DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR ÁPOLÁS MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ Nyíregyháza, 2010

2 Szerkesztette: Dr. Harsányi Gergő, Ujváriné Siket Adrienn A kézirat lezárva: augusztus 30. Felelős kiadó: Dr. Fábián Gergely dékán Nyomdai előkészítés: VTP Bt., Nyíregyháza Készült: IMIPrint Nyomda, Nyíregyháza DE-EK, 2009 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK KÖSZÖNTŐ... 4 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 5 AMIT A BOLOGNAI FOLYAMATRÓL TUDNI ÉRDEMES... 6 AMIT A KREDITRENDSZERRŐL TUDNI ÉRDEMES... 8 AZ EGYETEMI VEZETÉS ÉS A KAR KÖZPONTI EGYSÉGEI ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A MESTERSZAKRÓL ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MINTATANTERV NAPPALI TAGOZAT MINTATANTERV LEVELEZŐ TAGOZAT ÁPOLÁS MESTERSZAK VEZETŐI A SZAK TITKÁRSÁGA A MESTERSZAK KÉPZÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ KARI TANSZÉKEK TUDOMÁNYOS MUNKA, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK AZ ÁPOLÁS MESTERSZAK TANTÁRGYI PROGRAMJAI KÖTELEZŐ TÁRGYAK AZ ÁPOLÁS MESTERSZAK TANTÁRGYI PROGRAMJAI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK A SZAKDOLGOZAT A SZAKDOLGOZAT TARTALMI-FORMAI KÖVETELMÉNYEI AZ ÁPOLÁSI TANSZÉKEN ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYOZÁSA AZ ÁPOLÁS MESTERSZAKON

4 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Első Éves Hallgatónk! Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt karunk akkreditált és engedélyezett mesterképzésén. Legyen büszke arra, hogy az új rendszerű felvételi eljárásban sikerült bekerülnie Egészségügyi Karunk mesterképzésére, amely az ország egyik leghíresebb, legelismertebb felsőoktatási intézményének a kara, az Orvos- és Egészségtudományi Centrumon belül. Ez azért is elismerésre méltó teljesítmény, mert országszerte számosan megértették, mit is jelenthet ez a közös szellemi kaland, amit jól tükröznek az igen magas jelentkezési létszámok. Ennek a megtisztelő érdeklődésnek természetesen minden szempontból igyekszünk majd megfelelni, egy olyan hallgatóbarát környezet megteremtésével, amely biztosítani fogja a nyugodt tanulást, felkészülést. Kívánom, hogy érezze magát jól karunkon, töltse minél tartalmasabban újabb tanulóéveit, gazdagodjon minél több hasznos tapasztalattal, élménnyel, tudással, használja ki mindazokat a lehetőségeket, amelyeket intézményünk kínál a hallgatók számára. Azt kérem hallgatóinktól, hogy a szaki tájékoztatót és egyéb kiadványainkat gondosan tanulmányozzák át, ismerkedjenek meg velük, így tanulmányaikat egy ismert világban kezdhetik el. Kívánom Önnek kedves Hallgató, hogy kitűzött céljait amiért az Egészségügyi Kart választotta maradéktalanul és sikeresen valósítsa meg. Sok sikert, eredményes tanulmányokat, jó erőt, egészséget kívánok. Dr. Dankó Katalin Egyetemi docens, szakfelelős Dr. Fábián Gergely Tanszékvezető főiskolai tanár, dékán 4

5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 5

6 AMIT A BOLOGNAI FOLYAMATRÓL TUDNI ÉRDEMES A Bologna-folyamat a felsőoktatási rendszer nagyszabású európai átalakítása. Az eddigi duális szerkezet (a főiskolai és egyetemi, egymás mellett párhuzamosan létező képzési szisztéma) helyett teljes körűen bevezetésre került szeptemberétől a többciklusú, lineáris, egymásra épülő szerkezet, minden ciklus végén lezárt végzettséget és szakképzettséget adó kimeneti lehetőséggel. Ez az új képzési rendszer az angolszász képzési modell megvalósítása, amely az egységes Európai Felsőoktatási Térséghez történő csatlakozást szolgálja. A lineáris, többciklusú képzés fő ciklusai a következők: Felsőfokú alapképzés: BSc./BA. képzés (bachelor) Felsőfokú mesterképzés: MSc./MA. képzés (master) Doktori képzés: PhD. képzés (tudományos minősítést, doktori fokozatot ad) (BSc., MSc. az egészségtudományi képzések, BA. MA. a társadalomtudományi képzések felsőfokú alap- illetve mesterképzéseit jelentik.) A Bologna-folyamat jellemzői, céljai: könnyen áttekinthető végzettségek és jól összehasonlítható oklevelek bevezetése hallgatói, oktatói mobilitás, átjárhatóság elősegítése 6

7 összehasonlítható kritériumok, módszerek kifejlesztése az európai együttműködés támogatása és a minőségbiztosítás területén. Alapképzés Az első képzési szint az alapképzés (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA, BSc), mely (alapképzési szaktól függően) 6-8 féléves. Az alapképzés csak egyszakos, az alapfokozat megszerzésével egy szakképzettség szerezhető. Az alapfokozatot nyújtó első képzési ciklus a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez. Képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az adott alapképzésben. Ahol jogszabály főiskolai szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon alapfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály alapfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell, vagyis a többciklusú képzési rendszert megelőző hagyományos képzésben szerzett főiskolai oklevél egyenértékű az alapfokozatot nyújtó oklevéllel. Az alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Mesterképzés A mesterképzésben (magister, master; rövidítve: MA, MSc) mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. E képzés 2-4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely 5 féléves). Az elvégzését követően ki lehet lépni a munkaerőpiacra, illetve jelentkezni lehet doktori képzésre, amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel. Ahol jogszabály egyetemi szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon mesterfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály mesterfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell, vagyis a többciklusú képzési rendszert megelőző hagyományos képzésben szerzett egyetemi oklevél egyenértékű a mesterfokozatú oklevéllel. Doktori képzés A tudományos ismeretek bővítésére a mesterszak elvégzése után, a tudományos fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzésben (PhD) való részvételre van lehetőség. Doktori képzésre az vehető fel, aki a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű képzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik. 7

8 AMIT A KREDITRENDSZERRŐL TUDNI ÉRDEMES A felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi kreditrendszerek egységes nyilvántartásáról a Kormány 200/2000. (XI.29.) Korm. rendelete intézkedik. A fenti rendelet szerint szeptember 1-jével a képzéseket kreditrendszerben kell meghirdetni. A kreditrendszer alapja a kredit, amely a tanulmányi kötelezettségek teljesítésére irányuló hallgatói tanulmányi munka mértékegysége; 1 kredithez 30 munkaórát rendelnek, amely magában foglalja a tanórákat (kontaktóra oktatóval) és az átlagos egyéni tanulmányi munkaidőt (felkészülési idő). Egy adott tantárgyhoz, gyakorlathoz rendelt kreditponton (mennyiségi mutató) túlmenően a hallgató a tárgy eredményes teljesítésekor érdemjegyet (minőségi mutató) kap. A kreditpont megszerzésének feltétele az eredményes vizsga. Egy tanulmányi időszakban átlagosan 30 kreditpontnyi teljesítményt kell nyújtani a kötelező, a kötelezően választható, a szabályozottan választható, illetve a szabadon választható tantárgyakból. A kreditrendszerben való eligazodást segíti a mintatanterv, amely a tantárgyaknak olyan elosztása félévekre, amelyet az átlagos ütemben előrehaladni akaró hallgató úgy követhet, hogy eleget tesz minden tantárgy felvételénél az előtanulmányi követelményeknek, minden félévben 30-at megközelítő, illetve túlhaladó kreditet teljesít és tanulmányait a képesítési követelményekben leírt képzési idő alatt befejezi. A kreditrendszerű képzés rugalmasabb, mint a mintatanterv teljesítése, ugyanis a hallgató számára választási lehetőséget is kínál. Megvalósítható az egyéni ütemben történő előrehaladás, egyes tantárgyaknak más felsőoktatási intézményben, vagy külföldön való teljesítése. A kreditrendszerű képzés elősegíti az intézményen belüli szakváltoztatást (pályamódosítás), azonos szakon az intézményváltoztatást. A kreditgyűjtésre vonatkozó szabályok miatt a félév, illetve évismétlés fogalma értelmetlenné válik. (Bizonyos teljesítmény elérése esetén nincs elveszett félév vagy tanév a hallgató számára). A kreditrendszer lehetőséget ad a hallgató egyéni felelősségének hangsúlyozása mellett egyéni tanulmányi rend kialakítására. Egy-egy szak mintatantervében meghatározásra kerül a kötelező, kötelezően választható, a szabályozottan választható tárgyak halmaza és a hozzárendelt kreditpontok mennyisége. Ugyanez meghatározásra kerül a teljesen szabadon választható tantárgyaknál is. A választható tárgyak megválasztása lehetővé teszi célirányos szakmai ismeretek megszerzését. 8

9 A kreditrendszer rugalmassága nem idézheti elő a képzési idő meghosszabbítását, hanem az a cél, hogy a hallgató ésszerű ütemezéssel, minél jobb eredmények elérésével használja ki a kreditrendszer adta lehetőségeket. A kreditrendszer bevezetésével együtt működésbe lép a hallgatói informatikai rendszer; itt lehet válogatni a tantárgy kínálatból, ha egyéni tanulmányi rendet akar valaki kialakítani. Elektronikus úton kell megadni a regisztrációs héten a választott tanrendet, itt jelenik meg a visszajelzés a jelentkezés elfogadásáról, majd a tanulmányi időszak végén így történik a vizsgára való jelentkezés is, így valamennyi hallgató elemi érdeke, hogy elsajátítsa az információs rendszer működését és felhasználásának lehetőségeit. 9

10 AZ EGYETEMI VEZETÉS ÉS A KAR KÖZPONTI EGYSÉGEI A Debreceni Egyetem vezetése PROF. DR. FÁBIÁN ISTVÁN PROF. DR. PÁLES ZSOLT PROF. DR. JÁVOR ANDRÁS PROF. DR. SZILVÁSSY ZOLTÁN PROF. DR. NAGY JÁNOS PROF. DR. PARAGH GYÖRGY PROF. DR. GAÁL ISTVÁN - REKTOR - TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES - OKTATÁSI REKTORHELYETTES - STRATÉGIAI REKTORHELYETTES - AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM ELNÖKE - ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ELNÖKE - TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK ELNÖKE A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar vezetői DR. FÁBIÁN GERGELY DR. KÓSA ZSIGMOND DR. SEMSEI IMRE DR. SÁRVÁRY ATTILA DR. SZEGEDI JÁNOS HUNYADI KÁROLYNÉ DR. HORVÁTH LÁSZLÓ DR. ZAGYI BERTALAN NAGY MIKLÓS RICSEINÉ BODNÁR-TÓTH BEÁTA - DÉKÁN - ÁLTALÁNOS ÉS FEJLESZTÉSI DÉKÁNHELYETTES - TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES - OKTATÁSI DÉKÁNHELYETTES - KLINIKAI GYAKORLATOK IGAZGATÓJA - GAZDASÁGI EGYSÉG VEZETŐ - SZOCIÁLIS SZAKVIZSGA, SZAK- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KÖZPONT VEZETŐ - MICS VEZETŐ - TANULMÁNYI OSZTÁLY VEZETŐJE - IGAZGATÁSI ÉS SZERVEZÉSI KÖZPONT VEZETŐ 10

11 Igazgatási és Szervezési Központ CÍM: NYÍREGYHÁZA, SÓSTÓI ÚT 2-4, 'A' ÉPÜLET 103. SZ. IRODA Tel:42/ , Fax: 42/ IGAZGATÁSI ÉS SZERVEZÉSI KÖZPONT VEZETŐ: RICSEINÉ BODNÁR-TÓTH BEÁTA MUNKATÁRSAK: DÉRI MIHÁLYNÉ, MIKÓNÉ MÁRTON JULIANNA, MÓRICZ JÁNOSNÉ Az Igazgatási és Szervezési Központ a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának adminisztrációs és végrehajtó szervezeti egysége. Az Igazgatási és Szervezési Központot a dékán irányítja. Az Igazgatási és Szervezési Központ előkészítő tevékenységével segíti a Kari Tanács, a dékáni és vezetői testületek és a dékánhelyettesek munkáját. Koordinálja a szervezeti egységek hatáskörébe tartozó adminisztratív, szervezési feladatokat. Az oktatói és hallgatói beadványokat a Kar Iratkezelési Szabályzata alapján továbbítja a beadvány tartalmának megfelelő vezetőhöz. A beadványok általános elintézési és válaszadási határideje 30 nap, melynek lejártára a hivatal figyelmeztet. Igazgatási és Szervezési Központ része a Könyvtár, a Kollégium, a Hallgatói Információs Szolgáltató és Diáktanácsadó Iroda és az Oktatásfejlesztési Csoport. Hivatali fogadóórák: Dr. Fábián Gergely dékán: kedd Dr. Kósa Zsigmond általános és fejlesztési dékánhelyettes: szerda Dr. Semsei Imre tudományos dékánhelyettes: hétfő Dr. Sárváry Attila oktatási dékánhelyettes: csütörtök

12 A Tanulmányi Osztály munkájáról A felsőoktatási intézmények szervezeti egységei között jelentős helyet foglalnak el a tanulmányi osztályok. Ellátják az oktatással kapcsolatos szervezési feladatok egy részét, kapcsolatot tartanak a hallgatókkal és az oktatókkal. A DE Egészségügyi Kar Tanulmányi Osztálya önálló szervezeti egységként működik, feladatait közvetlenül az oktatási dékánhelyettes irányításával végzi. Az évközi feladatok mellett legfontosabb folyamat a Tanulmányi Osztály munkájában a felvételi eljárás előkészítése, lebonyolítása, az ezzel kapcsolatos tárgyi feltételek biztosítása. A tanulmányi osztály már a középiskolában felkeresi a leendő hallgatókat. Először minden évben levélben tájékoztatja a vonzáskörzet középiskoláit a karon működő szakokról, ezek felvételi követelményeiről és felajánlja a személyes találkozás lehetőségét. Az előbbi forma mellett évente két alkalommal (november, január) visszatérő rendezvényünk a Nyílt Nap. Ekkor az érdeklődők közvetlen ismereteket szerezhetnek a karon folyó mindennapi munkáról, személyes kapcsolatokat alakíthatnak ki az oktatókkal, a hallgatókkal, betekinthetnek az órarend szerint folyó oktatásba. Évente előkészíti a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató számára a karról szóló anyagot, melyből az érdeklődő részletes információt kap a karon oktatott alapszakokról, szakirányokról, a felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról. Az elsőéves hallgatók beilleszkedését segítik a Tanulmányi Osztály munkatársai is, akik elsősorban a tanulmányi munkával kapcsolatos problémáik megoldásához adnak tanácsot, de segítő tevékenységük kiterjed személyes problémáik megoldására is. Részt vesz a különböző diákszervezetek, így a Diákjóléti Bizottság és a Hallgatói Önkormányzat munkájában, együttműködik a kollégium vezetésével, a Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsággal. A hallgatók kiemelkedő tanulmányi munkájának elismerésére minden évben lehetőség nyílik a Köztársasági Ösztöndíj elnyerésére. Ehhez a tanulmányi osztály összegyűjti és a szükséges javaslatokkal felterjesztésre előkészíti a hallgatók által benyújtott pályázatokat. A félévek indításához elengedhetetlen az érvényes tanrend, a féléves órarend és terembeosztás elkészítése. Ennek feladata minden évben a Tanulmányi Osztályra hárul. A hallgatókkal kapcsolatos adatok feldolgozását 1990-től folyamatosan számítógéppel végezzük. A tanulmányi osztály a személyes ügyintézésre naponta között, csütörtökön ig fogadja a kar hallgatóit. 12

13 Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Iroda A Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Iroda végzi az alapképzéssel, mesterképzéssel és szakirányú továbbképzéssel kapcsolatos - adminisztrációs feladatokat. Ezek mellett a diáktanácsadói és információs feladatok keretében tanulmányi tanácsadással és ügyintézéssel, jogi-, adó-, diákhitel-, egészségügyi-, mentálhigiénés-, fogyatékosügyi tanácsadássaltovábbküldéssel áll a hallgatók rendelkezésére. Itt is tájékozódhatnak a hallgatók a város szakmai és szabadidős programjairól. A diáktanácsadó iroda az A épület 202. szobájában található. Munkatársak: Ozsváthné Karap Zsuzsanna Virág Tibor Nyitva hétfőtől péntekig, ig, ig telefon:

14 Könyvtár CÍM: NYÍREGYHÁZA, SÓSTÓI ÚT 2-4, 'B' ÉPÜLET FÖLDSZINT Tel:42/ , Fax: 42/ VEZETŐ KÖNYVTÁROS: KOVÁCS ÉVA MUNKATÁRSAK: MENYHÁRT MÓNIKA, POKARECZKI ILONA, PÁL ZOLTÁN A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Könyvtára 1990-ben kezdte működését. A kezdetben egy főállású könyvtárossal működő könyvtár számos hiányossággal küzdött, melyek közül az évek során jó párat sikerült megoldani. Így került sor speciális, a könyvtár igényeinek megfelelő raktári rend kialakítására, kiépült a szerző és cím szerinti, valamint a raktári katalógus. A hallgatói létszám jelentős növekedése és a feladatok szaporodása szükségessé tette a könyvtárosok számának emelését, melyre 1997-ben került sor október 12-én a könyvtár korábbi 80 négyzetméteres helyéről új épületbe költözött, ahol az állományt 250 négyzetméteren helyezték el. A könyvtár 2 szintből áll és funkcionálisan több egységre tagolt: szabadpolcos kölcsönzői tér, raktár, ruhatár, könyvtárosi munkaszoba, 24 fős olvasóterem január 1-től létrejött az integrált Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, melynek részét képezi a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Könyvtára is. A DE-EK Könyvtárának gyűjtőköre a szakok szakirodalmi igényének megfelelően van meghatározva. Téma szerint a következő tudományterületek irodalmát gyűjti a könyvtár: orvos- és egészségtudomány, pszichológia, informatika, számítástechnika, szociológia, szociális ellátás, jog, szépirodalom, nyelvkönyvek. Dokumentumtípus szerint könyvekre, folyóiratokra, szakdolgozatokra, elektronikus adathordozókra (CD, CD-ROM), videokazettákra terjed ki a gyűjtőkör. Nyelvi megoszlás szerint az állomány magyar, angol, német, latin nyelvű dokumentumokból áll. Használók köre: - a kar nappali és levelezős hallgatói - a kar oktatói - a kar valamennyi dolgozója - külső olvasók Beiratkozás A beiratkozáshoz szükséges dokumentum: személyi igazolvány (külföldi olvasó esetén útlevél). Az olvasónak a beiratkozáskor a következő adatait kell közölnie: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának 14

15 vagy útlevelének száma, szak, évfolyam, tagozat, munkahely. Az adatok megváltozását az olvasó köteles bejelenteni. Az olvasó az olvasójegy aláírásával elfogadja a könyvtárhasználat szabályait. A beiratkozás érvényessége: - hallgatóknak a tanév elejétől a tanév végéig - dolgozóknál a munkaviszony kezdetétől a munkaviszony végéig - külső olvasóknál 1 naptári évig Beiratkozási díj: jelenleg nincs A könyvtár nyitva tartása: Nyári nyitva tartás: Hétfő-csütörtök: 8-18 Péntek: 8-16 Hétfő-péntek: 8-16 A könyvtár szolgáltatásai 1. helyben olvasás: a be nem iratkozott olvasók számára is biztosított 2. kölcsönzés könyvek: 1 alkalommal 4 kötet 4 hétre kölcsönözhető. Az olvasóteremben található könyvek nem kölcsönözhetők. A kölcsönzési határidő egyszer hosszabbítható, újabb 4 hétre. A leggyakrabban keresett könyvek esetén a hosszabbítás nem lehetséges. folyóiratok: csak a kar oktatói, dolgozók számára kölcsönözhetők. egyéb könyvtári dokumentumok (pl. szakdolgozatok): nem kölcsönözhetők A fentiek alól kivételt képeznek az oktatók, akik a tartósan náluk lévő dokumentumokat minden tanév első hetében ellenőrzésre bemutatják. A kölcsönzés tényét az olvasó a könyvkártya aláírásával ismeri el, melyet a dokumentum visszahozásakor a könyvtáros áthúzással érvénytelenít. Könyvtárközi kölcsönzés: A felmerülő költségeket az olvasó, oktatók esetében az alapszak viseli, melynek várható összegéről a könyvtáros tájékoztatást ad. 3. Tájékoztatás: faktográfiai, bibliográfiai és közhasznú információk adása. 4. Irodalomkutatás: egy adott téma magyar és külföldi irodalmának megkeresése 5. Fénymásolás: A nem kölcsönözhető dokumentumok fénymásolásra elvihetők. 6. Számítógép használat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, CDleolvasó, Internet, 15

16 7. Könyvtár és irodalomhasználati bemutatók, órák tartása 8. Katalógus használat: Az állomány számítógépes feldolgozásához a kar 2001 októberében megvásárolta a Corvina integrált könyvtári szoftvert. szakkönyvek, szépirodalom: szerző- és cím szerinti katalógus szakdolgozatok: szerzői és tárgyszó katalógus Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a kar életét meghatározó legfontosabb szabályzatok teljes szövege megtalálható az Egyetem (www.unideb.hu) és az Egészségügyi Kar honlapján (www.de-efk.hu). 16

17 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A MESTERSZAKRÓL 17

18 ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: ápolás 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) szakképzettség: okleveles ápoló a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Nurse MSc 3. Képzési terület: orvos-és egészségtudományi 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya. 5. A képzési idő félévekben: 3 félév 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit 6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: kredit; 6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: kredit; 6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: kredit; 6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 5 kredit; 6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 12 kredit; 6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %. 7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan egészségtudományi szakemberek képzése, akik ismerik a hazai egészségügy működését, az ápolás közép- és felsőszintű intézményrendszerét és az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének 18

19 lehetőségét a társadalom életében. Alkalmasak az ápolás tudományos problémáinak megoldásában, új ápolási ismeretek felkutatásában és gyakorlati hasznosításuk előmozdításában történő hatékony részvételre. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: a biostatisztikai mutatókat, a megfelelő adatgyűjtési módszereket és adatforrásokat, a szakirodalom forrásait, a könyvtári és az internetes keresés módszereit, az egészségügyi tudományos kutatások alaptípusait, az alapvető statisztikai módszereket, az egészséget befolyásoló tényezőket, a jelentősebb betegségek epidemiológiáját, az egészségügyi és népegészségügyi rendszer működését, az egészségügyi menedzsmentet, a megfelelő egészségügyi jogi ismeretanyagot, az egészségpolitika és gazdaságtan rendszerét, ápolástani kutatások alapját és módszertanát, a vezetéshez, irányításhoz szükséges ismereteket, módszereket; b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: az ápolási folyamathoz kapcsolódó szervezési és vezetési feladatok elvégzésére, népegészségügyi problémák, prioritások és célok megfogalmazására, együttműködés kiépítésére egyénekkel és intézményekkel, a modern statisztikai módszerek eredményeinek értelmezésére, programtervezésre, azok lebonyolítására és értékelésére, a szakterülethez kapcsolódó erőforrás-menedzsment feladatainak ellátására, költségvetés tervezésére és pályázatírásra, tudományos munka tervezésére, megszervezésére, irányítására és lebonyolítására, egészség-gazdaságtani mutatók értelmezésére, a népesség egészségi állapotának jellemzésére, szakirodalom-kutatásra, a szakirodalom kritikus értékelésére, tanulmányok írására, előadás készítésére, média-kommunikációra; c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: kommunikációs készség, kreativitás, rugalmasság, probléma felismerő, elemző és megoldó készség, információ feldolgozási képesség, 19

20 intuíció és módszeresség, tanulási készség, az egészségügy területén széles műveltség, környezettel szembeni érzékenység, elkötelezettség és igény a minőségi munkára, a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás, kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal, alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására. 8. A mesterfokozat és szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: kredit egészségügyi menedzsment és minőségbiztosítás, népegészségtanegészségpolitika, egészségügyi rendszerek nemzetközi áttekintése, szervezet-és vezetés pszichológia, szervezetszociológia, pedagógia, egészségügyi jog, munkajog, tudományos kutatás és biostatisztika 8.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei: kredit általános szakmai ismeretek: kredit Bizonyítékokon alapuló egészségügyi ellátás, prezentációkészítés és előadás-módszertan, korszerű epidemiológia, egészség- és társadalombiztosítás, egészségfejlesztés-egészségpedagógia, felsőoktatási ismeretek, egészségügyi informatika, ápolási ismeretek: kredit ápoláskutatás, ápolásoktatás, ápolásvezetés és irányítás, projektmenedzsment, ápolásmarketing, szakápolási módszertan, közösségi ápolás, transzkulturális ápolás és gondozás, korszerű klinikai és farmakológiai ismeretek, genetika, klinikai és területi gyakorlatok; diplomamunka: 12 kredit. 9. Idegennyelv-ismeret követelményei: A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. 20

21 A mesterképzési szakon végzettek ismerik a biostatisztikai mutatókat, a megfelelő adatgyűjtési módszereket és adatforrásokat, a szakirodalom forrásait, a könyvtári és az internetes keresés módszereit, az egészségügyi tudományos kutatások alaptípusait, az alapvető statisztikai módszereket, az egészséget befolyásoló tényezőket, a jelentősebb betegségek epidemiológiáját, az egészségügyi és népegészségügyi rendszer működését, az egészségügyi menedzsmentet, a megfelelő egészségügyi jogi ismeretanyagot, az egészségpolitika és gazdaságtan rendszerét, ápolástani kutatások alapját és módszertanát, a vezetéshez, irányításhoz szükséges ismereteket, módszereket; A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak az ápolási folyamathoz kapcsolódó szervezési és vezetési feladatok elvégzésére, Tantárgy/ismeretkörök Epidemiológia és egészségügyi statisztika I. Tudományos kutatás és biostatisztika Alkalmazott ápolástudományi ismeretek I-II. Ápoláskutatás Tudományos karrierépítés Alkalmazott népegészségügy I. Népegészségtan Epidemiológia és egészségügyi statisztika II. Korszerű epidemiológia Egészségügyi irányítási és működési rendszerek I. Egészségügyi menedzsment és minőségbiztosítás Egészségügyi rendszerek nemzetközi áttekintése Egészségügyi és munkajog Egészségügyi és munkajog Alkalmazott népegészségügy II. Egészség- és társadalombiztosítás Egészségpolitika Alkalmazott ápolástudományi ismeretek I-II. Ápoláskutatás Ápolásvezetés és irányítás Szakápolási módszertan Egészségügyi irányítási és működési rendszerek II. Projektmenedzsment Ápolásmarketing Modern vezetéselmélet Szervezet- és vezetéspszichológia Szervezetszociológia Tantárgy/ismeretkörök Alkalmazott ápolástudományi ismeretek I-II. Ápolásvezetés és irányítás Szakápolási módszertan Egészségügyi irányítási és működési rendszerek II. Projektmenedzsment Ápolásmarketing Modern vezetéselmélet Szervezet- és vezetéspszichológia 21

22 népegészségügyi problémák, prioritások és célok megfogalmazására, együttműködés kiépítésére egyénekkel és intézményekkel, a modern statisztikai módszerek eredményeinek értelmezésére, programtervezésre, azok lebonyolítására és értékelésére, a szakterülethez kapcsolódó erőforrásmenedzsment feladatainak ellátására, költségvetés tervezésére és pályázatírásra, egészség-gazdaságtani mutatók értelmezésére, tudományos munka tervezésére, megszervezésére, irányítására és lebonyolítására, a népesség egészségi állapotának jellemzésére, szakirodalom-kutatásra, a szakirodalom kritikus értékelésére, tanulmányok írására, előadás készítésére, Szervezetszociológia média-kommunikációra; Média-kommunikáció Alkalmazott népegészségügy I-II. Népegészségtan Epidemiológia és egészségügyi statisztika II. Korszerű epidemiológia Alkalmazott ápolástudományi ismeretek I-II. Ápolásvezetés és irányítás Modern vezetéselmélet Szervezet- és vezetéspszichológia Szervezetszociológia Epidemiológia és egészségügyi statisztika I. Tudományos kutatás és biostatisztika Egészségügyi irányítási és működési rendszerek II. Projektmenedzsment Ápolásmarketing Alkalmazott ápolástudományi ismeretek I-II. Ápolásvezetés és irányítás Szakápolási módszertan Pályázatírás Epidemiológia és egészségügyi statisztika I. Tudományos kutatás és biostatisztika Alkalmazott ápolástudományi ismeretek I-II. Ápoláskutatás Tudományos karrierépítés Alkalmazott népegészségügy I-II. Népegészségtan Epidemiológia és egészségügyi statisztika II. Korszerű epidemiológia Epidemiológia és egészségügyi statisztika I. Tudományos kutatás és biostatisztika Alkalmazott ápolástudományi ismeretek I-II. Ápoláskutatás Tudományos karrierépítés Alkalmazott ápolástudományi ismeretek I-II. Ápoláskutatás Prezentációkészítés és előadás-módszertan A mesterszakon végzettek adottságai, készségei kommunikációs készség, kreativitás, rugalmasság, probléma felismerő, elemző és megoldó készség, információ feldolgozási képesség, intuíció és módszeresség, Tantárgy/ismeretkörök Modern vezetéselmélet Szervezet- és vezetéspszichológia Szervezetszociológia Alkalmazott ápolástudományi ismeretek I-II. Ápolásvezetés és irányítás Egészségügyi irányítási és működési rendszerek II. 22

23 tanulási készség, az egészségügy területén széles műveltség, környezettel szembeni érzékenység, elkötelezettség és igény a minőségi munkára, a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás, kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal, alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására. Projektmenedzsment Ápolásmarketing Média-kommunikáció Bizonyítékokon alapuló egészségügyi ellátás I-II. Egészségtudományi ismeretek I. Korszerű klinikai és farmakológiai ismeretek Egészségtudományi ismeretek II. Genetikai betegségek Egészségtudományi ismeretek III. Transzkulturális ápolás és gondozás Közösségi ápolás Modern vezetéselmélet Szervezet- és vezetéspszichológia Szervezetszociológia Alkalmazott ápolástudományi ismeretek I-II. Ápolásvezetés és irányítás Egészségügyi irányítási és működési rendszerek II. Projektmenedzsment Ápolásmarketing Klinikai és területi gyakorlatok I-II. 23

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2008 Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely A kézirat lezárva: 2008. május 30. Felelős kiadó: Dr. Kalapos István dékán

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév 1 A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200 példányban 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 290 TARTALOM 12 Bolognai folyamat Magyarországon Kronológia A magyar felsôoktatás A magyar felsôoktatás jogszabályi háttere 2002-ig nem tette lehetôvé, hogy felsôoktatásunk

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Egészségügyi szervező alapszak (BSc) egészségturizmus-szervező szakirány indítási kérelme Egészségügyi Fakultás Gyula Szarvas, 2007. TARTALOMJEGYZÉK I. ADATLAP... 4 Az adatlap

Részletesebben

Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme

Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme Debreceni Egyetem Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme Debrecen, 2010. DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SPORTSZERVEZŐ BSC ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKINDÍTÁSI

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV

TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM (OM AZONOSÍTÓ: FI 58544) EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANRENDI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. TANÉV ÁLTALÁNOS RÉSZ A KAR ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI: Tanrendi tájékoztató Általános rész A Pécsi Orvostudományi

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007)

Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) Népegészségügyi Kar Minőségügyi Fejlesztési Tervének megvalósulása (2007) A DE OEC Minőségirányítási rendszerének 2007. évi fejlesztési terve szerint, mely 2007. március 5-én került elfogadásra, a Centrum,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő

SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Gödöllő TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a vadgazda mérnöki alapszakon és mesterszakon 2011/2012. tanév 2011. szeptember Holnapunknak minden kulcsa két

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév Az egészségügy időnként egyeseknek, a népegészségügy pedig mindig mindenkinek létkérdés. C. Everett Koop Alapképzés (BSc) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Szociológia-Pszichológia

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben