Közigazgatási Informatikai Bizottság. 21. számú AJÁNLÁSA. Az ügyfélkapu és hivatali kapu kapcsolódás műszaki specifikációja. 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közigazgatási Informatikai Bizottság. 21. számú AJÁNLÁSA. Az ügyfélkapu és hivatali kapu kapcsolódás műszaki specifikációja. 2."

Átírás

1 Közigazgatási Informatikai Bizottság 21. számú AJÁNLÁSA Az ügyfélkapu és hivatali kapu kapcsolódás 2.0 verzió augusztus

2 AZ AJÁNLÁS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: az IDOM 2000 KONZULENS, SZOLGÁLTATÓ RT. és a KOPINT-DATORG ZRT. munkatársai a MINISZTERELNÖKI HIVATAL munkatársai DR. DEDINSZKY FERENC MOLNÁR ZOLTÁN SZABÓ TIBOR SZITTNER KÁROLY valamint A KIETB és a KIB TAGJAI Az ajánlás a Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) Jogi és Műszaki Albizottsága észrevételei alapján véglegesített tartalommal a KIB tagjainak július-augusztusi elektronikus távszavazása alapján került elfogadásra 2 / 127. oldal

3 Tartalomjegyzék 1. AZ AJÁNLÁS CÉLJA FELHASZNÁLT FOGALMAK XSD BEVEZETÉS, ALAPFOGALMAK ONLINE ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS OFFLINE ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS A TÁRGYALÁSI MÓDSZER HÁLÓZATI KAPCSOLATOK KAPCSOLÓDÁS EKG-N KERESZTÜL KAPCSOLÓDÁS INTERNETEN KERESZTÜL Kapcsolódás VPN csatornán keresztül AZ ÜGYFÉLKAPU KAPCSOLÓDÁS AZ ÜGYFÉLKAPU MŰKÖDÉSE, FUNKCIÓI ÉS FELÉPÍTÉSE KORMÁNYZATI PORTÁLON MEGJELENŐ SZOLGÁLTATÓ ÖNÁLLÓ PORTÁLON MEGJELENŐ, DE ÜGYFÉLKAPUHOZ CSATLAKOZÓ SZOLGÁLTATÓ AZ ÜGYFÉLKAPU JELENLEGI ELEMEI ÜGYFÉLKAPU SZOLGÁLTATÁSOK SZOLGÁLTATÁSI FOLYAMAT Bejelentkezés Tranzakciós kód ellenőrzése Viszontazonosítás Viszontazonosítás kérése Viszontazonosítás válasz A viszontazonosítás adattartalma, algoritmusa Kijelentkeztetés AZ ÜGYFÉLKAPU SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES FŐBB LÉPÉSEK ÜGYINTÉZÉS ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS TÁMOGATÁSA A KORMÁNYZATI PORTÁLON KERESZTÜL A kapcsolódó rendszer szolgáltatásainak regisztrálása a KRI ben A csatlakozó rendszer szolgáltatásainak kiajánlása (pl.: ügyindítás) a kormányzati portálon Ügyfelek azonosítása beléptetésnél A csatlakozó szervezet elektronikus ügyintézési folyamatainak kialakítása, folyamatvezérlés Az ügyintézés egyes lépéseihez szükséges adattartalom (pl.: ügyformok) szolgáltatása, megjelenítést vezérlő információkkal kiegészítve ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS TÁMOGATÁSA, ÖNÁLLÓ INTERNETES PORTÁLLAL RENDELKEZŐ SZERVEZETEK SZÁMÁRA ÜGYFÉLKAPU INTERFÉSZ LEÍRÁSA ÜZENETKEZELÉS ALAPELVEI Tartalom alapú feldolgozás Folyamatok azonosítása IOP TRANZAKCIÓS MODELL / 127. oldal

4 Tranzakciók közös elemei Fejléc adatok Session adatok Parancs adatok Form adatok Parancskészlet Kérdés üzenet felépítése Válasz üzenet felépítése Értesítés üzenet felépítése ELLENŐRZÉSI LISTA ÜGYFÉLKAPU INTERFÉSZ SPECIFIKÁCIÓ TRANZAKCIÓS KÓD ELLENŐRZÉS VISZONTAZONOSÍTÁS ÜZENETEK FORMNEZET RÉSZÉNEK LEÍRÁSA ÉS KÖVETELMÉNYEI A FormNezet szerepe és célja FormNezet nyújtotta lehetőségek röviden A FormNezet-tel kapcsolatos követelmények leírása Form és FormNezet összekapcsolása A FormNezet struktúra leírása: FormBlokk-okra vonatkozó követelmények FormElemek megjelenítésre vonatkozó követelmények FormKep megjelenítésére vonatkozó követelmények ÜGYFÉLKAPU TESZTELÉS Átirányítás az ügyfélkapura a megfelelő target paraméterrel Az ügyfélkapu átirányításának fogadása és a visszaadott target paraméter feldolgozása Tranzakciós kód ellenőrzés Viszontazonosítás Dokumentum küldése az ügyfél értesítési tárhelyére HIVATALI KAPU CSATLAKOZÁS BEVEZETÉS A HIVATALI KAPUN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ ELEKTRONIKUS DOKUMENTUM-KEZELÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA A HIVATALI KAPU KOMMUNIKÁCIÓS INTERFÉSZ LEÍRÁSA ÜZENETKEZELÉS ALAPELVEI Tartalom alapú feldolgozás Folyamatok azonosítása Résztvevő rendszerelemek IOP TRANZAKCIÓS MODELL Tranzakciók közös elemei Fejléc adatok Session adatok Parancs adatok Form adatok Kérdés üzenet felépítése Válasz üzenet felépítése A FELHASZNÁLÓ/ÜGYFÉL ÁLTAL FELKÜLDÖTT ÁLLOMÁNYOK LEÍRÁSA / 127. oldal

5 13.1. TÖMÖRÍTÉS NYOMTATVÁNY ÉS CSATOLMÁNY XML TITKOSÍTÁSA ÉS A BORÍTÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA A boríték tartalma A boríték felépítése CSATOLMÁNYOK KEZELÉSE ÉS XML SZERKEZETE Csatolmányok csatolása az űrlaphoz A csatolmány xml szerkezete HIVATALI KAPU SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA POSTAFIÓK STÁTUSZ DOKUMENTUM LETÖLTÉSE Felhasználó/ügyfél által küldött űrlapok letöltése Ügyfél által időben át nem vett üzenetekről történő értesítések fogadása Ügyfél által időben átvett üzenetekről értesítések fogadása VISZONTAZONOSÍTÁS ÜGYFÉL TITKOSÍTÓ KULCSÁNAK LEKÉRDEZÉSE A KULCSTÁRBÓL DOKUMENTUMOK TITKOSÍTÁSA DOKUMENTUM FELTÖLTÉS HIVATALI KAPU TESZTELÉS POSTAFIÓK STÁTUSZ DOKUMENTUM LETÖLTÉSE VISZONTAZONOSÍTÁS ÜGYFÉL TITKOSÍTÓ KULCSÁNAK LEKÉRDEZÉSE A KULCSTÁRBÓL DOKUMENTUM FELTÖLTÉS / 127. oldal

6 1. Az ajánlás célja Jelen dokumentum célja az, hogy bemutassa a központi elektronikus szolgáltató rendszer (továbbiakban: KR) részét képező ügyfélkapu és hivatali kapu egységekhez csatlakozni szándékozó vagy csatlakozni kötelezett szervezetek számára illetve a számukra fejlesztést és üzemeltetést végző informatikai szolgáltatók számára: milyen szolgáltatásokat biztosít a KR az elektronikus szolgáltatások nyújtásához; hogyan tudják saját rendszerük szolgáltatásai közé az ügyfélkaput beilleszteni; hogyan nyújthatják saját szolgáltatásaikat a kormányzati portálon keresztül; hogyan tudnak a hivatali kapun keresztül hiteles, bizonylatolt elektronikus dokumentum alapú kommunikációt folytatni az állampolgárokkal; milyen követelményeknek kell megfelelniük a sikeres csatlakozás érdekében. Jelen dokumentumnak nem célja a csatlakozás jogi és egyéb szabályozási kérdéseinek részletezése, de a csatlakozás alapvető szabályozási elvei, megfontolásai ismertetésre kerülnek. A KR kialakítására a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton való intézésének lehetővé tétele érdekében került sor, amelyhez a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) adta meg a jogi hátteret. A Ket. alapján a legalább fokozott biztonságú közigazgatásban használható elektronikus aláírással nem rendelkező természetes személyek számára az elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségét a KR biztosítja. Már a KR kialakításának kezdeti szakaszában felmerült azonban az igény a Ket. hatálya alá nem tartozó közigazgatási ügyintézések elektronikus úton való intézésére is a KR-en keresztül. Bár ennek technikai lehetősége kezdettől fogva adott, a jogi háttér a központi elektronikus szolgáltató rendszerről szóló 182/2007 (VII. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban KR rendelet) megjelenéséig nem volt tisztázott. A KR rendelet megteremtette a lehetőségét a nem közigazgatási hatósági ügyintézést megvalósító elektronikus szolgáltatások nyújtására is a KR-en keresztül. A KR rendelettel teljes körűen tisztázásra került az a kérdés is, hogy mely közigazgatási szervek számára kötelező és melyek számára opcionális a KR-hez való csatlakozás. A közigazgatási szervek KR-hez való csatlakozási kötelezettségének kérdését a KR rendelet 4. -a tisztázza. Ezek szerint: 4. (4) A közigazgatási hatósági elektronikus ügyintézést végző szerv az elektronikus aláírással nem rendelkező ügyfél számára az elektronikus ügyintézés lehetőségét a központi rendszeren keresztül biztosítja. 6 / 127. oldal

7 (5) A központi rendszerhez csatlakozik a Ket. hatálya alá nem tartozó elektronikus szolgáltatást jogszabályi előírás alapján nyújtó, a Kormány irányítása alatt álló valamennyi állami költségvetési szerv. (6) A központi rendszerhez a (4)-(5) bekezdésben foglaltakon túl bármely szervezet önként csatlakozhat. (7) A csatlakozó szervezet köteles az ügyfélkapu biztosította azonosítással elérhetővé tenni az azonosítást igénylő elektronikus szolgáltatását. A fentiek alapján a kormány irányítása alá tartozó szerveknek kötelező a KR-hez csatlakozni függetlenül attól, hogy közigazgatási hatósági ügyintézést vagy más típusú ügyintézést valósítanak meg elektronikusan, egyéb szerveknek (pl.: önkormányzatoknak) viszont a Ket. alapján csak akkor kötelező a csatlakozás, ha közigazgatási hatósági (azaz nem önkomrányzati, hanem jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási) ügyintézést valósítanak meg, egyéb esetekben a csatlakozás számukra opcionális. A csatlakozásra kötelezett szervek szolgáltatásai, ha a szolgáltatásuk nem igényel ügyfél-azonosítást, csak a kormányzati portál szolgáltatási linkgyűjteményében (szolgáltatások A-tól Z-ig) jelennek meg. Azonban ha a szolgáltatás ügyfél-azonosítást is igényel, akkor az ügyfél azonosításához kötelezően az ügyfélkaput kell használni. A rendelet 4. (8) alapján a KR-hez való csatlakozás és a szolgáltatásainak igénybevétele a közigazgatási szervek számára, beleértve ebbe a csatlakozásra nem kötelezett szervezeteket is, ingyenes. A csatlakozáshoz a közigazgatási szerv oldalán szükséges interfész (a KR-el való kommunikációt végző programrész) fejlesztési feladata és az azzal járó költség azonban a csatlakozót terheli. A KR működése, az alábbi ajánlásban ismertetett folyamatok jobb megértése, valamint a csatlakozott szervezetekre vonatkozó kötelezettségek pontosabb megismerése érdekében minden csatlakozott szervezet számára ajánlott a KR rendelet: 182/2007 (VII. 10) Korm rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszerről a KR biztonsági rendelet 84/2007 (IV. 25) Korm. rendelet, a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és a kapcsolódó rendszerek biztonsági követelményeiről a Ket. elektronikus ügyintézésre, elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó részei, a 193/2005. (IX. 22) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól, valamint a 195/2005. (IX. 22) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes használatáról alapos áttanulmányozása. Amennyiben elektronikus aláírást kívánnak használni, akkor a 194/2005. (IX. 22) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekről tanulmányozása is elengedhetetlen. 7 / 127. oldal

8 A KR működtetését a MeH végzi. A csatlakozni szándékozó szervezet a MeH-nek jelzi csatlakozási szándékát (a csatlakozás menetéről a oldalon található részletes információ). A csatlakozási szándék jelzése után több technikai jellegű tárgyalásra is sor kerül, amelyek során tisztázásra kerülnek a csatlakozás során felmerülő a jelen ajánlást is érintő műszaki és szervezési kérdések. A csatlakozás a KR rendelet 1. melléklete alapján kialakítandó csatlakozási megállapodás aláírásával jön létre, ha a csatlakozni kívánó szervezet szolgáltatása megfelel az e dokumentumban rögzített feltételeknek, a szolgáltatások biztonsági felülvizsgálatát végző szervezetek valamelyike tanúsítja (a KR biztonsági. rendeletnek megfelelően) a biztonsági követelmények teljesítését, és a szervezet oldaláról a csatlakozás technikai feltételei biztosítottak. A kapcsolattartást a MeH Hálózati és Rendszerfelügyeleti Főosztálya biztosítja. A hálózati kapcsolat kiépítését megelőzően a csatlakozó szervezetnek el kell juttatnia a központi rendszer üzemeltetői számára egy kitöltött csatlakozási igénylőlapot, amelynek aktuális példányát a oldalról lehet letölteni. A csatlakozás konkrét ütemezéséről, feltételrendszeréről, az együttműködés kölcsönös felelősségi viszonyairól a szolgáltatást igénybe vevő szervezet és a MeH közötti együttműködési megállapodásban kell rendelkezni (KR rendelet 1. számú melléklete). A szolgáltatás jellegéből következően a csatlakozó szervezetnek folyamatosan (7*24 órában) rendelkezésre álló ügyfél-támogatást (help-desket) szükséges biztosítania, amelynek megvalósításában a MeH segítséget tud nyújtani. Az erre vonatkozó konkrét feltételekről külön megállapodás szükséges. 8 / 127. oldal

9 2. Felhasznált fogalmak KP EKG XR KR BEDSZ IPSEC VPN PSK (Preshared Key) SSL / TLS (Secure Socket Layer / Transport Layer Security) Ket. Tranzakciós kód Kapcsolati kód Szolgáltatásnyújtó Regisztrált ügyfél XML XSD WSDL Kormányzati Portál Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (központi rendszer) Biztonságos Elektronikus Dokumentumtovábbító Szolgáltatás Jelenleg az ügyfélkapuban használatos titkosított kommunikációs csatorna. Az ügyfélkapu IPSEC VPN-en keresztüli eléréséhez használt jelszavas azonosítási megoldás. Az interneten általánosan alkalmazott technológia hálózati forgalom titkosítására. Széles körben használják web-alapú tranzakciók biztonságos kivitelezésére (pl. internet-banking). A technológia digitális tanúsítványok használatára épül. Az SSL szerver minden esetben azonosítja magát a kliensek felé digitális tanúsítvánnyal; ezen túlmenően a szerver megkövetelheti, hogy a kliens is authentikálja magát hasonló módon. A KR-ben, szakrendszeri kapcsolatok titkosított és authentikált kivitelezéséhez használható technológia évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Bejelentkezéshez tartozó, a bejelentkezés idejéig érvényes egyedi azonosító Az ügyfél KR-ben történő azonosítására alkalmas kód. A kód minden ügyfél esetében minden egyes csatlakozott szervezet irányába más. A KR-hez szolgáltatásnyújtás céljából csatlakozott szervezet. Az ügyfélkapu regisztrációs nyilvántartásába felvett felhasználó (ügyfél). Extensible Markup Language XML Schema Definition, XML fájlok szerkezetét, formátumát írja le, lehetővé teszi a szintaktikai és bizonyos szinten a tartalmi ellenőrzést is Web Service Definition Language, 9 / 127. oldal

10 SOAP webszolgáltatások leírására szolgáló XML formátumú nyelv Simple Object Access Protocol, üzenetküldésre használt XML alapú formátum 2.1. XSD Az XSD, azaz XML séma definíciós állományok írják le azt a szabályrendszert, amely meghatározza egy XML fájl szerkezetét, tartalmát. Lehetővé teszi az XML fájlok programozott ellenőrzését. (XSD alkalmazására példákat lásd a 8. fejezettől) Ha egy kommunikációs interfésznél a felek megegyeznek az adott XSD használatában, akkor az annak megfelelő, azaz érvényes XML tartalmakról kijelenthető, hogy azt a kommunikációban részt vevő modulok képesek feldolgozni szintaktikai hiba nélkül. 10 / 127. oldal

11 3. Bevezetés, alapfogalmak A KR kialakítását két tényező indokolta. A közigazgatáson belül az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szolgáltatások központi megvalósítása, majd ezek ingyenes rendelkezésre bocsátása a közigazgatási szervek számára költségmegtakarítást eredményez. Az elektronikus ügyintézést használók számára pedig ugyanez a rendszer lehetővé teszi az egy helyen egy azonosítóval, lehetőleg egy logika mentén megvalósuló, így kényelmes és egyszerű ügyintézést. A KR és a szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges interfészek kialakítása során nyílt szabványok kerültek felhasználásra (XML és Web Service szabványcsalád) a könnyebb csatlakozás és beszállítófüggőség kiküszöbölése érdekében. Az elektronikus ügyintézés során gyakran szükség van az ügyfél azonosítására. A KR-hez csatlakozott szervezetek számára ezt a funkciót az ügyfélkapu látja el a regisztrált ügyfél természetes azonosítóinak (viselt név, anyja neve, születési hely és idő) felhasználásával. Az ügyintézések jelentős részében az elektronikus ügyintézés nem egy online szolgáltatási felülettel valósul meg, hanem elektronikus dokumentum alapú kommunikációval. Ezeknél felmerülhet az ügyintézés valamelyik fázisának (pl. ügyindítás) adott tartalommal, adott időpillanatban való megtörténtének bizonyítására vonatkozó igény akár az állampolgár, akár a közigazgatási szerv oldalán. Például az, hogy az állampolgár még az adóbevallási határnap előtt egy adott tartalmú adóbevallást beadott-e vagy a hatóság az állampolgárnak a hiánypótlási felszólítást határidőn belül kiküldte-e. Ezt csak megfelelően bizonylatolt, hiteles elektronikus dokumentumalapú kommunikációval lehet megoldani. Ennek a lehetőségét a KR-ben a biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás teszi lehetővé hivatali kapu igénybevétele nellett. A KR-en keresztül szolgáltatást nyújtó szervezetek számára a fentiek alapján a következő szolgáltatásnyújtási módokra van lehetőség Online elektronikus ügyintézés Az online elektronikus ügyintézés során folyamatos kapcsolat áll fenn az ügyfél és a csatlakozott szervezet informatikai rendszere között. Ez a fajta ügyintézés akkor ajánlott, ha az ügyintézés során az ügyfél és hatóság között zajló kommunikáció (pl.: ügyindítás) lebonyolításának menetére vonatkozóan bizonyítási igény nem merülhet fel az ügyintézési folyamat alatt vagy annak lezárulta után. Ugyanakkor ez a módszer tudja az elektronikus ügyintézés elfogadtatása szempontjából a leglátványosabb eredményeket produkálni, viszont minden egyes ügyintézés önálló ügyintézési célrendszer megvalósítását (programozását) igényli., csak akkor érdemes alkalmazni, ha nagy gyakorisággal, számossággal fordul elő az ügy. 1. Szolgáltatásnyújtás online ügyintézési felülettel (Önálló portálon megjelenő szolgáltató 1. típus): Ebben az esetben a csatlakozott szervezet online módon valósítja meg az ügyintézést egy általa létrehozott ügyintézési felületen (portálon) keresztül (tipikusan valamilyen webform kitöltésére nyílik lehetősége az ügyfélnek, vagy személyes adataihoz, illetve a szerv által nyilvántartott valamilyen közérdekű adathoz fér hozzá egy online felületen keresztül). Ilyenkor a KR-t csak az ügyfél azonosítására használja fel a csatlakozott szervezet ügyfélkapu csatlakozással. 11 / 127. oldal

12 2. Szolgáltatásnyújtás KR által biztosított online ügyintézési felülettel (kormányzati portálon megjelenő szolgáltató 2. típus): Ebben az esetben az 1. verzióhoz hasonlóan online ügyintézési felülettel kerül megvalósításra a szolgáltatás, de az ügyintézési felületet a KR biztosítja. A szolgáltatás nyújtója ilyenkor nem hoz létre önálló felhasználók számára elérhető ügyintézési felületet (nincs saját portálja), hanem a KR által biztosítottat használja. Ebben az esetben a csatlakozó szervezet rendszere online szolgáltatja az adatformokat, az adatformok megjelenítését vezérlő információkat, valamint ellátja az ügyintézési folyamatok vezérlését Offline elektronikus ügyintézés Az offline elektronikus ügyintézés során az ügyfél alapvetően offline tevékenységet folytat, azaz a kommunikáció és a feldolgozás időben elkülönül egymástól. Kitölt az általános nyomtatványkitöltővel egy űrlapot a számítógépe használatával, anélkül hogy online kapcsolatban lenne a KR-el vagy valamelyik csatlakozott szervezettel, és csak egy rövid ideig a dokumentum KR-be történő beküldéséig kerül online kapcsolatba, ilyenkor is csak a KR-el. Ez a megoldás sok esetben költséghatékonyabb, és nem automatizálható döntések esetében, valamint lökésszerű terheléseknél csak ennek alkalmazása célszerű. 3. Elektronikus dokumentum alapú ügyintézés: (3. típus) Ebben az esetben az ügyfél elektronikus dokumentum alapú kommunikációt folytat a szolgáltatást nyújtó (csatlakozott) szervezettel a KR-en keresztül. Az ügyfél által küldött dokumentumok az ügyfélkapun keresztül kerülnek betöltésre a KR-be. A csatlakozott szervezet az elektronikus dokumentumok fogadásához és a válaszdokumentumok küldéséhez a hivatali kapun keresztül a BEDSZ-t használja. A csatlakozott szervezet a postafiókjába érkezett dokumentumokat gépi vagy browseres hozzáféréssel töltheti le. A kommunikáció bizonylatolt az ügyfél és a csatlakozó szervezet felé is. A browseres megoldás a csatlakozó oldalán nem igényel interfész fejlesztést így a csatlakozás ebben az esetben nem jár külön költséggel. Ezt a megoldást azonban csak akkor érdemes választani, ha a szervezet csak kis számú dokumentumot küld és/vagy fogad, mivel ebben az esetben a dokumentumok letöltését és feltöltését az ügyintézőnek magának kell végeznie, ami csak kis forgalom mellett megvalósítható. Az ajánlás nem tartalmaz részletes információt arra vonatkozóan, ha egy csatlakozó szervezet a hivatali kapuhoz a browseres megoldással csatlakozik, mivel ebben az esetben nem kell interfészt kialakítani a csatlakozó oldalán. Az ilyen módon való csatlakozás esetén egy böngészőn keresztül a csatlakozott szervezet a KR-ben a hivatali kapu nyitás során regisztrált ügyintézői számára elérhető webes felületen keresztül történik a dokumentumok le és feltöltése. Az ügyintézők a webes felülethez a saját ügyfélkapujuk felhasználásával férnek hozzá. A webes felület felhasználói leírása a oldalon található meg. A BEDSZ működésének megismerése ebben az esetben is szükséges azonban, ezért a csak browseresen csatlakozó szervezeteknek is érdemes áttanulmányozni az ajánlás hivatali kapura vonatkozó részeit. A csatlakozás során mind a három szolgáltatásnyújtási modell esetében kialakításra kerül egy biztonságos hálózati kapcsolat a KR és a csatlakozott szervezet informatikai rendszere között. A hálózati kapcsolat típusa attól függ, hogy a szolgáltatásnyújtó csatlakozott-e már az EKG-hoz vagy sem, de nem függ a szolgáltatásnyújtási modell típusától. 12 / 127. oldal

13 A csatlakozás során az interfész (ügyfélkapu, hivatali kapu) kialakítása után azt minden esetben le kell tesztelni a KR által biztosított az éles rendszerrel megegyező funkcionalitású tesztrendszerben A tárgyalási módszer A dokumentum strukturálása a leírt ügyintézési modelleknek megfelelő. Először a hálózati kapcsolat kerül ismertetésre, mivel ez minden ügyintézési mód esetében kialakításra kerül. Ezután az 1. és 2. ügyintézési modellhez szükséges interfész leírása következik, ami az ügyfélkapu csatlakozási interfész a kapcsolati kód használatára vonatkozó kiegészítésekkel, majd pedig a 3. modell szerinti dokumentumalapú ügyintézési módhoz szükséges interfész leírása következik, ami a hivatali kapu interfész. Az ügyfélkapu csatlakozáshoz nem szükséges hivatali kapu csatlakozás. Elméletileg ez fordítva is igaz. Az, hogy egy csatlakozó szerv csak az egyik vagy pedig mind a két kapuhoz csatlakozik-e, attól függ, hogy milyen módon nyújtja elektronikus szolgáltatásait. A szolgáltatásnyújtó valamelyik kapuhoz való korábbi csatlakozása után bármikor csatlakozhat a másik kapuhoz is. A felhasználó a KR-hez csatlakozott szervezetek egyes elektronikus szolgáltatásait internetes böngészőn keresztül érheti el (egyéb elérési módot a rendszer nem támogat). A KR-hez csatlakozott szervezetek elektronikus szolgáltatásaira mutató linkek megjelennek a szolgáltatást nyújtó szervezet saját portálján, valamint a kormányzati portálon fenntartott szolgáltatási linkgyűjteményben is. Az önkormányzati szolgáltatásokra mutató linkek a Kormányzati Portál önkormányzati linkgyűjteményét tartalmazó oldalán kerülnek elhelyezésre. A hivatali kapuval rendelkező szolgáltatásnyújtók elektronikus nyomtatványai csak a szolgáltatásnyújtó oldalán érhetőek el a verziókülönbségek elkerülése érdekében. Annak érdekében azonban, hogy a különböző nyomtatványokat az állampolgárok egy helyen is elérhessék a kormányzati portálon linkgyűjtemény található, ahol a csatlakozott szervezet elektronikus nyomtatványait tartalmazó oldalára mutató linkek találhatóak (a nyilvántartás naprakészsége miatt a nyomtatványokat tartalmazó oldal URL-jének megváltozását haladéktalanul jelezni szükséges a KR üzemeltetőjének). A nyomtatványok kitöltésére szolgáló általános nyomtatvány-kitöltő alkalmazás azonban csak a kormányzati portálon keresztül érhető el, szintén a verziókülönbségek elkerülése érdekében. A központi elektronikus szolgáltató rendszer a jövőben folyamatosan bővülni fog az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó további funkciókkal. Rövidebb távon várható a központi elektronikus fizetési megoldás kialakítása, a közigazgatási szervezetek közötti dokumentumalapú elektronikus kommunikáció lehetőségének megvalósítása, valamint a felhasználónév-jelszó alapú azonosítás megtartása mellett a biztonsági szempontból kritikusabb szolgáltatások esetében egy egyszer használatos jelszót (OTP) használó megoldás bevezetése. Középtávon tervezzük a PKI alapú azonosítás bevezetését, valamint az ügyfélkapu más EU tagországok elektronikus azonosítási rendszereivel való összekapcsolását (pán-európai szolgáltatások). A létrejövő új megoldások a jelen ajánlás újabb verzióinak kiadásával, vagy az önállóan is igénybe vehető szolgáltatások esetében a könnyebb kezelhetőség érdekében külön ajánlás kiadásával kerülnek majd ismertetésre. 13 / 127. oldal

14 4. Hálózati kapcsolatok A KR-hez csatlakozó szervezet informatikai rendszere és a KR között minden esetben kiépítésre kerül egy biztonságos hálózati kapcsolat, amelynek a célja a rendszerek közötti titkosított és azonosított kommunikáció biztosítása. A KR jelen ajánlásban leírt szolgáltatásainak igénybevételéhez nem előfeltétel az EKG-hoz való csatlakozás, a kialakításra kerülő kapcsolat típusa azonban függ attól, hogy a csatlakozó szervezet csatlakozott-e már az EKG-hoz vagy sem. A KR-en keresztül szolgáltatást nyújtó szervezet a KR-hez az ügyfélkapu vagy hivatali kapu igénybevételéhez az EKG hálózatán, vagy az internet felől titkosított VPN/SSL interfészen keresztül kapcsolódhat. Mindkét kapcsolódási mód során IPSEC biztonsági protokoll biztosítja a kapcsolat megfelelő szintű titkosítását (szabványos IKE (UDP/500) és ESP (IP/50) protokollokkal), viszont nem biztosítja a túloldali vég-alkalmazás azonosítását, csak a csatlakozott szervezet által használt IPSEC átjáró kerül azonosításra, jelszavas authentikációval (PSK). A terveink szerint a jelenlegi IPSEC VPN megoldás továbbfejlesztésre kerül SSL/TLS alapú megoldásra. Ezen technológia a kapcsolat megfelelő szintű titkosításán túlmenően, a túloldali vég-alkalmazás azonosítását is biztosítja, digitális tanúsítványok használatával. Ehhez a szolgáltatónak a KR üzemeltetése által önköltségi áron rendelkezésre bocsátott, a KR-hez történő csatlakozáshoz használható digitális tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. A szolgáltató rendszer és a KR között a kapcsolódás típusától függetlenül a jelen ajánlásban meghatározott üzenetek szerint zajlik a kommunikáció Kapcsolódás EKG-n keresztül Az EKG-ra kapcsolódó szolgáltató a KR és a szolgáltató rendszer közötti HTTP kapcsolat kialakításával csatlakozhat a KR-hez. Itt a biztonságot az EKG szoros felügyeleti rendszere biztosítja Kapcsolódás interneten keresztül Kapcsolódás VPN csatornán keresztül Az Interneten keresztül titkosított (IPSEC) VPN kapcsolat kerül kiépítésre a szolgáltató rendszer és a Központi Rendszer között. A KR oldalán az IPSEC kapcsolat végződtetését a KR belső oldali határfelülete végzi. Az IPSEC VPN kapcsolatnak a szabványos IKE (UDP/500) és ESP (IP/50) protokollokat kell használnia. Az IPSEC VPN felületen történő csatlakozáshoz szükséges, a KR és az EKG rendszerekben szükséges konfiguráció-módosítások elvégzését a MeH rendeli el. Az IPSEC VPN kapcsolat konfigurálását a KR üzemeltetője és a csatlakozó szervezet informatikai szakemberei együttesen végzik. A csatlakozó szervezet részéről a következő paraméterekre van szükség a konfiguráció elkezdéséhez: 14 / 127. oldal

15 A csatlakozó szervezet által használt IPSEC átjáró IP-címe; Az IPSEC átjáró mögötti, az alkalmazás által használt IP-tartomány. Ennek a tartománynak publikusnak kell lennie, vagy ugyanazt a címet kell használni, amit az átjáró címének megadtak. 15 / 127. oldal

16 5. Az ügyfélkapu kapcsolódás 5.1. Az ügyfélkapu működése, funkciói és felépítése A következő fejezetek az ügyfélkapu működését, alapszolgáltatásait és a csatlakozáshoz szükséges interfészt mutatják be. A 9. fejezet tartalmaz egy olyan ellenőrzési listát, amely alapján az ügyfélkapuhoz csatlakozni kívánó szervezet felmérheti, hogy megfelelően felkészült-e a csatlakozásra. Az ügyfélkapuhoz történő szervezeti csatlakozás megvalósításának könnyítése érdekében az ajánlás összefoglaló jelleggel tételesen is felsorolja a kapcsolódáshoz szükséges feladatokat is. A központi rendszerben az ügyfél azonosítás feladatát az ügyfélkapu valósítja meg. Amennyiben az ügyfél igénybe kíván venni a KR-en keresztül nyújtott olyan szolgáltatásokat, amelyek ügyfélazonosítást igényelnek, akkor nyitnia kell magának egy ügyfélkaput (részletek a KR rendeletben). Ezt valamely regisztrációra kijelölt szervnél teheti meg személyes megjelenéssel, vagy ha rendelkezik legalább fokozott biztonságú közigazgatásban használtató digitális aláírással, akkor a kormányzati portálon egy elektronikus űrlap kitöltésével és aláírásával. A személyes regisztráció során az ügyfél személyazonosításra alkalmas igazolvány alapján történt sikeres azonosítása (digitális aláírás esetén hitelesítés szolgáltatónál végzett viszontazonosítás) és az adatok a személyi adat- és lakcímnyilvántartással (illetve idegenrendészeti nyilvántartással) történt összevetése után a KR-ben regisztrálásra kerülnek az ügyfél természetes azonosítói, címe és felhasználói neve. Ezen kívül az ügyfélkapu megnyitásával együtt létrejön az ügyfél számára egy értesítési tárhely is, amire dokumentumokat tud fogadni a KR-hez csatlakozott szervezetektől. A KR hatósági eljárások esetén a Ket., egyéb ügyintézések esetén pedig a KR rendeletben leírtaknak megfelelően az ügyfél felhatalmazása alapján az említett adatok közül az ügyfél nevét és elektronikus kapcsolattartás céljából címét, valamint egy átmeneti ideig érvényes tranzakciós kódot/kapcsolati kódot ad ki a csatlakozott szervezet számára. A név, cím (minden ügyfélkapu felhasználói név és cím együttese egyedi) és kapcsolati kód kiadására a később részletezett tranzakciós kód ellenőrzési folyamat során kerül sor. Az ügyfél az egyes elektronikus szolgáltatásokat internetes böngészőn keresztül érheti el. A csatlakozott szervezet szolgáltatását az ügyfél indíthatja a csatlakozott szervezet honlapjáról vagy a kormányzati portálról is attól függően, hogy csak az egyik vagy mind a két helyen megjelenik a szolgáltatás linkje. Mind a két esetben az ügyfél böngészője átirányításra kerül az ÜK bejelentkezési oldalára, amivel https kapcsolaton keresztül kommunikál, majd sikeres bejelentkezés után elirányításra kerül a tranzakciós kóddal együtt a szolgáltatás oldalára https kapcsolaton keresztül. Ezután a szolgáltatás nyújtója leellenőrzi a tranzakciós kód érvényességét, amelyből megtudja, hogy az ügyfél valóban beléptetésre került-e az ügyfélkapunál, valamint amely során hozzájut az ügyfél nevéhez, címéhez és kapcsolati kódjához. A tranzakciós kód ellenőrzése után, ha a szolgáltatásnyújtónak szüksége van az ügyfél személyének egyértelmű hozzárendelésére valamely nyilvántartásához, akkor elvégez egy viszontazonosítást. A viszontazonosítás során az ügyfél a szolgáltatásnyújtó nyilvántartásában szereplő 16 / 127. oldal

17 természetes azonosítóit a szolgáltatásnyújtó átküldi az ügyfélkapu számára a tranzakciós kód ellenőrzés válaszüzenetben kapott kapcsolati kóddal együtt. Ha az adott kapcsolati kódú ügyfél ügyfélkapu adatbázisban szereplő természetes azonosítói megegyeznek a szolgáltatásnyújtó által átküldöttel, akkor a viszontazonosítás sikeres, egyébként sikertelen. Erről az ügyfélkapu a viszontazonosítás kérésre adott válaszüzenetben értesíti a szolgáltatásnyújtót. Az ügyfél feltételezett természetes azonosítóihoz úgy lehet hozzájutni, hogy a csatlakozott szervezet bekéri az ügyfél nála használatos ágazati azonosítóját, ügyfél-azonosítóját vagy egyéb technikai azonosítóját, majd pedig az alapján nyilvántartásában kikeresi az ügyfél nála kezelt természetes azonosítóit. A kapcsolati kód lehetőséget teremt arra is, hogy a szolgáltatásnyújtó dokumentumokat küldjön az ügyfél értesítési tárhelyére az ügyintézési folyamat során. Az üzenet küldése a hivatali kapu leírásánál az fejezetben ismertetett módon történik. Amennyiben a szervezet csak az ügyfélkapuhoz csatlakozik, akkor elméletileg arra van lehetősége, hogy dokumentumokat küldjön az ügyfél értesítési tárhelyére, arra azonban nincs lehetősége, hogy dokumentumokat fogadjon az ügyféltől, mivel ehhez szervezeti postafiókra van szükség, amelyhez hivatali kapu csatlakozás szükséges. Közigazgatási szervek számára akkor is lehetőség van az elektronikus szolgáltatásnyújtásra a KR-en keresztül, ha nem rendelkeznek saját portállal. Ilyenkor az ügyintézési felületet a KR biztosítja a később leírt módon (kormányzati portálon megjelenő szolgáltató). Az ügyfélkapu alapvető funkciói az alábbiak: Ügyfél regisztráció személyesen az okmányirodákban, vagy legalább fokozott biztonságú közigazgatásban használatos elektronikus aláírással a kormányzati portálon keresztül. (ügyfélkapu létesítése) Az állampolgár belépéséhez kapcsolódóan az ügyfél azonosítása (authentikálása) az ügyfélkapu rendszerében. Az ügyfélkapuhoz kapcsolódó szolgáltatók részére egységes beléptető, kiléptető ügyfélazonosítási eljárás, egységes felületen és viszontazonosítási lehetőség. Saját portállal nem rendelkező szervezetek számára a kormányzati portálon történő megjelenést támogató interfész biztosítása. Az ügyfélkapu alapvető célja hogy a regisztrált ügyfélkaput létesített felhasználók, egyszeri bejelentkezés után használhassák az elektronikusan elérhető közigazgatási szolgáltatásokat, akár a kormányzati portálon, akár a szolgáltató saját portálján. Az ügyfélkapu logikai kialakítását, elhelyezkedését a KR-ben, illetve az szervezeti csatlakozás lehetőségeit az alábbi ábra mutatja. 17 / 127. oldal

18 5.2. Kormányzati Portálon megjelenő szolgáltató A kormányzati portálon megjelenő szolgáltató esetén a webes felhasználói felületet a kormányzati portál biztosítja. Így az egységes kezelhetőséget, menürendszert, súgót, navigációt stb. a portál valósítja meg az ügyfélkapu interfészen keresztül úgy, hogy a szolgáltató aktív részvételével oldja meg a folyamatok vezérlését. (Leírását lásd később.) Ilyen típusú közigazgatási szervezet például a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, illetve az okmányirodai elektronikus ügyintézéseket, ügyindításokat megvalósító általa működtetett XR rendszer Önálló portálon megjelenő, de ügyfélkapuhoz csatlakozó szolgáltató Az Önálló portálon megjelenő szolgáltató esetén az szervezet saját portállal rendelkezik, és ez biztosítja az elektronikus ügyintézést. 18 / 127. oldal

19 Az szervezet ebben az esetben a KR-t az 5.2. pontban leírt esethez képest csak az ügyfél azonosítására használja, de a szolgáltatási felületet saját maga alakítja ki. Jelenleg ilyen módon csatlakozik a szolgáltatásnyújtók jelentős része az ügyfélkapuhoz (pl.: az APEH EBEV szolgáltatása; OEP TAJ szám ellenőrzés, betegéletút lekérdezés ) Az ügyfélkapu jelenlegi elemei Az együttműködés szempontjából kulcsfontosságú az ügyfélkaput alkotó részrendszerek és szolgáltatásaik azonosítása. A következő táblázat az ügyfélkapu kapcsolódást és az alapszolgáltatásokat a szolgáltatók számára biztosító részrendszereinek felsorolását, azok maximum 10 karakteres azonosítóját és XML névterét rögzíti. Rendszer Rendszer-azonosító XML Namespace 1 IOP általános IOP Ügyfélkapu regisztrációs modul REG Integrátor KRI Kormányzati Portál MOHU Ügyfélkapu bejelentkeztető SSO Aláírás létrehozás és ellenőrzés Ügyfélkapu authentikációs szerver Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer PKICH AUTH XR APEH Portál EBEV 1 A namespace-ekhez tartozó prefixek az egyes SOAP üzenetekben tetszőlegesek lehetnek, nem feltétlenül egyeznek meg a rendszer azonosítóval és akár üzenetenként is eltérőek lehetnek (ld. 19 / 127. oldal

20 6. Ügyfélkapu szolgáltatások Az ügyfélkapu a következő szolgáltatásokat nyújtja szervezeti csatlakozás esetén: Bejelentkeztetés Tranzakciós kód ellenőrzés Viszontazonosítás Kijelentkeztetés 6.1. Szolgáltatási folyamat A szolgáltatás igénybevételi folyamat minden esetben a szolgáltatás kiválasztásával indul. A szolgáltatás kiválasztható a kapcsolódó szervezet rendszerében közvetlenül, vagy a kormányzati portálon. A bejelentkezés és az autentikáció menete mindkét esetben ugyanaz, a szakrendszer és a kormányzati portál is az ügyfélkapura irányít át bejelentkezési kéréssel. Abban az esetben, ha a felhasználó már bejelentkezett (a kormányzati portálon vagy más kapcsolódó szervezet szolgáltatásának igénybe vétele okán), az alább ismertetett lépések kimaradnak, erre utal az adott pontál zárójelben lévő megjegyzés is. 1. Kapcsolódás az ügyfélkapura: A web szerver válaszában átirányítja a felhasználó böngészőjét az ügyfélkapu webszerveréhez, bejelentkezési kéréssel. 2. Bejelentkezési űrlap lekérése: A böngésző elkéri a webszervertől a bejelentkezési űrlapot. (Csak abban az esetben, ha eddig még nem volt bejelentkezve a felhasználó.) 3. Bejelentkeztetés: A webszerver kiszolgálja a böngészőt, és megjelenik az űrlap a felhasználó számára. (Csak abban az esetben, ha eddig még nem volt bejelentkezve a felhasználó.) 4. Bejelentkezés: A bejelentkezési név és jelszó kitöltése után a felhasználó elküldi az űrlapot az ügyfélkapunak, ahol megtörténik az ügyfél azonosítása. (Csak abban az esetben, ha eddig még nem volt bejelentkezve a felhasználó.) 5. Kapcsolódás a cél kiszolgálóhoz: Amennyiben az authentikáció rendben lezajlott, az ügyfélkapu létrehoz egy egyedi tranzakciós kódot a felhasználó számára, és átirányítja a felhasználó böngészőjét a cél portálra, ami a Kormányzati portálon megjelenő szolgáltató esetében azonos a kormányzati portállal, míg a Önálló portálon megjelenő szolgáltató esetében a szervezet saját portálja. 6. Szolgáltatás igénybevétele: Az ügyfélkapu a sikeres hitelesítés végeztével átirányítja a felhasználót a szervezet által megadott címre, és paraméterként átadja a tranzakciós kódot, valamint a csatlakozó szervezet által készített rendszer (a továbbiakban szakrendszer) által átadott target paramétert változtatás nélkül. Ez utóbbi alapján tudja a szakrendszer megállapítani, hogy a felhasználó melyik szolgáltatást akarja igénybe venni a szakrendszeren belül. a. Azon szakrendszer esetében, ahol több szolgáltatás is rendelkezésre áll (külön címek alatt), nem lehet több címet megadni, amelyre az ügyfélkapu visszairányít. 20 / 127. oldal

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda Tartalomjegyzék 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről

Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről 1.2 Melléklet a /2009. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2009. (.) Korm. r e n d e l e t e Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről A Kormány az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009.

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület A civil szervezetek ügyviteli feladatainak és az elektronikus ügykezelés kapcsolatának áttekintése Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: Az elektronikus ügyintézést érintő javaslatok File: SZFV_AROP_E-ugy_0_01 Verzió: 0.01 Létrehozás

Részletesebben

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006.

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006. A MINŐSÍTETT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ÉS IDŐBÉLYEGZŐVEL ELLÁTOTT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGDÍJBEVALLÁSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL, ELKÜLDÉSÉVEL, FOGADÁSÁVAL, FELDOLGOZÁSÁVAL ÉS NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

Segítség a hivatali kapu használatához

Segítség a hivatali kapu használatához Segítség a hivatali kapu használatához Készítette: Kopint-Datorg Zrt. Tartalommenedzsment Üzletág Utolsó módosítás: 2011.01.05. Probléma esetén írásos segítséget az info@magyarorszag.hu e-mail címen, telefonos

Részletesebben

Segítség a hivatali kapu használatához

Segítség a hivatali kapu használatához Segítség a hivatali kapu használatához Készítette: Kopint-Datorg Zrt. Tartalomszolgáltatási Igazgatóság Utolsó módosítás: 2011.06.03. Probléma esetén írásos segítséget az info@magyarorszag.hu e-mail címen,

Részletesebben

A közigazgatás szervezetei által működtetett honlapok tartalmi és formai követelményeire

A közigazgatás szervezetei által működtetett honlapok tartalmi és formai követelményeire KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 19. számú AJÁNLÁS A közigazgatás szervezetei által működtetett honlapok tartalmi és formai követelményeire Verzió: 3.0 Budapest 2009. Miniszterelnöki Hivatal - 1 -

Részletesebben

SZABÓ ZOLTÁN AZ E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOK KULCSPROBLÉMÁJA: AZ ELEKT- RONIKUS SZEMÉLYAZONOSSÁG MENEDZSMENT *

SZABÓ ZOLTÁN AZ E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOK KULCSPROBLÉMÁJA: AZ ELEKT- RONIKUS SZEMÉLYAZONOSSÁG MENEDZSMENT * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 SZABÓ ZOLTÁN AZ E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOK KULCSPROBLÉMÁJA: AZ ELEKT- RONIKUS SZEMÉLYAZONOSSÁG MENEDZSMENT

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOKBAN

ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOKBAN ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOKBAN Bevezetés A technika modernizációjához a közigazgatásnak alkalmazkodnia kell, így az elektronikus közigazgatás kiépítése és fejlesztése nem

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Verzió: ETDR_FK_ÜF_V4-07.odt 2012-12-12 SZERKESZTÉS ALATT Projektgazda: Belügyminisztérium Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkár Építésügyi Főosztály

Részletesebben

KRA. WEB Interfész specifikáció

KRA. WEB Interfész specifikáció KRA WEB Interfész specifikáció 4.01 változat 2012. szeptember 24. Készítette: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Azonosítógazdálkodási Osztály Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012.09.24. 2/52 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MÉRNÖK INFORMATIKUS BSC SZAKDOLGOZAT DIGITÁLIS ALÁÍRÁS MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MÉRNÖK INFORMATIKUS BSC SZAKDOLGOZAT DIGITÁLIS ALÁÍRÁS MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MÉRNÖK INFORMATIKUS BSC SZAKDOLGOZAT DIGITÁLIS ALÁÍRÁS MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN Ravasz Csaba mérnök informatikus jelölt 2009 Összefoglalás Ma már természetes dolognak

Részletesebben

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére 1015 Budapest, Donáti u. 35-45 1535 Budapest, Pf. 773. dr. Homoki Péter. dr.

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére 1015 Budapest, Donáti u. 35-45 1535 Budapest, Pf. 773. dr. Homoki Péter. dr. Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére 1015 Budapest, Donáti u. 35-45 1535 Budapest, Pf. 773. dr. Homoki Péter dr. Kiss József Kleinheincz Gábor dr. Kovács Tamás dr. Réti László Sikolya Zsolt i n

Részletesebben

Az e-közigazgatás és az építésügy. Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13.

Az e-közigazgatás és az építésügy. Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13. Az e-közigazgatás és az építésügy Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13. Tartalomjegyzék 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól...11 II/A.

Részletesebben

Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott biztonságos aláírás-létrehozó eszköz alkalmazását megkövetelő minősített tanúsítványokra (HR-MTT+BALE)

Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott biztonságos aláírás-létrehozó eszköz alkalmazását megkövetelő minősített tanúsítványokra (HR-MTT+BALE) Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott biztonságos aláírás-létrehozó eszköz alkalmazását megkövetelő minősített tanúsítványokra

Részletesebben

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) 1. Mi az EMCS rendszer? Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

GYAKORLATI TANÁCSOK A cégbíróságon kívüli elektronikus bírósági eljárások használatával kapcsolatosan Budapest, 2015. július 9.

GYAKORLATI TANÁCSOK A cégbíróságon kívüli elektronikus bírósági eljárások használatával kapcsolatosan Budapest, 2015. július 9. GYAKORLATI TANÁCSOK A cégbíróságon kívüli elektronikus bírósági eljárások használatával kapcsolatosan Budapest, 2015. július 9. 1. Bevezető (dr. Homoki Péter ügyvéd) 2013. január 1-jétől az ügyvédeknek

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA KRASZNAY CSABA A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KOMPLEX INFORMÁCIÓVÉDELMI MEGOLDÁSAI Doktori (PhD)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ: A HIVATALOS FORRÁS

TÁJÉKOZTATÓ: A HIVATALOS FORRÁS A Tájékoztatóról A TÁJÉKOZTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ: A HIVATALOS FORRÁS A (továbbiakban: Tájékoztató) a felsőoktatási intézmények hivatalos adatszolgáltatásai alapján, az Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Teljeskörű ügyfélazonosítás című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-2.3.8 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához

Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához Tartalomjegyzék 1. Irányelv célja és keretei... 4 1.1. Irányelv koncepciója... 4 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Alkalmazói kör... 8

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata)

TopNet Magyarország Kft. B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata) B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata) Készült: 2015. április 30. Utolsó módosítás: 2015. április 30. Módosította: Lehoczki Anna Azonosító:

Részletesebben

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR)

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) Az E-közigazgatás az építésügyben: elektronikus ügyintézés, gyorsabb engedélyeztetés címmel 2012.06.28. napján

Részletesebben

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának. 32/2010. számú utasítása. Az informatikai katasztrófa elhárítási tervről

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának. 32/2010. számú utasítása. Az informatikai katasztrófa elhárítási tervről Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának 32/2010. számú utasítása Az informatikai katasztrófa elhárítási tervről Tartalomjegyzék 1. ÚTMUTATÓ AZ INFORMATIKAI KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁSI TERV

Részletesebben

mysigno PDA és Szerver aláírás létrehozó és aláírás ellenőrző rendszer v1.0 Biztonsági előirányzat

mysigno PDA és Szerver aláírás létrehozó és aláírás ellenőrző rendszer v1.0 Biztonsági előirányzat mysigno PDA és Szerver aláírás létrehozó és aláírás ellenőrző rendszer v1.0 Biztonsági előirányzat Verzió: 1.0 Dátum: 2006. április 30. Megrendelő: Argeon Üzleti Szolgáltató Kft. Fájl: mysigno_st_ v10_final.pdf

Részletesebben

7.1 A szervezetek nyilvántartásba vétele... 17 7.2 Biztonsági események bejelentése, kezelése... 18 7.3 A hatóság egyes további feladatai... 18 7.

7.1 A szervezetek nyilvántartásba vétele... 17 7.2 Biztonsági események bejelentése, kezelése... 18 7.3 A hatóság egyes további feladatai... 18 7. Ajánlás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások elektronikus információs rendszerekre vonatkozó biztonsági követelményeknek való megfelelésének biztosításáról 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés...

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1.

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1. SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Technológiai berendezések beszerzése jogcím Verziószám: 1.0 2013. december 13. Tartalom Fontos tudnivalók... 4 Kitöltés előtt A Portál

Részletesebben