E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének május 28 - i nyilvános testületi ülésére az 1/a sz. napirendi ponthoz MELLÉKLETEI Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Elıadó: Kiss Miklós polgármester Tisztelt Képviselı-testület! Az 1 sz. napirendi pont mellékletei a következı dokumentumok:

2

3

4

5 FELHÍVÁS Pécs, május 12. Tisztelt Polgármester Úr / Asszony! Bizonyára Ön is hallott már a 2011-ben elindult Magyarok Kenyere programról, amelyet az idei évben Pécs városa immáron negyedik alkalommal szervez meg. Arról a programról, amelynek keretében az egész Kárpát-medence magyar lakta településeirıl (Sepsiszentgyörgytıl Lendváig, Pozsonytól Zentáig) összegyőjtött több 10 tonna búzát összeöntve és megırölve augusztus 20-án Pécsett elkészült az a jelképes kenyér, amelyet a város polgármestere méltó ünnep keretében szelt fel ben és 2013-ban már azzal büszkélkedhettünk, hogy a Szent Jobb körmenethez az Ország kenyerét is mi adhattuk, amely az idei évben sem lesz másként. Ezen túlmenıen a sütéseken felül megmaradt lisztet a dévai Szent Ferenc Alapítvány által nevelt 2300 gyermeknek juttattuk el, akik így egy éven keresztül tényleg magyar kenyeret ehettek Erdélyben. Álláspontunk szerint ez a politikamentes kezdeményezés jól jelképezi a nemzet összetartozását, valamint szolidaritását. A program idén is folytatódik. A nagyszámú érdeklıdésre való tekintettel szeretnénk kibıvíteni a programot települési szintre is. A felhívásunkkal fıként azokhoz a magyarországi településekhez fordulunk, amelyeknek a határokon túli magyarlakta területeken testvértelepüléseik vannak. Javasoljuk, hogy a szerényebb anyagiakkal rendelkezık települések akár postán küldjenek és kérjenek lisztet testvértelepülésüktıl, s a kapott lisztet ki-ki a sajátjához keverve úgy készítse el augusztus 20-ra a közös kenyeret, hogy majd mindenki határokon innen és túl ugyanazt a kenyeret

6 szelhesse meg. A tehetısebb önkormányzatok ezt küldött búzával, vagy helyi jellegzetes gabonával (például rozzsal) ugyanígy megtehetik, s ezeket összeırölve hasonlóan közös kenyeret készíthetnek. Tekintettel arra, hogy csak ránk, magyarokra jellemzı, hogy az államalapítási, valamint az Új Kenyér ünnepe egybeesik, így sajátos új színt adhatnánk ennek a szép hagyományú ünnepnek. Bízom benne, hogy közös összefogással és jó szándékkal sikerül minél több település részvételével elkészíteni a magyarok kenyerét és ezzel is emelni az ünnep méltóságát. Igazán megtisztelnék eseményünket, ha csatlakoznának a Testvérvárosi búzacsere programhoz. Amennyiben így döntenek, kérem, hogy ezt június 15-ig jelezzék a címen kollégáink felé. A Testvérvárosi búzacsere programnak megfelelı nyilvánosságot fogunk biztosítani. Tisztelettel: Dr. Korinek László egyetemi tanár, akadémikus a Ordacsehi Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8635.Ordacsehi Fı u. 54. tel:85/ , fax:85/ , mobil: 70/ ,

7 ; iktató szám.:./ 2014 Tárgy.: térítés Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ Dr. Balázs Lajos intézményvezetı fıorvos Balatonboglár Vikár B. u. 4. Tisztelt Fıorvos Úr! 2013 július 1-tıl a korábbi kistérségi társulási jogviszonyunkat felváltotta az egészségügyi alapellátás körébe tartozó, ügyeleti ellátásról, szóló szerzıdés. Megállapodás keretében tisztáztuk az általunk fizetett havi összeget is évben a megállapodás szerinti összeget átutaltuk. Miután a korábbi társulási formában támogatás címen a törvény szerint teljesítettük a kifizetést nem kellett és nem is kértünk számlát második félévrıl a kifizetés után jeleztem, mivel megváltozott a feladat ellátásának módja nem támogatást, hanem feladat, azaz szolgáltatás történik, ezért kérem számla kiállítását részünkre ben több illetékes is felhívta figyelmemet erre a tényre. Tudomásom szerint 2014-ben mai napig nem kaptunk számlát, melyet kérem mielıbb részünkre megküldeni, hogy a szükséges összeg átutalását rendezni lehessen. Ordacsehi, Tisztelettel: Kiss Miklós polgármester Magyarok Kenyere mozgalom elindítója Megduplázták a mezıırök

8 állami támogatását április 04. péntek, 07:00 A vidék közbiztonságának növelése érdekében közel a duplájára emeli a mezıırök foglalkoztatásához az önkormányzatoknak nyújtott állami hozzájárulás mértékét a Vidékfejlesztési Minisztérium. A tárca bízik abban, hogy az önkormányzatok képesek lesznek ezt a megemelt összeget lehívni. A mezıırök foglalkoztatásának támogatására az idén 726 millió forintot kíván nyújtani a Vidékfejlesztési Minisztérium. Az önkormányzatok 2013-ban 356 millió forint támogatást vettek igénybe a rendelkezésre álló 500 millió forintból. A múlt évben összesen 671 mezıır tevékenykedett az országban 390 mezei ırszolgálat keretében közölte az MTI. A mezei ırszolgálat létesítésével a települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termıföldek ırzésérıl gondoskodhat. A mezıır a termıföldek ırzését, a termıföldön lévı, illetve ahhoz tartozó termények, valamint az ott található különbözı vagyontárgyak védelmét ellátó személy. Az idén január elseje után benyújtott kérelmekben egy mezei ırszolgálat megalapítási költségeihez már 500 ezer forint/fı egyszeri, a mőködési költségek fedezetére pedig 90 ezer forint/fı/hó folyamatos hozzájárulás igényelhetı az eddigi 300 ezer forint/fı, illetve 50 ezer forint/fı/hó helyett. Az ırszolgálatokhoz az önkormányzatok a támogatást negyedévente igényelhetik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül, a kifizetéshez szükséges forrásokat a minisztérium biztosítja. A rendészeti feladatokat ellátó személyek - például a mezıırök - tevékenységével összefüggı szabályozás a közelmúltban jelentıs fejlıdésen ment át: többletjogosultságokat kaptak az intézkedési és kényszerítı eszközök alkalmazása területén, és szakszerőbb képzési lehetıség is rendelkezésre áll számukra ben bevezették az önkormányzati rendészeti szerv intézményét, melyben egyszerre több rendészeti feladatot ellátó személy együttesen is foglalkoztatható, így önkormányzati természetvédelmi ır, közterület-felügyelı, mezıır, erdészeti szakszemélyzet és halászati ır is. Ossza meg a bejegyzést

9 MEGHÍVÓ Növekedés és foglalkoztatás a szociális gazdaságban A RENDEZVÉNY HELYE ÉS IDEJE május 29. (csütörtök) Somogy Megyei Önkormányzat Vármegyeháza, díszterem 7400 Kaposvár, Fı u. 10. RENDEZVÉNY TÉMÁJA A szociális vállalkozási szféra szerepe, jövıje a magyar gazdaságban. A téma aktualitását az adja, hogy a szociális gazdaság termeli meg az uniós GDP 10%-át, és foglalkoztatja a lakosság 4,5%-át, így a gazdaság fontos pillére, a fenntartható fejlıdés motorja. Az elmúlt idıszakban Magyarországon jelentıs számú szociális vállalkozás jött létre. A korábban alakultak pedig rugalmasan tudtak reagálni a válságra, munkahelyteremtı képességük miatt minden eddiginél fontosabb a szerepük. A szociális vállalkozások ugyanakkor óriási kihívásokkal és egyenlıtlen versenyfeltételekkel szembesülnek, melyre olyan ösztönzı megoldások adhatnak választ, ami a helyi erıforrások megerısítésével a vállalkozások további fejlıdését eredményezheti. A rendezvény ezekre a lehetıségekre, együttmőködési formákra keresi a választ. PROGRAMTERV Regisztráció Köszöntı Szita Károly, polgármester, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Megnyitó Gelencsér Attila elnök, Somogy

10 Megyei Önkormányzat Dr Sipos Gyula irodavezetı, Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság Közmunkától a szociális szövetkezetig Lechner Istvánné - elnök, Gold Consulting Szociális Szövetkezet Mőködı modellek a szociális gazdaságban

11 Novogradecz Antalné programvezetı, Zákány Község Önkormányzata Gábor Márk programvezetı, ÖKO-Hungary Szociális Szövetkezet Együttmőködés, helyi gazdaságfejlesztés megújuló energiával Kávészünet Csepreghy Nándor Miniszterelnökség helyettes államtitkára HELYETT Dr. Gyalog Cecília Fıosztályvezetı meghívva Várható uniós fejlesztési források Dr. Mezıszentgyörgyi Dávid Fıigazgató Nemzeti Agrár szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Helyi közösségek szerepe, vidékfejlesztés Dr. Sitányi László ügyvezetı igazgató, DDRFÜ Somogy Megyei Területfejlesztési Koncepció Baum Attila regionális szakmai munkatárs, Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Szakmai támogatás a szociális gazdaság szereplıinek

12 Becker Roland Osztályvezetı, Somogy Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Osztály TOP tervezés, megyei folyamatok, összefoglaló Konzultáció, kérdések-válaszok Lechner Istvánné elnök

13 Meghívó A Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) munkaszervezete tisztelettel meghívja Önt és szervezetének képviselıjét a 8640 Fonyód, Fı u. 19. Polgármesteri Hivatalban tartandó közgyőlésére. Idıpont: (szerda) 16:00 Helyszín: 8640 Fonyód Fı u. 19. (Polgármesteri Hivatal) Napirendi pontok: 1. Új tagfelvétel évi munkaterv elfogadása 3. Felügyelı Bizottság beszámolója évi éves mérleg és közhasznúsági jelentés elfogadása 5. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 6. Alapszabály módosítás 7. LEADER Egyesületek Szövetségének kezdeményezésének támogatása 8. Egyebek Határozatképtelenség esetén, fenti napirendi pontok megtartásával a megismételt közgyőlés ugyanazon a helyszínen május 21-én 16:30 lesz megtartva. Felhívom figyelmüket, hogy a megismételt közgyőlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Kérném, amennyiben nem tud személyesen részt venni győlésünkön, abban az esetben megbízólevéllel a helyettesítés lehetséges! (magánszemélynél nem lehetséges)

14 Kaposvár május 13. Balogh István sk. Elnök Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület

15 mappa: érkezett 27. üzenet Dátum: Fri, 16 May :49: Feladó: "Ordacsehi Önkormányzat" Címzett: Kiss M Tárgy: Fw: TeSzedd! Köszönjük szépen! Original Message From: Teszedd.hu To: Sent: Thursday, May 15, :37 AM Subject: TeSzedd! Köszönjük szépen! Kedves Önkéntesünk! Az idei TeSzedd!-Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció az országos szemétszedés történetének legsikeresebb eseménye volt. A május között lezajlott szemétgyőjtésre elızetesen - a TeSzedd a Kéken! akcióval együtt - mintegy 120 ezer ember regisztrált. A helyi koordinátorok 1800 találkozási pontot hoztak létre. Bár pontosabb számok a késıbbiekben állnak a rendelkezésünkre, az elmúlt három év tapasztalatai alapján ez azt jelenti, hogy akár ezer ember is szedhetett szemetet szerte az országban Veled együtt. Ez egy nagyon nagy eredmény, és a Te sikered is, hiszen az eléréséhez a Te segítségedre is szükség volt! Köszönjük, hogy komolyan vetted a feladatot, jelentkeztél az akcióra és részt vettél benne! Ezzel nemcsak országunk megtisztításából vetted ki a részed és környezetünk tisztán tartásáért tettél sokat, hanem példát is mutattál azoknak, akik még nem csatlakoztak egy ilyen kiemelkedıen fontos eseményhez. A mi egyik nagyon fontos küldetésünk a társadalmi szemléletformálás, köszönjük, hogy segítettél elıre lépni

16 ennek megvalósításában! Már csak annyit kérünk ha idıd és energiád engedi mondd el nekünk a véleményed a TeSzedd! akcióról és az esemény kapcsán szerzett tapasztalataidról, azért, hogy a jövıben még jobb, még eredményesebb akciót bonyolíthassunk le! A kérdıívünket a oldalon, bejelentkezés után tudod kitölteni! Köszönjük a segítséged, egyben bízunk benne, hogy jövıre is a TeSzedd! önkéntesek - remélhetıleg még népesebb - táborában tudhatunk! :) Addig is kérjük, iratkozz fel lakossági weboldalunk, a hírlevelére, hogy minél több hasznos, érdekes információról, tudnivalóról, valamint a soron következı akcióinkról, kampányainkról is értesülhess! Üdv: a TeSzedd! csapata Kérdésed van? Kutasd fel a választ rá a TeSzedd! lépésrıl lépésre oldalán, vagy a Gyakran Ismételt Kérdések között! Ha nem találod, a TeSzedd! Ügyfélszolgálata segít!

17 VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA Ordacsehi Község Önkormányzata (8635. Ordacsehi Fı utca 54.), képviseletében eljár Kiss Miklós polgármester/, mint megrendelı és a Makai 2008 Kft. (Marcali, Május 1 u. 4 sz)., szolgáltató között én létrejött szerzıdést felek az alábbiak szerint módosítják: Módosul megállapodás 7 pontja szerinti összeg 2014 június 1-tıl, bruttó ,- forintra. Összeg módosítására szolgáltató ÁFA - kırbıl való kikerülése miatt van szükség. Szerzıdés módosítás mindkét fél egyetértésével jött létre. Szerzıdés más pontjai maradéktalanul érvényben maradnak. Ordacsehi Kiss Miklós Megrendelı.. Makai István szolgáltató

18 Ordacsehi, Kiss Miklós Polgármester sk.

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Szám:55-7/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak: továbbá: Fejér Megye Közgyőlése 2013. december 20-i ülésérıl Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók Pál, Farkas

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/22-26/2008. ELİTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008.

Részletesebben

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott.

Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint elfogadott. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása.

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 60/2007. (V.17.) kt. határozat: Napirend elıtti beszámoló elfogadása. 61/2007. (V.17.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58.

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112 - /2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 2010. március 26-án (pénteken)

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

Borsod-Torna-Gömör Egyesület HÍRLEVÉL

Borsod-Torna-Gömör Egyesület HÍRLEVÉL Borsod-Torna-Gömör Egyesület HÍRLEVÉL A Borsod-Torna-Gömör Egyesület ingyenes kiadványa IV. évfolyam/1. szám, 2013. április B.-A.-Z. Megyei LEADER Helyi Akciócsoportok szakmai értekezlete Edelényben Tájékoztató

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben