MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T"

Átírás

1 MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatához 2007.

2 2 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS FELÜLVIZSGÁLATI RENDJE...7 I. BEVEZETÉS...7 II. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...8 III. HELYSZÍNI FELÜLVIZSGÁLAT...13 IV. A BESZÁMOLÓ FELÜLVIZSGÁLATÁNAK LEZÁRÁSA...16 V. A VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG/TÖBBLETTÁMOGATÁSRA JOGOSULTSÁG ÖSSZEGÉNEK ÉS A FIZETENDŐ KAMAT ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA...17 VI. A BESZÁMOLÓT ÉS A FELÜLVIZSGÁLATOT KÖVETŐ FINANSZÍROZÁSI REND...19 S Z E M P O N T O K A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ...21 I. A NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS A NORMATÍV RÉSZESEDÉSŰ ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ) Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák...21 a) Települési önkormányzatok feladatai (Kvtv. 3. számú melléklet 1. pontja)...21 b) Körzeti igazgatás (Kvtv. 3. számú melléklet 2. pontja)...21 c) Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai (Kvtv. 3. számú melléklet 4. pontja)...21 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (Kvtv. 3. számú melléklet 5. pontja)...21 e) A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai (Kvtv. 3. számú melléklet 7. pontja)...21 f) Pénzbeli szociális juttatások (Kvtv. 3. számú melléklet 9. pontja)...21 g) A Lakáshoz jutás feladatai (Kvtv. 3. számú melléklet 10. pontja)...21 h) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok (Kvtv. 3. számú melléklet 23. pontja)...21 i) Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok (Kvtv. 3. számú melléklet 24. pontja) ) Körjegyzőség működése (Kvtv. 3. számú melléklet. 3. pontja) ) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (Kvtv. 3. számú melléklet 6. pontja) ) Üdülőhelyi feladatok (Kvtv. 3. számú melléklet 8. pontja) ) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok (Kvtv. 3. számú melléklet 11. pontja)...23 a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai...23 b) Gyermekjóléti központ...27 c) Szociális étkeztetés...28 d) Házi segítségnyújtás...30 e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás...32 f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás...33 g) Támogató szolgálat...35 h) Közösségi ellátások...37 i) Utcai szociális munka...39 j) Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása...41 k) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása ) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés (Kvtv. 3. számú melléklet 12. pont)...45 a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás...45 b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás...46 c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás ) Hajléktalanok átmeneti intézményei (Kvtv. 3. számú melléklet 13. pont)...52

3 3 8.) Gyermekek napközbeni ellátása (Kvtv. 3. számú melléklet 14. pont)...54 a) Bölcsődei ellátás...54 b) Családi napközi ellátás...57 c) Ingyenes intézményi étkeztetés ) Óvodai nevelés (Kvtv. 3. számú melléklet. 15. pontja) ) Iskolai oktatás (Kvtv. 3. számú melléklet 16. pontja)...62 a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon (Kvtv. 3. számú melléklet 16/a) pontja)...62 b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon (Kvtv. 3. számú melléklet 16/b) pontja)...62 c) Iskolai oktatás a évfolyamon (Kvtv. 3. számú melléklet 16/c) pontja)...62 d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) (Kvtv. 3. számú melléklet 16/d) pontja)...62 e) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (Kvtv. 3. számú melléklet 16/e) pontja) ) Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás (Kvtv. 3. számú melléklet 17. pontja)..65 a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában (Kvtv. 3. számú melléklet 17/a) pontja)...65 b) Korai fejlesztés, gondozás (Kvtv. 3. számú melléklet 17/b) pontja)...65 c) Fejlesztő felkészítés (Kvtv. 3. számú melléklet 17c) pontja) ) Alapfokú művészetoktatás (Kvtv. 3. számú melléklet 18. pontja)...68 a) Zeneművészeti ág (Kvtv. 3. számú melléklet 18/a) pontja)...68 b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág (Kvtv. 3. számú melléklet 18/b) pontja) ) Kollégiumok közoktatási feladatai (Kvtv. 3. számú melléklet 19. pontja)...70 a) Kollégiumi, externátusi nevelés, (Kvtv. 3. számú melléklet 19/a) pontja)...70 b) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása (Kvtv. 3. számú melléklet 19/b)...70 c) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása (Kvtv. 3. számú melléklet 19/b)...70 d) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása (Kvtv. 3. számú melléklet 19/c)...70 e) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása (Kvtv. 3. számú melléklet 19/d) pontja) ) Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz (Kvtv. 3. számú melléklet 20. pontja)...72 a) Általános iskolai napközi foglalkozás (Kvtv. 3. számú melléklet 20/a) pontja)...72 b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása (Kvtv. 3. számú melléklet 20/b) pontja)...72 c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás (Kvtv. 3. számú melléklet 20/c) pontja)...72 d) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (Kvtv. 3. számú melléklet 20/d) pontja)...72 e) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (Kvtv. 3. számú melléklet 20/e) pontja) ) Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához (Kvtv. 3. számú melléklet 21. pontja)...77 a) Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása (Kvtv. 3. számú melléklet 21.a) pontja)...77 b) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása (Kvtv. 3. számú melléklet 21.b) pontja)...77 c) Kistelepülések támogatása (Kvtv. 3. számú melléklet 21.c) pontja)...77

4 4 16.) Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások (Kvtv. 3. számú melléklet 22. pontja)...79 a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés (Kvtv. 3. számú melléklet 22.a) pontja)...79 b) Tanulók ingyenes tankönyvellátása (Kvtv. 3. számú melléklet 22.b) pontja)...79 II. NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához ) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása ) A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége ) Pedagógiai szakszolgálat ) Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz ) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése...85 a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás...85 b) Időskorúak járadéka...86 c) Rendszeres szociális segély...86 d) Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék...87 e) Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás és lakásfenntartási támogatás...87 f) Normatív lakásfenntartási támogatás...88 g) Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás...88 h) Sikeres Magyarországért Panel Plussz hitelprogramhoz kapcsolódó támogatás ) Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása ) Szociális továbbképzés és szakvizsga ) Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása ) Belső ellenőrzési társulások támogatása ) Többcélú kistérségi társulások támogatása ) A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása...93 a) Közoktatási intézményi feladat...93 b) Közoktatási szakszolgálati feladat ) A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi szakellátási és gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása97 a) Szociális intézményi feladat...99 b) Szociális alapszolgáltatási feladat c) Gyermekvédelmi szakellátási feladatok d) Gyermekjóléti alapellátási feladatok ) A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári feladatainak támogatása ) A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása III. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKAT MEGILLETŐ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGOSZTÁSA A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése IV. KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK ) Lakossági közműfejlesztés támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 1. pontja) ) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 2. pontja) ) A közegészségügyileg veszélyeztetett települések egészséges ivóvízzel való ellátása többletköltségeinek részbeni ellentételezése ) A lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatása ) Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 3. pontja) ) Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 4. pontja)...113

5 5 5.) Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 5. pontja) ) Gyermek és ifjúsági feladatok (Kvtv. 5. számú melléklet 6. pontja) ) Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz (Kvtv. 5. számú melléklet 7. pontja) ) Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Kvtv. 5. számú melléklet 8. pontja) ) Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 9. pontja) ) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 10. pontja) ) Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 11. pontja) ) ART mozihálózat fejlesztésének támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 12. pontja) ) Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása (Kvtv. 5. számú melléklet 13. pontja) ) Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 14. pontja) ) Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszély elhárítási munkálatainak támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 15. pontja) ) A évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 16. pontja) ) Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 17. pontja) ) Múzeumok szakmai támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 18. pontja) ) Az ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítése (Kvtv. 5. számú melléklet 19. pontja) ) Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 20. pontja) ) Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 21. pontja) ) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 22. pontja) ) Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 23. pontja) ) Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 24. pontja) ) Sportpályák felújításának támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 25. pontja) ) Kistelepülések életmentő készülékkel való ellátásnak támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 26. pontja) ) A szakiskola és szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása (Kvtv. 5. számú melléklet 27. pontja) ) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (Kvtv. 5. számú melléklet 28. pontja) ) Többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének támogatása V. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK (KVTV. 6. SZÁMÚ MELLÉKLET) ) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása ) Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára ) A helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvételhez nyújtandó visszterhes kamattámogatás...128

6 6 2.2.) A helyi önkormányzatok támogatása az adósságrendezési eljárás időtartama alatt ) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok díjához állami támogatás igénylése ) Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása VI. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZÍNHÁZI TÁMOGATÁSA (KVTV. 7. SZÁMÚ MELLÉKLET) VII. CÍMZETT ÉS CÉLTÁMOGATÁSOK (KVTV. IX. FEJEZET 6. CÍM) VIII. A DECENTRALIZÁLT HELYI ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK ELŐIRÁNYZATAI VALAMINT A VIS MAIOR TARTALÉK FELADATAINAK TÁMOGATÁSA(TEKI, CÉDE, LEKI, VIS MAIOR, VIS MAIOR TARTALÉK) (KVTV. IX. FEJEZET 7., 8., 10. CÍM) MELLÉKLETEK...135

7 7 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS FELÜLVIZSGÁLATI RENDJE I. Bevezetés A Segédlet az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) és a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségi felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) rendelkezései alapján készült. A Segédlet kiadásának legfontosabb célkitűzése, hogy a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai (továbbiakban: Igazgatóság) a központi költségvetésből az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások (továbbiakban: önkormányzatok) részére 2006-ban folyósított állami támogatások, hozzájárulások igénybevételének, elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálatát azonos szempontok és eljárási szabályok szerint végezzék, valamint nyújtson segítséget az önkormányzatok részére a támogatások szabályszerű elszámolásához, az éves költségvetési beszámoló adatainak megalapozásához. Az egységes és helyes gyakorlat megvalósítása céljából a Segédlet első része tartalmazza a felülvizsgálat általános szabályait és az eljárási kérdéseket. Eligazítást ad a helyszíni felülvizsgálat, a felülvizsgálat dokumentálásának szabályaira és a határozathozatalra vonatkozóan. Mindezek során figyelembe veszi az államháztartási törvény és végrehajtási kormányrendeletében, a támogatások felülvizsgálatára vonatkozó pénzügyminiszteri rendeletben, a közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvényben, illetve az egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglalt előírásokat. A felülvizsgálati tevékenységhez fűződő nyomtatványmintákat a mellékletek tartalmazzák. Az egyes állami támogatási jogcímek elszámolásának felülvizsgálati szempontjait a Segédlet második része tartalmazza.

8 II. A felülvizsgálat általános szabályai 8 Az Igazgatóság a rendelkezésére álló iratok és a saját nyilvántartási adatainak felhasználásával végzi az önkormányzatok központi költségvetési támogatásokkal való elszámolásainak szabályszerűségi felülvizsgálatát. A felülvizsgálatot az önkormányzatok igényléseit, lemondásait, elszámolásait alátámasztó dokumentumok, szakmai nyilvántartások, számítási anyagok, továbbá egyéb, a pénzügyi számviteli rendszerből nyerhető információk alapján kell elvégezni (PM rendelet 13. ). E felülvizsgálat során az Igazgatóság különösen - megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló, illetve a más közigazgatási szervtől átvett adatok, dokumentumok szerint az önkormányzat, illetve az intézmény jogosult-e a hozzájárulás, támogatás alapjául szolgáló tevékenység ellátására, s ennek megfelelően jogosult-e a támogatás igénybevételére, - vizsgálja, hogy az önkormányzat az elszámolását határidőben, számszakilag helyesen nyújtotta-e be, - a mutatószám alapján igényelhető központi költségvetési hozzájárulások, támogatások esetében az önkormányzat elszámolásának adatait összeveti az előző költségvetési év(ek) tényleges mutatószámainak idősorával amennyiben nem történt jelentős változás a fenntartott intézmények körében -, a statisztikai adatokkal, feltárja a jelentős eltéréseket, megvizsgálja, hogy a hozzájárulások, támogatások elszámolása összhangban van-e az önkormányzat év végi költségvetési beszámolójával, - vizsgálja, hogy az önkormányzat a felhasználási kötöttséggel járó támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványával elszámolt-e. (PM rendelet 7. ) Ha az Igazgatóság rendelkezésére álló adatok alapján a PM rendelet 6-7. szerinti felülvizsgálat nem hajtható végre, az Igazgatóság pótlólagos információért megkeresi a jegyzőt, illetve a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetőjét (PM rendelet 8. ). Az önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint az egyéb központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások igénybevételének feltételeit a költségvetési törvény és a kapcsolódó jogszabályok tartalmazzák. Az önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatásokra és beszámításokra és az azokat megalapozó iparűzési adóerő-képességre vonatkozó adatszolgáltatásokra is a feladatmutatók alapján járó normatív állami hozzájárulások elszámolásának szabályait kell alkalmazni. Év végi elszámolás (beszámoló) felülvizsgálata Az önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásai, hozzájárulásai év végi elszámolásának szabályszerűségét a Magyar Államkincstár a tárgyévet követő év végéig felülvizsgálja. A tárgyévet követő december 31-ig megkezdett felülvizsgálat a következő évre áthúzódhat, feltéve, hogy az Igazgatóság a felhívást ezen időpontig már kibocsátotta. Több évre kiterjedő támogatás esetében a lezárást követő éves elszámolás keretében a felülvizsgálat a teljes támogatási időszakra irányul (Áht. 64/D. (1) bek.).

9 9 A felülvizsgálat a beküldött éves beszámoló alapján történhet az Igazgatóságon vagy a helyszínen (ez utóbbinál minden esetben jegyzőkönyv készül a tapasztalatokról). A felülvizsgálatot december 31-e előtt dokumentálhatóan meg kell kezdeni, és legalább az Áht. 64/D. (2) bekezdésében szereplő felhívást ki kell bocsátani. Ha a felhívást az önkormányzat nem fogadja el, és a fennmaradó különbséget hitelt érdemlően (hiteles dokumentumokkal alátámasztva) nem igazolja, akkor a felülvizsgálatot kiegészítő információk, dokumentumok bekérésével, szükség esetén helyszíni ellenőrzéssel kell folytatni. A felülvizsgálatot első fokon az önkormányzat székhelye szerint illetékes Igazgatóság, másodfokon a Kincstár folytatja le (Áht. 64/D. (4) bek.). Az elszámolás felülvizsgálatára a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt kell alkalmazni (továbbiakban: Ket.), az Áht. V. fejezetében foglalt eltérésekkel (Áht. 64/D. (3) bek.). Az Igazgatóság nyilvántartásai alapján végzett felülvizsgálat szabályai Az elszámolás felülvizsgálata során a Segédletben megadott általános és különös szempontok szerint kell eljárni, a következők figyelembevételével: Amennyiben az Igazgatóságnál rendelkezésre álló adatok és dokumentumok nem támasztják alá a jelentős eltérés indokoltságát, kiegészítő információkat, dokumentumokat kell bekérni a jegyzőtől/munkaszervezet vezetőjétől. A közoktatási célú normatív hozzájárulások kizárólag az olyan intézményben ellátottak, oktatottak után vehetők igénybe, amelynek alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, beleértve a kiegészítő hozzájárulások igénybevételére jogosító tevékenységeket is (a költségvetési törvényben meghatározott kivételekkel) és amelyek OM azonosítóval rendelkeznek. A közoktatási statisztika adataival való összevetés esetében azoknál a jogcímeknél, ahol a közoktatási statisztika és a normatíva tartalma megegyezik, eltérés csak az önkormányzat indokolása alapján fogadható el. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. számú melléklet pontjainak jogcímei alapján a normatív állami hozzájárulást igénybevevő önkormányzatok szociális intézményei hitelesített működési engedélyének, megállapodásának, illetve szerződésének vizsgálata szükséges. Ha a évi normatív állami hozzájárulások és támogatások felülvizsgálata során az Igazgatóság az önkormányzat elszámolásához képest eltérést állapít meg, akkor annak megfelelően módosulnak az ehhez kapcsolódó egyéb támogatások elszámolásai is (ÖNHIKI, jövedelemkülönbség mérséklése, megyei önkormányzat intézményeiben ellátottak után járó SZJA), a felülvizsgálatot azon támogatások elszámolására is ki kell terjeszteni. Kiegészítő információ kérése

