MINDEN ADVENT. Tisztelt Lakosság! december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINDEN ADVENT. Tisztelt Lakosság! 2009. december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft"

Átírás

1 2009. december XIX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ürögdi Ferenc MINDEN ADVENT Minden advent kegyelem: vétkem jóvátehetem. Minden advent vigalom: Isten Úr a viharon! Minden advent érkezés: átölel egy drága kéz! Minden advent alkalom: gyõzhetsz saját magadon! Minden advent ítélet: így kellene s így élek! Minden advent remegés: Isten felé epedés! Minden advent ima is: Uram, fogadj be ma is! Minden advent szeretet: Betlehembe vezetett Köszönd meg hát a csodát: a világ Karácsonyát! Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõség! Tisztelt Lakosság! Az elõzõ lapszám megjelenése óta eltelt idõszakban történt néhány említésre méltó esemény. November 27-én az Eltérõ tantervû tagozat a Fogyatékosok Világnapja alkalmából az Arany János Általános Iskolában szervezett rendezvényt. Kiállítás készült a tanulók munkáiból, volt rajz- és írásmûpályázat, játszóház, kézmûves foglalkozások, sportversenyek, tréfás vetélkedõk. Dicséret illeti a felkészítõ tanárok és a gyerekek szorgalmát és igyekezetét. November 28-án, szombaton került megrendezésre a tavaly is oly népszerû Egészségnap. A vizsgálatok között szerepelt allergiateszt, látásélesség-vizsgálat, csontsûrûség-, vércukor-, vérnyomás- és antioxidáns-mérés, továbbá nõgyógyászati rákszûrés, urológiai szûrés, talpvizsgálat, hasi ultrahang stb. Köszönöm Vajonné Baranyi Julianna képviselõ asszonynak az Egészségnap kezdeményezõjének szervezõ munkáját, illetve az ÁNTSZ munkatársainak közremûködését, a szakorvosok és asszisztensek részvételét, és mindenkinek, aki a rendezvény megvalósításában részt vett, ahhoz munkájával, segítségével hozzájárult. Igaz, nem voltunk annyian, mint tavaly (talán a rossz idõjárás és a H1N1-vírus keltette félelmek miatt), de mindenképp hasznosnak és eredményesnek tartom az ilyen és ehhez hasonló eseményeket, mert pont arra irányítja a figyelmünket, amivel a legkevesebbet foglalkozunk: egészségünk védelmére, megõrzésére és a megelõzés fontosságára. (Folytatás a következõ oldalon!)

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Szintén november 28-án egy megtisztelõ meghívásnak tettem eleget. A sülysápi Barátság Nyugdíjasklub invitált Katalin-napi báljára. Bizonyára emlékeznek még, hogy a Falunapunkon milyen fergeteges mûsort adtak repertoárjukból. A bálban a színes mûsort és a vacsorát táncmulatság követte. A jó kapcsolatot ápolva és fenntartva kértem Korponainé Marika nénit, a klub elnökét, hogy jövõre is jöjjenek el Falunapi rendezvényünkre. Megígérte, hogy jönnek, és biztosított arról, hogy nem fog csalódni a szentmártonkátai közönség. 10 éves a Teleház Szentmártonkátán Fodor Zoltán polgármester megnyitja az ünnepi hetet 10 éves a Teleház Szentmártonkátán. A jubileum alkalmából egyhetes rendezvénysorozattal készült a Szabó Magda Könyvtár és Teleház és a Községtörténeti Baráti Kör. A megnyitón találkozhattunk Benke László íróval, a Hét Krajcár Könyvkiadó igazgatójával, G. Komoróczy Emõke irodalomtörténésszel, W. Barna Erika grafológus szakértõvel. A hét folyamán több elõadáson, író-olvasó találkozón vehettek részt az érdeklõdõk. Vendégünk volt Kanizsa József író, költõ, Dömök Aliz költõ, továbbá dr. Fáyné dr. Péter Emese professzor asszony, aki az EU bõvítési lehetõségeirõl tartott elõadást. Fentieken kívül még egyéb programok is színesítették az eseményeket, mint például az ingyenes internethasználat gyerekeknek és felnõtteknek, kézmûves foglalkozások stb. A rendezvénysorozat megszervezése, lebonyolítása a Könyvtár és Teleház vezetõjének, dolgozóinak nevéhez fûzõdik, köszönjük a gazdag programot. December 4-én délután Mikulás-napi vacsorára hívta tagjait a Petõfi Klub vezetõsége a Korona étterembe, melyre szíves meghívást kaptam én is. Az ízletes és bõséges vacsora elõtt és azt követõen is lehetõség nyílt arra, hogy a klubtagok az élet ügyes-bajos dolgait megvitassák, egymással elbeszélgethessünk. Az összejövetel jól sikerült, kellemes délután volt, köszönöm meghívásukat. Végre elhelyezésre kerültek azok a forgalomlassító berendezések, melyeket még tavaly nyertünk pályázaton. A pályázat elbírálását követõen értesítettek a pozitív döntésrõl, ám azóta érdemi dolog nem történt. Ilyen elõzmények után nagyon örültünk, mikor nemrégiben felszerelték az eszközöket. Ezek a berendezések mérik az autók sebességét, s ha valaki túllépi a megengedett sebességhatárt, villogó fényekkel, az 50 km/óra és a Lassíts! felirat felvillanásával figyelmeztetnek. Két darab került elhelyezésre a 31-es fõútvonal településünket keresztülszelõ szakaszára, az egyik a Szecsõi útra, míg a másik a Dózsa György útra. Remélem, az autósok figyelembe veszik, és a kihelyezett mérõmûszerek valóban elérik a kitûzött célt, lassítani fogják a forgalmat, biztonságosabbá téve településünk közlekedését. Folyamatban van jelenleg településünkön az önkormányzati utak kátyúzása. Sajnos, a múlt visszaköszön, mivel nagyon rossz minõségben készültek hajdanán településeink aszfaltos útjai. Jó példa erre a József Attila utca, ahol jól látható a kátyúknál, mibõl készült az útpálya. 7-8 cm sárga sóder az alapja, erre jön kb. 3 cm aszfalt. Ennyibõl áll az út szerkezete. Mintha az lett volna a célja a valamikori útépítõknek, hogy minél vékonyabban, minél hosszabb útszakaszt adjon ki adott mennyiségû aszfalt. Mi most ezeknek isszuk a levét, mivel sajnos ez nemcsak a József Attila útra jellemzõ. Pályázat már nincs, csak összközmûves utakra (csatorna nálunk hiányzik), saját forrásból pedig nem tudjuk megoldani, olyan magasak a költségei (a József Attila útnak csak a problémás szakaszára kértünk ajánlatot, teljes felújításra, kb. 2-3 évvel ezelõtt, akkor közel 80 millió forintba került volna). Így sajnos marad a foltozgatás, kátyúzás. Remélem, a csatornázást követõen lesz módunk rendbe tenni végre útjainkat is. Megtörtént a településen a közvilágítás korszerûsítése is. 110 darab régi, nagyteljesítményû lámpatestet cseréltek le új, energiatakarékos, de nagy fényerejû lámpára. Érdemes például végigmenni éjjel a Temetõ utcában, szinte világosabb van, jobban meg van világítva, mint a 31-es fõútvonal. Továbbá olyan helyekre is elhelyezésre kerültek ezekbõl a korszerû lámpákból, ahol korábban nem volt lámpatest felszerelve, nem volt világítás. A kerékpárút elején, a Rákóczi úton, ahol a mély árkok és a teljes sötétség komoly balesetveszélyt rejtett magában. Került a lámpákból a Ferenctanyára és az Arany János út folytatását képezõ dûlõbe is, ahol a lakosok már nagyon régóta és nagyon sokszor jelezték a közvilágítás teljes hiánya által okozott problémákat. Fentieken túl, a kivitelezõ cég adott egy nagyon kedvezõ ajánlatot a templomok megvilágítására, amit a képviselõ-testület elfogadott. Így a templomok az ünnepek közeledtével méltó módon kerültek megvilágításra, energiatakarékos reflektorok felhasználásával. Az idei évben is bár sajnos csak korlátozottak az anyagi lehetõségeink megpróbálunk hozzájárulni községünk 65 éven felüli lakosságának ünnepi készülõdéséhez, bevásárlásához jelképesen, egy csekély értékû utalvánnyal. Az utalványt karácsonyi jókívánságainkkal együtt minden érintettnek lakására eljuttatjuk. Az ünnepekig már nem jelenik meg újabb lapszámunk, ezért ezúton kívánok a település minden kedves lakosának békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag, boldog új esztendõt! Fodor Zoltán polgármester 2

3 2009. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a képviselõ-testület szeptember 24-én tartott testületi ülésén hozott határozatairól (a neveket tartalmazók a könyvtárban elolvashatók) 191/2009. (IX. 24.) sz. ÖKT-határozat A Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ-ének módosításáról 192/2009. (IX. 24.) sz. ÖKT-határozat Az Arany János Általános Iskola SZMSZ-ének módosításáról 193/2009. (IX. 24.) sz. ÖKT-határozat A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosításáról 194/2009. (IX. 24.) sz. ÖKT-határozat A Községi Könyvtár és Teleház SZMSZ-ének módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzat 31/2009. (IX. 25.) rendelete A gyermekek védelmének helyi rendszerérõl szóló, 5/2009. (III. 28) sz. rendelet módosításáról Szentmártonkáta Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete ( a továbbiakban: önkormányzat) a helyi önkormányzatról szóló, évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény 18. (1) bekezdés b) pontjában, 20/C (4) bekezdésében, 29. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet 10. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 10. (6) A térítési díj 25%-kal csökkenthetõ, ha a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 190%-át, és a teljes összegû térítési díj megfizetése a kötelezett családjának létfenntartását veszélyeztetné. A térítési díj 50%-kal csökkenthetõ, ha a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át, és a teljes összegû térítési díj megfizetése a kötelezett családjának létfenntartását veszélyeztetné. A térítési díj 75%-kal csökkenthetõ, ha a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem éri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és a teljes összegû térítési díj megfizetése a kötelezett családjának létfenntartását veszélyeztetné. 2. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Szentmártonkáta, szeptember 24. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester 196/2009. (IX. 24.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) a csatolt mellékleteknek megfelelõen elfogadja a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Tanácsa által július 30-án elfogadott Alapító Okirat módosítását, valamint az egységes szerkezetû Alapító Okiratot. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 197/2009. (IX. 24.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) a csatolt mellékletnek megfelelõen elfogadja a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Tanácsa által július 30- án elfogadott Társulási Megállapodás módosítását, valamint az egységes szerkezetû Társulási Megállapodást. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 198/2009. (IX. 24.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) hozzájárul ahhoz, hogy a Községi Könyvtár és Teleház Szabó Magda nevét viselje. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 199/2009. (IX. 24.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) jóváhagyja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a közrend és közbiztonság erõsítése érdekében a közterületfelügyelõket nem foglalkoztató önkormányzatok részére kettõ fõ településõr alkalmazására. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester 200/2009. (IX. 24.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) október 1-jétõl november 30-ig (amennyiben a krízistámogatásról szóló jogszabályt módosítják, december 31-ig) létrehoz egy köztisztviselõi álláshelyet. A köztisztviselõ bérét, havi bruttó Ft-ot, azaz nyolcvanhétezer-ötszáz forintot és járulékát, valamint az étkezési hozzájárulást az általános gazdálkodási tartalékalap terhére biztosítja. Amennyiben van lehetõség arra, hogy a munkaügyi központ egy pályakezdõ bérét egy évig teljes egészében finanszírozná, akkor támogatja egy évig a köztisztviselõi álláshely létrehozását. 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2.) Felkéri a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 201/ (IX. 24.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) A Polgármesteri Hivatalban számítógép beszerzésére, felújítására jóváhagy Ft-ot (azaz kettõszázezer forintot), az általános gazdálkodási tartalékalap terhére. 2.) Felkéri a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 202/2009. (IX. 24.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) a hulladékgazdálkodási projekttel kapcsolatos igények, elképzelések megvalósítását illetõen a javaslatok elõkészítésével és kidolgozásával kapcsolatban felkéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot. Határidõ: azonnal, felelõs: Skoda Ferenc, a bizottság elnöke 206/2009. (IX. 24.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.) a Polgármesteri Hivatal aulájában dicsõségtábla elhelyezésére Ft-ot, azaz ötvenezer forintot biztosít, az általános gazdálkodási tartalékalap terhére. A dicsõségtáblán a község díszpolgárai szerepelnek. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Fodor Zoltán polgármester Szerkesztõség Újszülöttek Bacsó Erik Félix Született: november 17. Anyja: Bacsó Éva Gergi Bence Született: november 26. Anyja: Kele Melinda Félév utalása: A típusú pályázók: Torma Evelin 5 x 5000 Ft = Ft Katona Viktória 5 x 5000 Ft = Ft Hajnal Erzsébet 5 x 4000 Ft = Ft Tóth Gabriella Brigitta Brekli Mária Horváth Diána Kohajda József Varga Károly Krajnyák Zsófia Tekse Fruzsina Zsuzsanna Tájékoztató a Szentmártonkáta Önkormányzat évre kiírt Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton támogatásban részesülõkrõl Srajber Nikolett Pásztor Eszter Lukácsi Brigitta Katalin Pásztor Ákos Ft B típusú pályázók: Dobi Zsanett 4 x 3000 Ft = Ft Pásztor Dorina 4 x 3000 Ft = Ft Ft Mindösszesen: Ft Szentmártonkáta, november 25. Fodor Zoltán polgármester KÖZÉLETI HÍREK Az Arany János Általános Iskola vezetõjeként, az iskola dolgozói, tanulói nevében búcsúzom kollégánktól! 30 éve ismerem Lacit. Volt tanárom, osztályfõnököm, évekkel késõbb kollégám, majd fõnököm, közel két évtizedet dolgoztunk együtt. Õ volt az az ember, akire mindig lehetett számítani, akihez mindig bizalommal lehetett fordulni, ha valami megoldandó probléma merült fel. BÚCSÚZTATÓ Õ volt az, aki több évtizedes pályafutása során nem veszett össze egy kollégájával sem, sõt még csak hangos szóváltásba sem keveredett. Tisztelték, szerették kollégái. Õ volt az az ember, aki szinte soha nem volt beteg, évek teltek úgy el, hogy nem hiányzott egy napot sem munkahelyérõl. Õ volt az, akinek néhány, 30 évvel ezelõtt elmondott intelmére a mai napig emlékszem. 4

5 2009. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK Tanította a Szentmártonkátán felnövekvõ gyerekeket, majd a gyerekek gyerekeit, részese volt a közéletnek, választások, népszámlálások aktív résztvevõjeként szinte mindenki ismerte. Nyomot hagyott tanítványaiban, azon tanárok közé tartozik, akirõl mindannyian tudunk egy-egy történetet. Talán az is jelzi személyének közelségét, hogy nem Lászlóként, hanem Pornói Laci -ként emlegetik sokan. Hosszú pályafutása során az iskola igazgatói cserélõdtek Õ maradt. Tanárok jöttek-mentek Õ maradt. Tanulók az iskolába beiratkoztak, 8 év múlva kiiratkoztak Õ maradt. Stabil pontja volt az iskolának. 4 évvel ezelõtt viszont nem akart tovább maradni nyugállományba vonult. Néhány napja megdöbbenve hallottuk a szomorú hírt. Szentmártonkátán, Nagykátán, Tápiószecsõn járva, sokan kérdezték hitetlenkedve: Igaz? Jól hallottuk? Hiszen nem régen, életerõsen ment nyugdíjba, nem volt beteg Nem sokáig élvezte a nyugdíjaséveket. Tragikus hirtelenséggel ment el. Laci! Az iskola dolgozói, tanulói nevében búcsúzom tõled. Veled egy nagy múltú tanári dinasztia újabb tagját veszítettük el. Emléked megõrizzük! Nyugodj békében! (Elhangzott december 5-én Pornói László temetésén.) Bikás Károly megbízott igazgató Köszönetnyilvánítás Ezúton köszönjük azoknak, akik Édesanyám temetésén részt vettek, koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak. Molnár Kálmánné és családja Köszönetnyilvánítás Szeretném megköszönni mindazoknak, akik Férjem temetésén részt vettek, mély fájdalmunkban osztoztak. Pornói Lászlóné és családja FELHÍVÁS január 1-jétõl változik a házhoz menõ, szelektív gyûjtés rendje Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy Szentmártonkátán január 1-jétõl az alábbiak szerint módosul a házhoz menõ, szelektív gyûjtés rendje: A régi idõpont: minden hónap elsõ csütörtökje HELYETT elsõ negyedévében a gyûjtés idõpontjai a következõk szerint alakulnak: január 20. (szerda) február 17. (szerda) március 24. (szerda) A fentieknek megfelelõen, a zsákban kihelyezett mûanyag PET-palackokat január 1-jétõl, kérjük, szíveskedjenek a fenti idõpontokban kihelyezni! További fontos információ, hogy a házhoz menõ, szelektív gyûjtést január 1-jétõl az ÖKOVÍZ Kft. Házhoz menõ, szelektív gyûjtés felirattal ellátott, hagyományos, tömörítõs kukásautóval végzi. Figyelem! Az adott begyûjtési napon társaságunk házhoz menõ, szelektív gyûjtést végzõ kukásautója kizárólag a mûanyag PET-palack-hulladékokat gyûjti be! Házhoz menõ kisokos Mit gyûjthetünk? Színes és víztiszta (színtelen) PET-jelzésû (üdítõs, ásványvizes) palackot, mûanyag kupakot. Hogyan gyûjtsünk, miért így gyûjtsünk? Sárga színû ÖKOVÍZ -es zsákban, kiöblítve, laposra taposva. Az eltávolított kupakokat az összetaposott mûanyag PETpalack mellé vagy a palackra visszacsavarva helyezzük el a zsákban. A palackokon található címkéket nem szükséges leáztatni. A begyûjtést követõen munkatársaink cserezsákot helyeznek el a postaládában. Szemléltetésként: A két fényképen 8-8 db azonos térfogatú mûanyag PETpalack látható. A különbség csak annyi, hogy ugyanannyi összetaposott mûanyag palack kb. feleakkora helyet foglal el, mint az eredeti nagyságú. Mikor helyezzük ki a zsákokat? A fenti gyûjtési napokon, 7.30-ig. FONTOS: A hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása esetén a késõbb kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Mire kell odafigyelnünk? A sárga, ÖKOVÍZ Kft. cégjelzéssel ellátott zsák kizárólag a mûanyag PET-palackok gyûjtésére szolgál. Amennyiben a zsákban egyéb hulladék (pl. háztartási, veszélyes) kerül elhelyezésre, az esetben a gyûjtõjárat munkatársai nem szállítják el azokat! (Folytatás a következõ oldalon!) 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december KÖZÉLETI HÍREK Mit tegyünk, ha nem elég a cserezsák? Abban az esetben, ha a cserezsák kevésnek bizonyul, a Polgármesteri Hivatalban (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c) korlátozott mennyiségben többletzsák igényelhetõ, illetve saját lehetõség szerint átlátszó zsákban is kihelyezheti a mûanyag PET-palackokat. Házhoz menõ, szelektív gyûjtéssel kapcsolatos kérdéseivel hívja az (53) ös telefonszámot! További szelektívhulladék-gyûjtéssel kapcsolatos hasznos információ a honlapon olvasható. Mûködjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk tisztasága, jövõje érdekében! Segítõ közremûködésüket köszönjük! ÖKOVÍZ Kft. Tisztelt Lakosság! Újszilvás Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Közép-magyarországi Operatív Program Fenntartható életmód és fogyasztás tárgyú pályázati felhívására, Újszilvás községben a házi komposztálást népszerûsítõ mintaprojekt megvalósítása címmel (azonosítószám: KMOP-3.3.4/B ). Az önkormányzat a projekt keretében vállalta, hogy a Tápió-vidék településein bemutatja és népszerûsíti a Hogyan komposztáljunk házilag? címû elõadás keretében a komposztálást. Kinek jutna eszébe kimenni az erdõbe és fáradságot nem kímélve, összegereblyézni a lehullott faleveleket? Ezeket azután halomba rakni és felgyújtani? Pedig ez a városokban, falvakban az õsz beköszöntével sajnos mindennapos jelenség. Nem gondolunk arra, hogy azt a sok tápanyagot, amelyet a növény egész esztendõben a gyökerein keresztül felvesz, többek között leveleinek felépítéséhez használja fel. Amikor tehát az õszi lombot tûzre hányjuk az értékes szerves anyagok megsemmisítésével, a növekedéséhez szükséges egyik legfontosabb feltételtõl, a jó termõtalajtól fosztjuk meg. Pedig ahogy azt a természetben tapasztaljuk, a leveleket saját kiskertünkben is hozzásegíthetnénk ahhoz, hogy újra a növények számára hasznosítható komposzttá alakuljanak. Miért jó tehát a talajnak a komposzt? a komposztban lévõ humuszanyagokban a tápanyagok olyan formában vannak jelen, hogy azt a növények könynyen fel tudják venni; javul a talaj szerkezete, ami segíti a levegõzését; sötét színe segíti a talaj felmelegedését; vízmegkötõ képessége miatt javul a talaj vízháztartása; nõ a talaj biológiai aktivitása. A komposztálás elõkészítése A komposztáló tartályt, illetve a komposztáló keretet jó vízelvezetésû, árnyékos helyre helyezzük. Két eljárás közül választhatunk: prizmás (amikor egy halomba hordjuk a szerves anyagokat) és tárolóedényben, illetve komposztkeretben való komposztálás. A komposztálás lépései 1. Gyûjtés Konyhai zöldhulladékaink gyûjtéséhez használjunk egy megfelelõ nagyságú tárolóedényt, lehetõleg fedõvel, amit nyáron ajánlatos naponta, télen hetente a komposztálóba üríteni. 2. Aprítás A gyorsabb lebomlás érdekében ajánlatos a komposztálóba kerülõ anyagokat 5 cm-nél kisebb darabokra aprítani. 3. A komposztáló feltöltése A komposztáló aljára tegyünk valamilyen durva anyagot, pl. faaprítékot, hogy a levegõzést alulról biztosítsuk. Erre rétegezzük a konyhából és a kertbõl kikerülõ, különbözõ fajtájú szerves hulladékokat. Zöldebb, nedvesebb, nitrogénban gazdagabb hulladékra fásabb, szárazabb, tehát szénben gazdagabb anyagokat rétegezzünk. A rétegek közé adhatunk adalékanyagokat (földet, kõzetlisztet vagy szilikátásványokat: zeolitok, riolittufa), melyek javítják a komposzt minõségét, továbbá megkötik a helytelen kezelés miatt keletkezõ, kellemetlen szagú gázokat is. 4. Keverés Komposztkészítésnél fontos a keverés és az átrakás! A bomlási folyamat elsõ szakaszának végén (5-6. hét) keverjük ismét jól össze a komposzthalmunkat. Hogy jobb minõségû komposztot kapjunk, a keverést 6-8 hetente ismételjük. Mi kerülhet a komposztálóba? A konyhából és a háztartásból: zöldségtisztítás hulladékai, 6

7 2009. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK elszáradt növény, tojáshéj, kávé- és teazacc, virágföld, fahamu (max. 2-3 kg/m 3 ), növényevõ kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt, papír (selyempapír, tojásdoboz feldarabolva), gyapjú, pamut és lenvászon (jól feldarabolva). A kertbõl: falevél, szalma, ág, gally (aprítva), levágott fû, kerti gyomok (virágzás elõtt), lehullott gyümölcsök, istálló- és baromfitrágya, faforgács, fûrészpor. Mi nem kerülhet a komposztálóba? Festék, lakk, olaj- és zsírmaradék, szintetikus, illetve nem lebomló anyagok (mûanyag, üveg, cserép, fémek, porszívó-gyûjtõzacskó), ételmaradék, hús, csont (Ezek lebomlanak, de ne kerüljenek a komposztálóba a kóbor állatok, rágcsálók és a fertõzést terjesztõ legyek miatt.), fertõzött, beteg növények, húsevõ állatok alma (szintén a fertõzés veszélye miatt). A komposztálás fõ szabályai: az alapanyagokat aprítsuk 5 cm-nél kisebb darabokra, jó oxigénellátás, optimális nedvességtartalom, megfelelõ tápanyagtartalom (szén/nitrogén arány), minél több féle alapanyag használata, a gyorsabb érés érdekében a komposztot 6-8 hetente keverjük össze. Mire használhatjuk a komposztot? A komposztot minden, növények alá kerülõ földhöz lehet keverni. Felhasználhatjuk kertben talajjavításra, fólia alatti termesztéshez, virágkiültetéshez, zöldségágyásokhoz, fák telepítésekor, az ültetõ gödörbe helyezve. A lakásban virágcserepekbe, balkonládákba. Forrás: Mindennapi komposztálás Ökofórum Alapítvány, Hulladékcsökkentés komposztálással KÖTHÁLÓ, Avarégetés helyett lombkomposztálás HuMusz A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Újszilvás Község Önkormányzata Õsz végén, Advent elején Õszutó, Advent-elõ. Elgondolkodtató társítás és találkozás. Ez idõben már minden annyira más, mint három hóval elõbb. Harmadik õszi hónap vége. Eszünkbe jut, hogy három a magyar igazság, s annak is alig van már fénye. A stabil tartás, nevelés lassan kiégve, sok minden instabillá lazul, nem csak az õszi levél hull. A nappal sokkal rövidebb, a lehetõség sok szinten árnyas, szûkebb. Nagyon sokra emlékeztet az elmúlt három hónap. Történelmünk nemes és könnyes emlékei. Csak néhány, emlékeztetõül. Jellasics, Pákozd, Sukoró. Jelenleg rájuk nézve sok a megalázó. Móga János altábornagy gyõzelme a sunyi gonoszság felett, szinte képzetlen vitéz honvédjeinkkel, melyet Petõfi is megénekelt. Október 6. Arad, elõtte a csúfos Világos, pedig csak két-három hetet kellett volna kitartani, ha másképp nem, úgy tanulva a régi, római okos hadvezértõl, Hannibál idején. Hiszen Paskievics már megírta a levelét, s a szûk hadi perspektíva miatt a haza, a nemzet itta meg következményei keserû, ókori levét az animózus képletes pohárból. Ha látunk, érzünk, számítunk s akarunk is taszít a távol. Múlt, jelen, jövõ; egységes egy, de ez sokaknak ma is egyre megy. Bármilyen fájó millióknak. Mások udvarolnak a milliárdosoknak õket is leépítõ tengerében, mert nem tudják, vagy nem akarják, hogy hosszú távon teljesen anti humánná alázza õket, a szívtelen, érzéketlen menõket. S eljõ az idõ, mikor szól a szózat, s az lesz az igazi kín: Mene tekel ufaltin. Még néhány emlék: október 23, mely 50 év után érthetetlenül meg lett csúfolva, majd két év után újra. Holott az illetékeseknek illõ tisztelettel, tisztelgéssel egy dolguk lett volna, vigyázban állva díszként lenni ott, mely évforduló napja elejétõl oly sok volt a hõs halott, sebesült, megkínzott, megalázott és bujdosó. November 4-étõl is 1963-ig. Sõt, még ma is, mert sehol sincs helyünk a hon napja alatt, minden a régiben maradt, (Folytatás a következõ oldalon!) 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december KÖZÉLETI HÍREK csak most már nem fegyverrel segítve azokat, hanem a jogtalan jog az úr a sunyibb Hatalmasabb. Szent András hava vége tesz pontot az õszre, s kezdõdik az Advent. A várakozás, a tiszta jövõt várás, a szeretet, mely Isten fiának született. Hozzon reánk fényt, terítse szét az egymás segítése, nemes érzése finom világát. Segítsen át minden veszélyen, s álljunk készen az õ önzetlen, értünk mindent vállaló, átélõ, lelkünket megmentõ igéi értésére, befogadására és megtartására, Ámen. Az én korosztályom a jó nevelésének korában volt gyermek. Volt elv, hit, Isten és honszeretet. Egymás iránti odaadás, pozitív rend, a szülõk, idõsek szeretõ tisztelete. A Humán viselkedés folyamatos, természetes gyakorlata. A tanító és tanár eszménykép, fix pont volt, maximális ideál, nem kacagtató célpont. A kor s a nemes elvek gyakorlata érvényesült, helyesen, rendjén. Az ember, körével s önmagával nyugodtan szembesült, mert volt tartás, természetesen. Ma is tisztelettel, szeretettel, megbecsüléssel emlékezünk okítóinkra, rég volt idõseinkre, rokonainkra, szüleinkre. A tanórákat nemzeti imákkal kezdtük. A tan-nap végén, egy sokak számára ma is ajánlható imával zártuk. Engedtessék, hogy alant idézzem, talán még él sokunk emlékében. Hálát adunk néked, Mennyei Atyánk, Hogy a kegyelmedbõl ma is elõbbre jutottunk magunknak és világunknak megismerésében. Kérünk! Vezess továbbra is az igaz élet útján, A jóság és a boldogság felé. Áldd meg, jó Atyánk, édes hazánkat, szüleinket, nevelõinket, áldj meg mindnyájunkat, és add, hogy mi is áldjunk téged. Ámen. Minden honpolgárunkat e gondolatunk jegyében köszöntve kérem Istent, hogy az én személyem által is legyen parányi haszna az õ végtelen jósága kiteljesedésének. Hozzon az elvetett mag megfelelõ, vagy jó földben csemetét, adjon neki növekedést, érett korában sok-sok virágot s bõséges termést. Megalapozva az egyetlen igaz emberit, a szeretetet, mely mindent jóvá tesz, elfedez november 29., délelõtt Komjáthy Tivadar Tamás költõ, nemzeti közíró, nemzetõr ezredes Tájékoztatom Önöket, hogy illetékességi területükön, a H1N1-influenzával kapcsolatosan három oltópont mûködik. Ezeken az oltópontokon a Fluval P oltást kaphatják meg a lakosok, 3000 Ft-ért. Az oltópontok a következõ helyeken találhatók: Monoron: Monori Rendelõintézet, Balassa u. 1. hétfõtõl csütörtökig: 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 12 óráig. Nagykátán: Nagykátai Rendelõintézet, Dózsa György u. 46. hétfõtõl csütörtökig: 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 12 óráig. Gyömrõn: Gyömrõi Rendelõintézet, Szent István u. 15. hétfõtõl csütörtökig: 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 12 óráig. Az oltópontokon megjelenõk azonnal megkaphatják az oltást, és nem kell elõtte a háziorvosnál felíratni és kiváltani a gyógyszertárból. ÁNTSZ Monori, Nagykátai Kistérségi Intézet Karácsony elõtt Advent, a magunkba nézõ oldottságra felkészítõ, Drága ideje. Amidõn számot vetve, lelkünket buzgósággal mentve, munkáljon az Õ igéje. Oly mélyen elesett az ember. Rabul ejtette az én, negatív Lucifer. Emelkedjünk végül az Úr felé. Hisz Õ az örök jó, megbocsájt. Keressük fénylõ, drága otthonát, kérve, köszönettel boruljunk elé. E négy hét vezessen minket a jóra, mert elközelgett a kegyelmi óra, itt van, nagyon közel. Jónak, teljesnek lettünk teremtve, minden embertelentõl legyünk mentve. Készüljünk szívvel, lélekkel. Mert megszületett a szeretet. Uram! Enyhítsd meg az emberszíveket, hogy ne legyen többé én, csak kegyelet, kegyelem, minden s mindenki iránt. S imádja tudattal az Urat. Õt, aki örök fényû utat mutat, s nincs benne hely semminek, ami rossz. Távozzon tõlünk a Gonosz. Ki szem-fény-vesztõ. És hajmeresztõ. Látszatra szép meséket mesél. S érezhetõ, hogy ez álnokság mögött ott van s mindent letipor, a hó-förgeteges, dermesztõ, örök fagyos, érzéketlen északi szél. Kegyelmezz nekünk! Légy velünk! S akkor senki sem lehet ellenünk. Ámen. Szentmártonkáta december 5., délelõtt 10-kor Komjáthy Tivadar Tamás költõ, nemzeti közíró, nemzetõr ezredes 8

9 2009. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK Ügyfélkapus regisztráció november 10-tõl az APEH-nél is November 10-tõl már az APEH központi ügyfélszolgálatain is regisztrálhatnak az adózók az ügyfélkapu rendszerébe, mivel jogszabályváltozásból eredõen az okmányirodák mellett erre mostantól az APEH-nek is van jogosultsága. Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal stratégiai célkitûzéseinek középpontjában az adóhatóság szolgáltató jellegének erõsítése áll. Ennek keretében az a célunk, hogy az adózók számára minél több (az adózáshoz kapcsolódó), az adókötelezettség teljesítését könnyítõ szolgáltatást nyújtsunk. Az ügyfélkapus regisztráció megvalósításának kiterjesztése ezt szolgálja. Az elektronikus úton történõ adóbevalláshoz ugyanis nélkülözhetetlen az adózó részérõl az ügyfélkapus azonosító és jelszó megléte. Az ügyfélkapus regisztrációra eddig csak az okmányirodákban kerülhetett sor. A kormányzati elektronikus szolgáltatásokról szóló jogszabály változásából eredõen az állami adóhatóság is jogosult lett az elsõ ügyfélkapus azonosító kiadására, így az adózónak a jövõben csak egy helyre, az APEH központi ügyfélszolgálatára kell elmennie, ha az elektronikus adóbevallás teljesítéséhez szükséges feltételeket akarja megteremteni. Azok számára, akik még nem rendelkeznek ügyfélkapus hozzáféréssel, az igénylés díjmentes, és akár már a regisztráció napján használhatják az elektronikus ügyintézés szolgáltatásait. Ügyfélkapu igénylésére az APEH központi ügyfélszolgálatain van lehetõség, a megyeszékhelyeken, valamint Budapesten, az alábbi helyszíneken: 1096 Budapest, Vaskapu u Budapest, Petneházy u Budapest, Gvadányi u Budapest, Kreisz Géza u. 15. Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Januári adózási határidõk Január 12., kedd A kifizetõ, munkáltató eddig fizeti meg az általa levont személyijövedelemadó-elõleget vagy magát a levont személyi jövedelemadót, valamint a járulékokat: az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, a fizetendõ társadalombiztosítási járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói és munkavállalói járulékot, az EKHO-t, a START-kártyák valamelyikével rendelkezõ foglalkoztatott után a 0/10/20% járulékot. Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után a vállalkozás eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot. A fenti kötelezettségekrõl a foglalkoztató a 0908-as, az egyéni vállalkozó saját magáról a 0958-as számú bevalláson adja be az adatokat, kizárólag elektronikus formában. Január 20., szerda Esedékes a társasági adóelõleg befizetése, a havi áfa befizetése és bevallása, a havi kötelezettségekrõl a 0901-es bevallás benyújtása, a fogyasztói árkiegészítés és a költségvetési támogatás igénylése a 0911-es nyomtatványon, az Európai Közösségbõl történõ beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 0986-os számú bevallásának benyújtása. Január 31., vasárnap helyett: február 1., hétfõ Eddig kell a munkáltatóknak, kifizetõknek kiadni (postára adni) a magánszemélyeknek a kifizetett jövedelmekrõl és a levonásokról szóló, évi adóbevalláshoz szükséges igazolásokat, és szintén eddig tehet a magánszemély nyilatkozatot a munkáltatójának, hogy önbevallás helyett munkáltatói adómegállapítást kér. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Tisztelt Ügyfeleink! Társaságunk a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban átalakítja kistérségi ügyfélszolgálati tevékenységét január 1-jétõl az eddigi mozgó ügyfélszolgálati rendszer megszûnik, és két kistérségi, személyes ügyfélszolgálati fiókirodában várjuk Önöket! A kistérségi ügyfélszolgálati irodák címe és nyitva tartása: 2760 Nagykáta, Szabadság tér 7. (az ELMÛ kistérségi ügyfélszolgálati irodájában) Hétfõ , Szerda Pilisvörösvár, Fõ út 134. (az ELMÛ kistérségi ügyfélszolgálati irodájában) Csütörtök , Péntek Területtõl függetlenül, ezenfelül is bármely ügyfélszolgálati irodában állunk ügyfeleink rendelkezésére. Telefonos ügyfélszolgálatunk a 06 (40) es telefonszámon továbbra is: munkanapon 8 és 18 óra között, csütörtökönként 8 és 20 óra között hívható. Kizárólag gázszivárgások bejelentésére, vészhelyzet és üzemzavar elhárítására a as szám éjjel-nappal áll az ügyfelek rendelkezésére. Megértésüket köszönjük: Fõvárosi Gázmûvek Zrt. 9

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER. Karácsony. Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság!

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER. Karácsony. Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság! SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER ÚJSÁG Gazdag Erzsi: Karácsony Szól a csengõ, száll a dal. Itt van a Karácsony. Arany csillag tündöklik a fenyõfaágon. Békés, meghitt karácsonyi

Részletesebben

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország 2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Van egy ország idelenn, Füle Lajos arról szól az énekem: hol egy csillag tündökölt, Jézus Krisztus Földre jött.

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2009. október XIX. évfolyam, 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2009. október XIX. évfolyam, 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2009. október XIX. évfolyam, 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Hagyományainkhoz híven az idei évben immár 13. alkalommal került megrendezésre a nagy érdeklõdésre

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Magyar jakobinus dala

Magyar jakobinus dala 2009. november Ára: 150 Ft XV. évfolyam 11. szám Ady Endre Magyar jakobinus dala - részlet - Ujjunk begyébõl vér serken ki, Mikor téged tapogatunk, Te álmos, szegény Magyarország, Vajon vagy-e és mink

Részletesebben

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2015. március Meghívó Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2015. április 5-én (húsvét) vasárnap, településünkön tartandó

Részletesebben

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése szerint négy osztályra tagozódik. Rendelkezik Igazgatási, Mûszaki, Pénzügyi Tanács Józsefné és Szervezési mb. vezetõ Osztállyal. Mostani lapszámunkban

Részletesebben

ÚJSÁG. Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÚJSÁG. Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. JANUÁR ÚJSÁG Békés, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk községünk minden lakosának. A szerkesztőség ÖNKORMÁNYZATI HÍREK JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! 2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Elkészültek a tájékoztató táblák, melyekre pályázati forrásból sikerült támogatást nyerni.

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. XXIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM, 2014. május

Tisztelt Lakosság! ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. XXIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM, 2014. május XXIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM, 2014. május Tisztelt Lakosság!,,Ültess egy fát őseid tiszteletére, gyermekeid jövőjéért! szlogennel elindított fatelepítési kezdeményezésemhez sokan csatlakoztak. Mintegy ötvenen

Részletesebben

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tóth Endre Asszonyok, gyönge nõk Honnan veszitek az erõt, törékeny, gyönge nõk, fáradhatatlan asszonyok? Honnan

Részletesebben

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet!

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet! 16 A B csoport végeredménye: A Titánok (Szécsény) vitte 1. Nyúl-York 2 2 0 0 6-2 6 haza a profik kupáját! 2. Nyúl-Dzsörzi 2 1 0 1 5-4 3 A csoport: Rimóc, Katalánok, Két ünnep közötti 3. Rimóc 2 0 0 2 4-8

Részletesebben

2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Kanizsa József: ÉDESANYÁM, SZERETLEK Titkon mindig Csak terád gondolok. Szemedbõl Ragyognak a csillagok. Arcodról

Részletesebben

INGYENES KÖZÉLETI, INFORMÁCIÓS ÉS HIRDETÉSI HETILAP

INGYENES KÖZÉLETI, INFORMÁCIÓS ÉS HIRDETÉSI HETILAP Sarkad gps koordinátái: É 46º 44 66.31 K 21º 23 05.58 Internet:www.sarkad.hu XXI. évfolyam 51-52. szám INGYENES KÖZÉLETI, INFORMÁCIÓS ÉS HIRDETÉSI HETILAP 2013. december 20-27., péntek Karácsonyi köszöntõ

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! A legfontosabb hírrel kezdem tájékoztatómat:,,a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésű nagyprojekt

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

10.00 óra: Csete Balázs sírjának koszorúzása

10.00 óra: Csete Balázs sírjának koszorúzása 2008. FEBRUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Csete Balázs Honismereti Egyesület tisztelettel meghívja 2008. március 1-én (szombaton) 11 órára Csete Balázs születésének 115., halálának 50. évfordulója

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben