatt ) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok díjához állami támogatás igénylése ) Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása VI. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZÍNHÁZI TÁMOGATÁSA (KVTV. 7. SZÁMÚ MELLÉKLET) VII. CÍMZETT ÉS CÉLTÁMOGATÁSOK (KVTV. IX. FEJEZET 6. CÍM) VIII. A DECENTRALIZÁLT HELYI ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK ELŐIRÁNYZATAI VALAMINT A VIS MAIOR TARTALÉK FELADATAINAK TÁMOGATÁSA(TEKI, CÉDE, LEKI, VIS MAIOR, VIS MAIOR TARTALÉK) (KVTV. IX. FEJEZET 7., 8., 10. CÍM) MELLÉKLETEK...135

7 7 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS FELÜLVIZSGÁLATI RENDJE I. Bevezetés A Segédlet az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) és a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségi felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) rendelkezései alapján készült. A Segédlet kiadásának legfontosabb célkitűzése, hogy a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai (továbbiakban: Igazgatóság) a központi költségvetésből az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások (továbbiakban: önkormányzatok) részére 2006-ban folyósított állami támogatások, hozzájárulások igénybevételének, elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálatát azonos szempontok és eljárási szabályok szerint végezzék, valamint nyújtson segítséget az önkormányzatok részére a támogatások szabályszerű elszámolásához, az éves költségvetési beszámoló adatainak megalapozásához. Az egységes és helyes gyakorlat megvalósítása céljából a Segédlet első része tartalmazza a felülvizsgálat általános szabályait és az eljárási kérdéseket. Eligazítást ad a helyszíni felülvizsgálat, a felülvizsgálat dokumentálásának szabályaira és a határozathozatalra vonatkozóan. Mindezek során figyelembe veszi az államháztartási törvény és végrehajtási kormányrendeletében, a támogatások felülvizsgálatára vonatkozó pénzügyminiszteri rendeletben, a közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvényben, illetve az egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglalt előírásokat. A felülvizsgálati tevékenységhez fűződő nyomtatványmintákat a mellékletek tartalmazzák. Az egyes állami támogatási jogcímek elszámolásának felülvizsgálati szempontjait a Segédlet második része tartalmazza.

8 II. A felülvizsgálat általános szabályai 8 Az Igazgatóság a rendelkezésére álló iratok és a saját nyilvántartási adatainak felhasználásával végzi az önkormányzatok központi költségvetési támogatásokkal való elszámolásainak szabályszerűségi felülvizsgálatát. A felülvizsgálatot az önkormányzatok igényléseit, lemondásait, elszámolásait alátámasztó dokumentumok, szakmai nyilvántartások, számítási anyagok, továbbá egyéb, a pénzügyi számviteli rendszerből nyerhető információk alapján kell elvégezni (PM rendelet 13. ). E felülvizsgálat során az Igazgatóság különösen - megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló, illetve a más közigazgatási szervtől átvett adatok, dokumentumok szerint az önkormányzat, illetve az intézmény jogosult-e a hozzájárulás, támogatás alapjául szolgáló tevékenység ellátására, s ennek megfelelően jogosult-e a támogatás igénybevételére, - vizsgálja, hogy az önkormányzat az elszámolását határidőben, számszakilag helyesen nyújtotta-e be, - a mutatószám alapján igényelhető központi költségvetési hozzájárulások, támogatások esetében az önkormányzat elszámolásának adatait összeveti az előző költségvetési év(ek) tényleges mutatószámainak idősorával amennyiben nem történt jelentős változás a fenntartott intézmények körében -, a statisztikai adatokkal, feltárja a jelentős eltéréseket, megvizsgálja, hogy a hozzájárulások, támogatások elszámolása összhangban van-e az önkormányzat év végi költségvetési beszámolójával, - vizsgálja, hogy az önkormányzat a felhasználási kötöttséggel járó támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványával elszámolt-e. (PM rendelet 7. ) Ha az Igazgatóság rendelkezésére álló adatok alapján a PM rendelet 6-7. szerinti felülvizsgálat nem hajtható végre, az Igazgatóság pótlólagos információért megkeresi a jegyzőt, illetve a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetőjét (PM rendelet 8. ). Az önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint az egyéb központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások igénybevételének feltételeit a költségvetési törvény és a kapcsolódó jogszabályok tartalmazzák. Az önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatásokra és beszámításokra és az azokat megalapozó iparűzési adóerő-képességre vonatkozó adatszolgáltatásokra is a feladatmutatók alapján járó normatív állami hozzájárulások elszámolásának szabályait kell alkalmazni. Év végi elszámolás (beszámoló) felülvizsgálata Az önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásai, hozzájárulásai év végi elszámolásának szabályszerűségét a Magyar Államkincstár a tárgyévet követő év végéig felülvizsgálja. A tárgyévet követő december 31-ig megkezdett felülvizsgálat a következő évre áthúzódhat, feltéve, hogy az Igazgatóság a felhívást ezen időpontig már kibocsátotta. Több évre kiterjedő támogatás esetében a lezárást követő éves elszámolás keretében a felülvizsgálat a teljes támogatási időszakra irányul (Áht. 64/D. (1) bek.).

