I. fejezet Bevezetés a TSR-be. A rendszer lényege. Többcélú Szektorközi Rendszer TSR modell

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet Bevezetés a TSR-be. A rendszer lényege. Többcélú Szektorközi Rendszer TSR modell"

Átírás

1 A TSR Modell kidolgozását követően és hosszú évek küzdelmeivel a hátam mögött 2004 decemberében azon tűnődtem, hogy elkerülhetők, de legalább csökkenthetők-e a globalizációval, az információs és adatátviteli technológia forradalmával elkerülhetetlenül együtt járó társadalmi, gazdasági változások okozta megrázkódtatások. Vagy valóban csapda helyzetben vagyunk, sodródunk az emberiség egy újabb kataklizmája felé, amelyből nincs kiút? Netán tudunk-e mi magunk csapdát állítani a kataklizmáknak? Ezt a vívódást tükrözi a Kataklizmák csapdája, mint könyvcím, aminek névadója Krasznai Zoltán barátom. Minél több kritika érte a címet, minél több vitát gerjesztett, annál erősebbé vált bennem az a meggyőződés, hogy minden benne van korunk valóságáról. Nehezen lenne vitatható, hogy a Kataklizmák csapdájának értelmezése a konkrét személy élethelyzetétől, életminőségétől, vérmérsékletétől, politikai ízlésétől függ. Ez a kis füzet ami egy másik két kötetes és mindössze három példányban létező könyvnek a kivonata azt mutatja be, hogy miként állíthatunk közösen csapdát a megrázkódtatásoknak. A megoldás az igazgatással foglalkozó döntéshozók előtt évek óta ismert és, hogy az együttműködés mennyire nem szakmai akadályokba ütközik, azt mi sem bizonyítja jobban annál, hogy immár sokadik hullámban folynak kísérletek a kezdeményezés elhallgattatására és államosítására, felülről megvalósítandó programként történő kezelésére. Eddig hat ilyen év telt el! A károk felmérhetetlenek. Gáspár András

2 I. fejezet Bevezetés a TSR-be A rendszer lényege Többcélú Szektorközi Rendszer TSR modell Gyakorlati alkotás, új modell, (a továbbiakban TSR Modell) amely magas színvonalú, tudományos alapvetésekre épül. Bár tartalmaz újszerű műszaki (információtechnológiai elemeket) nem szűkíthető le a műszaki alkotásra. Új gazdaság-filozófiai, közgazdasági, közigazgatási, szociális, művelődési, pedagógiai, szociológiai, felépítési elvet és működési logikát képvisel, amely meghatározott tudományos értékeket juttat kifejezésre, s jelentős életminőség javulással és gazdasági eredményekkel jár. Tudományos minősítéssel rendelkező gyakorlati alkotás, társadalmi, gazdasági kulturális, szervezeti innováció.* Vértesy László *Az innováció: Olyan célirányos, szakszerű, intenzív fejlesztő tevékenység, amely a szervezet, a struktúra, a működés, a berendezés, a technológia, a termék (szolgáltatás), az elterjesztés, a felhasználás stb. többé-kevésbé átfogó megújulását eredményezi. Az innováció kiindulópontja: az új lehetőség felismerése. Végpontja: a felhasználói kör által elismert, sikeres megvalósítás. Egységes, a párhuzamosságokat megszüntető országos franchise hálózattal olyan - jellemzően meglévő feltételekre épülő - helyi szolgáltató központok, találkozási pontok létrejöttének generálása, ahol a lakosság intézheti államigazgatási, közszolgáltatási ügyeiket, kielégítheti kereskedelmi, kulturális és szórakozási szükségletei egy részét erősítve ezzel a helyi közösség kohézióját. A helyi szereplőkre (profit- és non-profit orientált vállalkozásokra) épülő TSR modell alkalmazása lehetőséget nyújt arra, hogy rövid időn belül az ország teljes népességét alternatív, interaktív ügyfélszolgálati, értékesítési, inkubációs és kommunikációs csatorna érje el saját lakókörnyezetében. A Helyi Közösségi és Szolgáltató Központ (HKSZK) képzett személyzettel, üzleti alapon és méretgazdaságosan működő vállalkozás, helyi intézmény, ami betölti az agora funkciót is. A TSR franchise alkalmazásával az ország lakossága, a helyi vállalkozók lakhelyüktől néhány perces sétával elérhetnek egy HKSZK-t, ahol önállóan, vagy megfelelő alapképesítéssel és jogosultsággal rendelkező, ügysegéd, pedagógus, boltos közreműködésével intézhetik egyes állampolgári típusos, és más napi ügyeiket, részt vehetnek távmunkában, távoktatásban, vállalkozói mikro-hitelekhez valamint pályázatokkal kapcsolatos pontos és napra kész információhoz jutnak, vállalkozói inkubációs, banki, távközlési szolgáltatásokat vehetnek igénybe, vásárolhatnak árukat és egyéb szolgáltatásokat,

3 tájékozódhatnak általános és konkrét kérdésekről. Szolgáltatói (beszállítói) oldalon rendelkezésre áll: A HKSZK javítja a lakosság és a vállalkozók ellátási és eljárási helyzetét, segíti a tájékozódást, lerövidíti a vásárlás és ügyintézés útját, egyszerűsíti az ügyfelek kiszolgálását. Kritikus tömegű termékesíthető és elektronikusan feldolgozott áru ill. szolgáltatás. Egymással párhuzamosan, gazdaságtalanul működő hálózat és humán erőforrás. A szubszidiaritás elvét követető rendszer természetes adottsága a civil orientáció és kontrol, ami egyben biztosíték a tevékenység életképességére a fogyasztói szükséglet oldaláról. A TSR modell közgazdasági és üzleti modellszámításokkal tudományosan alátámasztott, gyakorlatilag azonnal bevezethető. Fejlesztői oldalon elkészült és rendelkezésre áll: Társadalom- és gazdaságtudományi háttérelemzés. Az üzemeltetés információ technológiai szoftverrendszere, o felülről és alulról egyidejűleg építkező szervezeti, üzleti modell és technológiai rendszer, amely üzleti műszaki és logisztikai szempontból képes allokálni a regionális, kistérségi és helyi tartalomszolgáltatókat élénkítve ezzel a helyi közéletet és piacot. A rendszer szabványa, működési leírásai, adminisztrátori és felhasználói kézkönyve. Szervezeti és üzleti modell-leírásai és tervei. Az üzemeltetésre létrehozott részvénytársaság és annak menedzsmentje. Szervezési tapasztalat. EU tagállamok területén védett brand, és a kapcsolódó web felületek. Kommunikáció A technológiai rendszer támogatásával a HKSZK közvetlen, hagyományos (helyi média) és alternatív (interaktív) kapcsolatot biztosít a tartalomgazdák és a felhasználók között. Kölcsönösen becsatornázhatók a hírek események, különféle igények. Gyorsan és első kézből tehetők közbeszéd tárgyává olyan témák, melyek a rendszer szolgáltatási portfoliója, a szolgáltató és felhasználó számára egyaránt relevánsak. A HKSZK értékes és költséghatékony, tájékoztatási és reklám felülettel rendelkezik. A rendszer működésének átfogó célja és várható hatásai: Társadalmi Cselekvő, érdekeltség alapú munkával történő részvétel a modernizációban, alkalmazva és felhasználva annak javait a célcsoportok részéről, így a reformok iránti bizalom és a társadalmi támogatottság növelése. a nagy ellátó rendszerek meghatározott körének visszavitele a helyi közösségek, szomszédságok szintjére. a reformfolyamatban felszabaduló munkaerő lekötése és további munkahelyek létesülésének előmozdítása. új, fenntartható és jövedelmező helyi vállalkozási forma meghonosítása, a helyi foglalkoztatottság növelése,. a helyi közösségek, szomszédságok kohéziójának, társadalmi, gazdasági, és kulturális felzárkózásának támogatása, az életminőség javítása, a területi esélyegyenlőség mértékének növekedése. a digitális (és generációs) szakadék veszélyeinek csökkentése.

4 a mikro-, illetve kisvállalkozások inkubációja, piac- és versenyképességük javítása. lépés a célul tűzött olcsóbb, szolgáltató állam megvalósítása felé,. A helyi véleményformálók jövedelemhez juttatása munkahelyteremtéssel, A közigazgatási szolgáltatások további minőségi javítása és elérhetővé tétele a többség számára is, társadalmi támogatottságának növelése. Az életminőség, az esélyegyenlőség javítása. A helyi társadalom kohéziójának erődítése, az információs technológia iránti bizalom növelése. Az átfogó társadalmi, gazdasági reformok kibontakozásának támogatása, az általuk okozta feszültségek csökkentése. Gazdasági: Több ezer helyi közösségben, szomszédságban, - kistelepüléseken és nagyobb települések részein élő lakosság, mikro- és kisvállalkozók számára felhasználóbarát és költségtakarékos módon, üzleti alapon válnak elérhetővé a nagy ellátórendszerek (közigazgatás, szociális gondoskodás, kereskedelem, közüzemi-, közlekedési-, postai- és más szolgáltatás ügyfélszolgálatai) Növekszik a szolgáltató helyek, mint vállalkozások jövedelemtermelő képessége, és fenntarthatósága, bővüljenek fejlesztési a forrásaik. A beszállítók (szolgáltatók) fajlagos költségeinek csökkentése, piacuk bővítése. A helyi foglalkoztatottság növelése a rendszeren belül, és a HKSZK-k által inkubált vállalkozásokban. 2-3 éven belül elérhető az országos lefedettség mintegy helyi vállalkozás foglalkoztatott részvételével, integrált közösségi térben működtetett multifunkciós HKSZK, (1000 a bevezetés évében) 100 mrd Ft inaktív tőke bevonása a szolgáltatási ágazatba, A fejlesztési forrásigénye 1,5 3 mft/ HKSZK (ebből viszsza nem térítendő átlagosan 50%, az állam, EU, önerő beépíthető az UMVP-be + MFB mikro-hitelezésbe), Helyben hozzáadott érték 4-7szeres. A fenntartás és működés nem igényel költségvetési normatívát, Munkahelyteremtés, gazdaság fehérítése, adó és járulék bevételek növelése. Nemzetgazdasági szinten 5 év alatt több mint 1 Mrd EUR közvetlen megtakarítás a központi költségvetésben. A HKSZK gazdasági alapja A fogyasztói kosárban domináns termékek és szolgáltatások (alapszükségletek) tartalomgazda és helyi szolgáltató közötti, valamint a fizetőképes kereslet ill. a differenciált szociális ellátás logisztikai szinergiái. Az egyes tárcáknál, és a további szolgáltatóknál meglévő erőforrások és hálózatok integrációja az ügyfélszempontok, a költséghatékonyság, figyelembe vételével, a párhuzamosságok megszüntetése, a minőségbiztosított TSR franchise hálózat, mint keretrendszer alkalmazása. Alapelemei: sokrétű szolgáltatási csomag (szabvány szerint), multifunkciós infrastruktúra, komplex IKT támogatás, hagyományos és alternatív ügyfélkiszolgálás.

5 Hangsúlyozandó: Nagy jelentőségű innováció, ami a hétköznapok ügyes-bajos teendőit teszi egyszerűbben megoldhatóvá az emberek számára, helyben. A rendszer társadalom-filozófiai és közgazdasági alapjai szilárdak, szervesen épít korábbi folyamatokra, nagy társadalmi támogatottságot élvező kezdeményezésekre, alkotásokra, reális fizetőképes keresletet elégít ki, csökkenti a reformok okozta elkerülhetetlen feszültségek súlyát a lakosságra, a közigazgatásra, a mikro- és makro vállalkozásokra, a hátrányos helyzetűekre, megegyezik az EU direktíváival, benne a digitális szakadék veszélyeinek csökkentési szándékával. A megvalósítás nem igényel többletforrásokat, de radikális szemléletváltást követel meg a közigazgatás felső- és középszereplőitől, egyfajta kopernikuszi fordulatot saját és a közigazgatás új, megváltozott szerepének felfogásában. II. Fejezet Az időablak most még nyitott Márpedig az emberek változás- (reform) pártiak! Miközben a modern technika ma már helybe vihetné az árut, a szolgáltatást, a hivatalt, a tudást, a pénzügyi és számviteli, jogi, vállalkozási, pályázati tanácsadást, ennek pont az ellenkezője történik. Az ügyfélnek kell utaznia, lassan a legelemibb dolgokért a városba, városközpontba átvállalva a szállítási költségeket is. Órákat vesz igénybe csak az utazás, ha még nem szűnt meg a helyközi járat - míg eljut az ügyfél a kiszolgálóhelyhez üzletbe, hivatalba, ügyeink intézőjéhez, ahol aztán még sorban állás, értetlenség, fogalommagyarázat, papírmunka vár rá - a többletköltségekről nem is beszélve. Csak a közigazgatási rutinügyek (22 millió) évente tízezer évet vesz igénybe ügyfél oldalon! A tömegcikk forgalmazók és szolgáltatók hamar rájöttek arra, miként tudnának visszajutni, és jelen lenni azon a szinten, ahol a vevő, fogyasztó, ügyfél a leggazdaságosabb és legkényelmesebb módon, megfelelő kiszolgálással elégítheti ki szükségleteit, érheti el, veheti, meg azt, amire a mindennapokban szüksége van. A gazdaság szereplői számára ez egyre inkább létkérdés is. El akarnak jutni a fogyasztói tömegekhez, de egyedül nem tudnak. A Magyar Posta menekülésszerű hálózat-leépítése erre az egyik legjobban érzékelhető példa, de így van ezzel a többi kereskedő és szolgáltató is. Külön-külön nyereségesen ez megoldhatatlan feladat még akkor is, ha a konganak az ürességtől a volt kis üzlet- és közösségi helységek, a művelődési házak, könyvtárak, kihasználatlanok a közpénzből drágán beszerzett, formális pályázatokon elnyert informatikai és adatátviteli eszközök. Aggasztó, egyben bíztató, hogy a leépülés során munkanélkülivé vált a helyi boltos, postás, tanító, a hivatalnok helyi a társadalmi tőke. A változások szükségességét minden épeszű ember, helyi közösség és civil szervezet, kisebb, vagy nagyobb gazdasági sze-

6 replő érti, vagy rövid úton megérti, számos alulról jövő kezdeményezés igazolja ezt. Ugyanakkor nem érvényesülnek kellőképpen még azok az érdektörekvések sem, amelyek mögé az érdekhordozók becsatornázhatnák saját erőforrásaikat. Az új reformkorban (Hankiss Elemér) a főszereplő a kisember! Az átalakulásban főszereplő az az ember, aki, paradox módon - a kisember. Elég riasztó, hogy a modern demokráciákban csak a választási kampányok rövid időszakában válik fontossá, akkor is csak azért mert, mint megrendelők/megbízók szavazatukkal felhatalmazzák a politikai elit egyik csoportját a beruházói szereppel. Az ilyen tömeg szavazatával azt a politikai erőt legitimálhatja, amely később elbitorolja az alapvető döntésekhez való jogát, konzerválva önnön alávetett helyzetét. Annak a politikai elitnek, amelynek nem drága az adófizető pénze, nagyon jól jövedelmez a pazarló állam. A politikai elit egésze számára az a kedvező helyzet, ha a szavazó nem tudatosan, hanem érzelmileg szavaz. Ez nem is annyira pénzügyi, inkább méregdrága politikai, hatalmi mutyi - a pluralizmus lebutítása ciklikus egypártrendszerré, amely végzetesen sokáig képes magát fenntartani. Egy ilyen mechanizmus maga alá gyűri az államot, a köztisztviselői kart, a közalkalmazottakat. Ahol, és amikor egy többpártrendszerben kialakul a ciklikus egypártrendszer, amely akadályozza az érdekhordozók érdekérvényesítő képességének kibontakozását, a társadalmi, gazdasági innovációt, korlátozza a szerves fejlődést, - nem kompenzálja a lemaradókat - ott és akkor csak a megrázkódtatások mértéke válik kérdéssé, annak bekövetkezése törvényszerű. Ebből a csapdából Magyarországon nem egyszerű a kilábalás, mert a rendszerváltó politikai elit az alkotmányban megerősítette a pártfelség elvét. Egyidejűleg a politikai elit az idő - emiatt pedig a pénz - folyamatos szorításában van ezért a - rövidtávon látványos eredmények felmutatására képes - nagytőke tartja kézben. Ez együttesen az etatista magatartás és paternalista gyakorlat felé hajtja. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire veszélyes jelenségről van szó, általában és különösen most, amikor az EU-források felhasználása is napirenden van. Amíg nem érjük el a jóléti állam modellje utáni állapotot, tehát az emancipált polgár létbiztonságos világát a folytonosan bővülő emberi szükségletek egyre inkább kielégítetlen vágyakká pusztulnak le, és nagy konfliktusok előtt állunk. A mozdulatlanság szobraivá formálódnak a nagy, vagy naggyá vált struktúrák. Ez elsősorban a tényleges, vagy kvázi monopolhelyzetükből adódik. Ilyen - mindenek előtt - az állam - az úgynevezett nagy ellátó rendszerek képében a közműszolgáltatók, közellátók a feladatellátásukhoz kapcsolódó kiszolgálói, ügyfélkapcsolati mentalitásukban és gyakorlatukban. Különösen hátborzongató az, hogy számukra az ügyfél darab! A drága és díszes borítékban érkező számlákat, reklámokat, értesítéseket, felszólításokat, a költséges informatikai és internetes információkat hosszú percekig zenélő telefonos ügyfélszolgálatok, utazással és sorban állással elérhető arctalan ügyintézők követik a nagy többség számára. Az ügyintézés és logisztika alacsony hatékonyságú és felbecsülhetetlenül drága az ügyfél, az adófizető számára. Elhallgatott drámai bizonyíték erre például az energia ártámogatási, mikro-vállalkozói pályázati, a mérőóra-csere, adminisztráció, de én magam is egy hónapja várok vonalas telefonra Budapest VI. kerületében az Andrássy úton, harmadik helyen tudtam meg, hogy hol tudok AIDS tesztet készíttetni vízum kérelmemhez (teljes térítéssel). Változást akar a lakosság, mint ügyfél, tanuló, vállalkozó, beteg és nyugdíjas, mindenki - mégpedig gyorsan, majd folyamatosan és persze kiszámíthatóan, tervezhetően. A szolgáltatókat

7 benne az államot is a társadalmi, gazdasági kényszer tereli a változás felé! Az információs és kommunikációs technológia (IKT) helyes alkalmazása kiváló eszköz a gyökeres társadalmi, gazdasági változások reformok keresztülvitelének támogatására, arra, hogy a globalizáció és reformok értékei is hozzáférhetővé váljanak a többség számára, szemben azzal, hogy pusztán hátrányait szenvedje, leszakadjon, ellehetetlenüljön. Az érintettek feje fölött az IKT megjelenése első hullámában arról indult álvita, hogy az egyéni vagy a közösségi hozzáférést kell költségvetési pénzből támogatni. Természetesen az a lobbi győzött, amelyik az egyéni, családi hozzáférés mellett kardoskodott, mert így több vasat eszközt lehetett eladni az költségvetésnek, vagy annak támogatásával. Minden jel arra mutat, hogy ezek az ambíciók nem szűntek meg, sőt az emagyarország és az úgynevezett Motivációs program keretében újraélednek. A feltámadás nyilvánvaló oka az, hogy az ugyancsak úgynevezett információs társadalom fogalma mögé nagyon sok puha pénz, öncélú program bujtatható. Az emagyarország programmal a baj nemcsak az, hogy ugyan torzított, de mégiscsak plágium, közönséges lenyúlás, valóságos társadalmi, kezdeményezés, üzleti alapon kidolgozott megoldás államosítása, majd 2010-re tervezetten privatizáció (élen az IHM-el, később a GKM-el egy liberálisnak mondott párt által felügyelt tárcával) a lényegesen nagyobb baj az, hogy amit létre akar hozni, az fenntarthatatlan, (ezt egyszer már bizonyította magáról!) kontraproduktív, sőt egyenesen irritáló. Ezt még egy 16 millió forintért a közelmúltban készített KPMG tanulmány (jórészt összeollózott - olvasható egy napilapban ) is alátámasztja. Régi új megközelítés: a reformok gyorsítása A Többcélú Szektorközi Rendszer (TSR) olyan alternatív szolgáltató, értékesítési és kommunikációs csatorna, amely egyidejűleg alkalmazza a hagyományos értékesítési lánc és az elektronikus piacterek módszereit, bevonja és érdekeltté teszi a vevőt, felhasználót. A működtetéshez évek óta adottak a szinergiák, az erőforrások, eszközök, szabványok rendelkezésre állnak. (Pályázati dokumentációkban, együttműködési javaslatokban, konferenciákon és publikációkban nyilvánosságra kerültek) A megvalósítás hajtóereje a hétköznapi szükséglet, motorja a kritikus és ambiciózus helyi vállalkozó, a vállalkozó szemléletű NGO és önkormányzat, továbbá az öngondoskodás meglévő készsége és képessége. És egyre inkább a kényszer! A TSR-ben a felhasználó és a tartalomgazda/szolgáltató szükségletei kapnak prioritást. Az új megoldás a költséghatékonyság mellett figyelembe veszi a fogyasztói szokásokat és bizalmi tényezőket. A TSR legfőbb értéke a helyiség, a személyes jelleg és az érdekeltség. Többnyire meglévő kapacitások bázisán új speciális mikro vállalkozásokat létesít, munkát ad, helyi közösségi, szomszédsági szinten. (önkormányzati intézmények könyvtár, művelődési ház, iskola, egyéb vállalkozások internet kávézó, műszaki szakbolt -, ill. általuk fenntartott emagyarország pontok, teleházak, IT klubok, szakkörök vagy hasonló tartalmú tevékenységet folytató civil szervezetek). Optimális ellátási kör: 400 család, 1200 fő. A modell lényege az egységes, a jelenlegi párhuzamosságokat megszüntető országos hálózat. Olyan Helyi Közösségi Szolgáltató Központok (HKSZK), mint integrált közösségi terek munkával történő megerősítése és létrehozása, amelyekben államigazgatási, közszolgáltatási és kereskedelmi ügyeit intézheti a lakosság, és ahol egyben kulturális és szórakozási igényeit is kielégítheti. A helyi szereplőkre épülő TSR modell alkalmazása lehetőséget nyújt arra,

8 hogy két-három éven belül az ország teljes népességét alternatív, interaktív ügyfélszolgálati, értékesítési és kommunikációs csatorna érje el saját lakókörnyezetében. A végpontok így olyan gazdaságos helyi intézményekké válnak, amelyek egyben betöltik az agóra a közösségi tér - funkciót is. Megvalósulásával az ország teljes lakossága, beleértve a helyi vállalkozókat is, lakhelyüktől néhány perces sétával elérhetnek egy-egy HKSZK-t, ahol intézhetik állampolgári és más napi ügyeiket, részt vehetnek távmunkában, távoktatásban, vállalkozói mikrohitelekhez, pályázatokkal kapcsolatos, pontos és napra kész információhoz jutnak, vállalkozói inkubációs, banki, távközlési szolgáltatásokat vehetnek igénybe, vásárolhatnak árukat és egyéb szolgáltatásokat, tájékozódhatnak. Mindezt úgy, és szerintem ez a legfontosabb tudnivaló, hogy a megvalósítás nemcsak, hogy nem igényel állami többletforrásokat, de nagyon nagyarányú megtakarításokkal jár. Egyeseknek talán hihetetlen, de ettől még igaz, hogy a reformok gyorsítása, jól érzékelhető életminőség javulás, egyszerűen, szinte azonnal igenis lehetséges, - a nehézség csak az, hogy ehhez a politikai élet, és a közigazgatás felső és közép szintű szereplőitől radikális szemléletváltásra, kopernikuszi fordulatra van szükség. III. Fejezet MINISZTERI DEKLARÁCIÓ* /kivonat/ A miniszterek egyetértenek a következő prioritási tevékenységekben: Növekedjen a társadalmi hatás annak biztosítása által, hogy minden állampolgár részesül az e-kormányzati szolgáltatások előnyeiből. Segítse elő a jobb társadalmi környezetet, magasabb kohéziót, nagyobb hatékonyságot a szociális támogatásra szorulók és az IKT eszközöket önállóan használni képtelenek számára nyújtott kormányzati szolgáltatásokon keresztül. Legyenek elérhetők célzott, kombinált, flexibilis és hozzáférhető több csatornás szolgáltatások, beleértve a szemtől szembe történő segítségnyújtást és az IKT eszközök által nyújtottat, a hagyományos csatornák megőrzése és biztosítása mellett. Legyen lehetőség a szolgáltatások kombinált nyújtására és a szolgáltatás nyújtásában résztvevők közötti jobb koordinációra minden szinten, különös tekintettel a nyilvános ügynökökre, akik speciális képzést igényelnek, és törvényi felhatalmazást, hogy eljárjanak az állampolgár helyett, ha szükséges. *Elfogadva Lisszabonban, Portugáliában2007. szeptember 19-én az Európai Tanács Portugál Elnöksége és az Európai Bizottság által Az e-kormányzat előnyeinek hasznosítása címmel szervezett E-kormányzati Miniszteri Konferencia alkalmából az Európai Unió tagállamainak, a tagjelölt államoknak és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országainak e-kormányzatért felelős minisztereinek részvételével az Európai Tanács Elnökségét képviselő Pedro Silva Pereira miniszter úr elnökletével, Siim Kallas úr, az Európai Bizottság alelnöke jelenlétében megtartott értekezletükön.

9 Nemzeti Mikro- és Kisvállalkozás-fejlesztési Program Országos ügyfélszolgálati ügysegédi hálózat létrehozása és működtetése, A EUTÉKA Egyesület, és az Ügysegéd Zrt. partnerségen alapuló együttműködést kezdeményez és javasol a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének valamint a Magyar Köztársaság Kormányának. Az együttműködés célja: A TSR modell alkalmazásával meglévő helyi infrastruktúra hasznosítása, helyi vállalkozásokban az ugyancsak helyi munkaerő foglalkoztatása, munkával történő ellátása, ezáltal fenntarthatóságuk és fejleszthetőségük biztosítása Közérdekű és közszükségletet kielégítő termékek és szolgáltatások, szakvonalak, információk becsatornázása, és hálózati támogatással az ügyfélhez történő eljuttatása, az ügyfél elektronikus, vagy hagyományos kiszolgálása. Különösen az állam és egyes szervei, a tárcák és intézményei egymás is ellehetetlenítő rivalizálásának, a fölösleges párhuzamosságok, a pazarlás megszüntetése, a korábbi társadalmi, gazdasági kezdeményezések és innováció támogatása, azokkal együttműködő magatartás kibontakozása. Idő, pénz, fáradtság megtakarítása a lakosság és az állam számára. társadalmi integráció javára, amiből további lehetőségek generálhatók. A TSR működési modellje A TSR Modellt és a kapcsolódó informatikai megoldásokat Gáspár András és Gölöncsér József dolgozta 2002-ben, folyamatosan aktualizálva. Nemzetközi hasznosítására a TSR modell Kft. magyarországi alkalmazásra az Ügysegéd Zrt jogosult. A modell tudományos elemzése és orientálása az EUTÉKA Egyesület Civil Akadémiája tudósai és számos más külső szakértő közreműködésével és támogatásával történt. A Csapat megoldást és programot dolgozott ki a helyi egyéni, mikro- és kisvállalkozók, vállalkozó szemléletű és ennek megfelelő jogi, szervezeti garanciákkal működő civil szervezetek, önkormányzati intézmények számára. Magyarország részéről innovatív hozzájárulás az EU liszszaboni menetrendjéhez. Az i2010 és az e-integrációról szóló rigai miniszteri nyilatkozat alapján olyan modell bemutatása, amelynek segítségével valóságos, helyi társadalmi alapokra épülő gyakorlatból bontakozik ki az IKT- széleskörű alkalmazása a gazdasági és

10 Az ügyfelek kiszolgálása a kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató tartalomgazdák termékeivel, az alábbi általános jellemzők szerint történik: A TSR modellt részletesebben bemutató ábra: IKT eszközök alkalmazása, konkrét áru- és vevőszintre (ügyletre), differenciált zárt hálózatban, adott szabványok szerint. A kiszolgálás az ügyfél lakóhelyének közvetlen környezetében történik. A tartalomgazda/szolgáltató közvetlen jelenléte biztosított az ügysegéd ill. az eladó, kiszolgáló által, így a kapcsolat a vevővel, ügyféllel kétoldalú, direkt. Az ügyfélkapcsolat személyes jellegű. Hatékony a helyi reklám, marketing. Franchise tulajdonságokból adódóan, minőség biztosított, egyenszilárd, jogi, számviteli, logisztikai, arculati rendszer, egységes eszközpark, védett ár, kiszámítható díjazás A felhasználó számára változatos és biztonságos fizetési megoldások. A szolgáltató számára kiszámítható és tervezhető piac és fizetési biztonság. A kiszolgálóhely, Helyi Közösségi és Szolgáltató Központ, (HKSZK) fenntartója ill. üzemeltetője: Valamennyi, a TSR szabványt elfogadó, pályázatképes a helyi önkormányzattal és civil szervezettel együttműködő, egyéni, mikro-, vagy kisvállalkozás, vagy NGO, vagy annak önelszámoló intézménye könyvtár, művelődési ház, nyitott iskola, egyéb általuk fenntartott internet kávézó, emagyarország pont, Teleház, ecentrum, IT klub, szakkör vagy hasonló tartalmú tevékenységet folytató helyi formáció. Prémium kedvezménnyel támogatott a január 1. előtt megnyitott - személyzettel működő - nyilvános internet hozzáférési hely.

11 TSR MODELL - Szolgáltató és Informatikai Rendszerház Statuszok alapfogalmak A TSR MODEL Kft. mint rendszergazda fejlesztette ki és üzemelteti a TSR MODEL Szolgáltató és Informatikai Rendszerházat /TSR/, valamint a Magyar Teleház mozgalom hálózati szolgáltatási rendszerét, amelynek keretében a Szolgáltató helyeken, (nyilvános közösségi hozzáférési ponton) jogosult és képes franchise jellegű hálózati szolgáltatásokat nyújtani a lakosság, a mikro-és kisvállalkozások, továbbá egyes célcsoportok számára. A rendszer az egyes szolgáltatásokat jogi, műszaki /IT/, számviteli, arculati és egyéb logisztikai vonatkozásban egyenszilárd módon biztosítja a Szolgáltató hely személyzetének adminisztrátor - közreműködésével, vagy közvetlenül a felhasználó számára. Szolgáltató-hely/HKSZK: A rendszergazdával szerződésben álló jogi személyiségű, vagy annak nem minősülő gazdasági társaság, önkormányzat, civil szervezet által fenntartott nyilvános hely, amely biztosítja a hozzáférést TSR által közvetített és kezelt, - a tartalomgazdák által nyújtott - információkhoz, szolgáltatásokhoz a lakosság, ezen belül az egyes célcsoportok ill. az azokhoz tartozó személyek számára. A felhasználót igény szerint szakképzett személy szolgálja ki. Aktívan, részt vesz Szolgáltató érdekeinek érvényesítésében, tevékenysége helyi népszerűsítésében. Munkájáért díjazásban részesül. Szolgáltató/tartalomgazda: A rendszergazdával szerződésben álló jogi személyiségű, vagy annak nem minősülő gazdasági társaság, állam-, közigazgatási szerv vagy nevében, megbízásából eljáró intézmény, gazdasági társaság - civil szervezet. A szolgáltató a HKSZK útján biztosít hozzáférést az általa, - mint tartalomgazda által jogosultan kezelt és közvetített - információkhoz, szolgáltatásokhoz a lakosság, ezen belül az egyes célcsoportok ill. az azokhoz tartozó személyek számára. A Szolgáltató helyeket és ügyfeleit a felhasználókat - a szolgáltató oldaláról ügyfélszolgálat támogatja. A Szolgáltató hely fenntartóját, átalány formájában, vagy a forgalom után a TIK útján díjazásban részesíti. Biztosítja az érdekkörébe tartozó tevékenység helyi népszerűsítéséhez szükséges szakmai információkat, PR, marketing reklám - anyagokat. Ügysegéd - adminisztrátor: Szolgáltató és Szolgáltató hely oldalán, azokkal jogviszonyban lévő munkavállaló személy. A képesítési előírásokat a TSR SZMSZ, a tevékenység tartalmát a munkáltató által biztosított munkaköri leírás rögzíti. Felhasználó: A HKSZK szolgáltatásit igénybe vevő ügyfél, akinek kiszolgálása a Szolgáltatási főképernyőn megjelenő szolgáltatási és termékkörből történhet saját, vagy vendég jogosultságú TeleSmart kártyával ill. HKSZK személyzete közreműködésével. HR feltétel: Alap-, át- és továbbképzés A hálózatban minden munkakör betöltéséhez a szakirányú közép ill. felsőfokú végzettség mellett speciális, a TSR Oktatási Központja által kiadott képesítés. Diploma megszerzése szükséges. Az IT mentor + TSR Diploma a HKSZK azon munkaköreinek betöltésére is jogosítanak, melyek csak felsőfokú és azt kiegészítő TSR diplomával tölthetők be. A TSR tanulmányok a távoktatási (e-learning) technológia felhasználásával Oktatási Portálon keresztül folytathatók.

12 A TSR Oktatási Portál a hálózatban dolgozók számára megteremteni a szükséges alap- át-, és a további folyamatos képzés lehetőségét. Szolgáltatási folyamat áttekintő ábra: TeleHírlap: A TSR Konzorcium lapja. A TeleHírlap társadalmi, közéleti, szolgáltató havilap. A lap munkásságában különös figyelmet kíván fordítania helyi mikro- és kisvállalkozásokra, a társadalmi önszerveződések életére, a civilszervezetekre. Felhasználja a társadalmi együttélés legmodernebb formáit, ilyen értelemben támaszkodik, s egyben népszerűsíti, építi a hazai TSR láncolatát, szervezeteit. A lapban nagy hangsúlyt kap a vidéki Magyarország, a kisközösségek és szomszédságok élete, a helyi kezdeményezések, az önkormányzati munka. A TeleHírlap rendszeresen be kíván számolni a falvak, a kisvárosok életéről, megszervezi a havilap online szerkesztőségét. Az online szerkesztőségben megírt cikkeket az TeleHírlap interneten elérhető online kiadásában közli. Helyi tájékoztatás, reklám: A TSR szabvány előírja és a műszaki feltételek lehetőséget biztosítanak arra hogy a tartalomgazda a helyi reklámtevékenységet folytasson. (Plazma TV, vagy kivetítő, szórólapok, helyi újság, rádió stb.) A rendszer e tevékenységét nagy költséghatékonysággal nyújtja, az ebből származó bevételek hozzájárulnak a szolgáltató-hely fenntarthatóságához. A rendszer lehetőséget ad igazgatási ügytípusok bemutatására, ezáltal az ügyfélbarát állam tudatosítására, a közcélú tájékoztatás által a társadalmi tudatformálásra. Szolgáltatási portál főképernyői: Általános

13 A rendszer jellemzői: Mélyebb informatikai ismeretek nélkül is használható Költségtakarékos technológiai megoldások Moduláris felépítés Tervezhető kiadások, önfenntartó és nyereséges Alacsony beruházási igény, gyors megvalósulás és megtérülés Szolgáltatási főképernyő az elszámoló központtal: Szolgáltatóhely HKSZK Hozzáférés biztosítása a TSR szolgáltatási körhöz, a felhasználó (lakosság, kkv, civil szervezetek és más célcsoportok) kiszolgálása Számítógép, Internet és telefon/fax használat, fénymásolás Tevékenységi jogosultságszerződés a Rendszergazdával A TSR franchise szabvány (kivonat) TSR központ Rendszergazda S z o l g á l t a t á s i m i n i m u m Egységes arculattal, IKT támogatású szolgáltatási platform üzemeltetése A felhasználó és az egyes ügyletek azonosítása, kezelése M ű k ö d é s i m i n i m u m TSR IKT Keretrendszer /TIK/ modulok Központi adminisztráció, statisztika, riporting Szolgáltató Tartalomgazda Közhasznú információ, közcélú ügyvitel/intézés, közszükségletet kielégítő termékek, szolgáltatások, civil iroda háló Elektronikus és hagyományos logisztika Szolgáltatási jogosultság,szerződés a Rendszergazdával TSR-vizsgás alkalmazott Fizetés TSR-vizsgás alkalmazott Elektronikus kapcsolódás Elektronikus kapcsolódás a Tranzakció clearing a szolgáltató-, elszámoló szolgáltató-, elszámoló központhoz központhoz Személyzet biztosítása Távoktatási keretrendszer Távoktatási tananyag Heti min. 30 óra nyitvatartás e-számlázás Web-shop jelleg Nyilvános árjegyzék Webszervíz Üzletszabályzat Vagyonbiztosítás Jelentési és ellenőrzési Garanciális felelősség TSR működési szabályzat elfogadása, arculati elemek használata Szállítmányozás támogatás TSR működési szabályzat elfogadása, arculati elemek használata Jutalékelszámoló motor Digitális aláírás Digitális aláírás Digitális aláírás Helyi reklám, marketing Kutatás - fejlesztés Központi reklám, marketing Ügyfélszolgálat Ügyfélszolgálat Ügyfélszolgálat M ű s z a k i m i n i m u m 1 db szerver + 4 db, min. P-IV számítógépes munkaállomás helyi hálózatban, DVD író-olvasó, scanner, Eszköz és szoftverek Eszköz és szoftverek nyomtató. Plazma TV,vagy kivetítő szélessávú internet szélessávú internet szélessávú internet Telefon fővonal, TSR mobilfotta Telefon fővonal, TSR mobilfotta Telefon fővonal, TSR mobilfotta Adminisztrátor és ügyfél azonosítók Adminisztrátor azonosítók Adminisztrátor azonosítók

14 A TSR előnyei: Színvonalas szolgáltatás a kezdéssel egy időben Jövedelemszerző tevékenység Folyamatos ügyviteli és technikai segítség és oktatás Média jelenlét lehetősége Folyamatosan bővülő tartalom Központi segítség a marketinghez Mérhető teljesítmény A portál szerepe: Naprakész információk publikálása Közérdekű információk gyűjtése és továbbítása Kommunikáció a program résztvevői és külvilág között Kapcsolat az elszámoló központtal Személyre-szabottság (SMART kártya) Online kapcsolat A portál szolgáltatásai: TSR hírek - TeleHírlap online és nyomtatott Szolgáltatói platformok (webshopok) TSR belső hírlevél és üzenetküldő rendszer Dokumentumtár - rendszeres hírlevél Szakmai anyagok, tanulmányok Közvélemény kutatások Gyakran Ismételt Kérdések Fórum Statisztikák A portálon található további ismeretanyag: Bevezetés az Információs Társadalomba Az információs technológia és a világháló TSR felépítése, szerkezete, műszaki ismeretek Tartalom áru szolgáltatás ismeret - szakirányú Szolgáltatási tartalmak (opcionálisan) Ügyfélkapu, igazgatási ügyek Foglalkoztatási ügyfélszolgálat Adóigazgatás APEH/TB/illeték Szociális védőháló Európai Uniós tájékoztatás Távmunka, távoktatás, Felnőtt át- és továbbképzés, Közbeszerzési és pályázati munka, Közigazgatási ügysegéd, szakvonal: Közcélú (támogatott) szolgáltatások: MFB termékek (mikrohitel termékek) Könyvterjesztés Papír, írószer, nyomtatvány "Postai" szolgáltatások, mobil posták támogatása, díjbeszedés Távközlési termékek IT eszközök, hardver, szoftver Biztosítási termékek Idegenforgalom, turizmus, utazás Gépjárművezetői képzés Internetes megjelenés támogatása, web-fejlesztés Üzleti tartalmak: Irományok, okmányok Munkaügyek/átképzés Adóbevallás,TAJ számla Segélyek Kapcsolatok Tudakozó egyéni és közérdekű - Szakvonalak: pl. agrárium, falugazdász, ifjúság, sport Helyi civil szféra támogatása iroda Szakmai szervezetek, VOSZ inkubációs szolgálat Elektronikus aláírás Banki szolgáltatások Jegyiroda (közlekedés, autópálya kultúra, sport) Számviteli szolgáltatás, Multimédiás adattár, reklám Szórakoztató elektronika Kisgépek, szerszámok Gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek Tartós élelmiszerek

15 Szolgáltató funkció az Ügyfélkapu útján meglévő un. rutin ügyek, mint termékek beárazott beemelése (évi 22 millió igazgatási ügyből 2 3 év alatt 10 millió az új csatornába helyezése) Forrás: a termék jelenlegi árából/illetékből tranzakciós díj, ill. folyó költségvetési átcsoportosítás, átirányítással, leépítéssel párhuzamosan jelentős megtakarítás. (Költségvetési beavatkozás január 1.-től.) Addig felülről nyitott operatív programok forrásai. (javaslat) Az ügysegédi szolgálat tevékenysége Szakirányonként 3 5 tipikus ügyben Tájékoztatás: Közhasznú, közérdekű tájékoztatás szóban és írásban (a tudnivalók közlése és kinyomtatása), az Internetes információk elérhetővé tétele. Ügyintézés segítés: Hagyományos ügyintézés kezdeményezése, segítése (ügyfél azonosítás kérvények kitöltése, elküldése, hivatalokkal kapcsolat létesítése, információk beszerzése, ügyfélfogadás megszervezése). Nyomtatványszolgálat: Ügyintézési nyomtatványok hagyományos és hálózati beszerzése, szolgáltatása, kinyomtatása. Távügyintézés segítés: Hálózaton elérhető távügyintézés kezdeményezése, segítése (adatbázisok pl. ingatlan elérése, nyomtatvány letöltése, regisztráció, adatközlés, iratok elküldése), okmányok, igazolási kérelmek Ügykövetés: Az ügyfelek kérésére tájékozódás egyes elhúzódó ügyek helyzetéről az eljáró hivataloknál, a határdió lejárta után. Hivatali megbízások: Hivatalok, közhasznú szervezetek egyedi és közösségi ügyeiben közvetítés (személy megkeresése, adat beszerzése, egyeztetése, irat hitelesített kiadása, egyéb). Technikai segítés: Az ügyintézést segítő technikai szolgáltatások (másolatkészítés, irat legépelése, kinyomtatása). Panasz: Panaszok, bejelentések fogadása, eljuttatása a megfelelő fórumokhoz, a válaszok fogadása és eljuttatása a panaszoshoz, bejelentőhöz. Vélemény: Vélemények, hozzászólások fogadása közérdekű kérdésekben, eljuttatása a megfelelő fórumokhoz. Programok: Közhasznú, közérdekű akciók, programok, egyéb feladatok lebonyolításához szervezési, koordinációs, közvetítő szolgáltatások. Állampolgárok számára nyújtott szolgáltatások 1. Jövedelemadó bevallás, értesítés a kivetett adóról 2. Álláskeresés és állásbejelentés a.) Álláskeresés interneten keresztül az ÁFSZ állásajánlataiban b.) Állásbejelentés interneten keresztül az ÁFSZ állásadatbázisaiban 3. Munkaügyi és jóléti szolgáltatások a.) Munkanélküli járadék igénylése b.) Munkavállalók gyermekei után járó pótlékok igénylése c.) Kötelező egészségbiztosítás ellátásai d.) Tanulói ösztöndíj megpályázása 4. Útlevél és gépjárművezetői engedély ügyintézés a.) Útlevéligénylés és útlevéllel kapcsolatos egyéb ügyintézés b.) Gépjárművezetői engedély ügyintézés, illetőleg vezetési jogosultság megszerzése 5. Járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés, járműigazgatás (új, használt és importált gépjárművek forgalomba helyezése, műszaki vizsgáztatása, járműigazgatási ügyek) 6. Építési engedély iránti kérelem 7. Rendőrségi on-line bejelentések, feljelentések

16 8. Közkönyvtári katalógusok hozzáférhetősége, keresési lehetőségek elérése 1954-ig visszamenőleg 9. Anyakönyvi ügyintézés a.) Születési anyakönyvi kivonat ügyintézése: kérvényezés, kiadás b.) Házassági anyakönyvi kivonat ügyintézése: kérvényezés, kiadás 10. Felvételi jelentkezés (középiskolába, felsőoktatási intézményekbe) 11. Lakcímváltozások bejelentése (lakcímigazolvány pótlás, csere) 12. Egészségüggyel összefüggő szolgáltatások (pl. interaktív tanácsadás kórházi szolgáltatások elérhetőségéről, kórházi bejelentkezése. Vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások 1. Munkaügyi szolgáltatások a.) Munkavállalók és foglalkoztatók számára nyújtott szolgáltatások (munkáltatók bejelentési kötelezettségének elősegítése, munkavállalók számára betekintési lehetőség a róluk benyújtott információkba) b.) Munkáltatók bejelentése nyugdíjbiztosítási adatokról 2. Társasági adóbevallás, értesítés 3. ÁFA: bevallás, értesítés 4. Korlátolt felelősségű társaságok és részvénytársaságok bejegyzése, változásbejegyzése, 5. Adatközlés statisztikai hivataloknak 6. Vámáru-nyilatkozatok benyújtása, kezelése 7. Környezetvédelemmel összefüggő engedélyek szerzése 8. Közbeszerzési eljárás Közüzemi ügyfélszolgálat A közüzemi szolgáltatók, mint a legszélesebb körben igénybevett szolgáltatási formák gazdái, az utóbbi években a privatizáció, az eredmény orientáltság következménye képen (nem utolsósorban a külföldi tulajdonosok hazai példáját alapul véve) egyre inkább eltávolodtak a tényleges felhasználóiktól. Az ügyfélszolgálati rendszereiket radikálisan átszervezték, sokkal kevesebb ügyfélszolgálati irodával, és személyzettel működnek. Az ügyfélkapcsolat tartása zömmel call-center-eken keresztül, teljesen személytelenül történik, amely elsősorban a vidéken élőkben, de a városi emberekben is ellenérzést vált ki. Egyik fő indoka ez lehet a szolgáltatók bizonyos szolgáltatási körének a TSR-be való bevonása, ezzel ember közelibbé tétele. A fő ok természetesen a fogyasztók (felhasználók) részéről a szolgáltató elérhetőségének a javítása, melynek anyagi előnyei is kimutathatóak. (időmegtakarítás, utazási költség megtakarítása, stb.) Nem kevésbé jelentős szerepe van a helybe vitt személyes - ügyfélszolgálati jelenlétnek az új technológiák elfogadtatásában. Közüzemi szolgáltatók felsorolása (a teljesség igénye nélkül. - Áramszolgáltatók - Földgázszolgáltatók - Távhőszolgáltatók - Vízszolgáltatók - Csatorna szolgáltatók (szennyvíz) - Köztisztasági szolgáltatók (szemétszállítás) - Kéményseprés - Távközlési szolgáltatók (vezetékes és mobil) - Kábel TV szolgáltatók Internet szolgáltatók - Egészségügyi, biztonsági, vagyonvédelmi szolgáltatók (távfelügyelet)

17 A HKSZK az alábbi fokozatokban nyújt szolgáltatást az ügyfél számára: Csak általános információkat közöl az adott ügygyel/szolgáltatással kapcsolatos teendőkről és az esetleg szükséges dokumentumokról, díjakról stb. Dokumentumok, nyomtatványok tölthetők le, de kitöltésük és benyújtásuk hagyományosan szükség szerint segítséggel - történik. Kétirányú interakciót biztosító szolgáltatás, vagyis elektronikusan zajlik az adatok bevitele és a bevitt adatok ellenőrzése. Személyes megjelenés az okmányok leadása miatt a szolgáltatónál nem szükséges, kapcsolódó díjfizetés helyben akár készpénzben a HKSZK általi egyidejű átulással, vagy az ügyfél TSR kártyájáról helyben történik. Az ügyfél bonyolítja a szolgáltatóval a teljes on-line tranzakciót (ügyintézési folyamatot) a kapcsolódó díjfizetés elektronikus úton, - szükség szerint a HKSZK-nál készpénzben, vagy az ügyfél TSR kártyájáról intézhető. Valamennyi szolgáltatás A TSR Informatikai Keretrendszer TeleSmart kártya pontrendszerét, pénzügyi, elszámoló modulját banki háttér támogatja. A Bank további pénzügyi szolgáltatóként megnyitja az utat az ekereskedelem és szolgáltatás, a távoktatás, szakképzés, az illeték- és közüzemi díjbeszedés stb. tényleges és helyben történő elérése, majd a digitális kultúra fejlődésével párhuzamosan az elektronikus pénzforgalom további szélesedése előtt Beruházás, fejlesztés: IV. Fejezet Üzleti szempontok, pénzügyi mutatók Beruházási, fejlesztési átmenetileg a működést, mint fejlesztést támogató - források jelenleg a tárcák között vannak elosztva. A javaslatban szereplő modell azt a célt tűzi ki, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközök a tartalmi szinergiák mentén kerüljenek összevonásra, ezáltal többszörös összefüggésben költség-hatékonyan felhasználásra. Műszaki fejlesztés: A modell pénzügyileg számításba veszi a nemzetgazdaság helyzetét, a megkerülhetetlen reformlépések szükségességét, a meglévő végponti infrastruktúrát és kultúrát, az elmúlt évek helyi tevékenységét és fejlesztéseit, a helyiségből adódó anyagi és immateriális, helyi vállalkozói hozzáadott érték- és hatékonyságnövelő tényezőket, valamennyi meglévő adottságot. Mindezek együttesen azt eredményezik, hogy egy HKSZK műszaki fejlesztési költsége a kívánt szolgáltató képesség elnyeréséhez: Új létesítése: forint Meglévő bővítése: forint Forrásigény (4000 HKSZK) 6 12 mrdft Országos lefedettség elérése/: A központi logisztikai rendszer fejlesztési igénye: 600 mft Központi Pr, marketing 100 mft Tartalomgazdai oldal alapköltségei egységenként: 8x50 mft

18 Ingatlanfejlesztés: A HKSZK multifunkciós jellegéből adódóan az ingatlan beruházási, fejlesztési költségek megoszlanak. Az előzetes modellszámítások szerint az egységnyi területre jutó átlagos felújítási költségeket a TSR modell amortizációs kulcsa megfelelő mértében fedezi, tehát mint vállalkozás, vállalható. Működés: A szolgáltató rendszert (Rendszergazdát és a szolgáltatóhelyet) normál üzemi körülmények között az igazgatási szolgáltatási díjból, ráfordítás ill. teljesítmény arányos, tranzakciós-, valamint egységes rendelkezésre állási, vagy bérleti, reklám díj, jutalék, költség hozzájárulás illeti meg. Egyes szolgáltatások esetén indokolt, hogy az ügyfél részben vagy egészben maga, más esetekben, teljes mértékben az állam viselje közreműködés költségét. A közszolgáltatások esetében tarifarendszert a tevékenység megkezdésétől, míg a hatósági ügyintézésben történő közreműködés díjazását a költségvetési reformmal összhangban célszerű végleges pályára állítani. Az átmeneti időszakban a HKSZK költségeinek kompenzálásra új munkahelyekről lévén szó egyébként is lehetséges és szükséges a Foglalkoztatási Alap nyújt fedezetet. Az elszámolást az átmeneti, ill. üzemi felfutás időszakában is az e célra kialakított díj ill. tarifarendszer szerint kell monitorozni. Javaslat: A Pénzügyminisztérium az érintett tárcák bevonásával tekintse át, hogy a Programban szereplő célokra és konkrét feladatellátásra milyen forrásokból és milyen módon csoportosíthatók át szükséges pénzeszközök. A TSR Modell alkalmazásának Makrogazdasági hatásai Az Európai Közösségek Bizottságának az e-integrációra vonatkozó i2010 kezdeményezés tárgyában kiadott Részvétel az információs társadalomban c. jelentésének ( /COM/2007) megfogalmazása szerint az e-integráció EU-beli hozama öt éves távlatban milliárd EUR nagyságrendű lehet. A TSR Modell bevezetése Magyarország esetében teljes mértékben alátámasztja az Európai Bizottság becslését, sőt a hazai becsült értékek alapján kijelenthető, hogy az EU egészét tekintve inkább a felső küszöb-érték tekinthető reálisnak. A Modell alkalmazása közvetlen és közvetett előnyökkel jár, s valamennyinek van költségvetési kihatása. Ezek eredője a költségvetés egyensúlyának javulása, illetve hiányának mérséklődése. A központi költségvetést közvetlenül érintő előnyök viszonylag könnyen, az egyéb (járulékos) közvetlen, ill. közvetett előnyök viszont nehezebben becsülhetőek. Az egyszerűség kedvéért a kétféle előny között négyszeres szorzót alkalmazunk az utóbbi javára. Véleményünk és tapasztalataink szerint ez a szorzó tartalmazza a lehetséges multiplikátor hatások mindegyikét, viszont nem tartalmazza a lehetséges szinergiák működésbe lépésének valamennyi költségelőnyét. I. Az alábbiakban felsoroljuk a TSR Modell alkalmazásából a közigazgatás és a központi költségvetés terén jelentkező közvetlen előnyöket. 1. Munkahelyek megszűnése a közigazgatásban. Bér- és járulékfizetési megtakarítás. Ezzel szemben áll szja, áfa ill. járulékfizetés kiesése. 2. A megszűnteknél több új munkahely keletkezése a vállalkozói szférában. Szja, ill. járulék befizetés keletkezése. Munkanélkü-

19 liség csökkenése, fogyasztás növekedése, áfa és fogyasztási adó befizetések növekedése. 3. II. Ehhez járulnak a TSR Modell alkalmazásából a közigazgatást és a központi költségvetést is érintő közvetett előnyök. 1. A korábban adminisztratív célokra használt irodák felszabadulása, értékesíthetősége. Fenntartási költségeik (fűtés, áramszolgáltatás, telefon, karbantartás, esetleg bérleti díj stb.) + anyagfelhasználás (papír, írószer stb.) kiesése. 2. A közigazgatási szolgáltatásokhoz való lakossági hozzáférés idejének (igény bejelentése okmány kézhez vétele) lerövidülése. 3. A közigazgatási szolgáltatásokhoz való lakossági hozzáférés utazási idejének lerövidülése (ügyintéző székhelyére történő elutazás onnan történő visszautazás; ez gyakorta egynél több alkalom); utazási támogatások megszűnése Munkaügyi Központok felkeresése esetén. 4. Az utazásokkal járó környezetterhelés csökkenése; nehezen kvantifikálható, de nemzetgazdasági szinten mérhető előny, amely nyilvánvalóan későbbi környezetvédelmi kiadások megtakarításával jár. 5. A távmunka és távoktatás ( life-long learning ) elterjedése; munkanélküliség további csökkenése, fogyasztás további bővülése; szja- és áfa-befizetések növekedése. III. Mindez kiegészül a kereskedelmi és egyéb szolgáltatóknak a Többcélú Szektorközi Rendszer Modell-be történő bekapcsolódásából adódó közvetlen és közvetett előnyökkel. 1. Logisztikai kiadások csökkenése a szolgáltatóknál. 2. Forgalomnövekedés, amelyet a szolgáltatóknak a nyilvános hozzáférési pontokra történő telepítése gerjeszt. 3. Új munkahelyek teremtése elsősorban vidéken, sőt a hátrányos helyzetű régiókban is a megnövekedett fogyasztói igények kielégítése érdekében. 4. Növekvő szja- és illeték-befizetések a központi költségvetésbe; a helyi önkormányzatok jövedelmeinek növekedése (vállalkozási adó). 5. Fogyasztásnövekedés, növekvő áfa-befizetések. 6. Energiatakarékos életmód térhódítása. 7. Az állampolgárok életminőségének javulása. A megnövekedett szabadidő kreatív kihasználásának ugyancsak vannak nehezen kvantifikálható makrogazdasági kihatásai. 8. Az élhető vidéki életmód térnyerése, a túlzott mértékű urbanizáció visszaszorulása. A városi önkormányzatok kiadásainak csökkenése, a föld és a vidéki ingatlanállomány felértékelődése. (N.b.: Ez utóbbival megteremtődik a munkaerő hazai migrációjának eddig hiányzó legfontosabb feltétele.) 9. A gazdasági növekedés gyorsulása, a fenntartható növekedés feltételeinek egyidejű teljesítése mellett. Magyarország esetében a I. pontban meghatározott közvetlen előnyök viszonylag könnyen meghatározhatók. A közigazgatási szolgáltatásokkal foglalkozó mintegy 10 ezer fő leépíthető, bérük és járulékaik megtakaríthatóak, viszont így adót és járulékokat sem fizetnek. Az ország méreteit tekintve 4000 hozzáférési pont létrehozása szükséges. A korábban állami források terhére elvégzett közigazgatási szolgáltatások nyújtásáért az állam megbízási díjakat fizet ki az e pontokat működtető vállalkozóknak. Ennek éves összege megegyezik a korábban közigazgatási szolgáltatásokkal foglalkozó mintegy 10 ezer állami alkalmazott éves bruttó bérével. A hozzáférési pontok átlagosan 3 új munkahelyet teremtenek, így a megszűnt 10 ezer munkahellyel szemben 12 ezer új munkahely jön létre nagyobb részt vidéken. Kiinduló feltételek: a. Egy közigazgatási szolgáltatásokkal foglalkozó állami alkalmazott éves bruttó bére = 3 MFt. 10 ezer fő esetében ez évi 30 Mrd Ft. b. A 30 Mrd Ft bruttó bérre 30 % munkaadói kiadás jut (különféle bérjárulékok). c. A 4000 hozzáférési pont a központi költségvetéstől évi 30 Mrd Ft megbízási összeget kap. Ez a hozzáférési pontok szolgáltatási portfóliójának 40 %-át fedi le, további 60 %-át a kereske-

20 delem és nem-állami szolgáltatók biztosítják. Ez 45 Mrd Ft-ot tesz ki. A két tétel összesen 75 Mrd Ft. d. Szolgáltatási portfóliójuk kibővítése érdekében a hozzáférési pontok mikrohitelt vesznek fel. Végpontonként 2 MFt mikrohitellel számolva az első évben, ez 8 Mrd Ft új működő tőke bekapcsolását jelenti, továbbá jelenleg kihasználatlan tőkeelemek bevonását a gazdaság vérkeringésébe. e. A 75 Mrd Ft-ra becsült forgalom összegéből a vállalkozói költségek (50 %) levonása után 37,5 Mrd Ft vállalkozói ill. alkalmazotti jövedelem keletkezik. Ennek 20 %-a legyen jövedelem adó, s további 20 %-a áfa és fogyasztási adó. Nézzük a számokat! Tételek, éves Költségvetés kiadásai, éves (Ft) Költségvetés bevételei, éves (Ft) 10 ezer fő bruttó bére - 30 Mrd 10 ezer fő bruttó bérének - 10 Mrd járulékai 10 ezer fő szja, áfa ill Mrd járulékfizetés kiesése (40 %) 4000 végpont megbízási + 30 Mrd díja 12 ezer fő jövedelme + 15 Mrd utáni adók, ill. járulékok Összesen - 10 Mrd + 3 Mrd Első pillantásra látszólag nem sok. A központi költségvetés kiadásai a TSR Modell alkalmazásának köszönhetően, a bevezetést követően 10 Mrd Ft-tal csökkennek, bevételei 3 Mrd Ft-tal nőnek. Ez 13 Mrd Ft-tal javítja a költségvetés egyenlegét. De ha a II. és III. pont alatt felsorolt előnyöket összesen 4-szeres szorzóval vesszük számításba, akkor éves egyenlegünk ( ) már 65 Mrd Ft javulást mutat. Ez mintegy 260 M EUR. Öt év alatt 1,3 Mrd EUR. Hozzátesszük: alsó értékeken történt becslésről van szó, a szinergiák figyelembe vétele nélkül! 27 EU-tagország esetében kezdetben eltekintve az egyes országok mérete és gazdasági potenciálja közötti különbségtől egy egyszerű szorzással az előbbi összeg 35 Mrd EUR-ra nő. Ez éppen az Európai Bizottság becslésének alsó küszöbértéke. Figyelembe véve azonban mindazokat a különbségeket, amelyektől az egyszerűsítés kedvéért eltekintettünk a felső, 85 Mrd EUR küszöb-érték teljesen reálisnak tekinthető az Európai Unió egészére nézve. A megvalósítás kulcsa a TSR Modell EU-szintű alkalmazása. Összefoglalás: Egészében a jóléti társadalmakat új alapokra helyező reformtörekvésekkel, a konvergencia programmal összhangban lévő, az öngondoskodásnak tág lehetőséget adó, ugyanakkor az együttműködő, szolidáris társadalom megvalósulását elősegítő gazdaságos, tudományosan alátámasztott,innovációról van szó, amelyben az egyes szereplők (köztük az állam is) egymástól elkülönülve, de összehangoltan, franchise keretei között, üzleti szemlélettel tevékenykednek. Az évek óta kidolgozott módszer és a kapcsolódó IT rendszer exportképes magyar termék. A TSR modell alkalmazása hozzásegíti a globalizáció körülményei között a tényleges, szerepét kereső államgépezetet, ahhoz, hogy az adófizető állampolgáraival közösen alkalmazkodjon a változó körülményekhez, hatékonyan működjön, megújítsa magát, és ezzel biztosítsa jövőjét. Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a Kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához kötött. TSR Model Kft. Ügysegéd Zrt

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Egyeztetési változat! 2010. október ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 jelű projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezető, vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi

Részletesebben

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Kalotay Balázs Írták: Kalotay Balázs (I., V.) Kovács Zoltán (II.) Erdősi Péter Máté

Részletesebben

Digitális Magyarország

Digitális Magyarország Digitális Magyarország SZAKMAI PROGRAM A kitörés útjai, a remény programja 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A Digitális Magyarország Program megvalósításának szakpolitikai támogatása... 6 Digitális

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát.

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. Vezetői összefoglaló Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. A stratégia készítésének kiváltó oka

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC- PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉDIA KONCEPCIÓJA

BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC- PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉDIA KONCEPCIÓJA Elfogadta Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 1266/2004. (XII. 16.) sz. határozatával (Összeállította: Kardos Márta sajtóreferens) BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC- PESTSZENTIMRE

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

Intelligens Sárvíz kistérség stratégiai programja (2003)

Intelligens Sárvíz kistérség stratégiai programja (2003) Intelligens Sárvíz kistérség stratégiai programja (2003) A keretprogram az e társadalom fejlődési irányainak az elemzése alapján javaslatcsomagot dolgozott ki a helyi digitális társadalom kialakítására.

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája 2009. október ÁROP 1.A.2/A-2008-01171 jel projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezet, vezeti összefoglaló... 3 2. A jelenlegi helyzet bemutatása...

Részletesebben

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Összegző elemzés az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása projekt keretében készült. Tartalomjegyzék PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

E-közigazgatási alapismeretek

E-közigazgatási alapismeretek Az e-learning tananyag szakszövege közszolgálati dolgozók számára Dr. Budai Balázs Benjámin PhD. 1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Postai cím: 1581 Budapest, Pf.: 15. Email: nke@uni-nke.hu

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

Informatikai Stratégia

Informatikai Stratégia TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 2016 Módosítva: 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi informatikai helyzet bemutatása... 4 2.1 Eszközpark... 5 2.2 Informatikai

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT (TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTT ANYAG) 2006. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 2 1. BEVEZETŐ 4 2. KOORDINÁCIÓ, MONITORING,

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

Tanulmány. Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon

Tanulmány. Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon Tanulmány Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1. Aktualitások a KKV-ék közbeszerzési részvétele kapcsán... 1.1. Fenntartható építészet... 6 1.2.1.

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV

E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV Miniszterelnöki Hivatal Függelék az előterjesztéshez E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV E-KÖZIGAZGATÁS 2010 MEGVALÓSÍTÁSI TERV 2 Tartalom oldal Előszó 3 Bevezető 4 Interoperábilis átfogó program 8 Felhasználói

Részletesebben

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV 2010-2014 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT CSELEKVÉSI TERVE A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG MEGÚJULÁSÁÉRT TARTALOM ÁLLAMTITKÁRI KÖSZÖNTŐ... 6 1. DIGITÁLIS JÖVŐKÉP ÉS CSELEKVÉSI

Részletesebben

II.2.1 Tudás és innováció, a versenyképesség bázisának szélesítése... 28. II.2.2. A vállalkozói környezet javítása és a verseny élénkítése...

II.2.1 Tudás és innováció, a versenyképesség bázisának szélesítése... 28. II.2.2. A vállalkozói környezet javítása és a verseny élénkítése... Magyarország Nemzeti akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért 2005-2008 2005. december Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 I. MAKROGAZDASÁGI STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI EGYENSÚLY... 8 I.1. A GAZDASÁG HELYZETE,

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Információs Társadalom- és Trendkutatásért Alapítvány 2009 A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az emagyarország

Részletesebben

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. JÚNIUS JÚLIUS 18. ÉVF. 4. SZÁM Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. Demján

Részletesebben

Ilyés Imre rendszergazda

Ilyés Imre rendszergazda HAJDÚHADHÁZ ÖNKORMÁNYZATÁNAK INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2010-2014 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Ilyés Imre rendszergazda Informatikai stratégia 2010-2014 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben