Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása"

Átírás

1 Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása Adózói felmérés szeptember 24.

2 Tartalom Előszó Előszó 3 Az adóhatóság szervezeti változásainak hatása E-közigazgatás Ellenőrzés, jogorvoslati és hatósági eljárások Jogszabályváltozások az adózó szemüvegén keresztül Utószó A felmérésről Az adóhatóság szerepét és funkcióját figyelembe véve magától értetődő és hagyományosan elfogadott, hogy az adózók kiemelkedő jelentőségűnek tartják, és folyamatosan figyelemmel követik az adóhatóság véleményét, gyakorlatát, illetve az adózói gyakorlatra adott reakcióit. A tavalyi és idei felmérésünk egyértelmű tanulsága azonban az, hogy az adóigazgatási eljárás valamennyi résztvevője figyelemmel követi a többi résztvevő reakcióit. Az adózókat nemcsak az adóhatóság, hanem kifejezetten a többi adózó tapasztalata is érdekli, és az adóhatóság is legalább ugyanilyen fontosnak tartja az adózói visszajelzéseket. Egy jól működő adórendszerben az adózók célja, hogy az adójogszabályoknak és ezzel összhangban az adóhatóság elvárásainak maradéktalanul megfelelve, profitábilisan folytathassák üzleti tevékenységüket, az adóhatóság célja pedig alapfeladatainak oly módon történő ellátása, hogy az a jogkövető vállalkozások üzletmenetét a lehető legkisebb mértékben zavarja, illetve az esetleges hibák lehetőségét minimalizálja. A fentiekben felvázolt kölcsönös figyelmet tehát kizárólag pozitív jelként lehet értékelni, hiszen a fenti célokat szolgálja, segíti. Úgy is érzékeltethetnénk, hogy ez a kölcsönös figyelem, illetve az egymás reakcióira adott válaszreakciók, egyfajta információs táncként rajzolódnak ki, melynek során a résztvevőket ugyanazok a célok vezérlik. Felmérésünk másik fontos tapasztalata ugyanakkor az, hogy ebben a táncban sokan nem érzik komfortosan magukat. Jellemzőek a bizonytalan lépések, botlások, a tétova, de bizakodó tekintetek és olykor még az is előfordul, hogy a felek egészen eltérő ritmusra táncolnak. A tánctér egyes részei félhomályba burkolóznak, aminek azonban nem minden résztvevő örül, mivel úgy érzik, partnerüknek hátsó szándékai lehetnek. Mi a PwC és e felmérés szerepét abban látjuk, hogy e táncteret megvilágítva, eloszlassuk ezt a félhomályt és fórumot biztosítsunk a feleknek, hogy összhangba kerülhessenek és megbizonyosodhassanak egymás szándékai felől. Dr. Kelemen János Cégtárs A PwC Magyarország a tavalyi év mintájára 2013-ban is elindította országos felmérését annak feltérképezésére, hogy miként értékelik az adózók a jogszabályi környezet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetének változásait. Felmérésünk célja az volt, hogy átfogó képet alkothassunk a jogszabályváltozásoknak a gazdasági élet szereplőire gyakorolt hatásáról, és az adóhatóságnál bekövetkezett szervezeti változások adózók általi megítéléséről. A felmérést pozitív adózói visszajelzések és élénk érdeklődés kísérte, amit az is jelez, hogy a tavalyi felméréshez képest megháromszorozódott a kérdőívet kitöltők száma. A felmérésben bármely adózó részt vehetett, így a válaszokban magánszemélyek, illetve társaságok véleménye is megtalálható. A kérdőívben az egy, illetve többválasztós kérdések mellett abszolút és összehasonlító értékelési skálák alkalmazásával igyekeztünk felderíteni az adózók álláspontját az egyes kérdésekben. A kérdések jelentős részénél lehetőséget adtunk a kérdőívet kitöltőknek, hogy szövegesen is kifejthessék véleményünket, tovább árnyalva ezzel a felmérés eredményei által kirajzolt végső képet. A kérdések jellege, illetve a felmérés kérdőívét támogató informatikai alkalmazás szigorú adatkezelési rendszere biztosította a válaszadók anonimitását, a beérkezett válaszok elemzése kizárólag statisztikai szempontok alapján történt. 2 Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása Adózói felmérés szeptember 24. 3

3 Az adóhatóság szervezeti változásainak hatása A felmérésünket kitöltő adózók többségében a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága (a továbbiakban: KAIG ) irányítása alá tartoznak. A 2013-as kérdőívünk kitöltése során ez az arány 41 százalék volt, amely ugyan kevesebb, mint a korábbi 2012-es felmérés eredménye, azonban összhangban van a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetében bekövetkezett változásokkal. A NAV január 1-jével ugyanis szervezeti átalakításon ment keresztül, 1. ábra A Társaságok adóügyi illetősége szerinti megoszlása NAV KiemeltAdózók Adóigazgatósága NAV Észak-magyarországi NAV Nyugat-dunántúli NAV Észak-alföldi NAV Közép-magyarországi NAV Dél-dunántúli NAV Közép-dunántúli NAV Dél-alföldi Nem elhanyagolható annak vizsgálata sem, hogy a felmérésben részt vevő adózók rendelkeznek-e kijelölt referenssel. A válaszadók 55 százalékának van referense és többségük elégedett a kialakított rendszerrel. Azok pedig, akik elégedetlenségüket fejezték ki főként a referensük elérhetőségét, illetve a tapasztalat hiányát kifogásolták. A 2013-as kérdőív kitöltésének idejében kizárólag a KAIGtól átkerült adózókat vizsgálva elmondható, hogy kedvelik és nagyobb részben elégedettek is a referensi rendszerrel, a tapasz talat hiányát azonban zömében ők is kifogásolták. amelynek következtében a kiemelt adózók a hitelintézetek és biztosítók, valamint Budapest és Pest megye területén székhellyel rendelkező kiemelt adózók kivételével a székhelyük szerinti illetékes regionális adó főigazgatóságokhoz kerültek átszervezésre. A KAIG teljes átszervezése és korábbi országos illetékességének megszüntetése tehát magyarázatául szolgál a felmérésben tapasztalt változásokra. Ezt támasztja alá, hogy felmérésünk szerint % 41% 3% 8% 30% 11% 0% 9% 19 20% 0% 2% 0% 7% 3% 4% Nem elégedett, mert a KAIG-on volt referens, de ez megyei szinten nem elérhető. A KAIG-tól nem lett volna szabad a nagyvállalatokat átirányítani a székhely szerinti adóhivatalokhoz, nem voltak felkészülve ezen nagyvállalatok kezelésére. a jelenleg regionális adó főigazgatóságokhoz tartozó adózók 38 százaléka a 2013-as szervezeti változások következtében kerültek át a KAIG-tól valamelyik regionális főigazgatóságoz. A regionális főigazgatóságokhoz átkerült válaszadók elégedettségének felmérése alapján megállapítható továbbá, hogy az említett adózók nem tapasztaltak releváns változást a személyes kapcsolattartás, az ügyfélszolgálat, az eljárások hatékonysága és gyorsasága, valamint az ellenőrzési gyakorlat terén. 2. ábra Azon adózók aránya, akik az adóhatóság évi szervezeti változásai következtében kerültek át a KAIG-tól valamelyik regionális Főigazgatósághoz. 38% A referensi rendszer tehát a válaszadók véleménye alapján egy meglehetősen kedvelt és jól működő intézmény, amelynek regionális szintre történő bevezetése ugyan hordoz még magában kihívásokat, ám az adózók tapasztalatai alapján minden szempontból előnyös és bevált megoldásnak tekinthető. Az adóhatósággal történő kapcsolattartás gyakoriságában nem történt számottevő változás a 2012-es felmérésben tapasztaltakhoz viszonyítva, azt azonban érdemes megjegyezni, hogy azok aránya, akik az év során egyáltalán nem kerültek kapcsolatba az adóhatósággal a korábbi 12 százalékról 10 százalékra csökkent a 2013-as kérdőívben. Figyelemre méltó az az eredmény is, hogy a felmérés időpontjában a KAIGhoz tartozó adózók jelentősen nagyobb arányban jeleztek szinte folyamatos adóhatósági jelenlétet, mint a regionális adóhatóságokhoz tartozók. Az adóhatósággal történő kapcsolattartás, valamint a folyamatos párbeszéd lényeges és alapvető fontosságú eleme a jelenleg is kialakítás alatt álló szolgáltatói adóhatóság koncepciónak. A válaszadók azonban azt is fontosnak tartották megjegyezni, hogy a folyamatos adóhatósági jelenlét az adózó tájékozottságát és jogkövető magatartását kell, hogy előmozdítsa, úgy, hogy eközben ne akadályozza az adózót rendes üzletmenetének folytatásában. Ugyancsak pozitív irányba mozdult el az adóhatóság munkájával való általános megelégedettséget jelző mutató, míg a 2012-es adókérdőívünkben az index 44-es értéket vett fel, idén már az 50-es átlagértéket is meghaladta. Az elégedetlenség főbb okai között továbbra is a tájékoztatáskéréssel kapcsolatos hiányosságok és az ellenőrzési tevékenység található. A legtöbben az ellenőrzés tekintetében annak hosszát illetve elhúzódását kifogásolták. A tájékoztatással kapcsolatos vélemények alapján az adózók igénylik, hogy az adóhatósággal ne csak hatósági-ellenőrző szerepben találkozzanak, hanem interaktív kommunikációval segítsék jogkövető magatartásukat. Mindenképpen szükséges megemlíteni, hogy az átszervezés következtében folyamatban lévő ügyek is átkerültek a KAIG-tól az illetékes regionális adóhatóságokhoz, így az említett adóhatóságoknak rövid időn belül kellett az új körülményekhez és a kiemelt nagyvállalati adózói kör igényeihez alkalmazkodniuk, ami természetesen időigényes folyamat. A 2013-as felmérés alapján megállapítható, hogy az adózók továbbra is a leggyakrabban információ-, és adóigazolás kérés, illetve ellenőrzés során kerülnek kapcsolatba az adóhatósággal. A válaszadók 80 százaléka jelezte, hogy kért már tájékoztatást az adóhatóságtól, és a válaszadók több mint fele, vette már fel a kapcsolatot az adóhatósággal állásfoglalás kérés kapcsán is. Ez egyértelmű jele annak, hogy 3. ábra Az adóhatósággal történő kapcsolatba lépés gyakorisága az elmúlt évben 4. ábra 1 5 alkalom 42% Nem került kapcsolatba 10% Az adózók elégedettségi indexe az adóhatóság munkájával* az adózók preferálják az adóhatóság által nyújtott tájékoztatást, iránymutatást, igényük és a gyakran változó jogszabályi környezet okozta kihívások leküzdéséhez szükségük is van azokra, annak érdekében, hogy a kapott információt és a hatóság iránymutatásait a lehető legjobban ültessék át a gyakorlatba. 0 * 0 nem vagyok elégedett; 100 nagyon elégedett vagyok 5. ábra Az adóhatósággal történő kapcsolatfelvétel főbb okai: Információkérés Ellenőrzés Hatósági eljárás Fizetési kedvezményi eljárás Végrehajtás Állásfoglalás kérés Egyéb 5-nél több alkalom 48% Adóigazolás-kérés 66% Megjegyzés: több válasz megjelölése is lehetséges volt, így az adatok nem adnak ki 100%-ot. 68% 66% 31% 8% 6% 53% 4% 4 Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása Adózói felmérés szeptember 24. 5

4 E-közigazgatás ÁNYK Ügyfélkapu 6. ábra 7. ábra 11. ábra Nem meglepő adat, hogy a felmérésben résztvevők 97 százaléka rendelkezik ügyfélkapuval. Az már sokkal inkább figyelemre méltó, hogy 30 százalékuk naponta használja is az elektronikus ügyintézési portált, míg további 50 százalék heti rendszerességgel intézi ügyeit főként bevallások benyújtását, adófolyószámla vagy törzsadatok lekérdezését az ügyfélkapun keresztül. Ügyfélkapuval rendelkező válaszadók aránya 97% Ügyfélkapu-használat gyakorisága Naponta 30% Évente 1% Havonta 16% Azok aránya, akik ügyintézés előtt informá ció - szerzés céljából felkeresik a NAV honlapját 89% Az a probléma, hogy az új jogszabá lyokkal kapcsolatban csak 4 5 hónappal később jelenik meg a NAV véleménye, holott az adózónak azt azonnal kell alkalmaznia. Az ügyfélkapu működésével kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a válaszadók majdnem fele nyilatkozott úgy, hogy előfordult már, hogy azért nem tudta adóbevallását benyújtani, mert átmenetileg nem működött az ügyfélkapu. A technikai problémák ellenére pozitívumként értékelendő, hogy amennyiben a bevallás kitöltése során hiba merült fel, a válaszadók túlnyomó többsége megkapta a releváns segítséget az adóhivataltól. 8. ábra Előfordult-e már, hogy azért nem tudott beadni bevallást, mert átmenetileg nem működött az Ügyfélkapu? Igen, többször előfordult 2% Igen, már előfordult 44% Nem fordult elő 54% Hetente 53% 9. ábra A bevallás kitöltése során felmerülő hiba esetén kérésre az adóhatóság megadta a megfelelő és releváns tájékoztatást. 80% A válaszadók 89 százaléka ügyintézés előtt rendszeresen felkeresi az adóhatóság internetes portálját. A kérdésre nemleges választ adók, ezt a nehézkesen használható keresőmotorral, és könyvelők, adótanácsadási szolgáltatást nyújtók segítségének preferálásával indokolták. Ennek egyik oka, hogy az adózók szerint a NAV honlapja nem eléggé naprakész. Feltehetően éppen a nehézkes keresőmotor és a tájékoztatók késedelmes megjelenése miatt mérhető csak közepes elégedettség azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy az aktuális és kiemelt témákban megtalálják-e az adózók kérdéseikre a választ. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a mutatószámot sem, hogy az adóhatóság internetes portálját felkeresőknek több, mint 70 százaléka hetente többször, vagy akár naponta többször felkeresi a hatóság honlapját, így a keresőmotor fejlesztése vagy a tájékoztatók gyorsabb publikálása még tovább növelhetné az adózók elégedettségét. Forrás: Internet 12. ábra 13. ábra Megállapítható, hogy az elektronikusan elérhető szolgáltatásokkal az adózók inkább elégedettek mintsem elégedetlenek, azonban minden területen lehetne tovább finomítani, így különös tekintettel a törzsadatok naprakészségére és az ügyfélkapu rendszerén belüli navigáció egyszerűségére. 10. ábra Az elektronikusan elérhető szolgáltatásokkal való elégedettség indexe* Az ügyfélkapun keresztül elérhető törzsadatok frissítése 57 ÁNYK-nyomtatványok elérhetősége, minősége Az ügyfélkapu navigációjának egyszerűsége Az ügyfélkapun keresztül intézhető ügyek terjedelme Megtalálja Ön a NAV honlapján az adózással kapcsolatos aktuális és kiemelt témákban felmerülő kérdéseire a választ?* 5,94 Összesített átlagérték 1 és 10 között Milyen gyakran keresi fel a NAV internetes honlapját (www.nav.gov.hu)? 27% 27% 46% Naponta, vagy naponta többször Hetente, vagy hetente többször Havonta, vagy havonta többször * 0 egyáltalán nem elégedett, 100 teljes mértékben elégedett * 1-től 10-ig terjedő skálán jelölve, ahol az 1 az egyáltalán nem, a 10 a teljes mértékben. 6 Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása Adózói felmérés szeptember 24. 7

5 E-közigazgatás versus ügyfélszolgálati ügyintézés Javaslatok az elektronikusan elérhető szolgáltatások körének bővítésére A válaszadók 86 százaléka még nem vette igénybe az adóhatóság internetes időpont foglalási rendszerét, amely a válaszok alapján egyrészt az elektronikus ügyintézés preferálásnak tudható be, másrészt a személyes ügyintézésnél tapasztalható alacsony ügyfélszolgálati várakozási idő sem indokolja. 14. ábra Azok aránya akik nem vették még igénybe az adóhatóság internetes időpont foglalási rendszerét Egységes helyi adó bevallási felület, törzsadat és folyószámla lekérdezés. Nagyon hasznos lenne, ha az ügyfélkapun keresztül elérhetőek lennének a hivatalosan benyújtott és az adózó által megkapott dokumentumok, beleértve az ellenőrzés főbb dokumentumait (megbízólevél, meghatalmazás, jegyzőkönyv, határozat). ügyfélszolgálati elérhetőséget a NAV-nál! A kérdőívet kitöltők jelentős többsége ehhez mérten elégedett az ügyfélszolgálatok nyitvatartási idejével, míg a kisebbségben lévők főként a KAIG illetősége alá tartozók jegyzik meg, hogy az ügyfélszolgálati idő nem igazodik a munkarendhez, rövid nyitvatartási idő és hosszas várakozási idő mellett lehet csak ügyeiket intézni. Az ügyfélszolgálatokkal kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a felmérésben részt vevők a tavalyi évhez képest releváns fejlődést éreztek az ügyfélszolgálati munkatársak elérhetőségével, segítőkészségével és szakmai felkészültségével kapcsolatban, azonban a telefonos ügyfélszolgálati rendszert (Ügyfél Contact Center) érintően az elégedettség ennél alacsonyabb. 15. ábra 86% Az ügyfélszolgálatok nyitvatartási idejével elégedett válaszadók aránya 85% Elektronikus információkérés Minden olyan területen, ami egy cég életét érinti, így különösen például inkasszó, végrehajtás esetén, ahol határozat nem születik, de a tartozást érvényesítik, miközben az ügyfélkapun nem lehet erről tájékozódni. A fentiek tükrében az elektronikus közigazgatás az adóügyek terén alapvetően sikertörténetként értékelhető, azonban a már eddig is nagy népszerűségnek örvendő elektronikus ügyintézési lehetőségek mellett, az adózók egyes területeken még várnak fejlődést, illetve további ügyintézési lehetőségeket vonnának be az e-közigazgatás világába. Mivel bővítené az elektronikusan elérhető szolgáltatások körét? Angol nyelvű ügyintézés lehetősége, a nem magyar anyanyelvűek részére is elérhetővé tenni e szolgáltatásokat. Írásos kérelmek beadása elektronikusan és gyors válasz. Szintén érdemes kiemelni, hogy arra a kérdésre, hogy milyen esetekben vennék az adózók szívesen igénybe a személyes jelenlét nélküli ügyintézés lehetőségét biztosító Ügyfél Contact Centert, több adózó jelezte, hogy a bevallások javításánál jelentene egy ilyen fejlesztés nagy segítséget. A fentiekből egyértelműen megállapítható, hogy az elektronikus, személyes és telefonos ügyintézés versenyéből az elektronikus ügyintézés került ki győztesen, míg általában a telefonos ügyintézés a legkevésbé preferált, de még ezen a területen is meghaladja az 50 százalékot az ügyfél-elégedettség. 16. ábra A NAV Ügyfél Contact Center (ÜCC) rendszerén keresztül történő ügyintézéssel kapcsolatos elégedettség* Ügyintézés gyorsasága Az ügyintéző szakmai felkészültsége Az ügyintéző segítőkészsége 5,92 5,94 6,71 * 1-től 10-ig terjedő skálán jelölve, ahol az 1 az egyáltalán nem, a 10 a teljes mértékben. A fejlődés irányait tekintve az adózók három kulcsfontosságú területet emeltek ki, így a korábbi év tapasztalataihoz hasonlóan az ügyfélszolgálatok, revizorok elektronikus elérhetőségét, az elektronikus ügyintézés (bevallás, törzsadat lekérdezés, adófolyószámla lekérdezés) kiterjesztését a helyi iparűzési adóra, valamint minden jelenleg papíralapon beadható kérelem elektronikus úton történő beadásának lehetőségét. A fentieken túl az angol nyelvű ügyintézés lehetősége is visszatérő igény. A válaszadók által megfogalmazott javaslatok megvalósítása nem csak az adózók ügyintézését tenné kényelmesebbé, hanem a hatóság számára is a költséghatékonyságot és gyorsabb, egyszerűbb munkavégzést segítené elő, növelve ezáltal az általános adózói elégedettséget. Forrás: Internet 8 Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása Adózói felmérés szeptember 24. 9

6 Ellenőrzés, jogorvoslati és hatósági eljárások Ellenőrzés Felmérésünk alapján az adóhatóság a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is túlnyomó többségben alkalmazza a telefonos megkeresést. 17. ábra Értesítés módja az ellenőrzés megkezdéséről Habár az adóhatóság az ellenőrzés során betartja a törvény által előírt határidőket, azonban az adózók számára a legnagyobb problémát magának az adóellenőrzésnek az elhúzódása okozza, illetve az, hogy az adóhatóság ellenőrzési tevékenysége nincs mindig összhangban a tájékoztatási tevékenységével. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is jelentős nehézségeket okoz az adózók számára, hogy az adóellenőrzést végző revizorok nem rendelkeznek a vállalkozás tevékenységére vonatkozó ágazatspecifikus, illetve egyedi ismeretekkel. 22. ábra Az ellenőrzést végző revizorok munkájával kapcsolatos elégedettség mértéke* Az ellenőrzést végző revizorok magatartása elősegítette-e az adózó együttműködési kötelezettségének minél hatékonyabb teljesítését? Megfelelőnek ítéli-e az adóellenőrzés során a személyes ügyintézést (az ellenőrzést végző revizorok kommunikációjának minősége, stílusa)? Mennyire tartja megfelelőnek az ellenőrzést végző NAV munkatársak szakmai (anyagi- és eljárásjogi) felkészültségét? Véleménye szerint mennyire volt megfelelő az ellenőrzést végző revizorok felkészültsége az ellenőrzött vállalkozás tevékenységére vonatkozó ágazat specifikus illetve egyedi ismérvekből? 7,09 7,25 6,90 5,91 Ahogy arra már az előző évben is felhívtuk az adózók figyelmét, amennyiben telefonon értesítik az adózót, hogy az ellenőrzés megkezdésével kapcsolatban jelenjen meg az adóhatóságnál, akkor az értesítés és megjelenés között eltelt időben még befejezhető az önellenőrzés, azaz magával a telefonos értesítéssel nem áll be az önellenőrzési tilalom. Erre azért érdemes külön felhívnunk a figyelmet, mert úgy tűnik, hogy a szabállyal kapcsolatos jogértelmezés nem egyértelmű. Telefonon Levélben A helyszínen adták át a megbízólevelet ábra A revizorok Társasággal kapcsolatos felkészültségének értékelése* 5,91 Összesített átlagérték 1 és 10 között Véleménye szerint mennyire van összhangban az adóhatóság ellenőrzési tevékenysége a tájékoztatási tevékenységével? 5,52 * 1-től 10-ig terjedő skálán jelölve, ahol az 1 az egyáltalán nem, a 10 a teljes mértékben. Az ellenőrzésekkel összefüggésben is általános igényként jelent meg a válaszadók körében, hogy az adóellenőrökkel történő kapcsolattartást jelentős mértékben javítaná, ha az adózó az adóellenőrökkel ben is kapcsolatot tarthatnának. Úgy véljük, hogy a mai üzleti életben igen fontos szerepet tölt be az elektronikus levelezés, mint a kapcsolattartás egyik formája, így reális elvárás az adózók részéről, hogy ebben a formában is kommunikálhassanak az adóellenőrökkel, illetve dokumentumokat nyújthassanak be. A válaszadók többsége a helyszíni ellenőrzést részesíti előnyben az adóhatóság hivatali helységében történő ellenőrzéssel szemben, annak ellenére, hogy a válaszadók többsége úgy gondolja, hogy az adóellenőrzés, illetve az adóhatósági jelenlét zavarja a Társaság rendes üzletmenetét. 19. ábra Adózók által preferált ellenőrzési módok (Több válasz is megjelölhető volt!) 18. ábra Mennyire segítené elő az ellenőrzés gördülékenységét a revizorokkal történő elektronikus kapcsolattartás lehetősége?* 20. ábra 8,25 Összesített átlagérték 1 és 10 között * 1-től 10-ig terjedő skálán jelölve, ahol az 1 az egyáltalán nem, a 10 a teljes mértékben. Az ellenőrzés a társaság rendes üzletmenetét akadályozza/ akadályozta-e? (Több válasz is megjelölhető volt!) * 1-től 10-ig terjedő skálán jelölve, ahol az 1 az egyáltalán nem, a 10 a teljes mértékben. Állandóság biztosítása az egyes adóellenőrzések során Az adóellenőröknek olyan irányba kellene fejlődniük, hogy ne csak a törvény betűit ismerjék, hanem a gazdasági tartalmat is vizsgálják józan paraszti ésszel. elérhetőséget minden revizornak. Helyszíni ellenőrzés 70% Igen, az ellenőrzések száma miatt 23% Az adóhatóság hivatali helyiségében lefolytatott ellenőrzés Részben helyszínen/részben az adóhatóság hivatali helyiségében lefolytatott ellenőrzés 7% 31% Igen, az ellenőrzések hossza miatt Igen, egyéb okból Nem 43% 11% 46% 10 Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása Adózói felmérés szeptember

7 Az ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával zárul, amire az adózónak lehetősége van észrevételt tenni. Az előző felmérésünk azt mutatta, hogy az adózók kis része bízik abban, hogy az észrevétellel csökkentheti azon megállapítások hatását és súlyát, amely alapján az adóhatóság majd határozatot hoz, és inkább a fellebbezés jogintézményében bíznak. Az idei felmérésünk azt mutatja azonban, hogy a válaszadók jelentős része él az észrevétel lehetőségével is, amennyiben nem ért egyet az ellenőrzés megállapításaival, illetve ezen megállapítások jelentősek. Az ellenőrzés megállapításairól felvett adóhatósági jegyzőkönyv alapján készül az adóhatósági megállapításokat tartalmazó határozat. Ennek alapján fontos lenne, hogy az adózók megismerhessék a jegyzőkönyv tartalmát még az ellenőrzés lezárását megelőzően. Habár a jelenlegi jogszabályok nem kifejezetten biztosítanak lehetőséget arra, hogy az adózó megismerhesse a jegyzőkönyv tartalmát annak kiadása előtt, azonban a válaszadók nagy többsége mégis megismerhette a vizsgálat lezárása előtt, milyen esetleges megállapítások várhatóak, sőt a többségnek lehetősége nyílt a szakmai egyeztetésre is a jegyzőkönyv kiadását megelőzően. Úgy véljük, hogy ennek a gyakorlatnak a jogszabályi intézményesítése jelentősen támogathatná az adózók és az adóhatóság együttműködését és az adóellenőrzések eredményességét. 23. ábra Az adózók az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élnek (Több válasz is megjelölhető volt!) Kifogás Észrevétel Fellebbezés Felügyeleti eljárás NAV Felügyeleti eljárás NGM Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata Felülvizsgálat a Kúriánál Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárása Panasz 5% 0% 67% 78% 60% 50% 67% 75% 0% Hatósági eljárások A hatósági eljárásban a jogorvoslati eljárások során megnő az adóhatóság szerepe. A különböző jogorvoslati lehetőségek biztosítják az adózók számára, hogy a kedvezőtlen adóhatósági megállapításokkal kapcsolatban kifejtsék szakmai álláspontjukat, illetve különböző indítványokat tegyenek. Az adózók többsége még mindig nem él minden jogorvoslati lehetőségével (például ritka az az adózó, aki panaszt vagy kifogást tesz, de még a nemzetgazdasági miniszter előtti felügyeleti eljárás lehetőségét is csak az adózók fele ismeri). A felmérés alapján a válaszadók jelentős része akkor nem támadta az adóhatósági megállapításokat, ha egyetértett azok jogszerűségével, vagy ha a megállapítások csekély összege miatt nem érezte indokoltnak. Emellett a válaszadók harmadik okként, azt jelölték meg, hogy azért nem élnek a jogorvoslattal, mert nem bíznak abban, hogy azok eredményesek lennének. 24. ábra A jegyzőkönyvvel kapcsolatban tett észrevételét az adóhatóság 1% 24% elfogadta Jó lenne, ha lennének nyelveket beszélő, integrált rendszereket és nemzetközi könyvelést ismerő adóellenőrök. 26. ábra Azon adózók aránya, akik a bíróság eljárása során sikerrel jártak az adóhatósággal szemben Az előző évi felmérésünkhöz hasonlóan a válaszok alapján a revizorok az egyes adónemek közül továbbra is leginkább az általános forgalmi adóra koncentrálnak. A várható megállapításokról mindig adnak tájékoztatást, a problémák okáról, okfejtésükről csak a határozatból szerzünk tudomást. A jegyzőkönyvezés előtt megbeszélték velünk a felmerült problémákat, várható megállapításokat, ugyanakkor szóbeli észrevételeinkről nem akartak tudomást venni, csak a saját álláspontjukat hangoztatták. Nem konzultáltak velünk, pedig jó lenne tudni, milyen bírságra számítson a vállalkozás. 48% 25. ábra 27% nem fogadta el részben elfogadta és volt kihatása a megállapítás összegére részben elfogadta és nem volt kihatása a megállapítás összegére Az elsőfokú határozattal szemben való fellebbezését az adóhatóság... 4% 20% elfogadta nem fogadta el részben elfogadta és volt kihatása a megállapítás összegére 27% részben elfogadta 49% és nem volt kihatása a megállapítás összegére 50% 27. ábra Azon adózók aránya, akik a Kúria eljárása során sikerrel jártak az adóhatósággal szemben 45% 12 Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása Adózói felmérés szeptember

8 Jogszabályváltozások az adózó szemüvegén keresztül Nincs könnyű helyzetben az az adózó, aki egymaga próbál eligazodni a tengernyi jogszabályváltozás között. Akinek mégis sikerül, annak évközben is folyamatosan frissítenie kell tudását az adójog változásaira tekintettel. A jogszabályváltozások útvesztőjében történő kiigazodásban és a jogalkotói szándék megismerésében az adózó segítségére van a törvényekhez fűzött indokolás, szaklapok magyarázatai vagy a törvényalkotási folyamatban résztvevők előadásai szakmai konferenciákon (például: PwC Adópárbeszéd), ahol az adózók megismerhetik, milyen célok vezérlik a jogalkotókat és jogalkalmazókat munkájuk során. Azonban ritkán kerül sor arra, hogy véleményt mondhassanak a változásokról, annak gazdasági és társadalmi hatásáról a jogszabályok által érintettek. Ezzel szemben néhány országban a nagy horderejű törvényjavaslatokat, a tervezett bevezetése előtt akár egy másfél évvel hamarabb társadalmi vitára bocsátják. Az adófizetők ezen igényének eleget téve, arra vállalkoztunk, hogy fényt derítsünk az elmúlt év sláger témáinak fogadtatására. 31. ábra Jogszabályváltozások megítélése* Általános forgalmi adó Figyelemmel az elmúlt évek azon adópolitikai irányvonalára, mely szerint a jövedelmet terhelő adókról a fogyasztási, forgalmi típusú adókra helyeződik az adóztatás súlypontja, nem meglepő, hogy az egyes adónemeket érintően általánosságban a legkevésbé népszerű az általános forgalmi adó változások megítélése, míg a válaszok alapján általánosságban a személyi jövedelemadó területén születtek az adózók számára a legelfogadhatóbb módosítások. Megjegyzendő, hogy a kérdőívet kitöltők véleménye szerint minden adónem területén inkább negatív mintsem pozitív adóváltozásokra került sor. Ugyanakkor, ha a teljes adójogrendszert vesszük górcső alá, az egyes adónemeket érintő módosításoknál jóval kedvezőbb a fogadtatása az adózás rendjét érintő változásoknak, míg a legjelentősebb pozitív elmozdulást a transzferár szabályozás területén érzékelték az adófizetők. Jövedéki adó Adózás rendje Helyi iparűzési adó Társasági adó Személyi jövedelemadó Transzferárazás Az általános forgalmi adó népszerűtlensége az összes adóintézkedés közül is a magasan a legkedvezőtlenebbnek megítélt belföldi összesítő jelentésnek köszönhető, amely az adózók egybehangzó véleménye szerint jelentős adminisztrációs teherrel és a költségek növekedésével jár. Emellett ugyanakkor a Társaság működését pozitívan érintő módosításként értékelték az elektronikus számlázással, és a személygépkocsi üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó áfa-levonási tilalommal kapcsolatos változásokat. A világ legegyszerűbben kiszámolható adójából a világ legbonyolultabb adója lett a HIPA értékeli a helyi iparűzési adóalap számításának évi változását egy adózó. Az új helyi iparűzési adóalap számítás mellett, több kritika érte az önkormányzati adóhatóságok munkáját, így a helyi iparűzési adó szabályozás jelenleg mind a társasági adónál, mind a személyi jövedelemadónál kedvezőtlenebb az adózók szemében. * A táblázat azt mutatja, hogy egy -5-től +5-ig terjedő skálán a Társaság működése szempontjából pozitívan, negatívan vagy semlegesen értékeli az elmúlt év jogszabályváltozásait. A társasági adózás területén az elmúlt években nem voltak igazán markáns változások. Az alapvetően versenyképes társasági adórendszer renoméján az elmúlt években csak az elhatárolt veszteség felhasználásának korlátozása, és a korábban nagy népszerűségének örvendő sporttámogatási adókedvezményéből származó adóelőnynek a negyedére történő lefaragása tudott csak rontani. Ez utóbbihoz fűzött adózói vélemény alapján a kiegészítő sportfejlesztési támogatás intézményének a bevezetésével a látvány-csapatsport kedvezménynek betették a kaput. A kérdőívet kitöltők véleménye szerint a jogszabályváltozások szempontjából legkedvezőbb adójogi terület a személyi jövedelemadó. Ezen a megítélésen még a válaszadók által rendkívül negatívan értékelt távolléti díjjal és a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos jogszabály módosítások sem változtattak érdemben, feltehetőleg az adózók figyelemmel voltak a korábbi évek pozitív intézkedéseire is általános véleményük kialakításakor (például családi kedvezmény bevezetése). Az adózás rendjéről szóló törvény módosításai a vállalkozások szemszögéből szinte egytől egyig inkább pozitív vagy semleges intézkedésnek tekinthetők, így a feltételes adómegállapítás kérésének lehetősége múltbéli ügyletekre, a tartós feltételes adómegállapítás intézményének a bevezetése, az ellenőrzés során az alapeljárás befejezésének lehetősége a kapcsolódó vizsgálat befejezése előtt, de még az adóregisztrációs eljárás bevezetése vagy az adószám felfüggesztésével kapcsolatos változások sem érintették negatívan a válaszadókat. A fenti főszabály alóli kivételt az adókockázat felmérő kérdőív (KOCKERD) bevezetése és a készpénzfizetés korlátozására vonatkozó szabályváltozás képezi. A jogszabályváltozások adózók általi megítélésének abszolút aranyérmese a transzferár szabályozás. A korábbi évek tapasztalatai szerint e terület ritkán szorul a jogalkotó általi korrekcióra, amennyiben mégis, az jellemzően adminisztrációs teherkönnyítést jelent az adózóknak, mint például az egyes ügyletek mentesítése a dokumentációs kötelezettség alól, valamint az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások egyszerűsített dokumentálási lehetőségének a bevezetése. Mindemellett azonban az adózók további egyszerűsítést várnak a transzferár dokumentációs kötelezettséget érintően, egyik válaszadónk úgy véli, hogy még mindig túl sok a formalitás és a tartalmi elvárások néha lehetetlen helyzetek elé állítják a cégeket. 14 Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása Adózói felmérés szeptember

9 Utószó Felmérésünk eredményeit összegezve elmondhatjuk, hogy az adózók általánosan inkább pozitívan értékelik az adóhatóság szervezeti változásának hatásait, ezen belül is a személyes kapcsolattartás, illetve az eljárások hatékonyságának javulását. Reméljük, hogy a Kedves Olvasó is úgy értékeli, hogy sikerült megfelelnünk vállalásunknak és átfogó képet tudtunk nyújtani a jogszabályváltozások, és az adóhatóságnál bekövetkezett szervezeti változások adózók általi megítéléséről. E kép megalkotásában természetesen segítségünkre volt, hogy az adózók szívesen megosztják véleményüket arról, hogyan érintik hétköznapjaikat az adóváltozások, milyen nehézségekbe ütköznek a jogszabályoknak való megfeleléskor, vagy éppen milyen intézkedés könnyít adóterheiken. A kérdés már csak az marad, hogy vajon elegendő fórum áll-e az adózók rendelkezésére e gyakorlati tapasztalataik megosztására, valamint a jogalkotónak, illetve az adóhatóságnak van-e lehetősége figyelembe venni véleményüket akár a jogszabályváltozások utólagos hatásvizsgálata, akár az elkövetkezendő adócsomagok előkészítése, valamint a mindennapi jogalkalmazás során. Felmérésünktől függetlenül is bízunk abban, hogy a PwC, a felek céljaira, motivációira, preferencia-rendszerére rávilágítva, olyan fórumként szolgálhat, mely a feleket sikeresen közös nevezőre hozhatja. Amennyiben úgy érzi, hogy bizonytalan az adóhatóság reakcióit, gyakorlatát illetően, keressen bennünket, mert az Ön nyugalma a mi felelősségünk! Az ügyek elektronikus úton történő intézésével az adózók alapvetően elégedettek, az elmúlt évek fejlesztéseinek, bővítéseinek következtében elérhető megoldásokkal a felmérés alapján rendszeresen élnek is, sőt, azok további bővítését szeretnék. A személyes kapcsolattartást elősegítő bármilyen lehetőséget pozitívan értékeltek válaszadóink, legyen akár a referensi rendszer, akár a néhol az egyelőre csak igényként megfogalmazódó es kommunikáció. Felmérésünkből egyértelműen kirajzolódik az adózói igény az adóhatósággal meglévő állandó, megfelelő minőségű kapcsolatra. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt években a szolgáltatói adóhatóság koncepciójának is megfelelően történt előrelépés ezen a területen, azonban a visszajelzések alapján további javulás, fejlesztés lenne kívánatos. Az adózók általánosságban elégedettek az adóhatóság munkájával, azonban a kapcsolattartáson, tájékoztatáson túl is van néhány terület, mint például az ellenőrzés, illetve a hatósági eljárás, ahol a válaszok alapján egyértelmű elégedetlenség fogalmazódik meg. A jogszabályváltozásokat válaszadóink jobbára inkább negatívan értékelik, ez azonban valószínűsíthetően a szabályozás összetettségének, a változások gyakoriságának, illetve az ez által generált bizonytalanság-érzetnek köszönhető. Felmérésünk eredményeire támaszkodó elemzésünk alapján a következő évek egyik legfontosabb fejlesztési pontja az összhang, illetve a hatékonyság növelése lesz az ellenőrzések, illetve a hatósági eljárás során. 16 Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása

10 Kapcsolat Adóellenőrzési tanácsadó csoport Dr. Kelemen János cégtárs Tel.: Dr. Gergely-Tóth Tamás menedzser Tel.: Dr. Várszegi Zoltán irodai tag Tel:: Dr. Kelemen Dániel ügyvéd Tel.: PwC. Minden jog fenntartva. Ebben a dokumentumban a PwC kifejezés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-re, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.-re és a PricewaterhouseCoopers Tanácsadó Kft.-re utal, amelyek az önálló és független jogi személyekből álló PricewaterhouseCoopers International Limited hálózatának tagja.

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Transzferár aktualitások. Veszprémi István szeptember 7.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Transzferár aktualitások. Veszprémi István szeptember 7. Transzferár aktualitások Veszprémi István 2012. szeptember 7. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó 2127-06 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények -

Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények - Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények - 203. 2 Bevezetés Kitöltési időszak: 203.08.2. 5:00 óra és 203.08.27. 2:30 között Az eredetileg tervezett határidőt (203.08.25. 24:00)

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 Tartalomjegyzék Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 1 ELŐSZÓ 7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 II. fejezet

Részletesebben

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Vállalatok, melyek a transzferárazási szabályok hatálya alá esnek A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazott módszerek A rendelkezésre álló

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Adóellenőrzés folyamata az Adózás rendjéről szóló törvény (ART.) tükrében. Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben

Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Könyvelő és az adótanácsadó szerepe az adóeljárásban, és az adóperekben Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. szeptember 23. Adóhatóság új eszközei Elévülési idő meghosszabítása Adóregisztrációs eljárás

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról T Á J É K O Z T A T Ó A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepének panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról I. Hatálybalépés dátuma: 2014.01.01. Érvényessége: visszavonásig Hivatkozott

Részletesebben

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatalban évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatalban évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban 2008. évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről Előadó: dr. Szeles Gábor jegyző Testületi ülés időpontja:

Részletesebben

Adótudatosság a versenyképesség érdekében

Adótudatosság a versenyképesség érdekében Adótudatosság a versenyképesség érdekében Szalayné Ostorházi Mária főigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 2013. november 20. 1 Miről lesz szó? Kutatás eredményei

Részletesebben

1.) Adó-, együttes adó-, jövedelem-, és illetőségigazolások kiadása

1.) Adó-, együttes adó-, jövedelem-, és illetőségigazolások kiadása Az APEH stratégiai célkitűzései között szerepelnek az egyes adókötelezettségek teljesítését támogató, egyben az adminisztrációs terheket csökkentő és az adózók számára kényelmesebb ügyfélkapcsolati megoldások

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest)

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest) A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. Simon Tamás 1, Gellénné Rezsnyák Erika 2, dr. Kiss Istvánné 3, Kreicsi Mária 4, Bak Imre 5, Szentmiklósi Judit 6 ( 1 Magyar Rákellenes

Részletesebben

Hazai transzfer ár szabályozás. WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest

Hazai transzfer ár szabályozás. WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest Hazai transzfer ár szabályozás WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest Miről lesz szó? Az adózók által leggyakrabban feltett kérdések elemzése» I. Hogyan változott a magyar szabályozás 2003

Részletesebben

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók ELLENŐRZÉS www.apeh.hu Az adózókat terhelő adókötelezettségek jogszerű teljesítéséhez, valamint a költségvetési támogatások jogszerű igénybevételéhez - különösen az áfa visszaigénylések tekintetében -

Részletesebben

Felmérő adatlap összesítő, értékelő dokumentum - vállalkozók

Felmérő adatlap összesítő, értékelő dokumentum - vállalkozók Felmérő adatlap összesítő, értékelő dokumentum - vállalkozók Előzmények: Velence Város Önkormányzata a vállalkozói kör és a Polgármesteri Hivatal közötti kapcsolat és kommunikáció javítása érdekében felmérő

Részletesebben

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január

Elégedettség-mérés. Famulus Kollégium Győr, 2011. január Elégedettség-mérés Famulus Kollégium Győr, 2011. január A kitöltők statisztikai adatai: A kérdőívet kitöltő személyek száma: 50 fő Férfi: 8 fő Nő: 42 fő Életkori átlag: 21,1 év A kérdőívet 200 kollégista

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft.

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft. ÁFA TANÁCSADÁS Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó 2014 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ A hozzáadottértékadó az egyik legfontosabb adónem, mely az összes EUtagállamban, illetve a világ számos országában

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ

2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ (NÉV) Készült: 2 példányban 1 példány: Köztisztviselő 1 példány Humánpolitikai ügyintéző I. A KÖZTISZTVISELŐ

Részletesebben

TRANSZFERÁR DOKUMENTÁCIÓS SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI

TRANSZFERÁR DOKUMENTÁCIÓS SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI 2012/03. TRANSZFERÁR DOKUMENTÁCIÓS SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI A 2012. január 1-től hatályos a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. PM rendelet (Rendelet),

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Személyi jövedelemadózás 2017-ben. Előadó: Sinkáné dr. Csendes Ágnes adóügyi szakfőigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Személyi jövedelemadózás 2017-ben. Előadó: Sinkáné dr. Csendes Ágnes adóügyi szakfőigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Személyi jövedelemadózás 2017-ben Előadó: Sinkáné dr. Csendes Ágnes adóügyi szakfőigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Személyi jövedelemadó bevallás 2015. A 2015-ös adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

r' I~ pr G Faragóné Széles Andrea ~~,r-/-j- ,. NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

r' I~ pr G Faragóné Széles Andrea ~~,r-/-j- ,. NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ,. NYíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42. 524'500; POLGÁRMESTERI HIVATALA FAX: +36 42 524-501 E-MAil: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: ADÓ/89048-2/2015.

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL

APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL VagyonosodÆs_nyomda_1-150.oldal.qxd 2008.03.25. 11:56 Page 1 APEH TAPASZTALATOK A VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLATOKRÓL Budapest, 2008 VagyonosodÆs_nyomda_1-150.oldal.qxd 2008.03.25. 11:56 Page 2 Szerzõk: Bertalan

Részletesebben

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága Kiemelt adózók vámszakterületi ellenőrzéseinek változásai Kiemelt adózók NAV szintű ellenőrzése NAV ellenőrzések fő iránya a hazai és Uniós költségvetési bevételekkel összefüggő kockázatos területek ellenőrzése,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat Szám: 20391/2015 Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője Javaslat az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetési lehetőségeinek kibővítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Részletesebben

Összefoglaló a Jogpont+ Mini ügyfélforgalom-elemzésről (2013. június 1 2014. november 30.)

Összefoglaló a Jogpont+ Mini ügyfélforgalom-elemzésről (2013. június 1 2014. november 30.) Összefoglaló a Jogpont+ Mini ügyfélforgalom-elemzésről (2013. június 1 2014. november 30.) JOGPONT+ Mini Zárórendezvény 2015. március 12. Danubius Hotel Astoria City Center Előadó: Kővágó Zsófia Szakmai

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon szeptember 30. Sopron

Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon szeptember 30. Sopron Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon 2016. szeptember 30. Sopron Adózás rendje Általános forgalmi adó Változások, hozott intézkedések Adókulcs megemelése 25%-ról 27%-ra, Belföldi összesítő

Részletesebben

Hír-ADÓ. Transzferár dokumentációs változások. 2012. január 10.

Hír-ADÓ. Transzferár dokumentációs változások. 2012. január 10. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Transzferár dokumentációs változások Hír-ADÓ 2012. január 10. Transzferár dokumentációs változások Az 54/2011. (XII.

Részletesebben

Minőség-ellenőrzés 2016

Minőség-ellenőrzés 2016 Minőség-ellenőrzés 2016 Visegrád 2016. szeptember 8. Mádi-Szabó Zoltán MKVK Minőségellenőrzési Bizottság elnöke 1 A minőség-ellenőrzés célja A minőség-ellenőrzési rendszer célja a könyvvizsgálók által

Részletesebben

Áfa ellenőrzés. Vira Sándor.

Áfa ellenőrzés. Vira Sándor. Áfa ellenőrzés Vira Sándor okl. adóellenőrzési szakértő 1 Áfa ellenőrzésre kiválasztás Kiutalás előtti ellenőrzés Utólagos ellenőrzés Kapcsolódó ellenőrzés Átfogó ellenőrzés Ha valaki mindig fizeti az

Részletesebben

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE DR. HERKNER VERONIKA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐJE AZ

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A cégünk. Hogyan űködhetnénk együtt?

A cégünk. Hogyan űködhetnénk együtt? A cégünk Hogyan űködhetnénk együtt? Mi a munkánk célja? Az innováció ereje hajt minket - egyre jobb BPO megoldások felfedezésére és az ügyfeleinket sikerre vezető tanácsadás nyújtására. Értékeink erős

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL 1. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Tekintettel arra, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bank) alapvető célja, hogy

Részletesebben

Kockázati tényezők a vállalati adózásban. 2010. szeptember

Kockázati tényezők a vállalati adózásban. 2010. szeptember Kockázati tényezők a vállalati adózásban 2010. szeptember Tartalom A téma aktualitása Adózási kockázatok a vállalati működésben Típusterületek Az adókockázatok aktualitását eredményező külső körülmények

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Adóigazolás, együttes adóigazolás Adóigazolások 2011: az egyes igazolásokra vonatkozó részletes tudnivalók. Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő

Részletesebben

A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai

A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. dr. Simon Tamás Magyar Rákellenes Liga és Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet MRL alapszervezeti vezetők: Gellénné Rezsnyák

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Hír-ADÓ Uniós jogsértési eljárás a személygépkocsik nyílt végű lízingje során áthárított áfa levonhatóságával kapcsolatban

Hír-ADÓ Uniós jogsértési eljárás a személygépkocsik nyílt végű lízingje során áthárított áfa levonhatóságával kapcsolatban Hír-ADÓ Uniós jogsértési eljárás a személygépkocsik nyílt végű lízingje során áthárított áfa levonhatóságával kapcsolatban 2011. június 23. Adótanácsadás Uniós jogsértési eljárás a személygépkocsik nyílt

Részletesebben

Tanácsadási terület:

Tanácsadási terület: Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének képzési tevékenysége keretében működtetett információs

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Biztosítási Centrum Független Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére I. Bevezetés A Biztosítási Centrum Független Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: BCO) a tevékenységére,

Részletesebben

Felmérés a magyar adózási rendszerről 2014 A magyar üzleti szektor adózási tapasztalatai

Felmérés a magyar adózási rendszerről 2014 A magyar üzleti szektor adózási tapasztalatai Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Felmérés a magyar adózási rendszerről 2014 A magyar üzleti szektor adózási tapasztalatai 2015. január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki.

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki. Tisztelt Ügyfeleink! A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a szolgáltatásait jelenleg több mint 110 település önkormányzata és több mint 150 ezer fős lakossága, valamint a hozzájuk tartozó intézményhálózat

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Végkielégítések különadója: visszamenőlegesen végrehajthatatlan a törvény! (2010.11.11)

Végkielégítések különadója: visszamenőlegesen végrehajthatatlan a törvény! (2010.11.11) Végkielégítések különadója: visszamenőlegesen végrehajthatatlan a törvény! (2010.11.11) Még a törvénytervezet megszavazása előtt Vámosi-Nagy Szabolcs volt APEH elnökhelyettes sietve tájékoztatott: könnyen

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0524 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Bevezetés A Iskolája a referencia intézményi partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, hatékony kezelése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer. Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások

A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer. Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások Egy sikeres országhoz erős, kompetitív vállalkozások kellenek. Ennek

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam PSZ/Pü szak Név: Neptun kód: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Adóigazgatásadóellenőrzés 2012/2013. I. félév

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Biztosításközvetítés elektronikus felületen

Biztosításközvetítés elektronikus felületen Biztosításközvetítés elektronikus felületen Az MNB 5/2015. (V.5.). számú ajánlásának átültetése a gyakorlatba Elméleti és gyakorlati kihívások Sebestyén László vezérigazgató (Netrisk.hu Zrt.) online szekció

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december

KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL. részére december KUTATÁSI JELENTÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEIRŐL A részére 2013. december TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYES ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE... 3 1.1. ÜGYINTÉZÉSI MÓDOK NÉPSZERŰSÉGE A SZEMÉLYES

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra dr. Boros Richárd NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Különös Hatásköri Ellenőrzési Főosztály főosztályvezető Tartalom: I. Előzmények

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, Pályázatkezelési igazgató Veszprém, 2013.12.05. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42

Részletesebben

2012. évi VEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS. összesítő adatai

2012. évi VEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS. összesítő adatai 2012. évi VEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS összesítő adatai Vecsés Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában Mohainé Jakab Anikó jegyzőasszony 2012. május 2. és 2012. június 1. közötti időszakban önkéntes

Részletesebben

News Flash. December, Közeledik az év végi feltöltési kötelezettség

News Flash. December, Közeledik az év végi feltöltési kötelezettség News Flash December, 2015 Közeledik az év végi feltöltési kötelezettség Közeledik az év végi feltöltési kötelezettség Idén sem szabad megfeledkeznünk az év végi feltöltési kötelezettségről. December 20-ig

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Takarítson meg pénzt vállalkozásának a látvány-csapatsportágak társasági adó (TAO)-kedvezményével! Az Ön partnere ebben a: Pécsi Sport Nonprofit Zrt. www.psnzrt.hu; facebook.com/pecsisport 2015/2016 Tisztelt

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Külön könyvvizsgálói jelentés Biztosító társaságok

Külön könyvvizsgálói jelentés Biztosító társaságok Külön könyvvizsgálói jelentés Biztosító társaságok Somogyvári Sándorné Magyar Könyvvizsgálói Kamara Pénz és Tőkepiaci Tagozat 2013. december 4. TEMATIKA Javaslatok Jogi környezet Külön könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Transzferárról magyarul

Transzferárról magyarul Transzferárról magyarul 2012. április 18. Transzferár nyilvántartásokat érintő változások Nagy Gabriella Gbill Transzferárakhoz kapcsolódó változások Nyilvántartási kötelezettség (22/2009. számú PM rendelet)

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

News Flash. December, Év végi feltöltési kötelezettség 2016-ban

News Flash. December, Év végi feltöltési kötelezettség 2016-ban News Flash December, 2016 Év végi feltöltési kötelezettség 2016-ban Év végi feltöltési kötelezettség 2016-ban Az év végével a társaságoknak meg kell vizsgálniuk, vajon terheli-e őket adóelőleg-kiegészítési

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest november 3.

a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest november 3. Nagy Népítélet Kutatás a biztosítási piac komplex ügyfélelégedettség vizsgálata Budapest Tartalomjegyzék A kutatás háttere, módszertan, mintaösszetétel A biztosítók tevékenységének általános megítélése

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2016/2017-es tanévre jelentkezőknek Október 20. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. A középiskoláknak

Részletesebben