9 9 A felülvizsgálat a beküldött éves beszámoló alapján történhet az Igazgatóságon vagy a helyszínen (ez utóbbinál minden esetben jegyzőkönyv készül a tapasztalatokról). A felülvizsgálatot december 31-e előtt dokumentálhatóan meg kell kezdeni, és legalább az Áht. 64/D. (2) bekezdésében szereplő felhívást ki kell bocsátani. Ha a felhívást az önkormányzat nem fogadja el, és a fennmaradó különbséget hitelt érdemlően (hiteles dokumentumokkal alátámasztva) nem igazolja, akkor a felülvizsgálatot kiegészítő információk, dokumentumok bekérésével, szükség esetén helyszíni ellenőrzéssel kell folytatni. A felülvizsgálatot első fokon az önkormányzat székhelye szerint illetékes Igazgatóság, másodfokon a Kincstár folytatja le (Áht. 64/D. (4) bek.). Az elszámolás felülvizsgálatára a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt kell alkalmazni (továbbiakban: Ket.), az Áht. V. fejezetében foglalt eltérésekkel (Áht. 64/D. (3) bek.). Az Igazgatóság nyilvántartásai alapján végzett felülvizsgálat szabályai Az elszámolás felülvizsgálata során a Segédletben megadott általános és különös szempontok szerint kell eljárni, a következők figyelembevételével: Amennyiben az Igazgatóságnál rendelkezésre álló adatok és dokumentumok nem támasztják alá a jelentős eltérés indokoltságát, kiegészítő információkat, dokumentumokat kell bekérni a jegyzőtől/munkaszervezet vezetőjétől. A közoktatási célú normatív hozzájárulások kizárólag az olyan intézményben ellátottak, oktatottak után vehetők igénybe, amelynek alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, beleértve a kiegészítő hozzájárulások igénybevételére jogosító tevékenységeket is (a költségvetési törvényben meghatározott kivételekkel) és amelyek OM azonosítóval rendelkeznek. A közoktatási statisztika adataival való összevetés esetében azoknál a jogcímeknél, ahol a közoktatási statisztika és a normatíva tartalma megegyezik, eltérés csak az önkormányzat indokolása alapján fogadható el. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. számú melléklet pontjainak jogcímei alapján a normatív állami hozzájárulást igénybevevő önkormányzatok szociális intézményei hitelesített működési engedélyének, megállapodásának, illetve szerződésének vizsgálata szükséges. Ha a évi normatív állami hozzájárulások és támogatások felülvizsgálata során az Igazgatóság az önkormányzat elszámolásához képest eltérést állapít meg, akkor annak megfelelően módosulnak az ehhez kapcsolódó egyéb támogatások elszámolásai is (ÖNHIKI, jövedelemkülönbség mérséklése, megyei önkormányzat intézményeiben ellátottak után járó SZJA), a felülvizsgálatot azon támogatások elszámolására is ki kell terjeszteni. Kiegészítő információ kérése

10 10 Amennyiben az Igazgatóság rendelkezésére álló információk nem alapozzák meg egyértelműen az igénybevételt, a felhívás előtt célszerű az önkormányzattól kiegészítő információt kérni a PM rendelet 8. -a alapján dokumentumok, vagy kiegészítő, részletező információt tartalmazó táblázat, statisztikai adatszolgáltatás másolatának bekérésével (1-4. mellékletek). Beszámoló záradékolása Amennyiben az önkormányzat év végi elszámolásának felülvizsgálata során a Segédletben megadott általános és különös szempontok szerint az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok alapján eltérést nem állapított meg, illetve a kiegészítő információként közölt adatokat vagy a felhívásra adott választ ideértve az elszámolás önrevíziós adatlapon történő módosítását is elfogadta, a felülvizsgálat megtörténtét külön nyomtatványon záradékkal igazolja, amelynek eredeti példányát megküldi az önkormányzat polgármesterének/többcélú kistérségi társulás elnökének (Ámr. 52/C. (2) bek.). A záradéknak tartalmaznia kell, hogy az Igazgatóság a felülvizsgálat során a rendelkezésére álló információk alapján az elszámolásban/önrevíziós adatlapon közölt adatokhoz képest, az esetleges kiegészítő információk figyelembe vételével eltérést nem állapított meg (5. sz. melléklet). A költségvetési beszámoló felülvizsgálatához kapcsolódó felhívás Amennyiben az Igazgatóság a felülvizsgálat során - az önkormányzat által az elszámolás során közölt adatoktól eltérő adatokat tár fel, - nem fogadja el az önkormányzatnak a kiegészítő információra adott válaszát, amely az eredeti adatszolgáltatás fenntartását célozza, - az önkormányzat a kiegészítő információra adott válaszában az eredeti adatszolgáltatásától eltérő adatot közöl, akkor 8 napos határidő kitűzésével felhívja az önkormányzatot elszámolásának módosítására. A felhívást (6. sz. melléklet) postai úton, tértivevénnyel kell kézbesíteni. Az önkormányzat módosításának hiányában eredeti adatszolgáltatása marad az irányadó (Áht. 64/D. (2) bek.) a jogkövetkezményekkel együtt. Az önkormányzat a felhívásra adott a polgármester és a jegyző által aláírt válaszában jogcímenként nyilatkozik az adatszolgáltatás módosításáról. A felülvizsgálati hatósági eljárás abban az esetben indul meg, ha eltérés marad fenn az önkormányzat és az Igazgatóság adatai között, illetve ha az önkormányzat a felhívásnak 8 napon belül nem tesz eleget. Az eljárás megindulásának időpontja az önkormányzat válasza beérkezésének napja amennyiben 8 napon belül beérkezik -, vagy a felhívás kézhezvételétől számított 9. nap. Ha az önkormányzat a felhívásban foglaltaknak eleget tesz, és elszámolását módosítja, az eljárás nem indul meg. Önrevíziós adatlap megküldése Ha az önkormányzat a felhívás alapján elfogadja az Igazgatóság javaslatát, a felhíváshoz mellékelt Önrevíziós adatlapon (7. sz. melléklet) módosítja az elszámolását. Ha a módosítás pénzügyi rendezést von maga után (többlettámogatás jár még az önkormányzatnak, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezik), a pénzügyi teljesítés alapjául szolgáló dokumentum az Önrevíziós adatlap. Amennyiben az önkormányzat csak részben fogadja el az Igazgatóság javaslatát (az Önrevíziós adatlapon a fennmaradó különbség nem nulla), akkor az Igazgatóság ismételten megvizsgálja a felhívásban szereplő, az önkormányzat által megkifogásolt jogcím(ek)

11 11 megalapozottságát. Ha az önkormányzat indokait az Igazgatóság elfogadja, úgy az önkormányzat által aláírt, módosított Önrevíziós adatlap alapján korrigálja nyilvántartását. Jegyzőkönyv Nem helyszíni felülvizsgálat során jegyzőkönyv felvételére az Áht. 64/D. (6) bekezdésében (év végi elszámolást követően fennmaradt eltérésnél) meghatározott esetekben kerül sor. Az Igazgatóság a felülvizsgálat során tett megállapításairól, a várható jogkövetkezményekről, mindezek indokáról és jogalapjáról az eljárás megindítását követő 30 napon belül jegyzőkönyvet juttat el az önkormányzat számára. Az önkormányzatnak a jegyzőkönyv megállapításaira tett - a polgármester és a jegyző által aláírt - észrevételeiben részletesen alá kell támasztania az általa az elszámolás során jelzett mutatószám, illetve a támogatás igénybevételének jogszerűségét (Ámr. 52/C. (4) bek.). A jegyzőkönyv záradékában a felülvizsgálattal érintett szerv vezetője (a polgármester és a jegyző) a jegyzőkönyv átvételét követő 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerte és a megállapításokat elfogadja, illetve észrevételt kíván tenni (Áht. 64/D. (7) bek.). Eljárás felfüggesztése Amennyiben a felülvizsgálat lefolytatásához más szerv álláspontját (pl. minisztérium állásfoglalását) kell beszerezni, illetve olyan bírósági eljárás van folyamatban, amely az ügy elbírálása szempontjából jelentőséggel bír, illetve egyéb okból az Igazgatóság nem tudja véglegesíteni az álláspontját, a felülvizsgálati eljárást fel lehet függeszteni. A Ket ában meghatározottak szerint, fellebbezhető végzés kibocsátásával (8. sz. melléklet). A végzés rendelkező részében meg kell jelölni, hogy meddig tart a felfüggesztés (pl.: bírósági eljárás lefolytatásáig, stb.). A felfüggesztés időtartama nem számít bele a felülvizsgálati eljárás ügyintézési határidejébe. A felülvizsgálatban résztvevőkre vonatkozó jogok és kötelezettségek Az Igazgatóság és a Kincstár jogosult a felülvizsgálattal érintett önkormányzat, illetve intézménye működésével és gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekben más, illetékes közigazgatási szerveket megkeresni. A megkeresésről egyidejűleg az önkormányzatot is értesíteni kell (PM rendelet 4. (1) bek.). A felülvizsgálat során a felülvizsgálatot végző személy köteles - a tapasztalt eltéréseket, hiányosságokat, a javasolt intézkedéseket írásba foglalni, - a felülvizsgálat során megismert állami, szolgálati, üzleti titkokat megőrizni, az általános és az önkormányzat hivatalára, illetve az intézményre vonatkozó adatvédelmi előírásokat betartani. (PM rendelet 4. (2) bek.) A felülvizsgálat során a felülvizsgálatot végző jogosult - az önkormányzat hivatala, illetve az intézmények felülvizsgálatában közreműködő, a jegyző, illetve az intézmény vezetője által felhatalmazott dolgozóitól szóban vagy írásban felvilágosítást kérni, a felülvizsgálattal kapcsolatos dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot kérni,

12 12 - az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, illetve az intézmények által végzett felügyeleti és belső ellenőrzés megállapításait önkormányzati szinten a polgármester, az önkormányzat hivatala esetében a jegyző, intézmény esetében annak vezetője hozzájárulásával felhasználni, - az önkormányzat jegyzőjétől, az intézmény vezetőjétől a vizsgált támogatás igénybevételét megalapozó dokumentumokra vonatkozóan teljességi nyilatkozatot kérni (9. sz. melléklet).

13 III. Helyszíni felülvizsgálat 13 Helyszíni felülvizsgálatot kell tartani az év végi elszámolás felülvizsgálata során: - amennyiben az önkormányzat év közben, vagy az év végi elszámolás során nem tett eleget a normatív állami hozzájárulások és támogatások és egyéb központi költségvetési támogatások igénylésével kapcsolatban az Igazgatóság jegyzőkönyvbe foglalt, a támogatási igény módosítására, a támogatásról való lemondásra vonatkozó javaslatának, és a jogosultság nem állapítható meg egyértelműen az Igazgatóság rendelkezésére álló információkból; - amennyiben az önkormányzat az Igazgatóságnak az Áht. 64/D. (2) bekezdése szerinti felhívására nem válaszol, vagy a felhívásra adott válaszát dokumentumokkal alátámasztottan, hitelt érdemlő módon nem tudja igazolni, és a jogosultság nem állapítható meg egyértelműen az Igazgatóság rendelkezésére álló információkból vagy dokumentumokból; - ha a jogcímenként megállapított eltérések (többlettámogatás/fizetési kötelezettség) közül a többlettámogatás együttes összege az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások és támogatások 1%-át, de legalább 500 ezer Ft-ot meghaladja és az Igazgatóság rendelkezésére álló, vagy a pótlólagosan bekért dokumentumokból egyértelműen nem állapítható meg a többlettámogatásra való jogosultság. Az év végi elszámolás felülvizsgálata során az Igazgatóság döntése alapján helyszíni vizsgálatot lehet végezni, amennyiben a tényállást csak ennek során lehet tisztázni. A normatív állami hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások tekintetében helyszíni vizsgálat esetén az Igazgatóság erre írásbeli felhatalmazással, megbízólevéllel rendelkező, vizsgálatot végző munkatársa jogcímenként egyezteti az önkormányzat által jelzett, a vizsgálattal érintett feladatmutatókat, az iparűzési adóerőképességre vonatkozó adatszolgáltatást, az azokat megalapozó, az önkormányzatnál és intézményeinél rendelkezésre álló okiratokkal, dokumentumokkal, analitikus nyilvántartásokkal. Megvizsgálja a feladatmutatók, az iparűzési adóerőképesség teljesülésének valódiságát, illetve becslésének megalapozottságát (Ámr. 52/A. (5) bek.). A vizsgálat indokolt esetben legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható, melyről az Igazgatóság igazgatója dönt a felülvizsgálatban érintett önkormányzat polgármesterének írásbeli értesítése mellett (Ket. 33. (7) bek.). 1.) Megbízólevél és felülvizsgálati program A helyszíni vizsgálat céljáról és feladatáról és az abban várhatóan érintett intézményi körről, annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal az Igazgatóság értesíti a polgármestert (többcélú kistérségi társulás elnökét) (PM rendelet 11. (1) bek.). A vizsgálatot a felülvizsgálattal érintett szerv vezetőjénél a megbízólevél bemutatásával és a felülvizsgálati program céljainak, feladatainak ismertetésével kell kezdeni (PM rendelet 11. (2) bek.). A megbízólevelet a felülvizsgálat dokumentációjához kell csatolni. A megbízólevelet a felülvizsgálat elrendelésére jogosult igazgató írja alá (10. sz. melléklet).

14 2.) Az írásba foglalás 14 Az írásba foglalás a felülvizsgálati program szerkezetével azonosan történik. Az írásba foglalás során mindazon megállapításokat jegyzőkönyvbe (11. sz. melléklet) kell foglalni, amelyek intézkedést igényelnek. A jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgálat legfontosabb adatait, a felülvizsgálat céljaira adott válaszokat, az általános és részletes megállapításokat, a készítés időpontját, a felülvizsgálatot végzők aláírását és a záradékot. Az írásba foglalás fontos tartalmi követelménye, hogy a súlyosabb szabálytalanságok, jogszabályban foglaltaktól való eltérések esetén mindig utalni kell a jogszabályra, a megállapítás alapjául szolgáló okmányra, illetve tényekre. Az önkormányzatnak a jegyzőkönyv megállapításaira tett - a polgármester és a jegyző által aláírt - észrevételeiben részletesen alá kell támasztania az általa az elszámolás során jelzett mutatószám, illetve a támogatás igénybevételének jogszerűségét (Ámr. 52/C. (4) bek.). A jegyzőkönyv záradékában a felülvizsgálattal érintett szerv vezetője (a polgármester és a jegyző) a jegyzőkönyv átvételét követő 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerte és a megállapításokat elfogadja, illetve észrevételt kíván tenni (Áht. 64/D. (7) bek.). 3.) Bizonyító okmányok A vizsgálati jegyzőkönyvhöz csatolni kell a megállapításokat alátámasztó okmányokat. A felülvizsgálat megállapításainak bizonyítása szempontjából okmánynak nevezünk minden olyan iratot, amelyik írásban rögzít, illetve dokumentál valamilyen tényt. Bizonyító okmánynak nevezünk minden olyan iratot, amely írásban rögzíti a hiányosságokat, illetve a jogszabálysértéseket. Ezek a következők: - hitelesített másolat, - hitelesített kivonat, - tanúsítvány, - közös jegyzőkönyv, - nyilatkozat, - szakértői vélemény, - fénykép. A hitelesített másolat esetében lényeges, hogy az keltezéssel, illetve hitelesítési záradékkal végződjön és azt az önkormányzat, illetve intézmény illetékes dolgozója aláírásával és bélyegzővel lássa el. A kivonat az eredeti okmány meghatározott részének szöveghű, hitelesített másolata. A hitelesített kivonattal szemben követelmény, hogy abból ne maradjon ki a felülvizsgálat szempontjából lényeges rész és az eredeti okmány tartalma és értelme ne változzon meg. Az okmányon fel kell tüntetni a kivonat megjelölést és ugyancsak el kell látni hitelesítési záradékkal. A tanúsítvány tulajdonképpen egy összesítő kimutatás és szövegrész, amely a szükséges adatokat tartalmazza rendszerbe foglalva. Az összesítő kimutatásként elkészített okmányon meg kell jelölni a tanúsítvány szót, továbbá azt, hogy az adatok milyen eredeti okmányokból származnak. A tanúsítványt záradékolni kell az adategyezőségre vonatkozóan az okmányok megjelölésével, majd a kiállítás időpontját és a hitelesítők aláírását kell feltüntetni.

15 15 A közös jegyzőkönyvet a vizsgálat során a felülvizsgálatot végző, és a felülvizsgálattal érintett szerv képviselői együttesen veszik fel. A közös jegyzőkönyvben még nem szerepelnek javaslatok és következtetések. A megállapításokat a felülvizsgálatot végző és a felülvizsgálattal érintett szerv vezetője (dolgozója) aláírásával igazolja. A közös jegyzőkönyv bizonyítékul szolgál a vizsgálati jegyzőkönyv megállapításainak alátámasztására. A nyilatkozat nem teljes értékű bizonyító okirat, utólag megváltoztatható, illetve visszavonható, ezért célszerű a megállapításoknak más módon történő bizonyítása is. A nyilatkozatban fel kell tüntetni, hogy az milyen célból készült, továbbá tartalmaznia kell az azonosító adatokat, az aláírásokat és a keltezést. A szakértői vélemény a felülvizsgálatba vont szakértő tevékenységével olyan megállapítások bizonyítását segíti, amelyekhez különleges szakirányú felkészültség szükséges. A szakértői véleményben fel kell tüntetni a készítés helyét és időpontját, valamint szerepelnie kell a szakértő aláírásának és kamarai tagszámának. Fénykép, egyéb kép-, illetve hangrögzítő eszköz alkalmazható a tények igazolására. A fénykép hátlapján szükséges feltüntetni, hogy az mikor készült, mit ábrázol (hiányosság vagy állapot) és a felvétel kinek a jelenlétében készült. A fényképet és az egyéb módon rögzített információkat az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységeknek a rögzítésnél jelen lévő alkalmazottja jegyzőkönyvben hitelesíti a rögzítés időpontjának, helyének és tárgyának megjelölésével.

16 IV. 16 A beszámoló felülvizsgálatának lezárása Ha az önkormányzat a felhívás alapján elfogadja az Igazgatóság javaslatát és ez pénzügyi rendezést von maga után (többlettámogatás jár még az önkormányzatnak, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezik) nem kell határozatot hozni. A teljesítés az elfogadó nyilatkozat alapján történik, melynek dokumentuma az önrevíziós adatlap. Amennyiben az önkormányzat év végi beszámolóját követően a normatív állami hozzájárulások, támogatások önrevízióját kívánja végrehajtani, azt az Igazgatóság felülvizsgálati rendszerében végezheti el a felülvizsgálat lezárásáig (Áht. 64/D. szerint). Jegyzőkönyv felvételét követően minden esetben szükséges határozattal (12. sz. melléklet) zárni a felülvizsgálatot az Áht. 64/D. (8) bekezdése alapján. A határozatot az államháztartásról és a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvények szerint kell meghozni a jegyzőkönyv megállapításaira tett észrevételek beérkezését, illetve, amennyiben az önkormányzat nem nyilatkozott, a határidő elteltét követő 15 napon belül (Áht. 64/D. (8) bek.). A vizsgálat megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet, valamint határozatot postai úton tértivevénnyel kell kézbesíteni. A határozat ellen az önkormányzat fellebbezhet. A fellebbezést az Igazgatóság útján a Kincstárhoz (mint másodfokú hatósághoz) címezve kell benyújtani. A fellebbezésnek legalább a következőket célszerű tartalmaznia: - a kifogásolt visszafizetési kötelezettséget, illetve a vitatott többlettámogatási jogosultságot megállapító határozat számát, a kibocsátás keltét, az összeget, - a bizonyítékokat a fellebbezés alátámasztására, - a polgármester és a jegyző együttes aláírását. A jogerős határozat végrehajtható, tekintet nélkül arra, hogy az önkormányzat kéri-e bírósági felülvizsgálatát (Áht. 64/D. (9) bek.). A Kincstár jogerős határozatát a bíróság az önkormányzat kérelmére megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti és szükség esetén az Igazgatóságot új eljárás lefolytatására utasítja (Áht. 64/D. (10) bek.). Amennyiben az önkormányzatot felhasználási kötöttséggel megillető támogatást önkormányzati körön kívüli szervezet használja fel, a helyszíni vizsgálathoz az Igazgatóság a támogatás elszámolásáért felelős önkormányzat hozzájárulását kérheti. Amennyiben az önkormányzat a hozzájárulást megtagadja, az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok alapján készíti el az Ámr. 52/C. (3) bekezdés szerinti jegyzőkönyvet, illetve hozza meg az Ámr. 52/C. (5) bekezdés szerinti határozatot. Ezzel egyidejűleg a felülvizsgálat akadályoztatásáról értesíti az Állami Számvevőszéket (Ámr. 52/C. (6) bek.).

17 17 V. A visszafizetési kötelezettség/többlettámogatásra jogosultság összegének és a fizetendő kamat összegének megállapítása 1. Az Áht /A. -ok hatálya alá tartozó normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a helyi önkormányzatok jövedelem-különbségének mérséklését szolgáló támogatás 31, 51, 50. űrlapok szerinti pótlólagos támogatás/visszafizetési kötelezettség egyenlege. Fizetendő kamat típusa: - késedelmi kamat, - igénybevételi kamat, - kiegészítő kamat. Fizetendő kamat mértéke: 13. számú melléklet szerint. Kamattal terhelt időszak: március 28-tól a visszafizetés napjáig. 2. A PM-BM rendeletben közzétett jövedelemkülönbség mérséklés, és a évi végleges iparűzési adóerő-képesség alapján a normatív hozzájárulások évközi elmozdulása figyelmen kívül hagyásával számított jövedelemkülönbség mérséklés pozitív előjelű, a PM-BM rendeletben közzétett jövedelemkülönbség mérséklés abszolút értékének 10%-át meghaladó eltérés. Fizetendő kamat típusa: igénybevételi kamat. Fizetendő kamat mértéke: 13. számú melléklet szerint. Kamat alapja: megállapított eltérés összege. 3. Az ÖNHIKI támogatás esetén a Kvtv. 6. számú melléklet 1.9. pontjában meghatározottak szerint számított visszafizetési kötelezettség. Fizetendő kamat típusa: igénybevételi kamat. Fizetendő kamat mértéke: évi átlagos jegybanki alapkamat kétszerese. Kamattal terhelt időszak: december 31-től a visszafizetés napjáig. 4. A központi költségvetésből származó, az Áht /A. -sok hatálya alá nem tartozó támogatások esetén jogcímenként külön-külön. Fizetendő kamat típusa: - igénybevételi kamat, - kiegészítő kamat. Fizetendő kamat mértéke: 13. számú melléklet szerint. Kamattal terhelt időszak: Jogtalan igénybevétel kezdő napjától a visszafizetés napjáig. Jogtalan igénybevétel kezdő napja: a támogatásnak az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára történő jóváírás napja. Amennyiben a támogatás átutalása több részletben történik és az egyes részletekből a jogtalan igénybevétel összege egyértelműen nem állapítható meg, akkor a jogtalan igénybevétel kezdő napja(i) a visszafizetési kötelezettség

18 18 összegével megegyező támogatási részlet(ek) költségvetési elszámolási számlán történő jóváírása napjaival azonosak úgy, hogy a számítást az utolsó részlet jóváírási időpontjától kezdődően visszafelé kell elvégezni (Ámr (3) bek.). Amennyiben a jogtalan igénybevétel egy önkormányzaton kívüli szervezet ide nem értve az önkormányzat által alapított, illetve az önkormányzat kizárólagos, vagy többségi tulajdonában álló szervezeteket nyilatkozatával, magatartásával, önkormányzaton kívüli körülmény bekövetkezésével függ össze, akkor a jogtalan igénybevétel napja előzőektől eltérően az önkormányzaton kívül álló ok dokumentáltan bizonyítható időpontjával egyezik meg (Ámr (4) bek.) évi normatív kötött felhasználású támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának évben fel nem használt összege jogcímenként külön-külön (46. űrlap). Fizetendő kamat típusa: jogtalan igénybevétel miatti kamat (Ámr (5) bekezdés alapján). Fizetendő kamat mértéke: jegybanki alapkamat kétszerese (támogatás utalásának éve szerint). Kamattal terhelt időszak: Jogtalan igénybevétel kezdő napjától a visszafizetés napjáig évi központosított előirányzatok kötelezettségvállalással terhelt maradványának évben fel nem használt összege jogcímenként külön-külön (47. űrlap). Fizetendő kamat típusa: jogtalan igénybevétel miatti kamat (Ámr (5) bekezdés alapján). Fizetendő kamat mértéke: jegybanki alapkamat kétszerese (támogatás utalásának éve szerint). Kamattal terhelt időszak: Jogtalan igénybevétel kezdő napjától a visszafizetés napjáig. Ha az önkormányzatnak az Áht. 64/A. (4) bekezdés szerinti igénybevételi, illetve az Áht. 64/A. (3) bekezdés szerinti kiegészítő kamatfizetési kötelezettsége is van, akkor az Igazgatóság ennek összegéről az év végi felülvizsgálat lezárását követő tizenöt napon belül értesíti az önkormányzatot (Ámr (18) bekezdés). Jegybanki alapkamaton, ha az önkormányzat visszafizetési kötelezettségének - az igénybevétel évében tesz eleget, a megelőző év átlagos jegybanki alapkamatát (2005. évi jegybanki alapkamat: 7,1904), - az igénybevétel évét követően tesz eleget, az igénybevétel éve átlagos jegybanki alapkamatát (2006-ban az átlagos jegybanki alapkamat: 6,7034 %) kell érteni (Áht. 64/C. (1) bek.). A felülvizsgálat során megállapított kamatfizetési kötelezettségnél az igénybevétel évében visszafizetett támogatásra jutó kamatot a fenti szabály szerint kell figyelembe venni. A kamatfizetési kötelezettség kiszámításának részletes szabályait a 13. számú melléklet tartalmazza.

19 VI. A beszámolót és a felülvizsgálatot követő finanszírozási rend A normatív hozzájárulások és a támogatások év végi elszámolása alapján - az önkormányzat a központi költségvetést megillető összeget az éves költségvetési beszámolójának az Igazgatósághoz történt benyújtását követő 15 napon belül fizeti vissza, - az önkormányzatot megillető pótlólagos hozzájárulás és támogatás kiutalásáról az összesített éves költségvetési beszámoló elkészítését követő 15 napon belül a Kincstár gondoskodik. (Ámr (1) bek.) 2. Az önkormányzatot megillető központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások év végi elszámolásának felülvizsgálata során feltárt eltérés esetén - az önkormányzat a felülvizsgálat alapján a központi költségvetést megillető összeget az Igazgatóság felhívásának elfogadásától, illetve a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizeti meg, - a központi költségvetésből az önkormányzatot megillető összeget a Kincstár az elfogadott felhívásnak az Igazgatósághoz történő megérkezésétől, illetve a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül utalja át. (Ámr (2) bek.) Amennyiben a visszafizetendő hozzájárulás, támogatás együttes összege, illetőleg az igénybevételi, a kiegészítő és a késedelmi kamat együttes összege az forintot nem éri el, azt az önkormányzatnak nem kell visszafizetnie, és a Kincstár a pótlólagosan megállapított 1000 Ft alatti hozzájárulást, támogatást nem utalja át (Ámr (9) bek.). Az Igazgatóság az alábbi adattartalmú levéllel értesíti az Önkormányzati Főosztályt a kiutalandó összegekről: Önkormányzat neve KSH kód Felhívás/határozat száma (az önkormányzatnál végzett felülvizsgálat igazgatósági iktatószáma) Felhívás elfogadásának, illetve a határozat jogerőre emelkedésének napja támogatás összege Kiutalandó összeg kamat összege Összesen: Az Igazgatóság az önkormányzat év végi elszámolásának tárgyévet követő év végéig történő felülvizsgálata során megállapított támogatás- és kamatfizetési kötelezettségéről, valamint annak teljesítéséről a megyei vizsgálatok lezárását követően a megyei összesített adatokról elektronikus úton tájékoztatja a Kincstár Önkormányzati Főosztályát az alábbi adattartalommal:

20 20 Önkormányzat neve KSH kód Felhívás/ határozat száma (az önkormányzatnál végzett felülvizsgálat igazgatósági iktatószáma) Felhívás elfogadásának napja Határozat jogerőre emelkedésének napja Befizetés dátuma Visszautalt támogatás összege Kiegészítő, igénybevételi és késedelmi kamat együttes összege Amennyiben a fizetési kötelezettség a külön jogszabályban megjelölt határidőt követő 90 napon belül nem teljesül, továbbá, ha az önkormányzat fizetési kötelezettségének a felhívás elfogadásától, illetve a határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül nem tesz eleget, a Kincstár azonnali beszedési megbízást nyújt be az önkormányzat ellen és ezt követően a Kincstár az Áht. 63. (7) bekezdése szerint jár el (Áht. 64/A. (6) bek., Áht. 64/D. (11) bek.). Az Igazgatóság az alábbi adattartalmú levéllel tájékoztatja az Önkormányzati Főosztályt az inkasszálandó összegekről: Önkormányzat neve KSH kód Felhívás/határozat száma (az önkormányzatnál végzett felülvizsgálat igazgatósági iktatószáma) Felhívás elfogadásának napja Határozat jogerőre emelkedésének napja Támogatás összege Inkasszálandó Kiegészítő és igénybevételi kamat összege

TARTALOMJEGYZÉK. 2010. évi támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása... 3 Központosított és egyéb támogatások...

TARTALOMJEGYZÉK. 2010. évi támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása... 3 Központosított és egyéb támogatások... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 7. rész

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi normatív hozzájárulás igénylésének és elszámolásának

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások a. évre Vác Város Önkormányzat Összesen: 2 941 673 232 Ft 1 / 30 oldal Egyéb: 743 143 225 Ft Mutató A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha Tájékoztató A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről

Részletesebben

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 4. számú melléklet a 2008. évi. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2007. évre

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások Fő űrlap Egyéb támogatások mennyisé Régi mutató Lemondás Pótigénylés Új mutató gi egyéb A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 4. számú melléklet a 2005. évi.. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2004. évre

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta 2013. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] A 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai 9. melléklet a 2016. évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a

Részletesebben

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM Összefoglaló a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta 2013. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] A 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2011.(VI.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Technikai információk... 3 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 4 I. A FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTUMAI... 5 I.1.

TARTALOMJEGYZÉK Technikai információk... 3 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 4 I. A FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTUMAI... 5 I.1. SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KITÖLTÉSI SEGÉDLET. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI SEGÉDLET. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI SEGÉDLET 2015. Éves költségvetési beszámoló Önellenőrzés nyomtatvány kitöltéséhez Jogszabályi háttér: - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) - az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 2

2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 2 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2010. évi CLXIX. törvény 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 2 A 2011.04.02. és 2011.06.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék 8.

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010. (XI. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2 ATKÁR KÖZSÉG

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évi beszámoló Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása évi beszámoló Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme - -. sz. melléklet 20. évi beszámoló Forintban Ápirilis 30. Július 3. Október 5. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint 0000 65 77 458 870 373 65 77 458

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta

2013. [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta 2013. Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Belső ellenőr Drávecz-Kovács Renáta [ELLENŐRZÉSI JELENTÉS] A 2012. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzése

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei

Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei 2.számú melléklet Belváros-Lipótváros a 211. évre tervezett bevételei 1 2 3 4 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 929 7 1 215 87 13 818 2 145 57 13 818 Egyéb

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi javaslat I. 2009. évi javaslat II. Működési bevételek 393 176 395 447 426 593

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Intézményi alapító okiratok módosítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. -aiban

Részletesebben

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Társaság 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 4-6. Levelezési cím: 5600 Békéscsaba Dr. Becsey O. u. 42 Telefon: 06/66/640-304, Fax.: 66/640-305 www.citycollege.hu E-mail:

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK I. ÖNKORMÁNYZATI PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK Adatforrás: MÁK Területi Igazgatóság, Győr: Az egyes szociális pénzbeli ellátások igénylését célzó dokumentumok Az adatbázis tartalma: A MÁK

Részletesebben

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. számú melléklet a 2005. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok feladatai a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 400 forint/fő,

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET

Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének sz. rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról TERVEZET Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben