Nemzetközi tagdíjak (NKTH) Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása Üzletre hangolva...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "25.6.2 Nemzetközi tagdíjak (NKTH)... 22 25.6.3 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása... 23 25.13 Üzletre hangolva..."

Átírás

1 Tartalomjegyzék 1. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok Közpolitikai feladatok ellátása Államigazgatás hatékonyságának növelése Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása Vállalkozási célelőirányzatok Beruházás ösztönzési célelőirányzat Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat Kis- és középvállalkozói célelőirányzat Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat Területfejlesztési és építésügyi feladatok Területrendezés Építésügyi célelőirányzat Központi fejlesztési feladatok Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása Balaton Fejlesztési Tanács támogatása Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása Területfejlesztési háttérintézményi feladatok Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata Kutatási és technológiai feladatok K+F+I Intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása... 22

2 Nemzetközi tagdíjak (NKTH) Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása Üzletre hangolva Társadalmi szervezetek címzett támogatása Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok NATO tagságból adódó ágazati feladatok Kincstári díjak Kötött segélyhitelezés Fejezeti tartalék Fejezeti általános tartalék Központosított bevételek Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése... 32

3 A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat-és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter a gazdaságpolitikáért, az iparügyért, a kereskedelemért, a külgazdaságért, a területfejlesztésért és területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért az építésügyért, és a fejlesztéspolitikáért való felelőssége körében előkészíti a jogszabályokat, felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki. Közreműködik a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó, valamint a kormányzati PPP feladatokkal és rendszerekkel összefüggő jogszabályok megalkotásában. Ellátja a gazdasági versenyképesség javításával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását. Javaslatokat készít a pénzügyminiszterrel együttesen - a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására, és az ezek megvalósításához szükséges eszközökre. Kialakítja az érdekelt miniszterekkel együttműködve a Kormány külgazdasági politikáját, stratégiát dolgoz ki a külföldi működőtőke befektetések ösztönzésére, az áruk és szolgáltatások külkereskedelmének és a hazai vállalkozások működőtőke exportjának elősegítésére. Részt vesz az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntéselőkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítésében és annak döntés-előkészítő fórumokon való képviseletében. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a tárca évi költségvetésének tervezetét a Kormány Konvergencia programjában megjelenő középtávú gazdaságpolitikával és az ehhez kapcsolódó költségvetési politikával, az EU tagságból adódó feladatok, valamint az NFGM intézményi és ágazati stratégiai céljaiból levezetett feladatok és prioritások figyelembe vételével állította össze. Az NFGM fejezet évi támogatási előirányzatának alakulása: évi törvényi előirányzat (támogatás (NFGM + NKTH)) , évi zárolások bázisba építése ,4 5%-os járulék csökkenés -189,3 Tételes eho megszüntetés -10,1 Egyszeri feladatok kivétele miatti báziscsökkenés ,0 Determinációk Kutatási és technológia feladatok 2 321,5 ITD Hungary Zrt intézményfinanszírozása 600,0 Védelmi feladatok ellátása 30,0 Fejezetek közötti "0" szaldós átvezetések 96,7 Általános báziscsökkenés , évi támogatási előirányzat ,7

4 Az NFGM fejezet évi tervezett kiadási és bevételi főösszegét, valamint a támogatások összegének alakulását összefoglalóan az úgynevezett vonal alatt tervezett egyedi támogatások és a központosított bevételek nélkül a következő táblázat mutatja: Millió forintban Intézmények összesen: Kiadás 12578,5 Bevétel 7 410,8 Támogatás 5 167,7 Fejezeti kezelésű előirányzatok Kiadás ,0 Bevétel 600,0 Támogatás ,0 Központi előirányzat Bevétel 120,0 NFGM fejezet összesen Kiadás ,5 Bevétel 8 130,8 Támogatás ,7 A fejezet költségvetése a költségvetési támogatásból finanszírozott intézmények részére együttesen 5167,7 millió forint támogatást tartalmaz, a évi költségvetési törvényben előírásra kerülő a központi költségvetésbe történő alábbi befizetési kötelezettség mellett: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1 416,8 millió forint Az NFGM fejezet központi előirányzata: a Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 120,0 millió forint

5 1. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium létrehozásáról a évi XX. törvény rendelkezett. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladatait a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet határozza meg. E jogszabályi előírások alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter felelős a gazdaságpolitikáért, az iparügyekért, a kereskedelemért, a külgazdaságért, a területfejlesztésért és területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért, az építésügyért, valamint a fejlesztéspolitikáért. A miniszter a Kormány gazdaságstratégiájához kapcsolódó feladatai, melyet a pénzügyminiszterrel együttműködve, az érdekelt miniszterek bevonásával lát el, az alábbiak: - jogszabály előkészítő, illetve jogalkotói tevékenységet végez, kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéskötéseket, - a gazdasági versenyképesség javításával, a mikro- kis- és középvállalkozásokkal, fejlődésük támogatásával, a gazdasági kamarákkal, a beruházások ösztönzésével, a nemzeti akkreditálással összefüggő feladatok, - javaslatot készít a pénzügyminiszterrel együttesen a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására és az ezek megvalósításához szükséges eszközökre, - a mérésügyről, a nemzeti szabványosításról, a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről, tanúsításáról és forgalmazásáról, a telepengedélyezésről, a haditechnikai termékek gyártásáról és forgalmazásáról, a kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységekről, a műszaki termékek termékbiztonságáról és piacfelügyeletéről szóló feladatok, - a kereskedelemről, a vásárokról és a piacokról, az üzletek működéséről, a vendéglátásról, a közraktározásról, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, a gazdasági reklámtevékenységről szóló feladatok, - a területfejlesztésről és a területrendezésről, az Országos Területrendezési Tervről, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről, valamint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről, a központi államigazgatási szervek területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos feladatairól, a kedvezményezett térségek besorolásáról, a területfejlesztési koncepciókról, programokról és a területrendezési tervekről, a vállalkozási övezetekről, a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséről, a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletéről, a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről, adatszolgáltatás rendjéről, a területfejlesztést

6 szolgáló forrásokról, a területrendezés szakmai követelményeiről, a címzett és céltámogatásokról, a kistérségi koordinátorokról szóló feladatok, - a településfejlesztésről és településrendezésről, a településfejlesztési koncepciókról, programokról és a településrendezési tervekről, a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről, az adatszolgáltatás rendjéről, a településfejlesztést szolgáló forrásokról, a településrendezés szakmai követelményeiről, a településtervezésről, a településüzemeltetésről, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, a hátrányos helyzetű településekről szóló feladatok, - az épített környezet alakításáról és védelméről, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokról, az építményekről és az építési tevékenységről, a területi és főépítészi tevékenységről, az építészetiműszaki tervezésről, a tervpályázatról, az építési műszaki ellenőri tevékenységről, az életvédelmi és kettős rendeltetésű létesítményekről szóló feladatok. Felhatalmazás alapján a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben, gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont kialakításáról és annak a döntés előkészítő fórumokon való képviseletéről, kormányhatározat által meghatározott rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában. Javaslatot készít a pénzügyminiszterrel együttesen a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására és a megvalósításukhoz szükséges eszközökre. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter jogszabály által meghatározott feladatait a minisztérium hivatali szervezete segítségével látja el. Az NFGM Igazgatása évi előirányzatai a évi eredeti előirányzatokhoz képest alapvetően a fejezetek közötti megállapodások következményeként valamint az adók, járulékok mértékének módosulásai miatt változott. A minisztérium évi költségvetési támogatás előirányzata 4 167,2 millió forint, tervezett bevétele 45,1 millió forint, a tervezett kiadása 4 212,3 millió forint. A tervezett dolgozói létszám 415 fő köztisztviselő. A működési költségvetésen belül 45,1 millió forint bevételi előirányzatból nincs támogatásértékű működési bevétel mely bevételnek a felhasználási céljait rendelet állapítja meg, a kölcsönök visszatérülése 38,3 millió forint és 6,8 millió forint az intézményi működési bevétel.

7 2. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Az intézmény működését, tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok; - a Kutatás és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény, - a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló 277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. A Hivatal a tudomány-, technológia- és innováció-politika kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása érdekében javaslatokat dolgoz ki: - a tudomány-, technológia- és innováció-politika alakítására, - a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység ösztönzését szolgáló központi állami források képzésére és felhasználására, figyelemmel kíséri a források felhasználását, - a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység közvetlen és közvetett támogatási, ösztönzési rendszerére, a támogatások szempontjainak meghatározására, a közgazdasági eszközök, gazdasági szabályozók kialakítására, és közreműködik ezek fejlesztésében, - a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére, - a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység emberi erőforrásai fejlesztésére, a kutatóképzés és a tudásközpontok erősítésére. A Hivatal a feladatkörében részt vesz a közép- és hosszú távú nemzetgazdasági koncepciók, stratégiák, ezen belül kiemelten a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Átfogó Fejlesztési Terv kidolgozásában, érvényesítésében. Ellátja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény 10. -ának (3) bekezdésében rögzített, az Alap működtetésével kapcsolatos, valamint a Hivatal rendelkezésére bocsátott pénzforrások kezelése kapcsán külön jogszabályban előírt feladatokat. Közreműködik a Magyar Köztársaságnak nyújtott külföldi támogatások kutatásfejlesztési és innovációs célú felhasználásában, illetve e tevékenység koordinálásában, figyelemmel kíséri a kutatás-fejlesztési, illetve innovációs célú hazai támogatási programokat és pályázatokat. A Hivatal a tudomány-, technológia- és innováció-politika érvényesülését elősegítő adatgyűjtési, feldolgozási és tájékoztatási tevékenységet lát el. Közreműködik a kormányzati tudomány-, technológia- és innováció-politika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés, valamint a hazai és 12 külföldi szervezetek és a kutatás-fejlesztési tevékenységben részt vevő személyek közötti együttműködés kialakításában és erősítésében. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal évre tervezett kiadási előirányzata 2 702,8 millió forint, bevételi előirányzata 2 299,0 millió forint, költségvetési támogatása 403,8 millió forint, tervezett létszáma 165 fő köztisztviselő.

8 3. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal A Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkező országos hatáskörű szerv, melynek feladatait és hatáskörét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján gyakorolja. A Hivatal központi és területi szervekből áll. Területi szervei a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, a haditechnikai és exportellenőrzési hatóság, és a kereskedelmi és piacfelügyeleti hatóság, a nemesfémvizsgáló- és hitelesítő hatóság, mely szervek önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek. A Hivatal területi szervei által kiadott szakhatósági állásfoglalások tekintetében másodfokú eljárásban szakhatóságként a központi szerve jár el. Feladatai különösen: - javaslatot dolgoz ki a haditechnikai eszközök és szolgáltatások külkereskedelmi forgalmazásának, valamint a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának szabályozására, együttműködik a hazai és a nemzetközi szervezetekkel, - a kettős felhasználású termékek és technológiák forgalmazásával összefüggő nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásához intézkedéseket tesz, javaslatokat dolgoz ki e termékek és technológiák forgalmazásának szabályozására, - a kábítószer prekurzorokkal kapcsolatos legális tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítése, együttműködés a hazai és a nemzetközi szervezetekkel, - a piacfelügyeleti eljárás a külön jogszabályban meghatározott ellenőrzésre terjed ki, pl. egyes nyomástartó berendezések é rendszerek, gazdasági célfelhasználásra szánt egyes gázfogyasztó készülékek, villamossági termékek, gépek estében, - javaslatokat dolgoz ki a közraktározással kapcsolatos szabályozás továbbfejlesztésére, - a nemesfémvizsgáló és hitelesítő eljárásban, valamint a mérésügyi és műszaki biztonsági eljárásban hatóságként, illetve egyes esetekben szakhatóságként jár el. Az előzőekben ismertetett feladatainak ellátásához szükséges forrást döntően az intézményi működési bevétel biztosítja, amely meghatározóan az igazgatási, szolgáltatási és felügyeleti díjbevételből származik. Az intézmény évre tervezett kiadási előirányzata 5 663,4 millió forint, intézményi működési bevételi előirányzata 5 066,7 millió forint, költségvetési támogatása 596,7 millió forint, a évre tervezett létszáma 486 fő köztisztviselő.

9 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok 25.2 Ágazati célelőirányzatok Közpolitikai feladatok ellátása Az előirányzat felhasználásának célja kettős: egyfelől a jogalkotás és a stratégiai területek megfelelő szintű előkészítését, másfelől a közpolitikai akciók társadalmasítását szolgálja. A jogalkotásról szóló évi XI. törvény 18. (1) bekezdésében foglaltak megvalósítása érdekében, továbbá a szabályozás hatásvizsgálatával összefüggő egyes kormányzati feladatokról, illetve a évi deregulációs programról, valamint egyes kormányhatározatok, illetve kormányhatározati pontok hatályon kívül helyezéséről szóló 1082/2005. (VII. 27.) kormányhatározatnak megfelelő közpolitikai előkészítési feladatok ellátásához, hatásvizsgálatok elvégzéséhez, és megalapozó tanulmányok elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása a NFGM stratégiai irányainak megfelelő területeken. Az előkészítési feladatoknak ki kell terjedniük a törvénytervezetek, kormányelőterjesztések, miniszteri rendelet tervezetek megalkotásának támogatására, továbbá a szükséges közpolitikai, társadalmi és kulturális hatásainak vizsgálatára beleértve a következmények monitoringját, kiértékelését is. A minisztérium közpolitikai feladatainak ellátása keretében vállalja, hogy a stratégiai szempontból kiemelt területein a megalapozó tanulmányok és elemzések alapján a szükséges társadalmasítási akciókat megindítja. Az előirányzat nyújt fedezetet az érintett szűkebb célcsoportok tájékoztatására, és további közpolitikai eszközök használatára a megfelelő szintű involváltság megteremtése érdekében. Az előirányzat segítségével a minisztérium tehát nem csak közpolitikai megalapozást tesz egyes döntései mögé, hanem azok szakmai és társadalmi beágyazódását is biztosítja. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 41,8 millió forint Államigazgatás hatékonyságának növelése A fejezeti kezelésű előirányzat célja a jogszabályoknak való megfelelés biztosítása, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium ügykezelési folyamatainak elektronizálása átláthatóvá tétele, a vezetői döntések támogatása, projekt tervezés és monitoring támogatása, a működési hatékonyság növelése, a költségek csökkentése. Szabályozott módszertanokon alapuló, biztonságos informatikai alkalmazástámogató háttér kialakítása és üzemeltetése. A évben az NFGM az alábbi feladatokat tervezi megvalósítani: - ügyfélkapcsolat kezelés, - ügyvitel korszerűsítés IT támogatása, - vezetői döntéstámogatás, adatvagyon felhasználás. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 44,9 millió forint.

10 Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása Magyarország prioritásként kezeli egy összeurópai érdekeltségű kutatási infrastruktúra befogadását, hazai megvalósítását nemzetközi konzorcium keretében. A Kutatási Infrastruktúrák Európai Fóruma (ESFRI) 2006-ban elkészítette a kiemelt projektek listáját, amelyet 2008-ban frissített. Az un. ESFRI Roadmap 44 projektet tartalmaz. Ezek megvalósítását szorgalmazza az Európai Bizottság. A kiemelt projektek közül legnagyobb esélyünk az Extreme Light Infrastructure (ELI) szuperlézer befogadására van. A szuperlézer megvalósításáért az Egyesült Királyság, Franciaország, Csehország, Románia és Magyarország versenyez, illetve tett eddig konkrét lépéseket. Az ELI hazai megvalósítása esetén Magyarország egy új üzletágban, a nemzetközi tudományos csúcs-szolgáltatás területén fog a világ egyik legrangosabb szereplőjeként megjelenni, úgy is, mint a hazai sokrétű kompetenciabázis élő példája. Az ELI egyrészt piacot jelent majd többek között újszerű, magas technikai és innovációs tartalmú szolgáltatásokra és termékekre. Másrészt új tudást és technológiát hoz létre, amelynek hasznosítása lehetőséget nyújt új vállalkozások megjelenésére, belső és külső magán-forrásokra alapuló tőkebefektetésre. Az ELI projekt megvalósításával összefüggő előkészítő fázisban felmerülő stratégiai, jogi, pénzügyi, szervezeti, irányítási és nemzetközi gazdaságdiplomáciai feladatok koordinálásából adódó kiadások fedezésére szolgál a keret. Az előirányzat évi működési költségvetés támogatása 60,0 millió forint Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása A Kormány Válságkezelés és bizalomerősítés c. programjának növekedést ösztönző eleme a kiemelt ágazatok (járműipar, logisztika, gyógyszeripar/biotech és IKT) fejlesztéspolitikai akcióterveinek végrehajtása. A Kormányhatározatban megjelenő akciótervek rövid távú intézkedései ben megvalósulnak, míg a strukturális jellegű (2013-ig tervezett) intézkedéseket is azonnal, vagyis a rövid távú intézkedésekkel egyidejűleg kell elindítani. Ezek az ágazati szempontból fókuszált intézkedések a Kormány átfogó válságkezelő programjának elemeit és a fejlesztéspolitikai eszközrendszer szinergiáját biztosítják. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 30,0 millió forint.

11 25.3 Vállalkozási célelőirányzatok Beruházás ösztönzési célelőirányzat A nemzetgazdasági jelentőségű beruházások egyedi kormánydöntés alapján történő támogatásának célja, hogy a környező országokkal versenyképes támogatási konstrukció kínálásával elősegítse a működő tőke beáramlás szempontjából meghatározó nagyberuházási projektek megvalósulását. A Beruházás-ösztönzési Célelőirányzat (BC) terhére történik az 50 millió euró feletti értékű, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű nagyberuházások és a 10 millió eurót meghaladó értékű beruházások támogatása, amelyekről minden esetben a Kormány egyedileg dönt. Felülről nyitható előirányzat, vagyis a kiadási előirányzat a Kormány jóváhagyásával módosítás nélkül túlléphető. A nemzetgazdasági jelentőségű beruházások egyedi kormánydöntés alapján történő támogatásának célja, hogy a környező országokkal versenyképes támogatási konstrukció kínálásával elősegítse a működő-tőke beáramlás szempontjából meghatározó nagyberuházási projektek megvalósulását. A nagyberuházások egyedi támogatása az egyik legfontosabb eleme a befektetés-ösztönzési eszköztárnak, ezért a gazdaságpolitikai célkitűzések szempontjából elsődleges prioritású. A célelőirányzat felülről nyitható, azaz a teljesülés a költségvetési törvény alapján a Kormány jóváhagyásával külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól. Az előirányzat felülről való nyithatóságát az indokolja, hogy a tervezés menetében figyelembe vett szerződéseken, valamint a Kabinet által jóváhagyott támogatási összegeken és tárgyalási mandátumokon alapuló determinációkon túl további jelentős kötelezettségvállalás előkészítése van folyamatban, amelyek időbeli ütemezése nehezen jelezhető előre. Az előirányzat évi tervezett támogatása ,0 millió forint Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat Az előirányzat évben az alábbi feladatok ellátásához biztosít fedezetet. Közreműködői szervezetek finanszírozása: - az NBC-ből (illetve jogelődjeiből) a korábbiakban szerződött és finanszírozott pályázatok, valamint az Ipari park cím elnyerésére hirdetett pályázat kezelésével összefüggő közreműködői feladatának ellátása, továbbá a BC-vel és NBC-vel kapcsolatos könyvvezetési, pénzügyi-számviteli feladatok ellátása, - a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű beruházások döntés előkészítésével, helyszíni ellenőrzéseivel, szerződéskötésével, monitoringjával, valamint a szakmai teljesítés igazolásával kapcsolatos közreműködői tevékenység ellátása.

12 Egyéb dologi kiadások, valamint minisztériumi háttértevékenységek (sajtó- és kommunikáció, kiemelt szakmai feladatok ellátásához szükséges szakértői tevékenység) finanszírozása, továbbá védelmi logisztikai kiválósági központ működéséhez hozzájárulás, valamint a magyar gazdaságról alkotott ország imázs kép erősítése, a befektetés-ösztönzési tevékenység gazdasági környezetének bemutatása a külföldi működő tőke behozatalának fokozása érdekében. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 350,0 millió forint Kis- és középvállalkozói célelőirányzat A Kis- és középvállalkozói célelőirányzatot (KKC) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XCV. törvény hozta létre és jelenleg a évi XXXIV. törvény szabályozza azért, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint az azok fejlesztését célzó programok támogatásának forrásául szolgáljon. A törvényi szabályozás alapján a KKC forrásából a kizárólag kis- és középvállalkozások fejlődését szolgáló támogatások finanszírozhatók. Ennek megfelelően a célelőirányzatból támogatásban részesülhetnek közvetlenül a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint azok a programok, melyek közvetett módon szolgálják a szektor vállalkozásainak fejlődését. A KKC költségvetésében szerepel a Széchenyi Kártya Program, az előző évek támogatási programjaihoz kapcsolódó közreműködői feladatok forrásigénye, továbbá az előirányzat működésével kapcsolatos kiadások. A évben az NFGM az alábbi feladatokat tervezi megvalósítani: 1. A Széchenyi Kártya Program: A Széchenyi Kártya Program a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció, amelynek célja, hogy a legalább már egy éve működő kisvállalkozások egyszerűsített eljárással szabad felhasználású, likviditási problémákat kezelő hitelhez jussanak. Tekintettel arra, hogy az ERFA forrásaiból szabad felhasználású hitel nem támogatható, ezért a program csak hazai forrásból finanszírozható. A Széchenyi Kártya Program folytatásának feltételeiről szóló 1015/2008. (III. 12.) számú Korm. határozat szerint a december 31-ig kibocsátott, maximum 25 millió forintos kártyák teljes kölcsönösszegére 50%-os garanciadíj-támogatást a KKC-ból kell biztosítani. 2. Közreműködő szervezetek finanszírozása: Az NFGM egyes előirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködői szervezetekről szóló 28/2008. (XII.31.) NFGM rendelet szerint az előirányzat felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködői feladatok ellátása.

13 3. Átfogó kormányzati kis- és középvállalkozás-fejlesztési stratégia végrehajtása: A Kormány által október 10-én elfogadott Kis- és középvállalkozásfejlesztési stratégiában megfogalmazott célok megvalósításának és végrehajtásának minden egyes beavatkozási területeken következetes monitoring lépésekkel történő biztosítása. 4. Működési kiadások: Az NFGM egyes fejezeti kezelésű előirányzatai kezeléséről és támogatásainak lebonyolításáról szóló 19/2008. (X.8.) NFGM rendelet 3. (5) szerint a KKC felhasználható az előirányzat működési költségeinek finanszírozására. A évben is forrást kell biztosítanunk a számlavezetési díjjal, rendelkezésre állási díjjal, bírósági eljárások, követelés bejelentések díjával a korábbi évek pályázataihoz kapcsolódó, illetve a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó közzétételi díjakkal kapcsolatos költségekre. Fedezetet nyújt a kis- és középvállalkozások részére meghirdetett programok, támogatási konstrukciók megismertetésére, illetve népszerűsítésére. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 1 922,8 millió forint Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat A kormányzat gazdaságpolitikai célkitűzéseinek, a magyar gazdaság növekedésének és a versenyképesség fejlesztésének megvalósításával összhangban a célelőirányzatnak kell fedezetet biztosítani: - az ITD Hungary Zrt. közhasznú tevékenységének ellátásához, működési költségeinek, a befektetés-ösztönzési és kereskedelemfejlesztési szakmai tevékenységének, programoknak finanszírozásához, - az egyedi kereskedelemfejlesztési pályázatok meghirdetéséhez, - a külhoni magyar évadok megrendezéséhez, - a Záhony Marketing Akcióprogram megvalósításához, - valamint a külképviseleti hálózat felülvizsgálatához, továbbá a Záhony Projektiroda működtetéséhez. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 1 807,0 millió forint.

14 25.4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok Területrendezés A területrendezési célfeladat előirányzata elsősorban a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (Tftv.) alapján meghatározott és a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendeletben megnevezett területrendezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgál. Az ellátandó feladatcsoportok az alábbiak: 1.) törvény-előkészítés feladatai; 2.) Balaton-törvényből fakadó intézkedési és tájékoztatási feladatok; 3.) hatósági döntések nyilvántartása (jelenleg a feladat fedezet nem garantált); 4.) hazai szakmai szervezetekkel történő együttműködés; 5.) nemzetközi együttműködés feladatai; 6.) a megyei területrendezési tervek elkészítésének és felülvizsgálatának központi támogatása. Az előirányzatból 2010-ben finanszírozásra kerülő feladatok: 1. törvény-előkészítés feladataként a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének felülvizsgálatát a évi LXIV. törvény 21. (6) bek. írja elő. A évben indult előkészítési munka folytatásaként 2010-ben kerül sor a törvény-módosítás első tervezetének (tervezői dokumentációjának) kidolgozására és egyeztetésére. A felülvizsgálat során biztosítottá válik a kiemelt térség összhangja az Országos Területrendezési Tervvel, valamint az eltelt időben bekövetkezett változások miatt szükséges korrekciók átvezetésre kerülnek. 2. Balaton törvény felülvizsgálatából adódó és a balatoni vízpart-rehabilitáció megvalósításával kapcsolatos intézkedési feladatok közül a közhasznú parti sétányok kialakításával összefüggő állami szerepvállalás, valamint a borszőlő termőhelyi kataszterre vonatkozó szabályozás kialakításának költségei tervezettek 2010-ben a Területrendezés előirányzat terhére. A Balatontörvényből fakadó intézkedési feladatok ellátása elősegíti az üdülőkörzet minőségi fejlesztését. 3. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletben rögzített hatósági eljárások során született állami főépítészi határozatok nyilvántartása és a nyilvántartás fejlesztése lehetővé teszi a területés településrendezési tervekkel kapcsolatos térségi területfelhasználás módosítását. A tervezett költség hozzájárul a hatósági döntést megalapozó szakértői háttér biztosításához is. 4. A hazai szakmai tevékenységek támogatása évek óta a Magyar Urbanisztikai Nonprofit Kft. által szervezett szakmai vitanapok megrendezésének, valamint az Önkormányzati Főépítészi Kollégium szervezésében bonyolódó, a XV. Országi Főépítészi Konferencia megrendezésének támogatására irányul. A

15 támogatás biztosítja a szakmai szervezetek közötti kapcsolattartást, az ismeretek bővítését és egyben az ágazati politika megismertetését is lehetővé teszi. 5. Területrendezés nemzetközi kapcsolatainak ellátásához nyújtandó szolgáltatások költsége a szomszédos országokkal és más európai országokkal (V4+2) való területi tervezési együttműködésre, az EU és az Európai Tanács irányelveinek hazai alkalmazására és a szakterületet érintő kezdeményezéseiben való részvételre, az EU elnökségre való felkészüléssel összefüggő feladatokra irányul. Az ESPON 2013 Program Közösségi Kezdeményezésben való részvétellel járó szakmai feladatok alapvető célja az ESPON program magyarországi kontakt pont (ECP) feladatainak operatív ellátása. 6. Az OTrT 30. (3) és (4) bekezdése előírja, hogy a megyei területrendezési terveket december 31-ig összhangba kell hozni a törvénnyel, illetve december 31-ig a területrendezési tervvel nem rendelkező megyéknek el kell készíteni területrendezési terveiket, amely mindösszesen 150 millió Ft állami hozzájárulást feltételez. A forrásigényhez a évi költségvetés nem tartalmazott fedezetet, ezért a hozzájárulás évre történő átütemezésével válik biztosítottá a törvényben előírt, határidőzött kötelezettség megvalósulása. Programok végrehajtásával elérni kívánt célok: A fenntartható fejlődés műszaki-fizikai feltételrendszerének kialakítása az ország és egyes kiemelt térségek (Budapesti Agglomeráció, Balaton) vonatkozásában; Az elfogadásra kerülő, különböző szintű területi tervek közti összhang biztosítása (országos, kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervek összhangja a Tftv. előírásainak biztosítása); A szakterületet érintő kezdeményezésekben való részvétellel az EU-s elvárásoknak megfelelés biztosítása; Az európai térszerkezetbe való integrálódás; Hazai szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás, a kormányzat ágazati politikájának megismertetése. Várható társadalmi hatás: jogbiztonság növekedése. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 185,4 millió forint Építésügyi célelőirányzat Az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő támogatására a költségvetés XV. fejezetében az Építésügyi célelőirányzat bevételei állnak rendelkezésre, melyek nyilvántartásáról és felhasználásáról külön jogszabály rendelkezik. A pénzügyi eszközök - jogszabályban meghatározott módon és mértékben - az alábbi építésügyi feladatok támogatására és finanszírozására használhatók fel:

16 a) az építésfelügyeleti és építésügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok (ideértve a szükség szerinti szakértői igénybevétel támogatását is) és az ellenőrzések hatékonyságának és színvonalának emelése, b) a hatósági végrehajtási eljárás, c) a településrendezési feladatok, d) minőségügyi, szabványosítási feladatok, e) a helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása, az építészeti örökség védelmével kapcsolatos nemzetközi egyezmények végrehajtása, az építészeti értékek bemutatása, f) a tervtanácsok működésének támogatása, g) a szakmai kamarák, társadalmi szervezetek építészeti és településrendezési szakmai feladatai, a szakmai kamarák által ellátott közigazgatási feladatok, h) az építészeti kultúra kialakítása, fejlesztése, védelme, elterjesztése, oktatása, a védelemmel kapcsolatos elismerések, i) az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos oktatási, nevelési, továbbképzési programok kidolgozása, működtetése, j) az építésügyet érintő képzési, szakoktatási célok kidolgozása, érvényesítése, szakmai továbbképzési feladatok ellátása, k) az építmények, valamint az építési munkák és építési tevékenységek építési előírásainak, valamint az építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és módszerek minőségi követelményeinek kialakításával kapcsolatos kutatás, fejlesztés, ezek eredményének alkalmazása, érvényre juttatása, l) a szabályozott építésügyi szakmák szakképesítésének és szakképzettségének elismerésével kapcsolatos feladatok, különös tekintettel a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseire, m) az a)-l) pontban foglaltak adminisztrációs feladatainak ellátása, a feladatok ellátásához szükséges szakértői feladatok, eszközök beszerzése, beruházások támogatása Központi fejlesztési feladatok A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat központi fejlesztési feladatok évi forrása a területfejlesztési támogatási rendszer működtetésével, a központi területfejlesztési igazgatás továbbfejlesztésével összefüggésben felmerülő feladatok ellátását biztosítja. A forrás lehetőséget nyújt a közreműködő szervezet (MÁK) megbízási díjának finanszírozására, területfejlesztéssel összefüggő K+F tevékenységek, kommunikációs illetve képzési feladatok megvalósítására, elemzési, szakértői feladatok ellátására, területfejlesztési nemzetközi projektekben való részvételünk folytatására és a 2011-es magyar EU elnökség területfejlesztési feladatainak szakmai előkészítésére. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 886,8 millió forint.

17 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése A évi LXVII. törvény 2. (3) e) pontja a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) program megvalósításával kapcsolatban előírja, hogy az árvízi tározók vízi létesítményeinek megvalósításával összehangolt ütemezésben a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket a tájhasználat váltással együtt el kell végezni. A programmal érintett települések infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása az NFGM hatáskörébe tartozik. A évre tervezett forrás a Szamos-Kraszna-közi árapasztó tározóhoz kapcsolódó települési infrastruktúra-fejlesztések támogatását, továbbá a Beregi árapasztó tározóhoz kapcsolódó települési infrastrukturális fejlesztések tervdokumentációjának elkészíttetésének költségeit fedezi. A évi LXVII. törvény 2. (3) e) pontja a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) program megvalósításával kapcsolatban előírja, hogy az árvízi tározók vízilétesítményeinek megvalósításával összehangolt ütemezésben a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket a tájhasználat váltással együtt el kell végezni. A programmal érintett települések infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása az NFGM hatáskörébe tartozik. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 304,5 millió forint Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján a regionális fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik számos feladatot látnak el, így különös tekintettel: kidolgozzák a régiók hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, illetve a régió fejlesztési programját és annak stratégiai és operatív munkarészeit; a régióban összegyűjtik az önkormányzatok, gazdasági és társadalmi szervezetek fejlesztési projektelképzeléseit, részt vesznek azok projektjavaslattá történő előkészítésében; folyamatosan kapcsolatot tartanak a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében; közreműködnek a regionális fejlesztési tanácsok által a központi és regionális forrásokra benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában; pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását, részt vesznek a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezetnek. A törvényben rögzített feladatokon túlmenően a hozzájárulás keretében a tanácsok továbbra is ellátják az elmúlt évek támogatási döntéseihez kapcsolódó szerződések monitoring feladatait, az újonnan meghirdetésre kerülő pályázati rendszerekhez kapcsolódó egyéb döntéshozatali feladatokat, valamint a hazai programokhoz

18 kapcsolódó, illetve a regionális identitástudat erősítését szolgáló kommunikációsdisszeminációs feladatokat. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 350,0 millió forint.

19 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai A megyei területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekinetettel: kidolgozzák a megyék hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve a megye fejlesztési programját és alprogramjait, szakmai kapacitással segítik a kistérségi fejlesztési tanácsok tervező, döntéselőkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét, közreműködnek a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében, pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását. A tanácsoknak továbbra is el kell látniuk az elmúlt évek támogatási döntéseihez kapcsolódó szerződések kezelésével, ellenőrzésével összefüggő feladatokat, továbbá a területfejlesztési törvény alapján a Kormányzati oldal hozzájárulását is biztosítani szükséges, ezért a megyei területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik részére forrás elkülönítése indokolt. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 85,0 millió forint Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása A kistérségi fejlesztési tanácsok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekintettel: kidolgozzák a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve a kistérség területfejlesztési programját, ellenőrzik megvalósításukat, képviselik a kistérséget a területfejlesztési ügyekben, közreműködnek a kistérségekben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében, pénzügyi tervet készítenek a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 10/E. (4) bekezdése szerint azokban a kistérségekben, amelyekben egy település alkot egy kistérséget, kistérségi fejlesztési tanács nem alakul. Így a 174 kistérségből - Budapest kivételével részesül az előirányzat terhére támogatásban. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 173,0 millió forint.

20 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján a Balaton Fejlesztési Tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet - a pályázatokon elnyert források valamint a Tanácsban szavazati joggal rendelkező szervezetek befizetése mellett költségvetési hozzájárulás biztosítja. A Tanács a Tftv. felhatalmazása alapján dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, megállapodást köthet a tárcákkal az egyes fejlesztési programok finanszírozásáról. A forrás biztosításával a BFT és munkaszervezete hozzájárulást kap a területfejlesztési törvényben nevesített feladatainak ellátásához. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 50,0 millió forint Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján a Főváros Önkormányzat Közgyűlése és a Közép-Magyarországi Régió Fejlesztési Tanácsa Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsot hoz létre a főváros és agglomerációja területén a főváros, valamint a körülötte elterülő régió fejlesztési céljai és érdekei összehangolására. A területfejlesztési intézményrendszer zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében a Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács működéséhez indokolt a központi költségvetésből hozzájárulást biztosítani a tanáccsal kötendő támogatási szerződés alapján. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 5,0 millió forint Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján a regionális fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési tanácsok kezdeményezésével térségi fejlesztési tanácsok alakultak. A javasolt forrás működési költségekhez való hozzájárulást tartalmaz a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács, valamint a Duna-Tiszaközi Hátság és Soroksári Dunaág Térségi Fejlesztési Tanács számára. A Szigetköz Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács, a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, valamint a 8- as főút Térségi Fejlesztési Tanács munkájában a területfejlesztésért felelős miniszter által delegált tag, illetve állandó képviselő is részt vesz. Az előirányzat évi költségvetési támogatása 14,0 millió forint.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

I/1. melléklet. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (határidővel, felelőssel együtt) Felelős (csak főo.

I/1. melléklet. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (határidővel, felelőssel együtt) Felelős (csak főo. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (vel, felelőssel együtt) 1. Kereskedelem politikai feladatok A Hivatal a közös kereskedelempolitika végrehajtásában részt vevő kijelölt nemzeti

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről A Kormány rendelete az országos főépítészről és az állami főépítészekről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának (1) bekezdés b) pontjában és a területfejlesztésről

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap fejezet száma és megnevezése: LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai I. Az országos és a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásának szabályait a területrendezésről és területfejlesztésről

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere Forrás: Kocziszky György: Területfejlesztés módszertana (2008) Forrás: Kocziszky György: Területfejlesztés módszertana (2008) Új területi kompetenciák A területfejlesztésről

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása A Kormány a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

NKFIH: Innováció a versenyképességért

NKFIH: Innováció a versenyképességért NKFIH: Innováció a versenyképességért Budapest, 2015. november 30. Tudomány- és innovációpolitikai alapvetések innovációpolitika tudomány- és gazdaságpolitikai összefüggésrendszerben növekvő mértékű részvétel

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

Újdonságok a területfejlesztés és a as időszak előkészítése területén

Újdonságok a területfejlesztés és a as időszak előkészítése területén Újdonságok a területfejlesztés és a 2014-2020-as időszak előkészítése területén Towards an Effective Regional Resource Allocation TERRA Szakmai workshop Szeged, 2013. január 18. Tóth Róbert, fejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Lakossági építkezés Magyarországon

Lakossági építkezés Magyarországon MINISZTERELNÖKSÉG Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Lakossági építkezés Magyarországon AZ ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 2015 2015. április 17. Nem a kreativitást és innovációt kell szabályozni,

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA KÖZEL A NÉMET PIAC 2014. szeptember 23. Dr. Bárdos Krisztina ügyvezető igazgató A közhasznúság szolgálatában AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? Kutatás-fejlesztés,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

2010. évi törvény. a beruházások megvalósításához kapcsolódó engedélyezési eljárások egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról

2010. évi törvény. a beruházások megvalósításához kapcsolódó engedélyezési eljárások egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról 2010. évi törvény a beruházások megvalósításához kapcsolódó engedélyezési eljárások egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1.

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

CSAK A PÁLMA NŐ A TEHER

CSAK A PÁLMA NŐ A TEHER CSAK A PÁLMA NŐ A TEHER ALATT A szélessáv-fejlesztés jogi környezetének felülvizsgálata: építési engedélyezés egyszerűsítése, közműadó alóli mentesség dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGGYŰLÉS, A KORMÁNY ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYÉRT FELELŐS MINISZTER ÉPÍTÉSÜGGYEL KAPCSOLATOS FELADATAI

1. AZ ORSZÁGGYŰLÉS, A KORMÁNY ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYÉRT FELELŐS MINISZTER ÉPÍTÉSÜGGYEL KAPCSOLATOS FELADATAI Tartalomjegyzék 1. AZ ORSZÁGGYŰLÉS, A KORMÁNY ÉS AZ ÉPÍTÉSÜGYÉRT FELELŐS MINISZTER ÉPÍTÉSÜGGYEL KAPCSOLATOS FELADATAI... 3 1.1. Az Országgyűlés építésüggyel kapcsolatos feladatai... 3 1.2. A Kormány építésüggyel

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Innovációs fordulat előtt

Innovációs fordulat előtt Innovációs fordulat előtt Dr. Nikodémus Antal, főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium, Innovációs és K+F Főosztály 2012. március 22. Az előadás szerkezete: II.Az ipari közlegelők szerepe III.Uniós

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16.

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. 1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. Tel.: 06-1-461 461-33-00 Az IT Információs Társadalom Kht. segítõ tevékenysége a pályázatok elõkészítésében Farsang Attila regionális irodavezetõ Miskolc, 2004. február

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában www.kutatas.hu Dr. Vadász István pályázati főigazgató-helyettes Jogszabályi

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

XX. Tanácsadás Osztály Pályázati Tanácsadási Szakmai Osztály (PTO)

XX. Tanácsadás Osztály Pályázati Tanácsadási Szakmai Osztály (PTO) XX. Tanácsadás Osztály Pályázati Tanácsadási Szakmai Osztály (PTO)! Ágazati stratégia A fejlesztések céljait és eszközeit Célrendszerük helyzetelemzésre és helyzetértékelésre épül A fejlesztési eszközöket

Részletesebben