AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK"

Átírás

1 AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2006

2 Könyv, önálló kiadvány: 15 (ebből 2 idegen nyelvű) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Szakmai feladatlapok és programok szerkesztésének módszerei. Budapest, A visszacsatolás problémája a didaktikában. Budapest, Tankönyvkiadó, Mikrotanítás. Országos Oktatási Központ, Budapest, Mikrotanítási oktatócsomagok készítése. OOK, Budapest, The Use of Microteaching and Allied TEchniques for the Training of Educational Personnel in Sweden, the Federal Republic of Germany and the United Kingdom. Unesco, Paris, La Microensenansa on Europa INCIE. Madrid, Bevezetés az oktatástechnikai eszközök, anyagok használatába. Társszerzők: Tompa Klára Suba Istvánné. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, Az oktatócsomag. Társszerzők: Hunyady Györgyné, Takács Etel, Tompa Klára. Tankönyvkiadó, Budapest, A mikrotanítás elméleti és gyakorlati kérdései. Tankönyvkiadó, Budapest, A pedagógia és a pedagógusok: egy empirikus vizsgálat eredményei. Társszerzők: Golnhofer Erzsébet, Kotschy Beáta, Nádasi Mária, Szokolszky Ágnes. Akadémia kiadó, Budapest, A megfigyelés mint a pedagógiai folyamat értékelésének módszere. MPI, Veszprém, Didaktika, Tankönyv a pedagógiai középiskolák számára. Társszerző: Szivák Judit. Comenius Bt., Pécs, 1993, 1996, 1997, (4 kiadás) Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Társszerző: Ollé János. OKKER, Budapest, A portfolió. Társszerző: Kimmel Magdolna. Budapest, Gondolat Kiadói Kör, Budapest, A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest, Tanulmánykötet (szerk.): 12 Az 1986-tól megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Készségleírások és értékelőlapok. OOK, Veszprém,

3 Oktatócsomagok készítése és értékelése. OOK, Veszprém, Oktatástechnológia. Tankönyvkiadó, Budapest, Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban, Budapest, 1993, Pedagógiai Lexikon. I-III. kötet. Társszerkesztő: Báthory Zoltán. Keraban, Budapest, Pedagógiai ki kicsoda. Társszerkesztő: Báthory Zoltán. Keraban, Budapest, A minőség iskolái. Segédanyag a gyakorlatfejlesztő munkához. Válogatás az angol nyelvű szakirodalomból. Társszerkesztő. Kotschy Beáta. School Bt., Nyíregyháza, Didaktika: elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998, 1999, 2000, Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000., Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Társszerkesztő: Báthory Zoltán. Osiris Kiadó, Budapest, Didaktika. (átdolgozott kiadás) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003, 2004., 2005, Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Társszerkesztő Kelemen Elemér Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Tanulmány (folyóiratban és könyvfejezetként): 77 (ebből 7 külföldön jelent meg idegen nyelven) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Az értelmi cselekvések szakaszos formálása elméletének új eredményei. Pedagógiai Szemle, 1970/6. sz Tudományos diákkörök nevelőmunkája az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ifjúkommunista, 1970/9. sz Programozott oktatás (didaktikai alapon). Audiovizuális Technológiai Módszertani Közlemények, 1970/2. sz A megfigyelés. In: Salamon Zoltán (szerk.): A pedagógiai kutatás módszerei. Budapest, Hogyan készítsünk programot? Audiovizuális Technológiai Módszertani Közlemények, 1971/5. sz A tanári hatékonyságról és tanárképzésről. Pedagógiai Szemle, 1972/12. sz

4 Teljesítménymérés az iskolában. Köznevelés, 1972/5. sz Az oktatás korszerűsítésének strukturális kérdései. A tanítás-tanulás folyamatának szervezeti kérdései. In: Kiss Gyula Voksán József (szerk.): Pedagógia a marxizmus-leninizmus esti egyetemek számára. Kossuth Kiadó, Budapest, A pedagógusok helyzete, szerepe és tevékenysége. Pedagógiai Szemle, 1973/7-8. sz Kategóriarendszer alkalmazása a felsőoktatási előadások megfigyelésére. Társszerző: Golnhofer Erzsébet. Magyar Pedagógia, 1973/1-2. sz Az iskolai hospitálások különböző változatainak összehasonlító vizsgálata. Társszerzők: Bucskó Béla Petri András. Magyar Pedagógia, 1973/3. sz Mikrotanítás. Köznevelés, 1975/40. sz A Bibliography of Microteachning. Társszerző: McAleese, W. R. Programmed Learning and Educational Technology, 1975/1. sz A tanári-tanulói tevékenység alakulása a gyakorlóiskolai televízióstúdióban. Társszerző: Golnhofer Erzsébet. Magyar Pedagógia, 1976/1-2. sz Az oktatócsomag fogalma. Társszerző: Tompa Klára. In: Ujczné Orbán Magda (szerk.): Az oktatócsomag és az indiviualizált képzés. OOK, Budapest, Statisztikai módszerek. Társszerzők: Golnhofer Erzsébet Faragó Magdolna. In: A pedagógiai kutatás módszerei. III. kötet. Tankönyvkiadó, Budapest, Videofelvételek a pedagógusképzésben. Audiovizuális Közlemények, 1977/2. sz Az oktatástechnológia tárgyáról. Magyar Pedagógia, 1978/1. sz Mikrotanítás a gyakorlatban. Pedagógusképzés, 1978/3. sz A pedagógusok helyzete és szerepe a tanítás-tanulás folyamatában. In: Kiss Árpád Nagy Sándor Szarka József (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből Akadémiai Kiadó, Budapest, A pedagógusok tevékenységének sajátosságai. Pedagógiai Szemle, 1979/12. sz A pedagógus tevékenység elemzésének és alakításának módszerei. In: Boros Dezső Papp János Petrikás Árpád Vecsey Beatrix (szerk.): Személyiségformálás és hivatásra nevelés a pedagógusképzésben. Kecskeméti Óvónőképző Intézet, Debrecen, Az oktatástechnika fő kérdései. In: Falus Iván (szerk.): Oktatástechnológia. Tankönyvkiadó, Budapest,

5 A televízió alkalmazása a pedagógusképzésben. Magyar Pedagógia, 1981/4. sz A fontosabb pedagógiai készségek tartalma és kialakításuk módszerei. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon a pedagógusképzésben és továbbképzésben II. OOK, Veszprém, A valóságfeltárás, az elméleti igényesség és a gyakorlati hasznosság egysége. Magyar Pedagógia, 1982/4. sz A pedagógia rangja és színvonala. Pedagógiai Szemle, 1982/1. sz. Egy gyakorlatra orienált pedagógiai képzési modell terve. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon a pedagógusképzésben és továbbképzésben. OOK, Veszprém, Tanárjelölt egyetemisták a tanárképzésről. Társszerzők: Kotschy Beáta, Golnhofer Erzsébet, Nádasi Mária. Pedagógiai Szemle, 1983/9. sz Pedagógusok a pedagógusképzésről. Társszerző: Kotschy Beáta. Pedagógiai Szemle, 1983/5. sz A videotechnika alkalmazása a tanári döntéshozatal kutatásában. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a képzésben és továbbképzésben. V. OOK, Veszprém, A fontosabb pedagógiai készségek tartalma és kialakításuk módszerei. In: Poór Ferenc (szerk.): A pedagógiai képességek intenzív fejlesztésének módszerei. Tankönyvkiadó, Budapest, Egy gyakorlatra orienált pedagógiai képzési modell terve. In: Poór Ferenc (szerk.): A pedagógiai képességek intenzív fejlesztésének módszerei. Tankönyvkiadó, Budapest, A frontális szervezési mód során alkalmazott módszerek. Köznevelés, 1987/3. sz A strukturált megfigyelésről. Magyar Pedagógia, 1988/2. sz Training Teachers for Teaching to a Wide Range of Abilities, Interest and Backgrounds in the Classroom / The State of the Art in Hungary/ Council of Europe, Council for Cultural Cooperation, Strasbourg Heterogén tanulócsoportok oktatása. Pedagógusképzés, 1991/1. sz A tantermi környezet kutatása. Új Pedagógiai Szemle, 1991/7-8. sz Pedagógusképzés, kutatás, gyakorlat nemzetközi perspektívában. Új Pedagógiai Szemle, 1992/1. sz A pedagógiai kutatás metodológiája. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban, Budapest,

6 The educational laws and their effect on teacher training in Hungary, In: Transfer of expertise related to the management of Tempus projects. Bratislava, 1995, Analysing some characteristics of teaching practice in Hungary. European Journal of Teacher Education, 1996/3. sz A kutatási eredmények értelmezése, közlése. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszertanába. Keraban, Budapest, A megfigyelés. Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban, Budapest, A legfontosabb pedagógiai készségek tartalma és kialakításuk módszerei. In: Pőcze Gábor (szerk.): A pedagógus szakmához tartozó képességek. Szöveggyűjtemény. OKKER, Budapest, A gyakorlati képzés és a tanári képesítés egységes követelményei. Pedagógusképzés, 1997/1. sz A pedagógusképzés fejlesztésének néhány kérdése. Pedagógusképzés, 1997/1. sz Az eredményes pedagógus. In: Gácser József (szerk.): Pedagógiai Antológia. JGYTF, Szeged, A pedagógia integritása és az interdiszciplinaritás. Új Pedagógiai Szemle, 1998/4. sz Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A pedagógus. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli tudása. Társszerzők: Nahalka István Kotschy Beáta Lénárd Sándor Szivák Judit Golnhofer Erzsébet Réthy Endréné Petriné Feyér Judit Vámos Ágnes. Iskolakultúra, szám Az oktatás módszerei. Iskolakultúra, 1999/9. sz Towards Democracy in Hungary. (társszerzővel) In: Moving Horizons in Education (szerk.: Niemi, H) Helsinki University Press, Helsinki, Előszó. In: Golnhofer Erzsébet Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, A gyakorlat pedagógiája. In: Golnhofer Erzsébet Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó,

7 Az oktatási módszerek kiválasztására és alkalmazására vonatkozó nézetek. In: Golnhofer Erzsébet Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, A gyakorlati képzés és a tanári képesítés egységes követelményei. In: Buda András (szerk.): Pedagógia és hermeneutika. Pallas Debrecina, 10. DE, Debrecen, Pedagógus mesterség pedagógiai tudás. Iskolakultúra, 2001/2. sz Van-e az oktatásnak elmélete? Iskolakultúra, 2001/9. sz Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében. In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, Egységesítési törekvések a pedagógusképzésben. In Ballér Endre, Dudás Margit (szerk.): Iskolafejlesztés és Pedagógusképzés. Tanárképzők Szövetsége, Pécs, A tanuló tanár. Iskolakultúra, 2002/6-7. sz A pedagógusképzés modelljei az Európai Közösség országaiban In: Bábosik István - Kárpáti Andrea (szerk.): Összehasonlító pedagógia. BIP, Budapest, Szakdolgozat a pedagógiai képzésben. Iskolakultúra, 2002/1. sz A pedagógus. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A pedagógussá válás folyamata. Educatio, 2004/3. sz A kutatási eredmények értelmezése, közlése. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. 4. kiadás. Műszaki Kiadó, Budapest, A megfigyelés. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. 4. kiadás. Műszaki Kiadó, Budapest, A pedagógiai kutatás metodológiai kérdései. In: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. 4. kiadás. Műszaki Kiadó, Budapest, A szakirodalom feltárása és feldolgozása. In: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. 4. kiadás. Műszaki Kiadó, Budapest, Miért pont a testnevelés? In: Értékelés a testnevelésórán, különös tekintettel az osztályozással kapcsolatos aktuális kérdésekre. (Az ELTE PPK szervezésében december 2-án rendezett szakmai megbeszélés anyaga, Pedagógusképzés a 21. században, ELTE-modell 2.) ELTE PPK, Budapest,

8 A pedagógusképzés vége. In: Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma. Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, Debrecen, Teachers career start: difficulties from the viewpoints of novice teachers, school staff and the researcher (társszerzővel), In: Changing Education in a Changing Society, Klaipeda University, Képesítési követelmények kompetenciák sztenderdek. Pedagógusképzés, 2005/1. sz. 16. Recenziók, nekrológok, interjúk: 8 Az MTA Didaktikai Albizottságának tevékenysége között. Iskolakultúra, 1997/6-7. sz Elkészült a Pedagógiai Lexikon. Pedagógusok Lapja, 1997/8. sz. 13. Igyekeztünk mérsékelni az inga kilengését. Társszerző: Toót H. Zsolt. Tandem, 1997/3. sz Pedagógiai Lexikon nem csak pedagógusoknak. Társszerző: Báthory Zoltán. Köznevelés, 1998/6. sz Igaz és igazolódott ismeretek tárháza. Magyar Felsőoktatás, 1998/4. sz Az éremnek két oldala van. Köznevelés, 2002/12. sz. 19. Könyvek pedagógusoknak. Új Pedagógiai Szemle, 2002/3. sz Dr. Lappints Árpád főiskolai tanár. Pedagógusképzés, 2004/1. sz. 1. Sorozatszerkesztés: 2 sorozat, összesen 13 kötet *PEDAGÓGUS KÖNYVEK sorozat (szerkesztő bizottsági elnök): 7 kötet KUTATÁS-MÓDSZERTANI Kiskönyvtár (sorozatszerkesztés) Teaching and Teacher Education (nemzetközi szerkesztőbizottság tagja) Magyar Pedagógia (szerkesztő bizottság tgja Pedagógusképzés (főszerkesztő) Külföldön tartott előadás: 8

9 The Structure and Legal Situation of Continued Education for Certified Teachers in Hungary/Paper presented at the international conference in Abruzzo, Italy "La formazione in servizio del personale docente in Italia e nai Paesi della Comunita Europea" Nov Trends in the East-European teacher education, /Keynote speech /, In: The 19th Conference of ATEE, Proceedings, Prague, 1995, COMPARE- TE Annual Meeting, Prága, szeptember Teaching competencies, angol COMPARE- TE Annual Meeting, Pöstyén, 1998, november 5-7. The role of theory and practice in teacher education, angol ECER 1998, European Conference of Educational Researchers /Annual Conference of the European Educational Reesearch Association/, Ljubljana, szeptember Determinants of Teaching Methods /Kotschy Beátával / The First European Conference of TNTEE, Liszabon, 1999.május 27 június 1. The Effect of Teachers Beliefs on their Planning and Methods /Kotschy Beátával/. ATEE Conference, Barcelona, 2000, The Role of Beliefs and Consciousness in Classroom Practice /Kotschy Beátával / Trends and Concerns in the Hungarian Teacher Education, Compare-TE international seminar, Budapest, június 6-8. A tanári kompetencia fogalmának alakulása, elhangzott a Bolognai folyamat és Ukrajna c. tudományos konferencián, Beregszász, március

10 AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván MŰVEIRE VONATKOZÓ HIVATKOZÁSOK ÉS RECENZIÓK A HAZAI PEDAGÓGIAI SZAKIRODALOMBAN BUDAPEST, 2006.

11 Könyv Szakmai feladatlapok és programok szerkesztésének módszerei. Budapest, (1 hivatkozás) SZABOLCS ÉVA: Wichtigere Arbeiten der Mitarbeiter des Lehrstuhls. In: Annales universitatis scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae sectio paedagogica et psychologica tomus VI. Budapest, A visszacsatolás problémája a didaktikában. Budapest, Tankönyvkiadó, (35 hivatkozás + 4 recenzió) OROSZ GÁBOR: A logika eredményeinek alkalmazása az oktatási folyamat elemzésében és tervezésében. (Kandidátusi értekezés). é. n DR. RÓNA BORBÁLA: A pedagógiai munka pszichohigiénés problémái. Pedagógiai Szemle, 1970/ Falus Jánost írt 609, 622. NAGY SÁNDOR: Die Entwicklung der ungarischen Pädagogik im letzten vierteljahrhundert ( ). In: Annales universitatis scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae sectio paedagogica et psychologica tomus III. Budapest, GECSŐ ERVIN GYARAKI F. FRIGYES: Programozott tanítás és pedagógiai technológia. OPI, Budapest, BENCSIK ISTVÁN: Az oktatási eszközök fejlesztésének didaktikai-metodikai alapjai a szakképzésben. Audiovizuális Közlemények, 1976/1. sz SZILÁGYI TIBORNÉ: Visszacsatolás a frontális órán. In: Nádasi Mária (szerk.): Az elmélet és a gyakorlat egységében. Pedagógiai Közlemények, 17. Budapest, , 81. TAKÁCS ETEL: Programozott oktatás? Gondolat, Budapest, , 199. SZABOLCS ÉVA: Wichtigere Arbeiten der Mitarbeiter des Lehrstuhls. In: Annales universitatis scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae sectio paedagogica et psychologica tomus VI. Budapest, Visszacsatolás (szócikk). In: Nagy Sándor (szerk.): Pedagógiai Lexikon. IV. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, PÁLVÖLGYI LAJOS: A modellezés lehetőségeiről a pedagógiában. Akadémiai Kiadó, Budapest, NÁDASI MÁRIA: Az egységesség és differenciáltság együttes érvényesítésének lehetőségei és sajátosságai az oktatási folyamat szervezésében. (Kandidátusi értekezés). Budapest, BISZTERSZKY ELEMÉR FÜRJES JÓZSEF: Programozott oktatás, oktatógépek. OMIKK, Budapest, DR. ISZÁJ FERENC: A multiple-choice módszer alkalmazási lehetőségei matematikaórákon. Módszertani Közlemények, 1984/ ISZÁJ FERENC: Gépi ellenőrzés-értékelés matematikából. Felsőoktatási Szemle, 1986/5. sz M. NÁDASI MÁRIA: Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. Tankönyvkiadó, Budapest, RÓNAI MIKLÓS: A pedagógiai visszacsatolás I. Szakoktatás, 1987/1. sz RÓNAI MIKLÓS: A pedagógiai visszacsatolás II. Szakoktatás, 1987/2. sz ALMÁSY GYÖRGY: Didaktikai gyakorlatok. Segédjegyzet a tanárképző főiskolák számára. Tankönyvkiadó, Budapest, VIDÁKOVICH TIBOR: Diagnosztikus pedagógiai értékelés. Akadémiai Kiadó, Budapest, VIDÁKOVICH TIBOR: Diagnosztikus pedagógiai értékelés. (Kandidátusi disszertáció) Szeged, LUKÁCS PÉTER: Színvonal és szelekció. (Kandidátusi disszertáció). Budapest,

12 LUKÁCS PÉTER: Színvonal és szelekció. Társadalom és oktatás c. sorozat. Educatio, Budapest, ISZÁJ FERENC: A számítógép szerepe a tanulók matematikai készségeinek és értelmi képességeinek mérésében és fejlesztésében. (Kandidátusi disszertáció). Nyíregyháza, , 206. BALÁZS SÁNDOR: Az ellenőrzés, értékelés kérdése, didaktikai problémái. In: Nagy Andor (szerk.): Nevelés oktatás tanárképzés. EKTF, Eger, ZRINSZKY LÁSZLÓ: Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, BÁTHORY ZOLTÁN: Tanulók, iskolák, különbségek. Okker, Budapest, FEHÉR KATALIN SCHARNITZKY MIKLÓS: Visszajelentés. (szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet. Keraban, Budapest, LUKÁCS ISTVÁN: Szabályozás. (szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet. Keraban, Budapest, RÉTHY ENDRÉNÉ: Oktatáselméleti irányzatok. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , 38. RÉTHY ENDRÉNÉ: Az oktatási folyamat. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , 268. FABINYI ERZSÉBET: Az értékátadás és elsajátítás néhány nevelésfilozófiai, pszichológiai és nevelésszociológiai problémája az oktatási folyamatban. Miskolc, BÁTHORY ZOLTÁN: Tanulók, iskolák, különbségek. Okker, Budapest, SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (szerk.) Didaktika szöveggyűjtemény. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, OLLÉ JÁNOS CSEKŐ KRISZTINA: Differenciált on-line tanulási környezet hatékonyság-vizsgálata. Iskolakultúra, 2004/12. sz , 88. ZRINSZKY LÁSZLÓ: Fejlesztő kommunikáció és kommunikációfejlesztés. Pécsi Tudományegyetem Felnőttoktatási és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Pécs, Recenziók: NAGY JÓZSEF: Könyvismertetés. Köznevelés, 1969/23. sz. 26. BENŐ ISTVÁNNÉ: Könyvismertetés. Középfokú Szakoktatás, 1970/2. sz GECSŐ ERVIN: Könyvismertetés. Magyar Pedagógia, 1970/1. sz SUBA IMRÉNÉ: Könyvismertetés. Szakmunkásnevelés, 1970/1. sz. 31. A pedagógusok helyzete és munkája. Társszerzők: Golnhofer Erzsébet, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Ferge Zsuzsa, Gazsó Ferenc és többen. A MTA Szociológiai Intézet és a Felsőoktatási Pedagógiai Kutató Intézet vizsgálata. MTA Szociológiai Intézet, Budapest, (1 hivatkozás) ZRINSZKY LÁSZLÓ: Iskolaelméletek és iskolai élet. Okker, Budapest, Mikrotanítás. Országos Oktatási Központ, Budapest, (26 hivatkozás) UJCZNÉ ORBÁN MAGDA: Ajánló irodalom az oktatástechnolügiai tanfolyamok rendszeréhez. OOK, Veszprém, SZABOLCS ÉVA: Wichtigere Arbeiten der Mitarbeiter des Lehrstuhls. In: Annales universitatis scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae sectio paedagogica et psychologica tomus VI. Budapest, Mikrotanítás. (szócikk). In: Nagy Sándor (szerk.): Pedagógiai Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest,

13 NÁDASI ANDRÁS: Az oktatástechnológia hazai oktatásának fejlődése az Országos Oktatástechnikai Központ és bázishálózata tevékenységének tükrében ( ). II. rész. Audiovizuális Közlemények, 1980/3-4. sz POÓR FERENC: Kísérleti program a pedagógiai képességek fejlesztésére képmagnetofon alkalmazásával. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben. OOK, Veszprém, , 179, 181. GOLNHOFER ERZSÉBET NÁDASI MÁRIA: Felhasználási útmutató a pedagógustevékenység, az egyéni munka tervezésében és irányításában c. kézikönyvhöz. OOK, Veszprém, GOLNHOFER ERZSÉBET NÁDASI MÁRIA: Munkatankönyv a pedagógusképzésben és továbbképzésben Pedagógusképzés, 1981/1. sz LUKÁCS ISTVÁN: Mikrotanítás a didaktika oktatásában egy próbálkozás tapasztalatai. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben. OOK, Veszprém, GÖNCZY ÁKOS: A tanítási készségek fejlesztése képmagnó alkalmazásával. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben. OOK, Veszprém, , 211. OLÁH EMŐD: Mikrotanítás -i elemek alkalmazása az óvónőképzős gyakorlati képzésben az ének-zenei foglalkozásokon. Pedagógusképzés, 1982/1. sz SZOKOLSZKY ÁGNES: Kommunikációs készségek fejlesztése a pedagógusképzésben. Magyar Pedagógia, 1982/1. sz NAGY ZSUZSANNA: Videotechnika alkalmazása a kémia tantárgypedagógia oktatásában. In: Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben. IV. OOK, Veszprém, CSERNÉ ADERMANN GIZELLA: A pedagógiai tapasztalat hatására kialakuló előfeltevések szerepe a tanulók teljesítményének értékelésében. (Kandidátusi értekezés) , 234. OROSZ SÁNDOR: A videotechnika kísérleti alkalmazása a pedagógusképzésben. In: Nagy Sándor Szarka József Szűcs Pál Mészáros István (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből, Akadémiai Kiadó, Budapest, GOLNHOFER ERZSÉBET NÁDASI MÁRIA: Munkatankönyv a pedagógiai képzésben. In: Nagy Sándor Szarka József Szűcs Pál Mészáros István (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből, Akadémiai Kiadó, Budapest, BÁTHORY ZOLTÁN: Tanítás és tanulás. Tankönyvkiadó, Budapest, DR. MAGASSY LÁSZLÓ: A tanítási gyakorlat. Pedagógusképzés, 1986/2. sz CSERNÉ ADERMANN GIZELLA: Önmagát beteljesítő jóslat a pedagógiában. Tankönyvkiadó, Budapest, SZOKOLSZKY ÁGNES: Etnometodológiai szemlélet a pedagógiában. Magyar Pedagógia, 1986/2. sz SZOKOLSZKY ÁGNES: Kommunikációs készségek fejlesztése a pedagógusképzésben. In: Poór Ferenc (szerk.): A pedagógiai képességek intenzív fejlesztésének módszerei. Tankönyvkiadó, Budapest, POÓR FERENC (összeáll.): Ajánlott irodalom az intenzív képességfejlesztő eljárásaihoz. In: Poór Ferenc (szerk.): A pedagógiai képességek intenzív fejlesztésének módszerei. Tankönyvkiadó, Budapest,

14 FÁYNÉ DOMBI ALICE: Tanári minták szerepe a pedagógussáválás folyamatában. (Kandidátusi értekezés). Szeged, TÖLGYESI JÓZSEF: A képmagnetofon alkalmazása az általános iskolai közismereti tantárgyak tanításában. Magyar Pedagógiai Társaság Veszprém Megyei Tagozat, Veszprém, BÁTHORY ZOLTÁN: Tanulók, iskolák, különbségek. Okker, Budapest, RÉTHY ENDRÉNÉ: Oktatáselméleti irányzatok. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , 38. SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (szerk.) Didaktika szöveggyűjtemény. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Mikrotanítási oktatócsomagok készítése. OOK, Budapest, (2 hivatkozás) UJCZNÉ ORBÁN MAGDA: Ajánló irodalom az oktatástechnolügiai tanfolyamok rendszeréhez. OOK, Veszprém, NÁDASI ANDRÁS: Az oktatástechnológia hazai oktatásának fejlődése az Országos Oktatástechnikai Központ és bázishálózata tevékenységének tükrében ( ). II. rész. Audiovizuális Közlemények, 1980/3-4. sz The Use of Microteaching and Allied TEchniques for the Training of Educational Personnel in Sweden, the Federal Republic of Germany and the United Kingdom. Unesco, Paris, (2 hivatkozás) MIHÁLY ANDRÁS: Alkalmazható- e az orvosképzésben a mikrotanítás koncepciója? Felsőoktatási Szemle, 1978/7-8. sz SZABOLCS ÉVA: Wichtigere Arbeiten der Mitarbeiter des Lehrstuhls. In: Annales universitatis scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae sectio paedagogica et psychologica tomus VI. Budapest, Mikrotanítás. OOK, Budapest, (18 hivatkozás) POÓR FERENC WACHA IMRE: A pedagógiai készségek és képességek hatékonyabb fejlesztésének lehetőségei képmagnetofonos eljárással. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben. I. OOK, Veszprém, , 97., 99., 102., 105. SASS ATTILA: Tanárjelöltek mikrotanítási gyakorlata, videofelvételek alkalmazása a képzésben. In: Poór Ferenc (szerk.). Képmagnetofon a pedagógusképzésben és továbbképzésben. OOK, Veszprém, POÓR FERENC: A pedagógiai képességek fejlesztésének egyik gyakorlati programja a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben. OOK, Veszprém, , 253., 156. MAGYAR MIKLÓS: Kísérleti program a szakoktatók pedagógiai képességfejlesztésére képmagnetofon alkalmazásával. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben. OOK, Veszprém, , 170. POÓR FERENC WACHA IMRE: A pedagógiai kommunikációs képességek és fejlesztésük videotechnika segítésével. OOK, Veszprém, , 8., 143., 156., 281.

15 NAGY ZSUZSANNA: Videotechnika alkalmazása a kémia tantárgypedagógia oktatásában. In: Képmagnetofon alkalmazása a pedagógusképzésben és továbbképzésben. IV. OOK, Veszprém, PALOTAY FERENCNÉ VIDA PÉTERNÉ: Tanítókézés a korszerűsítés útján. Néhány tapasztalat a kollektív pedagógiai gyakorlat bevezetése után. Magyar Pedagógia, 1983/3. sz GAÁL ISTVÁN KIS-TÓTH LAJOS: Videós mikrotanítási gyakorlatok a kémia szakos tanárképzésben. Felsőoktatási Szemle, 1984/9. sz POÓR FERENC: A videotechnika közoktatási alkalmazásának alapkérdései. In: Poór Ferenc (szerk.): Képmagnetofon alkalmazása a képzésben és továbbképzésben. V. OOK, Veszprém, ,16. POÓR FERENC: A videotechnika közoktatási alkalmazásának néhány elméleti kérdése. Pedagógiai Technológia, 1985/1. sz POÓR FERENC: A videotechnika felhasználása a pedagógusok továbbképzésében. Budapest, , 42., 43., 44., 56., 165. SZ. BERKI ÉVA: A videotechnika alkalmazása és alkalmazhatósága a pedagógusképzésben. Pedagógusképzés, 1986/ VASTAGH ZOLTÁN: Kommunikációs képességek fejlesztése pedagógiai helyzetekben. In: Komlósi Ákos Tóthné Dudás Margit Vastagh Zoltán: Pedagógiai szituációk a tanárképzésben. Pedagógiai Közlemények. Tankönyvkiadó, Budapest, , 49. PEHI LÁSZLÓ: Szerkesztett és nem szerkesztett videofelvételek. Pedagógiai Technológia, 1987/4. sz , 46., POÓR FERENC: A videó a szaktanácsadó munkájában. Pedagógiai Technológia, 1989/3. sz ALMÁSY GYÖRGY: Didaktikai gyakorlatok. Segédjegyzet a tanárképző főiskolák számára. Tankönyvkiadó, Budapest, PINCZÉSNÉ DR. PALÁSTHY ILDIKÓ SCHEIBER FERENC: Gondolatok a szakdolgozatok témavezetésének és védésének problémaköréből. Felsőoktatási Szemle, 1989/ POÓR FERENC: A videotechnika lehetőségei a képzésben. Tankönyvkiadó, Budapest, , 70., 85., 190., 206. Bevezetés az oktatástechnikai eszközök, anyagok használatába. Társszerzők: Tompa Klára Suba Istvánné. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, (3 hivatkozás) DR. KOSSA MÁRIA VALÉRIA: Oktatástechnikai eszközök fejlesztése a középfokú oktatásban. Témabibliográfia. OPKM, Budapest, OROSZ SÁNDOR (szerk.): Oktatástechnológia II. OOK, Veszprém, EMŐKEY ANDRÁS (összeáll.): Oktatástechnológia. GATE, Gödöllő, Az oktatócsomag. Társszerzők: Hunyady Györgyné, Takács Etel, Tompa Klára. Tankönyvkiadó, Budapest, (35 hivatkozás + 4 recenzió) NÁDASI MÁRIA: Az oktatócsomag. Magyartanítás, 1980/4. sz SZŰCS PÁL: A tanítási-tanulási folyamatban alkalmazott audiovizuális eszközök és anyagok hatékonyságának vizsgálata. (Kandidátusi disszertáció) , 23.,31., 291. NAGY SÁNDOR: Az oktatástechnológia a neveléstudomány rendszerében. II. Audiovizuális Közlemények, 1981/5. sz

16 TOMPA KLÁRA: Az oktatócsomag típusai. Pedagógiai Technológia, 1982/3. sz PERÉNYI DEZSŐ: Egy megtanítási programcsomag kísérleti alkalmazása. Pedagógiai Technológia, 1982/2. sz NAGY SÁNDOR: A tanulás pedagógiai kérdései. OOK, Veszprém, PETRINÉ DR. FEYÉR JUDIT: Differenciálás az egyéni különbségek mérése alapján. In: Petriné dr. Feyér Judit Mészölyné dr. Fehér Katalin: Differenciált osztálymunka, optimális elsajátítás a gyakorlatban. Pedagógiai Közlemények, 23. Tankönyvkiadó, Budapest, , 52., 76., 89. MÉSZÖLYNÉ DR. FEHÉR KATALIN: Optimális elsajátítás a gyakorlatban. In: Petriné dr. Feyér Judit Mészölyné dr. Fehér Katalin: Differenciált osztálymunka, optimális elsajátítás a gyakorlatban. Pedagógiai Közlemények, 23. Tankönyvkiadó, Budapest, NAGY SÁNDOR: Oktatástechnológia a neveléstudomány rendszerében. Veszprém, NÁDASI ANDRÁS: Az oktatástechnológia az Egyesült Államokban. In: Nádasi András Vári Péter (szerk.): Tanulmányok az oktatástechnológia köréből. OOK, Veszprém, NAGY SÁNDOR: Oktatástechnológiai jellegű fejlődési tendenciák az általános és a szakképzésben. (Komparatív elemzés) Veszprém, , 31., 32. NÁDASI MÁRIA: Az egységesség és differenciáltság együttes érvényesítésének lehetőségei és sajátosságai az oktatási folyamat szervezésében. (Kandidátusi értekezés). Budapest, BISZTERSZKY ELEMÉR FÜRJES JÓZSEF: Programozott oktatás, oktatógépek. OMIKK, Budapest, , 241. DR. KOSSA MÁRIA VALÉRIA: Oktatástechnikai eszközök fejlesztése a középfokú oktatásban. Témabibliográfia. OPKM, Budapest, NAGY SÁNDOR: Differenciáló oktatástechnológia I. Audiovizuális Közlemények, 1984/5. sz , 286. NAGY SÁNDOR: Oktatástechnológia: metodikai innovációs törekvések komplex együttese. In: Nagy Sándor Szarka József Szűcs Pál Mészáros István (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből, Akadémiai Kiadó, Budapest, OROSZ SÁNDOR (szerk.): Oktatástechnológia II. OOK, Veszprém, BÁTHORY ZOLTÁN: Tanítás és tanulás. Tankönyvkiadó, Budapest, , 140., 250. NAGY SÁNDOR: Az oktatástechnológia funkciója a pedagógiai integrációban. OOK- OTT, Veszprém, M. NÁDASI MÁRIA: Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. Tankönyvkiadó, Budapest, LÉNÁRD FERENC: A tanítási órák módszereinek neveléslélektani megközelítése. Pedagógiai Szemle, 1987/ TAKÁCS ETEL: Anyanyelvünk mint tantárgy. A magyar nyelv tantárgyának tervezése a tantervben és kidolgozása a taneszközökben. (Kandidátusi disszertáció), LÜKŐ ISTVÁN: Fejezetek a magyar középfokú szakképzés műszaki pedagógiájának oktatáselméletéből. (Kandidátusi disszertáció). Sopron, WALLNER TAMÁS W. ZSURKA ÁGNES KREUTZ RAYMUND: Oktatástechnológia. Tankönyvkiadó, Budapest, , 225.

17 NAGY SÁNDOR: Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Budapest, NAGY SÁNDOR: Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Budapest, BÁTHORY ZOLTÁN: Tanulók, iskolák, különbségek. Okker, Budapest, TOMPA KLÁRA: Oktatócsomag. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet, Keraban, Budapest, RÉTHY ENDRÉNÉ: Oktatáselméleti irányzatok. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , 39. PETRINÉ FEYÉR JUDIT: Az oktatás eszközei, tárgyi feltételei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, , 344. E. SZABÓ ZOLTÁN: Tanítóképzés Magyarországon (tanulságok, problémák, fejlesztési lehetőségek). (PhD doktori disszertáció), NÁDASI MÁRIA: A kikérdezés. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (szerk.): Didaktika szöveggyűjtemény. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, RÉTHY ENDRÉNÉ: Oktatáselméleti irányzatok. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, PETRINÉ FEYÉR JUDIT: Az oktatás eszközei, tárgyi feltétele. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Recenziók: Könyvismertetés. Köznevelés, 1980/4. sz. 12. BISZTERSZKY ELEMÉR: Könyvismertetés. Magyar Pedagógia, 1980/2. sz BÁTHORY ZOLTÁN: Könyvismertetés. Pedagógiai Szemle, 1980/7-8. sz NÁDASI MÁRIA: Könyvismertetés. Magyartanítás, 1980/4. sz A pedagógusképzés tartalmi fejlesztése: A 6. főirány közötti szakaszának eredményei. Budapest, (2 hivatkozás) FÁBIÁN ZOLTÁN (szerk.): Új modellek a pedagógusképzésben. Tankönyvkiadó, Budapest, PRISZTÓKA GYÖNGYVÉR: Az alkalmasság és beválás főbb tényezői a testnevelő tanárképzésben. (Kandidátusi disszertáció). Pécs, A mikrotanítás elméleti és gyakorlati kérdései. Tankönyvkiadó, Budapest, (31 hivatkozás + 4 recenzió) OROSZ SÁNDOR: A tanítás mint a tanulás irányítása. Akadémiai doktori értekezés, SZ. BERKI ÉVA: A videotechnika alkalmazása és alkalmazhatósága a pedagógusképzésben. Pedagógusképzés, 1986/ CSERNÉ ADERMANN GIZELLA: Módszertani megújulás néhány nyugat-európai ország pedagógusképzésében. Felsőoktatási Szemle, 1987/7-8. sz BÁTHORY ZOLTÁN (összeáll.): A tanítás-tanulás megszervezésének alapkérdései. In: Loránd Ferenc (szerk.): Továbbképzési tematikák és folyamattervek. Tolna Megyei Pedagógiai Intézet,

18 TOMPA KLÁRA: Pedagógiai kísérlet és videofelvétel-technika. Pedagógiai Technológia, 1988/3. sz LUKÁCS ISTVÁN: Modellvideó a pedagógiai folyamatban. Audiovizuális Kommunikáció, 1989/1. sz. 18. FÁYNÉ DOMBI ALICE: Tanári minták szerepe a pedagógussáválás folyamatában. (Kandidátusi értekezés). Szeged, , 291. KALAPÁCS JÁNOS: Társas kommunikációs módszerek középiskolában. A döntési képesség fejlesztése. (Kandidátusi disszertáció), Budapest, TÓTH BEATRIX: A pedagógiai képességek alapozása az anyanyelv tantárgypedagógiai szemináriumokon. In. Hangay Zoltán (szerk.): Módszertani előadások. Budapest, ZRINSZKY LÁSZLÓ: Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, BÁRDOSSY ILDIKÓ: Adalékok a pedagógiai képességfejlesztéshez. In: Pócs Tamás V. Raisz Rózsa (szerk.): Acta Academiae Paedagogicar Agreinsis Nova Series Tom. XXI. Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Eger, PRISZTÓKA GYÖNGYVÉR: Az alkalmasság és beválás főbb tényezői a testnevelő tanárképzésben. (Kandidátusi disszertáció). Pécs, BÁRDOSSY ILDIKÓ: Adalékok a pedagógiai képességfejlesztéshez. Embernevelés, 1994/1. sz ZRINSZKY LÁSZLÓ: Pedagógusszerepek és változásaik. Új Pedagógiai Közlemények, ELTE BTK, Budapest, , 63. DR. SALLAI ÉVA: Tanulható- e a pedagógus mesterség? VEK, Veszprém, , 144. FÁYNÉ DOMBI ALICE: A pedagógiai kompetencia fejlesztésének egy lehetséges útja. In: Gácser József (szerk.): Pedagógiai antológia IV. kötet. JGYTF Kiadó, Szeged, , 99. HEIMANN LÁSZLÓNÉ: Tehetségfejlesztő tanárok a gyakorlat és az elmélet tükrében. Fejlesztő Pedagógia, 1997/6. sz PETRINÉ FEYÉR JUDIT: Gyakorlat a pedagógusképzésben. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. I. kötet, Keraban, Budapest, KOTSCHY BEÁTA: Laboratóriumi módszerek a pedagógusképzésben. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. II. kötet, Keraban, Budapest, KOTSCHY BEÁTA: Mikrotanítás. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. II. kötet, Keraban, Budapest, KOTSCHY BEÁTA: Modell (a pedagógusképzésben). (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. II. kötet, Keraban, Budapest, LUKÁCS ISTVÁN: Rávezető kérdés. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet, Keraban, Budapest, KOTSCHY BEÁTA: Videós visszacsatolás. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet, Keraban, Budapest, RÉTHY ENDRÉNÉ: Oktatáselméleti irányzatok. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, DOROZSMAINÉ BALOGH ERIKA: A pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei. In: Bábosik István Széchy Éva (szerk.): Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban. ELTE BTK, Budapest,

19 E. SZABÓ ZOLTÁN: Tanítóképzés Magyarországon (tanulságok, problémák, fejlesztési lehetőségek). (PhD doktori disszertáció), BUDA MARIANN (szerk.): Eszköztár a tanárszakos hallgatók intézményi pedagógiai gyakorlataihoz. KLTE, Debrecen, BIKICS GABRIELLA BOROSNÉ KÉZY ZSUZSANNA LENNERT ISTVÁN: Mit várnak a hallgatók az átalakuló felsőoktatástól az ezredforduló tájékán? Új Katedra, 1999/5. sz KÓSÁNÉ ORMAI VERA: Pszichológus az iskolában. Okker, Budapest, , 171. KOTSCHY BEÁTA: A tervezés tanítása a pedagógusképzésben. Pedagógusképzés, 2000/1-2. sz SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (szerk.) Didaktika szöveggyűjtemény. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Recenziók: Könyvismertetés. Pedagógiai Technológia, 1986/4. sz LUKÁCS ISTVÁN: Könyvismertetés. Audiovizuális Kommunikáció, 1987/5. sz GÖNCZY ÁKOS: Könyvismertetés. Magyar Pedagógia, 1987/2. sz GUBÁN GYULA: Könyvismertetés. Ma és Holnap, 1987/ A pedagógia és a pedagógusok: egy empirikus vizsgálat eredményei. Társszerzők: Golnhofer Erzsébet, Kotschy Beáta, Nádasi Mária, Szokolszky Ágnes. Akadémia kiadó, Budapest, (50 hivatkozás + 2 recenzió) SZILÁRD ISTVÁN: Az oktatók továbbképzési rendszerének vizsgálata, fejlesztésének lehetőségei a katonai felsőfokú tanintézetekben. (Egyetemi doktori értekezés), GALLASZ ILDIKÓ: Gondolatok a tanár szakos hallgatók gyakorlati képzéséről. In: Mankó Mária (szerk.): Nevelés- és Művelődéstudományi Közlemények. Acta Academiae Paedagogicae Nyiregyháziensis, Tomus 13/. Nyíregyháza, FÁBIÁN ZOLTÁN (összeáll.): A pedagógiai kutatások módszerei és logikája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, NAGY MÁRIA: Tanári szakma és professzionalizálódás. Vázlat egy szakma politikatörténetéhez. (Kandidátusi disszertáció), Budapest, JÁVORKA GABRIELLA (szerk.): Tanári létkérdések. Raabe, Budapest, PRISZTÓKA GYÖNGYVÉR: Az alkalmasság és beválás főbb tényezői a testnevelő tanárképzésben. (Kandidátusi disszertáció). Pécs, BENEDEK ISTVÁN: Pedagógiai vezetés, a vezetés pedagógiája. Okker, Budapest, OROSZ SÁNDOR: Mérések a pedagógiában. VE, Veszprém, DR. SALLAI ÉVA: Tanulható- e a pedagógus mesterség? VEK, Veszprém, , 144. SZABÓ ANTAL: A tanári mesterségre történő hatékonyabb felkészítés, különös tekintettel a didaktika és a szakmódszertan összehangolására. (Kandidátusi disszertáció) Nyíregyháza, PERJÉS ISTVÁN: A megismerési stratégiák tantervesítése. (Kandidátusi disszertáció) Budapest,

20 PETRIKÁS ÁRPÁD: Iskolapedagógia. Az embernevelés differenciális elemei az iskolában. Okker, Budapest, , 110. FÁYNÉ DOMBI ALICE: Ismétlő-rendszerező óra. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. II. kötet, Keraban, Budapest, KAJÁN LÁSZLÓ OROSZ SÁNDOR: Módszertani szabadság. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. II. kötet, Keraban, Budapest, OROSZ SÁNDOR: Oktatási módszer. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet, Keraban, Budapest, KOTSCHY BEÁTA: Oktatómunka tervezése. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet, Keraban, Budapest, IMRE ANNA: Pedagógusszere (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet, Keraban, Budapest, SZIVÁK JUDIT: Tanítási óra. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet, Keraban, Budapest, FÁYNÉ DOMBI ALICE: Új ismeretet feldolgozó óra. (Szócikk) In: Báthory Zoltán Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet, Keraban, Budapest, OLÁH ZSUZSANNA: A tranzakcióanalízis a pedagógiai folyamatban. In: Bábosik István Széchy Éva (szerk.): Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban. ELTE BTK, Budapest, E. SZABÓ ZOLTÁN: Tanítóképzés Magyarországon (tanulságok, problémák, fejlesztési lehetőségek). (PhD doktori disszertáció), MAKAI ÉVA: Gyermekvédelmi kultúra a pedagógusok szakmai önképében. In: Bábosik István Széchy Éva (szerk.): Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban. ELTE BTK, Budapest, HÁRSFALVINÉ SZIVÁK JUDIT: A kezdő pedagógus tapasztalatszerző folyamatának vizsgálata. In: Bábosik István Széchy Éva (szerk.): Új tehetségek és kutatási eredmények a hazai neveléstudományban. ELTE BTK, Budapest, p NÁDASI ANDRÁS: A tanszerkutatás, - fejlesztés, -ellátás és használat néhány kérdése. Könyv és Nevelés, 1999/1. sz , 101. BUDA MARIANN (szerk.): Eszköztár a tanárszakos hallgatók intézményi pedagógiai gyakorlataihoz. KLTE, Debrecen, DOMBI ALICE: Tanári minta mintatanár. APC-Stúdió, Gyula, HALÁSZ GÁBOR LANNERT JUDIT: Jelentés a magyar közoktatásról, OKI, Budapest, ZSOLNAI JÓZSEFNÉ: Főiskolán és egyetemen megszerzett pedagógiai tudás hitelességének vizsgálata a szakmai karriertervezés, valamint a pedagógiai praxis sikeressége szempontjából. Új Katedra, 2000/4. sz LUDÁNYI ÁGNES: A megváltozott tanárszerepek és korszerű értelmezésük a pedagógusképzésben. (Doktori értekezés), VESZPRÉMI LÁSZLÓ: Didaktika. APC Stúdió, Gyula, OROSZ SÁNDOR: Az általános iskolából kilépő tanulók tudásának alakulása a rendszerváltozás után. In: Csapó Benő Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (szerk.) Didaktika szöveggyűjtemény. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, HAJDÚ ERZSÉBET: A harmadik évezred első nevelői lesznek. Új Pedagógiai Szemle, szám

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola Cím Szerző Iskolatípus Ár Magyar irodalom, magyar nyelv Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák 9. évfolyama számára [13199/SZ/1] Madocsai László gimnázium, szakközépiskola 25,4 Irodalmi szöveggyűjtemény

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÉRTÉKELÉS Tematikus bibliográfia

FEJLESZTŐ ÉRTÉKELÉS Tematikus bibliográfia Összeállította: PAMMERNÉ FEHÉRVIZI MÁRTA könyvtáros PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola FEJLESZTŐ ÉRTÉKELÉS Tematikus bibliográfia Hiszek az ember(iség) állandó fejlődésében, és a fejlődés szakadatlan

Részletesebben

Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék

Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék Pedagógusjelöltek értékstruktúrájának és erkölcsi értékfogalmaik szilárdságának néhány sajátossága egy vizsgálat tükrében. A BGYTF 1993-as oktatói pályázatán II. helyezést

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben név Végzettség szintje Munkakör Képzettségek, pedagógus továbbképzések Bárány Andrea,, A tanulásmódszertan tanítása, Közép-és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusképzés - angol nyelv,

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (NA) A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől Kötelező (A típusú) tantárgyak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tantárgy Kód Órasz. ea. Gyak. szk.

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Kreditpont: 4 Konzultációk óraszáma 12 K A konzultációkon való részvétel kötelező, orvosi igazolás vagy az előadóval való előzetes egyeztetés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Oktatói adatlap. Dr. Varga Katalin. Dr. Varga Katalin / Szakmai önéletrajz. Beosztás: egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Telefon:

Oktatói adatlap. Dr. Varga Katalin. Dr. Varga Katalin / Szakmai önéletrajz. Beosztás: egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Telefon: Oktatói adatlap Dr. Varga Katalin Beosztás: egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Telefon: E-mail: Eddigi fő kutatási területe az oktatástechnológia, illetve annak gyakorlati alkalmazása a közép- és felsőfokú

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 1 Dr. Lükô István SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben MÛSZAKI KIADÓ Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 2 Lektorálta:

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE 2014. SZEPTEMBERTŐL Tantárgy I. Vezetési- és szervezetfejlesztési ismeretek (6 kredit) 3 10 1É

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

Autonómia és felelősség II. Neveléstudományi Konferencia Program

Autonómia és felelősség II. Neveléstudományi Konferencia Program Autonómia és felelősség II. Neveléstudományi Konferencia Program Április 28. (1. nap) Április 29. (2. nap) 9.00 Regisztráció () Regisztráció () 9.00 Megnyitó 9.50 9.50 10.10 Megnyitó: Arató Ferenc, konferencia

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei

Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei Záróvizsga témakörök Neveléstudományi mesterszak 2011. Alap- és törzsképzés témakörei 1. Tudományfejlődési paradigmák és értelmezések a nevelés tudományában 2. Nevelési elvek, hatások és módszerek összefüggései

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

Órarendi tervezett. Létszám. Oktató neve. Osztatlan tanárképzés - Közös képzési szakasz I.évfolyam (2016)

Órarendi tervezett. Létszám. Oktató neve. Osztatlan tanárképzés - Közös képzési szakasz I.évfolyam (2016) 16/17es tanév őszi félév 2 TOK 2 TOK 2 TOK 2 TOK 2 TOK tapasztalatok, nézetek (tréning) 1. csop. ngol Történelem tapasztalatok, nézetek (tréning) 2. csop. ngol Magyar tapasztalatok, nézetek (tréning) 3.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

DIFFERENCIÁLÁS Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

DIFFERENCIÁLÁS Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola DIFFERENCIÁLÁS Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása. (William

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében Kotschy Beáta Lengyeltóti, 2014. Az előadás fő kérdései Mi a pedagógiai portfólió? Miért alkalmazzuk a pedagógiai portfóliót? Mi a portfólió szerepe

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

November 6. csütörtök

November 6. csütörtök RÖVID PROGRAM Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, 2014. november 6-8. 9.30 17.30 Regisztráció November 6. csütörtök 10.30 11.00 MEGNYITÓ (Aula) A részvevőket köszönti Tóth Zoltán, a konferencia

Részletesebben

Az ellenőrzés célja és szerepe a mai óvodákban

Az ellenőrzés célja és szerepe a mai óvodákban Az ellenőrzés célja és szerepe a mai óvodákban Témavezető: Dr. Makai Katalin Készítette: Tátraháziné Staub Zita Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv- és beszédfejlesztő továbbképzési szak

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek

Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre Ph. D. Beosztás, elérhetőség Végzettségek Szakképzettségek Nyelvtudás Munkahelyek Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével) Tudományos / művészeti / akadémiai

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Összeállította: Dr. Benkei-Kovács Balázs. Szakirodalom

Összeállította: Dr. Benkei-Kovács Balázs. Szakirodalom A kurzus témakörei: Felnőttképzés módszertana és eszközrendszer 1. Összeállította: Dr. Benkei-Kovács Balázs Szakirodalom 1. A didaktika fogalma (i), és a tudományterületet ért főbb elméleti hatások (Rogers,

Részletesebben

Követelmények. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős tanszék kódja

Követelmények. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős tanszék kódja A tanítás mestersége M1002 Konzultáció óraszáma 2+0 Kollokvium - Dr. Venter György főiskolai tanár - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet,

ÖNÉLETRAJZ. Kutatási terület: interdiszciplináris tantervfejlesztés, kreativitás pedagógiája, összehasonlító tantervelmélet, ÖNÉLETRAJZ Vass Vilmos, PhD egyetemi docens Pedagógus mesterszak szakvezetője e-mail cím: vvass@bkf.hu Tudományos minősítés: 2007 - neveléstudomány-habilitáció 2000 neveléstudomány- Ph.D. Felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveléselmélet és nevelésfilozófia B1601 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Dr. habil Brezsnyánszky László TK Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2010-2011. tanévtől Informatika tanár szakmai diszciplináris tantárgyai (40 kredit) neve felelős Kötelező tárgyak

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

A közismereti tanárképzés pedagógiai-pszichológiai tantárgyai, tantárgyfelelősei

A közismereti tanárképzés pedagógiai-pszichológiai tantárgyai, tantárgyfelelősei 14/2016. (04.18.) számú határozat: A Tanárképző Központ Tanácsa egyhangúan (11 igen 0 nem, 0 tartózkodás mellett) határozott arról, hogy a karok által előterjesztett pedagógiai-pszichológiai tantárgyak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése

KÖVETELMÉNYEK. Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése Felkészülés a tanításra/foglalkozásra és az óra elemzése, értékelése MTM0001 Meghirdetés féléve 2., 5. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy A foglalkozások előkészítésére

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Szabóné Dr. Berki Éva, publikációk március 25. szerda, 08:18. Publikációk

Szabóné Dr. Berki Éva, publikációk március 25. szerda, 08:18. Publikációk Publikációk 1. A közgazdász tanárszakos hallgatók nevelési gyakorlatának szerepe a hivatástudat fejlesztésében Felsőoktatási Szemle 1979. 6. sz. 2. Pedagógiai proszeminárium a közgazdász-tanárképzésben

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Cigány gyerekek szocializációja CSM2101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás formájában. Egy alkalommal hospitálás

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta NÉV 9. A 9. B 9. C 9. D 9. E 10. A 10. B 10. C 10. D 10. E 10. F 10. G 11. A 11. B 11. C 11. D 11. E 11. FG 12. A 12. B 12. C 12. D 12. F 12. GH 13. E 11emelt nyek nyek 9. évfolyam nyek nyek 10. évfolyam

Részletesebben

Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Ajánló bibliográfia a Pedagógiai Szakkönyvtár állományából MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS, INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 1. Kovács László Tarcsa Zoltán: Nevelés, művelődés, minőség: a

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra Levelező ÓVODAPEDAGÓGUS szak, I. évfolyam, félév, 2016. szeptember-december, 30-as szept. 9. szept. 10. szept. 23. szept. 24. okt. 7. okt. 8. okt. 2 okt. 22. nov. 1 nov. 12. nov. 25. nov. 26. 8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

Biológia - Kémia. Informatika. Matematika - Fizika

Biológia - Kémia. Informatika. Matematika - Fizika SZAKMAI PROGRAMOK 2006. január 30. 11.00-12.00 Tankönyvkérdés több szemmel Kerekasztal-beszélgetés dr. Bartha Lajosné, OM közigazgatási főtanácsadó, dr. Koller Lászlóné, a Tankönyvesvállalkozók Országos

Részletesebben

A bolognai képzés tanári záróvizsgája tételes számonkérésének integrált tételsora a tantárgypedagógiai példák nélkül 2012.01.16.

A bolognai képzés tanári záróvizsgája tételes számonkérésének integrált tételsora a tantárgypedagógiai példák nélkül 2012.01.16. 1 A TANÁRI MESTERSZAK ZÁRÓVIZSGÁJÁNAK PEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA ÉS TANTÁRGYPEDAGÓGIAI INTEGRÁLT TÉTELSORA A jelen tételsor a Pedagógusképzési Bizottság 2009. 09. 15-i, 2009. 12.03-i ülésén megerősített határozata

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Tanítás-tanulás integráló környezetben

Tanítás-tanulás integráló környezetben Tanítás-tanulás integráló környezetben Papp Gabriella papp.gabriella@barczi.elte.hu MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Didaktikai Albizottság 2016. május 6. Fogalmak Nem csak tanulásban akadályozott (enyhén

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben