Nemzetközi tagdíjak (NKTH) Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása Üzletre hangolva...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "25.6.2 Nemzetközi tagdíjak (NKTH)... 22 25.6.3 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása... 23 25.13 Üzletre hangolva..."

Átírás

1 Tartalomjegyzék 1. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok Közpolitikai feladatok ellátása Államigazgatás hatékonyságának növelése Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása Vállalkozási célelőirányzatok Beruházás ösztönzési célelőirányzat Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat Kis- és középvállalkozói célelőirányzat Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat Területfejlesztési és építésügyi feladatok Területrendezés Építésügyi célelőirányzat Központi fejlesztési feladatok Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása Balaton Fejlesztési Tanács támogatása Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása Területfejlesztési háttérintézményi feladatok Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata Kutatási és technológiai feladatok K+F+I Intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása... 22

2 Nemzetközi tagdíjak (NKTH) Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása Üzletre hangolva Társadalmi szervezetek címzett támogatása Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok NATO tagságból adódó ágazati feladatok Kincstári díjak Kötött segélyhitelezés Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék Központosított bevételek Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése... 32

3 A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat-és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter a gazdaságpolitikáért, az iparügyért, a kereskedelemért, a külgazdaságért, a területfejlesztésért és területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért az építésügyért, és a fejlesztéspolitikáért való felelőssége körében előkészíti a jogszabályokat, felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki. Közreműködik a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó, valamint a kormányzati PPP feladatokkal és rendszerekkel összefüggő jogszabályok megalkotásában. Ellátja a gazdasági versenyképesség javításával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását. Javaslatokat készít a pénzügyminiszterrel együttesen - a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására, és az ezek megvalósításához szükséges eszközökre. Kialakítja az érdekelt miniszterekkel együttműködve a Kormány külgazdasági politikáját, stratégiát dolgoz ki a külföldi működőtőke befektetések ösztönzésére, az áruk és szolgáltatások külkereskedelmének és a hazai vállalkozások működőtőke exportjának elősegítésére. Részt vesz az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntéselőkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítésében és annak döntés-előkészítő fórumokon való képviseletében. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a tárca évi költségvetésének tervezetét a Kormány Konvergencia programjában megjelenő középtávú gazdaságpolitikával és az ehhez kapcsolódó költségvetési politikával, az EU tagságból adódó feladatok, valamint az NFGM intézményi és ágazati stratégiai céljaiból levezetett feladatok és prioritások figyelembe vételével állította össze. Az NFGM fejezet évi támogatási előirányzatának alakulása: évi törvényi előirányzat (támogatás (NFGM + NKTH)) , évi zárolások bázisba építése ,4 5%-os járulék csökkenés -189,3 Tételes eho megszüntetés -10,1 Egyszeri feladatok kivétele miatti báziscsökkenés ,0 Determinációk Kutatási és technológia feladatok 2 321,5 ITD Hungary Zrt intézményfinanszírozása 600,0 Védelmi feladatok ellátása 30,0 Fejezetek közötti "0" szaldós átvezetések 96,7 Általános báziscsökkenés , évi támogatási előirányzat ,7

4 Az NFGM fejezet évi tervezett kiadási és bevételi főösszegét, valamint a támogatások összegének alakulását összefoglalóan az úgynevezett vonal alatt tervezett egyedi támogatások és a központosított bevételek nélkül a következő táblázat mutatja: Millió forintban Intézmények összesen: Kiadás 12578,5 Bevétel 7 410,8 Támogatás 5 167,7 Fejezeti kezelésű előirányzatok Kiadás ,0 Bevétel 600,0 Támogatás ,0 Központi előirányzat Bevétel 120,0 NFGM fejezet összesen Kiadás ,5 Bevétel 8 130,8 Támogatás ,7 A fejezet költségvetése a költségvetési támogatásból finanszírozott intézmények részére együttesen 5167,7 millió forint támogatást tartalmaz, a évi költségvetési törvényben előírásra kerülő a központi költségvetésbe történő alábbi befizetési kötelezettség mellett: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1 416,8 millió forint Az NFGM fejezet központi előirányzata: a Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 120,0 millió forint

5 1. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium létrehozásáról a évi XX. törvény rendelkezett. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladatait a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet határozza meg. E jogszabályi előírások alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter felelős a gazdaságpolitikáért, az iparügyekért, a kereskedelemért, a külgazdaságért, a területfejlesztésért és területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért, az építésügyért, valamint a fejlesztéspolitikáért. A miniszter a Kormány gazdaságstratégiájához kapcsolódó feladatai, melyet a pénzügyminiszterrel együttműködve, az érdekelt miniszterek bevonásával lát el, az alábbiak: - jogszabály előkészítő, illetve jogalkotói tevékenységet végez, kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéskötéseket, - a gazdasági versenyképesség javításával, a mikro- kis- és középvállalkozásokkal, fejlődésük támogatásával, a gazdasági kamarákkal, a beruházások ösztönzésével, a nemzeti akkreditálással összefüggő feladatok, - javaslatot készít a pénzügyminiszterrel együttesen a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására és az ezek megvalósításához szükséges eszközökre, - a mérésügyről, a nemzeti szabványosításról, a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről, tanúsításáról és forgalmazásáról, a telepengedélyezésről, a haditechnikai termékek gyártásáról és forgalmazásáról, a kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységekről, a műszaki termékek termékbiztonságáról és piacfelügyeletéről szóló feladatok, - a kereskedelemről, a vásárokról és a piacokról, az üzletek működéséről, a vendéglátásról, a közraktározásról, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, a gazdasági reklámtevékenységről szóló feladatok, - a területfejlesztésről és a területrendezésről, az Országos Területrendezési Tervről, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről, valamint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről, a központi államigazgatási szervek területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos feladatairól, a kedvezményezett térségek besorolásáról, a területfejlesztési koncepciókról, programokról és a területrendezési tervekről, a vállalkozási övezetekről, a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséről, a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletéről, a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről, adatszolgáltatás rendjéről, a területfejlesztést

6 szolgáló forrásokról, a területrendezés szakmai követelményeiről, a címzett és céltámogatásokról, a kistérségi koordinátorokról szóló feladatok, - a településfejlesztésről és településrendezésről, a településfejlesztési koncepciókról, programokról és a településrendezési tervekről, a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről, az adatszolgáltatás rendjéről, a településfejlesztést szolgáló forrásokról, a településrendezés szakmai követelményeiről, a településtervezésről, a településüzemeltetésről, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, a hátrányos helyzetű településekről szóló feladatok, - az épített környezet alakításáról és védelméről, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokról, az építményekről és az építési tevékenységről, a területi és főépítészi tevékenységről, az építészetiműszaki tervezésről, a tervpályázatról, az építési műszaki ellenőri tevékenységről, az életvédelmi és kettős rendeltetésű létesítményekről szóló feladatok. Felhatalmazás alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben, gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont kialakításáról és annak a döntés előkészítő fórumokon való képviseletéről, kormányhatározat által meghatározott rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában. Javaslatot készít a pénzügyminiszterrel együttesen a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására és a megvalósításukhoz szükséges eszközökre. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter jogszabály által meghatározott feladatait a minisztérium hivatali szervezete segítségével látja el. Az NFGM Igazgatása évi előirányzatai a évi eredeti előirányzatokhoz képest alapvetően a fejezetek közötti megállapodások következményeként valamint az adók, járulékok mértékének módosulásai miatt változott. A minisztérium évi költségvetési támogatás előirányzata 4 167,2 millió forint, tervezett bevétele 45,1 millió forint, a tervezett kiadása 4 212,3 millió forint. A tervezett dolgozói létszám 415 fő köztisztviselő. A működési költségvetésen belül 45,1 millió forint bevételi előirányzatból nincs támogatásértékű működési bevétel mely bevételnek a felhasználási céljait rendelet állapítja meg, a kölcsönök visszatérülése 38,3 millió forint és 6,8 millió forint az intézményi működési bevétel.

7 2. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Az intézmény működését, tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok; - a Kutatás és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény, - a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló 277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. A Hivatal a tudomány-, technológia- és innováció-politika kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása érdekében javaslatokat dolgoz ki: - a tudomány-, technológia- és innováció-politika alakítására, - a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység ösztönzését szolgáló központi állami források képzésére és felhasználására, figyelemmel kíséri a források felhasználását, - a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység közvetlen és közvetett támogatási, ösztönzési rendszerére, a támogatások szempontjainak meghatározására, a közgazdasági eszközök, gazdasági szabályozók kialakítására, és közreműködik ezek fejlesztésében, - a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére, - a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység emberi erőforrásai fejlesztésére, a kutatóképzés és a tudásközpontok erősítésére. A Hivatal a feladatkörében részt vesz a közép- és hosszú távú nemzetgazdasági koncepciók, stratégiák, ezen belül kiemelten a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Átfogó Fejlesztési Terv kidolgozásában, érvényesítésében. Ellátja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény 10. -ának (3) bekezdésében rögzített, az Alap működtetésével kapcsolatos, valamint a Hivatal rendelkezésére bocsátott pénzforrások kezelése kapcsán külön jogszabályban előírt feladatokat. Közreműködik a Magyar Köztársaságnak nyújtott külföldi támogatások kutatásfejlesztési és innovációs célú felhasználásában, illetve e tevékenység koordinálásában, figyelemmel kíséri a kutatás-fejlesztési, illetve innovációs célú hazai támogatási programokat és pályázatokat. A Hivatal a tudomány-, technológia- és innováció-politika érvényesülését elősegítő adatgyűjtési, feldolgozási és tájékoztatási tevékenységet lát el. Közreműködik a kormányzati tudomány-, technológia- és innováció-politika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés, valamint a hazai és 12 külföldi szervezetek és a kutatás-fejlesztési tevékenységben részt vevő személyek közötti együttműködés kialakításában és erősítésében. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 2 702,8 millió forint, bevételi előirányzata 2 299,0 millió forint, költségvetési támogatása 403,8 millió forint, tervezett létszáma 165 fő köztisztviselő.

8 3. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal A Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkező országos hatáskörű szerv, melynek feladatait és hatáskörét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján gyakorolja. A Hivatal központi és területi szervekből áll. Területi szervei a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, a haditechnikai és exportellenőrzési hatóság, és a kereskedelmi és piacfelügyeleti hatóság, a nemesfémvizsgáló- és hitelesítő hatóság, mely szervek önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek. A Hivatal területi szervei által kiadott szakhatósági állásfoglalások tekintetében másodfokú eljárásban szakhatóságként a központi szerve jár el. Feladatai különösen: - javaslatot dolgoz ki a haditechnikai eszközök és szolgáltatások külkereskedelmi forgalmazásának, valamint a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának szabályozására, együttműködik a hazai és a nemzetközi szervezetekkel, - a kettős felhasználású termékek és technológiák forgalmazásával összefüggő nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásához intézkedéseket tesz, javaslatokat dolgoz ki e termékek és technológiák forgalmazásának szabályozására, - a kábítószer prekurzorokkal kapcsolatos legális tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítése, együttműködés a hazai és a nemzetközi szervezetekkel, - a piacfelügyeleti eljárás a külön jogszabályban meghatározott ellenőrzésre terjed ki, pl. egyes nyomástartó berendezések é rendszerek, gazdasági célfelhasználásra szánt egyes gázfogyasztó készülékek, villamossági termékek, gépek estében, - javaslatokat dolgoz ki a közraktározással kapcsolatos szabályozás továbbfejlesztésére, - a nemesfémvizsgáló és hitelesítő eljárásban, valamint a mérésügyi és műszaki biztonsági eljárásban hatóságként, illetve egyes esetekben szakhatóságként jár el. Az előzőekben ismertetett feladatainak ellátásához szükséges forrást döntően az intézményi működési bevétel biztosítja, amely meghatározóan az igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételből származik. Az intézmény évre tervezett kiadási előirányzata 5 663,4 millió forint, intézményi működési bevételi előirányzata 5 066,7 millió forint, költségvetési támogatása 596,7 millió forint, a évre tervezett létszáma 486 fő köztisztviselő.

9 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok 25.2 Ágazati célelőirányzatok Közpolitikai feladatok ellátása Az előirányzat felhasználásának célja kettős: egyfelől a jogalkotás és a stratégiai területek megfelelő szintű előkészítését, másfelől a közpolitikai akciók társadalmasítását szolgálja. A jogalkotásról szóló évi XI. törvény 18. (1) bekezdésében foglaltak megvalósítása érdekében, továbbá a szabályozás hatásvizsgálatával összefüggő egyes kormányzati feladatokról, illetve a évi deregulációs programról, valamint egyes kormányhatározatok, illetve kormányhatározati pontok hatályon kívül helyezéséről szóló 1082/2005. (VII. 27.) kormányhatározatnak megfelelő közpolitikai előkészítési feladatok ellátásához, hatásvizsgálatok elvégzéséhez, és megalapozó tanulmányok elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása a NFGM stratégiai irányainak megfelelő területeken. Az előkészítési feladatoknak ki kell terjedniük a törvénytervezetek, kormányelőterjesztések, miniszteri rendelet tervezetek megalkotásának támogatására, továbbá a szükséges közpolitikai, társadalmi és kulturális hatásainak vizsgálatára beleértve a következmények monitoringját, kiértékelését is. A minisztérium közpolitikai feladatainak ellátása keretében vállalja, hogy a stratégiai szempontból kiemelt területein a megalapozó tanulmányok és elemzések alapján a szükséges társadalmasítási akciókat megindítja. Az előirányzat nyújt fedezetet az érintett szűkebb célcsoportok tájékoztatására, és további közpolitikai eszközök használatára a megfelelő szintű involváltság megteremtése érdekében. Az előirányzat segítségével a minisztérium tehát nem csak közpolitikai megalapozást tesz egyes döntései mögé, hanem azok szakmai és társadalmi beágyazódását is biztosítja. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 41,8 millió forint Államigazgatás hatékonyságának növelése A fejezeti kezelésű előirányzat célja a jogszabályoknak való megfelelés biztosítása, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium ügykezelési folyamatainak elektronizálása átláthatóvá tétele, a vezetői döntések támogatása, projekt tervezés és monitoring támogatása, a működési hatékonyság növelése, a költségek csökkentése. Szabályozott módszertanokon alapuló, biztonságos informatikai alkalmazástámogató háttér kialakítása és üzemeltetése. A évben az NFGM az alábbi feladatokat tervezi megvalósítani: - ügyfélkapcsolat kezelés, - ügyvitel korszerűsítés IT támogatása, - vezetői döntéstámogatás, adatvagyon felhasználás. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 44,9 millió forint.

10 Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása Magyarország prioritásként kezeli egy összeurópai érdekeltségű kutatási infrastruktúra befogadását, hazai megvalósítását nemzetközi konzorcium keretében. A Kutatási Infrastruktúrák Európai Fóruma (ESFRI) 2006-ban elkészítette a kiemelt projektek listáját, amelyet 2008-ban frissített. Az un. ESFRI Roadmap 44 projektet tartalmaz. Ezek megvalósítását szorgalmazza az Európai Bizottság. A kiemelt projektek közül legnagyobb esélyünk az Extreme Light Infrastructure (ELI) szuperlézer befogadására van. A szuperlézer megvalósításáért az Egyesült Királyság, Franciaország, Csehország, Románia és Magyarország versenyez, illetve tett eddig konkrét lépéseket. Az ELI hazai megvalósítása esetén Magyarország egy új üzletágban, a nemzetközi tudományos csúcs-szolgáltatás területén fog a világ egyik legrangosabb szereplőjeként megjelenni, úgy is, mint a hazai sokrétű kompetenciabázis élő példája. Az ELI egyrészt piacot jelent majd többek között újszerű, magas technikai és innovációs tartalmú szolgáltatásokra és termékekre. Másrészt új tudást és technológiát hoz létre, amelynek hasznosítása lehetőséget nyújt új vállalkozások megjelenésére, belső és külső magán-forrásokra alapuló tőkebefektetésre. Az ELI projekt megvalósításával összefüggő előkészítő fázisban felmerülő stratégiai, jogi, pénzügyi, szervezeti, irányítási és nemzetközi gazdaságdiplomáciai feladatok koordinálásából adódó kiadások fedezésére szolgál a keret. Az előirányzat évi működési költségvetés támogatása 60,0 millió forint Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása A Kormány Válságkezelés és bizalomerősítés c. programjának növekedést ösztönző eleme a kiemelt ágazatok (járműipar, logisztika, gyógyszeripar/biotech és IKT) fejlesztéspolitikai akcióterveinek végrehajtása. A Kormányhatározatban megjelenő akciótervek rövid távú intézkedései ben megvalósulnak, míg a strukturális jellegű (2013-ig tervezett) intézkedéseket is azonnal, vagyis a rövid távú intézkedésekkel egyidejűleg kell elindítani. Ezek az ágazati szempontból fókuszált intézkedések a Kormány átfogó válságkezelő programjának elemeit és a fejlesztéspolitikai eszközrendszer szinergiáját biztosítják. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 30,0 millió forint.

11 25.3 Vállalkozási célelőirányzatok Beruházás ösztönzési célelőirányzat A nemzetgazdasági jelentőségű beruházások egyedi kormánydöntés alapján történő támogatásának célja, hogy a környező országokkal versenyképes támogatási konstrukció kínálásával elősegítse a működő tőke beáramlás szempontjából meghatározó nagyberuházási projektek megvalósulását. A Beruházás-ösztönzési Célelőirányzat (BC) terhére történik az 50 millió euró feletti értékű, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű nagyberuházások és a 10 millió eurót meghaladó értékű beruházások támogatása, amelyekről minden esetben a Kormány egyedileg dönt. Felülről nyitható előirányzat, vagyis a kiadási előirányzat a Kormány jóváhagyásával módosítás nélkül túlléphető. A nemzetgazdasági jelentőségű beruházások egyedi kormánydöntés alapján történő támogatásának célja, hogy a környező országokkal versenyképes támogatási konstrukció kínálásával elősegítse a működő-tőke beáramlás szempontjából meghatározó nagyberuházási projektek megvalósulását. A nagyberuházások egyedi támogatása az egyik legfontosabb eleme a befektetés-ösztönzési eszköztárnak, ezért a gazdaságpolitikai célkitűzések szempontjából elsődleges prioritású. A célelőirányzat felülről nyitható, azaz a teljesülés a költségvetési törvény alapján a Kormány jóváhagyásával külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. Az előirányzat felülről való nyithatóságát az indokolja, hogy a tervezés menetében figyelembe vett szerződéseken, valamint a Kabinet által jóváhagyott támogatási összegeken és tárgyalási mandátumokon alapuló determinációkon túl további jelentős kötelezettségvállalás előkészítése van folyamatban, amelyek időbeli ütemezése nehezen jelezhető előre. Az előirányzat évi tervezett támogatása ,0 millió forint Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat Az előirányzat évben az alábbi feladatok ellátásához biztosít fedezetet. Közreműködői szervezetek finanszírozása: - az NBC-ből (illetve jogelődjeiből) a korábbiakban szerződött és finanszírozott pályázatok, valamint az Ipari park cím elnyerésére hirdetett pályázat kezelésével összefüggő közreműködői feladatának ellátása, továbbá a BC-vel és NBC-vel kapcsolatos könyvvezetési, pénzügyi-számviteli feladatok ellátása, - a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű beruházások döntés előkészítésével, helyszíni ellenőrzéseivel, szerződéskötésével, monitoringjával, valamint a szakmai teljesítés igazolásával kapcsolatos közreműködői tevékenység ellátása.

12 Egyéb dologi kiadások, valamint minisztériumi háttértevékenységek (sajtó- és kommunikáció, kiemelt szakmai feladatok ellátásához szükséges szakértői tevékenység) finanszírozása, továbbá védelmi logisztikai kiválósági központ működéséhez hozzájárulás, valamint a magyar gazdaságról alkotott ország imázs kép erősítése, a befektetés-ösztönzési tevékenység gazdasági környezetének bemutatása a külföldi működő tőke behozatalának fokozása érdekében. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 350,0 millió forint Kis- és középvállalkozói célelőirányzat A Kis- és középvállalkozói célelőirányzatot (KKC) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XCV. törvény hozta létre és jelenleg a évi XXXIV. törvény szabályozza azért, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint az azok fejlesztését célzó programok támogatásának forrásául szolgáljon. A törvényi szabályozás alapján a KKC forrásából a kizárólag kis- és középvállalkozások fejlődését szolgáló támogatások finanszírozhatók. Ennek megfelelően a célelőirányzatból támogatásban részesülhetnek közvetlenül a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint azok a programok, melyek közvetett módon szolgálják a szektor vállalkozásainak fejlődését. A KKC költségvetésében szerepel a Széchenyi Kártya Program, az előző évek támogatási programjaihoz kapcsolódó közreműködői feladatok forrásigénye, továbbá az előirányzat működésével kapcsolatos kiadások. A évben az NFGM az alábbi feladatokat tervezi megvalósítani: 1. A Széchenyi Kártya Program: A Széchenyi Kártya Program a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció, amelynek célja, hogy a legalább már egy éve működő kisvállalkozások egyszerűsített eljárással szabad felhasználású, likviditási problémákat kezelő hitelhez jussanak. Tekintettel arra, hogy az ERFA forrásaiból szabad felhasználású hitel nem támogatható, ezért a program csak hazai forrásból finanszírozható. A Széchenyi Kártya Program folytatásának feltételeiről szóló 1015/2008. (III. 12.) számú Korm. határozat szerint a december 31-ig kibocsátott, maximum 25 millió forintos kártyák teljes kölcsönösszegére 50%-os garanciadíj-támogatást a KKC-ból kell biztosítani. 2. Közreműködő szervezetek finanszírozása: Az NFGM egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködői szervezetekről szóló 28/2008. (XII.31.) NFGM rendelet szerint az előirányzat felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködői feladatok ellátása.

13 3. Átfogó kormányzati kis- és középvállalkozás-fejlesztési stratégia végrehajtása: A Kormány által október 10-én elfogadott Kis- és középvállalkozásfejlesztési stratégiában megfogalmazott célok megvalósításának és végrehajtásának minden egyes beavatkozási területeken következetes monitoring lépésekkel történő biztosítása. 4. Működési kiadások: Az NFGM egyes fejezeti kezelésű előirányzatai kezeléséről és támogatásainak lebonyolításáról szóló 19/2008. (X.8.) NFGM rendelet 3. (5) szerint a KKC felhasználható az előirányzat működési költségeinek finanszírozására. A évben is forrást kell biztosítanunk a számlavezetési díjjal, rendelkezésre állási díjjal, bírósági eljárások, követelés bejelentések díjával a korábbi évek pályázataihoz kapcsolódó, illetve a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó közzétételi díjakkal kapcsolatos költségekre. Fedezetet nyújt a kis- és középvállalkozások részére meghirdetett programok, támogatási konstrukciók megismertetésére, illetve népszerűsítésére. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 1 922,8 millió forint Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat A kormányzat gazdaságpolitikai célkitűzéseinek, a magyar gazdaság növekedésének és a versenyképesség fejlesztésének megvalósításával összhangban a célelőirányzatnak kell fedezetet biztosítani: - az ITD Hungary Zrt. közhasznú tevékenységének ellátásához, működési költségeinek, a befektetés-ösztönzési és kereskedelemfejlesztési szakmai tevékenységének, programoknak finanszírozásához, - az egyedi kereskedelemfejlesztési pályázatok meghirdetéséhez, - a külhoni magyar évadok megrendezéséhez, - a Záhony Marketing Akcióprogram megvalósításához, - valamint a külképviseleti hálózat felülvizsgálatához, továbbá a Záhony Projektiroda működtetéséhez. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 1 807,0 millió forint.

14 25.4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok Területrendezés A területrendezési célfeladat előirányzata elsősorban a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (Tftv.) alapján meghatározott és a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendeletben megnevezett területrendezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgál. Az ellátandó feladatcsoportok az alábbiak: 1.) törvény-előkészítés feladatai; 2.) Balaton-törvényből fakadó intézkedési és tájékoztatási feladatok; 3.) hatósági döntések nyilvántartása (jelenleg a feladat fedezet nem garantált); 4.) hazai szakmai szervezetekkel történő együttműködés; 5.) nemzetközi együttműködés feladatai; 6.) a megyei területrendezési tervek elkészítésének és felülvizsgálatának központi támogatása. Az előirányzatból 2010-ben finanszírozásra kerülő feladatok: 1. törvény-előkészítés feladataként a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének felülvizsgálatát a évi LXIV. törvény 21. (6) bek. írja elő. A évben indult előkészítési munka folytatásaként 2010-ben kerül sor a törvény-módosítás első tervezetének (tervezői dokumentációjának) kidolgozására és egyeztetésére. A felülvizsgálat során biztosítottá válik a kiemelt térség összhangja az Országos Területrendezési Tervvel, valamint az eltelt időben bekövetkezett változások miatt szükséges korrekciók átvezetésre kerülnek. 2. Balaton törvény felülvizsgálatából adódó és a balatoni vízpart-rehabilitáció megvalósításával kapcsolatos intézkedési feladatok közül a közhasznú parti sétányok kialakításával összefüggő állami szerepvállalás, valamint a borszőlő termőhelyi kataszterre vonatkozó szabályozás kialakításának költségei tervezettek 2010-ben a Területrendezés előirányzat terhére. A Balatontörvényből fakadó intézkedési feladatok ellátása elősegíti az üdülőkörzet minőségi fejlesztését. 3. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletben rögzített hatósági eljárások során született állami főépítészi határozatok nyilvántartása és a nyilvántartás fejlesztése lehetővé teszi a területés településrendezési tervekkel kapcsolatos térségi területfelhasználás módosítását. A tervezett költség hozzájárul a hatósági döntést megalapozó szakértői háttér biztosításához is. 4. A hazai szakmai tevékenységek támogatása évek óta a Magyar Urbanisztikai Nonprofit Kft. által szervezett szakmai vitanapok megrendezésének, valamint az Önkormányzati Főépítészi Kollégium szervezésében bonyolódó, a XV. Országi Főépítészi Konferencia megrendezésének támogatására irányul. A

15 támogatás biztosítja a szakmai szervezetek közötti kapcsolattartást, az ismeretek bővítését és egyben az ágazati politika megismertetését is lehetővé teszi. 5. Területrendezés nemzetközi kapcsolatainak ellátásához nyújtandó szolgáltatások költsége a szomszédos országokkal és más európai országokkal (V4+2) való területi tervezési együttműködésre, az EU és az Európai Tanács irányelveinek hazai alkalmazására és a szakterületet érintő kezdeményezéseiben való részvételre, az EU elnökségre való felkészüléssel összefüggő feladatokra irányul. Az ESPON 2013 Program Közösségi Kezdeményezésben való részvétellel járó szakmai feladatok alapvető célja az ESPON program magyarországi kontakt pont (ECP) feladatainak operatív ellátása. 6. Az OTrT 30. (3) és (4) bekezdése előírja, hogy a megyei területrendezési terveket december 31-ig összhangba kell hozni a törvénnyel, illetve december 31-ig a területrendezési tervvel nem rendelkező megyéknek el kell készíteni területrendezési terveiket, amely mindösszesen 150 millió Ft állami hozzájárulást feltételez. A forrásigényhez a évi költségvetés nem tartalmazott fedezetet, ezért a hozzájárulás évre történő átütemezésével válik biztosítottá a törvényben előírt, határidőzött kötelezettség megvalósulása. Programok végrehajtásával elérni kívánt célok: A fenntartható fejlődés műszaki-fizikai feltételrendszerének kialakítása az ország és egyes kiemelt térségek (Budapesti Agglomeráció, Balaton) vonatkozásában; Az elfogadásra kerülő, különböző szintű területi tervek közti összhang biztosítása (országos, kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervek összhangja a Tftv. előírásainak biztosítása); A szakterületet érintő kezdeményezésekben való részvétellel az EU-s elvárásoknak megfelelés biztosítása; Az európai térszerkezetbe való integrálódás; Hazai szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás, a kormányzat ágazati politikájának megismertetése. Várható társadalmi hatás: jogbiztonság növekedése. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 185,4 millió forint Építésügyi célelőirányzat Az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő támogatására a költségvetés XV. fejezetében az Építésügyi célelőirányzat bevételei állnak rendelkezésre, melyek nyilvántartásáról és felhasználásáról külön jogszabály rendelkezik. A pénzügyi eszközök - jogszabályban meghatározott módon és mértékben - az alábbi építésügyi feladatok támogatására és finanszírozására használhatók fel:

16 a) az építésfelügyeleti és építésügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok (ideértve a szükség szerinti szakértői igénybevétel támogatását is) és az ellenőrzések hatékonyságának és színvonalának emelése, b) a hatósági végrehajtási eljárás, c) a településrendezési feladatok, d) minőségügyi, szabványosítási feladatok, e) a helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása, az építészeti örökség védelmével kapcsolatos nemzetközi egyezmények végrehajtása, az építészeti értékek bemutatása, f) a tervtanácsok működésének támogatása, g) a szakmai kamarák, társadalmi szervezetek építészeti és településrendezési szakmai feladatai, a szakmai kamarák által ellátott közigazgatási feladatok, h) az építészeti kultúra kialakítása, fejlesztése, védelme, elterjesztése, oktatása, a védelemmel kapcsolatos elismerések, i) az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos oktatási, nevelési, továbbképzési programok kidolgozása, működtetése, j) az építésügyet érintő képzési, szakoktatási célok kidolgozása, érvényesítése, szakmai továbbképzési feladatok ellátása, k) az építmények, valamint az építési munkák és építési tevékenységek építési előírásainak, valamint az építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és módszerek minőségi követelményeinek kialakításával kapcsolatos kutatás, fejlesztés, ezek eredményének alkalmazása, érvényre juttatása, l) a szabályozott építésügyi szakmák szakképesítésének és szakképzettségének elismerésével kapcsolatos feladatok, különös tekintettel a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseire, m) az a)-l) pontban foglaltak adminisztrációs feladatainak ellátása, a feladatok ellátásához szükséges szakértői feladatok, eszközök beszerzése, beruházások támogatása Központi fejlesztési feladatok A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat központi fejlesztési feladatok évi forrása a területfejlesztési támogatási rendszer működtetésével, a központi területfejlesztési igazgatás továbbfejlesztésével összefüggésben felmerülő feladatok ellátását biztosítja. A forrás lehetőséget nyújt a közreműködő szervezet (MÁK) megbízási díjának finanszírozására, területfejlesztéssel összefüggő K+F tevékenységek, kommunikációs illetve képzési feladatok megvalósítására, elemzési, szakértői feladatok ellátására, területfejlesztési nemzetközi projektekben való részvételünk folytatására és a 2011-es magyar EU elnökség területfejlesztési feladatainak szakmai előkészítésére. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 886,8 millió forint.

17 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése A évi LXVII. törvény 2. (3) e) pontja a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) program megvalósításával kapcsolatban előírja, hogy az árvízi tározók vízi létesítményeinek megvalósításával összehangolt ütemezésben a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket a tájhasználat váltással együtt el kell végezni. A programmal érintett települések infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása az NFGM hatáskörébe tartozik. A évre tervezett forrás a Szamos-Kraszna-közi árapasztó tározóhoz kapcsolódó települési infrastruktúra-fejlesztések támogatását, továbbá a Beregi árapasztó tározóhoz kapcsolódó települési infrastrukturális fejlesztések tervdokumentációjának elkészíttetésének költségeit fedezi. A évi LXVII. törvény 2. (3) e) pontja a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) program megvalósításával kapcsolatban előírja, hogy az árvízi tározók vízilétesítményeinek megvalósításával összehangolt ütemezésben a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket a tájhasználat váltással együtt el kell végezni. A programmal érintett települések infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása az NFGM hatáskörébe tartozik. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 304,5 millió forint Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján a regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik számos feladatot látnak el, így különös tekintettel: kidolgozzák a régiók hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, illetve a régió fejlesztési programját és annak stratégiai és operatív munkarészeit; a régióban összegyűjtik az önkormányzatok, gazdasági és társadalmi szervezetek fejlesztési projektelképzeléseit, részt vesznek azok projektjavaslattá történő előkészítésében; folyamatosan kapcsolatot tartanak a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében; közreműködnek a regionális fejlesztési tanácsok által a központi és regionális forrásokra benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában; pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását, részt vesznek a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezetnek. A törvényben rögzített feladatokon túlmenően a hozzájárulás keretében a tanácsok továbbra is ellátják az elmúlt évek támogatási döntéseihez kapcsolódó szerződések monitoring feladatait, az újonnan meghirdetésre kerülő pályázati rendszerekhez kapcsolódó egyéb döntéshozatali feladatokat, valamint a hazai programokhoz

18 kapcsolódó, illetve a regionális identitástudat erősítését szolgáló kommunikációsdisszeminációs feladatokat. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 350,0 millió forint.

19 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai A megyei területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekinetettel: kidolgozzák a megyék hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve a megye fejlesztési programját és alprogramjait, szakmai kapacitással segítik a kistérségi fejlesztési tanácsok tervező, döntéselőkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét, közreműködnek a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében, pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását. A tanácsoknak továbbra is el kell látniuk az elmúlt évek támogatási döntéseihez kapcsolódó szerződések kezelésével, ellenőrzésével összefüggő feladatokat, továbbá a területfejlesztési törvény alapján a Kormányzati oldal hozzájárulását is biztosítani szükséges, ezért a megyei területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik részére forrás elkülönítése indokolt. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 85,0 millió forint Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása A kistérségi fejlesztési tanácsok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekintettel: kidolgozzák a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve a kistérség területfejlesztési programját, ellenőrzik megvalósításukat, képviselik a kistérséget a területfejlesztési ügyekben, közreműködnek a kistérségekben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében, pénzügyi tervet készítenek a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 10/E. (4) bekezdése szerint azokban a kistérségekben, amelyekben egy település alkot egy kistérséget, kistérségi fejlesztési tanács nem alakul. Így a 174 kistérségből - Budapest kivételével részesül az előirányzat terhére támogatásban. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 173,0 millió forint.

20 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján a Balaton Fejlesztési Tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet - a pályázatokon elnyert források valamint a Tanácsban szavazati joggal rendelkező szervezetek befizetése mellett költségvetési hozzájárulás biztosítja. A Tanács a Tftv. felhatalmazása alapján dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, megállapodást köthet a tárcákkal az egyes fejlesztési programok finanszírozásáról. A forrás biztosításával a BFT és munkaszervezete hozzájárulást kap a területfejlesztési törvényben nevesített feladatainak ellátásához. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 50,0 millió forint Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján a Főváros Önkormányzat Közgyűlése és a Közép-Magyarországi Régió Fejlesztési Tanácsa Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsot hoz létre a főváros és agglomerációja területén a főváros, valamint a körülötte elterülő régió fejlesztési céljai és érdekei összehangolására. A területfejlesztési intézményrendszer zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében a Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács működéséhez indokolt a központi költségvetésből hozzájárulást biztosítani a tanáccsal kötendő támogatási szerződés alapján. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 5,0 millió forint Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján a regionális fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési tanácsok kezdeményezésével térségi fejlesztési tanácsok alakultak. A javasolt forrás működési költségekhez való hozzájárulást tartalmaz a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács, valamint a Duna-Tiszaközi Hátság és Soroksári Dunaág Térségi Fejlesztési Tanács számára. A Szigetköz Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács, a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, valamint a 8- as főút Térségi Fejlesztési Tanács munkájában a területfejlesztésért felelős miniszter által delegált tag, illetve állandó képviselő is részt vesz. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 14,0 millió forint.

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

I. Célok meghatározása: Rend- és közbiztonság

I. Célok meghatározása: Rend- és közbiztonság A Belügyminisztérium fejezet 2011-es költségvetése a Kormány programjának megfelelően kiemelt ügynek tekinti a közbiztonság megerősítését, a nemzetközi és hazai terrorizmus elleni védelmet, a határon túli

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Összefoglaló A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 13., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CCXVI. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok 2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok A Törvény az egyes megyehatárokon túlterjedő területfejlesztési feladatok ellátására regionális fejlesztési tanácsok (RFT) kialakítását tette lehetővé.

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. június 3., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2013. (VI. 3.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1768. számú törvényjavaslat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról Előadó: Lázár Jáno s Miniszterelnökséget vezet

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Tervezet. a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről

Tervezet. a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/1195/2007. Tervezet a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2007. évi végrehajtási tervéről szóló jelentésről Budapest, 2007. június VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE *

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon

Részletesebben

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata

3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája. Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú stratégiája Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 3. A költségcsökkentés, hatékonyságnövelés

Részletesebben

2006. évben is a tárca forrást biztosít az ország nemzetközi kapcsolataiból adódó pénzügyi kötelezettségekre.

2006. évben is a tárca forrást biztosít az ország nemzetközi kapcsolataiból adódó pénzügyi kötelezettségekre. OLDAL Bevezetés 3. Az intézeti címek 2006. évi költségvetésének szöveges indoklása 5. 1. cím Egészségügyi Minisztérium Igazgatása 5. 1.1 Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása 6. 1.2 Egészségügyi

Részletesebben