Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány Koordinációs Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány Koordinációs Iroda"

Átírás

1 Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány Koordinációs Iroda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006.

2 Szervezeti és Működési Szabályzat tartalomjegyzéke I. Általános bevezetés 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat Célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. Az intézmény szervezeti felépítése 1. Az intézmény megnevezése, székhelye 2. Az intézmény történeti háttere 3. Az intézményt alapító és fenntartó adatai 4. Az intézmény működési területe 5. Az intézmény önmeghatározása 6. Az intézmény felügyeleti szervei III. IV. Az intézmény szervezeti ábrája Az intézmény szolgáltatásai, programjai V. Az intézmény működésének feltételei 1. Az intézmény személyi feltételei 2. Az intézmény tárgyi feltételei VI. Az intézmény szervezeti egységei 1. Alaptevékenységek 2. Pályázati programok és szolgáltatások 3. Munkaformák VII. Az intézmény irányítási és működési rendje Mellékletek 1. számú melléklet 2

3 I. Általános bevezetés 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat Célja: Rögzítse a Koordinációs Iroda (továbbiakban Iroda) adatait és a szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az Iroda működési szabályait. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A Koordinációs Iroda számára jogszabályokban, kuratóriumi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Az SZMSZ hatálya kiterjed: - az Iroda Igazgatójára - az Iroda dolgozóira - az Irodában működő közösségekre, - az Iroda szolgáltatásait igénybe vevőkre. II. Az intézmény szervezeti felépítése a. Az intézmény megnevezése, székhelye Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány Koordinációs Iroda Megelőzés Tanácsadás Terápia Székhely: 8000 Székesfehérvár, Forgó utca 15. cím: Honlap cím: Telefonszám: 22/ , Fax: 22/ b. Az intézmény történeti háttere 2005-ben új taggal bővült az Echo Network, az Echo Innovációs Műhely mint egyesület drogprevenciós és egészséges életmód programjain alapulva szűkebb régiónk egészségfejlesztése érdekében Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány néven független közhasznú szervezetet alapított. A tervek szerint a Zöld Alma fogja működtetni 2008-tól a tervezett drogambulanciát és 2007-től a szenvedélybetegek közösségi ellátásában nyújt hiánypótló szolgáltatásokat a korosztályi prevenciós munka mellett, összhangban Fejér megye és Székesfehérvár város drogellenes stratégiájával. c. Az intézményt alapító és fenntartó adatai Elnevezése: Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány kuratóriuma Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Forgó utca 15. Telefon: Számlavezető és számlaszám: Adószám:

4 A Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány közhasznú szervezet, gazdálkodásával kapcsolatos teendőit önállóan látja el. Az Alapítványt a Fejér Megyei Bíróság a Pk.60108/2005/8/I. szám alatt vette nyilvántartásba én. d. Az intézmény működési területe Közösségi ellátás: Székesfehérvár M.J. Város közigazgatási területe Alacsonyküszöbű ellátás: Székesfehérvár M.J. Város közigazgatási területe e. Az intézmény önmeghatározása A szervezet közhasznú tevékenységét az alábbi célterületeken fejti ki: egészségmegőrzés, drog-prevenció, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek- és ifjúságvédelem, gyógykezelés, ártalomcsökkentés. f. Az intézmény felügyeleti szervei A Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány kuratóriuma; Echo Innovációs Műhely Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, és jegyzője; Fejér Megyei Önkormányzat; Szociális és Munkaügyi Minisztérium; NCSSZI Nemzeti Drogmegelőzési Intézet; Fejér Megyei Módszertani Központ; Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal III. Az intézmény szervezeti ábrája Nemzeti Echo Önkormányzatok Minisztériumok Drogmegelőzési network Intézet Egészségügyi, oktatási, szociális intézmények Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány Koordinációs Iroda Egyéb segítő intézmények: egyházak, civil szektor Alaptevékenységek: Közösségi ellátás Programok: Megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) Party service program Backspin reszocializációs program Quick Change kortárssegítő program Prevenció, képzés IV. Az intézmény szolgáltatásai, programjai 4

5 1. Segítségnyújtás telefonon (információk, tanácsadás, krízisintervenció). 2. Elérő, megkereső utcai munka. 3. Party service program. 4. Szociális szolgáltatásokhoz való hozzásegítés. 5. Motivációs interjú. 6. Megelőző-felvilágosító szolgáltatás (6 hónapos elterelés). 7. Egyéni konzultáció (segítőbeszélgetés, egyéni esetkezelés). 8. Családkonzultáció, családterápia. 9. Csoportmódszerek alkalmazása (önsegítő és készségfejlesztő csoportok). 10. Orvosi konzultáció. 11. Pszichológiai tanácsadás. 12. Drogprevenciós csoportfoglalkozások (diákok, szülők, és egyéb csoportok, közösségek részére). 13. Önkéntes segítők alkalmazása. 14. Hálózati munka (sikeres ellátás feltétele az egészségügyi, szociális és civil szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás). 15. Drogprevenciós képzés pedagógusok és más segítő foglalkozásúak számára. 16. Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által készített Drogstratégia megvalósításában való részvétel. V. Az intézmény működésének feltételei a. Az intézmény személyi feltételei Az intézmény a szenvedélybetegek pszichoszociális ellátását multidiszciplináris team-ben végzi. Főállású munkatársak száma 3 fő, részmunkaidőben 2 fő dolgozik. Önkéntes munkát 10 fő végez, elsősorban kortárs-segítők, ill. leállt szerhasználók. A multidiszciplináris team tagjai: Teljes munkaidőben: - 1 fő koordinációs igazgató - szociális munkás, teológus - 2 fő terápiás munkatárs, tanácsadó- szociális munkás, egészségfejlesztőmentálhigiénikus, szociálpolitikus Részmunkaidőben: - 1 fő klinikai szakpszichológus (heti 3 óra) - 1 fő pszichiáter szakorvos (heti 3 óra) A szakmai munkát egyéni szupervízió segíti, havi 4 órában. b. Az intézmény tárgyi feltételei Az Iroda a Forgó utca 15. számú ingatlanban fogadja a segítséget kérő személyeket. Ezen ingatlant az Alapítvány az Echo Network tagjaként bérli Aliquander Istvántól és Aliquander Károlytól. A hely megfelel a törvényi és szakmai követelményeknek: tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető, belváros közeli, nincs portás, az utcáról könnyen megközelíthető, az anonimitás és diszkréció biztosított. A belső kialakítás lehetővé teszi a be-és kiléptetést oly módon, hogy a nem kívánt váratlan találkozások elkerülhetők legyenek. 5

6 Az intézmény korszerű technikai, és audiovizuális eszközökkel felszerelt. Nyitva tartás: Az Iroda napi 8 órában, alapvetően munkaidőben tart nyitva, de a csoportok sajátos időbeosztása és azoknak a klienseknek a fogadása, akik csak munkaidő után tudnak jönni, jelentős munkaidőn kívüli nyitva tartást is szükségessé tesz. Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: VI. Az intézmény szervezeti egységei A szervezeti egységek az alaptevékenységek, a pályázati programok és a különböző munkaformák mentén szerveződnek. 1. Alaptevékenységek o Közösségi szenvedélybeteg ellátás Az ellátás célja, hogy a gondozott szenvedélybetegek teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Az ellátottak köre elsősorban a saját otthonukban élő, nem akut addiktív betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. A közösségi ellátás során több egészségügyi és szociális intézménnyel alakult ki szakmai együttműködés, mivel az első kapcsolatfelvétel elsősorban fekvőbeteg intézményben történik. A közösségi ellátásban az intézményvezető látja el a koordinátori feladatokat, s két közösségi szociális munkás végzi a gondozói feladatokat. 2. Pályázati programok és szolgáltatások o Elterelés (megelőző-felvilágosító szolgáltatás) A Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel kötött szerződés értelmében április 1. óta végezzük a Btk. alapján a megelőző-felvilágosító szolgáltatást. Az elterelés a kábítószert kipróbálók és nem rendszeresen használók részére a segítő intézményben elvégezhető hat hónapos kezelési alternatíva a büntetéssel/szankcionálással szemben. Az elterelés intézménye fontos alternatíva, mivel eléri azon problémás szerhasználói réteget, akik alacsony motivációval rendelkeznek, és nem kértek segítséget addiktológiai intézményben. Elterelést a nappali ellátást végző kollégák végzik. o Party service program Minisztériumi (ICSSZEM) pályázat segítségével 2006 tavaszán indult, mint ártalomcsökkentő szolgáltatás. A program célkitűzése azon szórakozni járó szerhasználó fiatalok elérése, akik az ellátó rendszerbe nem kerülnek be, hiszen nincs is betegségtudatuk, illetve nem érzik problémának szerhasználatukat. Ezen Party - service szolgáltatásunkkal információval és konzultációs lehetőséggel közelítenénk meg őket kortárssegítőink bevonásával, akik részt vettek a Quick change továbbképző programunkon. 6

7 Mindemellet vízzel, szőlőcukorral, kekszel, óvszerrel és segítségnyújtással próbálunk a szerhasználat okozta ártalmakon csökkenteni. A program zenés szórakozó helyeken működik a tulajdonosok előzetes egyeztetésével, valamint nagyobb kültéri rendezvényeken. A program hossza megegyezik a rendezvény hosszával. A program koordinációját a terápiás munkatársak közül kijelölt személy látja el. A terepen végzett munkát kortárssegítő fiatalok, valamint leállt szerhasználók látják el folyamatos esetmegbeszélő teamben. Munkájukról minden alkalommal írásos beszámolót készítenek o Backspin reszocializációs program A program megvalósításának célja, hogy a gyógyult szenvedélybetegeknek lehetőséget biztosítson a munkavállalási képességeik fejlesztésére, és a komplex segítségnyújtás által ismét aktív résztvevőivé váljanak a munkaerőpiacnak. Hozzásegíti a program a gyógyult szenvedélybeteget ahhoz, hogy kellő felkészültséggel jelentkezhessen a munka világába, oda fel is vegyék, melyhez nagyon fontos a munkáltatóval való kapcsolat is, és meg tudja állni a helyét. Abban is segítséget nyújt a program, hogy a munkanélküli állapotban lévő szenvedélybeteg ne veszítse el a motivációit, valamint helyzetét el tudja fogadni. o Iskolai prevenció Az elsődleges, primér prevenció iskolai színterén a Szolgálat indulása óta jelen van. Elsősorban pályázati források felhasználásával, felkérésre vezetünk foglalkozásokat. Az oktatási intézményben a diákokkal folytatott készségfejlesztő csoportfoglalkozások mellett kiemelt feladatnak tartjuk a tantestülettel való munkát képzés, egészségfejlesztő, vagy esetmegbeszélő csoport formájában. A szülők tájékoztatása, bevonása a preventív munkába szintén kiemelt fontosságú, formái a szülői értekezlet, fogadó óra, SZMK ülés, és a diákokkal, tantestülettel közösen szervezett iskolai rendezvények. Az iskolai egészségfejlesztési, drogstratégia elkészítésében való együttműködés, a vezetőség bevonása, érzékenyítése szintén a megelőzés részét képezi. A diákokkal folytatott csoportfoglalkozásokat a segítői munkakörben dolgozó szakképzett kollégák látják el. A szülőkkel, pedagógusokkal elsősorban az intézményvezető és a terápiás végzettséggel rendelkező munkatársak dolgoznak. o Quick change kortárs-segítő program Célja: Önismeret fejlesztése, attitűd és gondolkodás formálása, korrekt információ átadása, készségfejlesztés a segítésre, illetve egy tágabb kitekintés a drogproblémára Célcsoport: azon fiatalok, akiket érdekel a drog-probléma, akik szeretnének a környezetükben segíteni, de nem tudják, hogyan, illetve környezetében sok érintett fiatal él. 3. Munkaformák o Esetmegbeszélő team Az esetmegbeszélő csoporton a kliensvezetéssel megbízott, segítői munkakörben dolgozó szakemberek, talpraállt szenvedélybeteg munkatársak vesznek részt. A csoportos esetmegbeszélő levezetése az igazgató, vagy az általa megbízott személy feladata. A teamet két hetente, minden hónap első és harmadik hétfőjén, 1 órában tartjuk. Lehetőség van egyéni esetmegbeszélésre, melyet a segítő az intézményvezetőnek jelez. A team-en való részvétel kötelező, hiányzás indokolt esetben (betegség, szabadság, tanulmányok) fogadható el. 7

8 Esetkonferencia, intézmények feletti team összehívását az esetmegbeszélő csoport határozza meg, s az esetvezetésért felelős személy hívja össze. o Egyéni és szervezeti szupervízió A szakmai személyiség fejlesztése, az esetvezetésben való elakadás, személyi konfliktus esetén elsősorban a segítői munkakörben dolgozó kollégák vehetik igénybe. Az egyéni szupervízió havonta 2x2 órában, minden hónap második és negyedik hétfőjén előzetes egyeztetéssel történik. A szakmai munka minőségi ellátásának feltétele minden főállású kolléga számára a szupervízió, negyedévente minimum 1 alkalommal, kiemelten a segítői munkában kevésbé tapasztalt munkatársak részére. A szupervízió igénybe vételének elmulasztása a segítői munkakörből való kizárást vonhatja maga után. A szervezeti szupervízió forrástól és szervezeti kérdésektől függően havonta, kéthavonta 1x4 órában történik. A szervezeti szupervízió témáját elsősorban az intézményvezető egyezteti a szervezeti szupervíziót végző szakemberrel. Jelenleg az egyéni és szervezeti szupervíziót egymástól függetlenül, két szupervízor végzi. A szervezeti szupervízión valamennyi főállású dolgozó részt vesz. o Stáb értekezlet Minden hétfő délelőtt, valamennyi főállású dolgozó számára munkaértekezletet tartunk. Az értekezlet célja a feladatleosztás, a számonkérés, az információ továbbítás, döntéshozatal a közös kérdésekben, az aktuális problémák, feszültségek megbeszélése. Az értekezletet az intézményvezető vezeti le. Az aktív részvétel mindenki számára kötelező, hiányzás indokolt esetben fogadható el. VII. Az intézmény irányítási és működési rendje A Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány 2006 március óta működteti, mint fenntartó a Koordinációs Irodát. A fenntartó a jogokat a kuratórium által gyakorolja. A kuratórium összetétele az Alapító Okiratban meghatározott. Az alapítvány elnöke a fenntartó megbízásából: jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatot; működteti a Koordinációs Irodát; ellenőrzi és jóváhagyja az Iroda költségvetését; kinevezi a koordinációs igazgatót; gyakorolja a munkáltatói jogokat; gyakorolja a felügyeleti jogokat. A koordinációs igazgató szakmai és pénzügyi vezetéssel kapcsolatos feladatai: Felelősséggel tartozik az intézmény szakmai és pénzügyi vezetéséért. Képviseli az intézményt szakmai, önkormányzati, minisztériumi színtereken. Az addiktológiai szakma elvárásainak megfelelően a legmagasabb szakmai színvonalon vezeti a intézmény munkáját. Az intézmény pénzügyi gazdálkodása kapcsán: o forrásteremtés, o költségvetés tervezése, o pénzügyi beszámoló készítése, 8

9 o pályázatok pénzügyi tervezése, ellenőrzése, o évközi monitoring. Humán erőforrás-gazdálkodás. Közösségi szenvedélybeteg-ellátás koordinálása. Szakmai és infrastrukturális fejlesztés. Kliensekkel végzett munka (egyéni, család, csoportvezetés). Prevencióban való részvétel, koordináció. KEF szakmai koordinálása. Előadások, monitorozó gyakorlat, képzés vezetése. Végzi a panaszok, bejelentések kivizsgálását, megteszi a szükséges intézkedéseket. Az intézmény szakmai munkájáért a koordinációs igazgató felel. A különböző projektek vezetésével az intézmény szakmai vezetője megbízhatja a munkatársakat. A szakmai feladatokban való részvétel, a feladatok leosztása az igazgató döntése. A számonkérés a stáb értekezleten történik, a szankcionálás az igazgató hatáskörébe tartozik. Igazgató-helyettest az igazgató nevezi ki, s kihirdeti a stáb tagok részére a helyettes jogait. A helyettes kötelezettségeit, s a vele szembeni elvárásokat a két fél együttesen tisztázza. Helyettes kinevezése időszakos a stáb kis létszáma miatt, s elsősorban a szabadságolás idejére érvényes. A munkatársak egyéni felelőssége: o Házirend betartása, betartatása, o Szociális Munka Etikai Kódexének ismerete, betartása, o Információk továbbítása (külső, belső), o Az adminisztráció, valamint a forgalmi napló pontos vezetése, o A nyílt és őszinte kommunikáció, o Elhivatott munkavégzés, o Az egészségfejlesztés értékeivel való azonosulás, o Az intézmény tárgyi értékeinek védelme, megóvása, o Képzéseken való részvétel, terápiás sajátélmény szerzés. Egy kolléga több munkacsoportban is részt vehet. A felelősségi körök a munkaköri leíráson túl (kivéve az intézményvezetőt) személyek szerint kerültek meghatározásra, s tartalmazzák a különböző projektekben való részvétel mértékét. A munkaköri leírások beosztás szerint készültek: Intézményvezető Tanácsadó, szociális munkás Közösségi szociális munkás Pszichológus Pszichiáter Szupervízor. Titoktartás A munkatársak tudomására jutott adatok és tények nyilvántartására, kezelésére, valamint az általuk adott információkra és az adatok védelmére A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv., valamint A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv., továbbá az Sztv., és Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 9

10 Információt (pl. igazolást) csak a segítséget kérő személy saját kérésére adunk ki. Kivétel ez alól az elterelést végző személyekkel kapcsolatos megkeresés. A megelőző-felvilágosító szolgáltatással kapcsolatos nem egészségügyi állapotra, és esetvezetésre vonatkozó információk kiadhatók a büntető ügyben eljáró hatóságok részére pl. részvétel igazolása. A kliensekkel kapcsolatos információáramlás egyirányú, a rendőrségtől érkező információkat fogadjuk, ellenben a szolgálat információkat nem szolgáltat. A titoktartás megszegése a munkavégzés alóli felmentéssel jár együtt. Készült: Székesfehérvár, november 1. Készítette: Párkányi András Koordinációs igazgató Jóváhagyta: Dr. Szelier András Árpád Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány kuratórium elnöke 10

11 Melléklet 11

12 1. számú melléklet Az intézmény tevékenységét meghatározó jogszabályok és szakmai anyagok gyűjteménye 1. Jogszabályok évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról évi XIX. tv. a büntetőeljárásról évi IV. tv. a Büntető Törvénykönyvről évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi LXVI. tv. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (Egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel) évi XLVII. tv. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 188/1999. (XII. 16.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről. 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről. 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról. 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. 26/2003. (V. 16.) ESzCsM-GyISM a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól 2. Szakmai anyagok Szenvedélybetegek közösségi ellátásának szakmai programja 12

Szenvedélybetegek közösségi ellátása SZAKMAI PROGRAM

Szenvedélybetegek közösségi ellátása SZAKMAI PROGRAM Szenvedélybetegek közösségi ellátása SZAKMAI PROGRAM Székesfehérvár, 2006 Az, ami vagy, már jutalom és büntetés is azért, ami vagy. Gondolati háttér: Kivel vagyunk elszámolásban? Rá kell jönnünk, hogy

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM Családsegítő Intézet 3300 Eger, Kertész u. 3. Tel. (06-36) 784-825 E-mail: csskeger@chello.hu Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadva: A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő- testületének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága 65/2015.(III.25.) sz. határozatával Készítette:

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat. Kerületi Nevelési Tanácsadó. 1157 Budapest, Hartyán köz 3.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat. Kerületi Nevelési Tanácsadó. 1157 Budapest, Hartyán köz 3. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Kerületi Nevelési Tanácsadó 1157 Budapest, Hartyán köz 3. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános bevezető rész: II. A fenntartó és az intézmény adatai

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános bevezető rész: II. A fenntartó és az intézmény adatai Szakmai program melléklete Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Utcafront Menedék - Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 1102 Budapest, Bánya utca 1. Tel.: 260-9855

Részletesebben

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből 211/2011. (XI.08.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom Tartalom...2 I. Bevezetés...3 II. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya...4 III.Az Intézmény

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZATA AZ Utcai Egyesületének SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1994. május 16.-án kelt Működési Szabályzat IV. számú módosításaként készült 2005. október 3.-án Utcai

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének Szakmai programja DUNAÚJVÁROS I. Általános működési feltételek Az intézmény elnevezése: Útkeresés Segítő Szolgálat, melynek keretében,

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott

Részletesebben

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program

Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program Családokért Önkormányzati Társulás Szakmai Program Tartalomjegyzék 1. A társulás településeinek földrajzi elhelyezkedése, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete... 4 1.1 Demográfiai tendenciák

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai program 2011. 1 A közösségi ellátás célja, feladata, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása,

Részletesebben