10 10 Amennyiben az Igazgatóság rendelkezésére álló információk nem alapozzák meg egyértelműen az igénybevételt, a felhívás előtt célszerű az önkormányzattól kiegészítő információt kérni a PM rendelet 8. -a alapján dokumentumok, vagy kiegészítő, részletező információt tartalmazó táblázat, statisztikai adatszolgáltatás másolatának bekérésével (1-4. mellékletek). Beszámoló záradékolása Amennyiben az önkormányzat év végi elszámolásának felülvizsgálata során a Segédletben megadott általános és különös szempontok szerint az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok alapján eltérést nem állapított meg, illetve a kiegészítő információként közölt adatokat vagy a felhívásra adott választ ideértve az elszámolás önrevíziós adatlapon történő módosítását is elfogadta, a felülvizsgálat megtörténtét külön nyomtatványon záradékkal igazolja, amelynek eredeti példányát megküldi az önkormányzat polgármesterének/többcélú kistérségi társulás elnökének (Ámr. 52/C. (2) bek.). A záradéknak tartalmaznia kell, hogy az Igazgatóság a felülvizsgálat során a rendelkezésére álló információk alapján az elszámolásban/önrevíziós adatlapon közölt adatokhoz képest, az esetleges kiegészítő információk figyelembe vételével eltérést nem állapított meg (5. sz. melléklet). A költségvetési beszámoló felülvizsgálatához kapcsolódó felhívás Amennyiben az Igazgatóság a felülvizsgálat során - az önkormányzat által az elszámolás során közölt adatoktól eltérő adatokat tár fel, - nem fogadja el az önkormányzatnak a kiegészítő információra adott válaszát, amely az eredeti adatszolgáltatás fenntartását célozza, - az önkormányzat a kiegészítő információra adott válaszában az eredeti adatszolgáltatásától eltérő adatot közöl, akkor 8 napos határidő kitűzésével felhívja az önkormányzatot elszámolásának módosítására. A felhívást (6. sz. melléklet) postai úton, tértivevénnyel kell kézbesíteni. Az önkormányzat módosításának hiányában eredeti adatszolgáltatása marad az irányadó (Áht. 64/D. (2) bek.) a jogkövetkezményekkel együtt. Az önkormányzat a felhívásra adott a polgármester és a jegyző által aláírt válaszában jogcímenként nyilatkozik az adatszolgáltatás módosításáról. A felülvizsgálati hatósági eljárás abban az esetben indul meg, ha eltérés marad fenn az önkormányzat és az Igazgatóság adatai között, illetve ha az önkormányzat a felhívásnak 8 napon belül nem tesz eleget. Az eljárás megindulásának időpontja az önkormányzat válasza beérkezésének napja amennyiben 8 napon belül beérkezik -, vagy a felhívás kézhezvételétől számított 9. nap. Ha az önkormányzat a felhívásban foglaltaknak eleget tesz, és elszámolását módosítja, az eljárás nem indul meg. Önrevíziós adatlap megküldése Ha az önkormányzat a felhívás alapján elfogadja az Igazgatóság javaslatát, a felhíváshoz mellékelt Önrevíziós adatlapon (7. sz. melléklet) módosítja az elszámolását. Ha a módosítás pénzügyi rendezést von maga után (többlettámogatás jár még az önkormányzatnak, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezik), a pénzügyi teljesítés alapjául szolgáló dokumentum az Önrevíziós adatlap. Amennyiben az önkormányzat csak részben fogadja el az Igazgatóság javaslatát (az Önrevíziós adatlapon a fennmaradó különbség nem nulla), akkor az Igazgatóság ismételten megvizsgálja a felhívásban szereplő, az önkormányzat által megkifogásolt jogcím(ek)

11 11 megalapozottságát. Ha az önkormányzat indokait az Igazgatóság elfogadja, úgy az önkormányzat által aláírt, módosított Önrevíziós adatlap alapján korrigálja nyilvántartását. Jegyzőkönyv Nem helyszíni felülvizsgálat során jegyzőkönyv felvételére az Áht. 64/D. (6) bekezdésében (év végi elszámolást követően fennmaradt eltérésnél) meghatározott esetekben kerül sor. Az Igazgatóság a felülvizsgálat során tett megállapításairól, a várható jogkövetkezményekről, mindezek indokáról és jogalapjáról az eljárás megindítását követő 30 napon belül jegyzőkönyvet juttat el az önkormányzat számára. Az önkormányzatnak a jegyzőkönyv megállapításaira tett - a polgármester és a jegyző által aláírt - észrevételeiben részletesen alá kell támasztania az általa az elszámolás során jelzett mutatószám, illetve a támogatás igénybevételének jogszerűségét (Ámr. 52/C. (4) bek.). A jegyzőkönyv záradékában a felülvizsgálattal érintett szerv vezetője (a polgármester és a jegyző) a jegyzőkönyv átvételét követő 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerte és a megállapításokat elfogadja, illetve észrevételt kíván tenni (Áht. 64/D. (7) bek.). Eljárás felfüggesztése Amennyiben a felülvizsgálat lefolytatásához más szerv álláspontját (pl. minisztérium állásfoglalását) kell beszerezni, illetve olyan bírósági eljárás van folyamatban, amely az ügy elbírálása szempontjából jelentőséggel bír, illetve egyéb okból az Igazgatóság nem tudja véglegesíteni az álláspontját, a felülvizsgálati eljárást fel lehet függeszteni. A Ket ában meghatározottak szerint, fellebbezhető végzés kibocsátásával (8. sz. melléklet). A végzés rendelkező részében meg kell jelölni, hogy meddig tart a felfüggesztés (pl.: bírósági eljárás lefolytatásáig, stb.). A felfüggesztés időtartama nem számít bele a felülvizsgálati eljárás ügyintézési határidejébe. A felülvizsgálatban résztvevőkre vonatkozó jogok és kötelezettségek Az Igazgatóság és a Kincstár jogosult a felülvizsgálattal érintett önkormányzat, illetve intézménye működésével és gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekben más, illetékes közigazgatási szerveket megkeresni. A megkeresésről egyidejűleg az önkormányzatot is értesíteni kell (PM rendelet 4. (1) bek.). A felülvizsgálat során a felülvizsgálatot végző személy köteles - a tapasztalt eltéréseket, hiányosságokat, a javasolt intézkedéseket írásba foglalni, - a felülvizsgálat során megismert állami, szolgálati, üzleti titkokat megőrizni, az általános és az önkormányzat hivatalára, illetve az intézményre vonatkozó adatvédelmi előírásokat betartani. (PM rendelet 4. (2) bek.) A felülvizsgálat során a felülvizsgálatot végző jogosult - az önkormányzat hivatala, illetve az intézmények felülvizsgálatában közreműködő, a jegyző, illetve az intézmény vezetője által felhatalmazott dolgozóitól szóban vagy írásban felvilágosítást kérni, a felülvizsgálattal kapcsolatos dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot kérni,

12 12 - az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, illetve az intézmények által végzett felügyeleti és belső ellenőrzés megállapításait önkormányzati szinten a polgármester, az önkormányzat hivatala esetében a jegyző, intézmény esetében annak vezetője hozzájárulásával felhasználni, - az önkormányzat jegyzőjétől, az intézmény vezetőjétől a vizsgált támogatás igénybevételét megalapozó dokumentumokra vonatkozóan teljességi nyilatkozatot kérni (9. sz. melléklet).

13 III. Helyszíni felülvizsgálat 13 Helyszíni felülvizsgálatot kell tartani az év végi elszámolás felülvizsgálata során: - amennyiben az önkormányzat év közben, vagy az év végi elszámolás során nem tett eleget a normatív állami hozzájárulások és támogatások és egyéb központi költségvetési támogatások igénylésével kapcsolatban az Igazgatóság jegyzőkönyvbe foglalt, a támogatási igény módosítására, a támogatásról való lemondásra vonatkozó javaslatának, és a jogosultság nem állapítható meg egyértelműen az Igazgatóság rendelkezésére álló információkból; - amennyiben az önkormányzat az Igazgatóságnak az Áht. 64/D. (2) bekezdése szerinti felhívására nem válaszol, vagy a felhívásra adott válaszát dokumentumokkal alátámasztottan, hitelt érdemlő módon nem tudja igazolni, és a jogosultság nem állapítható meg egyértelműen az Igazgatóság rendelkezésére álló információkból vagy dokumentumokból; - ha a jogcímenként megállapított eltérések (többlettámogatás/fizetési kötelezettség) közül a többlettámogatás együttes összege az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások és támogatások 1%-át, de legalább 500 ezer Ft-ot meghaladja és az Igazgatóság rendelkezésére álló, vagy a pótlólagosan bekért dokumentumokból egyértelműen nem állapítható meg a többlettámogatásra való jogosultság. Az év végi elszámolás felülvizsgálata során az Igazgatóság döntése alapján helyszíni vizsgálatot lehet végezni, amennyiben a tényállást csak ennek során lehet tisztázni. A normatív állami hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások tekintetében helyszíni vizsgálat esetén az Igazgatóság erre írásbeli felhatalmazással, megbízólevéllel rendelkező, vizsgálatot végző munkatársa jogcímenként egyezteti az önkormányzat által jelzett, a vizsgálattal érintett feladatmutatókat, az iparűzési adóerőképességre vonatkozó adatszolgáltatást, az azokat megalapozó, az önkormányzatnál és intézményeinél rendelkezésre álló okiratokkal, dokumentumokkal, analitikus nyilvántartásokkal. Megvizsgálja a feladatmutatók, az iparűzési adóerőképesség teljesülésének valódiságát, illetve becslésének megalapozottságát (Ámr. 52/A. (5) bek.). A vizsgálat indokolt esetben legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható, melyről az Igazgatóság igazgatója dönt a felülvizsgálatban érintett önkormányzat polgármesterének írásbeli értesítése mellett (Ket. 33. (7) bek.). 1.) Megbízólevél és felülvizsgálati program A helyszíni vizsgálat céljáról és feladatáról és az abban várhatóan érintett intézményi körről, annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal az Igazgatóság értesíti a polgármestert (többcélú kistérségi társulás elnökét) (PM rendelet 11. (1) bek.). A vizsgálatot a felülvizsgálattal érintett szerv vezetőjénél a megbízólevél bemutatásával és a felülvizsgálati program céljainak, feladatainak ismertetésével kell kezdeni (PM rendelet 11. (2) bek.). A megbízólevelet a felülvizsgálat dokumentációjához kell csatolni. A megbízólevelet a felülvizsgálat elrendelésére jogosult igazgató írja alá (10. sz. melléklet).

14 2.) Az írásba foglalás 14 Az írásba foglalás a felülvizsgálati program szerkezetével azonosan történik. Az írásba foglalás során mindazon megállapításokat jegyzőkönyvbe (11. sz. melléklet) kell foglalni, amelyek intézkedést igényelnek. A jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgálat legfontosabb adatait, a felülvizsgálat céljaira adott válaszokat, az általános és részletes megállapításokat, a készítés időpontját, a felülvizsgálatot végzők aláírását és a záradékot. Az írásba foglalás fontos tartalmi követelménye, hogy a súlyosabb szabálytalanságok, jogszabályban foglaltaktól való eltérések esetén mindig utalni kell a jogszabályra, a megállapítás alapjául szolgáló okmányra, illetve tényekre. Az önkormányzatnak a jegyzőkönyv megállapításaira tett - a polgármester és a jegyző által aláírt - észrevételeiben részletesen alá kell támasztania az általa az elszámolás során jelzett mutatószám, illetve a támogatás igénybevételének jogszerűségét (Ámr. 52/C. (4) bek.). A jegyzőkönyv záradékában a felülvizsgálattal érintett szerv vezetője (a polgármester és a jegyző) a jegyzőkönyv átvételét követő 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerte és a megállapításokat elfogadja, illetve észrevételt kíván tenni (Áht. 64/D. (7) bek.). 3.) Bizonyító okmányok A vizsgálati jegyzőkönyvhöz csatolni kell a megállapításokat alátámasztó okmányokat. A felülvizsgálat megállapításainak bizonyítása szempontjából okmánynak nevezünk minden olyan iratot, amelyik írásban rögzít, illetve dokumentál valamilyen tényt. Bizonyító okmánynak nevezünk minden olyan iratot, amely írásban rögzíti a hiányosságokat, illetve a jogszabálysértéseket. Ezek a következők: - hitelesített másolat, - hitelesített kivonat, - tanúsítvány, - közös jegyzőkönyv, - nyilatkozat, - szakértői vélemény, - fénykép. A hitelesített másolat esetében lényeges, hogy az keltezéssel, illetve hitelesítési záradékkal végződjön és azt az önkormányzat, illetve intézmény illetékes dolgozója aláírásával és bélyegzővel lássa el. A kivonat az eredeti okmány meghatározott részének szöveghű, hitelesített másolata. A hitelesített kivonattal szemben követelmény, hogy abból ne maradjon ki a felülvizsgálat szempontjából lényeges rész és az eredeti okmány tartalma és értelme ne változzon meg. Az okmányon fel kell tüntetni a kivonat megjelölést és ugyancsak el kell látni hitelesítési záradékkal. A tanúsítvány tulajdonképpen egy összesítő kimutatás és szövegrész, amely a szükséges adatokat tartalmazza rendszerbe foglalva. Az összesítő kimutatásként elkészített okmányon meg kell jelölni a tanúsítvány szót, továbbá azt, hogy az adatok milyen eredeti okmányokból származnak. A tanúsítványt záradékolni kell az adategyezőségre vonatkozóan az okmányok megjelölésével, majd a kiállítás időpontját és a hitelesítők aláírását kell feltüntetni.

15 15 A közös jegyzőkönyvet a vizsgálat során a felülvizsgálatot végző, és a felülvizsgálattal érintett szerv képviselői együttesen veszik fel. A közös jegyzőkönyvben még nem szerepelnek javaslatok és következtetések. A megállapításokat a felülvizsgálatot végző és a felülvizsgálattal érintett szerv vezetője (dolgozója) aláírásával igazolja. A közös jegyzőkönyv bizonyítékul szolgál a vizsgálati jegyzőkönyv megállapításainak alátámasztására. A nyilatkozat nem teljes értékű bizonyító okirat, utólag megváltoztatható, illetve visszavonható, ezért célszerű a megállapításoknak más módon történő bizonyítása is. A nyilatkozatban fel kell tüntetni, hogy az milyen célból készült, továbbá tartalmaznia kell az azonosító adatokat, az aláírásokat és a keltezést. A szakértői vélemény a felülvizsgálatba vont szakértő tevékenységével olyan megállapítások bizonyítását segíti, amelyekhez különleges szakirányú felkészültség szükséges. A szakértői véleményben fel kell tüntetni a készítés helyét és időpontját, valamint szerepelnie kell a szakértő aláírásának és kamarai tagszámának. Fénykép, egyéb kép-, illetve hangrögzítő eszköz alkalmazható a tények igazolására. A fénykép hátlapján szükséges feltüntetni, hogy az mikor készült, mit ábrázol (hiányosság vagy állapot) és a felvétel kinek a jelenlétében készült. A fényképet és az egyéb módon rögzített információkat az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységeknek a rögzítésnél jelen lévő alkalmazottja jegyzőkönyvben hitelesíti a rögzítés időpontjának, helyének és tárgyának megjelölésével.

16 IV. 16 A beszámoló felülvizsgálatának lezárása Ha az önkormányzat a felhívás alapján elfogadja az Igazgatóság javaslatát és ez pénzügyi rendezést von maga után (többlettámogatás jár még az önkormányzatnak, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezik) nem kell határozatot hozni. A teljesítés az elfogadó nyilatkozat alapján történik, melynek dokumentuma az önrevíziós adatlap. Amennyiben az önkormányzat év végi beszámolóját követően a normatív állami hozzájárulások, támogatások önrevízióját kívánja végrehajtani, azt az Igazgatóság felülvizsgálati rendszerében végezheti el a felülvizsgálat lezárásáig (Áht. 64/D. szerint). Jegyzőkönyv felvételét követően minden esetben szükséges határozattal (12. sz. melléklet) zárni a felülvizsgálatot az Áht. 64/D. (8) bekezdése alapján. A határozatot az államháztartásról és a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvények szerint kell meghozni a jegyzőkönyv megállapításaira tett észrevételek beérkezését, illetve, amennyiben az önkormányzat nem nyilatkozott, a határidő elteltét követő 15 napon belül (Áht. 64/D. (8) bek.). A vizsgálat megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet, valamint határozatot postai úton tértivevénnyel kell kézbesíteni. A határozat ellen az önkormányzat fellebbezhet. A fellebbezést az Igazgatóság útján a Kincstárhoz (mint másodfokú hatósághoz) címezve kell benyújtani. A fellebbezésnek legalább a következőket célszerű tartalmaznia: - a kifogásolt visszafizetési kötelezettséget, illetve a vitatott többlettámogatási jogosultságot megállapító határozat számát, a kibocsátás keltét, az összeget, - a bizonyítékokat a fellebbezés alátámasztására, - a polgármester és a jegyző együttes aláírását. A jogerős határozat végrehajtható, tekintet nélkül arra, hogy az önkormányzat kéri-e bírósági felülvizsgálatát (Áht. 64/D. (9) bek.). A Kincstár jogerős határozatát a bíróság az önkormányzat kérelmére megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti és szükség esetén az Igazgatóságot új eljárás lefolytatására utasítja (Áht. 64/D. (10) bek.). Amennyiben az önkormányzatot felhasználási kötöttséggel megillető támogatást önkormányzati körön kívüli szervezet használja fel, a helyszíni vizsgálathoz az Igazgatóság a támogatás elszámolásáért felelős önkormányzat hozzájárulását kérheti. Amennyiben az önkormányzat a hozzájárulást megtagadja, az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok alapján készíti el az Ámr. 52/C. (3) bekezdés szerinti jegyzőkönyvet, illetve hozza meg az Ámr. 52/C. (5) bekezdés szerinti határozatot. Ezzel egyidejűleg a felülvizsgálat akadályoztatásáról értesíti az Állami Számvevőszéket (Ámr. 52/C. (6) bek.).

17 17 V. A visszafizetési kötelezettség/többlettámogatásra jogosultság összegének és a fizetendő kamat összegének megállapítása 1. Az Áht /A. -ok hatálya alá tartozó normatív állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a helyi önkormányzatok jövedelem-különbségének mérséklését szolgáló támogatás 31, 51, 50. űrlapok szerinti pótlólagos támogatás/visszafizetési kötelezettség egyenlege. Fizetendő kamat típusa: - késedelmi kamat, - igénybevételi kamat, - kiegészítő kamat. Fizetendő kamat mértéke: 13. számú melléklet szerint. Kamattal terhelt időszak: március 28-tól a visszafizetés napjáig. 2. A PM-BM rendeletben közzétett jövedelemkülönbség mérséklés, és a évi végleges iparűzési adóerő-képesség alapján a normatív hozzájárulások évközi elmozdulása figyelmen kívül hagyásával számított jövedelemkülönbség mérséklés pozitív előjelű, a PM-BM rendeletben közzétett jövedelemkülönbség mérséklés abszolút értékének 10%-át meghaladó eltérés. Fizetendő kamat típusa: igénybevételi kamat. Fizetendő kamat mértéke: 13. számú melléklet szerint. Kamat alapja: megállapított eltérés összege. 3. Az ÖNHIKI támogatás esetén a Kvtv. 6. számú melléklet 1.9. pontjában meghatározottak szerint számított visszafizetési kötelezettség. Fizetendő kamat típusa: igénybevételi kamat. Fizetendő kamat mértéke: évi átlagos jegybanki alapkamat kétszerese. Kamattal terhelt időszak: december 31-től a visszafizetés napjáig. 4. A központi költségvetésből származó, az Áht /A. -sok hatálya alá nem tartozó támogatások esetén jogcímenként külön-külön. Fizetendő kamat típusa: - igénybevételi kamat, - kiegészítő kamat. Fizetendő kamat mértéke: 13. számú melléklet szerint. Kamattal terhelt időszak: Jogtalan igénybevétel kezdő napjától a visszafizetés napjáig. Jogtalan igénybevétel kezdő napja: a támogatásnak az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára történő jóváírás napja. Amennyiben a támogatás átutalása több részletben történik és az egyes részletekből a jogtalan igénybevétel összege egyértelműen nem állapítható meg, akkor a jogtalan igénybevétel kezdő napja(i) a visszafizetési kötelezettség

18 18 összegével megegyező támogatási részlet(ek) költségvetési elszámolási számlán történő jóváírása napjaival azonosak úgy, hogy a számítást az utolsó részlet jóváírási időpontjától kezdődően visszafelé kell elvégezni (Ámr (3) bek.). Amennyiben a jogtalan igénybevétel egy önkormányzaton kívüli szervezet ide nem értve az önkormányzat által alapított, illetve az önkormányzat kizárólagos, vagy többségi tulajdonában álló szervezeteket nyilatkozatával, magatartásával, önkormányzaton kívüli körülmény bekövetkezésével függ össze, akkor a jogtalan igénybevétel napja előzőektől eltérően az önkormányzaton kívül álló ok dokumentáltan bizonyítható időpontjával egyezik meg (Ámr (4) bek.) évi normatív kötött felhasználású támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának évben fel nem használt összege jogcímenként külön-külön (46. űrlap). Fizetendő kamat típusa: jogtalan igénybevétel miatti kamat (Ámr (5) bekezdés alapján). Fizetendő kamat mértéke: jegybanki alapkamat kétszerese (támogatás utalásának éve szerint). Kamattal terhelt időszak: Jogtalan igénybevétel kezdő napjától a visszafizetés napjáig évi központosított előirányzatok kötelezettségvállalással terhelt maradványának évben fel nem használt összege jogcímenként külön-külön (47. űrlap). Fizetendő kamat típusa: jogtalan igénybevétel miatti kamat (Ámr (5) bekezdés alapján). Fizetendő kamat mértéke: jegybanki alapkamat kétszerese (támogatás utalásának éve szerint). Kamattal terhelt időszak: Jogtalan igénybevétel kezdő napjától a visszafizetés napjáig. Ha az önkormányzatnak az Áht. 64/A. (4) bekezdés szerinti igénybevételi, illetve az Áht. 64/A. (3) bekezdés szerinti kiegészítő kamatfizetési kötelezettsége is van, akkor az Igazgatóság ennek összegéről az év végi felülvizsgálat lezárását követő tizenöt napon belül értesíti az önkormányzatot (Ámr (18) bekezdés). Jegybanki alapkamaton, ha az önkormányzat visszafizetési kötelezettségének - az igénybevétel évében tesz eleget, a megelőző év átlagos jegybanki alapkamatát (2005. évi jegybanki alapkamat: 7,1904), - az igénybevétel évét követően tesz eleget, az igénybevétel éve átlagos jegybanki alapkamatát (2006-ban az átlagos jegybanki alapkamat: 6,7034 %) kell érteni (Áht. 64/C. (1) bek.). A felülvizsgálat során megállapított kamatfizetési kötelezettségnél az igénybevétel évében visszafizetett támogatásra jutó kamatot a fenti szabály szerint kell figyelembe venni. A kamatfizetési kötelezettség kiszámításának részletes szabályait a 13. számú melléklet tartalmazza.

19 VI. A beszámolót és a felülvizsgálatot követő finanszírozási rend A normatív hozzájárulások és a támogatások év végi elszámolása alapján - az önkormányzat a központi költségvetést megillető összeget az éves költségvetési beszámolójának az Igazgatósághoz történt benyújtását követő 15 napon belül fizeti vissza, - az önkormányzatot megillető pótlólagos hozzájárulás és támogatás kiutalásáról az összesített éves költségvetési beszámoló elkészítését követő 15 napon belül a Kincstár gondoskodik. (Ámr (1) bek.) 2. Az önkormányzatot megillető központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások év végi elszámolásának felülvizsgálata során feltárt eltérés esetén - az önkormányzat a felülvizsgálat alapján a központi költségvetést megillető összeget az Igazgatóság felhívásának elfogadásától, illetve a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizeti meg, - a központi költségvetésből az önkormányzatot megillető összeget a Kincstár az elfogadott felhívásnak az Igazgatósághoz történő megérkezésétől, illetve a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül utalja át. (Ámr (2) bek.) Amennyiben a visszafizetendő hozzájárulás, támogatás együttes összege, illetőleg az igénybevételi, a kiegészítő és a késedelmi kamat együttes összege az forintot nem éri el, azt az önkormányzatnak nem kell visszafizetnie, és a Kincstár a pótlólagosan megállapított 1000 Ft alatti hozzájárulást, támogatást nem utalja át (Ámr (9) bek.). Az Igazgatóság az alábbi adattartalmú levéllel értesíti az Önkormányzati Főosztályt a kiutalandó összegekről: Önkormányzat neve KSH kód Felhívás/határozat száma (az önkormányzatnál végzett felülvizsgálat igazgatósági iktatószáma) Felhívás elfogadásának, illetve a határozat jogerőre emelkedésének napja támogatás összege Kiutalandó összeg kamat összege Összesen: Az Igazgatóság az önkormányzat év végi elszámolásának tárgyévet követő év végéig történő felülvizsgálata során megállapított támogatás- és kamatfizetési kötelezettségéről, valamint annak teljesítéséről a megyei vizsgálatok lezárását követően a megyei összesített adatokról elektronikus úton tájékoztatja a Kincstár Önkormányzati Főosztályát az alábbi adattartalommal:

20 20 Önkormányzat neve KSH kód Felhívás/ határozat száma (az önkormányzatnál végzett felülvizsgálat igazgatósági iktatószáma) Felhívás elfogadásának napja Határozat jogerőre emelkedésének napja Befizetés dátuma Visszautalt támogatás összege Kiegészítő, igénybevételi és késedelmi kamat együttes összege Amennyiben a fizetési kötelezettség a külön jogszabályban megjelölt határidőt követő 90 napon belül nem teljesül, továbbá, ha az önkormányzat fizetési kötelezettségének a felhívás elfogadásától, illetve a határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül nem tesz eleget, a Kincstár azonnali beszedési megbízást nyújt be az önkormányzat ellen és ezt követően a Kincstár az Áht. 63. (7) bekezdése szerint jár el (Áht. 64/A. (6) bek., Áht. 64/D. (11) bek.). Az Igazgatóság az alábbi adattartalmú levéllel tájékoztatja az Önkormányzati Főosztályt az inkasszálandó összegekről: Önkormányzat neve KSH kód Felhívás/határozat száma (az önkormányzatnál végzett felülvizsgálat igazgatósági iktatószáma) Felhívás elfogadásának napja Határozat jogerőre emelkedésének napja Támogatás összege Inkasszálandó Kiegészítő és igénybevételi kamat összege

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

SEGÉDLET. 4. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklete és egyéb jogszabályok szerint

SEGÉDLET. 4. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklete és egyéb jogszabályok szerint SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 4. rész

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA -MISKOLC SZÁMVEVŐI JELENTÉS Tokaj Város Önkormányzatát a 2007. évben megillető normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó

Részletesebben

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 6. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok

Részletesebben

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai

A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 4 074 forint/fő, de településenként

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 26. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1.

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1. SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj

Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Szociális szolgáltatások és ellátások finanszírozása, s az intézményi térítési díj Ellátottjogi képviselők képzése - 2014 április 10 Mohácsi Mónika főosztályvezető-helyettes Szociális és Gyermekvédelmi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA Mohácsi Mónika főosztályvezető Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. JANUÁR 22. TÁMOP

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2.1. rész

Részletesebben

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2/2. rész

Részletesebben

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr.

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr. Boros Bernadett Jogszabályi háttér: a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 Budapest, 2013. május 31. Ára: 5200 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 914 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök 165. Tartalomjegyzék 2010. évi XCVI. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt

Részletesebben

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE.

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a Magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben