Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója"

Átírás

1 Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G december

2 Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe A megye célrendszerének bemutatása A megye fejlesztésének átfgó célja A megye fejlesztésének stratégiai céljai A fejlesztési célrendszer meghatárzása a megyén belül különféle sajátsságkkal rendelkező területi részegységekre A célrendszer kherencia vizsgálata Belső kherencia vizsgálat A jövőkép, a fejlesztési elvek és az átfgó cél kapcslatának bemutatása Külső kherencia vizsgálat A célrendszer kapcslata az OFTK-val A célrendszer kapcslata az OTrT-vel A célrendszer kapcslata a fntsabb ágazati kncepciókkal, tervekkel A terület felhasználás alapelveit lefektető kncepció Stratégiai térstruktúra bemutatása A fejlesztés eszköz- és intézményrendszere A priritásk aznsítása Felelősség és intézményrendszer - A kncepció üzenetei A tervezési flyamat, a társadalmasítás és legitimáció leírása

3 1. A megye jövőképe A megye tervezett fejlettségi állaptát 2030-ban az alábbiak jellemzik: A megyében a lakónépesség csökkenése megáll 2030-ra. A lakónépesség csökkenése a születések számának közel stagnálása, az rszágs átlagt elérő magasabb élettartam és az elvándrlás mértékének megállása mellett valamint egészségesebb környezeti feltételek kialakítása valósul meg. Az rszág gazdaságának bővülésével összhangban a gazdaságilag aktív laksság száma növekszik, miközben bővül a fglalkztatttság szintje és a munkanélküliség tartósan 10% alá süllyed. A fglalkztatást segíti az alapfkú isklai végzettség megszerzésének ösztönzése illetve a jól működő és a helyi gazdaság igényeihez illeszkedő szak-, felnőtt- és felsőfkú képzési rendszer működése, valamint az élethsszig tartó tanulást támgató nem frmális képzéseket biztsító intézmények. A fglalkztatás helyzetét javítja a népesség egészségtudatsságának javulása és jbb egészégi állapta, aminek eredményeként csökken a betegszabadságn töltött napk száma és nő az átlags várható élettartam is. A gazdaság fejlődésében, így a hzzáadtt érték előállítása és a fglalkztatás szempntjából meghatárzóak a megyére jellemző tradicinális iparágak helyi gazdaságba beágyazódtt hazai és külföldi tulajdnú vállalatai, valamint a vegyipar, gépgyártás, energiaipar és az infkmmunikációs szlgáltatáskn alapuló tevékenységek. A fejlődés meghatárzó sikertényezői: a fglalkztatási közpntk jó elérhetősége, a jól képzett és hatéknyan dlgzó munkaerő, illetve a helyi kutatás-fejlesztési közpntkkal való együttműködések. Az rszágs átlagt meghaladó mértékben növekszik a megyében a feldlgzóipari és a szlgáltató ágazatk vállalatainak hzzáadtt értéke, elsődlegesen a fglalkztatási közpntkban - ezek közül is kiemelten Misklcn - beruházó vállalatk teljesítményének köszönhetően. Misklc európai munkamegsztásba bekapcslódtt egyetemével és kutatóintézeteivel reginális hatású elismert gépipari, mechatrnikai és nantechnlógiai innvációs közpnt. A fglalkztatás és az aktív laksság számának bővülésével párhuzamsan egyre nagybb igény jelentkezik a helyi kkv szektr által nyújttt szlgáltatásk és előállíttt termékek vásárlására. A megye természeti erőfrrásainak hez képest - magasabb szintű hasznsítása valósul meg és ez fenntartható módn történik. Bővül a mezőgazdaság termékkibcsátása és exprt értékesítése, különösen a zöldség-, gyümölcs-, kertészeti ágazatban történő fglalkztatás növeléssel párhuzamsan. A mezőgazdasági tevékenységnél hangsúlys a táji adttságknak leginkább megfelelő termékek termesztése és helyben történő feldlgzása, illetve a nemzetközi szinten híres Tkaji brvidék értékeinek megőrzése és nemzetközi versenyképessége. Bővül az külpiaci értékesítés és a helyi piacra előállíttt, főként mezőgazdasági alap és feldlgztt termékek köre, melynek részese a közösségi alapú fglalkztatás is. A megye energia-felhasználásának több mint fele megújuló energiafrrásk (elsősrban bimassza, ez kiegészítve nap, szél, getermia és egyéb krszerű technikák) hasznsításával és a szénbányászatn alapuló saját energia-előállítás révén egyre hatéknyabban valósul meg. A megyében meghatárzó fglalkztatási körzetek alakulnak ki, melyek között kiegyensúlyztt együttműködés valósul meg: 1) Brsdi ipari tengely: Misklc Tiszaújvárs Kazincbarcika Ózd fglalkztatási közpntkkal; 2) Zemplén Tkaj-hegyalja (Bdrgköz) térsége: Sátraljaújhely- Sárspatak-Szerencs-Tkaj közpnti településekkel, illetve az 3) Abaúji-Csereháti területek, valamint 4) Mezőkövesd térsége. A fglalkztatási körzeteket jó minőségű, karbantarttt vasúti, illetve közúti közlekedési hálózat, alágazatk között racinálisan megszttt és a fglalkztatáshz, az ktatási intézményekbe, közintézményekbe való eljutáshz illeszkedő jól szervezett közösségi közlekedés jellemezi. A szegényebb, döntően rmák lakta települések még mindig a megyei átlagnál alacsnyabb képzettséggel és fglalkztatással jellemezhető közösségeinek felzárkóztatását aktív szciálplitikai és a fglalkztatáshz, egészségügyhöz, ktatáshz és kulturális tevékenységekhez kapcslódó állami támgatási intézkedések segíti a 3

4 civil szféra bevnásával. A fglalkztatás ösztönzése mellett egyre az érintet intézmények egyre kmlyabb eredményeket érnek el az esélyegyenlőség biztsítása és a hátrányk kmpenzálása terén. Az intézkedések hatására ezen társadalmi csprtk is növekvő számban kapcslódnak be a munka világába és a bőségesen rendelkezésre álló munkaerő hatására egyre gyakrabban jelennek meg elsősrban feldlgzóipari vállalkzásk a megye fglalkztatási szempntból hátránys nehéz helyzetben lévő területein is. A megye vnzó befektetési helyszín, elsődlegesen a feldlgzóipari befektetők számára. Az egyedi természeti és kulturális értékek, intézmények növekvő számú igényes látgatót vnzanak. A megye települései biztnságs lakó- és vállalkzási környezetet kínálnak. A társadalm megújulásával, a környezeti minőség javulásával és a gazdaság fejlődésével párhuzamsan a települések szlgáltatásai bővülnek, a településkép egyre rendezettebbé és vnzóbbá válik. Ezen tényezők és a szakszerű marketingtevékenységek eredményeként Brsd-Abaúj-Zemplén megye elmaradttságát és a nehézipari-bányászati örökség kedvezőtlen hatásait magán viselő képét egy dinamikusan fejlődő, jövőrientált ipari térség képe fglalja el a köztudatban. 2. A megye célrendszerének bemutatása 2.1. A megye fejlesztésének átfgó célja A megye kitűzött átfgó célja, hgy ipari hagymányaira, ptenciális munkaerő-kínálatára, kiváló természeti adttságaira és erőfrrásaira fenntartható módn építve, földrajzi elhelyezkedéséből adódó előnyeit kihasználva elérje, hgy a megye versenyképessége 2020-ig a megyék átlaga feletti mértékben erősödjön, ennek keretében a megyében: jelentősen bővüljön a fglalkztatás, mind a növekvő számú, a nemzetközi munkamegsztásban exprtteljesítménye, vagy beszállítói kapcslatai miatt résztvevő KKV-k, mind a betelepülő nemzetközi vállalatk, illetve a jövedelembővülés multiplikátr hatásaként az elsődlegesen helyi piacra termelő, illetve szlgáltató vállalkzásk tevékenysége nymán. A megye megtartja a jól képzett közép- és felsőfkú végzettségű munkaerőt, ami a fglalkztatás-bővülés alappillérét jelenti. A vállalkzásk fkzatsan növekvő mértékben vnják be a munka világába a megye külső és belső perifériáin élő hátránys helyzetben levő társadalmi csprtkat is. ( Fglalkztatás bővítése ) - A munkanélküliségi ráta a megyében 13% alatt legyen 2020-ra növekedjék a megyében megtelepedő vállalkzásk innvációs teljesítménye, ezen keresztül elsősrban a hagymánykkal rendelkező feldlgzóipari ágazatk (gépipar, vegyipar, mechatrnika, szén és energiaipar, elektrtechnika) vállalkzásai által teremtett gazdasági érték ( A gazdaság teljesítőképességének javítása ) Az egy főre jutó bruttó hzzáadtt érték 2020-ra legalább az rszágs átlag 75%-át érje el. (2010-ben az rszágs átlag 61%-a). A cél, hgy az egy főre jutó SZJA alapnak a megye és az rszág közötti különbsége megszűnjön 2020-ra (2010-ben az rszágs átlag 90%-a.) jelentősen javuljn a túlnymórészt a külső és belső (pl. nagyvársi) perifériákn élő, halmzttan hátránys helyzetű csprtk képessége és kmpetenciaszintje (képzettsége, tudása, egészségi és mentális állapta, mtivációja) arra, hgy érdemi szereplőivé válhassanak a bővülő munkaerőpiacnak. Fnts a szegénység és a szciális kizáródás újratermelődésének megakadályzása, illetve a területi, környezeti hátrányk és a szegregációs jelenségek mérséklése. ( Társadalm alkalmazkdó képességének javítása ) Cél: az ezer fglalkztatttra vetített szciális segélyezettek számának megfelezése az rszágs átlaghz visznyítva. Csökkenjen a szegénységben és társadalmi kirekesztődésben élők aránya, különös tekintettel a rma népességre. fenntartható és integrált módn kerüljenek megőrzésre, védelemre és hasznsításra a gazdag természeti és épített környezet, valamint a kulturális örökség elemei és gyűjteményei, kiemelten az energiatermelés, a turizmus, valamint a mezőgazdaság és élelmiszeripar 4

5 területén, tvábbá valósuljn meg a vidéki térségek öklógiai-társadalmi-gazdasági funkciójának fenntartása. ( Természeti és kulturális erőfrrásk fenntartható hasznsítása ) a gazdasági fejlődés és a társadalmi megújulás a térségközpntkn kívül elérje a kisebb, a főbb közlekedési tengelyektől távlabbi perifériákat, illetve az egyes közszlgáltatásk ellátásában erősödjön a területi szereplők és szervezetek közti együttműködés ( Térségi együttműködések ösztönzése ) A célk megfgalmazása figyelembe veszi, hgy a megye jelenlegi helyzetéből való érdemi és tartós hatású elmzdulás csak a belső adttságkra és erősségekre épített, azk tvábbfejlesztésére összpntsító stratégiával érhető el. Ennek megfelelően elsődleges a megye gazdaságának élénkítése, kncentrálva mind ágazati, mind térbeli értelemben azkra a területekre, melyek a lehető leghatéknyabb módn képesek hzzájárulni egyrészt a fglalkztatás bővítéséhez, másrészt a hzzáadtt érték növeléséhez. E stratégia megvalósítása rövid távn kevéssé járul hzzá a gazdaság térbeli szerkezetének kiegyensúlyzásáhz, skkal inkább támgatja a növekedésre képes közpntk erősödését, fejlődését. A célk és a hzzájuk kapcslt eszközök tervezett hatásmechanizmusa szerint a közpntk kiemelt fejlesztése a kapcslódó térségük versenyképességének érdemi javulását eredményezi, ami a munkahelyek létesítésének igénye mellett keresletet teremt a helyi munkaerő iránt. Ez a megye egészében értelmezett fejlődés megindulásának szükségszerű feltétele. A közpntk visznylags erősödésének differenciáló hatásait rövidtávn is valamelyest ellensúlyzzák a természeti és kulturális örökség fenntartható hasznsításának céljáhz kapcslódó intézkedések, melyek elsődlegesen a közpntkn kívül bírnak fejlesztő hatással. Hsszú távn a perifériákn élő munkaerő képzettségének, alkalmazkdóképességének javítása is szükséges, hgy a perifériákn is stabil gazdasági fejlődés valósuljn meg. A fentiek megvalósításának feltétele, hgy rszágs szinten pzitív diszkriminációban részesüljenek Brsd-Abaúj-Zemplén megyében a gazdaság fejlesztését, illetve a munkahelyteremtést szlgáló beruházásk, különösen a preferált gazdasági térségekben és húzóágazatkban. Az állami támgatásk pzitív diszkriminációja nem csak adókedvezményeket, hanem többlettámgatáskat is jelenten, például kiemelt krmányzati támgatással, illetve döntéssel a magasabb hzzáadtt értéket, a diplmásk számára értékes munkahelyeket teremtő létesítmények letelepítését: (multinacinális) nagyvállalati kutatóhelyek, rszágs hatáskörű közigazgatási szervezeti közpntk, helyi fejlesztéseket segítő pénzügyi közpntk frmájában. A későbbiekben tárgyalt stratégiai célk tehát az alábbi tématerületekhez kapcslódnak: a fglalkztatás és az innváció azn területeire kncentrálnak, amelyekben a megye gazdasága elsősrban hagymányai, munkakultúrája és természeti-földrajzi, vagy jövedelemi adttságai miatt előnyös helyzetben van, valamint a megyében újszerű tevékenységként illeszkednek a technlógiai flyamatkhz, piaci igénykehez, így a beavatkzásk visznylag gyrs sikereket eredményezhetnek. Földrajzi értelemben pedig azn gazdasági agglmerációkra (közpntk) fókuszálnak, ahl a versenyképesség egyes tényezői a reális siker reményében fejleszthetőek; a fentiek értelmében segítik mind a kialakuló közpntk kapcslódását a nemzeti és európai szintű közlekedési hálózatkhz, mind a közpntk közelebbi térségből történő elérhetőségét a munkaerő számára; arra irányulnak, hgy a közpntkn kívüli területeken (pl. Tkaj-hegyalján) is jöjjenek létre a gazdaságilag és környezetvédelmi szempntk szerint is fenntartható fglalkztatás feltételei, ezzel erősödjön ezen területek népességmegtartó képessége; segítik az elsősrban a perifériákn élő alacsny társadalmi státuszú - a munkaerőpiacn érvényesülni képtelen - társadalmi csprtk alkalmazkdóképességének erősödését, képzettségbeli és társadalmi hátterükből fakadó hátrányaik fkzats felszámlását, annak érdekében, hgy minél többen léphessen ki közülük a munkaerőpiacra; 5

6 fenntartható módn visszaállítják a hagymánys és megújuló energiahrdzók termelésével, illetve hasznsításával a megye hazai energiatermelésben betöltött meghatárzó pzícióját és az energiafelhasználás csökkentésével hzzájárulnak az ésszerűbb költséggazdálkdáshz a vállalati és lakssági fgyasztóknál egyaránt; fkzzák a megye és települései vnzerejét mind az azkban élő, dlgzó laksság megtartása, mind a külső szereplők vendégek és ptenciális befektetők számára A megye fejlesztésének stratégiai céljai A megyei fejlesztésének stratégiai céljait az átfgó célkhz illeszkedve határztuk meg. Az egyes stratégiai célk több átfgó cél elérését is támgathatják. A stratégiai célkn belül részcélkat, illetve tervezett beavatkzáskat is megfgalmaz a dkumentum. Brsd-Abaúj-Zemplén megye kncepció célrendszer Átfgó célk Fglalkztatás bővítése A gazdaság teljesítőképességének javítása Társadalm alkalmazkdó képességének javítása Térségi együttműködések ösztönzése Stratégiai célk 1. Gazdasági versenyképesség javítása, munkahelyteremtés és innvációs tevékenységek ösztönzése 2. A helyi társadalm munkaerőpiaci igényekhez történő alkalmazkdóképességének javítása 3. A munkaerőpiaci közpntk elérhetőségének javítása 4. Az egyedi természeti és kulturális erőfrrásk fenntartható hasznsítása Természeti és kulturális erőfrrásk hatéknyabb, fenntartható hasznsítása 5. Az energia megújuló frráskból történő előállításának és helyi felhasználásának ösztönzése 6. Környezeti állapt és környezetbiztnság javítása 1. Gazdasági versenyképesség javítása, munkahelyteremtés és innvációs tevékenységek ösztönzése Technlógiai park, high-tech zóna létrehzása A gazdasági- és társadalmi igényekhez illeszkedő, magas színvnalú ktatási és K+F+I tevékenységek megteremtése a Misklci Egyetemen, építve a 2005-ben alapíttt Tudásintenzív Mechatrnikai és Lgisztikai Rendszerek Reginális Egyetemi Tudásközpntjára, valamint az alkalmaztt anyagtudmányi és nantechnlógiai, földtudmányi, illetve fenntartható természeti és humán erőfrrás gazdálkdási területek, vagy az lyan Magyarrszágn réságazatnak tekintett iparág, mint az űripar kutatási prgramjaira. Szükséges az egyetem és a tágabb térségben működő illetve megtelepedő gazdasági szereplők kapcslatainak elmélyítése, a közös kutatási és fejlesztési tevékenységek mennyiségének és eredményességének növelése, általában az egyetem vállalati innvációkra gyakrlt hatásának növelése, ez utóbbi érdekében a tudás- és innváció-transzfer intézményi hátterének fejlesztése. Ennek részeként bővíteni kell kutatói bázist, például a nantechnlógia területén, hgy Misklcn is hasnlóan a többi nagy vidéki egyetemi várshz 6

7 megvalósulhassanak a 2007-ben a pólus prgram kapcsán tervezett tudásbázist bővítő elképzelések. A Misklci Egyetem és a Kassai Egyetem, illetve Debreceni Egyetem közti kutatás-fejlesztési és képzési együttműködések intenzitásának növelése. A jövőben is fnts az egyetem egyéb határn átnyúló, illetve nemzetközi kutatási és ktatási kapcslatrendszerének tvábbi elmélyítése. Az innvációs célú fejlesztések a reginális innvációs stratégiával összhangban valósulnak meg. A tervezett fejlesztéseket összhangban kell megvalósítani a Misklct és térségét fejlesztési közpnttá kijelölő krmányhatárzattal (1707/2013. (X. 8.). Térség-, illetve ágazat-specifikus fejlesztések A megye hárm kiemelt, jelentős fglalkztatási ptenciált magában fglaló térségében szükséges a térségi gazdasági versenyelőnyök kihasználásnak ösztönzése: Brsdi tengely térsége: Mezőkövesd-Tiszaújvárs-Misklc-Kazincbarcika-Ózd térsége Zemplén és Tkaj-hegyalja térsége (Bdrgköz) Abaúj-Cserehát térsége Az ágazati specifikumk kibntása részletesebben a megyén belül különféle sajátsságkkal rendelkező területi részegységekkel fglalkzó 2.3 fejezetben található. A megye egészében, de a terület-specifikus fejlesztések vnatkzásban különösen fnts az alábbi prgramk megvalósítása: A fejlődési lehetőségekhez illeszkedő, illetve helyi versenyelőnyök kiaknázására alkalmas klaszterek (pl. gépjárműipari, IT, energia- és környezetipari, űripari, helyi termék klaszter), vállalati együttműködések és helyi beszállítói hálózatk kialakulásának ösztönzése,, vagy működésük megerősítésének támgatása. Mindezen prgramkhz kapcslódó beruházásk finanszírzási feltételeinek javítása. A vállalkzásk letelepedését ösztönző iparterületek fejlesztése: pl. Misklc-dél ipari park kialakítása, ami már részben megkezdődött egy mintegy fő fglalkztatását tervező vállalat betelepüléséhez kapcslódóan, illetve elsősrban a Brsdi ipari tengely mentén preferálva barnamezős területeket - az iparterületek fejlesztésnek előkészítése (tiszta tulajdni szerkezet, megfelelő szabályzás, megvalósítható vnalas infrastruktúra-fejlesztés) és csak igény esetén beruházásk megvalósítása. Magasabb hzzáadtt értékű termelő és szlgáltató tevékenységek letelepedésének ösztönzése (pl. járműgyártó vállalat) és ennek érdekében a vársk befektetésösztönzési tevékenységeinek és kínálatának összehanglása. Gazdaságfejlesztés finanszírzási rendszerének megújítása A megyében a gazdaság fejlődése szempntjából preferált térségekben és ágazatkban összehanglt különféle pénzügyi ösztönzők nyújtása (helyi szereplők bevnásával működő és helyi ismeretekre alapulva rugalmasan finanszírzó és tőkét juttató reginális fejlesztési bank és egyéb megyei stratégiai támgatási alapk) a beruházásk és a fglalkztatás bővítéséhez, valamint a vidéki kistelepülések népességmegtartó képességének támgatása. A krmány a leghátránysabb helyzetű kistérségek fejlesztésére vállalkzási övezet prgram 1 részeként beruházásk, illetve új munkaerő fglalkztatása esetén adókedvezményeket határztt meg. A megyében ezek a térségek a következők: Edelényi, Encsi, Ózdi, Sárspataki, Sátraljaújhelyi, Szerencsi, Tkaji, Szikszói, Abaúj-hegyközi, Bdrgközi, Mezőcsáti. 1 27/2013. (II.12.) Krmányrendelet a szabad vállalkzási zónák szabályairól. 7

8 A K+F tevékenységek bővítésére javaslt a fiatal kutatók járulékfizetés mentessége, illetve a K+F fejlesztések utáni adó kedvezmények biztsítása a megyében tevékenykedő vállalkzásk számára. A megyében a hzzáadtt érték szempntjából és knjunktúrára kevésbé érzékeny, az elsődleges fgyasztói kör termékeihez kapcslódó ágazatk közül az alábbiak fejlesztése preferált: vegyipar, fémfeldlgzás, gépipar (kiemelten a járműiparhz kapcslódóan), környezetipar, energiaipar, high-tech (pl. űripar), vízgazdálkdás tevékenységek, infrmatika, hulladékgazdálkdás, lgisztika, turisztika. Az ágazati specifikumk végleges kijelölésére a prgramzási szakaszban kerül sr. Az ágazatkra jellemző, hgy jelentős hzzáadtt értékkel, exprt árbevétellel, fglalkztatással vagy innvációs teljesítménnyel bírnak. Kiemelt preferált ágazatk esetén az alábbi tevékenységek támgatása javaslt: Az ágazatkhz tartzó vállalkzásk exprtt bővítő, nagyvállalati beszállítói kapcslatkat ösztönző, termék- és technlógia fejlesztését szlgáló beruházásk, illetve minőségi működéshez szükséges technlógiai, vállalati flyamatk fejlesztésének támgatása. Az adtt ágazatk fejlesztéséhez kapcslódóan fglalkztatást bővítő telephelyi infrastruktúra létesítése preferáltan barnamezős területeken. Az ágazathz tartzó vállalkzásk közti együttműködések szervezése: szakképzéssel, tvábbképzésekkel, értékesítéssel, piacra lépéssel, technlógiai flyamatkkal kapcslats infrmáció áramlás működtetése. A kiemelt ágazati fejlesztéseket azn térségekben javaslt támgatni, ahl annak hagymánya van, azaz az adtt ágazat meghatárzó a fglalkztatásban, a hzzá adtt érték előállításban (pl. iparűzési adó), exprt árbevételben. Ezen térségek jellemzően a megye ipari tengelyeiben és az iparsdttabb várskban vársi körzetekben vannak. Feltételezzük, hgy a vállalkzásk növekedésének elősegítéséhez elérhetők lesznek - ágazati preferencia nélkül - tvábbi vissza nem térítendő támgatásk, kedvezményes hitelek (visszatérítendő támgatásk), hitelgarancia igénybevétele, illetve kckázati tőke jellegű támgatásk. Gazdaságfejlesztést ösztönző intézményrendszer kialakítása A gazdaságfejlesztést támgató megyei intézményrendszernek a vállalkzásk igényeit jbban kiszlgáló és stabil működése megteremtése, építve a meglévő intézmények (pl. Kereskedelmi és Iparkamara helyi irdái) tudására és kapacitására, a megye egész területén. A vállalkzásk igényeit hatéknyan kiszlgáló, gazdaságfejlesztést támgató megyei intézmény-hálózat stabil működtetése (telephelyek krszerűsítése, bővítése és szlgáltatásk fejlesztése) a megye jelentősebb munkaerő-piaci közpntjaiban (Misklc, Tiszaújvárs, Ózd, Kazincbarcika, Szerencs, Mezőkövesd, Encs, Sátraljaújhely-Sárspatak), melyek térségi szinten látják el feladataikat. Az intézményrendszer által működtetett tanácsadási és kis léptékű támgatási prgramk a kezdő vállalkzásk indítása, fejlődésük és piaci terjeszkedésük elősegítése érdekében Nnprfit szervezetek működését segítő, pl. szervezetfejlesztési és a szakmai prgramjaikhz a frrásbevnási képességüket javító tanácsadó, infrmációs és tervező prgramk megvalósítása Infrmációs technlógia használatának elterjesztése Vállalkzásk innvációs tevékenységeit ösztönző tanácsadási prgramk megvalósítása (összhangban a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innvációs Stratégia 2020 c. dkumentumban szereplő helyi tanácsadó testületekkel) 8

9 Kncepciók és prgramk kidlgzása, valamint befektetők szervezése a mára visszaszrult, egykri nagy hagymánykkal rendelkező tevékenységek flytatására (Pl. Hllóházán kézműipari tevékenység) Preferáltan a mikr-, kis és közepes méretű vállalkzásk külkereskedelmi tevékenységének támgatása, különös tekintettel a külpiaci megjelenésre és értékesítés ösztönzésére Vállalkzás menedzsmenthez kapcslódó tvábbképzések szervezése, menedzsmentrendszerek fejlesztése (pl. családi vállalkzásk másdik generációs tulajdnsváltásáhz kapcslódóan) Vállalkzás megerősítése, új generációk a menedzsmentben Finanszírzókkal való kapcslattartás: kckázati tőke prgramk, hitelgarancia alap. A befektetés-ösztönzési tevékenységek támgatása, a helyi adminisztrációs feladatk egyablaks rendszerben történő segítése. Az érintett térségek befektetés-ösztönzését szlgáló kmmunikációs és térség-marketing tevékenységeinek megvalósítása. Az önkrmányzatk befektetés-szervezési kedvezményeiket, szlgáltatásaikat helyi szabályzásban rögzíthetik. Kezdő vállalkzásk létesítéséhez és az innváció ösztönzéséhez szükséges telephelyi feltételek megteremtése a meglévő épületállmány hasznsításával, így Üzleti Szlgáltató és Innvációs Közpntk létesítése a jelentősebb munkaerő-piaci közpntkban (Misklc, Tiszaújvárs, Ózd, Kazincbarcika, Mezőkövesd, Szerencs, Encs, Sátraljaújhely-Sárspatak) Lgisztikai bázis fejlesztése Elsősrban a transznacinális árufrgalm kiszlgálására építő lgisztikai centrum kialakítása Mezőkövesden, építve a rendelkezésre álló közúti (M3-as autópálya), vasúti, valamint a krszerűsítendő repülőtéri infrastruktúrára és a közeli Tiszaújvárs árufrgalmi kikötőjére. Tvábbi lgisztikai beruházásk az alábbi települések körzetében preferáltak: Mezőkövesd, Misklc, Tiszaújvárs, Sátraljaújhely, Trnysnémeti. Vidéki térségek fejlesztése Vidéki településeken a fglalkztatás fenntartása és a helyi alapszlgáltatásk biztsítása a részmunkaidős fglalkztatás, mikr-vállalkzásk, mezőgazdasági tevékenységet kiegészítő üzletágak támgatásával, illetve a kedvezőtlen termőhelyi adttságkkal rendelkező területek kmpenzálása új vállalkzásk indításának kiemelt támgatásával. A fejlesztések srán fnts szempnt a vidék által megtermelt vagy előállíttt nyersanyag vársi piackn, illetve várskban működő vállalkzásknál való értékesítésének és a szabad munkaerő várskban való elhelyezkedésének ösztönzése. A vidékies térségeken belül a megye rszágs szinten is leghátránysabb helyzetű kistérségeiben, az Edelényi, Encsi, Ózdi, Sárspataki, Sátraljaújhelyi, Szerencsi, Szikszói, Abaúj-Hegyközi, Bdrgközi, Mezőcsáti, Tkaji - és azn belül is kiemelten a Taktaköz - kistérségekben, illetve a megye többi területén a jelentős munkanélküliséggel sújttt településeken fejlesztési célú adókedvezmények és fglalkztatási ösztönzők nyújtása (szciális hzzájárulási adókedvezmény új munkaerő 3 éves fglalkztatásáhz), valamint beruházási és munkahely-teremtési támgatásk nyújtása, összhangban a leghátránysabb helyzetű kistérségek vállalkzási övezeti támgatási prgramjával. Egyéb gazdaságfejlesztést támgató tevékenységek A vállalkzásk versenyképességét támgató infrmációs technlógiai fejlesztések megvalósításáhz szükséges infrmatikai infrastruktúra szűk keresztmetszeteinek felldása, a szükséges kapacitásbővítések megvalósítása, valamint a vállalati működést támgató alkalmazásk elterjedésének ösztönzése a megye egész területén. 9

10 A szlvák-magyar gazdasági együttműködés fejlesztése, különös tekintettel a vállalatközi, illetve kutatásra, fejlesztésre irányuló és az innváció keletkezését és terjedését segítő kapcslatkra. 2. A helyi társadalm munkaerő-piaci igényekhez történő alkalmazkdóképességének javítása A gazdaság igényeire, piaci kihíváskra rugalmasan reagáló képzési, szakképzési rendszer működtetése A munkaerőpiaci és a társadalmi részvételt megalapzó kmpetenciák átadására és a hátrányk felszámlására képes köznevelési rendszer (óvdai nevelés, alap- és középfkú ktatás, az intézményi nevelést kiegészítő isklán kívüli szlgáltatásk) építésére van szükség. A megyében élők képzettségi szintjének emelése, a fglalkztatási és életlehetőségeinek javítása érdekében a vállalati igényekre, gazdasági trendekre rugalmasan reagálni képes, megyei szinten összehanglt szak- és felnőtt-, valamint felsőfkú képzési rendszer kialakítása szükséges, az intézményfenntartók, illetve a gazdasági szervezetek, illetve többek között a BOKIK, az Agrárkamara, a Türr István Képző és Kutató Intézet, a B-A-Z Megyei Krmányhivatal, a KLIK, az ktatási és képzettségbeli hátrányk felszámlásának területén dlgzó civil szervezetekkel részvételével, valamint a Misklci Egyetem szerepvállalásával és a nemzetgazdaság igényeire alapzttan a gazdasági szektr bevnásával. A képzési prgramknak el kell érni a megye összes települését, illetve le kell fedni különböző intenzitással (diáklétszámmal) az egyes szakterületeket, gazdasági ágakat. A képzési rendszer fejlesztésénél törekedni kell arra, hgy rugalmas, a vállalati igényekre gyrsan reagáló, gyakrlatrientált és a műszaki fejlődést, technlógiai haladást követő szakképzési rendszer működjön a megyében. A szakképzési rendszerben alaps gyakrlati ismereteket kell nyújtani, mert a mai vállalati igények sk esetben nem egy, hanem két, vagy több szakma egyidejű alkalmazását is megkövetelik a munkavállalóktól. Emellett, a szakképzésben a duális képzés előnyeit kihasználva biztsítani kell a megye gazdaságában preferált képzési prgramkn - a legkrszerűbb gépeken való tanulást, illetve ösztöndíjrendszerrel segíteni kell a diákk (szakisklásk és egyetemi hallgatók egyaránt) elhelyezkedését és isklában tartását. Bővíteni kell a képzőintézmények és isklák (szakképző isklák és felsőktatási intézmények) közötti kapcslatk számát, növelni kell a vállalati gyakrlati helyek számát, támgatni kell a duális képzési rendszer részeként a mérnök-, közgazdászképzés gyakrlati helyeit és ehhez kapcslódóan a vállalati ösztöndíjak számát, erősíteni kell a pályarientációs tevékenységeket. A szakképzés mellett fnts legalább egy idegen nyelv magas szintű elsajátítása a diákk számára. A jövőben törekedni kell a munkavállalók (kiemelten a mérnökök és mérnökhallgatók) idegen nyelvismertének fejlesztésére. Az élethsszig tartó tanulás részeként javaslt tvább ösztönözni a frmális és nem frmális keretek között a felnőttképzést, különösen a munkanélküliek, illetve alacsnyan képzettek körében. A sárspataki Cmenius Főisklai kar fejlesztésével és megújításával biztsítani kell a felsőktatási képzés és az ehhez kapcslódó innvációs ptenciál jelenlétét a hátránys helyzetű térségben. Ezen kncepcióhz illeszkedve szükséges egy nemzetközi színvnalú, felsőfkú brászati, gasztrnómiai és vendéglátó-ipari szakképzés megteremtése Tkaj-Hegyalján, sárspataki közpnttal. Leszakadó csprtk felzárkóztatása A leszakadó csprtk felzárkózásának és társadalmi mbilitásának elősegítése, az egyéni esélyek egyenlőségének biztsítása a speciális célcsprtk (pl. a periférián élők, idősek, fiatalk, mélyszegénységben élők, rmák, stb.) igényeit, lehetőségeit és mtiváltságát szem előtt tartó közösségi fglakztatási prgramkkal (pl. közösségi alapú szciális vállalkzásk, szciális szövetkezetek működtetésével), melyet támgat a piaci alapú fglalkztatást ösztönző állami-önkrmányzati segélyezési rendszer is. A fglalkztatási prgramknak egyszerre kell elősegíteniük a képzettség, a fglalkztathatóság javítását és a szciális, mentális prblémák kezelését. A fglalkzatási prgramknak szlgálniuk kell a helyi közösséget kiszlgáló közcélú infrastruktúrák (pl. épületek, zöldfelületek) karbantartását, 10

11 illetve krszerűsítését, illetve a bimasszán alapuló helyi léptékű hőenergia termelést. Összhangban a Nemzeti Rma Stratégiával az alábbi, különösen a rma és hátránys helyzetű laksság társadalmi mbilitását szlgáló fejlesztési célk elérésére kell törekedni a beavatkzásk srán: 2 rma és a munkaerő-piaci szempntból halmzttan hátránys helyzetű emberek fglalkztatási rátájának növelése, mely jelentős ptenciális erőfrrást jelent a gazdasági tevékenységek bővítése srán; az esélykiegyenlítő közktatásban a mindenki számára elérhető óvdai nevelésen túl az alapfkú ktatásban biztsítani kell az érzelmi intelligencia fejlesztése mellett a bizts tudás (írás, lvasás, számlás, szövegértés) megszerzését, ami megalapzza a szakismeretek elsajátítását, tvábbá támgatni kell a felnőttek körében az általáns isklai végzettség megszerzését; az esélyegyenlőséget biztsító ktatásban a hátránys helyzetű, köztük rma fiatalk közép- és felsőfkú ktatásba való eljutásának és bennmaradásának elősegítése- igény szerint kiegészítő képzési prgramk révén; a szciális ellátás részeként a halmzttan hátránys helyzetű kisgyerekek esetében a minőségi szlgáltatáskhz való hzzáférés növelése, a családk támgatása, a prblémák krai felismerése, az ingyenes isklai étkezés kiterjesztése, tvábbá a szakemberek célztt képzése/tvábbképzése (emellett, szülők bevnása a képzésbe); az érintett rma és nem rma közösségek bevnása a felzárkóztatási prgramkba, a laksság szemléletfrmálása a felzárkóztatási prgramk sikere érdekében; A rma civil társadalm szerepének megerősítése a rmák civil és plitikai szerepvállalásának ösztönzése; a kulturális intézményrendszer nem-frmális és infrmális ktatásban való részvételének bővítését és minőségi fejlesztése a szci-kulturális különbségek mérséklése érdekében; Az ktatási, a szciális, az egészségügyi és egyéb intézmények, civil segítő szervezetek összehanglt cselekvése révén az állástalanságból fakadó hátrányk mérséklése, a mélyszegénység tvábböröklődésének megakadályzása. Egészségi állapt javítást szlgáló prgramk és intézményrendszeri fejlesztések A laksság egészségi állaptának javítása érdekében - a betegségek kialakulásának megelőzése részeként - az egészséges életmód elterjesztéséhez kapcslódó prgramk (pl. dhányzásról való leszkás támgatása, megelőzésének, visszaszrításának támgatása, drg prevenció, egészséges táplálkzás és aktív mzgás elterjesztése, flyamatsan elérhető szűrések a társadalm minden rétege számára, a lakhatási feltételek javítása integrált szciális célú prgramk részeként), illetve a szervezeti és térségi együttműködésre építő pl. a Csillagpnt kórházhz kapcslódó - egészségügyi ellátási fejlesztések megvalósítása az alap-, a járó-beteg szakellátás és a magas szintű ellátás krszerűsítésével. Az egészségügyi fejlesztések kmplex megközelítése szükséges, ösztönözni kell az egészségügyhöz kapcslódó szlgáltatásk fejlesztését, termékek előállítását. Az egészségügyi alapellátásban a szakember hiány csökkentése csprts rvs-praxisk létrehzásával és a kistelepülési körzetekben az ellátás ösztönzése kedvezőbb finanszírzási feltételek kialakításával. Elektrnikus kmmunikációs kapcslatrendszer kiépítése a szakellátást végző szlgáltatók, a házirvsk, betegek valamint az egészségügyi hatóság között és közös, a gyógyítást támgató adatbázisrendszer kialakítása; 2 Célk kijelölése az alábbi dkumentum alapján történt: Brsd-Abaúj-Zemplén megye A hátránys helyzetben élők társadalmi felzárkóztatását, mbilitását elősegítő stratégiája. A Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Államigazgatási Kllégium kiadványa,

12 Fnts feladat az egészségmegőrzés érdekében is a mzgás és szabadidő infrastruktúrának helyet adó szabadtéri és fedett terek krszerűsítése, fenntartása, illetve a szlgáltatási kínálat bővítése. Szciális ellátási kapacitás bővítése és újszerű megldásk alkalmazása Innvatív megldásk, akciók alkalmazása a helyi társadalm megújulásának, fejlődésének szlgálatában ( társadalmi innváció ), illetve a helyi kötődés, lkálpatritizmus erősítése. A társadalmi akciók srán flytatni kell azn mdelleket, melyek a településszerkezethez, illetve a civilek bevnásáhz kapcslódnak, így például: házi segítségnyújtás mellett a falugndnkk alkalmazása; lakótelepi környezetben, súlys társadalmi prblémákkal küzdő kistelepüléseken közösségszervezők bevnása a helyi laksság társadalmi mbilizálásának ösztönzésére; a gyerekek napközbeni elhelyezésének alternatív frmái (családi napközik) a kistelepüléseken, hgy ezzel is segítsék a nők krábbi munkába való visszatérését. Határ menti társadalmi kapcslatk A határn átnyúló társadalmi és kulturális kapcslatk erősítése, a nemzeti hagymányk áplása a határ két ldalán élők közötti kölcsönös megértés elősegítése érdekében. 3. A munkaerő-piaci közpntk elérhetőségének javítása Misklc vasúti elérhetőségének javítása a Budapest Misklc - Nyíregyháza fővnal krszerűsítésével, hgy a menetidő Budapest irányába, illetve a szmszéds nagyvársk (pl. Nyíregyháza, Debrecen) felé minimálisra csökkenjen; A megyén belüli, elővársi jellegű (tram-train) közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszaújvárs Misklc Sajószentpéter Kazincbarcika-Ózd tengelyen és Szikszó-Encs, valamint Szerencs irányába, elsősrban a meglevő vasúti infrastruktúra krszerűsítésével, bővítésével, a Misklc közpntú sugaras vasúthálózat adta feltárási lehetőségek kihasználásával. Az elővársi közlekedési rendszer fejlesztésével párhuzams Misklcn belül az észak-déli vnalas közösségi közlekedés fejlesztése, illetve az Egyetemvárs és Diósgyőr felé vezető iparvágányn a személyközlekedés elindítása (tram-train). A közösségi közlekedési rendszer fejlesztése részeként kiemelt feladat Misklcn a Búza tér tehermentesítése, és a helyi és helyközi autóbusz-állmásk frgalmi feladatainak részleges áthelyezése Kandó térre intermdális közpnt kiépítése céljból, illetve ezzel párhuzamsan a tér átalakítása egy élhetőbb belvárs megteremtése érdekében. Ózdn és Mezőkövesden intermdális személyszállítási közpnt kialakítása P+R parklók és B+R tárlók létesítésével. Szerencs és Sátraljaújhely között a vasútvnal villamsítása a teljes pályaszakasz felújításával, az állmásk és megállóhelyek, valamint az utas-kiszlgáló rendszerek krszerűsítésével. Sátraljaújhelyen a vasúti közlekedés fejlesztése, valamint a mezőzmbri deltaág helyreállítása a térség kelet-nyugati vasúti elérhetőségének javítása érdekében; Rugalmasan működő integrált (helyközi és helyi) közösségi közlekedési megldásk alkalmazása a kistelepülések és a munkaerő-piaci közpntk elérhetőségének javítása érdekében. A közösségi közlekedési rendszer fejlesztésénél a környezetkímélő megldásk (pl. járművek krszerűsítése, gyalgs, kerékpárs kapcslat biztsítása, különös tekintettel a főútvnalak melletti párhuzams utak építése, zéró emissziós közlekedési infrastruktúrák fejlesztése), az akadálymentesítés (állmásk krszerűsítése, magas pernk építése, járművek elérhetősége), az utasbarát-szlgáltatásk (pl. menetrendi infrmációk, elektrnikus jegyvásárlás, ütemes menetrend kialakítása), valamint a frgalmirányítási rendszerek fejlesztésére és a közfrgalmú autóbusz-közlekedés előnyben részesítését segítő frgalmtechnikai eszközök biztsítására különös figyelmet kell frdítani. A közösségi közlekedés-fejlesztéshez kapcslódóan az állmáskn P+R parklók kiépítése, B+R tárlók kialakítása; 12

13 Térkép 1.: Térségi közpntk térségen belüli elérhetősége Minél lassabb az elérhetőség a térségi fglalkztatási közpnthz visznyítva, annál sötétebb az adtt település színe. Frrás: TEIR térinfrmatika A határn átnyúló közlekedési útvnalak fejlesztése, így többek között a Misklc-Kassa autópálya megépítése, mely részben hzzájárul az érintett utak menti települések környezeti terhelésének csökkentéséhez. A megyei főutak hálózatának tvábbfejlesztése a települések belterületeinek elkerülése, szlgálva a települési környezeti állapt javítását az alábbi főutak mentén: a 25-ös útnál Ózd, Sajópüspöki, Bánréve elkerülése és a Brsdnádasd - Eger kapcslat krszerűsítése, melyet Heves és Nógrád megyével együttműködve kell megvalósítani; a 26-s útnál Sajószentpéter és Berente, Kazincbarcika (fejlesztés flyamatban van), Vadna, Dubicsány és Putnk elkerülése és a Misklc északi elkerülő út II. üteme; 27. sz. főút: Edelény elkerülése, a 35-ös útnál Nagycsécs, Sajószöged elkerülése; a 37-es útnál Szerencs, Sátraljaújhely elkerülése és gyrsfrgalmi úttá való fejlesztése; a 39-es útn Bdrgkisfalud, Bdrgkeresztúr, Tkaj elkerülése, utóbbi egy új Tisza híd megépítésével a világörökségi magterületet nem, a védőövezetet pedig a legkevésbé érintő nymvnaln. Szükséges egy-egy nagybb frgalmú termelőüzem (pl. Brsdi Sörgyár) esetén a kisebb településeket (pl. Hernádnémeti) érintő közlekedési terhelés csökkentése elkerülő utak építésével. Több kistelepülésen az átmenő teherfrgalmat krlátzni lehet (pl. időszaks eltereléssel, sebességkrlátzással). 13

14 Az OTrT alapján új közúti kapcslatk kialakítása, melyek főként a megye keleti részeit érintik, illetve a megyehatárn átnyúló kapcslatk erősítését szlgálják: Tiszanagyfalu (38. sz. főút) - Mád - Encs térsége (3. sz. főút); Sárspatak (37. sz. főút) - Cigánd - Kisvárda - Vásársnamény - Tivadar - Fehérgyarmat (491. sz. főút); Cigánd Pácin. Ugyan az ORTT-ben nem szerepel, de javaslt a Tiblddaróc Sály - Kisgyőr - Misklc-Taplca - Bükkaljai, illetve a Tiszakarád - Tiszacsermely közötti új útszakasz megépítése. A megyei mellékutak karbantartása, fejlesztése és krszerűsítése a megyén belüli elérhetőség javítására, különös tekintettel a helyközi - rszágs, reginális - menetrend szerinti közfrgalmú autóbusz közlekedés menetidejének betarthatóságára, az utazási kmfrt fkzására, a közlekedésbiztnsági és üzemeltetési feltételek javítására. Új térségi jelentőségű közúti közlekedési kapcslatk (mellékutak) Szlvákia irányába, így minden kisebb, a határ menti településeket legrövidebben összekötő közút megnyitása, illetve szükség szerint megépítése. Ennek keretében például az alábbi települések közötti összeköttetések megteremtése: Dmaháza-(Szlvákia, Petrvce/Gömöréterfalva), mely út megépítése 3 megyére is hatással van; Bánréve (Szlvákia, Lenartvce/Lénártfalva); Aggtelek (Szlvákia, Dlhá Ves/Gömörhsszúfalu); Krasznkvajda-Perecse-(Szlvákia, Janík/Jánk); Hidasnémeti-(Szlvákia, Perín-Chym/Perényhim); Lácacséke-(Szlvákia, Pribenik/Perbenyik; A szlvák-magyar határ mentén az egykri vasútvnal helyreállítása. Misklc keleti kapujában a közlekedési flysó áteresztő képességének javítása a várs határától a belvársig, buszsáv, valamint a kerékpárs közlekedés feltételeinek kialakításával, a Sajó-híd és a Gömöri felüljáró átépítésével, bővítésével, illetve a vasút feletti Martin- Kertvárst és a belvárst összekötő Y-híd átépítése és a belvársn áthaladó közúti frgalm tehermentesítése új tehermentesítő utak megépítésével. A kerékpárs közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése a biztnságs kerékpárs közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében, különösen az iparterületekre (pl. Felsőzslcai ipari park), illetve a jelentősebb frgalmú turisztikai vnzerőkhöz vezető utak mentén. 14

15 Térkép 2. Tervezett közlekedési hálózat és fejlesztések bemutatása a B-A-Z megyei területrendezési tervből 15

16 4. Az egyedi természeti és kulturális erőfrrásk fenntartható hasznsítása Természeti és kulturális örökségértékek turisztikai célú fenntartható hasznsítása A turisztikai vnzerők (attrakciók és prgramk) és szlgáltatásk (pl. elsősrban a meglévő szálláshelyek minőségi fejlesztése és egyéb, a turisták által igénybe vett egészségügyi, szabadidős, kulturális és helyi értékteremtéssel összefüggő gazdasági szlgáltatásk, prgramk) együttes, összehanglt, térségi (desztinációs menedzsment) alapú fejlesztése és szervezése illeszkedve az Észak-Magyarrszági régió és Kassa turisztikai kínálatáhz, - különös tekintettel: a világörökségi területekhez (Aggtelek, Tkaj - Hegyalja, Tisza-tó térsége, Matyóföld szellemi öröksége a Hadas vársrésszel) kapcslódóan, illetve a br-, kulturális-, egészség- (gyógy-) és termál-, valamint az aktív turizmus összehanglt, egyedi értékeken alapuló kínálatának a fejlesztése elsősrban a turisztikailag frekventált térségekben: természeti értékekben és kulturális örökségben gazdag térségek, ahl kiemelt helye van az aktív (pl. a kerékpár, hrgász, lvas, evezés), az élmény, a szelíd- és a gasztrnómiai turizmusnak Szőlőjéről és brászatáról híres Tkaj-Hegyalja; a várakban, erdei túraútvnalakban gazdag Zemplén; Abaúj-Hegyköz térsége a vallási turizmusra, illetve a helyi alapanyagkból készült termékekre (pl. pálinka) építve; Misklc a történelmi belvársával, a Diósgyőri vár környezetével és Lillafüred térségével, valamint a bükk hegyvidéki területeivel, gyógynövényekkel Aggteleki cseppkő-barlang térsége a megújuló edelényi kastéllyal és a kapcslódó kisebb, rurális jellegű turisztikai fejlesztésekkel (Pl. Szögliget- Szádvár örökségturisztikai fejlesztése); Bükk-hegység különleges természeti adttságai (pl. Ómassa, Lázbérci-tó); Tisza-tó térsége összhangban a szmszéds megyékben tervezett fejlesztésekkel; A turisztikai szempntból jelentősebb gyógy- és termálfürdők tekintetében az egészségturisztikai szlgáltatásk, illetve egyedi arculattal a szlgáltatási színvnal bővítése és minőségének javításáhz kapcslódó beruházásk megvalósítása: Misklc kiemelten építve a taplcai barlangfürdő egyedi adttságaira, illetve a termálfürdő újjáépítése, Mezőkövesdi Zsóry-fürdő, Sárspataki Végardó-fürdő, Bgácsi Thermálfürdő, Tiszaújvársi Termálfürdő. A fürdőkhöz kapcslódó szlgáltatásk mellett fnts feladat a települési környezet, így a gyógyhelyi adttságk fejlesztése is. Zarándk turizmus fejlesztéséhez túraútvnalak (pl. Engesztelő Zarándkút, Mária út mentén) építése, illetve a kiszlgáló turisztikai infrastruktúra (szálláshelyek) krszerűsítése, indklt esetben újak létesítése. Megyei szinten összehanglt turisztikai marketing és értékesítés-ösztönző tevékenység támgatása a desztinációs menedzsment rendszer keretein belül. 16

17 Térkép 3.: Turisztikai közpntk és turisztikai szempntból frekventált települések bemutatása a B-A-Z megyei területrendezési tervből 17

18 Zöldség- és gyümölcstermesztés, állattenyésztés, valamint a helyi, tájjellegű élelmiszeripari termékek kisipari előállítása, hűtőházak és elsődleges feldlgzók létesítése, öntözés támgatása Integrált zöldség- és gyümölcstermesztési (körte, kajszi, alma, szilva, cseresznye és dió), valamint ehhez kapcslódóan raktárzási, értékesítési és feldlgzási rendszerek (hálózati szövetkezeti rendszerek) kialakítása és a fejlesztésükhöz szükséges beruházásk támgatása minden kistérségben. A helyi (térségközpnti) piackn való értékesítés megszervezése, igény szerint helyi piack krszerűsítése. A mezőgazdasági tevékenységek ösztönzése különösen preferált a Taktaköz, Bdrgköz és Bdrg mente, Cserehát, Encs, Edelény és Dél-Brsd térségében; A zöldség-, gyümölcstermesztést szlgáló hőenergia hasznsításának a támgatása (pl. termálfürdők térségében: Bgács, Mezőkövesd, Misklc-Taplca, Tiszaújvárs, Mezőcsát, Sárspatak, illetve getermikus fűtőművekhez kapcslódóan), valamint az öntözéses rendszerek kiépítését biztsító vízgazdálkdási beruházásk (víztárzók, csatrnák) megvalósítása; A mezőgazdasági tevékenységek bővítésével a falusi háztáji gazdálkdás beindítása, valamint a vadászati hagymányk áplása és a halászati tevékenységek és feldlgzási kapacitásk bővítése. A ház-táji jellegű, extenzív állattartás támgatása különösen az arra alkalmas (pl. védett) területeken; A szőlőtermesztés és brkészítés különleges területe a Tkaji és Bükkaljai brvidék, mely területek kedvező termőhelyi adttságait meg kell őrizni és törekedni kell a talaj- és levegőszennyezés csökkentésére, valamint a minél teljesebb termőterület-kihasználás érdekében támgatni szükséges a legértékesebb területek be-, illetve visszatelepítését, szükség szerint a Natura 2000-es előíráskkal összhangban; A mezőgazdaságn belül az állattenyésztés kapacitásainak a bővítése és az állattartó telepek mdernizálása krszerű technlógiák alkalmazásával, valamint a helyi termékláncba illeszkedő húsfeldlgzás krszerűsítése és fejlesztése; A Tisza menti térségekben (Cigándi és Inérháti árvíztárzók környezete) az ár- és belvízvédelemhez illeszkedve hagymánys ártéri tájgazdálkdás flytatása és a vizes élőhelyek öklógiai táj-rehabilitációja, a mezőgazdasági területek természeti adttságknak megfelelő használata és az agrárturizmus fejlesztése; Környezet-egészségügyi szempntból a környezetkímélő növénytermesztési technlógiák széles körben való elterjesztése; Mezőgazdasági, erdőgazdasági tevékenység bővítéséhez, fejlesztéséhez kapcslódó képzési prgramk, illetve tanácsadási szlgáltatásk, különösen a mikr- és kisvállalkzásk növekedésének ösztönzésére. Felszín alatt található nyersanyagk energetikai célú fenntartható hasznsítása Bányászat és nehézipar fejlesztése 21. századi technlógiákkal. A reginális szinten egyeztetett szén és energia stratégiába illeszkedő kmplex gazdaságfejlesztési rendszer felépítésének támgatása (bányanyitásk, tisztaszén-technlógia energetikai fejlesztése, lakssági kazánprgram kialakítása). A prgram révén a képzetlen munkaerő fglalkztatásnak elősegítése, illetve az energia-előállításhz, valamint felhasználáshz kapcslódóan a helyi gazdaság megerősítése. A bányászat kapcsán a Bükkábrányi lignit bánya termelésének flytatása, tvábbi lignit kutatásk megvalósítása a megyében (pl. Edelény térségében); Hárm új barnaszénbánya megnyitása Farkaslyuk (tanbánya), Dubicsány és Tardna (mélyművelésű bányák) térségében és a szükséges kapcslódó szakképzések újraindítása; 18

19 A laksság és a közületek széntüzelésre történő átállásáhz biztsítani kell a mdern, környezetbarát lakssági és intézményi kazánk hazai gyártását; A szénbányászatra építve villams-energiatermelő erőmű indítása; Egyéb nemesfém és egyedi kőzetek bányászata és alkalmazásuk fejlesztésének ösztönzése (pl. Rudabányán, vagy perlit bánya Pálházán); Az új kavics és hmkbánya nyitásakr törekedni kell a környezet közlekedési eredetű terhelésének mérséklésére, valamint a művelés által érintett, felszín alatti víz minőségi és mennyiségi védelmére. Biztsítani kell a bányászati technikák és bányászati hulladékk környezetkímélő kezelését, elhelyezését; A bányászati tevékenységek krlátzása, illetve beszüntetése a kiemelt turisztikai vnzerőt képviselő, különösen a világörökségi területeken. 5. Az energia megújuló frráskból történő előállításának és helyi felhasználásának, valamint az energiahatéknyságnak az ösztönzése A megújuló energiafrrásk hasznsítása a térségi decentralizált energiatermelő, tárló, elsztó és integráló rendszerek létrehzásával, amely egyszerre segíti a nagybb intézmények, ipari területeken kncentrálódó vállalkzásk, illetve távfűtőművek energiaköltségeinek csökkentését, valamint - különösen a bimassza alapú fűtési célú energiatermelés esetén - a helyi fglalkztatás bővítését és az energiára frdíttt jövedelmek helyben tartását. A kiemelten fnts gazdasági közpntkban a hatékny és lcsó energia eléréséhez szükséges energetikai beruházásk megvalósítása. A megújuló energiafrrásk felhasználása az alábbi területeken célszerű: A bimassza alapú energiatermeléssel összhangban a megyében az erődsültség növelése a gyengébb termőhelyi adttságú területeken: energiaerdő ültetvények létrehzása, valamint egyéb mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznsítása (ágnyesedék, szalma, stb.); Az 1 falu 1 MW prgram flytatása és DG RES (decentralizált megújuló energiafrrást hasznsítók) intelligens mikr-hálózat (smart grid) mérlegkörének megvalósítása a megyében úgy, hgy a közhálózatra kapcslt, nem tervezhetően termelő berendezéseket (decentralizáltan termelő napelemek, szélerőművek) a tervezhetően termelő, villams közhálózatra kapcslt, nn-prfit jelleggel működő erőművekkel (növénylajs mini-erőművek, bigáz üzemek), energiatárló eszközökkel és krdináló távfelügyeleti rendszerrel szabályzzák; Getermikus energia fűtési célú alkalmazása lakssági, illetve termelői (pl. melegházi zöldségtermesztés) felhasználás céljára; Szélerőmű park létesítése Cigánd térségében a Bdrgközi fejlesztések kiemelt beruházásaként és a Sajó-völgyének védett területektől távl eső részein; Helyi szinten a vízenergia hasznsításának bővítése, figyelembe véve a duzzasztóművek környezeti hatásait, illetve a meglévő erőművek krszerűsítését; A föld-hő hasznsítása hőszivattyús fűtési rendszerek elterjesztésével, hőszivattyú gyártás telepítésével. Az energiafgyasztás csökkentésének és a megújuló energiafrrásk alkalmazásának ösztönzése a laksság, az intézmények és a vállalkzásk körében, illetve az energiaveszteség minimalizálása a fgyasztó és termelő rendszereknél. 6. Környezeti állapt és környezetbiztnság javítása 19

20 A megyében keletkezett, elsősrban ipari hulladék újrahasznsítási arányának növelése érdekében az érintett szereplők együttműködésével a hulladék-hasznsítási és az ipari ökszisztéma rendszerek (pl. szelektív gyűjtés) fejlesztése (minden termékköre, pl. üveg), illetve célszerűen a lerakók és hulladékkezelők közelben lévő energetikai és vegyipari (metanl) célú hasznsítása. A keletkező hulladék mérséklésének csökkentés érdekében javaslt javító kisműhelyek létesítésének támgatása. A megyén átflyó jelentősebb flyók mentén (Tisza, Hernád, Sajó, Takta, Bdrg), valamint a hegyvidéki vízflyásknál ár- és belvízvédelemi beavatkzásk megvalósítása együttműködve a szmszéds térségek hatóságaival, kiemelten a Tisza mentén. Az ár- és belvizekkel kiemelten veszélyeztetett és ezért beavatkzást igénylő települések a helyzetelemzés 2.1.i pntjában találhatók. Az érintett települések térségében szükséges: a veszélyeztetett településrészeken történő építkezések erőteljes krlátzása; árvízvédelmi rendszerek tvábbi megerősítése, illetve hiányzó szakaszkn a kiépítése (pl. Kis-Sajó teljes arnóti szakaszán a Felsőzslcai gát flytatása); belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítése; a hullámtéri területek kitágítása, a flyókat kísérő természetes társulásk területének kibővítése (pl. Hór patak, Kis Sajó mente), valamint az érintett területek hasznsítása a kckázati térképek és mederkezelési tervek alapján; belvizek elleni védekezés érdekében a szivattyútelepek reknstrukciója és a belvizek tárzókba történő visszatartása a szárazabb időjárás esetén, a növények lcslása érdekében; tárzók (Inérhát, Gelej, Tiszakarád, stb.), záprtárzók reknstrukciója. A tárzók kialakításánál szem előtt kell tartani a turisztikai és mezőgazdaság öntözési célkat, miközben meg kell teremteni az öntözési csatrnarendszerek (pl. Hernádszurdk és Bőcs közötti 60 km-es szakaszn) és megyei flyói közötti kapcslatkat. Mindezek mellett, flyamats feladatt jelent a víziközmű-rendszerek reknstrukciós igénye. Az éghajlatváltzáshz alkalmazkdó megyei és helyi stratégiák és cselekvési tervek kidlgzása. A települési környezet minőségének javítása, különös tekintettel a hátránys helyzetű társadalmi csprtk által laktt lakókörnyezeti területek (lermltt állaptú lakótelepek, rmatelepek) fizikai és közösségfejlesztési beavatkzásait tartalmazó integrált megújítására (lakhatási, közösségi élet infrastrukturális, szervezési feltételeinek javítása, közbiztnság erősítése közösségi együttműködéssel). Misklcn és a nagybb várskban (Ózd, Kazincbarcika, Mezőköved, Sátraljaújhely, Szerencs, Sárspatak, Encs, Sajószentpéter) a szén-dixid kibcsátás csökkentése és a biztnságs közlekedés érdekében a kerékpárs közlekedés-rendszerek tvábbi fejlesztése. Törekedni kell a kistelepülések természeti, táji és kulturális örökségi értékeinek megóvására, a magas minőségű környezeti állapt fenntartására (pl. üres épületek közösségi, gazdasági, turisztikai célra való hasznsítása), ami egyrészt fglalkztatást biztsít a helyi laksknak, illetve megőrzi a vidék vnzerejét is. A környezettudatsság széles körű elterjesztése már az isklában és a felnőtt kis közösségekben. Kistelepülések, így többek között a 2000 LE alatti agglmerációk természet-közeli szennyvízkezelési prgramjának flytatása, elsősrban a vízgyűjtőterületeken és a sérülékeny ivóvízbázisú településeken. Az egészséges ivóvíz biztsítása érdekében az ivóvízbázisk védelme, vízminőség javítása, kis reginális ivóvízhálózatk kialakítása, a hálózati veszteségek minimalizálása. Minden lyan településen, ahl bilógiailag tisztítják a szennyvizet, növelni kell a csatrnahálózatra való rákötés arányát. 20

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Prgram Operatív részprgram Egyeztetési váltzat 2014. június Tartalmjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megvalósítással kapcslats kérdések...

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Prgram Operatív részprgram Végleges váltzat 2014. szeptember Tartalmjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Megvalósítással kapcslats kérdések...

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2013. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

Az Észak magyarországi Régió középtávú fejlesztéspolitikai célkitűzései (2007-2013)

Az Észak magyarországi Régió középtávú fejlesztéspolitikai célkitűzései (2007-2013) Az Észak magyarrszági Régió középtávú fejlesztésplitikai célkitűzései (2007-2013) A tervezést beflyásló keretfeltételek Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Reginális Fejlesztési Alapról

Részletesebben

Társadalmi problémák feltárása

Társadalmi problémák feltárása SWOT Erősségek civil szerveződések mezőgazdasági tapasztalati tudás együttműködő önkrmányzatk házirvsi ellátás elérhetősége kiépített alapfkú ktatási rendszer középfkú ktatási intézmények elérhetősége

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

Vas megye Integrált Területi Programja

Vas megye Integrált Területi Programja Vas megye Integrált Területi Prgramja 2014-2020 TERVEZET A megyei gazdaságfejlesztési és településfejlesztési integrált területi prgram tervezéséhez Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határzat száma és dátuma

Részletesebben

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs A KFI Stratégia sarkpntjai és a reginális intelligens szaksdási stratégiák összefüggései Brsi Balázs Nemzetgazdasági Minisztérium, Innvációs és K+F Fősztály Budapest, 2013. április 3. Az egyetemi-akadémiai,

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 aznsítószámú Nemzeti Kiválóság Prgram Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támgatást biztsító rendszer kidlgzása és működtetése rszágs prgram című kiemelt

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák?

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák? Felkészülés az éghajlatváltzásra: mit tehetnek a gazdák? Beszámló kistérségi szemináriumról 2011. február 21, Havad község, Mars megye, Rmánia 15 18 óra Bemutatkzó kör A rendezvényen helyi gazdák, vadászk,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Képzésünk kulcsszavai és egyben főbb témakörei: járatszerkesztés, flttamenedzsment és térinfrmatikai rendszerek. Átfgó, gyakrlatias ktatás, melynek srán az életből vett gyakrlati

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Az ipari parkok szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben. Dr. Tóth Tamás egyetemi docens

Az ipari parkok szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben. Dr. Tóth Tamás egyetemi docens Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalmtudmányi Kar Reginális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Az ipari parkk szerepe a reginális gazdaságfejlesztésben Dr. Tóth Tamás egyetemi dcens

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nyílt ülésen tárgyalandó. 52/2011.09.08. A határzati javaslat elfgadásáhz egyszerű többség szükséges. Előterjesztés az Esztergm és Nyergesújfalu

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv Közép-dunántúli Operatív Prgram priritás Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv 2007. május 25. 1 Priritásk bemutatása Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális turizmusfejlesztés, priritás Priritás

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Prgram Biharkeresztes Várs Önkrmányzata 2013-2018. Tartalmjegyzék Bevezetés... 3 A prgram háttere... 3 A prgram céljai... 4 Küldetésnyilatkzat... 5 A település bemutatása... 5 Helyzetelemzés...

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-1.2.1-15 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Turizmusfejlesztés Pannn örökség megújítása Akcióterv vezetői összefglaló 2007. július 25. 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás, száma

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25).

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25). Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu Tantárgyi tematika (nappali tagzat) Piac-knfrm krszerűsített váltzat, (2010.jun.25). A tantárgy adatai:

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Jgi környezet, vársfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Előadás felépítése 1. Alapfgalmak 2. Helyi jgrendszer 3. Jgi és tervi hierarchia bemutatása 4. Tervfajták tartalma 5. Szabályzási terv

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014. augusztus KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zslt Plgári István Babs Anikó főépítész

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BUILD UP Skills II. Knferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem Hujber Drttya Prjektmenedzser, BUSH krdinátr ÉMI Nnprfit Kft. Tartalm ÉMI Nnprfit Kft. bemutatása BUILD UP

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL Fejér megyei ITP 2014-2020 Eddig megjelent TOP pályázati felhívásk KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkrmányzati Hivatal TOP

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza.

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza. 2 0 1 5 előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM prjekt jövőjével kapcslats elgndláskat, javaslatkat tartalmazza. Az értekezés minden aspektusában a fgyasztói és visznteladói

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) kivnat Vezetıi összefglaló (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVİ SZAKÉRTİK: Barabás Eszter,

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós frrásainak tervezése Széchenyi Prgramirdák létrehzása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasnlítása (1/2)

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ. 2014. június

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ. 2014. június GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. június MEGBÍZÓ: GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. GENERÁLTERVEZŐ: ACZÉL

Részletesebben

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika vezető tanácsadó. Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika vezető tanácsadó. Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó Készítette: REevluti Kft. Témavezető, prjektmenedzser: Jáki Mnika vezető tanácsadó Munkatársak: Fdr Gabriella senir tanácsadó Adamik Anna Farkas Sára junir tanácsadó gyakrnk Lektrálta: Fdr Gabriella Budapest,

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

A Mobile2020 projekt magyarországi munkacsoportjának ajánlásai. Mezei Csaba

A Mobile2020 projekt magyarországi munkacsoportjának ajánlásai. Mezei Csaba A Mbile2020 prjekt magyarrszági munkacsprtjának ajánlásai Mezei Csaba 11.11.2013. Baltic Envirnmental Frum Deutschland e. V. Osterstraße 58 20259 Hamb urg Germany www.mbile2020.eu Part -financed by the

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2.

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2. AGRÁRINFORMATIKAI OKTATÁS/KÉPZÉS MINT A TUDÁSALAPÚ ÁGAZAT MEGALAPOZÁSÁNAK ESZKÖZE Herdn Miklós Debreceni Egyetem, ATC Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar A számítástechnikai ktatás és különböző képzések,

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2013. május Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató centrumk a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem Támgattt lakhatás definíció 1. Integrált szlgáltatásrendszerre

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Német vállalatok elvárásai a magyar beszállítókkal szemben

Német vállalatok elvárásai a magyar beszállítókkal szemben Német vállalatk elvárásai a magyar beszállítókkal szemben Gabriel A. Brennauer ügyvezető elnökségi tag Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Veszprém, 2013. április 09. 1 www.duihk.hu 20 éve DUIHK

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A 2016-2020-AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA! 1 Jgszabályi háttér Bevezetés Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET A Zala Termálvölgye Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának akcióterülete Zalaszentgrót térségének 30 települését fedi

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Kiemelten fntsnak tartjuk, hgy a lgisztikai tevékenységek srán ne csak a kckázatk kezelésével fglalkzzunk, hanem flyamatszemléletben gndlkdjunk, és már a tervezés

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben