Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft."

Átírás

1 Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. Az oktatás, képzés, élethosszig tartó tanulás, távoktatás infokommunikációs támogatása Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 15. Készült a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága megrendelésére december

2 A VTR Monitoring kutatást a TÁRKI Rt., a NetSurvey Kft., a Kopint-Datorg Rt. és az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. közös konzorciuma végzi a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága megrendelésére. A jelen tanulmányt a Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. készítette. A kutatás szakmai vezetője az IKT Kft. részéről: Dr. Vajdáné Dr. Horváth Piroska A tanulmányt készítette: Dr. Vajdáné dr. Horváth Piroska Ilyés Mihály Közreműködött: Czeizer László Budapest, 1117 Dombóvári út Tel.: (36 1) / (36 1) Fax: (36 1)

3 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló Bevezetés Néhány jellemző adat a magyar lakosság informatikai eszközökkel való ellátottságáról A háztartások felszereltsége Informatikai tudás és tanfolyamon való részvétel Számítógép-használati szokások A magyar informatikai helyzet, ellátottság, attitűdök az iskolarendszerű képzéseknél Közoktatás A közoktatási intézmények eszközellátottságának településsoros vizsgálata...13 A számítógépek minősége A tanulók hozzáférése a számítógépekhez A tanulók órán kívüli hozzáférése Felhasználói szokások a tanulók körében Számítógép-használat módjai A tanulók internetezési szokásai A tanulók -ezési szokásai A tanulók véleménye az informatika oktatásról Számítógéphasználat a tanárok körében Számítástechnika tanárok Az igazgatók és a tanárok A számítógép mint munkaeszköz A számítógép, mint kommunikációs eszköz Az Internet használata Vélemények a fejlesztésről Internet-ellátottság Felsőoktatás Internet használati szokások a felsőoktatásban Az iskolarendszeren kívüli képzések Az iskolarendszeren kívüli szakképzések évi adatai Informatikai képzések A nyilvántartásban szereplő képzési intézmények főbb jellemzői A munkanélküliek, mint az iskolarendszeren kívüli képzések egyik legfőbb igénybevevői Iskolarendszeren kívül számítástechnikai képzést végző vállalkozások Távoktatás és annak informatizáltsága Magyarországon A távoktatás értelmezése A távoktatás tananyaghordozói A távoktatás előnyei és megítélése a hagyományos képzési formákkal szemben Távoktatási formák és programok hazánkban A távoktatás törvényi szabályozása A távoktatás finanszírozási forrásai A távoktatás intézményrendszere Nemzeti Távoktatási Tanács Apertus Közalapítvány Távoktatási központok

4 7 Állami informatikára vonatkozó politikák, stratégiák EU politikák EU politikák a lisszaboni csúcs előtt A lisszaboni csúcsértekezlet oktatásstratégiai céljai Európai trendek az iskolafejlesztésben Számítógép és/vagy Internet használat az EU tagországok iskoláiban Európai Uniós támogatással megvalósuló programok Socrates program Leonardo program Tempus Közalapítvány Magyarország és az Európai Unió tagállamainak összehasonlítása az oktatási infrastruktúra tekintetében Javaslatok a magyar oktatás további fejlesztésére informatikai szempontból Közoktatás Távoktatás Források

5 1 Vezetői összefoglaló A tudásra épülő gazdaság fő implikációja alapvetően az, hogy a fellendüléshez vezető úton nincs más alternatíva, mint a tanulás és a tudástermelés elsőrendű fontosságúvá történő emelése. Durkheim Nevelés és társadalom című könyvének megjelenése óta evidenciának számít, hogy a nevelés céljait a társadalom határozza meg. Úgy tűnik, hogy az elmúlt évtizedben lezajlott digitális forradalom kijelölte azt a nyomvonalat, amely a társadalmi kommunikáció új trendjeként a jövő társadalmában meghatározó jelentőségűnek látszik. A számítógép megjelenése már önmagában is forradalmi jelentőségű dolog, hiszen alapvetően megváltoztatta a tudástároló és tudáshordozó eszközeink a szöveg-, a zene-, a mozgókép- stb. alkotási és szerkesztési szokásainkat. Az oktatásügy szempontjából, az ember nem állíthatja, hogy ismeri a jövőt. Hogy biztosan tudja, hogy a jövő társadalmában mitől lesz valaki sikeres és mitől nem. Viszont úgy hisszük, hogy a világ új globális könyvtárának, az Internetnek a használatát kötelessége a mai oktatásnak tanítani. Az iskolarendszerű képzés informatikai helyzetének mutatója a közoktatási intézmények, tehát az általános iskolák és középiskolák eszközellátottsága. Az oktatási intézményekben használt számítógépek száma megyénként átlagban 2,5 ezer és 8,5 ezer között szóródik, ettől kiugróan Budapest tér el (25 ezer). A Windows operációs rendszer általánosan elterjedt, a gondot az elöregedő géppark (5 évnél régebbi) okozza, ez Somogy, Zala, Nógrád megyében ez a 20 %-ot is meghaladja. Ugyanakkor a legfeljebb 3 éves technológiai színvonalnak megfelelő, multimédia használatára alkalmas számítógépek aránya csak a Vas, Veszprém megyei oktatási intézményekben haladja meg a 32%-ot. Az igazi probléma az ún. szabadon hozzáférhető gépekkel van (Hajdú-Bihar és Pest megyében legmagasabb az arány, gyerek/gép), mivel a rutinszerű számítógép-használatot nem a formális oktatás keretében sajátítják el. A tanulók körében a felhasználói szokások azt mutatják, hogy terjedőben van a számítógép szövegszerkesztésre, az iskolai feladatokra (a tanulók arányának 74, ill.68%-a) való használati mód. A tanulók általi Internet elérési arány az iskolában majdnem a 80%-ot is eléri, míg az otthoni használati lehetőség 21% körül van. Mióta megjelent a magyar nyelvű fre szolgáltatás, a tanulók 66%-ának saját, közel egyharmadának több címe is van. Az e- mailt használó tanulók 28%-a alkalmi levelező. A tanár-diák kommunikáció új színterévé válhat. Az iskolákban a számítástechnika tantárgy népszerűségét jelzi, hogy a tanulók kb.25%-a kevésnek találja a számítástechnikával töltött idő mennyiségét. Felhasználói szokások a tanárok körében: abban, hogy az informatikai kultúrát egy iskola milyen szinten tudja a tanulóinak bemutatni és megtanítani, abban az eszközellátottság mellett a tanároknak van a legmeghatározóbb szerepük. A tanárokon belül kulcsszerepük van a számítástechnika tanároknak. A gépet önállóan használni képes, nem számítástechnikai tanárok közel fele hetente több alkalommal (hetente átlagosan 5 órát), a középfokú iskolák tanárainak 28%-a naponta használja a gépet. 5

6 A számítógépnek a hagyományos órai munkába való illesztése egyenlőre a géphasználati rutin szintje, a gépekkel való ellátottság elégtelensége, valamint óraszervezési problémák miatt nem tekinthető még elterjedtnek, A számítógép azonban egyre inkább munkaeszközzé, sőt kulturális státusz tartozékká válik. A tanárok kb. 60%-a vallja, hogy otthon is rendelkezik számítógéppel. Az alkalmazások közül, mint nemzetközi szinten is a szöveg és kiadványszerkesztő programok használata domináns. A számítógép, mint kommunikációs eszköz használata jelentős részét teszi ki a munkaeszközként történő alkalmazásoknak. A használat rendszerességének szempontjából ez a funkció a tanárok körében a harmadik helyen áll. A szakmai típusú még nem elterjedt. A tanárok közel 5%-a tagja csak valamilyen levelező listának. A saját címmel a középiskolai tanárok majdnem fele van, míg az általános iskolai tanároknak csak a 12%-a rendelkezik. Internet használata: Az Internet elterjedése a számítógépeknek az oktatásban történő használatában a legjelentősebb fordulatot hozta. Az iskolák hálózatelérési lehetőségei. Igen változatos képet mutatnak. Az általános iskolai tanárok kb. 28%-a fér hozzá az Internet ez, az otthoni Internet elérés lehetőségét csupán kb. 5%-uk engedheti meg magának. Felsőoktatás Magyarország a felsőoktatás támogatásával számítástechnikai és informatikai területeken az évek során nemzetközileg is elismert színvonalat ért el. A tudásalapú gazdaságokban ez a képesség kulcsfontosságú, ezt szem előtt tartva a kormányzatnak továbbra is komoly támogatásban kell részesítenie a hallgatók ilyen irányú képzését, az informatikai haladást. A felsőoktatásban használt személyi számítógépek száma 2001-ben hozzávetőlegesen Ezeknek a gépeknek negyede elavult konfigurációjú, 8-10 éves gépek. Ezeken a típusokon már nem futtathatóak a hardverigényesebb szoftverek, csak egyszerűbb szövegszerkesztésre s esetleg levelezésre használhatják a hallgatók. Informatikai, számítástechnikai oktatásra a gépek maradék 75%-a alkalmas. A korszerűbb gépek közül a Pentium I-II. típusú, vagy ennek megfelelő szintű más típusú személyi számítógép az összes felsőoktatásban használt PC 60%-át teszi ki. A legmagasabb kategóriába tartozó Pentium III-IV. típusú gépekből országosan mintegy 4100 darab van használatban. A nappali képzésen részvevő hallgatói létszámra vetítve a hallgatók mindössze 16%-ára jut valamilyen típusú számítógép. Jelenleg a felsőoktatási intézmények mindegyike rendelkezik Internet-kapcsolattal, így a legújabb információkhoz való hozzáférés, a világ tudományos közéletében való részvétel, a legújabb technológiák megismerésének lehetősége elvben biztosított. Az oktatók számítógéphez való hozzáférése alapvető fontosságú az oktatás megfelelő színvonalának biztosításához. Az oktatók nagy többsége (84%) PC-vel dolgozik. Ez az arány területi elhelyezkedéstől független, csak néhány százalékpontos eltérés van a fővárosi és a vidéki intézmények számaiban. Az oktatók 87%-a az Internetet is igénybe tudja venni a számítógépéről. A fővárosi egyetemi karokon oktatóknál ez az arány szinte teljes, 96%. A kutatás során kapott válaszok alapján az oktatási órák keretében átlagosan a hallgatók 62%- a fér hozzá valamilyen típusú számítógéphez, illetve ugyanilyen arányban Internethez. 6

7 Iskolarendszeren kívüli képzések A 2000-ben a bejelentett szakképzések közül 81%-a állam által elismert (Országos Képzési Jegyzék szerinti) szakképesítés megszerzésére irányuló képzés volt és csupán 7-8 százalék volt az állam által el nem ismert szakképesítést adó képzések, illetve résztvevők aránya. A képzésben résztvevők közül mintegy 29 ezren jártak informatikai jellegű kurzusra. A szakképzések közül 11 olyan van az OKJ-ben, mely az informatikához, számítástechnikához kötődik. Vállalkozások Magyarországon az iskolarendszeren kívüli IT képzéssel foglalkozó vállalkozások jelenlegi számát mintegy körülire becsülhetjük. A cégek által oktatott hallgatói létszám jelenleg kb ezres nagyságú lehet, a cégek IT oktatásból származó együttes árbevétele vagyis a piac nagysága becslések alapján kb. 5-6 milliárd Ft körüli. Éves szinten, országosan az IT képzéseken összesen kb hallgató vehet részt. A legnagyobb IT oktatással foglalkozó cégek a következők: SZÁMALK Rt. (IT oktatással a Gábor Dénes Főiskolán és az Oktató és Konzultációs Központban foglalkoznak.), Controll Training Továbbképző Központ Kft., SZÜV Rt., TOPSEC Kft., Oracle Hungary Kft., IBM Hungary Kft. - Oktatási Központ. Távoktatás és annak informatizáltsága Magyarországon A távirányítással végbemenő tanítás egyik változataként fejlődött ki az a jól körülhatárolható, bár sokféleképpen alkalmazható rendszer, amit - jobb híján távoktatásnak (ma már egyre gyakoribb az e-learning elnevezés) szoktak nevezni. A távoktatásban részvevő hallgatók száma 2000-ben ezer fő volt (az Apertus Közalapítvány adatai szerint). Ezen belül harminc ezren választották a levelező képzést, tizenöt ezren a távoktatást, ötezren pedig a már korszerűtlennek tartott esti tagozatot. Egyre jelentősebb a magántőke szerepe a távoktatásban is, ezen a piacon is megjelentek a külföldi érdekeltségű cégek. A távoktatás egyik legrégibb területe a nyelvoktatás, ezen a területen az elmúlt éveken a piacvezető az ELO Kft. volt. A legismertebb távoktatási programokat nyújtó intézmények: Az Euro-Contact Business School Menedzserképző és Üzleti Tanácsadó Kft., SZÁMALK, EDE Hungary, BMGE, BKÁE, Székesfehérvári Kodolányi Főiskola, és a Szent István Egyetem. A távoktatás intézményrendszerében meghatározó a Nemzeti Távoktatási Tanács, valamint az Apertus Közalapítvány. Fontos szerepet játszanak még a Távoktatási Központok (BMGE, Fővárosi Oktatástechnológiai Központ, Budapesti Távtanulási Központ). Állami informatikára vonatkozó politikák, stratégiák Az állami programok keretében kiemelkedő a Sulinet, amely 2000 óta Írisz-Sulinet néven fut. A programok célja az iskolák infrastruktúrával, informatikai laborral, Internettel való ellátását tűzte ki célul a közép- és általános iskolákban valamint a kollégiumokban. 7

8 A jelenlegi kormány a hangsúlyt a tartalomfejlesztésre helyezte, ezért keresztelték át a projektet Írisz névre. Új honlapot indítottak, amelynek látogatottsága nagyságrendekkel nagyobb, mint a korábbi, viszont még mindig kevés rajta tartalom, mert a tankönyvkiadók ellenállnak annak, hogy tananyagaikat digitalizálják, féltve a piacukat. EU politikák A lisszaboni csúcsértekezlet után, annak oktatásstratégiai célkitűzéseivel harmonizálva az Európa Bizottság akciótervet terjesztett be, melyet eeurope-nak neveznek. Az eeurope az információs társadalom megvalósítása érdekében az emberi erőforrásokba való beruházások szükségességére összpontosított, elsősorban a digitális technikákban való jártasság megszerzésének minden európai számára kötelezően biztosított lehetőségére. Az Európa Bizottság hamarosan benyújtott egy újabb programot is az elearning-et, amely a lisszaboni csúcs és az eeurope célkitűzéseinek megvalósítása mellett az oktatás területén újabb javaslatokat is tartalmaz. A programot mind az Európai Unió országainak oktatási miniszterei mind az Európa Tanács elfogadta. Az információs és kommunikációs technológiák fejlődésének gyorsaságával lépést tartva az Európa Bizottság az elearning akcióprogram javaslatainak megvalósítását igen szűk határidőkre ütemezte: 2001 végére az Unió minden iskoláját el kell látni Internet-hozzáférhetőséggel 2001 végére ki kell alakítani a kutatóközpontok, egyetemek és műszaki könyvtárak között tudományos kommunikációt lehetővé tévő gyors transzeurópai hálózatot 2002 végére gondoskodni kell megfelelő számú, az Internet- és a különféle médiahasználatban jártas pedagógusról 2003 végére el kell érni, hogy minden tanuló birtokában legyen az úgynevezett digitális műveltségnek Az Európai Unióban az iskolafejlesztések három nagyobb területét határozták meg: az eszközellátottság fejlesztését, tananyagtartalmakat és oktatási módszereket, a pedagógusok képzésének és továbbképzésének intézményrendszerét. Az Európai Unió által támogatott programok közül a két legfontosabb a Socrates, és Leonardo da Vinci. Ezeknek a programoknak a magyarországi koordinálását a Tempus Közalapítvány végzi. A magyar oktatás további fejlesztésére informatikai szempontból meghatározó az infrastruktúra további fejlesztése. A meglévő infrastruktúra még messze nem éri el az európai átlagot sem, de jó alapot nyújthat, a további fejlesztések koncentrált és megfelelően strukturált fejlesztéséhez. 8

9 2 Bevezetés Az elmúlt kétszáz év közgazdaságtudománya a termelésnek csak két összetevőjét vette számba: a munkát és a tőkét. A tudást, a termelékenységet, az oktatást és a szellemi tőkét pusztán olyan exogén tényezőnek tekintették, amelyek úgymond kívül estek a rendszer hatósugarán. A folyamatosan fenntartható gazdasági növekedés mozgatóinak új modelljében a kilencvenes évek eleje óta - a tudás és a tudáson alapuló technológia képezi a gazdaság növekedésének motorját. Az új elmélet alapján a tudás lépett elő a termelékenységet meghatározó harmadik tényezővé. A tudásnak különböző fajtáit, típusait különböztethetjük meg. A ténybeli tudás, azaz a tények ismerete egyre inkább veszít a jelentőségéből és sokkal inkább a természeti, társadalmi, technikai összefüggések felismerése és gyakorlati alkalmazása kerül előtérbe. Ugyancsak lényeges a társadalmi kapcsolatrendszerek világa, vagyis annak ismerete, ki az, aki tud valamit, aki ért valamihez. A technikai fejlődéshez elengedhetetlen innováció szempontjából olykor fontosabb a kulcsemberek ismerete, mint néhány tudományos alapelv tudása. A tudásra épülő gazdaság fő implikációja alapvetően az, hogy a fellendüléshez vezető úton nincs más alternatíva, mint a tanulás és a tudástermelés elsőrendű fontosságúvá történő emelése. A tudásra épülő gazdaság esetében a tapasztalat útján szerzett tudás legalább olyan fontos, mint a formális oktatás szervezett, irányított keretein belül elsajátított strukturált tudás. Mindez oda vezetett, hogy a világ vezető gazdasági hatalmai felismerték, hogy a gazdasági növekedéshez elengedhetetlen az oktatást és szakképzést úgy alakítani, hogy az iskolából, egyetemről kikerülő fiatalok megállják a helyüket a munkaerőpiacon, és tudásukkal hozzásegítsék társadalmukat ahhoz, hogy a kontinensek közötti, egyre fokozódó gazdasági versenyben helytálljon, és erősítse pozícióit. A munkaerő versenyképességének megerősítése és a munkaerő foglalkoztathatóságának és alkalmazkodási képességének javítása érdekében hatalmasra duzzadt az igény a naprakész információ és tudás hozzáférhetősége iránt. Abban a gyorsan változó és összetett társadalmi és politikai közegben, amelyben a mai ember élni kényszerül, szintén megnőtt az igény arra, hogy az egyének megtervezhessék saját életüket, tevékenyen hozzájárulhassanak a társadalom fejlődéséhez és megtanulhassanak valóban együtt élni a kulturális, etnikai és nyelvi sokféleséggel. A legtágabb értelemben vett oktatás kulcsszerepet játszik abban, hogy a polgárok ezekre a kihívásokra hatékony választ tudjanak adni. Ennek nélkülözhetetlen alapja a mindenki számára biztosított jó minőségű alapoktatás kora gyermekkortól kezdődően. Az alapoktatás és az azt követő elsődleges szakmai oktatás és képzés során minden fiatalnak el kell sajátítania a tudásalapú társadalom által megkövetelt új alapismereteket és készségeket. Azonban a változások olyan gyorsak - és nemegyszer mélyrehatóak, hogy nem elegendő az a tudás-, készség és ismeretkészlet, amit gyermekkorunkban, a családban, az iskolában, fiatalkorunkban a képzéseken, főiskolán vagy egyetemen megszerezhetünk. A munkaadók ma már egyre inkább megkövetelik a munkavállalóktól,. hogy képesek legyenek új készségeket gyorsan megtanulni és elsajátítani, új kihívásokhoz és helyzethez alkalmazkodni. 9

10 A tanulásnak életformává kell alakulnia és erőteljesen integrálódnia, vagyis időszakosan ismétlődnie kell az emberek felnőttkori életében is. Ez jelenti az élethosszig tartó tanulás paradigmáját. Az élethosszig tartó tanulás szükségszerűsége jelentős kihívást jelent az oktatás kormányzati szereplői számára is, hiszen az elsősorban az ő feladatuk a tanulás egyetemes és folyamatos elérhetőségének biztosítása annak érdekében, hogy az emberek a tudás társadalmában való fenntartható részvételükhöz képesek legyenek a szükséges ismereteket és készségeket elsajátítani vagy felfrissíteni. E célok eléréséhez az informatikai és telekommunikációs eszközök átgondolt, megalapozott alkalmazása nagymértékben hozzá tud járulni, ugyanis a ICT - alapú technológiákban hatalmas innovációs lehetőség rejlik. E felhasználó orientált rendszerek képesek arra, hogy az oktatási és tanulási módszerek és terek széles skálájához alkalmazkodjanak. Az emberi tudáskincs jelentős része a modern eszközök segítségével digitalizálható, ezáltal tárolhatóvá és széles tömegek számára eljuttathatóvá válik. Ugyanakkor a ma már életünk egyre nagyobb részét átszövő ICT eszközök nyújtotta lehetőségeket meg kell tanulni értelmesen kihasználni, vagyis szükséges, hogy a társadalom széles rétegei számára elérhetővé váljanak azok az ismeretek és készségek, amelyeket az információs írástudás jelent. A tudás alapú társadalom az információ és a tudás birtoklása alapján rétegződik, s ma már ott tartunk, hogy a különböző régiókban, ipari ágazatokban, és hátrányos helyzetű csoportoknál a tartósan magas munkanélküliség szintjét jelentős mértékben megmagyarázza a információs írástudás alacsony szintje, s ez a jövőben még inkább így lesz. A szükséges alap- és magasabb szintű ismeretek átadásában és a készségek kialakításában, illetve a bármilyen okból leszakadók felzárkóztatásában jelentős bár természetesen nem kizárólagos - szerep hárul a képzési és oktatási rendszerre. A magyar iskolákban a nyolcvanas években jelentek meg a számítógépek. Eleinte, egy a matematikával határos de külön szakterületként definiált, programozáscentrikus oktatás jellemezte a számítástechnika órák és szakkörök világát. Ma már alig tudjuk elképzelni a korabeli állapotokat, amikor nem voltak még egységesen használt szoftverek, nem volt Internet és ZX Spectrum-ok szolgáltak a mai PC-k helyett. Ebben az időben a közismereti tárgyakat tanító tanárok elnéző mosollyal és nem csekély tartózkodással viseltettek a számítógép és a számítógépes kultúra iránt. Aztán a kilencvenes évek közepén elérkezett az áttörés. Egyrészt a World Wide Web elterjedése révén a számítógép használat terén áttevődött a hangsúly a programozásról az online kommunikáció ezernyi féle lehetőségének kiaknázására, másrészt megszülettek azok a szabványos szoftverek (Word, Office, Excel stb.), amelyek azóta is a digitális írástudás alapköveit jelentik. Az Internet elterjedése után a számítógép a hétköznapi kommunikáció eszközévé vált, és mint ilyen hihetetlenül kitágította a felhasználók számát és lehetőségeit. Az oktatás terén ez úgy realizálódott, hogy immár nem csak a számítástechnika tanár ügye a diákok számítógépes kompetenciájának növelése, hanem egyetlen diszciplína sem képzelhető el a computeres tájékozódás felhasználása nélkül. 10

11 Európa és világszerte megszületett az igény arra, hogy az irodalomtanár meg tudja mutatni a szövegszerkesztő használatát, a biológia tanár meg tudjon mutatni egy National Geografic oldalt az Interneten, a médiaismeret órán pedig akár saját website-okat is képesek legyenek elkészíteni a diákok. Ezek az oktatási elvárások persze csak akkor kérhetőek számon, ha biztosítva vannak a következők: 1. a megfelelő eszközellátottság, 2. a felkészült és elkötelezett pedagógusok, 3. a szintenként (európai, nemzeti, regionális, iskolai) stratégiailag kidolgozott oktatási programok. Mindezek tükrében, jelen kutatásunkban a magyarországi eszközellátottságot, a magyar pedagógusok számítógéphez fűződő attitűdjét, valamint a tudás alapú gazdaság és az információs társadalom európai programjaiba illeszkedő magyarországi stratégiák lehetőségeit fogjuk megvizsgálni. 11

12 3 Néhány jellemző adat a magyar lakosság informatikai eszközökkel való ellátottságáról Mielőtt részletesen elemeznénk a magyar oktatási rendszer infokommunikációs helyzetét néhány adatot és összefüggést ismertetünk a magyar lakosság és háztartások számítástechnikai eszközökkel való ellátottságával és az eszközök használatával kapcsolatban. Az adatok jelen kutatási konzorcium tagjának, a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Rt második félévi felméréséből valók. 3.1 A háztartások felszereltsége A magyar háztartások 22%-ában van működőképes személyi számítógép. Az egyének ennél nagyobb arányban, csaknem 27%-os mértékben rendelkeznek otthon számítógéppel. A számítógéppel ellátott háztartások 28%-a rendelkezik otthoni Internet előfizetéssel. Az egyének közül legnagyobb arányban az egyetemi (64%) és főiskolai diplomával (55%) rendelkezők, míg legkevésbé a 8 általánost és szakmunkásképzőt végzetteknek van otthon személyi számítógépük. 3.2 Informatikai tudás és tanfolyamon való részvétel PC kezelői tudás szempontjából a saját tudást (ötfokozatú skálán) a leggyengébbre a szakmunkásképző iskolát végzettek értékelték ( re), míg a legmagasabb pontszámot a főiskolai és egyetemi végzettségű személyek érték el (2,6 körül). A magyar népesség ötfokozatú skálán átlagosan 2, 41 ra értékelte a saját PC kezelői ismereteit. Bármilyen jellegű számítástechnikai képzésen legkisebb arányban a szakmunkásképzőt végzettek vettek részt (11%), míg a felsőfokú végzettségűek részvétele 50% körüli (főiskola 49,1%, egyetem 56,7%). A magyar népességnek 27,2 %-a vett már részt számítástechnikai képzésben. 3.3 Számítógép-használati szokások Saját munkájukhoz a leggyakrabban a felsőfokú végzettségűek használnak számítógépet, akik közül az egyetemi diplomával rendelkezők 63,3%-a, a főiskolai végzettségűek pedig 49,2%-a használ naponta többször is számítógépet. Legritkábban a szakmunkásképzőt végzettek használnak számítógépet, akiknek 87%-a soha nem használ ilyen eszközöket. 12

13 4 A magyar informatikai helyzet, ellátottság, attitűdök az iskolarendszerű képzéseknél 4.1 Közoktatás Magyarországon az 1999/2000 es tanévben a 6-13 éves népesség kereken 98%-a, a létszámot tekintve 961 ezer tanuló járt általános iskolába. Ezeket a gyerekeket pedagógus tanította alapfokú ismeretekre. Ebből a pedagógus létszámból főnek volt tanítói és főnek volt tanári képesítése. Ez a tanulólétszám összesen 3696 általános iskolát látogatott az 1999/2000-es tanévben. Ugyanezen időszakban a éves népesség 60,3% - a járt középiskolába. Ebben a tanévben összesen 1054 középfokú oktatási intézmény működött hazánkban, összesen 475 ezer diának nyújtva középszintű képzést, akik közül 387 ezren vettek részt nappali oktatásban, esti, illetve levelező képzésre pedig 85 ezren jártak. A nappali képzésben részesülők közül 145 ezren valamilyen gimnáziumba, 241 ezren pedig szakközépiskolába jártak. A szakközépiskolások kb. 7%-a, mintegy 14 ezer diák kimondottan számítástechnikai szakterületű osztályba járt. Ezen belül a gimnazisták 56%- a négyosztályos (82 ezer tanuló), 25%-a (36 ezer) hatosztályos a többiek (27 ezren) pedig nyolc évfolyamos gimnáziumban tanult az 1999/2000-es tanévben. Ugyanebben a tanévben a éves népesség kereken 20%-a járt valamilyen szakmunkásképzőbe vagy középfokú szakiskolába. Ez 109 ezer tanulót jelentett. A különböző típusú szakiskolák száma összesen 467 volt a fent említett időszakban A közoktatási intézmények eszközellátottságának településsoros vizsgálata A közoktatási intézmények számítógépes eszközellátottságát a számítógépek minőségének és a számítógépekhez való hozzáférés lehetőségének függvényében megyénkénti bontásban vizsgáltuk. 13

14 1. ábra Az oktatási intézményben használt összes számítógép száma megyénként, 2000/ Budapest Baranya Borsod-A-Z. Heves Pest Somogy Szabolcs-Sz.-B. Tolna Vas Zala A grafikonra pillantva egy első képet kapunk arról, hogy a közoktatásban használt számítógépek száma hogyan oszlik meg megyénként. Ez a gépek számáról nyújtott nagyon általános kép az oktatáson túl az összes egyéb funkcióra (gazdasági adminisztráció, nyilvántartás, könyvtár stb.) használt számítógépek számát is magába foglalja, tehát erősen elnagyolt. Mégis innen kell elindulnunk, hogy a vizsgálat végén egy érzékenyebb, összetettebb kép tárulhasson elénk. A számítógépek minősége Az oktatásban használt számítógépek minőségének feltárásához elsőként megvizsgáljuk, hogy milyen a Windows operációs rendszerrel felszerelt gépek megoszlása az összes géphez viszonyítva százalékos megoszlásban. 2. ábra 14

15 Az ábra megmutatja, hogy nem túl nagy a szórás (64 és 76 % között. Ez azért van, mert az egyébként általánosan elterjedt Windows operációs rendszeren belül négyféle is létezik a legelavultabb 3.1-estől, (ami szakmailag még nem is számít operációs rendszernek), a Windows 95-ösön és a Windows 98-ason keresztül egészen a legkorszerűbb Windows ig. Ami miatt mégis tanulságos ez a térkép az az, hogy ahol nem Windows operációs rendszer van, ott valószínűleg azért van így, mert még a Windows legelavultabb alkalmazásait sem tudják feltenni a gépekre. Ez pedig azt jelenti, hogy vagy nagyon régi vagy nagyon gyenge minőségű számítógépek vannak az oktatási intézményekben. Ez a korreláció kirajzolódik, ha (az előzőt a következő térképpel összevetve) megnézzük az ötévesnél idősebb gépek (ezek az informatika gyors ütemű fejlődése miatt gyakorlatilag használhatatlanok) arányát az országban (pl. Nógrád vagy Zala megyében, ahol sok a régi gép és kevés a Windows vagy Győr-Sopron megyében, ahol ennek inverzeként sok a Windows és kevés a régi gép). 3. ábra A következő (4. ábra) térképen a Ms. Office programcsomaggal felszerelt gépek arányából arra következtethetünk, hogy az a bizonyos digitális írástudás (szövegszerkesztés, webszerkesztés, táblázatkezelés), aminek ismeretét a munkahelyek zöme már ma is megköveteli (és ami kizárólag korszerű szoftvereken sajátítható el), az milyen mértékben van jelen a közoktatásban. A térkép böngészése közben persze érdemes szem előtt tartani, hogy az Office programcsomag rendszerint az adminisztrációs irodákba jut el először és csak azután a diákokhoz. 15

16 4. ábra A számítógépek minőségvizsgálatának utolsó lépéseként, megnézzük, hogy mennyi azoknak a gépeknek a száma, amelyek valóban alkalmasak arra, hogy a diákok élvezzék a velük való tanulást és valóban korszerű ismereteket képesek közvetíteni. Nézzük tehát a 3 évesnél fiatalabb multimédiás gépek arányát az összes géphez viszonyítva megyénként. 5. ábra 16

17 4.1.2 A tanulók hozzáférése a számítógépekhez Az oktatás minőségét illetően az egyik legfontosabb adat, hogy hány diák jut egy számítógépre. Ez határozza meg, hogy mennyi időt tölthet egy tanuló a gép előtt és ha nem elég rámenős, vagy nem elég motivált, akkor gyakran azt is, hogy oda jut-e egyáltalán a gép elé. A következőkben tehát nézzük meg a hivatalos tanórákon egy számítógépre jutó tanulók számát megyénként. 6. ábra Ezek az értékek első látásra nem is olyan rosszak. A technikailag fejlett országoknak vannak hasonló mutatóik. A probléma az, hogy ezeknek a gépeknek nagyrésze olyan elavult, hogy gyakorlatilag használhatatlan. Ha a háromévesnél nem öregebb multimédiás gépekre vetítve nézzük meg az egy gépre jutó diákok számát, akkor már egy sokkal tragikusabb kép tárul elénk. 7. ábra 17

18 4.1.3 A tanulók órán kívüli hozzáférése Az igazi probléma az ún. szabadon hozzáférhető gépekkel van. Ez ugyanis még a statisztikai adatfelvételeknél is tisztázatlan kategória. A legtöbb iskolában még tanítási időn túl, pl. délután sem használhatók kötetlenül, korlátozások nélkül bármelyik tanuló számára szabadon a számítógépek. Még a legliberálisabb iskolákban is, ahol mondjuk a könyvtárban van egykét kvázi szabadon használható gép, még ott is sorban állás van a gépekhez, az alacsonyabb évfolyamosokat elhajtják és legtöbbször időkeretes (pl. 30 perc)-es megkötés is van de ha ez formálisan nincs is, a várakozók miatt mégis van. Hangsúlyozzuk, hogy a fent leírtak a legszabadabb iskolákra jellemzőek. Az átlagos iskolák zömében csak tanórán vagy szakkörön vagy egyszeri, írásos külön engedéllyel lehet géphez jutni és vannak olyan iskolák is, akik egyáltalán nem engedik diákjaikat a tanórákon kívül a gépek közelébe. Ezek után kérdés, hogy ki hogyan érti a szabadon hozzáférhetőt. Arról sincs értékelhető adat, hogy ezeknek a szabadon hozzáférhető gépeknek milyen a minőségük és hány százalékuk van az Internetbe kötve. 8. ábra Látni kell, hogy a rutinszerű számítógép-használatot a diákok nem a formális oktatás keretében sajátítják el, hanem azokban az órákban, amikor egyedül játszhatnak, vagy böngészhetnek az Interneten, vagy szerkeszthetik a saját dolgozataikat. Ennek a ténynek a tudatában döbbenetes, hogy a nyugat-európai és amerikai attitűddel szemben (ahol a gépek tucatjait teszik ki a folyosókra, előterekbe, vagy szabadon használható géptermekbe) a magyar gyerekek szinte egyáltalán nem férhetnek hozzá szabadon a számítógépekhez. Hivatalosan a legtöbb iskolában van ugyan mód arra, hogy a számítástechnika órán kívül is hozzáférjenek a gyerekek a gépekhez, de ez csak formális számítástechnika szakkör vagy más (nem számítástechnika) óra keretében, esetleg alkalmi külön engedéllyel (pl. egy házi feladathoz Internet-használatot engedélyező tanár egyszeri írásos engedélyével) történhet. 18

19 1. táblázat A tanulók hozzáférhetnek-e órán kívül a gépekhez %-ban Hozzáférés módja Ált. iskola Gimnázium Szakközép isk. Szakmunkás képző Szakkör, délutáni 92,1 88,7 93,3 85,2 foglalkozás Nem 33,1 48,4 44,4 44,4 számítástechnika óra Speciális engedéllyel 26,0 38,7 35,6 33,3 Nem 3,1 1,6 0,0 3,7 A nem számítástechnikai órákon történő használat a gimnáziumi képzési profilú intézményekben a legmagasabb arányú, valamivel kisebb mértékű a szakmai képzést folytató intézményekben, és az általános iskoláknak is egy harmadára jellemző. Hozzá kell tenni, hogy ez a más órákon történő használat előfordulását jelenti, nem pedig azt, hogy ez rendszeres vagy rendszerszerű tevékenység lenne az adott iskolákban. A "speciális engedéllyel" vagy a diákok meghatározott köre számára kifejezés az órán kívüli géphasználat valamilyen feltételhez kötését jelenti (évfolyam szerinti jogosultságot, valamilyen feladat elvégzéséhez kapcsolást, pl. a könyvtári gépek, vagy internetes gépek tanár által kiadott feladat elvégzéséhez történő használatát). Pozitív ténynek tekinthető, hogy elenyészően kevés azoknak az iskoláknak a száma ahol a diákok kizárólag a számítástechnikai órán férhetnek a gépekhez. Akadt olyan iskola, ahol bár érzékelték a szabad hozzáférés iránti igényt féltették a gépeket a diákok rohamától. Volt olyan iskola ahol azonban a gépterem felügyeletét ellátó személy biztosítása, ill. pótlékának kifizetése okozta a legnagyobb gondot, és ezért kellett megszüntetni a délutánonkénti hozzáférést. 4.2 Felhasználói szokások a tanulók körében A tanulók számítógéppel való ellátottsága Számítógép A tanulók aránya (%) Nincs számítógépe 22,9 Csak mással közös használatú számítógépe van 44,6 Saját számítógépe van 32,5 Összesen táblázat A számítógéppel rendelkezők száma önmagában, a számítógépek minőségének ismerete nélkül még egy eléggé csonka adat. Mégis azt kell mondanunk, hogy az egyik legfontosabb tényező, hogy valaki rendelkezik-e az otthonában is számítógéppel vagy csupán az iskolában fér hozzá. Ez az adat határozza meg ugyanis a privát és iskolai célú felhasználási módok arányát, valamint a számítógép-használati rutin szintjét is Számítógép-használat módjai A számítógép-használati módok aránya A számítógép-használat módja A tanulók aránya (%) Játékra használja a számítógépet 83,4 Szövegszerkesztésre 74,4 Iskolai feladatokra 68,7 Internetelérésre 49,7 Oktatóprogramok futtatására 25,2 3. táblázat 19

20 A táblázatból szépen kirajzolódik, hogy a játékok jelentik a számítógép-használat megtanulásának ábécéjét. Ez az a tevékenység, amely valójában elindítja és motiválja a fiatalokat a számítógép-használati rutin elsajátítására. A második helyen álló szövegszerkesztés az iskolai házifeladatok elkészítésének segédeszközeként nyer ilyen magas értéket. Az iskolai feladatok azért van ilyen szokatlanul elöl, mert ez az adat tartalmazza az informatika órán végzett feladatmegoldást is. Az Internet-eléréshez, mint látható, a tanulók fele használja. Ez a szám jóval nagyobb lenne, ha az iskolákban nagyobb számú jó minőségű, Internetbe kötött szabadon használható gép volna, röviden tehát kultúráltabb módon lenne biztosítva a hozzáférés. És végül a diákok egynegyede használja oktatóprogramok futtatásához a számítógépet. Hogy ezt mekkora időráfordítással teszik, ezt mutatja a következő táblázat. 4. táblázat Egy átlagos héten a gép előtt töltött idő órában /diákok/ Nem Tanév közben Szünidőben Fiú 9,7 15,8 Lány 3,7 5,1 Ehhez a táblázathoz csupán annyit kell megjegyezni, hogy a fiúk mintegy háromszor annyit töltenek a számítógépek előtt (tanév közben is és szünidőben is) mint a hasonló korú leánytársaik A tanulók internetezési szokásai Az Internet elérésének lehetőségei Internet elérés A tanulók aránya (%) Otthon 21,8 Iskolában 79,5 Rokonoknál, barátoknál 18,7 Szülők munkahelyén 4,0 Könyvtárban, internetklubban, teleházban 3,5 Kollégiumban 1,0 Kereskedelmi egységben 0,5 Forrás: Új Pedagógiai Szemle 2001/4. 5. táblázat Ezen a táblázaton azt mutatjuk be, hogy a diákoknak hol, milyen helyeken nyílik módjuk az Internet használatára. Ezen a területen meghatározó az iskola felelőssége abban, hogy könnyűvé, élvezetessé és vonzóvá tegye az Internet elérését diákjai számára A tanulók -ezési szokásai A tanulók használatának módja Az használatának módja A tanulók aránya (%) Egy saját címe van 66,4 Több saját címe van 29,0 Másvalaki címén levelezik 4,6 6. táblázat 20

AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFORMATIKAI HELYZETE ÉS A FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFORMATIKAI HELYZETE ÉS A FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Czeizer Zoltán AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFORMATIKAI HELYZETE ÉS A FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON N o 237 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban

Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Az e-közigazgatás fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az idősödő társadalomban Információs Társadalom- és Trendkutatásért Alapítvány 2009 A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az emagyarország

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Szolgáltató állam, e- közigazgatás, és az e- önkormányzatok létrejötte Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 13. Készült

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! 1 Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv A tanulmányt az Inforum,

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv BME-UNESCO Információs Társadalom-

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János

Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kis Ibolya Kutatás a felnõttoktatás és képzés hazai cél és feladatrendszerének változásáról a korszerû piacgazdaság, illetve a tanuló társadalom fejlõdésének tükrében A hazai iskolarendszerû és az iskolarendszeren

Részletesebben

KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14

KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14 KOPINT-Datorg Rt. Az egészségügy egységes adatgazdálkodásának helyzete, távgyógyászat Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14 Készült a Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN STATISZTIKAI ELEMZÉSEK AZ OKTATÁS HELYZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN A tudományos kutatás, a nemzetközi és a hazai gyakorlat egyaránt igazolja azt az állítást, hogy az oktatás színvonala hozzájárul

Részletesebben

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA

INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA INTERNET ÉS MULIMÉDIA A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TANÍTÁSÁBAN MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG KÖNYVTÁROSTANÁROK SZÁMÁRA Készítette CSÜLLÖGNÉ BOGYÓ KATALIN könyvtári informatika szakos hallgató Szakértő DR. KOKAS KÁROLY

Részletesebben

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET GYORSJELENTÉS A WORLD INTERNET PROJECT 6. ÉVI MAGYARORSZÁGI KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEIRÔL 2

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi Célrendszer és prioritások Az ET 2000-es lisszaboni értekezlete

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

módszertani kézikönyv

módszertani kézikönyv módszertani kézikönyv Innovating Vocational Educational Training Applying Games Realities a szakképzés innovációja web 2.0 alapú játékokkal Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

A digitális jövo térképe

A digitális jövo térképe Informatikai és Hírközlési Minisztérium A kutatás kiemelt támogatói: Antenna Hungária Miniszterelnöki Hivatal A kutatás támogatói: Axelero Sun Microsystems Hungary 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 - 9-1 A kutatás

Részletesebben

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET

ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. ÁLIS A DIGITÁLIS JÖVÔ TÉRKÉPE OM ÉS AZ INTERNET A MAGYAR TÁRSADALOM ÉS AZ INTERNET JELENTÉS A WORLD INTERNET PROJECT 2007. ÉVI MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Magyarországon a gazdaság és a politikai intézményrendszer napjainkban jelentős struktúra-átalakítás, korszerűsítés és demokratizálás

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben