HP LaserJet 3150 készülék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HP LaserJet 3150 készülék"

Átírás

1

2 Távolítson el minden papírt a lapadagolóból mielõtt további lapokat töltene be, a megfelelõ lapadagolás biztosítása miatt. Ezt a címként emlékeztetõként ragassza a készülékre. HU 1

3 2 HU

4 HP LaserJet 3150 készülék Üzembe helyezési útmutató

5 Copyright információk 2000 Hewlett-Packard Company Minden jog fenntartva. A hatályos szerzõi jogi törvények keretein kívül e kézikönyv egyetlen része sem reprodukálható, használható fel vagy fordítható le más nyelvre a könyv kiadójának elõzetes, írásbeli engedélye nélkül. Nyilvántartási szám: C február, elsõ kiadás Jótállás A jelen kézikönyvben megadott információk elõzetes bejelentés nélkül módosíthatók. A Hewlett-Packard társaság ezen információk kapcsán semmiféle garanciát nem vállal. A HEWLETT-PACKARD TÁRSASÁG SEMMIKÉPPEN NEM SZAVATOLJA, HOGY A TERMÉK ÁTLAGOS MINÕSÉGÛ ÉS ALKALMAS A SZOKÁSOS HASZNÁLATRA, ILLETVE VALAMELY MEGHATÁROZOTT CÉLRA. A Hewlett-Packard társaság nem vállal garanciát közvetlen, közvetett vagy mellékhatásként keletkezett károkra, valamint következményes és egyéb, a jelen kézikönyvben megadott információk felhasználása folytán keletkezett károkra. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYA SZÁMÁRA DOLGOZÓ FELHASZNÁLÓKNAK SZÓLÓ MEGJEGYZÉS: KORLÁTOZOTT JOGOK A KERESKEDELMI SZÁMÍTÓGÉPES SZOFTVERRE VONATKOZÓAN: Az Egyesült Államok kormánya által történõ felhasználás, sokszorosítás vagy nyilvánosságra hozatal kapcsán a DFARS mûszaki adatokkal és számítógépes programokkal összefüggõ jogokról szóló rendelkezéseinek (c)(1)(ii) bekezdései alapján meghatározott korlátozások érvényesek. Az e kézikönyvben ismertetett készülékkel szkennelt dokumentumok bizonyos körülmények között törvényi rendelkezések, szerzõi jogi törvények stb. védelme alatt állnak. Az összes ilyen jellegû törvény és rendelkezés tiszteletben tartásáért a felelõsséget Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho U.S.A. kizárólag a készülék megvásárlója viseli. Megjegyzések a termékmegjelölésekre vonatkozóan A JetSuite az efax.com, Inc; a Microsoft, Windows és az MS-DOS a Microsoft Corporation Egyesült Államokban bejegyzett áruvédjegye. Az ENERGY STAR az EPA egyik szolgáltatási megjelölése, amelyet az Egyesült Államokban bejegyeztek. A CompuServe a CompuServe, Inc. bejegyzett áruvédjegye. Minden egyéb, a jelen kézikönyvben megemlített termék megnevezése bizonyos esetekben a megfelelõ cégek áruvédjegyének minõsül. A jelen termék csak a következõ országban kapott felhasználási engedélyt: Magyarország. Egyes államok törvényei tilthatják a készülék használatát az engedélyben meghatározott országokon kívül. A legtöbb államban törvény tiltja a nem engedélyezett távközlési eszközök (például telefaxkészülékek) csatlakoztatását a nyilvános telefonhálózathoz. Az üzemelés biztonságát érintõ információk VIGYÁZAT! Áramütés veszély A jelen kézikönyvben bemutatott termék alkalmazásakor mindenkor érvényesítsék azokat az alapvetõ biztonsági intézkedéseket, melyek révén elkerülhetõk a tûz vagy áramütés okozta személyi sérülések! 1 A felhasználói kézikönyvben szereplõ összes utasítást figyelmesen végig kell olvasni. 2 Olvassa el és vegye figyelembe a készüléken olvasható összes figyelmeztetést és utasítást. 3 A HP LaserJet 3150 készüléket kizárólag földelt elektromos csatlakozó aljzathoz szabad csatlakoztatni. Ha nem tudja eldönteni, hogy a csatlakozó aljzat földelt-e, akkor forduljon szakképzett villanyszerelõhöz. 4 A telefonvezeték végén található érintkezõket, valamint a HP LaserJet 3150 készülékben található csatlakozásokat ne érintse meg. Ha valamely vezeték károsodást szenvedett, haladéktalanul váltsa fel új kábellel. 5 Vihar idején soha ne helyezzen üzembe telefonkábelt. 6 Tisztítás elõtt a készülék tápvezetékét és a telefonkábelt húzza ki az aljzatokból. 7 A készüléket nem szabad víz közelében üzembe helyezni, és akkor sem, ha maga az üzembe helyezést végzõ személy vagy ruházata nedvessé vált. 8 A HP LaserJet 3150 készüléket lapos, szilárd felületen kell elhelyezni. 9 Olyan, biztonságos helyen üzemeltesse a készüléket, ahol senki nem léphet a kábelekre, illetve senki nem botolhat meg vezetékekben, s ahol mód van a vezetékek károsodásoktól való megvédésére. 10 Ha a készülék nem mûködik szabályszerûen, olvassa el a felhasználói kézikönyv 8. fejezetét. 11 A karbantartási feladatokat kizárólag szakképzett személyekkel végeztesse el. A B osztályú készülékekre vonatkozó FCC-rendelkezések 15 és 68. szakaszában meghatározott követelményekkel kapcsolatos információkat a felhasználói kézikönyv A függeléke tartalmazza.

6 Tartalomjegyzék Bevezetõ A doboz tartalmának ellenõrzése Fontos adatok feljegyzése A telepítés fajtájának kiválasztása A telefonvonal és a számítógép ellenõrzése h]hpehkho\h]pv A részelemek áttekintése Festékkazetta behelyezése A tartók felszerelése A papírbehelyezésre figyelmeztetõ feliratnak a felragasztása Papír behelyezése A telefonvezeték csatlakoztatása a készülékhez A HP LaserJet 3150 készülék önálló csatlakoztatása A HP LaserJet 3150 csatlakoztatása más eszközökkel együtt Egyéb eszközök csatlakoztatása a telefonvonalhoz A csatlakoztatni kívánt további készülékek meghatározása Egyéb eszközök csatlakoztatásának áttekintése A készülék tápvezetékének csatlakoztatása A hardver tesztelése $] ]HPEHKHO\H]pVEHIHMH]pVH A változat: Közvetlenül egy számítógéphez való csatlakoztatás Számítógéphez való csatlakoztatás Felkészülés a szoftver telepítésére a. A szoftver telepítése egy közvetlenül csatlakoztatott számítógépre b. Egy dokumentum kinyomtatása tesztelés céljából A termék megosztása B változat: Hálózathoz való csatlakoztatás Felkészülés a szoftver telepítésére a. A program telepítése hálózati számítógépekre b. Egy dokumentum kinyomtatása tesztelés céljából C változat: A gép önálló telepítésének befejezése a. Az idõ és a dátum beállítása b. A fax fejléc beállítása c. A válaszolási mód és a válaszolási csengetés-szám beállítása d. Az önteszt jelentés kinyomtatása Hibaelhárítás HP Customer Care HU 5

7 $ WHUPpNpVD SURJUDPIHOIHGH]pVH A következõket tanulhatja meg A termék felfedezése Dokumentumok behelyezése faxolás, másolás vagy szkennelés céljából Fax küldése a kezelõpanel segítségével A program felfedezése Áttekintés Fax küldése a Dokumentumsegéddel Fénymásolat készítése a Dokumentumsegéddel Dokumentum szkennelése Szöveg szkennelése a felismerõprogrammal Hogyan tovább *DUDQFLD Garanciális információ A Hewlett-Packard korlátozott garancianyilatkozata év garancia iUJ\PXWDWy 6 HU

8 Üzembe helyezési útmutató Bevezetõ Köszönjük, hogy a HP LaserJet 3150 készüléket vásárolta meg, amely az irodai berendezések egész sorának lehetõségeit kínálja, s így rendkívül hatékonyan fogja a vállalkozását segíteni: használhatja nyomtatásra, faxolásra, másolásra és szkennelésre. Növelheti a termelékenységét, ha egyszerre több feladatra is használja. Például lehetõsége van arra, hogy elküldjön egy digitálisan tárolt faxot, miközben a HP LaserJet 3150 másolatokat készít, vagy egy másik alkalommal dokumentumokat szkennelhet ugyanabban az idõszakban, amikor más dokumentumokat nyomtat. Ebben az útmutatóban megtalálja, hogy a készülék csomagolásában milyen részeknek kell lenniük, valamint megtudhatja, hogy milyen telefonvonalra és számítógépre lesz szüksége. Az útmutató elmagyarázza az üzembehelyezés lépéseit és három könnyen követhetõ fejezetben megtanítja a készülék alapvetõ kezelését: Üzembehelyezés. Csatlakoztassa a kábeleket és az alkatrészeket. 1 2 Az üzembehelyezés befejezése. Kapcsolja a készüléket közvetlenül egy számítógéphez párhuzamos kábellel, vagy a HP JetDirect nyomtató szerver segítségével kapcsolja a számítógép-hálózathoz; a készüléket azonban önmagában is használhatja, önálló egységként. Amennyiben lehetõsége van rá, akkor HP ajánlása szerint, feltétlenül kapcsolja a terméket egy számítógéphez, vagy a hálózathoz, és telepítse a szoftvert is. Így tudja a készülék lehetõségeit teljes mértékben kiaknázni. A készülék és a program mûködése. Tanulmányozza az alapvetõ 3 funkciókat, majd gondolja át, hogy az Ön új HP LaserJet 3150 jelzésû készüléke, hogyan tudja a legjobban a munkáját segíteni. Ebben a füzetben minden egyes mûvelet végén a következõ bekezdést fogja találni: Ellenõrzés Itt meggyõzõdhet arról, hogy a mûveleteket sikeresen fejezte-e be, valamint itt talál útmutatást arra, hogy mivel kell folytatnia. HU Bevezetõ7

9 A doboz tartalmának ellenõrzése A B C D E F G H I J K L M N Ellenõrizze, hogy a csomagoláson belül megtalálhatóak-e a következõ részelemek: A HP LaserJet 3150 készülék H Tápvezeték B A kijövõ papír tartója I Telefonvezeték C A behúzandó papír tartója J Szoftver a CD-ROM-on D A behúzandó dokumentumok tartója K A papírbehelyezésre vonatkozó öntapadós matrica E A kiadott dokumentumok tartója L A készülék regisztrációjával kapcsolatos csomag F G Dokumentáció (Felhasználói kézikönyv és ez a Gyors kezdési kézikönyv) IEEE-1284 kompatibilis párhuzamos kábel ( C csatlakozóval ellátva) M N Csatlakoztatóhelyet duplázó moduláris adapter HP LaserJet festék patron A dobozt és a csomagolóanyagot õrizze meg, hogy késõbb szükség esetén ebben a csomagolásban tudja a HP LaserJet 3150 készüléket szállítani, vagy csomagként feladni. 8 HU

10 Ellenõrzés Minden benne volt a dobozban? Igen. Folytassa a(z) Fontos adatok feljegyzése címû szakasszal. Nem. Válasszon a következõ lehetõségek közül: Vegye fel a kapcsolatot az üzletkötõjével és kérjen információt, hogy hogyan tud a hiányzó alkatrészhez hozzájutni. Amennyiben a szoftver hiányzik a dobozból, akkor látogassa meg a címen található web-lapot, ahonnan a hiányzó szoftvert letöltheti. Gyûjtse össze a következõ adatokat: a termék gyártási számát valamint a modell számát (a termék hátoldalán vannak feltüntetve), a hiányzó rész nevét, valamint a vásárlás dátumát. Majd hívja a HP Customer Care-t a következõ telefonszámok valamelyikén: (36) (1) Ha befejezte, folytassa a(z) Fontos adatok feljegyzése címû szakasszal. Fontos adatok feljegyzése Ha bármikor a jövõben Önnek fel kell vennie a kapcsolatot a HP Customer Care-rel, akkor mindig szüksége lesz a termék gyártási számára és a modell számára, amely adatok a HP LaserJet 3150-es készülék hátoldalán vannak feltüntetve. Most szakítson egy percet az idejébõl arra, hogy felírja ezeket az információkat ennek a füzetnek az elülsõ borítólapjának a belsejébe. Tekintettel arra, hogy a vásárlás idõpontjára is szüksége lesz, a HP azt javasolja, hogy a dátumot tartalmazó blokkot vagy a vásárlást igazoló iratot helyezze a hátsó borítólap belsõ oldalán található tasakba. Ellenõrzés Miután kész van, folytassa A telepítés fajtájának kiválasztása a(z) 10. oldalon. HU A doboz tartalmának ellenõrzése 9

11 A telepítés fajtájának kiválasztása Funkciók és tulajdonságok: Faxok küldése és vétele a HP LaserJet 3150 készülékkel (walk-up) Dokumentumok másolása a HP LaserJet 3150 készülékkel (walk-up) Hozzáférés a HP LaserJet 3150 alapbeállítási, faxolási és másolási funkcióihoz, valamint a közvetlen tárcsázási nyomógombok, a gyorstárcsázási kódok és a csoportos tárcsázási kódok programozása (walk-up) A HP LaserJet 3150-es termék háromféle telepítést tesz lehetõvé: mûködhet önálló fax és fénymásoló berendezésként számítógépes kapcsolat mellõzésével, a HP JetDirect nevû nyomtatószerver segítségével a számítógépes-hálózathoz kapcsolva, vagy közvetlenül egy számítógéphez kapcsolva. A terméket megoszthatja más hálózati felhasználókkal, ha a helyi hálózathoz kapcsolást választja (LAN). A termék az említett három eset bármelyikében mûködik, de az elérhetõ funkciók különböznek. A táblázat a használható funkciókat mutatja, annak függvényében, hogy hogyan kapcsolja a készülékét. Közvetlen kapcsolat a számítógéppel, helyi felhasználó* Közvetlen kapcsolat a számítógéppel, és megosztva más felhasználókkal** HP JetDirect nyomtató szerveren keresztül kapcsolva a hálózathoz Önálló fax és másoló, program nélkül A számítógépbõl indított nyomtatás a HP LaserJet 3150 készülékre Hozzáférés a PC Fax telefonkönyvéhez Dokumentumok beszkennelése a számítógépbe a HP LaserJet 3150 készülék szkennerfunkciójának alkalmazásával Elektronikus dokumentumok faxolása a számítógéprõl (PC-fax funkció) Optikai karakterfelismerõ (OCR) szoftver használata szkennelt képadatállományok szerkeszthetõ szöveges adatállományokká történõ átalakítására Faxok fogadása a számítógépre (PC-fax funkció) 10 HU

12 Funkciók és tulajdonságok: Közvetlen kapcsolat a számítógéppel, helyi felhasználó* Közvetlen kapcsolat a számítógéppel, és megosztva más felhasználókkal** HP JetDirect nyomtató szerveren keresztül kapcsolva a hálózathoz Önálló fax és másoló, program nélkül Hozzáférés a különleges másolási funkciókhoz, például oldalanként két vagy négy másolat készítése (kétszeres és négyszeres másolás), valamint a terjedelmes dokumentumok másolatainak szétválogatása Gyors hozzáférés a HP LaserJet 3150 készülék alapbeállítási, faxolási és másolási funkcióihoz, valamint a közvetlen tárcsázási gombok és gyorstárcsázási kódok beállításához * A készülékhez közvetlenül hozzákapcsolt számítógép felhasználója számára elérhetõ. ** Ha a készülékhez közvetlenül hozzákapcsolt számítógépen a Windows megosztás funkció be van kapcsolva, akkor a hálózatot használó többi felhasználó számára is elérhetõ. HU A telepítés fajtájának kiválasztása 11

13 A telefonvonal és a számítógép ellenõrzése Mielõtt a berendezést a telefonos hálózathoz kapcsolná, bizonyosodjon meg arról, hogy az Ön telefonvonala megfelel-e a készülék elõírásainak. Amennyiben a programot telepíti, akkor szintén gyõzõdjön meg arról, hogy az Ön számítógépe, vagy hálózata megfelel a készülék mûködési feltételeinek. A telefonvonallal kapcsolatos követelmények ellenõrzése A HP LaserJet 3150 jelzésû készüléket egyaránt csatlakoztathatja egy a faxolásra fenntartott telefonvonalhoz (dedikált vonal), vagy akár egy olyan telefonvonalhoz is, amelyet telefonálásra és faxolásra egyaránt használ (megosztott vonal). A legtöbb esetben bármelyik változatot választhatja. Mindazonáltal, a HP LaserJet 3150 jelzésû termék nem támogatja a digitális telefonvonalak használatát (csak az analógot) és elõfordulhat, hogy az olyan megosztott vonalakon sem tud dolgozni, amelyek olyan különféle telefonrendszerek szolgáltatásaival vannak megterhelve, mint például az általában nagy vállalatoknál található, automatikus üzenetrögzítõ rendszerek, a hangpostafiók, hívásvárakoztatás és még néhány fejlett szolgáltatás, amelyeket a helyi telefontársaság lát el. Fontos! Amennyiben az Ön telefonrendszere rendelkezik a fent említett funkciókkal, és a készüléket egy olyan telefonvonalhoz kívánja csatlakoztatni, amelyet fax és normál telefonhívásokra használ (megosztott vonal), akkor a HP társaság azt ajánlja, hogy a faxhívások számára szerezzen egy második telefonvonalat. Figyelem! Ha olyan területen végzi a tevékenységét, ahol gyakran fordul elõ túlfeszültség, vagy áramkimaradás, nyomatékosan javasoljuk telefonvonal-túlfeszültség elleni védelmi eszköz beszerzését és a beiktatását a készülék védelmére. A feszültséglökések és a kiesések a HP LaserJet 3150 készülék károsodásához vezethetnek. Ellenõrzés Úgy döntött, hogy beszerez egy telefonvonal-túlfeszültség elleni védekezést szolgáló eszközt, vagy egy második telefonvonalat? Nem. Amennyiben szeretné a szoftvert telepíteni, akkor folytassa a(z) Számítógép és hálózati követelmények címû fejezettel a(z) 13. oldalon. Egyébként pedig folytassa az Üzembe helyezés a(z) 17. oldalon. 12 HU

14 Igen. Vegye fel a kapcsolatot helyi telefonszolgáltató társasággal, ha egy második telefonvonalra van szüksége. Ha egy telefonvonaltúlfeszültségvédõ eszközre van szüksége, akkor azt a helyi számítógép vagy elektronikai üzletben szerezheti be. Miután megoldotta ezeket a kérdéseket és a szoftver telepítését kívánja elvégezni, folytassa a(z) Számítógép és hálózati követelmények a(z) 13. oldalon. Egyébként pedig folytassa az Üzembe helyezés a(z) 17. oldalon. Számítógép és hálózati követelmények A szoftver telepítéséhez az Ön számítógépének, vagy hálózatának a következõ minimális feltételeknek kell megfelelnie. Közvetlenül a számítógéphez való csatlakozás, párhuzamos kábel segítségével Ha a terméket közvetlenül akarja egy számítógéphez kapcsolni párhuzamos kábel segítségével, akkor az Ön számítógépének a következõknek kell megfelelnie: IBM (vagy azzal 100%-osan kompatibilis) számítógép minimum 486; 33 MHZ-es processzorral (Microsoft Windows NT 4.0 vagy NT 2000 használata esetén minimum Pentium 90 MHZ-es processzorral). A számítógépnek Windows 3.1x, 9x, NT 4.0 vagy NT 2000 operációs rendszerrel kell mûködnie. Windows 3.1x vagy 9x esetén minimum 16 MB RAM (memóriával), Windows NT 4.0 vagy NT 2000 használata esetén minimum 32 MB RAM. A számítógép merevlemezén (HDD) minimum 65 MB szabad hely. IEEE-1284 kétirányú, vagy ECP-nek megfelelõ párhuzamos port, amelyen keresztül a HP LaserJet 3150 jelzésû termék közvetlenül csatlakoztatható. Ha Ön valamilyen eszközt már csatlakoztatott a párhuzamos porthoz (pl.: külsõ lemezmeghajtó, vagy kapcsolódoboz), akkor ezt a kapcsolatot meg kell szüntetnie, vagy két párhuzamos portot kell használnia a számítógépében. HU A telefonvonal és a számítógép ellenõrzése 13

15 Hálózatra kapcsolódás a HP JetDirect nyomtatószerver segítségével Annak a számítógépnek, amely a termékhez tartozó szoftvert fogja használni, a következõknek kell megfelelnie: IBM (vagy azzal 100%-osan kompatibilis) számítógép minimum 486; 33 MHZ-es processzorral (Windows NT 4.0 vagy NT 2000 használata esetén minimum Pentium 90 MHZ-es processzorral). Windows 9x, NT 4.0 vagy NT 2000 operációs rendszer. Windows 9x esetén minimum 16 MB RAM (memóriával), Windows NT 4.0 vagy NT 2000 használata esetén minimum 32 MB RAM. A számítógép merevlemezén (HDD) minimum 65 MB szabad hely. A hálózat tekintetében a következõkre lesz szüksége: A telepített hálózatnak TCP/IP vagy IPX/SPX hálózati protokollt kell használnia. Karikázza be azt amelyikkel rendelkezik! Ha nem tudja, hogy melyiket használja, akkor kérdezze meg a hálózatát telepítõ szakembert. (Ha az IPX/SPX hálózati protokollt használja, akkor úgy kell a HP JetDirect nyomtatószervert konfigurálnia, hogy az a Direct (Közvetlen) módot használja, és nem a Queue Server (Soros szerver) módot. A Novell szerverek használata nem támogatott.) Szüksége lesz az Ön hálózatának megfelelõ vezetékre (a csomag nem tartalmazza). Arról a vezetékrõl van szó, amellyel a nyomtatószervert kötik a hálózatra. Ha nem tudja pontosan, hogy milyen fajtára van szüksége, akkor kérdezze meg az Ön hálózatát kiépítõ személytõl. Szüksége lesz továbbá egy a HP által támogatott HP JetDirect nyomtatószerverre (a csomag nem tartalmazza). Az, hogy melyiket használja, attól függ, hogy milyen fajta hálózati kapcsolattal rendelkezik, és hogy hány eszközt kell Önnek a nyomtatószerverre kapcsolnia. HP JetDirect 170X (J3258B J3258A nem támogatott). Ezt a modellt, akkor használhatja, ha 10Base-T típusú hálózati csatlakozással rendelkezik és a készüléket csak ehhez a nyomtatószerverhez kívánja csatlakoztatnia. HP JetDirect 300X (J3263) a H átdolgozott firmware verziójával, vagy magasabb verzióval *. Ezt a modellt akkor használhatja, ha 10Base-T, vagy 10/100Base-TX hálózati kapcsolattal rendelkezik és a készüléket csak ehhez a nyomtatószerverhez kívánja csatlakoztatni. 14 HU

16 HP JetDirect 500X (J3265) a J átdolgozott firmware verziójával, vagy magasabb verzióval *. Ezt a modellt akkor használhatja, ha BNC, 10Base-T, vagy 10/100Base-TX hálózati kapcsolattal rendelkezik és maximum két másik eszközt akar ezen a terméken kívül a nyomtatószerverre kapcsolni. HP JetDirect 500X (J3264) a J átdolgozott firmware verziójával, vagy magasabb verzióval *. Ezt a modellt akkor használhatja, ha Token Ring (vezérlõjeles gyûrû) hálózati kapcsolattal rendelkezik. Maximum két másik eszközt kapcsolhat ezen a terméken kívül a nyomtatószerverre. Karikázza be az Ön esetét, vagy amelyiket meg kívánja vásárolni. * További információkat olvashat a konfigurációs oldal kinyomtatásával, valamint a firmware ellenõrzésével és fejlesztésével kapcsolatban késõbb, a telepítési eljárás során, a B változat: Hálózathoz való csatlakoztatás címû részben. HU A telefonvonal és a számítógép ellenõrzése 15

17 Ellenõrzés Megfelel az Ön számítógépe, vagy a hálózata a követelményeknek? Igen. Ebben az esetben Ön készen áll arra, hogy nekilásson. Folytassa az Üzembe helyezés a(z) 17. oldalon. Nem. Vagy a szoftvert nem fogja telepíteni tudni, vagy valószínûleg nem fog jól mûködni. A következõket teheti: Telepítse a szoftvert egy olyan számítógépre, amely megfelel a követelményeknek. Használja a szoftvert és a készüléket ezzel a számítógéppel. Használja a HP LaserJet 3150 készüléket a szoftver telepítése nélkül. A termék így is kiválóan fog faxként és másolóként mûködni. A feltételek teljesítése érdekében bõvítse a számítógépét, a hálózatát vagy szerezze meg a HP JetDirect nyomtatószerver magasabb verziószámú változatát. Amennyiben egy új nyomtatószerverre van szüksége, akkor nézze meg a oldal 14 a támogatott HP JetDirect nyomtató szerverek listáját. Miután megoldotta ezeket a kérdéseket, folytassa az Üzembe helyezés a(z) 17. oldalon. 16 HU

18 1 Üzembe helyezés Ebben a fejezetben megtudhatja, hogy hogyan kell a kábeleket csatlakoztatni, a festékkazettát behelyezni, vagy a többi részelemet illeszteni. Mielõtt azonban belekezdene, gyõzõdjön meg arról, hogy a terméket egy stabil és vízszintes felületre állította, olyan helyre, ahol biztosított a berendezés szellõzése. A részelemek áttekintése A HP LaserJet 3150 üzembehelyezése elõtt érdemes megismerkedni a szkennelési és a nyomtatási útvonalhoz tartozó részelemekkel. A szkennelési útvonal részei A faxolásra, a másolásra, vagy szkennelésre használt dokumentumok a szkennelési útvonalon haladnak végig, és amely a következõ részekbõl áll: Papíradagoló kazetta Kiegészítõ kar a különleges formátumú hordozók számára (a dokumentumkiadási fedél felsõ pereménél) Dokumentumkiadási fedél/ kezelõpanel Dokumentumkiadási nyílás HU A részelemek áttekintése 17

19 A nyomtatási útvonal részei A nyomtatásra, a fogadott faxok és a készített másolatok céljaira használt papír, a nyomtatási útvonalon halad végig. Ez az útvonal a következõ részekbõl áll: Nyomtatófedélzáróreteszek A papírnyílás karja Elülsõ papírkiadás Nyomtató fedél Papírkiadó kazetta Papíradagoló kazetta Egyenkénti lapadagoló nyílás 18 1 Üzembe helyezés HU

20 A kezelõpanel funkciói A B C D E H I R Q F G J P O N M L K Keresse meg a kezelõpanelon a következõ gombokat és funkciókat. A gombokat a papíralapú dokumentumok faxolására, fénymásolásra és a HP LaserJet 3150 beállításainak megváltoztatására lehet használni. A B C Készenléti jelzõfény A világító lámpa jelzi, hogy a HP LaserJet 3150 készülék üzemkész és hibahelyzet nem áll fenn. Hibajelzõ lámpa A lámpa folyamatos világítása jelzi, hogy hibahelyzet állt elõ. Kezelõpanel kijelzõ Üzeneteket vagy menübeállításokat jelenít meg. D Enter/Menü gomb Megnyomása menük aktivizálására, a kiválasztott változatok tárolására, illetve a menübeállítási lehetõségek alacsonyabb szintjeihez történõ továbblépésre szolgál. E BackSpace (visszaléptetés) gomb A menübeállítások magasabb szintjére történõ átlépést teszi lehetõvé, vagy szöveg bevitelkor az elõzõ betûhelyre történõ visszalépést, törléssel. F Nyíl vissza gomb (<) Egy-egy menüszinten az elõzõ utasítást jeleníti meg, vagy a szövegben való visszalépésre is használható. G H Nyíl elõre gomb (>) Egy-egy menüszinten az elõzõ utasítást jeleníti meg. Arra is szolgál, hogy szöveg beírásakor üres szóközt iktassunk be. Stop/Törlés gomb Ezzel a gombbal lehet folyamatokat befejezni, illetve menübeállításokat elhagyni. J K L M N O P Q Programozott gombok A gyakran tárcsázott faxszámok eltárolására szolgál. Start gomb Papíralapú faxok küldését indítja el. Hálózatos üzemmódban pedig a szkennelést indítja el. Kézi tárcsázás gomb Módot nyújt egyes számoknak a megfelelõ billentyûk közvetlen lenyomásával történõ tárcsázására. Gyakran kerül sor az alkalmazására különleges telefonszolgáltatások igénybe vételekor és nemzetközi számok hívásakor. Gyorstárcsázás gomb Egy- két- vagy háromjegyû kóddal együtt az elõre eltárolt fax-, vagy hívószámokra történõ faxküldést, vagy küldést teszi lehetõvé. Újratárcsázás/Szünet gomb Az utoljára hívott fax-szám ismételt hívására, illetve egy tárcsázandó fax-számon belül szünet beiktatására szolgál. Szám gombok A faxhívószámok bevitelére szolgál. Ezen túlmenõen, szövegbeírási billentyûkként a faxfejléc szövegének bevitelét és a gyors tárcsázáshoz szükséges adatok bevitelét is lehetõvé teszi. Hangerõ gomb Ennek segítségével állíthatjuk be a hangszóró hangerejét a bejövõ és a kimenõ faxok kapcsán. Felbontás gomb Ennek segítségével állíthatjuk be a kívánt felbontást és élességet, az aktuális faxolási és másolási feladathoz. I Másolás gomb A másolási funkciót indítja el. R Kontraszt gomb Az aktuális faxolási, vagy másolási feladatra vonatkozóan a kontraszt beállítását teszi lehetõvé. Ellenõrzés Miután kész van, folytassa Festékkazetta behelyezése a(z) 20. oldalon. HU A részelemek áttekintése 19

21 Festékkazetta behelyezése A Hewlett-Packard társaság a HP LaserJet festékkazetták alkalmazását ajánlja, olyanokét, amely a dobozban is megtalálható. A HP LaserJet 3150 és a HP festékkazetták kialakítása egymással összhangban történt, így az együttes használatuk a lehetõ legjobb képminõséget szavatolja, és nagyfokú megbízhatóságot eredményez. FIGYELEM! A károsodások elkerülése érdekében a festékkazettát nem szabad néhány percnél hosszabb ideig fények kitenni. A festékkazetta behelyezése 1 A két záróretesz segítségével nyissa fel a nyomtatófedelet. 2 Vízszintes irányban többször rázza meg a festékpatront (másodpercenként körülbelül kétszer), annak érdekében, hogy a festékanyag egyenletesen oszoljon el a tartályban. 3 Fogja meg a festékkazetta szélénél levõ átlátszó szigetelõszalag végét és óvatos húzással távolítsa el a szalagot teljes hosszában. (A szalag körülbelül kétszer olyan hosszú, mint a kazetta.) 4 Fogja meg a kazettát a tartófülnél fogva (olymódon, hogy a nyilak a HP LaserJet 3150 felé mutassanak), és csúsztassa be a tartályt a készülékbe a benne található fekete vezetõcsatornák mentén. Forgassa a tartályt addig, amíg az a helyére kattan, majd zárja le a nyomtatófedelet. Megjegyzés Amennyiben az Ön ruházata érintkezésbe kerül a festékanyaggal, akkor azt egy száraz kendõvel törölje le, majd a ruhát hideg vízben mossa át. Ha a festékanyagot forró víz, vagy hõhatás éri (például a szárítóban), akkor a festék a ruházat szövetébe rögzül Üzembe helyezés HU

22 Ellenõrzés Eltávolította a szigetelõszalagot, valamint biztonságosan bezárta a nyomtató fedelét? Igen. Folytassa a(z) A tartók felszerelése a(z) 22. oldalon. Nem. Folytassa a következõvel: Távolítsa el a szigetelõszalagot. Nyissa ki és zárja be újra a nyomtató fedelét. Ha még mindig nem kattan a helyére, akkor valószínûleg a festékkazetta még nem került teljesen a helyére. Vegye ki a patront és helyezze be ismét. A festékkazetták újrahasznosítása A környezetszennyezés csökkentése érdekében a HP beindított egy a használt festékkazetták újrahasznosítását célzó programot. Amikor az üres HP LaserJet festékkazettát kicseréli, akkor kérjük, hogy az új festékkazetta dobozában található útmutatás szerint járjon el. Ezen útmutató szerint, Ön ingyenesen visszaküldheti az üres kazettákat, ha felhasználja az új patron dobozában található postage-paid shipping feliratú címkét óta, a HP LaserJet festékkazetta újrahasznosítási program keretében, több mint 25 millió használt HP LaserJet kazttát gyûjtöttek össze, amelyek máskülönben a környezetet szennyezték volna. HU Festékkazetta behelyezése 21

23 A tartók felszerelése 1 A HP LaserJet 3150 készülékre négy olyan tartót kell felszerelni, amelyek a nyomtatáshordozók és a dokumentumok készülékbe való behúzását, vagy kiadását segítik elõ. A tartók felszerelése a 2 b c d a 1 Készítse elõ: a papírbehúzás tartóját (a), a papírkiadás tartóját (b), a dokumentumadagoló tartóját (c), a dokumentumkiadó tartóját (d). 2 Illessze a papírbehúzás tartóját (a) a papírbehúzási kazetta vájatához, és a megfelelõ vezetõsín mentén a tartót csúsztassa a vájatba. 3 b 3 Tolja be a papírkiadási tartót (b) a papírkiadási kazetta megfelelõ vezetõvájatába. 4 Tolja be a dokumentumbehúzási tartót (c) a dokumentumbehúzási kazetta hátsó oldalán található vájatokba. 4 c 5 Nyomja össze a dokumentumkiadási tartó (d) végzõdéseit, illessze ezeket a dokumentumkiadási résnél található nyílásokba, majd engedje el a végzõdéseket. Ellenõrzés 5 Miután a tartókat felszerelte, folytassa A papírbehelyezésre figyelmeztetõ feliratnak a felragasztása a(z) 23. oldalon. d 22 1 Üzembe helyezés HU

Az Ön kézikönyve HP LASERJET 3150 ALL-IN-ONE http://hu.yourpdfguides.com/dref/910812

Az Ön kézikönyve HP LASERJET 3150 ALL-IN-ONE http://hu.yourpdfguides.com/dref/910812 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP LASERJET 3150 ALL-IN- ONE. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Modem és helyi hálózat

Modem és helyi hálózat Modem és helyi hálózat Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Gyorstelepítési útmutató www.eicon.com Tartalom Bevezetés... 2 Jelzõlámpák... 2 Kábelek csatlakoztatása... 2 Telepítés Windows 98 alatt... 3 Telepítés Windows Me alatt... 4 Telepítés

Részletesebben

Windows Vista /Windows 7 Telepítési útmutató

Windows Vista /Windows 7 Telepítési útmutató Lézeres nyomtató sorozat Windows Vista / 7 Telepítési útmutató A nyomtató használata előtt állítsa be a nyomtató hardverét és telepítse az illesztőprogramot. A megfelelő telepítési és beállítási útmutatásért

Részletesebben

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója 9234594 2. kiadás A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Copyright 2005 Nokia. Minden jog

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás lépés 1 Távolítsa el az összes védő elemet. A kézikönyvben található képek egy hasonló modellre vonatkoznak. Bár az ábrák eltérhetnek az aktuális modelltől, a használati módszer megegyezik.

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás Távolítsa el az összes védő elemet. A kézikönyvben található képek egy hasonló modellre vonatkoznak. Bár az ábrák eltérhetnek az aktuális modelltől, a használati módszer megegyezik. A termék

Részletesebben

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter Ez a terméket bármely ma használatos web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7.0) beállítható. Kezdő lépések DP-G321 AirPlus G 802.11g/2.4GHz Vezeték nélküli Multi-Port Nyomtató

Részletesebben

LaserJet mindenegyben

LaserJet mindenegyben hp LaserJet 3200 nyomtató fax másoló lapolvasó alapvetõ tudnivalók kézikönyve LaserJet mindenegyben Telepítési ellenõrzõ lista Tépje ki ezt az ellenõrzési listát, hogy használni tudja, miközben ezt a

Részletesebben

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére FONTOS: Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére Sajnálattal értesítjük, hogy a készülékkel együtt szállított CD vagy DVD lemezen található automata telepítőprogramok

Részletesebben

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER 2 MAGYAR EM4028 - PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 1.2 Mielőtt elkezdené... 2 2.0 A hardver

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT Gyorshasználati útmutató Nyomtatás különleges papírra, címkékre vagy írásvetítőfóliákra Windows rendszerben 1. A szoftver Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás

Részletesebben

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel Gyors útmutató E7674 Első kiadás Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt

Részletesebben

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató

Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató Disk Station DS509+ Gyors telepítési útmutató BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás céljából tartsa ezt a kézikönyvet

Részletesebben

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW A verzió HUN

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. Tartalom 1. BEVEZETÉS...1 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK...1 3. A PC SUITE

Részletesebben

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Gyors áttekintő útmutató CD-ROM Garancia Megjegyzés * A több kézibeszélőt

Részletesebben

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez KISOKOS Windows Vista rendszerhez TARTALOM 1. fejezet: RENDSZERKöVETELMéNYEK...1 2. fejezet: NYOMTATóSZOFTVER TELEPíTéSE WINDOWS HASZNáLATA ESETéN...2 Szoftver telepítése helyi nyomtatáshoz... 2 Szoftver

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: http://www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy telepíti az AUTODATA 2007

Részletesebben

Windows Vista Telepítési útmutató

Windows Vista Telepítési útmutató Windows Vista Telepítési útmutató A számítógép használata előtt be kell állítania a hardvert és telepíteni kell az illesztőprogramot. A megfelelő beállítás és telepítés érdekében olvassa el a Gyorstelepítési

Részletesebben

A B C D. 2 Telepítse a meghajtóprogramot. 3 Nincs szükség semmilyen lépésre 4 MD-3100 USB ADSL MODEM. Termékismertetõ

A B C D. 2 Telepítse a meghajtóprogramot. 3 Nincs szükség semmilyen lépésre 4 MD-3100 USB ADSL MODEM. Termékismertetõ MD-300 USB ADSL MODEM Termékismertetõ A. Tápfeszültség kijelzõ (be: USB-hez csatlakoztatva és a PC be van kapcsolva / ki: nincs csatlakoztatva vagy a PC ki van kapcsolva. B. ADSL LINK jelzõfény (villog:

Részletesebben

1. A gép kicsomagolása

1. A gép kicsomagolása 1. A gép kicsomagolása A másológépek üzembe helyezését csak kiképzett szerviz technikus végezheti el! Távolítson el mindent a dobozból, és ellenőrizze a tartalmát MFX-2200, MFX-2700 alapgép MFX-2225, MFX-2725

Részletesebben

A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén)

A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén) A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén) A Web Services protokoll lehetővé teszi a Windows Vista (SP2 vagy

Részletesebben

Memóriamodulok Felhasználói útmutató

Memóriamodulok Felhasználói útmutató Memóriamodulok Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Magyar. Biztonsági információk. Magyar

Magyar. Biztonsági információk. Magyar Az útmutató tartalma: Biztonsági információk, 29. oldal. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos hibaelhárítás, 30. oldal. További információk keresése, 34. oldal. Biztonsági információk A készülékhez csak a

Részletesebben

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik:

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW A verzió HUN Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az itt szereplő információ

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Java a Sun Microsystems, Inc. Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az SD embléma az embléma tulajdonosának

Részletesebben

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató Bluetooth párosítás Felhasználói útmutató Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei.

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás 1. lépés Távolítsa el az összes védő elemet. 2. lépés Lassan csukja le a lapolvasó egységet. Figyelem!; a személyi sérülések elkerülése érdekében pontosan az ábrán bemutatott módon végezze

Részletesebben

5400 Series multifunkciós készülék

5400 Series multifunkciós készülék 5400 Series multifunkciós készülék Használati útmutató 2007. január www.lexmark.com A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark név a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült

Részletesebben

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN AirPrint útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk: Megjegyzés A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére,

Részletesebben

AirPrint útmutató. A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. 0 verzió HUN AirPrint útmutató A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J650DW/J670DW/J690DW 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása A használati útmutatóban a megjegyzéseket végig az alábbi stílusban

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Dokument-azonosító: Synology_QIG_4bay2_

Dokument-azonosító: Synology_QIG_4bay2_ Dokument-azonosító: Synology_QIG_4bay2_20100514 BIZTONSÁ GI UTASÍTÁ SOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás céljából tartsa ezt

Részletesebben

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN irprint útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk: Megjegyzés Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére,

Részletesebben

Szoftverfrissítés Felhasználói útmutató

Szoftverfrissítés Felhasználói útmutató Szoftverfrissítés Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar OTOsuite Telepítési útmutató Magyar Ez a dokumentum leírja miképp telepítse az OTOsuite szoftvert DVD-ről, pendrive-ról vagy tömörített fájlból. Rendszerkövetelmények 1,5 GHz processzor vagy gyorsabb (ajánlott:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése Tartalom 1. Bevezetés...1 2. Követelmények...1 3. A Nokia Connectivity Cable Drivers Telepítése...2 3.1 A telepítés előtt...2 3.2 A Nokia

Részletesebben

Gyors Indítási Útmutató

Gyors Indítási Útmutató NWA1300-NJ Gyors Indítási Útmutató 802.11 b/g/n Falban lévő PoE Hozzáférési pont Firmware Verzió 1.00 1. kiadás, 0 / 2011 ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI RÉSZLETEK Felhasználónév admin Jelszó 1234 TARTALOM

Részletesebben

EW1051 USB Smart kártya olvasó

EW1051 USB Smart kártya olvasó EW1051 USB Smart kártya olvasó 2 MAGYAR EW1051 USB Smart kártya olvasó Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 Funkciók és jellemzők... 2 1.2 A csomag tartalma... 2 2.0 EW1051 telepítése Windows 2000 és

Részletesebben

AirPrint útmutató. Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN AirPrint útmutató Ez a dokumentáció a tintasugaras modellekre vonatkozik. 0 verzió HUN Vonatkozó modellek Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik. MFC-J450DW Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

Memóriamodulok. Felhasználói kézikönyv

Memóriamodulok. Felhasználói kézikönyv Memóriamodulok Felhasználói kézikönyv Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információ értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

Merevlemez üzembe helyezése, particionálása

Merevlemez üzembe helyezése, particionálása Merevlemez üzembe helyezése, particionálása (gyakorlati) A meghajtók és partíciók fogalma A meghajtó egy fizikai tárolóeszközt, például a merevlemez-meghajtó vagy a cserélhető USB-meghajtó. A partíció

Részletesebben

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: DCP-J05/J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J00/ J85DW/J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW A verzió HUN Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Gyors telepítési útmutató

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Gyors telepítési útmutató Disk Station DS209j, DS209, DS209+, DS209+II Gyors telepítési útmutató BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

Memóriamodulok. Felhasználói útmutató

Memóriamodulok. Felhasználói útmutató Memóriamodulok Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Disk Station. DS109j,DS109, DS109+ Gyors telepítési útmutató

Disk Station. DS109j,DS109, DS109+ Gyors telepítési útmutató Disk Station DS109j,DS109, DS109+ Gyors telepítési útmutató BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Kérjük, hogy használat előtt gondosan olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat, és a jövőbeli felhasználás céljából

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MODEM SETUP for Nokia 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MODEM SETUP for Nokia 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MODEM SETUP for Nokia 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. Tartalom 1. BEVEZETÉS...1 2. A MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i TELEPÍTÉSE...1 3.

Részletesebben

Memóriamodulok. Felhasználói útmutató

Memóriamodulok. Felhasználói útmutató Memóriamodulok Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD175) Bázisállomás (CD170) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató Bluetooth párosítás Felhasználói útmutató Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei.

Részletesebben

h Számítógép h Akkumulátor

h Számítógép h Akkumulátor Köszönjük, hogy IBM ThinkPad G40 sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás

Részletesebben

Általános nyomtató meghajtó útmutató

Általános nyomtató meghajtó útmutató Általános nyomtató meghajtó útmutató Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) B verzió HUN 1 Áttekintés 1 A Brother

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

Magyar. 1. lépés: Kicsomagolás

Magyar. 1. lépés: Kicsomagolás TARTALOMJEGYZÉK 1. lépés: Kicsomagolás... 1 A hely kiválasztása... 2 2. lépés: A nyomtató áttekintése... 3 Elölnézet... 3 Hátulnézet... 3 A kezelœegység... 4 3. lépés: A festékkazetta behelyezése... 5

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő

EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő 2 MAGYAR EM8690-R1 - Vezeték nélküli füst érzékelő Tartalom 1.0 Bevezetés... 2 2.0 LED indikátor... 3 3.0 Beállítások... 3 3.1 Első használat... 3 3.2 Teszt Mód...

Részletesebben

A másolás folyamata. vagy. Xerox WorkCentre 5945/5955 többfunkciós nyomtató. Szolgáltatások kezdőlap. Munkaállapot. Érintőképernyő.

A másolás folyamata. vagy. Xerox WorkCentre 5945/5955 többfunkciós nyomtató. Szolgáltatások kezdőlap. Munkaállapot. Érintőképernyő. Xerox WorkCentre 9/9 többfunkciós nyomtató A másolás folyamata. A dokumentumokat nyomtatott oldallal felfelé helyezze a dokuadagoló bemeneti tálcájába. Állítsa be úgy a vezetőt, hogy. Nyomja meg a vezérlőpult

Részletesebben

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató A készülék szabványos (FXS) telefonvonalak összekapcsolására szolgál. A készülékhez 9V és 20V közötti váltakozó- vagy egyenfeszültségű tápegység csatlakoztatható

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD485) Bázisállomás (CD480) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

Google Cloud Print útmutató

Google Cloud Print útmutató Google Cloud Print útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a Használati útmutatóban a megjegyzéseket végig a következő módon használjuk: A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 396847-211 2006. március Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Üdvözöljük felhasználóik között! Köszönjük, hogy

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 409917-211 2006. május Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MODEM SETUP for Nokia 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MODEM SETUP for Nokia 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MODEM SETUP for Nokia 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. Tartalom 1. BEVEZETÉS...1 2. A MODEM SETUP FOR NOKIA 6510 TELEPÍTÉSE...1 3.

Részletesebben

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra Nyomtató telepítése A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra duplán kattintva kezdeményezhetjük.

Részletesebben

SystemDiagnostics. Magyar

SystemDiagnostics. Magyar SystemDiagnostics Magyar Szeretne hozzánk fordulni... műszaki jellegű kérdéseivel vagy problémájával? Az alábbiakkal veheti fel a kapcsolatot: Forróvonalunk/ügyfélszolgálatunk (lásd a mellékelt forróvonal-listát,

Részletesebben

HP Officejet Pro 3610/3620 Black and White e-all-in-one. Felhasználói kézikönyv

HP Officejet Pro 3610/3620 Black and White e-all-in-one. Felhasználói kézikönyv HP Officejet Pro 3610/3620 Black and White e-all-in-one Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. kiadás, 2013/4 A Hewlett-Packard megjegyzései A

Részletesebben

9500 Series - bevezetés

9500 Series - bevezetés 9500 Series - bevezetés 2007 www.lexmark.com Biztonsági tájékoztató A készülékhez csak a mellékelt tápegységet és tápkábelt használja, vagy a gyártó által ajánlott, cserealkatrészként vásárolt tápegységet

Részletesebben

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó a tulajdonosának védjegye. A Java a Sun Microsystems, Inc. Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése Telepítő fájl letöltése honlapunkról A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése A honlapunkon (www.novitax.hu) található telepítő fájlt (novitax2007-setup.exe) le kell tölteni a számítógép egy

Részletesebben

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG

KX-TG7100HG/KX-TG7102HG TG7100_7120HG(hg-hg)_QG.fm Page 1 Friday, May 12, 2006 11:38 AM 1 Csatlakoztatások Bázisállomás Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG7100HG/KX-TG7102HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon

Részletesebben

Külső eszközök Felhasználói útmutató

Külső eszközök Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek

Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek Ha különböző operációs rendszert, vagy architektúrát használ szerverhez vagy klienshez, előfordulhat, hogy a kapcsolat nem működik megfelelően a kézikönyv

Részletesebben

A P-touch Transfer Manager használata

A P-touch Transfer Manager használata A P-touch Transfer Manager használata Verzió 0 HUN Bevezetés Fontos megjegyzés A dokumentum tartalma és a termék műszaki adatai értesítés nélkül módosulhatnak. A Brother fenntartja a jogot, hogy értesítés

Részletesebben

AirPrint útmutató. A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW.

AirPrint útmutató. A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW. AirPrint útmutató A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása A használati útmutatóban a megjegyzéseket

Részletesebben

Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 3130

Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 3130 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv Médiatár Rövid felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Bevezetés... 3 Kezdô gondolatok... 4 Hálózati követelmények... 4 Támogatott operációs rendszerek a számítógépeken...

Részletesebben

ConCorde-960. Használati útmutató

ConCorde-960. Használati útmutató ConCorde-960 Használati útmutató Köszönjük, hogy a ConCorde-960 vezetékes telefonkészüléket választotta. Kérjük, a készülék üzembe helyezése és első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati

Részletesebben

Memóriamodulok Felhasználói útmutató

Memóriamodulok Felhasználói útmutató Memóriamodulok Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi és az Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját.

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját. A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, 2000, Me, and 98SE Kezdő lépések DSM-320 Vezeték nélküli Médialejátszó A következőkre lesz szüksége: Windows XP, 2000, Me vagy 98SE, 500MHz-es

Részletesebben

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardware telepítése. Telepítés Windows 2000-re és XP-re

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardware telepítése. Telepítés Windows 2000-re és XP-re PU007V2 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya A termék bemutatása Szélsőséges hőmérséklettől óvja a PU007V2 kártyát. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőszerkezetek

Részletesebben

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Kezdő lépések Jelen Gyorsismertető segítségével megkezdheti az IRIScan TM Anywhere 5 használatát. Kérjük,

Részletesebben

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Java a Sun Microsystems, Inc. Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.81 FOR NOKIA 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.81 FOR NOKIA 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A NOKIA PC SUITE 4.81 FOR NOKIA 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. Issue 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS...1 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK...1 3. A

Részletesebben

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya A termék bemutatása Szélsőséges hőmérséklettől óvja a PU013 kártyát. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőszerkezetek közelébe.

Részletesebben

NPS-520. Rövid kezelési útmutató. MFP nyomtatókiszolgáló. Verziószám 1.00 2. kiadás 2007/1. Copyright 2007. Minden jog fenntartva.

NPS-520. Rövid kezelési útmutató. MFP nyomtatókiszolgáló. Verziószám 1.00 2. kiadás 2007/1. Copyright 2007. Minden jog fenntartva. NPS-520 MFP nyomtatókiszolgáló Rövid kezelési útmutató Verziószám 1.00 2. kiadás 2007/1 Copyright 2007. Minden jog fenntartva. Áttekintés Az NPS-520 nyomtatókiszolgáló egy Ethernet porttal és egy USB (v2.0)

Részletesebben

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre Easton420 Automata Telefon hangrögzítő V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre A mellékelt telepítő CD-t helyezze a számítógép lemez olvasó egységbe, várja meg az automatikus indítási képernyőt. Majd válassza

Részletesebben

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő:

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő: Műszaki adatok Nyomtatási sebesség (fekete): Normál:Akár 33 oldal percenként (A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ:

Részletesebben

Hálózati jelátviteli eszköz Gyors Telepítési Útmutató

Hálózati jelátviteli eszköz Gyors Telepítési Útmutató Hálózati jelátviteli eszköz Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: PL7200/PL7200KIT Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Figyelmeztetés: Fontos telepítés előtti tudnivalók... 1 3. LED jelző lámpák

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben