Multimédiás alkalmazási lehetőségek a felsőoktatásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Multimédiás alkalmazási lehetőségek a felsőoktatásban"

Átírás

1 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági és Agrárinformatikai Tanszék Tanszékvezető: Dr. Herdon Miklós egyetemi docens Multimédiás alkalmazási lehetőségek a felsőoktatásban Készítette: Megyaszai Gábor agrármérnök jelölt Konzulens: Dr. Kovács György tanszéki mérnök Debrecen 2004.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Témaválasztás, célkitűzések Fogalmak A kommunikáció módjának és eszközeinek fejlődése A multimédia, mint információs közeg, fejlődése A fejlődés hatása az oktatásra az oktatástechnika eszközrendszere és megújulása A megújuló tanulási, tanítási folyamatok Multimédiás oktatóanyagok helye az oktatásban Tárgyalás Multimédiás oktatóanyagok minőségi kérdései Az Agrártudományi Centrumban készült multimédiás anyagok értékelése Dr. Juhász Lajos: Fészkelő madarak Magyarországon Dr. Baloghné Dr. habil Nyakas Antónia: Kultúrnövények rendszertana Dr. Vladimir János: Multiméh Dr. Juhász Lajos: Halak és kétéltűek Magyarországon Multimédiás oktatóanyagok készítése Hogyan készíthetnek az oktatók önállóan multimédiás anyagokat Szövegek Képek Hangok

3 Videók Keretprogramok Másolásvédelem Szerzői jog A terjesztés lehetőségei Tanárok és diákok véleménye, hozzáállása a multimédiás oktatóanyagokhoz Tanszékek felszereltsége, tanárok véleménye a multimédiás oktatóanyagokról Diákok véleménye és hozzáállása a multimédiás oktatóanyagokhoz Összefoglalás Következtetések levonása Irodalom jegyzék Melléklet: 1. számú melléklet: A szerzői jogi törvény rendelkezései 3

4 1. Bevezetés 1.1. Témaválasztás, célkitűzések Témaválasztásomat az informatika, azon belül a multimédia térhódítása, mégis a fejlődés vívmányainak bizonyos mértékű elhanyagolása indokolta, melyet mind az egész országban, mind, pedig hallgatóként az egyetemünkön érzékelek. Hallgatóként én is támasztok bizonyos elvárásokat az oktatással szemben, de szomorúan tapasztalom, hogy alig, vagy egyáltalán nem tapasztalom az új vívmányok alkalmazását. Informatika szakirányosként az Internetet böngészve többször találkoztam figyelemre méltó alkotásokkal, melyek az oktatás színvonalának emeléséhez igen nagymértékben hozzájárulhatnak. Ekkor vetődött fel bennem a kérdés, hogy hogyan is lehetne alkalmazni az egyetemünkön folyó oktatásban a multimédiás eszközöket. Ezt a témakört elemzem dolgozatomban, kiegészítve a hallgatóként tapasztal és megélt élményeimmel. Az informatikai forradalom már jó néhány éve az életünk részévé vált, és ennek mind pozitív, mind negatív hatásait mindennapi életünk összes területén érezzük. Ez a rohamos fejlődés sok olyan eredményhez vezetett, melyet az oktatásban is fel lehet használni az órák hatékonyságának javítására, az oktatók és a hallgatók munkájának könnyítésére. Ezzel a ténnyel általában mindenki tisztában van, de a multimédia, hypertext és hypermédia fogalmait, ha ismerik is, akkor sem igazán tudják pontosan, hogy milyen lehetőségeket takar. Saját kérdőíves vizsgálataim során kiderült, hogy a megkérdezettek nagy része nem volt tisztában a multimédiás oktatóanyag jelentésével, de a fogalom pontosítása után kifejtették, hogy milyen szívesen vennék az ilyen jellegű oktatási, tanulási segédleteket. Dolgozatom célja, hogy, felmérjem milyen mértékű az érdeklődés az ilyen jellegű anyagok iránt mind hallgatói, mind oktatói részről, és felvázoljam, hogyan is készülhet egy multimédiás oktatóanyag. Ehhez a multimédiás oktatóanyagok minőségével kapcsolatos kérdéseket és válaszokat szeretném ismertetni, bemutatva, hogy milyen szerepet kaphat az oktatási folyamatban egy ilyen szoftver. Bemutatom, és röviden elemzem a programok elkészítéséhez rendelkezésre álló szoftvereket, valamint röviden bemutatom a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában (vagy jogelődjében) készült oktatóanyagokat. A hallgatói és oktatói hozzáállás felmérését saját magam végeztem. Ebben a kérdőívben kitértem a tanszékek és a hallgatók számítógép és egyéb szükséges eszközellátottságára is. 4

5 1.2. Fogalmak A téma teljeskörű megértéséhez már az elején szükséges tisztázni bizonyos fogalmakat. Az információ fogalma (BENCZÚR ANDRÁS) az emberi kommunikációval összefüggésben: A kezdet egy emberi tudat által kibocsátott vagy kiváltott üzenet (nem feltétlenül tudatosan kommunikációs céllal), ami emberi lény által észlelhető. Mind a kibocsátás, s mind az észlelés történhet eszköz közvetítésével. A befejezés, pedig egy emberi lény által észlelt üzenet, amely valaha létező emberi lények üzeneteiből "alakult" ki. A folyamat eleje a hozzáadott, vagy forrásinformáció, a vége, pedig a kinyert, vagy tudatosult információ. Az információ fogalmát ezzel korlátozom az interhumán információra. A médium fogalma: Általában médiumnak nevezzük az információk terjesztésére és bemutatására szolgáló eszközöket. Például: nyomtatott szöveg, grafika, kép, beszéd, zaj és zene A multimédia fogalma: A multimédia rendszert független információk számítógép-vezérelt, integrált előállítása, célorientált feldolgozása, bemutatása, tárolása és továbbítása határozza meg, melyek legalább egy folyamatos (időfüggő) és egy diszkrét (időfüggetlen) médiumban jelennek meg. A hypertext fogalma: Olyan szövegszervezési módszer és alkalmazás, mely az információk vagy részeik között logikai és asszociatív kapcsolatokon keresztül lehetővé teszi azok különböző sorrendben történő elérését és olvasását. A hypermédia fogalma: Heterogén információ (szöveg, hang, kép, videó, stb.) olyan egységes szerkezetben, amely többféleképpen használható. A hypermédia másként a multimédia módszerrel elkészített anyag olyan szervezése, amely elősegíti a gyors tanulást annak révén, hogy az információt logikai sorrendben is követhetővé teszi. A sorrendet az adott logikai séma alapján az olvasó dönti el. 5

6 1.3. A kommunikáció módjának és eszközeinek fejlődése Az első kialakult kommunikációs mód a beszéd. Azonban a beszéd során kibocsátott üzenetek észlelhetősége mind időben, mind, pedig térben igen korlátozott. A nemzedékeken át tartó információ felhalmozás csak az emberi emlékezetre alapult, és úgymond szájhagyomány útján terjedt. Ekkoriban alakult ki a tárgyakon keresztül folytatott kommunikáció, melynek időbeli észlelhetősége lényegesen szélesebb intervallumot ölel fel, mint a beszéd. A beszélt nyelv időbeli korlátait igazából csak az írás felfedezése szüntette meg. Az írásbeliség tulajdonképpen hasonló a tárgyakon keresztüli kommunikációhoz, csak ebben az esetben a beszélt nyelv hangjainak megfelelő jelekkel rögzítették az üzenetet. A térbeli korlátokat azonban az írás még nem oldotta fel, mivel a sokszorosítás igen lassú, és a terjesztése is mechanikai mozgást igényel. A sokszorosítás problémáját a nyomtatás felfedezése oldotta fel. Itt kell megjegyezni, hogy az írás már a hallásnál sokkal nagyobb teljesítményű látásra alapoz. A terjesztés forradalmát az alig több mint száz éve fejlődő távközlési eszközök (televízió, rádió, telefon) hozták meg. Ezek a technikák azonban megkövetelik az üzenet kibocsátással egyidejű észlelést. Egészen más lehetőséget nyújtanak az információt rögzítő berendezések (fénykép, magnó, videó). Ebben az esetben az emberi tudaton való átfutást kiváltja az észlelés tervezett rögzítése, majd annak megfelelő eszközökkel történő reprodukálása. Ezek azonban csak információtároló eszközök, nem teszik lehetővé újabb üzenet kiválódását. Ahhoz hiányzik az emberi agy tudatos tevékenysége. Ahogyan NEUMANN JÁNOS írta, Nem helyettesítésről van szó, hanem szerszám -ról! 1.4. A multimédia, mint információs közeg, fejlődése Az elmúlt néhány év folyamán jutott el a technika olyan fejlettségi szintre, mikor ezek a lehetőségek összekapcsolhatóvá, integrálhatóvá váltak. Az elemző és gondolkodási funkciók egymással kapcsolódva kommunikáló együttest alkothatnak, és ezáltal az emberi kapcsolatok, kölcsönhatások lehetőségei a számítógép és az Internet közreműködésével egyre hatékonyabbak. Napjaink trendje egyre inkább azt mutatja, hogy ez a módszer válik a globális kommunikáció alapjává. A számítógépes formában lévő üzenetek egyre inkább alkalmasak az emberi tulajdonságok kihasználására. Lehetőség nyílt az üzenetek egymással való összeépülésére, előre megtervezett algoritmusok alapján való kiértékelésére, és ez utat nyit a 6

7 felhalmozódott üzenetek más minőségű feldolgozására, ezáltal a tudati tevékenység szerszámmal való segítésére. A minőségi változást a programozással előre megadható feldolgozási képesség jelenti. Ez teszi lehetővé, hogy az egy üzenet egy régi üzenethalmazhoz hozzáépüljön, vagy vele kapcsolódó új üzenetet alkosson. Ez eddig is így történt, csak igen rossz hatásfokkal. A minden térbeli, időbeli és ábrázolási korlátot ledöntő multimédiás alkalmazások, és a világhálón keresztüli terjesztés a lehetőségek hatalmas tárházát nyitotta meg, és rohamos fejlődésnek indult. A múlt minden összegyűjtött tudása felkerülhet a hálózatra és így mindenki által elérhetővé, feldolgozhatóvá válik. A távközlés sok formája máris rátelepült az Internetre, ezzel elmosva a határokat az eddigi kommunikációs közegek között. A multimédia minden mai kommunikációs közeget meghaladó minőségű kép és hang megjelenítésére alkalmas. Ugyanakkor a digitalizálásból adódóan a képek és hangok manipulálhatóvá válnak. Az ember-gép kapcsolat új lehetőségeket nyitott meg. A fizikai világgal való kapcsolatok növekvő hányada tevődik át számítógépeken alapuló automatákra, így az ember tevékenysége egyre inkább az információ gyűjtéséből, előállításából, feldolgozásából tevődik össze. Ezért is osztják sokan azt a véleményt, hogy mai világunk egyik legértékesebb dolga az információ. Az előzőekben felvázolt elveken nyugszanak az automatizált információs rendszerek. Ebben az esetben az automatizálás alanya maga a kommunikációs folyamat. Az automatizált információs rendszerek tudatosan szervezettek, melyek a generációkon keresztül összegyűjtött információkat és eljárási szabályokat, működési rendeket, feldolgozási módszereket tartalmaznak, az új üzeneteket áramoltatják és következtetéseket vonnak le, valamint a betáplált kérdésnek megfelelő eredménnyel szolgálnak az adatok elemzésével. Ezek a rendszerek, számítógépek és hálózatok egymással kommunikálni képesek, de minden ilyen kommunikáció mögött emberi üzenetek húzódnak meg. Az emberi kommunikációhoz saját ismeretek, az új üzenet előállításához, pedig saját gondolatok kellenek. Ezáltal azok az emberek lesznek előnyösebb helyzetben akik tanultabbak, képzettebbek, hiszen értéket eladni csak az képes aki tud újat alkotni. Ennek az alkotásnak a sebessége jelentősen felgyorsulhat, hiszen a rutin feladatokat az információs rendszerek elvégzik, az embernek már csak a kreativitást igénylő feladatokra kell koncentrálni. Angol szóval élve az ember számára csak az open-ended questions marad. Ebből következően az új ismeretek előállításának sebessége fokozódni fog, hiszen javul az információk hasznosulása. 7

8 1.5. A fejlődés hatása az oktatásra Elsősorban tisztázni kell, hogy a tanítás egyik alapeleme a múlt fontos információinak megismétlése, továbbítása a tanuló felé, de nem mindegy, hogy ezek az információk milyen hatásfokkal hasznosulnak a tanulók tudatában. Az alapvető, élőszóban kibocsátott üzenetek mellett egyéb formájú üzenetközvetítés is nélkülözhetetlen. Ezeket teszi sokkal hatékonyabbá a multimédia, és a hálózatok nyújtotta lehetőségek. Ki kell emeljem, hogy csak a segítségről beszélek, ugyanis tényként kezelhetjük, hogy a beszéd szekvenciális szerkezete befolyásolja tudatos és kommunikálható tudásunkat. A tapasztalás, gyakorlás és nevelés megélt formáit sem lehet mellőzni az oktatási rendszerből. Az automatizált információs rendszerek és a multimédia oktatásbeli alkalmazásához speciális szempontokat is figyelembe kell venni, hiszen ez a terület az, ahol igazából érvényesül HERBERT SIMON tétele: Egy jó információs rendszer ne a lehető legtöbb információval lásson el bennünket, hanem a lehető legkevesebbel, ami a munkánkhoz kell... Információgazdag világban élünk, a probléma nem az elégtelen információból adódik, hanem éppen abból az információáradatból, amit képtelenek vagyunk feldolgozni. Az informatika feladata, hogy csökkentse, és ne fokozza az információs zűrzavart. " 1.6. Az oktatástechnika eszközrendszere és megújulása A hagyományos eszközök, a kréta, tábla, tabló stb. után megjelentek az audiovizuális eszközök (diavetítő, mozgóképvetítő, hanglemez, magnetofon, írásvetítő, videó, multimédia stb.), amelyek hatékonyabbá teszik az oktatás információközvetítő funkcióját. A napjainkban végbemenő informatikai forradalom, az élet minden egyéb területéhez hasonlóan, lényegesen befolyásolja, és ezáltal megváltoztatja az oktatás módszertanát és eszköztárát az oktatási folyamat minden szintjén. A megújult eszközöknek köszönhetően a technika kezelését is átveszik az oktatók az oktatástechnikusoktól, ami flexibilisebbé teszi az óra menetét. A tanulásban egyre nő a jelentősége az informatika által megteremtett új eszközöknek és módszereknek: a multimédiának, az interaktív tanulásnak, és a számítógépes szimulációnak. A Internet megjelenése egyrészt egy új interaktív tanulási lehetőséget nyújt, másrészt minőségi változást jelent az elektronikus oktatási anyagok készítése és terjesztése terén is. A multimédia: Az előadásoknál a legegyszerűbb változat a számítógépről reprodukált, írásvetítő fóliát helyettesítő prezentáció, de ma már használhatjuk a multimédiát az 8

9 illusztrációs állókép, mozgókép, hang, esetleg a multimédia program által vezérlet szemléltető eszközök, együttes közvetítésére is. A multimédia főleg a tananyag sokoldalú, szemléltető feldolgozását segíti. A multimédiával támogatott tanulást - tanítási folyamatot a tanulók figyelmének jobb lekötése, a gazdagabb információ feldolgozás jellemzi Megjegyzendő, hogy a prezentáció létrehozása sok időt igényel és fennáll annak a veszélye, hogy a nagy mennyiségű információt hallgató nem tudja befogadni. A multimédia eszköztárának alapjára épülnek az interaktív tanulási módszerek A megújuló tanulási, tanítási folyamatok Interaktív tanulás alatt kell érteni: - A programozott oktatás hagyományaira épülő számítógépes önálló tanulási formákat. - A multimédia eszköztárával kombinálva az interaktív tanulás jellemzője, hogy hypertext, hypermédia programok segítségével a beépített elágazási folyamatokat, magyarázatokat, szemléltető kép- és hanganyagot a tanuló a saját igénye szerinti időben és sorrendben dolgozhatja fel. A logisztikailag megfelelően kialakított interaktív tanulási eszközöket elsősorban a kiscsoportos tanulásban és az otthoni felkészülésre érdemes használni. Számítógépes szimuláció: A különböző lehetőségek analitikus végigvitele, esetleg ezek megépítése, megmérése minden területen (kiemelt területként a műszaki- és agrártudományok szerepelnek) fontos eleme az oktatásnak, és ennek megvalósítása mindenhol ilyen vagy olyan nehézségbe ütközhet. Ezért nő a szerepe a számítógépes szimulációnak, ami bármely folyamatot, kísérletezést, természeti, jelenséget olcsóbban, gyorsabban, kockázatoktól mentesen tud elemezni és megvizsgálni. A ma kapható személyi számítógépek teljesítménye elegendő a fontos jelenségek szimulálására. A számítógépes szimulációk bevezetése elsősorban a felsőoktatás szintjén mindegyik oktatási fajtájánál, így a tantermi előadáson diszciplínák szemléltetésére, tantermi gyakorlaton interaktív tanulásra, és otthoni felkészülésre is használhatók. Telekonferencia: Eszközei elsősorban a felsőoktatás posztgraduális képzésben használatos elektronikus oktatási segédanyagok. Az informatika alkalmazása lényegesen segítheti az oktatás segédanyagokkal történő ellátását is. Hagyományosan a tantárgyakhoz írott tankönyv, munkafüzet, feladatlap, segédletek és léteznek csak elektronikus úton készített anyagok is. Az 9

10 Internet megjelenése egyrészt egy új interaktív tanulási technikát nyújt, másrészt minőségi változást jelent az elektronikus oktatási anyagok készítése és terjesztése terén is. Távoktatás, távtanulás: A távoktatás Magyarországon - bár kísérletek indultak már korábban is - csupán a 90-es években vált jelentőssé és olyan képzési formák gyűjtőfogalmává vált, amelyek valamilyen formában meghaladták a hagyományos tanár-diák kapcsolaton alapuló oktatási módszereket. Több, oktatás-módszertanilag egyébként elkülöníthető oktatási formák jelentek meg (az angol megnevezésük szerint e-learning, open-, flexible learning, distance education, distance teaching, network learning, resource based learning, stb.) Multimédiás oktatóanyagok helye az oktatásban Hazai és külföldi vizsgálatok is mutatják, hogy megfelelő multimédiás program használatával növelni lehet az oktatás hatékonyságát, hiszen átlagosan 20 százalékát jegyezzük meg annak, amit hallunk, 40 százalékát annak, amit hallunk és látunk, de 70 százalékát annak, amit hallunk, látunk, és csinálunk. Ebből következik, hogy a megfelelő interaktivitást biztosító multimédiás programmal a tanulás hatékonysága akár 300 százalékkal is növelhető. Az ilyen interaktivitást biztosító igénylő programok azonban legfeljebb kis csoportos oktatásban, vagy az otthoni tanulásban alkalmazható, nagy létszámú előadásokon viszont nem. De az ilyen előadásokon is helyet kaphat a multimédia, hiszen a szemléltetés új távlatait nyitja meg, olyan események, folyamatok, és kísérletek vállnak bemutathatóvá, melyre eddig nem volt lehetőség, ezáltal szintén emelve az előadás hatékonyságát. 10

11 2. Tárgyalás 2.1. Multimédiás oktatóanyagok minőségi kérdései Minőségnek nevezzük azon jellemzőket, amelyek az oktatást alkalmassá teszik az iskola-felhasználók kifejezett és rejtett igényeinek minél teljesebb kielégítésére. (ISO) A multimédiás oktatóanyagokat sok és összetett szempont szerint kell vizsgálni. Minősítésük során értékelni kell tartalmukat, az alkalmazott technikát és pedagógiai módszereket, valamint esztétikai és alkalmazhatósági szempontokat is figyelembe kell venni. Ezek a kritériumok nem teszik lehetővé, hogy a megszokott tankönyvbírálati szervek, vagy szoftverzsűrik értékeljék őket. A minősítés komplex volta, és a kritériumok szabta feltételek miatt, új minősítő szervezet és minőségügyi szabvány létrehozását teszi szükségessé. A multimédiás oktatási eszközökre minőségügyi szabvány nem létezik, de mind az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet), mind a TQM (Teljeskörű minőségmenedzsment) szabványcsalád tartalmaz erre a területre is alkalmazható előírásokat. Az ISO/IEC 9126:(E) szabvány rendelkezik a szoftverekről, de ilyen alkalmazásokról külön nem szól. MCFARLANE (1999) szerint a minőségellenőrző rendszereknek a következő feltételeknek kell megfelelnie: Tükrözze az eszköz sajátosságait és műfaji sokféleségét. A minősítés segítse elő az eszköz helyes oktatási felhasználását. Érvényesíteni kell a képzés, továbbképzés szempontjait: meg kell vizsgálni, milyen háttérszolgáltatásokat tartalmaz a szoftver. Az értékelés megkezdése előtt a kritériumokat is minősíttetni kell. Megvizsgálandó, rugalmas-e az értékelési rendszer. Széles körű oktatási célokat vagy merev követelményeket fogalmaz-e meg? Használhatóak-e az értékelési kritériumok már a tervezés szakaszában, és alkalmasak-e a vevők orientálására? Az értékelő rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a közoktatás különböző (makro- és mikro-) szintjeit befolyásolja. (Publikációk, internetes eredményközlés, személyes kapcsolattartás az oktatáspolitikai döntéshozóktól a tanárokig és diákokig minden célcsoporttal.) 1 1 Vö: Kárpáti Andrea: Oktatási szoftverek minőségének vizsgálata, (http://www.oki.hu/cikk.asp?kod= ol-karpati-oktatasi.html) 11

12 Ezekből a szempontokból nyilvánvalóvá válik, hogy egy állandóan működő szervezet felállítására van szükség, ami minden megjelenő szoftvert értékelne, és ezeket az értékeléseket a felhasználóhoz eljuttatná. Külföldön számos országban Németország, Anglia, Kanada, Svédország, Finnország és Egyesült Államok - működik ilyen szervezet. Például a németországi szervezet évente hasonló jellegű programot értékel évente, és eredményeit a hivatalos honlapján (www.sodis.de) közzé teszi, ami így bárki számára hozzáférhető. Az értékelés menete BÁN ANETTA szerint a következőképpen kell, hogy alakuljon: 1. Az értékelési szempontok összeállítása, az elengedhetetlen kritériumok megállapítása és vizsgálata, hogy alkalmas-e a programok minősítésére. 2. A szempontok kategóriájának, skálájának kialakítása; az értékelési rendszerben való súlyozása. 3. Az adott kritérium értékelőjének, értékelési módjának és értékelési ütemének kialakítása. 4. A kialakított értékelési rendszer minősítése. 5. Képzési programok vizsgálata a kritériumrendszer segítségével. Azonban az oktatási programokat sem lehet egy kalap alá venni, hanem elsődleges funkciójuknak megfelelően kell azokat értékelni. Funkciójuk szerint a következőképpen csoportosíthatjuk a szoftvereket (zárójelben az angol megnevezésükkel): Alkotó eszköz (tool) Kommunikációs eszköz (communication application) Demonstrációs eszköz Információs forrás (information resource) Tananyag (tutorial vagy coursewave) Oktatójáték (educational game) Egyéni tanulás eszközei (computer-assisted instruction) Oktatásszervezési eszköz (management tool) 2 Mint az eddigiekből is kiderült, nem lehet általános, mindenkinél használható szoftverfajtát készíteni, hanem minden tanulócsoportnak a maga speciális igényeinek figyelembevételével, 2 Vö: Kárpáti Andrea: Oktatási szoftverek minőségének vizsgálata, (http://www.oki.hu/cikk.asp?kod= ol-karpati-oktatasi.html) 12

13 kell elkészíteni az eszközt. Ebből adódóan az értékelést mindig a szoftver funkciójával, beölteni kívánt szerepével érdemes kezdeni. Minden más tartalmi, technikai színvonal szempont szerinti értékelésre csak a funkció pontos ismeretében kerülhet sor. Ezen szempontok figyelembevételével kikből is állhat össze az ellenőrző szervezet? Mindenképpen kell, hogy legyen egy szoftverfejlesztő, aki a program számítástechnikai alapjait tudja értékelni, és a futtathatósággal kapcsolatban teszteket végez. Kellenek gyakorló tanárok is a bizottságba, akik az oktatásban való alkalmazhatóságot vizsgálják, valamint szükséges egy oktatáspolitikus, aki a képzési cél relevanciájára, a tantervi oktatáshoz, és az iskolai kultúrához való kapcsolódását tudja felmérni. Miután megismerkedtünk a minőségügyi rendszerrel szemben támasztott követelményekkel, fontos tisztáznunk azt is, hogy a taneszköznek milyen kritériumoknak kell megfelelnie: A taneszköz nélkülözhetetlensége. A képzési cél megfogalmazása, korszerűsége. A tartalom helyessége, tudományos korszerűsége. A tartalom megjelenítése, értelmes, követhető-e? Az oktatási módszer kapcsolódik-e a szokásos iskolai módszerhez? Megfelel-e a különböző tanulócsoportoknak? A nyelvezet érthető, érzékletes-e? A felépítés áttekinthető-e, van-e mindenhonnan hozzáférhető navigációs segítség? Követi-e a hypertext szerkezet a tananyag logikáját és a bemutatandó tudásanyag hierarchikus felépítését? Van-e keresőrendszer? A multimédia-megoldások szükségesek-e? Segíti-e a tananyag jobb elsajátítását? Az installáció egyszerű-e, a működtetés biztonságos-e? Van-e szolgáltatáscsomag a szoftverhez? (telefonos segítség, kiegészítő termékekről szóló információ küldése, továbbfejlesztett változat felajánlása, oktatási módszerek bemutatója) Megfelel-e a szolgáltatáscsomag, illetve a szoftverrel szállított információs anyag az üzleti tisztesség követelményeinek? Rendezettek-e a szerzői jogok? Vannak-e kutatási eredmények a szoftver beválásáról, kísérte-e követő értékelés a fejlesztést? 13

14 Milyen a kibocsátó cég hírneve? Várható-e, hogy a szoftver egy tananyagrendszer része lesz, a szolgáltatások sokáig fennmaradnak, a továbbfejlesztés folyik? 3 Az internetes oktatási anyagok értékeléséhez további pontokkal szükséges kiegészíteni: Az alkalmazott HTML formátum egyedisége; a JavaScript vagy Java-applet, illetve CGI elemek hibátlan működése A beépített kapcsolatok, linkek ellenőrzése és korrekciója. A megnézéshez szükséges plug-in-ek internetes hozzáférhetősége. 1. ábra A multimédia produktumok értékelési szempontrendszere 4 3 Vö: Kárpáti Andrea: Oktatási szoftverek minőségének vizsgálata, (http://www.oki.hu/cikk.asp?kod= ol-karpati-oktatasi.html) 4 Forgó Sándor: A multimédiás oktatóprogramok minőségének szerepe a médiakompetenciák kialakításában, (http://www.oki.hu/cikk.asp?kod= it-forgo-multimedias.html) 14

15 Néhány alapvető, az informatika témakörét érintő, kérdést itt is meg lehet válaszolni.. Arra a kérdésre, hogy mikor jó az alkalmazott kép, szöveg, hang vagy hanghatás a következő választ lehet adni: Egy kép, ábra akkor tekinthető megfelelőnek, ha világos, áttekinthető, látványszerű, szemléletes, támogatja a megértést, segíti a tanulást, tanulásirányítást. A szöveg akkor elfogadható, ha tömör, rövid, lényegre törő, könnyen értelmezhető, meggyőző és logikailag jól szerkesztett. Segíti a gondolat és az összefüggések megértését, támogatja az önálló tanulást. Hangok, hanghatások esetén fontos, hogy azok szerepe tisztázott, jól elkülöníthető legyen. Bizonyos esetekben a hangok csak a vizuális kommunikációt támasztják alá, megerősítő szerepet töltenek be. Azonban a hangok meghatározó szerepet is betölthetnek (pl.: nyelvtanuláskor) Az Agrártudományi Centrumban készült multimédiás anyagok értékelése Dr. Juhász Lajos: Fészkelő madarak Magyarországon (2. ábra) 1997-ben készült el a Dr. Juhász Lajos által szerkesztett és írt Fészkelő madarak Magyarországon című CD ROM. A kiadvány teljes körűen foglalkozik a hazánkban fészkelő madarakkal. Tematikusan nyolc részre van osztva a CD tartalma, de az egyes részek közötti navigáció igen egyszerű. A fő menüpontok külön-külön kezelhetők, valamint a kapcsolódási pontokon linkek vannak elhelyezve. A nyolc rész felöleli a teljes tananyagot, amit az egyetemen oktatnak, így a hallgatók számára igen hasznosnak bizonyul. A CD segítségével a tanulók rendszerezetten, de a saját igényeiknek megfelelően áttekinthetik a tananyagot. A nyolc rész magában foglalja a madarak rendszertanát, anatómiáját, élőhelyeiket és részletes fajismertetést is tartalmaz. A fajleírásban többféle módszer szerint is kereshetünk, ami szintén megkönnyíti a felhasználó dolgát. Külön fejezetekben találhatók a madarak kialakulása, védelmük, valamint egy igen hasznos enciklopédia is. A CD-n megtalálhatók az anatómiai ábrák, minden fajhoz vannak színes fényképek, képeken ábrázolják a különböző élőhelyeket is, valamint több mint 50 fajhoz rövid videofilm is tartozik. A képek és ábrák megfelelő méretűek, könnyen áttekinthetők. Az egyes fajok leírásánál meghallgathatók a madár hangjai is. A vizuális megjelenítése nagyon igényes, kidolgozott. A fentebb sorolt kritériumoknak a szöveg, kép és hanganyagok teljes mértékben megfelelnek, de a szövegrészek ergonómiáját javítani szükséges. Tapasztalatok alapján, képernyőről való olvasáskor a fehér alapon lévő 15

16 szövegek fárasztják leginkább a szemet, hiszen így egy nagy felületű, nagy intenzitású fénnyel megvilágított felületet néz a felhasználó. Célszerűbb lenne a szöveges részek hátterét valami más színre sötétebbre vagy valamilyen texturált felületre cserélni. Negatívumként egyetlen dolgot tudnék említeni, mégpedig azt, hogy a fajleírásnál található, a képek megtekintését szolgáló görgető gombok teljesen egybeolvadnak a háttérrel, ami kicsit zavaró, megszokást igényel. Technikai szempontból fontos kiemelnem, hogy a program autorun-nal indul, ami a tapasztalatlan számítógép kezelők dolgát jelentősen megkönnyíti. A program minimális hardware igénye egybeesik az első multimédiás számítógép szabvánnyal, így a legrégibb típusú gépeken is gond nélkül fut. Operációs rendszer szempontjából is optimálisan van kialakítva, mivel ugyanúgy fut Windows 3.x alatt, ahogyan Windows Xp alatt is. A CD tartalmazza az anyag megtekintéséhez szükséges segédprogramokat is, melyek telepítését az első indításkor könnyedén elvégezhetjük. A CD egy időben kereskedelmi forgalomban kapható volt, mára azonban nem férhető hozzá. Juhász tanár úr az anyag újrakiadásán gondolkodik. Ez igen hasznos lenne, mivel megkönnyítene a középiskolákból frissen kikerült hallgatóknak a szokatlanul nagy mennyiségű anyaggal való megbirkózást. A CD mind az előadások, gyakorlatok keretein belül jól használható szemléltető eszköz, mind az önálló tananyag feldolgozáshoz hasznos segédeszköz Dr. Baloghné Dr. habil Nyakas Antónia: Kultúrnövények rendszertana (3. ábra) A kiadvány 1998-ban készült el, és azóta, az egyetemi jegyzetboltban a hallgatók számára megvásárolható. Egy viszonylag egyszerű, ám annál hasznosabb, HTML alapú növényrendszertani adatbázisról van szó. Rendszertani csoportok, magyar és latin név alapján indulhatunk el az oldalon. A rendszertani csoportokból kiindulva folyamatosan eljuthatunk a fajok szintjére. Az anyag tartalmazza a fajok rövid leírását, növényi részek rajzait, a virágképletüket, valamint meghallgatható a latin nevek pontos kiejtése is. Az egyes növényektől eljuthatunk más kapcsolt anyagrészekhez is, mint például a jellemző gyomokhoz. Az anyag ergonómiai kidolgozottsága megfelelő, bár néhány ábra lehetne nagyobb, és a magyarázó szövegrészeket lehetett volna kicsit nagyobb betűmérettel szedni. A program hardware igénye minimális, szoftvert, pedig csak Web böngészőt igényel és egy WAV formátumot ismerő lejátszót. Az anyag inkább az önálló felkészüléshez nyújt hasznos segítséget, mint a tankönyv kiegészítése, de bizonyos elemei tanórákon is alkalmazhatóak demonstrálásra. 16

17 2. ábra Dr. Juhász Lajos: Fészkelő madarak Magyaországon című kiadványának kezdőlapja 3. ábra Dr. Baloghné Dr. habil Nyakas Antónia: Kultúrnövények rendszertana című kiadványának kezdőlapja 17

18 Dr. Vladimir János: Multiméh (4. ábra) 1993-ban készült el a Dr. Vladimir János által írt és szerkesztett méhészeti enciklopédia. Ez volt az első ilyen kiadvány, ami megjelent, és ez magyarázatot ad a hiányosságaira. Puritán megjelenése ellenére nagyon hasznos és tartalmas anyaggal állunk szemben, mely felöleli a méhészet témaköréhez kötődő anyagok összességét. Az anyag tartalmaz leírásokat az adott témakörben, melyeket színes fotókkal és ábrákkal tettek szemléletessé. A CD tartalmaz videofájlt is. Alapvetően témaköri bontásban szerepel a CD-n az anyag, azonban a témakörök közötti navigáció is megoldott, mely a kapcsolatokat tárja fel a használó számára. Navigálni a szövegekre kattintva, valamint a funkciógombok használatával lehet. Ezzel kapcsolatban merül fel a legnagyobb probléma is. A gombok funkciója semmilyen formában nincs feltüntetve, még pop-up help sem található. Mindenképpen zavaró megoldás, amit azonban meg lehet szokni. Szintén zavaró, hogy kis képernyőn fut a program, így a képek és ábrák is viszonylag kicsik. Véleményem szerint ezen hiányosságok miatt az anyag újraszerkesztésre szorul. A program minimális hardware és szoftver igényéről mindent elárul elkészültének időpontja. A program futtatásához egy rövid telepítés szükséges. Mindenképpen hiánynak érzem, hogy nem autorun-nal indul. Összességében hasznos és informatív kiadvány, de külső és használhatóság szempontjából mindenképpen hasznos lenne elgondolkodni az anyag újra szerkesztésén, új programkeretbe történő ültetésén. Az anyag mind az otthoni felkészüléshez és tanuláshoz, mind az előadások anyagának szemléltetéséhez jól alkalmazható Dr. Juhász Lajos: Halak és kétéltűek Magyarországon (5. ábra) Juhász tanár úr ezen anyaga még nem készült el teljes mértékben, így én is csak a munkapéldányt tudtam megtekinteni. Az anyag felépítése teljes mértékben megegyezik az előzőekben elemzett Fészkelő madarak Magyarországon című művével, a különbség a kettő között annyi, hogy ez az anyag HTML alapokon nyugszik. Ebből fakadóan a megtekintéshez szükség van egy Web böngészőre, valamint olyan programra, ami az AVI formátumú videó fájlokat lejátssza. Az anyag jelenlegi formája nem végleges, mert lehet, hogy olyan formátumba fog átkerülni, mint a Fészkelő madarak Magyarországon című CD tartalma. Juhász tanár úr mindenképpen szeretné, hogy a CD, megjelenése után a hallgatók számára elérhető legyen. Az előadások és gyakorlatok keretein belül is igen jól használható szemléltető anyag, valamint az otthoni tanuláshoz is kiváló segédeszköz. 18

19 4. ábra Dr. Vladimir János: Multiméh című anyagának kezdőlapja 5. ábra Dr. Juhász Lajos: Halak és kétéltűek Magyarországon című kiadványának kezdőlapja 19

20 2.3. Multimédiás oktatóanyagok készítése A következő fejezetben főleg a SÜTŐ KÁROLLYAL folytatott beszélgetésemre alapozok. Sütő Károly részt vett Juhász tanár úr anyagainak elkészítésében, és ő készítette a Multiméh CD-t is, így gyakorló multimédiás anyagokat készítő programozótól származnak az információk. A prokjetet elkészítő team összeállítása a következőképpen alakul: szerző, vagy kész anyagok esetén szerkesztő grafikus, akinek feladata az ábrák, képek digitalizálása, editálása programozó, aki keretprogramot elkészíti, vagy a már meglévő keretbe foglalja az anyagrészeket stúdió alkalmazottak, akik a hang és videó anyagokat készítik A szerző/szerkesztő vagy a programozó az aki a munkát mint projektmenedzser felügyeli és irányítja. Elsőként a szöveges részek elkészítés zajlik. Amennyiben az összes szöveges rész saját, és digitális formában rendelkezésre áll, akkor csak a szövegek editálása a feladat. Ha az anyag elkészítéséhez valamilyen külső forrást is felhasználnak, aki szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően engedélyeztetik annak felhasználását a szerzőjével. Ez a fázis 1-2 héttől 1-2 évig is eltarthat, a szöveg állapotától, mennyiségétől és a szerzőtől/szerkesztőtől függően. A szerző/szerkesztő az aki a szöveg tartalmáért, érthetőségért, követhetőségért felel. A második fázisban egyidejűleg folyhat a grafikusok és a stúdiósok munkája, ami kb. 2-3 hónapot vesz igénybe. Attól függően, hogy a hangok, videók és képek akkor kerülnek rögzítésre, vagy csak az editálásukra, a szöveghez igazításukra van-e szükség. Ezen munkafolyamatok felelőse az azt végző személy és a projektmenedzser. Ezután következik az elkészült részek összeillesztése, és keretbe foglalása. Ez újabb 2-3 hónapot is igénybe vehet. Itt alakul ki a szoftver végleges formája, ahol a különböző minőségügyi, és érthetőségi szempontokat igazán figyelembe kell venni. Ennek a fázisnak a felelőse a programozó és a projektmenedzser. Szintén a programozó feladta az elkészült anyag tesztelése különböző konfigurációjú gépeken, és az esetleges hibák javítása. Megtudtam, hogy Magyarországon semmilyen minőségi ellenőrzés nem történik, hanem csak a szoftver-előállítók ellenőrzik magukat. Mindenki a saját részfeladatáért felelős, azt ellenőrzi, egyedül a projektmenedzser az, aki az egész anyagot ellenőrzi, bírálja. 20

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

Dinamikus geometriai programok

Dinamikus geometriai programok 2011. február 19. Eszköz és médium (fotó: http://sliderulemuseum.com) ugyanez egyben: Enter Reform mozgalmak a formális matematika megalapozását az életkjori sajátosságoknak megfelelő tárgyi tevékenységnek

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

INFORMATIKA Felvételi teszt 1.

INFORMATIKA Felvételi teszt 1. INFORMATIKA Felvételi teszt 1. 1) Mi a szoftver? a) Szoftvernek nevezzük a számítógépet és minden kézzel megfogható tartozékát. b) Szoftvernek nevezzük a számítógépre írt programokat és az ezekhez mellékelt

Részletesebben

CodeMeter - A Digitális Jogkezelő

CodeMeter - A Digitális Jogkezelő CodeMeter - A Digitális Jogkezelő Másolásvédelem és Komplett Kereskedelmi Rendszer Digitális Tananyagokhoz CodeMeter a jövő Digitális Jogkezelése Mikola Rezső ügyvezető ig. MrSoft Kft. T: 1-280-8811 -

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Kezdő lépések Outlook Web Access

Kezdő lépések Outlook Web Access Kezdő lépések Outlook Web Access A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója Tartalom Bevezetés... 3 Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége.

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. SZOFTVEREK SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. Programok Programnak nevezzük egy algoritmus valamelyik számítógépes programnyelven való leírását, amely a számítógép

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA

NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA NETTUTOR AZ OKTATÁSSZERVEZÉS SZÁMÍTÓGÉPES TÁMOGATÁSA Kis Ferenc, kis.f@szamalk-inf.hu SZÁMALK Informatika Rt. Az utóbbi években az elektronikus oktatás területén egyre több vállalat próbál különböző multimédiás

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki.

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki. A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak?

Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak? Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak? Géczy László Óbudai Egyetem NIK Ez a kedvenc ábrám. A kedvenc ábrám azt hiszem, megmutatja a célt. Megmutatja, hogy a célt az igazi multimédiával

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata Kutatási beszámoló a Pro Progressio Alapítvány számára Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatika szak Orvosi készülékekben használható modern

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Szoftver alapfogalmak

Szoftver alapfogalmak Szoftver alapfogalmak Azon a programok algoritmusok, eljárások, és hozzájuk tartozó dokumentációk összessége, melyek a számítógép működéséhez szükségesek. (nem kézzel fogható, szellemi termékek) Algoritmus

Részletesebben

Czifra Sándor Lőrinczi Konrád. Videó vezérelt kurzusok készítése Moodle keretrendszerben

Czifra Sándor Lőrinczi Konrád. Videó vezérelt kurzusok készítése Moodle keretrendszerben Czifra Sándor Videó vezérelt kurzusok készítése Moodle keretrendszerben A kezdetek... Felsővezetői támogatás. Nemzetközi trendek kutatása. Tanulmány utak, best practice Szakmai iránymutatás, oktatás. Módszertani

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Csapó Benő http://www.staff.u-szeged.hu/~csapo A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

Alapként a Szabálykönyv szolgál és minden szabálypont illusztrált videoklipekkel, összekapcsolva a megfelelő szöveges állományokkal.

Alapként a Szabálykönyv szolgál és minden szabálypont illusztrált videoklipekkel, összekapcsolva a megfelelő szöveges állományokkal. Multimédiás röplabda játékvezetői oktatási anyag Multimédiás röplabda játékvezetői oktatási anyag röplabda játékvezetők és játékvezetői oktatók és minden, röplabda szabályok iránt érdeklődő számára készült,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

ELEKTRONIKUS TANANYAG AZ AGROKÉMIA TANTÁRGYHOZ AZ AGRÁR FELSŐOKTATÁSBAN

ELEKTRONIKUS TANANYAG AZ AGROKÉMIA TANTÁRGYHOZ AZ AGRÁR FELSŐOKTATÁSBAN ELEKTRONIKUS TANANYAG AZ AGROKÉMIA TANTÁRGYHOZ AZ AGRÁR FELSŐOKTATÁSBAN Grósz Gergely 1., Sárdi Katalin 2., Berke József 1. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely 1. Gazdaságmódszertani

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p

Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég olcsó: hardver, szoftver, programozó 2. nincs elég olcsó: szoftver, p A MeMOOC online informatikai egyetem és a szoftverkrízis Dr. Kusper Gábor, EKE Dr. Nehéz Károly, ME Dr. Hornyák Olivér, ME Bevezetés A harmadik szoftverkrízis korát éljük! Szoftverkrízisek: 1. nincs elég

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

Molnár Mátyás. Bevezetés a PowerPoint 2013 használatába magyar nyelvű programváltozat. Csak a lényeg érthetően! www.csakalenyeg.hu

Molnár Mátyás. Bevezetés a PowerPoint 2013 használatába magyar nyelvű programváltozat. Csak a lényeg érthetően! www.csakalenyeg.hu Molnár Mátyás Bevezetés a PowerPoint 2013 használatába magyar nyelvű programváltozat Csak a lényeg érthetően! www.csakalenyeg.hu TÉMÁK HASZNÁLTA A téma meghatározza bemutató színeit, a betűtípusokat, a

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A diplomamunka kötelező részei (bekötési sorrendben) 1. Fedőlap - Bal felső sarokban a kiíró tanszék megnevezése (ha két tanszékkel együttműködve dolgozzuk

Részletesebben

MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAGOK ÉRTÉKELÉSE ÉS A MINŐSÉG KÉRDÉSEI

MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAGOK ÉRTÉKELÉSE ÉS A MINŐSÉG KÉRDÉSEI Bán Anetta MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAGOK ÉRTÉKELÉSE ÉS A MINŐSÉG KÉRDÉSEI Bevezetés, problémafelvetés Hazai és nemzetközi tapasztalatok is mutatják, hogy alkalmas multimédiás oktatóprogramok használatával

Részletesebben

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES Számítógép = Univerzális gép! Csupán egy gép a sok közül, amelyik pontosan azt csinálja, amit mondunk neki. Hardver A számítógép

Részletesebben

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése Telepítő fájl letöltése honlapunkról A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése A honlapunkon (www.novitax.hu) található telepítő fájlt (novitax2007-setup.exe) le kell tölteni a számítógép egy

Részletesebben

Programozás alapjai Bevezetés

Programozás alapjai Bevezetés Programozás alapjai Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Programozás alapjai Bevezetés SWF1 / 1 Tartalom A gépi kódú programozás és hátrányai A magas szintÿ programozási nyelv fogalma

Részletesebben

Könczöl Tamás. konczol.tamas@sulinet.hu igazgató

Könczöl Tamás. konczol.tamas@sulinet.hu igazgató Könczöl Tamás konczol.tamas@sulinet.hu igazgató Sulinet Expressz Program Sulinet Expressz program főbb pillérei: digitális tartalomfejlesztés módszertani megújulás: digitális pedagógia IKT az oktatásban:

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című kisfilmpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című kisfilmpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című kisfilmpályázatra 2015. Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

OpenOffice.org irodai programcsomag

OpenOffice.org irodai programcsomag OpenOffice.org irodai programcsomag Daczi László Miről lesz szó? Bevezetés Történeti háttér Átfogó bemutatás Rendszerkövetelmények Writer - szövegszerkesztő Calc - táblázatkezelő Impress

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAG KÉSZÍTÉSE A WEBRE

MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAG KÉSZÍTÉSE A WEBRE MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAG KÉSZÍTÉSE A WEBRE PRODUCING MULTIMEDIA CURRICULUM TO THE WEB Tarcsi Ádám, ade@elte.hu ELTE Informatikai Kar, Doktori Iskola 1. Multimédia szerepe az oktatásban Multimédiás tananyagok

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Cikktípusok készítése a Xarayában

Cikktípusok készítése a Xarayában Cikktípusok készítése a Xarayában A Xaraya legfontosabb tulajdonsága az egyedi cikktípusok egyszerű készítésének lehetősége. Ezzel kiküszöbölhető egyedi modulok készítése, hiszen néhány kattintással tetszőleges

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna julim@de-efk.hu Multimédia az oktatásban 2009 Debrecen, 2009. június 25. Kompetencia A kompetencia

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Az internet jellemzői 25 perc 2. Szolgáltatások az interneten 20 perc

Részletesebben

Dinamikus geometriai programok

Dinamikus geometriai programok 2010. szeptember 18. Ebben a vázlatban arról írok, hogyan válhatnak a dinamikus geometriai programok a matematika tanítás hatékony segítőivé. Reform mozgalmak a formális matematika megalapozását az életkjori

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE Helyi önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások normatív hozzájárulásainak és normatív, kötött felhasználású támogatásainak igénylési rendszere 2008. évre FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÖNKORMÁNYZATOK ÉS

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra 2015 Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalatirányítási szoftverek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalatirányítási szoftverek Tanszék:

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv 2 PowerPoint 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 PowerPoint 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

2/ Mozgóképgyártó szakasszisztens Médiatechnológus asszisztens

2/ Mozgóképgyártó szakasszisztens Médiatechnológus asszisztens A 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL

A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL JELENTŐSÉGE A HATÁRON TÚLI ISKOLÁK SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL

NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL GYAKORLATI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról OTP BANK NYRT. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról Bankunk ügyfeleink folytonos szoftverhasználatát biztosító szempont alapján úgy döntött, hogy az új verziót (6.01-01) most nem a megszokott

Részletesebben

Kliensoldali rendszerkövetelmények

Kliensoldali rendszerkövetelmények Az elearning öltöztet!?! Koncz Zsuzsanna módszertani szakértő Neting Informatika Kft. Öltözködési tanácsok tananyag bemutatása Technikai információk Navigáció, ikonok, jelölések A tananyag tartalma, felépítése,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Dobrowiecki Tadeusz, Mészáros Tamás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék MI Almanach a projekt

Részletesebben

PDF. Tartalomjegyzék 1/21

PDF. Tartalomjegyzék 1/21 PDF Napjainkban a publikálás elterjedt formája a PDF dokumentumok előállítása. A weben ez szinte szabvánnyá vált hosszú dokumentumok esetén. Akkor is nagyon hasznos lehet, ha a gondosan megformázott word

Részletesebben

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban 2012. szeptember24. Budapest Fogalmi meghatározás és tétel E-könyv, elektronikus könyv Az e-könyv az elektronikus formában

Részletesebben

Innováció az ápolásoktatásban lehetőségek és a valóság Csernus Mariann PhD, Lőrincz Attila, Harcsa Márta, Páll Nikoletta, Simkó Katalin, Balogh Zoltán PhD Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Ápolástan

Részletesebben