Két új ökológiai fogalom: a természeti tőke és a környezeti fenntarthatóság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Két új ökológiai fogalom: a természeti tőke és a környezeti fenntarthatóság"

Átírás

1 KÖRNYZETGAZDÁLKODÁS Két új ökológiai fogalom: a természeti tőke és a környezeti fenntarthatóság Tárgyszavak: kritikus természeti tőke; természetes környezet; fenntarthatóság; környezeti terhelés. A tőke közgazdasági fogalma, fajtái A tőke (capital, Kapital) a neoklasszikus közgazdaságtan által bevezetett és a tudományágnak ma is alapvető koncepcióját hordozó fogalom, amely javak és szolgáltatások áramlását elindító és fenntartó készletet jelöl. E tanítás a tőke három fajtáját különbözteti meg: a földet, a munkát és az ember alkotta tőkét (gyakran csak ezt értik tőkén). Egy megújított 1996-ban közzétett definíció szerint a tőke azon reális javak készlete, amelyből újabb javakat (ill. árut) lehet előállítani. A tőke fenti, hagyományos hármasához a ma érvényes megfogalmazású tőke csak mint az ember jólétének és boldogulásának alapvető tényezőihez kapcsolódik. A modern elmélet négyes felosztást vezet be: gyártott (előállított), humán, társadalmi/szervezeti és természeti (ökológiai, környezeti) tőke formájában. Mindegyik tőkefajta szintén szolgáltatások áramlását hozza létre, amelyek a termelésbe betáplált anyagi és szellemi inputot képezik.

2 A gyártott (előállított) tőke gépek, eszközök, építmények, infrastruktúra hozzájárul a termeléshez, de nem épül be a termékbe, rendszerint egy évnél hosszabb idő alatt használódik el. Ezzel szemben a közbenső termékek pl. fémek, műanyagok, összetevők vagy beágyazódnak a termelt javakba, vagy közvetlenül felhasználják őket a termeléshez. A gyártási tőke magában foglalja tehát az összes gazdasági tevékenység és műszaki változás által létrehozott javakat. A humán tőke mindazon, az idők folyamán kialakult társadalmi, kulturális és politikai rendszerekből táplálkozik, amelyek kifejlesztették egyfelől a természeti környezet megváltoztatásának, másfelől a hozzá való alkalmazkodásnak az eszközeit és módszereit. A humán tőke az összes egyéni munkaképességet, a társadalmi/szervezeti tőke pedig azt a hálózatot tartalmazza, amellyel az egyéni hozzájárulások mozgósíthatók és összehangolhatók. A természeti tőke részei: a föld, levegő, édesvizek, tenger és ökológiai rendszerek. A természeti tőke meghatározása, jelentősége A természeti tőke holland egyetemi és nemzetközi intézeti szakemberek itt alkalmazott fogalmi rendszerében az általános tőkefogalom analógiájára a természeti erőforrásoknak, ill. környezeti vagyonnak (Nap, víz, levegő, ökoszisztémák) az a készlete, amely most és a jövőben az emberiségnek értékes javakat tud nyújtani, A természeti tőke funkcionális jellemzői a három alapvető környezeti közeg (föld, víz, levegő) és az általuk nyújtott élőhelyeken fenntartott élet köré csoportosíthatók (1. táblázat). Az idők folyamán az ember a természeti tőkét úgy alakította át, hogy egy vagy néhány funkciójában maximális legyen a termelés az eredeti rendszer többi szolgáltatásának rovására. Ebből a fejlődésből leszármaztatható az ötödik: a termesztett tőke, amely az emberi befolyás mértéke szerint lehet féltermészetes rendszer (pl. legelő, vadászterület), fenntartható (erdőgazdaság) és intenzív, gyakran nem fenntartható termesztési rendszer (farmergazdaság, ültetvény).

3 1. táblázat A természeti tőke fajtái mint közeg/ökoszisztéma együttesek Közeg Levegő Víz Föld Élőhely Az ökoszisztéma működésének jellemzői légköri tulajdonságok és klimatológiai folyamatok (p. levegőminőség, csapadék, hőmérséklet, szél) hidrológiai folyamatok és tulajdonságok (pl. édesvíz és talajvízkészletek, folyóvízterhelés, vízminőség) a felszíni rétegben végbemenő geológiai folyamatok (pl. tektonika, ércképződés), geomorfológiai tulajdonságok és folyamatok (erősítés, mállás, sugárzás-visszaverő képesség), talajfolyamatok és -tulajdonságok (textúra, termőképesség, biológiai aktivitás) a vegetáció jellemzői (szerkezet, biomassza, légzés, párolgás), az állat- és növényvilág (fajgazdaság, dinamika, táplálkozási érték), életközösségi tulajdonságok (tápláléklánc-kölcsönhatások, felbomlás), konzerváló érték/integrálódás (sértetlenség, egyedüli előfordulás) Környezeti funkciók Környezeti vagy ökológiai funkciókon a természeti folyamatok és komponensek azon képessége értendő, hogy emberi szükségleteket közvetlenül vagy közvetve kielégítő javakat és szolgáltatásokat nyújtsanak, ezen belül a javak (készletek) ökológiai rendszerek (ökoszisztémák) részeiből (növények, állatok, ásványok), a szolgáltatások (pl. hulladék-újrahasznosítás) az ökoszisztéma folyamataiból (biogeokémiai ciklusokból) származnak. A természeti tőke négy környezeti funkciót lát el: gondoskodik a termelés nyersanyagairól (fűtő- és üzemanyagok, fémek, fa, élelem) forrásfunkció befogadja, elnyeli, semlegesíti a termelés és a fogyasztás hulladékát ökoszisztémák megváltoztatása nélkül süllyesztő (sink) funkció, amennyiben egy hulladék gyarapítja vagy javítja a természeti tőkét (pl. újrahasznosítás vagy talajerő-fokozás útján) ez a tőkébe való befektetésnek tekinthető, ha viszont mint leggyakrabban, degradál, rombol, erodeál, akkor a természeti tőkét fogyasztja vagy értékét csökkenti,

4 megteremti az élet fenntartásának feltételeit (éghajlati és ökoszisztéma-stabilitás, az UI-sugárzás ellen védő ózonréteg) létfenntartó funkció a környezeti funkciók negyedik fajtája az ember jó közérzetéhez a kellemes és kényelmes szolgáltatásokkal járul hozzá (természeti szépségek, tiszta vizek ) jóléti funkció A környezeti funkciók sok előzmény utáni 2002-ből származó csoportosítása: szabályozó funkció az alapvető ökológiai folyamatok és létfenntartó rendszerek (biogeokémiai ciklusok, az éghajlat, a víz öntisztulása) szabályozása, termelő funkció természetes ökoszisztémákból pl. élelem, nyersanyagok, genetikai erőforrások begyűjtése, élőhelyfunkció ökoszisztémák által vadállatoknak és növényeknek menedék és szaporodási hely nyújtása, ezzel hozzájárulás a biológiai és genetikai diverzitás, valamint evolúciós folyamatok fenntartásához, információs funkció alkalmak üdülésre, esztétikai élményszerzésre, kulturális és történeti tájékozódásra, művészi és lelki inspirációra, művelődésre és tudományos kutatásra. A holland kutatócsoport a környezeti funkciók általuk definiált különféle értékeihez a fenntartható fejlődés alábbi három dimenzióját rendelte: ökológiai (konzerválási és egzisztenciaértékek), társadalmi (egészségi, személyi, szociális és opciós, azaz választható értékek), gazdasági (fogyasztási, termelési és foglalkoztatási értékek). A felsoroltak az emberi jólét közvetlen forrásai. A konzerválási érték lényege az életfenntartó funkciók szabályozása, ezek az egzisztenciaérték, egyes környezeti funkciók vagy természeti elemek puszta meglétének ismeretéből származnak. Néhány környezeti funkció közvetlenül vagy közvetve hozzájárul az emberi egészség megőrzéséhez, mások különösen a lakóhely- és információs funkció a jó közérzethez. Az opciós érték a környezeti funkciók jövő nemzedékek számára való megőrzésével ma a gazdaságból vezethető le. A fogyasztási és termelési használati érték a környezeti funkciók készlettel ellátó és hulladékot befogadó (eltüntető) képességével függ össze, a foglalkoztatási érték a turisztikai és üdülési lehetőségekre utal. A brit Vidékfejlesztési Bizottság kiadványában (1997) harmadik szempontú osztályzásként megjelent a gazdasági és információs kör-

5 nyezeti funkciókhoz szorosan kapcsolódó környezeti attributumok és szolgáltatások listája. Ennek elemeit úgy válogatták, hogy mindegyikük hiánya súlyos gazdasági következményekkel járna: egészség/túlélés, biodiverzitás, a környezet megbecsülése, történeti jelleg, művelődés, rekreáció, érték a helyi gazdaság számára. Kritikus természeti tőke A kritikus természeti tőkének (critical natural capital, CNC) a szakirodalomban számos meghatározása található:.. környezeti erőforrások fontos környezeti funkciókat ellátó együttese, amely nem helyettesíthető sem ember által előállított, sem más természeti tőkével. a környezet azon vitális elemei, amelyek hozzájárulnak az élet fenntartásához, a biodiverzitáshoz és a fajok fennmaradásához alapvetőnek tekintett egyéb folyamatokhoz... olyan vagyon, készlet vagy minőség, amely igen nagy értéket képvisel, lényeges az emberi egészség vagy az életfenntartó rendszerek hatékony működése szempontjából, gyakorlati célokra nem helyettesíthető, nem pótolható, régiségénél, összetettségénél, speciális voltánál vagy helyénél fogva. A természeti tőkénél a kritikus határérték (szint, mennyiség stb.) megítélése lehet környezetközpontú (ökocentrikus), a természet/környezet egészségére és sértetlenségére, tehát szabályozására figyelő, vagy antropocentrikus, amely az ökoszisztémák, az emberi túlélés és jólét számára fontos szolgáltatásait tartja szem előtt. A kritikusság (criticality) meghatározása eszerint nemcsak ökológiai, hanem gazdasági, politikai és társadalmi tényezőktől, sőt egy-egy csoport, térség vagy nép életszínvonalától is függ. A kritikus meghatározás egy másik dimenziójában meg kell különböztetni a természeti tőke

6 fontosságát (jelentőségét) és fenyegetettségét (veszélyeztetettségét), bár bizonyos fajtáira mindkét tulajdonság jellemző. A természeti tőke (vagy annak egy része) tehát kritikus lehet mert rendkívül fontos, bár nem fenyegetett (pl. a légkör oxigénje), mert fenyegetett, anélkül, hogy az ember jólétét vitálisan érintené (pl. egyes ritka nem haszonállatok vagy -növények, amelyek ökoszisztémájukban sem játszanak meghatározó szerepet), végül mert fontos is, fenyegetett is (pl. a trópusi esőerdők). A kritikus természeti tőke fontossági kritériuma A kritikus természeti tőke első kritériuma szükségképpen felveti a kérdést: kinek vagy minek fontos ez a tőke. A kinek kérdésre az ésszerűség és a szakirodalom egyértelmű válasza: az emberiségnek, emberek egy-egy érdekcsoportjának, populációjának, közösségének (bár természetesen más élőlények számára is fontos lehet). A minek (vagy minek érdekében) fontos kérdésre adott válaszok többsége az ökológiai folyamatok zavartalanságát és az életfenntartó funkciók szabályzását jelöli meg. A természeti tőke és működtetett funkcióinak fontossági foka értékelhető az ökológiai tényezők mellett gazdasági és ún. szociokulturális szempontok szerint. A fontosság kritériumát ezek a mozzanatok együtt határozzák meg, de más-más elemzési és módszertani hangsúllyal. A természeti tőke ökológiai fontossága Az ökológiai funkciók természetes folyamatok, vagyis az ökológiai rendszerek biotikus (élő szervezetek) és abiotikus (kémiai és fizikai elemek) összetevői közötti kölcsönhatásoknak eredményeként alakulnak ki. Ezek a kölcsönhatások az ökoszisztémák dinamikájának meghatározói, egyben a természeti tőke és életközösségek jellemzői, amelyek nemcsak az ökoszisztémák egészségéről és rugalmasságáról (alkalmazkodóképességéről) gondoskodnak, hanem az emberi társadalmaknak nyújtott javak közvetlen vagy közvetett forrásait is képezik.

7 A természeti tőke minden ökológiai fontossági kritériumára (2. táblázat) meg kell határozni a követelmények minimumát mind a tőke megmaradásának, mind funkciói tápanyag-visszaforgatás, élelmiszerellátás, üdülési alkalom teljesítésének vonatkozásában. Továbbá ki kell dolgozni mértékegységek képzésére alkalmas mennyiségi, minőségi és térségi normákat annak mérésére, hogy valamely ökológiai rendszer használata nem haladja-e meg annak teherbírását, vagyis folyamatosak maradnak-e értékes környezeti funkciói. 2. táblázat A természeti tőke fontosságának mérésére szolgáló ökológiai kritériumok Kritérium Rövid leírás Mértékegység 1. Természetesség/ épség, reprezentativitás az emberi jelenlét mértéke fizikai, kémiai és biológiai zavarásként kifejezve 2. Biodiverzitás az élet összes formáinak változatossága, beleértve ökológiai rendszereket, fajokat és a genetikai diverzitást 3. Egyediség, ritkaság ökológiai rendszerek és fajok helyi, országos vagy globális ritkasága 4. Törékenység, sérülékenység ökológiai rendszerek érzékenysége emberek általi zavarásra 5. Életfenntartó érték lényeges ökológiai folyamatok és életfenntartó rendszerek megőrzése 6. Ökológiai rendszerek megújuló képessége újjáalakíthatósága lehetőség ökológiai rendszerek (spontán) megújulására vagy ember általi helyreállítására levegő-, víz-, talajminőség, meghatározó fajok %-a, a minimális kritikus ökoszisztéma mérete a területre jutó fajok száma, a földrajzi egységre jutó fajok száma endémikus fajok és alfajok, kevés fajból álló nemek rugalmasság, energiamérleg, ellenálló képesség, terhelhetőség kritikai funkciók, amelyek pl. megőrzik az ózonréteget az éghajlatszabályozást, fajdiverzitást stb. összetettség és sokféleség, egymást fokozatban vagy időben követő rendszerek, az alkalmazkodás költsége A természeti tőke ökológiai fontossági kritériumainak (l. az 1. táblázatot) értelmezése: 1. Területek, ökológiai rendszerek természetessége, épsége (sértetlensége). Nemzetközi szervezetek (UNEP, WWF, IUCN) definíciója szerint ökológiai rendszerek (ökoszisztémák) mindazon

8 természetes rendszerek, amelyeket az ipari forradalom (1750) óta nem ért nagyobb emberi hatás, mint bármely fajt és nem érintette az ökoszisztéma szerkezetét. A biológiai épség mérhető a terület aktuális szukcessziós (fejlődési követési) szakaszának a tetőzéssel (érettséggel) vagy a szűz viszonyokkal való összehasonlítása alapján (referenciaként a letelepedés előtti állapotot használva) vagy meghatározó fajok jelenlétének, ill. bőségének megállapításával hasonló, érintetlen ökoszisztémákhoz képest. Valamely terület természetességének mérésekor figyelembe kell venni minőségi szempontokat (a víz-, levegő- és talajminőség minimális követelményei, kulcsfajok jelenléte, ill. hiánya), mennyiségi szempontokat (vízkínálat, fajszám, biomassza) és területi szempontokat (p. minimális kritikus ökoszisztémaméret). 2. Biodiverzitás. Az egy-egy területen vagy ökoszisztémában élő összes állat-, növény- és egyéb faj és alfaj számát nem lehet megállapítani (becslések szerint a Földön a különféle élőlényeknek legalább 30 millió faja él). Kifejlesztettek viszont több módszert zárt rendszerek vagy körülhatárolt területek fajszámának durva becslésére. 3. Az ökoszisztémák egyediségének mértékére jellemző bizonyos fajritkaság (vagy fenyegetettség) esetében fontos tényező a méret, vagyis, hogy a faj helyi, regionális, országos vagy globális vonatkozásban ritka (ez alól értelemszerűen kivételek az endémikus, tehát a Földnek csak egy kis helyén élő fajok, mint a Linum dolomiticum a Pilisben). A méret a környezeti funkciók kritikus voltának is fontos tényezője. Pl. az ózonréteg UI-védelme globális értelemben kritikus, egy városi park általi felüdülés csupán helyi dimenzióban lehet kritikus. 4. Az ökológiai törékenység mint az ökoszisztémák emberi beavatkozásokkal szembeni érzékenységét ellenállásukkal (vagyis változásnak ellenálló képességükkel) és rugalmasságukkal (vagyis a változás utáni újjászerveződés képességével) lehet jellemezni, ill. mérni. A különböző reakciók példáiként említhetők egyfelől a trópusi esőerdők és a korallzátonyok, amelyek egy ideig kompenzálni tudják a külső zavaró hatásokat, pl. a szennyezést, de egy küszöbön túl bekövetkezik a rendszer

9 szennyezést, de egy küszöbön túl bekövetkezik a rendszer öszszeomlása úgy, hogy eredeti formájában többé nem, legfeljebb degradált minőségben (pl. kisebb fajgazdagsággal) regenerálódik. A másik oldalon találhatók a viszonylag érzéketlen, dagállyal rendszeresen elárasztott tengerpartok, amelyek nagy anyag- és energiabevitellel diktált erőteljes dinamizmusuk folytán az emberi beavatkozások után is gyorsan helyreállítják egészséges funkcióikat. 5. Az életfenntartó értékek rendszerét a talaj, a víz és a bioszféra, mint az egész termő-, alkalmazkodó- és megújulóképességének megőrzésére alkalmas pl. az ózonréteget óvó, a éghajlatszabályozó és a genetikai diverzitásról gondoskodó folyamatok hálózata alkotja. Az ökoszisztémák életfenntartó jelentősége erősen függ a biomasszától és a nettó primer termeléstől, mint mértékszámtól. Ha ezek értéke nagy, akkor az ökoszisztéma nagy funkciószabályzó képességgel rendelkezik, így jelentősen hozzájárul a bioszféra életének fenntartásához. Pl. a nedves parti élőhelyek létfenntartó értéke sokszorosan meghaladja a száraz vagy félszáraz ökológiai rendszerekét. 6. A spontán megújuló vagy emberi segítséggel történő helyreállítás lehetősége az ökoszisztéma funkcióinak összetettségétől és fajgazdagságától függ, mindez többnyire időfüggő: az érett közösségek (mint a már idézett trópusi esőerdők és a korallszirtek), amelyeknek kialakulásához akár évszázadokra is szükség lehet, nehezebben regenerálhatók, mint az un. úttörő rendszerek, mint egyes füves életközösségek. A komplexitás mértéke szintén a nettó primer termelés, amely fiatal közösségekben nagy, érettekben csekély vagy nincs is, jelezve, hogy a rendszer maga feléli. A tapasztalati aranyszabály szerint a fenntarthatóság érdekében a biotikus erőforrások nettó természetes termelésének csak kevesebb, mint a felét szabad betakarítani. A természeti tőke szociokulturális fontossága A természeti tőke kritikus részének megítélésében, a bizonyos fokig objektív ökológiai tényezők és tudományos mutatók az élet és a biodiverzitás megóvása, minimális ökoszisztéma-méret, maximális fenntartható hozam stb. mellett társadalmi értékek és jelenségek is figyelmet igényelnek. A természeti tőke társadalmi dimenziója megkívánja olyan funkciók elemzését, amelyeknek haszna pl. testi-lelki egészség-

10 ben, műveltségben a kultúra sokszínűségében, foglalkoztatottságban, szabadságfokokban stb. jelentkezik (3. táblázat). 3. táblázat A természeti tőke kritikus voltának meghatározására szolgáló szociokulturális kritériumok Társadalmi kritériumok (értékek) Fontosság az emberi fizikai és mentális egészség szempontjából Rövid leírás a gyógyszerellátás, a tiszta levegő és víz, üdülőterületek, szabadtéri sportolás és a természet általános gyógyító tulajdonságainak hatása az emberek testi-lelki állapotára Mértékegységek és módszerek természetes rendszerek fenntarthatósága és egészségügyi szolgáltatások nyújtására való képessége helyreállító és regeneráló hatások az emberek teljesítőképességére Kellemesség, élvezet Hagyomány mint érték Spirituális érték Érték önmagában a természet jelentősége az intellektuális fejlődésben, a szellemi kikapcsolódásban, a művészi ihletben, az esztétikai élvezetben és a felüdülésben a természetnek mint a személyes vagy kollektív történelem és a kulturális identitás tanújának jelentősége a természet jelentősége szimbólumokban, szakrális és vallási tartalmú elemekben az emberek természethez való kötődésének fontossága, a kötődés hátterében etikai okokkal (belső érték) nemzedékek közti méltányossággal (örökölt érték) társadalmi gazdasági előny, csökkent egészségügyi kiadások tájak esztétikai minősége művészeti üdülési felhasználása preferencia-vizsgálatok történeti helyek és jellegek, szerepük kultúrtájakban kulturális hagyomány és tudás szent helyek a természet szerepe szertartásokban és szent szövegekben kifejezve pl. adománnyal és önkéntes munkával, intézményesítve környezetvédelmi preferenciával A természetes rendszerek a nem materiális jó közérzetnek szintén lényeges forrásai s mint ilyenek, nélkülözhetetlenek a fenntartható társadalom számára. A ritka és endémikus állat- és növényfajok ökológiailag nem fontosak, de fekete gólya vagy a havasi gyopár jelentőségét nem lehet túlbecsülni a sajátos környezeti értékek látványa, a művelődés és a természet világával való rendszeres kontaktus társadalmi haszna szem-

11 pontjából. A vonzó tájak és egyedi helyszínek esztétikai, spirituális és közérzeti vonatkozásban igen korlátozott mértékben helyettesíthetők ipari javakkal és szolgáltatásokkal. A természeti tőke gazdasági fontossága Természetesen gazdasági kritériumok is szerepet játszanak annak eldöntésében, hogy a természeti tőke tekinthető-e fontosnak akár kritikusnak vagy sem (4. táblázat). Az ember különféle gazdasági értékeket ad a természethez, amelyek lehetnek közvetlen vagy aktív és közvetett vagy passzív használati értékek, és legtöbbjük monetáris elven becsülhető a társadalomban jelentkező (relatív) fontossága (az elérhetőségéért nyilvánított fizetőkészség) alapján. 4. táblázat A természeti tőke kritikus voltának gazdasági kritériumai Gazdasági kritériumok (és értékek) Termelési használati érték Fogyasztási használati érték Konzerváló érték Rövid leírás természeti javak és szolgáltatások hozzájárulása a gazdasági termelékenységhez (a piacon keresztül) természeti javak és szolgáltatások hozzájárulása nem piaci tevékenységhez természeti ökoszisztémák hozzájárulása a környezet egészségének megóvásához Mértékegység az adott gazdasági termelőfolyamat vagy gazdaság függése piacosítható természeti javaktól vagy szolgáltatásoktól adott gazdasági termelőfolyamat vagy gazdaság függése nem piaci természeti javaktól vagy szolgáltatásoktól az elkerült károsodás, ill. (az elméleti) helyettesítés vagy enyhítés költségének becslése Opciós (választható) érték potenciális jövőbeli haszon a lehetséges (kritikus) jövőbeli felhasználás és haszon becslése A javak és szolgáltatások hagyományos gazdasági értékének legfontosabb része ma is hozzájárulásuk a gazdasági termeléshez. A környezeti funkciók használati értéke főként a természeti erőforrások felhasználásából áll. A végtermék vagy szolgáltatás (piaci) értékének tükröznie kell a funkciók fenntartható használatának teljes költségét, beleértve a funkciók használat utáni helyreállításának kiadásait is.

12 A környezeti funkciók fogyasztói értékét az ökoszisztémából közvetlenül nyerhető természeti termékek adják. Ezeket a világ számos területén, a feldolgozóipart és a kereskedelmet kihagyva gyűjtik és szerzik meg, így nem szerepelnek a nemzeti jövedelem tételei közt, jóllehet gyakran tetemes értéket képviselnek. (Egy malajziai térségről készült tanulmány pl. kimutatta, hogy az itt évente kilőtt vaddisznók piaci összértéke mintegy 100 M USD). Számos környezeti funkciónak nincs hagyományos értelemben vett gazdasági haszna, van viszont a környezet egészségét megőrző, konzerváló jelentősége, amely elsősorban a természet által nyújtott szolgáltatásokhoz (nem javakhoz) köthető (pl. az erdő mint menedék, a levegő tisztántartása és egyéb szabályozó funkciók). Ezek értéke olykor sokszorosan felülmúlja a közvetlen termelési és fogyasztási értéket. A természeti ökoszisztémák és környezeti funkciók un. opciós (választható) értéke a biztos jövő emberi reményével függ össze, ti. azzal, hogy bízunk az életet kényelmessé és kellemessé tevő megszerzett javak és szolgáltatások megmaradásában, akár a magunk, akár további vagy távoli nemzedékek számára. Az opciós érték életbiztosításnak is felfogható, a természet ökoszisztémáinak a jövőben nyújtott jótéteményeihez való hozzájárulás értelmében. A természeti rendszerek fenyegetettsége mint kritikus értékmérő a természeti tőke indexe A természeti tőke emberi tevékenységek általi fenyegetettségének, veszélyeztetettségének mértéke mennyiségileg nehezen fejezhető ki a befolyásoló tényezők sokasága miatt. Egy évi OECD-jelentésben ismertetett módszer, amely a megmaradt természeti tőke minőségi és mennyiségi változásain alapszik, mindkettő földrajzi leképezése érdekében bevezeti a természeti tőke mutatóját (natural capital index, NCI), azaz az ökoszisztéma százalékban kifejezett mennyiségének és minőségének szorzatát. A NCI 0 és 100% között változik. Ha pl. egy ország 50%-ban természetes terület és minősége is 50%-os, akkor NCI-je 25%. 0%-os NCI azt jelenti, hogy a térség valamennyi ökoszisztémája elértéktelenedett, vagy mert egy sem maradt meg, vagy minőségük 0%-os; 100% pedig azt, hogy mindegyik ökoszisztéma megőrizte maximális értékét. Ebben a rendszerben némi egyszerűsítéssel feltüntetve az európai országok NCI-jét (5. táblázat) látható, hogy a természetesen maradt föld alaposan összezsugorodott (a legkevesebb van Hollandiában

13 és Dániában, az ország területének csupán 12, ill. 13%-a). Emellett Európa megmaradt ökoszisztémáinak csak 4,7%-a ( ha) védett, szemben az országok számára javasolt 10%-kal.) 5. táblázat A természeti tőke mutatója (NCI) európai országokban Ország Mennyiség, % Minőség, % NCI, % Finnország Svédország Görögország Spanyolország Portugália EU-átlag Egyesült Királyság Írország Ausztria Olaszország Franciaország Dánia Németország Belgium-Luxemburg Hollandia * A jó minőség kilátásai már nagyon kicsi értékűek * 0* 0* Az ökológiai rendszerek minősége a jelenlegi és az ipari robbanás előtti állapotuk viszonyaként definiálható. A minőség százalékban való kifejezéséhez választani kell egy kevésbé terhelt viszonyítási állapotot. Az ökoszisztémák minőségének fő mutatói az épség, ill. sérülékenység, speciálisabban és számszerűen egyes fajok száma, strukturális és/vagy fajtabőség. Ezek a változók természetesen térségenként különbözők és időben is változnak, amiről nem mindig állnak rendelkezésre biztos adatok (6. táblázat). Az ökoszisztémák minőségét leginkább befolyásoló tényezők: klímaváltozás, népsűrűség, termelés és fogyasztás, elszigetelődés, elaprózódás, savasodás, eutrofizálódás és erős ózonexpozíció.

14 Változások Hollandia* élővilágában az elmúlt évtizedekben 6. táblázat Fajok csoportjai Azon fajok %-aránya, amelyek megjelentek nőtt maradt fogyott számuk eltűntek Gombák Magasabb rendű növények Termeszek Futóbogarak Szitakötők Lepkék Madarak Denevérek Emlősök * Hollandia, Banglades után a világ második legnagyobb népsűrűségű országa (1999-ben: 469 fő/km 2 ), átlaghőmérséklete 0,7 C-kal nőtt, területéből ha van kitéve kiszáradásnak, savasodásnak vagy eutrofizálódásnak.) Valamely ökoszisztéma minősítésének számszerűsítéséhez a vizsgált terület 1 1 km-es rácseleméhez a két befolyásoló tényezőnek megfelelő osztályokat kell rendelni. Ezek összege megadja a földrajzi rács elemére nehezedő környezeti terhelést egy 0-tól 7000-ig terjedő skálán. Az ökoszisztémák jó minősítésének felső határa ebben a rendszerben a 2500-as index. Az NCI a legtöbb európai országban alacsony, és igen nagy a természetes rendszerek veszélyeztetettsége. Egy évi felmérés szerint Európában a gerinces fajok mintegy fele veszélyeztetett, a madárfajok több mint egyharmada fogyatkozik, az élővilág átlagos veszélyeztetettsége meghaladja a fajok 45%- át.

15 A környezeti fenntarthatóság meghatározása A CRITINC (critical natural capital) elnevezésű európai kutatási projekt részletesen elemzi és osztályozza a kritikus természeti tőkét és funkciót, elsősorban abból a célból, hogy megalapozza a környezeti fenntarthatóság fogalmának mindeddig hiányzó világos, főként operatív tartalmú meghatározását. Az angliai hatáskörrel 1994-ben felállított hivatalos természetvédelmi szerv (English Nature) meghatározásának értelmében a környezeti fenntarthatóság a környezet természetes minőségének és jellemzőinek, valamint összes funkciói teljesítésére való képességének megőrzését jelenti, ideértve a hiánytalan biodiverzitást is. Gyenge és erős fenntarthatóság A természeti tőke nyilvánvaló összefüggését a környezeti fenntarthatóság korszerű eszméjével és annak elemeivel árnyalják a kétféle, ti. a természeti erőforrások és készletek bizonyos fokú helyettesíthetőségén alapuló gyenge és a másfajta tőkével való helyettesítés lehetőségét tagadó erős vagy szigorú fenntarthatóság követelményéről vallott enyhébb és szélsőséges nézetek. Más szóval a kétféle fenntarthatóság elvi különbsége a természeti tőke ember által létrehozott tőkével való helyettesíthetőségének vitájára szűkíthető. A gyenge fenntarthatósági kritérium megengedi a helyettesítést mindaddig, amíg a kétféle tőke változatlan együttes értéken marad, a szigorúbb felfogás szerint a természeti tőke egy kritikus érték alatt nem helyettesíthető mesterséges tőkével. Egy az USA-ban 1991-ben megjelent egyetemi kiadású monográfia definíciója szerint a gyenge környezeti fenntarthatóság azt a felfogást tükrözi, hogy a jólét nem függ a tőke egy sajátos formájától, hanem a természeti tőke mesterséges tőke általi helyettesítésével megőrizhető; az erős fenntarthatóság arra épül, hogy a természeti tőke helyettesíthetőségét jelentősen korlátozzák olyan környezeti jellemzők, mint a visszafordíthatatlanság, a bizonytalanság és a természeti tőke kritikus, teljesen egyedi összetevői.

16 Környezeti funkciók és fenntarthatóság A bizonytalanság, az irreverzibilitás és a vállalhatatlan kiadások, ill. veszteségek egybeesésének lehetőségét a környezetpolitika nagy gondjaként ismerte fel már 1952-ben egy a híres kaliforniai Berkeley-egyetem professzorától származó tanulmány, amelyre máig sok elemzés épül. A környezeti fenntarthatóság követelményét mint környezetpolitikai célt alátámasztja a környezeti funkcióknál az emberi jólét szempontjából való fontosság, valamint az elvesztésüket kísérő irreverzibilitás és nagy költség. Nem minden környezeti funkciót lehet és szükséges azonban mindenütt fenntartani. Meg kell állapítani, hogy melyek az élet fenntartása és a jólét számára kiemelt jelentőségűek, és a fenntarthatósági politikának ezekre a kritikus környezeti funkciókra kell irányulnia. Mivel a négyféle környezeti funkció igen különböző módon kapcsolódik saját kibocsátó természeti tőkéjéhez, fontosságukat, ill. kritikus értéküket, valamint fenntartható felhasználásukat is más-más módon kell megállapítani: szabályozó funkciók (pl. az ökoszisztéma rugalmasságának megőrzése, hulladék-recycling, korróziómegelőzés, levegőminőségvédelem) esetében be kell vonni a maximális terhelhetőséget, a biodiverzitás megőrzését és az alapvető létfenntartó folyamatok hiánytalanságát, az élőhelyfunkciókat (pl. fajmegóvás) ki kell egészíteni területi dimenzióval (pl. minimális ökoszisztéma-mérettel), termelő funkciók (pl. készletkitermelés) fontos kritériuma a maximálisan fenntartható hozam, az információs funkciók kritériumait társadalomtudományi fogalmakból (kulturális és történeti érték) vezetik le. Az ökoszisztémák és környezeti funkciókra vonatkozó ismeretek mai szintjén még nehéz eldönteni, hogy melyek kritikusak és melyek nem azok. A természeti tőke szabályozó funkciói pl. valószínűleg mind kritikusak, mivel nem világos, hogy a természetes rendszerek hogyan működhetnek romlott funkciókkal. Elképzelhető ugyan ökológiai redundancia egy-egy élőhelyen, de eleve nem lehet tudni, melyik faj redundáns vagy lehet az. A nem kritikus besorolással tehát óvatosan kell bánni, mert egy funkció kiiktatásával fennáll a veszélye a fenntartható állapot megszűnésének is. A nem szabályozó funkciók esetében azonban megítélés kérdése, hogy mi számít fenntarthatatlan jelenségnek vagy inkább vállalható költségnek, ezt jelenleg a tudomány sem tudja biztonsággal eldönteni. A

17 döntésben jelentős szerepet játszanak etikai meggondolások és a kockázatvállalás. A környezeti fenntarthatóság irányelvei A környezet fenntarthatóságának irányelveit többen megfogalmazták. A Columbia Egyetem évi kiadásában megjelent, már említett monográfia követelményei ma is irányadók: az emberi tevékenységeket (termelést, kibocsátásokat) olyan mértékűre kell korlátozni, hogy ne haladják meg a Föld terhelhetőségét, gondoskodni kell róla, hogy a műszaki fejlődés ne a termelést, hanem a hatékonyságot növelje, a megújuló erőforrások felhasználása nem haladhatja meg azok regenerálódó képességét ( fenntartható hozam ), a hulladékképződés pedig a befogadó környezet asszimiláló képességét, nem megújuló készletek nem használhatók fel gyorsabban, mint a helyettesítők bevonása. Ezek a klasszikus princípiumok egy évtized újabb és konkrét igényei szerint kiegészítve és átfogalmazva, hét fenntarthatósági irányelvben formálódnak meg: 1. Megelőzendő a globális környezeti tényezők (éghajlat, sztratoszférikus ózonréteg) ember általi destabilizálása. 2. A fajok és ökoszisztémák biológiai diverzitása szigorúan megtartandó, nemcsak esetleg még fel nem fedezett használati értékük, hanem azon felismerés okán is, hogy a biodiverzitás fokozza az ökoszisztémák termelékenységét és zavaró hatásokkal szembeni szerkezetváltozás nélküli tűrőképességüket. A biodiverzitás megőrzése, valamint a gazdasági és ökológiai fenntarthatóság szorosan kötődnek egymáshoz. Egy ellenőrizetlen és visszafordíthatatlan biodiverzitás-veszteség megbontja ezt a kapcsolatot, kockáztatva alapvető gazdasági környezeti rendszereink fenntarthatóságát. 3. A megújuló erőforrások megújulásáról a talaj termőképességének, a hidrobiológiai ciklusoknak és a szükséges növényi takarásnak a megőrzésével, valamint fenntartható betakarítással kell gondoskodni, továbbá újratelepítéssel (pl. erdő- és halgazdaság), az ökológiai rendszerek degradálása és a talaj- és genetikai diverzitás szűkítése nélkül.

18 4. Nem megújuló erőforrások esetében egyensúlyt kell teremteni egy minimálisan elvárható élettartam és a helyettesítő kifejlesztéséhez szükséges idő között. Az adott erőforrás szükséges minimális élettartamáról pedig a fogyasztásnak új készletfeltárással való kiegyenlítésével kell gondoskodni. A kutatás és az átmenet finanszírozása céljából a nem megújuló készletek kitermelésének jövedelméből tőkealapot kell létesíteni. 5. A kibocsátások levegőbe, vízbe, talajba nem léphetik túl a közeg kritikus terhelését, vagyis képességét a szennyezők szétoszlatására, elnyelésére, semlegesítésére, ill. reciklálására, más funkciók megzavarása nélkül. A szennyezők közötti nehezen megállapítható szinergizmusok miatt a megengedhető minimumokat túl kell biztosítani. 6. Óvni kell a ritka voltuk, esztétikai értékük, kulturális vagy spirituális vonatkozásaik folytán a sajátos emberi vagy ökológiai jelentőségű tájakat, helyeket. 7. Alacsony szinten kell tartani az emberi tevékenységből származó, valamint ember és környezet egészségét fenyegető, olykor életveszélyes események kockázatát. A felsorolt korszerűsített fenntarthatósági irányelvek közül a (3), (4) és bizonyos fokig a (2) a forrás-, az (5) a hulladékfunkciókat, az (1) és (2) az életfenntartó környezeti szolgáltatásokat, a (6) az egyéb, embernek értékes szolgáltatásokat igyekszik fenntartani, a (7) felismeri a környezeti változások és az irreverzibilitások veszélyeit (7. táblázat). A fenntarthatósági irányelvek (1. 7.) legalább egy része már általános elismerésre tett szert, nemzetközi szerződések egyezmények, elveket rögzítő jegyzőkönyvek hivatkoznak rájuk, így a Montreali Protokoll, amely megtiltja ózonlebontó vegyületek használatát és gyártását (2), a Veszélyes Fajok Nemzetközi Kereskedelmét (tiltó) Egyezmény és a biodiverzitás védelmében felállított a Világ Bioszféra Rezervátumai (3), a környezeti kockáztatás korlátozása érdekében a Környezet és Fejlődés c. ENSZ-konferencia Agenda 21 -ében meghirdetett Óvatossági elv (1), (5), (7).

19 Funkció 7. táblázat A környezeti funkciókhoz környezeti témák szerint kapcsolódó fenntarthatósági irányelvek Hulladékeltüntetés ( süllyesztés ) Ellátás ( forrás ) Életfenntartás Fenntarthatósági irányelv (1. 7.) valamely környezeti témához való kapcsolódásával 1. megelőzendő a globális felmelegedés és az ózonréteg lebomlása 5. tiszteletben tartandók az ökoszisztémák kritikus terhelései 3. a megújuló erőforrások megújítandók 4. a nem megújulók meggondoltan használandók 2. megőrzendő a biodiverzitás (főleg fajoké és ökoszisztémáké) 7. alkalmazandó az óvatosság elve Emberi egészség és jólét 5. követendők az egészségügyi normák 6. megőrzendők bizonyos tájak különféle értékei Fenntarthatóság és kritikus természeti tőke A környezeti fenntarthatóság alkalmazása környezeti funkciókra és az ezeket működtető természeti tőke bázis meghatározása ad módot a nagy jelentőségű kritikus természeti tőke (CNC) pontos meghatározására. A fenntarthatósági irányelvek diktálják a természeti tőkéhez rendelendő, azon minimális feltételeket, amelyekkel zavartalanul végbemennek a nélkülözhetetlen folyamatok. Ezek a minimális feltételek speciális fenntarthatósági normákba képezhetők le a forrás- és süllyesztőfunkciók, valamint olykor az életfenntartás és az emberi egészségi/jóléti funkció alkalmazásához is. A normák lehetnek helyi (pl. ökoszisztémák kritikus terhelése), országos (pl. levegőminőségi előírások) és globális érvényűek (pl. az éghajlat stabilitását megőrző széndioxid-kibocsátások), amelyeket állapot- vagy terhelési mutatók fejeznek ki, jellemezve a természeti tőkének valamely nélkülözhetetlen funkció fenntartásához szükséges minimumát, ill. azt a maximális terhelést, amelyet a természeti tőke elvisel a funkció ellátása mellett. Ilyen mutatók kidolgozásával terjedelmes szakirodalom foglalkozik. Az ajánlottak közül az EUROSTAT által összehívott tudományos felügyelő csoportok kiválasztottak egy, a környezetpolitika tíz területét felölelő, 60-as toplistát (8. táblázat).

20 8. táblázat 60 kiválasztott fenntarthatósági mutató a környezetpolitika fő területéről Környezetpolitikai terület Mutatók NO x - emissziók Klímaváltozás CO 2 - emissziók Szűkülő biodiverzitás kör- parti Tengeri nyezet, övezetek Erőforrások kitermelése hagyományos földhasználati mutató megváltozása Mérgező anyagok szóródása Hulladék védett területek károsodása, vesztesége eutrofizálódás Ózonréteglebomlás bróm-fluorszénhidrogén emisszió rovarirtó használata Városi környezeti problémák energiafogyasztás lerakott hulladék Levegőszenynyezés VOCemissziók nedves területek pusztulása víztelenítés miatt túlhalászás SO 2 - emissziók N 2 O- emissziók intenzív földművelésű területek fejlődés a part mentén tartósan megmaradó szerves szennyezők kibocsátása nem hasznosított kommunális hulladék részecskeemissziók közlekedési üzemanyagfogyasztás metánemissziók CFCemissziók erdők, tájak elaprózódása útépítés miatt nehézfémek kibocsátása NO x -emisszió metil-bromidemisszió vízfogyasztás/fő energiafogyasztás/fő állandó felhasználású területek növekedése talajtápanyagok egyensúlya mérgező nehézfémek vegyi anyagok vízbe bocsá- felhasználása tásának mutatója kezeletlen szennyvíz veszélyes hulladék hulladék/termékegység Vízszennyekészletek zés és víz- tápanyagok (nitrogén, foszfor) felhasználása talajvízkivonás rovarirtóhasználat /megművelt terület a magángépjárműközlekedés aránya kommunális hulladék nitrogénhasználat/ megművelt terület NO x - emissziók természetes és féltermészetes erdők eltűnése parti és tengeri olajszenynyezés klórozott szénhidrogén emissziója villamosenergiatermelés ásványfűtő- anyagokból nehézfémek levegőbe bocsátásának mutatója a zajemisszilakossáónak kitett elégetett hulladék kezelt víz/összegyűjtött víz energiatermelés SO x -emissziók szerves halogénvegyületek kibocsátása CFC-emisszió HClFCemisszió a fakitermelés és -ültetés egyensúlya radioaktív anyagok emissziója természetes területek beépítése hasznosított hulladék, visszanyert anyagok szervesanyagkibocsátás BOI-ban kife- jezve

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni?

Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni? Hogyan lehet Európa degradált élőhelyeinek 15%-át restaurálni? Török Katalin MTBK, 2014. nov. 20. Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig 2. CÉL: Az ökoszisztémák és az általuk biztosított szolgáltatások

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Fogalmak. Az extenzív halastavi gazdálkodás és a kárókatona szerepe és megítélése halastavi környezetben 2009. szept. 24. Biharugra, Bihari Madárvárta

Fogalmak. Az extenzív halastavi gazdálkodás és a kárókatona szerepe és megítélése halastavi környezetben 2009. szept. 24. Biharugra, Bihari Madárvárta Extenzív halastavak természeti értékei és funkciói Kerepeczki Éva Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas Célkitűzés AZ ELŐADÁS CÉLJA, hogy bemutassuk a halastavak értékeit és felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján

A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján A biodiverzitás megőrzésének környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai az NBS hatásvizsgálata alapján Kovács Eszter, Bela Györgyi Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet, Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Ember és környezete az idő függvényében Barótfi, 2008 Ember és környezete az idő függvényében Barótfi, 2008 Nooszféra

Részletesebben

A történeti táj, mint örökség

A történeti táj, mint örökség A történeti táj, mint örökség Dr. Fejérdy Tamás DLA okl. építészmérnök, okl. műemlékvédelmi szakmérnök, c. egyetemi docens Táj-fogalom ami többé-kevésbé egyértelmű (de alig van belőle), az a Táj-fogalom

Részletesebben

A TÁJ MINT A FÖLDI ÉLET KÖRNYEZETE

A TÁJ MINT A FÖLDI ÉLET KÖRNYEZETE Krajina ako prostredie života na Zemi A TÁJ MINT A FÖLDI ÉLET KÖRNYEZETE 2017. 01. 16. 1 Az élet keletkezése és fejlődése 4,5 milliárd éves Föld, az élet létrejöttének tere a földrajzi környezet kb. 3,5

Részletesebben

A szelíd turizmus kritériumai

A szelíd turizmus kritériumai A szelíd turizmus kritériumai Történet röviden 60-as évektől fokozódó kritikák Stockholm, 1972: Környezet és fejlődés Brundtland-jelentés, 1974 Rio de Janeiro, 1992: Föld Csúcs Ökoturizmus fogalmának megjelenése

Részletesebben

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége?

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Az EU mezőgazdasága A kezdetek Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Nemzetgazdaságban betöltött szerep: GDP-hez való hozzájárulás Ágazati jövedelem, gazdaság szintű jövedelem Foglalkoztatásban

Részletesebben

BME Környezetgazdaságtan Tanszék St. ép. IV em

BME Környezetgazdaságtan Tanszék St. ép. IV em Dr. Szlávik János Környezetgazdaságtan BME Környezetgazdaságtan Tanszék St. ép. IV em. www.kornygazd.bme.hu 2008. Ember alkotta tõke A tõke típusai Humántõke (emberi tudás, tapasztalat) Társadalmi, szervezeti

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium A hazai biodiverzitás védelem új szempontjai Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-s célok 2002. Johannesburg (110 államfő)-földi méretekben csökkenteni a biológiai sokféleség pusztulásának

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE ÉMI Kht. 2005.06.21. CRISP Construction and City Related Sustainability Indicators * * * Fenntartható építés? Háttér 1 Egészséges épített környezet

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Környezetvédelmi műveletek és technológiák 5. Előadás Szennyvíz keletkezése, fajtái és összetétele Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010. SZENNYVÍZ Az emberi tevékenység hatására kémiailag,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN

FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Integrált szemléletű program a fenntartható és egészséges édesvízi akvakultúráért XXXIII. Halászati Tudományos Tanácskozás; VI. Szekció Fenntartható halgazdálkodás FENNTARTHATÓSÁG AZ AKVAKULTÚRÁBAN Dr.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Európai víz Charta. 3. lecke A víz jelentőségét az ember és környezete számára az

Részletesebben

A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések

A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések Bartus Gábor Ph.D. titkár, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Tartalom (1) Érdemes-e a jelenlegi paksi blokkokat élettartamuk lejárta előtt bezárni? (2) Szükségünk

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában

Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában Sölétormos Jenő (Gaura Sakti das) Krisna-völgy elnöke Definíciók A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

Plog (1973) Cohen (1974)

Plog (1973) Cohen (1974) Cohen (1974) Vándor: beolvad a helyi közösségbe, elkerüli a turisták között népszerű helyeket Felfedező: meg akarja ismerni az új helyeket, szeretné elkerülni a turisták között népszerű helyeket Egyéni

Részletesebben

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN Fodor Beáta PhD hallgató Témavezető Prof. Dr. Illés Mária A költség-haszon elemzés szakirodalmi háttere 1800 Albert Gallatin (USA) 1808

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Környezetvédelmi felfogások a vállalati gyakorlatban

Környezetvédelmi felfogások a vállalati gyakorlatban Környezetvédelmi felfogások a vállalati gyakorlatban Zilahy Gyula Tisztább Termelés Magyarországi Központja Budapest, Hungary http://hcpc.bke.hu Lépések a kibocsátások csökkentésének az irányába 1. Csővégi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A természeti erőforrások 126. lecke A természeti erőforrások fogalma

Részletesebben

Predáció szerepe a közösségszerkezet alakításában

Predáció szerepe a közösségszerkezet alakításában Predáció szerepe a közösségszerkezet alakításában Def.: A populáció méretet és/vagy a fajgazdagságot befolyásoló hatást zavarásnak (diszturbancia) nevezzük A zavarás lehet: predáció/herbivoria/parazitizmus

Részletesebben

A fenntartható jóléti állam gazdaságtani alapjai

A fenntartható jóléti állam gazdaságtani alapjai A fenntartható jóléti állam gazdaságtani alapjai Posta Ádám István PhD hallgató, demonstrátor SZTE Gazdaságtudományi Kar SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Alapfogalmak Fenntarthatóság Jólét Jóléti

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

adóreform A knyvd-i adózás fajtái Értékelés

adóreform A knyvd-i adózás fajtái Értékelés Ökológiai adóreform A knyvd-i adózás fajtái alapképzés visszaforgatás a költségvetés finanszírozása ökológiai adóreform zöld áht reform (= ökol. adóref. + támogatási ref. + zöld közbeszerzés) Értékelés

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

A fenntartható fejlődés globális kihívásai

A fenntartható fejlődés globális kihívásai A fenntartható fejlődés globális kihívásai Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások szűkössége a növekedés fenntartásához

Részletesebben

Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak

Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak XIX. század Kialakul a vegyipar: Szerves: első műanyag Chardonne-műselyem Szervetlen: elektrolízis alumíniumgyártás Robbanómotorok megalkotása:

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig)

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) 7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) A jövőkép 2050-ben a bolygó ökológiai kapacitásait figyelembe véve, azok keretein belül és jól fogunk élni. Jólétünk és az egészséges környezet hátterében az innovatív,

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban Dr. Divéky-Ertsey Anna adjunktus SZIE, KERTK, Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Fenntartható mezőgazdaság Hosszú távon működő,

Részletesebben

J ustice & En v ironme n t K ö r n yezeti felelő sség 2 013

J ustice & En v ironme n t K ö r n yezeti felelő sség 2 013 A környezeti kár jelentős mértékének szabályozása a magyar jogban Az Association Justice and Environment (J&E) évek óta nyomon követi és értékeli a környezeti felelősségi irányelv (ELD/Irányelv) 1 tagállamok

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Boros Emil Ökológia és természetvédelem: alkalmazott kutatások szerepe a gyakorlatban. FM: 2015. július 8. 1 http://www.hortobagyte.hu

Részletesebben

A FÖLD egyetlen ökológiai rendszer

A FÖLD egyetlen ökológiai rendszer A FÖLD egyetlen ökológiai rendszer Az ökológia fogalma, korszerű értelmezése (tudomány, életmódot meghatározó szemlélet, politikum). Az ökológia és a környezettudomány viszonya, kapcsolata. Szupraindividuális

Részletesebben

A globalizáció fogalma

A globalizáció fogalma Globális problémák A globalizáció fogalma átfogó problémák tudománya, amely az EGÉSZ emberiséget új j módon, tendenciájukban egyenesen egzisztenciálisan is érintik. Területei: például az ökológiai problematika,,

Részletesebben

Az ökológia rendszer (ökoszisztéma) Ökológia előadás 2014 Kalapos Tibor

Az ökológia rendszer (ökoszisztéma) Ökológia előadás 2014 Kalapos Tibor Az ökológia rendszer (ökoszisztéma) Ökológia előadás 2014 Kalapos Tibor ökológiai rendszer - mi is ez? Az élőlényközösség és élettelen környezete együtt, termodinamikailag nyílt rendszer, komponensei között

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

Környezetvédelmi adók a gyakorlatban. A környezetszennyezés-szabályozási mátrix

Környezetvédelmi adók a gyakorlatban. A környezetszennyezés-szabályozási mátrix A környezetszennyezés-szabályozási mátrix A szennyezés árának meghatározója állam piac Közvetlen szabályozó eszközök /command and control/ (pl. szabvány) Szennyezési jogok piaca (pl. buborék politika)

Részletesebben

A turizmus rendszere 6. p-marketing

A turizmus rendszere 6. p-marketing A turizmus rendszere 6. A turizmus hatásai Dr. Piskóti István Marketing Intézet 1 p-marketing 2. 1. 3. 4. 5. Tata Szeged Sopron Debrecen Gyula 6. 7. 8. 9. 10. Esztergom Hollókő Székesfehérvár Visegrád

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Felmérés a Dialecte elméleti és gyakorlati oktatásban történő alkalmazásáról

Felmérés a Dialecte elméleti és gyakorlati oktatásban történő alkalmazásáról P3 SOLAGRO / P4 SupAgroFlorac Oktatási módszerek és gyarkoltatok a Dialecte alkalmazásával a szakoktatásban Projekt eredmények Franciaországban Marine Gimaret, Mercedes Milor NEMZETKÖZI KONFERENCIA Az

Részletesebben

Az élőlény és környezete. TK: 100. oldal

Az élőlény és környezete. TK: 100. oldal Az élőlény és környezete TK: 100. oldal Élettelen környezeti tényezők: víziben: fény, hő, nyomás, sókoncentráció, oxigén és szén-dioxid tartalom szárazföldön: napfény, hő, csapadék, levegő összetétel,

Részletesebben

Az ipari ökológia: a fenntarthatóság tudománya a mérnöklés kihívása

Az ipari ökológia: a fenntarthatóság tudománya a mérnöklés kihívása Az ipari ökológia: a fenntarthatóság tudománya a mérnöklés kihívása Magyar Ipari Ökológiai Társaság, Budapest Az ipari ökológia évszázadokra nyúlik az alapgondolat utánozzuk a Természetet! újra felfedezték

Részletesebben

A magyar tájak állapotának fizikai földrajzi és tájszerkezeti indikátorai

A magyar tájak állapotának fizikai földrajzi és tájszerkezeti indikátorai A magyar tájak állapotának fizikai földrajzi és tájszerkezeti indikátorai Nemzeti Tájstratégia Műhelybeszélgetés 2015. december 2. Dr. Csorba Péter tanszékvezető egyetemi tanár A földrajzi táj; elsősorban

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről -

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - 2010. december 3. Országos Erdőfórum Baktay Borbála Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és génmegőrzési

Részletesebben

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző. Természet- és környezetvédelmi technikus 2/49

Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző. Természet- és környezetvédelmi technikus 2/49 A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzet. Az európai csülkös vad gazdálkodás két változtatási pontja

A jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzet. Az európai csülkös vad gazdálkodás két változtatási pontja Az európai csülkös vad két változtatási pontja A vadgazdálkodóknak és/vagy vadászoknak számos esetben fel kellene hagynia az állomány megszámlálására tett próbálkozásokkal. A vadgazdálkodóknak és/vagy

Részletesebben

KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG?

KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG? KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG? Energiatudatos építészet, megvalósult projektek. Kormos Gyula Építész, épületenergetikai szakértő A globális átlaghőmérséklet alakulása 1860 és 2000 között Forrás: Harnos Zs; Gaál

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010.

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Környezetgazdálkodás 1. előadás A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Ajánlott irodalom Sántha Attila: Környezetgazdálkodás Akadémia Kiadó Bp. Fodor István:

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 17. KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 17. 8:00 Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára készítette : MME, WWF, MTVSZ. Lásd a mellékelt háttéranyagot is!

Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára készítette : MME, WWF, MTVSZ. Lásd a mellékelt háttéranyagot is! Nyilvános konzultáció az uniós természetvédelmi szabályozás (a madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv) célravezetőségi vizsgálatához kapcsolódóan Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára

Részletesebben

Klíma Gazdaságpolitika_II. Dr. Zsarnóczai J. Sándor egyetemi docens SZIE, GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Klíma Gazdaságpolitika_II. Dr. Zsarnóczai J. Sándor egyetemi docens SZIE, GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Klíma Gazdaságpolitika_II. Dr. Zsarnóczai J. Sándor egyetemi docens SZIE, GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2. Környezet politika Elvi keretek. Az Európai Unió környezet politikájának

Részletesebben