agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja"

Átírás

1 A Balatonfüredi Kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja Stratégia és Zánka, április 30.

2 stratégia A Balatonfüredi Kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja Stratégia és Megbízó: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Programok Főosztálya Megbízott: az Észak-Balatoni Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása 8251 Zánka, Fő u. 29. Tel.: 87/ , Tel./fax: 87/ A programkészítő szervezet: Magyarország Fesztivál Kft Monoszló, Fő u. 23. Tel.: 87/ , A program készítésében közreműködő személyek: Ábrahám Éva terület- és településfejlesztő közgazdász Csizmazia András Kemendy Miklós titkár Balatonfüredi-Csopaki Hegyközségi Tanács Kiszely Pál alpolgármester Balatonfüred Város Önkormányzata Nagy András polgármester Balatonszőlős Község Önkormányzata Simon György erdészmérnök Bakonyi Erdészeti és Faipari Rt. Sipos Jánosné elnök Falusi Turizmus Veszprém Megyei Szövetsége Szabó István irodavezető falugazdász FM Hivatal Zánkai Körzet Vajda Kálmán elnök Csopak Környéki Borút Egyesület Varga Zoltán elnök Balatonfüredi-Csopaki Hegyközségi Tanács B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 2

3 stratégia TARTALOMJEGYZÉK STRATÉGIA 4 1. Földrajzi összefüggések 4 2. Prioritások 5 3. Célkitűzések Általános célkitűzések Speciális célkitűzések 7 4. Alprogramok 7 5. Intézkedések 8 6. Ütemezés 9 7. A stratégiai program jövőképe 9 OPERATÍV PROGRAM Az szöveges összefoglalása Összefoglaló idő és pénzügyi táblázat Az menedzsment struktúrája Intézkedések A helyi közösségi élet erősítése a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével (I/A) A helyi csoportok tevékenységi körének bővítése, fejlesztése (I/A) A képzési és ismeretszerzési lehetőségek bővítése a térségen belül (I/B) A szőlészet és borászat minőségi fejlesztése, ehhez szükséges feltételek megteremtése (II/A) Az értékesítési lehetőségek körének bővítése a szőlészetben-borászatban (II/A) A szolgáltatási színvonal emelése a falusi vendégfogadásban (II/B) A turisztikai formák körének szélesítése és összekapcsolása (II/B) Az öko- és természetkímélő gazdálkodási feltételek megteremtése és javítása (II/C) A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek javítása (II/D) A mezőgazdasági feldolgozás helyi feltételeinek erősítése (II/D) A térségen belüli információáramlás javítása (II/E) A meglévő és létrehozott értékek népszerűsítésének és eladásának fejlesztése (II/E) A mezőgazdasági területek alkalmasság szerinti hasznosítása (III/A) Agrárinfrastruktúra fejlesztése (III/A) Térségi környezetvédelem ösztönzése (III/B) A községek és a város településképének fejlesztése (III/C) Térségi közlekedési hálózatok fejlesztése (III/C) 50 B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 3

4 stratégia STRATÉGIA 1. Földrajzi összefüggések A Balatonfüredi Kistérség települései, valamint a térségben működő önkormányzati összefogás, az Észak-Balatoni Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása települései ugyanazok. A térségre vonatkozó felmérés és terv ben és ben is ugyanazt a 20 települést érintik. A térség földrajzilag a kistáj-kataszteri rendszer szerinti besorolás alapján ugyan két tájegység része, gazdasági és társadalmi jellemzőit tekintve azonban az egyes településeken tapasztalható sajátosságok túlnyomó része általánosan érvényes az egész térségre. Így az alábbi jellegzetességek tapasztalhatók: a Balaton vízgyűjtőjeként a környezeti hatásokra fokozottan érzékeny terület, vegyes méretű, inkább kis terjedelmű parcellák, alacsony aranykorona-értékű, szőlőművelésnek és csonthéjasok termesztésnek, legeltetéses állattartásnak kedvező termőföldek, elhagyott, gondozatlan területek magas aránya a mező- és erdőgazdaságokban, Balatonfüred gazdasági, kulturális és társadalmi dominanciája, tömegturizmus és kiszolgáló szolgáltatásainak, valamint a gyenge agro- és szelíd- turizmusnak és hiányos kiegészítőinek kettős jelenléte, idegenforgalmi és mezőgazdasági szakképzettségű munkaerő, szezonalitás a munkavállalásban, a megváltozott gazdasági helyzetre rugalmasan reagáló szakembergárda hiánya, fejlődő, hosszú távon gyenge életképességű közösségi szerveződések, a kevés állandó lakosságszámú települések nagy száma, fogyó és öregedő lakosokkal, külföldi és magyar bebírók növekvő számával. A fent megjelölt jellemzőkből kiindulva különös figyelmet kell fordítani: a felszíni vízfolyások, a Balaton és a talaj szennyeződésének fokozatos megszüntetésére, a környezetkárosító tevékenységek beszüntetésére illetve a természetkímélő technológiákra való áttérésére; az adottságokra építő gazdálkodási formák és termékek előállításának elősegítésére; a helyben termelt áruk helyi feldolgozási szintjének növelésére és értékesítési lehetőségeik bővítésére; a minőségi és mennyiségi termeléshez szükséges infrastrukturális feltételek javítására vagy megteremtésére; az egyes gazdasági ágak kooperációjának ösztönzésére; a turizmus természethez, mezőgazdasághoz és falusias életmódhoz kapcsolódó formáinak, kiegészítő szolgáltatásainak bővítésére, minőségi színvonaluk javítására; a szakképzettség és a műveltség általános szintjének emelésére, a helyi identitástudat erősítését szolgáló akciók megszervezésére; a fehér gazdaság helyzetének erősítésére, az illegális tevékenységek felszámolására; a települések környezetének javítására, a táj- és településszépítő intézkedések megtételének biztosítására; B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 4

5 stratégia A parti települések (összesen 10) tekintetében tapasztalhatók a csak rájuk jellemző adottságok, úgymint: a vízparti üdüléshez kapcsolódó szolgáltatások vegyes színvonala, a nyári szezonhoz igazodó szolgáltatások túlsúlya, Balatonfüreden koncentrálódó minőség és választék, a térség átlagához képest magasabb szintű infrastruktúra és közlekedési feltételek, szezonális munkalehetőségek, kiemelten a turizmusban és a kapcsolódó szolgáltatásokban, gyenge és eseti marketing tevékenység, a településen túlmutató információ áramoltatás hiánya. A parttól távolabb eső települések speciális jellemzői: a környezeti adottságokban és a vonzerőkben tapasztalható bizonyos fokú érintetlenség, gyenge érdeklődés a helyi vonzerők iránt, hiányzó turisztikai szolgáltatások, a meglévő adottságok karbantartásának, kiajánlásának adhoc jellege, kis lélekszámú községek révén hiányzó szervezettség és információ a településen nem elérhető szolgáltatások tekintetében, nehéz elérhetőség, gyenge tömegközlekedési kapcsolatok, gyenge önszerveződés és lokálpatriotizmus, rendkívül kevés helyi munkahely, az őslakosság általánosan alacsony életszínvonala, kihasználatlan gazdálkodási lehetőségek a legeltetésben, gyepgazdálkodásban, erdőgazdálkodásban, földművelésben. Mindezen problémák képezik a figyelem koncentrálódásának szükségességét a helyi gazdasági és társadalmi szerveződések ösztönzésére; a meglévő adottságok pontos nyilvántartására és népszerűsítésére, valamint a közös információnyújtás lehetőségének kiépítésére; a helyi adottságokra épülő gazdálkodási formákról szóló ismeretanyag átadására és a gazdálkodás váltása feltételeinek megteremtésére; kooperáció kidolgozására a parti és nem parti települések között; 2. Prioritások A helyzetfeltárásban megmutatkozó pozitív és negatív adottságok és lehetőségek számba vétele alapján a következő prioritások fogalmazódtak meg: I. A humán erőforrás és életminőség fejlesztése Indoklás: A szerveződések, a közösségi élet hiányosságai, a saját értékeivel kevéssé vagy alig tisztában lévő lakosság, valamint az információhoz és a szaktudáshoz való nehéz hozzájutás tényéből kiindulva feltétlenül szükséges a lakosság fejlődési lehetőségekhez való hozzájutásának megkönnyítése, ezen túl pedig a helyi identitás, a helyhez való kötődés erősítése. B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 5

6 stratégia II. A helyi gazdaság fejlesztése Indoklás: Ahhoz, hogy növekedjen a helyben megtermelt jövedelem, fennmaradjon a térségre jellemző gazdálkodás, megőrződjön az utókor részére is a környezeti minőség, s nem utolsó sorban, hogy népszerű legyen a térség mind a turisták, mind a tőke, mind a fogyasztók számára, alapvető fontosságú a gazdálkodási feltételek javítása, a térség adottságaihoz való igazítása és nem utolsó sorban a megtermelt javak kiajánlása. III. A környezet állapotának javítása Indoklás: Az épített és természeti környezetben tapasztalható elhanyagoltság, kihasználatlanság, gondozatlanság és talajra, vízbázisra, növény- és állatvilágra hatást gyakoroló veszélyforrások arra ösztönöznek, hogy a térség kiemelt figyelmet fordítson a környezeti ártalmak csökkentésére és a szépségeinek, értékeinek védelmére. 3. Célkitűzések Az agrárstruktúra és vidékfejlesztési program célkitűzései országos, regionális és megyei szinten egyaránt feladatot rónak az adott terület szakmai gárdájára. A Balatonfüredi Kistérség csatlakozik ezen feladatok megvalósításához. A térség tudatosította, hogy saját jövőjét megtervezve, az alakításában aktív szerepet vállalva kíván előre haladni, miközben azon cél hajtja, hogy megerősödjön a természet, az ember és a gazdaság kapcsolata, és ez fenntartható legyen Általános célkitűzések A Balatonfüredi Kistérség alapvető és végső célja a természet, az ember és a gazdaság közelebbi kapcsolatának kialakítása, hosszú távon szerves egésszé való alakítása, a folyamatos és mértékletes fejlődés biztosításával mindhárom pillér számára. Ezek alapján az alábbi általános célok fogalmazódnak meg: a lakosság csökkenésének megakadályozása; a turizmus, mint fő bevételi forrás megőrzése; a környezet sokszínűsége további pusztulásának megakadályozása; az egyoldalúság megszüntetése a gazdasági ágak tekintetében; B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 6

7 stratégia 3.2. Speciális célkitűzések Az általános célt kibontva az alábbi feladatok megoldását tűzte ki a térség: A térség speciális célkitűzései az NVT céljaihoz való illeszkedés az AVOP céljaihoz való illeszkedés 1. a térség adottságaihoz igazított gazdaság kialakítása és erősítése 2. folyamatos turisztikai szezon biztosítása 3. az embernek és a többi élőlénynek megfelelő környezet biztosítása 4. erős helyi közösségek kialakítása és fenntartása 5. a szaktudás helybehozása feltételeinek biztosítása 6. helyi foglalkoztatottság szintjének növelése környezetbarát mezőgazdaság, racionális földhasználat, szerkezetváltás és hatékonyság előmozdítása a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban ; az élelmiszer-feldolgozás modernizálása - a vidéki térségek fejlesztése ; az élelmiszer-feldolgozás modernizálása környezetbarát mezőgazdaság, racionális földhasználat a vidéki térségek fejlesztése - a vidéki térségek fejlesztése környezetbarát mezőgazdaság, racionális földhasználat ; környezetbarát mezőgazdaság, racionális földhasználat környezetbarát mezőgazdaság, racionális földhasználat, szerkezetváltás és hatékonyság előmozdítása a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 4. Alprogramok A földrajzi összefüggésekből, a célokból és nem utolsó sorban a helyzetelemzésben ismertetett problémafából és célfából kiindulva az alábbi alprogramokat látjuk célszerűnek megnevezni. A kiemelt alprogramok tekintetében az a meggyőződésünk, hogy gerjesztő hatásúak a többi, hosszabb távon szintén kiemelten fontos alprogramhoz képest. A humán erőforrás és életminőség fejlesztése prioritást a következő alprogramokkal ajánlott megvalósítani: A) Települési közösségi élet B) Oktatás és képzés A helyi gazdaság fejlesztése a következő alprogramok megvalósítását igényli: A) Szőlő és bor B) Falusi és szelíd turizmus C) Környezetkímélő gazdálkodás D) Gazdálkodási feltételek E) Piac és marketing B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 7

8 stratégia A környezet állapotának javítása az alábbi alprogramokon keresztül valósítható meg: A) Agrárgazdasági környezet B) Táj- és természetvédelem C) Települési környezet 5. Intézkedések I. A humán erőforrás és életminőség fejlesztése A) Települési közösségi élet a. A helyi közösségi élet erősítése a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével b. A helyi csoportok tevékenységi körének bővítése, fejlesztése B) Oktatás és képzés a. A képzési és ismeretszerzési lehetőségek bővítése a térségen belül II. A helyi gazdaság fejlesztése A) Szőlő és bor a. A szőlészet és borászat minőségi fejlesztése, ehhez szükséges feltételek megteremtése b. Az értékesítési lehetőségek körének bővítése a szőlészetben-borászatban B) Falusi és szelíd turizmus a. A szolgáltatási színvonal emelése a falusi vendégfogadásban b. A turisztikai formák körének szélesítése és összekapcsolása C) Környezetkímélő gazdálkodási formák a. Az öko- és természetkímélő gazdálkodási feltételek megteremtése és javítása D) Gazdálkodási feltételek a. A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek javítása b. A mezőgazdasági feldolgozás helyi feltételeinek erősítése E) Piac és marketing a. A térségen belüli információáramlás javítása b. A meglévő és létrehozott értékek népszerűsítésének és eladásának fejlesztése III. A környezet állapotának javítása A) Agrárgazdasági környezet a. A mezőgazdasági területek alkalmasság szerinti hasznosítása b. Agrárinfrastruktúra fejlesztése B) Táj- és természetvédelem a. Térségi környezetvédelem ösztönzése B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 8

9 stratégia C) Települési környezet a. A községek és a város településképének fejlesztése b. Térségi közlekedési hálózatok fejlesztése 6. Ütemezés A programhoz kapcsolódó táblázatból kitűnik a forrás-hozzárendelés mellett az közötti két és fél éves időszak programtervének ütemezése, konkrétan az, hogy fontossági sorrendet mellőzve minden intézkedést javasolnak a tervezők elindítani, illetve a megvalósításukhoz anyagi támogatást szerezni. Az egyszerű és az utóbbi évek tapasztalatát figyelembe véve kényszerű is nehéz megítélni, hogy mely tevékenységet ítélnek aktuális fontosnak a döntéshozók, illetve a forrás kombinációk mikor hoznak olyan szerencsés helyzetet, hogy az adott tervet a program szerint sikerül megvalósítani. Az ütemez jelen esetben inkább esélyt, lehetőséget jelent. A javaslatok változatlanul a kiemelt alprogramok megvalósítása mellett tartanaik ki, bízva abban, hogy ezek a preferált alprogramok a többi intézkedést is beindítják, stimulálják. 7. A stratégiai program jövőképe A stratégiai program összeállításában résztvevő helyi lakosság, szakemberek, vállalkozások, civil szerveződések, tehát a térség szereplői azt várják a programban rögzített célok megvalósulása esetén, hogy egy kiegyenlített, az egész térséget magába foglaló, folyamatos fejlődés indul be, amely alapja a természeti, gazdasági és emberi környezet egysége. A programok jelen esetben 2004-től 2006-ig szólnak, ugyanakkor megalapozzák a térség következő 7 éves tervezési szakasz alapvető céljait, valamint a megye és a régió prioritásaiba illő hosszabb távú fejlődését is. A stratégiai program megvalósulásának gazdasági változásai és következményei: javul a mezőgazdasági és erdőgazdasági termelés hatásfoka, nagyobb hozzáadott értékű és jobb minőségű termékek kerülnek piacra, bővül a turisztikai kínálat, ezen belül nő a falusi és a szelíd turizmus aránya, erősödik a belföldi turizmus, erősödik az agrárium és a turizmus kapcsolata, hatékonyabbá válik a kínálati és keresleti piac, és sikeresebb lesz ezeken való megjelenés, kialakul és folyamatossá válik a párbeszéd az egyes gazdasági és társadalmi szereplők között, radikálisan csökken a szürke és fekete gazdaság aránya. Környezeti változások és következmények: csökken a talaj és az élővizek elszennyeződésének mértéke, hosszú távon megszűnik a szennyezés veszélye, ápolt és gondozott kultúrtáj alakul ki, alkalmas a turizmus és a mezőgazdaság tevékenységének folytatására is, tájba illő és a hagyományokhoz igazodó településképek alakulnak ki. Társadalmi változások és következmények: csökken az elvándorlás és elszegényedés veszélye, főként a kistelepüléseken, B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 9

10 stratégia új, helyi, hosszú távú munkahelyek jönnek létre, ezáltal csökken a munkanélküliek aránya, növekszik a fiatalok aránya, csökken az elöregedés és kihalás veszélye, nő az általános műveltségi és szakképzettségi szint, javul a lakosság közérzete. Az érintettek oldaláról a stratégia jövőképe úgy alakul, hogy a. az itt lakó jól érzi magát, mert van munkahelye, van biztos jövedelme, van egy közösség, amelybe beletartozhat és vannak perspektívái, tervei. b. a szőlőtermesztők, bortermelők és a mezőgazdasági termelők és termék-feldolgozók a gazdálkodásuk folytatásához kihasználható lehetőségeket szereznek, és rendezett fizikai környezetben folytathatják tevékenységüket. c. a kézművesek, a falusi turisztikai szolgáltatók és a vízparti turisztikai szolgáltatók egymás tevékenységéről tudva, egymást bekapcsolva a saját tevékenységi körükbe fejlődnek, kiterjesztem a működési idejüket a hidegebb hónapokra is. d. a szociális ellátó szervezetek szervezett formában, technikailag felszerelve végzik a munkájukat, eljutva minden rászorulóhoz. e. az oktatási intézmények kiterjesztik tevékenységüket a tovább- és átképzési programokba, jól felszerelt technikával rendelkeznek és aktív kapcsolatot alakítanak ki a munkaadókkal. f. a lakossági, üzleti szolgáltatások a jelentkező igényeknek megfelelő árukészlettel és szolgáltatásokkal végzik tevékenységüket. g. az önkormányzatok közösen, céljaikat egyeztetve egymással, a településeken túlmutató fejlesztéseket együtt valósítják meg, a stratégiájukat egy rendszeren belül alakítják ki. Összefoglalva a stratégiai program jövőképe, hogy a térség egészében és a környezetében kialakul az alulról építkező, szövetkezéseken alapuló, a környezettel harmonikusan fejlődni képes földrajzi és gazdasági egység, az itt élő ember szolgálatában. B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 10

11 OPERATÍV PROGRAM 1. Az szöveges összefoglalása Az kidolgozott intézkedései és támogatandó tevékenységei a stratégiára alapozottan lettek megfogalmazva. A stratégia 4. fejezetében utaltunk arra, hogy a megfogalmazott 10 alprogram közül 6, azaz - Oktatás és képzés - Szőlő és bor - Falusi és szelíd turizmus - Gazdálkodási feltételek - Piac és marketing - Agrárgazdasági környezet jelent olyan gerjesztő hatást a térségben, amely a többi intézkedés tevékenységeire is ösztönzőleg hat. Tehát ebben látjuk a stratégia valódi hangsúlyait, amelyek elindításával egy magától fejlődni képes, egységes térségi rendszer alakulhat ki. Ettől függetlenül a program alkotói kívánatosnak tartják a stratégiában megfogalmazott célokhoz rendelt programok mindegyikének beindítását, mivel a fejlődés akkor lehet komplex és eredményeiben a 3 éve tervezési időszakon túlmutató, ha párhuzamosan több fejlesztési irányt is támogatunk tevékenységek garantálásával. Ezt tükrözi az alábbi összefoglaló táblázat is, amely az egyes alprogramokhoz rendelt intézkedések megvalósulásával produkált outputok, eredmények és hatások összefoglalását adják. B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 11

12 Alprogram Output Eredmény Következmény/hatás Mikrotérségenként vagy Működő civil szervezetek, Élénkül és javul a szellemi településenként egy 3 év alatt a meglévők élet animátor és egy erős civil száma megduplázódik szervezet I/A) Települési közösségi élet I/B) Oktatás és képzés II/A) Szőlő és bor II/B) Falusi és szelíd turizmus II/C) Környezetkímélő gazdálkodás II/D) Gazdálkodási feltételek II/E) Piac és marketing III/A) Agrárgazdasági környezet III/B) Táj- és természetvédelem III/C) Települési környezet Évi hallgató és tanfolyamon résztvevő egyegy képzési ciklusban 3 év alatt településenként hektár új szőlőtelepítés 3 év alatt új programszervezés, vendégfogadó helyek felújítása és kialakítása, stb. Környezetkímélő gazdálkodásra átálló gazdaságok, erdőtelepítések Gépbeszerzések, termelői csoportok szerveződése, birtokösszevonások Térségi és települési kiadványok, információgyűjtés és szolgáltatás minden településen Évi 20 km út és csapadékvíz hálózat felújítása, víz- és szennyvízvezeték kiépítése 1-2 térségi hulladékkezelő kiépítése, a hulladékszállítás megszervezése 3 év alatt 1 épület illetve településrész-felújítás községenként, 1 új út, 5 felújított út Évi 50 végzett hallgató 2005-től Településenként 5-10 fejlődő szőlő- és borgazdaság A térségben 100 működő falusi vendégfogadóhely 20 beinduló integrált és ökogazdaság, ha gondozott erdőterület Településenként jól felszerelt működő gazdaság, közülük 5 egy termelői csoport tagja Kiépült információs pultok és központ, szervező rendszer Településenként 5 km felújított mezőgazdasági és hegyi út, kiépített kommunális hálózat Működő hulladékkezelők, évi 5-10 természetvédelmi akció Rendezett, vonzó falvak és összeköttetéseik Hatékony munkavégzés, élénk gazdasági fejlődés, csökkenő munkanélküliség A gazdaság erősödése, a borpiac élénkülése, versenyképes termékek a hazai és nemzetközi piacon A szezon kibővülése, új turisztikai ágak fejlődése, nagyobb jövedelem lecsapódása A biopiacon való részesedés szerzése a térségben termelt biotermékekkel A mezőgazdasági termelés fejlődése és élénkülése, versenyképes termékek piacra dobása Működő eladói rendszer Fejlett agrárgazdasági környezet, meglévő és működő infrastruktúra Védett és rendezett természeti táj Jó közérzet, erősödő identitástudat, több látogató 2. Összefoglaló idő és pénzügyi táblázat Az alábbi táblázat összefoglalása a térségben felmerült feladatokhoz rendelt potenciális pénzügyi forrásoknak. A terv nem valóban elköltött forintokat jelöl meg, hanem egyfajta igényt annak igényét, hogy minimálisan ennyi forrás rendelkezésre áll majd egy-egy intézkedés megvalósítására közötti tervelési időszakban a térségben, amely forrásnak egy részét a térség szereplői önkormányzatok, vállalkozások, civil szerveződések biztosítják, a másik részét pedig regionális, hazai és európai uniós támogatási rendszerekből szerzik meg. B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 12

13 Költségek összesen (millió Ft) Intézkedések Összesen a. A helyi közösségi élet erősítése a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével b. A helyi csoportok tevékenységi körének bővítése, fejlesztése I/A) Települési közösségi élet összesen: a. A képzési és ismeretszerzési lehetőségek bővítése a térségen belül I/B) Oktatás és képzés összesen: a. A szőlészet és borászat minőségi fejlesztése, ehhez szükséges feltételek megteremtése b. Az értékesítési lehetőségek körének bővítése a szőlészetben-borászatban II/A) Szőlő és bor összesen: a. A szolgáltatási színvonal emelése a falusi vendégfogadásban b. A turisztikai formák körének szélesítése és összekapcsolása II/B) Falusi és szelíd turizmus összesen: a. Az öko- és természetkímélő gazdálkodási feltételek megteremtése és javítása II/C) Környezetkímélő gazdálkodási formák összesen: a. A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek javítása b. A mezőgazdasági feldolgozás helyi feltételeinek erősítése II/D) Gazdálkodási feltételek összesen: a. A térségen belüli információáramlás javítása b. A meglévő és létrehozott értékek népszerűsítésének és eladásának fejlesztése II/E) Piac és marketing összesen: a. A mezőgazdasági területek alkalmasság szerinti hasznosítása b. Agrárinfrastruktúra fejlesztése III/A) Agrárgazdasági környezet összesen: a. Térségi környezetvédelem ösztönzése III/B) Táj- és természetvédelem összesen: a. A községek és a város településképének fejlesztése b. Térségi közlekedési hálózatok fejlesztése III/C) Települési környezet összesen: Mindösszesen: B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 13

14 3. Az menedzsment struktúrája A következő táblázat az egyes intézkedések megvalósítását elősegítő, koordináló, irányító személyeket, szervezeteket tartalmazza. Szükséges megjegyezni, hogy az intézkedések és a támogatandó tevékenységek többsége több szervezet, csoportosulás összefogásával lesz hatékony, és váltja be a hozzá fűzött reményeket. A szervezetek között ugyan nem szerepel, de a program szerkesztői szerint mindenképpen kívánatos, ajánlott és egyben szükségszerű is egy térségi szervezet létrehozása és működtetése, amely az egész programot menedzseli, összefogva a felsorolt és nem említett intézmények, szervezetek, csoportok munkáját és szándékait, a program célkitűzésének elérése érdekében. A szervezet abban az esetben képes hatékonyan ellátni a feladatát, ha a szakmailag felkészült. Ezért a térség adottságaira való tekintettel szükségesnek látjuk a következő területek képviselőit látni a szervezetben: agrárium, turizmus, környezetvédelem, oktatás-művelődés és humán szféra, műszaki tervezés, területfejlesztés, informatika. A döntéshozók akarata és forrásteremtése nélkül azonban a legjobb szakmai csapat sem lehet eredményes. Intézkedés I/A) Települési közösségi élet I/B) Oktatás és képzés II/A) Szőlő és bor II/B) Falusi és szelíd turizmus II/C) Környezetkímélő gazdálkodás II/D) Erdőgazdaság II/E) Gazdálkodási feltételek II/F) Piac és marketing III/A) Agrárgazdasági környezet III/B) Táj- és természetvédelem III/C) Települési környezet Megvalósításért felelős személyek, szervezetek Civil szervezetek és szövetségei, egyházközségek Oktatási intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok Balatonfüred-Csopaki Hegyközségi Tanács, hegyközségek Falusi szolgáltatók egyesülete, borutak, kerékpáros és lovas egyesületek, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, kézművesek szövetsége Termelői csoportok, Balatonfüred-Csopaki Hegyközségi Tanács, hegyközségek, mezőgazdasági vállalkozások szövetségei Erdőbirtokosságok Termelői csoportok, Balatonfüred-Csopaki Hegyközségi Tanács, hegyközségek, borút egyesületek Turisztikai szolgáltatók szövetsége, önkormányzatok, borutak, termelői csoportok, mezőgazdasági vállalkozások szövetségei Önkormányzatok, termelői csoportok, mezőgazdasági vállalkozások szövetségei Önkormányzatok, civil szervezetek, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Önkormányzatok, civil szervezetek, Műemlékvédelmi Hivatal, Balaton-felvidéki Nemzeti Park B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 14

15 4. Intézkedések 4.1. A helyi közösségi élet erősítése a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével (I/A) Az intézkedés szükségességének indoklása A térségben a helyi közösségi élet kialakításához és fenntartásához kevés vagy hiányzik a gerjesztő, ún. kovászember, aki képes arra, hogy megmozgassa és a helyi történelmi, tradicionális értékeknek vagy a helyi közösség igényeinek megfelelő irányba terelje a csoportot, kialakítva vagy megőrizve az identitástudatot. A meglévők számára pedig a tevékenységük ellátását megkönnyítő feltételek hiányoznak. Ezen túlmenően nincsenek megfelelő körülmények a helyi közösségek számára a tevékenységük űzéséhez, ami a helyszínt és a tárgyi feltételeket illeti. A meglévő kultúrházak nagy része elhanyagolt állapotban van, illetve nem rendelkezik klubhelyiségekkel, nem elérhető számukra a számítógép és az Internet, stb Az intézkedés célja Az intézkedés célja, hogy erős és tevékeny, a helyi értékekre büszke közösség jöjjön létre és maradjon fenn a településekben. Ehhez a kapcsolódó stratégiai cél: a lakosság csökkenésének megakadályozása specifikus cél: erős helyi közösségek kialakítása és fenntartása Az intézkedés rövid tartalma Az intézkedés keretében lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy-egy közösségben megtalálják a természetes vezéregyéniséget, aki képes összetartani a csoportot, és folyamatos tevékenységet, kötődést, szórakozást biztosít a helyieknek. Az intézkedés révén a személyi feltételeken túl a tevékenység elindításához szükséges tárgyi feltételek biztosítására is lehetőség nyílik. Az intézkedés másik része pedig biztosítja egyrészt a településen helyben elérhető közösségi helyiséget, annak felszerelését a vágyott tevékenység folytatásához, másrészt segítségével létrejöhet egy térségi civil központ, ahol tömörülhetnek a helyi közösségi csoportok, könnyebbé válik számukra a kapcsolatteremtés és tartás, az információáramlás, valamint szövetséget alakíthatnak ki a hasonló tevékenységet folytató helyi csoportok Közvetlenül érintett célcsoportok - kedvezményezettek köre A közösségek életébe bekapcsolódó lakosság, ifjúsági, női és nyugdíjas klubok tagjai, szabadidő tevékenységek csoportos űzői. Közvetve érintettek a szociális ellátó szervezetek a nyugdíjas klubok, szociális gondozók révén, az oktatási intézmények is az ifjúsági csoportok, gyermek szakkörök kapcsán A támogatandó tevékenységek köre A támogatandó tevékenységek a következők: Helyi összefogó, szervező emberek animátorok és kovászemberek felkutatása és tevékenységük elindítása B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 15

16 Civil szerveződések működési feltételeinek segítése, szélesítése és továbbfejlesztése A szerveződések működését könnyítő központi civil ház kialakítása, működtetése A térség központjában A helyi művelődési és közösségi házak, szobák funkcióinak bővítése a közösségi kezdeményezések érdekében - helyi központokként való működtetésének elősegítése 1. Kultúrház felújítása Vászolyon 2. Civil közösségi centrum kialakítása Balatonfüreden Az intézkedés fenntarthatósága A meglévő, rossz állapotban lévő épület felújítás a helyi közösségi élet erősítéséért illetve a kulturális programok megfelelő helyszínek biztosításáért A városi és térségi civil szerveződések számára egy információs és szervező központ kialakítása. Vászoly Fennmaradásáért Alapítvány, helyi önkormányzat Balatonfüred Önkormányzata, A város és a környező települések civil szervezetei Az adott támogatandó tevékenységhez tartozó projekt-ötletek Projekt megnevezése Projekt rövid leírása Projektgazda Gesztortelepülés Hozzávetőleges költség (ezer Ft) Vászoly Balatonfüred Gazdasági fenntarthatóság: Gazdasági értelemben áttételes szerephez jutnak a helyi kezdeményezések, mint egy erős bázis a településeken és a térségben. A helyi lakosok azzal, hogy jobban érzik magukat a lakóhelyükön, élhető életet tudnak élni, ez kihat a gazdaságban nyújtott teljesítményükre, ezáltal folyamatosabb és egyenletesebb fejlődés lesz biztosítva. Társadalmi fenntarthatóság: Az egyének lehetőséget kapnak, hogy egy-egy számukra megfelelő csoporthoz tartozzanak, ezáltal a közösségi énjük erősödik. A tevékenységük gyakorlása biztosítja a csoport céljának megvalósítását és fenntartását az adott érték megőrzését. Ez a cél generálja a folyamatos fenntarthatóságot. Környezeti fenntarthatóság: Szintén közvetve jut szerephez az intézkedéssel kapcsolatban egy-egy közösség tevékenységi körébe tartozhat a település környezetének gondozása. További biztosíték, hasonlóan a gazdasági fenntarthatósághoz, az emberek magasabb életszínvonala magasabb igényeket támaszt a saját környezetével szemben is, minek következtében ápolt, gondozott kultúrtáj keletkezik Az intézkedés hatásai az esélyegyenlőségre A nők és a hátrányos helyzetűek életére erős hatással van az intézkedés, mivel általában igaz, hogy a nők fogékonyabbak a közösségi csoportokban való közreműködésre. Ezzel folyamatos elfoglaltságot és erős kötődést lehet biztosítani a számukra, amely különösen fontos a kisebb településeken, ahol kevés a szórakozási és tartalmas időtöltési lehetőség, és fokozottan fontos a közösség elfogadása az adott személy számára. B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 16

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETELEMZÉS I KÖTET Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester 8237 Tihany, Kossuth

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben Két ország, egy cél, közös siker! Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben KERESKEDELMI TERV www.huro-cbc.eu Kereskedelmi Terv Csengeri Kistérség

Részletesebben

Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója

Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója Balaton Fejlesztési Tanács Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. április Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 5 2.

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/211-9/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017 AKCIÓTERV az elkészült Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégiához Készült A helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások TÁMOP-1.4.4-08/1 pályázati program támogatásával, című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Hódmezővásárhelyi kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Kistérség-település-ember-gondolat +LEADER 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Jövőkép A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósulásával az Akciócsoport

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Hagyományaira, értékeire büszke, felelős gondolkodással megújulni és gyarapodni képes, nyitott közösség megteremtése a térségben 2011.május

Részletesebben

Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás. Gazdaságfejlesztési Programja. II. kötet: Operatív Program

Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás. Gazdaságfejlesztési Programja. II. kötet: Operatív Program Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Gazdaságfejlesztési Programja II. kötet: Operatív Program Balatonfüred, 2005. március A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: Inspiratura

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet 2005. november 1. PRIORITÁS: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA...4 1.1. Stratégiai Program: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Nyílt Lapok 2000/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. Kis-Balaton Térsége Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Operatív Program

Nyílt Lapok 2000/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. Kis-Balaton Térsége Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Operatív Program Nyílt Lapok 2000/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Kis-Balaton Térsége Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Operatív Program Copyright Echo Nonprofit Network, 2000 A Nyílt Lapok az Echo

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda

Részletesebben

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag)

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag) A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag) Ezer arc egy törekvés a Tisza-Tarna-Rima mentén 1. Vezetői összefoglaló 1.1 A

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja

Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja 1999. május Tartalomjegyzék A térség bemutatása 4.oldal SWOT elemzés 5 2 Koncepció 8 A turizmus helyi jellemzői és fejleszthetőségük 8 Bevezetés

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály 2014-2020 Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója Területfejlesztési Osztály Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Tartalomjegyzék Tartalom I. A megye jövőképe / Itthon Tolnában /...4 I. 1.

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

A Gerence-Marcal-Rába-Somló Környék Helyi Akció Csoport vidékfejlesztési stratégiája

A Gerence-Marcal-Rába-Somló Környék Helyi Akció Csoport vidékfejlesztési stratégiája A Gerence-Marcal-Rába-Somló Környék Helyi Akció Csoport vidékfejlesztési stratégiája 1 Vezetői összefoglaló 2 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 2 1.2 Főbb célkitűzések 2 1.3 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Településrendezési eszközök felülvizsgálata. Településszerkezeti terv Munkaközi anyag

Településrendezési eszközök felülvizsgálata. Településszerkezeti terv Munkaközi anyag Településrendezési eszközök felülvizsgálata Településszerkezeti terv Munkaközi anyag ÖRVÉNYES Véleményezési eljárás anyaga Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes,

Részletesebben

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére, valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS)

A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS) A MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 1 A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS) B MINTATERÜLET: KÁLI MEDENCE MIKROTÉRSÉG (II. KÖTET) FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2009. december

Részletesebben

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében

Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I.1. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben