Nemzetközi tagdíjak (NKTH) Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása Üzletre hangolva...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "25.6.2 Nemzetközi tagdíjak (NKTH)... 22 25.6.3 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása... 23 25.13 Üzletre hangolva..."

Átírás

1 Tartalomjegyzék 1. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok Közpolitikai feladatok ellátása Államigazgatás hatékonyságának növelése Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása Vállalkozási célelőirányzatok Beruházás ösztönzési célelőirányzat Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat Kis- és középvállalkozói célelőirányzat Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat Területfejlesztési és építésügyi feladatok Területrendezés Építésügyi célelőirányzat Központi fejlesztési feladatok Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása Balaton Fejlesztési Tanács támogatása Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása Területfejlesztési háttérintézményi feladatok Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata Kutatási és technológiai feladatok K+F+I Intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása... 22

2 Nemzetközi tagdíjak (NKTH) Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása Üzletre hangolva Társadalmi szervezetek címzett támogatása Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok NATO tagságból adódó ágazati feladatok Kincstári díjak Kötött segélyhitelezés Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék Központosított bevételek Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése... 32

3 A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat-és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter a gazdaságpolitikáért, az iparügyért, a kereskedelemért, a külgazdaságért, a területfejlesztésért és területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért az építésügyért, és a fejlesztéspolitikáért való felelőssége körében előkészíti a jogszabályokat, felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki. Közreműködik a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó, valamint a kormányzati PPP feladatokkal és rendszerekkel összefüggő jogszabályok megalkotásában. Ellátja a gazdasági versenyképesség javításával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását. Javaslatokat készít a pénzügyminiszterrel együttesen - a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására, és az ezek megvalósításához szükséges eszközökre. Kialakítja az érdekelt miniszterekkel együttműködve a Kormány külgazdasági politikáját, stratégiát dolgoz ki a külföldi működőtőke befektetések ösztönzésére, az áruk és szolgáltatások külkereskedelmének és a hazai vállalkozások működőtőke exportjának elősegítésére. Részt vesz az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntéselőkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítésében és annak döntés-előkészítő fórumokon való képviseletében. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a tárca évi költségvetésének tervezetét a Kormány Konvergencia programjában megjelenő középtávú gazdaságpolitikával és az ehhez kapcsolódó költségvetési politikával, az EU tagságból adódó feladatok, valamint az NFGM intézményi és ágazati stratégiai céljaiból levezetett feladatok és prioritások figyelembe vételével állította össze. Az NFGM fejezet évi támogatási előirányzatának alakulása: évi törvényi előirányzat (támogatás (NFGM + NKTH)) , évi zárolások bázisba építése ,4 5%-os járulék csökkenés -189,3 Tételes eho megszüntetés -10,1 Egyszeri feladatok kivétele miatti báziscsökkenés ,0 Determinációk Kutatási és technológia feladatok 2 321,5 ITD Hungary Zrt intézményfinanszírozása 600,0 Védelmi feladatok ellátása 30,0 Fejezetek közötti "0" szaldós átvezetések 96,7 Általános báziscsökkenés , évi támogatási előirányzat ,7

4 Az NFGM fejezet évi tervezett kiadási és bevételi főösszegét, valamint a támogatások összegének alakulását összefoglalóan az úgynevezett vonal alatt tervezett egyedi támogatások és a központosított bevételek nélkül a következő táblázat mutatja: Millió forintban Intézmények összesen: Kiadás 12578,5 Bevétel 7 410,8 Támogatás 5 167,7 Fejezeti kezelésű előirányzatok Kiadás ,0 Bevétel 600,0 Támogatás ,0 Központi előirányzat Bevétel 120,0 NFGM fejezet összesen Kiadás ,5 Bevétel 8 130,8 Támogatás ,7 A fejezet költségvetése a költségvetési támogatásból finanszírozott intézmények részére együttesen 5167,7 millió forint támogatást tartalmaz, a évi költségvetési törvényben előírásra kerülő a központi költségvetésbe történő alábbi befizetési kötelezettség mellett: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1 416,8 millió forint Az NFGM fejezet központi előirányzata: a Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 120,0 millió forint

5 1. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium létrehozásáról a évi XX. törvény rendelkezett. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladatait a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet határozza meg. E jogszabályi előírások alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter felelős a gazdaságpolitikáért, az iparügyekért, a kereskedelemért, a külgazdaságért, a területfejlesztésért és területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért, az építésügyért, valamint a fejlesztéspolitikáért. A miniszter a Kormány gazdaságstratégiájához kapcsolódó feladatai, melyet a pénzügyminiszterrel együttműködve, az érdekelt miniszterek bevonásával lát el, az alábbiak: - jogszabály előkészítő, illetve jogalkotói tevékenységet végez, kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéskötéseket, - a gazdasági versenyképesség javításával, a mikro- kis- és középvállalkozásokkal, fejlődésük támogatásával, a gazdasági kamarákkal, a beruházások ösztönzésével, a nemzeti akkreditálással összefüggő feladatok, - javaslatot készít a pénzügyminiszterrel együttesen a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására és az ezek megvalósításához szükséges eszközökre, - a mérésügyről, a nemzeti szabványosításról, a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről, tanúsításáról és forgalmazásáról, a telepengedélyezésről, a haditechnikai termékek gyártásáról és forgalmazásáról, a kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységekről, a műszaki termékek termékbiztonságáról és piacfelügyeletéről szóló feladatok, - a kereskedelemről, a vásárokról és a piacokról, az üzletek működéséről, a vendéglátásról, a közraktározásról, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, a gazdasági reklámtevékenységről szóló feladatok, - a területfejlesztésről és a területrendezésről, az Országos Területrendezési Tervről, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről, valamint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről, a központi államigazgatási szervek területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos feladatairól, a kedvezményezett térségek besorolásáról, a területfejlesztési koncepciókról, programokról és a területrendezési tervekről, a vállalkozási övezetekről, a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséről, a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletéről, a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről, adatszolgáltatás rendjéről, a területfejlesztést

6 szolgáló forrásokról, a területrendezés szakmai követelményeiről, a címzett és céltámogatásokról, a kistérségi koordinátorokról szóló feladatok, - a településfejlesztésről és településrendezésről, a településfejlesztési koncepciókról, programokról és a településrendezési tervekről, a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről, az adatszolgáltatás rendjéről, a településfejlesztést szolgáló forrásokról, a településrendezés szakmai követelményeiről, a településtervezésről, a településüzemeltetésről, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, a hátrányos helyzetű településekről szóló feladatok, - az épített környezet alakításáról és védelméről, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokról, az építményekről és az építési tevékenységről, a területi és főépítészi tevékenységről, az építészetiműszaki tervezésről, a tervpályázatról, az építési műszaki ellenőri tevékenységről, az életvédelmi és kettős rendeltetésű létesítményekről szóló feladatok. Felhatalmazás alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben, gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont kialakításáról és annak a döntés előkészítő fórumokon való képviseletéről, kormányhatározat által meghatározott rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában. Javaslatot készít a pénzügyminiszterrel együttesen a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására és a megvalósításukhoz szükséges eszközökre. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter jogszabály által meghatározott feladatait a minisztérium hivatali szervezete segítségével látja el. Az NFGM Igazgatása évi előirányzatai a évi eredeti előirányzatokhoz képest alapvetően a fejezetek közötti megállapodások következményeként valamint az adók, járulékok mértékének módosulásai miatt változott. A minisztérium évi költségvetési támogatás előirányzata 4 167,2 millió forint, tervezett bevétele 45,1 millió forint, a tervezett kiadása 4 212,3 millió forint. A tervezett dolgozói létszám 415 fő köztisztviselő. A működési költségvetésen belül 45,1 millió forint bevételi előirányzatból nincs támogatásértékű működési bevétel mely bevételnek a felhasználási céljait rendelet állapítja meg, a kölcsönök visszatérülése 38,3 millió forint és 6,8 millió forint az intézményi működési bevétel.

7 2. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Az intézmény működését, tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok; - a Kutatás és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény, - a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló 277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. A Hivatal a tudomány-, technológia- és innováció-politika kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása érdekében javaslatokat dolgoz ki: - a tudomány-, technológia- és innováció-politika alakítására, - a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység ösztönzését szolgáló központi állami források képzésére és felhasználására, figyelemmel kíséri a források felhasználását, - a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység közvetlen és közvetett támogatási, ösztönzési rendszerére, a támogatások szempontjainak meghatározására, a közgazdasági eszközök, gazdasági szabályozók kialakítására, és közreműködik ezek fejlesztésében, - a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére, - a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység emberi erőforrásai fejlesztésére, a kutatóképzés és a tudásközpontok erősítésére. A Hivatal a feladatkörében részt vesz a közép- és hosszú távú nemzetgazdasági koncepciók, stratégiák, ezen belül kiemelten a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Átfogó Fejlesztési Terv kidolgozásában, érvényesítésében. Ellátja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény 10. -ának (3) bekezdésében rögzített, az Alap működtetésével kapcsolatos, valamint a Hivatal rendelkezésére bocsátott pénzforrások kezelése kapcsán külön jogszabályban előírt feladatokat. Közreműködik a Magyar Köztársaságnak nyújtott külföldi támogatások kutatásfejlesztési és innovációs célú felhasználásában, illetve e tevékenység koordinálásában, figyelemmel kíséri a kutatás-fejlesztési, illetve innovációs célú hazai támogatási programokat és pályázatokat. A Hivatal a tudomány-, technológia- és innováció-politika érvényesülését elősegítő adatgyűjtési, feldolgozási és tájékoztatási tevékenységet lát el. Közreműködik a kormányzati tudomány-, technológia- és innováció-politika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés, valamint a hazai és 12 külföldi szervezetek és a kutatás-fejlesztési tevékenységben részt vevő személyek közötti együttműködés kialakításában és erősítésében. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 2 702,8 millió forint, bevételi előirányzata 2 299,0 millió forint, költségvetési támogatása 403,8 millió forint, tervezett létszáma 165 fő köztisztviselő.

8 3. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal A Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkező országos hatáskörű szerv, melynek feladatait és hatáskörét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján gyakorolja. A Hivatal központi és területi szervekből áll. Területi szervei a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, a haditechnikai és exportellenőrzési hatóság, és a kereskedelmi és piacfelügyeleti hatóság, a nemesfémvizsgáló- és hitelesítő hatóság, mely szervek önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek. A Hivatal területi szervei által kiadott szakhatósági állásfoglalások tekintetében másodfokú eljárásban szakhatóságként a központi szerve jár el. Feladatai különösen: - javaslatot dolgoz ki a haditechnikai eszközök és szolgáltatások külkereskedelmi forgalmazásának, valamint a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának szabályozására, együttműködik a hazai és a nemzetközi szervezetekkel, - a kettős felhasználású termékek és technológiák forgalmazásával összefüggő nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásához intézkedéseket tesz, javaslatokat dolgoz ki e termékek és technológiák forgalmazásának szabályozására, - a kábítószer prekurzorokkal kapcsolatos legális tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítése, együttműködés a hazai és a nemzetközi szervezetekkel, - a piacfelügyeleti eljárás a külön jogszabályban meghatározott ellenőrzésre terjed ki, pl. egyes nyomástartó berendezések é rendszerek, gazdasági célfelhasználásra szánt egyes gázfogyasztó készülékek, villamossági termékek, gépek estében, - javaslatokat dolgoz ki a közraktározással kapcsolatos szabályozás továbbfejlesztésére, - a nemesfémvizsgáló és hitelesítő eljárásban, valamint a mérésügyi és műszaki biztonsági eljárásban hatóságként, illetve egyes esetekben szakhatóságként jár el. Az előzőekben ismertetett feladatainak ellátásához szükséges forrást döntően az intézményi működési bevétel biztosítja, amely meghatározóan az igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételből származik. Az intézmény évre tervezett kiadási előirányzata 5 663,4 millió forint, intézményi működési bevételi előirányzata 5 066,7 millió forint, költségvetési támogatása 596,7 millió forint, a évre tervezett létszáma 486 fő köztisztviselő.

9 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok 25.2 Ágazati célelőirányzatok Közpolitikai feladatok ellátása Az előirányzat felhasználásának célja kettős: egyfelől a jogalkotás és a stratégiai területek megfelelő szintű előkészítését, másfelől a közpolitikai akciók társadalmasítását szolgálja. A jogalkotásról szóló évi XI. törvény 18. (1) bekezdésében foglaltak megvalósítása érdekében, továbbá a szabályozás hatásvizsgálatával összefüggő egyes kormányzati feladatokról, illetve a évi deregulációs programról, valamint egyes kormányhatározatok, illetve kormányhatározati pontok hatályon kívül helyezéséről szóló 1082/2005. (VII. 27.) kormányhatározatnak megfelelő közpolitikai előkészítési feladatok ellátásához, hatásvizsgálatok elvégzéséhez, és megalapozó tanulmányok elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása a NFGM stratégiai irányainak megfelelő területeken. Az előkészítési feladatoknak ki kell terjedniük a törvénytervezetek, kormányelőterjesztések, miniszteri rendelet tervezetek megalkotásának támogatására, továbbá a szükséges közpolitikai, társadalmi és kulturális hatásainak vizsgálatára beleértve a következmények monitoringját, kiértékelését is. A minisztérium közpolitikai feladatainak ellátása keretében vállalja, hogy a stratégiai szempontból kiemelt területein a megalapozó tanulmányok és elemzések alapján a szükséges társadalmasítási akciókat megindítja. Az előirányzat nyújt fedezetet az érintett szűkebb célcsoportok tájékoztatására, és további közpolitikai eszközök használatára a megfelelő szintű involváltság megteremtése érdekében. Az előirányzat segítségével a minisztérium tehát nem csak közpolitikai megalapozást tesz egyes döntései mögé, hanem azok szakmai és társadalmi beágyazódását is biztosítja. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 41,8 millió forint Államigazgatás hatékonyságának növelése A fejezeti kezelésű előirányzat célja a jogszabályoknak való megfelelés biztosítása, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium ügykezelési folyamatainak elektronizálása átláthatóvá tétele, a vezetői döntések támogatása, projekt tervezés és monitoring támogatása, a működési hatékonyság növelése, a költségek csökkentése. Szabályozott módszertanokon alapuló, biztonságos informatikai alkalmazástámogató háttér kialakítása és üzemeltetése. A évben az NFGM az alábbi feladatokat tervezi megvalósítani: - ügyfélkapcsolat kezelés, - ügyvitel korszerűsítés IT támogatása, - vezetői döntéstámogatás, adatvagyon felhasználás. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 44,9 millió forint.

10 Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása Magyarország prioritásként kezeli egy összeurópai érdekeltségű kutatási infrastruktúra befogadását, hazai megvalósítását nemzetközi konzorcium keretében. A Kutatási Infrastruktúrák Európai Fóruma (ESFRI) 2006-ban elkészítette a kiemelt projektek listáját, amelyet 2008-ban frissített. Az un. ESFRI Roadmap 44 projektet tartalmaz. Ezek megvalósítását szorgalmazza az Európai Bizottság. A kiemelt projektek közül legnagyobb esélyünk az Extreme Light Infrastructure (ELI) szuperlézer befogadására van. A szuperlézer megvalósításáért az Egyesült Királyság, Franciaország, Csehország, Románia és Magyarország versenyez, illetve tett eddig konkrét lépéseket. Az ELI hazai megvalósítása esetén Magyarország egy új üzletágban, a nemzetközi tudományos csúcs-szolgáltatás területén fog a világ egyik legrangosabb szereplőjeként megjelenni, úgy is, mint a hazai sokrétű kompetenciabázis élő példája. Az ELI egyrészt piacot jelent majd többek között újszerű, magas technikai és innovációs tartalmú szolgáltatásokra és termékekre. Másrészt új tudást és technológiát hoz létre, amelynek hasznosítása lehetőséget nyújt új vállalkozások megjelenésére, belső és külső magán-forrásokra alapuló tőkebefektetésre. Az ELI projekt megvalósításával összefüggő előkészítő fázisban felmerülő stratégiai, jogi, pénzügyi, szervezeti, irányítási és nemzetközi gazdaságdiplomáciai feladatok koordinálásából adódó kiadások fedezésére szolgál a keret. Az előirányzat évi működési költségvetés támogatása 60,0 millió forint Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása A Kormány Válságkezelés és bizalomerősítés c. programjának növekedést ösztönző eleme a kiemelt ágazatok (járműipar, logisztika, gyógyszeripar/biotech és IKT) fejlesztéspolitikai akcióterveinek végrehajtása. A Kormányhatározatban megjelenő akciótervek rövid távú intézkedései ben megvalósulnak, míg a strukturális jellegű (2013-ig tervezett) intézkedéseket is azonnal, vagyis a rövid távú intézkedésekkel egyidejűleg kell elindítani. Ezek az ágazati szempontból fókuszált intézkedések a Kormány átfogó válságkezelő programjának elemeit és a fejlesztéspolitikai eszközrendszer szinergiáját biztosítják. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 30,0 millió forint.

11 25.3 Vállalkozási célelőirányzatok Beruházás ösztönzési célelőirányzat A nemzetgazdasági jelentőségű beruházások egyedi kormánydöntés alapján történő támogatásának célja, hogy a környező országokkal versenyképes támogatási konstrukció kínálásával elősegítse a működő tőke beáramlás szempontjából meghatározó nagyberuházási projektek megvalósulását. A Beruházás-ösztönzési Célelőirányzat (BC) terhére történik az 50 millió euró feletti értékű, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű nagyberuházások és a 10 millió eurót meghaladó értékű beruházások támogatása, amelyekről minden esetben a Kormány egyedileg dönt. Felülről nyitható előirányzat, vagyis a kiadási előirányzat a Kormány jóváhagyásával módosítás nélkül túlléphető. A nemzetgazdasági jelentőségű beruházások egyedi kormánydöntés alapján történő támogatásának célja, hogy a környező országokkal versenyképes támogatási konstrukció kínálásával elősegítse a működő-tőke beáramlás szempontjából meghatározó nagyberuházási projektek megvalósulását. A nagyberuházások egyedi támogatása az egyik legfontosabb eleme a befektetés-ösztönzési eszköztárnak, ezért a gazdaságpolitikai célkitűzések szempontjából elsődleges prioritású. A célelőirányzat felülről nyitható, azaz a teljesülés a költségvetési törvény alapján a Kormány jóváhagyásával külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. Az előirányzat felülről való nyithatóságát az indokolja, hogy a tervezés menetében figyelembe vett szerződéseken, valamint a Kabinet által jóváhagyott támogatási összegeken és tárgyalási mandátumokon alapuló determinációkon túl további jelentős kötelezettségvállalás előkészítése van folyamatban, amelyek időbeli ütemezése nehezen jelezhető előre. Az előirányzat évi tervezett támogatása ,0 millió forint Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat Az előirányzat évben az alábbi feladatok ellátásához biztosít fedezetet. Közreműködői szervezetek finanszírozása: - az NBC-ből (illetve jogelődjeiből) a korábbiakban szerződött és finanszírozott pályázatok, valamint az Ipari park cím elnyerésére hirdetett pályázat kezelésével összefüggő közreműködői feladatának ellátása, továbbá a BC-vel és NBC-vel kapcsolatos könyvvezetési, pénzügyi-számviteli feladatok ellátása, - a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű beruházások döntés előkészítésével, helyszíni ellenőrzéseivel, szerződéskötésével, monitoringjával, valamint a szakmai teljesítés igazolásával kapcsolatos közreműködői tevékenység ellátása.

12 Egyéb dologi kiadások, valamint minisztériumi háttértevékenységek (sajtó- és kommunikáció, kiemelt szakmai feladatok ellátásához szükséges szakértői tevékenység) finanszírozása, továbbá védelmi logisztikai kiválósági központ működéséhez hozzájárulás, valamint a magyar gazdaságról alkotott ország imázs kép erősítése, a befektetés-ösztönzési tevékenység gazdasági környezetének bemutatása a külföldi működő tőke behozatalának fokozása érdekében. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 350,0 millió forint Kis- és középvállalkozói célelőirányzat A Kis- és középvállalkozói célelőirányzatot (KKC) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XCV. törvény hozta létre és jelenleg a évi XXXIV. törvény szabályozza azért, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint az azok fejlesztését célzó programok támogatásának forrásául szolgáljon. A törvényi szabályozás alapján a KKC forrásából a kizárólag kis- és középvállalkozások fejlődését szolgáló támogatások finanszírozhatók. Ennek megfelelően a célelőirányzatból támogatásban részesülhetnek közvetlenül a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint azok a programok, melyek közvetett módon szolgálják a szektor vállalkozásainak fejlődését. A KKC költségvetésében szerepel a Széchenyi Kártya Program, az előző évek támogatási programjaihoz kapcsolódó közreműködői feladatok forrásigénye, továbbá az előirányzat működésével kapcsolatos kiadások. A évben az NFGM az alábbi feladatokat tervezi megvalósítani: 1. A Széchenyi Kártya Program: A Széchenyi Kártya Program a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció, amelynek célja, hogy a legalább már egy éve működő kisvállalkozások egyszerűsített eljárással szabad felhasználású, likviditási problémákat kezelő hitelhez jussanak. Tekintettel arra, hogy az ERFA forrásaiból szabad felhasználású hitel nem támogatható, ezért a program csak hazai forrásból finanszírozható. A Széchenyi Kártya Program folytatásának feltételeiről szóló 1015/2008. (III. 12.) számú Korm. határozat szerint a december 31-ig kibocsátott, maximum 25 millió forintos kártyák teljes kölcsönösszegére 50%-os garanciadíj-támogatást a KKC-ból kell biztosítani. 2. Közreműködő szervezetek finanszírozása: Az NFGM egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködői szervezetekről szóló 28/2008. (XII.31.) NFGM rendelet szerint az előirányzat felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködői feladatok ellátása.

13 3. Átfogó kormányzati kis- és középvállalkozás-fejlesztési stratégia végrehajtása: A Kormány által október 10-én elfogadott Kis- és középvállalkozásfejlesztési stratégiában megfogalmazott célok megvalósításának és végrehajtásának minden egyes beavatkozási területeken következetes monitoring lépésekkel történő biztosítása. 4. Működési kiadások: Az NFGM egyes fejezeti kezelésű előirányzatai kezeléséről és támogatásainak lebonyolításáról szóló 19/2008. (X.8.) NFGM rendelet 3. (5) szerint a KKC felhasználható az előirányzat működési költségeinek finanszírozására. A évben is forrást kell biztosítanunk a számlavezetési díjjal, rendelkezésre állási díjjal, bírósági eljárások, követelés bejelentések díjával a korábbi évek pályázataihoz kapcsolódó, illetve a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó közzétételi díjakkal kapcsolatos költségekre. Fedezetet nyújt a kis- és középvállalkozások részére meghirdetett programok, támogatási konstrukciók megismertetésére, illetve népszerűsítésére. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 1 922,8 millió forint Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat A kormányzat gazdaságpolitikai célkitűzéseinek, a magyar gazdaság növekedésének és a versenyképesség fejlesztésének megvalósításával összhangban a célelőirányzatnak kell fedezetet biztosítani: - az ITD Hungary Zrt. közhasznú tevékenységének ellátásához, működési költségeinek, a befektetés-ösztönzési és kereskedelemfejlesztési szakmai tevékenységének, programoknak finanszírozásához, - az egyedi kereskedelemfejlesztési pályázatok meghirdetéséhez, - a külhoni magyar évadok megrendezéséhez, - a Záhony Marketing Akcióprogram megvalósításához, - valamint a külképviseleti hálózat felülvizsgálatához, továbbá a Záhony Projektiroda működtetéséhez. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 1 807,0 millió forint.

14 25.4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok Területrendezés A területrendezési célfeladat előirányzata elsősorban a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (Tftv.) alapján meghatározott és a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendeletben megnevezett területrendezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgál. Az ellátandó feladatcsoportok az alábbiak: 1.) törvény-előkészítés feladatai; 2.) Balaton-törvényből fakadó intézkedési és tájékoztatási feladatok; 3.) hatósági döntések nyilvántartása (jelenleg a feladat fedezet nem garantált); 4.) hazai szakmai szervezetekkel történő együttműködés; 5.) nemzetközi együttműködés feladatai; 6.) a megyei területrendezési tervek elkészítésének és felülvizsgálatának központi támogatása. Az előirányzatból 2010-ben finanszírozásra kerülő feladatok: 1. törvény-előkészítés feladataként a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének felülvizsgálatát a évi LXIV. törvény 21. (6) bek. írja elő. A évben indult előkészítési munka folytatásaként 2010-ben kerül sor a törvény-módosítás első tervezetének (tervezői dokumentációjának) kidolgozására és egyeztetésére. A felülvizsgálat során biztosítottá válik a kiemelt térség összhangja az Országos Területrendezési Tervvel, valamint az eltelt időben bekövetkezett változások miatt szükséges korrekciók átvezetésre kerülnek. 2. Balaton törvény felülvizsgálatából adódó és a balatoni vízpart-rehabilitáció megvalósításával kapcsolatos intézkedési feladatok közül a közhasznú parti sétányok kialakításával összefüggő állami szerepvállalás, valamint a borszőlő termőhelyi kataszterre vonatkozó szabályozás kialakításának költségei tervezettek 2010-ben a Területrendezés előirányzat terhére. A Balatontörvényből fakadó intézkedési feladatok ellátása elősegíti az üdülőkörzet minőségi fejlesztését. 3. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletben rögzített hatósági eljárások során született állami főépítészi határozatok nyilvántartása és a nyilvántartás fejlesztése lehetővé teszi a területés településrendezési tervekkel kapcsolatos térségi területfelhasználás módosítását. A tervezett költség hozzájárul a hatósági döntést megalapozó szakértői háttér biztosításához is. 4. A hazai szakmai tevékenységek támogatása évek óta a Magyar Urbanisztikai Nonprofit Kft. által szervezett szakmai vitanapok megrendezésének, valamint az Önkormányzati Főépítészi Kollégium szervezésében bonyolódó, a XV. Országi Főépítészi Konferencia megrendezésének támogatására irányul. A

15 támogatás biztosítja a szakmai szervezetek közötti kapcsolattartást, az ismeretek bővítését és egyben az ágazati politika megismertetését is lehetővé teszi. 5. Területrendezés nemzetközi kapcsolatainak ellátásához nyújtandó szolgáltatások költsége a szomszédos országokkal és más európai országokkal (V4+2) való területi tervezési együttműködésre, az EU és az Európai Tanács irányelveinek hazai alkalmazására és a szakterületet érintő kezdeményezéseiben való részvételre, az EU elnökségre való felkészüléssel összefüggő feladatokra irányul. Az ESPON 2013 Program Közösségi Kezdeményezésben való részvétellel járó szakmai feladatok alapvető célja az ESPON program magyarországi kontakt pont (ECP) feladatainak operatív ellátása. 6. Az OTrT 30. (3) és (4) bekezdése előírja, hogy a megyei területrendezési terveket december 31-ig összhangba kell hozni a törvénnyel, illetve december 31-ig a területrendezési tervvel nem rendelkező megyéknek el kell készíteni területrendezési terveiket, amely mindösszesen 150 millió Ft állami hozzájárulást feltételez. A forrásigényhez a évi költségvetés nem tartalmazott fedezetet, ezért a hozzájárulás évre történő átütemezésével válik biztosítottá a törvényben előírt, határidőzött kötelezettség megvalósulása. Programok végrehajtásával elérni kívánt célok: A fenntartható fejlődés műszaki-fizikai feltételrendszerének kialakítása az ország és egyes kiemelt térségek (Budapesti Agglomeráció, Balaton) vonatkozásában; Az elfogadásra kerülő, különböző szintű területi tervek közti összhang biztosítása (országos, kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervek összhangja a Tftv. előírásainak biztosítása); A szakterületet érintő kezdeményezésekben való részvétellel az EU-s elvárásoknak megfelelés biztosítása; Az európai térszerkezetbe való integrálódás; Hazai szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás, a kormányzat ágazati politikájának megismertetése. Várható társadalmi hatás: jogbiztonság növekedése. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 185,4 millió forint Építésügyi célelőirányzat Az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő támogatására a költségvetés XV. fejezetében az Építésügyi célelőirányzat bevételei állnak rendelkezésre, melyek nyilvántartásáról és felhasználásáról külön jogszabály rendelkezik. A pénzügyi eszközök - jogszabályban meghatározott módon és mértékben - az alábbi építésügyi feladatok támogatására és finanszírozására használhatók fel:

16 a) az építésfelügyeleti és építésügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok (ideértve a szükség szerinti szakértői igénybevétel támogatását is) és az ellenőrzések hatékonyságának és színvonalának emelése, b) a hatósági végrehajtási eljárás, c) a településrendezési feladatok, d) minőségügyi, szabványosítási feladatok, e) a helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása, az építészeti örökség védelmével kapcsolatos nemzetközi egyezmények végrehajtása, az építészeti értékek bemutatása, f) a tervtanácsok működésének támogatása, g) a szakmai kamarák, társadalmi szervezetek építészeti és településrendezési szakmai feladatai, a szakmai kamarák által ellátott közigazgatási feladatok, h) az építészeti kultúra kialakítása, fejlesztése, védelme, elterjesztése, oktatása, a védelemmel kapcsolatos elismerések, i) az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos oktatási, nevelési, továbbképzési programok kidolgozása, működtetése, j) az építésügyet érintő képzési, szakoktatási célok kidolgozása, érvényesítése, szakmai továbbképzési feladatok ellátása, k) az építmények, valamint az építési munkák és építési tevékenységek építési előírásainak, valamint az építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és módszerek minőségi követelményeinek kialakításával kapcsolatos kutatás, fejlesztés, ezek eredményének alkalmazása, érvényre juttatása, l) a szabályozott építésügyi szakmák szakképesítésének és szakképzettségének elismerésével kapcsolatos feladatok, különös tekintettel a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseire, m) az a)-l) pontban foglaltak adminisztrációs feladatainak ellátása, a feladatok ellátásához szükséges szakértői feladatok, eszközök beszerzése, beruházások támogatása Központi fejlesztési feladatok A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat központi fejlesztési feladatok évi forrása a területfejlesztési támogatási rendszer működtetésével, a központi területfejlesztési igazgatás továbbfejlesztésével összefüggésben felmerülő feladatok ellátását biztosítja. A forrás lehetőséget nyújt a közreműködő szervezet (MÁK) megbízási díjának finanszírozására, területfejlesztéssel összefüggő K+F tevékenységek, kommunikációs illetve képzési feladatok megvalósítására, elemzési, szakértői feladatok ellátására, területfejlesztési nemzetközi projektekben való részvételünk folytatására és a 2011-es magyar EU elnökség területfejlesztési feladatainak szakmai előkészítésére. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 886,8 millió forint.

17 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése A évi LXVII. törvény 2. (3) e) pontja a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) program megvalósításával kapcsolatban előírja, hogy az árvízi tározók vízi létesítményeinek megvalósításával összehangolt ütemezésben a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket a tájhasználat váltással együtt el kell végezni. A programmal érintett települések infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása az NFGM hatáskörébe tartozik. A évre tervezett forrás a Szamos-Kraszna-közi árapasztó tározóhoz kapcsolódó települési infrastruktúra-fejlesztések támogatását, továbbá a Beregi árapasztó tározóhoz kapcsolódó települési infrastrukturális fejlesztések tervdokumentációjának elkészíttetésének költségeit fedezi. A évi LXVII. törvény 2. (3) e) pontja a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) program megvalósításával kapcsolatban előírja, hogy az árvízi tározók vízilétesítményeinek megvalósításával összehangolt ütemezésben a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket a tájhasználat váltással együtt el kell végezni. A programmal érintett települések infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása az NFGM hatáskörébe tartozik. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 304,5 millió forint Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján a regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik számos feladatot látnak el, így különös tekintettel: kidolgozzák a régiók hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, illetve a régió fejlesztési programját és annak stratégiai és operatív munkarészeit; a régióban összegyűjtik az önkormányzatok, gazdasági és társadalmi szervezetek fejlesztési projektelképzeléseit, részt vesznek azok projektjavaslattá történő előkészítésében; folyamatosan kapcsolatot tartanak a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében; közreműködnek a regionális fejlesztési tanácsok által a központi és regionális forrásokra benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában; pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását, részt vesznek a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezetnek. A törvényben rögzített feladatokon túlmenően a hozzájárulás keretében a tanácsok továbbra is ellátják az elmúlt évek támogatási döntéseihez kapcsolódó szerződések monitoring feladatait, az újonnan meghirdetésre kerülő pályázati rendszerekhez kapcsolódó egyéb döntéshozatali feladatokat, valamint a hazai programokhoz

18 kapcsolódó, illetve a regionális identitástudat erősítését szolgáló kommunikációsdisszeminációs feladatokat. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 350,0 millió forint.

19 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai A megyei területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekinetettel: kidolgozzák a megyék hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve a megye fejlesztési programját és alprogramjait, szakmai kapacitással segítik a kistérségi fejlesztési tanácsok tervező, döntéselőkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét, közreműködnek a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében, pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását. A tanácsoknak továbbra is el kell látniuk az elmúlt évek támogatási döntéseihez kapcsolódó szerződések kezelésével, ellenőrzésével összefüggő feladatokat, továbbá a területfejlesztési törvény alapján a Kormányzati oldal hozzájárulását is biztosítani szükséges, ezért a megyei területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik részére forrás elkülönítése indokolt. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 85,0 millió forint Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása A kistérségi fejlesztési tanácsok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekintettel: kidolgozzák a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve a kistérség területfejlesztési programját, ellenőrzik megvalósításukat, képviselik a kistérséget a területfejlesztési ügyekben, közreműködnek a kistérségekben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében, pénzügyi tervet készítenek a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 10/E. (4) bekezdése szerint azokban a kistérségekben, amelyekben egy település alkot egy kistérséget, kistérségi fejlesztési tanács nem alakul. Így a 174 kistérségből - Budapest kivételével részesül az előirányzat terhére támogatásban. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 173,0 millió forint.

20 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján a Balaton Fejlesztési Tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet - a pályázatokon elnyert források valamint a Tanácsban szavazati joggal rendelkező szervezetek befizetése mellett költségvetési hozzájárulás biztosítja. A Tanács a Tftv. felhatalmazása alapján dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, megállapodást köthet a tárcákkal az egyes fejlesztési programok finanszírozásáról. A forrás biztosításával a BFT és munkaszervezete hozzájárulást kap a területfejlesztési törvényben nevesített feladatainak ellátásához. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 50,0 millió forint Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján a Főváros Önkormányzat Közgyűlése és a Közép-Magyarországi Régió Fejlesztési Tanácsa Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsot hoz létre a főváros és agglomerációja területén a főváros, valamint a körülötte elterülő régió fejlesztési céljai és érdekei összehangolására. A területfejlesztési intézményrendszer zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében a Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács működéséhez indokolt a központi költségvetésből hozzájárulást biztosítani a tanáccsal kötendő támogatási szerződés alapján. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 5,0 millió forint Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján a regionális fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési tanácsok kezdeményezésével térségi fejlesztési tanácsok alakultak. A javasolt forrás működési költségekhez való hozzájárulást tartalmaz a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács, valamint a Duna-Tiszaközi Hátság és Soroksári Dunaág Térségi Fejlesztési Tanács számára. A Szigetköz Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács, a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, valamint a 8- as főút Térségi Fejlesztési Tanács munkájában a területfejlesztésért felelős miniszter által delegált tag, illetve állandó képviselő is részt vesz. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 14,0 millió forint.

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről A Kormány rendelete az országos főépítészről és az állami főépítészekről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának (1) bekezdés b) pontjában és a területfejlesztésről

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai I. Az országos és a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásának szabályait a területrendezésről és területfejlesztésről

Részletesebben

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap fejezet száma és megnevezése: LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

NKFIH: Innováció a versenyképességért

NKFIH: Innováció a versenyképességért NKFIH: Innováció a versenyképességért Budapest, 2015. november 30. Tudomány- és innovációpolitikai alapvetések innovációpolitika tudomány- és gazdaságpolitikai összefüggésrendszerben növekvő mértékű részvétel

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA KÖZEL A NÉMET PIAC 2014. szeptember 23. Dr. Bárdos Krisztina ügyvezető igazgató A közhasznúság szolgálatában AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? Kutatás-fejlesztés,

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását segítő feltételrendszerek, Jogi akadálymentesítés dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Európai Uniós

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16.

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. 1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. Tel.: 06-1-461 461-33-00 Az IT Információs Társadalom Kht. segítõ tevékenysége a pályázatok elõkészítésében Farsang Attila regionális irodavezetõ Miskolc, 2004. február

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kutatóhelyeknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5.

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5. A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5. AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? A közhasznúság szolgálatában Kutatás-fejlesztés, innováció Foglalkoztatás-bővítés Nemzeti

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Innovációs fordulat előtt

Innovációs fordulat előtt Innovációs fordulat előtt Dr. Nikodémus Antal, főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium, Innovációs és K+F Főosztály 2012. március 22. Az előadás szerkezete: II.Az ipari közlegelők szerepe III.Uniós

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

T/2491. számú törvényjavaslat. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról

T/2491. számú törvényjavaslat. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2491. számú törvényjavaslat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában www.kutatas.hu Dr. Vadász István pályázati főigazgató-helyettes Jogszabályi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása Befektetőbarát Település Program A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása 2015. október 7. A HIPA támogatási részlege Állami Támogatások Főosztály EKD Osztály A Kormány egyedi döntésével nyújtott készpénztámogatás

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben