HP LaserJet 3150 készülék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HP LaserJet 3150 készülék"

Átírás

1

2 Távolítson el minden papírt a lapadagolóból mielõtt további lapokat töltene be, a megfelelõ lapadagolás biztosítása miatt. Ezt a címként emlékeztetõként ragassza a készülékre. HU 1

3 2 HU

4 HP LaserJet 3150 készülék Üzembe helyezési útmutató

5 Copyright információk 2000 Hewlett-Packard Company Minden jog fenntartva. A hatályos szerzõi jogi törvények keretein kívül e kézikönyv egyetlen része sem reprodukálható, használható fel vagy fordítható le más nyelvre a könyv kiadójának elõzetes, írásbeli engedélye nélkül. Nyilvántartási szám: C február, elsõ kiadás Jótállás A jelen kézikönyvben megadott információk elõzetes bejelentés nélkül módosíthatók. A Hewlett-Packard társaság ezen információk kapcsán semmiféle garanciát nem vállal. A HEWLETT-PACKARD TÁRSASÁG SEMMIKÉPPEN NEM SZAVATOLJA, HOGY A TERMÉK ÁTLAGOS MINÕSÉGÛ ÉS ALKALMAS A SZOKÁSOS HASZNÁLATRA, ILLETVE VALAMELY MEGHATÁROZOTT CÉLRA. A Hewlett-Packard társaság nem vállal garanciát közvetlen, közvetett vagy mellékhatásként keletkezett károkra, valamint következményes és egyéb, a jelen kézikönyvben megadott információk felhasználása folytán keletkezett károkra. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYA SZÁMÁRA DOLGOZÓ FELHASZNÁLÓKNAK SZÓLÓ MEGJEGYZÉS: KORLÁTOZOTT JOGOK A KERESKEDELMI SZÁMÍTÓGÉPES SZOFTVERRE VONATKOZÓAN: Az Egyesült Államok kormánya által történõ felhasználás, sokszorosítás vagy nyilvánosságra hozatal kapcsán a DFARS mûszaki adatokkal és számítógépes programokkal összefüggõ jogokról szóló rendelkezéseinek (c)(1)(ii) bekezdései alapján meghatározott korlátozások érvényesek. Az e kézikönyvben ismertetett készülékkel szkennelt dokumentumok bizonyos körülmények között törvényi rendelkezések, szerzõi jogi törvények stb. védelme alatt állnak. Az összes ilyen jellegû törvény és rendelkezés tiszteletben tartásáért a felelõsséget Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho U.S.A. kizárólag a készülék megvásárlója viseli. Megjegyzések a termékmegjelölésekre vonatkozóan A JetSuite az efax.com, Inc; a Microsoft, Windows és az MS-DOS a Microsoft Corporation Egyesült Államokban bejegyzett áruvédjegye. Az ENERGY STAR az EPA egyik szolgáltatási megjelölése, amelyet az Egyesült Államokban bejegyeztek. A CompuServe a CompuServe, Inc. bejegyzett áruvédjegye. Minden egyéb, a jelen kézikönyvben megemlített termék megnevezése bizonyos esetekben a megfelelõ cégek áruvédjegyének minõsül. A jelen termék csak a következõ országban kapott felhasználási engedélyt: Magyarország. Egyes államok törvényei tilthatják a készülék használatát az engedélyben meghatározott országokon kívül. A legtöbb államban törvény tiltja a nem engedélyezett távközlési eszközök (például telefaxkészülékek) csatlakoztatását a nyilvános telefonhálózathoz. Az üzemelés biztonságát érintõ információk VIGYÁZAT! Áramütés veszély A jelen kézikönyvben bemutatott termék alkalmazásakor mindenkor érvényesítsék azokat az alapvetõ biztonsági intézkedéseket, melyek révén elkerülhetõk a tûz vagy áramütés okozta személyi sérülések! 1 A felhasználói kézikönyvben szereplõ összes utasítást figyelmesen végig kell olvasni. 2 Olvassa el és vegye figyelembe a készüléken olvasható összes figyelmeztetést és utasítást. 3 A HP LaserJet 3150 készüléket kizárólag földelt elektromos csatlakozó aljzathoz szabad csatlakoztatni. Ha nem tudja eldönteni, hogy a csatlakozó aljzat földelt-e, akkor forduljon szakképzett villanyszerelõhöz. 4 A telefonvezeték végén található érintkezõket, valamint a HP LaserJet 3150 készülékben található csatlakozásokat ne érintse meg. Ha valamely vezeték károsodást szenvedett, haladéktalanul váltsa fel új kábellel. 5 Vihar idején soha ne helyezzen üzembe telefonkábelt. 6 Tisztítás elõtt a készülék tápvezetékét és a telefonkábelt húzza ki az aljzatokból. 7 A készüléket nem szabad víz közelében üzembe helyezni, és akkor sem, ha maga az üzembe helyezést végzõ személy vagy ruházata nedvessé vált. 8 A HP LaserJet 3150 készüléket lapos, szilárd felületen kell elhelyezni. 9 Olyan, biztonságos helyen üzemeltesse a készüléket, ahol senki nem léphet a kábelekre, illetve senki nem botolhat meg vezetékekben, s ahol mód van a vezetékek károsodásoktól való megvédésére. 10 Ha a készülék nem mûködik szabályszerûen, olvassa el a felhasználói kézikönyv 8. fejezetét. 11 A karbantartási feladatokat kizárólag szakképzett személyekkel végeztesse el. A B osztályú készülékekre vonatkozó FCC-rendelkezések 15 és 68. szakaszában meghatározott követelményekkel kapcsolatos információkat a felhasználói kézikönyv A függeléke tartalmazza.

6 Tartalomjegyzék Bevezetõ A doboz tartalmának ellenõrzése Fontos adatok feljegyzése A telepítés fajtájának kiválasztása A telefonvonal és a számítógép ellenõrzése h]hpehkho\h]pv A részelemek áttekintése Festékkazetta behelyezése A tartók felszerelése A papírbehelyezésre figyelmeztetõ feliratnak a felragasztása Papír behelyezése A telefonvezeték csatlakoztatása a készülékhez A HP LaserJet 3150 készülék önálló csatlakoztatása A HP LaserJet 3150 csatlakoztatása más eszközökkel együtt Egyéb eszközök csatlakoztatása a telefonvonalhoz A csatlakoztatni kívánt további készülékek meghatározása Egyéb eszközök csatlakoztatásának áttekintése A készülék tápvezetékének csatlakoztatása A hardver tesztelése $] ]HPEHKHO\H]pVEHIHMH]pVH A változat: Közvetlenül egy számítógéphez való csatlakoztatás Számítógéphez való csatlakoztatás Felkészülés a szoftver telepítésére a. A szoftver telepítése egy közvetlenül csatlakoztatott számítógépre b. Egy dokumentum kinyomtatása tesztelés céljából A termék megosztása B változat: Hálózathoz való csatlakoztatás Felkészülés a szoftver telepítésére a. A program telepítése hálózati számítógépekre b. Egy dokumentum kinyomtatása tesztelés céljából C változat: A gép önálló telepítésének befejezése a. Az idõ és a dátum beállítása b. A fax fejléc beállítása c. A válaszolási mód és a válaszolási csengetés-szám beállítása d. Az önteszt jelentés kinyomtatása Hibaelhárítás HP Customer Care HU 5

7 $ WHUPpNpVD SURJUDPIHOIHGH]pVH A következõket tanulhatja meg A termék felfedezése Dokumentumok behelyezése faxolás, másolás vagy szkennelés céljából Fax küldése a kezelõpanel segítségével A program felfedezése Áttekintés Fax küldése a Dokumentumsegéddel Fénymásolat készítése a Dokumentumsegéddel Dokumentum szkennelése Szöveg szkennelése a felismerõprogrammal Hogyan tovább *DUDQFLD Garanciális információ A Hewlett-Packard korlátozott garancianyilatkozata év garancia iUJ\PXWDWy 6 HU

8 Üzembe helyezési útmutató Bevezetõ Köszönjük, hogy a HP LaserJet 3150 készüléket vásárolta meg, amely az irodai berendezések egész sorának lehetõségeit kínálja, s így rendkívül hatékonyan fogja a vállalkozását segíteni: használhatja nyomtatásra, faxolásra, másolásra és szkennelésre. Növelheti a termelékenységét, ha egyszerre több feladatra is használja. Például lehetõsége van arra, hogy elküldjön egy digitálisan tárolt faxot, miközben a HP LaserJet 3150 másolatokat készít, vagy egy másik alkalommal dokumentumokat szkennelhet ugyanabban az idõszakban, amikor más dokumentumokat nyomtat. Ebben az útmutatóban megtalálja, hogy a készülék csomagolásában milyen részeknek kell lenniük, valamint megtudhatja, hogy milyen telefonvonalra és számítógépre lesz szüksége. Az útmutató elmagyarázza az üzembehelyezés lépéseit és három könnyen követhetõ fejezetben megtanítja a készülék alapvetõ kezelését: Üzembehelyezés. Csatlakoztassa a kábeleket és az alkatrészeket. 1 2 Az üzembehelyezés befejezése. Kapcsolja a készüléket közvetlenül egy számítógéphez párhuzamos kábellel, vagy a HP JetDirect nyomtató szerver segítségével kapcsolja a számítógép-hálózathoz; a készüléket azonban önmagában is használhatja, önálló egységként. Amennyiben lehetõsége van rá, akkor HP ajánlása szerint, feltétlenül kapcsolja a terméket egy számítógéphez, vagy a hálózathoz, és telepítse a szoftvert is. Így tudja a készülék lehetõségeit teljes mértékben kiaknázni. A készülék és a program mûködése. Tanulmányozza az alapvetõ 3 funkciókat, majd gondolja át, hogy az Ön új HP LaserJet 3150 jelzésû készüléke, hogyan tudja a legjobban a munkáját segíteni. Ebben a füzetben minden egyes mûvelet végén a következõ bekezdést fogja találni: Ellenõrzés Itt meggyõzõdhet arról, hogy a mûveleteket sikeresen fejezte-e be, valamint itt talál útmutatást arra, hogy mivel kell folytatnia. HU Bevezetõ7

9 A doboz tartalmának ellenõrzése A B C D E F G H I J K L M N Ellenõrizze, hogy a csomagoláson belül megtalálhatóak-e a következõ részelemek: A HP LaserJet 3150 készülék H Tápvezeték B A kijövõ papír tartója I Telefonvezeték C A behúzandó papír tartója J Szoftver a CD-ROM-on D A behúzandó dokumentumok tartója K A papírbehelyezésre vonatkozó öntapadós matrica E A kiadott dokumentumok tartója L A készülék regisztrációjával kapcsolatos csomag F G Dokumentáció (Felhasználói kézikönyv és ez a Gyors kezdési kézikönyv) IEEE-1284 kompatibilis párhuzamos kábel ( C csatlakozóval ellátva) M N Csatlakoztatóhelyet duplázó moduláris adapter HP LaserJet festék patron A dobozt és a csomagolóanyagot õrizze meg, hogy késõbb szükség esetén ebben a csomagolásban tudja a HP LaserJet 3150 készüléket szállítani, vagy csomagként feladni. 8 HU

10 Ellenõrzés Minden benne volt a dobozban? Igen. Folytassa a(z) Fontos adatok feljegyzése címû szakasszal. Nem. Válasszon a következõ lehetõségek közül: Vegye fel a kapcsolatot az üzletkötõjével és kérjen információt, hogy hogyan tud a hiányzó alkatrészhez hozzájutni. Amennyiben a szoftver hiányzik a dobozból, akkor látogassa meg a címen található web-lapot, ahonnan a hiányzó szoftvert letöltheti. Gyûjtse össze a következõ adatokat: a termék gyártási számát valamint a modell számát (a termék hátoldalán vannak feltüntetve), a hiányzó rész nevét, valamint a vásárlás dátumát. Majd hívja a HP Customer Care-t a következõ telefonszámok valamelyikén: (36) (1) Ha befejezte, folytassa a(z) Fontos adatok feljegyzése címû szakasszal. Fontos adatok feljegyzése Ha bármikor a jövõben Önnek fel kell vennie a kapcsolatot a HP Customer Care-rel, akkor mindig szüksége lesz a termék gyártási számára és a modell számára, amely adatok a HP LaserJet 3150-es készülék hátoldalán vannak feltüntetve. Most szakítson egy percet az idejébõl arra, hogy felírja ezeket az információkat ennek a füzetnek az elülsõ borítólapjának a belsejébe. Tekintettel arra, hogy a vásárlás idõpontjára is szüksége lesz, a HP azt javasolja, hogy a dátumot tartalmazó blokkot vagy a vásárlást igazoló iratot helyezze a hátsó borítólap belsõ oldalán található tasakba. Ellenõrzés Miután kész van, folytassa A telepítés fajtájának kiválasztása a(z) 10. oldalon. HU A doboz tartalmának ellenõrzése 9

11 A telepítés fajtájának kiválasztása Funkciók és tulajdonságok: Faxok küldése és vétele a HP LaserJet 3150 készülékkel (walk-up) Dokumentumok másolása a HP LaserJet 3150 készülékkel (walk-up) Hozzáférés a HP LaserJet 3150 alapbeállítási, faxolási és másolási funkcióihoz, valamint a közvetlen tárcsázási nyomógombok, a gyorstárcsázási kódok és a csoportos tárcsázási kódok programozása (walk-up) A HP LaserJet 3150-es termék háromféle telepítést tesz lehetõvé: mûködhet önálló fax és fénymásoló berendezésként számítógépes kapcsolat mellõzésével, a HP JetDirect nevû nyomtatószerver segítségével a számítógépes-hálózathoz kapcsolva, vagy közvetlenül egy számítógéphez kapcsolva. A terméket megoszthatja más hálózati felhasználókkal, ha a helyi hálózathoz kapcsolást választja (LAN). A termék az említett három eset bármelyikében mûködik, de az elérhetõ funkciók különböznek. A táblázat a használható funkciókat mutatja, annak függvényében, hogy hogyan kapcsolja a készülékét. Közvetlen kapcsolat a számítógéppel, helyi felhasználó* Közvetlen kapcsolat a számítógéppel, és megosztva más felhasználókkal** HP JetDirect nyomtató szerveren keresztül kapcsolva a hálózathoz Önálló fax és másoló, program nélkül A számítógépbõl indított nyomtatás a HP LaserJet 3150 készülékre Hozzáférés a PC Fax telefonkönyvéhez Dokumentumok beszkennelése a számítógépbe a HP LaserJet 3150 készülék szkennerfunkciójának alkalmazásával Elektronikus dokumentumok faxolása a számítógéprõl (PC-fax funkció) Optikai karakterfelismerõ (OCR) szoftver használata szkennelt képadatállományok szerkeszthetõ szöveges adatállományokká történõ átalakítására Faxok fogadása a számítógépre (PC-fax funkció) 10 HU

12 Funkciók és tulajdonságok: Közvetlen kapcsolat a számítógéppel, helyi felhasználó* Közvetlen kapcsolat a számítógéppel, és megosztva más felhasználókkal** HP JetDirect nyomtató szerveren keresztül kapcsolva a hálózathoz Önálló fax és másoló, program nélkül Hozzáférés a különleges másolási funkciókhoz, például oldalanként két vagy négy másolat készítése (kétszeres és négyszeres másolás), valamint a terjedelmes dokumentumok másolatainak szétválogatása Gyors hozzáférés a HP LaserJet 3150 készülék alapbeállítási, faxolási és másolási funkcióihoz, valamint a közvetlen tárcsázási gombok és gyorstárcsázási kódok beállításához * A készülékhez közvetlenül hozzákapcsolt számítógép felhasználója számára elérhetõ. ** Ha a készülékhez közvetlenül hozzákapcsolt számítógépen a Windows megosztás funkció be van kapcsolva, akkor a hálózatot használó többi felhasználó számára is elérhetõ. HU A telepítés fajtájának kiválasztása 11

13 A telefonvonal és a számítógép ellenõrzése Mielõtt a berendezést a telefonos hálózathoz kapcsolná, bizonyosodjon meg arról, hogy az Ön telefonvonala megfelel-e a készülék elõírásainak. Amennyiben a programot telepíti, akkor szintén gyõzõdjön meg arról, hogy az Ön számítógépe, vagy hálózata megfelel a készülék mûködési feltételeinek. A telefonvonallal kapcsolatos követelmények ellenõrzése A HP LaserJet 3150 jelzésû készüléket egyaránt csatlakoztathatja egy a faxolásra fenntartott telefonvonalhoz (dedikált vonal), vagy akár egy olyan telefonvonalhoz is, amelyet telefonálásra és faxolásra egyaránt használ (megosztott vonal). A legtöbb esetben bármelyik változatot választhatja. Mindazonáltal, a HP LaserJet 3150 jelzésû termék nem támogatja a digitális telefonvonalak használatát (csak az analógot) és elõfordulhat, hogy az olyan megosztott vonalakon sem tud dolgozni, amelyek olyan különféle telefonrendszerek szolgáltatásaival vannak megterhelve, mint például az általában nagy vállalatoknál található, automatikus üzenetrögzítõ rendszerek, a hangpostafiók, hívásvárakoztatás és még néhány fejlett szolgáltatás, amelyeket a helyi telefontársaság lát el. Fontos! Amennyiben az Ön telefonrendszere rendelkezik a fent említett funkciókkal, és a készüléket egy olyan telefonvonalhoz kívánja csatlakoztatni, amelyet fax és normál telefonhívásokra használ (megosztott vonal), akkor a HP társaság azt ajánlja, hogy a faxhívások számára szerezzen egy második telefonvonalat. Figyelem! Ha olyan területen végzi a tevékenységét, ahol gyakran fordul elõ túlfeszültség, vagy áramkimaradás, nyomatékosan javasoljuk telefonvonal-túlfeszültség elleni védelmi eszköz beszerzését és a beiktatását a készülék védelmére. A feszültséglökések és a kiesések a HP LaserJet 3150 készülék károsodásához vezethetnek. Ellenõrzés Úgy döntött, hogy beszerez egy telefonvonal-túlfeszültség elleni védekezést szolgáló eszközt, vagy egy második telefonvonalat? Nem. Amennyiben szeretné a szoftvert telepíteni, akkor folytassa a(z) Számítógép és hálózati követelmények címû fejezettel a(z) 13. oldalon. Egyébként pedig folytassa az Üzembe helyezés a(z) 17. oldalon. 12 HU

14 Igen. Vegye fel a kapcsolatot helyi telefonszolgáltató társasággal, ha egy második telefonvonalra van szüksége. Ha egy telefonvonaltúlfeszültségvédõ eszközre van szüksége, akkor azt a helyi számítógép vagy elektronikai üzletben szerezheti be. Miután megoldotta ezeket a kérdéseket és a szoftver telepítését kívánja elvégezni, folytassa a(z) Számítógép és hálózati követelmények a(z) 13. oldalon. Egyébként pedig folytassa az Üzembe helyezés a(z) 17. oldalon. Számítógép és hálózati követelmények A szoftver telepítéséhez az Ön számítógépének, vagy hálózatának a következõ minimális feltételeknek kell megfelelnie. Közvetlenül a számítógéphez való csatlakozás, párhuzamos kábel segítségével Ha a terméket közvetlenül akarja egy számítógéphez kapcsolni párhuzamos kábel segítségével, akkor az Ön számítógépének a következõknek kell megfelelnie: IBM (vagy azzal 100%-osan kompatibilis) számítógép minimum 486; 33 MHZ-es processzorral (Microsoft Windows NT 4.0 vagy NT 2000 használata esetén minimum Pentium 90 MHZ-es processzorral). A számítógépnek Windows 3.1x, 9x, NT 4.0 vagy NT 2000 operációs rendszerrel kell mûködnie. Windows 3.1x vagy 9x esetén minimum 16 MB RAM (memóriával), Windows NT 4.0 vagy NT 2000 használata esetén minimum 32 MB RAM. A számítógép merevlemezén (HDD) minimum 65 MB szabad hely. IEEE-1284 kétirányú, vagy ECP-nek megfelelõ párhuzamos port, amelyen keresztül a HP LaserJet 3150 jelzésû termék közvetlenül csatlakoztatható. Ha Ön valamilyen eszközt már csatlakoztatott a párhuzamos porthoz (pl.: külsõ lemezmeghajtó, vagy kapcsolódoboz), akkor ezt a kapcsolatot meg kell szüntetnie, vagy két párhuzamos portot kell használnia a számítógépében. HU A telefonvonal és a számítógép ellenõrzése 13

15 Hálózatra kapcsolódás a HP JetDirect nyomtatószerver segítségével Annak a számítógépnek, amely a termékhez tartozó szoftvert fogja használni, a következõknek kell megfelelnie: IBM (vagy azzal 100%-osan kompatibilis) számítógép minimum 486; 33 MHZ-es processzorral (Windows NT 4.0 vagy NT 2000 használata esetén minimum Pentium 90 MHZ-es processzorral). Windows 9x, NT 4.0 vagy NT 2000 operációs rendszer. Windows 9x esetén minimum 16 MB RAM (memóriával), Windows NT 4.0 vagy NT 2000 használata esetén minimum 32 MB RAM. A számítógép merevlemezén (HDD) minimum 65 MB szabad hely. A hálózat tekintetében a következõkre lesz szüksége: A telepített hálózatnak TCP/IP vagy IPX/SPX hálózati protokollt kell használnia. Karikázza be azt amelyikkel rendelkezik! Ha nem tudja, hogy melyiket használja, akkor kérdezze meg a hálózatát telepítõ szakembert. (Ha az IPX/SPX hálózati protokollt használja, akkor úgy kell a HP JetDirect nyomtatószervert konfigurálnia, hogy az a Direct (Közvetlen) módot használja, és nem a Queue Server (Soros szerver) módot. A Novell szerverek használata nem támogatott.) Szüksége lesz az Ön hálózatának megfelelõ vezetékre (a csomag nem tartalmazza). Arról a vezetékrõl van szó, amellyel a nyomtatószervert kötik a hálózatra. Ha nem tudja pontosan, hogy milyen fajtára van szüksége, akkor kérdezze meg az Ön hálózatát kiépítõ személytõl. Szüksége lesz továbbá egy a HP által támogatott HP JetDirect nyomtatószerverre (a csomag nem tartalmazza). Az, hogy melyiket használja, attól függ, hogy milyen fajta hálózati kapcsolattal rendelkezik, és hogy hány eszközt kell Önnek a nyomtatószerverre kapcsolnia. HP JetDirect 170X (J3258B J3258A nem támogatott). Ezt a modellt, akkor használhatja, ha 10Base-T típusú hálózati csatlakozással rendelkezik és a készüléket csak ehhez a nyomtatószerverhez kívánja csatlakoztatnia. HP JetDirect 300X (J3263) a H átdolgozott firmware verziójával, vagy magasabb verzióval *. Ezt a modellt akkor használhatja, ha 10Base-T, vagy 10/100Base-TX hálózati kapcsolattal rendelkezik és a készüléket csak ehhez a nyomtatószerverhez kívánja csatlakoztatni. 14 HU

16 HP JetDirect 500X (J3265) a J átdolgozott firmware verziójával, vagy magasabb verzióval *. Ezt a modellt akkor használhatja, ha BNC, 10Base-T, vagy 10/100Base-TX hálózati kapcsolattal rendelkezik és maximum két másik eszközt akar ezen a terméken kívül a nyomtatószerverre kapcsolni. HP JetDirect 500X (J3264) a J átdolgozott firmware verziójával, vagy magasabb verzióval *. Ezt a modellt akkor használhatja, ha Token Ring (vezérlõjeles gyûrû) hálózati kapcsolattal rendelkezik. Maximum két másik eszközt kapcsolhat ezen a terméken kívül a nyomtatószerverre. Karikázza be az Ön esetét, vagy amelyiket meg kívánja vásárolni. * További információkat olvashat a konfigurációs oldal kinyomtatásával, valamint a firmware ellenõrzésével és fejlesztésével kapcsolatban késõbb, a telepítési eljárás során, a B változat: Hálózathoz való csatlakoztatás címû részben. HU A telefonvonal és a számítógép ellenõrzése 15

17 Ellenõrzés Megfelel az Ön számítógépe, vagy a hálózata a követelményeknek? Igen. Ebben az esetben Ön készen áll arra, hogy nekilásson. Folytassa az Üzembe helyezés a(z) 17. oldalon. Nem. Vagy a szoftvert nem fogja telepíteni tudni, vagy valószínûleg nem fog jól mûködni. A következõket teheti: Telepítse a szoftvert egy olyan számítógépre, amely megfelel a követelményeknek. Használja a szoftvert és a készüléket ezzel a számítógéppel. Használja a HP LaserJet 3150 készüléket a szoftver telepítése nélkül. A termék így is kiválóan fog faxként és másolóként mûködni. A feltételek teljesítése érdekében bõvítse a számítógépét, a hálózatát vagy szerezze meg a HP JetDirect nyomtatószerver magasabb verziószámú változatát. Amennyiben egy új nyomtatószerverre van szüksége, akkor nézze meg a oldal 14 a támogatott HP JetDirect nyomtató szerverek listáját. Miután megoldotta ezeket a kérdéseket, folytassa az Üzembe helyezés a(z) 17. oldalon. 16 HU

18 1 Üzembe helyezés Ebben a fejezetben megtudhatja, hogy hogyan kell a kábeleket csatlakoztatni, a festékkazettát behelyezni, vagy a többi részelemet illeszteni. Mielõtt azonban belekezdene, gyõzõdjön meg arról, hogy a terméket egy stabil és vízszintes felületre állította, olyan helyre, ahol biztosított a berendezés szellõzése. A részelemek áttekintése A HP LaserJet 3150 üzembehelyezése elõtt érdemes megismerkedni a szkennelési és a nyomtatási útvonalhoz tartozó részelemekkel. A szkennelési útvonal részei A faxolásra, a másolásra, vagy szkennelésre használt dokumentumok a szkennelési útvonalon haladnak végig, és amely a következõ részekbõl áll: Papíradagoló kazetta Kiegészítõ kar a különleges formátumú hordozók számára (a dokumentumkiadási fedél felsõ pereménél) Dokumentumkiadási fedél/ kezelõpanel Dokumentumkiadási nyílás HU A részelemek áttekintése 17

19 A nyomtatási útvonal részei A nyomtatásra, a fogadott faxok és a készített másolatok céljaira használt papír, a nyomtatási útvonalon halad végig. Ez az útvonal a következõ részekbõl áll: Nyomtatófedélzáróreteszek A papírnyílás karja Elülsõ papírkiadás Nyomtató fedél Papírkiadó kazetta Papíradagoló kazetta Egyenkénti lapadagoló nyílás 18 1 Üzembe helyezés HU

20 A kezelõpanel funkciói A B C D E H I R Q F G J P O N M L K Keresse meg a kezelõpanelon a következõ gombokat és funkciókat. A gombokat a papíralapú dokumentumok faxolására, fénymásolásra és a HP LaserJet 3150 beállításainak megváltoztatására lehet használni. A B C Készenléti jelzõfény A világító lámpa jelzi, hogy a HP LaserJet 3150 készülék üzemkész és hibahelyzet nem áll fenn. Hibajelzõ lámpa A lámpa folyamatos világítása jelzi, hogy hibahelyzet állt elõ. Kezelõpanel kijelzõ Üzeneteket vagy menübeállításokat jelenít meg. D Enter/Menü gomb Megnyomása menük aktivizálására, a kiválasztott változatok tárolására, illetve a menübeállítási lehetõségek alacsonyabb szintjeihez történõ továbblépésre szolgál. E BackSpace (visszaléptetés) gomb A menübeállítások magasabb szintjére történõ átlépést teszi lehetõvé, vagy szöveg bevitelkor az elõzõ betûhelyre történõ visszalépést, törléssel. F Nyíl vissza gomb (<) Egy-egy menüszinten az elõzõ utasítást jeleníti meg, vagy a szövegben való visszalépésre is használható. G H Nyíl elõre gomb (>) Egy-egy menüszinten az elõzõ utasítást jeleníti meg. Arra is szolgál, hogy szöveg beírásakor üres szóközt iktassunk be. Stop/Törlés gomb Ezzel a gombbal lehet folyamatokat befejezni, illetve menübeállításokat elhagyni. J K L M N O P Q Programozott gombok A gyakran tárcsázott faxszámok eltárolására szolgál. Start gomb Papíralapú faxok küldését indítja el. Hálózatos üzemmódban pedig a szkennelést indítja el. Kézi tárcsázás gomb Módot nyújt egyes számoknak a megfelelõ billentyûk közvetlen lenyomásával történõ tárcsázására. Gyakran kerül sor az alkalmazására különleges telefonszolgáltatások igénybe vételekor és nemzetközi számok hívásakor. Gyorstárcsázás gomb Egy- két- vagy háromjegyû kóddal együtt az elõre eltárolt fax-, vagy hívószámokra történõ faxküldést, vagy küldést teszi lehetõvé. Újratárcsázás/Szünet gomb Az utoljára hívott fax-szám ismételt hívására, illetve egy tárcsázandó fax-számon belül szünet beiktatására szolgál. Szám gombok A faxhívószámok bevitelére szolgál. Ezen túlmenõen, szövegbeírási billentyûkként a faxfejléc szövegének bevitelét és a gyors tárcsázáshoz szükséges adatok bevitelét is lehetõvé teszi. Hangerõ gomb Ennek segítségével állíthatjuk be a hangszóró hangerejét a bejövõ és a kimenõ faxok kapcsán. Felbontás gomb Ennek segítségével állíthatjuk be a kívánt felbontást és élességet, az aktuális faxolási és másolási feladathoz. I Másolás gomb A másolási funkciót indítja el. R Kontraszt gomb Az aktuális faxolási, vagy másolási feladatra vonatkozóan a kontraszt beállítását teszi lehetõvé. Ellenõrzés Miután kész van, folytassa Festékkazetta behelyezése a(z) 20. oldalon. HU A részelemek áttekintése 19

21 Festékkazetta behelyezése A Hewlett-Packard társaság a HP LaserJet festékkazetták alkalmazását ajánlja, olyanokét, amely a dobozban is megtalálható. A HP LaserJet 3150 és a HP festékkazetták kialakítása egymással összhangban történt, így az együttes használatuk a lehetõ legjobb képminõséget szavatolja, és nagyfokú megbízhatóságot eredményez. FIGYELEM! A károsodások elkerülése érdekében a festékkazettát nem szabad néhány percnél hosszabb ideig fények kitenni. A festékkazetta behelyezése 1 A két záróretesz segítségével nyissa fel a nyomtatófedelet. 2 Vízszintes irányban többször rázza meg a festékpatront (másodpercenként körülbelül kétszer), annak érdekében, hogy a festékanyag egyenletesen oszoljon el a tartályban. 3 Fogja meg a festékkazetta szélénél levõ átlátszó szigetelõszalag végét és óvatos húzással távolítsa el a szalagot teljes hosszában. (A szalag körülbelül kétszer olyan hosszú, mint a kazetta.) 4 Fogja meg a kazettát a tartófülnél fogva (olymódon, hogy a nyilak a HP LaserJet 3150 felé mutassanak), és csúsztassa be a tartályt a készülékbe a benne található fekete vezetõcsatornák mentén. Forgassa a tartályt addig, amíg az a helyére kattan, majd zárja le a nyomtatófedelet. Megjegyzés Amennyiben az Ön ruházata érintkezésbe kerül a festékanyaggal, akkor azt egy száraz kendõvel törölje le, majd a ruhát hideg vízben mossa át. Ha a festékanyagot forró víz, vagy hõhatás éri (például a szárítóban), akkor a festék a ruházat szövetébe rögzül Üzembe helyezés HU

22 Ellenõrzés Eltávolította a szigetelõszalagot, valamint biztonságosan bezárta a nyomtató fedelét? Igen. Folytassa a(z) A tartók felszerelése a(z) 22. oldalon. Nem. Folytassa a következõvel: Távolítsa el a szigetelõszalagot. Nyissa ki és zárja be újra a nyomtató fedelét. Ha még mindig nem kattan a helyére, akkor valószínûleg a festékkazetta még nem került teljesen a helyére. Vegye ki a patront és helyezze be ismét. A festékkazetták újrahasznosítása A környezetszennyezés csökkentése érdekében a HP beindított egy a használt festékkazetták újrahasznosítását célzó programot. Amikor az üres HP LaserJet festékkazettát kicseréli, akkor kérjük, hogy az új festékkazetta dobozában található útmutatás szerint járjon el. Ezen útmutató szerint, Ön ingyenesen visszaküldheti az üres kazettákat, ha felhasználja az új patron dobozában található postage-paid shipping feliratú címkét óta, a HP LaserJet festékkazetta újrahasznosítási program keretében, több mint 25 millió használt HP LaserJet kazttát gyûjtöttek össze, amelyek máskülönben a környezetet szennyezték volna. HU Festékkazetta behelyezése 21

23 A tartók felszerelése 1 A HP LaserJet 3150 készülékre négy olyan tartót kell felszerelni, amelyek a nyomtatáshordozók és a dokumentumok készülékbe való behúzását, vagy kiadását segítik elõ. A tartók felszerelése a 2 b c d a 1 Készítse elõ: a papírbehúzás tartóját (a), a papírkiadás tartóját (b), a dokumentumadagoló tartóját (c), a dokumentumkiadó tartóját (d). 2 Illessze a papírbehúzás tartóját (a) a papírbehúzási kazetta vájatához, és a megfelelõ vezetõsín mentén a tartót csúsztassa a vájatba. 3 b 3 Tolja be a papírkiadási tartót (b) a papírkiadási kazetta megfelelõ vezetõvájatába. 4 Tolja be a dokumentumbehúzási tartót (c) a dokumentumbehúzási kazetta hátsó oldalán található vájatokba. 4 c 5 Nyomja össze a dokumentumkiadási tartó (d) végzõdéseit, illessze ezeket a dokumentumkiadási résnél található nyílásokba, majd engedje el a végzõdéseket. Ellenõrzés 5 Miután a tartókat felszerelte, folytassa A papírbehelyezésre figyelmeztetõ feliratnak a felragasztása a(z) 23. oldalon. d 22 1 Üzembe helyezés HU

HP Officejet J5700. Felhasználói kézikönyv. User Gui

HP Officejet J5700. Felhasználói kézikönyv. User Gui HP Officejet J5700 Felhasználói kézikönyv User Gui Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információk előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. Bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című fejezetét. A felhasználói kézikönyv bemutatása A Laser

Részletesebben

HP Officejet 4300 All-in-One Series. Használati útmutató

HP Officejet 4300 All-in-One Series. Használati útmutató HP Officejet 4300 All-in-One Series Használati útmutató HP Officejet 4300 All-in-One series Felhasználói kézikönyv Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információk

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

HP Officejet 5600 All-in-One series

HP Officejet 5600 All-in-One series HP Officejet 5600 All-in-One series Felhasználói kézikönyv HP Officejet 5600 All-in-One series Felhasználói kézikönyv Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információ

Részletesebben

OFFICEJET PRO 8500A. Alapvető tudnivalók kézikönyve Başlarken Kılavuzu A910

OFFICEJET PRO 8500A. Alapvető tudnivalók kézikönyve Başlarken Kılavuzu A910 OFFICEJET PRO 8500A Alapvető tudnivalók kézikönyve Başlarken Kılavuzu A910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation

Részletesebben

Többfunkciós nyomtató

Többfunkciós nyomtató SCX-4600 Series SCX-4623 Series Többfunkciós nyomtató Felhasználói kézikönyv képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta. Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd.

Részletesebben

A használati útmutató tartalma

A használati útmutató tartalma A használati útmutató tartalma Ez a kézikönyv a készülék üzembe helyezését és a hozzá való szoftver telepítését ismerteti. Ez a dokumentum tartalmazza a készülék nyomtatóként, szkennerként és másolóként

Részletesebben

SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató

SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató Az útmutató kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Samsung Electronics nem felelős a jelen

Részletesebben

FS-C8100DN. Használati útmutató

FS-C8100DN. Használati útmutató FS-C8100DN Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 A készülék részei... 1-1 A nyomtató elején található elemek... 1-2 A nyomtató bal oldalán található elemek... 1-2 A nyomtató jobb oldalán található elemek...

Részletesebben

Printer Controller Type 1027

Printer Controller Type 1027 Printer Controller Type 107 Felhasználói kézikönyv Nyomtató kézikönyv 1 A termék használata elõtt olvassa el gondosan ezt a kézikönyvet és tartsa kéznél, hogy szükség esetén tanulmányozhassa. A biztonság

Részletesebben

Nyomtató kezelési útmutató

Nyomtató kezelési útmutató Felhasználói kézikönyv Nyomtató kezelési útmutató 1 2 3 4 5 6 7 Kezdeti lépések A készülék elõkészítése A nyomtatóillesztõ beállítása Nyomtatóbeállítások A Dokumentum szerver használata A készülék funkciói

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-J125 DCP-J315W. 0 verzió HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-J125 DCP-J315W. 0 verzió HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-J125 DCP-J315W 0 verzió HUN Ha az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia Kérjük, töltse ki az alábbi adatokat későbbi referencia céljára: Modellszám: DCP-J125, DCP-J315W (karikázza be

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-7030 DCP-7045N. 0 verzió HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-7030 DCP-7045N. 0 verzió HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DCP-7030 DCP-7045N 0 verzió HUN Ha az Ügyfélszolgálatot kell hívnia Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz: Típusszám: DCP-7030 és DCP-7045N (Karikázza be

Részletesebben

2005 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva.

2005 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Felhasználói kézikönyv bemutatása Ez a Használati útmutató a nyomtató beállításához szükséges információkat tartalmazza. Ezen kívül bemutatja a nyomtató használatát, karbantartását, valamint a hibák

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW. Nem minden modell kapható az összes országban. B verzió HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW. Nem minden modell kapható az összes országban. B verzió HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Nem minden modell kapható az összes országban. B verzió HUN Ha az ügyfélszolgálatot kell hívnia Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz:

Részletesebben

hp LaserJet 3020 all-in-one és hp LaserJet 3030 all-in-one Felhasználói kézikönyv

hp LaserJet 3020 all-in-one és hp LaserJet 3030 all-in-one Felhasználói kézikönyv hp LaserJet 3020 all-in-one és hp LaserJet 3030 all-in-one Felhasználói kézikönyv Szerzői jogi adatok 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Jelen kiadvány előzetes írásbeli engedély

Részletesebben

3500-4500 Series multifunkciós készülék

3500-4500 Series multifunkciós készülék 3500-4500 Series multifunkciós készülék Bevezetés March 2007 www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban

Részletesebben

SAGEM MF 5461 / MF 5481

SAGEM MF 5461 / MF 5481 TELECOM SAGEM MF 5461 / MF 5481 Használati kézikönyv 3000267960_02 Tisztelt vásárló Használat elõtt saját biztonsága érdekében, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a fejezetet Biztonság, oldal 1. E multifunkciós

Részletesebben

Felhasználói útmutató. HP Officejet 100

Felhasználói útmutató. HP Officejet 100 Felhasználói útmutató HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411) mobil nyomtató Felhasználói útmutató Szerzői jogok 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. kiadás, 2014/1 Hewlett-Packard

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Hardver útmutató

Felhasználói kézikönyv Hardver útmutató Felhasználói kézikönyv Hardver útmutató Olvassa el ezt először A FIGYELEM és VIGYÁZAT címkék helye...6 Kézikönyvek a nyomtatóhoz...8 Hogyan olvassa ezt a kézikönyvet...9 Szimbólumok...9 Az adott modell

Részletesebben

FAX-L280/L200. Kezelési kézikönyv

FAX-L280/L200. Kezelési kézikönyv FAX-L280/L200 Kezelési kézikönyv FONTOS! Ha FAX-L280-as készüléket vásárolt, először a "C" mellékletet olvassa el, majd azt követően folytassa a kézikönyv tanulmányozását. Ez a berendezés megfelel az EC

Részletesebben

Dell XPS 630i Felhasználói kézikönyv

Dell XPS 630i Felhasználói kézikönyv Dell XPS 630i Felhasználói kézikönyv Model DCDR01 www.dell.com support.dell.com Megjegyzések, figyelmeztetések és óvintézkedések MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát

Részletesebben

bizhub C3850/C3350 GYORS ÚTMUTATÓ

bizhub C3850/C3350 GYORS ÚTMUTATÓ bizhub C3850/C3350 GYORS ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 1.1 Üdvözöljük... 1-3 1.2 Kezelési útmutatók... 1-3 Füzet útmutató... 1-3 Kézikönyvek a Kezelési útmutató CD/DVD-ROM lemezen... 1-3 1.3 Kezelési

Részletesebben

Használati útmutató NPD5193-00 HU

Használati útmutató NPD5193-00 HU NPD5193-00 HU Copyright Copyright A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,

Részletesebben

HP DeskJet nyomtató Felhasználói kézikönyv (Windows) 930C Series. Magyar

HP DeskJet nyomtató Felhasználói kézikönyv (Windows) 930C Series. Magyar HP DeskJet nyomtató Felhasználói kézikönyv (Windows) 930C Series Magyar Köszönetnyilvánítás A Microsoft, az MS, az MS-DOS és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye (az Egyesült Államokban

Részletesebben

ES3451/ES3461/ES5461 MFP. Felhasználói kézikönyv

ES3451/ES3461/ES5461 MFP. Felhasználói kézikönyv ES3451/ES3461/ES5461 MFP Felhasználói kézikönyv Előszó Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kézikönyvben található adatok teljes körűek, pontosak és naprakészek legyenek. A gyártó nem vállal felelősséget

Részletesebben

Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató

Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató TARTALOMJEGYZÉK Fontos információk 2 Számítógépes alapismeretek 4 Biztonság és kényelem... 4 Biztonsági óvintézkedések... 4 Egészségügyi óvintézkedések... 4 Ismerkedés

Részletesebben

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION AKOYA Kezelési útmutató Akciós időszak: 01/2012, Típus: P7624 (MD 98920) Eredeti kezelési útmutató Kapcsolat Magyarország Medion Service Center RA TRADE Kft. H-2040 Budaörs

Részletesebben

Lézer nyomtató Kezelõi kézikönyv

Lézer nyomtató Kezelõi kézikönyv T9114 Lézer nyomtató Kezelõi kézikönyv Ez a kézikönyv csak információs célokat szolgál. Az összes ebben a kézikönyvben fellelhetõ információ elõzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Tally nem vonható

Részletesebben