Tétékás Nyúz. tedd a címlapképet! Az majd. 10. oldal. eltakarja ezt a szöveget is

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tétékás Nyúz. tedd a címlapképet! Az majd. 10. oldal. eltakarja ezt a szöveget is"

Átírás

1 Tétékás Nyúz XXXV. félévfolyam, 11. szám november 28. Az ELTE TTK HÖK hetilapja Légyszi 2. a Kulturális középső Teaest rétegre 10. oldal tedd a címlapképet! Az majd ELTE Jeges Est eltakarja ezt a szöveget is November 29. Ez webes PDF-ek gyors készítéséhez kell, ahol nincs há ér a többi oldalon, de címlapot azért szeretnénk

2 Főszerkesztő szoknyaszéle A próbatétel Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű legény, aki igen lángeszűnek tarto a magát. Azt gondolta, nem létezik lehetetlen, sőt, még letehetetlen vizsga sem. Ám történt egyszer, hogy egy különösen nehéz próbatétel várt reá. Azt hitte, megte mindent a siker érdekében: különféle varázsigét mormolt indulás elő, és woodoo-babákkal próbálta garantálni szerencséjét. Így indult meghódítani a tudás sötét, fagyos, kietlen erdejét. Mikor a riasztó rengeteg kapujába ért, egy furcsa szerzet fogadta, aki így szólt: - Szervusz kedves vándor, én Hatalmas Kegyetlen Rémség vagyok, de hívj csak HKR-nek. Azzal a feltétellel engedlek be, ha felelsz három kérdésemre. Rátarti hősünk nagyképű kacajt hallatott, hiszen pár fejtörőre még egy egész éjszakás tivornyázás után is könnyedén válaszol. - Első kérdésem folytatta a Rémség az volna, hogy hány gyakorlatodra nem látogattál el? Öntelt legényünk kissé zavartan, de magabiztosságot sugallva kezdett gondterhelt arccal számolgatni. Nagy bajban volt. Tudta, hogy kérdezője átlát mindenen és mindenkin. Esélytelen hazudni. De akkor mit tegyen? Inkább megpróbál füllentgetni, hiszen muszáj bejutnia. - Legfeljebb egyről hiányoztam, kedves tündérem hízelgett kétségbeesve. Abban reménykedett, hogy e faggatózó, illetlen valaki a meghatódottságtól elfeledkezik ellenőrizni az állítás igazságtartalmát. HKR meglepődö. Még soha senki nem hívta őt kedvesnek. Tündérnek meg mégannyian sem. Könynyek szöktek a szemébe, és keskeny kis patakocskákban kezdtek el folyni arcán, elmosva paragrafust és szabályzatot Természetesen egy percig sem tarthato ez az idilli állapot. Mégiscsak egy Hatalmas Kegyetlen Rémségről van szó. Ez a pityergés nem illik hozzá. Megrázta magát, és végre visszatért régi önmagához. Gyorsan lepofozta sírásának utolsó nyomait is, újra felöltö e szívtelen arcát, és így válaszolt: - Nem vagyok a tündére. Majd egy határozo mozdulattal kiutasíto a a léhűtő legényt, és a bölcs döntés okozta örömtől boldogan élt, míg meg nem halt. Aki nem hiszi, járjon utóra! Mécs Anna főszerkesztő Tartalomjegyzék Tanulmányi hírek...3 Lágymányosi portrék (Solymosi Katalin) Mondok egy A Tudomány Ünnepe (Beszállt a földrajz is, Fiatal kutatók előadóülése) I jártunk (Lesz idén tél?)...7 Faliújság I jártunk (Második Kulturális Teaest)...10 Természet-Tudomány-Technika (A hibrid már gáz)...11 Sport (Már csak a Torpedo)...12 Helyvektor (Vapiano vs. Fast food)...13 Főzőcske (Izrael)...13 Cooltér (Non siamo soli)...14 Négyeshatos (Torlódás)...14 Mozizóna (Amerikaiak, Halálos temetés(...15 Külszíni fejtés (Számos)...16 Munkatársakat keresünk Akikből hiány van: Közéleti újságíró, tudományos cikkíró. Akikből sosem elég: Közéleti újságíró, olvasószerkesztő, tördelő, riporter. Képze ség nem, csak lelkesedés szükséges, a jelentkezőket betanítjuk. Teljesítmény alapú bérezés. Tétékás Nyúz, XXXV. félévfolyam, 11. szám. Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Szenes Áron, a HÖK elnöke. 35. félévfolyam 11. szám november 28. Főszerkesztő: Mécs Anna. Vezetőszerkesztő: Mécs Anna. Tördelőszerkesztő: Lede. Olvasószerkesztők: Bogi, A iba i, Yeti. Rovatvezetők: Balu (Mozizóna), Felhő (Négyeshatos), Csilla (Külszíni fejtés), Lede (Cooltér), pityu (Természet-tudománytechnika), csanna (Lágymányosi portrék), Jucus (Főzőcske), Marci (Sport), László (Helyvektor), hlk (Mondok egy ). Honlap: h p://nyuz.elte.hu. Telefon: , lapzárta után /1819. Fax: Lapzárta: péntek Készült a T-mart nyomdában 1700 példányban. A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.

3 Rohan az idő Avagy amit nem árt tudni félév végén Még alig múlt el az őszi szünet, de máris ránk szakadtak a félév végi zh-k és beadandók. A tanulás és a bulik közö pedig lassan el kell kezdeni vizsgaidőszakunk megszervezését. Nemrég a gyakorlatokról írtam meg a legfontosabb tudnivalókat, most pedig a vizsgákon, a vizsgaidőszakon a sor. Vizsgázás A vizsgázás előfeltétele a vizsgára való jelentkezés. Csak akkor vizsgázhatunk, ha az ado kurzust felve ük. Ha a jelentkezés megtörtént, és mégis vissza akarjuk azt vonni, akkor ezt általában legkésőbb a vizsga megkezdése elő harminchat órával még megtehetjük (ez a vizsgahalasztás). Egy tárgyból legfeljebb kétszer lehet vizsgát halasztani az ado vizsgaidőszakban, ráadásul emia nem kötelező újabb vizsgaidőpontot biztosítani. Érvénytelen egy vizsga akkor, ha a hallgató igazolatlanul nem jelenik meg, és még a vizsgahalasztás lehetőségével sem élt. Ha azonban igazoltan maradunk távol, akkor kötelező számunkra új időpontot biztosítani. Az oktató akkor jogosult megszakítani a vizsgánkat, ha nem megengede segédeszköz(ök) használatát, vagy esetleg más személy együ működését észleli. Ilyen esetben a vizsga elégtelennel zárul. Indexünk nélkül ne induljunk el szóbeli vizsgára, de írásbelire is vigyünk magunkkal személyazonosításra alkalmas okiratot. A HKR szerint a vizsgaidőszakban történő írásbeli vizsgára legalább három alkalmat kell biztosítani úgy, hogy két vizsga közö legalább két hét teljen el, és az írásbeli vizsgák időpontját a vizsgaidőszak elő i ötödik hét végéig közzé kell tenni. Az írásbeli vizsgák időpontját a kurzus vezetője, a szigorlati írásbeli vizsga időpontját a szakfelelős állapítja meg. Az írásbeli vizsgák időpontjának összehangolása során előnyben kell részesíteni a mintatanterv szerint meghirdete kötelező vizsgákat. A szóbeli vizsgák időpontját a kurzus vezetője állapítja meg, és a vizsgaidőszak elő i ötödik hét végéig közzéteszi. A vizsgaalkalmak számát (utóvizsgák nélkül!) úgy kell megállapítani, hogy az összesíte, maximált létszám elérje a kurzust fölve hallgatók létszámának 120%-át. A vizsgaidőszak 1 3. és 4 6. hetében azonos számú vizsgaidőpontot kell biztosítani. Ha összesen két vizsgaidőpontot jelöl meg a kurzus vezetője, akkor a két vizsga közö legalább két hétnek kell eltelnie. E ől az érinte hallgatók hozzájárulásával sem lehet eltérni. Az ETR-ben jelezni kell, ha van a vizsgaalkalomra maximált létszám, ezzel egy időben közzé kell tenni a vizsgák tematikáját vagy tételsorát. Vizsgázhatunk egy tárgyból (tanegységből) ugyanabban a vizsgaidőszakban harmadjára is, viszont ilyet csak korlátozo számú alkalommal tehetünk. Alapszakos hallgatók esetén háromszor, nem alapszakos hallgatók esetén szakonként legfeljebb 4-szer. Utó- és javítóvizsgák A második vizsgát, legyen az utó- vagy javítóvizsga, ismétlő vizsgának, a harmadik vizsgát pedig második ismétlő vizsgának nevezi a szabályzat. E ől néha nehéz átlátni, no de lássuk a lényeget a hagyományos szóhasznála al. Utó- vagy javítóvizsgát kizárólag ugyanabban a félévben lehet tenni, mint amelyben az első vizsgát te ük az ado kurzusból. Kollokvium esetén legkorábban a vizsga napját követő harmadik, szigorlat esetén az ötödik napon mehetünk újra vizsgázni. Az időkorlátokat a kurzus vezetőjének is be kell tartania. Ha a vizsgaidőszak utolsó előtti hetének végéig sikertelen vizsgát teszünk, akkor az utolsó héten számunkra mindenképp kell utóvizsgaidőpontot biztosítani. Két sikertelen 3 Tanulmányi hírek vizsga után tehetünk harmadik vizsgát, de ezt már csak bizo ság elő. Félévente és szakonként legfeljebb egy sikeres vizsgaeredményt javíthatunk, ebben az esetben az eredmény az előzőt semmissé teszi. Egy tárgyból összesen hat vizsgalehetőségünk van, ugyanakkor egy tanegységet legfeljebb háromszor vehetünk fel. Ha ennyi próbálkozással sem sikerül a tárgyunk és nem kapunk egy utolsó utáni esélyt méltányosságból az oktatási dékánhelye estől akkor sajnos elbocsátanak a szakról. Határidők Ebben a félévben december 17- én kezdődik a vizsgaidőszak, és február 1-jén ér véget. Vizsgákra november 19-étől lehet jelentkezni, érdemes már most kérni az oktatókat, hogy hirdessék meg a vizsgaidőpontokat. A következő féléves tárgyainkra december 16-ától tudunk előjelentkezni, a rendes (rangsorolásos) tárgyfelvétel pedig február 2- án indul. A tavaszi félévre történő regisztráció szintén december 16-án indul. Ezeket a határidőket az info. etr.elte.hu oldalon a tudnivalók pontban olvashatjátok. Fizessünk? A hat vizsgalehetőségünk közül az első ke ő (tehát az első UV is) ingyenes, a harmadikért 1500, a további alkalmakért 3000 Ft-ot kell fizetni. Kivétel ezalól a vizsgakurzus és a gyakorlat, mert ezekből az első próbálkozás minden félévben ingyenes (függetlenül a ól, hogy az valójában hányadik kísérletünk). Ezen kívül szintén 3000 forintunk bánja, ha igazolatlanul hiányzunk egy vizsgáról, az igazolt hiányzás viszont nem kerül pénzbe. A kellemetlenségek elkerülése mia nagyon fontos (és egyre fontosabb, hiszen pl. az ösztöndíjnál is az ETR adatai a döntőek), hogy az oktató mindent beírjon az ETR-be (jegy, igazolt hiányzás stb.), és elemi érdekünk, hogy ezt rendszeresen figyeljük. Kérdéseitekkel bátran forduljatok hozzám a khok.elte.hu címen. Jánosi A ila

4 Lágymányosi portrék Növényi színtestek Beszélgetés Dr. Solymosi Katalinnal A Nők a Tudományért, Ösztöndíj a Nőkért elismeréseket amelyre különböző korosztályt képviselő kutatók pályázha ak immár ötödik alkalommal adta át a L ORÉAL Magyarország és a Magyar UNESCO Bizo ság. Idén a Növényszerveze ani Tanszékének tanársegédje, Dr. Solymosi Katalin is a díjazo ak közö volt. A növényi színtestek fejlődése és a klorofill szintézisének megértése terén ért el fontos eredményeket. Miért pont ezekkel kezde foglalkozni? Kezdetben nem növénybiológusnak készültem, az állatok és az embertan is legalább annyira érdekeltek. Egyetemi éveim ala az ELTE-n kipróbáltam néhány területet. Úgy alakult, hogy először az algák érdekeltek komolyabban. Ennek kapcsán találkoztam majdani témavezetőmmel, Böddi Béla profeszszorral, vele jól tudtam együ dolgozni, és ő ajánlo a ezt a témát, így kerültem végül is erre a területre. A n ö v é n y i s z í n t e s t e k b e n (plasztiszokban) mit tart a legizgalmasabbnak, vagy a legszebbnek? A fejlődésüket, az egymásba alakulásaikat, azt, ahogyan a különböző színanyagok szintetizálódnak bennük, valamint azt a sokféle nagyon fontos funkciót, amit betölthetnek. A magasabbrendű növények sejtjeiben többféle, eltérő tevékenységre specializálódo színtest van jelen, míg bizonyos egysejtű algákban egyetlen színtest tölti be az összes szerepét. Most leginkább az érdekel, hogy vajon az a specializáció, ami az evolúció során megjelent, hogyan van szabályozva, illetve hogyan, és milyen külső hatásokkal váltható ki az egyes színtestek egymásba alakulása, és mennyire gyakoriak a kevert funkciójú plasztiszok a természetben. A sokféle színtest közül van-e olyan, amit részletesebben is tanulmányoz? Böddi Béla kutatócsoportjában alapvetően a klorofill képződését vizsgáljuk, és mivel ez a színtestekhez kapcsolódik, ezért vizsgáljuk ezek fejlődését is. Van egy speciális plasztisz fajta, az 35. félévfolyam 11. szám november 28. úgyneveze etioplasztisz, amivel részletesebben foglalkozunk. Ez a színtest sötétben fejlődő növényi sejtekben alakulhat ki a magasabbrendű növényeknél, kialakulása pedig összefügg azzal, hogy sötétben nem tud klorofill képződni a zárvatermőkben, és a fotoszintetikus apparátus sem épül ki. Erről a színtestről sokan úgy gondolják, hogy a természetben ritkán fordul elő, emia nem túl jelentős, és az ezen területen dolgozók eredményeit is érték kritikák. Egyik célunk az, hogy leírjunk olyan természetes állapotokat, növényeket, növényi szerveket (például a káposztafej vagy a rügyek belsejét, föld ala csírázó és onnan előbújó növényeket), ahol ez a színtest megjelenik és fontos szerepet tölt be a növényi anyagcserében és egyedfejlődésben. Eredményeink alapján talán az eddigi plasztisz fejlődési sémák átgondolására vagy finomítására is mód nyílhat. Mit szeret jobban, kutatni, vagy tanítani? Azt hiszem, hogy a ke ő együ szerencsés, mert kiegyensúlyozo á és változatossá teszi a munkát. Ha csak kutatni kellene, az bizonyos szempontból talán unalmas vagy inkább túl magányos, és néha talán túl beszűkült dolog lenne, de ugyanakkor gyorsabban tudnék haladni azokkal a témákkal, amelyek fontosak és érdekelnek, és amelyekkel a heti tizenhárom-tizenhét óra oktatás, meg a sok ZH javítás melle most szinte alig haladok (és ezt látom kollégáimon is). Az oktatás viszont változatos munka, és rákényszerít arra, hogy foglalkozzam más területekkel is, hiszen nem csak azt a szűkebb szakterületet oktatom, amit kutatok. Fontos az is, hogy az embernek legyen kapcsolata diákokkal. A két dolog egyformán lényeges, bár természetemnél fogva alapvetően inkább kutatónak készültem. Nagyon fontos viszont, hogy az egyetemen olyan oktatók tanítsanak, akik egyben kutatómunkát is végeznek, mert ennek kapcsán tudják frissen tartani a tudást, nyomon követni az oktato tudományterület fejlődését. Mit szeret a legjobban oktatni? Tulajdonképpen bármelyik tantárgyamat, ha a hallgatóim részéről érdeklődést tapasztalok. A növényszerveze an gyakorlatot immár hatodik éve oktatom biológus hallgatóknak, ez a tárgy idén átalakult tematikával került be a BSc-s képzésbe, ami mia most kicsit nehezebb a helyzete az oktatóknak. A gyógyszerészi növénytan tárgyat is szeretem oktatni a Semmelweis Egyetem gyógyszerész hallgatóinak; az o oktato ismeretekből még én is sokat profitálhatok, hiszen ez viszonylag széleskörű, általános botanikai műveltséget igényel. A biológus mesterképzésben pedig indul majd egy olyan speciális kollégium, melyben a különböző gazdasági, ipari, táplálék- és kultúrnövények biológiáját, termesztésének történetét, kultúrtörténetét, a felhasznált részek anatómiai és egyéb vonatkozásait, és egyéb érdekességeket oktathatok majd. Milyen volt i az ELTE-n diáknak lenni, amikor még kisebb évfolyamok voltak? Szere em ide járni, és jó képzést kaptunk. Hallgatóként azért választo am a növénytan szakirányt, mert összesen négyen voltunk negyed- és ötödévesként az évfolyamunkban, minden vizsgánk szóban történt, és talán a tanárokkal is közvetlenebb kapcsolat alakult így ki; több személyes figyelmet kaptunk, mint ami tömegképzés vagy nagyobb létszám esetén juto volna ránk. A szakirányunknak máig megvan ez a viszonylag családias légköre, ami persze azzal is összefügg, hogy a növények kevésbé népszerűek a diákok témaválasztásában. Szakmailag milyen kihívások foglalkoztatják? A Böddi Béla professzor által vezete kutatócsoportban dolgozom, ahol nagyon sokféle kutatás zajlik, melyek közül sok téma vizsgálatában én is részt

5 veszek. Vannak olyan témák, amelyekbe besegítek a többieknek (szakdolgozóknak, doktoranduszoknak, kollégáknak, külföldi együ működő partnereinknek Franciaországból, Svédországból és Lengyelországból), és vannak olyan kutatási irányok, amelyeket egy kicsit jobban a magaménak érzek. A fő vágyam az, hogy ezekkel gyorsabban haladjak, mint ahogy sajnos sikerül. A biológia melle vannak egyéb területek is, ahol szeretne alkotni? Az ELTE Bartók Béla Énekkarában énekelek, éppen most jelent meg egy CDnk, tavaly pedig egy zenei DVD-nk és emelle sok koncertünk is van. Ez kicsit családi történet is nálunk, mivel szüleim ebben a kórusban ismerkedtek össze, és jelenleg is együ járunk énekelni. Festek és rajzolok, valamint mikroszkópos fotókat is készítek. De ezt halkan mondom, mert én csak koca fotós vagyok, esztétikai szempontból számomra érdekes vagy látványos, de technikailag nem biztos, hogy tökéletes képeket szoktam készíteni. Úgy néz ki, hogy a Francia Intézetben februárban lesz egy kiállításom ezekből a képekből és esetleg néhány festményemből, rajzomból. Férjemmel szoktunk zenélni és zenét szerezni is o hon, csak mostanában sajnos kevés időt tudok ilyesmire fordítani. Elég sok díjat nyert, sok elismerésben volt része, gondolom, ehhez sok munka kell. 5 Lágymányosi portrék & Mondok egy... Mondok egy...,,az ember úgy ismeri meg a csecsemőjét, hogy nagy a szeme. Nem igaz, a feje kicsi! (Altbäcker Vilmos),,A férj nem volt tekinte el a hölgy fizikai integritására, magyarul verte a feleségét. (Boros László) A múlt héten betelt a számegyenes, ezért nem tudom rátenni a gyök mínusz egyet! (Simon Péter),,Csendet kérek, vagy kiürí etem a termet! (Buczolich Zoltán) Mindenki találkozo vele középiskolában, legalábbis a Nemzeti Alaptanterv szerint...! (Va ay Gábor) Binomiális eloszlással eljuthatunk az atomoktól a csillagokig! (Va ay Gábor),,Ez egy roppant ortopéd metrika. (Buczolich Zoltán),,Ezt a bizonyítást érdemes o hon külön megérteni. (Buczolich Zoltán),,Vagy kijön az integrál, vagy elfogy a türelem. (Buczolich Zoltán) Szuper Hi-tech, mint a tízkarú pilóta (Jánosi Imre a tábla mozgatórendszeréről),,most egy picit hazudok, de nem nagyon. (Kiss Emil),,Nagyon föl kell kötni a megfelelő ruhadarabot. (Kiss Emil) Ez nem realisztikus, de én megmondom nektek előre! (Va ay Gábor),,A súlypont az egy súlyponti téma volt. (Moussong Gábor),,Nálam sokkal hosszabb és sokkal torzabb, ha ez egyáltalán lehetséges. (Moussong Gábor) A kalap elcsúszo az x - ről, mert idő közben a Microso frissíte... (Va ay Gábor) Ez a sor épp, hogy csordogál a végtelenbe (Buczolich Zoltán) Szerencse is kell, sok munka és kitartás is, és az, hogy szinte minden pályázatra beadja az ember az anyagát, és ha elsőre nem is nyer, akkor beadja még egyszer, és bízzon benne, hogy legközelebb sikerül. Nagyon sok múlik azon is, hogy milyen a főnök, mennyire támogatja a tanítványát, milyenek a kollégák, akiknek szintén nagyon sokat köszönhetek. Lényeges, hogy olyan közegben dolgozhasson az ember, ahol tényleg fontos a tiszta tudomány művelése és az eredmények gyors publikálása - amiben szintén rengeteg segítséget kaptam -, mert elsősorban ez alapján ítélik meg a tudományos tevékenységet. Ez tehát a jó tanszéki légkörön és közegen, a többi kollégán is múlik, akik sokat segíte ek és segítenek nekem. Hegedűs László Károly,,Hogyha krétát-filctollat akarok váltani, hála a kétféle táblának, akkor nem kell olyan messzire gyalogolnom, azzal is időt nyerünk. (Buczolich Zoltán, miután máshová rakta a krétákat tartalmazó tescós szatyrot),,ránéz az ember, és rögtön látja, hogy az 1/(x logx loglogx)-et pikk-pakk ki lehet integrálni. (Buczolich Zoltán),,Szép plusz csúnya az csúnya, ugye ezt már megtanultuk, házi feladat indirekt bizonyítás. (Buczolich Zoltán, értsd: racionális plusz irracionális az irracionális),,ez túl csúnya ahhoz, hogy trapéz legyen. (Szeghy Dávid),,Nem értek valamit, na mindegy, majd kijön. (Szentmiklóssy Zoltán),,A félév teljesítéséhez két három dolog kell, ez a két három dolog: két dolgozat, ez már rögtön ke ő (Wintsche Gergely),,Néhány ember ismeri a hangzatos Venn-diagram elnevezést, de ez nem más, mint hogy krumplikat rajzolunk a táblára. (Wintsche Gergely)

6 Tudomány Ünnepe Beszállt a földrajz is Magyar Tudomány Ünnepe a Campuson November 17-én folytatódo a magyar tudományos közélet novemberét meghatározó, nagyszabású eseménysorozat. Ezú al karunk földrajzosai gondolták úgy, hogy ideje előrukkolniuk valamivel. Mondjuk A történelem nyomai az új térszerkezetben című, egész napos tudományos konferenciával. Fiatal kutatók elő Programozott sejthalál és november 23. 9:00. Biológ A délelő i nap fényében megcsillan csontvázak és különféle egyéb széps Aztán persze szép lassan megjelentek A Földrajz- és Földtudományi Intézet Regionális Tudományi Tanszéke rendezésében, a Lóczy teremben lezajlo előadássorozat igazán nagyszabásúra sikerült. Jelen volt a társadalom,- és leginkább a regionális földrajzosok krémje, karunk oktatói, de olyan nagy nevek is tiszteletüket te ék a rendezvényen, mint Beluszky Pál DSc, a társrendező MTA RKK (Regionális Kutatások Központja) képviseletében, vagy Probáld Ferenc DSc, az ELTE tanára, regionális földrajzosok generációinak példaképe. TÉR ÉS TÖRTÉNELEM Ezt a címet viselte a három szekcióból álló konferencia első felvonása. A levezető feladatokat Nemes Nagy József DSc, a tanszék vezetője lá a el, közmegelégedésre. Az előadások közötti megjegyzései nem egyszer kelte ek általános derültséget a teremben. Eleinte az MTA Regionális Kutatások Központja vi e a prímet, Barta Györgyi DSc a politikai rendszerek térformáló hatásairól szólt, őt köve e Beluszky Tanár Úr, a településhálózatokról, és azok társadalmi-gazdasági irányváltásokra való igen lassú reagálásáról beszélt. Érdekesség, hogy a korábbi változások, fordulatok nyomai megkésve mennyire megfigyelhetőek egy-egy településen. Például a szocializmus nyomait, akár a panelrengetegeket is még akár évszázadok múltán is valószínűleg kutatni fogják a jövő geográfusai. Jankó Ferenc a Nyugat-Magyarországi Egyetemről, a történelmi tényezők fontosságáról beszélt, illetve boncolga a, mitől történelmi egy város. Módszereiről megtudha uk, hogy bár inkább leíró földrajzos, mégiscsak regionális konferencián ad elő, így kénytelen adatsorokkal számolni, különben nem tudományos. Szólt még a lakóhelyi identitásról, annak kialakulásáról is. Ez egy 35. félévfolyam 11. szám november 28. nagyon soktényezős folyamat, és nagyon manipulálható. De aztán végül mindenki belvárosi vagy éppen szegedi lesz. A társadalomföldrajzosok nagy örömére tehát a szociálgeográfiai értekezés sem maradt el. A délelő i szekciót Győri Róbert, az ELTE előadójának a magyar térszerkezet történelmi meghatározo ságáról való elmélkedései zárták. RÉGIÓK Szabó Pál elnöklése melle zajlo a második szekció, három kiváló, a mondanivaló középpontjába a térszerkezetet és a regionális változásokat helyező előadással. Szó ese a Kárpátmedence történeti régióiról, miszerint ennek a kissé megfoghatatlan, ködös fogalomnak, hogy régió, ezen a területen három megjelenési rétege van: a földrajzi-térkapcsolati, a politikai, és a gazdasági. Előbbit nagyban befolyásolja a medence-helyzet, a másik ke őt pedig a földrajzi, így a régiók i eni kialakulása némi eltérést leszámítva meghatározo módon zajlik le. Erdély, illetve tágabb vizsgálódás során egész Románia regionális társadalmi-gazdasági térszerkezetét és átalakulását is testközelből követhe ük nyomon, akárcsak az Alföld fejlődését, ahol ismét felbukkant a vitákat kiváltó földrajzi determináció fogalma. TÉRFOLYAMATOK Teljes nevén Társadalmi és Politikai Térfolyamatok volt a záró szekció neve, amelyet Agg Zoltán vendégkutató vezete le. A jelentős csúszások mia késve kezde felvonásban szó ese a földrajz parlamenti választásokra gyakorolt hatásáról, a kistáji identitásról, a balkán sokszínű etnikai mozaikjának problémáiról, és a modernizációról is. Boldizsár Márton Az előadóülés kezdeteként rövid előszót hallhato a tisztelt nagyérdemű a Biológiai Intézet igazgatójától, Dr. Sass Miklóstól. Ezt követően jö ek a rendezvény főszereplői, fiatal kutatók személyében, akik immáron második alkalommal muta ák be folyamatban lévő kutatásaik eredményeit. Vau-vau! Elsőként Pongrácz Pétertől megismerhe ük meg többek közö a domesztikáció fogalmát: azt a folyamatot, ami az ember jelenlétében az állati viselkedés megváltozásában érhető te en. A kutyák ugatása, mint olyan, épp ezt a folyamatot tükrözi hűen. Ez a kommunikációs forma az emberek és a kutyák közö különlegesnek hat: mi, emberek is képesek lehetünk értelmezni barátaink jelzéseit, akárcsak ők a miénket. Fontos tény azonban, hogy az ember nem kutya!, azaz bizonyos (mint például szag- illetve vizualizációs) jelek nem nyilvánvalóak számunkra. Az akusztikus jelzések azonban mások, ugyanis ezek univerzális alapokon nyugszanak az emlősök körében. Így a hangszín alapján nem is csak a kutyák, de más, akár vadállatok hangszínéből is lehet következtetni az ún. referenciális (az ado szituációra vonatkozó), illetve az emocionális (pl. agresszivitás, játékosság, éhes vagyok! ) információkra. A kutatás egy fontos kérdése: vajon kialakítható-e motivációtól független akusztikai jeladás is a kutyáknál, azaz rávehetők-e például arra, hogy egyfajta kódolt jelekkel üzenjenek nekünk? Fiú vagy lány? Rosivall Balázs és csapata az ivararány manipulációival foglalkozik madarak esetében. Effajta igény manapság már egyes emberekben is

7 adóülése kutyaugatás egy helyen iai és Paleontológiai Gyűjtemény. ó üvegfalak mögö izgato madárégek várták a mai nap eseményeit. az élőlények közül is néhányan 7 Tudomány Ünnepe & Itt jártunk Lesz idén tél? Régi tanulságok alapján hittünk a híreknek Csavaros okok mia túrahirdetésünk havas verziója jelent meg több helyen. Úgy tűnt, a sors beigazolja jóslatunkat. A keresztbeszervezésekért ezú al nem volt senkiben rossz érzés, erre most volt sajnos szomorú indok felmerült: különböző orvosi, avagy népi módszerekkel próbálják befolyásolni születendő gyermekük nemét. Ez mindmáig nem számít teljes mértékben elfogado nak. Kutatásaik során megállapíto ák, hogy a stresszhormonoknak valószínűleg több szerepe van az ivararány alakulásában, mint maguknak a nemi hormonoknak (tesztoszteron és ösztrogén)! A kutatás céljai közö szerepel pl. az ún. biodiverzitás védelme egyes veszélyeztete fajok esetében (más-más hatása lehet, ha a nőstények, avagy a hímek vannak többségben), vagy az álla enyésztők ily módon való segítése, pl. profitorientációs célból. Az autofágia szerepe és szabályozása Juhász Gábor előadásában a sejtek saját újrahasznosító rendszerével, azaz az ún. autofágiával foglalkozo. Ennek lényege, hogy bizonyos esetek (pl. programozo sejthalál) bekövetkeztekor beindul ez a rendszer. Legegyszerűbb példa erre az éhezés esete, amikor is a tápanyaghiány és az emia lecsökkenő hormonszint (pl. inzulin) a szövetekben kiváltja ezt a reakciót, így biztosítva az állat túlélését, továbbá az imaginárius sejtcsoportok megfelelő tápanyagellátását. Weisz Dávid I sasoltunk F : W D Novemberi túránk koreográfiáját eredetileg decemberre írtuk, az előrehozás ellenére poénból benne hagytuk a téli alternatív programot. Az időjárás úgy hozta, hogy a tervek valósággá váltak, hiszen viccnek túl durvák le ek volna, főleg egy hómentes tél után A Pilis ezú al nem a kéktúra-szakaszunknak ado o hont, hanem egy téli mókának. Amikor néhány nappal előbb eldöntö ük, hogy ilyenformán szervezzük meg programunkat, mi is alig hi ünk a dobogókői sípálya weboldalának. Személyesen hívtam fel az üzemeltetőt, azért mertem hinni szavainak, mert pár éve saját bőrünkön megtapasztaltuk: néha mennyire hihetetlen a városból nézve, hogy a hegyekben tél van. Így a Kerge Zerge csapatában fellelhetőek voltak a téli sporteszközök az indulás reggelén. Te ünk közösen egy túrát (néhányan sílécet cipelve) a Thirring-körúton, ahol szomorú megemlékezést te ünk Hegedűs Robi balesete évfordulóján, akit bár személyesen nem ismertem, híre alapján tisztelője le em. Ezután ke évált a csapat. Néhányan tovább gyalogoltak, mi nekivágtunk a sípályának. A felvonóhoz sorbaállva hallo unk lekicsinylő szavakat, azonban annak ellenére, hogy európai viszonylatban kezdetlegesnek mondható a honi síinfrastruktúra, hatalmas örömöt jelente ez számunkra, és másoknak is. Mesés tájon siklo unk büszke szülők közt, akik csemetéiket okítga ák. Gyönyörködtünk, a könnyű pályán továbbfejleszthe ük technikai felkészültségünket. Következő aktuális programjainkra mindenkit szerete el várunk! Pálszabó Krisztián El voltunk havazva Emlékeztünk Hegedűs Róbert 31 évet élt, november 17-én, a Thirring-körúton balesetet szenvede és tragikus hirtelenséggel meghalt. Kiváló vezető, rendező, túratárs, barát volt, pontos, kitartó, alapos, segítőkész. Energikus közösségi szelleme már a kezdetekkor megmutatkozo, mindig a legnehezebb feladatok egyikét vállalta, ezt egy kedves, minden résztvevő számára megnyerő, vigasztaló modorral egészíte e ki. Nem saját érdemeit hangsúlyozta, pedig abból sem volt kevés. Többszörös teljesítője volt a legnehezebb teljesítménytúráknak. Robi e ől sokkal többet jelente. Egy embert, akinek minden megnyilvánulása szeretetet, jóindulatot, kedvességet sugárzo, vigaszt nyújto problémákra. Mindig a gyengébbet segíte e, önzetlen, nagyszerű volt. F : P K F : P K

8 Köszönet a VÉRADÁSÉRT Kedves Véradók! A közelmúltban a Lágymányosi Campus Harmónia terem üvegajtója előtti foyer területén szervezett véradás nagyon eredményes volt. A Magyar Vöröskereszt a rászorulók és a saját nevében is tisztelettel köszöni a véradáson részt vett személyek segítségét. Köszönjük az ELTE Rektorának, Gazdasági Főigazgatójának, TTK Dékánjának, a Hallgatói Önkormányzatoknak, Rendezvény Igazgatónak és végezetül, de nem utolsósorban a Nyúz szerkesztőségének a véradás megszervezéséhez és lebonyolításához nyújtott támogatást. Reméljük, hogy a jövőben is hasonló körülmények között, hasonló eredményességgel szervezhetünk véradást. Eredményes munkát és jó egészséget kívánunk minden ELTE-s hallgatónak és dolgozónak. Budapest, november 22. M Kari Kémiai TDK K A Kémiai Intézet minden é meghív a kari Tudományos Di szekciójára, amely dece megrendezésre az ELTE TTK A konferenciát három nagyobb előadások alkotják. A pontos program megtalálhat kemiatdkprogram2007.pdf we atekos-tátékás Mikulásparty D ecember 6-án, csütörtökön este az Astoriánál levő Desperadosban (1052 Budapest, Kossuth L. u. 20.) kerül meg- rendezésre a piros-fehér-fekete színekben pompázó mikulásparty. K ilenctől várunk titeket Magic Mosquitoz koncer el, napjaink zenéivel zsonglőrködő lemezlovassal és kihagyhatatlan italakciókkal! Természetesen profi Mikulásunk a legjobbaknak hoz ajándékot, a végén pedig még meg is vehetitek őt, és a többi felkínálkozó szervezőre is lehet majd licitálni! A belépő TáTK-TTK-soknak 400 Ft, ELTE-seknek (vagy ELTE-s kísérő) 600 Ft. Ha csinos krampuszlánynak vagy sörhasú télapónak öltözöl, akkor féláron bejöhetsz! MEGHÍVÓ Az ELTE Tudós Klub Akadémikusok Fóruma című rendezvényére. Meghívott vendég: Dr. Klinghammer István akadémikus, egyetemi tanár, az ELTE volt rektora Dr. Klinghammer Istvánnal életútjáról beszélgetnek: Dr. Zentai László oktatási rektorhelyettes és Dr. Gercsák Gábor egyetemi docens. Ideje: november 29-én 18 óra Helye: ELTE Díszterem, (Budapest, V. ker., Egyetem tér 1/3.). Ismét Szen Gyere idén is Miklós Püspök ü egy néhány száz magot, amelyet m kultúráról, e December 3- án e Zergék szívese Találkozó: 19 ór Inf Mind Pálszabó Krisztián

9 Konferencia érdeklődő hallgatót és oktatót iákköri Konferencia kémiai ember 1-én (szombaton), 8 órától kerül Északi tömb 0.83-as termében. b blokkban elhangzó perces tó a ebcímen. nt Miklóssal velünk egy jó kis beszélgetésre Szent ünnepe alkalmából! Hozz magaddal forint értékű, ötletes kis ajándékcsomajd elcserélgetünk! Szó eshet túráról, egyetemről, a nagybetűs Életről egy Campus közeli meglepi helyen a en látnak Téged egy kis ünneplésre! rakor az Északi tömbi Földgömbnél! fó: h p://kergezerge.ini.hu. denkit szerete el várunk! Keményfi Imre Informatikai gyakornoki program Ami vár Rád: ösztöndíj, karrier lehetőség, szakmai gyakorlat, fejlődési lehetőség, lendületes munka, fiatalos csapat. Témakörök: üzleti intelligenciához kapcsolódó JAVA alapú alkalmazásfejlesztés, adattárház építés SAS9 technológiával, adattárház építés ORACLE technológiával, alkalmazásfejlesztés Java, J2EE technológiával. Elvárások: folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok (nappali tagozaton), angol nyelvtudás, mélyebb informatikai ismeretek, tanulási készség és elkötelezettség. További részletek: A gyakornokság időtartama: fél-2 év. A munkavégzés időtartama: heti min. 20 óra (rugalmasan egyeztetve). A munkavégzés helye: IQSYS Zrt Budapest, Hun u. 2. Jelentkezés és további információ: (magyar nyelvű önéletrajzzal és az érdeklődési terület megnevezésével).

10 0 Itt jártunk Második Kulturális Teaest Elszoktunk az igényes kultúrrendezvényektől? November 21-én, szerdán megrendezésre került a Második Kulturális Teaest. A meghívo vendégek Kálloy Molnár Péter színművész és Kalmus Felicián csellóművész. Zene, versolvasás, a végén pedig oldo hangvételű beszélgetés. Színvonalas, élvezetes előadás, alig harminc néző. Kálloy neve talán még a TTK-n sem cseng idegenül, vagy ha a név nem is, az arc szinte biztos, hogy ismerős. Még ha nem is a színházból, talán az Üvegtigris című nagysikerű magyar filmből mindenki emlékszik a kötekedő figurára, akihez Rudolf Péter a szólássá vált egy bubis, öt bubis vagy tíz bubis? kérdést intézi. Kalmus Felicián pedig nem akármilyen csellóművész. Kilenc éves korában már szóló koncertet ado, háta mögö egy teljes kamarazenekarral. Egészen szerda este hat óráig abban a hitben éltem, hogy egy ilyen igényes műsor majd úgy csalogatja a nézőket, mint cukorka a kisgyerekeket. A ól féltem, nem fogunk beférni a százfős terembe, vagy hogy nem lesz elég a műanyagpohár, amiben a teát osztoga uk. Ehhez képest alig harminc embernek sikerült rávennie Inkább a bubisat Amit viszont nem értek, hogy a kulturális tevékenység miért nem kap kellő támogatást, és az emberek miért siklanak el fele e? Ha egyetemista létére valaki nem megy el színházba túl gyakran, hát üsse kő. Ráfoghatja a pénztárcájára, vagy esetleg arra, hogy nincs elég ideje. No de egy ingyenes rendezvény, ami mellesleg házhoz is jön? Gyanítom, jó pár éve nem történt ilyesmi. És úgy tűnik, nem könnyű felzavarni az állóvimagát az előadásra. Nem hirde ük volna eléggé, vagy csak a Természe udományi Kar szoko volna el a kultúrától? Valószínűleg mindkettő. Bár még nem vagyok túl régóta Egyetemünk hallgatója, annyit azért látok, hogy a megrendezésre kerülő rendezvények nagyon nagy százaléka a buliról szól. Félreértés ne essék, én is eljárok ezekre a megmozdulásokra, és nagyon szeretem is őket. 35. félévfolyam 11. szám november 28. F : K T Gitárom pengetem... zet. Ezt mind a diákságra, mind a szervező szervezetre, a HÖK-re is értem. Mikor először felvete em az ötletet, hogy mi lenne, ha esetleg? Az első reakció egy lazán elengede humoros mondat volt: Minek a TTK-ra kultúra?. Akkor még én is mosolyogtam ezen, azonban amikor megtapasztaltam, mennyire csak az én szívügyem ez a dolog, és egy-két ember kivételével mennyire nem szeretné senki sem még csak a kisujját sem mozdítani, hát kicsit elszomorodtam. A diákság pedig úgy néz ki, hozzászoko, hogy ha már kimozdul, akkor csak a pörgés, a buli. Mindezek ellenére nem érzem úgy, hogy okom lenne elkeseredni. Minden kezdet nehéz, és azért hiszek benne, hogy ha továbbra is hasonlóan színvonalas előadásokat tudok biztosítani, pár hónap múlva teljesen más véleményen leszek. Pepe Az üzleti intelligenciáról (Business Intelligence) A bennünket körülvevő adatmennyiség szinte elképzelhetetlen mértékben növekszik. Egyes becslések szerint az emberiség jelenleg egy-két exabyte (millió terabyte) mennyiségű új adatot állít elő évente. Ez 250 megabyte-nyi újonnan rögzíte adatot jelent a Föld minden lakosára vetítve a mongol pásztortól az argentin nyugdíjasig. A modern adatbázis-kezelő rendszerek már képesek megbirkózni az adatgyűjtés, és tárolás feladatával. Szinte fel sem merül a kérdés, hogy miért érdemes megőrizni a folyamatosan gyűlő adatokat, annyira magától értetődő mindenki számára, hogy az egyre szélesebbre duzzadó adatfolyam hatalmas mennyiségű értékes információt rejt. A kérdés ma már inkább az, hogy miképpen lehet hozzáférni az adatbázisokban rejlő információs kincshez. Az üzleti intelligencia valójában üzleti hírszerzést jelöl; egy vállalat saját adatainak, illetve nyilvánosan hozzáférhető forrásoknak tudatos és szerveze gyűjtése, rendszerezése, majd erre alapozva lényeges üzleti relevanciával bíró információk szintetizálása és elju atása a vállalati döntéshozók, információ-fogyasztók számára. Az üzleti intelligencia eszközkészlete igen széles skálán mozog, tárgykörébe olyan területek tartoznak, amelyek ma már külön tudományágnak számítanak. Ilyenek például az ada árház, az adatpiac-építés, az analitikus CRM, a kontrolling, a marketing, valamint a vezetői információs rendszerek. Ide tartoznak még az adatbányászati elemzések és az adatminőség-biztosítás is, de tágabb értelemben ide sorolunk minden olyan információ-szolgáltatást, amely integrált és tematikusan szerveze adatvagyont igényel, mint például a Kötelező jelentéskészítés, és az olyan összete pénzügyi kalkulációk, mint az IFRS, vagy a Basel II. További részletek:

11 A hibrid már gáz Alternatív üzemű autók 11 Természet-Tudomány-Technika South Park, 10. évad, 2. rész. A városlakók hibrid autóra váltanak. Idehaza csak nyomokban lehet találkozni a környeze udatosság ezen formájával szerencsére. A hibrid autó ugyanis csak a közeljövő zenéje, a 15. South Park évadban már más autókkal fognak közlekedni Broflovszkiék. A jövő járgánya A Toyota 1997-ben bocsátotta ki az első hibrid autóját, a Priust. A hibrid autót két motor hajtja: egy benzinüzemű és egy elektromos, amelyek össze vannak kapcsolva. Induláskor az elektromos motor hajtja az autót, míg el nem ér egy ado sebességet (általában 14 km/h), ezután pedig a benzinmotor. Lassításkor és guruláskor a benzinmotor az elektromotort tölti. Így alacsony fogyasztási szintet ér el, és jelentősen kisebb a károsanyag-kibocsátása. Amerikában a hibrid autók használata a környezettudatosságra épít, nem pedig arra a tényre, hogy a kőolaj vészesen fogy. Az Egyesült Államokban a lakosság fele venne hibrid autót, viszont ez egy csökkent érték: korábban 57% volt ez a szám. Nem véletlen a viszszaesés. A hibrid autó hátránya, hogy csak a városban fogyaszt kevesebbet egy dízelnél, országúton nem versenyképes. Ráadásul már nemcsak Európában, hanem az Egyesült Államokban is megjelentek az olyan modern dízel autók, amik a károsanyag-kibocsátásban is jó értékeket teljesítenek. A dízelek legnagyobb bűne a magas nitrogén-oxid kibocsátás, amire viszont a Honda egy olyan szűrőrendszerrel állt elő, amely a nitrogén-oxidot ammóniává alakítja, ami pedig a maradék nitrogén-oxidot semlegesíti. Ennek ellenére a vezető autógyárak mind hibrid autók fejlesztésén fáradoznak, de még az iráni Iran Khodro, és a kínai Guangzhou Automobile Group gyár is. Ez utóbbi már elő is állt egy modellel. A piacot egyelőre a Toyota uralja, a filmsztárok közül többen is Toyota Priust vezetnek, az autógyár pedig már egymillió darabot adott el belőle a gyártás megkezdése óta. Ugyanakkor a hibrid autó zsákutcának számít, hiszen egyrészt az fogyóban kőolaj problémáját nem oldja meg, másrészt pedig már van olyan autó, ami megoldja. Ráadásul nem feltétlenül jobbak egy dízelnél, és ha már az alacsony fogyasztásnál tartunk: a régi Suzuki Swiftek is annyit esznek, mint egy snájdig hibrid. A nem benzin üzemű lehetőségek közül az alkohol a legelterjedtebb. Brazíliában 100%-ban alkohollal mennek az autók, ami a mi éghajlatunkon viszont nem működne a tél mia. Így mifelénk az E85 üthetné ki a benzint, csakhogy, egyrészt az E85 csak 85%-ban alkohol, 15%-ban benzin. Másrészt annyi alkohol előállítására még Magyarország sem képes, amennyire az autóknak szüksége lenne. Az Egyesült Államok mezőgazdasága például, ha teljesen átállna kukoricatermesztésre, akkor az éves termény csak az ország egy hónapi alkoholszükségletét fedezné. A konnektoros autók viszont akár megoldást is jelenthetnének. Szemben az alkoholüzemű autókkal, a tisztán elektromotoros autók még csak kísérletszerűen járnak az utakon, de nehogy azt higgyük, hogy gyerekcipőben. Csúcstípusuk egyértelműen a Tesla Roadster, aminek népszerűsítését és forgalmazását az USA-ban idén kezdték, nagy sikerrel: az összes terveze példány már előre elkelt. A siker titka maga a siker. Négy másodperc ala gyorsul 100 km/ h-ra, végsebessége pedig 210 km/h, és álom, ahogy kinéz. Az elektromotoros autók nagy gyengéje az áram tárolása és az akkuk újratöltése. Bár jó eredmény, hogy a Tesla körülbelül 400 km megtételéhez elegendő áramot tud tárolni, és még esztétikus is marad, de 400 km után három és fél órás pihenőt kell tartani, amíg bedugjuk a konnektorba, hogy feltöltődjön. A jövő viszont egyértelműen a Honda FCX által mutato út (persze honnan tudhatnánk?). Még nem kezdték el a sorozatgyártását, de már vannak működő példányai. Tüzelőanyag-cellával fut. Ennek a lényege, hogy az autót elektromotor hajtja, az áram pedig az autóban keletkezik, a tüzelőanyag-cellában, ahol hidrogén egyesül légköri oxigénnel. A cella a fordíto elektrolízis elvén működik. Emlékszünk, az elektrolízis során az elektromosság a vizet összetevőire bontja szét. Ez a folyamat megfordítható, és úgy éppen elektromosság nyerhető. Mégpedig: a Hondában lévő cellában platinakatalizátor van, egyébként pedig egy protonáteresztő membrán egyik oldalára hidrogént vezetnek, a másik oldalára nedvesíte levegőt. A hidrogén ionizálódik, és két elektronra, valamint két protonra bomlik. Így aztán áram keletkezik. Az FCX-ben ez a tüzelőanyag-cella a két elülső ülés közt helyezkedik el. A hidrogéntank a kocsi farában van, 350 bar nyomást képes tartani. A lítiumion-akkumulátor a hátsó ülés ala, a váltóáramú szinkronmotor pedig a motorházban, elöl van. Értelemszerűen nincs károsanyag-kibocsátása, hiszen csak víz keletkezik. A nagy probléma viszont az, hogy üzemanyagnak hidrogén kell, ami tisztán nem fordul elő a Földön. Jelenleg elektrolízissel vízből, de iparszerűen leginkább földgázból nyerik a hidrogént, így pedig már megint majdnem ugyano vagyunk: el fog fogyni. pityu

12 2 Sport Már csak a Torpedo A rekordbajnok a címvédő ellen, a legutóbbi második a harmadik ellen. Ez volt a menü a Lágymányosi Focibajnokság legjobbjai közö. Mindenki tudta, ha a Torpedo Vodka legyőzi a CSTB-t, végleg nem marad senki, aki megállíthatná őket újabb bajnoki címük bezsebelésében. Elő e azonban lejátszo ák a forduló többi meccsét. A Kiábrándítók remek meccsen győzte le az újonc, rapszodikus Cselezit, akik tanulószezonjukban ezzel még mindig félhetnek a kieséstől. Ellenfelük viszont második. A Paksi Halászlé, akik közepesen szerepelnek tavaszhoz képest, két meccset is kapo. Az elsőn ikszelt a Hulljon a Férg SE-vel, majd rögtön utána lendületből verte az Igényteleneket, akik méltatlan szereplésükkel még mindig nem lehetnek biztosak a bennmaradásban. Jelenleg a kilencedik, kieső helyen tanyáznak. Ezt követően a Rest Of simán verte az újonc, de tökutolsó Csillit, akik épphogy csak beleszagoltak az elitliga levegőjébe, már esnek is vissza. Majd következe a forduló rangadója. A CSTB ugyan rengeteget támado, de képtelenek voltak eltalálni a kaput, míg a Torpedo kegyetlen volt, így a vártnál lazább, 3-0-s siker le a vége. Mivel az Armada nem játszo a fordulóban, a Vodka át is ve e a vezetést, és nem valószínű, hogy egyetlen veretlen, sőt százszázalékos csapatként kiadják azt a kezükből a hátralevőkben. A másodosztályban egyik csoportban sem történt lényeges változás, az egyesben a Májmedence kikapo, ezzel háromcsapatosra szűkült a harc a feljutásért. A ke es csoportban a Fincsit még mindig nem kapták el, nyakukon azonban a Zsírfeka, a Vegyész, és a Taccs. A harmadosztályban zajlanak az események, az egyes gruppban még mindig a Légszomj vezet, a ke esben a Csongrád és a GEK is hozta a mecscsét, így négycsapatos a verseny, a hármasban is négy csapat harcol, átmenetileg a Faláb vezet a Szoci-foci elő. Marci 35. félévfolyam 11. szám november 28. Kedves focisták, kosarasok, röplabdázók, és egyéb, sportolni vágyó emberek! November 30. és december 1. közö 24 órás sportverseny kerül megrendezésre, a fenti versenyszámokban! Két csapat, folyamatos, izgalmas meccsek, jó hangulat! Helyszín, időpont: november 30. péntek december 1. szombat 12.00, BEAC sporttelep (Bp., XI. Bogdánffy u.) tornaterme. Nevezési díj: 500 /fő. Nevezni csapatokkal lehet, további feltételek, részletek, információk, jelentkezési lap: h p://sport.elte.hu, Nevezni lehet a TTK HÖK és az IK HÖK irodákban! Kiegészítő programok: paintball, póker, sör! Mondok egy... A Herpes Genitalis a megfelő úton továbbvihető. A módszert mindenki képzelje el maga. (Réz Gábor) Ez i nem a négerek harca az alagútban. Ez egy baci. (Márialigeti Károly egy teljesen fekete írásvetítő fóliáról) Képzeljék el ezeket a szegény bacikat! Köpni-nyelni nem tudnak, hogy milyen táptalajon kell szaporodniuk! (Rohonczy János) fok, azt látjuk, hogy az egy barátságos hőmérséklet, a nyomás, az már zűrösebb... (Rohonczy János) Eredmények 9. játékhét A Liga Kiábrándítók-Cselezi: 4-2. Paksi Halászlé-Hulljon a Férg SE: 1-1. Paksi Halászlé-Igénytelenek: 3-1. Rest Of-Csilli: 5-0. CSTB-Torpedo Vodka: 0-3. B/1 Liga Bangladesi Tapírok-El Nino: 4-5. Blitzkrieg-Palota FC: 1-7. BGF-Fröccsöntők: 5-2. Livercool-Erő bá: 2-3. VöröSÖRdögök-Májmedence: 4-2. B/2 Liga Zsírfeka-Extra: In-Team-Statikus Gumirugók: 2-7. Szkafander-Vakablak: 4-3. Auropedál-eSense: 2-3. Vegyész-Fincsi: 0-5. C/1 Liga 12F-Barkas: 0-1. LÉC-Bp.Bányász: 1-2. Országúti Barátok-Dankó Pista: 3-1. Sördöngők-ReTTKek: 3-3. C/2 Liga Balánuszok-Csongrád: 3-4. Környezetszennyezők-GEK: 1-4. Balánuszok-Dinamo Kocka: 5-1. C/3 Liga Mamutok-Söry: 4-3. Napoli-Faláb: 0-2. Hunka Punki-Ne Fürgyéle: 0-9. Barma-Triviális: 0-5.* Év közben normális hallgató nem szoko tanulni... (Dr. Jalszovszky István) Vonzza ez a nagy anyagmennyiség ala unk... ez a... Föld! (Kürti Jenő)...ha nem birizgálja a testet a környezet, akkor megőrzi a nyugalmát... (Kürti Jenő)... ha kezdjük megközelíteni, feldobja a talpát! (Kürti Jenő)

13 13 Helyvektor & Főzőcske Vapiano vs. Fast food Lassan járj, tovább érsz Ki gondolná, hogy ebből a közmondásból még pénz és hírnév lehet. Pedig egyértelmű: miután a gyorsé ermek le le ek járatva, mi lehetne sikeresebb, mint azoknak az ellentéte? Talán ez a gondolat adta az ötletet, hogy létrehozzák az első Vapiano é ermet Hamburgban. Német elme és precizitás, olasz név, menü és hangulat. A Vörösmarty tértől pár lépésnyire, a Bécsi utcában található az első magyarországi Vapiano é erem. Már belépéskor szokatlan a fogadtatás: Tessék, parancsoljon, a kártyája. és átadnak egy chipkártyát, amelynek segítségével majd távozáskor kell fizetni. A beltér nagyon tágas, több kis részre van osztva, és még egy emeleti terem is tartozik az é eremhez. A színek világosak, és kellemes fény árad szét a helyiségben. Jobboldalt egy hosszú pultnál rendelhetünk. A pult fölö humoros ábrák, valamint a helyhez illő, poénos szövegek láthatók. Világos színű, tömör fa asztalok melle kellemes, krémszínű ülőalkalmatosságokon foglalunk helyet, de akár magas asztaloknál, bárszékeken ülve is elfogyaszthatjuk a remek ételeket. És nem túlzás a remek szó ebben az esetben. I nem lehet csalódni. Tehát, rendelünk a pultnál, s a szakácsok o helyben készítik el a pizzát, vagy a pastát. Nincs nagyon Izrael Izrael polgárai sokfelől érkeztek, így konyhája sem egységes. A kóserek mind a mai napig betartják a Tóra által előírt parancsokat, vagyis nem esznek disznót, nyulat, tevét, vért. A húsos és tejes ételeket egyszerre nem fogyasztják, sőt, az elkészítésükhöz szükséges eszközöket is külön tartják, gyakran még mosogatóból is ke ő van, egy a húsnak, egy a tejes dolgoknak. Kóser előétel az avokádóból készült pástétom. Ezt a gyümölcsöt nagyon sokféleképpen eszik. A pástétomhoz egy fej hagymát apróra vágunk, egy kanál margarinban üvegesre pároljuk. Belereszelünk két keménytojást, és hozzáadjuk a hámozo, villával á ört avokádót. Sóval, borssal, citromlével, őrölt szerecsendióval fűszerezzük, majd nagy választék, körülbelül fajta étel szerepel a menün, de azokat hamar és művészi odaadással készítik el. Rendeléskor egy mágneses szerkezetet kapunk, amely rezgéssel jelzi, ha elkészült az étel, amit rendeltünk. Az é ermet eredetileg a belváros menedzserei számára alakították ki, de fiatalok, idősek, gazdagok, és kevésbé tehetősek egyaránt megfordulnak i. Különösen finom ételek, kellemes hangulat, és ezt még fokozza az, hogy minden asztalon többfajta olívaolajat találunk, illetve friss bazsalikommal és más fűszerekkel ízesíthetjük ételeinket. Az é erem hátsó traktusában egy egész fűszerkert található, ha pedig egy kávéra vagy a kitűnő étel után egy pohár borra vágyunk, az utcafront felőli helyiségben legalább olyan kellemes környezetben és hangulatban fogyaszthatjuk el, mint az előző teremben. A különbség csak az, hogy ez a helyiség dominánsan vörös színű. tálba tesszük, és paradicsommal, olajbogyóval díszítve tálaljuk. Talán a legtipikusabb ételük a sólet. Ehhez huszonöt deka tarkababot előző nap beáztatunk. Fazékba tesszük, és egyszer felforraljuk. Leöntjük róla a vizet, majd hozzáadunk tíz deka gerslit (hántolt árpa), egy félbevágo vöröshagymát, két gerezd zúzo fokhagymát, egy füstölt libamellet vagy pulykacombot. Sózzuk, borsozzuk, pirospaprikázzuk. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, beleöntünk egy kanál olajat és a sütőbe tesszük. Kb. három órát hagyjuk sülni, a vizet időnként pótoljuk. Amikor már majdnem kész, beleteszünk héjastul annyi tojást, ahány személyre csináljuk (ez a recept négy-öt főre szól), és még tizenöt percig sütjük. Hagyományosan többféle húsból csinálják, és tizenkét óráig sütik. A menü végére desszertnek kerüljön a Lekach. Négy tojást szétválasztunk, Inkább a Meki Kellemes élményt nyújto a Vapiano é erem, gyakrabban járnék ide, de sajnos nem a könnyen elérhető árkategóriába sorolnám. Nem lesz mindennapjaim része, időnként azonban szívesen betérek ide, s élvezem a kényelmet, illetve a finom ételeket. Talán megfogadom a cég tanácsát, és lassítok. Hátha tényleg most már ez lesz a trend, és nem a rohanás. László a sárgáját felverjük egy csésze cukorral, két evőkanál olajjal, és két evőkanál málna- vagy barackdzsemmel. Felverjük a tojásfehérjét, majd belekeverjük a lekváros masszát. Hozzáöntünk egy csomag sütőport két és fél csésze liszttel elkeverve, továbbá és egy csomag vaníliás cukrot. Kikent, liszteze tepsiben először magasabb hőfokon, majd közepes lángon sütjük. Jucus Avokádó

14 4 Cooltér & Négyeshatos Non siamo soli e 2 Eros Ramazzotti új cédékomplexuma Szinte még el sem múlt a torokfájásom a tavalyi sportarénabeli fergeteges koncerten való sikongatástól, de Eros Ramazzo i máris újabb albummal lepte meg a rajongóit. Sőt, tripla CD lapul a dobozban, amelyen számos kiváló due és új szám szerepel, szóval jelentem minden Eros-fannak, hogy eljö a Kánaán 35. félévfolyam 11. szám november 28. A Ricky Martinnal közös számtól, miszerint nem vagyunk egyedül (Non siamo soli), illetve annak klipjétől már hangoskodik az összes zenerádió és mjúziktévé, s ezáltal az október 29-én hozzánk is megérkeze e 2 hamar olyan levegőben terjedő betegségnek minősíthető, amely heves szívdobogással és táncolhatnékkal jár, hallgatása mégis erősen javallo, pláne ilyen borongós napokon. Eros pályafutása során már sok esetben dalolt együ világsztárokkal, mint például Tina Turner, Joe Cocker, Andrea Bocelli, Cher, stb. Legutóbbi albumán a Calma Apparente (Látszólagos nyugalom) címűn, pedig a varázslatosan búgóhangú Anastacia-val énekelt szívhezszóló ke őst, amely olyan jól sikerült, hogy még a kevésbé rajongók elismerését is kivívta. Eros a due elés jó szokását ez alkalommal is megőrizte, sőt fokozta is. A Stilelibero almubának Fuoco nel fuoco (Tűz a tűzben) című slágerét most Carlos Santana fantasztikus gitárjátékával tupírozták tovább, de a társénekesek, illetve közreműködők közö olyan hírességek szerepelnek, mint például a Wyclef Jean & Michael Duplassis, a Rhythm Del Mundo (Buena Vista Social Club), a Take 6 & The Chie ans, Steve Vai, és a Pat Leonard & Junior Vasquez kombó. Az első lemezen régi, mára klasszikusnak számító Ramazzo i számok közül vannak eredeti 80-as évekbeli felvételek is, ezek mellé kerültek az új számok, de a második cédén olyanok szerepelnek a régiek közül, amelyeket áthangszereltek és Eros újra felénekelte őket, így születtek remek remixek, és szinte teljesen új köntösbe bújtato számok. Érdekes, hogy bár Eros mindig is megőrizte olasz identitását, s vonzereje részint ebben lakozik, eddig is perfektül énekelt spanyolul is (sőt albumai általában spanyolul is kiadásra kerültek). A mostani feldolgozások közül többön érezhető a latin-amerikai, illetve amerikai hatás, amely első hallgatásra némely jól ismert slágert kissé meglepő megvilágításba helyez. Persze ez mit sem ront élvezeti értékéből. Sőt, tükrözi Eros zenei sokoldalúságát, és hogy az eddigi dalaiban lévő kiaknázatlanul maradt lehetőségekkel is remekül tud élni. Persze koncertjein már több alkalommal is hallha unk Nem vagyunk egyedül... Erostól olyan improvizációkat, amelyek hajszálnyira sem hajaztak az eredeti számra, de ez olaszosan szólva más tészta. Az egyetlen szívfájdalom a lemezekkel kapcsolatban, hogy csak négy új szám van rajtuk, bár tény, hogy ez most egy Best of státuszú kiadvány, és így is rengeteg meglepetés van rajta, de azért mégis A harmadik lemezen érkezik a hozzám hasonló telhetetleneknek a kárpótlás, hiszen ezen tizenhárom klip tekinthető meg, bár azon kicsit meglepődtem, hogy a Ricky Martinnal közös új szám videója nem szerepel közö ük. Akinek még bárminemű kételye van a triplalemez begyűjtését illetően, vagy csak nem bír várni az ösztöndíjig, az látogasson el a i.it honlapra. Lede Torlódás Egy sertéskonda okozott torlódást múlt hét csütörtökön, november 22-én Budapesten a délutáni órákban a Ferenc körút és az Üllői út kereszteződésében. A gerinchúrosok törzsébe (Linné rendszere alapján), a gerincesek altörzs emlősök osztályába tartozó yorkshire fajtájú haszonállatok több órán át tartották fenn a kötött- és szabadpályás forgalmat egyaránt. A meglettebb példányok a felsővezetéket is megrágták. Az áram nélkül maradt villamosok ajtói zárva maradtak, a sokkot kapott utasok csak a késő esti órákban jöttek rá a vésznyitó működési elvére. A vidékről felrendelt mentőalakulatok és rendfenntartó erők a kialakult torlódás miatt csak másnap értek a helyszínre. A mezőgazdasági minisztérium által november 23-ára összehívott sajtótájékoztatóból sem derült ki a disznók eredete, annyit azonban megtudhattunk, hogy az elszállított állatokat a baseli csúcson (Nemzetközi Állatelhárítási Csúcstalálkozó, 2006) megfogalmazottaknak megfelelően egy rehabilitációs tanyán tartják, míg fény nem derül az eset minden részletére. A sajtó szereplői közül ismét lapunk tudósítója ért a helyszínre a leghamarabb, sokkoló beszélgetéseket készített a disznódráma áldozataival. Németh Gábor, 28 éves műegyetemista értetlenkedve tette szét a kezét, előadásra igyekezett, de ezúttal nem ért oda. Nem volt egyedül a tragédiájával, hasonló megrázkódtatáson ment keresztül egy, a neve elhallgatását kérő, a X. kerületi Csaba utca 8. házszám alatt lakó 68 éves hölgy, aki a Szépművészeti Múzeum ideiglenes kiállítását nézte volna meg, de minthogy az volt az utolsó kiállítási nap, zokogva, magába roskadva átkozta a kunkori farkú büdös állatokat. Néhány óra tanácstalan vesztegelés után Németh Gábor, egy nyolcéves kisfiú sírva fakadt, amitől minden jóérzésű szív összeszorult. Tudósítónk megvigasztalta a kis Gáborkát. pityu

15 Amerikaiak Gyávák és hősök Tudjátok, mit csinál egy amerikai hőskatona, ha a haverja kiesik a helikopterből egy Afganisztán fele i bevetésen? Utánaugrik! Innentől már érezhetjük, milyen hitelességre kell számítanunk, úgyhogy azon sem lepődünk meg, hogy mindketten túlélik a zuhanást. 15 Mozizóna Igenis elnök úr Heveny lövöldözéssel várják a felmentő sereget, miközben a katonák fejesei élőben nézik az eseményeket, a politikai fejesek interjút adnak, kis senkik pedig egyetemen tanulnak. Ez utóbbi két szál azért kelle, mert ez nem egy átlagos háborúsfilm, i kérem komoly elmésségek vannak a há érben. Magyarul a diákját a tanulás fontosságáról győzködő professzor, meg az egymást kerülgető szenátor Mindke en gonoszak vagyunk Halálos temetés Vannak helyzetek az életben, amikor kínosan ügyelünk, hogy ne történjen semmi gikszer. Vannak helyzetek az életben, amikor biztosan történik valami gikszer. Mivel az égieknek van humorérzékük (bár elég torz és morbid), ez a két halmaz fedi egymást. A Halálos temetés klasszikus szituációs vígjáték. Van egy ember, akit célszerű lenne eltemetni, akit illene szépen el búcsúztatni. Aztán vannak a rokonok és az ismerősök, akik jobbára kizárólag saját óriásinak tűnő, de valójában apró-cseprő ügyeikkel vannak elfoglalva. És persze van a forgatókönyvíró, aki hatalmas akadályokat gördít a zökkenőmentes gödörbe helyezés elé. Így tanúi lehetünk egy váliumos (de és újságíró rágják szánkba a tanulságot. Olyan nehézkes didaktikával, ami alaposan megfekszi a gyomrunkat, és olyan lejárt szavatosságú igazságokkal, amitől minden gondolkodó ember már fele ekkora dózisban is öklendezni kezd. Az amerikai nép mindenek fele, persze, a gonosz politikusok megvezetik őket (Tom Cruise minden hazugságánál épp csak a vörös Not felirat nem villog a feje fölö ), a média meg asszisztál nekik, hogy sikerüljön eladni a háborút. És mindegyikük tuti megállja a helyét, és megváltja a világot, a harctéren is, az iskolapadban is, mindegy az nekik, a lényeg, hogy az amcsi honpolgárnál nincs jobb a Föld kerekén. Egyszóval egy borzasztó primitív propagandafilmről van szó, ami az amerikai állampolgárok okítására készült. És a jó mosóporreklámhoz hasonlóan i is minden le van butítva, hogy még a leghülyébbek is megértsék, miről van szó. A tévés újságírónő tollal és jegyzetfüze el készít riportot, a hat évvel ezelő i előadást 9/11-hatásairól írásvetítőn (!) tartják, mintha nem is a 21. században lennénk, a kocsik ablakaiban amerikai lobogó tükröződik, a hősök pedig fekete-fehérbe merevülnek a film végén, ahogy az kell. Balu LIONS FOR LAMBS (., amerikai, perc). Rendezte: Robert Redford. Forgatókönyv: Ma hew Michael Carnahan. Szereplők: Robert Redford (Dr. Stephen Malley), Meryl Streep (Janine Roth), Tom Cruise (Jasper Irving szenátor), Peter Berg (Wirey Pink), Michael Pena (Ernest), Andrew Garfield (Todd Hayes), Derek Luke (Arian Finch). Forgalmazza: InterCom. Bemutató: november. nem váliumot tartalmazó) fiola eseményekben bővelkedő vándorútjának, egy pucér ügyvéd tetőmászó és nyáleregető magánszámának, egy törpe cézárjelmezének, némi bőrproblémának, és egy búcsúztató beszédnek. Emberként szórakoztatni szoko minket, ha valaki pofára esik vagy seggbe rúgják. Ezen tulajdonságunkat lovagolja meg ez a temetés, poénjainak brutalitását mégsem a hasra esések, trágár szavak vagy obszcén szituációk adják, hanem emberi mivoltunk finoman cizellált árnyoldala. Mert hát bár nem illik csajozni egy temetésen, azért o is megnézzük a felhozatalt. Nem illik egészségügyi panaszainkkal zavarni a gyászolókat, de azért ha van köztük orvos, megmutatjuk neki bőrproblémánk. Nem illik drogot vinni a búcsúztatóra, de ha a haverral találkozunk utána, nem fogunk kétszer fordulni. Nem illik az anyagiakat szóba hozni a koporsó fele, de azért kicsit arrébb menve megvitatjuk a kérdést, és ha meg vagyunk szorulva, szemrebbenés nélkül megzsaroljuk az elhunyt családját. Mit tegyünk, emberek vagyunk?! Mielőtt azonban még elkezdené mindenki depresszióját temetésre járással kúrálni, le kell szögezzem mint ahogy tegnap saját bőrömön megtapasztaltam a dolog humoros részét csak külső szemlélőként tudjuk élvezni. hlk DEATH AT A FUNERAL (., amerikai, perc) Rendezte: Frank Oz. Forgatókönyv: Dean Craig. Szereplők: Ma hew Macfadyen, Keeley Hawes, Andy Nyman, Ewen Bremner, Alan Tudyk, Peter Dinklage, Rupert Graves.

16 6 Külszíni Számos fejtés & Állatságok Következzen egy Számos nevű feladvány, a félévben másodjára, amelyben csak a vízszintes meghatározások szerepelnek. Segítségképpen a szavak azonos betűinek azonos számot adtam (az ékezetek is számítanak). Ha a színeze mezőkre kerülő betűket összeolvasod, a következő vicc csa anóját kapod megoldásként: Egy kisfiú nézegeti a családi fotóalbumot, és megkérdezi az anyjától: - Anya, ki ez a göndör hajú, izmos férfi, aki a kezedet fogja ezen a régi képen? - Kisfiam, az az apukád. -? 1. Ígéretét visszavonja. 2. Vonat igéjéből képze főnév. 3. Ilyen lovag is van. 4. Jegyzetel. 5. O honra cipeli. 6. Spárgával rögzíti. 7. Arisztokraták. 8. Babonából teszem. 9. Más napra tesz. 10. Körülményes, aprólékos. 11. Feltűnő. 12. Óvatosan elmenő. 13. Kedvelünk. 14. Evés. 15. Meggyógyítás. A megoldást a megjelenés utáni héten szerdán 16 óráig várom a címre. A 9. szám logikai rejtvényére rengeteg helyes megfejtés érkeze. Ezúttal is köszönöm ezt Mindenkinek! Akik csokijukért jelentkezhetnek a Haliban: Szűcs Máté, Horváth Lívia, László Gábor. Csilla Robotsáska Baktat Velocirektor 35. félévfolyam 11. szám november 28.

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre. Elte Tavaszi Kultúrhét. tedd a címlapképet! Az majd. Ez webes PDF-ek gyors készítéséhez kell, ahol nincs

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre. Elte Tavaszi Kultúrhét. tedd a címlapképet! Az majd. Ez webes PDF-ek gyors készítéséhez kell, ahol nincs Tétékás Nyúz XXXVI. félévfolyam, 7. szám http://nyuz.elte.hu 2008. április 2. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Légyszi a középső rétegre Elte Tavaszi Kultúrhét tedd a címlapképet! Az majd

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Tánc a Harmóniában (11.) Bolyai konferencia (6.) Nyertes fotós (7.) 2006. március 22.

Tétékás Nyúz. Tánc a Harmóniában (11.) Bolyai konferencia (6.) Nyertes fotós (7.) 2006. március 22. Tétékás Nyúz XXXII. félévfolyam, 6. szám http://nyuz.elte.hu 2006. március 22. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Tánc a Harmóniában (11.) Bolyai konferencia (6.) Nyertes fotós (7.) 2 A főszerkesztő

Részletesebben

Mindent a Mafihe-ről 12. oldal Trópusi kalandok 13. oldal

Mindent a Mafihe-ről 12. oldal Trópusi kalandok 13. oldal XXXVIII félévfolyam szám XXXIX. félévfolyam 11.1.szám 2009. február 03. 2009. november 25. Az ELTETTK ELTE ELTETTKHÖK TTKHÖK HÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Mindent a Mafihe-ről 12.

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXVI. félévfolyam, 9. szám http://nyuz.elte.hu 2008. április 16. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2006. szeptember 13.

Tétékás Nyúz. 2006. szeptember 13. Tétékás Nyúz XXXIII. félévfolyam, 1. szám http://nyuz.elte.hu 2006. szeptember 13. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 2 A főszerkesztő beszól Boarding completed A felszállási engedélyt már meg

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XL. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 9. szám1. szám 2010. április 13. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Újra 5vös 5km 7. oldal Állásbörze

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XL. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 7. szám1. szám 2010. március 23. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16.

Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16. Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 5. szám http://nyuz.elte.hu 2005. március 16. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Rendkívüli

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Interjú Nemes-Nagy Józseffel (4-5.) Októberi kari tanács (3.) Gólyabál (14.) 2005. október 26.

Tétékás Nyúz. Interjú Nemes-Nagy Józseffel (4-5.) Októberi kari tanács (3.) Gólyabál (14.) 2005. október 26. Tétékás Nyúz XXXI. félévfolyam, 7. szám http://nyuz.elte.hu 2005. október 26. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Interjú Nemes-Nagy Józseffel (4-5.) Októberi kari tanács (3.) Gólyabál (14.)

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2007. február 21. Karneváli hangulat

Tétékás Nyúz. 2007. február 21. Karneváli hangulat Tétékás Nyúz XXXIV. félévfolyam, 2. szám http://nyuz.elte.hu 2007. február 21. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Karneváli hangulat 2 Ajánló Előre tekintünk A hét nagyobbik fele már eltelt,

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2007. február 14.

Tétékás Nyúz. 2007. február 14. Tétékás Nyúz XXXIV. félévfolyam, 1. szám http://nyuz.elte.hu 2007. február 14. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 2 A A főszerkesztő beszól A campus picái A minap a lágymányosi dagonyán áthaladva

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XL. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 6. szám1. szám 2010. március 16. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXIX. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 2. szám 1. szám 2009. szeptember 16. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Kártérítési követelés (3.) Dékánválasztó Kari Tanács (4.) A kollégiumi felvételiről (6.) 2005. április 6.

Tétékás Nyúz. Kártérítési követelés (3.) Dékánválasztó Kari Tanács (4.) A kollégiumi felvételiről (6.) 2005. április 6. Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 7. szám http://nyuz.elte.hu 2005. április 6. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Dékánválasztó Kari Tanács (4.) Kártérítési követelés (3.) A kollégiumi felvételiről

Részletesebben

Tétékás Nyúz MENTORRENDSZER VERSION 1.0. 2007. március 7.

Tétékás Nyúz MENTORRENDSZER VERSION 1.0. 2007. március 7. Tétékás Nyúz XXXIV. félévfolyam, 4. szám http://nyuz.elte.hu 2007. március 7. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu MENTORRENDSZER VERSION 1.0 A főszerkesztő szemétdombja Jelenség Kényszer szüli

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXVIII. félévfolyam 11. 1. szám 2009. április 29. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXVII. félévfolyam, 3. szám http://nyuz.elte.hu 2008. szeptember 24. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Az ELTETTK ELTETTKHÖK ELTE TTKHÖK HÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu XLII. félévfolyam 12. 1. szám XXXVIII félévfolyam szám 2009. 03. 2011. február május 11. Légyszi a középső rétegre

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2006. október 18.

Tétékás Nyúz. 2006. október 18. Tétékás Nyúz XXXIII. félévfolyam, 6. szám http://nyuz.elte.hu 2006. október 18. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 2 A főszerkesztő beszól Energetizálva Némelyek a múlt hét keddre öszszecsődíte

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXVIII félévfolyam,2. 1. szám 18.. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja

Részletesebben

Ezitarovatcím.Numbering&SectionOptinosbantalálod!

Ezitarovatcím.Numbering&SectionOptinosbantalálod! Tétékás Nyúz XXXVIII XLII. félévfolyam 9. szám 1. szám 2011. április 13. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Interjú Polai Dórával, Légyszi a TTK középső

Részletesebben

ELTE Alumni humorest (17. oldal)

ELTE Alumni humorest (17. oldal) TétékásNyúz XLIII. félévfolyam 12.1. szám XXXVIII félévfolyam szám 2009. december február 03.7. 2011. Az ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Centrumban a tudás (8-9. oldal) ELTE

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Budaörsi Napok (4.) 300 (14.) Állásbörze (5.) 2007. március 21.

Tétékás Nyúz. Budaörsi Napok (4.) 300 (14.) Állásbörze (5.) 2007. március 21. Tétékás Nyúz XXXIV. félévfolyam, 6. szám http://nyuz.elte.hu 2007. március 21. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 300 (14.) Állásbörze (5.) Budaörsi Napok (4.) Főszerkesztő szemétdombja Kutyafuttában

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 4. szám 2013. március 6.

XLVI. félévfolyam 4. szám 2013. március 6. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 4. szám 2013. március 6. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Adatkezelés, Campusfejlesztés Elnöki bszámoló 5. oldal Létezünk, és igenis

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 10. szám 2013. május 1.

XLVI. félévfolyam 10. szám 2013. május 1. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 10. szám 2013. május 1. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Számos döntés született Elnöki beszámoló 4. oldal Vulkánok egy karnyújtásnyira

Részletesebben

XLVII. félévfolyam 9. szám 2014. január 22.

XLVII. félévfolyam 9. szám 2014. január 22. TétékásNyúz Tétékás XLVII. félévfolyam 9. szám 2014. január 22. http://issuu.com/tetekas_nyuz http://nyuz.elte.hu Ösztöndíj-keret: Félév végi beszámoló 5. oldall A kari HRK módosításáról Rövid összefoglaló

Részletesebben

Nyakunkon a NEPTUN! (4-5. oldal) ALkímia ma (12. oldal) Jobs-élet-rajz (19. oldal) XLV. XXXVIII félévfolyam 8. szám 1. szám TTK

Nyakunkon a NEPTUN! (4-5. oldal) ALkímia ma (12. oldal) Jobs-élet-rajz (19. oldal) XLV. XXXVIII félévfolyam 8. szám 1. szám TTK Tétékás Nyúz Az XLV. XXXVIII félévfolyam 8. szám 1. szám 2012. 2009. november február 03. 7. Tétékás Az ELTETTKHÖK TTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Jobs-élet-rajz (19. oldal) Nyakunkon

Részletesebben

pet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

pet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Az ELTETTK ELTETTKHÖK ELTE TTKHÖK HÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu XLII. félévfolyam 14. szám XXXVIII félévfolyam 1. szám 2009. június február29. 03. 2011. Á I S M Légyszi a középső

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13.

XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Elnöki beszámoló Leköszönés 4. oldal Ösztöndíjak Rövidülnek a határidők 5.

Részletesebben