Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása"

Átírás

1 Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása Adózói felmérés szeptember 24.

2 Tartalom Előszó Előszó 3 Az adóhatóság szervezeti változásainak hatása E-közigazgatás Ellenőrzés, jogorvoslati és hatósági eljárások Jogszabályváltozások az adózó szemüvegén keresztül Utószó A felmérésről Az adóhatóság szerepét és funkcióját figyelembe véve magától értetődő és hagyományosan elfogadott, hogy az adózók kiemelkedő jelentőségűnek tartják, és folyamatosan figyelemmel követik az adóhatóság véleményét, gyakorlatát, illetve az adózói gyakorlatra adott reakcióit. A tavalyi és idei felmérésünk egyértelmű tanulsága azonban az, hogy az adóigazgatási eljárás valamennyi résztvevője figyelemmel követi a többi résztvevő reakcióit. Az adózókat nemcsak az adóhatóság, hanem kifejezetten a többi adózó tapasztalata is érdekli, és az adóhatóság is legalább ugyanilyen fontosnak tartja az adózói visszajelzéseket. Egy jól működő adórendszerben az adózók célja, hogy az adójogszabályoknak és ezzel összhangban az adóhatóság elvárásainak maradéktalanul megfelelve, profitábilisan folytathassák üzleti tevékenységüket, az adóhatóság célja pedig alapfeladatainak oly módon történő ellátása, hogy az a jogkövető vállalkozások üzletmenetét a lehető legkisebb mértékben zavarja, illetve az esetleges hibák lehetőségét minimalizálja. A fentiekben felvázolt kölcsönös figyelmet tehát kizárólag pozitív jelként lehet értékelni, hiszen a fenti célokat szolgálja, segíti. Úgy is érzékeltethetnénk, hogy ez a kölcsönös figyelem, illetve az egymás reakcióira adott válaszreakciók, egyfajta információs táncként rajzolódnak ki, melynek során a résztvevőket ugyanazok a célok vezérlik. Felmérésünk másik fontos tapasztalata ugyanakkor az, hogy ebben a táncban sokan nem érzik komfortosan magukat. Jellemzőek a bizonytalan lépések, botlások, a tétova, de bizakodó tekintetek és olykor még az is előfordul, hogy a felek egészen eltérő ritmusra táncolnak. A tánctér egyes részei félhomályba burkolóznak, aminek azonban nem minden résztvevő örül, mivel úgy érzik, partnerüknek hátsó szándékai lehetnek. Mi a PwC és e felmérés szerepét abban látjuk, hogy e táncteret megvilágítva, eloszlassuk ezt a félhomályt és fórumot biztosítsunk a feleknek, hogy összhangba kerülhessenek és megbizonyosodhassanak egymás szándékai felől. Dr. Kelemen János Cégtárs A PwC Magyarország a tavalyi év mintájára 2013-ban is elindította országos felmérését annak feltérképezésére, hogy miként értékelik az adózók a jogszabályi környezet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetének változásait. Felmérésünk célja az volt, hogy átfogó képet alkothassunk a jogszabályváltozásoknak a gazdasági élet szereplőire gyakorolt hatásáról, és az adóhatóságnál bekövetkezett szervezeti változások adózók általi megítéléséről. A felmérést pozitív adózói visszajelzések és élénk érdeklődés kísérte, amit az is jelez, hogy a tavalyi felméréshez képest megháromszorozódott a kérdőívet kitöltők száma. A felmérésben bármely adózó részt vehetett, így a válaszokban magánszemélyek, illetve társaságok véleménye is megtalálható. A kérdőívben az egy, illetve többválasztós kérdések mellett abszolút és összehasonlító értékelési skálák alkalmazásával igyekeztünk felderíteni az adózók álláspontját az egyes kérdésekben. A kérdések jelentős részénél lehetőséget adtunk a kérdőívet kitöltőknek, hogy szövegesen is kifejthessék véleményünket, tovább árnyalva ezzel a felmérés eredményei által kirajzolt végső képet. A kérdések jellege, illetve a felmérés kérdőívét támogató informatikai alkalmazás szigorú adatkezelési rendszere biztosította a válaszadók anonimitását, a beérkezett válaszok elemzése kizárólag statisztikai szempontok alapján történt. 2 Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása Adózói felmérés szeptember 24. 3

3 Az adóhatóság szervezeti változásainak hatása A felmérésünket kitöltő adózók többségében a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága (a továbbiakban: KAIG ) irányítása alá tartoznak. A 2013-as kérdőívünk kitöltése során ez az arány 41 százalék volt, amely ugyan kevesebb, mint a korábbi 2012-es felmérés eredménye, azonban összhangban van a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetében bekövetkezett változásokkal. A NAV január 1-jével ugyanis szervezeti átalakításon ment keresztül, 1. ábra A Társaságok adóügyi illetősége szerinti megoszlása NAV KiemeltAdózók Adóigazgatósága NAV Észak-magyarországi NAV Nyugat-dunántúli NAV Észak-alföldi NAV Közép-magyarországi NAV Dél-dunántúli NAV Közép-dunántúli NAV Dél-alföldi Nem elhanyagolható annak vizsgálata sem, hogy a felmérésben részt vevő adózók rendelkeznek-e kijelölt referenssel. A válaszadók 55 százalékának van referense és többségük elégedett a kialakított rendszerrel. Azok pedig, akik elégedetlenségüket fejezték ki főként a referensük elérhetőségét, illetve a tapasztalat hiányát kifogásolták. A 2013-as kérdőív kitöltésének idejében kizárólag a KAIGtól átkerült adózókat vizsgálva elmondható, hogy kedvelik és nagyobb részben elégedettek is a referensi rendszerrel, a tapasz talat hiányát azonban zömében ők is kifogásolták. amelynek következtében a kiemelt adózók a hitelintézetek és biztosítók, valamint Budapest és Pest megye területén székhellyel rendelkező kiemelt adózók kivételével a székhelyük szerinti illetékes regionális adó főigazgatóságokhoz kerültek átszervezésre. A KAIG teljes átszervezése és korábbi országos illetékességének megszüntetése tehát magyarázatául szolgál a felmérésben tapasztalt változásokra. Ezt támasztja alá, hogy felmérésünk szerint % 41% 3% 8% 30% 11% 0% 9% 19 20% 0% 2% 0% 7% 3% 4% Nem elégedett, mert a KAIG-on volt referens, de ez megyei szinten nem elérhető. A KAIG-tól nem lett volna szabad a nagyvállalatokat átirányítani a székhely szerinti adóhivatalokhoz, nem voltak felkészülve ezen nagyvállalatok kezelésére. a jelenleg regionális adó főigazgatóságokhoz tartozó adózók 38 százaléka a 2013-as szervezeti változások következtében kerültek át a KAIG-tól valamelyik regionális főigazgatóságoz. A regionális főigazgatóságokhoz átkerült válaszadók elégedettségének felmérése alapján megállapítható továbbá, hogy az említett adózók nem tapasztaltak releváns változást a személyes kapcsolattartás, az ügyfélszolgálat, az eljárások hatékonysága és gyorsasága, valamint az ellenőrzési gyakorlat terén. 2. ábra Azon adózók aránya, akik az adóhatóság évi szervezeti változásai következtében kerültek át a KAIG-tól valamelyik regionális Főigazgatósághoz. 38% A referensi rendszer tehát a válaszadók véleménye alapján egy meglehetősen kedvelt és jól működő intézmény, amelynek regionális szintre történő bevezetése ugyan hordoz még magában kihívásokat, ám az adózók tapasztalatai alapján minden szempontból előnyös és bevált megoldásnak tekinthető. Az adóhatósággal történő kapcsolattartás gyakoriságában nem történt számottevő változás a 2012-es felmérésben tapasztaltakhoz viszonyítva, azt azonban érdemes megjegyezni, hogy azok aránya, akik az év során egyáltalán nem kerültek kapcsolatba az adóhatósággal a korábbi 12 százalékról 10 százalékra csökkent a 2013-as kérdőívben. Figyelemre méltó az az eredmény is, hogy a felmérés időpontjában a KAIGhoz tartozó adózók jelentősen nagyobb arányban jeleztek szinte folyamatos adóhatósági jelenlétet, mint a regionális adóhatóságokhoz tartozók. Az adóhatósággal történő kapcsolattartás, valamint a folyamatos párbeszéd lényeges és alapvető fontosságú eleme a jelenleg is kialakítás alatt álló szolgáltatói adóhatóság koncepciónak. A válaszadók azonban azt is fontosnak tartották megjegyezni, hogy a folyamatos adóhatósági jelenlét az adózó tájékozottságát és jogkövető magatartását kell, hogy előmozdítsa, úgy, hogy eközben ne akadályozza az adózót rendes üzletmenetének folytatásában. Ugyancsak pozitív irányba mozdult el az adóhatóság munkájával való általános megelégedettséget jelző mutató, míg a 2012-es adókérdőívünkben az index 44-es értéket vett fel, idén már az 50-es átlagértéket is meghaladta. Az elégedetlenség főbb okai között továbbra is a tájékoztatáskéréssel kapcsolatos hiányosságok és az ellenőrzési tevékenység található. A legtöbben az ellenőrzés tekintetében annak hosszát illetve elhúzódását kifogásolták. A tájékoztatással kapcsolatos vélemények alapján az adózók igénylik, hogy az adóhatósággal ne csak hatósági-ellenőrző szerepben találkozzanak, hanem interaktív kommunikációval segítsék jogkövető magatartásukat. Mindenképpen szükséges megemlíteni, hogy az átszervezés következtében folyamatban lévő ügyek is átkerültek a KAIG-tól az illetékes regionális adóhatóságokhoz, így az említett adóhatóságoknak rövid időn belül kellett az új körülményekhez és a kiemelt nagyvállalati adózói kör igényeihez alkalmazkodniuk, ami természetesen időigényes folyamat. A 2013-as felmérés alapján megállapítható, hogy az adózók továbbra is a leggyakrabban információ-, és adóigazolás kérés, illetve ellenőrzés során kerülnek kapcsolatba az adóhatósággal. A válaszadók 80 százaléka jelezte, hogy kért már tájékoztatást az adóhatóságtól, és a válaszadók több mint fele, vette már fel a kapcsolatot az adóhatósággal állásfoglalás kérés kapcsán is. Ez egyértelmű jele annak, hogy 3. ábra Az adóhatósággal történő kapcsolatba lépés gyakorisága az elmúlt évben 4. ábra 1 5 alkalom 42% Nem került kapcsolatba 10% Az adózók elégedettségi indexe az adóhatóság munkájával* az adózók preferálják az adóhatóság által nyújtott tájékoztatást, iránymutatást, igényük és a gyakran változó jogszabályi környezet okozta kihívások leküzdéséhez szükségük is van azokra, annak érdekében, hogy a kapott információt és a hatóság iránymutatásait a lehető legjobban ültessék át a gyakorlatba. 0 * 0 nem vagyok elégedett; 100 nagyon elégedett vagyok 5. ábra Az adóhatósággal történő kapcsolatfelvétel főbb okai: Információkérés Ellenőrzés Hatósági eljárás Fizetési kedvezményi eljárás Végrehajtás Állásfoglalás kérés Egyéb 5-nél több alkalom 48% Adóigazolás-kérés 66% Megjegyzés: több válasz megjelölése is lehetséges volt, így az adatok nem adnak ki 100%-ot. 68% 66% 31% 8% 6% 53% 4% 4 Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása Adózói felmérés szeptember 24. 5

4 E-közigazgatás ÁNYK Ügyfélkapu 6. ábra 7. ábra 11. ábra Nem meglepő adat, hogy a felmérésben résztvevők 97 százaléka rendelkezik ügyfélkapuval. Az már sokkal inkább figyelemre méltó, hogy 30 százalékuk naponta használja is az elektronikus ügyintézési portált, míg további 50 százalék heti rendszerességgel intézi ügyeit főként bevallások benyújtását, adófolyószámla vagy törzsadatok lekérdezését az ügyfélkapun keresztül. Ügyfélkapuval rendelkező válaszadók aránya 97% Ügyfélkapu-használat gyakorisága Naponta 30% Évente 1% Havonta 16% Azok aránya, akik ügyintézés előtt informá ció - szerzés céljából felkeresik a NAV honlapját 89% Az a probléma, hogy az új jogszabá lyokkal kapcsolatban csak 4 5 hónappal később jelenik meg a NAV véleménye, holott az adózónak azt azonnal kell alkalmaznia. Az ügyfélkapu működésével kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a válaszadók majdnem fele nyilatkozott úgy, hogy előfordult már, hogy azért nem tudta adóbevallását benyújtani, mert átmenetileg nem működött az ügyfélkapu. A technikai problémák ellenére pozitívumként értékelendő, hogy amennyiben a bevallás kitöltése során hiba merült fel, a válaszadók túlnyomó többsége megkapta a releváns segítséget az adóhivataltól. 8. ábra Előfordult-e már, hogy azért nem tudott beadni bevallást, mert átmenetileg nem működött az Ügyfélkapu? Igen, többször előfordult 2% Igen, már előfordult 44% Nem fordult elő 54% Hetente 53% 9. ábra A bevallás kitöltése során felmerülő hiba esetén kérésre az adóhatóság megadta a megfelelő és releváns tájékoztatást. 80% A válaszadók 89 százaléka ügyintézés előtt rendszeresen felkeresi az adóhatóság internetes portálját. A kérdésre nemleges választ adók, ezt a nehézkesen használható keresőmotorral, és könyvelők, adótanácsadási szolgáltatást nyújtók segítségének preferálásával indokolták. Ennek egyik oka, hogy az adózók szerint a NAV honlapja nem eléggé naprakész. Feltehetően éppen a nehézkes keresőmotor és a tájékoztatók késedelmes megjelenése miatt mérhető csak közepes elégedettség azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy az aktuális és kiemelt témákban megtalálják-e az adózók kérdéseikre a választ. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a mutatószámot sem, hogy az adóhatóság internetes portálját felkeresőknek több, mint 70 százaléka hetente többször, vagy akár naponta többször felkeresi a hatóság honlapját, így a keresőmotor fejlesztése vagy a tájékoztatók gyorsabb publikálása még tovább növelhetné az adózók elégedettségét. Forrás: Internet 12. ábra 13. ábra Megállapítható, hogy az elektronikusan elérhető szolgáltatásokkal az adózók inkább elégedettek mintsem elégedetlenek, azonban minden területen lehetne tovább finomítani, így különös tekintettel a törzsadatok naprakészségére és az ügyfélkapu rendszerén belüli navigáció egyszerűségére. 10. ábra Az elektronikusan elérhető szolgáltatásokkal való elégedettség indexe* Az ügyfélkapun keresztül elérhető törzsadatok frissítése 57 ÁNYK-nyomtatványok elérhetősége, minősége Az ügyfélkapu navigációjának egyszerűsége Az ügyfélkapun keresztül intézhető ügyek terjedelme Megtalálja Ön a NAV honlapján az adózással kapcsolatos aktuális és kiemelt témákban felmerülő kérdéseire a választ?* 5,94 Összesített átlagérték 1 és 10 között Milyen gyakran keresi fel a NAV internetes honlapját (www.nav.gov.hu)? 27% 27% 46% Naponta, vagy naponta többször Hetente, vagy hetente többször Havonta, vagy havonta többször * 0 egyáltalán nem elégedett, 100 teljes mértékben elégedett * 1-től 10-ig terjedő skálán jelölve, ahol az 1 az egyáltalán nem, a 10 a teljes mértékben. 6 Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása Adózói felmérés szeptember 24. 7

5 E-közigazgatás versus ügyfélszolgálati ügyintézés Javaslatok az elektronikusan elérhető szolgáltatások körének bővítésére A válaszadók 86 százaléka még nem vette igénybe az adóhatóság internetes időpont foglalási rendszerét, amely a válaszok alapján egyrészt az elektronikus ügyintézés preferálásnak tudható be, másrészt a személyes ügyintézésnél tapasztalható alacsony ügyfélszolgálati várakozási idő sem indokolja. 14. ábra Azok aránya akik nem vették még igénybe az adóhatóság internetes időpont foglalási rendszerét Egységes helyi adó bevallási felület, törzsadat és folyószámla lekérdezés. Nagyon hasznos lenne, ha az ügyfélkapun keresztül elérhetőek lennének a hivatalosan benyújtott és az adózó által megkapott dokumentumok, beleértve az ellenőrzés főbb dokumentumait (megbízólevél, meghatalmazás, jegyzőkönyv, határozat). ügyfélszolgálati elérhetőséget a NAV-nál! A kérdőívet kitöltők jelentős többsége ehhez mérten elégedett az ügyfélszolgálatok nyitvatartási idejével, míg a kisebbségben lévők főként a KAIG illetősége alá tartozók jegyzik meg, hogy az ügyfélszolgálati idő nem igazodik a munkarendhez, rövid nyitvatartási idő és hosszas várakozási idő mellett lehet csak ügyeiket intézni. Az ügyfélszolgálatokkal kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a felmérésben részt vevők a tavalyi évhez képest releváns fejlődést éreztek az ügyfélszolgálati munkatársak elérhetőségével, segítőkészségével és szakmai felkészültségével kapcsolatban, azonban a telefonos ügyfélszolgálati rendszert (Ügyfél Contact Center) érintően az elégedettség ennél alacsonyabb. 15. ábra 86% Az ügyfélszolgálatok nyitvatartási idejével elégedett válaszadók aránya 85% Elektronikus információkérés Minden olyan területen, ami egy cég életét érinti, így különösen például inkasszó, végrehajtás esetén, ahol határozat nem születik, de a tartozást érvényesítik, miközben az ügyfélkapun nem lehet erről tájékozódni. A fentiek tükrében az elektronikus közigazgatás az adóügyek terén alapvetően sikertörténetként értékelhető, azonban a már eddig is nagy népszerűségnek örvendő elektronikus ügyintézési lehetőségek mellett, az adózók egyes területeken még várnak fejlődést, illetve további ügyintézési lehetőségeket vonnának be az e-közigazgatás világába. Mivel bővítené az elektronikusan elérhető szolgáltatások körét? Angol nyelvű ügyintézés lehetősége, a nem magyar anyanyelvűek részére is elérhetővé tenni e szolgáltatásokat. Írásos kérelmek beadása elektronikusan és gyors válasz. Szintén érdemes kiemelni, hogy arra a kérdésre, hogy milyen esetekben vennék az adózók szívesen igénybe a személyes jelenlét nélküli ügyintézés lehetőségét biztosító Ügyfél Contact Centert, több adózó jelezte, hogy a bevallások javításánál jelentene egy ilyen fejlesztés nagy segítséget. A fentiekből egyértelműen megállapítható, hogy az elektronikus, személyes és telefonos ügyintézés versenyéből az elektronikus ügyintézés került ki győztesen, míg általában a telefonos ügyintézés a legkevésbé preferált, de még ezen a területen is meghaladja az 50 százalékot az ügyfél-elégedettség. 16. ábra A NAV Ügyfél Contact Center (ÜCC) rendszerén keresztül történő ügyintézéssel kapcsolatos elégedettség* Ügyintézés gyorsasága Az ügyintéző szakmai felkészültsége Az ügyintéző segítőkészsége 5,92 5,94 6,71 * 1-től 10-ig terjedő skálán jelölve, ahol az 1 az egyáltalán nem, a 10 a teljes mértékben. A fejlődés irányait tekintve az adózók három kulcsfontosságú területet emeltek ki, így a korábbi év tapasztalataihoz hasonlóan az ügyfélszolgálatok, revizorok elektronikus elérhetőségét, az elektronikus ügyintézés (bevallás, törzsadat lekérdezés, adófolyószámla lekérdezés) kiterjesztését a helyi iparűzési adóra, valamint minden jelenleg papíralapon beadható kérelem elektronikus úton történő beadásának lehetőségét. A fentieken túl az angol nyelvű ügyintézés lehetősége is visszatérő igény. A válaszadók által megfogalmazott javaslatok megvalósítása nem csak az adózók ügyintézését tenné kényelmesebbé, hanem a hatóság számára is a költséghatékonyságot és gyorsabb, egyszerűbb munkavégzést segítené elő, növelve ezáltal az általános adózói elégedettséget. Forrás: Internet 8 Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása Adózói felmérés szeptember 24. 9

6 Ellenőrzés, jogorvoslati és hatósági eljárások Ellenőrzés Felmérésünk alapján az adóhatóság a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is túlnyomó többségben alkalmazza a telefonos megkeresést. 17. ábra Értesítés módja az ellenőrzés megkezdéséről Habár az adóhatóság az ellenőrzés során betartja a törvény által előírt határidőket, azonban az adózók számára a legnagyobb problémát magának az adóellenőrzésnek az elhúzódása okozza, illetve az, hogy az adóhatóság ellenőrzési tevékenysége nincs mindig összhangban a tájékoztatási tevékenységével. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is jelentős nehézségeket okoz az adózók számára, hogy az adóellenőrzést végző revizorok nem rendelkeznek a vállalkozás tevékenységére vonatkozó ágazatspecifikus, illetve egyedi ismeretekkel. 22. ábra Az ellenőrzést végző revizorok munkájával kapcsolatos elégedettség mértéke* Az ellenőrzést végző revizorok magatartása elősegítette-e az adózó együttműködési kötelezettségének minél hatékonyabb teljesítését? Megfelelőnek ítéli-e az adóellenőrzés során a személyes ügyintézést (az ellenőrzést végző revizorok kommunikációjának minősége, stílusa)? Mennyire tartja megfelelőnek az ellenőrzést végző NAV munkatársak szakmai (anyagi- és eljárásjogi) felkészültségét? Véleménye szerint mennyire volt megfelelő az ellenőrzést végző revizorok felkészültsége az ellenőrzött vállalkozás tevékenységére vonatkozó ágazat specifikus illetve egyedi ismérvekből? 7,09 7,25 6,90 5,91 Ahogy arra már az előző évben is felhívtuk az adózók figyelmét, amennyiben telefonon értesítik az adózót, hogy az ellenőrzés megkezdésével kapcsolatban jelenjen meg az adóhatóságnál, akkor az értesítés és megjelenés között eltelt időben még befejezhető az önellenőrzés, azaz magával a telefonos értesítéssel nem áll be az önellenőrzési tilalom. Erre azért érdemes külön felhívnunk a figyelmet, mert úgy tűnik, hogy a szabállyal kapcsolatos jogértelmezés nem egyértelmű. Telefonon Levélben A helyszínen adták át a megbízólevelet ábra A revizorok Társasággal kapcsolatos felkészültségének értékelése* 5,91 Összesített átlagérték 1 és 10 között Véleménye szerint mennyire van összhangban az adóhatóság ellenőrzési tevékenysége a tájékoztatási tevékenységével? 5,52 * 1-től 10-ig terjedő skálán jelölve, ahol az 1 az egyáltalán nem, a 10 a teljes mértékben. Az ellenőrzésekkel összefüggésben is általános igényként jelent meg a válaszadók körében, hogy az adóellenőrökkel történő kapcsolattartást jelentős mértékben javítaná, ha az adózó az adóellenőrökkel ben is kapcsolatot tarthatnának. Úgy véljük, hogy a mai üzleti életben igen fontos szerepet tölt be az elektronikus levelezés, mint a kapcsolattartás egyik formája, így reális elvárás az adózók részéről, hogy ebben a formában is kommunikálhassanak az adóellenőrökkel, illetve dokumentumokat nyújthassanak be. A válaszadók többsége a helyszíni ellenőrzést részesíti előnyben az adóhatóság hivatali helységében történő ellenőrzéssel szemben, annak ellenére, hogy a válaszadók többsége úgy gondolja, hogy az adóellenőrzés, illetve az adóhatósági jelenlét zavarja a Társaság rendes üzletmenetét. 19. ábra Adózók által preferált ellenőrzési módok (Több válasz is megjelölhető volt!) 18. ábra Mennyire segítené elő az ellenőrzés gördülékenységét a revizorokkal történő elektronikus kapcsolattartás lehetősége?* 20. ábra 8,25 Összesített átlagérték 1 és 10 között * 1-től 10-ig terjedő skálán jelölve, ahol az 1 az egyáltalán nem, a 10 a teljes mértékben. Az ellenőrzés a társaság rendes üzletmenetét akadályozza/ akadályozta-e? (Több válasz is megjelölhető volt!) * 1-től 10-ig terjedő skálán jelölve, ahol az 1 az egyáltalán nem, a 10 a teljes mértékben. Állandóság biztosítása az egyes adóellenőrzések során Az adóellenőröknek olyan irányba kellene fejlődniük, hogy ne csak a törvény betűit ismerjék, hanem a gazdasági tartalmat is vizsgálják józan paraszti ésszel. elérhetőséget minden revizornak. Helyszíni ellenőrzés 70% Igen, az ellenőrzések száma miatt 23% Az adóhatóság hivatali helyiségében lefolytatott ellenőrzés Részben helyszínen/részben az adóhatóság hivatali helyiségében lefolytatott ellenőrzés 7% 31% Igen, az ellenőrzések hossza miatt Igen, egyéb okból Nem 43% 11% 46% 10 Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása Adózói felmérés szeptember

7 Az ellenőrzés a jegyzőkönyv átadásával zárul, amire az adózónak lehetősége van észrevételt tenni. Az előző felmérésünk azt mutatta, hogy az adózók kis része bízik abban, hogy az észrevétellel csökkentheti azon megállapítások hatását és súlyát, amely alapján az adóhatóság majd határozatot hoz, és inkább a fellebbezés jogintézményében bíznak. Az idei felmérésünk azt mutatja azonban, hogy a válaszadók jelentős része él az észrevétel lehetőségével is, amennyiben nem ért egyet az ellenőrzés megállapításaival, illetve ezen megállapítások jelentősek. Az ellenőrzés megállapításairól felvett adóhatósági jegyzőkönyv alapján készül az adóhatósági megállapításokat tartalmazó határozat. Ennek alapján fontos lenne, hogy az adózók megismerhessék a jegyzőkönyv tartalmát még az ellenőrzés lezárását megelőzően. Habár a jelenlegi jogszabályok nem kifejezetten biztosítanak lehetőséget arra, hogy az adózó megismerhesse a jegyzőkönyv tartalmát annak kiadása előtt, azonban a válaszadók nagy többsége mégis megismerhette a vizsgálat lezárása előtt, milyen esetleges megállapítások várhatóak, sőt a többségnek lehetősége nyílt a szakmai egyeztetésre is a jegyzőkönyv kiadását megelőzően. Úgy véljük, hogy ennek a gyakorlatnak a jogszabályi intézményesítése jelentősen támogathatná az adózók és az adóhatóság együttműködését és az adóellenőrzések eredményességét. 23. ábra Az adózók az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élnek (Több válasz is megjelölhető volt!) Kifogás Észrevétel Fellebbezés Felügyeleti eljárás NAV Felügyeleti eljárás NGM Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata Felülvizsgálat a Kúriánál Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárása Panasz 5% 0% 67% 78% 60% 50% 67% 75% 0% Hatósági eljárások A hatósági eljárásban a jogorvoslati eljárások során megnő az adóhatóság szerepe. A különböző jogorvoslati lehetőségek biztosítják az adózók számára, hogy a kedvezőtlen adóhatósági megállapításokkal kapcsolatban kifejtsék szakmai álláspontjukat, illetve különböző indítványokat tegyenek. Az adózók többsége még mindig nem él minden jogorvoslati lehetőségével (például ritka az az adózó, aki panaszt vagy kifogást tesz, de még a nemzetgazdasági miniszter előtti felügyeleti eljárás lehetőségét is csak az adózók fele ismeri). A felmérés alapján a válaszadók jelentős része akkor nem támadta az adóhatósági megállapításokat, ha egyetértett azok jogszerűségével, vagy ha a megállapítások csekély összege miatt nem érezte indokoltnak. Emellett a válaszadók harmadik okként, azt jelölték meg, hogy azért nem élnek a jogorvoslattal, mert nem bíznak abban, hogy azok eredményesek lennének. 24. ábra A jegyzőkönyvvel kapcsolatban tett észrevételét az adóhatóság 1% 24% elfogadta Jó lenne, ha lennének nyelveket beszélő, integrált rendszereket és nemzetközi könyvelést ismerő adóellenőrök. 26. ábra Azon adózók aránya, akik a bíróság eljárása során sikerrel jártak az adóhatósággal szemben Az előző évi felmérésünkhöz hasonlóan a válaszok alapján a revizorok az egyes adónemek közül továbbra is leginkább az általános forgalmi adóra koncentrálnak. A várható megállapításokról mindig adnak tájékoztatást, a problémák okáról, okfejtésükről csak a határozatból szerzünk tudomást. A jegyzőkönyvezés előtt megbeszélték velünk a felmerült problémákat, várható megállapításokat, ugyanakkor szóbeli észrevételeinkről nem akartak tudomást venni, csak a saját álláspontjukat hangoztatták. Nem konzultáltak velünk, pedig jó lenne tudni, milyen bírságra számítson a vállalkozás. 48% 25. ábra 27% nem fogadta el részben elfogadta és volt kihatása a megállapítás összegére részben elfogadta és nem volt kihatása a megállapítás összegére Az elsőfokú határozattal szemben való fellebbezését az adóhatóság... 4% 20% elfogadta nem fogadta el részben elfogadta és volt kihatása a megállapítás összegére 27% részben elfogadta 49% és nem volt kihatása a megállapítás összegére 50% 27. ábra Azon adózók aránya, akik a Kúria eljárása során sikerrel jártak az adóhatósággal szemben 45% 12 Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása Adózói felmérés szeptember

8 Jogszabályváltozások az adózó szemüvegén keresztül Nincs könnyű helyzetben az az adózó, aki egymaga próbál eligazodni a tengernyi jogszabályváltozás között. Akinek mégis sikerül, annak évközben is folyamatosan frissítenie kell tudását az adójog változásaira tekintettel. A jogszabályváltozások útvesztőjében történő kiigazodásban és a jogalkotói szándék megismerésében az adózó segítségére van a törvényekhez fűzött indokolás, szaklapok magyarázatai vagy a törvényalkotási folyamatban résztvevők előadásai szakmai konferenciákon (például: PwC Adópárbeszéd), ahol az adózók megismerhetik, milyen célok vezérlik a jogalkotókat és jogalkalmazókat munkájuk során. Azonban ritkán kerül sor arra, hogy véleményt mondhassanak a változásokról, annak gazdasági és társadalmi hatásáról a jogszabályok által érintettek. Ezzel szemben néhány országban a nagy horderejű törvényjavaslatokat, a tervezett bevezetése előtt akár egy másfél évvel hamarabb társadalmi vitára bocsátják. Az adófizetők ezen igényének eleget téve, arra vállalkoztunk, hogy fényt derítsünk az elmúlt év sláger témáinak fogadtatására. 31. ábra Jogszabályváltozások megítélése* Általános forgalmi adó Figyelemmel az elmúlt évek azon adópolitikai irányvonalára, mely szerint a jövedelmet terhelő adókról a fogyasztási, forgalmi típusú adókra helyeződik az adóztatás súlypontja, nem meglepő, hogy az egyes adónemeket érintően általánosságban a legkevésbé népszerű az általános forgalmi adó változások megítélése, míg a válaszok alapján általánosságban a személyi jövedelemadó területén születtek az adózók számára a legelfogadhatóbb módosítások. Megjegyzendő, hogy a kérdőívet kitöltők véleménye szerint minden adónem területén inkább negatív mintsem pozitív adóváltozásokra került sor. Ugyanakkor, ha a teljes adójogrendszert vesszük górcső alá, az egyes adónemeket érintő módosításoknál jóval kedvezőbb a fogadtatása az adózás rendjét érintő változásoknak, míg a legjelentősebb pozitív elmozdulást a transzferár szabályozás területén érzékelték az adófizetők. Jövedéki adó Adózás rendje Helyi iparűzési adó Társasági adó Személyi jövedelemadó Transzferárazás Az általános forgalmi adó népszerűtlensége az összes adóintézkedés közül is a magasan a legkedvezőtlenebbnek megítélt belföldi összesítő jelentésnek köszönhető, amely az adózók egybehangzó véleménye szerint jelentős adminisztrációs teherrel és a költségek növekedésével jár. Emellett ugyanakkor a Társaság működését pozitívan érintő módosításként értékelték az elektronikus számlázással, és a személygépkocsi üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó áfa-levonási tilalommal kapcsolatos változásokat. A világ legegyszerűbben kiszámolható adójából a világ legbonyolultabb adója lett a HIPA értékeli a helyi iparűzési adóalap számításának évi változását egy adózó. Az új helyi iparűzési adóalap számítás mellett, több kritika érte az önkormányzati adóhatóságok munkáját, így a helyi iparűzési adó szabályozás jelenleg mind a társasági adónál, mind a személyi jövedelemadónál kedvezőtlenebb az adózók szemében. * A táblázat azt mutatja, hogy egy -5-től +5-ig terjedő skálán a Társaság működése szempontjából pozitívan, negatívan vagy semlegesen értékeli az elmúlt év jogszabályváltozásait. A társasági adózás területén az elmúlt években nem voltak igazán markáns változások. Az alapvetően versenyképes társasági adórendszer renoméján az elmúlt években csak az elhatárolt veszteség felhasználásának korlátozása, és a korábban nagy népszerűségének örvendő sporttámogatási adókedvezményéből származó adóelőnynek a negyedére történő lefaragása tudott csak rontani. Ez utóbbihoz fűzött adózói vélemény alapján a kiegészítő sportfejlesztési támogatás intézményének a bevezetésével a látvány-csapatsport kedvezménynek betették a kaput. A kérdőívet kitöltők véleménye szerint a jogszabályváltozások szempontjából legkedvezőbb adójogi terület a személyi jövedelemadó. Ezen a megítélésen még a válaszadók által rendkívül negatívan értékelt távolléti díjjal és a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos jogszabály módosítások sem változtattak érdemben, feltehetőleg az adózók figyelemmel voltak a korábbi évek pozitív intézkedéseire is általános véleményük kialakításakor (például családi kedvezmény bevezetése). Az adózás rendjéről szóló törvény módosításai a vállalkozások szemszögéből szinte egytől egyig inkább pozitív vagy semleges intézkedésnek tekinthetők, így a feltételes adómegállapítás kérésének lehetősége múltbéli ügyletekre, a tartós feltételes adómegállapítás intézményének a bevezetése, az ellenőrzés során az alapeljárás befejezésének lehetősége a kapcsolódó vizsgálat befejezése előtt, de még az adóregisztrációs eljárás bevezetése vagy az adószám felfüggesztésével kapcsolatos változások sem érintették negatívan a válaszadókat. A fenti főszabály alóli kivételt az adókockázat felmérő kérdőív (KOCKERD) bevezetése és a készpénzfizetés korlátozására vonatkozó szabályváltozás képezi. A jogszabályváltozások adózók általi megítélésének abszolút aranyérmese a transzferár szabályozás. A korábbi évek tapasztalatai szerint e terület ritkán szorul a jogalkotó általi korrekcióra, amennyiben mégis, az jellemzően adminisztrációs teherkönnyítést jelent az adózóknak, mint például az egyes ügyletek mentesítése a dokumentációs kötelezettség alól, valamint az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások egyszerűsített dokumentálási lehetőségének a bevezetése. Mindemellett azonban az adózók további egyszerűsítést várnak a transzferár dokumentációs kötelezettséget érintően, egyik válaszadónk úgy véli, hogy még mindig túl sok a formalitás és a tartalmi elvárások néha lehetetlen helyzetek elé állítják a cégeket. 14 Az adóhatóság szervezeti átalakításának és a jogszabályi környezet változásainak adózókra gyakorolt hatása Adózói felmérés szeptember

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1772/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1772/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1772/2013. számú ügyben Előadó: dr. Kovács Anikó Az eljárás megindítása Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségen, valamint

Részletesebben

VII. kerület, Dob utca 75-81.

VII. kerület, Dob utca 75-81. VII. kerület, Dob utca 75-81. Főigazgatói ajánlás Tisztelt Olvasó! Tisztelettel ajánljuk az Olvasó figyelmébe a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága megalakulásának 15 éves évfordulójára készült kiadványt. Az

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

A helyi vámkezelés a magyar importőrök szolgálatában

A helyi vámkezelés a magyar importőrök szolgálatában Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2012/06. A NAV első éve A napokban színes kiadvány jelent meg a NAV első évéről, melynek bevezetőjébe dr. Vida Ildikó a NAV elnöke a többi között

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. március IX. évfolyam 3. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Adóinfó. Tisztelt Olvasó! Adózzunk figyelemmel. Tartalom. létrehozott APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága.

Adóinfó. Tisztelt Olvasó! Adózzunk figyelemmel. Tartalom. létrehozott APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága. Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága és a közös kiadványa Adózzunk figyelemmel Közhelynek és szokatlannak számítana, ha ezen a helyen az évről-évre változó adónemekről és jogszabályokról

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE KOZP/4657 12/2013. ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12.

A NAV vámellenőrzési tevékenysége. Az AEO-boom sikere. A jövedékiadó-törvény ismételt változása. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Ára: 120 forint A Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyóirata 2011/12. Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! A NAV vámellenőrzési tevékenysége A közösségi és a nemzeti jogszabályok széles körű ellenőrzési

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

Beszámoló az Országgyűlés részére

Beszámoló az Országgyűlés részére 2013 Beszámoló az Országgyűlés részére A Gazdasági Versenyhivatal 2013. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos

Részletesebben

Az áru vám elé állítását

Az áru vám elé állítását Ára: 120 forint 2012/10. Az EBEJ országos bevezetésének tapasztalatai A behozatali irányú helyi egyszerűsített vámeljárásokkal kapcsolatban még 2011-ben informatikai fejlesztés keretében került megvalósításra

Részletesebben

AZ ADATVÉDELMI BIZTOS BESZÁMOLÓJA 2007

AZ ADATVÉDELMI BIZTOS BESZÁMOLÓJA 2007 AZ ADATVÉDELMI BIZTOS BESZÁMOLÓJA 2007 AZ ADATVÉDELMI BIZTOS BESZÁMOLÓJA 2007 Adatvédelmi Biztos Irodája Budapest, 2008 Kiadja az Adatvédelmi Biztos Irodája Felelôs kiadó: Dr. Péterfalvi Attila HU ISSN

Részletesebben

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. JÚNIUS JÚLIUS 18. ÉVF. 4. SZÁM Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. Demján

Részletesebben

Gyermekvédelem és bűnmegelőzés

Gyermekvédelem és bűnmegelőzés Gyermekvédelem és bűnmegelőzés kutatási jelentés 2015.04.17. Nemes Attila Tartalom Bevezetés... 2 Iskola a határon... 2 A kutatásról... 3 A kutatás módszertana... 4 I. Személyekkel összefüggő kérdések...

Részletesebben

Kiss Attila, Bod Eszter, Dezsériné dr. Major Mária, Ilyés Mihály, Knáb Magdolna

Kiss Attila, Bod Eszter, Dezsériné dr. Major Mária, Ilyés Mihály, Knáb Magdolna Kiss Attila, Bod Eszter, Dezsériné dr. Major Mária, Ilyés Mihály, Knáb Magdolna A feldolgozóipari, építőipari, kereskedelmi és szolgáltató mikrovállalkozások részére indított állami finanszírozású (felnőtt)képzési

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása projekt keretében készült. Tartalomjegyzék PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: Az elektronikus ügyintézést érintő javaslatok File: SZFV_AROP_E-ugy_0_01 Verzió: 0.01 Létrehozás

Részletesebben

Állásfoglalások, tájékoztatók

Állásfoglalások, tájékoztatók Állásfoglalások, tájékoztatók Házipénztárban tartható maximális pénzkészlet A házipénztárban tartható maximális pénzkészletnél a szabály úgy szól, hogy az előző évi árbevétel 2 százaléka, de nem írja le,

Részletesebben

Az adóadminisztráció eredményessége és a rejtett gazdaság

Az adóadminisztráció eredményessége és a rejtett gazdaság Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 21. március (219 243. o.) SEMJÉN ANDRÁS Az adóadminisztráció eredményessége és a rejtett gazdaság Korábbi empirikus vizsgálatok a rejtett gazdaság visszaszorulására és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

A hazai felnôttképzés dilemmái

A hazai felnôttképzés dilemmái Borsi Árpád Füleki Katalin Kiss Paszkál MŰHELY f e l s Ô o k t a t á s i A hazai felnôttképzés dilemmái egy empirikus kutatás tanulságai A felnôttképzés fogalmi definíciója, tartalmi meghatározása mind

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2011. év I. évf. 1. szám BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY... 4

Tartalomjegyzék. 2011. év I. évf. 1. szám BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY... 4 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY... 4 1. A Kormányhivatal szervezetének felépítése... 4 TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY... 7 1. A polgármesteri tisztség

Részletesebben

Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011

Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011 Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

Tartalom. Kérdőív az IFRS áttérésről 33

Tartalom. Kérdőív az IFRS áttérésről 33 Tartalom 1 Vezetői összefoglaló 4 2 A felmérés módszertana 8 3 Az IFRS befogadása a régióban 10 4 Az IFRS bevezetés sikertényezői 15 5 Előnyök és hátrányok 20 6 IFRS és az adózás kapcsolata 24 7 IFRS szerinti

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ ADATVÉDELMI BIZTOS BESZÁMOLÓJA 2006

AZ ADATVÉDELMI BIZTOS BESZÁMOLÓJA 2006 AZ ADATVÉDELMI BIZTOS BESZÁMOLÓJA 2006 AZ ADATVÉDELMI BIZTOS BESZÁMOLÓJA 2006 Adatvédelmi Biztos Irodája Budapest, 2007 Kiadja az Adatvédelmi Biztos Irodája Felelõs kiadó: Dr. Péterfalvi Attila HU ISSN

Részletesebben

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. A tartalomból

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. A tartalomból Iránytű A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek 1. szám 2013. április A tartalomból A céges beszámolók jövője Hogyan élesszük újra vezetői beszámolásunkat? 3 Nem éri meg hátradőlni az ellenőrző

Részletesebben