Kezelõszervek. Jól õrizze meg a két reteszelésoldó kulcsot. Szüksége lesz rájuk késõbb a rádió kiszereléséhez.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kezelõszervek. Jól õrizze meg a két reteszelésoldó kulcsot. Szüksége lesz rájuk késõbb a rádió kiszereléséhez."

Átírás

1 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) SD-3023 típusú SD-tuner Rend Biztonsági elõírások A használati útmutatóban foglaltak be nem tartásából eredõ károk esetében a szavatosság/garancia érvényét veszíti. A következményes károkért nem vállalunk felelõsséget. A szakszerûtlen kezelésbõl, vagy a biztonsági elõírások figyelmen kívül hagyásából eredõ tárgyi- vagy személyi károkért nem vállalunk felelõsséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia. Biztonsági és engedélyezési okokból a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. Tápfeszültség-forrásul csak egy negatív testelésû 12V-os gépkocsi fedélzeti hálózatát szabad használni (az akkumulátor negatív kapcsa van rákötve a gépkocsi karosszériájára). Ne csatlakoztassa a készüléket más tápfeszültségre. Ügyeljen a készülék szakszerû üzembe helyezésére. Ennek során vegye figyelembe a jelen használati útmutatót. A termék nem játék, nem alkalmas gyermekek számára. A gyermekek nem tudják felmérni az elektromos eszközök kezeléséhez kapcsolódó veszélyeket. Ne tegye ki a készüléket magas hõmérsékletnek, csöpögõ vagy fröccsenõ víznek, erõs rezgéseknek, valamint nagy mechanikai igénybevételnek. Ne használja a készüléket felügyelet nélkül. Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat. Vegye figyelembe a tunerhez csatlakoztatott egyéb készülékek biztonsági elõírásait és kezelési utasításait is. Amennyiben nincs tisztában a helyes csatlakoztatással, vagy olyan kérdések merülnek fel Önben, amelyekre az útmutató nem adott választ, forduljon mûszaki vevõszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez. Kezelõszervek (11) RESET (visszaállítás) gomb (12) memóriakártya-olvasó (13) gomb (14) SCN (SCAN = gyorskeresés) gomb (15) RPT (REPEAT = ismétlés) gomb (16) 1-6 állomásgomb (17) SHF (SHUFFLE - véletlenszerû) gomb (18) DIR V (lefelé) gomb (19) DIR? (felfelé) gomb (20) PTY (PROGRAM TYPE = mûsorfajta) gomb (21) TA (TRAFFIC ANNOUNCEMENT = közlekedési információk) gomb (22) AUX IN (tartalék bemenet) csatlakozó (23) USB-interfész (1) gomb (be-ki) (2) és gomb (3) VOLUME forgatógomb / SEL nyomógomb (4) BND/LOU/ENT gomb (5) EQ/MUT gomb (6) LC-kijelzõ (7) AF (ALTERNATIVE FREQUENCY = alternatív frekvencia) gomb (8) AS/PS (AUTO SEEK/PROGRAM SEEK = automikus keresés/mûsorkeresés) gomb (9) DISP (DISPLAY = kijelzõ) gomb (10) "MODE" nyomógomb A termék leírása Ez a készülék AM/FM-rádiórésszel, egy USB-interfésszel és egy MMC/SD-kártyaolvasóval van felszerelve, és az alábbi fõbb tulajdonságokkal rendelkezik: Nagy kimenõteljesítmény (max. 4 x 40W) Elõerõsítõ-kimenet teljesítményerõsítõ csatlakoztatására Elülsõ AUX IN bemenet külsõ audioforrások csatlakoztatására Elektronikus hangerõ-, mélyhang-, magashang-, fader- és balansz-szabályozó Digitális jelfeldolgozás a hangzási karakterisztikának a különbözõ zenei irányzatokhoz való illesztéséhez Hangosságszint-szabályozás FM-tuner RDS-funkcióval Az adók pontos elektronikus behangolása a PLL-tuner által 24 programozható állomástároló (18 x FM, 6 x AM) Kézi/automatikus adógyorskeresés mindkét irányba Automatikus adótárolás/programtároló-keresés Alfanumerikus pontmátrix-kijelzõ ID3-címke kijelzése MP3-lejátszáskor Pontos idõ beállítása az RDS-rendszeren keresztül ISO-csatlakozó Mechanikai beszerelés A legtöbb gépkocsiban a gyártó gondoskodott az autórádió beépítési helyérõl. A beépítési hely megválasztása biztonságtechnikai szempontok alapján történt. Ezért ajánlott az autórádió beépítése az erre a célra kialakított helyre. Az autórádió beépítéséhez egy 182 x 53 mm méretû DIN beépítési nyílásra van szükség. Ez a méret szabványosítva van, és általában az összes gépkocsigyártó be is tartja. Ha nincs elõre kialakított beépítési hely az autórádió számára, akkor tájékozódjon az autókereskedõnél az autórádió helyes beépítési helyérõl. Gondosan válassza meg a beépítési helyet, hogy a készülék ne akadályozza a vezetõt normális vezetési tevékenységében, és ne terelje el a figyelmét a forgalom eseményeirõl. A biztonságos beépítés érdekében csak az együttszállított szerelési anyagokat alkalmazza. Azokat a módosításokat a gépkocsin, amelyek az SD-tuner vagy más egységek beépítéséhez szükségesek, mindig úgy kell elvégezni, hogy ne befolyásolják a közlekedés biztonságát, vagy a gépkocsi konstrukciós stabilitását. Sok gépjármû esetében már egy karosszérialemez kivágása esetén is érvényét veszíti a forgalmi engedély. Mivel a rádió mûködés közben hõt fejleszt, a beépítési helynek nem szabad hõérzékenynek lennie. A rögzítõfuratok elkészítése elõtt gyõzõdjön meg arról, hogy nem sérülnek meg közben elektromos kábelek, fékcsövek, az üzemanyagtartály stb. Ha szerszámokat használ az autós HiFi-alkotóelemek beépítéséhez, vegye figyelembe a szerszám gyártójának a biztonsági elõírásait. Gondoljon a HiFi-készülékek beépítésekor arra, hogy gépkocsi-balesetkor a kiszakadt készülékek súlyos sérülést okozhatnak. Ezért a berendezés minden egyes elemét biztonságosan és olyan helyen rögzítse, ahol nem jelent veszélyt az utasok számára. A rádió beszerelése elõtt mérje meg a beépítési hely mélységét. Beszerelés a rádiótartó fiókba Oldja fel a szerelõkeret reteszelését a két reteszelésoldó kulccsal (1. ábra, 1. pont). Húzza le a szerelõkeretet hátrafelé a készülékrõl (1. ábra, 2. pont). Tolja be a szerelõkeretet a gépkocsi rádiófiókjába (2. ábra). Hajlítsa ki a szerelõkeret néhány tartófülét annyira, hogy biztosan rögzüljön a keret a fiókban (3. ábra). Miután elkészítette az összes elektromos csatlakozást (lásd Elektromos csatlakozás ), tolja be a készüléket a szerelõkeretbe, amíg be nem pattan (4. ábra). Jól õrizze meg a két reteszelésoldó kulcsot. Szüksége lesz rájuk késõbb a rádió kiszereléséhez.

2 Rögzítse a készüléket a rezgések ellen még a hátoldalán lévõ csavaros csappal. A legtöbb gépkocsiban már van ilyen biztosítás beépítve. Ha az Ön gépkocsijában nincs ilyen rögzítõelem, erõsítse be a készüléket a fiókba az együttszállított lyukasztott lemezcsíkkal. A rögzítést az alábbi ábra alapján végezze el: Kiszerelés Dugja be a két reteszelésoldó kulcsot a készülék és a szerelõkeret közti oldalsó hasítékba, amíg nem oldódik az elõlap reteszelése. Csavarja ki a készülék hátoldalán a rögzítõcsavart. Húzza ki az autórádiót a reteszelésoldó kulcsoknál fogva. Húzza ki az ISO-csatlakozót, az antennadugót, és a vonalcsatlakozásokat (LINE). Elektromos csatlakoztatás Az elektromos csatlakoztatást csak szakember végezheti el. Egy esetleges rövidzár és következményei megelõzése érdekében csatlakoztatás közben le kell választani a gépkocsi-akkumulátorról a negatív póluscsatlakozót (test). Csak akkor rakja vissza az akkumulátor negatív póluscsatlakozóját, amikor a készülék már teljesen be van kötve, és a csatlakozást ellenõrizte. A fedélzeti hálózat feszültségének a vizsgálatára csak voltmérõt, vagy egy diódás vizsgálólámpát használjon, mert a szokásos vizsgálólámpák túl nagy áramot vesznek fel, és emiatt tönkretehetik a fedélzeti elektronikát. A vezetékek elhelyezésekor figyeljen arra, hogy ne törjenek meg, és éles szélek ne sérthessék meg õket, az átvezetéseknél használjon gumihüvelyeket. A hangszórók bekötésére feltétlenül kéteres kábeleket használjon. Szigetelje le a csupasz kötési helyeket. Vigyázzon arra, hogy a vezetékeket éles szélek ne sérthessék meg. Csak kellõ terhelhetõségû hangszórókat alkalmazzon (lásd "Mûszaki adatok"). Vigyázzon arra, hogy a hangszórókat helyes polaritással kösse be, azaz az egyes pozitív, ill. negatív jelölések találkozzanak. A hangszórók csatlakozókábelei általában kódoltak: egyes hangszórógyártók a (+)-vezetéket még színes csíkkal is jelölik, mások viszont bordázott vezetéket alkalmaznak (+)-vezetékül, míg (-)-vezetékül sima vezetéket. A készülék legalább 4-ohmos hangszórók csatlakoztatására alkalmas. Semmi esetre se csatlakoztasson ennél kisebb impedanciájú hangszórókat. A legtöbb gépkocsiban már a hangszórófiókig el vannak vezetve az elektromos táplálás vezetékei, és a hangszórók csatlakozóvezetékei. Ha nem ez lenne a helyzet, gondoskodjon arról, hogy az utólag lefektetett vezetékek az erre a célra rendelkezésre álló fedélzeti biztosítékokkal (lásd a gépkocsi gépkönyvét) le legyenek biztosítva. Az antenna csatlakoztatása Kösse össze gépkocsija antennacsatlakozóját a készülék hátoldalán lévõ antennahüvellyel (a LINE csatlakozók melletti hüvely). Ha a gépkocsi egy másik antennacsatlakozóval van felszerelve, használjon a kereskedelemben kapható alkalmas csatlakozóadaptert. A LINE-(vonal-) kimenetek csatlakoztatása Az SD-tuner vonalkimenetekkel (LINE) rendelkezik egy teljesítményerõsítõ csatlakoztatásához. Az RCA-hüvelyek csatlakoztatására csak erre alkalmas, RCA-dugókkal ellátott árnyékolt kábeleket használjon. Más kábelek használata esetén zavarok léphetnek fel. Tartsa lehetõleg röviden a csatlakozóvezetékeket. Ne fektesse a vezetékeket más vezetékek mellé. Így elkerülheti a vezetékek zavarását. A készüléket károsító torzítások és hibás illesztések megelõzése érdekében a készülék RCA-csatlakozóira csak olyan készülékeket csatlakoztasson, amelyek ugyancsak RCA-csatlakozóval rendelkeznek. Vegye ehhez figyelembe a "Mûszaki adatok" csatlakozási értékeit. Kösse össze a készülék hátoldalán lévõ RCA-hüvelyeket a teljesítményerõsítõ bemeneteivel. A piros hüvely a jobb csatorna csatlakozója. A fehér hüvely a bal csatorna csatlakozója. Az AUX IN (tartalék-bemenet) csatlakoztatása Az AUX IN feliratú csatlakozóhüvelyre (22) egy külsõ audiokészüléket (pl. hordozható MP3-lejátszót) lehet csatlakoztatni, amelynek a jeleit a gépkocsi hangszóróin hallgathatja. Kösse össze az AUX IN csatlakozóhüvelyt (22) egy külsõ audiokészülék audio-kimenetével. A hangszórók és a tápáramellátás csatlakoztatása Az ISO rendszercsatlakozóval szerelt gépkocsiknál azonos csatlakozóbekötés esetében (elõzõleg ellenõrizze le) a készülék közvetlenül csatlakoztatható az ISO csatlakozósávra. Eltérõ bekötésû csatlakozó esetén egy a kereskedelemben kapható gépkocsi-specifikus csatlakozódapteren keresztül csatlakoztassa a készüléket. Az SD-tuner csatlakozóinak az érintkezõ-bekötését lásd az alábbi ábrákon. Gépkocsija rendszercsatlakozóinak a bekötését a gépkocsi forgalmazójától tudhatja meg. B rendszercsatlakozó (hangszórók csatlakoztatása) (1) jobb hátsó hangszóró (+) (2) jobb hátsó hangszóró (-) (3) jobb elülsõ hangszóró (+) (4) jobb elülsõ hangszóró (-) (5) bal elülsõ hangszóró (+) (6) bal elülsõ hangszóró (-) (7) bal hátsó hangszóró (+) (8) bal hátsó hangszóró (-) "A" rendszercsatlakozó (tápáramellátás) (1) nincs bekötve (2) nincs bekötve (3) nincs bekötve (4) +12V állandó áram (5) antennavezérlõ kimenet (6) nincs bekötve (7) +12V gyújtás (8) test Az állandó +12V-ot (4) olyan meglévõ vezetékre kell rákötni, amely kikapcsolt gyújtás esetén is állandóan + 12V-on van (a fedélzeti hálózat 30. kapcsa). Ez a csatlakozás a felhasználói beállítások, a pontos idõ stb. tárolására szolgál. Az antennavezérlõ kimenet (5) bekapcsolt rádió esetén szállít +12V feszültséget. Ez a vezeték egy elektromos (motoros) antenna meghajtását, továbbá egy gépkocsierõsítõ bekapcsolási feszültségét szolgáltathatja. A gyújtás +12V csatlakozót (7) olyan meglévõ vezetékkel kell összekötni, amely csak bekapcsolt gyújtás mellett adja a +12 V-ot (a fedélzeti hálózat 15. kapcsa). Ne kösse ezt a csatlakozót az állandó feszültségû pontra, mert különben a gépkocsi hosszabb állásideje alatt lemeríthetné a gépkocsi-akkumulátort.

3 A testcsatlakozást (8) a gépkocsi karosszériájával kell összekötni. Használat Az egyre jobban teret nyerõ ragasztási technika és a lakkozott fémrészek miatt korlátozott az elektromos vezetõképesség. Emiatt nem minden fémrész alkalmas testpontul. Csak akkor vegye használatba a készüléket, ha megismerte már a funkcióit és a jelen használati útmutatót. Vizsgálja meg még egyszer az összes csatlakozás helyességét. Az ellenõrzés után rakja vissza az autóakkumulátorra a negatív póluscsatlakozót. Általános kezelés (1) gomb Ezzel a nyomógombbal kapcsolhatja be és ki a készüléket. MODE (10) gomb Ezzel a gombbal választhat a különbözõ audioforrások közül. A gomb minden egyes megnyomásával a következõ forrásra vált át: TUNER > USB > SD-MMC > AUX Ha nem aktív valamelyik forrás, azaz nincs berakva adathordozó közeg, a készülék választáskor átugorja ezt a forrást. VOLUME forgatógomb / SELECT (3) gomb Normál üzemben a VOLUME forgószabályozóval (3) a hangerõt szabályozhatja. Nyomja meg egyszer vagy többször a SELECT gombot, hogy megváltoztassa a BAS (mélyhangszabályzó), a TRB (magashangszabályzó), BAL (balansz-szabályzó) és a FAD (átkeverés) paramétereit a forgatógomb forgatása által. LC-kijelzõ (6) A kijelzõn (6) az éppen lejátszás alatt lévõ audioforrástól (rádiórész, SD-lejátszó stb.) függõen megjelenik az összes információ. DISP (kijelzés) gomb (9) Ezzel a gombbal különbözõ információk jeleníthetõk meg az LC-kijelzõn (6). A gomb minden egyes megnyomásával egy-egy további információt jeleníthet meg. Ha többet már nem nyomja meg ezt a gombot, rövid idõ múlva a kijelzõ visszakapcsolódik az eredeti információra. Egy RDS-adó vételekor Rádióüzem: rádióállomás neve > pontos idõ > mûsorfajta > adófrekvencia SD/USB-üzemmód: mûsorszám-kijelzés > pontos idõ > ID3-információk > állomásnév > adófrekvencia > mûsorfajta Egy nem RDS-adó vételekor Rádióüzem: adófrekvencia > pontos idõ > PTY NONE (nincs mûsorfajta) SD/USB-üzemmód: mûsorszám sorszáma > pontos idõ > ID3-információk > adófrekvencia > PTY NONE A BND/LOU/ENT gomb (4) Ez a gomb kapcsolja be, ill. ki a hangosságszabályzás (loudness) funkciót is Nyomja meg és tartsa nyomva ezt a gombot a hangosságszabályzás-funkció be- ill. kikapcsolása céljából. LOUD ON: Aktív a loudness-kapcsolás. LOUD OFF: A loudness-kapcsolás ki van kapcsolva. A hangzást nem befolyásolja. Az emberi fül kis hangerõ mellett rosszabbul észleli a mély- és a magas hangokat. Ezeknek a frekvenciatartományoknak a kiemelése (hangosságszint-korrekció) ellene hat ennek a jelenségnek, és így természetesebbnek hat a zenelejátszás. EQ/MUT gomb (5) Nyomja meg röviden ezt a gombot, hogy lehívja a különbözõ programozott szûrõkarakterisztikákat (equalizer). FLAT Az equalizer be van kapcsolva, lineáris frekvenciamenet CLASSICS Komolyzenére programozva POP M Popzenére programozva ROCK M Rockzenére programozva DSP OFF Az equalizer ki van kapcsolva A némítás aktiválásához nyomja meg ezt a gombot. Használja ezt a funkciót az éppen hallgatott mûsor rövid idõre történõ megszakítására, hogy pl. a járókelõktõl érdeklõdjön az útról. A némítás inaktiválásához nyomja meg újból az EQ/MUT (5) gombot, vagy forgassa a VOLUME forgatógombot (3). RESET gomb (11) Ezzel a gombbal az összes beállítást a gyári beállításokra állíthatja vissza. Az alábbi esetekben nyomja meg ezt a gombot: - a beszerelési és csatlakoztatási mûveletek befejezése után - ha a készülék már nem reagál a gombok megnyomására - ha a kijelzõn meghatározhatatlan jelek jelennek meg Menü-beállítások VOLUME forgatógomb / SELECT (3) gomb A menübeállítások kiválasztásához nyomja meg elõször hosszabban (>2 másodperc) a SELECT gombot (2), majd nyomogassa megint ezt a gombot, de csak röviden, amíg meg nem jelenik a kívánt funkció a kijelzõn: Az éppen kiválasztott beállítás mindenkori opcióját a VOLUME forgószabályozó (3) forgatásával választhatja ki. BEEP ON/OFF (csipogás be/ki) BEEP ON: minden gombnyomásnál egy sípszó hallható. BEEP OFF: a gombok lenyomását nem igazolja hangjelzés. AREA EUR/USA AREA EUR: a rádió-frekvenciasáv Európa számára van beállítva. FM (URH-sáv) 87,5-108MHz / 50kHz-es lépések MW (középhullám) kHz / 9kHz-es lépések AREA USA: a rádió-frekvenciasáv az USA számára van beállítva. FM 87,5-107,9MHz / 200kHz-es lépések MW kHz / 10kHz-es lépések TA SEEK/ALARM TA SEEK: Amennyiben a készülék elveszíti az aktuális közlekedési információt sugárzó adót, automatikusan megkeresi a másik közlekedési híreket sugárzó adót. TA ALARM: A készülék figyelmeztetõ hanggal jelzi, hogy nem található közlekedési információt sugárzó adó a körzetben. PI SOUND/MUTE A készülék reakciója olyan esetben, mikor olyan adókörzetben tartózkodik, ahol két különbözõ adó különbözõ mûsorazonosítóval (PI) azonos alternatív frekvenciát (AF) küld: PI SOUND: a rádió néhány másodpercre átkapcsol az új adóra, majd vissza. PI MUTE: az új adó elnémul. RETUNE L/S RETUNE L: amennyiben nem vehetõ közlekedési információs adás a körzetben, az automatikus jelkeresés 90 mp elteltével újra indul. RETUNE S: amennyiben nincs felismerhetõ közlekedési hír információ jel a körzetben, az automatikus jelkeresés 30 mp elteltével újra indul. MASK DPI/ALL A készülék reakciója adókeresés esetén: MASK DPI: a különbözõ mûsorazonosítóval (PI) rendelkezõ alternatív frekvenciákat a tuner figyelmen kívül hagyja. MASK ALL: a különbözõ mûsorazonosítóval (PI) rendelkezõ alternatív frekvenciákat, valamint a nagy jelerõsségû, azonban RDS információval nem rendelkezõ alternatív frekvenciákat a tuner figyelmen kívül hagyja. Rádió üzemmód Az RDS, mint vételi elv

4 Az RDS a Radio Data System rövidítése, azaz a mûsorral együtt nem hallható, kódolt kiegészítõ információkat is kisugároz az URH-sávú RDS-adó. Az SD-3023 készülék birtokában Ön is hasznosíthatja ezeket a majdnem minden adóállomás által kisugárzott kódolt adatokat. Az alábbi fontosabb kiegészítõ információk kerülnek kisugárzásra: - mûsorazonosító (PI) - közlekedési mûsor jelzése (TP) - közlekedési információk jelzése (TA) - mûsorszolgáltató neve (PS) - alternatív frekvenciák (AF) - mûsorfajta (PTY) - EON információk (EON) - pontos idõ (CT) Mûsorazonosító (PI = Program Identification) Ezekkel az adatokkal egyértelmûen azonosítható egy adóállomás. Ennek a segítségével a rádió vételi terület szerint meg tudja különböztetni azokat az adókat, amelyek azonos mûsort sugároznak. Az autórádió tehát gyengévé váló vétel esetén csak azonos mûsorazonosítóval rendelkezõ erõsebb adóra vált át. Közlekedési mûsor jelzése (TP = Traffic Programme) Errõl a jelrõl felismeri a felhasználó, hogy közlekedési információkat is sugárzó adót vesz a készülék. Közlekedési információk jelzése (TA = Traffic Announcement) Errõl a jelrõl felismeri a berendezés, hogy egy adó közlekedési információkat sugároz, és esetleg meg is szakítja egy másik forrás hallgatását. Mûsorszolgáltató neve (PS = Program Service) Ez az információ megadja a felhasználónak, hogy melyik adót veszi éppen. Ez a név közvetlenül megjelenik az autórádió kijelzõjén, pl. BAYERN 3. Alternatív frekvenciák (AF = Alternative Frequencies) Az adó kisugározza az azonos mûsort sugárzó adók alternatív frekvencialistáját. Ha az éppen vett adó nagyon gyenge, az AF-jelrõl felismeri a felhasználó, hogy melyik frekvenciákon kereshet jobb vételt nyújtó adót. Mûsorfajta (PTY = Program Type) Ez a kód információt nyújt a felhasználónak a sugárzott mûsor fajtájáról (pl. sport, klasszikus zene, hírek stb.). A hallgató ez által célzottan keresheti a kedvenc mûsorát. Ezen kívül még nemzeti katasztrófariadót is lehet ezen az úton szétterjeszteni. Azonban nem minden adó sugároz PTYinformációt. EON-információk (EON) Több rádióállomás-hálózat csupán az egyik adóján alkalmazza a közlekedési hír jeladását. Így amennyiben EON információk is érkeznek adás közben, az erre alkalmas készülék átkapcsol a közlekedési hírt közlõ adóra, annak ellenére, hogy a rádióállomás-hálózat másik adójának mûsorát hallgatja. Pl. amennyiben a Bayern 4 (közlekedési híradás jelzés nélküli adó)-t hallgatja, a készülék aktív TA beállítás esetén átkapcsol a közlekedési hír közlésének idõtartamára a Bayern 3 (közlekedési híradás jelzéssel ellátott adó) mûsorára. Pontos idõ (CT = Clock Time) Sok adó elküldi a pontos idõt is az RDS-adatok között. Ha a készülék veszi ezt a jelet, automatikusan beállítja vele a beépített órát. Az RDS-rendszernek még az az elõnye, hogy amikor a gépkocsi elhagyja az adó vételkörzetét, automatikusan átkapcsolja magát egy azonos mûsort sugárzó, de jobban vehetõ adóra. Az átkapcsolásra azonban csak abban az esetben kerül sor, ha van jobb vételt nyújtó, azonos mûsort sugárzó adó. A vétel miatti rövid jelgyengüléseket azonban az RDS-rendszer sem tudja kiküszöbölni, mivel akkor állandóan ide-oda kapcsolgatna az autórádió. Ezt a hallgatók sokkal zavaróbbnak találnák, mint a rövid idõre fellépõ vételgyengüléseket. Egy további pluszpontot kap az RDS-rendszer az adónév kijelzése miatt. Az RDS-adók neve megjelenik az autórádió kijelzõjén. Az egyes gombok feladata A BND/LOU/ENT gomb (4) Ezzel a gombbal választhatja ki a rádiórész frekvenciasávját. 3 FM- és egy AM-hullámsáv áll rendelkezésre: F1 > F2 > F3 > MW Mind a három FM-sávon hat-hat adót lehet az 1-6 állomásgombon (16) tárolni. és gomb (2) Ezekkel a gombokkal változtathatja a vételi frekvenciát, hogy a rádióüzemben behangolja az adókat. Az egyik gomb rövid megnyomására elindul az automatikus adó-gyorskeresés (a kijelzõn a SEARCH felirat látható). A gyorskeresés csak az elsõ jól vehetõ adónál áll meg. Ha az egyik gombot hosszabb ideig tartja megnyomva, a kézi adó-gyorskeresés indul el. A kijelzõn a MANUAL kiírás jelenik meg. Ebben az üzemmódban a frekvencia mindaddig változik, amíg fel nem engedjük az adott gombot. A gombok rövid megnyomására a frekvencia lépésekben változik. Ha hosszabb ideig nem nyomja meg egyik gombot sem, a készülék az automatikus adó-gyorskeresés üzemmódba lép vissza. A kijelzõben rövid idõre az AUTO kiírás jelenik meg. Az 1-6 állomásgomb (16) Ezeknek a gomboknak a rövid megnyomása által közvetlenül kiválaszthat egy elõzõleg tárolt rádióállomást. Egy éppen hallgatott rádióállomás tárolásához egyszerûen nyomja meg a kívánt gombot 1 másodpercnél hosszabb ideig. A három FM-hullámsáv (F1-3) mindegyike és az AM-hullámsáv (MW) hat-hat állomásgombbal rendelkezik. Összesen tehát 24 állomásgombot lehet programozni. Az S/PS gomb (8) Ha röviden megnyomja ezt a gombot, az 1-6 állomástároló gombra (16) programozott adók 5-5 másodpercre megszólalnak. Ezt a gyorskeresést a gomb újbóli megnyomásával állíthatja le. Ha ezt a gombot hosszabb ideig tartja megnyomva, a készülék automatikusan eltárolja az összes jól vehetõ rádióállomást az 1-6 állomástároló gombra. Ez után a mûvelet után a készülék a fent leírt módon 5-5 másodpercre megszólaltatja a tárolt adókat. A TA gomb (21) Nyomja meg egyszer röviden a TA gombot (21). > A TA funkció be van kapcsolva. Nyomja meg még egyszer ezt a gombot. > A TA funkció ki van kapcsolva Ha egy közlekedési adót fog, a kijelzõn megjelenik a TP = Traffic Program kiírás. Ha megnyomta a TA gombot, a kijelzõben villog még a TA kiírás is. Egy másik forrás hallgatása közben (pl. SD-lejátszáskor) a mûsor némítódik a közlekedési információ idõtartamára. Ha egy hallgatott rádióadás nagyon halkan szól, a közlekedési információk idejére automatikusan megnõ a hangerõ jól érthetõ szintre. A közlemény befejezõdése után újra az elõzõleg beállított hangerõre áll vissza a hallgatott mûsor. Az EON-érzékenység beállítása: Ezzel a funkcióval átkapcsoltathatja a rádiót ugyanannak az adóhálózatnak egy másik mûsorának a közlekedési információira a vételi térerõsségétõl függõen. Nyomja le kb. 2 másodpercre a TA (21) gombot, amíg a kijelzõn megjelenik az EON TA, illetve LO EON felirat. A TA gomb ismételt megnyomásával kapcsolhat a két üzemmód között. A kijelzõ néhány másodperc után automatikusan visszaáll az alapállapotra. EON TA LO: A készülék csak akkor kapcsolódik át az EON közlekedési információkra, ha az EON-adó térereje jó, és nem várhatók zavarok. EON TA DX: A készülék miden esetben átkapcsolódik az EON közlekedési információkra, nem veszi figyelembe a térerõt. Az AF gomb (7) Nyomja meg egyszer röviden a AF gombot (7). > Az AF funkció be van kapcsolva. Nyomja meg még egyszer ezt a gombot > Az AF funkció ki van kapcsolva. Az AF gomb (7) felhívja az automatikus adókövetés funkciót. A kijelzõn megjelenik az AF kiírás. Ha csak gyenge RDS-adó vehetõ, vagy egyáltalán nem vehetõ, akkor villog ez a kijelzés. Egy jól vehetõ adó esetén folyamatosan látható ez a szimbólum.

5 Csak az AF-funkció segítségével tud átkapcsolódni a készülék egy adó vételkörzetének az elhagyása után egy jobb vételû adóra. Régió felismerés: Nyomja le kb. 2 másodpercre az AF (7) gombot, amíg a kijelzõn meg nem jelenik a REG ON, illetve a REG OFF felirat. Az AF gomb ismételt lenyomásával kapcsolhat a két üzemmód között. A kijelzõ néhány másodperc után automatikusan visszaáll az alapállapotra. REG ON: A készülék romló vétel esetén egy másik frekvenciára kapcsolódik át, amelyen pontosan ugyanaz a mûsor fut. Kikapcsolt régió felismerés (REG OFF) esetén gyengülõ jel esetén a tuner azonos régió felismeréssel rendelkezõ adóra kapcsol. A PTY gomb (20) Ezzel a gombbal kapcsolhatja be a PTY-funkciót. Ezt a kijelzõn megjelenõ PTY-kiírásról látja. Ha hosszabb ideig nyomja a PTY-gombot, a kijelzõn megjelenik a kiválasztott mûsor fajtája. Állítsa be a VOLUME (3) forgatógombbal a kívánt mûsorfajtát, és nyomja meg a és gombot (2) a gyorskeresés beindítása céljából. Most elindul egy ilyen mûsorfajtát sugárzó adó gyorskeresése. Az alábbi mûsorfajták állnak rendelkezésre: NEWS (hírek), AFFAIRS (ügyek (krónika)), INFO, SPORT, EDUCATE (oktatás), DRAMA, CULTURE, SCIENCE (tudomány), VARIED (vegyes), POP, ROCK, EASY M (könnyûzene), LIGHT M (operett/musical), CLASSICS (komolyzene), OTHER M (egyéb zene), WEATHER (idõjárás), FINANCE (gazdasági), CHILDREN (gyerekmûsor), SOCIAL (társadalmi), RELIGION (vallási), PHONE IN (betelefonálós), TRAVEL (utazás), LEISURE (szórakozás), JAZZ, COUNTRY, NATION M (nemzeti zene), OLDIES (régi slágerek), FOLK M (népzene), DOCUMENT, TEST, ALARM USB-/memóriakártya-üzem A készülék fel van szerelve egy USB-interfésszel és egy SD/MMC-memóriakártyaolvasóval. Az ezeken a tárolóeszközökön tárolt MP3 fájlok lejátszhatók a készülékkel. Ne csatlakoztasson MP3 lejátszót az USB csatlakozón keresztül a tunerhez, ha az elemrõl mûködik. Az USB csatlakozón keresztüli áramellátás következtében a töltési folyamat beindul, ami túlmelegedéshez, de akár robbanáshoz is vezethet. Maximum 16 GB memóriájú és max. 1A áramfelvételû USB készülékeket és USB merevlemezeket csatlakoztasson a tuner USB interfészéhez. Az USB interfészen keresztül kizárólag USB adathordozók mûködtethetõk. USB csatlakozóval rendelkezõ MP3 lejátszók a csatlakoztatás után általában PC módba kapcsolnak. Ebben a módban a zenefájlok lejátszása nem lehetséges. Ugyanakkor bármikor csatlakoztathatja az MP3 lejátszója audio-kimenetét a tuner AUX (22) csatlakozójához. Max. 8 GB tárhelyû SD/MMC és SDHC kártyákat támogat a készülék. A tárolóeszközöket a FAT 32 fájlrendszerben kell formatálni. Az USB- és SD/MMC kártya-interfésszel rendelkezõ készülékek sokasága, és azok gyakran gyártóspecifikus funkciói miatt nem garantálható, hogy a készülék az összes ilyen tárolóeszközt felismeri, és az összes kezelési lehetõségük biztosítva lesz. Amennyiben a berendezése nem ismeri fel a tárolóeszközt, húzza ki, és csatlakoztassa újra. Dugja be az USB-tárolóeszközt az USB-portba (23). Memóriakártya használatakor dugja be azt a kártyaolvasóba (12). A készülék automatikusan a megfelelõ bemenetre kapcsolódik át, és elkezdõdik a lejátszás. Mindig az utoljára bedugott tárolóeszközt választja ki automatikusan a készülék. A és gomb (2) Ezek a nyomógombok szolgálnak az egyes számok kiválasztására, illetve a számon belül egy meghatározott szakasz megkeresésére. A gombokon lévõ nyilak mutatják a keresés irányát (felfelé vagy lefelé). Nyomja meg röviden az egyik gombot, hogy a következõ, ill. elõzõ zeneszámra ugorjon. Nyomja meg hosszan az egyik gombot, hogy egy számon belül egy meghatározott szakaszt megkeressen. A lejátszás ebben az esetben nagy sebességgel történik. DIR? (18) és DIR? (19) gomb Ezek a nyomógombok a tárolóeszközön lévõ könyvtár/mappa kiválasztására szolgálnak. A DIR V (18) gombbal az elõzõ mappát választhatja ki. A DIR? (19) gombbal a következõ mappát választhatja ki. Ha a tárolóeszközön nincs könyvtárstruktúra, ezeknek a gomboknak nincsen szerepük. gomb (13) A lejátszás rövid idõre történõ megszakítása céljából nyomja meg ezt a gombot. A gomb ismételt lenyomását követõen a lejátszás a megszakított helytõl folytatódik. Az SCN gomb (14) Nyomja meg ezt a gombot, hogy a készülék minden egyes számból kb. 10 másodpercet lejátsszon. Nyomja meg újból az SCN gombot (14) ennek a funkciónak a kikapcsolására. Ettõl a helytõl kezdve a lejátszás a megszokott módon folytatódik. Az RPT gomb (15) Az ismétlés funkció aktiválásához nyomja meg ezt a gombot. Az aktuális zeneszám újból lejátszásra kerül. Nyomja meg újból az RPT gombot (13) ennek a funkciónak a kikapcsolására. SHF gomb (17) Nyomja meg ezt a gombot a véletlenszerû lejátszás aktiválásához. A számokat most véletlenszerû sorrendben játssza le a készülék. Nyomja meg újból az SHF gombot (17) ennek a funkciónak a kikapcsolására. A lejátszás ettõl a ponttól kezdve ismét a normális sorrendben megy végbe. Keresõfunkciók az USB-/memóriakártya-üzemmódban Keresés a zeneszámok sorszáma alapján - Nyomja meg egyszer az AS/PS gombot (8) a számkeresés aktívvá tétele céljából. - Válassza ki a VOLUME (3) forgatógombbal a kívánt sorszámot. - A kívánt zeneszámot automatikusan lejátssza a készülék. Keresés a zeneszámok címe alapján - Nyomja meg kétszer az AS/PS gombot (8) a zeneszámok címe szerinti keresés aktívvá tétele céljából. - Elkezd villogni a zeneszámok kijelzésének az elsõ betûje. - Válassza ki a VOLUME (3) forgatógombbal a kívánt betût. - Nyomja meg a SEL gombot (3), elkezd villogni a második betû. - Válassza ki a fent ismertetett módon a további betûket. - Megjelenik a kijelzõn az összes olyan zeneszám és mappa, amely a kiválasztott betûvel/betûkkel kezdõdik. - Válassza ki a VOLUME (3) forgatógombbal a kívánt zeneszámot vagy mappát. - Ha a kiválasztott cím egy mappa (album) címe, a kijelzõn megjelenik a (,,) megjelölés. - Válassza ki ebben az esetben az ezen a mappán belüli zeneszám címét a és (2) gombbal. - A kívánt zeneszámot automatikusan lejátssza a készülék. Keresés a mappastruktúra alapján - Nyomja meg háromszor az AS/PS gombot (8) a mappastruktúra szerinti keresés aktívvá tétele céljából. - A kijelzõn megjelenik az elsõ könyvtárfa. - Válassza ki a VOLUME (3) forgatógombbal a kívánt könyvtárat. Ezzel ki lett választva a kívánt könyvtár, és a kijelzõn megjelenik az elsõ zeneszám címe, ill. a következõ alkönyvtár címe. - A VOLUME forgószabályzóval (3) válassza ki a kívánt zeneszámot., ill. a következõ almappát. - Folytassa a leírt módon mindaddig, amíg a kijelzõn meg nem jelenik a kívánt zeneszám. - A kívánt zeneszámot automatikusan lejátssza a készülék. Keresés az éppen kiválasztott könyvtáron belül. - Nyomja meg négyszer az AS/PS gombot (8) a kiválasztott könyvtáron belüli keresés aktívvá tétele céljából.

6 - A kijelzõn megjelenik az aktuális könyvtár címe. - Válassza ki a VOLUME (3) forgatógombbal a kívánt zeneszámot, ill. (,,) könyvtárat. - Továbbra is a "Keresés a mappastruktúra alapján" fejezetnek megfelelõen keressen. Bánásmód Ha túl nagy a hangerõ a gépkocsi belsejében, a figyelmeztetõ hangjelzéseket már nem lehet hallani. Ezáltal veszélyezteti a közlekedés többi részvevõjét. Figyeljen ezért a megfelelõ hangerõre. A figyelmetlenség közlekedés közben súlyos balesetekhez vezethet. A HiFi-berendezéseket mindig csak akkor kezelje, ha a közlekedési helyzet ezt megengedi, és a kezelés nem tereli el a figyelmét a közlekedés eseményeirõl. A zenét nem tanácsos hosszabb ideig túl nagy hangerõvel hallgatni, mert halláskárosodást okozhat. Karbantartás Rendszeres idõközönként ellenõrizze az SD-tuner mûszaki biztonságát, pl. hogy nem sérültek-e a csatlakozóvezetékek és a készülék háza. Ha feltételezhetõ, hogy a készüléket már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze üzemen kívül, és akadályozza meg a véletlen használatát. Válassza le a fedélzeti hálózatot a készülékrõl! Akkor feltételezhetõ, hogy a veszélytelen mûködés már nem lehetséges, ha: - a készüléken látható sérülések vannak - a készülék nem mûködik, - súlyos mechanikai igénybevétel után. Mielõtt elkezdené az SD-tuner tisztítását vagy karbantartását, vegye figyelembe az alábbi biztonsági elõírásokat: A burkolatok felnyitásánál, vagy részek eltávolításánál veszélyes feszültségen lévõ részek válhatnak megérinthetõvé. Tisztítás vagy karbantartás elõtt ezért a készüléket le kell választani a feszültségforrásokról. A készülékben lehetnek feltöltött kondenzátorok akkor is, ha az minden feszültségforrásról le van választva. A készüléket csak olyan szakember javíthatja, aki tisztában van a kapcsolódó veszélyekkel, ill. a vonatkozó elõírásokkal. Biztosítékcsere Ha biztosítékcserére van szükség, akkor csak a mûszaki adatokban megadott típusú és névleges áramerõsségû biztosítékot rakjon be (lásd "Mûszaki adatok"). Tilos a biztosíték megpatkolása vagy áthidalása! A tápfeszültség leválasztása (az ISO-csatlakozódugó lehúzása) után óvatosan húzza ki a biztosítékot az ISO-csatlakozóaIj melletti biztosítéktartóból. Csak azonos típusú új biztosítékot rakjon be helyette. Csak ezután kösse össze újra az SD-tunert a fedélzeti hálózattal, és vegye újra használatba. Ha a biztosíték újra kiégne, vigye a készüléket szervizbe javításra. Tisztítás A készüléket kívülrõl csak puha, száraz kendõvel vagy ecsettel szabad tisztítani. Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket, mert károsíthatják a ház felületét. Hibaelhárítás A Renkforce SD-3023 SD-tuner a technika mai állásának megfelelõ kivitelû és üzembiztos készülék. Ennek ellenére elõfordulhatnak problémák vagy zavarok. Ezért az alábbiakban leírjuk, hogy mit tehet a lehetséges hibák elhárítására. Feltétlenül tartsa be a biztonsági elõírásokat! Nincs lejátszás, nem világít a kijelzõ és a háttérvilágítás: Hibás a gépkocsi-biztosíték A gépkocsi gépkönyvében keresse meg a megfelelõ biztosítékot, és ellenõrizze. Kiégett a készülékbiztosíték. Szerelje ki a készüléket, és vizsgálja meg a biztosítékot. Meglazult a pozitív-/testvezeték. Szerelje ki a készüléket, és vizsgálja meg a vezetékek csatlakozását. Csak egy hangszóró szól: El van állítva a balansz-szabályozó. Állítsa be a balansz-szabályozót a leírtak szerint. Kilazult a hangszóró csatlakozója. Szerelje ki a készüléket és/vagy a hangszórót, és vizsgálja meg a csatlakozásokat. Csak az elülsõ vagy a hátsó hangszórók szólnak: A fader-szabályozó el van állítva. Állítsa be a fader-szabályozót. Kilazult a hangszóró csatlakozója. Szerelje ki a készüléket és/vagy a hangszórót, és vizsgálja meg a csatlakozásokat. Hibaelhárítás Rádió-üzemmódban alig lehet fogni állomásokat: Az antenna nincs egészen kihúzva. Húzza ki teljes hosszban az antennát. Az antennacsatlakozás leoldódott a készülékrõl. Szerelje ki a készüléket, és vizsgálja meg a csatlakozást. Az antenna hibás. Vizsgálja meg a csatlakozást, a testelését és magát az antennát. Zavarok a rádió-, ill. az USB-/memóriakártya-üzemben: A zavarok a pozitív-vezetéken keresztül jutnak be a készülékbe. Szereljen be kiegészítõ zavarszûrõ fojtótekercset a pozitív-vezetékbe. Esetleg a gépkocsit kell pótlólag zavarszûrt gyertyapipákkal, elosztópipával stb. ellátni. Rossz testérintkezés. Ellenõrizze a testcsatlakozást, esetleg alkalmazzon másik testpontot. Az állomásgombok megnyomásakor csak zúgás hallható: Nincs programozva adó. Programozzon be adókat a leírtak szerint. A készülék nem reagál a nyomógomb-parancsokra, vagy zûrzavaros kijelzést mutat: Állítsa vissza a készüléket a RESET gombbal (11). A fentieken túlmenõ javítást csak megbízott szakember végezhet. Eltávolítás Élettartama végén az érvényes törvényi elõírásoknak megfelelõen kell eltávolítani a terméket. Mûszaki adatok Általános adatok Tápfeszültség... 12V= Áramfelvétel A max. / 8mA készenlétben Biztosíték...lapos gépkocsi-biztosíték, 15 A Kimenõteljesítmény... 4 x 40W (max.) Hangszórók impedanciája ohm Interfész... USB és SD/MMC-kártyainterfész Beépítési mélység 105 mm Tömeg gramm Tuner Vételi frekvenciatartomány (Európa)... FM 87,5-108,0 MHz / AM khz Vételi frekvenciatartomány (USA)...FM 87,5-107,9 MHz / AM khz Frekvencialépcsõ (Európa)... FM 50kHz / AM 9kHz Frekvencialépcsõ (USA)... FM 200kHz / AM 10kHz Érzékenység FM 10dbμ / AM 32dBμ Középfrekvencia... FM 10,7MHz / AM 450kHz Sztereo-elválasztás, FM... >25dB USB-/memóriakártya-üzem Frekvenciamenet Hz Jel/zaj-viszony... >60dB Csatornaelválasztás... >50dB Lejátszható fájlformátumok:... MP kbps & VBR (változó átviteli sebesség) Lejátszható adathordozók... SD/MMC, SDHC, max. 8 GB USB max. 40 GB USB-kimenet áramterhelhetõsége... max. 1A

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY

KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KDC-W4737U KDC-W4737UY KDC-W4537U KDC-W4537UY KEZELÉSI UTASÍTÁS Hungarian/00 (KEE) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 4 Általános funkciók 7 Áramellátás Forrás

Részletesebben

Scott 610 RDS-autórádió CD/MP3 játszóval

Scott 610 RDS-autórádió CD/MP3 játszóval Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Scott 610 RDS-autórádió CD/MP3 játszóval Rend.sz.: 37 93 06 A készülék részei, kezelőszervek: (Ld. a többnyelvű útmutató G-1 oldalán lévő

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD-/MP3 lejátszó Rendelési szám: 31 21 22

Részletesebben

Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510

Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510 Rádió Radio / CD / MP3 Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb: az elõlap

Részletesebben

RDS-EON FM / AM RÁDIÓ CD/MP3-LEJÁTSZÓ

RDS-EON FM / AM RÁDIÓ CD/MP3-LEJÁTSZÓ -Owner's manual / Mode d'emploi Bedienungsanleitung / Istruzioni per l'uso GKEZELÉSI ebruiksaanwijzing ÚTMUTATÓ / Manual de instrucciones Bruksanvisning / Manual de instruções RDS-EON FM / AM RÁDIÓ CD/MP3-LEJÁTSZÓ

Részletesebben

KIV-700 KEZELÉSI UTASÍTÁS

KIV-700 KEZELÉSI UTASÍTÁS DIGITÁLIS MÉDIA VEVŐKÉSZÜLÉK KIV-700 KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. 10ORD_IM316_Ref_hu_03_E

Részletesebben

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Kezelési és beszerelési útmutató

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Kezelési és beszerelési útmutató www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Kezelési és beszerelési útmutató Kezelőegységek 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 nyomógomb Levehető kezelőpanel

Részletesebben

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Kezelési és beszerelési útmutató

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Kezelési és beszerelési útmutató CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001 Enjoy it. Kezelési és beszerelési útmutató Kezelőegységek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 nyomógomb Levehető kezelőpanel kireteszelése 2 MENU nyomógomb

Részletesebben

2. A szállítás tartalma: 3. Szimbólumok. 4. Biztonsági tudnivalók. 1. Rendeltetés. "UBC278CLT" asztali szkenner. Rend. sz.

2. A szállítás tartalma: 3. Szimbólumok. 4. Biztonsági tudnivalók. 1. Rendeltetés. UBC278CLT asztali szkenner. Rend. sz. Csak száraz beltéri helyiségben működhet. Nedvességgel való érintkezés okvetlenül kerülendő. Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 02 50 "UBC278CLT" asztali szkenner Rend. sz.: 93

Részletesebben

SCD-5045MR SCD-5055MR

SCD-5045MR SCD-5055MR SCD-5045MR SCD-5055MR CAR STEREO CD/CDR/CDRW/MP3/WMA PLAYER WITH PLL FM STEREO RADIO/RDS USB/SD/MMC CARD INPUT FLIP DOWN/DETACHABLE FRONT PANEL STEREO SYSTÉM DO AUTOMOBILU S PŘEHRÁVAČEM CD/CDR/CDRW/MP3/WMA

Részletesebben

USB DVD LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W

USB DVD LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W HT902TB-D0.BHUNLLK_HUN_5884 LEJÁTSZÓ KÉZIKÖNYV KEZELÉSI UTASÍTÁS MODEL: HT902TB HT902TB-D0 SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W R USB Mielőtt csatlakoztatná, bekapcsolná és beállítaná a készüléket, kérjük, olvassa

Részletesebben

KDC-W6527SE KDC-W6527 KDC-W657

KDC-W6527SE KDC-W6527 KDC-W657 KDC-W6527SE KDC-W6527 KDC-W657 CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2884-00/00 (E2W) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 5 Megjegyzések az MP3/WMA lejátszásról 6 CD-k 8 Általános

Részletesebben

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Manual do proprietário

Részletesebben

CD 50 PHONE, CD 60 MMEDIA

CD 50 PHONE, CD 60 MMEDIA CD 50 PHONE, CD 60 MMEDIA CDC 80 MMEDIA Rövid áttekintés... 8 Általános információk... 10 Vészhelyzet... 13 Kezelés... 15 Fõ menü... 24 Hangbeállítások... 26 Hangerõ-beállítások... 28 Rádió... 30 CD-/MP3-lejátszó,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT COBURG RCR 168 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310832

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT COBURG RCR 168 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310832 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT COBURG RCR 168. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

LED-tévé LED TV. Kezelési útmutató Navodilo za uporabo. Magyar... 2 Slovenščina... 45

LED-tévé LED TV. Kezelési útmutató Navodilo za uporabo. Magyar... 2 Slovenščina... 45 LEDTV_2242_HOFER_HU_SLO.book Seite 1 Dienstag, 25. März 2014 3:42 15 D LED-tévé LED TV Kezelési útmutató Navodilo za uporabo Magyar... 2 Slovenščina... 45 Érvényesség kezdete: 06/2014, Modell: LED TV 2242

Részletesebben

Navigációs rendszer Amundsen+ Kezelési útmutató

Navigációs rendszer Amundsen+ Kezelési útmutató SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigációs rendszer Amundsen+ Kezelési útmutató Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém maďarsky 05.2012 S00.5610.83.16 3T0 012 149 FF

Részletesebben

Tartalomjegyzék >>> TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék >>> TARTALOMJEGYZÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ >>> TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Biztonsági figyelmeztetések 6 A Navigációs készülék 8 A kezelési utasítás tartalma 8 Használat 8 Navigáció 8 Zene* 9 Képek* 9 Videó*

Részletesebben

A készülék áttekintése

A készülék áttekintése A készülék áttekintése LCD TV A készülék eleje DE CODES / KOD 1. TFT képernyő: 2. Üzemjelző: Világít, ha a készülék készenléti üzemmódban van. Kialszik, amikor a készüléket bekapcsolják: Infravörös érzékelő:

Részletesebben

76 cm-es (30") LCD-TV

76 cm-es (30) LCD-TV 76 cm-es (30") LCD-TV 2004, Minden jog fenntartva. Ezt a kézikönyvet szerzői jog védi. A szerzői jog tulajdonosa az Medion cég. védjegy: Az MS-DOS és a Windows a Microsoft cég bejegyzett védjegyei. A Pentium

Részletesebben

CK-100 Nokia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató

CK-100 Nokia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató CK-100 Nokia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató 9209908 2. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-22 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ

Részletesebben

A háromszögbe foglalt villám jel veszélyes nagyfeszültség lehetőségére figyelmeztet, amely áramütést. idézhet elő.

A háromszögbe foglalt villám jel veszélyes nagyfeszültség lehetőségére figyelmeztet, amely áramütést. idézhet elő. hallgatni, vagy adott műfajt, pl. klasszikus zenét, kemény rockzenét (Hard Rock) vagy dzsesszt választ, a DR 460-W otthonába hozza a kiválasztott rádióadókat. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt.

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 WLAN hatótávnövelő készülék Rend. szám: 98 69 22 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 1. BEVEZETÉS Tisztelt

Részletesebben

CK-200 Nokia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató

CK-200 Nokia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató CK-200 Nokia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató 2.0. kiadás HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a CK-200 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ

Részletesebben

Hálózati audiorendszer. M-crew Server ver. 1.0

Hálózati audiorendszer. M-crew Server ver. 1.0 2-318-581-11(2) Hálózati audiorendszer Kezelési útmutató Vásárlói feljegyzés A készülék típusjelzése és sorozatszáma a készülék alján található. Jegyezze fel a készülék sorozatszámát az alábbi rovatba.

Részletesebben

Kezelési kézikönyv. DVD Navigációs rendszer. Feel the difference

Kezelési kézikönyv. DVD Navigációs rendszer. Feel the difference Kezelési kézikönyv DVD Navigációs rendszer Feel the difference A jelen kiadványban szereplő információk a nyomdábaadás időpontjában érvényes adatokat tükrözik. A fejlesztés érdekében fenntartjuk a jogot

Részletesebben

CSAK GÉPJÁRMŰBEN VALÓ HASZNÁLATRA. Speciális navigációs állomás INE-S900R. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Olvassa el a termék használata előtt.

CSAK GÉPJÁRMŰBEN VALÓ HASZNÁLATRA. Speciális navigációs állomás INE-S900R. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Olvassa el a termék használata előtt. CSAK GÉPJÁRMŰBEN VALÓ HASZNÁLATRA R HU Speciális navigációs állomás INE-S900R FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Olvassa el a termék használata előtt. Üzemeltetési előírások BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS! OLVASSA

Részletesebben

CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató

CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató 9245865 1. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-20 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EK

Részletesebben

Pocket LOOX N/C sorozat kéziszámítógép

Pocket LOOX N/C sorozat kéziszámítógép Bevezetés Fontos tudnivalók Pocket LOOX N/C sorozat kéziszámítógép A kéziszámítógép használata A kéziszámítógép konfigurálása Használati útmutató A kéziszámítógép csatlakoztatása más készülékekhez... Hibakeresés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 -

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 - Tartalomjegyzék TV funkciók... 2 Tisztelt SHARP vásárló!... 3 Fontosabb biztonsági óvintézkedések... 3 Környezetvédelemmel kapcsolatos információk... 6 A csomag tartalma... 7 TV vezérlőgombok és működtetés...

Részletesebben