AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK"

Átírás

1 AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2006

2 Könyv, önálló kiadvány: 15 (ebből 2 idegen nyelvű) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Szakmai feladatlapok és programok szerkesztésének módszerei. Budapest, A visszacsatolás problémája a didaktikában. Budapest, Tankönyvkiadó, Mikrotanítás. Országos Oktatási Központ, Budapest, Mikrotanítási oktatócsomagok készítése. OOK, Budapest, The Use of Microteaching and Allied TEchniques for the Training of Educational Personnel in Sweden, the Federal Republic of Germany and the United Kingdom. Unesco, Paris, La Microensenansa on Europa INCIE. Madrid, Bevezetés az oktatástechnikai eszközök, anyagok használatába. Társszerzők: Tompa Klára Suba Istvánné. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, Az oktatócsomag. Társszerzők: Hunyady Györgyné, Takács Etel, Tompa Klára. Tankönyvkiadó, Budapest, A mikrotanítás elméleti és gyakorlati kérdései. Tankönyvkiadó, Budapest, A pedagógia és a pedagógusok: egy empirikus vizsgálat eredményei. Társszerzők: Golnhofer Erzsébet, Kotschy Beáta, Nádasi Mária, Szokolszky Ágnes. Akadémia kiadó, Budapest, A megfigyelés mint a pedagógiai folyamat értékelésének módszere. MPI, Veszprém, Didaktika, Tankönyv a pedagógiai középiskolák számára. Társszerző: Szivák Judit. Comenius Bt., Pécs, 1993, 1996, 1997, (4 kiadás) Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Társszerző: Ollé János. OKKER, Budapest, A portfolió. Társszerző: Kimmel Magdolna. Budapest, Gondolat Kiadói Kör, Budapest, A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest, Tanulmánykötet (szerk.): 12 Az 1986-tól megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Készségleírások és értékelőlapok. OOK, Veszprém,

3 Oktatócsomagok készítése és értékelése. OOK, Veszprém, Oktatástechnológia. Tankönyvkiadó, Budapest, Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban, Budapest, 1993, Pedagógiai Lexikon. I-III. kötet. Társszerkesztő: Báthory Zoltán. Keraban, Budapest, Pedagógiai ki kicsoda. Társszerkesztő: Báthory Zoltán. Keraban, Budapest, A minőség iskolái. Segédanyag a gyakorlatfejlesztő munkához. Válogatás az angol nyelvű szakirodalomból. Társszerkesztő. Kotschy Beáta. School Bt., Nyíregyháza, Didaktika: elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998, 1999, 2000, Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000., Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Társszerkesztő: Báthory Zoltán. Osiris Kiadó, Budapest, Didaktika. (átdolgozott kiadás) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003, 2004., 2005, Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Társszerkesztő Kelemen Elemér Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Tanulmány (folyóiratban és könyvfejezetként): 77 (ebből 7 külföldön jelent meg idegen nyelven) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Az értelmi cselekvések szakaszos formálása elméletének új eredményei. Pedagógiai Szemle, 1970/6. sz Tudományos diákkörök nevelőmunkája az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ifjúkommunista, 1970/9. sz Programozott oktatás (didaktikai alapon). Audiovizuális Technológiai Módszertani Közlemények, 1970/2. sz A megfigyelés. In: Salamon Zoltán (szerk.): A pedagógiai kutatás módszerei. Budapest, Hogyan készítsünk programot? Audiovizuális Technológiai Módszertani Közlemények, 1971/5. sz A tanári hatékonyságról és tanárképzésről. Pedagógiai Szemle, 1972/12. sz

4 Teljesítménymérés az iskolában. Köznevelés, 1972/5. sz Az oktatás korszerűsítésének strukturális kérdései. A tanítás-tanulás folyamatának szervezeti kérdései. In: Kiss Gyula Voksán József (szerk.): Pedagógia a marxizmus-leninizmus esti egyetemek számára. Kossuth Kiadó, Budapest, A pedagógusok helyzete, szerepe és tevékenysége. Pedagógiai Szemle, 1973/7-8. sz Kategóriarendszer alkalmazása a felsőoktatási előadások megfigyelésére. Társszerző: Golnhofer Erzsébet. Magyar Pedagógia, 1973/1-2. sz Az iskolai hospitálások különböző változatainak összehasonlító vizsgálata. Társszerzők: Bucskó Béla Petri András. Magyar Pedagógia, 1973/3. sz Mikrotanítás. Köznevelés, 1975/40. sz A Bibliography of Microteachning. Társszerző: McAleese, W. R. Programmed Learning and Educational Technology, 1975/1. sz A tanári-tanulói tevékenység alakulása a gyakorlóiskolai televízióstúdióban. Társszerző: Golnhofer Erzsébet. Magyar Pedagógia, 1976/1-2. sz Az oktatócsomag fogalma. Társszerző: Tompa Klára. In: Ujczné Orbán Magda (szerk.): Az oktatócsomag és az indiviualizált képzés. OOK, Budapest, Statisztikai módszerek. Társszerzők: Golnhofer Erzsébet Faragó Magdolna. In: A pedagógiai kutatás módszerei. III. kötet. Tankönyvkiadó, Budapest, Videofelvételek a pedagógusképzésben. Audiovizuális Közlemények, 1977/2. sz Az oktatástechnológia tárgyáról. Magyar Pedagógia, 1978/1. sz Mikrotanítás a gyakorlatban. Pedagógusképzés, 1978/3. sz A pedagógusok helyzete és szerepe a tanítás-tanulás folyamatában. In: Kiss Árpád Nagy Sándor Szarka József (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből Akadémiai Kiadó, Budapest, A pedagógusok tevékenységének sajátosságai. Pedagógiai Szemle, 1979/12. sz A pedagógus tevékenység elemzésének és alakításának módszerei. In: Boros Dezső Papp János Petrikás Árpád Vecsey Beatrix (szerk.): Személyiségformálás és hivatásra nevelés a pedagógusképzésben. Kecskeméti Óvónőképző Intézet, Debrecen, Az oktatástechnika fő kérdései. In: Falus Iván (szerk.): Oktatástechnológia. Tankönyvkiadó, Budapest,

5 A televízió alkalmazása a pedagógusképzésben. Magyar Pedagógia, 1981/4. sz A fontosabb pedagógiai készségek tartalma és kialakításuk módszerei. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon a pedagógusképzésben és továbbképzésben II. OOK, Veszprém, A valóságfeltárás, az elméleti igényesség és a gyakorlati hasznosság egysége. Magyar Pedagógia, 1982/4. sz A pedagógia rangja és színvonala. Pedagógiai Szemle, 1982/1. sz. Egy gyakorlatra orienált pedagógiai képzési modell terve. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon a pedagógusképzésben és továbbképzésben. OOK, Veszprém, Tanárjelölt egyetemisták a tanárképzésről. Társszerzők: Kotschy Beáta, Golnhofer Erzsébet, Nádasi Mária. Pedagógiai Szemle, 1983/9. sz Pedagógusok a pedagógusképzésről. Társszerző: Kotschy Beáta. Pedagógiai Szemle, 1983/5. sz A videotechnika alkalmazása a tanári döntéshozatal kutatásában. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a képzésben és továbbképzésben. V. OOK, Veszprém, A fontosabb pedagógiai készségek tartalma és kialakításuk módszerei. In: Poór Ferenc (szerk.): A pedagógiai képességek intenzív fejlesztésének módszerei. Tankönyvkiadó, Budapest, Egy gyakorlatra orienált pedagógiai képzési modell terve. In: Poór Ferenc (szerk.): A pedagógiai képességek intenzív fejlesztésének módszerei. Tankönyvkiadó, Budapest, A frontális szervezési mód során alkalmazott módszerek. Köznevelés, 1987/3. sz A strukturált megfigyelésről. Magyar Pedagógia, 1988/2. sz Training Teachers for Teaching to a Wide Range of Abilities, Interest and Backgrounds in the Classroom / The State of the Art in Hungary/ Council of Europe, Council for Cultural Cooperation, Strasbourg Heterogén tanulócsoportok oktatása. Pedagógusképzés, 1991/1. sz A tantermi környezet kutatása. Új Pedagógiai Szemle, 1991/7-8. sz Pedagógusképzés, kutatás, gyakorlat nemzetközi perspektívában. Új Pedagógiai Szemle, 1992/1. sz A pedagógiai kutatás metodológiája. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban, Budapest,

6 The educational laws and their effect on teacher training in Hungary, In: Transfer of expertise related to the management of Tempus projects. Bratislava, 1995, Analysing some characteristics of teaching practice in Hungary. European Journal of Teacher Education, 1996/3. sz A kutatási eredmények értelmezése, közlése. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszertanába. Keraban, Budapest, A megfigyelés. Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban, Budapest, A legfontosabb pedagógiai készségek tartalma és kialakításuk módszerei. In: Pőcze Gábor (szerk.): A pedagógus szakmához tartozó képességek. Szöveggyűjtemény. OKKER, Budapest, A gyakorlati képzés és a tanári képesítés egységes követelményei. Pedagógusképzés, 1997/1. sz A pedagógusképzés fejlesztésének néhány kérdése. Pedagógusképzés, 1997/1. sz Az eredményes pedagógus. In: Gácser József (szerk.): Pedagógiai Antológia. JGYTF, Szeged, A pedagógia integritása és az interdiszciplinaritás. Új Pedagógiai Szemle, 1998/4. sz Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A pedagógus. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli tudása. Társszerzők: Nahalka István Kotschy Beáta Lénárd Sándor Szivák Judit Golnhofer Erzsébet Réthy Endréné Petriné Feyér Judit Vámos Ágnes. Iskolakultúra, szám Az oktatás módszerei. Iskolakultúra, 1999/9. sz Towards Democracy in Hungary. (társszerzővel) In: Moving Horizons in Education (szerk.: Niemi, H) Helsinki University Press, Helsinki, Előszó. In: Golnhofer Erzsébet Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, A gyakorlat pedagógiája. In: Golnhofer Erzsébet Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó,

7 Az oktatási módszerek kiválasztására és alkalmazására vonatkozó nézetek. In: Golnhofer Erzsébet Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, A gyakorlati képzés és a tanári képesítés egységes követelményei. In: Buda András (szerk.): Pedagógia és hermeneutika. Pallas Debrecina, 10. DE, Debrecen, Pedagógus mesterség pedagógiai tudás. Iskolakultúra, 2001/2. sz Van-e az oktatásnak elmélete? Iskolakultúra, 2001/9. sz Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében. In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, Egységesítési törekvések a pedagógusképzésben. In Ballér Endre, Dudás Margit (szerk.): Iskolafejlesztés és Pedagógusképzés. Tanárképzők Szövetsége, Pécs, A tanuló tanár. Iskolakultúra, 2002/6-7. sz A pedagógusképzés modelljei az Európai Közösség országaiban In: Bábosik István - Kárpáti Andrea (szerk.): Összehasonlító pedagógia. BIP, Budapest, Szakdolgozat a pedagógiai képzésben. Iskolakultúra, 2002/1. sz A pedagógus. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A pedagógussá válás folyamata. Educatio, 2004/3. sz A kutatási eredmények értelmezése, közlése. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. 4. kiadás. Műszaki Kiadó, Budapest, A megfigyelés. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. 4. kiadás. Műszaki Kiadó, Budapest, A pedagógiai kutatás metodológiai kérdései. In: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. 4. kiadás. Műszaki Kiadó, Budapest, A szakirodalom feltárása és feldolgozása. In: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. 4. kiadás. Műszaki Kiadó, Budapest, Miért pont a testnevelés? In: Értékelés a testnevelésórán, különös tekintettel az osztályozással kapcsolatos aktuális kérdésekre. (Az ELTE PPK szervezésében december 2-án rendezett szakmai megbeszélés anyaga, Pedagógusképzés a 21. században, ELTE-modell 2.) ELTE PPK, Budapest,

8 A pedagógusképzés vége. In: Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma. Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, Debrecen, Teachers career start: difficulties from the viewpoints of novice teachers, school staff and the researcher (társszerzővel), In: Changing Education in a Changing Society, Klaipeda University, Képesítési követelmények kompetenciák sztenderdek. Pedagógusképzés, 2005/1. sz. 16. Recenziók, nekrológok, interjúk: 8 Az MTA Didaktikai Albizottságának tevékenysége között. Iskolakultúra, 1997/6-7. sz Elkészült a Pedagógiai Lexikon. Pedagógusok Lapja, 1997/8. sz. 13. Igyekeztünk mérsékelni az inga kilengését. Társszerző: Toót H. Zsolt. Tandem, 1997/3. sz Pedagógiai Lexikon nem csak pedagógusoknak. Társszerző: Báthory Zoltán. Köznevelés, 1998/6. sz Igaz és igazolódott ismeretek tárháza. Magyar Felsőoktatás, 1998/4. sz Az éremnek két oldala van. Köznevelés, 2002/12. sz. 19. Könyvek pedagógusoknak. Új Pedagógiai Szemle, 2002/3. sz Dr. Lappints Árpád főiskolai tanár. Pedagógusképzés, 2004/1. sz. 1. Sorozatszerkesztés: 2 sorozat, összesen 13 kötet *PEDAGÓGUS KÖNYVEK sorozat (szerkesztő bizottsági elnök): 7 kötet KUTATÁS-MÓDSZERTANI Kiskönyvtár (sorozatszerkesztés) Teaching and Teacher Education (nemzetközi szerkesztőbizottság tagja) Magyar Pedagógia (szerkesztő bizottság tgja Pedagógusképzés (főszerkesztő) Külföldön tartott előadás: 8

9 The Structure and Legal Situation of Continued Education for Certified Teachers in Hungary/Paper presented at the international conference in Abruzzo, Italy "La formazione in servizio del personale docente in Italia e nai Paesi della Comunita Europea" Nov Trends in the East-European teacher education, /Keynote speech /, In: The 19th Conference of ATEE, Proceedings, Prague, 1995, COMPARE- TE Annual Meeting, Prága, szeptember Teaching competencies, angol COMPARE- TE Annual Meeting, Pöstyén, 1998, november 5-7. The role of theory and practice in teacher education, angol ECER 1998, European Conference of Educational Researchers /Annual Conference of the European Educational Reesearch Association/, Ljubljana, szeptember Determinants of Teaching Methods /Kotschy Beátával / The First European Conference of TNTEE, Liszabon, 1999.május 27 június 1. The Effect of Teachers Beliefs on their Planning and Methods /Kotschy Beátával/. ATEE Conference, Barcelona, 2000, The Role of Beliefs and Consciousness in Classroom Practice /Kotschy Beátával / Trends and Concerns in the Hungarian Teacher Education, Compare-TE international seminar, Budapest, június 6-8. A tanári kompetencia fogalmának alakulása, elhangzott a Bolognai folyamat és Ukrajna c. tudományos konferencián, Beregszász, március

10 AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván MŰVEIRE VONATKOZÓ HIVATKOZÁSOK ÉS RECENZIÓK A HAZAI PEDAGÓGIAI SZAKIRODALOMBAN BUDAPEST, 2006.

11 Könyv Szakmai feladatlapok és programok szerkesztésének módszerei. Budapest, (1 hivatkozás) SZABOLCS ÉVA: Wichtigere Arbeiten der Mitarbeiter des Lehrstuhls. In: Annales universitatis scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae sectio paedagogica et psychologica tomus VI. Budapest, A visszacsatolás problémája a didaktikában. Budapest, Tankönyvkiadó, (35 hivatkozás + 4 recenzió) OROSZ GÁBOR: A logika eredményeinek alkalmazása az oktatási folyamat elemzésében és tervezésében. (Kandidátusi értekezés). é. n DR. RÓNA BORBÁLA: A pedagógiai munka pszichohigiénés problémái. Pedagógiai Szemle, 1970/ Falus Jánost írt 609, 622. NAGY SÁNDOR: Die Entwicklung der ungarischen Pädagogik im letzten vierteljahrhundert ( ). In: Annales universitatis scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae sectio paedagogica et psychologica tomus III. Budapest, GECSŐ ERVIN GYARAKI F. FRIGYES: Programozott tanítás és pedagógiai technológia. OPI, Budapest, BENCSIK ISTVÁN: Az oktatási eszközök fejlesztésének didaktikai-metodikai alapjai a szakképzésben. Audiovizuális Közlemények, 1976/1. sz SZILÁGYI TIBORNÉ: Visszacsatolás a frontális órán. In: Nádasi Mária (szerk.): Az elmélet és a gyakorlat egységében. Pedagógiai Közlemények, 17. Budapest, , 81. TAKÁCS ETEL: Programozott oktatás? Gondolat, Budapest, , 199. SZABOLCS ÉVA: Wichtigere Arbeiten der Mitarbeiter des Lehrstuhls. In: Annales universitatis scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae sectio paedagogica et psychologica tomus VI. Budapest, Visszacsatolás (szócikk). In: Nagy Sándor (szerk.): Pedagógiai Lexikon. IV. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, PÁLVÖLGYI LAJOS: A modellezés lehetőségeiről a pedagógiában. Akadémiai Kiadó, Budapest, NÁDASI MÁRIA: Az egységesség és differenciáltság együttes érvényesítésének lehetőségei és sajátosságai az oktatási folyamat szervezésében. (Kandidátusi értekezés). Budapest, BISZTERSZKY ELEMÉR FÜRJES JÓZSEF: Programozott oktatás, oktatógépek. OMIKK, Budapest, DR. ISZÁJ FERENC: A multiple-choice módszer alkalmazási lehetőségei matematikaórákon. Módszertani Közlemények, 1984/ ISZÁJ FERENC: Gépi ellenőrzés-értékelés matematikából. Felsőoktatási Szemle, 1986/5. sz M. NÁDASI MÁRIA: Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. Tankönyvkiadó, Budapest, RÓNAI MIKLÓS: A pedagógiai visszacsatolás I. Szakoktatás, 1987/1. sz RÓNAI MIKLÓS: A pedagógiai visszacsatolás II. Szakoktatás, 1987/2. sz ALMÁSY GYÖRGY: Didaktikai gyakorlatok. Segédjegyzet a tanárképző főiskolák számára. Tankönyvkiadó, Budapest, VIDÁKOVICH TIBOR: Diagnosztikus pedagógiai értékelés. Akadémiai Kiadó, Budapest, VIDÁKOVICH TIBOR: Diagnosztikus pedagógiai értékelés. (Kandidátusi disszertáció) Szeged, LUKÁCS PÉTER: Színvonal és szelekció. (Kandidátusi disszertáció). Budapest,

12 LUKÁCS PÉTER: Színvonal és szelekció. Társadalom és oktatás c. sorozat. Educatio, Budapest, ISZÁJ FERENC: A számítógép szerepe a tanulók matematikai készségeinek és értelmi képességeinek mérésében és fejlesztésében. (Kandidátusi disszertáció). Nyíregyháza, , 206. BALÁZS SÁNDOR: Az ellenőrzés, értékelés kérdése, didaktikai problémái. In: Nagy Andor (szerk.): Nevelés oktatás tanárképzés. EKTF, Eger, ZRINSZKY LÁSZLÓ: Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, BÁTHORY ZOLTÁN: Tanulók, iskolák, különbségek. Okker, Budapest, FEHÉR KATALIN SCHARNITZKY MIKLÓS: Visszajelentés. (szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet. Keraban, Budapest, LUKÁCS ISTVÁN: Szabályozás. (szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet. Keraban, Budapest, RÉTHY ENDRÉNÉ: Oktatáselméleti irányzatok. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , 38. RÉTHY ENDRÉNÉ: Az oktatási folyamat. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , 268. FABINYI ERZSÉBET: Az értékátadás és elsajátítás néhány nevelésfilozófiai, pszichológiai és nevelésszociológiai problémája az oktatási folyamatban. Miskolc, BÁTHORY ZOLTÁN: Tanulók, iskolák, különbségek. Okker, Budapest, SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (szerk.) Didaktika szöveggyűjtemény. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, OLLÉ JÁNOS CSEKŐ KRISZTINA: Differenciált on-line tanulási környezet hatékonyság-vizsgálata. Iskolakultúra, 2004/12. sz , 88. ZRINSZKY LÁSZLÓ: Fejlesztő kommunikáció és kommunikációfejlesztés. Pécsi Tudományegyetem Felnőttoktatási és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Pécs, Recenziók: NAGY JÓZSEF: Könyvismertetés. Köznevelés, 1969/23. sz. 26. BENŐ ISTVÁNNÉ: Könyvismertetés. Középfokú Szakoktatás, 1970/2. sz GECSŐ ERVIN: Könyvismertetés. Magyar Pedagógia, 1970/1. sz SUBA IMRÉNÉ: Könyvismertetés. Szakmunkásnevelés, 1970/1. sz. 31. A pedagógusok helyzete és munkája. Társszerzők: Golnhofer Erzsébet, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Ferge Zsuzsa, Gazsó Ferenc és többen. A MTA Szociológiai Intézet és a Felsőoktatási Pedagógiai Kutató Intézet vizsgálata. MTA Szociológiai Intézet, Budapest, (1 hivatkozás) ZRINSZKY LÁSZLÓ: Iskolaelméletek és iskolai élet. Okker, Budapest, Mikrotanítás. Országos Oktatási Központ, Budapest, (26 hivatkozás) UJCZNÉ ORBÁN MAGDA: Ajánló irodalom az oktatástechnolügiai tanfolyamok rendszeréhez. OOK, Veszprém, SZABOLCS ÉVA: Wichtigere Arbeiten der Mitarbeiter des Lehrstuhls. In: Annales universitatis scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae sectio paedagogica et psychologica tomus VI. Budapest, Mikrotanítás. (szócikk). In: Nagy Sándor (szerk.): Pedagógiai Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest,

13 NÁDASI ANDRÁS: Az oktatástechnológia hazai oktatásának fejlődése az Országos Oktatástechnikai Központ és bázishálózata tevékenységének tükrében ( ). II. rész. Audiovizuális Közlemények, 1980/3-4. sz POÓR FERENC: Kísérleti program a pedagógiai képességek fejlesztésére képmagnetofon alkalmazásával. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben. OOK, Veszprém, , 179, 181. GOLNHOFER ERZSÉBET NÁDASI MÁRIA: Felhasználási útmutató a pedagógustevékenység, az egyéni munka tervezésében és irányításában c. kézikönyvhöz. OOK, Veszprém, GOLNHOFER ERZSÉBET NÁDASI MÁRIA: Munkatankönyv a pedagógusképzésben és továbbképzésben Pedagógusképzés, 1981/1. sz LUKÁCS ISTVÁN: Mikrotanítás a didaktika oktatásában egy próbálkozás tapasztalatai. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben. OOK, Veszprém, GÖNCZY ÁKOS: A tanítási készségek fejlesztése képmagnó alkalmazásával. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben. OOK, Veszprém, , 211. OLÁH EMŐD: Mikrotanítás -i elemek alkalmazása az óvónőképzős gyakorlati képzésben az ének-zenei foglalkozásokon. Pedagógusképzés, 1982/1. sz SZOKOLSZKY ÁGNES: Kommunikációs készségek fejlesztése a pedagógusképzésben. Magyar Pedagógia, 1982/1. sz NAGY ZSUZSANNA: Videotechnika alkalmazása a kémia tantárgypedagógia oktatásában. In: Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben. IV. OOK, Veszprém, CSERNÉ ADERMANN GIZELLA: A pedagógiai tapasztalat hatására kialakuló előfeltevések szerepe a tanulók teljesítményének értékelésében. (Kandidátusi értekezés) , 234. OROSZ SÁNDOR: A videotechnika kísérleti alkalmazása a pedagógusképzésben. In: Nagy Sándor Szarka József Szűcs Pál Mészáros István (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből, Akadémiai Kiadó, Budapest, GOLNHOFER ERZSÉBET NÁDASI MÁRIA: Munkatankönyv a pedagógiai képzésben. In: Nagy Sándor Szarka József Szűcs Pál Mészáros István (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből, Akadémiai Kiadó, Budapest, BÁTHORY ZOLTÁN: Tanítás és tanulás. Tankönyvkiadó, Budapest, DR. MAGASSY LÁSZLÓ: A tanítási gyakorlat. Pedagógusképzés, 1986/2. sz CSERNÉ ADERMANN GIZELLA: Önmagát beteljesítő jóslat a pedagógiában. Tankönyvkiadó, Budapest, SZOKOLSZKY ÁGNES: Etnometodológiai szemlélet a pedagógiában. Magyar Pedagógia, 1986/2. sz SZOKOLSZKY ÁGNES: Kommunikációs készségek fejlesztése a pedagógusképzésben. In: Poór Ferenc (szerk.): A pedagógiai képességek intenzív fejlesztésének módszerei. Tankönyvkiadó, Budapest, POÓR FERENC (összeáll.): Ajánlott irodalom az intenzív képességfejlesztő eljárásaihoz. In: Poór Ferenc (szerk.): A pedagógiai képességek intenzív fejlesztésének módszerei. Tankönyvkiadó, Budapest,

14 FÁYNÉ DOMBI ALICE: Tanári minták szerepe a pedagógussáválás folyamatában. (Kandidátusi értekezés). Szeged, TÖLGYESI JÓZSEF: A képmagnetofon alkalmazása az általános iskolai közismereti tantárgyak tanításában. Magyar Pedagógiai Társaság Veszprém Megyei Tagozat, Veszprém, BÁTHORY ZOLTÁN: Tanulók, iskolák, különbségek. Okker, Budapest, RÉTHY ENDRÉNÉ: Oktatáselméleti irányzatok. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , 38. SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (szerk.) Didaktika szöveggyűjtemény. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Mikrotanítási oktatócsomagok készítése. OOK, Budapest, (2 hivatkozás) UJCZNÉ ORBÁN MAGDA: Ajánló irodalom az oktatástechnolügiai tanfolyamok rendszeréhez. OOK, Veszprém, NÁDASI ANDRÁS: Az oktatástechnológia hazai oktatásának fejlődése az Országos Oktatástechnikai Központ és bázishálózata tevékenységének tükrében ( ). II. rész. Audiovizuális Közlemények, 1980/3-4. sz The Use of Microteaching and Allied TEchniques for the Training of Educational Personnel in Sweden, the Federal Republic of Germany and the United Kingdom. Unesco, Paris, (2 hivatkozás) MIHÁLY ANDRÁS: Alkalmazható- e az orvosképzésben a mikrotanítás koncepciója? Felsőoktatási Szemle, 1978/7-8. sz SZABOLCS ÉVA: Wichtigere Arbeiten der Mitarbeiter des Lehrstuhls. In: Annales universitatis scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae sectio paedagogica et psychologica tomus VI. Budapest, Mikrotanítás. OOK, Budapest, (18 hivatkozás) POÓR FERENC WACHA IMRE: A pedagógiai készségek és képességek hatékonyabb fejlesztésének lehetőségei képmagnetofonos eljárással. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben. I. OOK, Veszprém, , 97., 99., 102., 105. SASS ATTILA: Tanárjelöltek mikrotanítási gyakorlata, videofelvételek alkalmazása a képzésben. In: Poór Ferenc (szerk.). Képmagnetofon a pedagógusképzésben és továbbképzésben. OOK, Veszprém, POÓR FERENC: A pedagógiai képességek fejlesztésének egyik gyakorlati programja a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben. OOK, Veszprém, , 253., 156. MAGYAR MIKLÓS: Kísérleti program a szakoktatók pedagógiai képességfejlesztésére képmagnetofon alkalmazásával. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben. OOK, Veszprém, , 170. POÓR FERENC WACHA IMRE: A pedagógiai kommunikációs képességek és fejlesztésük videotechnika segítésével. OOK, Veszprém, , 8., 143., 156., 281.

15 NAGY ZSUZSANNA: Videotechnika alkalmazása a kémia tantárgypedagógia oktatásában. In: Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben. IV. OOK, Veszprém, PALOTAY FERENCNÉ VIDA PÉTERNÉ: Tanítókézés a korszerűsítés útján. Néhány tapasztalat a kollektív pedagógiai gyakorlat bevezetése után. Magyar Pedagógia, 1983/3. sz GAÁL ISTVÁN KIS-TÓTH LAJOS: Videós mikrotanítási gyakorlatok a kémia szakos tanárképzésben. Felsőoktatási Szemle, 1984/9. sz POÓR FERENC: A videotechnika közoktatási alkalmazásának alapkérdései. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a képzésben és továbbképzésben. V. OOK, Veszprém, ,16. POÓR FERENC: A videotechnika közoktatási alkalmazásának néhány elméleti kérdése. Pedagógiai Technológia, 1985/1. sz POÓR FERENC: A videotechnika felhasználása a pedagógusok továbbképzésében. Budapest, , 42., 43., 44., 56., 165. SZ. BERKI ÉVA: A videotechnika alkalmazása és alkalmazhatósága a pedagógusképzésben. Pedagógusképzés, 1986/ VASTAGH ZOLTÁN: Kommunikációs képességek fejlesztése pedagógiai helyzetekben. In: Komlósi Ákos Tóthné Dudás Margit Vastagh Zoltán: Pedagógiai szituációk a tanárképzésben. Pedagógiai Közlemények. Tankönyvkiadó, Budapest, , 49. PEHI LÁSZLÓ: Szerkesztett és nem szerkesztett videofelvételek. Pedagógiai Technológia, 1987/4. sz , 46., POÓR FERENC: A videó a szaktanácsadó munkájában. Pedagógiai Technológia, 1989/3. sz ALMÁSY GYÖRGY: Didaktikai gyakorlatok. Segédjegyzet a tanárképző főiskolák számára. Tankönyvkiadó, Budapest, PINCZÉSNÉ DR. PALÁSTHY ILDIKÓ SCHEIBER FERENC: Gondolatok a szakdolgozatok témavezetésének és védésének problémaköréből. Felsőoktatási Szemle, 1989/ POÓR FERENC: A videotechnika lehetőségei a képzésben. Tankönyvkiadó, Budapest, , 70., 85., 190., 206. Bevezetés az oktatástechnikai eszközök, anyagok használatába. Társszerzők: Tompa Klára Suba Istvánné. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, (3 hivatkozás) DR. KOSSA MÁRIA VALÉRIA: Oktatástechnikai eszközök fejlesztése a középfokú oktatásban. Témabibliográfia. OPKM, Budapest, OROSZ SÁNDOR (szerk.): Oktatástechnológia II. OOK, Veszprém, EMŐKEY ANDRÁS (összeáll.): Oktatástechnológia. GATE, Gödöllő, Az oktatócsomag. Társszerzők: Hunyady Györgyné, Takács Etel, Tompa Klára. Tankönyvkiadó, Budapest, (35 hivatkozás + 4 recenzió) NÁDASI MÁRIA: Az oktatócsomag. Magyartanítás, 1980/4. sz SZŰCS PÁL: A tanítási-tanulási folyamatban alkalmazott audiovizuális eszközök és anyagok hatékonyságának vizsgálata. (Kandidátusi disszertáció) , 23.,31., 291. NAGY SÁNDOR: Az oktatástechnológia a neveléstudomány rendszerében. II. Audiovizuális Közlemények, 1981/5. sz

16 TOMPA KLÁRA: Az oktatócsomag típusai. Pedagógiai Technológia, 1982/3. sz PERÉNYI DEZSŐ: Egy megtanítási programcsomag kísérleti alkalmazása. Pedagógiai Technológia, 1982/2. sz NAGY SÁNDOR: A tanulás pedagógiai kérdései. OOK, Veszprém, PETRINÉ DR. FEYÉR JUDIT: Differenciálás az egyéni különbségek mérése alapján. In: Petriné dr. Feyér Judit Mészölyné dr. Fehér Katalin: Differenciált osztálymunka, optimális elsajátítás a gyakorlatban. Pedagógiai Közlemények, 23. Tankönyvkiadó, Budapest, , 52., 76., 89. MÉSZÖLYNÉ DR. FEHÉR KATALIN: Optimális elsajátítás a gyakorlatban. In: Petriné dr. Feyér Judit Mészölyné dr. Fehér Katalin: Differenciált osztálymunka, optimális elsajátítás a gyakorlatban. Pedagógiai Közlemények, 23. Tankönyvkiadó, Budapest, NAGY SÁNDOR: Oktatástechnológia a neveléstudomány rendszerében. Veszprém, NÁDASI ANDRÁS: Az oktatástechnológia az Egyesült Államokban. In: Nádasi András Vári Péter (szerk.): Tanulmányok az oktatástechnológia köréből. OOK, Veszprém, NAGY SÁNDOR: Oktatástechnológiai jellegű fejlődési tendenciák az általános és a szakképzésben. (Komparatív elemzés) Veszprém, , 31., 32. NÁDASI MÁRIA: Az egységesség és differenciáltság együttes érvényesítésének lehetőségei és sajátosságai az oktatási folyamat szervezésében. (Kandidátusi értekezés). Budapest, BISZTERSZKY ELEMÉR FÜRJES JÓZSEF: Programozott oktatás, oktatógépek. OMIKK, Budapest, , 241. DR. KOSSA MÁRIA VALÉRIA: Oktatástechnikai eszközök fejlesztése a középfokú oktatásban. Témabibliográfia. OPKM, Budapest, NAGY SÁNDOR: Differenciáló oktatástechnológia I. Audiovizuális Közlemények, 1984/5. sz , 286. NAGY SÁNDOR: Oktatástechnológia: metodikai innovációs törekvések komplex együttese. In: Nagy Sándor Szarka József Szűcs Pál Mészáros István (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből, Akadémiai Kiadó, Budapest, OROSZ SÁNDOR (szerk.): Oktatástechnológia II. OOK, Veszprém, BÁTHORY ZOLTÁN: Tanítás és tanulás. Tankönyvkiadó, Budapest, , 140., 250. NAGY SÁNDOR: Az oktatástechnológia funkciója a pedagógiai integrációban. OOK- OTT, Veszprém, M. NÁDASI MÁRIA: Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. Tankönyvkiadó, Budapest, LÉNÁRD FERENC: A tanítási órák módszereinek neveléslélektani megközelítése. Pedagógiai Szemle, 1987/ TAKÁCS ETEL: Anyanyelvünk mint tantárgy. A magyar nyelv tantárgyának tervezése a tantervben és kidolgozása a taneszközökben. (Kandidátusi disszertáció), LÜKŐ ISTVÁN: Fejezetek a magyar középfokú szakképzés műszaki pedagógiájának oktatáselméletéből. (Kandidátusi disszertáció). Sopron, WALLNER TAMÁS W. ZSURKA ÁGNES KREUTZ RAYMUND: Oktatástechnológia. Tankönyvkiadó, Budapest, , 225.

17 NAGY SÁNDOR: Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Budapest, NAGY SÁNDOR: Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Budapest, BÁTHORY ZOLTÁN: Tanulók, iskolák, különbségek. Okker, Budapest, TOMPA KLÁRA: Oktatócsomag. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet, Keraban, Budapest, RÉTHY ENDRÉNÉ: Oktatáselméleti irányzatok. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , 39. PETRINÉ FEYÉR JUDIT: Az oktatás eszközei, tárgyi feltételei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , 344. E. SZABÓ ZOLTÁN: Tanítóképzés Magyarországon (tanulságok, problémák, fejlesztési lehetőségek). (PhD doktori disszertáció), NÁDASI MÁRIA: A kikérdezés. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (szerk.): Didaktika szöveggyűjtemény. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, RÉTHY ENDRÉNÉ: Oktatáselméleti irányzatok. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, PETRINÉ FEYÉR JUDIT: Az oktatás eszközei, tárgyi feltétele. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Recenziók: Könyvismertetés. Köznevelés, 1980/4. sz. 12. BISZTERSZKY ELEMÉR: Könyvismertetés. Magyar Pedagógia, 1980/2. sz BÁTHORY ZOLTÁN: Könyvismertetés. Pedagógiai Szemle, 1980/7-8. sz NÁDASI MÁRIA: Könyvismertetés. Magyartanítás, 1980/4. sz A pedagógusképzés tartalmi fejlesztése: A 6. főirány közötti szakaszának eredményei. Budapest, (2 hivatkozás) FÁBIÁN ZOLTÁN (szerk.): Új modellek a pedagógusképzésben. Tankönyvkiadó, Budapest, PRISZTÓKA GYÖNGYVÉR: Az alkalmasság és beválás főbb tényezői a testnevelő tanárképzésben. (Kandidátusi disszertáció). Pécs, A mikrotanítás elméleti és gyakorlati kérdései. Tankönyvkiadó, Budapest, (31 hivatkozás + 4 recenzió) OROSZ SÁNDOR: A tanítás mint a tanulás irányítása. Akadémiai doktori értekezés, SZ. BERKI ÉVA: A videotechnika alkalmazása és alkalmazhatósága a pedagógusképzésben. Pedagógusképzés, 1986/ CSERNÉ ADERMANN GIZELLA: Módszertani megújulás néhány nyugat-európai ország pedagógusképzésében. Felsőoktatási Szemle, 1987/7-8. sz BÁTHORY ZOLTÁN (összeáll.): A tanítás-tanulás megszervezésének alapkérdései. In: Loránd Ferenc (szerk.): Továbbképzési tematikák és folyamattervek. Tolna Megyei Pedagógiai Intézet,

18 TOMPA KLÁRA: Pedagógiai kísérlet és videofelvétel-technika. Pedagógiai Technológia, 1988/3. sz LUKÁCS ISTVÁN: Modellvideó a pedagógiai folyamatban. Audiovizuális Kommunikáció, 1989/1. sz. 18. FÁYNÉ DOMBI ALICE: Tanári minták szerepe a pedagógussáválás folyamatában. (Kandidátusi értekezés). Szeged, , 291. KALAPÁCS JÁNOS: Társas kommunikációs módszerek középiskolában. A döntési képesség fejlesztése. (Kandidátusi disszertáció), Budapest, TÓTH BEATRIX: A pedagógiai képességek alapozása az anyanyelv tantárgypedagógiai szemináriumokon. In. Hangay Zoltán (szerk.): Módszertani előadások. Budapest, ZRINSZKY LÁSZLÓ: Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, BÁRDOSSY ILDIKÓ: Adalékok a pedagógiai képességfejlesztéshez. In: Pócs Tamás V. Raisz Rózsa (szerk.): Acta Academiae Paedagogicar Agreinsis Nova Series Tom. XXI. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Eger, PRISZTÓKA GYÖNGYVÉR: Az alkalmasság és beválás főbb tényezői a testnevelő tanárképzésben. (Kandidátusi disszertáció). Pécs, BÁRDOSSY ILDIKÓ: Adalékok a pedagógiai képességfejlesztéshez. Embernevelés, 1994/1. sz ZRINSZKY LÁSZLÓ: Pedagógusszerepek és változásaik. Új Pedagógiai Közlemények, ELTE BTK, Budapest, , 63. DR. SALLAI ÉVA: Tanulható- e a pedagógus mesterség? VEK, Veszprém, , 144. FÁYNÉ DOMBI ALICE: A pedagógiai kompetencia fejlesztésének egy lehetséges útja. In: Gácser József (szerk.): Pedagógiai antológia IV. kötet. JGYTF Kiadó, Szeged, , 99. HEIMANN LÁSZLÓNÉ: Tehetségfejlesztő tanárok a gyakorlat és az elmélet tükrében. Fejlesztő Pedagógia, 1997/6. sz PETRINÉ FEYÉR JUDIT: Gyakorlat a pedagógusképzésben. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. I. kötet, Keraban, Budapest, KOTSCHY BEÁTA: Laboratóriumi módszerek a pedagógusképzésben. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. II. kötet, Keraban, Budapest, KOTSCHY BEÁTA: Mikrotanítás. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. II. kötet, Keraban, Budapest, KOTSCHY BEÁTA: Modell (a pedagógusképzésben). (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. II. kötet, Keraban, Budapest, LUKÁCS ISTVÁN: Rávezető kérdés. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet, Keraban, Budapest, KOTSCHY BEÁTA: Videós visszacsatolás. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet, Keraban, Budapest, RÉTHY ENDRÉNÉ: Oktatáselméleti irányzatok. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, DOROZSMAINÉ BALOGH ERIKA: A pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei. In: Bábosik István Széchy Éva (szerk.): Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban. ELTE BTK, Budapest,

19 E. SZABÓ ZOLTÁN: Tanítóképzés Magyarországon (tanulságok, problémák, fejlesztési lehetőségek). (PhD doktori disszertáció), BUDA MARIANN (szerk.): Eszköztár a tanárszakos hallgatók intézményi pedagógiai gyakorlataihoz. KLTE, Debrecen, BIKICS GABRIELLA BOROSNÉ KÉZY ZSUZSANNA LENNERT ISTVÁN: Mit várnak a hallgatók az átalakuló felsőoktatástól az ezredforduló tájékán? Új Katedra, 1999/5. sz KÓSÁNÉ ORMAI VERA: Pszichológus az iskolában. Okker, Budapest, , 171. KOTSCHY BEÁTA: A tervezés tanítása a pedagógusképzésben. Pedagógusképzés, 2000/1-2. sz SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (szerk.) Didaktika szöveggyűjtemény. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Recenziók: Könyvismertetés. Pedagógiai Technológia, 1986/4. sz LUKÁCS ISTVÁN: Könyvismertetés. Audiovizuális Kommunikáció, 1987/5. sz GÖNCZY ÁKOS: Könyvismertetés. Magyar Pedagógia, 1987/2. sz GUBÁN GYULA: Könyvismertetés. Ma és Holnap, 1987/ A pedagógia és a pedagógusok: egy empirikus vizsgálat eredményei. Társszerzők: Golnhofer Erzsébet, Kotschy Beáta, Nádasi Mária, Szokolszky Ágnes. Akadémia kiadó, Budapest, (50 hivatkozás + 2 recenzió) SZILÁRD ISTVÁN: Az oktatók továbbképzési rendszerének vizsgálata, fejlesztésének lehetőségei a katonai felsőfokú tanintézetekben. (Egyetemi doktori értekezés), GALLASZ ILDIKÓ: Gondolatok a tanár szakos hallgatók gyakorlati képzéséről. In: Mankó Mária (szerk.): Nevelés- és Művelődéstudományi Közlemények. Acta Academiae Paedagogicae Nyiregyháziensis, Tomus 13/. Nyíregyháza, FÁBIÁN ZOLTÁN (összeáll.): A pedagógiai kutatások módszerei és logikája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, NAGY MÁRIA: Tanári szakma és professzionalizálódás. Vázlat egy szakma politikatörténetéhez. (Kandidátusi disszertáció), Budapest, JÁVORKA GABRIELLA (szerk.): Tanári létkérdések. Raabe, Budapest, PRISZTÓKA GYÖNGYVÉR: Az alkalmasság és beválás főbb tényezői a testnevelő tanárképzésben. (Kandidátusi disszertáció). Pécs, BENEDEK ISTVÁN: Pedagógiai vezetés, a vezetés pedagógiája. Okker, Budapest, OROSZ SÁNDOR: Mérések a pedagógiában. VE, Veszprém, DR. SALLAI ÉVA: Tanulható- e a pedagógus mesterség? VEK, Veszprém, , 144. SZABÓ ANTAL: A tanári mesterségre történő hatékonyabb felkészítés, különös tekintettel a didaktika és a szakmódszertan összehangolására. (Kandidátusi disszertáció) Nyíregyháza, PERJÉS ISTVÁN: A megismerési stratégiák tantervesítése. (Kandidátusi disszertáció) Budapest,

20 PETRIKÁS ÁRPÁD: Iskolapedagógia. Az embernevelés differenciális elemei az iskolában. Okker, Budapest, , 110. FÁYNÉ DOMBI ALICE: Ismétlő-rendszerező óra. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. II. kötet, Keraban, Budapest, KAJÁN LÁSZLÓ OROSZ SÁNDOR: Módszertani szabadság. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. II. kötet, Keraban, Budapest, OROSZ SÁNDOR: Oktatási módszer. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet, Keraban, Budapest, KOTSCHY BEÁTA: Oktatómunka tervezése. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet, Keraban, Budapest, IMRE ANNA: Pedagógusszere (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet, Keraban, Budapest, SZIVÁK JUDIT: Tanítási óra. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet, Keraban, Budapest, FÁYNÉ DOMBI ALICE: Új ismeretet feldolgozó óra. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet, Keraban, Budapest, OLÁH ZSUZSANNA: A tranzakcióanalízis a pedagógiai folyamatban. In: Bábosik István Széchy Éva (szerk.): Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban. ELTE BTK, Budapest, E. SZABÓ ZOLTÁN: Tanítóképzés Magyarországon (tanulságok, problémák, fejlesztési lehetőségek). (PhD doktori disszertáció), MAKAI ÉVA: Gyermekvédelmi kultúra a pedagógusok szakmai önképében. In: Bábosik István Széchy Éva (szerk.): Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban. ELTE BTK, Budapest, HÁRSFALVINÉ SZIVÁK JUDIT: A kezdő pedagógus tapasztalatszerző folyamatának vizsgálata. In: Bábosik István Széchy Éva (szerk.): Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban. ELTE BTK, Budapest, p NÁDASI ANDRÁS: A tanszerkutatás, - fejlesztés, -ellátás és használat néhány kérdése. Könyv és Nevelés, 1999/1. sz , 101. BUDA MARIANN (szerk.): Eszköztár a tanárszakos hallgatók intézményi pedagógiai gyakorlataihoz. KLTE, Debrecen, DOMBI ALICE: Tanári minta mintatanár. APC-Stúdió, Gyula, HALÁSZ GÁBOR LANNERT JUDIT: Jelentés a magyar közoktatásról, OKI, Budapest, ZSOLNAI JÓZSEFNÉ: Főiskolán és egyetemen megszerzett pedagógiai tudás hitelességének vizsgálata a szakmai karriertervezés, valamint a pedagógiai praxis sikeressége szempontjából. Új Katedra, 2000/4. sz LUDÁNYI ÁGNES: A megváltozott tanárszerepek és korszerű értelmezésük a pedagógusképzésben. (Doktori értekezés), VESZPRÉMI LÁSZLÓ: Didaktika. APC Stúdió, Gyula, OROSZ SÁNDOR: Az általános iskolából kilépő tanulók tudásának alakulása a rendszerváltozás után. In: Csapó Benő Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (szerk.) Didaktika szöveggyűjtemény. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, HAJDÚ ERZSÉBET: A harmadik évezred első nevelői lesznek. Új Pedagógiai Szemle, szám

A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája

A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája acta paedagogica Tartalom A Pedagógia Tanszék és a Neveléstudományi Tanszék munkatársainak bibliográfiája Ambrus Attiláné Kéri Katalin 2 Bartha Árpád 6 Bárdossy Ildikó 7 Dudás Margit 12 Kocsis Mihály 13

Részletesebben

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Óvodapedagógiai Munkacsoportja 2003. július 1

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi

Részletesebben

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján 1 Angeli Judit:

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) ANGOL ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR (Ajánlott szakirodalommal) TANÍTÓ BA SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE 2014/2015. tanév (II. félév) (A tételekhez felsorolt szakirodalmak a tájékozódást és az alapos felkészülést hivatottak

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL

KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL 5. 1. A munkapiac ismertetése, különös tekintettel a kereskedelem-marketing ágazatra. Kényszerű és szándékolt munkanélküliség. A munkanélküliség fajtái. A munkapiac hatása

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon (A Műszaki Tudományi Kar záróvizsga szabályzatának melléklete)

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006 PEDAGÓGIAI INTÉZET 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Csikósné Sipeki Irén Dr. Torgyik Judit A kutatási téma címe, rövid leírása Kommunikációs tréning - távoktatás 1) Egészségfejlesztési

Részletesebben

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Mondd el, és elfelejtem, tanítsd meg, és emlékezem rá, lehessek

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet oktatási-nevelési szakmai folyóirata. XV. évfolyam 2014. 1. szám

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet oktatási-nevelési szakmai folyóirata. XV. évfolyam 2014. 1. szám 1 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet oktatási-nevelési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2014. 1. szám 2 Szerkesztőbizottság: Bayer Attila Gyula, Budai Erzsébet, Hajas Sarolta, Horváth

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése

KÖVETELMÉNYEK. Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése MTM0001 Meghirdetés féléve 2., 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy A foglalkozások előkészítésére

Részletesebben

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Europass Önéletrajz DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA. bikicsg@gmail.com. Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. BIKICS GABRIELLA ANNA MISKOLCI EGYETEM A/6 25-ÖS SZOBA Telefon 00 36 46 363 865 Fax 00 36 46 363 865 E-mail bikicsg@gmail.com Születési év 1960 SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2014-2015. tanév Tanítási, tanulási útmutató

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) - Mentori szerepek és feladatok ME1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Dr. Szabó Antal főiskolai tanár TK A tantárgy megismerteti a résztvevőkkel a mentori munka komplex feladatrendszerét,

Részletesebben