2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a közötti választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről 2 A Baranya Megyei Területi Választási Iroda közleménye 32

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Szám: 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a közötti választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdésének f) pontja előírja, hogy a helyi önkormányzati képviselő-testületek tagjai általános választásának évében, a választás napját megelőző 30 nappal a megyei főjegyzőnek részletes jelentést kell közzétenni az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről. Az önkormányzat gazdálkodását, pénzügyi determinációit egyrészt az ellátott feladat mennyisége és módja határozza meg, másrészt az a makrogazdasági környezet, benne a gazdaságpolitika és a szabályozó rendszer, amelyben a feladatot ellátja. Ezért az önkormányzat pénzügyi helyzetének bemutatásakor célszerű áttekinteni a makrogazdaság néhány fontosabb elemét, valamint az önkormányzati feladatellátás jellemzőit, a gazdálkodás évi trendjeit és a évi költségvetés alakulását. 1. A makrogazdasági feltételrendszer néhány eleme és ezek főbb változásai A makrogazdasági elemek főbb pilléreinek éttekintését fontossá teszi az a tény, hogy hazánk e ciklus alatt, 2004-ben csatlakozott az európai unióhoz. Az önkormányzat gazdálkodásának lehetőségeit nagyban meghatározták - a felvételt megelőző években - a csatlakozási feltételek teljesítéséhez kapcsolódó intézkedések, a csatlakozást követően pedig a megnyíló uniós források és az abból való részesedés feltételeinek teljesítései. Napjainkban pedig az euró övezethez való csatlakozáshoz szükséges egyensúlyteremtő program hatásai érvényesülnek. Ezeken túl jelentős befolyással bír a megyei önkormányzat helyzetére a többcélú kistérségi társulások e ciklus második felére eső megalakulása, illetve ösztönző támogatási rendszerének kialakítása..a gazdasági fejlődés főbb jellemzői Megnevezés GDP volumenindexe (%) 3,5 4,6 4,2 2. Egyéni fogyasztás volumenindexe (%) 7,8 3,1 2,9 3. Nemzetgazdasági beruházások volumenindexe (%) 2,5 7, Folyó fizetési és tőkemérleg együttes hiánya a GDP %- 8,7 8,3 7,2 ában 5. Államháztartás konszolidált deficitje a GDP %-ában (az 6,5 5,4 6,1 EU módszertana szerint) 6. Bruttó átlagkereset indexe 12 6,1 9 7 Fogyasztói árindex 4,7 6,8 3,6 8 Munkanélküliségi ráta az időszak végén (%) 5,5 6,3 7, tól a magyar gazdaság GDP növekedésében a hangsúly a belső kereslet élénkítéséről a versenyképesség erősítésére és az államháztartás megnövekedett hiányának csökkentésére helyeződött át. Ehhez egy szigorú fiskális politikai feltételrendszer alakult ki, melynek fő célja a ciklusban végig a magas deficit és azzal egyidejűleg az államháztartás terjedelmének fokozatos és folyamatos csökkentése volt ban a gazdasági folyamatokban felemás helyzet mutatkozott, a gazdaság lehetőségei nem tágultak jelentősen, a fizetési mérleg hiánya és az államadósság kedvezőtlen képet mutatott, a reálfolyamatokban azonban változások kezdődtek.

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 Az európai unióhoz való csatlakozást követően a gazdasági növekedés gyorsult és fő motorja ismét az export és a beruházás lett. A évet szigorodó pénzügypolitikai feltételek jellemezték, a fiskális politika központjában a hiány mérséklése állt. Az államháztartási hiány csökkenésének mértéke az EU országok körében a legnagyobbak közé tartozott, de így is nagyobb volt a tervezettnél ben lényegében a 2004-ben megkezdett folyamatok folytatódtak ban a költségvetéspolitika fő célkitűzése az EMU csatlakozás feltételeinek teljesítése, valamint az államháztartás kiadási oldalának szűkítése volt. Az évközi folyamatok azonban a külkereskedelmi mérleg és az államháztartási hiány tervezettnél nagyobb mértékét jelezték, a konvergencia program átdolgozására és az államháztartási hiány drasztikusabb csökkentésére van szükség. E célkitűzések megvalósítására a kormány egyensúlyteremtő (rövid és hosszabb távú programot) fogalmazott meg a költségvetés bevételeinek növelésére és a költségtakarékosabb működésre. A megyei önkormányzatok helyzetét jelentősen befolyásoló elképzelés a közigazgatási régiók kialakításának célkitűzése, a többcélú kistérségi társulások megerősítése, valamint számos az önkormányzat bevételeire és kiadásaira is ható - intézkedés és szabályozás módosítás lép életbe. 2. Az önkormányzat feladatellátása Az önkormányzat feladatait elsősorban intézményeivel, továbbá az általa alapított, vagy résztulajdonában álló közhasznú társaságokkal, gazdasági társaságokkal, társulásokkal, alapítványokkal, egyesületekkel, valamint társadalmi szervezetek útján látja el. Az intézmények száma a I. negyedéve közötti időszakban 26-ról 23-ra csökkent július 1-jétől (10 évre) átvett a megyei önkormányzat 3 komlói középfokú oktatási intézményt, melyek közül kettőt a harmadik jogutódlásával július 31-ével megszüntetett; 2003 augusztus 31. napjával átalakult a gyermekvédelmi intézményellátó rendszer, megszűnt a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a Lakásotthonok Igazgatósága, jogutódjuk szeptember 1-jétől a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ lett; december 31-ével jogutód nélkül megszűnt a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás. További változás volt, hogy február 28. napjával a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Kht-vá alakult, működése költségvetési szervként megszűnt. A 23 intézmény megoszlása: 4 % egészségügyi, 31 % szociális, 35 % oktatási, 22 % kulturális, 4 % gyermekvédelmi és 4 % igazgatási intézmény. Az intézmények költségvetésében engedélyezett létszámkeret a vizsgált időszakban 3083 főről 2826 főre mérséklődött. A Baranya Megyei Önkormányzatnak 14 társaságban van részesedése, ebből egy Kft-nek (Pécs- Pogányi Repülőteret Működtető Kft.) és egy Rt-nek (Harkányi Gyógyfürdő Zrt.) tagja, utóbbiban lévő 50 %-os részvénycsomagjának értékesítése folyamatban van. A Baranya Megyei Önkormányzat részvételével 2 alapítvány és 7 közalapítvány működik. Az önkormányzat előtt alapította a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésének feladataira a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványt, ellátási szerződést kötött a Baranya Ifjúságáért Kht-val. Továbbá megyei önkormányzati feladatokat ellátási szerződések alapján lát el a gyermekvédelem területén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület; a szociális szakosított ellátásban Mohács Város Önkormányzata, a Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.; a közoktatásban a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány. A I. negyedéves időszakban az önkormányzati feladatot ellátók száma a társaságok körében nyolccal bővült, valamint egy alapítvánnyal, két társadalmi szervezettel, tíz társulással nőtt. (A ciklus ideje alatt kapcsolódott a megyei feladatellátásba a Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány, a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Diáksport Tanács. Az önkormányzat ebben az időben alakította az Ezerszínű Baranya Turisztikai és Információs Kht-t, lépett be a Pécs/Sopianae Örökség Kht-ba, és szüntette meg az Európai Fejlesztési Irodát ben az önkormányzat együttműködési megállapodást írt alá kilenc többcélú kistérségi társulással közös szerepvállalásra a területfejlesztés, a gazdaságélénkítés, az infrastruktúra fejlesztés és az ágazati feladatok ellátására.

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Továbbá megalakult a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás (a somogyi és a tolnai önkormányzattal, valamint 2 megyei jogú város önkormányzatával), melynek feladatkörébe tartozik kiemelten a közszolgálati feladatok (szociális, gyermekvédelmi, közoktatási, egészségügyi, idegenforgalmi, környezetvédelmi, sport, hulladékgazdálkodási) közös ellátásának koordinálása, megvalósulásának segítése. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodása, pénzügyi helyzete ben A Baranya Megyei Önkormányzat gazdasági programjának fő célkitűzése a pénzügyi egyensúly biztosítása és a kötelező feladatok ellátása volt. A évi időszakban mint ahogy azt megelőzően is - a feladatellátás, az intézményrendszer működőképessége, a közalkalmazottak és köztisztviselők törvényi előírás szerinti juttatásainak fedezete biztosított volt. A vállalt kötelezettségek, a halaszthatatlan beruházási és felújítási feladatok teljesültek, mindezt azonban az önkormányzat növekvő hitelfelvétellel, illetve a feladatellátási struktúra folyamatos átalakításával tudta megvalósítani. Már az előző ciklus pénzügyi helyzetéről megállapítható volt, hogy a központi szabályozórendszer feszített forráslehetőségei, valamint a saját bevételek korlátozott köre miatt az önkormányzatnak beszűkül a mozgástere. Ebben a ciklusban ez a tendencia tovább fokozódott. Pénzforgalmi bevételek és kiadások alakulása Bevételek Az önkormányzat bevételei a vizsgált időszakban nominál értékben folyamatosan növekedtek, reálértéken számítva azonban 2005-től már csökkenő forrásokból kell a feladatokat ellátni. (Az önkormányzat évi pénzügyi mérlegeit az 1. számú melléklet mutatja be.) millió Ft Bevételek alakulása folyó áron és reálértéken bevételek (hitel, kiegyenlítő, függő, átfutó nélkül) folyó áron bevételek (hitel, kiegyenlítő, függő, átfutó nélkül) reálértéken fő Az önkormányzat létszémadatai egészségügy szociális ágazat oktatás gyermekvé delem közművelő dés igazgatás Hivatal millió Ft Bevételek nagysága Bevételek megoszlása ei 100% 90% 80% 70% 60% pénzmaradvány működési bevételek illeték hitelek egyéb átvett pénz 50% OEP-től átvett pénz % % 20% 0 10% állami támogatás és SZJA Állami támogatás és SZJA Illeték OEP-től átvett pénz Egyéb átvett pénz Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Hitelek Pénzmaradvány 0% ei (Az adatok ahol ettől eltérő jelölés nincs az adott év záróállományai a zárszámadások alapján. Ahol a trend értelmezhető, ott a év előirányzatai is megjelennek. A reális összehasonlíthatóság érdekében a struktúra átalakítás hatásaival korrigáltunk.)

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 Az önkormányzat bevételeinek nagy részét, %-át a központi források és az egészségügyi intézmények működési finanszírozását jelentő OEP támogatás tette ki, melyek aránya az összes bevételen belül csökkent a vizsgált időszakban. A helyben képződő források (illeték, egyéb működési bevétel, felhalmozási célú bevétel, pénzmaradvány és az átvett pénz) %-os nagysága - belső összetételének eltérő tendenciái mellett - viszonylagos állandóságot mutatott. A belső arányok alakulását döntően a hitelek növekedése befolyásolta. ezer Ft Központi források alakulása Központi források megoszlása mód.ei. SZJA normatív és normatív kötött felhalmozási célú központosít ott támogatás Összes központi forrás 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% központosított támogatás felhalmozási célú normatív és normatív kötött SZJA 0% mód.ei. A működési célú központi források (a normatív állami hozzájárulás, és jellemzően az SZJA, és az alacsony, meghatározott célt szolgáló központosított támogatások) együttes aránya folyamatosan csökken. Miután 4 milliárd forint körüli nagyságrendű bevételről van szó, a kismértékű aránycsökkenés is jelentős abszolút nagyságú forráskiesést jelent. A nominális csökkenés hatása tovább halmozódik azzal, hogy az állami támogatás nem, vagy csak részben kezel a kiadási oldalon kötelező jelleggel megjelenő növekményeket, mint például az infláció, a közüzemi díjemelkedések, a közalkalmazotti bértábla és a köztisztviselői illetményalap változás hatása. Az állami támogatások tagolt és bonyolult rendszere folyamatos változásokon ment át, tükrözve a kormányzat aktuális gazdaságpolitikai és szakmapolitikai célkitűzéseit. A évi költségvetésben bevezették a kötelező tartalékképzés intézményét, melynek feloldására év közben nem került sor, ez 85,8 millió forint bevétel kiesését okozott az önkormányzatnál ban kisebb összegben (37,9 millió forinttal), de maradt a kötelező tartalékképzés. (2005-ben közoktatási, szociális, belső ellenőrzési és mozgókönyvtári feladataik ellátásához központi forrásból támogatásban részesültek a többcélú kistérségi társulások.) Az intézmények által ellátott működési feladatok finanszírozásában az állami hozzájárulások aránya átlagosan % körüli, ágazatonként (és intézményenként) igen eltérő. A ciklusban kiemelt hangsúlyt kapott a külső források bevonása. Ezen belül központi fejlesztési forrás, címzett támogatás segítette az önkormányzat nagyobb beruházásainak megvalósítását, (Baranya Megyei Kórház A épület rekonstrukció, Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola tornaterem és tanműhely építés, Zsolnay Múzeum rekonstrukció), továbbá céltámogatás igénybevételével folyik a Baranya Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzése évben az önkormányzat pályázatot nyújtott be a komlói Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma kollégiumi épület átalakítás címzett támogatására. A felhalmozási célt szolgáló cél- és címzett támogatások következtében 2005-ben látványos növekmény (668 millió forint) volt tapasztalható a központi forrásokban. A helyben képződő bevételek közel 1/3-os nagysága az önkormányzat gazdálkodásának viszonylag alacsony szabadságfokát jelzik. Az illetékbevétel a megyei önkormányzat legmarkánsabb saját forrás lehetősége - dinamikus növekedési üteme ugyan lassult, de a ciklus ideje alatt is egyenletesen növekedett. A időszakban növekménye 399,3 millió forint volt ben az ingatlanforgalom jelentősen visszaesett, kedvező tendencia volt 2005-ben, hogy egyre több nagy értékű ingatlan cserélt gazdát.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az egyéb működési bevételek, melyek főként az intézményeknél realizálódó - és jellemzően az ellátottak és alkalmazottak térítési díj jellegű bevételeiből, valamint a működéshez kapcsolódó szolgáltatás és áruértékesítésből, bérleti díjakból, kamatból, ÁFÁ-ból összetevődő bevételek, szinte állandó (kb. 8 %-os) összbevételen belüli arányt képviseltek. Abszolút nagyságuk növekedése folyamatos és mérsékelt, tükrözi az árakban és a térítési díjakban megjelenő inflációs hatásokat. A pénzügyi egyensúly javítása érdekében, bevétel növelési céllal a közgyűlés rendszeresen áttekintette az intézményi alaptevékenységből származó bevételek mértékét és azok reális, megfizethető emeléséről döntött. A Baranya Megyei Önkormányzatnál a felhalmozási és tőke jellegű bevételek aránya a vizsgált időszakban állandó és igen alacsony (1%) volt, ezen belül a privatizációs bevételek és a bérleti díjak minimális mértéket képviseltek. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek döntően ingatlan értékesítésből származnak, mivel azonban az önkormányzat ingatlan- és ingó vagyonának döntő része az intézmények használatában van és kötelező, illetve önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítását szolgálja, a hasznosítható vagyontömeg nem számottevő. Az ingatlanvagyon nagyobb hányada korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen kategóriába tartozik. A forgalomképes vagyon döntő része is az üzemeltetésre átadott (orfűi és abaligeti) ingatlanokból áll, illetve egy jelentős részét (hat ingatlant) a felvett hitelekkel kapcsolatos jelzálogjog terheli. Az eladható ingatlanokból befolyó tényleges bevételek évről évre jelentősen elmaradnak a tervezettől, mert maga az értékesítés is az ingatlanok jellege, elhelyezkedése, hasznosíthatóságának korlátozottsága, valamint az általános ingatlanpiaci helyzet miatt egyre nehezebb. Azon túl, hogy ez a gazdálkodás lehetőségeink csökkenéséhez, a felhalmozási célú kiadások egyre nagyobb mértékű hiteligényéhez vezet, az önkormányzat likviditási helyzetét is kedvezőtlenül befolyásolja. Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek esetlegességét, kiszámíthatatlanságát jól jelzi, hogy a 2002-ben - három nagy tételből: a Mecsek Tours Kft. részesedés (450 millió forint), a Pécs, Nagy Lajos király u. 15. szám alatti ingatlan (133 millió forint), valamint a Pécs, Király u. 11. sz. épületben lévő ingatlan (139,8 millió forint) értékesítéséből realizálódott bevételekhez képest a követő években drasztikusan csökkent a teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés ,72% 27,09% 69,48% 41,83% A vizsgált időszak bevételeiben további negatív tendencia, hogy a pénzmaradvány, mint bevétel bővítési lehetőség is jelentősen lecsökkent. Az igénybevett pénzforgalom nélküli bevételek nagysága az összbevételen belüli 5-7 %-ról jóval 3 % alá csökkent, ami abszolút nagyságban azt jelenti, hogy 2004-ben közel millió forint épült e jogcímen a költségvetésbe, ezzel szemben ban ennek alig fele. (Ugyanakkor a évi pénzmaradványt több százmillió forinttal meghaladta az áthúzódó kötelezettségek nagysága.) Mindez szintén hozzájárult költségvetési pozícióink romlásához. Az önkormányzat (mind az intézmények, mind a Hivatal) gazdálkodásában kitörési pontot jelentett a célként meghatározott külső források bevonásának bővítése. Az (OEP-támogatáson kívüli) átvett pénzek összbevételen belüli aránya a ciklus eleji 4 %-ról 9%-ra változott. Jellemző volt mind a hazai pályázatokon mind a csatlakozást követően az európai uniós pályázatokon való aktív részvétel. A ciklus ideje alatt a Hivatalnak 15 sikeres európai uniós pályázata volt, ebből 1 már befejeződött, a többi projekt lebonyolítása még folyamatban van, a támogatási szerződések alapján a forrás bevonás 510 millió forint volt. Hazai pályázatokon való részvétellel, döntően a Területfejlesztési Tanácstól, illetve a fejezetektől nyert pénzeszközökkel is sikerült a bevételeket bővíteni 18 nyertes pályázattal, további 100 millió forinttal. Az önkormányzat intézményeinek 5 európai uniós pályázatból több, mint 1 millárd forintos bevétele származott, ebből a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központja kialakítására fordítható 963 millió forint. Továbbá jelentős volt az intézmények hazai, főleg fejezeti pályázatokból származó bevételeinek nagysága és a szakképző intézményeink forrásait növelő szakképzési hozzájárulás mértéke is.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Kiemelésre érdemes, nagy jelentőségű, külső forrásból megvalósuló projekt a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál az M6-M60-as út baranyai nyomvonalának régészeti feltárása, melyre a Nemzeti Autópálya Rt-vel 2008-ig szóló szerződés alapján összesen 1,6 milliárd forint várható. Ebből az eddig befolyt bevétel 316 millió forint. (A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök, valamint a cél- és címzett támogatások, pályázati pénzek 2003 óta együttesen 6 milliárdot meghaladó öszszeget tettek ki). A külső forrásbevonás növelésére, a pályázati aktivitás fokozására az önrészek biztosítását és kiegészítését szolgáló céltartalékot hozott létre az önkormányzat, és a bevétel növelés érdekében érdekeltségi rendszert működtetett. (A pályázati támogatásokról, az önkormányzat európai uniós projektjeiről adnak tájékoztatást a 2./a-c mellékletek.) Kiadások Az önkormányzat feladatellátásához kapcsolódó kiadásokra nagy hatással van a reálfolyamatok alakulása, teljesítésükben erős determinizmus érvényesül. A közti időszakban a kiadások növekedési dinamikája meghaladta a bevételekét. A főbb kiadásnemek aránya a vizsgált időszakban nagyjából állandó volt, a felhalmozási célú kiadások évi növekedése következtében a személyi juttatások és a dologi kiadások aránya a ciklus végére némiképp csökkent. Az abszolút nagyságok azonban mutatják, hogy ez a személyi juttatások és a dologi kiadások egyenletes, folyamatos növekedése mellett valósult meg. A személyi, a dologi és a fejlesztési kiadások teljesítésében (utóbbiakban erőteljesebben) megjelenik a nagy pályázati aktivitáshoz kapcsolódó, forrás többletek terhére megvalósított teljesítés. ezer Ft Önkormányzat kiadásainak alakulása Önkormányzat főbb kiadásainak aránya % 60% 50% 40% 30% 20% Személyi juttatás és járuléka dologi speciális célú támogatás felhalmozási célú kiadások Személyi juttatás és járuléka dologi speciális célú támogatás felhalmozási célú kiadások hitel visszafizetés ellátottak juttatása 10% 0% hitel visszafizetés A vizsgált időszakban gyakorlatilag összességében létszámcsökkenés mellett nőtt a személyi juttatások és járulékainak nagysága, ezen belül döntően a bértábla emelkedések eredményeként a rendszeres juttatások (alapilletmények, pótlékok), illetve a létszámleépítéshez kapcsolódó egyszeri juttatások növekedtek. A dologi kiadások között legnagyobb mértékben az üzemelés közvetlen költségei (pl. távhő, víz, villany, gáz, gyógyszer, vegyszer) nőttek. Tendencia, hogy ennek következtében kevesebb forrás maradt a karbantartás és a közvetlen szakmai kiadások teljesítésére. A növekvő kiadásokat az intézmények saját bevételi többletekből, pénzmaradványból, átvett pénzekből és személyi juttatás átcsoportosításával igyekeztek biztosítani. Az intézményi feladatellátás determináltsága igen nagy. A személyi juttatások aránya szinte állandósult, 63 % körüli, dologival együtt 95 %-os. A hivatal kiadásai magukba foglalják a hivatal, valamint a testület működéséhez kapcsolódó kiadásokat. A személyi és a dologi kiadásokon túl itt jelennek meg a civil szféra (alapítványok, egyesületek, különféle egyéb szervezetek) támogatásai, a nagy volumenű fejlesztések és az adósságszolgálat kiadásai is.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 100% 80% 60% 40% 20% Intézmények kiadásainak megoszlása felújítás, beruházás dologi Személyi juttatás és járuléka 0% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Hivatal kiadásainak megoszlása speciális célú támogatás Személyi juttatás és járuléka hitel visszafizetés és kamat dologi felhalmozási célú kiadások 0% Az önkormányzat önként vállalt feladataira ben - csökkenő tendenciával - az éves költségvetési kiadások 2,4%-2,1%-1,5%-át fordította, melynek 42,8-24,9-7,4%-a szolgált felhalmozási célú, céljellegű feladatok forrásaként. Legnagyobb tételeit a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás, a Művészetek Háza tevékenységéhez biztosított önkormányzati támogatás, valamint a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. támogatása jelentette. A ciklus kiemelt fejlesztési stratégiai céljai között szerepelt az intézményi struktúra racionalizálása, az ellátási színvonal javítása, az uniós előírásoknak és az akkreditációs követelményeknek történő megfelelés biztosítása. Az intézményi fejlesztések tervezésénél prioritást kapott az energiatakarékosság szempontja. Több intézménynél került sor az ingatlanok ablak cseréjére, illetve fűtéskorszerűsítési feladatok elvégzésére. Az előző ciklus főbb célkitűzéseit folytatva az önkormányzat törekedett a szociális ellátó rendszer korszerűsítésére, és hangsúlyt kapott a Baranya Megyei Kórház rekonstrukciója. A fejlesztések tervezése során fő szempont volt az ágazatok közötti arányosság megtartása. (Az időszak legjelentősebb fejlesztéseit a 3. számú melléklet mutatja.) Vagyoni helyzet alakulása a vagyonmérleg alapján A Baranya Megyei Önkormányzat negyedik ciklusát az önkormányzati vagyon értékének számottevő növekedése és a vagyon szerkezetének jelentős átrendeződése jellemezte. (A ciklus időszakának vagyonmérlegét az 4. számú melléklet tartalmazza.) Az önkormányzat eszközeinek összértéke december 31-én közel 14,9 milliárd forint volt, amely mintegy 3,7 milliárd forinttal (33,1 %- kal) magasabb a év végi értéknél. Ezen belül a befektetett eszközök több mint 4,4 milliárd forinttal (56,8%-kal) növekedtek, míg a forgóeszközöknél 720,5 millió forint (21,3 %) csökkenés következett be. A között megvalósult fejlesztések hatására mintegy 2,2 milliárd forinttal nőtt az önkormányzat eszközállománya, és ugyanilyen nagyságrendű növekedés származott a korábban értékben nyilván nem tartott önkormányzati ingatlanok felértékeléséből. 100% Eszközök megoszlása években ezer forint Befektetett eszközök összetétele % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Befektetett eszközök Forgóeszkö zök Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Tárgyi eszközök Immateriális javak A befektetett eszközök döntő részét a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre átadott eszközök teszik ki. A tárgyi eszközökön belül a legnagyobb részarányt továbbra is az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok képviselik.

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 A tárgyi eszköz eszközcsoporton belül a legjelentősebb arányú (több mint 17-szeres) növekedés a beruházásoknál tapasztalható, amelynek értéke a évi 43 millió forinttal szemben év végén 751 millió forint volt. A támogatásból megvalósuló fejlesztések hatására bekövetkezett vagyonnövekedés a korlátozottan forgalomképes vagyon állományát bővítette, így annak értéke folyamatosan nőtt, miközben az értékesítések hatására a forgalomképes ingatlanvagyon egyre szűkült. A forgóeszközökön belül legszámottevőbb változás, hogy a pénzeszközök állománya és között folyamatosan ben különösen összességében 496,5 millió forinttal (több mint 41 %-kal) csökkent. Továbbá 2005-re csökkent a követelések mérlegértéke is. Forgóeszközök megoszlása a években ezer forint Forgóeszközök nagysága a években % 80% 60% Egyéb aktív pénzügyi elsz. Pénzeszközök % % Követelések % Készletek Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elsz. A Baranya Megyei Önkormányzat eszközeinek forrása (az eszközök finanszírozása) kedvezőtlenül változott a közötti időszakban. A saját tőke 2005-ben millió forintos értékével 77,6%-ot képviselt a forrásokon belül, ami 0,3 %-kal alacsonyabb a 2002 évinél. A ciklus éveiben a saját tőke némileg kisebb ütemben nőtt, mint az eszközállomány, így az önkormányzat eszközeinek saját forrással való finanszírozása minimálisan csökkent. A gazdálkodási feltételek romlását jelzi, hogy a tartalékok összege között 286,2 millió forinttal (több mint 41 %-kal) csökkent. ezer forint Tartalékok alakulása években ezer forint Kötelezettségek alakulása években Egyéb passzív püi elszámolások Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek A forrásokon belül a kötelezettségek (idegen források) állománya dinamikusan összességében millió forinttal, 65 %-kal emelkedett és között. Ütemét tekintve legnagyobb mértékben a hosszú lejáratú kötelezettségek nőttek. A ciklusban befejezett beruházások és felújítások legnagyobb része központi támogatásból valósult meg, de évről-évre lényegesen nőtt a hitelből finanszírozott fejlesztés is. Így és között a beruházási és fejlesztési hitelállomány több mint 9-szeresére 90,6 millió forintról 833,9 millió forintra emelkedett. Az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási helyzetének kedvezőtlen irányú változása következtében a fejlesztési célú hitelállomány megsokszorozódása mellett a működés finanszírozását is csak hitel igénybevételével lehetett biztosítani, miközben számottevően (361 millió forintról 921 millió forintra) nőtt a szállítókkal szembeni kötelezettségállomány is.

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Hitelállomány, adósságszolgálat, likviditási helyzet A fejlesztési hitelállomány a vizsgált időszakban egyenletesen, jelenősen emelkedett. Az önkormányzat december 31-i fejlesztési hitel állománya 321,3 millió forint volt (tájékoztatásul, ez az adat 2000-ben 28,1, 2001-ben 50,8, 2002-ben 90,6 millió forint volt). A következő években a növekvő tendencia egyre nagyobb abszolút nagysággal párosult, a év végi állomány 560,5 millió forint, a évi 833,9 millió forint volt. A hitel visszafizetés 2003-ban 36 millió forint, 2004-ben 67,9 millió forint, 2005-ben 123 millió forint, a kifizetett kamat összege 27,2 millió forint, 81,1 millió forint és 72,9 millió forint volt. A felhalmozási célú kiadások években a költségvetési kiadásokon belül 8,8%-ról 9,4%-ra nőttek, miközben a felhalmozási célú bevételek az összes költségvetési bevételhez viszonyítva lényegében nem változtak, 0,1 százalékponttal csökkentek. A felhalmozási célú bevételeket az önkormányzat fejlesztési hitelekkel pótolta, ez okozta a fejlesztési hitelállomány 259,5%-os növekedését a évre a évhez viszonyítva. A működési hitel állomány is növekvő tendenciájú, de tendenciájának megítélésénél figyelembe kell venni, hogy 2003-ban csak rulírozó hitele, 2004-ben és 2005-ben csak folyószámla hitele volt az önkormányzatnak, vagyis adott év december 31-én előbbinél egy ténylegesen felvett hitel állománya, utóbbinál viszont csak egy fordulónapi állomány jelenik meg. Az önkormányzat (rulírozó)hitel állományának összege december 31-én 230 millió Ft volt, április 1-jén ezt az önkormányzat törlesztette, helyette kedvezőbb kamatfeltételekkel 600 millió forint (likvid)folyószámla hitelre kötött szerződést. Felvételére először április 8-án került sor, összege 30,5 millió forint volt. A legmagasabb mértékű folyószámlahitel igénybevétel december 18-án volt, ennek összege 288,8 millió forint, a december 31-i forduló napi hitel összege 65,6 millió forint volt évben az önkormányzat 240 napon keresztül rendelkezett folyószámlahitellel. A hitel legkisebb összege 5,5 millió forint volt január 31-én, a hitel legnagyobb összege december 8-án 616,4 millió forint volt. Az átlagos hitelállomány összege az I. félévben 243,9 millió forint, a II. félévben 437,8 millió forint, éves szinten 304,8 millió forint volt. A folyószámlahitel december 31-én 276,8 millió forint volt. Az önkormányzat folyószámlahitel kamat terhe a évben 635 ezer forint, a évben ezer forint, a évben ezer forint volt. Az önkormányzat a kötelezettségvállalás felső határát 2003-ban 89,6%-ig, 2004-ben 92%-ig, ben 87,5%-ig terhelte le. millió Ft Hitelállomány % 7% 6% Adósságszolgálat aránya az (OEP-től átvett pénz) nélküli működési bevételeken belül fejlesztési működési összesen % 4% 3% 2% 1% 0% Az önkormányzat adósságszolgálata az OEP-től átvett pénzek nélküli működési bevételekre vetítve a vizsgált időszakban nőtt. A költségvetési bevételek és kiadások különbözetét nézve, külön kezelve az adósságszolgálat kiadásait, arra a megállapításra juthatunk, hogy 2004-ig a folyó bevételek fedezetet nyújtottak a kiadásokra az adósságszolgálat kiadásaival együtt, 2005-ben azonban már az adósságszolgálat kiadásai nélkül is negatív az egyenleg.

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 ezer Ft Költségvetési bevételek és kiadások különbözete költségvetési bevételek és kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő nélkül) különbözete költségvetési bevételek és a kiadások (adósságszolgálat kiadásaival együtt) különbözete A költségvetés egyensúlyának javítása érdekében tett intézkedések A költségvetés egyensúlyának biztosítása, a pénzügyi helyzet javítása, a költségtakarékosság érdekében, a változó feltételrendszerhez igazodóan a képviselőtestület folyamatosan döntéseket hozott a feladatellátás racionalizálására vonatkozóan. Különösen az intézményrendszerben következtek be jelentős változások a ciklus ideje alatt. A szervezeti változásokkal párhuzamosan egyéb takarékossági intézkedések is születtek ban intézkedési tervet fogadott el a testület, mely feltárni igyekezett a feladatellátásban rejlő tartalékokat, a bevételek növelésében és a kiadások csökkentésében rejlő lehetőségeket. Ennek eredményeként az üres álláshelyek megszüntetésével, tervezett álláshely növekmények zárolásával 116,4 millió forinttal csökkentek a kiadások. Továbbá 106,8 millió forint megtakarítás született a pécsi székhelyű intézmények tervezett gazdasági integrációja helyett megvalósuló zárolások eredményeként ben a struktúra átalakítás, átszervezések eredményeztek 93,3 millió forint megtakarítást ben szervezési és egyéb költségvetési intézkedések hatására 161,6 millió forint kiadással csökkent az eredeti költségvetés. 4. Az önkormányzat pénzügyi helyzete 2006-ban, gazdálkodása az első félévben A évi költségvetés készítésekor az önkormányzat adósságszolgálata növekedésének elkerülése érdekében a fő szempont a működési hitel kb millió forintos szinten tartása volt, ami jelentős megtakarítási kötelezettséget rótt a feladatellátási struktúra valamennyi résztvevőjére. Ennek érdekében csökkentek a hivatal és a közgyűlés működési jellegű kiadásai, a képviselői tiszteletdíjak és a külső bizottsági tagok természetbeni juttatási, a hivatali dolgozók létszáma, az illetményen kívüli juttatások, a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadások, az önkormányzat által nyújtott támogatások. Összesen a Hivatal költségvetésében előirányzott megtakarítás mintegy 350 millió forint volt. Továbbá jelentősen csökkentek az intézményi feladatellátásra fordítható források, mellyel összefüggésben racionalizálási intézkedések váltak szükségessé. E racionalizálási intézkedések feladatok csökkentését, néhol elhagyását, létszámleépítést, szervezeti átalakításokat, takarékossági programot, bevétel bővítést foglaltak magukba, összességében 171 álláshely megszüntetésével, a személyi juttatások és járulékok előirányzatának 436 millió, a dologi kiadások 61 millió és az ellátottak pénzbeli juttatásainak 6 millió forintos csökkenésével, valamint az intézményi bevételek 118 millió forintos emelésével jártak. Mindezen intézkedésekkel párhuzamosan az integráció vezérelve mellett strukturális átalakításokra vonatkozó munkafolyamatról döntött a testület. Továbbá az intézmények keretszámainak csökkentése, a működési struktúra rövid távú racionalizálása mellett az önkormányzat célul tűzte ki az Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekthez kapcsolódó megyei feladatok, valamint hosszú távú intézményfejlesztési, feladatellátási, megyei fejlesztési stratégia megvalósítását, melyhez a Harkányi Gyógyfürdő Rt-ben lévő üzletrészének eladásából származó forrást, illetve ennek pályázati többletforrás bevonására történő felhasználását jelölte meg. A költségvetés célkitűzéseihez kapcsolódó feladatok végrehajtása megtörtént, a megtakarítási intézkedések teljesítésének ellenőrzése, hatásának (hozadékának és a hozzá kapcsolódó kiadásoknak) nyomon követése folyamatosan történik.

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A létszámleépítéseket az intézmények döntően márciusban, áprilisban végrehajtották, kivételt néhány eset képez, ahol táppénz miatt, nyugdíjazáshoz, prémium évekhez, speciális esetekhez kapcsolódóan későbbi időpontban történt/történik meg a szükséges intézkedés. A teljes tervezett létszámkeret csökkenés a felmentési idők letöltését követően csak év végére mutatható ki, a vizsgált I-VI. hónapban 104 álláshely szűnt meg, a megtakarítás aránya 31 % volt. A költségvetés céltartalékában egyszeri terhekre tervezett (évközben 310 millió forintra emelt előirányzat) 47 %-a, 146 millió forint épült az intézmények költségvetésébe az I. félévben. A létszámcsökkentési pályázat I. ütemében 90 millió forintot igényelhetett csak önkormányzatunk, mivel a felmentési idő fele, a szabadságmegváltás és a jubileumi jutalom központi forrásból nem támogatható. A tervezett dologi megtakarításokból 17,1% valósult meg, a kiadás csökkentő intézkedések e téren is megkezdődtek, hatásuk jellemzően csak a második félévben lesz érezhető. A tervezett többletbevétel realizálása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága kivételével szintén megvalósulhat év végéig, az I. félévben 30 %-a teljesült. Feladat átszervezéssel, költségtakarékossági intézkedésekkel és közalkalmazottakat érintő munkáltatói döntésekkel, nagy szakmai és gazdálkodási fegyelemmel, sok többletmunkával, az önkormányzattal együttműködve az intézmények döntő többsége teljesítette és folyamatosan teljesíti a költségvetésben rá rótt feladatokat. Megtakarítási csomagjaikat (nem számolva az előre nem tervezhető kiadásnövelő tényezőkkel) 3 intézményt kivéve várhatóan év végéig közelítően teljesítik az intézmények. A gazdasági integrációkról július 1-jei hatályú döntéseket hozott a testület. Létrejött a pécsi székhelyű közgyűjteményi és közművelődési intézményeinek gazdasági integrációja a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága gesztorságával, valamint a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, továbbá a középiskolák bázisán az egy székhelyen (településen) működő közoktatási intézmények gazdasági integrációja. (A 23-ból összesen 17 intézmény volt érintett e változásokban.) A testület július 4-i ülésén döntés született a Baranya Megyei Önkormányzat Harkányi Gyógyfürdő Rt-ben lévő részvénycsomagjának értékesítéséről. Az ügylet jelenleg folyamatban van, amely várhatóan millió forint bevételt fog jelenteni a II. félévben az önkormányzatnak. Az önkormányzat bevételeinek I. félévi teljesítése A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének mérlegfőösszege millió forint, az eredeti millió forintról 7,9 %-kal emelkedett. A tervezett költségvetési (hitel és függő átfutó nélküli) bevételekből az I. félévben 50,2 %, millió forint teljesült. (Az önkormányzat I. félévi teljesítésének pénzforgalmi mérlegét az 5. számú melléklet mutatja.) millió forint Intézményi bevételek I. félévi teljesítése millió forint Hivatal bevételeinek I. félévi teljesítése % 57% előirányzat I. félévi teljesítés % előirányzat I. félévi teljesítés % Működési bevételek Fenntatrói támogatás 67% Egyéb Felhalmozási és támogatások, tőke jellegű támogatás bevételek értékű bevételek 89% Pénzmaradvány Illeték 49% Központi támogatások 23% 30% 34% Egyéb műk. és Felhalmozási és Pénzmaradvány támog. értékű tőke jellegű bev. bevételek Hitel 24% (Az időarányos teljesítés értékelésekor tekintettel kell lenni arra, hogy az előirányzatok a május végéig beterjesztett változásokat tükrözik, míg a beszámolási időszak teljesítési adatai már közel egy hónappal későbbiek, továbbá hogy a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány 2 havi működése a 100 %-os előirányzat teljesítés következtében szintén torzítja az adatokat. Az elemzés során korrigáltunk a függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel.)

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Az önkormányzat legjelentősebb saját bevételéből, az illetékbevételből az I. félévben millió forint folyt be, ami az előirányzat 48,8 %-a. Ez az időarányostól ugyan 26 millió forinttal elmarad, de a tavalyi év hasonló időszaki adatánál 125,6 millió forinttal magasabb. Az egyéb működési bevételek - melynek 96 %-a az intézményeknél realizálódott - nagysága az I. félévben 911 millió forint volt. Ebből a működési célra tervezett pénzeszköz átvétel teljesítési aránya 21 %-os, az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételeké 54 %-os. A központi forrásokból az SZJA, a normatív állami hozzájárulás és a normatív kötött támogatások előre meghatározott ütemezés szerint érkezik, az I félévben 54 % körüli nagyságot folyósítottak. A címzett és CÉDE támogatások %-ának lehívására került sor. Közel 80 millió forint (központosított támogatás, céltámogatás) előirányzat 100 %-ban az I. félévben meg is érkezett. Jelentős elmaradás mutatkozik a támogatásértékű bevételeknél, a működési célú I. félévi teljesítési aránya 22,6 %, a fejlesztésié 1,9 %. E jogcímeken a II. félévben várt előirányzat összege 317 millió forint. A évi költségvetésben a felhalmozási és tőke jellegű bevételek módosított előirányzata (ingatlanértékesítésből és bérleti díjbevételből) 165 millió forint, amely június 30-ig 38 %-ban teljesült. (A hivatalnál, ahol e bevétel 99 %-a tervezett, ez az arány alacsonyabb, 30 %-os.) Bár az időarányostól való eltérés jelentős, a ténylegesen befolyt bevétel (49 millió forint) közel azonos a tavaly I. félévben realizált összeggel. A felhalmozási célra átvett pénzeszköz kicsivel meghaladja a félévre tervezett értéket. Az előző évi pénzmaradványból 89 %-ot (342 millió forintot) használtak fel az intézmények, 34,2 %-ot (39 millió forintot) a Hivatal az I. félévben. A továbbadási (lebonyolítási) célú 640 millió forintos bevételi (és ugyanekkora kiadási) előirányzat a Dráva projektben szereplő többi partner felé fizetendő összegeket, illetve ezek forrását tartalmazza, teljesítés az I. félévben ezeken a tételeken nem volt. Az önkormányzat kiadásainak I. félévi teljesítése millió forint % Személyi juttatások és járulékok Hivatal kiadsainak I. félévi teljesítése előirányzat I. félévi teljesítés 40% 79% 37% 50% 57% Dologi kiadások Speciális Felújítás Beruházás Hitel célú törlesztés támogatások Általános tartalék Céltartalék millió forint % Személyi juttatások és járulékok Intézményi kiadások I. félévi teljesítése 55% Dologi kiadások 103% Speciális célú támogatások előirányzat I. félévi teljesítés 42% Ellátottak juttatásai 23% Felhalmozási kiadások Intézmények Az intézményi kiadások 53 %-ban teljesültek, millió forintot tettek ki. A féléves teljesítésben a személyi jellegű kiadások és járulékok 63,7 %-os, a dologi kiadások 32,1 %-os részarányt képviseltek, és 1,8, illetve 5,5 %-kal haladták meg az időarányos előirányzatot. A személyi juttatások előirányzata a 13. havi illetmények/egy havi külön juttatások, a létszámcsökkentések végrehajtásához kapcsolódó egyszeri terhek lehívása, valamint a július 3-án esedékes illetmények júniusi kifizetése hatásának kiszűrése után nagyjából időarányosnak tekinthető. A létszámleépítésekhez kapcsolódó egyszeri terhekre várhatóan az előirányzott összegnél többre lesz szükség. Amennyiben a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadásai között szereplő M6-M60-as út baranyai nyomvonalának régészeti feltárásához kapcsolódó kiadásokkal korrigálunk a dologi kiadások teljesítésének aránya 63 %-os. A dologi kiadások teljesítését - tekintettel arra, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően valószínűsíthetően nem lesz bérmegtakarításból átcsoportosítható fedezet, nagyon kevés intézménynél van felhasználható szabad pénzmaradvány és várhatóan a kormányzati egyensúly programhoz kapcsolódóan többletkiadások keletkeznek - szükséges lesz folyamatosan nyomon követni és a reális hiányt év végén kezelni.

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Mind a személyi, mind a dologi kiadások esetében a I. félévi teljesítési arány magasabb a és a év hasonló adatánál. A felhalmozási célú kiadások 23,2 %-a valósult meg az I. félévben, ami 96 millió forint. Ez összefüggésben van a fejlesztési célú hitel augusztusi lehívhatóságával, az I. félévben csak a legszükségesebb, illetve a saját forrásból tervezett fejlesztések valósultak meg. Hivatal A hivatal költségvetésének összes kiadási előirányzata millió forint, ebből 30,5 % került felhasználásra. A kiadások 32 %-át a személyi juttatások és annak munkáltatókat terhelő járulékai képezik. A felhasználás csak kismértékben marad el az időarányostól (47,5 %, illetve 47,7 %), ami egyrészt a II. félévben esedékes egyszeri juttatások kifizetésével, másrészt a kifizetett juttatások feladásából eredő, későbbi technikai átvezetéssel indokolható. A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 37 %-os. Az időarányos teljesítéstől való elmaradás döntően a projektek dologi jellegű kiadásainál jelentkezik. A speciális célú támogatások teljesítése összességében 50 %-os. A speciális célú pénzeszköz átadásokról szóló határozatok, megállapodások végrehajtása a meghatározott határidőknek megfelelően történik. A hivatal felújítási feladatainak fedezetére elkülönített 45 millió forint 57 %-a fogyott el az I. félévben a költségvetésben meghatározott célokra. Az millió forint beruházásokra és a ezer forint egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordítható módosított előirányzatából 40,1 %-os igénybevétel mellett 417 millió forint felhasználása valósult meg az év első felében. Hitelállomány, adósságszolgálat, likviditási helyzet június 30-án az önkormányzat hitelállománya ezer forint volt. A folyószámla hitel január 1-én ezer Ft, június 30-án ezer Ft, a fejlesztési célú hitel január 1-én ezer Ft, június 30-án ezer Ft volt. A június 30.-i fejlesztési célú hitelállomány részletezése az alábbi: - a évi beruházási-felújítási feladatokra ezer forint; - a Harkányi Gyógyfürdő Rt. törzstőke emelésére ezer forint; - a évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel ezer forint; - a évi felhalmozási feladatokra igénybe vett fejlesztési célú hitel ezer forint. Az önkormányzat adósságszolgálata (törlesztés és kamat) az I. félévben ezer forint volt. A hitel visszafizetésre tervezett ezer forint 79,4 %-ban, ezer forint összegben teljesült, ebből a év december 31. nappal igénybevett működési, likvid hitel visszafizetése ezer forint, a fejlesztési célú hitel törlesztés ezer forint. Összesen ezer forint kamatot fizetett az önkormányzat az I. félévben (dologi kiadás), az előirányzat teljesítése 39 %-os. Ebből a működési célú hitel kamata ezer forint, 31,1 %-a a tervezett összegnek. A fejlesztési célú hitel kamata ezer forint, az egészségügyi gépek lízingjéé ezer forint, utóbbiak esetében a felhasználás időarányos. Az önkormányzat gazdálkodásában a folyószámla hitelkeret folyamatos igénybevétele mellett likviditási problémák az I. félévben nem voltak, a költségvetési gazdálkodás fegyelmezettsége, a likvid hitel nagysága és az eljárástechnikai intézkedések következtében a helyzet nem romlott. A gondok elkerülése érdekében a kis-kincstári rendszer szigorítására, valamint a kiadási előirányzatok szigorúbb ütemezése, időbeli elosztására, bontására került sor.

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 A folyószámla hitelállomány adott fordulónapon, június 30-án ezer forint volt, az átlagos folyószámlahitel állomány júniusban csaknem elérte a 800 millió forintot és folyamatosan növekvő tendenciát mutat. 5. A választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációk, kötelezettségek Az előzőekben vázolt trendek következtében az önkormányzat feladatellátását (2005-től) már reálértékben jelentősen szűkülő bevételekből kell megvalósítani. A működési célú szabad felhasználású - központi források 2005-ben és 2006-ban már csökkenő tendenciájának megváltozására nem lehet számítani, az ingatlan értékesítés bevételeiből sem várható jelentős forrás növekedés, és a ciklus végére nagy mértékben elfogytak a tartalékok. Mivel jelenleg az önkormányzati gazdálkodás forrás oldalról szabályozott, a bevételek csökkenése jelentősen behatárolja a feladatellátás, a gazdálkodás mozgásterét. A kiadások viszont egyrészt magából a feladatellátási struktúrából, másrészt a gazdálkodás reálfolyamataiból következően nagy részben determináltak, ezen belül jelentősen nő az adósságszolgálat. A költségvetés egyensúlyának biztosítása, a pénzügyi helyzet stabilitása érdekében a ös években folyamatosan intézkedések történtek a feladatellátásban rejlő tartalékok feltárására, a költséghatékonyság növelésére, külső források bevonásának bővítésére. Az intézményi tartalékok, a teljes struktúra változatlan fenntartása mellett kimerültek, az egyes költségvetések további megtakarítási lehetőségeket nem tartalmaznak. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetés, illetve annak módosításai keretében - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdésének g) pontjának előírása alapján - jóváhagyta a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, melynek részletezését (2009-ig) a 6. számú melléklet tartalmazza. A vállalt kötelezettségek nagysága 2007-ben ezer forint, 2008-ban ezer forint, 2009-ben ezer forint, ebből átvett pénzeszköz vagy központi forrás fedezettel 2007-ben ezer forint, 2008-ban ezer forint szerepel. Az elkötelezettségek időtávja változó, a leghosszabb kezességvállalás 2021-ig tart, a hitelekhez 2016-ig kapcsolódik fizetési kötelezettség, vannak határozott időre szóló és vannak határozatlan idejű szerződéseken alapuló előírások. (A működési célú likvid hitelhez kapcsolódó adósságszolgálat az adott év költségvetésének elkészítése után kerül a következő év kötelezettségei közé, így a táblázatban ezzel összefüggésben csak 2007-ben szerepel adat.) Közgyűlési döntések alapján a fő kiadási tételek: az önkormányzati feladatellátásban megállapodások, szerződések alapján résztvevők támogatása, a felvett hitelek adósságszolgálatai (kamat és törlesztés fizetés), az európai uniós és hazai pályázati forrásokkal megvalósuló projektek költségvetései, az egyedi döntésen alapuló fizetési kötelezettségek, a kezességvállalások. Az önkormányzati feladatok ellátásban megállapodások, szerződések alapján résztvevők esetében a megállapodások, szerződések a támogatás mértékét is meghatározzák. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezetével február 28-ig kötött ellátási szerződés keretében az egyesület különleges ellátást biztosító lakásotthonában, 10 férőhely erejéig gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó feladatot vállalt át. A szerződés értelmében biztosított támogatás a feladat ellátásához kapcsolódó,a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás fele. Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 férőhely igénybevételére határozatlan időre kötött ellátási szerződést az önkormányzat, a támogatás a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás 50 %-a.

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány 6 férőhely erejéig a gyermekvédelmi szakellátásba tartozó, pszichoaktív szerekkel küzdő gyerekek ellátását vállalta át az önkormányzattól. A támogatás mértéke Ft/hó/fő, a szerződés 2010 március 10-ig szól. A Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Diáksport Tanács között háromoldalú feladatellátási szerződés jött létre az önkormányzat jogszabályban meghatározott testnevelési és sportszervezési feladatainak részbeni átadásáról. A szerződés határozatlan időre szól, a támogatás összege minden évben az előző év, mint bázis KSH által közzétett hivatalos fogyasztói árindexszel növelt összege. A számítás kiinduló támogatása a évi ezer forint. A Baranya Ifjúságáért Kht-val határozatlan időre szóló az önkormányzati törvényben meghatározott, a felnövekvő generáció tudását, ismereteik bővítését, életfeltételeik megteremtését, szocializációjuk megvalósulását és nyugodt, biztonságos felnőttkoruk elérését segítő megyei feladatok ellátására kötött szerződés a támogatást szintén az előző év inflációval növelt összegében határozta meg, a évi ezer forint bázisán. Ezek aránya a évi elkötelezettség 1,6 %-át, ezer forintot tesz ki. Vannak olyan támogatások (pl. Bursa Hungarica, Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás, Egészségügyi Konzorcium, Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács), amelyekről az adott évi költségvetési kondíciók függvényében határoz a testület, ezért a táblázatban nem számszerűsíthetők. A hitelekkel összefüggésben 2016-ig vannak elkötelezettségei az önkormányzatnak. A évi időszakban felvett fejlesztési hitelek még visszalévő ( os) törlesztése összesen ezer forint. Kamatterhe 2007-ben ezer forint, ezt követően folyamatosan csökkenő tendenciájú. A évi fejlesztési hitel felvételhez kapcsolódó szerződés megkötésére augusztus 11-én került sor. A hitelszerződés összege ezer forint, mely 10 évre szól, lejárata 2016 december 15. Törlesztése türelmi idővel március 5-én kezdődik meg, az aktuális BUBOR és EURIBOR alapján a hitelösszeg 90%-a jelenleg 4,2 %-kal, 10 %-a pedig 7,4 %-kal kamatozik. A kamatfizetés a felvétel napjától esedékes. (A hitelfelvétellel kapcsolatos változások a szeptemberi költségvetés módosítás keretében fognak megtörténni, a 7. számú melléklet még a júniusi költségvetés módosítás érvényben lévő adatait tartalmazza.) A működési célú likvid folyószámlahitel december 31-i állományának visszafizetésével és a kamatterhek törlesztésével, összesen a 2007-es évet terhelően ezer forinttal számol a költségvetés. Mind az intézmények, mind a Hivatal feladatellátásában jelentős feladat az európai uniós forrással megvalósuló projektek bonyolítása, melyek jellemzően több éven átívelő, speciális pénzügyi, elszámolási, költségvetési vonzattal járó tevékenységek. (Ezeket a 2/a.- b. számú mellékletek mutatják tételesen.) A Baranya Megyei Önkormányzat az Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig projekt hitelfelvételéhez kötődően a években (legfeljebb) forint támogatást biztosít. Címzett támogatással folyik a Zsolnay Múzeum rekonstrukciója, melynek évi üteme ezer forint, a hozzá kapcsolódó saját forrás igény ezer forint. Két beruházás (2 ütemben) valósul meg CÉDE támogatással, a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa nyílászáró cseréje és a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat és padozat cseréje ezer forint 2007-es kiadási elkötelezettséggel, melyhez ezer forint a saját forrás szükséglet. Szerződés alapján munka és tűzvédelmi feladatokra (határozatlan ideig) évi 276 ezer forint, a Hivatal ISO auditjának évenkénti felülvizsgálatára 320 ezer forint fedezet biztosítása szükséges. Az önkormányzat kezességvállalása évi 350 millió forint. Ebből 2012-ig, 100 millió forint összegig a Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázat banki fedezetére, 2009-ig ugyancsak 100 millió forint összegig az Air Horizont Pécs-Pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnál vállalt kezességet az önkormányzat.

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 98/2006. (VII. 4.) Kgy. határozatával előzetes készfizető kezességet vállalt a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. által a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvénycsomag megvásárlásához felveendő hitelre, maximum évi 150 millió forintra. A kezességvállalás időtartama 15 év, 2021-ig tart. A Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek tartozásállománya július 31-én ezer forint volt. Ebből: Intézmény Baranya Megyei Kórház ebből 50 napnál hosszabb Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Összeg (ezer forint) A Baranya Megyei Kórház adósságállománya jelentősen növekszik (januárban ezer forint, márciusban ezer forint, júniusban zer forint volt), és ebből dinamikusan nő az 50 napnál hosszabb tartozás. Az egészségügy finanszírozásban bekövetkezett változások a kórház likviditási helyzetét a II. félévben tovább ronthatják. Az önkormányzat átlagos folyószámlahitel állománya augusztusban ezer forint volt, augusztus 3-ától a napi állomány 1 milliárd feletti, augusztus 17-én közelítette a maximális értéket. Az önkormányzat kintlévőségeinek állománya augusztus 16-án az alábbi: Ingatlan eladásból és bérbeadásból származó hátralékos vevőtartozás Összeg (forint) Területfejlesztők és Polgármesterek Klubja KHE. ( től 2 havi) tartozása Sárosi Tamás Komló-Mecsekjánosi kastély eladásából származó meghiúsulási kötbértartozása ( i fizetési határidővel), mely peresítés alatt áll Baranya Megyei Autóközlekedési Tanintézet Pécs, Hengermalom u. 4. áprilisaugusztus havi ( ,- Ft/hó) bérleti díja Összesen: Pécs, augusztus 25. Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlegének teljesítése, valamint a évi eredeti előirányzat Megnevezés évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés 1. számú melléklet 2005/2002 (%) ezer forint évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei % Egyéb különféle bevételek % Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos bevételei % Illetékek % Átengedett központi adók % Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások % Normatív kötött felhasználású támogatások % Címzett támogatás % Címzett támogatás előző évi maradványa % Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás % Céljellegű decentralizált támogatás % Központosított támogatás % 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek % Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel % Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz % Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel % Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei % 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele % Kamat % 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek % Bevételi főösszeg (1-9): % Hitelműveletek bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel % Hitelműveletek bevételei összesen (10): % Bevételek együtt (1-10): % KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: % személyi juttatások % munkaadókat terhelő járulékok % dologi kiadások % ellátottak pénzbeli juttatásai % speciális célú támogatások % felújítási kiadások % beruházások % egyéb kiadások kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások % 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: % személyi juttatások % munkaadókat terhelő járulékok % dologi kiadások % speciális célú támogatások % felújítási kiadások % beruházások % egyéb kiadás: - céltartalék általános tartalék hitel visszafizetés % kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások % Kiadások összesen (1-2): %

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Sorszám /a. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat sikeres európai uniós pályázatai ban Projekt megnevezése Kisérleti Kisprojekt Alap Védelmei igazgatási, katasztrófa védelmi határmenti együttműködés HU 2002/ /4 HU-CRO/02/249 Komplex kulturális, turisztikai együttműködés Pécs, Eszék, Baranya és Eszék Baranya között INTERREG III/A Az Információs társadalom fejlesztési stratégia alkotása INTERREG III/A Határon átnyúló gyógynövénygyűjtőtermelő és felvásárló hálózat kiterejesztése a határmenti térség gazdaságának fejlesztése érdekében HERBÁL-NETWORK INTERREG III/A Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban pályázat (INTERREG III/A) Dráva vízgyűjtő medence - pályázat (INTERREG III/B) Matrioska-AAP - pályázat 5C39 INTERREG III/B) HealthClusterNet Egészségügyi klaszter -Hálozat 4W138N (INTERREG III:C) Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért - Qualicities INTERREG III/C Baranya Paktum" RoP /33 pályázat DRÁVA I. ROP Turisztikai vonzerők fejlesztése DRÁVA II. ROP Turisztikai vonzerők fejlesztése DRÁVA III. ROP Turisztikai vonzerők fejlesztése 14. Társadalmi változások=esély EQUAL 15. "Támasz-pont" hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése HEFOP.4.2 Projekt futamideje BMÖ szerepe a projektben A projekt összköltségvetése ezer forint Ebből a BMÖ költségvetése Önrész Támogatás lejárt gesztor gesztor támogatott partner kedvezményezett partner partner támogatott partner partner támogatott partner gesztor gesztor gesztor gesztor támogatott partner gesztor Összesen: Az önkormányzat költségvetésében nem jelenik meg támogatás: ROP / nov.- 1. Pécs Világöröksége Turisztikai Vonzerő nov. Fejlesztése Mecsek Gyöngyszemei a Jakabhegytől a Völgységi patakig ROP Turisztikai Vonzerő fejlesztése PANNON-TISZK létrehozása és működtetése a szakképzés hatékonyságának nöevelése érdekében HEFOP PANNON-TISZK létrehozása és működtetése a szakképzés hatékonyságának nöevelése érdekében HEFOP Három folyó kerékpáros túraútvonal létrehozása Interreg III/A kedvezményezett partner partner partner partner

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek európai uniós projektjei Támogatást biztosító megnevezése Bevétel Önrész Támogatás összesen Előbbiből évi támogatás évben 2/b. számú melléklet Kiadás évben ezer forint További években Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány Rehabilitációs Központ kialakítása HEFOP Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny "Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" HEFOP Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács E-tartalom tananyag fejlesztés PHARE - ESZA Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Pedagógus továbbképzés PHARE - ESZA Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások 5. Központja "Leonardo da Vinci" Projekt MOSAIK - Graz Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Culture 2000 English heritage Összesen:

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2006. június 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2006. (VI. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 2

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék 2008. február 25. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 14/2008.

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2007. június 28. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2007. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete 2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004.

Részletesebben

2009. június 23. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. június 23. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. június 23. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 10/2009. (VI. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 27.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2005. november 18. 11. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 14/2005. (XI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. április hó 5. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2002. (III.26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE. Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE. Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 102-3/2006. MELLÉKLETEK: 16 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. áttekintette és megvitatta az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan kell alkalmazni.

A rendelet hatálya. (2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan kell alkalmazni. 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról A Baranya Megyei

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III. 12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007

Az illetékbevételek a módosított 450 000. A 2007. évi előirányzat kialakítása 300 000. 423,5 millió forintos volt a kiesés, 80,6 100 000 2007 Hivatal bevételei Illetékbevétel alakulása 26-28-ban Az illetékbevételek a módosított 45 előirányzatnál 196.543 ezer forinttal 4 magasabb összegben realizálódtak, ez 1,7 %-os túlteljesítés. 35 A 27. évi

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2005. szeptember hó 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 12/2005. (IX. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) módosításáról

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. szeptember 22. 8. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 17/2004. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben