agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja"

Átírás

1 A Balatonfüredi Kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja Stratégia és Zánka, április 30.

2 stratégia A Balatonfüredi Kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja Stratégia és Megbízó: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Programok Főosztálya Megbízott: az Észak-Balatoni Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása 8251 Zánka, Fő u. 29. Tel.: 87/ , Tel./fax: 87/ A programkészítő szervezet: Magyarország Fesztivál Kft Monoszló, Fő u. 23. Tel.: 87/ , A program készítésében közreműködő személyek: Ábrahám Éva terület- és településfejlesztő közgazdász Csizmazia András Kemendy Miklós titkár Balatonfüredi-Csopaki Hegyközségi Tanács Kiszely Pál alpolgármester Balatonfüred Város Önkormányzata Nagy András polgármester Balatonszőlős Község Önkormányzata Simon György erdészmérnök Bakonyi Erdészeti és Faipari Rt. Sipos Jánosné elnök Falusi Turizmus Veszprém Megyei Szövetsége Szabó István irodavezető falugazdász FM Hivatal Zánkai Körzet Vajda Kálmán elnök Csopak Környéki Borút Egyesület Varga Zoltán elnök Balatonfüredi-Csopaki Hegyközségi Tanács B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 2

3 stratégia TARTALOMJEGYZÉK STRATÉGIA 4 1. Földrajzi összefüggések 4 2. Prioritások 5 3. Célkitűzések Általános célkitűzések Speciális célkitűzések 7 4. Alprogramok 7 5. Intézkedések 8 6. Ütemezés 9 7. A stratégiai program jövőképe 9 OPERATÍV PROGRAM Az szöveges összefoglalása Összefoglaló idő és pénzügyi táblázat Az menedzsment struktúrája Intézkedések A helyi közösségi élet erősítése a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével (I/A) A helyi csoportok tevékenységi körének bővítése, fejlesztése (I/A) A képzési és ismeretszerzési lehetőségek bővítése a térségen belül (I/B) A szőlészet és borászat minőségi fejlesztése, ehhez szükséges feltételek megteremtése (II/A) Az értékesítési lehetőségek körének bővítése a szőlészetben-borászatban (II/A) A szolgáltatási színvonal emelése a falusi vendégfogadásban (II/B) A turisztikai formák körének szélesítése és összekapcsolása (II/B) Az öko- és természetkímélő gazdálkodási feltételek megteremtése és javítása (II/C) A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek javítása (II/D) A mezőgazdasági feldolgozás helyi feltételeinek erősítése (II/D) A térségen belüli információáramlás javítása (II/E) A meglévő és létrehozott értékek népszerűsítésének és eladásának fejlesztése (II/E) A mezőgazdasági területek alkalmasság szerinti hasznosítása (III/A) Agrárinfrastruktúra fejlesztése (III/A) Térségi környezetvédelem ösztönzése (III/B) A községek és a város településképének fejlesztése (III/C) Térségi közlekedési hálózatok fejlesztése (III/C) 50 B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 3

4 stratégia STRATÉGIA 1. Földrajzi összefüggések A Balatonfüredi Kistérség települései, valamint a térségben működő önkormányzati összefogás, az Észak-Balatoni Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása települései ugyanazok. A térségre vonatkozó felmérés és terv ben és ben is ugyanazt a 20 települést érintik. A térség földrajzilag a kistáj-kataszteri rendszer szerinti besorolás alapján ugyan két tájegység része, gazdasági és társadalmi jellemzőit tekintve azonban az egyes településeken tapasztalható sajátosságok túlnyomó része általánosan érvényes az egész térségre. Így az alábbi jellegzetességek tapasztalhatók: a Balaton vízgyűjtőjeként a környezeti hatásokra fokozottan érzékeny terület, vegyes méretű, inkább kis terjedelmű parcellák, alacsony aranykorona-értékű, szőlőművelésnek és csonthéjasok termesztésnek, legeltetéses állattartásnak kedvező termőföldek, elhagyott, gondozatlan területek magas aránya a mező- és erdőgazdaságokban, Balatonfüred gazdasági, kulturális és társadalmi dominanciája, tömegturizmus és kiszolgáló szolgáltatásainak, valamint a gyenge agro- és szelíd- turizmusnak és hiányos kiegészítőinek kettős jelenléte, idegenforgalmi és mezőgazdasági szakképzettségű munkaerő, szezonalitás a munkavállalásban, a megváltozott gazdasági helyzetre rugalmasan reagáló szakembergárda hiánya, fejlődő, hosszú távon gyenge életképességű közösségi szerveződések, a kevés állandó lakosságszámú települések nagy száma, fogyó és öregedő lakosokkal, külföldi és magyar bebírók növekvő számával. A fent megjelölt jellemzőkből kiindulva különös figyelmet kell fordítani: a felszíni vízfolyások, a Balaton és a talaj szennyeződésének fokozatos megszüntetésére, a környezetkárosító tevékenységek beszüntetésére illetve a természetkímélő technológiákra való áttérésére; az adottságokra építő gazdálkodási formák és termékek előállításának elősegítésére; a helyben termelt áruk helyi feldolgozási szintjének növelésére és értékesítési lehetőségeik bővítésére; a minőségi és mennyiségi termeléshez szükséges infrastrukturális feltételek javítására vagy megteremtésére; az egyes gazdasági ágak kooperációjának ösztönzésére; a turizmus természethez, mezőgazdasághoz és falusias életmódhoz kapcsolódó formáinak, kiegészítő szolgáltatásainak bővítésére, minőségi színvonaluk javítására; a szakképzettség és a műveltség általános szintjének emelésére, a helyi identitástudat erősítését szolgáló akciók megszervezésére; a fehér gazdaság helyzetének erősítésére, az illegális tevékenységek felszámolására; a települések környezetének javítására, a táj- és településszépítő intézkedések megtételének biztosítására; B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 4

5 stratégia A parti települések (összesen 10) tekintetében tapasztalhatók a csak rájuk jellemző adottságok, úgymint: a vízparti üdüléshez kapcsolódó szolgáltatások vegyes színvonala, a nyári szezonhoz igazodó szolgáltatások túlsúlya, Balatonfüreden koncentrálódó minőség és választék, a térség átlagához képest magasabb szintű infrastruktúra és közlekedési feltételek, szezonális munkalehetőségek, kiemelten a turizmusban és a kapcsolódó szolgáltatásokban, gyenge és eseti marketing tevékenység, a településen túlmutató információ áramoltatás hiánya. A parttól távolabb eső települések speciális jellemzői: a környezeti adottságokban és a vonzerőkben tapasztalható bizonyos fokú érintetlenség, gyenge érdeklődés a helyi vonzerők iránt, hiányzó turisztikai szolgáltatások, a meglévő adottságok karbantartásának, kiajánlásának adhoc jellege, kis lélekszámú községek révén hiányzó szervezettség és információ a településen nem elérhető szolgáltatások tekintetében, nehéz elérhetőség, gyenge tömegközlekedési kapcsolatok, gyenge önszerveződés és lokálpatriotizmus, rendkívül kevés helyi munkahely, az őslakosság általánosan alacsony életszínvonala, kihasználatlan gazdálkodási lehetőségek a legeltetésben, gyepgazdálkodásban, erdőgazdálkodásban, földművelésben. Mindezen problémák képezik a figyelem koncentrálódásának szükségességét a helyi gazdasági és társadalmi szerveződések ösztönzésére; a meglévő adottságok pontos nyilvántartására és népszerűsítésére, valamint a közös információnyújtás lehetőségének kiépítésére; a helyi adottságokra épülő gazdálkodási formákról szóló ismeretanyag átadására és a gazdálkodás váltása feltételeinek megteremtésére; kooperáció kidolgozására a parti és nem parti települések között; 2. Prioritások A helyzetfeltárásban megmutatkozó pozitív és negatív adottságok és lehetőségek számba vétele alapján a következő prioritások fogalmazódtak meg: I. A humán erőforrás és életminőség fejlesztése Indoklás: A szerveződések, a közösségi élet hiányosságai, a saját értékeivel kevéssé vagy alig tisztában lévő lakosság, valamint az információhoz és a szaktudáshoz való nehéz hozzájutás tényéből kiindulva feltétlenül szükséges a lakosság fejlődési lehetőségekhez való hozzájutásának megkönnyítése, ezen túl pedig a helyi identitás, a helyhez való kötődés erősítése. B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 5

6 stratégia II. A helyi gazdaság fejlesztése Indoklás: Ahhoz, hogy növekedjen a helyben megtermelt jövedelem, fennmaradjon a térségre jellemző gazdálkodás, megőrződjön az utókor részére is a környezeti minőség, s nem utolsó sorban, hogy népszerű legyen a térség mind a turisták, mind a tőke, mind a fogyasztók számára, alapvető fontosságú a gazdálkodási feltételek javítása, a térség adottságaihoz való igazítása és nem utolsó sorban a megtermelt javak kiajánlása. III. A környezet állapotának javítása Indoklás: Az épített és természeti környezetben tapasztalható elhanyagoltság, kihasználatlanság, gondozatlanság és talajra, vízbázisra, növény- és állatvilágra hatást gyakoroló veszélyforrások arra ösztönöznek, hogy a térség kiemelt figyelmet fordítson a környezeti ártalmak csökkentésére és a szépségeinek, értékeinek védelmére. 3. Célkitűzések Az agrárstruktúra és vidékfejlesztési program célkitűzései országos, regionális és megyei szinten egyaránt feladatot rónak az adott terület szakmai gárdájára. A Balatonfüredi Kistérség csatlakozik ezen feladatok megvalósításához. A térség tudatosította, hogy saját jövőjét megtervezve, az alakításában aktív szerepet vállalva kíván előre haladni, miközben azon cél hajtja, hogy megerősödjön a természet, az ember és a gazdaság kapcsolata, és ez fenntartható legyen Általános célkitűzések A Balatonfüredi Kistérség alapvető és végső célja a természet, az ember és a gazdaság közelebbi kapcsolatának kialakítása, hosszú távon szerves egésszé való alakítása, a folyamatos és mértékletes fejlődés biztosításával mindhárom pillér számára. Ezek alapján az alábbi általános célok fogalmazódnak meg: a lakosság csökkenésének megakadályozása; a turizmus, mint fő bevételi forrás megőrzése; a környezet sokszínűsége további pusztulásának megakadályozása; az egyoldalúság megszüntetése a gazdasági ágak tekintetében; B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 6

7 stratégia 3.2. Speciális célkitűzések Az általános célt kibontva az alábbi feladatok megoldását tűzte ki a térség: A térség speciális célkitűzései az NVT céljaihoz való illeszkedés az AVOP céljaihoz való illeszkedés 1. a térség adottságaihoz igazított gazdaság kialakítása és erősítése 2. folyamatos turisztikai szezon biztosítása 3. az embernek és a többi élőlénynek megfelelő környezet biztosítása 4. erős helyi közösségek kialakítása és fenntartása 5. a szaktudás helybehozása feltételeinek biztosítása 6. helyi foglalkoztatottság szintjének növelése környezetbarát mezőgazdaság, racionális földhasználat, szerkezetváltás és hatékonyság előmozdítása a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban ; az élelmiszer-feldolgozás modernizálása - a vidéki térségek fejlesztése ; az élelmiszer-feldolgozás modernizálása környezetbarát mezőgazdaság, racionális földhasználat a vidéki térségek fejlesztése - a vidéki térségek fejlesztése környezetbarát mezőgazdaság, racionális földhasználat ; környezetbarát mezőgazdaság, racionális földhasználat környezetbarát mezőgazdaság, racionális földhasználat, szerkezetváltás és hatékonyság előmozdítása a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 4. Alprogramok A földrajzi összefüggésekből, a célokból és nem utolsó sorban a helyzetelemzésben ismertetett problémafából és célfából kiindulva az alábbi alprogramokat látjuk célszerűnek megnevezni. A kiemelt alprogramok tekintetében az a meggyőződésünk, hogy gerjesztő hatásúak a többi, hosszabb távon szintén kiemelten fontos alprogramhoz képest. A humán erőforrás és életminőség fejlesztése prioritást a következő alprogramokkal ajánlott megvalósítani: A) Települési közösségi élet B) Oktatás és képzés A helyi gazdaság fejlesztése a következő alprogramok megvalósítását igényli: A) Szőlő és bor B) Falusi és szelíd turizmus C) Környezetkímélő gazdálkodás D) Gazdálkodási feltételek E) Piac és marketing B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 7

8 stratégia A környezet állapotának javítása az alábbi alprogramokon keresztül valósítható meg: A) Agrárgazdasági környezet B) Táj- és természetvédelem C) Települési környezet 5. Intézkedések I. A humán erőforrás és életminőség fejlesztése A) Települési közösségi élet a. A helyi közösségi élet erősítése a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével b. A helyi csoportok tevékenységi körének bővítése, fejlesztése B) Oktatás és képzés a. A képzési és ismeretszerzési lehetőségek bővítése a térségen belül II. A helyi gazdaság fejlesztése A) Szőlő és bor a. A szőlészet és borászat minőségi fejlesztése, ehhez szükséges feltételek megteremtése b. Az értékesítési lehetőségek körének bővítése a szőlészetben-borászatban B) Falusi és szelíd turizmus a. A szolgáltatási színvonal emelése a falusi vendégfogadásban b. A turisztikai formák körének szélesítése és összekapcsolása C) Környezetkímélő gazdálkodási formák a. Az öko- és természetkímélő gazdálkodási feltételek megteremtése és javítása D) Gazdálkodási feltételek a. A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek javítása b. A mezőgazdasági feldolgozás helyi feltételeinek erősítése E) Piac és marketing a. A térségen belüli információáramlás javítása b. A meglévő és létrehozott értékek népszerűsítésének és eladásának fejlesztése III. A környezet állapotának javítása A) Agrárgazdasági környezet a. A mezőgazdasági területek alkalmasság szerinti hasznosítása b. Agrárinfrastruktúra fejlesztése B) Táj- és természetvédelem a. Térségi környezetvédelem ösztönzése B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 8

9 stratégia C) Települési környezet a. A községek és a város településképének fejlesztése b. Térségi közlekedési hálózatok fejlesztése 6. Ütemezés A programhoz kapcsolódó táblázatból kitűnik a forrás-hozzárendelés mellett az közötti két és fél éves időszak programtervének ütemezése, konkrétan az, hogy fontossági sorrendet mellőzve minden intézkedést javasolnak a tervezők elindítani, illetve a megvalósításukhoz anyagi támogatást szerezni. Az egyszerű és az utóbbi évek tapasztalatát figyelembe véve kényszerű is nehéz megítélni, hogy mely tevékenységet ítélnek aktuális fontosnak a döntéshozók, illetve a forrás kombinációk mikor hoznak olyan szerencsés helyzetet, hogy az adott tervet a program szerint sikerül megvalósítani. Az ütemez jelen esetben inkább esélyt, lehetőséget jelent. A javaslatok változatlanul a kiemelt alprogramok megvalósítása mellett tartanaik ki, bízva abban, hogy ezek a preferált alprogramok a többi intézkedést is beindítják, stimulálják. 7. A stratégiai program jövőképe A stratégiai program összeállításában résztvevő helyi lakosság, szakemberek, vállalkozások, civil szerveződések, tehát a térség szereplői azt várják a programban rögzített célok megvalósulása esetén, hogy egy kiegyenlített, az egész térséget magába foglaló, folyamatos fejlődés indul be, amely alapja a természeti, gazdasági és emberi környezet egysége. A programok jelen esetben 2004-től 2006-ig szólnak, ugyanakkor megalapozzák a térség következő 7 éves tervezési szakasz alapvető céljait, valamint a megye és a régió prioritásaiba illő hosszabb távú fejlődését is. A stratégiai program megvalósulásának gazdasági változásai és következményei: javul a mezőgazdasági és erdőgazdasági termelés hatásfoka, nagyobb hozzáadott értékű és jobb minőségű termékek kerülnek piacra, bővül a turisztikai kínálat, ezen belül nő a falusi és a szelíd turizmus aránya, erősödik a belföldi turizmus, erősödik az agrárium és a turizmus kapcsolata, hatékonyabbá válik a kínálati és keresleti piac, és sikeresebb lesz ezeken való megjelenés, kialakul és folyamatossá válik a párbeszéd az egyes gazdasági és társadalmi szereplők között, radikálisan csökken a szürke és fekete gazdaság aránya. Környezeti változások és következmények: csökken a talaj és az élővizek elszennyeződésének mértéke, hosszú távon megszűnik a szennyezés veszélye, ápolt és gondozott kultúrtáj alakul ki, alkalmas a turizmus és a mezőgazdaság tevékenységének folytatására is, tájba illő és a hagyományokhoz igazodó településképek alakulnak ki. Társadalmi változások és következmények: csökken az elvándorlás és elszegényedés veszélye, főként a kistelepüléseken, B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 9

10 stratégia új, helyi, hosszú távú munkahelyek jönnek létre, ezáltal csökken a munkanélküliek aránya, növekszik a fiatalok aránya, csökken az elöregedés és kihalás veszélye, nő az általános műveltségi és szakképzettségi szint, javul a lakosság közérzete. Az érintettek oldaláról a stratégia jövőképe úgy alakul, hogy a. az itt lakó jól érzi magát, mert van munkahelye, van biztos jövedelme, van egy közösség, amelybe beletartozhat és vannak perspektívái, tervei. b. a szőlőtermesztők, bortermelők és a mezőgazdasági termelők és termék-feldolgozók a gazdálkodásuk folytatásához kihasználható lehetőségeket szereznek, és rendezett fizikai környezetben folytathatják tevékenységüket. c. a kézművesek, a falusi turisztikai szolgáltatók és a vízparti turisztikai szolgáltatók egymás tevékenységéről tudva, egymást bekapcsolva a saját tevékenységi körükbe fejlődnek, kiterjesztem a működési idejüket a hidegebb hónapokra is. d. a szociális ellátó szervezetek szervezett formában, technikailag felszerelve végzik a munkájukat, eljutva minden rászorulóhoz. e. az oktatási intézmények kiterjesztik tevékenységüket a tovább- és átképzési programokba, jól felszerelt technikával rendelkeznek és aktív kapcsolatot alakítanak ki a munkaadókkal. f. a lakossági, üzleti szolgáltatások a jelentkező igényeknek megfelelő árukészlettel és szolgáltatásokkal végzik tevékenységüket. g. az önkormányzatok közösen, céljaikat egyeztetve egymással, a településeken túlmutató fejlesztéseket együtt valósítják meg, a stratégiájukat egy rendszeren belül alakítják ki. Összefoglalva a stratégiai program jövőképe, hogy a térség egészében és a környezetében kialakul az alulról építkező, szövetkezéseken alapuló, a környezettel harmonikusan fejlődni képes földrajzi és gazdasági egység, az itt élő ember szolgálatában. B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 10

11 OPERATÍV PROGRAM 1. Az szöveges összefoglalása Az kidolgozott intézkedései és támogatandó tevékenységei a stratégiára alapozottan lettek megfogalmazva. A stratégia 4. fejezetében utaltunk arra, hogy a megfogalmazott 10 alprogram közül 6, azaz - Oktatás és képzés - Szőlő és bor - Falusi és szelíd turizmus - Gazdálkodási feltételek - Piac és marketing - Agrárgazdasági környezet jelent olyan gerjesztő hatást a térségben, amely a többi intézkedés tevékenységeire is ösztönzőleg hat. Tehát ebben látjuk a stratégia valódi hangsúlyait, amelyek elindításával egy magától fejlődni képes, egységes térségi rendszer alakulhat ki. Ettől függetlenül a program alkotói kívánatosnak tartják a stratégiában megfogalmazott célokhoz rendelt programok mindegyikének beindítását, mivel a fejlődés akkor lehet komplex és eredményeiben a 3 éve tervezési időszakon túlmutató, ha párhuzamosan több fejlesztési irányt is támogatunk tevékenységek garantálásával. Ezt tükrözi az alábbi összefoglaló táblázat is, amely az egyes alprogramokhoz rendelt intézkedések megvalósulásával produkált outputok, eredmények és hatások összefoglalását adják. B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 11

12 Alprogram Output Eredmény Következmény/hatás Mikrotérségenként vagy Működő civil szervezetek, Élénkül és javul a szellemi településenként egy 3 év alatt a meglévők élet animátor és egy erős civil száma megduplázódik szervezet I/A) Települési közösségi élet I/B) Oktatás és képzés II/A) Szőlő és bor II/B) Falusi és szelíd turizmus II/C) Környezetkímélő gazdálkodás II/D) Gazdálkodási feltételek II/E) Piac és marketing III/A) Agrárgazdasági környezet III/B) Táj- és természetvédelem III/C) Települési környezet Évi hallgató és tanfolyamon résztvevő egyegy képzési ciklusban 3 év alatt településenként hektár új szőlőtelepítés 3 év alatt új programszervezés, vendégfogadó helyek felújítása és kialakítása, stb. Környezetkímélő gazdálkodásra átálló gazdaságok, erdőtelepítések Gépbeszerzések, termelői csoportok szerveződése, birtokösszevonások Térségi és települési kiadványok, információgyűjtés és szolgáltatás minden településen Évi 20 km út és csapadékvíz hálózat felújítása, víz- és szennyvízvezeték kiépítése 1-2 térségi hulladékkezelő kiépítése, a hulladékszállítás megszervezése 3 év alatt 1 épület illetve településrész-felújítás községenként, 1 új út, 5 felújított út Évi 50 végzett hallgató 2005-től Településenként 5-10 fejlődő szőlő- és borgazdaság A térségben 100 működő falusi vendégfogadóhely 20 beinduló integrált és ökogazdaság, ha gondozott erdőterület Településenként jól felszerelt működő gazdaság, közülük 5 egy termelői csoport tagja Kiépült információs pultok és központ, szervező rendszer Településenként 5 km felújított mezőgazdasági és hegyi út, kiépített kommunális hálózat Működő hulladékkezelők, évi 5-10 természetvédelmi akció Rendezett, vonzó falvak és összeköttetéseik Hatékony munkavégzés, élénk gazdasági fejlődés, csökkenő munkanélküliség A gazdaság erősödése, a borpiac élénkülése, versenyképes termékek a hazai és nemzetközi piacon A szezon kibővülése, új turisztikai ágak fejlődése, nagyobb jövedelem lecsapódása A biopiacon való részesedés szerzése a térségben termelt biotermékekkel A mezőgazdasági termelés fejlődése és élénkülése, versenyképes termékek piacra dobása Működő eladói rendszer Fejlett agrárgazdasági környezet, meglévő és működő infrastruktúra Védett és rendezett természeti táj Jó közérzet, erősödő identitástudat, több látogató 2. Összefoglaló idő és pénzügyi táblázat Az alábbi táblázat összefoglalása a térségben felmerült feladatokhoz rendelt potenciális pénzügyi forrásoknak. A terv nem valóban elköltött forintokat jelöl meg, hanem egyfajta igényt annak igényét, hogy minimálisan ennyi forrás rendelkezésre áll majd egy-egy intézkedés megvalósítására közötti tervelési időszakban a térségben, amely forrásnak egy részét a térség szereplői önkormányzatok, vállalkozások, civil szerveződések biztosítják, a másik részét pedig regionális, hazai és európai uniós támogatási rendszerekből szerzik meg. B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 12

13 Költségek összesen (millió Ft) Intézkedések Összesen a. A helyi közösségi élet erősítése a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével b. A helyi csoportok tevékenységi körének bővítése, fejlesztése I/A) Települési közösségi élet összesen: a. A képzési és ismeretszerzési lehetőségek bővítése a térségen belül I/B) Oktatás és képzés összesen: a. A szőlészet és borászat minőségi fejlesztése, ehhez szükséges feltételek megteremtése b. Az értékesítési lehetőségek körének bővítése a szőlészetben-borászatban II/A) Szőlő és bor összesen: a. A szolgáltatási színvonal emelése a falusi vendégfogadásban b. A turisztikai formák körének szélesítése és összekapcsolása II/B) Falusi és szelíd turizmus összesen: a. Az öko- és természetkímélő gazdálkodási feltételek megteremtése és javítása II/C) Környezetkímélő gazdálkodási formák összesen: a. A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek javítása b. A mezőgazdasági feldolgozás helyi feltételeinek erősítése II/D) Gazdálkodási feltételek összesen: a. A térségen belüli információáramlás javítása b. A meglévő és létrehozott értékek népszerűsítésének és eladásának fejlesztése II/E) Piac és marketing összesen: a. A mezőgazdasági területek alkalmasság szerinti hasznosítása b. Agrárinfrastruktúra fejlesztése III/A) Agrárgazdasági környezet összesen: a. Térségi környezetvédelem ösztönzése III/B) Táj- és természetvédelem összesen: a. A községek és a város településképének fejlesztése b. Térségi közlekedési hálózatok fejlesztése III/C) Települési környezet összesen: Mindösszesen: B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 13

14 3. Az menedzsment struktúrája A következő táblázat az egyes intézkedések megvalósítását elősegítő, koordináló, irányító személyeket, szervezeteket tartalmazza. Szükséges megjegyezni, hogy az intézkedések és a támogatandó tevékenységek többsége több szervezet, csoportosulás összefogásával lesz hatékony, és váltja be a hozzá fűzött reményeket. A szervezetek között ugyan nem szerepel, de a program szerkesztői szerint mindenképpen kívánatos, ajánlott és egyben szükségszerű is egy térségi szervezet létrehozása és működtetése, amely az egész programot menedzseli, összefogva a felsorolt és nem említett intézmények, szervezetek, csoportok munkáját és szándékait, a program célkitűzésének elérése érdekében. A szervezet abban az esetben képes hatékonyan ellátni a feladatát, ha a szakmailag felkészült. Ezért a térség adottságaira való tekintettel szükségesnek látjuk a következő területek képviselőit látni a szervezetben: agrárium, turizmus, környezetvédelem, oktatás-művelődés és humán szféra, műszaki tervezés, területfejlesztés, informatika. A döntéshozók akarata és forrásteremtése nélkül azonban a legjobb szakmai csapat sem lehet eredményes. Intézkedés I/A) Települési közösségi élet I/B) Oktatás és képzés II/A) Szőlő és bor II/B) Falusi és szelíd turizmus II/C) Környezetkímélő gazdálkodás II/D) Erdőgazdaság II/E) Gazdálkodási feltételek II/F) Piac és marketing III/A) Agrárgazdasági környezet III/B) Táj- és természetvédelem III/C) Települési környezet Megvalósításért felelős személyek, szervezetek Civil szervezetek és szövetségei, egyházközségek Oktatási intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok Balatonfüred-Csopaki Hegyközségi Tanács, hegyközségek Falusi szolgáltatók egyesülete, borutak, kerékpáros és lovas egyesületek, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, kézművesek szövetsége Termelői csoportok, Balatonfüred-Csopaki Hegyközségi Tanács, hegyközségek, mezőgazdasági vállalkozások szövetségei Erdőbirtokosságok Termelői csoportok, Balatonfüred-Csopaki Hegyközségi Tanács, hegyközségek, borút egyesületek Turisztikai szolgáltatók szövetsége, önkormányzatok, borutak, termelői csoportok, mezőgazdasági vállalkozások szövetségei Önkormányzatok, termelői csoportok, mezőgazdasági vállalkozások szövetségei Önkormányzatok, civil szervezetek, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Önkormányzatok, civil szervezetek, Műemlékvédelmi Hivatal, Balaton-felvidéki Nemzeti Park B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 14

15 4. Intézkedések 4.1. A helyi közösségi élet erősítése a személyi és tárgyi feltételek megteremtésével (I/A) Az intézkedés szükségességének indoklása A térségben a helyi közösségi élet kialakításához és fenntartásához kevés vagy hiányzik a gerjesztő, ún. kovászember, aki képes arra, hogy megmozgassa és a helyi történelmi, tradicionális értékeknek vagy a helyi közösség igényeinek megfelelő irányba terelje a csoportot, kialakítva vagy megőrizve az identitástudatot. A meglévők számára pedig a tevékenységük ellátását megkönnyítő feltételek hiányoznak. Ezen túlmenően nincsenek megfelelő körülmények a helyi közösségek számára a tevékenységük űzéséhez, ami a helyszínt és a tárgyi feltételeket illeti. A meglévő kultúrházak nagy része elhanyagolt állapotban van, illetve nem rendelkezik klubhelyiségekkel, nem elérhető számukra a számítógép és az Internet, stb Az intézkedés célja Az intézkedés célja, hogy erős és tevékeny, a helyi értékekre büszke közösség jöjjön létre és maradjon fenn a településekben. Ehhez a kapcsolódó stratégiai cél: a lakosság csökkenésének megakadályozása specifikus cél: erős helyi közösségek kialakítása és fenntartása Az intézkedés rövid tartalma Az intézkedés keretében lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy-egy közösségben megtalálják a természetes vezéregyéniséget, aki képes összetartani a csoportot, és folyamatos tevékenységet, kötődést, szórakozást biztosít a helyieknek. Az intézkedés révén a személyi feltételeken túl a tevékenység elindításához szükséges tárgyi feltételek biztosítására is lehetőség nyílik. Az intézkedés másik része pedig biztosítja egyrészt a településen helyben elérhető közösségi helyiséget, annak felszerelését a vágyott tevékenység folytatásához, másrészt segítségével létrejöhet egy térségi civil központ, ahol tömörülhetnek a helyi közösségi csoportok, könnyebbé válik számukra a kapcsolatteremtés és tartás, az információáramlás, valamint szövetséget alakíthatnak ki a hasonló tevékenységet folytató helyi csoportok Közvetlenül érintett célcsoportok - kedvezményezettek köre A közösségek életébe bekapcsolódó lakosság, ifjúsági, női és nyugdíjas klubok tagjai, szabadidő tevékenységek csoportos űzői. Közvetve érintettek a szociális ellátó szervezetek a nyugdíjas klubok, szociális gondozók révén, az oktatási intézmények is az ifjúsági csoportok, gyermek szakkörök kapcsán A támogatandó tevékenységek köre A támogatandó tevékenységek a következők: Helyi összefogó, szervező emberek animátorok és kovászemberek felkutatása és tevékenységük elindítása B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 15

16 Civil szerveződések működési feltételeinek segítése, szélesítése és továbbfejlesztése A szerveződések működését könnyítő központi civil ház kialakítása, működtetése A térség központjában A helyi művelődési és közösségi házak, szobák funkcióinak bővítése a közösségi kezdeményezések érdekében - helyi központokként való működtetésének elősegítése 1. Kultúrház felújítása Vászolyon 2. Civil közösségi centrum kialakítása Balatonfüreden Az intézkedés fenntarthatósága A meglévő, rossz állapotban lévő épület felújítás a helyi közösségi élet erősítéséért illetve a kulturális programok megfelelő helyszínek biztosításáért A városi és térségi civil szerveződések számára egy információs és szervező központ kialakítása. Vászoly Fennmaradásáért Alapítvány, helyi önkormányzat Balatonfüred Önkormányzata, A város és a környező települések civil szervezetei Az adott támogatandó tevékenységhez tartozó projekt-ötletek Projekt megnevezése Projekt rövid leírása Projektgazda Gesztortelepülés Hozzávetőleges költség (ezer Ft) Vászoly Balatonfüred Gazdasági fenntarthatóság: Gazdasági értelemben áttételes szerephez jutnak a helyi kezdeményezések, mint egy erős bázis a településeken és a térségben. A helyi lakosok azzal, hogy jobban érzik magukat a lakóhelyükön, élhető életet tudnak élni, ez kihat a gazdaságban nyújtott teljesítményükre, ezáltal folyamatosabb és egyenletesebb fejlődés lesz biztosítva. Társadalmi fenntarthatóság: Az egyének lehetőséget kapnak, hogy egy-egy számukra megfelelő csoporthoz tartozzanak, ezáltal a közösségi énjük erősödik. A tevékenységük gyakorlása biztosítja a csoport céljának megvalósítását és fenntartását az adott érték megőrzését. Ez a cél generálja a folyamatos fenntarthatóságot. Környezeti fenntarthatóság: Szintén közvetve jut szerephez az intézkedéssel kapcsolatban egy-egy közösség tevékenységi körébe tartozhat a település környezetének gondozása. További biztosíték, hasonlóan a gazdasági fenntarthatósághoz, az emberek magasabb életszínvonala magasabb igényeket támaszt a saját környezetével szemben is, minek következtében ápolt, gondozott kultúrtáj keletkezik Az intézkedés hatásai az esélyegyenlőségre A nők és a hátrányos helyzetűek életére erős hatással van az intézkedés, mivel általában igaz, hogy a nők fogékonyabbak a közösségi csoportokban való közreműködésre. Ezzel folyamatos elfoglaltságot és erős kötődést lehet biztosítani a számukra, amely különösen fontos a kisebb településeken, ahol kevés a szórakozási és tartalmas időtöltési lehetőség, és fokozottan fontos a közösség elfogadása az adott személy számára. B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 16

17 Hasonló a helyzet a hátrányos helyzetűek esetében is. Amennyiben megváltozott munkaképességűekről van szó, úgy a segítségnyújtás csoporton keresztül hatékonyabb és kevésbé terhes az adott egyén számára. Ezen túlmenően azonban az adott személynek is lehetősége nyílik segíteni a többi társát. A társadalmilag megkülönbözetett csoport tagjainak könnyebbé válik a helyi közösség erősödésén keresztül a beilleszkedés. B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 17

18 4.2. A helyi csoportok tevékenységi körének bővítése, fejlesztése (I/A) Az intézkedés szükségességének indoklása A helyi társadalom, a közösségek néhány rétege, mint a nyugdíjasok, a fiatalok és a megváltozott munkaképességűek nehéz helyzetben vannak amiatt, hogy kevés lehetőség van számukra az egyes településeken lekötni a figyelmüket, kielégíteni igényeiket illetve hasznosnak érezni magukat a közösségeken belül Az intézkedés célja Az intézkedés célja, hogy az egyes közösségi csoportok számára erősebb helyzet teremtődjön a helyi társadalmon belül Ehhez a kapcsolódó stratégiai cél: a lakosság csökkenésének megakadályozása specifikus cél: erős helyi közösségek kialakítása és fenntartása Az intézkedés rövid tartalma Az intézkedés lehetőséget biztosít a helyi közösségek számára, hogy a nyugdíjasokat és megváltozott munkaképességűeket bevonják a közös életbe, a tevékenységeikbe. A kis lakos számú településeken különösen fontos, hogy milyen a lakosok életminősége, és ennek csak egyik feltétele az anyagi helyzet, legalább ugyanakkora a lelki bázis. Az intézkedés révén akár szórakozási és időtöltési, akár valamilyen feladat megoldási lehetőségek nyílnak meg. A másik érintett réteg a fiatalok közössége, akik a felgyorsult világban, a túl sok külső impulzus sokaságában elveszíthetik a gyenge kapcsolatukat a biztos emberi értékekkel, illetve nem lesz kapaszkodójuk akkor sem, ha nem ismerik meg a helyi hagyományokat, életszemléletet, értékeket. Az ifjúsági csoportok erősítése az intézkedés révén megvalósulhat A közvetlenül érintett célcsoportok - kedvezményezettek köre A helyi érintett rétegek szereplői, tagjai, közvetve a szociális ellátó intézmények, valamint az oktatási intézmények és a helyi önkormányzatok A támogatandó tevékenységek köre A támogatandó tevékenységek a következők: A nyugdíjasok és megváltozott munkaképességűek életkörülményeinek javítása, valamint bevonásuk a közösségi szerveződések munkájába, a felhalmozott tudásának felhasználásával Az ifjúság számára csoportos foglalkozások szervezése a helyi értékek megismertetése és a közösségi élet elsajátítása céljából Az adott támogatandó tevékenységhez tartozó projekt-ötletek: Projekt megnevezése Projekt rövid leírása Projektgazda Gesztor- Hozzávető- B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 18

19 Nyugdíjas egészségügyi központ kialakítása A megfelelő éghajlati viszonyok miatt, a családias, vonzó kistelepülés lehetővé teszi a nyugdíjasok számára egy egészségügyi-turisztikai központ kialakítását település leges költség (ezer Ft) Helyi önkormányzat Paloznak Az intézkedés fenntarthatósága Gazdasági fenntarthatóság: Gazdasági értelemben áttételes szerephez jutnak a helyi kezdeményezések, mint egy erős bázis a településeken és a térségben. A helyi lakosok érintett rétegei azzal, hogy jobban érzik magukat a lakóhelyükön, élhető életet tudnak élni, ez kihat a gazdaságban nyújtott új teljesítményükre, kisebb rászorultsággal közelednek a külvilág felé. Társadalmi fenntarthatóság: Az egyének lehetőséget kapnak, hogy egy-egy számukra megfelelő csoporthoz tartozzanak, ezáltal a közösségi énjük erősödik. A tevékenységük gyakorlása biztosítja a csoport céljának megvalósítását és fenntartását. Ez a cél generálja a folyamatos fenntarthatóságot. Környezeti fenntarthatóság: Szintén közvetve jut szerephez az intézkedéssel kapcsolatban egy-egy közösség tevékenységi körébe tartozhat a település környezetének gondozása. További biztosíték, hasonlóan a gazdasági fenntarthatósághoz, az emberek magasabb életszínvonala magasabb igényeket támaszt a saját környezetével szemben is, minek következtében ápolt, gondozott kultúrtáj keletkezik Az intézkedés hatásai az esélyegyenlőségre A nők és a hátrányos helyzetűek életére erős hatással van az intézkedés, mivel általában igaz, hogy a nők fogékonyabbak a közösségi csoportokban való közreműködésre. Ezzel folyamatos elfoglaltságot és erős kötődést lehet biztosítani a számukra, amely különösen fontos a kisebb településeken, ahol kevés a szórakozási és tartalmas időtöltési lehetőség, és fokozottan fontos a közösség elfogadása az adott személy számára. Hasonló a helyzet a hátrányos helyzetűek esetében is. Amennyiben megváltozott munkaképességűekről van szó, úgy a segítségnyújtás csoporton keresztül hatékonyabb és kevésbé terhes az adott egyén számára. Ezen túlmenően azonban az adott személynek is lehetősége nyílik segíteni a többi társát. A társadalmilag megkülönbözetett csoport tagjainak könnyebbé válik a helyi közösség erősödésén keresztül a beilleszkedés. Az ifjúság és nyugdíjasok számára szintén meghatározó az intézkedés, a létük határozza meg azt, hogy a fenntarthatóság biztosítva lesz. B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 19

20 4.3. A képzési és ismeretszerzési lehetőségek bővítése a térségen belül (I/B) Az intézkedés szükségességének indoklása A térségben komoly igény keletkezett arra vonatkozóan, hogy több aktuális ismerethez tudjanak jutni a helyi vállalkozások, lakosok, diákok, stb. A másik oldalról pedig hiányzik a térség jellegzetességeire és lehetőségeire építő szakismeretek átadása. Erre az oktatók sincsenek felkészülve különösen igaz ez a csatlakozáskor, amikor nagy mennyiségű ismeret átvételére és átadására van szükség minél rövidebb idő alatt, hogy a kínálkozó lehetőségeket ki tudják használni Az intézkedés célja Az intézkedés célja, hogy nőjön a térség lakosainak, vállalkozásainak az átlagos tudás szintje, illetve szélesebb látókörrel rendelkezzenek. Ehhez a kapcsolódó stratégiai cél: 1. a lakosság csökkenésének megakadályozása 2. az egyoldalúság megszüntetése a gazdasági ágak tekintetében specifikus cél: 1. a szaktudás helybehozása feltételeinek biztosítása 2. a térség adottságaihoz igazított gazdaság kialakítása és erősítése Az intézkedés rövid tartalma Az intézkedésen belül támogatni kívánjuk a meglévő helyi oktatási intézményeket a helyi ismeretek átadására, a speciális ismeretanyag összegyűjtésére és továbbítására, valamint a kapcsolatuk erősítésére a vállalkozókkal és a tanulni vágyókkal. Az egyik fontos kérdéskör az EU-ból várható lehetőségek hatékony kihasználása illetve a betartandó jogszabályokra való ügyelés. Az intézkedés külön figyelmet fordít a nyugdíjasokra és a megváltozott munkaképességűekre a program összeállítói kiemelten fontosnak tartják a tovább- vagy átképzési lehetőségek kiterjesztését ezekre a rétegekre, ugyanis az élhető élet fontossága számukra sokkal intenzívebb, a problémákkal szembeni fokozottabb érzékenységük miatt. Az új ismeretek elsajátításának lehetősége számukra új kapukat nyithatnak meg a saját életszínvonaluk emelésében A közvetlenül érintett célcsoportok - kedvezményezettek köre Az érintett lakosokon kívül a szőlőtermesztők és bortermelők, a mezőgazdasági termelők és termékfeldolgozók, a falusi turisztikai szolgáltatók, a vízparti turisztikai szolgáltatók, a szociális ellátó szervezetek, az oktatási intézmények és a lakossági, üzleti szolgáltatások, akik igénylik az új ismeretek elsajátítását A támogatandó tevékenységek köre A támogatandó tevékenységek a következők: A meglévő szakmai képzési lehetőségek (szakközépiskolák, universitas) bevonása a helyi viszonyokra építő alap-, közép- vagy felsőszintű szakismeretek elsajátításába B ALATONFÜREDI K ISTÉRSÉG 20

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

,, Szamostatárfalva belterületi

,, Szamostatárfalva belterületi ,, Szamostatárfalva belterületi és külterületi útfelújítás '' Tisztelt Olvasó! Szamostatárfalva Község Önkormányzat, és a helybeli lakosok számára is kiemelkedõen fontos a foglalkoztatottság növelése,

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI. 1.1. A pályázat címe:

1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI. 1.1. A pályázat címe: 1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1. A pályázat címe: 1.2. a.) Pályázó megnevezése: b.) Település(ek): c.) Régió: d.) Megye: e.) Lakosságszám: f.) A falumegújítási

Részletesebben

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014.

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. Kerékpáros Magyarország Szövetség Alapítva: 2008 Tagjai lehetnek: olyan szervezetek,

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

A Székelygyümölcs mozgalom (Hagyományaink gyümölcsei) Egy lehetséges jó példa hagyományra és innovációra alapozott vidékfejlesztésre

A Székelygyümölcs mozgalom (Hagyományaink gyümölcsei) Egy lehetséges jó példa hagyományra és innovációra alapozott vidékfejlesztésre A Székelygyümölcs mozgalom (Hagyományaink gyümölcsei) Egy lehetséges jó példa hagyományra és innovációra alapozott vidékfejlesztésre Kolumbán Gábor,Székelyudvarhely, Civitas Alapítvány, Székelygyümölcs

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén

Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén Tiszaújváros 2013. március 27. Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referens A lokális és a globális szemlélete

Részletesebben

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Seszták Oszkár A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke Nyíregyháza, 2012. június 19. Vázlat I. Változások II. Múlt III. Stratégiai céljaink IV.

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 Zalaszentmárton 2015. augusztus 24. Dr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet vezető Előzmények folyamatok 2007. október 11. Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye Reich László (CMC jelölt) Budapest, 2008. március 18. Tartalom Előzmények A közösségi bormarketing program

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben