2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a közötti választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről 2 A Baranya Megyei Területi Választási Iroda közleménye 32

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Szám: 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a közötti választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdésének f) pontja előírja, hogy a helyi önkormányzati képviselő-testületek tagjai általános választásának évében, a választás napját megelőző 30 nappal a megyei főjegyzőnek részletes jelentést kell közzétenni az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről. Az önkormányzat gazdálkodását, pénzügyi determinációit egyrészt az ellátott feladat mennyisége és módja határozza meg, másrészt az a makrogazdasági környezet, benne a gazdaságpolitika és a szabályozó rendszer, amelyben a feladatot ellátja. Ezért az önkormányzat pénzügyi helyzetének bemutatásakor célszerű áttekinteni a makrogazdaság néhány fontosabb elemét, valamint az önkormányzati feladatellátás jellemzőit, a gazdálkodás évi trendjeit és a évi költségvetés alakulását. 1. A makrogazdasági feltételrendszer néhány eleme és ezek főbb változásai A makrogazdasági elemek főbb pilléreinek éttekintését fontossá teszi az a tény, hogy hazánk e ciklus alatt, 2004-ben csatlakozott az európai unióhoz. Az önkormányzat gazdálkodásának lehetőségeit nagyban meghatározták - a felvételt megelőző években - a csatlakozási feltételek teljesítéséhez kapcsolódó intézkedések, a csatlakozást követően pedig a megnyíló uniós források és az abból való részesedés feltételeinek teljesítései. Napjainkban pedig az euró övezethez való csatlakozáshoz szükséges egyensúlyteremtő program hatásai érvényesülnek. Ezeken túl jelentős befolyással bír a megyei önkormányzat helyzetére a többcélú kistérségi társulások e ciklus második felére eső megalakulása, illetve ösztönző támogatási rendszerének kialakítása..a gazdasági fejlődés főbb jellemzői Megnevezés GDP volumenindexe (%) 3,5 4,6 4,2 2. Egyéni fogyasztás volumenindexe (%) 7,8 3,1 2,9 3. Nemzetgazdasági beruházások volumenindexe (%) 2,5 7, Folyó fizetési és tőkemérleg együttes hiánya a GDP %- 8,7 8,3 7,2 ában 5. Államháztartás konszolidált deficitje a GDP %-ában (az 6,5 5,4 6,1 EU módszertana szerint) 6. Bruttó átlagkereset indexe 12 6,1 9 7 Fogyasztói árindex 4,7 6,8 3,6 8 Munkanélküliségi ráta az időszak végén (%) 5,5 6,3 7, tól a magyar gazdaság GDP növekedésében a hangsúly a belső kereslet élénkítéséről a versenyképesség erősítésére és az államháztartás megnövekedett hiányának csökkentésére helyeződött át. Ehhez egy szigorú fiskális politikai feltételrendszer alakult ki, melynek fő célja a ciklusban végig a magas deficit és azzal egyidejűleg az államháztartás terjedelmének fokozatos és folyamatos csökkentése volt ban a gazdasági folyamatokban felemás helyzet mutatkozott, a gazdaság lehetőségei nem tágultak jelentősen, a fizetési mérleg hiánya és az államadósság kedvezőtlen képet mutatott, a reálfolyamatokban azonban változások kezdődtek.

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 Az európai unióhoz való csatlakozást követően a gazdasági növekedés gyorsult és fő motorja ismét az export és a beruházás lett. A évet szigorodó pénzügypolitikai feltételek jellemezték, a fiskális politika központjában a hiány mérséklése állt. Az államháztartási hiány csökkenésének mértéke az EU országok körében a legnagyobbak közé tartozott, de így is nagyobb volt a tervezettnél ben lényegében a 2004-ben megkezdett folyamatok folytatódtak ban a költségvetéspolitika fő célkitűzése az EMU csatlakozás feltételeinek teljesítése, valamint az államháztartás kiadási oldalának szűkítése volt. Az évközi folyamatok azonban a külkereskedelmi mérleg és az államháztartási hiány tervezettnél nagyobb mértékét jelezték, a konvergencia program átdolgozására és az államháztartási hiány drasztikusabb csökkentésére van szükség. E célkitűzések megvalósítására a kormány egyensúlyteremtő (rövid és hosszabb távú programot) fogalmazott meg a költségvetés bevételeinek növelésére és a költségtakarékosabb működésre. A megyei önkormányzatok helyzetét jelentősen befolyásoló elképzelés a közigazgatási régiók kialakításának célkitűzése, a többcélú kistérségi társulások megerősítése, valamint számos az önkormányzat bevételeire és kiadásaira is ható - intézkedés és szabályozás módosítás lép életbe. 2. Az önkormányzat feladatellátása Az önkormányzat feladatait elsősorban intézményeivel, továbbá az általa alapított, vagy résztulajdonában álló közhasznú társaságokkal, gazdasági társaságokkal, társulásokkal, alapítványokkal, egyesületekkel, valamint társadalmi szervezetek útján látja el. Az intézmények száma a I. negyedéve közötti időszakban 26-ról 23-ra csökkent július 1-jétől (10 évre) átvett a megyei önkormányzat 3 komlói középfokú oktatási intézményt, melyek közül kettőt a harmadik jogutódlásával július 31-ével megszüntetett; 2003 augusztus 31. napjával átalakult a gyermekvédelmi intézményellátó rendszer, megszűnt a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a Lakásotthonok Igazgatósága, jogutódjuk szeptember 1-jétől a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ lett; december 31-ével jogutód nélkül megszűnt a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás. További változás volt, hogy február 28. napjával a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Kht-vá alakult, működése költségvetési szervként megszűnt. A 23 intézmény megoszlása: 4 % egészségügyi, 31 % szociális, 35 % oktatási, 22 % kulturális, 4 % gyermekvédelmi és 4 % igazgatási intézmény. Az intézmények költségvetésében engedélyezett létszámkeret a vizsgált időszakban 3083 főről 2826 főre mérséklődött. A Baranya Megyei Önkormányzatnak 14 társaságban van részesedése, ebből egy Kft-nek (Pécs- Pogányi Repülőteret Működtető Kft.) és egy Rt-nek (Harkányi Gyógyfürdő Zrt.) tagja, utóbbiban lévő 50 %-os részvénycsomagjának értékesítése folyamatban van. A Baranya Megyei Önkormányzat részvételével 2 alapítvány és 7 közalapítvány működik. Az önkormányzat előtt alapította a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésének feladataira a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványt, ellátási szerződést kötött a Baranya Ifjúságáért Kht-val. Továbbá megyei önkormányzati feladatokat ellátási szerződések alapján lát el a gyermekvédelem területén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület; a szociális szakosított ellátásban Mohács Város Önkormányzata, a Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.; a közoktatásban a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány. A I. negyedéves időszakban az önkormányzati feladatot ellátók száma a társaságok körében nyolccal bővült, valamint egy alapítvánnyal, két társadalmi szervezettel, tíz társulással nőtt. (A ciklus ideje alatt kapcsolódott a megyei feladatellátásba a Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány, a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Diáksport Tanács. Az önkormányzat ebben az időben alakította az Ezerszínű Baranya Turisztikai és Információs Kht-t, lépett be a Pécs/Sopianae Örökség Kht-ba, és szüntette meg az Európai Fejlesztési Irodát ben az önkormányzat együttműködési megállapodást írt alá kilenc többcélú kistérségi társulással közös szerepvállalásra a területfejlesztés, a gazdaságélénkítés, az infrastruktúra fejlesztés és az ágazati feladatok ellátására.

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Továbbá megalakult a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás (a somogyi és a tolnai önkormányzattal, valamint 2 megyei jogú város önkormányzatával), melynek feladatkörébe tartozik kiemelten a közszolgálati feladatok (szociális, gyermekvédelmi, közoktatási, egészségügyi, idegenforgalmi, környezetvédelmi, sport, hulladékgazdálkodási) közös ellátásának koordinálása, megvalósulásának segítése. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodása, pénzügyi helyzete ben A Baranya Megyei Önkormányzat gazdasági programjának fő célkitűzése a pénzügyi egyensúly biztosítása és a kötelező feladatok ellátása volt. A évi időszakban mint ahogy azt megelőzően is - a feladatellátás, az intézményrendszer működőképessége, a közalkalmazottak és köztisztviselők törvényi előírás szerinti juttatásainak fedezete biztosított volt. A vállalt kötelezettségek, a halaszthatatlan beruházási és felújítási feladatok teljesültek, mindezt azonban az önkormányzat növekvő hitelfelvétellel, illetve a feladatellátási struktúra folyamatos átalakításával tudta megvalósítani. Már az előző ciklus pénzügyi helyzetéről megállapítható volt, hogy a központi szabályozórendszer feszített forráslehetőségei, valamint a saját bevételek korlátozott köre miatt az önkormányzatnak beszűkül a mozgástere. Ebben a ciklusban ez a tendencia tovább fokozódott. Pénzforgalmi bevételek és kiadások alakulása Bevételek Az önkormányzat bevételei a vizsgált időszakban nominál értékben folyamatosan növekedtek, reálértéken számítva azonban 2005-től már csökkenő forrásokból kell a feladatokat ellátni. (Az önkormányzat évi pénzügyi mérlegeit az 1. számú melléklet mutatja be.) millió Ft Bevételek alakulása folyó áron és reálértéken bevételek (hitel, kiegyenlítő, függő, átfutó nélkül) folyó áron bevételek (hitel, kiegyenlítő, függő, átfutó nélkül) reálértéken fő Az önkormányzat létszémadatai egészségügy szociális ágazat oktatás gyermekvé delem közművelő dés igazgatás Hivatal millió Ft Bevételek nagysága Bevételek megoszlása ei 100% 90% 80% 70% 60% pénzmaradvány működési bevételek illeték hitelek egyéb átvett pénz 50% OEP-től átvett pénz % % 20% 0 10% állami támogatás és SZJA Állami támogatás és SZJA Illeték OEP-től átvett pénz Egyéb átvett pénz Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Hitelek Pénzmaradvány 0% ei (Az adatok ahol ettől eltérő jelölés nincs az adott év záróállományai a zárszámadások alapján. Ahol a trend értelmezhető, ott a év előirányzatai is megjelennek. A reális összehasonlíthatóság érdekében a struktúra átalakítás hatásaival korrigáltunk.)

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 Az önkormányzat bevételeinek nagy részét, %-át a központi források és az egészségügyi intézmények működési finanszírozását jelentő OEP támogatás tette ki, melyek aránya az összes bevételen belül csökkent a vizsgált időszakban. A helyben képződő források (illeték, egyéb működési bevétel, felhalmozási célú bevétel, pénzmaradvány és az átvett pénz) %-os nagysága - belső összetételének eltérő tendenciái mellett - viszonylagos állandóságot mutatott. A belső arányok alakulását döntően a hitelek növekedése befolyásolta. ezer Ft Központi források alakulása Központi források megoszlása mód.ei. SZJA normatív és normatív kötött felhalmozási célú központosít ott támogatás Összes központi forrás 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% központosított támogatás felhalmozási célú normatív és normatív kötött SZJA 0% mód.ei. A működési célú központi források (a normatív állami hozzájárulás, és jellemzően az SZJA, és az alacsony, meghatározott célt szolgáló központosított támogatások) együttes aránya folyamatosan csökken. Miután 4 milliárd forint körüli nagyságrendű bevételről van szó, a kismértékű aránycsökkenés is jelentős abszolút nagyságú forráskiesést jelent. A nominális csökkenés hatása tovább halmozódik azzal, hogy az állami támogatás nem, vagy csak részben kezel a kiadási oldalon kötelező jelleggel megjelenő növekményeket, mint például az infláció, a közüzemi díjemelkedések, a közalkalmazotti bértábla és a köztisztviselői illetményalap változás hatása. Az állami támogatások tagolt és bonyolult rendszere folyamatos változásokon ment át, tükrözve a kormányzat aktuális gazdaságpolitikai és szakmapolitikai célkitűzéseit. A évi költségvetésben bevezették a kötelező tartalékképzés intézményét, melynek feloldására év közben nem került sor, ez 85,8 millió forint bevétel kiesését okozott az önkormányzatnál ban kisebb összegben (37,9 millió forinttal), de maradt a kötelező tartalékképzés. (2005-ben közoktatási, szociális, belső ellenőrzési és mozgókönyvtári feladataik ellátásához központi forrásból támogatásban részesültek a többcélú kistérségi társulások.) Az intézmények által ellátott működési feladatok finanszírozásában az állami hozzájárulások aránya átlagosan % körüli, ágazatonként (és intézményenként) igen eltérő. A ciklusban kiemelt hangsúlyt kapott a külső források bevonása. Ezen belül központi fejlesztési forrás, címzett támogatás segítette az önkormányzat nagyobb beruházásainak megvalósítását, (Baranya Megyei Kórház A épület rekonstrukció, Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola tornaterem és tanműhely építés, Zsolnay Múzeum rekonstrukció), továbbá céltámogatás igénybevételével folyik a Baranya Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzése évben az önkormányzat pályázatot nyújtott be a komlói Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma kollégiumi épület átalakítás címzett támogatására. A felhalmozási célt szolgáló cél- és címzett támogatások következtében 2005-ben látványos növekmény (668 millió forint) volt tapasztalható a központi forrásokban. A helyben képződő bevételek közel 1/3-os nagysága az önkormányzat gazdálkodásának viszonylag alacsony szabadságfokát jelzik. Az illetékbevétel a megyei önkormányzat legmarkánsabb saját forrás lehetősége - dinamikus növekedési üteme ugyan lassult, de a ciklus ideje alatt is egyenletesen növekedett. A időszakban növekménye 399,3 millió forint volt ben az ingatlanforgalom jelentősen visszaesett, kedvező tendencia volt 2005-ben, hogy egyre több nagy értékű ingatlan cserélt gazdát.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az egyéb működési bevételek, melyek főként az intézményeknél realizálódó - és jellemzően az ellátottak és alkalmazottak térítési díj jellegű bevételeiből, valamint a működéshez kapcsolódó szolgáltatás és áruértékesítésből, bérleti díjakból, kamatból, ÁFÁ-ból összetevődő bevételek, szinte állandó (kb. 8 %-os) összbevételen belüli arányt képviseltek. Abszolút nagyságuk növekedése folyamatos és mérsékelt, tükrözi az árakban és a térítési díjakban megjelenő inflációs hatásokat. A pénzügyi egyensúly javítása érdekében, bevétel növelési céllal a közgyűlés rendszeresen áttekintette az intézményi alaptevékenységből származó bevételek mértékét és azok reális, megfizethető emeléséről döntött. A Baranya Megyei Önkormányzatnál a felhalmozási és tőke jellegű bevételek aránya a vizsgált időszakban állandó és igen alacsony (1%) volt, ezen belül a privatizációs bevételek és a bérleti díjak minimális mértéket képviseltek. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek döntően ingatlan értékesítésből származnak, mivel azonban az önkormányzat ingatlan- és ingó vagyonának döntő része az intézmények használatában van és kötelező, illetve önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítását szolgálja, a hasznosítható vagyontömeg nem számottevő. Az ingatlanvagyon nagyobb hányada korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen kategóriába tartozik. A forgalomképes vagyon döntő része is az üzemeltetésre átadott (orfűi és abaligeti) ingatlanokból áll, illetve egy jelentős részét (hat ingatlant) a felvett hitelekkel kapcsolatos jelzálogjog terheli. Az eladható ingatlanokból befolyó tényleges bevételek évről évre jelentősen elmaradnak a tervezettől, mert maga az értékesítés is az ingatlanok jellege, elhelyezkedése, hasznosíthatóságának korlátozottsága, valamint az általános ingatlanpiaci helyzet miatt egyre nehezebb. Azon túl, hogy ez a gazdálkodás lehetőségeink csökkenéséhez, a felhalmozási célú kiadások egyre nagyobb mértékű hiteligényéhez vezet, az önkormányzat likviditási helyzetét is kedvezőtlenül befolyásolja. Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek esetlegességét, kiszámíthatatlanságát jól jelzi, hogy a 2002-ben - három nagy tételből: a Mecsek Tours Kft. részesedés (450 millió forint), a Pécs, Nagy Lajos király u. 15. szám alatti ingatlan (133 millió forint), valamint a Pécs, Király u. 11. sz. épületben lévő ingatlan (139,8 millió forint) értékesítéséből realizálódott bevételekhez képest a követő években drasztikusan csökkent a teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés ,72% 27,09% 69,48% 41,83% A vizsgált időszak bevételeiben további negatív tendencia, hogy a pénzmaradvány, mint bevétel bővítési lehetőség is jelentősen lecsökkent. Az igénybevett pénzforgalom nélküli bevételek nagysága az összbevételen belüli 5-7 %-ról jóval 3 % alá csökkent, ami abszolút nagyságban azt jelenti, hogy 2004-ben közel millió forint épült e jogcímen a költségvetésbe, ezzel szemben ban ennek alig fele. (Ugyanakkor a évi pénzmaradványt több százmillió forinttal meghaladta az áthúzódó kötelezettségek nagysága.) Mindez szintén hozzájárult költségvetési pozícióink romlásához. Az önkormányzat (mind az intézmények, mind a Hivatal) gazdálkodásában kitörési pontot jelentett a célként meghatározott külső források bevonásának bővítése. Az (OEP-támogatáson kívüli) átvett pénzek összbevételen belüli aránya a ciklus eleji 4 %-ról 9%-ra változott. Jellemző volt mind a hazai pályázatokon mind a csatlakozást követően az európai uniós pályázatokon való aktív részvétel. A ciklus ideje alatt a Hivatalnak 15 sikeres európai uniós pályázata volt, ebből 1 már befejeződött, a többi projekt lebonyolítása még folyamatban van, a támogatási szerződések alapján a forrás bevonás 510 millió forint volt. Hazai pályázatokon való részvétellel, döntően a Területfejlesztési Tanácstól, illetve a fejezetektől nyert pénzeszközökkel is sikerült a bevételeket bővíteni 18 nyertes pályázattal, további 100 millió forinttal. Az önkormányzat intézményeinek 5 európai uniós pályázatból több, mint 1 millárd forintos bevétele származott, ebből a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központja kialakítására fordítható 963 millió forint. Továbbá jelentős volt az intézmények hazai, főleg fejezeti pályázatokból származó bevételeinek nagysága és a szakképző intézményeink forrásait növelő szakképzési hozzájárulás mértéke is.

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 Kiemelésre érdemes, nagy jelentőségű, külső forrásból megvalósuló projekt a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál az M6-M60-as út baranyai nyomvonalának régészeti feltárása, melyre a Nemzeti Autópálya Rt-vel 2008-ig szóló szerződés alapján összesen 1,6 milliárd forint várható. Ebből az eddig befolyt bevétel 316 millió forint. (A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök, valamint a cél- és címzett támogatások, pályázati pénzek 2003 óta együttesen 6 milliárdot meghaladó öszszeget tettek ki). A külső forrásbevonás növelésére, a pályázati aktivitás fokozására az önrészek biztosítását és kiegészítését szolgáló céltartalékot hozott létre az önkormányzat, és a bevétel növelés érdekében érdekeltségi rendszert működtetett. (A pályázati támogatásokról, az önkormányzat európai uniós projektjeiről adnak tájékoztatást a 2./a-c mellékletek.) Kiadások Az önkormányzat feladatellátásához kapcsolódó kiadásokra nagy hatással van a reálfolyamatok alakulása, teljesítésükben erős determinizmus érvényesül. A közti időszakban a kiadások növekedési dinamikája meghaladta a bevételekét. A főbb kiadásnemek aránya a vizsgált időszakban nagyjából állandó volt, a felhalmozási célú kiadások évi növekedése következtében a személyi juttatások és a dologi kiadások aránya a ciklus végére némiképp csökkent. Az abszolút nagyságok azonban mutatják, hogy ez a személyi juttatások és a dologi kiadások egyenletes, folyamatos növekedése mellett valósult meg. A személyi, a dologi és a fejlesztési kiadások teljesítésében (utóbbiakban erőteljesebben) megjelenik a nagy pályázati aktivitáshoz kapcsolódó, forrás többletek terhére megvalósított teljesítés. ezer Ft Önkormányzat kiadásainak alakulása Önkormányzat főbb kiadásainak aránya % 60% 50% 40% 30% 20% Személyi juttatás és járuléka dologi speciális célú támogatás felhalmozási célú kiadások Személyi juttatás és járuléka dologi speciális célú támogatás felhalmozási célú kiadások hitel visszafizetés ellátottak juttatása 10% 0% hitel visszafizetés A vizsgált időszakban gyakorlatilag összességében létszámcsökkenés mellett nőtt a személyi juttatások és járulékainak nagysága, ezen belül döntően a bértábla emelkedések eredményeként a rendszeres juttatások (alapilletmények, pótlékok), illetve a létszámleépítéshez kapcsolódó egyszeri juttatások növekedtek. A dologi kiadások között legnagyobb mértékben az üzemelés közvetlen költségei (pl. távhő, víz, villany, gáz, gyógyszer, vegyszer) nőttek. Tendencia, hogy ennek következtében kevesebb forrás maradt a karbantartás és a közvetlen szakmai kiadások teljesítésére. A növekvő kiadásokat az intézmények saját bevételi többletekből, pénzmaradványból, átvett pénzekből és személyi juttatás átcsoportosításával igyekeztek biztosítani. Az intézményi feladatellátás determináltsága igen nagy. A személyi juttatások aránya szinte állandósult, 63 % körüli, dologival együtt 95 %-os. A hivatal kiadásai magukba foglalják a hivatal, valamint a testület működéséhez kapcsolódó kiadásokat. A személyi és a dologi kiadásokon túl itt jelennek meg a civil szféra (alapítványok, egyesületek, különféle egyéb szervezetek) támogatásai, a nagy volumenű fejlesztések és az adósságszolgálat kiadásai is.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 100% 80% 60% 40% 20% Intézmények kiadásainak megoszlása felújítás, beruházás dologi Személyi juttatás és járuléka 0% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Hivatal kiadásainak megoszlása speciális célú támogatás Személyi juttatás és járuléka hitel visszafizetés és kamat dologi felhalmozási célú kiadások 0% Az önkormányzat önként vállalt feladataira ben - csökkenő tendenciával - az éves költségvetési kiadások 2,4%-2,1%-1,5%-át fordította, melynek 42,8-24,9-7,4%-a szolgált felhalmozási célú, céljellegű feladatok forrásaként. Legnagyobb tételeit a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás, a Művészetek Háza tevékenységéhez biztosított önkormányzati támogatás, valamint a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. támogatása jelentette. A ciklus kiemelt fejlesztési stratégiai céljai között szerepelt az intézményi struktúra racionalizálása, az ellátási színvonal javítása, az uniós előírásoknak és az akkreditációs követelményeknek történő megfelelés biztosítása. Az intézményi fejlesztések tervezésénél prioritást kapott az energiatakarékosság szempontja. Több intézménynél került sor az ingatlanok ablak cseréjére, illetve fűtéskorszerűsítési feladatok elvégzésére. Az előző ciklus főbb célkitűzéseit folytatva az önkormányzat törekedett a szociális ellátó rendszer korszerűsítésére, és hangsúlyt kapott a Baranya Megyei Kórház rekonstrukciója. A fejlesztések tervezése során fő szempont volt az ágazatok közötti arányosság megtartása. (Az időszak legjelentősebb fejlesztéseit a 3. számú melléklet mutatja.) Vagyoni helyzet alakulása a vagyonmérleg alapján A Baranya Megyei Önkormányzat negyedik ciklusát az önkormányzati vagyon értékének számottevő növekedése és a vagyon szerkezetének jelentős átrendeződése jellemezte. (A ciklus időszakának vagyonmérlegét az 4. számú melléklet tartalmazza.) Az önkormányzat eszközeinek összértéke december 31-én közel 14,9 milliárd forint volt, amely mintegy 3,7 milliárd forinttal (33,1 %- kal) magasabb a év végi értéknél. Ezen belül a befektetett eszközök több mint 4,4 milliárd forinttal (56,8%-kal) növekedtek, míg a forgóeszközöknél 720,5 millió forint (21,3 %) csökkenés következett be. A között megvalósult fejlesztések hatására mintegy 2,2 milliárd forinttal nőtt az önkormányzat eszközállománya, és ugyanilyen nagyságrendű növekedés származott a korábban értékben nyilván nem tartott önkormányzati ingatlanok felértékeléséből. 100% Eszközök megoszlása években ezer forint Befektetett eszközök összetétele % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Befektetett eszközök Forgóeszkö zök Üzemeltetésre átadott eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Tárgyi eszközök Immateriális javak A befektetett eszközök döntő részét a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre átadott eszközök teszik ki. A tárgyi eszközökön belül a legnagyobb részarányt továbbra is az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok képviselik.

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 A tárgyi eszköz eszközcsoporton belül a legjelentősebb arányú (több mint 17-szeres) növekedés a beruházásoknál tapasztalható, amelynek értéke a évi 43 millió forinttal szemben év végén 751 millió forint volt. A támogatásból megvalósuló fejlesztések hatására bekövetkezett vagyonnövekedés a korlátozottan forgalomképes vagyon állományát bővítette, így annak értéke folyamatosan nőtt, miközben az értékesítések hatására a forgalomképes ingatlanvagyon egyre szűkült. A forgóeszközökön belül legszámottevőbb változás, hogy a pénzeszközök állománya és között folyamatosan ben különösen összességében 496,5 millió forinttal (több mint 41 %-kal) csökkent. Továbbá 2005-re csökkent a követelések mérlegértéke is. Forgóeszközök megoszlása a években ezer forint Forgóeszközök nagysága a években % 80% 60% Egyéb aktív pénzügyi elsz. Pénzeszközök % % Követelések % Készletek Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elsz. A Baranya Megyei Önkormányzat eszközeinek forrása (az eszközök finanszírozása) kedvezőtlenül változott a közötti időszakban. A saját tőke 2005-ben millió forintos értékével 77,6%-ot képviselt a forrásokon belül, ami 0,3 %-kal alacsonyabb a 2002 évinél. A ciklus éveiben a saját tőke némileg kisebb ütemben nőtt, mint az eszközállomány, így az önkormányzat eszközeinek saját forrással való finanszírozása minimálisan csökkent. A gazdálkodási feltételek romlását jelzi, hogy a tartalékok összege között 286,2 millió forinttal (több mint 41 %-kal) csökkent. ezer forint Tartalékok alakulása években ezer forint Kötelezettségek alakulása években Egyéb passzív püi elszámolások Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek A forrásokon belül a kötelezettségek (idegen források) állománya dinamikusan összességében millió forinttal, 65 %-kal emelkedett és között. Ütemét tekintve legnagyobb mértékben a hosszú lejáratú kötelezettségek nőttek. A ciklusban befejezett beruházások és felújítások legnagyobb része központi támogatásból valósult meg, de évről-évre lényegesen nőtt a hitelből finanszírozott fejlesztés is. Így és között a beruházási és fejlesztési hitelállomány több mint 9-szeresére 90,6 millió forintról 833,9 millió forintra emelkedett. Az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási helyzetének kedvezőtlen irányú változása következtében a fejlesztési célú hitelállomány megsokszorozódása mellett a működés finanszírozását is csak hitel igénybevételével lehetett biztosítani, miközben számottevően (361 millió forintról 921 millió forintra) nőtt a szállítókkal szembeni kötelezettségállomány is.

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Hitelállomány, adósságszolgálat, likviditási helyzet A fejlesztési hitelállomány a vizsgált időszakban egyenletesen, jelenősen emelkedett. Az önkormányzat december 31-i fejlesztési hitel állománya 321,3 millió forint volt (tájékoztatásul, ez az adat 2000-ben 28,1, 2001-ben 50,8, 2002-ben 90,6 millió forint volt). A következő években a növekvő tendencia egyre nagyobb abszolút nagysággal párosult, a év végi állomány 560,5 millió forint, a évi 833,9 millió forint volt. A hitel visszafizetés 2003-ban 36 millió forint, 2004-ben 67,9 millió forint, 2005-ben 123 millió forint, a kifizetett kamat összege 27,2 millió forint, 81,1 millió forint és 72,9 millió forint volt. A felhalmozási célú kiadások években a költségvetési kiadásokon belül 8,8%-ról 9,4%-ra nőttek, miközben a felhalmozási célú bevételek az összes költségvetési bevételhez viszonyítva lényegében nem változtak, 0,1 százalékponttal csökkentek. A felhalmozási célú bevételeket az önkormányzat fejlesztési hitelekkel pótolta, ez okozta a fejlesztési hitelállomány 259,5%-os növekedését a évre a évhez viszonyítva. A működési hitel állomány is növekvő tendenciájú, de tendenciájának megítélésénél figyelembe kell venni, hogy 2003-ban csak rulírozó hitele, 2004-ben és 2005-ben csak folyószámla hitele volt az önkormányzatnak, vagyis adott év december 31-én előbbinél egy ténylegesen felvett hitel állománya, utóbbinál viszont csak egy fordulónapi állomány jelenik meg. Az önkormányzat (rulírozó)hitel állományának összege december 31-én 230 millió Ft volt, április 1-jén ezt az önkormányzat törlesztette, helyette kedvezőbb kamatfeltételekkel 600 millió forint (likvid)folyószámla hitelre kötött szerződést. Felvételére először április 8-án került sor, összege 30,5 millió forint volt. A legmagasabb mértékű folyószámlahitel igénybevétel december 18-án volt, ennek összege 288,8 millió forint, a december 31-i forduló napi hitel összege 65,6 millió forint volt évben az önkormányzat 240 napon keresztül rendelkezett folyószámlahitellel. A hitel legkisebb összege 5,5 millió forint volt január 31-én, a hitel legnagyobb összege december 8-án 616,4 millió forint volt. Az átlagos hitelállomány összege az I. félévben 243,9 millió forint, a II. félévben 437,8 millió forint, éves szinten 304,8 millió forint volt. A folyószámlahitel december 31-én 276,8 millió forint volt. Az önkormányzat folyószámlahitel kamat terhe a évben 635 ezer forint, a évben ezer forint, a évben ezer forint volt. Az önkormányzat a kötelezettségvállalás felső határát 2003-ban 89,6%-ig, 2004-ben 92%-ig, ben 87,5%-ig terhelte le. millió Ft Hitelállomány % 7% 6% Adósságszolgálat aránya az (OEP-től átvett pénz) nélküli működési bevételeken belül fejlesztési működési összesen % 4% 3% 2% 1% 0% Az önkormányzat adósságszolgálata az OEP-től átvett pénzek nélküli működési bevételekre vetítve a vizsgált időszakban nőtt. A költségvetési bevételek és kiadások különbözetét nézve, külön kezelve az adósságszolgálat kiadásait, arra a megállapításra juthatunk, hogy 2004-ig a folyó bevételek fedezetet nyújtottak a kiadásokra az adósságszolgálat kiadásaival együtt, 2005-ben azonban már az adósságszolgálat kiadásai nélkül is negatív az egyenleg.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1547-3/2007. MELLÉKLETEK: 1+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április JELENTÉS Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3077-017/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560108 Az ellenőrzést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. MELLÉKLETEK: 2+2 DB TÁRGY: Folyamatban lévő beruházások önrészének finanszírozásához fejlesztési

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

JELENTÉS. Nagyatád Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13030 2013. május

JELENTÉS. Nagyatád Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13030 2013. május JELENTÉS Nagyatád Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről 13030 2013. május Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-259-014/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 23.173,3 millió Ft-os bevételi, 28.785,6 millió Ftos kiadási főösszeggel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése Száma: /2009. Címzett Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:..... Véleményezésre megküldve:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK 14021 JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzete értékelésének, és gazdálkodása szabályosságának - 2013. évben induló - ellenőrzéséről Gyöngyös 2014. január Állami Számvevőszék

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-47 /2009. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása

Részletesebben

2014. október. Törökbálint Város Önkormányzata. ... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről

2014. október. Törökbálint Város Önkormányzata. ... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről Törökbálint Város Önkormányzata... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről 2014. október Törökbálint Város Önkormányzata számára az alábbiakban összefoglaltak szerint teszem közzé a 2010-2014. közötti

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI 13094 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-351-010/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben